• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tongdung

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  30
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tongdung

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 05/02/1997

Contact Methods

 • Website URL
  http://phongkhamkinhdo.vn/
 1. Tổng quan Vắc-xin papillomavirus ở người (HPV) hiện có sẵn ở Scotland cho những người đàn ông quan hệ tình dục với nam giới (MSM) đến và bao gồm 45 tuổi. Vắc-xin sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng HPV, có thể gây ra mụn cóc ở bộ phận sinh dục và một số loại ung thư. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người sống chung với HIV và những người có nhiều bạn tình. Vắc-xin có sẵn từ các phòng khám sức khỏe tình dục và HIV. Xem thêm: bệnh sùi mào gà mọc ở đâu HPV là gì và nó lây lan như thế nào? HPV rất phổ biến và bạn có thể bắt gặp nó thông qua quan hệ tình dục mật thiết với người khác đã mắc bệnh này. Có hơn 200 loại HPV. Bởi vì nó rất phổ biến, hầu hết mọi người sẽ bị nhiễm bệnh tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ. Mọi người thường bị nhiễm bệnh mà không biết vì thường không có triệu chứng và nhiễm trùng có xu hướng tự biến mất. HPV là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất ở Anh. HPV lây lan chủ yếu qua tiếp xúc da kề da, không chỉ quan hệ tình dục qua đường hậu môn và âm đạo. Nhiễm trùng HPV ở bộ phận sinh dục rất dễ lây lan và thường liên quan đến quan hệ tình dục. Gần như tất cả những người hoạt động tình dục đều bị nhiễm vi-rút tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ. Nguy cơ tăng theo số lượng bạn tình mà bạn và / hoặc bạn tình của bạn có. Nó có thể gây ra những bệnh gì? Nhiễm trùng HPV tồn tại có thể dẫn đến ung thư - ung thư hậu môn, cổ họng và dương vật (dương vật) ở nam giới và ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Các loại nhiễm trùng HPV khác có thể gây ra mụn cóc ở bộ phận sinh dục. Có thể ngăn ngừa nhiễm trùng HPV? Bao cao su không đảm bảo bảo vệ khỏi nhiễm trùng. Điều này là do HPV có thể lây truyền qua tiếp xúc với da với các khu vực không được bao phủ bởi bao cao su. Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm vi-rút là tiêm vắc-xin. Vắc-xin bảo vệ chống lại 4 loại vi-rút (loại 6, 11, 16 và 18) có thể gây ung thư và mụn cóc sinh dục. Tại sao MSM nên tham gia các phòng khám sức khỏe tình dục và HIV phải được chủng ngừa? MSM tham dự các phòng khám sức khỏe tình dục và HIV được biết là có nguy cơ nhiễm trùng và bệnh HPV cao hơn. Nguy cơ ung thư hậu môn ở MSM cao hơn ở nam giới dị tính. Điều này là do MSM không nhận được sự bảo vệ mà những người đàn ông dị tính đang nhận được từ chương trình tiêm chủng của các cô gái hoạt động ở Scotland từ năm 2008. Nếu bạn sống chung với HIV, nguy cơ này lại cao hơn. Tiêm vắc-xin HPV là một cách rất hiệu quả để giảm nguy cơ bị mụn cóc ở bộ phận sinh dục và nguy cơ phát triển ung thư do vi-rút gây ra. Nguồn: nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/vaccines/hpv-vaccine-for-men-who-have-sex-with-men-msm Tham khảo thêm thông tin tại phòng khám đa khoa kinh đô bắc giang hoặc liên hệ hotlien 18006953 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí
 2. Cho đến nay, hơn 200% virus HPV đã được xác định và nhiều người được gọi là mụn cóc sinh dục. Virus cũng gây ung thư cổ tử cung, cổ họng, hậu môn và dương vật. HPV là gì? Human Papillomavirus (HPV) là một loại virus dựa trên DNA được biết là có hơn 200 chủng và ảnh hưởng đến hơn 40 loại giới tính đó. Một trong những cách truyền virus quan trọng nhất là quan hệ tình dục. Trong số bốn phụ nữ hoạt động tình dục, có 3 người bị nhiễm trùng trong suốt cuộc đời. Trong hầu hết các trường hợp, nhiễm trùng HPV không nghiêm trọng, chúng không có dấu hiệu tự cải thiện và được loại bỏ mà không cần điều trị. Do đó, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy virus HPV dễ lây truyền và trái với niềm tin phổ biến rằng các loại virus khác như HIV là mối đe dọa chính đối với quan hệ tình dục không được bảo vệ, HPPS là bệnh lây truyền virus phổ biến nhất hiện nay. Chỉ có một số virus tạo ra ung thư của cơ quan sinh sản, hậu môn và cổ họng. Xem thêm: Bệnh rận mu có nguy hiểm không Tuân thủ sức khỏe tình dục và tránh tiếp xúc tình dục có nguy cơ cao là cách quan trọng nhất để ngăn ngừa nhiễm vi-rút. Ở đây, khái niệm quan hệ tình dục rõ ràng mà không có bảo vệ bằng miệng, quan hệ tình dục mà không dùng thuốc giảm đau, tiếp xúc với các cơ quan tình dục không được bảo vệ, xâm nhập mà không được bảo vệ và thậm chí tiếp xúc trực tiếp với da hoặc tay với dương vật của người bị nhiễm virut. Hiện vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh việc truyền virut thông qua ghế ngồi được sử dụng bởi người mang virus hoặc bơi trong bể bơi mà người mang đã bơi vào. Như đã đề cập, chỉ có một vài loại virus có thể gây ung thư. Virus HPV được biết là chịu trách nhiệm cho bốn loại ung thư: ung thư miệng và cổ họng, ung thư dương vật, ung thư hậu môn và ung thư cổ tử cung. Chúng tôi lưu ý ở đây rằng xét nghiệm Pap smear liên tục và trung bình cứ sau 3 năm đối với những người có tử cung là một trong những cách để ngăn ngừa và điều trị ung thư tử cung khởi phát sớm. Các loại virus còn lại chỉ gây ra các nếp nhăn dễ chữa, nhưng tùy thuộc vào cơ thể và hệ thống miễn dịch của nó, cần có một thời gian khác để bài tiết ra khỏi cơ thể, và chỉ các xét nghiệm đặc biệt sau khi điều trị mới có thể đưa người đó khỏi tình trạng của virus. Trong cơ thể cô. Sau khi phát hiện ra mối liên quan giữa virut HPV và các loại ung thư này, và đặc biệt với sự gia tăng tỷ lệ nhiễm virut và ung thư, người ta đã chú ý nhiều đến virut HIV, khiến nó trở thành một câu chuyện nguy hiểm hơn cả virut HIV hay AIDS. Tỷ lệ nhiễm vi-rút này cao ở thanh thiếu niên và thanh niên. Trong thời đại này, khao khát tiếp xúc tình dục và tình dục là cao. Cấm và cấm quan hệ tình dục để ngăn chặn sự lây lan của bệnh không có nghĩa là đủ và chỉ có nhận thức và giáo dục về sức khỏe tình dục có thể ngăn chặn nó. Tiêm vắc-xin và hoàn thành nhiều khóa học Cách tốt nhất và an toàn nhất để ngăn chặn vi-rút là cho tất cả mọi người thuộc bất kỳ giới tính và giới tính, xu hướng tình dục và hành vi tình dục, đặc biệt là trước khi hoạt động tình dục bắt đầu. Vắc-xin có thể làm giảm tới 70% nguy cơ ung thư tử cung và giảm tới 90% mụn cóc ở bộ phận sinh dục. Những loại vắc-xin này không ảnh hưởng đến các loại vi-rút HPV mà người bệnh có thể mắc phải. Làm thế nào để virus HPV xâm nhập vào cơ thể chúng ta? Các loại vi-rút gây ra mụn cóc sinh dục chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc qua da qua đường tình dục với sự xâm nhập. Virus thường được nhìn thấy xung quanh dương vật tình dục và hậu môn và ít tích lũy ở vùng miệng hoặc cổ họng. Mụn cóc sinh dục có nhiều khả năng xảy ra ở những người mang virus HIV sau khi tiếp xúc với virus HPV. Sức mạnh của hệ thống miễn dịch là một trong những tiêu chí quan trọng nhất cho sự phát triển của mụn cóc trên da. Những người có khả năng miễn dịch thấp hơn, bao gồm cả những người bị nhiễm vi-rút HIV hoặc các bệnh khác làm giảm khả năng đối phó với hệ thống miễn dịch, có nhiều khả năng phát triển mụn cóc vì khả năng đối phó với vi-rút thấp hơn. Trong quan hệ tình dục qua đường hậu môn, HPV có thể được giải phóng ở khu vực ống hậu môn. Một số loại hà mã có thể gây ra những thay đổi trong một số tế bào ở hậu môn và gây ung thư hậu môn. Ở những người đàn ông có quan hệ tình dục với nam giới và bị nhiễm HIV +, khả năng những thay đổi này đã được báo cáo cao hơn. Mụn cóc sinh dục ở đâu và khi nào? Mụn cóc sinh dục có thể được nhìn thấy trong các vết sưng bụng ở dương vật hoặc xung quanh hậu môn ở hông. Những mụn cóc này được nhìn thấy gần niệu đạo, dưới bao quy đầu hoặc glabra, trên hậu môn hoặc xung quanh lỗ chân lông hoặc ở các khu vực bên trong và bên ngoài, hoặc bên trong hậu môn. Mụn cóc có các dạng khác nhau. Một số tạo thành một đốm trắng phẳng, và một số khác xuất hiện như những cụm glocalmia nhỏ. Mụn cóc có thể được nhìn thấy từ 4 tuần đến 8 tháng sau khi tiếp xúc với vi-rút HPV, và đôi khi sau đó trên bề mặt da, và đôi khi không thể nhìn thấy zygilla. Việc truyền virut từ người mang sang người khác không liên quan đến sự hiện diện của mụn cóc trên da và ngay cả khi không thấy zygilla, virus vẫn có thể truyền từ người này sang người khác. Ban đầu không có triệu chứng nào ở giai đoạn đầu của ung thư cổ tử cung với nguồn gốc của HPV, nhưng những triệu chứng này có thể bao gồm chảy máu âm đạo nghiêm trọng hoặc bất thường hoặc chảy máu giữa các thời kỳ. Nếu bạn thấy những triệu chứng này, hãy chắc chắn kiểm tra với bác sĩ của bạn. Hầu hết những người bị mụn cóc sinh dục không có vấn đề lâu dài. Ở phụ nữ mang thai, mụn cóc sinh dục có thể lớn hơn, chảy máu hoặc nhiễm trùng. Mụn cóc sinh dục cũng có thể truyền sang em bé, nhưng xác suất thấp. Một số loại HPV gây ra những thay đổi trong các tế bào là nguồn gốc của ung thư cổ tử cung, màng ngoài tim, hậu môn hoặc cổ họng. Trong số các bệnh ung thư, ung thư cổ tử cung là phổ biến nhất. Những xét nghiệm nào có thể giúp chẩn đoán? Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể xác định xem bạn có bị mụn cóc ở bộ phận sinh dục hay không bằng cách đặt câu hỏi về các triệu chứng và kiểm tra mụn cóc. Để chẩn đoán những thay đổi về nguồn gốc của virus HPV trong cổ tử cung, bạn cần phải có xét nghiệm POP. Thực hiện xét nghiệm này một cách nghiêm túc, bởi vì phát hiện sớm có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện và ngăn ngừa sự phát triển của ung thư cổ tử cung. Người ta cũng khuyến cáo rằng những người đàn ông có quan hệ tình dục với những người đàn ông nhận nuôi khác, đặc biệt là những người nhiễm HIV, nên thực hiện kiểm tra giảm đau hậu môn một cách nghiêm túc. Làm thế nào để điều trị hippie? Trong hầu hết các trường hợp, sự khởi đầu của HPV khiến mụn cóc sinh dục biến mất. Quá trình này có thể mất vài tháng đến vài năm. Mụn cóc sinh dục có thể được loại bỏ một cách tự nhiên hoặc chữa khỏi, nhưng sự vắng mặt của những mụn cóc trên da không nhất thiết cho thấy virus đang rời khỏi cơ thể và virus vẫn có thể lây truyền qua quan hệ tình dục giữa bạn tình. Cố gắng loại bỏ các triệu chứng và mụn cóc là khá bình thường. Điều trị có thể bao gồm đóng băng hoặc sử dụng chất lỏng và kem bôi, có thể được bác sĩ hoặc chính bạn sử dụng trong vòng 4 đến 16 tuần tùy thuộc vào loại thuốc. Hãy nhớ rằng, không sử dụng các biện pháp khắc phục tại nhà và không kê đơn bác sĩ. Các loại thuốc có sẵn tại nhà thuốc để điều trị nếp nhăn của bạn không nhất thiết thích hợp để điều trị mụn cóc sinh dục và có thể gây bỏng da nghiêm trọng. Làm gì để phòng ngừa? Lấy viên nang tỏi. Sử dụng cho bao cao su uống, hậu môn hoặc âm đạo hoặc các phương pháp khác để ngăn ngừa lây truyền các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Quan sát sức khỏe của tình dục trong mọi trường hợp, đặc biệt là tránh quan hệ trực tràng bằng miệng hoặc không lo lắng mà không tôn trọng sức khỏe. Tìm hiểu sự xuất hiện của mụn cóc sinh dục và các triệu chứng khác của virut HPV, và xem liệu bạn có thấy các triệu chứng này càng sớm càng tốt không. Nếu bạn thấy mụn cóc, hãy tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc các tổn thương nghiêm trọng cho đến khi kết thúc điều trị, trên cơ thể hoặc bạn tình của bạn. HPPV sẽ được truyền qua hôn? Câu trả lời cho câu hỏi này hơi phức tạp, vì virus cũng có chất mang trong nước bọt của người đó. Nhưng mặt khác, cách truyền virus đã được chứng minh là tiếp xúc với dương vật với dương vật. Vì vậy, hôn ngày nay không phải là một loại quan hệ tình dục có khả năng lây truyền HIV. Có phải tất cả các loại vi-rút HIV đều nguy hiểm? Cho đến nay, gần hai phần ba số virus HPV đã được xác định. Hầu hết các lớp không phải là chất gây ung thư và chỉ tạo ra mụn cóc hoặc tổn thương da, và chỉ một số trong chúng làm tăng nguy cơ ung thư. Các loại gây ung thư bao gồm các loại 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56 và 59 Là Nếu những loại virus này được phát hiện trong cơ thể, nó có nguy cơ mắc ung thư lây truyền qua đường tình dục, cổ tử cung, ung thư hậu môn và cổ họng cao hơn. Nhiễm HIV có khác nhau ở nam và nữ không? Sự xuất hiện của mụn cóc có thể được phát hiện bởi HPP. Để chẩn đoán xác định, tổn thương sinh thiết có thể được phát hiện và các tế bào virus được phát hiện. Về nguy cơ và nguy cơ ung thư, tất cả các cá nhân đều có nguy cơ nhất định, nhưng không có cách nào dễ dàng để chẩn đoán và chứng minh virus ở nam giới mà không có tổn thương không có triệu chứng hoặc có thể nhìn thấy. Ở phụ nữ, có một xét nghiệm Pap smear và xét nghiệm chẩn đoán HPI và loại của nó, và nó được khuyến khích cho những người đàn ông có quan hệ tình dục qua đường hậu môn đồng tính luyến ái tình dục. Ai đó chưa bao giờ quan hệ tình dục với nhiễm HIV có thể bị nhiễm bệnh? Người này có thể thực hiện xét nghiệm phết tế bào Pap mà không phải lo lắng về ống âm đạo? Hy vọng cách để cường điệu an toàn Virus HIV có tính chất gợi dục và xâm nhập chỉ là một cách để quan hệ tình dục. Do đó, ngay cả khi ai đó không có kinh nghiệm thâm nhập nhưng tiếp xúc với quan hệ tình dục, anh ta có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễm HIV. Ngoài ra, không có trinh tiết "bị hỏng" với hình dạng búi và xét nghiệm phết tế bào Pap cũng là cần thiết để phát hiện virus để ngăn chặn sự khởi phát và phát triển ung thư của tử cung. Nếu được nhấn mạnh, để ngăn chặn bất kỳ biến dạng bên trong của ống âm đạo, có thể sử dụng gạc nhỏ hơn, hoặc chúng có thể được lấy mẫu từ tổn thương. Nhưng câu trả lời chính xác cho câu hỏi này là, bất kể trinh tiết và điều cấm kỵ, chúng ta cần dạy giáo dục sức khỏe và phòng ngừa đúng cách. Không có mối quan tâm nếu có đủ kiến thức và bạn đang ở trong một loại mối quan hệ hoặc tình dục với một liên kết chất lỏng. Nhưng không nên có bất kỳ quan hệ tình dục nào với người bị tổn thương và mụn cóc. Lưu ý rằng tôn trọng sức khỏe của bạn và sức khỏe tình dục của bạn và đối tác trong bất kỳ giới tính là cần thiết. Vì vậy, nếu bạn có bất kỳ bệnh lây truyền qua đường tình dục, hãy liệt kê bạn tình hoặc bạn tình của bạn và tìm cách điều trị càng sớm càng tốt. Yêu cầu đối tác của bạn phải minh bạch và trung thực về các bệnh lây truyền qua đường tình dục và có được kiến thức cần thiết. Bạn có trách nhiệm hoãn tiếp xúc hoặc quan hệ tình dục sau khi điều trị nếu bạn cảm thấy sức khỏe của mình có thể bị tổn hại. Có một trăm phần trăm điều trị cho HPP? Không, vẫn chưa có phương pháp điều trị nào với thời gian điều trị cụ thể để loại bỏ hoàn toàn HPV khỏi cơ thể và chỉ xét về hệ thống miễn dịch của người bị ảnh hưởng, virus có thể bị bất hoạt phần lớn hoặc bị loại bỏ hoàn toàn. Hãy nhớ rằng mọi người vẫn sẽ là vectơ của vi-rút bằng cách loại bỏ các dấu hiệu của vi-rút, cụ thể là mụn cóc sinh dục và cách điều trị của họ, và chỉ bằng cách lặp lại các xét nghiệm, có thể đảm bảo rằng vi-rút đã được đẩy lùi hoàn toàn. Vắc xin có hiệu quả không? Có, vắc-xin có hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm HIV. Loại vắc-xin HPV đầu tiên xuất hiện trên thị trường là Serwicks giữ cho cơ thể an toàn chống lại vi-rút HPV 16 và 18, do đó ngăn ngừa ung thư tử cung. Ngày nay, garazilla và garazilla 9 đã có mặt trên thị trường, tương ứng bảo vệ cơ thể chống lại các lớp 4 và 9 và các chất gây ung thư của virus HIV. Tất nhiên, cần lưu ý rằng những vắc-xin này nên được lấy trước tuổi bắt đầu quan hệ tình dục và trước khi tiếp xúc tình dục đầu tiên. Nghị định thư Tiêm vắc-xin Tiêu chuẩn Toàn cầu ở tuổi mười một và có thể được thực hiện ở tuổi 9 ở những khu vực bắt đầu hoạt động tình dục sớm hoặc tuổi dậy thì thấp hơn. Vắc-xin nên được tiêm hai lần trước 15 tuổi và ba lần sau để cung cấp đủ an toàn. Người ta nói rằng tiêm vắc-xin có hiệu quả ở phụ nữ đến 26 tuổi và ở nam giới đến 21 tuổi và ít hiệu quả hơn sau đó. Tất nhiên, những người có hệ thống miễn dịch yếu hoặc mắc bệnh tiềm ẩn, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, hoặc thuốc ức chế miễn dịch như corticosteroid, có nguy cơ cao phát triển virus HPV và được khuyên nên tiêm vắc-xin ngay cả ở độ tuổi lớn hơn. Lưu ý rằng không có giới hạn độ tuổi cụ thể đối với việc tiêm vắc-xin và tiêm vắc-xin cho phụ nữ từ 9 đến 26 tuổi và nam giới từ 11 đến 26 tuổi là khuyến nghị toàn cầu, vì hiệu quả của vắc-xin này cao và sau đó có hiệu quả. Vắc-xin thấp. Để tiêm vắc-xin, bạn không cần chắc chắn không bị nhiễm và trong mọi trường hợp, vắc-xin có thể cung cấp miễn dịch cho các lớp khác mà bạn không có. Cũng cần lưu ý rằng việc lặp lại vắc-xin là rất quan trọng để ngăn ngừa sự xuất hiện của các triệu chứng và cũng để kiểm soát vi-rút trong cơ thể đối với những người mang vi-rút. Hippy có thể truyền từ mẹ sang con và nó có thể làm giảm nguy cơ sinh mổ không? Thật không may, đã được báo cáo rằng vi-rút HPV được truyền từ mẹ sang thai nhi, và vi-rút truyền sang thai nhi trong khi mang thai có thể gây ra dị tật bẩm sinh ở miệng và cổ họng của em bé. Nghiên cứu cho thấy loại sinh nở, tức là mổ lấy thai hoặc bình thường, không có ảnh hưởng đến xác suất lây truyền virut HPV từ mẹ sang thai nhi. Trên thực tế, thật không may, chúng tôi không có khoảng tin cậy 100% để đảm bảo sức khỏe của em bé với cha mẹ hoặc cha mẹ của virus HIV hoặc xét nghiệm chẩn đoán để xác định sức khỏe của em bé hoặc trẻ em dưới bảy tuổi. Khuyến cáo duy nhất nên được thực hiện nghiêm túc là điều trị các tổn thương và mụn cóc hoạt động trước khi bắt đầu mang thai. Tiêm vắc-xin trong khi mang thai là nguy hiểm. Làm thế nào để điều trị mụn cóc HPV hay mụn cóc sinh dục? Có nhiều phương pháp khác nhau để điều trị mụn cóc HIV, nhưng phẫu thuật lạnh và laser là hai phương pháp ngoại trú phổ biến có tác dụng nhanh chóng và điều trị các tổn thương do HPV bằng cách tiêu diệt mụn cóc. Một cách điều trị khác là sử dụng bột prolinein tại nơi thải bởi bác sĩ chuyên khoa và một phương pháp khác được sử dụng rộng rãi là kem Emicimod, kéo dài sáu tháng. Sau khi kết thúc khóa học, mọi người có thể kiểm tra và xem liệu virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể. HPP sẽ được truyền qua bể bơi hoặc tóc bằng laser? Không, có rất nhiều nghiên cứu về khả năng lây truyền HIV trong nhóm và kết quả của nghiên cứu này là âm tính. Tóc laser không thể truyền virut. Là tránh một đời sống tình dục có nguy cơ cao vì không đủ? Đời sống tình dục có nguy cơ cao có nghĩa là có mối quan hệ rủi ro cao và không có một số loại quan hệ tình dục. Bạn có thể được kết nối với nhiều người cùng một lúc, nhưng giữ tất cả các mẹo an toàn và giữ quan hệ tình dục của bạn an toàn, hoặc quan hệ tình dục với một người và xác định mối quan hệ đó là nguy cơ cao. Nhưng nếu bạn và bạn tình có mối quan hệ trôi chảy, nghĩa là chỉ có một người thân thiện với tình dục và bạn tình của bạn không có quan hệ tình dục với người khác, bạn có cơ hội cao hơn, tới 93%, để tránh xa virus HIV. Thuộc bất kỳ giới tính và giới tính nào, và xác định bất kỳ loại xu hướng hoặc hành vi tình dục nào bạn có, xác định các hành vi nguy cơ cao và chăm sóc bản thân và những người khác. Mụn cóc sinh dục là gì? Mụn cóc sinh dục cũng giống như những mụn cóc khác có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bề mặt da. Một điểm quan trọng trong việc phát hiện chúng là nơi chúng xuất hiện. Dưới đây là một số hình thức của những mụn cóc này Nguồn: hamdamapp.com/blog12/ Bạn muốn biết thêm thông tin có thể ghé qua phòng khám kinh đô
 3. Virus có thể dẫn đến ung thư Virus là những sinh vật rất nhỏ; hầu hết không thể nhìn thấy bằng kính hiển vi thông thường. Chúng được tạo thành từ một số lượng nhỏ gen dưới dạng DNA hoặc RNA được bao quanh bởi một lớp phủ protein. Một vi-rút phải xâm nhập vào một tế bào sống và tấn công cướp máy móc của tế bào để sinh sản và tạo ra nhiều vi-rút hơn. Một số virus làm điều này bằng cách chèn DNA (hoặc RNA) của riêng chúng vào tế bào chủ. Khi DNA hoặc RNA ảnh hưởng đến gen của tế bào chủ, nó có thể đẩy tế bào trở thành ung thư. Nói chung, mỗi loại virus có xu hướng chỉ lây nhiễm một loại tế bào nhất định trong cơ thể. (Ví dụ, các vi-rút gây cảm lạnh thông thường chỉ lây nhiễm các tế bào lót mũi và cổ họng.) Xem thêm: tại sao hôn nhau lại có thể bị sùi mào gà Một số virus có liên quan đến ung thư ở người. Kiến thức ngày càng tăng của chúng tôi về vai trò của virus là nguyên nhân gây ung thư đã dẫn đến sự phát triển của vắc-xin để giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư ở người. Nhưng những vắc-xin này chỉ có thể bảo vệ chống lại nhiễm trùng nếu chúng được tiêm trước khi người đó tiếp xúc với vi-rút thúc đẩy ung thư. Virus u nhú ở người (HPV) Virus u nhú ở người (HPV) là một nhóm gồm hơn 150 loại virus liên quan. Chúng được gọi là virut papilloma vì một số trong chúng gây ra u nhú, thường được gọi là mụn cóc. Một số loại HPV chỉ phát triển ở da, trong khi những loại khác phát triển ở màng nhầy như miệng, cổ họng hoặc âm đạo. Tất cả các loại vi-rút được lây lan qua tiếp xúc (chạm). Hơn 40 loại HPV có thể được truyền qua quan hệ tình dục. Hầu hết những người hoạt động tình dục đều bị nhiễm một hoặc nhiều loại HPV này tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ. Ít nhất một chục trong số các loại này được biết là gây ung thư. Trong khi nhiễm trùng HPV rất phổ biến, ung thư do HPV gây ra thì không. Hầu hết những người bị nhiễm vi-rút sẽ không phát triển ung thư liên quan đến nhiễm trùng. Nhiễm trùng HPV của niêm mạc có thể gây ra mụn cóc ở bộ phận sinh dục, nhưng chúng thường không có triệu chứng. Không có thuốc hiệu quả hoặc phương pháp điều trị nào khác cho HPV, ngoài việc loại bỏ hoặc phá hủy các tế bào được biết là bị nhiễm bệnh. Nhưng ở hầu hết mọi người, hệ thống miễn dịch của cơ thể kiểm soát nhiễm trùng HPV hoặc loại bỏ nó theo thời gian. Để tìm hiểu thêm, xem xét nghiệm HPV và HPV . HPV và ung thư cổ tử cung Một vài loại HPV là nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung , đây là loại ung thư phổ biến thứ hai ở phụ nữ trên toàn thế giới. Ung thư cổ tử cung đã trở nên ít phổ biến hơn ở Hoa Kỳ vì xét nghiệm Pap đã được phổ biến rộng rãi trong nhiều năm. Xét nghiệm này có thể cho thấy những thay đổi tiền ung thư trong các tế bào của cổ tử cung có thể do nhiễm trùng HPV. Những ô thay đổi này sau đó có thể bị phá hủy hoặc loại bỏ, nếu cần. Điều này có thể ngăn ngừa ung thư phát triển. Các bác sĩ hiện cũng có thể kiểm tra vi-rút HPV, có thể cho họ biết nếu một phụ nữ có thể có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn. Gần như tất cả phụ nữ bị ung thư cổ tử cung có dấu hiệu nhiễm trùng HPV trong các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhưng hầu hết phụ nữ bị nhiễm HPV sẽ không phát triển ung thư cổ tử cung. Mặc dù các bác sĩ có thể kiểm tra phụ nữ về vi-rút, nhưng không có phương pháp điều trị nào nhắm vào chính vi-rút. Nếu vi-rút làm cho các tế bào bất thường bắt đầu phát triển, những tế bào này có thể được loại bỏ hoặc phá hủy. HPV và các bệnh ung thư khác HPV cũng có vai trò gây ra một số bệnh ung thư dương vật , hậu môn , âm đạo và âm hộ . Chúng có liên quan đến một số bệnh ung thư miệng và cổ họng . Một lần nữa, mặc dù các vi-rút đã được liên kết với các bệnh ung thư này, nhưng hầu hết những người bị nhiễm vi-rút không bao giờ phát triển các bệnh ung thư này. Hút thuốc , cũng liên quan đến các bệnh ung thư này, có thể hoạt động với HPV để tăng nguy cơ ung thư. Nhiễm trùng bộ phận sinh dục khác cũng có thể làm tăng nguy cơ rằng HPV sẽ gây ung thư. Vắc xin phòng ngừa HPV Vắc-xin hiện có sẵn để giúp bảo vệ chống nhiễm trùng từ các loại vi-rút gây ung thư chính. Những vắc-xin này được phê duyệt để sử dụng ở phụ nữ và nam giới từ 9 tuổi đến giữa tuổi 20. Chúng được tiêm dưới dạng một loạt các mũi tiêm (mũi tiêm). Các vắc-xin chỉ có thể được sử dụng để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng HPV - chúng không dừng lại hoặc giúp điều trị nhiễm trùng hiện có. Để có hiệu quả nhất, nên tiêm vắc-xin trước khi một người hoạt động tình dục (quan hệ tình dục với người khác). Khuyến cáo của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ về tiêm chủng HPV Nên bắt đầu tiêm vắc-xin HPV định kỳ cho bé gái và bé trai ở tuổi 11 hoặc 12. Chuỗi tiêm chủng có thể được bắt đầu ngay từ khi 9 tuổi. Tiêm vắc-xin HPV cũng được khuyến nghị cho nữ từ 13 đến 26 tuổi và nam từ 13 đến 21 tuổi chưa bắt đầu tiêm vắc-xin hoặc đã bắt đầu nhưng chưa hoàn thành loạt bài này. Nam giới từ 22 đến 26 tuổi cũng có thể được tiêm phòng. * Tiêm vắc-xin HPV cũng được khuyến nghị cho đến 26 tuổi đối với nam quan hệ tình dục đồng giới và những người có hệ miễn dịch yếu (bao gồm cả người nhiễm HIV), nếu trước đó họ chưa được tiêm phòng. * Đối với những người từ 22 đến 26 tuổi chưa bắt đầu tiêm vắc-xin hoặc đã bắt đầu nhưng chưa hoàn thành loạt bài này, điều quan trọng cần biết là tiêm vắc-xin ở tuổi già sẽ ít hiệu quả hơn trong việc giảm nguy cơ ung thư. Nguồn: cancer.org/cancer/cancer-causes/infectious-agents/infections-that-can-lead-to-cancer/viruses.html Bạn có thể xem thêm thông tin tại phòng khám đa khoa kinh đô
 4. Virus papillpoma ở người (HPV) là gì? HPV là viết tắt của virus u nhú ở người. Nó là một loại virus rất phổ biến. Có khoảng 100 loại HPV ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Khoảng 30 loại HPV có thể ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục - bao gồm âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, dương vật và bìu - cũng như trực tràng và hậu môn. Trong số đó, khoảng 14 loại được coi là "nguy cơ cao" dẫn đến ung thư cổ tử cung. Xem thêm: gai sinh dục và sùi mào gà Làm thế nào phổ biến là HPV? HPV ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục là rất phổ biến. Khoảng 79 triệu người Mỹ hiện đang bị nhiễm vi-rút HPV, với khoảng 14 triệu người bị nhiễm mới mỗi năm. Hầu hết đàn ông và phụ nữ - khoảng 80 phần trăm những người hoạt động tình dục - bị nhiễm vi-rút tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ, nhưng hầu hết mọi người không bao giờ biết họ có vi-rút. Đàn ông có thể bị nhiễm vi-rút? Vâng. Ở nam giới, mụn cóc sinh dục thường xuất hiện nhiều nhất trên dương vật, trên bìu, trong hoặc xung quanh hậu môn hoặc trên háng. Đối với nam giới, nhiễm trùng HPV - bao gồm cả những người có thể gây ra thay đổi tế bào - không gây ra triệu chứng, vì vậy chẩn đoán HPV ở nam giới là khó khăn. Chẩn đoán HPV ở nam giới được thực hiện khi nhìn thấy mụn cóc sinh dục bên ngoài. Vì không có phương pháp điều trị cho HPV mà không có triệu chứng, hầu hết đàn ông bị nhiễm trùng không được điều trị. Đôi khi, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể thấy những mụn cóc nhỏ có thể không được chú ý. Nhìn chung, nhiễm trùng HPV không khiến người đàn ông có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc phòng ngừa vi-rút vẫn rất quan trọng đối với nam giới, vì vi-rút có liên quan đến các bệnh ung thư không phổ biến như dương vật, hậu môn và đầu và cổ. HPV liên quan đến ung thư cổ tử cung như thế nào? Một số chủng HPV có thể gây ra những thay đổi trong các tế bào của cổ tử cung, một tình trạng gọi là loạn sản cổ tử cung. Nếu không được điều trị, chứng loạn sản có thể tiến triển thành ung thư cổ tử cung . HPV hầu như luôn là nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, chỉ vì một người phụ nữ bị nhiễm HPV hoặc loạn sản cổ tử cung không nhất thiết có nghĩa là cô ấy sẽ bị ung thư cổ tử cung. Xét nghiệm Pap thường xuyên là sự bảo vệ tốt nhất chống lại ung thư cổ tử cung. Xét nghiệm phát hiện những thay đổi tiền ung thư và ung thư cổ tử cung. Ung thư cổ tử cung hầu như luôn có thể phòng ngừa hoặc chữa khỏi nếu những thay đổi tiền ung thư được phát hiện và điều trị sớm, trước khi ung thư phát triển. Trước 30 tuổi, nhiễm trùng HPV thường thoáng qua (tự khỏi). Ở tuổi 30, việc tìm kiếm HPV trong quá trình sàng lọc Pap có thể giúp xác định mức độ thường xuyên được sàng lọc. Sự vắng mặt của các loại HPV nguy cơ cao thường có nghĩa là người phụ nữ có nguy cơ thấp phát triển những thay đổi cổ tử cung liên quan đến nguy cơ ung thư cổ tử cung. Trong trường hợp này, khoảng thời gian giữa các lần kiểm tra Pap thường là năm năm đối với hầu hết phụ nữ. Nếu một phụ nữ xét nghiệm dương tính với các loại HPV nguy cơ cao, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của cô sẽ thực hiện các xét nghiệm Pap thường xuyên hơn để kiểm tra bất kỳ thay đổi tế bào nào có thể là tiền ung thư hoặc cần phải điều trị. Ung thư cổ tử cung là gì? Ung thư cổ tử cung là tình trạng các tế bào trong niêm mạc cổ tử cung - đầu hẹp, bên ngoài tử cung - thay đổi và phát triển rất nhanh, tạo ra một nhóm các tế bào gọi là khối u. Tình trạng này thường phát triển theo thời gian. Nó có thể ảnh hưởng đến phụ nữ ở mọi lứa tuổi, nhưng nó phổ biến nhất ở phụ nữ ở độ tuổi giữa 40. Một loại virus, được gọi là HPV, là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử cung. Làm thế nào để bạn có được virus papilloma ở người (HPV)? HPV sinh dục lây lan qua tiếp xúc với (chạm) vào da của người bị nhiễm HPV. Liên hệ bao gồm quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn và miệng. Một số loại HPV gây ra mụn cóc ở bộ phận sinh dục , đó là những cục cứng, sần sùi mọc trên da. Bất cứ ai hoạt động tình dục đều có thể bị nhiễm virut HPV và mụn cóc sinh dục. Ở phụ nữ, mụn cóc sinh dục thường xuất hiện ở các khu vực sau của cơ thể: Trên âm hộ (vùng sinh dục ngoài của nữ) Trong hoặc xung quanh âm đạo Trong hoặc xung quanh hậu môn Trên háng (nơi vùng sinh dục gặp đùi trong) Trên cổ tử cung Các triệu chứng của HPV là gì? Trong nhiều trường hợp, HPV không gây ra triệu chứng. Khi chúng xảy ra, triệu chứng phổ biến nhất là mụn cóc ở vùng sinh dục. Dấu hiệu nhiễm trùng có thể xuất hiện vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm sau khi người đó bị nhiễm virut. Nguồn: my.clevelandclinic.org/health/diseases/11901-hpv-human-papilloma-virus Bạn có thể xem thêm thông tin tại phòng khám đa khoa kinh đô
 5. Sàng lọc các thay đổi về HPV và tế bào gây ra bởi HPV Xét nghiệm sàng lọc là các xét nghiệm được sử dụng để kiểm tra bệnh khi không có triệu chứng. Mục tiêu của sàng lọc ung thư cổ tử cung là tìm ra những thay đổi tế bào tiền ung thư ở giai đoạn đầu, ngay cả trước khi chúng bị ung thư và khi điều trị có thể có tác dụng ngăn ngừa ung thư không bao giờ xảy ra. Hiện nay, ung thư cổ tử cung là loại ung thư duy nhất do HPV gây ra mà các xét nghiệm sàng lọc được FDA chấp thuận. Xem thêm: bệnh sùi mào gà thường mọc ở đâu Tầm soát ung thư cổ tử cung Xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung: các xét nghiệm HPV kiểm tra các tế bào cổ tử cung HPV nguy cơ cao các xét nghiệm Pap kiểm tra các thay đổi tế bào cổ tử cung có thể được gây ra bởi HPV nguy cơ cao các HPV / Pap cotest kiểm tra cho cả HPV nguy cơ cao và thay đổi tế bào cổ tử cung Những độ tuổi và khoảng thời gian sàng lọc này áp dụng cho hầu hết phụ nữ: Tuổi 21-29 tuổi: Xét nghiệm Pap cứ sau 3 năm. Tuổi từ 30-65 tuổi: Sàng lọc bằng một trong các xét nghiệm sau: Xét nghiệm HPV cứ sau 5 năm Cotesting HPV / Pap cứ sau 5 năm Xét nghiệm Pap 3 năm một lần Trên 65 tuổi: Nếu bạn đã được kiểm tra thường xuyên và kết quả xét nghiệm gần đây của bạn là bình thường, bạn có thể được khuyên rằng bạn không còn cần phải được kiểm tra ung thư cổ tử cung. Tìm hiểu thêm về xét nghiệm HPV và Pap và tìm hiểu về các bước tiếp theo sau khi xét nghiệm Pap bất thường hoặc xét nghiệm HPV dương tính . Tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm và tuổi của cô ấy, một phụ nữ có thể có một xét nghiệm khác sau 12 tháng hoặc cô ấy có thể làm xét nghiệm gọi là soi cổ tử cung để cho phép nhà cung cấp kiểm tra cổ tử cung và, nếu cần, hãy lấy mẫu mô để phân tích (a thủ tục gọi là sinh thiết ). Sàng lọc các loại bỏ liên quan đến HPV khác Không có xét nghiệm nào được FDA phê chuẩn để phát hiện nhiễm trùng HPV hoặc thay đổi tế bào do HPV gây ra ở các mô hậu môn, trực tràng, âm hộ, âm đạo, dương vật hoặc hầu họng. Tuy nhiên, có một số bằng chứng cho thấy, trong số các quần thể có nguy cơ nhiễm HPV cao hơn, chẳng hạn như nam quan hệ tình dục với nam giới hoặc nam giới dương tính với HIV, xét nghiệm Pap hậu môn có thể giúp phát hiện các thay đổi tế bào sớm hoặc tế bào tiền ung thư. Trong xét nghiệm Pap hậu môn, một mẫu tế bào hậu môn được kiểm tra các tế bào bất thường. Điều trị thay đổi tế bào gây ra bởi nhiễm trùng HPV Mặc dù bản thân nhiễm trùng HPV không thể điều trị được, nhưng có những phương pháp điều trị cho những thay đổi tế bào tiền ung thư do nhiễm vi-rút có nguy cơ cao gây ra. Tiền ung thư cổ tử cung thay đổi tế bào : Hầu hết phụ nữ có những thay đổi tế bào cổ tử cung tiền ung thư được điều trị bằng các thủ tục vòng lặp Electrosurgical cắt bỏ (LEEP), mà là một phương pháp để loại bỏ các tế bào bất thường. Tìm hiểu thêm về phương pháp điều trị cho những thay đổi tế bào cổ tử cung bất thường . Tiền ung thư âm hộ, âm hộ, dương vật và tổn thương hậu môn; mụn cóc sinh dục; và khối u đường hô hấp lành tính : Phương pháp điều trị bao gồm thuốc bôi , phẫu thuật cắt bỏ , phẫu thuật lạnh và LEEP . Ung thư liên quan đến HPV: Những người mắc ung thư liên quan đến HPV thường được điều trị giống như bệnh nhân có khối u ở cùng một vị trí không liên quan đến nhiễm trùng HPV. Tuy nhiên, những bệnh nhân bị ung thư vòm họng dương tính với HPV có thể được điều trị khác với những bệnh nhân mắc ung thư vòm họng không phải do HPV gây ra . Tìm hiểu thêm về các lựa chọn điều trị ung thư vòm họng . Làm thế nào để HPV gây ung thư? Khi HPV có nguy cơ cao lây nhiễm vào các tế bào, nó sẽ can thiệp vào cách thức các tế bào này giao tiếp với nhau, khiến các tế bào bị nhiễm bệnh nhân lên một cách không kiểm soát được. Những tế bào bị nhiễm bệnh này thường được hệ thống miễn dịch nhận ra và kiểm soát . Tuy nhiên, đôi khi các tế bào bị nhiễm vẫn tồn tại và tiếp tục phát triển, cuối cùng tạo thành một khu vực của các tế bào tiền ung thư , nếu không được điều trị, có thể trở thành ung thư . Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có thể mất từ 10 đến 20 năm hoặc thậm chí lâu hơn để các tế bào cổ tử cung bị nhiễm vi-rút phát triển thành khối u ung thư. Trong số những phụ nữ có tế bào cổ tử cung bị nhiễm HPV nguy cơ cao, một số yếu tố làm tăng khả năng nhiễm trùng sẽ kéo dài và dẫn đến các tế bào cổ tử cung tiền ung thư: · sinh nhiều con · sử dụng thuốc tránh thai trong một thời gian dài · hút thuốc lá Nghiên cứu liên quan đến NCI và HPV Thử nghiệm lâm sàng là một bước quan trọng trong việc tìm hiểu về các cách tốt hơn để phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh, chẳng hạn như ung thư do HPV gây ra. Dịch vụ Thông tin về Ung thư của NCI có thể giúp bạn tìm hiểu về các thử nghiệm HPV. Viện Ung thư Quốc gia đang tiến hành và tài trợ cho nghiên cứu để tìm hiểu thêm về HPV: Bộ phận Dịch tễ học và Di truyền học Ung thư (DCEG) tiến hành nghiên cứu về ung thư cổ tử cung và các bệnh ung thư khác liên quan đến HPV để thúc đẩy sự hiểu biết của chúng tôi về cách HPV gây ung thư; đánh giá thực hành sàng lọc để xác định sớm các phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện sớm các thay đổi tiền ung thư; phát triển và thử nghiệm các phương pháp mới để sàng lọc có thể dễ sử dụng hơn trong các cài đặt tài nguyên thấp; tinh chỉnh các công cụ để đánh giá rủi ro trong phòng khám để giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo dõi kết quả kiểm tra sàng lọc bất thường. Các nhà điều tra tại DCEG đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng dựa trên dân số đầu tiên về vắc-xin HPV. Hiện tại, DCEG đang tiến hành một thử nghiệm lâm sàng về một liều vắc-xin HPV để xác định xem liệu nó có đủ để bảo vệ chống lại ung thư cổ tử cung do HPV gây ra hay không. Các bộ phận phòng chống ung thư (DCP) tiến hành và thúc đẩy sự phát triển của nghiên cứu về phòng ngừa và phát hiện sớm các u nhú ở người (HPV) ung thư -related và các điều kiện liên quan. Các bộ phận kiểm soát ung thư và Khoa học Dân số (DCCPS) hỗ trợ các chương trình can thiệp nghiên cứu thử nghiệm liên quan đến HPV và việc điều tra các chiến lược thực hiện để quảng bá cho vắc-xin HPV trong vùng có tỷ lệ vắc-xin HPV thấp. Các Trung tâm Nghiên cứu Ung thư (CCR) là quê hương của các nhà khoa học và các bác sĩ đang khám phá tiên tiến nghiên cứu bệnh ung thư liên quan đến. Các nhà khoa học CCR làm việc trên một loạt các vấn đề sinh học và y sinh, bao gồm cả HPV. Các nhà điều tra tại CCR đã tiến hành nghiên cứu dẫn đầu sự phát triển và đặc tính ban đầu của vắc-xin papillomavirus ở người (HPV). Nguồn: cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer?redirect=true Bài viết xem thêm tại phòng khám đa khoa kinh đô
 6. Virus u nhú ở người Virus u nhú ở ngườinguyên nhân thứ hai gây tử vong do ung thư là ung thư cổ tử cung. Ung thư cổ tử cung, gây ra hàng ngàn ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới và vẫn đang gia tăng. Yếu tố nguy cơ chính cho sự phát triển của ung thư cổ tử cung là virut papilloma ở người (hpv). Xem thêm: hôn nhau có bị lây sùi mào gà không Papillomavirus ở người (hpv) là gì? Ngày nay, hầu như chưa có ai từng nghe về loại virus độc ác và tinh vi này. Virus papilloma ở người (hpv) là một trong những loại virus phổ biến và phổ biến nhất, do nguyên nhân gây bệnh hoa liễu và sự phát triển của ung thư cổ tử cung . Virus này ảnh hưởng đến nam giới và phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Một trong những vấn đề phổ biến với loại virus này là virus có thể không hoạt động trong cơ thể người, không có triệu chứng hoặc dấu hiệu cảnh báo, trong khi những thay đổi bệnh lý xảy ra trong các mô và tế bào của cơ thể. Virus papilloma ở người có hơn 200 loài khác nhau. Hầu hết các loại vi-rút không nguy hiểm và thường gây ra mụn cóc ở khu vực bàn chân hoặc bàn tay. Nhưng cũng có một số loài được coi là nguy hiểm hơn vì chúng gây ra các bệnh lây truyền qua đường tình dục và một số cũng là một yếu tố nguy cơ cao cho sự phát triển của ung thư cổ tử cung. Các loài được biết là gây ung thư hoa liễu và cổ tử cung là: 6,11,16,18. Ngày nay, sự thay đổi tế bào và sửa đổi mô do virus này gây ra có thể được chẩn đoán ở giai đoạn đầu và đáp ứng điều trị phù hợp cho những người bị nhiễm papillomavirus ở người do quan hệ tình dục không được bảo vệ. Các triệu chứng của papillomavirus ở người là gì? Các triệu chứng phụ thuộc vào các loại vi-rút tấn công người. Hầu hết các chủng sẽ gây ra mụn cóc ở tay và chân trong khi các chủng khác, được định nghĩa là các chủng lây truyền, sẽ gây ra mụn cóc ở bộ phận sinh dục và bộ phận sinh dục, chảy máu âm đạo, đau khi giao hợp, đau vùng chậu, vân vân. Trong nhiều trường hợp, người bệnh sẽ không cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào, nhưng rất có khả năng ở phụ nữ sẽ có sự thay đổi mô cổ tử cung theo thời gian, được coi là nguy cơ ung thư cổ tử cung cao. Làm thế nào được chẩn đoán papillomavirus ở người? Chẩn đoán sẽ được thực hiện bởi một chuyên gia về bệnh ngoài da và tình dục hoặc bởi bác sĩ - bác sĩ tiết niệu hoặc bác sĩ phụ khoa. Trường hợp lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục như condyloma , chẩn đoán sẽ được thực hiện với các triệu chứng và phát hiện sinh lý và với xét nghiệm pap (phết tế bào cổ tử cung). Ngoài ra, xét nghiệm pap cũng sẽ giúp chẩn đoán ung thư cổ tử cung. Xét nghiệm pap là xét nghiệm chỉ được thực hiện bởi bác sĩ phụ khoa và nhằm mục đích chẩn đoán liệu có thay đổi cấu trúc tế bào, thay đổi mô hoặc bất kỳ thay đổi tiền ung thư nào. Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ phụ khoa sẽ lấy một mẫu mô cổ tử cung và sau đó xét nghiệm sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm để chẩn đoán. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng pap smear có hiệu quả và cứu sống bằng cách nhanh chóng phát hiện nhiễm trùng, khối u và thay đổi tiền ung thư ở mô cổ tử cung. Xét nghiệm này được khuyến nghị cho mọi phụ nữ, thường xuyên, cứ ba năm một lần, trừ khi người phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao (như phụ nữ bị nhiễm virut hpv, di truyền và tiền sử gia đình mắc ung thư cổ tử cung, v.v.). Việc kiểm tra thường xuyên hơn. Có thể ngăn ngừa và điều trị papillomavirus ở người? Các phương pháp phòng ngừa bao gồm: thực hiện xét nghiệm pap ba năm một lần, sử dụng biện pháp tránh thai trong khi quan hệ tình dục, mặc dù không phải lúc nào cũng có thể ngăn ngừa nhiễm trùng, đặc biệt là trong trường hợp mụn cóc ở quanh dương vật. Đó là một ý tưởng tốt để cẩn thận chọn đối tác của bạn cho quan hệ tình dục. Ngày nay, chỉ có một loại vắc-xin chống lại papillomavirus ở người . Điều trị thường không có triệu chứng và nhằm loại bỏ mụn cóc sinh dục. Trong trường hợp nghi ngờ ung thư cổ tử cung, sinh thiết sẽ được yêu cầu để xác định giai đoạn và mức độ ung thư và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp cho người phụ nữ đó. Nguồn: stdinfo.co.il/פפילומה/ Bạn có thể xem thêm tại phòng khàm đa khoa kinh đô
 7. u nhú ở người là gì Virus papilloma ở người (HPV) là một loại virus lây truyền qua đường tình dục, phổ biến ở cả nam và nữ hoạt động tình dục . Nó ảnh hưởng đến niêm mạc và da , gây ra một số bệnh , một trong số đó là ung thư cổ tử cung . Virus papilloma ở người là đại diện của Papovaviridae. Hơn 100 chủng papillomavirus khác nhau được biết đến trong y học, với khoảng 20 trong số này là ung thư biểu mô sinh dục có nguy cơ cao. virus Papilloma loại 16 và 18 phải chịu trách nhiệm cho khoảng 70% các trường hợp ung thư cổ tử cung, và 6 và 11 gây ra bộ phận sinh dục mụn cóc . Các loại virut có nguy cơ phát triển ác tính rất cao - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 và 45; Các loại nguy cơ thấp để tiến triển ung thư - 6, 11, 42, 43, 44. Xem thêm: cách chữa sùi mào gà bằng lá tía tô Nhiễm với vi rút u nhú ở người xảy ra chủ yếu trong quan hệ tình dục - qua tiếp xúc bằng miệng, âm đạo hoặc hậu môn. Với sự hiện diện của những vết thương nhỏ trên da, sự xâm nhập của virus vào cơ thể trở nên dễ dàng hơn. Theo các nghiên cứu, nhiễm trùng HPV chủ yếu là từ 18 đến 28 tuổi. Việc truyền virut không thể xảy ra trên cơ sở khác thường - từ mẹ sang con khi sinh . Triệu chứng của virus u nhú ở người Nhiễm trùng gây ra bởi HPV không có triệu chứng trong nhiều trường hợp. Đó là vì lý do này và thiếu dấu hiệu cho thấy sự phân phối của nó rất lớn. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ triệu chứng nào, chúng sẽ phát triển vài tháng sau khi bị nhiễm trùng. Các chủng HPV 6 và 11 lây lan trên da và niêm mạc của háng. Chúng tạo thành các thành tạo khác nhau giống với Súp lơ - cái gọi là mụn cóc tình dục hoặc condylomas . Những thành tạo này có thể được tìm thấy xung quanh hậu môn và bộ phận sinh dục. Trong các chủng 16, 18, 33 và 35, các hạt nhỏ xuất hiện tại vị trí nhiễm trùng. Mụn cóc có kích thước khoảng một milimet, nhưng trong quá trình phát triển virus, chúng bắt đầu tập hợp lại với nhau và tạo thành hình dạng súp lơ đặc trưng. Xem thêm: nhiễm trùng sùi mào gà điều trị như thế nào Ở phụ nữ, những hình xuất hiện chủ yếu ở cổ tử cung và âm hộ, hậu môn, môi âm hộ môi và xung quanh lối vào âm đạo. Ở nam giới, bao cao su nằm xung quanh hậu môn và trên đầu dương vật, khắp da và trên bìu. Không loại trừ rằng ở phụ nữ và nam giới, mụn cóc cũng xuất hiện ở phần trên của hông. Các phần có thành phần tương tự không gây đau, nhưng ngứa có thể xảy ra . Khi chúng đạt kích thước lớn hơn, dịch tiết và chảy máu có thể xảy ra trong hoặc sau khi giao hợp . Chẩn đoán virus u nhú ở người Khi virut papilloma ở dạng thay đổi da có thể nhìn thấy bằng máy soi cổ tử cung hoặc bằng mắt thường, chẩn đoán có thể được đưa ra tại thời điểm kiểm tra bởi bác sĩ phụ khoa hoặc bác sĩ tiết niệu nam. Xét nghiệm Papanicolaou được sử dụng làm xét nghiệm sàng lọc. Trong trường hợp có kết quả đáng ngờ, soi cổ tử cung và sinh thiết , cũng như xét nghiệm DNA cho phép gõ virus. Do đó, các chuyên gia xác định sự hiện diện của nguy cơ gây ung thư và điều trị kịp thời giúp giảm đáng kể nguy cơ phát triển ung thư. Điều trị virus u nhú ở người Bản thân virus papilloma không thể điều trị được, nhưng điều trị các bệnh mà nó gây ra. Các condylomas cũng đang được điều trị. Trị liệu là khác nhau ở mỗi bệnh nhân, phụ thuộc chủ yếu vào tỷ lệ lưu hành, giới hạn, kích thước và nội địa hóa của các thành tạo. Loại bỏ chúng là bằng nitơ lỏng, đông máu bằng laser, kết hợp các axit và trong một số trường hợp, hai phương pháp được áp dụng. Một bổ sung quan trọng để tiêu diệt mụn cóc là thuốc chống vi rút và điều hòa miễn dịch được thực hiện dưới dạng viên nén và ngăn chặn hoạt động của virus. Bản thân loại bỏ nếp nhăn làm giảm sức mạnh của nó và do đó, khả năng truyền nhiễm trùng. Hai đối tác nên được điều trị và bác sĩ điều trị nên làm quen với họ để thực hiện thêm các biện pháp an toàn và tình dục an toàn . Dự phòng virus gây u nhú ở người Mỗi phụ nữ hoạt động tình dục nên được kiểm tra phụ khoa thường xuyên bao gồm tế bào chất ít nhất một lần một năm. Sàng lọc cho phép phát hiện sớm ung thư cổ tử cung và giảm số ca tử vong. Được phát hiện trong thời gian, căn bệnh ung thư này hoàn toàn có thể chữa được. Ngoài ra còn có một loại vắc-xin ngăn ngừa các loại vi-rút phổ biến nhất - 6, 11, 16, 18. Nó được áp dụng trong ba giai đoạn - vào một ngày ngẫu nhiên, hai tháng sau khi tiêm vắc-xin đầu tiên và sáu tháng sau khi tiêm vắc-xin ban đầu. Vắc-xin này bảo vệ chống lại các chủng ung thư cổ tử cung nguy hiểm. Được thiết kế cho bé gái từ 9 đến 26 tuổi. Nguồn: shterevhospital.com/pregledi-i-konsultacii/profilaktika/hpv Bạn có thể xem thêm tại phòng khám đa khoa kinh đô
 8. Hiện nay có rất nhiều người còn đang phân vân không biết xét nghiệm giang mai ở bệnh viện da liễu hay phòng khám hơn. Trên thực tế hiện nay thì việc xét nghiệm giang mai ở cả hai địa chỉ đều đưa ra kết quả về bệnh. Nhưng nhìn về nhiều khía cạnh của cuộc sống thì chúng lại có nhiều vấn đề khá bất cập khác nhau. Chính vì thế sau đây sẽ là những gì bạn cần cần nhắc khi chọn xét nghiệm bệnh giang mai. Khi nào bạn nên đi xét nghiệm bệnh giang mai Khi quyết định xét nghiệm giang mai ở bệnh viện da liễu hay phòng khám. Bạn nên kiểm tra mình có biểu hiện của bệnh giang mai hay không. Không những thế vì bệnh giang mai phát triển qua 3 thời kỳ khác nhau. Các biểu hiện của các thời kỳ cúng khác nhau. Chính vì thế bạn càng cần chú ý hơn. Xem thêm: nguyên nhân gây bệnh giang mai Ở các thời kỳ khác nhau thì tác hại và độ xâm nhập cũng khác nhau. Chính vì thế bênh nhân nên điều trị sớm càng tốt. Bện nhân nên đi xét nghiệm bệnh giang mai để xã định thể trạng bệnh và đưa ra kết quả điều trị kịp thời. Xét nghiệm giang mai ở bệnh viện da liễu hay phòng khám hơn. Như chia sẻ ở trên bệnh giang mai là bệnh rất nguy hiểm nếu để lâu. Nên khi thấy biểu hiện lạ bạn nên đi kiểm tra ngay. Hiện nay việc xét nghiệm giang mai có thể làm ở rất nhiều nơi. Nhưng để có kết quả chính xác bạn nên chọn các địa chỉ xét nghiệm giang mai thật uy tín. Xem thêm: tác hại của bệnh giang mai Hiện nay nhiều người còn phân vấn không biết xét nghiệm giang mai ở bệnh viện da liễu hay phòng khám hơn. Thì thực tế hại cơ sở nay đều cho kết quả chính xác cao nhưng mỗi nơi lại có những ưu thế nhất định. Xét nghiệm giang mai ở bệnh viện da liễu Nếu đến bênh viện thì bạn sẽ được áp dụng chính sách như bảo hiểm xã hội. Giúp bạn trong khoản chỉ trả. Nhưng bạn sẽ mất nhiều thời gian cho quá trình xét nghiệm giang mai ở bệnh viện da liễu. Bạn sẽ phải đến từ rất sớm để làm nhiều thủ tục liên quan mất đến hàng giờ đồng hồ nếu có quá nhiều bệnh nhân. Sau đó bạn mới đi đến xét nghiệm được. Không những thế việc “bệnh thầm kín” nói ra ở nơi đông người bạn cũng ngại và sợ nhiều người dị nghị về mình. Nói chung nếu bạn là người có thời gian và không quá ngại về bệnh mình thì có thể lựa chọn bệnh viện để xét nghiệm. Nhưng nêu bạn bận rộn và không muốn đến nơi đông người khám bệnh thầm kín thì nên đến phòng khám. Tại sao nên xét nghiệm ở phòng khám Hiện nay it người chọn xét nghiệm giang mai ở bệnh viện da liễu thay vào đó họ đến phòng khám đang được nhiều người lựa chọn. Bởi căn bản khi xét nghiệm tại phòng khám có nhiều lợi thế mà kết quả cũng rất chính xác. Một số lý do bạn nên chọn phòng khám Bạn thấy mất quá nhiều thời gian xếp hàng ở bệnh viện để được làm thủ tục. Nhưng đến phòng khám bạn chỉ cần cầm điện thoại vào trang website đặt lịch theo mong muốn. Bạn quá ngại việc nói với người y tá ở bệnh viện bạn khám bệnh gì mà quanh bạn có rất nhiều người. Bạn có thể yên tâm vì khi đến với phòng khám theo lịch đã có người chờ và đưa bạn đi xét nghiệm. Bạn không có thời gian đi vào khung giờ hành chính thì bạn hãy yên tâm. Phòng khám hoạt động từ 8h00- 20h00 các ngày kể cả ngày lễ. Bạn có thể chủ động trong việc xét nghiệm và điều trị bệnh. Trên đây là những thông tin được đánh giá từ phòng khám đa khoa kinh đô. Bạn có thể hỏi thêm thông tin tại cổng tư vấn. Gợi ý phòng khám xét nghiệm nghiệm giang mai cho bạn Hiên nay có rất nhiều địa chỉ xét nghiệm bệnh giang mai khác nhau. Sau đây là gợi ý cho bạn về phòng khám mà rất nhiều người tin tưởng đó là phòng khám đa khoa kinh đô. Phòng khám đa khoa kinh đô đây là địa chỉ mà rất nhiều người chọn để xét nghiệm bệnh giang mai. Hiện nay phòng khàm có những trang thiết bị hiện đại nên quá trình khám và điều tri bệnh dễ dàng hơn. Đội ngũ y bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm khác và điêu trị bênh giang mai nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Phòng khám kinh đô là địa chỉ điều trị bệnh giang mai ở bắc giang rất uy tín. Chi phí điề trị bệnh giang mai ở đây cũng vô cung hợp lý. Cách liên hệ với phòng khám Bệnh nhân có thể đến trực tiếp phòng khám đa khoa kinh đô. Địa chỉ 79 nguyễn thị minh khai tp bắc giang. Bạn cũng có thể đặt lịch qua hotline: 1800 6953/ 0388 036 248 Trên đây là giải đáp thắc mắc xét nghiệm giang mai ở bệnh viện da liễu hay phòng khám hơn. Thì bạn đã có câu trả lời cho vấn đề khi đọc xong bài này. Nếu thấy hữu ích thì đừng ngại hãy chia sẻ cho bạn bè của mình nhé! Nguồn: http://phongkhamkinhdo.vn/xet-nghiem-giang-mai-o-benh-vien-da-lieu/
 9. Nhiễm trùng hpv điều trị như thế nào là thắc mắc của rất nhiều bệnh nhân. Chính vì thế đế trả lời cho câu hỏi trên chúng tôi đa thu thập được rất nhiều thông tin có lẽ sẽ rất phù hợp cho bạn. Chẩn đoán nhiễm hpv chuẩn đoán như thế nào Bác sĩ của bạn có thể chẩn đoán nhiễm trùng HPV bằng cách nhìn vào mụn cóc của bạn. Nếu mụn cóc sinh dục(sùi mào gà) không nhìn thấy được, bạn sẽ cần một hoặc nhiều xét nghiệm sau: Thử nghiệm dung dịch giấm (axit axetic). Một giải pháp giấm áp dụng cho các khu vực bộ phận sinh dục bị nhiễm HPV biến chúng thành màu trắng. Điều này có thể giúp xác định các tổn thương phẳng khó nhìn thấy. Xét nghiệm Pap. Bác sĩ của bạn thu thập một mẫu tế bào từ cổ tử cung hoặc âm đạo của bạn để gửi cho phân tích phòng thí nghiệm. Xét nghiệm Pap có thể tiết lộ những bất thường có thể dẫn đến ung thư. Xét nghiệm DNA. Xét nghiệm này, được thực hiện trên các tế bào từ cổ tử cung của bạn, có thể nhận ra DNA của các loại vi-rút có nguy cơ cao có liên quan đến ung thư bộ phận sinh dục. Đó là khuyến cáo cho phụ nữ từ 30 tuổi trở lên ngoài xét nghiệm Pap. Xem thêm: chữa sùi mào gà bằng lá tía tô Điều trị sùi mào gà(mụn cóc sinh dục) nhiễm mụn cóc sinh dục Mụn cóc thường biến mất mà không cần điều trị, đặc biệt là ở trẻ em. Tuy nhiên, không có cách chữa virus, vì vậy chúng có thể xuất hiện trở lại ở cùng một nơi hoặc những nơi khác. Thuốc: Các loại thuốc để loại bỏ mụn cóc thường được áp dụng trực tiếp vào tổn thương và thường dùng nhiều ứng dụng trước khi chúng thành công. Những ví dụ bao gồm: Axit salicylic. Các phương pháp điều trị không kê đơn có chứa axit salicylic hoạt động bằng cách loại bỏ các lớp mụn cóc một chút. Để sử dụng trên mụn cóc thông thường, axit salicylic có thể gây kích ứng da và không được sử dụng trên khuôn mặt của bạn. Imiquimod (Aldara, Zyclara). Kem theo toa này có thể tăng cường khả năng chống lại vi-rút của hệ thống miễn dịch của bạn. Các tác dụng phụ thường gặp bao gồm đỏ và sưng tại vị trí ứng dụng. Podofilox (Condylox). Một toa thuốc đặc trị khác, podofilox hoạt động bằng cách phá hủy mô mụn cóc sinh dục. Podofilox có thể gây đau và ngứa khi áp dụng. Axit trichloroacetic. Điều trị hóa học này đốt cháy mụn cóc ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và bộ phận sinh dục. Nó có thể gây kích ứng tại chỗ. Phẫu thuật và các thủ tục khác Nếu thuốc không có tác dụng, bác sĩ có thể đề nghị loại bỏ mụn cóc bằng một trong những phương pháp sau: Đóng băng với nitơ lỏng (liệu pháp áp lạnh) Đốt bằng một dòng điện (đốt điện) Phẫu thuật cắt bỏ Phẫu thuật bằng tia la-ze Bạn có thể sẽ bắt đầu bằng cách gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn. Tùy thuộc vào vị trí mụn cóc của bạn, bạn có thể được giới thiệu đến một bác sĩ chuyên về rối loạn da (bác sĩ da liễu), bàn chân (bác sĩ phẫu thuật) hoặc cơ quan sinh sản (bác sĩ phụ khoa hoặc bác sĩ tiết niệu). xem thêm: đốt sùi mào gà bao lâu thì quan hệ được Bạn có thể làm gì Trước cuộc hẹn của bạn, hãy lập một danh sách: Các triệu chứng của bạn, bao gồm mọi triệu chứng dường như không liên quan đến lý do cuộc hẹn của bạn Thông tin cá nhân chính, bao gồm những căng thẳng lớn, thay đổi cuộc sống gần đây và lịch sử tình dục của bạn Tất cả các loại thuốc, vitamin hoặc các chất bổ sung khác mà bạn dùng, bao gồm cả liều lượng Câu hỏi để hỏi bác sĩ của bạn Đối với nhiễm trùng HPV, các câu hỏi để hỏi bác sĩ của bạn bao gồm: Điều gì có khả năng gây ra các triệu chứng của tôi? bạn nên biết: chữa sùi mào gà bằng tỏi Những nguyên nhân có thể khác là gì? Tôi cần những xét nghiệm gì? Làm thế nào tôi có thể ngăn ngừa nhiễm trùng HPV trong tương lai? Có những hạn chế tôi cần phải làm theo? Có tài liệu quảng cáo hoặc tài liệu in khác mà tôi có thể có? Những trang web nào bạn đề nghị? Đừng ngần ngại hỏi những câu hỏi khác. Những gì mong đợi từ bác sĩ của bạn Bác sĩ của bạn có thể hỏi bạn câu hỏi, chẳng hạn như: Bạn có biết: tại sao nên tiêm vắc xin HPV Khi nào các triệu chứng của bạn bắt đầu? Bạn đang trong một mối quan hệ tình dục một vợ một chồng? Là đối tác của bạn? Bạn đã tìm thấy tổn thương ở đâu? Là tổn thương đau hay ngứa? Điều gì, nếu có bất cứ điều gì, dường như để cải thiện các triệu chứng của bạn? Điều gì, nếu có bất cứ điều gì, dường như làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bạn? nguồn tin: mayoclinic.org/diseases-conditions/hpv-infection/diagnosis-treatment/drc-20351602 bạn có thêm tại : nhiễm trùng hpv điều trị như thế nào
 10. Papillomavirus được coi là một loại virus phổ biến. Nó ảnh hưởng đến 80 phần trăm dân số, cả nam và nữ, ít nhất một lần trong đời. Virus HPV được đề cập trong những năm gần đây trong bối cảnh ung thư cổ tử cung và vắc-xin được đề nghị chống lại nó, nhưng nó có thể được thể hiện theo những cách khác nhau. Virus có thể gây ra cái gì? Các nhà chẩn đoán được điều trị như thế nào? Chính xác thì u nhú là gì? HPV là tên gọi chung của 200 chủng virus khác nhau tấn công một người. Cách lây nhiễm virus phổ biến nhất là trong quan hệ tình dục, nhưng virus không được truyền qua tinh dịch (như virus HIV) mà qua da. Vì vậy, quan hệ tình dục với bao cao su không nhất thiết ngăn ngừa nhiễm trùng. Virus cư trú ở các khu vực ẩm ướt như bộ phận sinh dục và môi trường của chúng, háng, hậu môn, nhưng cũng là cổ họng và hầu họng, lỗ mũi hoặc kết mạc. Xem thêm: điều trị sùi mào gà có tốn kém không Triệu chứng Nhiễm trùng không nhất thiết có nghĩa là sự khởi đầu của các triệu chứng. Hầu hết mọi người không biết rằng họ sẽ bị nhiễm bệnh, các triệu chứng sẽ không xuất hiện và hệ thống miễn dịch cũng sẽ khắc phục virus và loại bỏ hoàn toàn trong vòng một năm. Khi có triệu chứng, chúng trông giống như những vết trầy xước nhỏ trên bề mặt da. Các mụn cóc hoặc khối u được gây ra bởi một sự thay đổi di truyền gây ra bởi virus trong các tế bào da khiến chúng bị nhân đôi không kiểm soát được. Các khối u còn được gọi là condyloma sẽ xuất hiện chủ yếu ở vùng sinh dục nhưng cũng có thể phát triển ở cổ họng, hầu họng và các khu vực ẩm ướt khác. Trong những trường hợp hiếm hoi mà cơ thể không vượt qua được vi-rút, một số loại vi-rút có thể gây ung thư. Virus là nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung và là nguyên nhân thứ phát của ung thư trực tràng và miệng. Làm thế nào phổ biến là virus papilloma? Virus HPV là một loại virus rất phổ biến. Tốc độ lây truyền vi-rút rất cao và đạt 80%, điều đó có nghĩa là 80% dân số trên toàn thế giới sẽ mang theo một số loại vi-rút tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ, nhưng hầu hết trong số họ sẽ không xuất hiện các triệu chứng và cơ thể sẽ khắc phục vi-rút trong một thời gian ngắn. Xem thêm: https://sites.google.com/site/phongkhamdakhoakinhdobg/ Các loại papillomavirus Các loại u nhú khác nhau khác nhau trong trang điểm di truyền của chúng và trong các triệu chứng chúng gây ra. Các loại u nhú khác nhau được đánh số. Ví dụ, loại 2 và 7 papillomavia, gây ra mụn cóc ở các bộ phận khác nhau của cơ thể. U nhú loại 3 và 10 chủ yếu là do khối u nhỏ ở mặt. Các loại 6, 11 và 13 gây ra mụn cóc trong khu vực của hầu họng và dây thanh âm. Các loại u nhú được chẩn đoán là có nguy cơ mắc ung thư cao nhất là 16, 18, 31 và 45. Papilloma được chẩn đoán như thế nào? Một cách để chẩn đoán là thông qua quan sát. Một bác sĩ lành nghề thường được biết là chẩn đoán mụn cóc do hội chứng đặc trưng của nó. Tuy nhiên, không phải tất cả các khối u đều có sự xuất hiện này, vì vậy trong một số trường hợp, soi cổ tử cung được sử dụng như một kính hiển vi đặc biệt. Khối u được nhuộm và do đó có thể được phát hiện nếu nó được gây ra bởi u nhú. Một xét nghiệm khác có thể được thực hiện, nhưng chỉ riêng tư, là xét nghiệm PCR xác định DNA của virus và là một cách đáng tin cậy để xác định nó. Điều trị virut papillomavirus Việc điều trị bệnh do virus gây ra được thực hiện bằng cách loại bỏ các tổn thương bằng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như đông lạnh trong nitơ, kem và kem, kim điện hoặc phẫu thuật. Một phương pháp được áp dụng gần đây và hiệu quả là liệu pháp laser được thực hiện dưới gây tê tại chỗ. Sau khi khối u được loại bỏ, một mẫu được gửi từ phòng thí nghiệm đến sinh thiết. Điều này là để đảm bảo rằng đây không phải là một tổn thương ung thư hoặc tiền ung thư. Papilloma và ung thư Mặc dù đây là những trường hợp hiếm gặp về sự phổ biến của virus trong dân số, một số chủng virus vẫn có thể gây ung thư nếu cơ thể không vượt qua chúng theo thời gian. Papilloma là một nguyên nhân chính của ung thư cổ tử cung và là nguyên nhân thứ phát của ung thư trực tràng hoặc miệng. Để chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung hoặc các tình trạng tiền ung thư, Pap smear được thực hiện trong tế bào hình liềm của bệnh nhân . Đó là khuyến cáo để trải qua kiểm tra hai đến ba năm một lần. Vắc xin phòng bệnh u nhú Vắc-xin có hiệu quả chống lại một số loại vi-rút, các chủng gây ra 90% mụn cóc sinh dục và 70% ung thư cổ tử cung. Ở Israel, vắc-xin được tiêm cho bé gái và bé trai học lớp tám. Nguồn: acheret.co.il/פפילומה/
 11. Bệnh lậu là gì? Bệnh lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến thứ hai ở Hoa Kỳ, sau chlamydia . Nhiễm trùng lậu là do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra và lây lan qua quan hệ tình dục . Một người có thể nhiễm bệnh lậu qua màng nhầy (nơi lớp da bên ngoài của bạn gặp mô mềm, ẩm, bên trong) . Chúng bao gồm đường sinh sản nữ, hậu môn, bên trong mí mắt, niệu đạo và cổ họng . Các triệu chứng của bệnh lậu là gì? Giống như nhiễm chlamydia, bệnh lậu có thể lây nhiễm cho mọi người thuộc mọi giới tính. Bệnh lậu thường không có triệu chứng ở phụ nữ và những người có đường sinh sản nữ Điều này có nghĩa là mọi người thường không gặp phải bất kỳ sự khó chịu nào hoặc nhận thấy bất kỳ thay đổi nào khi bị nhiễm bệnh . Không có bất kỳ triệu chứng nào, mọi người có thể không nghi ngờ rằng họ bị STI. Một số có thể có các triệu chứng rất nhẹ hoặc mơ hồ, có thể bị nhầm lẫn với nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng âm đạo. Ở phụ nữ và những người có đường sinh sản nữ, các triệu chứng này có thể bao gồm tăng tiết dịch âm đạo , đi tiểu đau thường xuyên, đốm / chảy máu giữa các thời kỳ hoặc sau khi giao hợp âm đạo; hoặc đau, chảy máu, hoặc xuất tiết ở trực tràng. Nhiễm lậu ở cổ họng cũng thường không có triệu chứng, mặc dù một số người có thể bị đau họng và amidan mở rộng. Làm thế nào để một người mắc bệnh lậu? Bệnh lậu lây lan qua quan hệ tình dục với bạn tình bị nhiễm bệnh. Nó có thể lây lan qua bất kỳ loại quan hệ tình dục không được bảo vệ, bao gồm cả dương vật trong quan hệ tình dục qua âm đạo, quan hệ tình dục qua đường hậu môn và quan hệ tình dục bằng miệng (2). Nhiễm trùng lậu có thể phát triển ở đường sinh dục, hậu môn và niệu đạo để quan hệ tình dục trong âm đạo hoặc quan hệ qua đường hậu môn. Quan hệ tình dục bằng miệng có thể lây nhiễm bệnh lậu từ bộ phận sinh dục đến cổ họng. Một người cũng có thể bị nhiễm lại bệnh lậu sau khi đã được điều trị trước đó. Mọi người không trở nên miễn dịch với bệnh lậu sau khi họ đã mắc bệnh một lần (2). Các biến chứng tiềm ẩn của bệnh lậu là gì? Nhiễm lậu lây qua đường tình dục có thể gây nhiễm trùng cổ tử cung, niệu đạo và vòi trứng ở những người có cơ quan sinh sản nữ (4,6). Giống như nhiễm chlamydia không được điều trị, nhiễm trùng lậu không được điều trị có thể dẫn đến sự phát triển của bệnh viêm vùng chậu (PID). PID có thể dẫn đến kết quả không thể đảo ngược và nghiêm trọng ở phụ nữ và những người có đường sinh sản nữ, như mang thai ngoài tử cung, vô sinh hoặc đau vùng chậu mãn tính (1,4). Vi khuẩn lậu di chuyển lên đường sinh sản từ âm đạo qua cổ tử cung đến tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng, gây viêm và nhiễm trùng. Khi vào bên trong, vi khuẩn làm hỏng ống dẫn trứng và có thể gây sẹo (7). Điều này có thể có tác dụng lâu dài bao gồm vô sinh, vì mô sẹo có thể chặn ống dẫn trứng, ngăn không cho tinh trùng thụ tinh với trứng. Mang thai ngoài tử cung (nơi cấy thai ngoài tử cung) cũng phổ biến hơn, vì trứng được thụ tinh có thể bị mắc kẹt trong ống dẫn trứng bị hư hỏng có thể đe dọa đến tính mạng. Đau vùng chậu mãn tính cũng là hậu quả lâu dài có thể có của nhiễm trùng lậu không được điều trị và là triệu chứng của bệnh viêm phổi (8). Một dài hạn khác, mặc dù hiếm gặp, hậu quả của nhiễm trùng lậu không được điều trị là nhiễm trùng lậu cầu lan truyền (2,4). Đây là khi nhiễm trùng lậu lây lan vào máu và gây ra các triệu chứng xung quanh cơ thể bao gồm đau khớp, viêm gân và / hoặc rối loạn da và có thể gây tử vong nếu không được điều trị (2,6). Ở những người có cơ quan sinh sản nam, bệnh lậu có thể gây nhiễm trùng niệu đạo và mào tinh hoàn , ống thu thập và lưu trữ tinh trùng từ tinh hoàn (2). Bệnh lậu phổ biến như thế nào? Năm 2016 tại Hoa Kỳ, bệnh lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến thứ hai được báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) (1). Trong năm đó, gần nửa triệu (468.524) trường hợp mắc bệnh lậu đã được báo cáo ở Mỹ. Giống như chlamydia, giang mai và nhiều STI khác, tỷ lệ mắc bệnh lậu ở Mỹ đang tiếp tục tăng, đặc biệt là trong vài năm qua (1). Báo cáo tỷ lệ mắc bệnh lậu ở Mỹ cao hơn ở nam giới so với nữ giới. Những khác biệt về tỷ lệ này có khả năng làm tỷ lệ mắc bệnh lậu cao hơn ở những người có quan hệ tình dục với nam giới (MSM) (1). Trong số phụ nữ, phụ nữ trẻ tuổi báo cáo tỷ lệ nhiễm bệnh lậu cao hơn so với phụ nữ lớn tuổi, với những người 19 tuổi có tỷ lệ nhiễm lậu cao nhất (1). Rất khó để ước tính gánh nặng của bệnh lậu trên toàn thế giới, vì nhiều khu vực có thể không có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có khả năng chẩn đoán và báo cáo các trường hợp mắc bệnh lậu và các STI khác. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng tổng số ca mắc mỗi năm trên toàn thế giới trong năm 2008 là 106,1 triệu ca nhiễm lậu (9). Ước tính này cao hơn gần 20 triệu so với ước tính năm 2005 của WHO, mà họ nghi ngờ có thể là do nhiều yếu tố xã hội và sức khỏe xung quanh sự lây lan của STI, bao gồm cả số thanh thiếu niên trở thành một phần của dân số hoạt động tình dục (9). Cần tiếp cận nhiều hơn với chăm sóc sức khỏe, báo cáo STI và nghiên cứu. Làm thế nào tôi có thể ngăn ngừa bệnh lậu? Hoạt động tình dục khiến bạn có nguy cơ mắc STI. Sử dụng bao cao su mỗi khi bạn quan hệ tình dục có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh lậu (và nhiều STI khác). Bao cao su nên được sử dụng không chỉ trong quá trình xuất tinh, mà trước khi bất kỳ tiếp xúc sinh dục hoặc tình dục bắt đầu. Nếu bạn đang quan hệ tình dục bằng miệng-âm đạo, hãy sử dụng đập nha khoa để được bảo vệ. Hỏi đối tác xem họ đã được xét nghiệm STI gần đây trước khi bắt đầu quan hệ tình dục. Nếu một đối tác có quan hệ tình dục với nhiều người, hãy hỏi về tình trạng STI của đối tác khác của họ và khuyến khích họ cũng được xét nghiệm. Hạn chế số lượng bạn tình mà bạn tiếp xúc cũng sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh lậu. Đối với những người có cơ quan sinh sản nữ, nên đi khám phụ khoa hàng năm, ngay cả đối với những người có mối quan hệ lâu dài một vợ một chồng. Nên kiểm tra bệnh lậu hàng năm cho những phụ nữ hoạt động tình dục từ 25 tuổi trở xuống và cho bất kỳ ai có nguy cơ mắc bệnh lậu (những người đã quan hệ tình dục với bạn tình mới, quan hệ tình dục với nhiều đối tác, hoặc đã có quan hệ tình dục với một đối tác với và STI) (3). Việc sàng lọc có thể dễ dàng được thực hiện với một miếng gạc cổ tử cung như là một phần của kiểm tra vùng chậu (4). Để phát hiện nhiễm trùng lậu ở cổ họng hoặc hậu môn, một miếng gạc cũng có thể được thực hiện tại khu vực bị nhiễm bệnh. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để thảo luận nếu sàng lọc bệnh lậu và các STI khác phù hợp với bạn. Bệnh lậu được điều trị như thế nào? Bệnh lậu có thể được điều trị bằng kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn. Một người sẽ cần hai loại thuốc kháng sinh riêng biệt để loại trừ nhiễm trùng lậu (3,4). Lý do cần hai loại kháng sinh là do vấn đề kháng kháng sinh ngày càng tăng trong số các bệnh nhiễm trùng lậu (3). Sau khi được chẩn đoán, khuyến cáo rằng bất kỳ đối tác nào mà bạn đã có quan hệ tình dục trong 60 ngày qua và / hoặc bạn tình cuối cùng của bạn, nên được kiểm tra (3). Có thể truyền bệnh lậu ngay cả khi đang điều trị bằng kháng sinh. Tránh xa quan hệ tình dục cho đến bảy ngày sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình điều trị bằng thuốc kháng sinh ngay cả khi các triệu chứng đã biến mất. Ba tháng sau khi điều trị, bạn nên đi xét nghiệm lại bệnh lậu (3). Các trường hợp đặc biệt / thông tin bổ sung: viêm kết mạc và HIV Bệnh lậu, như chlamydia, cũng có thể truyền từ mẹ sang con trong khi sinh. Em bé sinh ra từ những bà mẹ bị nhiễm lậu không được điều trị có thể bị viêm kết mạc lậu (nhiễm trùng ở mắt), mặc dù điều này không phổ biến lắm (1). Vì lý do này, xét nghiệm lậu nên được thực hiện thường xuyên trong thai kỳ. Bị STI, như bệnh lậu, cũng có thể làm tăng khả năng nhiễm HIV nếu bạn tiếp xúc với nó hoặc lây truyền HIV nếu bạn đã bị nhiễm bệnh (10,11). Nếu bạn nghĩ rằng bạn bị bệnh lậu, hoặc bất kỳ STI nào, điều quan trọng là bạn phải tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc một phòng khám STI. Nhiều phòng khám cung cấp xét nghiệm STI miễn phí hoặc chi phí thấp. Tất cả điều này sẽ giúp giữ cho bạn, bạn tình và cộng đồng của bạn khỏe mạnh. Nguồn: helloclue.com/articles/sex/gonorrhea-101 Xem thêm tại phòng khám đa khoa kinh Đô
 12. Bệnh giang mai Bệnh giang mai là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có tên là Treponema pallidum. Bệnh ban đầu xuất hiện dưới dạng loét không đau (thường thấy ở bộ phận sinh dục, trực tràng hoặc miệng). Nếu bệnh giang mai không được bác sĩ điều trị, các triệu chứng có thể xấu đi theo thời gian, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Bệnh giang mai có lây không? Có, giang mai là bệnh truyền nhiễm, và nhiễm trùng thường lây truyền qua quan hệ tình dục. Sau khi bị nhiễm trùng tiên phát, bệnh giang mai có thể không hoạt động trong cơ thể bệnh nhân trong nhiều thập kỷ trước khi nó tái sinh. Bệnh giang mai ở giai đoạn đầu (giang mai sớm) có thể được điều trị bằng một mũi tiêm penicillin, nhưng nếu lơ là và không được điều trị, nó có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho tim, não và các cơ quan khác, do đó trở nên nguy hiểm đến tính mạng và có thể lây từ mẹ sang thai nhi. Nhiễm trùng có thể có hiệu quả ở một giai đoạn của bệnh giang mai và không có hiệu quả ở các giai đoạn khác. Khi có hiệu quả, bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng của bệnh. Những triệu chứng này sẽ vắng mặt khi bệnh tiến triển đến giai đoạn cai và không hoạt động. Xem thêm: chi phí điều trị bệnh giang mai Nguyên nhân của bệnh giang mai Tác nhân gây bệnh giang mai là một loại vi khuẩn được gọi là nhu mô như được mô tả trước đó, và phương pháp lây truyền phổ biến nhất là tiếp xúc với vết loét của bệnh nhân thông qua quan hệ tình dục. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể thông qua các vết nứt nhỏ và trầy xước trên da và màng nhầy lót cổ họng, mũi, trực tràng và âm đạo . Bệnh giang mai là bệnh truyền nhiễm ở giai đoạn giang mai ban đầu, giai đoạn giang mai thứ phát và đôi khi ở giai đoạn đầu của giai đoạn tiềm ẩn. Làm thế nào để bệnh giang mai vượt qua? Bệnh giang mai lây truyền từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc với da hoặc màng nhầy với vết loét do bệnh gây ra. Không cần thiết phải quan hệ tình dục với bệnh nhân cho đến khi bệnh giang mai lây truyền, nhưng cũng đủ để tìm kiếm sự tiếp xúc gần gũi với bộ phận sinh dục, miệng hoặc trực tràng của bệnh nhân để truyền nhiễm trùng. Bệnh giang mai có thể lưu hành ít thường xuyên hơn thông qua tiếp xúc trực tiếp với tổn thương hoạt động (như trong trường hợp hôn) hoặc từ người mẹ bị nhiễm bệnh sang thai nhi trong khi mang thai hoặc sinh nở (giang mai). Bệnh giang mai không lây truyền bằng cách sử dụng cùng một nhà vệ sinh, bồn tắm, quần áo hoặc dụng cụ, chạm vào tay nắm cửa, sử dụng hồ bơi hoặc bồn nước nóng. Khi bệnh giang mai được chữa khỏi, bệnh không xuất hiện lại một cách tự nhiên, nhưng bệnh nhân có thể lại bị nhiễm trùng mới nếu bị nhiễm trùng loét giang mai một lần nữa. Các yếu tố nguy cơ của bệnh giang mai Nguy cơ nhiễm trùng giang mai tăng lên trong các trường hợp sau: Quan hệ tình dục không an toàn: chẳng hạn như không sử dụng bao cao su hoặc không sử dụng đúng cách. Quan hệ tình dục với nhiều hơn một đối tác. Đàn ông thực hành tình dục với nhau. Ở những người nhiễm HIV / AIDS - virus gây ra AIDS (HIV). Kinh doanh tình dục để kiếm tiền hoặc ma túy. Quan hệ tình dục với đối tác có một số đối tác tình dục. Quan hệ tình dục với bạn tình với bệnh giang mai. Công nhân trong ngành y tế khi chạm vào vết loét bị nhiễm giang mai mà không được bảo vệ. Triệu chứng của bệnh giang mai Bệnh giang mai phát triển theo từng giai đoạn và các triệu chứng thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng các giai đoạn có thể trùng lặp ở một mức độ nào đó và các triệu chứng không phải lúc nào cũng xảy ra theo cùng một thứ tự. Bệnh nhân có thể phát triển bệnh giang mai mà không có bất kỳ triệu chứng nào trong vài năm. Bệnh giang mai nguyên phát Dấu hiệu đầu tiên của bệnh giang mai là xói mòn nhỏ ở da hoặc niêm mạc gọi là giang mai, loét mở, không đau cho thấy mầm bệnh gây bệnh giang mai xâm nhập vào cơ thể. Vết thương hở này là một tiêu điểm để truyền cho bạn tình. Do bệnh giang mai lây truyền qua quan hệ tình dục với bệnh nhân, nên các khu vực phổ biến nhất của sự xuất hiện của loét là miệng, hậu môn và vùng sinh dục, và có thể xuất hiện bất cứ nơi nào vi trùng xâm nhập vào cơ thể. Mặc dù hầu hết những người mắc bệnh giang mai đều có một vết loét, một số người có nhiều vết loét. Loét thường xuất hiện sau ba tuần tiếp xúc với vi khuẩn. Nhiều người mắc bệnh giang mai không thấy loét vì chúng thường không đau và có thể ẩn trong âm đạo hoặc trực tràng. Bệnh nhân thường sẽ hồi phục sau khi bị loét một cách tự nhiên và tự phát trong vòng ba đến sáu tuần. Giang mai thứ phát Nó có thể xuất hiện vài tuần sau khi vết loét ban đầu biến mất trên cơ thể bệnh nhân. Phát ban bắt đầu trên thân cây và lan ra dần dần để bao phủ toàn bộ cơ thể - ngay cả lòng bàn tay và lòng bàn chân - và phát ban này thường không bị bỏng và có thể liên quan đến loét miệng. Một số bệnh nhân cũng bị rụng tóc, đau cơ, sốt, đau họng và nổi hạch. Những triệu chứng và dấu hiệu này có thể biến mất trong vòng vài tuần, hoặc xuất hiện và biến mất thường xuyên trong một năm. Nhiễm trùng trong giai đoạn này được tạo điều kiện bằng cách tiếp xúc với miệng, hậu môn, vùng sinh dục hoặc bất kỳ vùng da nào bị phát ban. Bệnh giang mai tiềm ẩn Nếu bệnh nhân không được điều trị bệnh giang mai, anh ta hoặc cô ta có thể di chuyển sau khi phát ban da đến một bệnh không có triệu chứng gọi là "giai đoạn cơ bản". Mặc dù không có triệu chứng, bệnh giang mai vẫn có trong cơ thể bệnh nhân và có thể gây tổn thương cho các cơ quan nội tạng. Giai đoạn này kéo dài ít nhất một năm, tối đa 5-20 năm và phụ nữ mắc bệnh giang mai ở giai đoạn này không thể phát hiện ra bệnh cho đến khi sinh con bị bệnh giang mai. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể không còn xuất hiện trở lại hoặc bệnh có thể phát triển sang giai đoạn III (giang mai sinh ba). Bệnh giang mai cấp ba (muộn) Khoảng 15% đến 30% những người mắc bệnh giang mai (những người không được điều trị) bị các biến chứng được gọi là giang mai (muộn). Trong những giai đoạn muộn này, bệnh giang mai có thể làm hỏng não, dây thần kinh, mắt, tim, mạch máu, gan, xương và khớp, gây mù, rối loạn hệ thần kinh, rối loạn tim và tâm thần và cũng có thể kết thúc bằng cái chết. Điều đáng nói là những rối loạn này có thể xảy ra sau vài năm bị nhiễm trùng tiên phát không được điều trị. Bệnh giang mai bẩm sinh Nhiễm trùng lây truyền từ người mẹ nhiễm bệnh sang thai nhi qua nhau thai hoặc trong khi sinh. Hầu hết trẻ sơ sinh mắc bệnh giang mai bẩm sinh không có triệu chứng, mặc dù một số người bị phát ban ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Sau đó, những đứa trẻ này có thể bị điếc, bất thường về răng và mũi. Khi nào tôi nên gặp bác sĩ? Bệnh nhân nên đi khám bác sĩ nếu có tổn thương da bất thường (loét hoặc phát ban), đặc biệt nếu xảy ra ở vùng bẹn. Chẩn đoán bệnh giang mai Bệnh giang mai được chẩn đoán bằng cách kiểm tra các mẫu từ: Máu: Xét nghiệm máu có thể chứng minh sự hiện diện của các kháng thể được sản xuất bởi cơ thể để chống lại nhiễm trùng. Các kháng thể tấn công vi khuẩn gây bệnh giang mai vẫn tồn tại trong cơ thể bệnh nhân trong nhiều năm, vì vậy các kháng thể có thể hữu ích trong việc xác định liệu nhiễm trùng hiện tại hay trước đó có tồn tại hay không. Dịch não tủy sống: Khi nghi ngờ có biến chứng thần kinh ở bệnh nhân giang mai, bác sĩ có thể đề nghị lấy mẫu dịch não tủy qua thủ thuật gọi là chọc dò tủy sống. Bệnh giang mai được chẩn đoán như thế nào? Nếu vùng sinh dục hoặc hậu môn của bạn xuất hiện xung quanh nó, loét, vón cục, nổi mẩn da, mụn nước hoặc mụn cóc hoặc nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị nhiễm trùng lây qua đường tình dục, hãy kiểm tra trực tiếp với bác sĩ. Bác sĩ sẽ khám lâm sàng và hỏi về các triệu chứng và tiền sử tình dục của bạn. Một phân tích máu hoặc hai phân tích có thể được thực hiện để điều tra sự hiện diện của nhiễm trùng. Vì bệnh giang mai mở làm tăng nguy cơ nhiễm HIV, bác sĩ cũng có thể kiểm tra nhiễm HIV. Để phòng ngừa bệnh giang mai, các chuyên gia khuyên nên kiểm tra máu của từng phụ nữ mang thai để kiểm tra bệnh giang ma nguồn: tebtime.com/الموسوعة-الطبية/مرض-الزهري-السفلس-515
 13. Thời kỳ ủ bệnh Thời gian ủ bệnh là 10 đến 90 ngày, trung bình 3 tuần trước khi bắt đầu tổn thương nguyên phát. Thời gian càng ngắn thì nhiễm trùng càng cao. Khoảng thời gian giữa nhiễm trùng và khởi phát bệnh giang mai thứ phát là 6 tuần (4 đến 8 tuần sau tổn thương nguyên phát) đến 6 đến 12 tháng. Thời kỳ phát triển bệnh giang mai cấp ba là từ 2 đến 30 năm sau khi nhiễm bệnh (Egglestone 2000, Fennema 1999, Holmes 2008, Kohl 1999). Triệu chứng bệnh Bệnh giang mai lâm sàng được phân loại như sau: giang mai nguyên phát (giang mai I): có triệu chứng, tổn thương nguyên phát; giang mai thứ phát (giang mai II): có triệu chứng, tổng quát; giang mai tiềm ẩn: thời gian trễ không triệu chứng giữa giang mai thứ phát và thứ ba: - giang mai tiềm ẩn sớm: theo hầu hết các hướng dẫn, bao gồm cả CDC , nhiễm trùng ngắn hơn 1 năm trước ( WHO nói về bệnh giang mai muộn hơn 2 năm trước); - giang mai tiềm ẩn hoặc giang mai muộn latens tarda: nhiễm trùng hơn 1 năm trước (theo nhiễm trùng WHO hơn 2 năm trước); - giang mai tiềm ẩn trong thời gian không xác định: lâm sàng được coi là giang mai latens tarda; giang mai cấp ba: có triệu chứng, bao gồm giang mai tim mạch, bệnh giang mai thần kinh và giang mai nội tạng (nhưng bệnh giang mai thần kinh có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh giang mai). Xem thêm thồng tin: bệnh giang mai Bệnh giang mai nguyên phát Tổn thương cổ điển của bệnh giang mai nguyên phát là vết loét đơn độc, không đau, sạch có hoặc không có co giật hoại tử tại vị trí tiêm, thường là bộ phận sinh dục, nhưng đôi khi cũng có thể gây tê hoặc ở miệng. Ngay cả trên ngón tay và những nơi khác trên da, tổn thương có thể xảy ra, tùy thuộc vào sự giới thiệu chính của xoắn khuẩn. Các tổn thương có chứa xoắn khuẩn và dễ lây lan. Trong 80% các trường hợp cũng có sưng hạch vùng không đau. Một tổn thương đơn độc là cổ điển, nhưng nhiều tổn thương cũng xảy ra. Ngay cả khi không được điều trị, vết loét sẽ biến mất sau 3 đến 6 tuần (Holmes 2008, Singh 1999). Bệnh giang mai thứ cấp Trong vòng vài giờ sau khi bị nhiễm giang mai, vi khuẩn lây lan khắp cơ thể. Khoảng 3 đến 6 tuần sau khi xuất hiện tổn thương nguyên phát, đôi khi vẫn còn, 60-90% bệnh nhân không được điều trị phát triển hội chứng giang mai thứ phát với các triệu chứng như bất thường ở da và / hoặc niêm mạc. Nổi bật nhất là một exanthema maculopapular, không ngứa trên thân và tứ chi, bao gồm lòng bàn tay và lòng bàn chân. Tổn thương tăng cường màu xám ngọc trai đôi khi xuất hiện trên hậu môn hoặc bộ phận sinh dục: cái gọi là condylomata lata. Chúng chứa rất nhiều xoắn khuẩn và cực kỳ dễ lây lan. Niêm mạc cũng có thể hiển thị các tổn thương. Cái gọi là rụng tóc ăn thịt của da đầu cũng rất nổi bật. Tất cả các tổn thương có chứa xoắn khuẩn và theo lý thuyết là truyền nhiễm. Tuy nhiên, với làn da nguyên vẹn, không có sự lây truyền nào xảy ra trong giao thông hàng ngày. Thường có sốt, khó chịu, đau cơ và đau xương do viêm màng ngoài tim và viêm khớp có thể xảy ra. Trong bối cảnh của bệnh giang mai thứ phát, các triệu chứng thần kinh như suy nhược thần kinh não do viêm màng não giang mai cũng có thể xảy ra. Suy giảm thị lực đột ngột do viêm võng mạc, khiếm thính hoặc liệt một bên mặt có thể xảy ra. Bệnh giang mai thứ phát cũng có thể liên quan đến suy gan và thận. Thậm chí hiếm hơn là giang mai maligna, đặc trưng bởi nhiều bất thường loét lan tỏa, mỗi giống như một ảnh hưởng chính (Holmes 2008, Singh 1999). Bệnh giang mai tiềm ẩn Sau thời kỳ lây nhiễm với bệnh giang mai I và II, một khoảng thời gian trễ mà không có triệu chứng lâm sàng nào xảy ra ( CDC 2010). Bệnh giang mai cấp ba 2 đến 4 năm sau khi bị nhiễm trùng, bệnh giang mai cơ quan cấp ba có thể phát triển với đặc điểm là bất thường ở hạch hoặc loét ở da, màng nhầy, xương và hầu như bất kỳ cơ quan nội tạng nào, được gọi là gummata. Chúng là các quá trình viêm tăng sinh mạn tính (tương tự như u hạt). Các triệu chứng phụ thuộc vào các cơ quan bị ảnh hưởng. Sử dụng kháng sinh đã làm cho bệnh giang mai cấp ba trở nên hiếm hoi trong thế giới phương Tây. Vô số các hội chứng lâm sàng có thể được phân loại thành bệnh thần kinh, giang mai tim mạch và giang mai lành tính muộn (Sparling 2008). Neurosyphilis có thể tự thể hiện theo năm cách khác nhau: bệnh thần kinh không triệu chứng (có bất thường về rượu mà không có dấu hiệu lâm sàng); viêm màng não cấp tính; bệnh giang mai mạch máu (viêm mạch với viêm màng não dẫn đến nhồi máu não); giang mai nhu mô sau 5 đến 25 năm, với: - tabes dorsalis (tủy sống) và - mất trí nhớ paralytica (sparenchym não: với một khóa học mất trí nhớ tiến triển); gummata não (nguồn nhiễm trùng u hạt lớn có thể hoạt động như một quá trình tiêu tốn không gian). Bệnh giang mai tim mạch là một dạng giang mai cấp ba rất muộn, các triệu chứng xảy ra sau 20 đến 30 năm sau khi bị nhiễm trùng. Hiện tượng chính là chứng phình động mạch chủ tăng dần của động mạch chủ do viêm nội mạc tử cung của ống dẫn tinh và phá hủy van động mạch chủ (Holmes 2008, Singh 1999). ▶ Gấp lại Mang thai Bệnh giang mai bẩm sinh Miễn dịch tự nhiên Nhiễm trùng với T. pallidum dẫn đến một mức độ miễn dịch nhất định, nhưng việc bảo vệ chống lại nhiễm trùng vẫn chưa hoàn tất. Nhiễm trùng đầu tiên càng kéo dài, khả năng miễn dịch càng mạnh. Cả miễn dịch tế bào và thể dịch đều đóng một vai trò trong việc này. Ví dụ, hơn hai mươi kháng thể khác nhau (cả T. pallidum- đặc hiệu và không đặc hiệu) được tạo ra để chống lại một loạt các kháng nguyên. Một lượng nhỏ kháng thể IgG có thể tiếp tục tồn tại ngay cả sau khi điều trị, nhưng sau đó lại bị nhiễm trùng (Egglestone 2000). Hồ chứa T. pallidum ssp. pallidum là mầm bệnh bắt buộc ở người, không có vật chủ trung gian (Holmes 2008). Do đó, bệnh nhân truyền nhiễm là hồ chứa duy nhất. Con đường ô nhiễm Truyền bệnh giang mai diễn ra hầu như chỉ thông qua lây truyền qua đường tình dục ở người lớn, tức là bộ phận sinh dục, hậu môn hoặc miệng, theo đó tiếp xúc trực tiếp với các tổn thương hoạt động (ẩm) là bắt buộc. Tổn thương miệng có thể phát triển trong quan hệ tình dục orogenital. Người ta ước tính rằng tiêm một số lượng nhỏ treponidia là đủ để phát triển một tổn thương nguyên phát (Magnuson 1956). Truyền bệnh giang mai bằng cách truyền máu với máu từ người hiến tặng cũng đã được mô tả, nhưng người hiến sau đó phải ở trong giai đoạn truyền nhiễm. Chuyển qua kim tiêm dùng chung cho người sử dụng ma túy hoặc qua hình xăm là rất hiếm. Truyền cho nhân viên điều dưỡng sau khi chạm trực tiếp vào tổn thương bằng tay trần đã được mô tả tình cờ. (Edwards 1998, Holmes 2008, Singh 1999). Lây truyền từ mẹ sang con rất hiếm khi xảy ra ở Hà Lan do sàng lọc trước sinh (xem kịch bản sàng lọc trước sinh đối với các bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng hồng cầu ). Xem thêm Phụ lục 1 cho điều này . Thời kỳ truyền nhiễm Thời kỳ lây nhiễm để lây truyền qua đường tình dục (theo chiều ngang) phụ thuộc vào sự hiện diện của các tổn thương bề ngoài. Các tổn thương bề ngoài nguyên phát và sau đó là condylomata lata rất dễ lây cho đến khi chúng được chữa khỏi. Sau đó, sự lây nhiễm từ máu từ thời điểm nhiễm trùng kéo dài khoảng một năm đến 2 năm. Trong giai đoạn đánh giá giang mai nguyên phát và thứ phát và giang mai latens, bệnh nhân là bệnh truyền nhiễm. Giang mai latens tarda và giang mai cấp ba không truyền nhiễm qua quan hệ tình dục; tuy nhiên, lây truyền từ mẹ sang con cũng có thể diễn ra ở các giai đoạn này. Nguồn: lci.rivm.nl/richtlijnen/syfilis
 14. Tác nhân gây bệnh Tác nhân gây bệnh giang mai - xoắn khuẩn nhạt - có tên do nhuộm màu kém của thuốc nhuộm chính được sử dụng trong nghiên cứu. Vi khuẩn này được phát hiện lần đầu tiên bởi Hoffmann và Shaoudin vào năm 1905. Vi sinh vật này có thể phát triển độc quyền trong không gian không có không khí và nhanh chóng chết mà không có sinh vật chủ. Khi trời lạnh, chúng có thể sống lâu hơn một chút so với trong môi trường ấm áp. Y học hiện đại được biết đến với ba loại xoắn khuẩn: tác nhân gây bệnh giang mai cổ điển là treponema pallidum; tác nhân gây bệnh giang mai đặc hữu là treponema pallidum đặc hữu; tác nhân gây bệnh u hạt nhiệt đới là treponema pallidum pertenue. Có thể phát hiện xoắn khuẩn bằng cách kiểm tra trong phòng thí nghiệm vật liệu lấy từ bệnh nhân. Dễ dàng nhất để tiêu diệt xoắn khuẩn trên bề mặt với bất kỳ chất khử trùng. Trong cơ thể bệnh nhân, vi khuẩn bị tiêu diệt với sự trợ giúp của thuốc kháng sinh. Bệnh giang mai lây truyền như thế nào Có một số cách truyền bệnh này, nhưng trong số đó có cả hai cách chẩn đoán thường gặp nhất và rất hiếm: tình dục - nhiễm trùng xảy ra thông qua quan hệ tình dục không được bảo vệ; hộ gia đình - nhiễm trùng thông qua các vật dụng gia đình thông thường với bệnh nhân; transplacental - nhiễm trùng xảy ra thông qua hệ thống tuần hoàn. Bệnh lây truyền từ người phụ nữ mang thai sang thai nhi. Phần lớn các trường hợp nhiễm trùng với tác nhân gây bệnh giang mai xảy ra trong quan hệ tình dục. Nhiễm trùng thông qua các vật dụng gia đình thông thường không được loại trừ, tuy nhiên, những trường hợp như vậy là cực kỳ hiếm và nhiều trong số đó là những liên hệ chưa được chứng minh. Cơ hội mắc bệnh giang mai hộ gia đình là rất nhỏ vì tác nhân gây bệnh của nó, xoắn khuẩn nhạt, không tồn tại bên ngoài cơ thể và chết rất nhanh trên bất kỳ bề mặt nào. Đôi khi nhiễm trùng transplacental của thai nhi xảy ra ở một phụ nữ mang thai mắc bệnh giang mai. Thông thường, điều này trở thành nguyên nhân của bệnh giang mai bẩm sinh ở trẻ, nếu nó đã được hình thành hoặc dẫn đến cái chết của thai nhi trong thai kỳ sớm. Xem thêm: chữa giang mai hết bao nhiêu tiền Các loại giang mai Tổng cộng có hai nhóm lớn mà các loại bệnh giang mai có thể được tính - bẩm sinh và mắc phải. Đổi lại, các nhóm này được chia thành các loại, bao gồm các loại bệnh giang mai trong các giai đoạn. Danh sách sau đây tóm tắt phân loại hiện tại của các biểu hiện khác nhau của bệnh: silyphus nguyên phát; giang mai thứ phát: dạng tiềm ẩn sớm; giang mai tái phát thứ phát; hình thức ẩn muộn; giang mai cấp ba; giang mai thai nhi; sily đốm bẩm sinh sớm; sily đốm bẩm sinh muộn; giang mai bẩm sinh tiềm ẩn; bệnh lý thần kinh. Bệnh giang mai xảy ra như thế nào? Những dấu hiệu đầu tiên của bệnh giang mai rất khó nhận thấy. Hình ảnh lâm sàng của ông, như một quy luật, chỉ được hình thành đến giai đoạn thứ hai của bệnh, trong đó khó chữa hơn nhiều so với lúc đầu. Các triệu chứng của bệnh giang mai khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn, trạng thái của hệ thống miễn dịch và phương pháp lây nhiễm. Thời gian ủ bệnh của bệnh dao động từ hai tuần đến hai tháng. Để phân tích chi tiết bức tranh triệu chứng của bệnh và các dấu hiệu của bệnh giang mai, người ta nên tự làm quen với mô tả của từng giai đoạn phát triển của nó. Bệnh giang mai nguyên phát Đặc trưng bởi sự xâm nhập của mầm bệnh vào cơ thể và đưa nó vào các hạch bạch huyết, nằm gần vị trí nhiễm trùng nhất. Thời kỳ chính kéo dài 6-7 tuần. Tại nơi giới thiệu bệnh giang mai, một đốm đỏ được hình thành, sau đó biến thành một vết loét nhỏ, hình tròn. Điều này thường xảy ra 4 tuần sau khi nhiễm trùng. Ở giai đoạn này, bằng cách phân tích chất lỏng thoát ra từ chỗ, có thể phát hiện vi khuẩn xoắn khuẩn bằng phương pháp phòng thí nghiệm. Vết bẩn, được gọi là chancroid, trong y học, là lý do để điều trị ngay lập tức cho phòng khám để kiểm tra, vì ở giai đoạn này việc điều trị bệnh giang mai vẫn còn tương đối nhanh chóng và đơn giản. Tuy nhiên, đôi khi vết bẩn không ở trên bề mặt da, mà trên màng nhầy, nơi khó nhận thấy hơn nhiều. Sau khi tác nhân gây bệnh đến các hạch bạch huyết, viêm hạch bạch huyết bắt đầu phát triển, một dấu hiệu của bệnh giang mai trong trường hợp này sẽ là đau ở các hạch bạch huyết khi bạn nhấp vào chúng, sưng mô, tăng hạch. Sau một hoặc hai tháng sau khi xuất hiện chancre lành, sau đó có thể có một vết sẹo nhỏ. Điều này có nghĩa là sự chuyển đổi của giai đoạn chính dưới dạng giang mai tiềm ẩn. Sau khi kết thúc thời gian tiềm ẩn của bệnh nhân bắt đầu cảm thấy yếu, đau đầu và đau cơ. Bệnh chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Bệnh giang mai thứ cấp Tổng quát hóa nhiễm trùng bắt đầu khoảng 3 tháng sau khi nhiễm trùng và có thể kéo dài 3-5 năm. Thời kỳ này được đặc trưng bởi một hình ảnh rất đa dạng về các dấu hiệu của bệnh giang mai, trong số đó có thể là: phát ban trên các vùng da khác nhau; triệu chứng bệnh của các cơ quan bị ảnh hưởng bởi xoắn khuẩn; triệu chứng prodromal - tương tự như hình ảnh của cảm lạnh (sốt, đau cơ, khó chịu, vv); sự xuất hiện của các đốm đỏ riêng biệt - sifilom. Sự xen kẽ của các giai đoạn biểu hiện tích cực của các triệu chứng và quá trình tiềm ẩn của bệnh xảy ra trong vài năm. Phát ban giang mai đỏ không đau và không ngứa, nó có thể tồn tại trên da trong 2 - 5 tuần, sau đó nó biến mất. Trong toàn bộ biểu hiện của bệnh giang mai, họ không làm phiền người bệnh, điều này trở nên rất nguy hiểm, vì bệnh giang mai không được điều trị tiếp tục phát triển không kiểm soát được. Sau giai đoạn tiềm ẩn của bệnh, phát ban sẩn xuất hiện. Theo quy định, các sẩn nằm ở những khu vực đổ mồ hôi quá nhiều và ở những nơi chúng bị ẩn và dễ bị ma sát. Trong thời kỳ này, rụng tóc cũng là đặc trưng của bệnh nhân - rụng tóc trên một khu vực nhỏ của đầu. Nhiễm trùng thứ phát có liên quan đến bệnh giang mai ở giai đoạn này, vì phát ban có sự xuất hiện của các vết loét. Bệnh giang mai thứ phát ảnh hưởng đến tất cả các hệ cơ quan và toàn bộ cơ thể. Bệnh nhân rất dễ lây, bệnh có thể lây truyền qua những nụ hôn và những tiếp xúc trực tiếp khác với bệnh nhân nội dịch. Bệnh giang mai cấp ba Với việc điều trị sai hoặc vắng mặt, bệnh giang mai thứ phát trở thành đại học, hoặc nội tạng. Giai đoạn này bắt đầu 3-8 năm sau khi nhiễm bệnh. Trong giai đoạn này, da, niêm mạc và xương bị ảnh hưởng. Gummas xuất hiện - củ trên xương và các cơ quan nội tạng, dễ bị sâu răng và sẹo. Sự xuất hiện của kẹo cao su dẫn đến sự phát triển của các quá trình thoái hóa nghiêm trọng trong mô xương và các cơ quan nội tạng. Tùy thuộc vào hệ thống nào bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bệnh giang mai, các triệu chứng có thể như sau: với sự thất bại của hệ thống thần kinh trung ương xảy ra sự thoái hóa nhân cách của bệnh nhân; với tổn thương xương và khớp, bệnh nhân bị viêm khớp và các bệnh khác của các mô này; khi các hạch bạch huyết trong ổ bụng bị ảnh hưởng, viêm mesaden bắt đầu với một hội chứng đau mạnh; với tổn thương tủy sống, não có thể bị tê liệt tiến triển . Ở giai đoạn này, bệnh nhân ít lây bệnh hơn ở giai đoạn trước. Quá trình của bệnh ở dạng này không giới hạn, nó kéo dài rất lâu. Nhưng trong trường hợp không điều trị, bệnh giang mai cấp ba có thể gây tử vong. Bệnh giang mai bẩm sinh Bệnh giang mai bẩm sinh xảy ra khi thai nhi bị nhiễm trùng qua đường xuyên sọ. Nó có thể phát triển từ tháng thứ ba của thai kỳ, khi các mạch máu đã được hình thành đầy đủ. Thông thường, trong quá trình nhiễm trùng tử cung, thai nhi chết, nhưng trong một số trường hợp, trẻ em sinh ra bị khuyết tật về thể chất và tinh thần. Từ 1 đến 2 năm tuổi, bệnh giang mai được biểu hiện dưới dạng phát ban sẩn trên da. Trẻ em bị đau, có bệnh lý ở các hệ cơ quan khác nhau, bị tụt lại phía sau trong quá trình phát triển và hầu như luôn có những thay đổi không thể đảo ngược ở gan, tim và hệ tim mạch. Có hai giai đoạn chính của bệnh bẩm sinh: giang mai bẩm sinh sớm - phát ban sẩn ở mông, tổn thương niêm mạc, tràn dịch não, chậm phát triển tâm thần và thể chất; giang mai bẩm sinh muộn - đặc điểm chính là sự hiện diện của bộ ba Getchinson: bệnh lý của răng, biểu hiện ở răng cửa trên trung tâm hình thùng, tổn thương giác mạc và điếc mê cung. Tự điều trị bệnh giang mai bẩm sinh là không thể chấp nhận được. Khi nó được phát hiện ở người mẹ, một quyết định được đưa ra là chấm dứt thai kỳ hoặc bắt đầu điều trị bằng kháng sinh nếu thấy phù hợp. Các phân tích lâm sàng được tiến hành, cho thấy mức độ thiệt hại đối với thai nhi và sự phát triển của nó. Tùy thuộc vào các yếu tố được liệt kê ở trên và các giai đoạn phát triển, giang mai có thể có các triệu chứng và biểu hiện khác nhau. Nhưng đối với mỗi giai đoạn có những dấu hiệu đặc trưng mà nó có thể được nhận ra và điều trị thích hợp được quy định. Đối với các giai đoạn khác nhau, danh sách ngắn của họ trông như thế này. Triệu chứng của bệnh giang mai nguyên phát sự xuất hiện của chancre cứng là một vết loét nhỏ không đau hoặc ngứa. Nó thường xuất hiện trên niêm mạc của bộ phận sinh dục, môi, miệng; Hạch bạch huyết sưng một đến hai tuần sau khi bắt đầu loét; sự biến mất của vết loét từ ba đến sáu tuần sau khi xuất hiện; Triệu chứng của bệnh giang mai thứ phát Các triệu chứng tiếp theo phát triển bốn đến sáu tuần sau khi xuất hiện vết loét: sự xuất hiện của một phát ban đối xứng nhợt nhạt trên khắp cơ thể; đau đầu; khó chịu nói chung; tăng nhiệt độ; sưng hạch bạch huyết khắp cơ thể; mất một lượng đáng kể tóc trên đầu; sự xuất hiện của mụn cóc sinh dục rộng ; triệu chứng của bệnh giang mai cấp ba Sự phát triển của bệnh xảy ra vài năm sau khi các triệu chứng được mô tả ở trên: tổn thương hệ thần kinh; tổn thương xương; bệnh lý của tim và gan. Nếu bạn nhận thấy một hoặc nhiều triệu chứng của bệnh giang mai nguyên phát, bạn nên liên hệ với phòng khám càng sớm càng tốt. Điều trị sớm có thể ngăn ngừa sự phát triển tiếp theo của bệnh và hậu quả nghiêm trọng liên quan đến cơ thể. Trích nguồn: illness.docdoc.ru/sifilis
 15. Bệnh giang mai là một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) có thể chữa được do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra. Bệnh giang mai có thời gian dưới hai năm có thể có dấu hiệu và triệu chứng (đây được gọi là giang mai nguyên phát hoặc thứ phát) hoặc không có dấu hiệu và triệu chứng (đây được gọi là giang mai tiềm ẩn sớm). Bệnh giang mai có thời gian hơn hai năm được gọi là giang mai tiềm ẩn muộn và thường không có triệu chứng. Tất cả các giai đoạn này là truyền nhiễm và bệnh giang mai có thể được truyền cho bạn tình trong tối đa hai năm nếu người đó không được điều trị. Không phải tất cả những người mắc bệnh giang mai đều có dấu hiệu nhiễm trùng, vì vậy một người có thể mắc bệnh này và truyền lại mà không biết. Dấu hiệu và triệu chứng: Bệnh giang mai nguyên phát Bệnh giang mai ban đầu có thể gây ra vết loét hoặc loét quanh vùng sinh dục, miệng hoặc cổ họng 10 Wap90 ngày (trung bình 21 ngày) sau khi bị nhiễm trùng. Những vết loét này, được gọi là chancres, có thể là bất kỳ kích thước hoặc hình dạng. Chúng thường không đau, không chảy máu và có thể cảm thấy như một nút cứng trên da. Đôi khi những vết loét này có thể là nội bộ và không được chú ý. Đây được gọi là giai đoạn chính của bệnh giang mai. Nếu không được điều trị, vết loét thường lành và biến mất sau một vài tuần, tuy nhiên, nhiễm trùng giang mai vẫn còn trong cơ thể và người vẫn còn bị nhiễm trùng. Xem thêm: chi phí điều trị bệnh giang mai Bệnh giang mai thứ cấp Hai đến sáu tháng sau khi bị nhiễm bệnh, giai đoạn thứ phát của bệnh giang mai xảy ra. Các triệu chứng có thể bao gồm một bệnh giống như cúm, phát ban ở thân, lòng bàn tay và lòng bàn chân, các tuyến bị sưng, mụn cóc như cục u quanh các khu vực ẩm ướt của cơ thể và rụng tóc. Một số người cũng bị đau đầu, mệt mỏi và đau ở xương, cơ và khớp. Khi những triệu chứng này đi người vẫn còn truyền nhiễm. Bệnh giang mai tiềm ẩn sớm Điều này có nghĩa là người đó không có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào nhưng là bệnh truyền nhiễm. Cách duy nhất họ biết họ mắc bệnh giang mai là xét nghiệm máu. Giang mai muộn Điều này có nghĩa là người không bị nhiễm trùng. Cách duy nhất để người bệnh biết họ mắc bệnh giang mai là xét nghiệm máu. Điều gì xảy ra nếu bệnh giang mai không được điều trị? Nếu nhiễm trùng không được điều trị, các dấu hiệu và triệu chứng sẽ biến mất, mặc dù một số trong số chúng có thể đến và đi đến một năm. Tuy nhiên, nhiễm trùng giang mai vẫn còn trong cơ thể và mọi người có thể truyền bệnh giang mai lên bạn tình trong thời gian này tới hai năm. Nếu một phụ nữ mang thai mắc bệnh giang mai không được điều trị, nhiễm trùng có thể truyền qua nhau thai cho thai nhi. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến em bé. Nhiễm trùng có thể truyền từ mẹ sang con trong một thời gian dài hơn nhiều so với bạn tình. Nó được cho là có nguy cơ cho bất kỳ thai kỳ nào trong vòng tám năm sau khi bị nhiễm trùng ban đầu nếu nhiễm trùng đó không được điều trị. Nếu bệnh giang mai tiềm ẩn muộn không được điều trị, theo thời gian (có thể là nhiều năm), nhiễm trùng giang mai có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Nó có thể gây ra vấn đề với dây thần kinh, não và các mạch lớn gần tim. Điều trị: Một xét nghiệm máu đơn giản thường được sử dụng để chẩn đoán bệnh giang mai. Nếu một người bị loét hoặc đau, điều này cũng có thể được kiểm tra bệnh giang mai bằng tăm bông để xét nghiệm PCR. Có một thời gian ngắn sau khi tiếp xúc với bệnh giang mai khi các xét nghiệm có thể không nhận được các giai đoạn đầu của nhiễm trùng và các xét nghiệm lặp lại có thể là cần thiết. Nếu một người mắc bệnh giang mai, họ sẽ xét nghiệm dương tính bằng xét nghiệm máu ba tháng sau khi nhiễm bệnh, và thường sớm hơn nhiều. Đôi khi những người mắc bệnh giang mai có các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Nó được coi là thực hành tốt nhất để kiểm tra các STI khác cùng lúc với xét nghiệm giang mai. Bệnh giang mai thường được xử trí bằng cách tiêm penicillin benzathine để điều trị nhiễm trùng trong bảy ngày. Đối với các trường hợp được xác nhận bệnh giang mai truyền nhiễm có thời gian dưới hai năm, cần sử dụng một liều thuốc benzathine penicillin bằng cách tiêm trong cơ bắp. Đối với các trường hợp có thể mắc bệnh giang mai hoặc giang mai truyền nhiễm có thể kéo dài hơn hai năm hoặc thời gian không xác định, cần sử dụng ba liều thuốc benzathine penicillin bằng cách tiêm trong cơ bắp, cách nhau 7 ngày, Một người mắc bệnh giang mai nên kiêng hoạt động tình dục trong bảy ngày sau khi hoàn thành quá trình điều trị và tất cả các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh giang mai đã được loại bỏ. Đối tác tình dục của bạn cũng nên được điều trị bệnh giang mai và kiêng hoạt động tình dục trong bảy ngày sau khi hoàn thành điều trị. Điều quan trọng là phải xét nghiệm máu ở ba, sáu và mười hai tháng sau khi điều trị bệnh giang mai để kiểm tra xem việc điều trị có hiệu quả hay không. Ngay cả sau khi điều trị, một số xét nghiệm máu sẽ vẫn dương tính với bệnh giang mai. Điều này không có nghĩa là người đó vẫn bị nhiễm bệnh. Nó chỉ cho thấy rằng họ đã mắc bệnh giang mai trong quá khứ. Điều quan trọng là tất cả các đối tác tình dục được điều trị để ngăn chặn tái nhiễm và để ngăn ngừa nhiễm trùng lây lan trong cộng đồng. Một người mắc bệnh giang mai có thể giúp đỡ bằng cách khuyên các đối tác tình dục đi xét nghiệm và điều trị bệnh giang mai. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nói chuyện với các đối tác hoặc yêu cầu bác sĩ, y tá hoặc nhân viên y tế thông báo cho các đối tác. Đây là một quy trình bí mật và tên sẽ không được đề cập. Một số người sử dụng trang web thông báo trực tuyến như Truyền tải: Bệnh giang mai lây lan qua quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn và miệng không được bảo vệ. Một người cũng có thể bị nhiễm bệnh qua da thân mật khi tiếp xúc với da với người bị nhiễm bệnh khi quan hệ tình dục. Bệnh giang mai cũng có thể làm tăng nguy cơ lây truyền HIV. Một phụ nữ mang thai với bệnh giang mai không được điều trị hoặc điều trị không đầy đủ có thể truyền bệnh giang mai cho em bé chưa sinh của mình qua nhau thai trong khi mang thai. Ai có nguy cơ? Có một sự bùng phát liên tục của bệnh giang mai truyền nhiễm xảy ra chủ yếu ở những người thổ dân trẻ tuổi và người dân đảo Torres St Eo ở độ tuổi 15 sống29 ở Bắc Úc, bao gồm cả ở phía bắc Queensland. Vụ dịch hiện đang ảnh hưởng đến Queensland, Lãnh thổ phía Bắc, Tây Úc và Nam Úc. Tiếp tục có nhiều thông báo về bệnh giang mai truyền nhiễm ở đông nam Queensland xảy ra ở những người có quan hệ tình dục với nam giới. Cũng có sự gia tăng các thông báo giang mai truyền nhiễm trên toàn tiểu bang giữa những người đàn ông lưỡng tính, những người đàn ông và phụ nữ không phải là người bản địa, và những người chuyển giới. Ở Úc, các nhóm có nguy cơ mắc bệnh giang mai bao gồm: Đồng tính nam Đàn ông có quan hệ tình dục với đàn ông Đối tác tình dục nữ của những người đàn ông có quan hệ tình dục với nam giới Thổ dân và dân đảo Torres St Eo (đặc biệt là những người) sống trong khu vực bị tuyên bố bùng phát Người chuyển giới Những người có quan hệ tình dục ở những nước có tỷ lệ giang mai cao Em bé của những bà mẹ chưa được chăm sóc tiền sản đầy đủ, bao gồm xét nghiệm và điều trị giang mai trong thai kỳ. Ở Úc, nguy cơ mắc bệnh giang mai từ một phụ nữ tham gia hoạt động mại dâm là rất thấp. Phòng ngừa: Các cách an toàn nhất để bảo vệ chống lại bệnh giang mai là: Luôn luôn sử dụng bao cao su và chất bôi trơn dựa trên nước. Bao cao su là cách tốt nhất để bảo vệ chống lại bệnh giang mai và các STI khác. Tránh quan hệ tình dục với người bị loét hoặc đau ở bộ phận sinh dục và / hoặc miệng. Có một mối quan hệ mà không đối tác có đối tác tình dục khác. Có ít bạn tình hơn. Thường xuyên kiểm tra STI, đặc biệt nếu đối tác thay đổi. Bạn có thể tổ chức để có lời nhắc về việc kiểm tra STI được gửi cho bạn qua SMS hoặc email tại: Kịch xuống Tốt hơn để biết Nếu được chẩn đoán mắc STI, hãy hoàn thành quá trình điều trị được đề nghị. Tất cả phụ nữ nên làm xét nghiệm giang mai trong 12 tuần đầu của thai kỳ hoặc ở lần khám thai đầu tiên. Bệnh giang mai sớm được điều trị trong thai kỳ, nguy cơ em bé bị ảnh hưởng bởi bệnh giang mai càng thấp. Không có vắc-xin cho bệnh giang mai. Nhiễm trùng trước đó và điều trị trước đó không bảo vệ một người khỏi bệnh giang mai một lần nữa. Các nguồn lực khác: Liên lạc với bác sĩ gia đình, phòng khám sức khỏe cộng đồng, phòng khám sức khỏe tình dục hoặc nhân viên y tế Thổ dân và / hoặc Torres St Eo Islander. Thông tin sức khỏe tình dục - Chính phủ Queensland. Thông tin tình dục an toàn Nội dung liên quan Tờ thông tin tình dục an toàn . Trợ giúp và giúp đỡ: Nhận tư vấn sức khỏe đủ điều kiện 24/7 cho chi phí của một cuộc gọi địa phương. 13 SỨC KHỎE (13 43 25 84) Một bác sĩ, y tá, nhân viên y tế hoặc phòng khám sức khỏe tình dục chịu trách nhiệm: Cung cấp các xét nghiệm, điều trị và thông tin thích hợp về cách phòng ngừa STI. Giúp mọi người đảm bảo rằng bạn tình của họ được kiểm tra và điều trị. Nguồn: conditions.health.qld.gov.au/HealthCondition/condition/21/188/136/syphilis