• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

annhienatc

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About annhienatc

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Hiện nay, trên thị trường có không ít địa chỉ chay ngon và hấp dẫn khiến nhiều người băn khoăn không biết nên ăn chay ở đâu? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn một nhà hàng chay ngon tại Hà Nội đó là nhà hàng chay vị lai lý thường kiệt. 1. Giới thiệu về nhà hàng chay Vị Lai – Ý nghĩa của tên nhà hàng: “Vị Lai” là tên gọi của sự thanh tịnh, thuần khiết và thanh thoát ẩn chứa những điều tốt đẹp mà con người luôn muốn gặp được trong tương lai. Vì thế, nhà hàng Vị Lai giúp bạn tận hưởng cuộc sống thanh bình, tĩnh tâm và truyền nguồn cảm hứng, nghị lực để thực hiện ước mơ. – Hơn nữa, nếu bạn có chế độ ăn chay khoa học còn giúp cải thiện sức khỏe, phòng ngừa các căn bệnh tim mạch, bệnh gút, béo phì, phù nề… – Thời gian thành lập: Truyền thống ăn chay có từ thời Ấn Độ và Hy Lạp cổ đại (thế kỷ VI trước công nguyên) có mục đích thanh tẩy, trong sạch trước khi bắt đầu một nghi lễ. Tục lễ ăn chay được phát triển và mở rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhà hàng chay Vị Lai thành lập ngày 23/02/2018. – Vị trí địa lý: Tọa lạc tại góc phố nhỏ trong đường Lý Thường Kiệt yên tĩnh, không ồn ào như những mặt phố lớn để khách hàng có thể thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư, ấm áp đến kỳ lạ. – Cùng giống như chay ưu đàm hà nội, không gian của nhà hàng Vị Lai tịnh lạc tinh tế, thiết kế đa dạng và mang phong cách khác biệt. 5 tầng với 10 phòng ăn khép kín, mỗi phòng đặt 25 bàn rộng rãi là nơi thích hợp để bạn tụ tập bạn bè, gia đình. 2. Thực đơn tại nhà hàng chay Vị Lai như thế nào? – Menu nhà hàng chay Vị Lai sẽ phân chia: Món chính, món cuốn, salad, món ăn nhẹ và súp. Mỗi một nhóm sẽ có những đồ ăn khác nhau như: + Với món chính bao gồm: Cơm gạo lứt, Củ quả kho quẹt, bánh mỳ kẹp rau củ quả nướng, bánh mỳ kẹp hoa Atiso, cà ri đỏ nấu trái dừa, đậu non nhật sốt cà, cơm nấu kho tiêu xanh, cải chíp xào nấm, đậu ủ rơm, măng cuốn Vị Lai, mì hồng đào, mì cải niên và mì Morel. + Các món cuốn như: Phở cuốn rong biển khô hoặc phở cuốn rong biển tươi và nem cuốn rau tươi. + Món salad gồm: Salad củ dền đỏ, salad rau đắng và salad Vị Lai. + Súp: Súp tóc tiên, súp ngô nấm, súp ngọc bích, súp mì Soba, súp bí ngô hoa hồng, súp nấm rừng và súp rau củ non. + Một vài món ăn nhẹ như: Khoai Lắc Cay, Củ Sen lắc và Bánh Filo Phomai. – danh sach nha hang chay ngon không thể không kể đến món lẩu chay: Lẩu chay Vị Lai, lẩu Châu Sa, lẩu chua cay và lẩu ngọt. Điểm khác biệt của những nồi lẩu này đó là: + Lẩu chay Vị Lai: Nước lẩu được làm từ những hoa củ quả tươi xanh, nấm kim có vị ngọt ngọt ăn rất mát, thanh lọc cơ thể. + Lẩu chua cay: Đúng như tên gọi của nó, lẩu có vị chua cay nhưng dịu, cảm giác nóng nhẹ ở đầu lưỡi nhưng khi dùng chung với nấm, củ quả sẽ dần mất đi vị cay và chua ban đầu. + Về lẩu Châu Sa: Nước lẩu đậm đà, thanh mát kết hợp nhúng rong biển, rau xanh và nấm tạo nên hương vị khó quên chỉ có tại nhà hàng Vị Lai. + Lẩu ngọt: Nồi lẩu được tạo nên từ những rau có vị ngọt như cà rốt, hành tây, củ cải, nấm… – Ngoài ra, tại nhà hàng chay còn có menu là carte, combo cỗ chay, buffet tùy theo yêu cầu ăn uống của khách hàng.
 2. Thực đơn món chay vô cùng phong phú và đa dạng. Thế nhưng, trong thực đơn chay đám giỗ bạn không thể thiếu những món ăn chay truyền thống, đặc trưng. Đó là những món ăn chay nào? Chúng ta không thể không kể đến các món như: giò lụa chay, xôi chay, cháo chay, nem chay. – Nem chay Nem là một món ăn rất quen thuộc trong những thực đơn các món chay dễ làm trong món cỗ, cúng, giỗ, lễ tết thông thường. Ở thực đơn các món chay ngày giỗ, nem được làm chủ yếu từ nguyên liệu là các loại nấm, rau củ quả. Chúng mang lại được vị đậm đà, tự nhiên nhưng cũng không mất đi hương vị đặc trưng của vị nem chay thông thường. Mặc dù chúng không được làm từ thịt, tôm, trứng như các loại nem mặn khác. – Giò lụa chay Giò lụa chay là một món ăn chay trong mâm cỗ giỗ được làm từ các nguyên liệu rất đơn giản. Nguyên liệu chính và chủ yếu là phù trúc và váng đậu. Cách làm chúng cũng không có gì khó khăn lại tốn ít thời gian. Đây là một trong những món ăn rất phù hợp trong thực đơn chay dễ làm cho ngày giỗ. – Xôi chay Từ xưa đến nay, món chay vẫn là món luôn được nhắc đến đầu tiên trong các dịp lễ, tết hay cúng ông bà, tổ tiên. Bạn có thể lựa chọn rất nhiều nguyên liệu để làm nên món xôi chay. Tuy nhiên, xôi đậu xanh vẫn là món được yêu thích và dùng nhiều nhất. Ngoài ra, nhiều gia đình cũng biến tấu món xôi này thành các món như xôi dừa, xôi ngô… – Miến chay Một bát miến chay sẽ giúp cho thực đơn ăn chay cho bé và ngày giỗ của bạn thêm đủ đầy. Thông thường, mộc nhĩ và thịt chính là nguyên liệu chính để làm nhân miến. Đối với những món miến chay, để chúng ngon hơn bạn có thể thay thịt bằng các loại nấm hay các loại rau củ quả.
 3. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn thực đơn các món ăn chay ngày tết thơm ngon bổ dưỡng để bạn có thể thay đổi các món ăn mặn trong 3 ngày tết của gia đình mình. 1. Những món chay ngon ngày Tết mùng 1 Thực đơn món chay ngày Tết mùng 1 chúng ta sẽ bắt đầu với những món ăn thanh đạm với cách chế biến vô cùng đơn giản. Thực đơn món chay ngày Tết số 1: + Bữa sáng: Bún riêu chay: Đây là một trong những món ăn sáng thanh đạm được rất nhiều người yêu thích. Vị ngọt thanh của các loại rau củ: ngô ngọt, su su, củ đậu kết hợp với đậu phụ, giò và nấm chắc chắn sẽ là món ăn bổ dưỡng không thể thiếu cho ngày tết. + Bữa trưa: Nấm kho: Được liệt vào danh sách những món chay mặn ngon, bổ dưỡng và cách chế biến vô cùng dễ dàng đã giúp cho đây trở thành một trong những món ăn được rất nhiều người yêu thích. Có rất nhiều loại nấm bạn có thể áp dụng để kho được như: nấm đùi gà, nấm rơm,… mỗi loại nấm lại mang đến một hương vị đặc trưng khác nhau Canh thập cẩm: Một loại canh được chế biến từ bất kì một loại củ và nấm nào mà bạn biết. Lấy vị ngọt từ củ và thanh mát từ nấm sẽ giúp cho bữa cơm của gia đình bạn thêm nhiều vị hơn. Chả giò chay: Chả giò chay là món ăn truyền thống ngày mùng 1 tết, thậm chí là những mâm cỗ cúng rằm khác cũng đều có. Nếu như bữa cơm mặn chúng ta dùng thịt để làm chả giò thì chả giò chay lại là sự kết hợp của đậu hũ, rau, củ. Gà chay xào xả ớt: Cũng giống như món gà bình thường chúng ta vẫn thường được ăn. Tuy nhiên, gà ở đây là gà chay được làm từ gia vị đặc biệt không mang vị ngán, ngấy như thịt gà khiến người ăn đặc biệt ưa thích. + Bữa tối: Đậu hũ chiên chay: Đậu hũ chiên là món ăn chay dễ chế biến nhất. Bạn chỉ cần chọn đậu hũ ngon sau đó thì bỏ lên chảo chiên và gắp ra chấm cùng gia vị thơm ngon, hấp dẫn. Canh chay nấm rơm: Thực đơn món chay ngày tết cần một món canh có vị ngọt tự nhiên và đầy đủ dinh dưỡng thì canh nấm rơm là lựa chọn tuyệt vời. Tàu hũ xào chua ngọt: Điều đặc biệt của món ăn này nằm ở nước sốt chua chua, ngọt ngọt. Khi thưởng thức món ăn bạn có thể dưới nước sốt lên cơm nóng và thưởng thức đảm bảo chỉ có đưa cơm vèo vèo. Thực đơn món chay ngày Tết số 2: + Bữa sáng: Bún chua nấu chay: Đây là món ăn khá lạ miệng đặc biệt thích hợp vào những ngày đông. Với vị chua chua được đến từ những loại quả tự nhiên như cà chua, dứa sẽ làm cho món ăn mang hương vị đặc biệt hơn bao giờ hết. + Bữa trưa: Xôi gấc: Với nhiều gia đình mâm cỗ ngày tết không thể thiếu được món xôi gấc. Đây là món ăn dễ chế biến và mang lại hương vị thơm ngon tuyệt vời cho những ngày tết. Đậu hũ chiên xả ớt: Đậu hũ chiên xả ớt là món ngon dễ làm bình thường đậu các bạn chỉ chiên lên là có thể dùng được, thì bây giờ thêm một chút vị cay nồng của ớt và hương thơm của xả sẽ làm món ăn thêm đậm vị khó quên hơn nữa. cách làm sườn chay rim caramel: Được chế biến từ nguyên liệu đặc biệt sườn chay rim với đường thành màu caramel đẹp mắt, khiến ai nhìn vào cũng muốn thưởng thức ngay với cơm nóng. Canh rau củ chay: Món canh đặc biệt không thể thiếu trong ngày tết khi chúng ta sử dụng rất nhiều những thức ăn dầu mỡ khác. Một bát canh với vị ngọt tự nhiên từ rau củ sẽ kích thích vị giác của các bạn. + Bữa tối: Salad trộn: Một món ăn quá nhẹ nhàng và đặc biệt dành cho món ăn ngày tết. Thanh đạm một cách bất ngờ chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ với vị ngọt của rau quả tươi ngon. Cơm hạt sen: Đây là món cơm chay nổi tiếng của giới ăn chay không chỉ vào ngày tết mà vào những ngày rằm những người ăn chay cũng thường nấu để thưởng thức. Vị mềm của cơm sẽ hòa cùng với hương vị thanh mát đặc trưng của lá sen. Canh nấm đậu hũ: Là món ăn mát giúp bữa cơm nhà bạn ngon hơn đậm đà hơn. Đặc biệt đây cũng là món ăn giúp giải nhiệt vào những ngày tết. 2. các món ăn chay ngon dễ làm ngày mùng 2 Tết Tiếp tục với các món chay ngày Tết, ngày mùng 2 chúng ta sẽ tiếp tục với những món ăn chay vô cùng hấp dẫn, nhiều màu sắc. Thực đơn món chay ngày Tết số 3: + Buổi sáng: Canh bánh gạo chay: Đây là một hương vị đến từ xứ Hàn và đã được chế biến theo hương vị việt mang đến một sự trải nghiệm vô cùng thú vị. + Buổi trưa: Đậu hũ kho cà tím: Vị béo béo của đậu hũ cùng với vị ngọt tự nhiên của cà tím kết hợp với gia vị chắc chắn sẽ là món ăn mà bạn không thể nào quên. Gỏi măng chay: đây được xem là một món rau được chế biến một cách cầu kì. Cách chế biến tương tự món nộm đu đủ của bạn nhưng vị giòn giòn của măng cùng với vị chua chua ngọt ngọt của gia vị sẽ là món ăn bạn không thể quên. Canh chua chay: món ăn thích hợp cho những ngày đông se lạnh như mùng 2 tết. Một chút cơm nóng dùng với nước canh chua chay sẽ làm ấm lòng hơn và giúp kích thích vị giác hơn. Nấm xào cải thảo: hai loại rau chứa rất nhiều dinh dưỡng trong bữa ăn sẽ giúp bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho mâm cơm chay. + Buổi tối: Nem rán chay: Ngày tết dù là cỗ mặn hay chay đều không thể thiếu được món nem rán chay. Được chế biến từ những loại rau củ tự nhiên sẽ mang đến vị ngọt mà không hề ngán giúp bạn đưa cơm hơn. Mướp đắng luộc chấm tương: Đây là món ăn dễ chế biến chỉ cần mất 5- 10 phút bạn đã có được món ăn hấp dẫn cho gia đình. Mướp đắng vừa là loại rau vừa là vị thuốc cực kì hấp dẫn. Chuối đậu om chay: Gần giống như cách chế biến món chuối ốc đậu thì món chuối đậu ở đây được chế biến đơn giản hơn giúp việc thực hiện cũng dễ dàng hơn. Thực đơnmón chay ngon đơn giản ngày Tết số 4: + Buổi sáng: Bánh bao chay: Thanh tịnh và nhẹ nhàng hơn với buổi sáng là món bánh bao chay. Chỉ cần một chút khéo léo bạn đã có món ăn sáng không chỉ ngon mà vô cùng nhanh gọn cho gia đình. + Buổi trưa: Rau củ luộc chấm chao: món ăn nổi tiếng của người miền nam, rất dễ chế biến bạn chỉ cần luộc rau củ và dùng chao chấm cùng sẽ mang một hương vị hoàn toàn khác biệt với những món rau củ bạn thường ăn đấy. Thịt heo quay chay: Món ăn được chế biến từ bột nhìn y như những món heo quay bình thường tuy nhiên lại không gây ra vị ngán khiến người ăn thưởng thức món ăn dễ hơn. Gỏi gà chay: Bạn dùng gà chay kết hợp với lạc và những loại rau thơm đặc biệt hòa quện với loại nước sốt đặc biệt cho món ăn vị ngon hấp dẫn. Canh cải thảo nấu nấm rơm chay: ai là tín đồ của nấm rơm và cải thảo thì đây là một món canh chay không thể thiếu trong ngày mùng 2 tết bởi sự đặc biệt thanh mát, ngọt tự nhiên. + Buổi tối: Chạo chay nướng mía: Món ăn huế lạ miệng chắc chắn sẽ chinh phục các thành viên trong gia đình bạn. Giò chay: Món ăn không thể thiếu trong ngày tết thay vì làm những món giò bằng thịt lợn, giò bò thì giờ đây được làm từ những loại bột đặc biệt kết hợp với gia vị thành những miếng giò, thơm ngon lạ miệng. Canh nấm ngũ sắc: Sự kết hợp của các loại rau củ với 5 màu sắc khác nhau cùng với đó là nấm sẽ tạo lên món canh tuyệt vời. 3. Các món chay ngon ngày mùng 3 Tết Món chay ngày Tết mùng 3 sẽ là một trong những món ăn thanh đạm, giàu dinh dưỡng và đưa cơm dành cho các bạn nhé. Thực đơn món chay ngày Tết số 5: + Buổi sáng: Bánh mì kẹp giò lụa đậu xanh: Bánh mì được kẹp với giò lụa chay được chế biến và ăn kèm với đậu xanh sẽ là món ăn sáng ngon cho ngày tết. Chắc chắn khi đã quá chán với cỗ bàn thì đây là món ăn sáng dễ tiêu hóa đơn giản và được nhiều người yêu thích. + Buổi trưa: Đậu phụ sốt dứa: Đậu phụ sốt dứa là món ăn không đạm, không chất béo giúp cho tiêu hóa tốt hơn. Thưởng thức món đậu sốt dứa chua chua, ngọt ngọt, thanh đạm sẽ giúp bữa cơm của gia đình ngon và đậm vị hơn. Canh bông cải chay: Một trong những món ăn cung cấp nhiều chất xơ cho cơ thể chính là canh bông cải chay. Các mẹ hãy học ngay cách chế biến món ăn đặc biệt này đảm bảo dinh dưỡng cho cả gia đình. Lạc rang: Chúng ta đã quá quen với món ăn chay độc đáo này mà rất nhiều người yêu thích. Hương vị thơm bùi béo của lác khiến chúng ta đưa cơm hơn bất kì món ăn nào. Thịt đông chay: Ngoài giò, chả thì thịt đông chay được xem là món ăn phổ biến không thể thiếu trong ngày tết. Sử dụng những nguyên liệu tự nhiên thay vì mang đến vị ngán, ngấy thì đây là vị ngọt thanh vô cùng dễ ăn. + Buổi tối: Bì cuốn chay: Món ăn được chế biến nhanh gọn, ngon và đủ chất bạn có thể chiêu đãi gia đình và bạn bè vào những ngày tết rất hợp lí. Canh bí đỏ chay: Chắc chúng ta không còn xa lạ với món canh bí đỏ giàu dưỡng chất. Món ăn nóng hổi thơm ngon đậm vị rất thích hợp ăn vào những ngày trời đông se lạnh của tết. Nấm xào chay: Bạn dùng bất kì một loại nấm nào mình thích ăn và xào lên cùng một chút rau củ để tăng thêm vị ngọt đậm tự nhiên và thưởng thức với cơm nóng. Thực đơn món chay ngày Tết số 6: + Buổi sáng: Bún thái chay: Được chế biến theo phong cách của người Thái chắc chắn cũng sẽ là một món ăn mà bạn không thể bỏ qua. + Buổi trưa: Canh dưa hồng chay: Dưa chua cùng với các loại rau củ sẽ là món ăn bạn không thể bỏ qua cho ngày tết cuối cùng này nhé. Đậu hũ kho tương: Bạn chiên đậu hũ vàng đều các mặt và bỏ tương vào kho cùng 5-7 phút là có thể thưởng thức cùng cơm nóng. Nấm xào xả ớt: Bạn chọn nấm đùi gà xào cùng xả và ớt để cho món ăn thêm thơm ngon đậm vị. Vị thanh mát của nấm kết hợp với vị cay của ớt và thơm của xả sẽ khiến cho món ăn tròn vị hơn. Bò kho chay: Vị bò kho đặc biệt kết hợp với những loại rau đặc biệt sẽ giúp cho bạn cảm nhận y như vị bò thật mà lại cực kì ngon miệng. + Buổi tối: Canh mướp đắng nấu rong biển: Đây là món ăn đặc biệt mà chắc chắn rằng nhiều bạn chưa được nghe bao giờ. Nhưng đây thực sự là một món ăn ngon và bổ dưỡng. Mướp đắng được xem như một vị thuốc kết hợp với một loại thực phẩm cực kì bổ dưỡng. Nấm đùi gà kho gừng: Vị cay của gừng cũng sẽ giúp cho mùa đông thêm ấm áp. Nấm đùi gà cũng là một trong những loại thực phẩm có nhiều dưỡng chất, ngon và dễ ăn vì vậy được rất nhiều khách hàng quan tâm. Cá chiên chay: Khi đã chán ngấy với thịt chúng ta hãy đến với món ăn mang hương vị hải sản. Cá chiên chay dễ chế biến và thực hiện bạn có thể dùng đãi bạn bè và người thân. Trên đây là gợi ý cho bạn về cách làm những món chay ngày Tết kỷ hợi mà bạn có thể áp dụng ngay cho bữa cơm nhà mình trong những ngày sắp đến.