• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hailyflash

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hailyflash

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 07/03/1996

Contact Methods

 • Website URL
  https://dienmayflash.com/may-xit-rua-xe/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Phú Thọ
 1. Máy rửa xe 3200psi là dòng sản phẩm hội tụ rất nhiều ưu điểm mà nhiều dòng xa khác không có như tốc độ xử lý vết bẩn nhanh, rửa sạch đến 99% nhờ áp lực phun xịt lớn. Cùng dienmayflash liệt kê ra 3 loại máy rửa xe 3200PSI cực hot hàng đầu thị trường hiện nay! 1. Máy rửa xe 3200PSI Lucky Star Máy rửa xe cao áp 3200PSI Lucky Star đem đến cho người dùng những tính năng nổi bật, tiện ích khi sử dụng như: + Thổi bay hoàn toàn 100% vết bẩn. + Dùng nguồn điện áp phổ biến. + Công suất phun cực mạnh, giúp rửa nhanh, tiết kiệm điện nước cho người dùng. + Thiết kế máy chắc chắn, bền, đảm bảo hiệu quả khi vận hành. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model 3200PSI Thương hiệu Lucky Star Công suất máy 5,5 kW Áp lực phun 200 – 220 Bar (kg/cm2) Nguồn điện áp 380 V Kích thước máy 92 x 65 x 56 cm Lưu lượng nước 15,4 lít/phút Trọng lượng của máy 95 kg Thời gian bảo hành 12 tháng Giá tiền 14.500.000 VNĐ >>Xem thêm: Hướng dẫn cách chỉnh áp suất máy phun rửa xe 2. Máy xịt rửa xe 3200PSI V-JET VJ 200/5,5 V-JET VJ 200/5,5 nằm trong nhóm máy được sử dụng trong công nghiệp. Nó được chuyên dùng để làm công cụ dọn rửa trong dịch vụ rửa xe thuê với cường độ làm việc lớn, liên tục. Ngoài đặc điểm về ứng dụng trên, máy rửa xe áp lực cao 3200PSI V-JET VJ 200/5.5 còn ghi dấu ấn trong lòng khách hàng vì thiết kế bánh xe chắc chắn tạo điều kiện cho việc di chuyển được dễ dàng và tiện lợi hơn. Bên cạnh đó, tay cầm được trang bị khả năng chống trơn trượt giúp bạn thao tác máy được tốt và suôn sẻ nhất có thể. Model V-JET VJ 200/5,5 còn có thể tự hút nước theo mong muốn người dùng, tạo sự hiện đại, tiện nghi cho bạn khi sử dụng sản phẩm. THỐNG SỐ KỸ THUẬT Thông số kỹ thuật Máy rửa xe 3200PSI V-JET VJ 200/5,5 Loại mô tơ Mô tơ từ Khả năng tự hút nước Có Công suất máy 5500 W Nguồn điện áp 380 V Áp lực phun 30-220 Bar (3200PSI) Lưu lượng nước 13,6 lít Dây cao áp 15 mét Nhiệt độ nước Lớn nhất 40 độ C Khối lượng máy 67 kg Xuất xứ Trung Quốc Thời gian bảo hành 12 tháng Báo giá 15.800.000 VNĐ 3. Máy xịt rửa xe cao áp 3200PSI Lutian 5,5 kW Lutian 5,5 kW là một trong những dòng máy nổi tiếng nhất của dòng máy rửa xe áp lực phun 3200PSI. Thiết bị này sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như: + Hoàn toàn có thể chỉnh áp suất phun rửa theo ý muốn của người sử dụng do có hệ thống áp lực lớn. + Có tần suất hoạt động khỏe, đảm bảo hoạt động liên tục trong thời gian dài mà vẫn bền, máy không bị giảm chất lượng. Theo ước tính một chiếc máy rửa xe áp lực 3200PSI Lutian trong một giờ có thể rửa đến tối đa 8 chiếc xe và trung bình tầm 70-75 xe/ ngày. + Sản phẩm còn mang khả năng tiết kiệm nước tới 30% nếu đặt lên so sánh với các dòng máy khác. + Máy có thể làm sạch mọi vết bẩn nhờ có công suất cao 5,5 kW và động cơ mạnh. + Giá máy rẻ, hợp với túi tiền của nhiều người tiêu dùng. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thông số kỹ thuật Máy rửa xe 3200PSI Lutian 5,5 kW Model 20M32-5.5T4 Áp lực làm việc 200 Bar Công suất 5,5 kW Nguồn điện áp 380 V Lưu lượng nước 13,6 lít/phút Tốc độ quay của máy 1450 vòng/phút Dây dẫn cao áp 15 mét Khối lượng máy 94 kg Kích thước máy 880 x 630 x 630 mm Thời gian bảo hành 6 tháng >>Tìm hiểu thêm: địa chỉ bán máy rửa xe áp lực cao gia đình mini uy tín Trên đây là 4 model máy rửa xe 3200PSI tốt hiện nay mà bạn có thể tham khảo. Nếu như còn có gì thắc mắc bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua số Holine 0985.720.826 để được các chuyên gia tư vấn.
 2. Máy rửa xe 3 HP là loại máy rửa xe có công suất 3 mã lực. Máy được dùng trong cả các nhu cầu làm sạch của gia đình lẫn nhu cầu làm sạch công nghiệp. Đơn vị đo công suất là Hp có vẻ như không quá phổ biến và một số người vẫn còn chưa biết. Chúng có thể quy đổi được sang đơn vị đo công suất kW. Máy rửa xe 3 HP tương đương với những sản phẩm máy rửa xe công suất 2.2 kW. Chúng ta cùng xe top 3 máy rửa xe 3 HP được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay là gì? 1. Máy rửa xe 3hp dây đai Maruyama 3Hp Máy rửa xe 3hp là thiết bị máy xịt rửa xe dây đai được đánh giá là tốt nhất trên thị trường hiện nay. Chúng được sử dụng nhiều trong các tiệm rửa xe vừa và nhỏ. Thiết kế chắc chắn, chất liệu làm vỏ máy tốt nên bảo vệ an toàn tuyệt đối cho động cơ, tránh được những tác động không mong muốn từ môi trường bên ngoài trong quá trình sử dụng. Chính vì thế, máy khá bền và tuổi thọ của máy cũng rất cao. Công suất 3 HP, áp lực phun xịt 60 bar, máy rửa xe Nakawa có thể giúp bạn rất tốt trong bất cứ nhu cầu làm sạch nào của mình. Ngoài ra, đi kèm với máy còn có một dây phun, một đầu phun, một dây hồi, một dây cấp nước kèm đầu lọc… Nhờ đó, hiệu quả làm sạch của máy được cải thiện một cách đáng kể. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Công suất 3HP Điện áp 220V – 50Hz Áp lực 50kgf/cm2 Vòng quay 500 – 800 Lưu lương 10 – 15 lít/phút 2. Máy rửa xe cao áp 3hp Projet P22 – 1508BTF P22 – 1508BTF là một thiết bị máy rửa xe cao áp được nhập khẩu nguyên chiếc. Chính vì thế, máy được đánh giá rất cao về chất lượng và hiệu quả làm sạch. Chúng được sản xuất và lắp ráp trên dây chuyền sản xuất hiện đại. Động cơ hoạt động một cách ổn định, mạnh mẽ. >>>Tham khảo thêm: có nên dùng máy xịt rửa xe chạy xăng không Ngoài ra, thiết kế của máy cũng vô cùng tiện lợi và linh hoạt với việc trang bị bánh xe lớn. Bạn có thể di chuyển máy đến bất kỳ đâu, trên những địa hình như thế nào. Máy rửa xe 3 HP Projet P22 – 1508BTF được sử dụng chủ yếu trong các tiệm chăm sóc ô tô chuyên nghiệp, vệ sinh nhà xưởng, chuồng trại hay bất kỳ một nhu cầu nào khác. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model P22-1508BTF Công suất 2.2 Kw – 3HP Điện áp 220v/50Hz Tốc độ 1450 v/p Áp lực 80 bar Lưu lượng nước 15L/p Kích thước 58 x 35 x 50 cm Pistol Ceramic (Gốm) 3. Máy xịt rửa xe 3HP Karcher HD 5/11 P Có lẽ chúng ta không phải bàn gì nhiều đến chất lượng, hiệu quả cũng như năng suất làm sạch của các sản phẩm máy rửa xe mang thương hiệu Karcher nữa. Bởi các sản phẩm của thương hiệu thiết bị làm sạch hàng đầu thế giới này tốt như thế nào thì có lẽ ai cũng biết. Máy rửa xe 3 HP Karcher HD 5/11 P hiện đang là sản phẩm được đánh giá cao và được sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay. Đầu bơm đĩa quay 3 Piston kết hợp việc trang bị công nghệ hiện đại, máy có khả năng tự hút nước và tự ngắt thông minh. Thiết kế nhỏ gọn nhưng vô cùng tinh tế và tiện lợi. Chúng có đủ các vị trí để bạn có thể để phụ kiện ngay trên thân máy. Chưa hết Karcher HD 5/11 P còn có thể sử dụng được ở kiểu dọc và kiểu ngang. Nếu bạn đang có nhu cầu mua và sử dụng máy rửa xe 3 HP thì đừng bao giờ bỏ qua sản phẩm này. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model HD 5/11 P Công suất 2.2 Kw – 3HP Điện áp 220v/50Hz Cáp nguồn 5m Áp lực 160 bar Lưu lượng nước 8.1 L/phút Kích thước 351 x 312 x 904mm Trọng lượng 20.5 kg >>>Xem thêm: máy rửa xe áp lực gia đình bền không Trên đây là 3 model máy bơm xịt rửa xe 3HP tốt mà bạn có thể tham khảo. Ngoài 3 mẫu này còn có rất nhiều mẫu sản phẩm khác bạn có thể tham khảo để có thể lựa chọn được cho mình một sản phẩm hợp lý. Nếu bạn còn thắc mắc gì về dòng sản phẩm này bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua số Hotline 0985.720.826 để được các chuyên gia tư vấn.
 3. Do nhu cầu sử dụng trong gia đình nên tôi có ý định lựa chọn dòng sản phẩm máy rửa xe cao áp 1500W. Tuy nhiên, tôi băn khoăn không biết có nên máy xịt rửa xe 1500w không? Mong chuyên mục tư vấn cho tôi. Tôi xin cảm ơn! (Ngọc Sơn – Hải Phòng) TRẢ LỜI: Bạn Ngọc Sơn thân mến, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn dienmayflash.com, với câu hỏi có nên mua máy rửa xe 1500w không? Máy rửa xe cao áp 1500w loại nào tốt nhất? Chúng tôi xin giải đáp như sau: 1. Có nên máy rửa xe cao áp 1500w không? Chuyên gia tư vấn Máy rửa xe cao áp 1500w là những thiết bị máy rửa xe chuyên dụng dùng trong gia đình, đáp ứng các nhu cầu làm sạch trong gia đình. Với mức công suất 1500W, máy rửa xe có thể giúp bạn rửa sạch tất cả các loại phương tiện đi lại; vệ sinh sân vườn; rửa chuồng trại, tắm cho vật nuôi, hay thậm chí là đánh bay các vết bẩn cứng đầu lâu ngày trên tường nhà, lan can,ban công… Chỉ cần chúng đáp ứng tốt những nhu cầu làm sạch này của bạn, là chúng đã rất đáng để bạn có thể mua và sử dụng rồi. Hơn thế, các thiết bị máy rửa xe áp lực cao 1500w trên thị trường hiện nay khá phong phú và đa dạng, cả về mẫu mã và giá thành. Bạn không hề khó để có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp và ưng ý. Máy xịt rửa xe là một thiết bị đáng để mua và sử dụng trong gia đình. Giá thành rẻ, hiệu quả mang lại không khiến bạn phải thất vọng. Có lẽ sẽ không còn điều gì tuyệt vời và tiện lợi hơn việc sử dụng một thiết bị làm sạch và tự tay rửa chiếc xe của mình sau những ngày mưa. 2. Máy xịt rửa xe cao áp 1500w loại nào tốt nhất? – Máy rửa xe áp lực 1500w Bosch Aquatak 125 Có lẽ bạn đã khá quen thuộc với những loại máy rửa xe mang thương hiệu Bosch. Đây luôn là những sản phẩm có chất lượng tốt, hiệu quả và năng suất làm việc của máy không hề khiến bạn phải thất vọng. Nếu đang tìm một thiết bị máy rửa xe công suất 1500W, bạn nên lựa chọn ngay máy rửa xe Bosch Aquatak 125. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model Bosch Aquatak 125 Công suất 1500W Nguồn điện áp 220V Motor Motor chổi than Áp lực làm việc:150bar Lưu lượng nước 360 lít/giờ Trọng lượng máy 6.8 kg – Máy bơm xịt rửa xe 1500w Hikari HK – H2 Máy rửa xe Hikari HK – H2 sử dụng động cơ cảm ứng từ cho hiệu quả làm sạch và độ bền tăng cao. Đây chính là công cụ hỗ trợ vô cùng đắc lực cho bạn để đáp ứng những công việc làm sạch trong gia đình. Hikari HK – H2 không ngần ngại đối mặt với bất cứ một vết bẩn cứng đầu nào. Sở hữu chúng trong tay, bạn sẽ không phải lo lắng về sự phiền toái của những vết bẩn nữa. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model HK-H2 Công suất 1500W Nguồn điện áp 220V Motor Motor cảm ứng từ Áp lực làm việc 160 bar Lưu lượng nước 6 lít/phút Chiều dài dây áp lực 8m – Máy xịt nước rửa xe 1500w Hyundai HRX 915 Huyndai HRX 915 là một trong những sản phẩm được yêu thích, ưa chuộng và đánh giá rất cao trong tất cả các sản phẩm máy rửa xe thương hiệu Huyndai. Thiết kế nhỏ gọn, có tay xách tiện lợi. Công suất 1500W mạnh mẽ giúp bạn xử lý tất cả các vết bẩn trong gia đình. Cho dù là vết bẩn ở đâu, vết bẩn cứng đầu như thế nào thì máy rửa xe cao áp công suất 1500W Huyndai HRX 915 cũng có thể giúp bạn xử lý tốt. Tiết kiệm thời gian, công sức, giá thành hợp lý, phải chăng là những gì mà HRX 915 mang đến cho bạn. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model HRX 915 Công suất 1500W Nguồn điện áp 220V Motor Motor cảm ứng từ Áp lực làm việc 100 bar Lưu lượng nước 8 lít/phút Trọng lượng 13 kg >>> Xem thêm: Làm sao để chọn được một may rua xe tai phù hợp nhu cầu sử dụng? Trên đây là các thông tin về câu hỏi có nên mua máy xịt rửa xe 1500w không? Máy rửa xe áp lực cao 1500w loại nào tốt nhất? Nếu bạn còn thắc mắc về dòng sản phẩm bạn có thể gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn dienmayflash.com qua số Hotline 0985.720.826 để được các chuyên gia tư vấn.
 4. Các loại máy rửa xe chạy xăng luôn là lựa chọn đáng tin cậy của nhiều người tiêu dùng hiện nay trong việc làm sạch và loại bỏ bụi bẩn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ ưu điểm máy rửa xe chạy xăng. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn. 1. Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, độ cơ động cao Máy rửa xe chạy xăng cũng như những thiết bị máy xịt rửa xe khác. Ưu điểm máy rửa xe chạy xăng đầu tiên chính là thiết kế nhỏ gọn và tính cơ động của máy.Cấu tạo của máy đơn giản, không cầu kỳ, phức tạp. Trọng lượng và kích thước của máy đều gọn nhẹ và không hề gây khó khăn trong quá trình bạn di chuyển máy. Mặt khác, máy rửa xe chạy xăng khác với máy rửa xe chạy điện là chúng có thể sử dụng ở tất cả mọi nơi. Bởi nguyên liệu để máy hoạt động là xăng, bạn không cần cấp nguồn điện, máy vẫn có thể hoạt động được một cách bình thường.Chính vì thế, bạn có thể di chuyển đến mọi nơi để thực hiện công tác làm sạch mà mình cần như sân vườn, chuồng trại, thậm chí là ngoài cánh đồng… Chưa hết, máy có được trang bị thêm bánh xe để tăng tính cơ động và hỗ trợ tối đa cho bạn. 2. Độ bền cao, động cơ hoạt động bền bỉ Độ bền của máy rửa xe chạy xăng đã được chứng minh bằng những trải nghiệm sử dụng thực tế của khách hàng. Chất liệu để làm vỏ máy và các bộ phận trong máy rửa xe có độ dày và độ chắc chắn gấp rưỡi so với các loại máy rửa xe khác. Bởi vậy, chúng có thể chịu được những tác động, va đập mạnh của môi trường trong quá trình sử dụng. Điều này chắc chắn một điều rằng, máy rửa xe chạy xăng sẽ có độ bền rất cao, bền bỉ với thời gian. >>> Xem thêm: cách sử dụng máy rửa xe áp lực mini gia đình Vì máy rửa xe có nguyên liệu chủ yếu bằng xăng lên động cơ hoạt động rất mạnh mẽ, và ổn định. Chúng có thể hoạt động trong một thời gian dài, liên tục mà không sợ động cơ bị tổn thương. Các loại máy rửa xe chạy xăng có thể đáp ứng được mọi nhu cầu làm sạch cả ở gia đình lẫn nhu cầu làm sạch công nghiệp. 3. Linh kiện sẵn có, dễ dàng sửa chữa và thay thế Chính bởi cấu tạo đơn giản, không hề cầu kỳ và phức tạp như các loại máy rửa xe khác, nên các linh kiện của máy cũng có thể dễ dàng tháo lắp và thay thế mỗi khi chúng gặp trục trặc. Hơn thế, các bộ phận và linh kiện của máy đều được bày bán và rất sẵn trên thị trường. Bạn không quá khó để có thể tìm được một phụ kiện để thay thế cho mình, thậm chí là bạn có thể tự làm việc này tại nhà mà không phải nhờ đến sự giúp đỡ của tiệm sửa chữa. 4. Giá thành rẻ Ưu điểm máy xịt rửa xe chạy xăng được mọi người chú ý đến nhất có lẽ là giá thành của chúng rẻ. Đây cũng chính là điều mà người sử dụng quan tâm nhất và cũng chính là lý do lớn nhất giải thích vì sao máy rửa xe chạy xăng được nhiều người yêu thích và lựa chọn như vậy. Giá thành của máy rửa xe chạy xăng hiện nay trên thị trường có mức giá dao động trong khoảng từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Một mức giá quá rẻ so với những điều tuyệt vời mà máy rửa xe chạy xăng mang đến cho người sử dụng. Chúng cũng phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người, kể cả những người có thu nhập trung bình thấp. Bất kỳ khi nào có nhu cầu, bạn cũng đều có thể dễ dàng sử dụng các loại máy rửa xe chạy xăng để thực hiện các nhu cầu làm sạch của mình. Với 4 ưu điểm máy rửa xe cao áp chạy xăng kể trên đã đủ để khiến bạn không thể từ chối các sản phẩm máy rửa xe chạy xăng. Sở hữu các loại máy rửa xe chạy xăng này, bạn không còn phải lo lắng về những phiền toái mà các vết bẩn. Để sở hữu các loại máy rửa xe chất lượng tốt nhất, bạn có thể tham khảo tại Điện máy Flash.
 5. Nhằm giúp người tiêu dùng có thể sử dụng máy bơm rửa xe một cách an toàn và hiệu quả thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn cach su dung may rua xe mini gia đình – cao áp – bọt tuyết – hơi nước nóng và dây đai. Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có được cho mình cách sử dụng an toàn. 1. Hướng dẫn cách sử dụng máy rửa xe đúng cách – Cách lắp đặt và sử dụng máy rửa xe cao áp mini và cao áp + Cách lắp đặt máy rửa xe mini gia đình Máy xịt rửa xe thường sẽ có những bộ phận, thiết bị rời đi kèm. Để sử dụng được chúng, trước tiên, bạn phải thực hiện những thao tác lắp các bộ phận đó lại với nhau để tạo chúng thành một thể thống nhất. Việc lắp đặt các bộ phận của máy lại với nhau không khó, nhưng cũng đòi hỏi bạn phải có những kiến thức và tầm hiểu biết nhất định về máy xịt rửa xe thì mới có thể thực hiện bước này một cách chính xác được. Trước hết, bạn phải lắp thân phun vào báng súng. Sau đó là gắn đầu phun với thân phun. Có nhiều loại đầu phun để phục vụ những nhu cầu khác nhau của người sử dụng. Chính vì vậy, với mỗi một nhu cầu sử dụng, bạn lắp một đầu phun riêng. Sau khi đã gắn được đầu phun với thân phun, bạn lắp vòi phun áp lực vào báng súng. Đầu dây áp lực còn lại, bạn nối với thân máy xịt rửa. Cuối cùng là bạn kết nối máy với nguồn nước để thực hiện công việc của mình. + Cách sử dụng máy xịt rửa xe Để khởi động được máy, bạn cần phải để dây dẫn vào nguồn nước và sau đó bật công tắc được bố trí trên phía thân của máy lên. Việc còn lại chỉ là chờ nước đến các đường ống và phun ra ngoài. Lưu ý rằng, nước sẽ không tự động phun ra ngoài theo yêu cầu của bạn, mà bạn cần điều chỉnh ở phía có của súng để thực hiện việc xịt rửa. Bạn dùng một tay cầm lấy phần đầu bơm, tay còn lại đỡ phần dây. Rồi di chuyển chúng đến từng vị trí linh hoạt để chúng thực hiện nhiệm vụ làm sạch của mình. Trong quá trình phun xịt rửa xe, bạn cần chú ý đến nguồn nước. Nước cần phải được cung cấp một cách đầy đủ để tránh gián đoạn công việc. – Cách sử dụng máy rửa xe áp lực cao hơi nước nóng Cách sử dụng máy xịt rửa xe cao áp hơi nước nóng không khác nhiều so với các loại máy rửa xe thông thường. Tuy nhiên, để sử dụng thuần thục, đạt hiệu quả cả và không gây nguy hiểm đến mình, bạn cần phải tuân thủ đúng nguyên tắc và những lưu ý khi sử dụng máy rửa xe. – Cách sử dụng máy rửa xe áp lực bọt tuyết Điều quan trọng nhất trong cách sử dụng máy bơm xịt rửa xe bọt tuyết là các pha bọt rửa xe như thế nào cho chuẩn, còn những thao tác khác khá giống với cách sử dụng các loại máy xịt rửa xe cao áp thông thường. Chúng khá đơn giản, bạn có thể thực hiện như sau: + Đầu tiên, bạn phải gắn dây và súng xịt bọt tuyết vào đúng vị trí trên máy + Sau đó, để ý đồng hồ trên bình cho khí vào trong bình. Để rửa được xe đạt hiệu quả, bạn chỉ cần điều chỉnh chúng về áp lực làm việc khoảng 4 kg/cm² là đủ. + Pha dung dịch với đúng tỷ lệ. Mỗi lít dung dịch bạn nên pha với khoảng 30 – 60 lít nước >>>Xem thêm: thanh lý máy rửa xe cao áp mini – Cách sử dụng máy xịt nước rửa xe dây đai Máy rửa xe dây đai hay còn được gọi là máy rửa xe đầu ngang. Chúng được sử dụng chủ yếu trong các tiệm rửa xe vừa và nhỏ. Chúng có 2 bộ phận chính là đầu bơm và motor. Cách sử dụng máy rửa xe dây đai không khó hay phức tạp: + Chọn vị trí đặt cho máy rửa xe: Bạn nên đặt máy rửa xe dây đai ở những vị trí bằng phẳng, không gồ ghề, không nên đặt quá gần nơi rửa xe để tránh nước bắn vào động cơ. + Trước khi sử dụng máy rửa xe cao áp nên kiểm tra dầu trong máy để đảm bảo động cơ của máy có thể hoạt động ổn định. Để biết được lượng dầu trong máy là bao nhiêu, bạn nên nhìn mắt lọc dầu, thấy chúng còn trên 2/3 là được. Nếu ít hơn, bạn phải bổ sung ngay. + Lắp dây dẫn cao áp cho máy: 1 đầu ống hút nước bạn kết hợp với đầu bơm, đầu còn lại trang bị thêm bộ lọc nước rồi đặt trực tiếp vào thùng hoặc xô. Tiếp đến bạn nối dây cao áp với súng phun, 1 đầu dây cao áp bạn nối với động cơ, đầu còn lại kết hợp chúng với súng phun. Bạn có thể kết hợp chúng với những béc phun phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. + Sau khi đã tiến hành việc chuẩn bị sẵn sàng cho việc sử dụng máy xịt rửa xe, bạn cần phải cấp nguồn điện và khởi động máy. Nguồn điện cấp cho máy rửa xe dây đai có thể là nguồn điện 1 pha 220V, cũng có thể là nguồn điện 3 pha 380V. Tùy vào yêu cầu cả từng loại máy mà bạn phải cấp nguồn điện phù hợp. + Sử dụng máy: Bạn nhấn nút để khởi động máy. Sau khi máy đã được khởi động, bạn nhấn cò ở súng phun để bắt đầu xịt rửa xe. >>> Tham khảo thêm bảo dưỡng máy xịt rửa xe đúng kỹ thuật Như vậy, Điện máy Flash đã giới thiệu xong cho bạn cách sử dụng máy rửa xe áp lực đơn giản và hiệu quả. Chúng không hề khó chút nào, chỉ cần một vài thao tác đơn giản, bạn cũng đã có thể sử dụng thành thạo thiết bị máy xịt rửa xe của mình.
 6. Trên thị trường có không ít các sản phẩm máy bơm nước rửa xe tự hút khiến nhiều người băn khoăn tự hỏi không biết hiện nay sản phẩm máy phun áp lực rửa xe tự hút loại nào tốt nhất. Thấu hiểu điều đó, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn TOP 5 model máy rửa xe tự hút nước tốt nhất để người dùng dễ dàng tham khảo. 1. Máy rửa xe tự hút nước tốt nhất Bosch Easy Aquatak 110 Theo các đánh giá của những khách hàng đã từng sử dụng, máy rửa xe Bosch Easy Aquatak 110 có rất nhiều ưu điểm nổi bật. Trước tiên phải nói đến thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi với trọng lượng chỉ với 4,5kg. Bạn có thể thoải mái mang chúng đi lại ở những địa điểm khác nhau cũng như việc bảo quản, cất giữ chúng một cách đơn giản, dễ dàng. Đầu phun máy được thiết kế đa dạng với cả chế độ phun tia và phun sương mạnh mẽ giúp bạn thực hiện được nhiều công việc làm sạch hơn. Giá cả của máy cũng rất phải chăng, ất cứ ai có nhu cầu cũng đều có thể sử dụng được máy. Đây chính là lý do vì sao, các loại máy xịt rửa xe tự hút nước Bosch Easy Aquatak 110 được yêu thích và sử dụng phổ biến như vậy. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mô tơ Mô tơ chổi than Áp suất 7.4 Mpa Lưu lượng nước tối đa 5,5 lít/phút Áp suất tối đa 11 Mpa Công suất 1.300W Nguồn điện áp 220V – 240V / 60Hz Áp lực 110 bar Nhiệt độ nước cấp Max 40 độ C Kích thước 40cm x 20cm x 27cm Trọng lượng 4,5kg >>> Xem thêm: nguyên lý làm việc máy xịt rửa xe tự hút nước 2. Máy rửa xe cao áp tự hút nước tốt nhất Karcher K2 360 Thương hiệu máy rửa xe nổi tiếng đến từ Đức Karcher được người sử dụng đánh giá rất cao về chất lượng sản phẩm của các thiết bị làm sạch mà họ mang đến. Đặc biệt, dòng sản phẩm máy rửa xe tự hút nước Karcher K2 360 cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Được trang bị những công nghệ làm sạch tiên tiến, hàng đầu, máy rửa xe không hề khiến bạn phải thất vọng khi sử dụng. Mọi vết bẩn cứng đầu kèm theo sự phiền toái của chúng giờ đây đều trở thành chuyện nhỏ khi bạn có trong tay những sản phẩm máy rửa xe tự hút nước tốt nhất này. THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mô tơ Mô tơ chổi than Công suất 1.400W Nguồn điện áp 220V – 240V / 50Hz – 60Hz Áp lực 120 bar Lưu lượng nước 360 lít/giờ Kích thước 328mm x 258mm x 661mm Trọng lượng 5,8kg 3. Máy xịt rửa xe tự hút nước tốt nhất Tashima VAI-70P (1400W) Nhắc đến các loại máy xịt rửa xe tự hút nước tốt nhất, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua cái tên Tashima VAI-70P (1400W). Đây là loại máy rửa xe có nguồn gốc đến từ Nhật Bản. Ngay từ khi có mặt trên thị trường các thiết bị làm sạch, máy rửa xe tự hút nước Tashima VAI-70P đã chiếm được rất nhiều tình cảm cũng như sự chào đón nhiệt tình của đông đảo khách hàng. Thiết kế nhỏ gọn, không cồng kềnh giúp bạn dễ dàng và tiện lợi cả trong việc sử dụng lẫn cất giữ và bảo quản. Hiệu quả và năng suất làm sạch mà Tashima VAI-70P mang đến chắc chắn không khiến bạn phải thất vọng. Chúng là công cụ hỗ trợ rất đắc lực cho bạn trong việc sinh sân vườn, rửa xe, làm sạch sàn nhà, chuồng trại, tắm cho vật nuôi… THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model VAI-70P Công suất 1400W Nguồn cung cấp điện áp 220V~50Hz Áp suất âm thanh 76dB(A),K=3 dB(A) Áp suất công việc 7MPa(70 bar) Áp suất cho phép 10.5MPa(105 bar) Tốc độ dòng chảy 5.7 l/min Tốc độ dòng chảy tối đa 7.1 l/min Áp suất nguồn cung cấp nước tối đa 0.4MPa(4 bar) Công suất âm thanh 92 dB(A) Nhiệt độ nước tối đa 50 >>> Xem thêm: phớt máy rửa xe áp lực cao gia đình mini Các sản phẩm máy rửa xe tự hút nước tốt nhất mà Điện máy Flash giới vừa giới thiệu, có lẽ bạn sẽ có được cho mình sự lựa chọn phù hợp và ưng ý nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo nhiều hơn các thiết bị máy rửa xe chất lượng cao khác tại Điện máy Flash. Hãy gọi đến số hotline của chúng tôi để được tư vấn!
 7. Trên thị trường hiện nay có không ít địa chỉ phân phối và bán sản phẩm máy bơm nước rửa xe tự ngắt khiến nhiều người tự hỏi không biết nên mua máy rửa xe tự ngắt ở đâu? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn các địa chỉ bán máy phun nước rửa xe cao áp tự ngắt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 1. Bán máy xịt rửa xe tự ngắt ở Hà Nội – Cửa hàng bán máy xịt rửa xe tự ngắt Công ty TNHH Điện Máy Flash Nhắc tới thị trường đồ công nghiệp, điện cơ, thiết bị xây dựng đặc biệt sản phẩm máy xịt rửa xe thì không thể không nhắc đến thương hiệu dienmayflash.com. Đây là nơi gợi ý cho bạn nếu chưa biếtđịa chỉ bán máy xịt rửa xe tự ngắt ở đâu. Website này trực thuộc công ty TNHH Điện Máy Flash, chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị công nghiệp, điện cơ chính hãng, có phạm vị giao dịch trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các mặt hàng khi tới tay người tiêu dùng luôn được đánh giá cao vì có chất lượng tốt, đa dạng, dùng được lâu dài và đặc biệt, công ty có chế độ bảo hành đầy đủ cho khách hàng của mình theo chính sách quy định của nhà sản xuất. Do vậy, đảm bảo cho khách luôn yên tâm sử dụng và tin tưởng vào dịch vụ của thương hiệu dienmayflash.com – Máy rửa xe tự ngặt bán ở đâu? Siêu thị Hải Minh Là một trong những cái tên đi đầu trong việc đưa các thiết bị gia dụng, điện tử vào Việt Nam nên cho tới nay, thương hiệu Hải Minh đã tạo dựng cho mình được tiếng vang lớn, được nhiều người biết đến và có được chuỗi cửa hàng chi nhánh ở nhiều nơi trên toàn quốc. >>> Xem thêm: cách lắp đặt máy rửa xe áp lực cao gia đình mini Mặt hàng tại đơn vị này luôn được thấy rất phong phú về mẫu mã, chất lượng cùng thái độ nhân viên tư vấn nhanh, thân thiện giúp khách hàng yên tâm khi giao dịch mua bán ở đây. 2. Tại TP. Hồ Chi Minh ở đâu bán máy rửa xe tự ngắt? – Bán máy xịt rửa xe áp lực cao tự ngắt tại Công ty TNHH Công Nghiệp và Thương mại Nam Việt Công ty TNHH Công Nghiệp và Thương mại Nam Việt được biết đến là địa chỉ bán máy xịt rửa xe tự ngắt ở đâu tốt, đáng tin cậy của nhiều khách hàng khu vực phía nam. Khi mua các sản phẩm ở đây, khách hàng sẽ được hưởng một số quyền lợi như: Được khắc phục miễn phí khi có sự cố Bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối 100% Các sản phẩm đều được kiểm định chặt chẽ, nghiêm ngặt Giá cả cạnh tranh Nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, thân thiện Vận chuyển, lắp đặt miễn phí Thủ tục thanh toán nhanh gọn – Địa chỉ mua máy xịt rửa xe tự ngắt Công ty Tahico Việt Nam Là đơn vị đã có thâm niên 10 năm trong lĩnh vực kinh doanh đồ điện cơ, thiết bị công nghiệp nên không khó để thấy rằng, khi mua hàng ở đây quý khách sẽ được nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, giúp đỡ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng và nhiệt tình nhất. Mọi hàng hóa mua ở đây đều được cam kết về chất lượng và có chế độ bảo hành hợp lý, đầy đủ >>> Xem thêm:Máy xịt rửa xe tự ngắt loại nào tốt? Hy vọng với các kiến thức trên có thể giúp bạn có được cho mình câu trả lời cho câu hỏi nên mua máy rửa xe tự ngắt ở đâu uy tín và chính hãng tại Hà Nội và TP. HCM? Nếu bạn còn thắc mắc nào về câu hỏi bạn có thể gửi câu hỏi về chuyên mục qua số Hotline 0985.720.826 để được các chuyên gia tư vấn.
 8. Trên thị trường Việt Nam hiện nay đang tràn ngập các sản phẩm máy bơm rửa xe đến từ các thị trường khác nhau như Đức, Nhật Bản … đặc biệt là dòng phun xịt rửa xe Thái Lan. Vậy máy rửa xe Thái Lan có tốt không? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn. 1. Máy rửa xe Thái Lan có tốt không? Chuyên gia tư vấn Theo các chuyên gia, để đánh giá sản phẩm máy rửa xe cao áp Thái Lan có tốt không? Chúng ta cần phải xem xét trên nhiều khía cạnh và yếu tố khác nhau. Thức nhất, các dòng máy rửa xe cao áp đến từ thị trường Thái Lan thường có nhiều ưu điểm vượt trội như: công suất cao, cho áp lực nước lớn, nhờ vậy có thể đánh bay nhiều vết bẩn dù là cứng đầu nhất, giúp xe sạch sẽ, sáng bóng hơn so với nhiều sản phẩm máy rửa trước đây. Thứ hai, các sản phẩm máy rửa xe của Thái Lan mini gia đình khá nhỏ ngọn, còn các máy cao áp có thiết kế bánh xe nên có thể di chuyển linh hoạt giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng. Đặc biệt, dòng máy này còn sở hữu vỏ bên ngoài đạt chuẩn chống cháy UL, được Mỹ và Châu Âu công nhận. Nhờ vậy, khi sử dụng người dùng sẽ yên tâm, được an toàn, không lo có sự cố cháy nổ xảy ra trong quá trình vận hành, thao tác máy. Thứ ba, máy không có tiếng kêu quá lớn, chạy êm, đem lại sự thoải mái cho môi trường xung quanh khi không bị tác động bởi tiếng ồn do máy phát ra như nhiều loại sản phẩm khác. 2. Máy xịt rửa xe Thái Lan có tốt không? Review của khách hàng Bạn nguyentham91 bình luận trong topic về chủ đề này trên diễn đàn trẻ thơ như sau: ”Có bạn nhé, mình dùng máy rửa của Thái được gần 2 năm rồi mà máy chạy khá bền, rửa cực sạch mà tiếng kêu không quá lớn đâu. Nói chung rất ok đấy nhé” Còn bạn duytuanlaw lại bình luận trên bài đăng nhờ tư vấn của thành viên trang otufun thế này: ”Máy rửa xe của Thái có nhiều loại lắm bạn ơi, nhà mình có dùng thì thấy chạy ổn, rửa sạch mà dùng liên tục không nóng máy, chạy vẫn đều và không phát sinh trục trặc đâu. Bạn nên tìm hiểu một số loại máy tốt của Thái để dùng nhé” >>> Xem thêm: thanh lý máy rửa xe ô tô Thái Lan Hy vọng với các thông tin và kiến thức trên có thể giúp bạn có được cho mình câu trả lời cho câu hỏi máy rửa xe áp lực cao Thái Lan có tốt không? Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm máy xịt rửa xe Thái Lan bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua số Hotline 0985.720.826 để được tư vấn.
 9. Máy rửa xe 3 pha là cái tên không còn xa lạ trên thị trường làm sạch. Đây là loại máy rửa xe được trang bị công suất và áp lực phun xịt rất lớn! Hơn thế, thiết kế của chúng lại khác chắc chắn và bền bỉ. Thế nhưng, khá nhiều người vẫn còn thắc mắc rằng Có nên mua máy rửa xe điện 3 pha không? Cùng xem những review dưới đây của các khách hàng đã mua và sử dụng máy rửa xe 3 pha dưới đây.Từ đó, chắc chắn bạn sẽ có thể đưa ra được các quyết định của mình. 1. Có nên mua máy rửa xe 3 pha không? Review của khách hàng Có rất nhiều đánh giá, phản hồi của khách hàng về cách loại máy rửa xe cao áp 3 pha. Dưới đây là một số ý kiến đánh giá mà Điện máy Flash đã tổng hợp được trên những diễn đàn trao đổi nổi tiếng. – Bạn Doanhmarket có chia sẻ như sau: “Em sử dụng rồi các bác ạ! Tóm lại là ok. Mọi thứ của máy rửa xe 3 pha đều tốt: công suất của máy lớn, áp lực phun xịt mạnh. Em chuyên lái xe Container, xe đầu kéo mà! Cũng chẳng phải mang đi đâu rửa, có máy rửa xe 3 pha, 1 loáng là xong. Chứ xe Em mà mang ra ngoài tiệm chắc cũng mất khối tiền.” – Tại một diễn đàn trao đổi nổi tiếng khác, bạn có nickname là “Polar Bear” có đưa ra ý kiến của mình: “Bác định mua máy rửa xe 3 pha để phục vụ cho mục đích gì? Nếu là nhu cầu làm sạch công nghiệp, làm sạch các loại xe có trọng tải lớn, vệ sinh nhà xưởng, nơi công cộng như bệnh viện… thì mua máy rửa xe 3 pha là hợp lý nhất rồi.. Bởi vì chúng có áp lực phun xịt mạnh mẽ, áp lực lớn. Hơn thế, thiết kế cũng rất chắc chắn, bền bỉ và tiện lợi. Còn nếu bác chỉ muốn sử dụng các loại máy rửa xe 3 pha để rửa xe ở nhà, vệ sinh sân vườn, tưới cây…tóm là phục vụ nhu cầu làm sạch gia đình thì không cần đến các loại máy rửa xe 3 pha đâu. Các loại máy rửa xe 1 pha gia đình là đủ. Mua máy rửa xe 3 pha về cũng chẳng dùng được, vì nguồn điện nhà mình đâu phải 3 pha.” – Một bạn có tên là Giangtroc cũng có lời comment khá hài hước: “Máy rửa xe 3 pha tốt thật! Nhưng giá khá chát đấy nhé! Bạn phải chuẩn bị nhiều “thóc” thì mới mua được. =))” 2. Có nên sử dụng máy rửa xe 3 pha không? Chuyên gia tư vấn Như đã nói, máy rửa xe 3 pha là những loại máy rửa xe sở hữu công suất và áp lực phun xịt mạnh. Chúng được sử dụng chủ yếu trong các garage chuyên nghiệp, phục vụ và đáp ứng các nhu cầu làm sạch trong công nghiệp như vệ sinh nhà xưởng, trường học, bệnh viện…Thiết kế của máy khá bền bỉ và tiện lợi với chất liệu làm vỏ máy cao cấp, có khả năng chống chịu cao. Tuy nhiên, máy rửa xe cao áp 3 pha có giá thành khá lớn, hơn nữa, chúng chỉ có thể sử dụng được ở dòng điện 3 pha. Dòng điện này được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp, tại gia đình thì hoàn toàn không. Với những phân tích như trên, bạn cũng có thể tự đưa ra cho mình câu trả lời cho câu hỏi có nên sử dụng máy rửa xe 3 pha không. Để biết được có nên sử dụng máy rửa xe 3 pha không, bạn nên căn cứ vào mục đích sử dụng, nhu cầu sử dụng và đặc biệt là điều kiện tài chính của bản thân. Lúc đó, bạn sẽ có thể đưa ra được cho mình quyết định chính xác cũng như sự lựa chọn phù hợp nhất. >>> Xem thêm: nên mua máy rửa xe áp lực cao 3 pha ở đâu? Hy vọng với những thông tin trên có thể giúp bạn có được cho mình câu trả lời cho câu hỏi có nên mua máy rửa xe cao áp 3 pha không? Nếu như bạn có gì thắc mắc về câu hỏi này bạn có thể gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn qua số Hotline 0985.720.826 để được các chuyên gia tư vấn.