• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

dothanhthanh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About dothanhthanh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://khamphukhoabacgiang.com/
 1. Nếu bạn đang rụng trứng, nhưng không đều, bạn sẽ cần nỗ lực đặc biệt để phát hiện thời gian dễ thụ thai nhất của mình. Có nhiều cách để dự đoán ngày rụng trứng . Bạn có thể cần phải sử dụng nhiều hơn một để giúp tìm ra thời điểm tốt nhất để bạn quan hệ tình dục. Một xét nghiệm dự đoán rụng trứng có thể giúp bạn có thời gian quan hệ tình dục cho thai kỳ. Các xét nghiệm dự đoán rụng trứng hoạt động rất nhiều như các xét nghiệm mang thai, trong đó bạn đi tiểu trên que thử để xác định khi nào bạn dễ thụ thai nhất. Tuy nhiên, ở một số phụ nữ, các xét nghiệm cho nhiều "dương tính giả". Điều này đặc biệt phổ biến ở phụ nữ mắc PCOS. Xem thêm: 2 tháng không có kinh nguyệt Một nguy cơ khác có thể xảy ra khi sử dụng các xét nghiệm này khi chu kỳ của bạn không đều là bạn sẽ cần sử dụng nhiều hơn số lượng que thử trung bình. Bạn không sử dụng các xét nghiệm trong toàn bộ chu kỳ của mình, nhưng chỉ trong khoảng thời gian chung bạn có thể mong đợi rụng trứng. Khi chu kỳ của bạn không đều, cửa sổ rụng trứng có thể dài hơn phụ nữ trung bình. Bạn có thể muốn xem xét biểu đồ nhiệt độ cơ thể cơ bản của bạn (BBT) . Biểu đồ BBT có thể cho bạn thấy khi bạn thực sự rụng trứng. Bạn cũng có thể chia sẻ biểu đồ BBT của bạn với bác sĩ của bạn. Cô ấy có thể sử dụng thông tin này để chẩn đoán. Quan hệ tình dục thường xuyên = Phương pháp tốt hơn để có thai với chu kỳ không đều Bạn cũng có thể quyết định từ bỏ việc cố gắng phát hiện rụng trứng và chỉ quan hệ tình dục thường xuyên trong suốt chu kỳ của bạn. Có nhiều lợi ích khi thực hiện phương pháp này. Đối với một, một số cặp vợ chồng tìm thấy thời gian quan hệ tình dục cho thai kỳ căng thẳng. Điều này tránh được căng thẳng. Bạn sẽ không cố gắng quan hệ tình dục khi bạn có kết quả xét nghiệm rụng trứng dương tính. Bạn sẽ chỉ quan hệ ... thường xuyên ... cả tháng! Thứ hai, bạn không phải lo lắng về việc rụng trứng. Nếu bạn quan hệ tình dục ba đến bốn lần một tuần, có thể bạn sẽ quan hệ vào một ngày màu mỡ. Các loại thuốc giúp bạn có thai với chu kỳ không đều Nếu hóa ra bạn không rụng trứng , bạn có thể cần thuốc sinh sản để giúp tăng cường rụng trứng. Ngay cả khi bạn đang rụng trứng, nếu sự rụng trứng không đều hoặc xảy ra rất muộn trong chu kỳ của bạn, phương pháp điều trị sinh sản có thể giúp ích. Clomid là loại thuốc được kê toa phổ biến nhất cho rối loạn chức năng rụng trứng, và nó có tỷ lệ thành công tốt. Một lựa chọn khác có thể là letrozole thuốc. Thuốc trị ung thư này được sử dụng ngoài nhãn hiệu để kích hoạt rụng trứng. Nghiên cứu đã tìm thấy nó có thể hiệu quả hơn Clomid ở phụ nữ mắc PCOS. Mặc dù không phải là thuốc sinh sản, một loại thuốc khác mà bác sĩ có thể đề nghị dùng thử là metformin thuốc trị tiểu đường. Metformin có thể giúp phụ nữ kháng insulin và PCOS tự rụng trứng. Nếu các loại thuốc này không có tác dụng, bác sĩ có thể đề nghị chuyển sang các loại thuốc sinh sản có thể tiêm (gonadotropin) , điều trị bằng IUI hoặc thậm chí IVF . Nếu chu kỳ không đều của bạn là do suy buồng trứng nguyên phát, các lựa chọn điều trị sinh sản của bạn có thể bị hạn chế. Trong nhiều trường hợp mắc bệnh POI, IVF với người hiến trứng là cần thiết để thụ thai. Điều này không phải luôn luôn như vậy, tuy nhiên. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về các lựa chọn của bạn. Nếu nguyên nhân gây ra chu kỳ bất thường của bạn là do mất cân bằng tuyến giáp hoặc tăng prolactin máu, điều trị những vấn đề này có thể điều chỉnh thời gian của bạn và đưa khả năng sinh sản của bạn trở lại bình thường. Đây là lý do tại sao nhận được đánh giá bởi một bác sĩ là cần thiết. Thay đổi lối sống và bổ sung để điều chỉnh rụng trứng để thụ thai Thuốc sinh sản không phải là lựa chọn duy nhất của bạn. Bạn có thể thay đổi lối sống, tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra chu kỳ bất thường của bạn. Nếu bạn thừa cân, giảm một số cân nặng có thể đủ để bắt đầu rụng trứng và giúp bạn thụ thai. Bạn có thể không phải giảm tất cả trọng lượng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những phụ nữ béo phì chỉ giảm 10% trọng lượng có thể bắt đầu rụng trứng một lần nữa. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một số vấn đề về cân nặng là do mất cân bằng nội tiết tố tiềm ẩn. Đừng cho rằng béo phì của bạn chỉ là một câu hỏi về ăn uống đúng cách. Gặp bác sĩ của bạn, và sau đó thực hiện một kế hoạch giảm cân. Nếu chế độ ăn kiêng khắc nghiệt là vấn đề, thay đổi chế độ ăn uống của bạn sang một kế hoạch cân bằng hơn, và thậm chí tăng cân nếu bạn thiếu cân, có thể giúp điều chỉnh chu kỳ của bạn. Nếu vấn đề của bạn là quá sức, việc cắt giảm có thể điều chỉnh chu kỳ của bạn. Nếu bạn là một vận động viên, hãy nói chuyện với bác sĩ về các lựa chọn của bạn. Bạn có thể cần nghỉ ngơi từ môn thể thao của mình để bắt đầu lại chu kỳ. Bạn có thể muốn xem xét thử một chất bổ sung khả năng sinh sản, chỉ sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ. Hai chất bổ sung khả năng sinh sản có thể giúp điều chỉnh chu kỳ bất thường là myo-inositol và cherry cây berry (vitex agnus-castus.) Những chất bổ sung này có thực sự hiệu quả trong việc điều chỉnh thời kỳ và cải thiện khả năng sinh sản hay không là vấn đề. Điều đó nói rằng, nó có thể đáng để thử. Khi nào nên nói chuyện với bác sĩ về chu kỳ bất thường Nếu bạn có chu kỳ không đều, điều tốt nhất để làm là gặp bác sĩ phụ khoa. Ngay cả khi bạn không cố gắng mang thai, đó là một ý tưởng tốt để được kiểm tra. Thông thường, lời khuyên là bạn nên cố gắng mang thai trong một năm (hoặc sáu tháng nếu bạn 35 tuổi trở lên) , và sau đó, nếu bạn không thụ thai, hãy đi khám bác sĩ. Điều này không áp dụng nếu có dấu hiệu của một vấn đề. Chu kỳ không đều là một yếu tố nguy cơ gây vô sinh. Bác sĩ có thể thực hiện một số xét nghiệm máu đơn giản để xem bạn có rụng trứng hay không. Nếu công việc máu của bạn cho thấy bạn đang rụng trứng và bạn không quá 35 tuổi, bạn có thể muốn tiếp tục mang thai một mình lâu hơn một chút. Vấn đề rụng trứng là một nguyên nhân phổ biến của yếu tố vô sinh nữ , với tỷ lệ thành công điều trị khá tốt. Không có gì xấu hổ khi cần sự giúp đỡ. Đừng ngại tìm kiếm nó. Biên dịch: nhân viên phòng khám Kinh Đô Trích nguồn: verywellfamily.com
 2. Bất ổn khớp xương chậu thường liên quan đến thai kỳ, xảy ra trong khi mang thai hoặc sau khi sinh con. Đau vùng chậu khi mang thai có thể liên quan đến cơ thắt lưng chậu (cơ xương chậu dùng để chỉ xương tạo nên xương chậu) hoặc lỏng lẻo dây chằng. Trong khi nguyên nhân của các mô lỏng lẻo này chưa hoàn toàn được biết đến, các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng nó có liên quan đến một loại hormone gọi là relaxin. Hormone này cho phép xương chậu dịch chuyển đủ để mở đường cho em bé. Thông thường, xương chậu hầu như không di chuyển. Tuy nhiên, sự mất ổn định khớp xương chậu có thể khiến chúng dịch chuyển ra khỏi vị trí thẳng hàng. Sự bất ổn cũng có thể được gây ra bởi chấn thương sau khi sinh. Xem thêm: http://khamphukhoabacgiang.com/benh-viem-vung-chau-la-gi/ Các triệu chứng của sự bất ổn khớp xương chậu: Đau vùng chậu khi mang thai hoặc sau khi sinh con có thể xuất hiện theo bất kỳ cách nào sau đây: - Đau thắt lưng - Đau mu - Đau lan tỏa đến háng hoặc hông - Đau nặng hơn khi lăn hoặc đứng dậy từ một bề mặt thấp - Đau khi leo cầu thang Nghiên cứu cho thấy rằng có đến 25% phụ nữ mang thai bị đau vùng chậu. Đối với khoảng 7% những phụ nữ này, cơn đau do mất ổn định khớp vùng chậu vẫn tồn tại sau khi sinh con. Chẩn đoán sự bất ổn khớp xương chậu Nếu bạn nghi ngờ sự bất ổn của xương chậu đang gây ra đau vùng chậu, bạn có thể mong đợi bất kỳ điều nào sau đây tại văn phòng bác sĩ của bạn: - Trao đổi về lịch sử bệnh của bạn: Bác sĩ của bạn có thể hỏi nếu bạn bị đau trong một số hoạt động nhất định nếu bạn đã từng bị đau vùng chậu trước đó, và điều gì làm giảm cơn đau của bạn. - Sờ nắn các khớp xương chậu . Bác sĩ của bạn có thể đẩy vào khớp xương mu hoặc sacroiliac của bạn để xem liệu chúng có mềm không. - Hướng dẫn kiểm tra cơ bắp . Bác sĩ của bạn có thể đẩy vào chân của bạn và yêu cầu bạn chống lại, để đo sức mạnh của bạn và đánh giá nỗi đau của bạn. - Phạm vi thụ động của chuyển động . Bác sĩ của bạn có thể kiểm tra xem bạn có bị hạn chế vận động hông hoặc đau khi vận động không. Điều trị bất ổn khớp xương chậu: Đừng ngạc nhiên nếu bác sĩ của bạn gửi bạn đến một nhà trị liệu vật lý (PT). Một PT chuyên về sức khỏe phụ nữ có thể dạy cho bạn các bài tập ổn định cốt lõi để tăng cường cơ bắp xung quanh xương chậu của bạn. Bạn có thể được chỉ định một đai hỗ trợ, hoặc PT có thể băng vào xương chậu của bạn để tăng sự ổn định trong các hoạt động. Bạn có thể được yêu cầu tránh các chuyển động làm trầm trọng thêm vấn đề, chẳng hạn như lung tung, nâng vật nặng hoặc leo cầu thang. NSAID cũng có thể được kê toa để kiểm soát cơn đau của bạn. Tiên lượng không ổn định khớp xương chậu Hầu hết phụ nữ phục hồi tốt sau đau vùng chậu khi mang thai. Tuy nhiên, ở khoảng 7% phụ nữ, đau vùng chậu có thể kéo dài sau khi sinh con. Ở một số phụ nữ, đau vùng chậu có thể quay trở lại trong lần mang thai tiếp theo của họ, bất kể thời gian trôi qua bao lâu. Đối với hầu hết, một chế độ vật lý trị liệu và ghi âm hỗ trợ sẽ thực hiện các mẹo trong việc kiểm soát đau vùng chậu trong và sau khi mang thai. Nói chung, sự bất ổn khớp xương chậu sớm được chẩn đoán, kết quả tốt hơn. Biên dịch: nhân viên Phòng khám Kinh Đô Trích nguồn: verywellhealth.com
 3. Đối với một số phụ nữ, mãn kinh có thể là một giai đoạn được chào đón trong cuộc sống của họ. Xảy ra trung bình khoảng 51 tuổi , mãn kinh có nghĩa là thời gian của bạn đã hoàn toàn chấm dứt ít nhất 12 tháng. Tổng cộng, mãn kinh có thể kéo dài trung bình bảy năm. Đôi khi, nó có thể xảy ra lâu hơn. Bên cạnh việc không có kinh nguyệt, mãn kinh liên quan đến rất nhiều tác động lên cơ thể. Một số trong số họ có thể không thoải mái (xin chào, nóng bừng!), Trong khi những người khác có thể không được chú ý. Tìm hiểu chính xác làm thế nào mãn kinh có thể ảnh hưởng đến cơ thể của bạn cũng như một số triệu chứng phổ biến nhất. Xem thêm: khám rối loạn nội tiết tố nữ ở đâu? Ảnh hưởng của mãn kinh đối với cơ thể Estrogen và progesterone là nội tiết tố nữ chính liên quan đến sinh sản. Khi chức năng buồng trứng suy giảm theo tuổi tác, sự rụng trứng không xảy ra thường xuyên. Điều này dẫn đến thời gian không thường xuyên hoặc bỏ lỡ. Cuối cùng, buồng trứng ngừng rụng trứng hoàn toàn và thời gian ngừng hoàn toàn. Điều này dẫn đến mức sản xuất estrogen và progesterone thấp hơn bởi buồng trứng của bạn. Bạn đã chính thức bước vào thời kỳ mãn kinh khi bạn có 12 lần bỏ lỡ liên tiếp. Giai đoạn sống tự nhiên này thường bắt đầu vào khoảng giữa những năm 40 đến giữa những năm 50 và có thể kéo dài trong vài năm. Mặc dù mãn kinh có nghĩa là bạn sẽ không còn kinh nguyệt nữa và không thể mang thai nữa, việc giảm estrogen cũng có một số tác động khác đối với cơ thể. Hệ thống sinh sản Mặc dù thời kỳ của bạn có thể đã thay đổi trong vài năm qua trong thời kỳ mãn kinh , nhưng về mặt kỹ thuật, bạn không được mãn kinh cho đến khi thời gian hàng tháng của bạn chấm dứt hoàn toàn. Điều này có nghĩa là cơ thể bạn ngừng sản xuất trứng để thụ tinh. Không có sự rụng trứng không được thụ tinh mỗi tháng, sẽ không còn kinh nguyệt nữa. Mãn kinh cũng có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác của hệ thống sinh sản. Khi bạn không còn trải qua chu kỳ hàng tháng, bạn có thể không có bất kỳ chất nhầy cổ tử cung dày lên vào giữa chu kỳ của bạn, một triệu chứng thường biểu thị sự rụng trứng. Nhìn chung, khô âm đạo và thiếu ham muốn cũng có thể xảy ra khi mãn kinh, nhưng những điều này không phải là vĩnh viễn. Một chất bôi trơn không kê đơn có thể giúp đỡ. OB-GYN của bạn cũng có thể giúp bạn tìm ra những cách khác để tăng ham muốn tình dục nếu bạn gặp phải hiệu ứng này từ thời kỳ mãn kinh. Hệ thống nội tiết Hệ thống nội tiết bao gồm các hormone chịu trách nhiệm sinh sản. Chúng bao gồm các hormone liên quan đến mãn kinh, hoặc trong trường hợp này, thiếu nó: estrogen và progesterone. Nóng bừng là một trong những ảnh hưởng được nói đến nhiều nhất của thời kỳ mãn kinh. Những điều này xảy ra do thiếu estrogen. Chúng cũng có thể kéo dài một vài năm sau khi mãn kinh . Nóng bừng gây ra cảm giác nóng đột ngột, cùng với làn da đỏ ửng và đổ mồ hôi. Họ có thể đến bất ngờ vào bất cứ lúc nào trong ngày hay đêm. Chúng có thể tồn tại chỉ vài giây hoặc vài phút mỗi lần. Thay đổi lối sống là vô cùng quan trọng trong việc ngăn ngừa và quản lý các cơn bốc hỏa. Điều này có thể bao gồm tránh caffeine và đồ uống nóng. Các kỹ thuật chánh niệm, chẳng hạn như thiền và thôi miên, cũng có thể giúp giảm bớt các cơn bốc hỏa. Mãn kinh khiến cơ thể bạn dự trữ năng lượng nhiều hơn, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không đốt cháy calo và chất béo một cách dễ dàng. Điều này có thể dẫn đến tăng cân. Phụ nữ mãn kinh cũng dễ bị tăng cân quanh đường giữa của họ. Hệ thần kinh Mãn kinh có thể ảnh hưởng đến tâm trạng chung của bạn. Bạn có thể cảm thấy hạnh phúc và thích chính mình một ngày nhưng rồi lại xuống. Bạn cũng có thể trải qua sự thay đổi tâm trạng gây khó chịu. Điều quan trọng là gặp bác sĩ nếu bạn tiếp tục trải qua cảm giác lo lắng hoặc trầm cảm sau vài tuần. Mãn kinh có thể là một tác nhân gây trầm cảm. Giấc ngủ cũng có thể là thách thức trong thời kỳ mãn kinh. Một sự sụt giảm estrogen có thể gây ra các cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm khiến bạn thức đêm. Những ảnh hưởng này cũng khiến bạn khó ngủ. Không rõ lý do, mãn kinh cũng được cho là ảnh hưởng đến trí nhớ. Mất trí nhớ phổ biến hơn theo tuổi tác, nhưng không rõ liệu có kết nối mãn kinh nghiêm ngặt hay không nếu nguyên nhân cơ bản khác có thể xảy ra ở đây. Hệ thống miễn dịch và bài tiết Giảm nồng độ estrogen cũng có thể dẫn đến rò rỉ bàng quang, còn được gọi là không tự chủ . Bạn có thể thấy bạn đi tiểu thường xuyên hơn hoặc bạn bị rò rỉ khi bạn cười, làm việc hoặc hắt hơi. Đi tiểu thường xuyên cũng có thể cản trở giấc ngủ của bạn. Hệ tim mạch Estrogen có tác dụng bảo vệ tim trên cơ thể và nồng độ estrogen thấp hơn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mức estrogen thấp hơn cũng ảnh hưởng đến cholesterol của cơ thể, có thể làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Bác sĩ có thể đề nghị liệu pháp thay thế hormone để chống lại một số thay đổi này. Hệ thống cơ xương và cơ bắp Mãn kinh khiến xương của bạn mất mật độ. Điều này có thể làm tăng nguy cơ gãy xương. Phụ nữ mãn kinh cũng có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao hơn . Mất khối lượng cơ bắp trong thời kỳ mãn kinh cũng có thể xảy ra với tốc độ cao hơn trước. Các khớp của bạn cũng có thể trở nên cứng và đau. Tập thể dục thường xuyên có thể giúp giảm mất mật độ xương và khối lượng cơ bắp. Nó cũng có thể làm giảm các triệu chứng đau khớp. Biên dịch: nhân viên phòng khám Kinh Đô Trích nguồn: healthline.com
 4. Tại sao bạn nên biết về xuất huyết hoặc chảy máu nặng liên quan đến sẩy thai ? Khi nào chảy máu bình thường và khi nào quá nhiều? Các nguyên nhân có thể gây xuất huyết trong sẩy thai, cách điều trị và các biến chứng tiềm ẩn là gì? Điều quan trọng là phải nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng của mất máu quá nhiều để bạn có thể tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu cần thiết. Xuất huyết trong và sau sảy thai rất hiếm gặp nhưng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến sảy thai, đặc biệt là sảy thai trong tam cá nguyệt thứ hai. Chảy máu do sảy thai Chảy máu là bình thường sau sảy thai, nhưng làm thế nào bạn có thể biết chảy máu bao nhiêu là quá nhiều? Sảy thai được định nghĩa là sảy thai xảy ra trước tuần 20 của thai kỳ và trước khi thai nhi có thể sống sót bên ngoài tử cung. Khi một thai kỳ bị mất bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian bỏ lỡ đến 20 tuần, các mạch máu trong tử cung đã tăng sinh và mô được xây dựng để hỗ trợ thai kỳ. Khi sẩy thai xảy ra, vật liệu này được thông qua. Xem thêm: http://khamphukhoabacgiang.com/dia-chi-pha-thai-o-bac-giang/ Trong một lần sảy thai "bình thường", chảy máu âm đạo thường nặng hơn một kỳ kinh nguyệt thông thường, vậy làm thế nào bạn có thể biết làm thế nào bạn có thể biết bao nhiêu là quá nhiều? Những gì đủ điều kiện là "chảy máu bình thường" và những gì tạo thành một "xuất huyết?" Ngay lập tức tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu chảy máu của bạn đủ nặng để ngâm qua một miếng đệm kinh nguyệt (thường xuyên, không phải maxi hoặc mini) trong vòng chưa đầy một giờ. Điều quan trọng nữa là tìm kiếm sự hỗ trợ y tế ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào có thể gợi ý mang thai ngoài tử cung , bất kể lượng máu chảy ra. Các triệu chứng của thai ngoài tử cung bị vỡ có thể bao gồm đau đột ngột ở bụng hoặc lưng, mạch nhanh, chóng mặt hoặc mất ý thức. Định nghĩa xuất huyết Xuất huyết liên quan đến mất máu quá nhiều và được chia thành các loại dựa trên phần trăm máu có trong cơ thể bạn Loại I - lên tới 15 phần trăm thể tích máu Loại II - mất 15 đến 30 phần trăm thể tích máu Loại III - mất 30 đến 40 phần trăm thể tích máu Loại IV - mất hơn 40 phần trăm thể tích máu Nguyên nhân xuất huyết Có một số nguyên nhân có thể gây chảy máu sau sảy thai, nhưng cho đến nay, phổ biến nhất là các sản phẩm giữ lại của thụ thai hoặc sẩy thai không hoàn chỉnh . Khi các sản phẩm của thai kỳ vẫn còn trong tử cung của bạn, việc co bóp tử cung bình thường diễn ra sau khi sẩy thai không xảy ra. (Khi điều này không xảy ra sau khi sinh đủ tháng, nó được gọi là mất tử cung.) Để ngừng chảy máu, phải loại bỏ các sản phẩm thụ thai. Ngoài sẩy thai không hoàn toàn, các nguyên nhân ít phổ biến hơn nhưng quan trọng khác bao gồm: - Các rối loạn chảy máu như bệnh Hemophilia và von Willebrands (bệnh von Willebrand ảnh hưởng đến 1,3% dân số và nhiều phụ nữ không biết về tình trạng này cho đến khi họ chảy máu quá nhiều sau khi sảy thai hoặc sinh nở) - Thuốc làm loãng máu (các loại thuốc như Heparin, mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là một số chế phẩm thảo dược cũng có thể gây chảy máu) - U nang buồng trứng bị vỡ - Lỗ rò AV (nơi các động mạch kết nối trực tiếp với các tĩnh mạch trong tử cung hoặc cổ tử cung của bạn) - Sốc sau đó là đông máu nội mạch lan tỏa (DIC) - Choriocarcinomas (một khối u rất hiếm gặp của tử cung) Biến chứng Xuất huyết với sẩy thai là một biến chứng đe dọa tính mạng và cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Nếu không có sự giúp đỡ khẩn cấp, sốc và thậm chí tử vong có thể xảy ra. Mất máu nghiêm trọng có thể dẫn đến thiếu lưu lượng máu đến não và các biến chứng liên quan đến thiếu oxy (thiếu oxy trong các mô của cơ thể) là có thể nếu điều trị khẩn cấp bị trì hoãn. Với sự chăm sóc y tế tốt, hầu hết các biến chứng đều liên quan đến phẫu thuật (D & C và có thể cắt tử cung nếu nặng) hoặc phản ứng truyền máu. Sau khi xuất huyết liên quan đến sẩy thai, có thể mất một thời gian để công thức máu của bạn trở lại bình thường, và điều quan trọng là làm cho nó dễ dàng trong thời gian này. Chảy máu kéo dài bao lâu? Trong khi sẩy thai, chảy máu và đau quặn bụng (triệu chứng chính khác của sẩy thai) có xu hướng xảy ra nhiều nhất khi bạn đi qua nhau thai và túi qua âm đạo của bạn. Quá trình này thường có thể mất từ 60 phút đến vài giờ. Nếu bạn không thể tự mình vượt qua các mô đó một cách tự nhiên, bác sĩ có thể giúp loại bỏ nó bằng cách sử dụng một thủ tục y tế gọi là giãn nở và nạo (thường được gọi là D & C). Sau khi sẩy thai, bạn có thể bị chảy máu một chút trong hai tuần tới hoặc lâu hơn, nhưng lượng máu sẽ giảm dần. Chu kỳ kinh nguyệt bình thường của bạn sẽ trở lại trong vòng khoảng sáu tuần. Nguyên nhân sảy thai Phần lớn các trường hợp sảy thai là do các vấn đề nhiễm sắc thể ngẫu nhiên. Nếu các tế bào trong bào thai chứa quá nhiều nhiễm sắc thể, quá ít trong số chúng hoặc nếu chúng có bất thường về cấu trúc, có thể xảy ra sẩy thai. Sảy thai cũng có thể xảy ra do một quả trứng bị cháy (khi trứng được thụ tinh cấy vào tử cung nhưng không bao giờ trở thành em bé), thuốc, rượu, hút thuốc và có thể uống quá nhiều caffeine trong thai kỳ. Đôi khi tình trạng sức khỏe của chính người mẹ cũng có thể đóng góp, chẳng hạn như bệnh lupus, bệnh tuyến giáp, tiểu đường, nhiễm trùng và các vấn đề về hormone. Nếu bạn không chắc chắn liệu mình có bị sẩy thai hay không, bác sĩ có thể sử dụng siêu âm, khám phụ khoa và xét nghiệm máu (để đo mức độ gonadotropin hoặc hCG của con người) để trả lời câu hỏi đó. Biên dịch: nhân viên phòng khám Kinh Đô Trích nguồn: verywellhealth.com
 5. Phá thai muộn là gì? Có khoảng 1,2 triệu ca phá thai được thực hiện mỗi năm tại Hoa Kỳ. Hầu hết diễn ra trong ba tháng đầu của thai kỳ. "Phá thai muộn" xảy ra trong ba tháng thứ hai hoặc thứ ba của thai kỳ. Khoảng 8 phần trăm xảy ra giữa tuần thứ 13 và 27 của tuổi thai, hoặc trong tam cá nguyệt thứ hai. Khoảng 1,3 phần trăm của tất cả các ca phá thai diễn ra vào hoặc sau tuần thứ 21. Mặc dù một số người coi việc phá thai xảy ra sau này trong thai kỳ là "muộn", cụm từ này không chính xác về mặt y tế. Một thai kỳ "muộn" đã qua 41 tuần thai - và mang thai chỉ kéo dài 40 tuần. Nói cách khác, sinh con đã xảy ra. Điều này có nghĩa là "phá thai muộn" là không thể. Xem thêm: địa chỉ phá thai ở bắc giang Thủ tục được thực hiện như thế nào Hầu hết mọi người phá thai sau này đều trải qua phá thai bằng phẫu thuật. Thủ tục này được gọi là giãn nở và sơ tán (D & E). D & E thường có thể được thực hiện trên cơ sở ngoại trú tại phòng khám hoặc bệnh viện. Bước đầu tiên là làm mềm và giãn cổ tử cung. Điều này có thể được bắt đầu một ngày trước khi D & E. Bạn sẽ được đặt trên bàn với đôi chân của bạn trong các bàn đạp, giống như bạn làm cho một bài kiểm tra vùng chậu. Bác sĩ sẽ sử dụng mỏ vịt để mở rộng âm đạo của bạn. Điều này cho phép họ làm sạch cổ tử cung của bạn và áp dụng thuốc gây tê cục bộ. Sau đó, bác sĩ sẽ chèn một que giãn (giãn thẩm thấu) được gọi là laminaria vào cổ tử cung của bạn. Thanh này hấp thụ độ ẩm và mở cổ tử cung, khi nó sưng lên. Ngoài ra, bác sĩ của bạn có thể sử dụng một loại que giãn khác gọi là Dilapan, có thể được đưa vào cùng ngày với phẫu thuật. Bác sĩ cũng có thể chọn cho bạn một loại thuốc gọi là misoprostol (Arthrotec), có thể giúp chuẩn bị cổ tử cung. Ngay trước khi thực hiện D & E, bạn có thể sẽ được dùng thuốc an thần tiêm tĩnh mạch hoặc gây mê toàn thân, vì vậy bạn có thể sẽ ngủ qua thủ thuật. Bạn cũng sẽ được điều trị bằng kháng sinh liều đầu tiên để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng. Sau đó, bác sĩ sẽ loại bỏ thanh giãn và cạo tử cung bằng dụng cụ có đầu nhọn gọi là dụng cụ uốn. Hút chân không và các dụng cụ phẫu thuật khác sẽ được sử dụng để trích xuất thai nhi và nhau thai. Hướng dẫn siêu âm có thể được sử dụng trong quá trình. Mất khoảng nửa giờ để hoàn thành thủ tục. Chi phí, an toàn và hiệu quả Theo Plazed Parenthood , một D & E có thể có giá tới 1.500 đô la trong ba tháng đầu tiên và phá thai trong ba tháng thứ hai có xu hướng tốn kém hơn. Làm thủ tục trong bệnh viện có thể tốn kém hơn so với thực hiện tại phòng khám. Một số chính sách bảo hiểm y tế bao gồm phá thai toàn bộ hoặc một phần. Nhiều người thì không. Văn phòng bác sĩ của bạn có thể liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn thay mặt bạn. D & E tam cá nguyệt thứ hai được coi là một thủ tục y tế an toàn và hiệu quả. Mặc dù có những biến chứng tiềm ẩn, nhưng chúng ít gặp hơn các biến chứng khi sinh nở. Làm thế nào để chuẩn bị cho thủ tục Trước khi lên lịch cho thủ tục, bạn sẽ có một cuộc họp chuyên sâu với bác sĩ để thảo luận: - Sức khỏe tổng thể của bạn, bao gồm mọi điều kiện từ trước - Bất kỳ loại thuốc bạn dùng và liệu bạn có cần phải bỏ qua chúng trước khi làm thủ thuật - Các chi tiết cụ thể của thủ tục Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần gặp bác sĩ vào ngày trước khi phẫu thuật để bắt đầu giãn cổ tử cung. Văn phòng bác sĩ sẽ cung cấp hướng dẫn cho trước và sau khi phẫu thuật, bạn nên tuân thủ cẩn thận. Bạn sẽ được khuyên không nên ăn trong khoảng tám giờ trước khi D & E. Sẽ rất hữu ích nếu bạn làm những việc này trước: - Sắp xếp vận chuyển về nhà sau khi phẫu thuật, vì bạn sẽ không thể tự lái xe - Chuẩn bị sẵn băng vệ sinh vì bạn sẽ không thể sử dụng tampon - Biết các lựa chọn kiểm soát sinh đẻ của bạn Những gì mong đợi sau khi làm thủ tục Bạn sẽ cần một vài giờ quan sát để đảm bảo bạn không bị chảy máu quá nhiều hoặc có các biến chứng khác. Trong thời gian này, bạn có thể có một số chuột rút và đốm. Khi bạn xuất viện, bạn sẽ được điều trị bằng kháng sinh. Hãy chắc chắn dùng tất cả chính xác theo quy định để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng. Để giảm đau, bạn có thể dùng acetaminophen (Tylenol) hoặc ibuprofen (Advil) theo chỉ dẫn, nhưng hãy hỏi bác sĩ trước. Đừng dùng aspirin (Bayer), vì nó có thể khiến bạn chảy máu nhiều hơn. Bạn có thể cảm thấy tốt vào ngày hôm sau hoặc bạn có thể cần một ngày nghỉ trước khi trở lại làm việc hoặc đi học. Tránh tập thể dục nặng trong một tuần, vì nó có thể làm tăng chảy máu hoặc chuột rút. Thực hiện theo các khuyến nghị của bác sĩ để tiếp tục các hoạt động thông thường của bạn. Thời gian phục hồi có thể thay đổi đáng kể từ người này sang người khác, vì vậy hãy lắng nghe cơ thể của bạn. Biên dịch: nhân viên Khám phụ khoa kinh đô bắc giang Trích nguồn: healthline.com
 6. Rất nhiều thông tin về thời kỳ mãn kinh mà bạn sẽ tìm thấy trên các tạp chí nổi tiếng, trên phương tiện truyền thông xã hội và từ các tìm kiếm trên internet sẽ nói về tầm quan trọng của việc đo mức độ hormone của bạn. Nhưng, nhiều khả năng hơn là không, khi bạn yêu cầu bác sĩ kiểm tra mức độ hormone của bạn, anh ấy hoặc cô ấy sẽ nói với bạn rằng nó không được chỉ định. Xung đột này xung quanh tầm quan trọng của việc biết mức độ hormone của bạn ở đâu trong quá trình mãn kinh có thể rất khó hiểu và bực bội, đặc biệt là khi bạn cảm thấy khổ sở. Một ngành công nghiệp lớn đã phát triển xung quanh việc giúp phụ nữ quản lý các triệu chứng rất khó chịu của quá trình mãn kinh , và thật không may, rất nhiều tiếp thị có thể gây hiểu nhầm. Xem thêm: http://khamphukhoabacgiang.com/dia-chi-chua-roi-loan-noi-tiet-to-nu/ Điều quan trọng là phải hiểu rằng ý tưởng đo nồng độ hormone của bạn để chẩn đoán và quản lý quá trình mãn kinh không được hỗ trợ tốt bởi các bằng chứng y tế. Có lẽ vấn đề lớn nhất với việc kiểm tra nồng độ hormone trong quá trình mãn kinh là sự thay đổi nồng độ hormone của bạn là không thể đoán trước, điều này khiến chúng rất khó diễn giải. Hãy nhớ rằng, quá trình mãn kinh là kết quả của quá trình lão hóa bình thường của buồng trứng của bạn . Và trừ khi bạn đã cắt bỏ buồng trứng bằng phẫu thuật hoặc chúng bị tổn thương do hóa trị, quá trình chuyển đổi này sẽ diễn ra dần dần. Trong những năm sinh sản của bạn, chức năng bình thường của buồng trứng là sản xuất trứng mỗi tháng. Với hoạt động hàng tháng này trong buồng trứng của bạn có sự thay đổi và thay đổi nội tiết tố bình thường trong hormone kích thích nang trứng (FSH) và estrogen đặc trưng cho chu kỳ kinh nguyệt đều đặn của bạn. Khi có tuổi, buồng trứng của bạn dần dần làm chậm quá trình giải phóng trứng. Điều này, đến lượt nó, làm giảm nồng độ estrogen của bạn. Cảm nhận được sự sụt giảm estrogen này, não của bạn cố gắng ép buồng trứng tạo ra nhiều estrogen hơn, từ đó làm tăng mức độ FSH của bạn cao hơn mức bình thường. Nhưng trong quá trình mãn kinh, quá trình này không thể đoán trước được. Mức estrogen và FSH của bạn có thể thay đổi đáng kể từ tháng này sang tháng khác, khiến chúng trở thành một dấu hiệu không đáng tin cậy cho cả chẩn đoán và đáp ứng với điều trị. Xác định xem bạn có trong giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh hay không và kiểm soát các triệu chứng khó chịu đi kèm với nó được thực hiện tốt nhất bằng một lịch sử cẩn thận và khám thực thể chủ yếu dựa vào các triệu chứng của bạn. Hiểu các triệu chứng điển hình liên quan đến mức estrogen và progesterone giảm sẽ giúp bạn và bác sĩ quyết định cách tốt nhất để giúp bạn giảm đau. Mức estrogen thấp Khi nồng độ estrogen của bạn bắt đầu giảm, bạn có thể bắt đầu gặp một số triệu chứng khó chịu. Việc giảm nồng độ estrogen gây ra một số thay đổi và triệu chứng thực thể có thể dự đoán được. Nhưng làm thế nào cơ thể bạn phản ứng với quá trình này là rất cá nhân. Một số phụ nữ phải chịu đựng rất nhiều từ các triệu chứng liên quan đến estrogen thấp, trong khi những người khác hầu như không bị ảnh hưởng. Các triệu chứng điển hình liên quan đến mức estrogen thấp bao gồm: - Đổ mồ hôi đêm - Nóng bừng - Mệt mỏi - Tâm trạng chán nản - Khô âm đạo - Tình dục đau đớn - Đau đầu - Tim đập nhanh Thông thường, những triệu chứng này sẽ bắt đầu xuất hiện khi chu kỳ của bạn bắt đầu trở nên nhẹ hơn và ít gặp hơn. Mức Progesterone thấp Khi rụng trứng trở nên ít thường xuyên hơn do lão hóa buồng trứng bình thường, nồng độ progesterone của bạn cũng sẽ bắt đầu giảm. Khi sự suy giảm progesterone này xảy ra trong sự cân bằng tương đối với sự suy giảm nồng độ estrogen của bạn, có khả năng bạn sẽ không nhận thấy bất kỳ triệu chứng cụ thể nào được quy cho sự suy giảm này. Các triệu chứng đáng kể của mức estrogen giảm của bạn sẽ là đáng kể nhất. Tuy nhiên, đó là một vấn đề khi sự giảm mức progesterone của bạn mất cân bằng với mức estrogen của bạn. Sự thống trị estrogen Đối với một số phụ nữ, những thay đổi trong quá trình chuyển đổi mãn kinh dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố cụ thể. Ở những phụ nữ này, mức estrogen tổng thể của họ giảm, nhưng nó vẫn tương đối cao so với mức giảm progesterone của họ. Điều này có thể xảy ra một cách tự nhiên do tín hiệu phản hồi nội tiết tố giữa buồng trứng và não của bạn. Nó cũng có thể xảy ra ở những phụ nữ thừa cân vì mô mỡ cũng sản xuất estrogen. Các triệu chứng điển hình của phụ nữ trải qua sự thống trị estrogen tương đối bao gồm: - Vú mềm - Đầy hơi - Thời kỳ nặng hơn - Thời gian dài hơn Hãy nhớ rằng cũng có thể có các triệu chứng liên quan đến estrogen thấp cũng như sự thống trị estrogen vì nồng độ estrogen của bạn đang giảm dần trong quá trình mãn kinh. Bởi vì các điều kiện y tế khác thường phát triển ở độ tuổi 40 và đầu thập niên 50, điều rất quan trọng đối với bạn là thảo luận về tất cả các triệu chứng mới với bác sĩ. Đừng cho rằng mọi thay đổi trong cơ thể bạn là do nội tiết tố của bạn gây ra. Chăm sóc bản thân tốt, bao gồm kiểm tra thể chất thường xuyên, sẽ giúp bạn sống rất tốt trong quá trình mãn kinh và hơn thế nữa. Biên dịch: nhân viên Phòng khám phụ khoa kinh đô bắc giang. Trích nguồn: verywellhealth.com
 7. Khi bị naboth cổ tử cung gây ra nhiều phiền toái đến cuộc sống và sức khỏe của chị em. Việc điều trị bệnh là rất cần thiết, tránh gây ra hậu quả cho sức khỏe sinh sản sau này. Điều trị u nang naboth U nang Naboth cổ tử cung là lành tính và thường không cần điều trị. Trong một số ít trường hợp, các u nang có thể trở nên to và làm biến dạng hình dạng và kích thước của cổ tử cung của bạn. Nếu nó nghiêm trọng, nó có thể làm cho việc kiểm tra cổ tử cung thường xuyên trở nên khó khăn hoặc không thể. Trong trường hợp này, bác sĩ có thể đề nghị cắt bỏ u nang để kiểm tra cổ tử cung của bạn. Điều quan trọng là bác sĩ của bạn thực hiện kiểm tra toàn bộ cổ tử cung trong các lần khám định kỳ. Những cuộc kiểm tra này có thể đảm bảo sức khỏe sinh sản của bạn và giúp bác sĩ xác định sớm các vấn đề với cổ tử cung của bạn. Phẫu thuật và thủ tục cho u nang naboth Các u nang Naboth cổ tử cung cần điều trị có thể được loại bỏ thông qua cắt bỏ hoặc thông qua một quá trình gọi là cắt bỏ điện di. Trong quá trình cắt đốt bằng điện, bác sĩ của bạn sử dụng một dòng điện để loại bỏ u nang. Dòng điện tạo ra nhiệt mà bác sĩ của bạn chạy qua lại trên u nang. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể dẫn lưu chất lỏng từ u nang. Họ có thể đề nghị phương pháp này vì mất máu rất ít xảy ra trong quá trình này. Bác sĩ có thể sử dụng liệu pháp áp lạnh để loại bỏ u nang. Trong thủ tục này, bác sĩ của bạn sử dụng nitơ lỏng để đóng băng và phá vỡ u nang. Thủ tục này ít xâm lấn hơn cắt bỏ. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những gì điều trị làm việc tốt nhất trong trường hợp của bạn, tùy thuộc vào kích thước và phân phối u nang trong cổ tử cung của bạn. Xem thêm: http://khamphukhoabacgiang.com/chi-phi-dot-nang-naboth-co-tu-cung/ Biến chứng của u nang naboth Không có biến chứng nghiêm trọng của u nang naboth. U nang có thể hình thành như một biến chứng của phẫu thuật cắt tử cung , nhưng chúng thường không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào cho sức khỏe của bạn. Trong một số trường hợp, phết tế bào Pap có thể trở nên đau đớn hoặc thậm chí là không thể vì u nang lớn hoặc có quá nhiều u nang trên cổ tử cung. Nếu điều này xảy ra, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn về việc loại bỏ u nang ngay lập tức để bạn có thể tiếp tục chăm sóc sinh sản thường xuyên. Những nang này chứa đầy chất nhầy và có thể vỡ ra. Không có gì lạ khi có dịch tiết, mùi và chảy máu khi chúng vỡ. Nếu mùi và xả vẫn còn, hãy đi khám bác sĩ. Trong một trường hợp hiếm hoi , một u nang naboth lớn đã bị nhầm là khối u ác tính và khiến một phụ nữ được chuyển đến một phòng khám khác để phẫu thuật cắt tử cung. May mắn thay, sự tăng trưởng đã được xác định chính xác là một u nang naboth bằng siêu âm, và u nang đã được dẫn lưu và loại bỏ thành công. Cả trường hợp này cũng như bất kỳ trường hợp nào khác của u nang naboth đã từng dẫn đến các cuộc phẫu thuật tình cờ hoặc không cần thiết. Ngay cả các u nang lớn nhất cũng có thể được loại bỏ và điều trị mà không gây ra thêm các vấn đề y tế. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về các xét nghiệm chuyên ngành để xác định u nang naboth nếu một hoặc nhiều u nang được phát hiện trong khi kiểm tra. U nang Naboth cổ tử cung và mang thai Hầu hết các u nang naboth được phát hiện tình cờ trong các kỳ kiểm tra mang thai thông thường. Nó là phổ biến cho các nang này hình thành trong khi mang thai. Thông thường, cổ tử cung của bạn mở để cho phép chất lỏng kinh nguyệt của bạn đi từ tử cung đến âm đạo của bạn , và cho tinh trùng đi vào tử cung từ âm đạo. Khi mang thai, cổ tử cung đóng lại để giữ em bé đang phát triển bên trong tử cung . Sau khi con bạn được sinh ra, mô mới phát triển trên các tuyến nhầy. Trong một quá trình gọi là metaplasia, các tế bào da được sản xuất với số lượng quá mức và ngăn chặn chất nhầy thoát ra khỏi các tuyến. Theo thời gian, u nang hình thành dưới dạng các chất nhầy trong các tuyến. Nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn lo lắng rằng bạn có một u nang lớn bất thường trong cổ tử cung của bạn trong khi bạn đang mang thai. Bạn có thể thấy đau khi giao hợp, chảy máu bất thường hoặc xuất viện. Bác sĩ của bạn có thể sẽ đề nghị một phương pháp điều trị thích hợp nếu họ phát hiện ra một u nang cần phải loại bỏ. Triển vọng Nếu bạn không có bất kỳ triệu chứng nào, bác sĩ có thể sẽ không đề nghị điều trị hoặc loại bỏ. Khi bác sĩ của bạn đã phát hiện ra các u nang này, hãy tiếp tục đến bác sĩ phụ khoa để kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng bất kỳ u nang naboth nào có thể phát triển đều được chăm sóc trước khi chúng gây ra vấn đề. Nếu u nang của bạn lớn hoặc gây đau, khó chịu hoặc xuất viện, bác sĩ sẽ đề nghị bạn điều trị hoặc loại bỏ u nang. Trong trường hợp hiếm hoi mà u nang của bạn chỉ ra một tình trạng nghiêm trọng hơn, chẩn đoán và điều trị thêm có thể mất vài tháng. Các thủ tục để loại bỏ u nang thường mất ít hơn một ngày và bạn sẽ phục hồi từ các thủ tục nhỏ này trong vài ngày hoặc nhiều nhất là một vài tuần. Triển vọng cho u nang naboth là vô cùng tích cực. Không có cách nào để ngăn ngừa u nang naboth. Nhưng những tăng trưởng này là lành tính và thường rất nhỏ. Họ không đặt ra bất kỳ mối đe dọa sức khỏe ngắn hạn hay dài hạn nào. Miễn là u nang naboth không cản trở khả năng sống bình thường của bạn và không gây đau đớn hoặc khó chịu trong cổ tử cung hoặc khám phụ khoa bất thường hoặc phết tế bào Pap, không cần phải lo lắng về loại u nang này. Biên dịch: nhân viên Khamphukhoabacgiang.com Trích nguồn: healthline.com
 8. Kiểm tra vùng chậu ở nữ giới là điều cần thiết. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên sẽ giúp bạn phát hiện sớm các bệnh phụ khoa (nếu có). Đây là kiểm tra mà bạn cần thực hiện định kỳ để đảm bảo sức khỏe sinh sản của mình. Trong quá trình kiểm tra Một bài kiểm tra vùng chậu được thực hiện bởi bác sĩ, trợ lý bác sĩ hoặc y tá. Bạn có thể gặp bác sĩ chăm sóc chính hoặc bác sĩ gia đình thường xuyên để biết điều này hoặc bạn có thể đến bác sĩ phụ khoa sản phụ khoa (OB-GYN) . Sau khi được gọi vào phòng thi, bạn thường sẽ bắt đầu bằng cách kiểm tra huyết áp, cân nặng, mạch và có khả năng kiểm tra nước tiểu của bạn. Hãy chuẩn bị để cung cấp cho y tá ngày của ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng của bạn. Ngoài ra, hãy nói với y tá về bất kỳ mối quan tâm nào mà bạn muốn thảo luận với bác sĩ như chu kỳ không đều , đau kinh hoặc bất kỳ vấn đề kinh nguyệt nào khác , nhiễm trùng âm đạo hoặc quan hệ tình dục đau đớn . Xem thêm: http://khamphukhoabacgiang.com/tac-hai-cua-benh-viem-vung-chau/ Sau cuộc thảo luận ban đầu của bạn với y tá, bạn sẽ được hướng dẫn cởi hết quần áo, ngoại trừ đôi tất của bạn. Bạn sẽ được cung cấp một áo choàng và treo lên để che cho đến khi kỳ thi của bạn bắt đầu. Bác sĩ của bạn có thể lắng nghe tim và phổi của bạn, kiểm tra ngực của bạn để thay đổi hoặc vón cục , và cảm thấy vùng bụng của bạn cho bất kỳ bất thường. Một cuộc kiểm tra đáng tin cậy về bộ ngực của bạn mất khoảng 30 giây cho mỗi vú. Trong quá trình kiểm tra vú , bác sĩ của bạn nên thảo luận về việc tự kiểm tra vú hàng tháng với bạn và cũng cung cấp hướng dẫn nếu bạn không quen với cách thực hiện việc này. Nếu bạn từ 35 tuổi trở lên, bác sĩ của bạn cũng nên thảo luận về sàng lọc nhũ ảnh cho bệnh ung thư vú. Xuyên suốt bài kiểm tra: Bản thân bài kiểm tra xương chậu chỉ mất vài phút. Trong mỗi phần của bài kiểm tra, bác sĩ của bạn có thể sẽ cho bạn biết cô ấy đang làm gì, đặc biệt nếu đây là bài kiểm tra vùng chậu đầu tiên của bạn. Trước tiên, bạn sẽ cần nằm ngửa, trượt xuống cuối bàn, đặt chân vào bàn đạp hoặc trên các góc của bàn, và trải hai đầu gối ra xa nhau. Điều này cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là lần đầu tiên hoặc hai, nhưng hãy nhớ rằng bác sĩ của bạn thường xuyên kiểm tra vùng chậu. Hãy thử hít thở sâu để giúp thư giãn cơ bắp nếu bạn cảm thấy căng thẳng. Tại thời điểm này, bác sĩ có thể nhìn vào bên ngoài khu vực âm đạo của bạn để kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu bất thường, sưng, lở loét hoặc kích thích nào không. Tiếp theo, một mỏ vịt, một dụng cụ kim loại trông giống mỏ vịt, được đưa vào âm đạo của bạn bằng chất bôi trơn để làm cho nó thoải mái hơn. Mỏ vịt mở rộng thành âm đạo của bạn để bác sĩ của bạn có thể xem chúng, cũng như cổ tử cung của bạn . Các mỏ vịt có thể không thoải mái và bạn có thể cảm thấy một số áp lực khi nó mở ra, nhưng bạn không nên cảm thấy đau. Nếu bạn làm, hãy chắc chắn nói với bác sĩ của bạn. Có thể có một cái nhỏ hơn cô ấy có thể sử dụng thay thế. Nếu bạn đang có phết tế bào Pap, một mẫu mô cổ tử cung được lấy bằng một cây đũa phép nhỏ hoặc thìa sau khi cổ tử cung của bạn được nhìn thấy. Điều này có thể gây ra một số khó chịu ngắn ngủi, nhưng một lần nữa, nó không nên gây đau đớn và nó chỉ kéo dài trong một hoặc hai giây khi bác sĩ của bạn thu thập mô. Nếu bạn cũng đang được xét nghiệm STD như chlamydia hoặc lậu, hoặc các bệnh nhiễm trùng khác như nhiễm trùng nấm men , bệnh viêm vùng chậu hoặc viêm âm đạo do vi khuẩn , bác sĩ sẽ sử dụng tăm bông để lấy mẫu dịch tiết cổ tử cung của bạn để xét nghiệm STD hoặc dịch tiết âm đạo của bạn để kiểm tra các nhiễm trùng khác. Mỏ vịt được nhẹ nhàng trượt ra sau khi phần này của bài kiểm tra hoàn tất. Phần tiếp theo là kỳ thi hàng hải. Để thực hiện điều này, bác sĩ của bạn đeo găng tay và đặt hai ngón tay được bôi trơn vào âm đạo của bạn, đặt bàn tay khác của cô ấy lên trên bụng dưới của bạn, sau đó nén mô giữa hai tay của cô ấy, cảm thấy bất kỳ sự bất thường nào có thể xảy ra kể từ lần kiểm tra xương chậu cuối cùng của bạn . Kiểm tra hàng hải cho phép bác sĩ kiểm tra kích thước, hình dạng và khả năng di chuyển của tử cung để cảm nhận bất kỳ thay đổi nào trong buồng trứng của bạn, chẳng hạn như u nang buồng trứng và cảm thấy bất kỳ sự đau đớn hoặc bất thường nào khác trong tử cung hoặc các mô xung quanh như lạc nội mạc tử cung , khối u xơ , hoặc các tình trạng tử cung phổ biến khác . Bài kiểm tra hàng hải có thể hơi khó chịu, nhưng không nên dẫn đến đau quá mức. May mắn thay, phần kiểm tra này thường kéo dài dưới 30 giây. Bởi vì nó có thể cung cấp cho bác sĩ của bạn thông tin quan trọng, nó đáng giá một chút khó chịu tạm thời. Sau khi kiểm tra khu vực âm đạo của bạn, bác sĩ cũng có thể kiểm tra trực tràng bằng cách đưa một ngón tay bôi trơn vào trực tràng của bạn để kiểm tra xem có bất kỳ đau đớn hoặc bất thường nào như bệnh trĩ hoặc khối u. Đây là một phần tùy chọn của khám phụ khoa, nhưng nếu bác sĩ của bạn làm điều này, hãy cố gắng thư giãn nhiều nhất có thể. Kiểm tra sau: Sau khi kiểm tra vùng chậu của bạn hoàn tất, bạn sẽ được bảo mật để mặc quần áo. Bạn có thể được cung cấp một số khăn giấy để lau sạch mọi chất bôi trơn dư thừa và một miếng đệm maxi hoặc lót lót trong trường hợp mỏ vịt gây ra bất kỳ đốm. Sau bài kiểm tra Khi bạn đã sẵn sàng, bác sĩ sẽ quay lại phòng để thảo luận về kết quả khám phụ khoa với bạn. Sau khi chuyến thăm của bạn kết thúc, bạn có thể về nhà và tiếp tục các hoạt động bình thường. Bạn có thể có đốm sáng, nhưng điều này không nên kéo dài. Biên dịch: nhân viên Phòng khám phụ khoa Bắc Giang. Trích nguồn: verywellhealth.com
 9. Nếu bạn đang mang thai và dự định cho con bú, hoặc bạn đang cho con bú mà bạn vừa mới sinh, bạn có thể tự hỏi về kiểm soát sinh sản. Vì bạn có thể mang thai lần nữa ngay cả khi bạn đang cho con bú , nên nói chuyện với bác sĩ và đối tác của bạn về các lựa chọn kế hoạch hóa gia đình của bạn. Có nhiều hình thức ngừa thai an toàn và hiệu quả dành cho các bà mẹ cho con bú . DCTC bằng đồng, hoặc dụng cụ tử cung, là một trong những lựa chọn như vậy. Vòng tránh thai bằng đồng là gì? IUD đồng, còn được gọi là ParaGard, là một miếng nhựa hình chữ T mềm, dẻo, được bọc trong dây đồng. Nó được đặt bên trong tử cung của bạn bởi một bác sĩ. Hoạt động của đồng giết chết tinh trùng và ngăn không cho tinh trùng và trứng kết hợp với nhau (thụ tinh) . Thêm vào đó, hình dạng của thiết bị có tác dụng ngăn ngừa mang thai bằng cách can thiệp vào khả năng trứng được thụ tinh gắn vào thành tử cung (cấy ghép) . Xem thêm: http://khamphukhoabacgiang.com/dia-chi-dat-vong-tranh-thai/ Vòng tránh thai bằng đồng có an toàn khi bạn đang cho con bú? Vòng tránh thai bằng đồng là phương pháp tránh thai an toàn và hiệu quả cho phụ nữ cho con bú . Bác sĩ có thể đặt nó vào tử cung của bạn ngay sau khi em bé của bạn được sinh ra. Nó cũng có thể được chèn vào lần khám bác sĩ sau sinh đầu tiên của bạn vào khoảng bốn đến sáu tuần sau khi sinh em bé. Vòng tránh thai bằng đồng không chứa bất kỳ kích thích tố nào, vì vậy nó sẽ không có tác động tiêu cực đến em bé của bạn hoặc làm giảm việc cung cấp sữa mẹ . Đặt vòng Vòng tránh thai bằng đồng được đặt bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Thủ tục có thể được thực hiện ngay tại văn phòng bác sĩ của bạn. Bạn có thể bị chảy máu và chuột rút nhẹ trong khi bác sĩ đang đặt vòng tránh thai và trong một thời gian ngắn sau khi làm thủ thuật. Hỏi bác sĩ của bạn về việc dùng thuốc giảm đau không kê đơn như Acetaminophen (Tylenol) hoặc Ibuprofen (Motrin) một giờ trước cuộc hẹn của bạn để giúp thủ tục thoải mái hơn. Khi bác sĩ của bạn đặt vòng tránh thai, tất cả những gì bạn phải làm là kiểm tra các chuỗi mỗi tháng một lần để chắc chắn rằng nó vẫn còn đúng vị trí. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn khi nào nên quay lại để kiểm tra. Thông thường, bạn sẽ gặp bác sĩ sau một tháng, và sau đó một năm một lần sau đó. Tháo vòng Vòng tránh thai bằng đồng có thể tồn tại đến 10 năm. Tuy nhiên, bạn có thể loại bỏ nó sớm hơn nếu bạn muốn có thai lần nữa . Khi đến lúc tháo thiết bị, bạn PHẢI gặp một chuyên gia chăm sóc sức khỏe được đào tạo. Bạn không bao giờ nên tự ý loại bỏ IUD vì nó có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể bạn. Việc loại bỏ vòng tránh thai bằng đồng của bạn có thể diễn ra ngay tại văn phòng của bác sĩ. Giống như trong quá trình chèn, bạn có thể cảm thấy đau nhẹ hoặc chuột rút trong suốt quá trình. Vì vậy, một lần nữa, nói chuyện với bác sĩ của bạn về việc dùng thuốc giảm đau một giờ trước để giảm bớt sự khó chịu. Sau khi đặt vòng tránh thai, khả năng sinh sản của bạn sẽ trở lại nhanh chóng. Nếu bạn không muốn mang thai, bạn có thể đặt vòng tránh thai khác trong cùng một lần khám hoặc chuyển sang một hình thức kiểm soát sinh khác. Biên dịch: Khám phụ khoa Bắc Giang Trích nguồn: verywellfamily.com