• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tongdungxh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tongdungxh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Những bệnh nào được truyền qua tình dục và làm thế nào họ có thể tránh chúng? Mùa hè là thời gian cho những người mới quen, những mối quan hệ và những cuộc phiêu lưu. Mùa này trong năm thậm chí còn cấp bách hơn đối với những người trẻ tuổi đi biển vào mùa hè hoặc biển. Thường có những cái mới, bao gồm cả quan hệ tình dục. Do đó, biết những rủi ro liên quan đến đời sống tình dục, tình dục càng dễ bị tổn thương. Những bệnh nào được truyền qua quan hệ tình dục? Số lượng các bệnh lây truyền qua đường tình dục vượt quá 30. Trong số đó là phổ biến nhất: chlamydia, giang mai, nhiễm trichomonas, lậu, herpes, virus u nhú, mycoplasma bộ phận sinh dục , viêm gan B và C và nhiễm HIV (virus AIDS). Cũng có những virus không lây truyền qua đường tình dục hoặc đặc trưng bởi nhiễm trùng. Ví dụ, Ureaplaz , Gardnerella và Mycoplasma . Những vi khuẩn tồn tại trong cơ thể người phụ nữ không có quan hệ tình dục. Xem thêm: bệnh lậu chữa bao lâu thì khỏi Các triệu chứng của bệnh lây truyền qua đường tình dục là gì? Nhiễm trùng như vậy được biểu hiện theo những cách khác nhau trong cơ thể của nam giới và phụ nữ. Các triệu chứng của phụ nữ bao gồm: tiết nhiều dịch âm đạo, đốt cơ quan sinh dục trong khi đi tiểu (viêm niệu đạo), đau trong nước tiểu, đau bụng dưới; Các triệu chứng của nam giới là: xuất tiết từ thư, đau tuyến hạt, đau trong nước tiểu. Hầu hết các trường hợp xảy ra khi bệnh phát triển mà không có bất kỳ triệu chứng. Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) là không bình thường. Ban đầu, nó trông giống như greip: nóng, mệt mỏi, cổ họng và đau đầu. Virus được biểu hiện trong cơ thể người sau một năm. Các triệu chứng của ông cũng được thay đổi vào thời điểm này: mở rộng các hạch bạch huyết, tiêu chảy, giảm cân nhanh chóng, da nổi mẩn đỏ và phát ban loét sau đó xuất hiện ở các cơ quan sinh dục. Trong trường hợp giang mai, trong các cơ quan sinh dục, khoang miệng, trực tràng và các bộ phận khác nhau của cơ thể được tìm thấy trong các vết loét không đau chết người. Đối với viêm gan B và C, các triệu chứng của họ là không chuẩn, không thể chẩn đoán bằng chẩn đoán nếu không có xét nghiệm thích hợp. Mặc dù vậy, vẫn có các triệu chứng chung: mệt mỏi mãn tính, phát ban tim, đau bụng, bụng, nóng, nước tiểu sẫm màu, đau cơ, v.v. Xem thêm thông tin tại: https://sites.google.com/site/pkkinhdobacgiang/ Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục? Cách phòng vệ tốt nhất là bao cao su. Có một số loại bao cao su: bao cao su của phụ nữ và nam giới, bao cao su latex và polyurethane. Bao cao su cho một người đàn ông sẽ tốt hơn nếu được sử dụng với một móc áo đặc biệt. Trong trường hợp này, bao cao su mạnh hơn nhiều và xác suất thiệt hại (ít hơn) là ít hơn. Trong trường hợp bao cao su latex không thể được sử dụng cho các biện pháp khắc phục nhờn - nên sử dụng nước hoặc silicone được phủ bằng hạt phỉ. Trong các trường hợp khác, bao cao su latex bị hư hỏng. Bao cao su không đảm bảo đảm bảo 100%, nhưng nó là phương tiện tốt nhất hiện có (nếu bạn sử dụng đúng cách). Có một loại vắc-xin để bảo vệ vi-rút khỏi Papile và viêm gan B, được khuyên dùng tối đa 26 năm cho phụ nữ mang thai và 21 tuổi cho cậu bé. Nguy cơ nhiễm trùng nhiễm HIV giảm xuống 50% ở nam giới, mặc dù hoạt động này có những rủi ro riêng. Phương pháp tránh thai hóa học - thuốc diệt tinh trùng - không bảo vệ chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục, mà chỉ ngăn ngừa mang thai và không hiệu quả. Nhiễm trùng chỉ đi qua quan hệ tình dục qua âm đạo? Không! Nhiễm trùng có thể lây truyền trong quan hệ tình dục bằng miệng và hậu môn, cũng như kích thích nấm ( ngón tay ). Chẳng hạn, quan hệ tình dục bằng miệng với người nhiễm lậu có thể bị nhiễm lậu cầu lậu . Do đó, nó là mong muốn nếu bạn sử dụng các cơ chế bảo vệ cho các loài được liệt kê ở trên. Bao lâu thì tôi phải kiểm tra nhiễm trùng? Nó phụ thuộc vào tuổi tác và lối sống của bạn. Khuyến nghị chung như sau: Ít nhất 25 năm đời sống tình dục tích cực, ít nhất mỗi năm một lần, sẽ có một phân tích về bệnh lậu và chlamydia. Phân tích nhiễm HIV ít nhất một lần trong đời. Mặc dù tuổi tác, nếu người phụ nữ nghĩ rằng nguy cơ mắc bệnh giang mai, nhiễm trichomonas hoặc viêm gan B là ít nhất một lần, nghiên cứu của cô là cần thiết. Các yếu tố nguy cơ của các bệnh lây truyền qua đường tình dục là: Đối tác mới Đối tác có quan hệ tình dục với người khác Ít nhất một lần nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục bị lãng phí Đổi tiền Thuốc Đàn ông nên trải qua các bệnh lây truyền qua đường tình dục ít nhất một lần một năm, hơn nữa, nếu sự tồn tại của bệnh giang mai, chlamydia hoặc bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào khác trong hai năm qua được truyền qua quan hệ tình dục. Viêm gan B và C thường nên được kiểm tra bởi những người có nguy cơ nhóm: người tiêm chích ma túy; Những người yêu thích hình xăm; Những người thường xuyên làm móng chân móng tay. Làm thế nào là nhiễm trùng được phân tích? Bác sĩ cá nhân của bạn sẽ quyết định điều này. Có một số lựa chọn: phân tích máu, phân tích nước tiểu và bôi nhọ. Bằng cách phân tích máu, bạn có thể tìm ra liệu bạn có bị nhiễm HIV, giang mai, B hoặc viêm gan C. Phân tích phết tế bào có thể xác định các bệnh nhiễm trùng sau: lậu, chlamydia, trichomonas và các bệnh khác do mycoplasma bộ phận sinh dục . Phân tích nước tiểu sẽ cho bạn biết về sự tồn tại / vắng mặt của các bệnh như lậu và chlamydia. Có ai thay đổi giới tính giữa những người cùng giới? Không! Các bệnh lây truyền qua đường tình dục đồng tính và đồng tính nữ có nguy cơ là dị tính. Những người đồng tính nên làm xét nghiệm nhiễm HIV hàng năm và cũng làm chứng cho bệnh giang mai, lậu, chlamydia và nhiễm trùng trực tràng . Ngoài ra, ít nhất một lần trong xét nghiệm Viêm gan C. Đồng tính nữ nên đặc biệt chú ý đến u nhú và mụn rộp, cũng như HIV và viêm gan. Tôi đã quan hệ tình dục với một đối tác mà sức khỏe của tôi không có đủ thông tin. Tôi nên làm gì Để khởi động, tốt nhất là phân tích Viêm gan B trong 24 giờ kể từ khi có hành vi tình dục. Đối với các bệnh nhiễm trùng khác, hai tuần đầu thử nghiệm thử nghiệm không có ý nghĩa gì, vì virus chưa được tiết lộ trong cơ thể. Sau 1-2 tuần quan hệ tình dục không được bảo vệ, hãy kiểm tra vi rút trichomonia, chlamydia và lậu; Và từ 1-1,5 tháng đến 3 tháng, phân tích bệnh giang mai và nhiễm HIV, và nửa năm sau khi xét nghiệm về nhiễm HIV. Nhiễm trùng đã được thiết lập. Tôi nên làm gì Bạn nên được điều trị! Chlamydia, lậu, trichomonas và giang mai, nếu bạn không lành, gây vô sinh. Các bác sĩ điều trị các bệnh này dễ dàng bằng kháng sinh hoặc thuốc kháng khuẩn, thời gian tối đa lên tới 1 tuần. Nhiễm HIV được truyền sang AIDS mà không cần điều trị bằng thuốc kháng vi-rút đặc biệt , kết thúc bằng cái chết. Viêm gan B gây ung thư gan và phá vỡ cơ thể này. Đừng quên Nếu bạn đã được chẩn đoán bị nhiễm trùng, đối tác của bạn có quyền biết về nó để có thể tự kiểm tra bệnh. Nguồn: imedinews.ge/ge/theme/27/ra-daavadebebi-gadadis-sqesobrivi-gzit-da-rogor-avitsilot-isini-tavidan Tham khảo thêm tại: http://chuabenhxahoibacgiang.com/
 2. Triệu chứng ở nam, nữ, trẻ em Trước khi xem xét các dấu hiệu của bệnh lậu, tôi muốn lưu ý rằng việc điều trị kịp thời và đúng cách sẽ cho phép bạn quên đi căn bệnh này. Nó biểu hiện khác nhau ở cả hai giới. Triệu chứng ở trẻ em khác với quan sát ở người lớn. Hãy bắt đầu bằng cách xem xét các biểu hiện của bệnh lậu ở nam giới. Nhiễm trùng tươi cấp tính bắt đầu với một quá trình viêm. Các bác sĩ chẩn đoán viêm niệu đạo, các triệu chứng phát sinh mạnh và làm xấu đi chất lượng cuộc sống. Bệnh nhân lưu ý: Xem thêm: kim la là bệnh gì Sưng môi của đầu glans; Ngứa và rát khi đi tiểu; Chất nhầy chảy ra nhiều với mùi khó chịu. Những người đàn ông gần đây mắc bệnh lậu cảm thấy đau ngay khi thức dậy. Cơn đau xuất hiện khi đi tiểu vào buổi sáng, sau đó thỉnh thoảng nó trở nên âm ỉ. Đốt xảy ra trong quá trình xuất tinh. Mủ được nhìn thấy cả trong quá trình xuất tinh và đi tiểu. Chất nhầy, gây khó chịu có thể có một trong các sắc thái sau: Màu vàng Màu xanh lá cây Màu nâu. Chúng có mùi thối. Thường một người đàn ông phàn nàn về lưu lượng nước tiểu kém. Nước tiểu rất khó để nổi bật chính xác vì mủ tích tụ trong niệu đạo. Trong viêm cấp tính, một người đàn ông thường chạy vào nhà vệ sinh. Điều này để lại gần như cùng một lượng nước tiểu và mủ, nhiệt độ cơ thể tăng lên. Với bệnh lậu cấp tính truyền thống, t thay đổi trong khoảng 37-38 °, với các biến chứng từ 39 đến 40 °. Tình trạng đau đớn này ở nam giới kéo dài bao lâu? Không quá 5 ngày, vào ngày thứ 7 sau khi nhiễm bệnh, các biểu hiện lâm sàng giảm dần. Nếu tác nhân gây bệnh lậu xâm nhập vào cơ thể phụ nữ, các triệu chứng trên hiếm khi được quan sát. Chỉ có 10 bóng15% trong số 100 biểu hiện của các bệnh sau đây: Dịch tiết ra từ âm đạo; Bọng mắt và đỏ của labia majora; Nóng rát và ngứa khi đi tiểu; Tăng đến 38 ° c nhiệt độ cơ thể. Không cần phải do dự và đưa ra dự báo cho tương lai, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức trước khi nhiễm trùng các cơ quan vùng chậu xảy ra. Thông thường, phụ nữ buộc phải đến bác sĩ da liễu, vì vợ chồng có những thay đổi tiêu cực về sức khỏe. Trong trường hợp này, tất cả các bệnh nhân có quan hệ tình dục không được bảo vệ hoặc bằng miệng đều bị nhiễm bệnh. Khi quan hệ tình dục với bao cao su, một kết quả khác là có thể. Thời gian ủ bệnh cho một người ba là: Đối với phụ nữ - 5 trận10 ngày; Dành cho nam giới, 2 trận5 ngày. Trong những trường hợp hiếm hoi, nó thay đổi từ 1 trận21 ngày. Ở trẻ em, thời gian ủ bệnh có thời gian giống như ở nam giới. Tuy nhiên, ở trẻ sơ sinh, mắt nhầy và vòm họng bị ảnh hưởng chủ yếu khi trẻ sơ sinh đi qua kênh sinh. Sự phát triển của một điều kiện tự hoại không được loại trừ. Trong giai đoạn cấp tính của nhiễm trùng ở trẻ em, mủ có máu cũng được tiết ra từ niệu đạo. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh lậu trên da, mắt, hậu môn và cổ họng Lý do cho sự xuất hiện của các triệu chứng sau đây là sự xâm nhập của gonococcus vào màng nhầy của hệ hô hấp, bài tiết và hệ thống thị giác. Nhiễm trùng cũng có thể làm hỏng da, nhưng chỉ khi nó đi vào vết thương hở. Một quá trình viêm được sinh ra tại vị trí thâm nhập. Loét có đường kính từ 5 đến 20 mm xuất hiện trên da, gây đau trong quá trình sờ nắn. Theo quy định, các tổn thương như vậy được tìm thấy trên bộ phận sinh dục. Ví dụ, trong sự hiện diện của một vết thương nhỏ hoặc mụn nhọt mở trên xương mu, bìu, môi sinh dục. Bây giờ về đôi mắt gonokokkom thất bại. Nó xảy ra chủ yếu ở trẻ sơ sinh. Ở người lớn, đó là kết quả của việc vệ sinh không đầy đủ sau khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Chẳng hạn, bạn có thể mang ký sinh trùng với bàn tay bẩn khi đi vệ sinh. Thời gian ủ bệnh viêm kết mạc do lậu cầu kéo dài 3 ngày5. Tại thời điểm này có: Xem thêm: https://sites.google.com/site/phongkhamdakhoakinhdobg/benh/benh-lau-lay-qua-duong-nao Đỏ mắt; Sự hình thành của một bộ phim có thể nhìn thấy, nhưng trong suốt về táo và học sinh của bộ máy thị giác; Bọng mắt; Chảy máu nhỏ từ kết mạc; Rách chủ động; Cảm giác mỏi mắt, kèm theo sợ ánh sáng. Một số hình ảnh lâm sàng gây thất vọng, vì vết loét xuất hiện ở mí mắt. Trong trường hợp này, bạn phải đi ngay đến bác sĩ. Cơ hội của một ký sinh trùng trong vòm họng. Khoang miệng bị ảnh hưởng và trong khi quan hệ bằng miệng, và bằng những nụ hôn. Các triệu chứng sáng của bệnh lậu không có hoặc tương tự như các đặc điểm của viêm amidan. Bệnh nhân lưu ý: Đỏ họng; Sưng amidan và họng; Sự xuất hiện của một cảm giác khó chịu của gãi; Đau nhức của các hạch bạch huyết ở cổ; Sự hình thành các vết loét trong khoang miệng; Sự hiện diện của mảng bám trên thành họng. Bệnh lậu cũng là hậu môn. Làm thế nào để nhiễm trùng, bạn có thể đoán từ tên của loại bệnh. Gonococcus ảnh hưởng đến niêm mạc trực tràng khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Nó không được loại trừ và trong quá trình cấp tính của bệnh lậu ở phụ nữ, trẻ em gái. Sự lây lan của mầm bệnh từ âm đạo đến hậu môn sẽ được dừng lại nếu bệnh nhân cẩn thận tuân thủ các quy tắc vệ sinh cá nhân. Triệu chứng của bệnh lậu loại này: Đau đớn thúc giục vào nhà vệ sinh "trong lớn"; Chất nhầy và mủ trong khối phân; Thường xuyên đi đại tiện giả; Ngứa và rát ở khu vực trực tràng; Táo bón; Máu trong phân. Các biểu hiện được mô tả vượt qua trong vòng một tuần. Uá trình quan trọng của ký sinh trùng. Nguồn: 2poloski.ru/poleznoe/stati/gonoreia/ Xem thêm tại: http://chuabenhxahoibacgiang.com/
 3. Bệnh giang mai giang mai Một số người gọi nó là "diễn viên thông minh" vì rất khó phân biệt bệnh giang mai với các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Dễ điều trị bệnh giang mai. Điều đáng tiếc là hầu hết những người bị nhiễm nó không biết họ mang nó. Bệnh giang mai là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do một loại vi khuẩn có tên Treponema palliduium gây ra. Một số người gọi nó là "diễn viên thông minh " vì bệnh giang mai rất khó phân biệt với các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác . Dễ điều trị bệnh giang mai . Điều đáng tiếc là hầu hết những người bị nhiễm nó không biết họ mang nó . Nếu bạn bị giang mai lâu dài mà không được điều trị, về lâu dài, bạn có thể bị mù, có vấn đề về tâm thần hoặc tử vong. Xem thêm: bệnh giang mai lây qua đường nào Bệnh giang mai xảy ra như thế nào? 41 bình luận Tham gia thảo luận Bệnh giang mai có được do tiếp xúc với bệnh giang mai hoặc phát ban . Điều này xảy ra thường xuyên nhất khi quan hệ tình dục bằng miệng , âm đạo hoặc hậu môn không được bảo vệ . Trong một số trường hợp, bệnh giang mai có thể được gây ra do tiếp xúc với phát ban giang mai từ cơ thể của người bị nhiễm bệnh . Nhưng điều này là không thể . Người mẹ mắc bệnh giang mai cũng có thể truyền chúng cho con của họ . Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi bệnh giang mai? 1. Sử dụng cẩn thận của bao cao su , và nó là đáng chú ý là bao cao su làm giảm nguy cơ mắc bệnh giang mai , nhưng không loại trừ nguy cơ hoàn toàn . Bệnh giang mai lở những nơi được bao phủ bởi hoặc được bảo vệ bởi các bao cao su. Đây là lý do tại sao bệnh giang mai là có thể, ngay cả khi sử dụng bao cao su . 2. Kiểm tra bệnh giang mai với (các) đối tác hoặc người thực hành quan hệ tình dục. Khi bạn được kết nối với một đối tác mới, hãy đi kiểm tra trước khi bạn quan hệ tình dục . Có thể bạn hoặc bạn tình của bạn bị nhiễm bệnh giang mai và bạn không biết điều đó . 3. Nếu bạn thấy xuất tiết bất thường hoặc loét hoặc đau khi đi tiểu, nên kiểm tra bệnh giang mai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác . Những triệu chứng này là dấu hiệu cho thấy một cái gì đó không ổn . Đồng thời cho bên kia biết để họ có thể kiểm tra và nhận điều trị . Không có nó, bạn có thể góp phần chuyển giang mai cho đối tác hoặc đối tác của bạn để quay lại với bạn một lần nữa. Những dấu hiệu cho thấy bạn bị nhiễm giang mai là gì? Những dấu hiệu đầu tiên của bệnh giang mai xuất hiện trong vòng ba tháng sau khi bị nhiễm bệnh . Nói chung, phụ nữ và nam giới phát triển một hoặc nhiều vết loét không đau trên bộ phận sinh dục của họ, còn được gọi là loét sinh dục rắn . Nó cần lưu ý rằng nếu bạn đang bị nhiễm với bệnh giang mai , nó có vẻ khá khác biệt so với các hình ảnh ! Đôi khi, có thể không có bất kỳ dấu hiệu thương tích và điều tốt nhất khi nghi ngờ. Điều là đi đến bác sĩ hoặc phòng khám . Loét sinh dục tự khỏi trong vòng 3-6 tuần mà không cần điều trị . Nhưng bạn vẫn mắc bệnh giang mai và không cần điều trị, bệnh có thể phát triển thành trường trung học . Ở phụ nữ, loét có thể xuất hiện trên : Âm hộ Cổ tử cung Hậu môn Miệng Bệnh giang mai ở phụ nữ Ở nam giới, loét có thể xuất hiện trên : Dương vật Hậu môn Miệng Giai đoạn thứ phát của bệnh giang mai Trong vòng 3-6 tháng sau khi có dấu hiệu giang mai đầu tiên, bệnh trở lại xuất hiện trở lại . Dấu hiệu thứ phát của bệnh giang mai bao gồm : Các triệu chứng tương tự như cúm, bao gồm mệt mỏi và chán ăn Phát ban không chà xát toàn bộ cơ thể hoặc xuất hiện trở lại dưới dạng các bản vá Những đốm đỏ hoặc nâu sần sùi ở lòng bàn tay và lòng bàn chân Mụn cóc giống như mụn cóc ở vùng sinh dục Mụn cóc giống như mụn cóc quanh hậu môn Mất một phần tóc Hãy nhớ rằng, nếu bạn đang bị nhiễm với bệnh giang mai , nó có thể dường như có một bức tranh hoàn toàn khác nhau ! Đôi khi, có thể không có gì để xem. Nếu bạn nghi ngờ bất kỳ nghi ngờ, tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc phòng khám của bạn . Giống như giai đoạn đầu của bệnh giang mai, các triệu chứng này tự biến mất mà không cần điều trị . Tuy nhiên, nhiễm trùng vẫn tồn tại và không được điều trị đúng cách, nhiễm trùng có thể trở nên im lặng và đưa bạn đến giai đoạn sau . Các giai đoạn giang mai gần đây hoặc tiến triển Một người có thể mang bệnh giang mai mà không có bất kỳ triệu chứng nào trong khoảng từ 20-30 năm sau khi bị nhiễm bệnh . Tuy nhiên, trong giai đoạn này, bệnh giang mai gây hại cho hệ thần kinh của bạn . Dấu hiệu giang mai muộn bao gồm : Khó di chuyển cơ bắp Tê liệt Tê Mất thị lực ("mù") Tâm lý như mất trí nhớ hoặc mất trí nhớ vấn đề mất trí nhớ Cái chết Bệnh giang mai và mang thai Nếu bạn đang mang thai và mắc bệnh giang mai, nó có thể truyền sang thai nhi . Nếu bệnh không được điều trị đúng cách, bạn có thể phá thai hoặc chết ngay sau khi sinh con . Để tránh điều này, hầu hết phụ nữ mang thai đang được thử nghiệm bệnh giang mai . Nếu bạn có xét nghiệm máu ở giai đoạn đầu của thai kỳ, điều này sẽ bao gồm xét nghiệm bệnh giang mai . Bệnh giang mai được chẩn đoán như thế nào? Xét nghiệm giang mai cho phụ nữ và nam giới là như nhau . Bác sĩ sẽ lấy mẫu máu và kiểm tra khả năng mắc bệnh giang mai . Bạn sẽ được kiểm tra nếu bạn có vết loét hoặc phát ban phù hợp với chẩn đoán giang mai . Làm thế nào bạn có thể điều trị bệnh giang mai? Nó rất dễ điều trị bệnh giang mai, đặc biệt là trong giai đoạn đầu . Cho một loại kháng sinh và / hoặc kết hợp kháng sinh. Thuốc sẽ tiêu diệt vi khuẩn, nhưng nó sẽ không sửa chữa bất kỳ thiệt hại nào do nhiễm trùng lâu dài . Sau khi điều trị xong, bạn nên quay lại để kiểm tra lại và xem bạn đã khỏi bệnh giang mai chưa . Lưu ý: Điều trị nhiễm trùng và giang mai một lần không giúp bạn miễn nhiễm với nhiễm trùng trong suốt quãng đời còn lại . Bạn có thể mắc bệnh trở lại, vì vậy điều quan trọng là bảo vệ bạn khỏi bị lây nhiễm trở l Nguồn: lmarabic.com/safe-sex/stds-and-stis/syphilis Xem thêm tại: (http://chuabenhxahoibacgiang.com/)
 4. Nó bao gồm những gì? Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục do treponema pallidum xâm nhập vào cơ thể thông qua các màng nhầy còn nguyên vẹn hoặc các tổn thương nhỏ của biểu mô. Sự lây nhiễm là do tiếp xúc trực tiếp, xuyên da hoặc bằng máu. Trên lâm sàng nó dao động giữa các giai đoạn triệu chứng ngắn và thời gian không triệu chứng hoặc thời gian trễ kéo dài. Biểu hiện đầu tiên (giang mai nguyên phát) là loét sinh dục (chancre syphilitic), hậu môn hoặc khoang miệng. Nếu không được điều trị, nó sẽ biến mất sau 3-4 tuần. Biểu hiện thứ hai của bệnh giang mai (bệnh giang mai thứ phát) là phát ban da, nếu không được điều trị, sẽ kéo dài trong 4 - 6 tuần. Xem thêm: bệnh giang mai lây qua đường nào Nguyên nhân là gì Quan hệ tình dục (bằng miệng, âm đạo hoặc hậu môn) mà không được bảo vệ, ngay cả khi không có tiếp xúc với tinh dịch. Nó có thể được ký hợp đồng trực tiếp khi da tiếp xúc với vết loét (đau) của bệnh giang mai. Vi khuẩn giang mai chết rất nhanh bên ngoài cơ thể và do đó bạn không thể mắc bệnh giang mai do tiếp xúc thông thường như ôm hoặc chia sẻ thức ăn và đồ uống. Bạn không thể mắc bệnh giang mai từ nhà vệ sinh và tay nắm cửa. Nó được chẩn đoán như thế nào? Tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh giang mai, điều này có thể được chẩn đoán do một mẫu vết loét được thực hiện để thực hiện các thủ tục nhất định (ví dụ, trường tối) hoặc do huyết thanh học được thực hiện trong máu. Cần phải lưu ý rằng huyết thanh học không phải là dương tính cho đến 10-14 ngày sau khi xuất hiện loét sinh dục. Thật thuận tiện, như với bất kỳ STI (nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục), để thực hiện xét nghiệm HIV (virus gây suy giảm miễn dịch ở người). Tiên lượng gì bạn có Tiên lượng bạn có nếu bạn chẩn đoán nó ở giai đoạn đầu là tốt, với sự chữa khỏi của hầu hết bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu bạn đã tiến triển thành giang mai cấp ba, tiên lượng không tốt và có thể kết thúc bằng cái chết của bệnh nhân. Điều trị là gì Việc điều trị bằng tiêm (một liều duy nhất hoặc chế độ dài: một lần mỗi tuần trong 3 tuần) của một loại penicillin nhất định và đối với những người bị dị ứng có doxycycline (14 và 28 ngày). Điều cần thiết là phải nhớ rằng tất cả các đối tác tình dục của 90 ngày trước chẩn đoán phải được điều trị ngay cả khi các xét nghiệm âm tính. Phần còn lại của các cặp vợ chồng (> 90 ngày) phải được nghiên cứu. Bệnh giang mai là một trong những bệnh STI truyền nhiễm nhất. Làm thế nào bạn có thể ngăn chặn Vị trí chính xác của bao cao su làm giảm nguy cơ nhiễm trùng bệnh giang mai, mặc dù là một bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể lây truyền qua tiếp xúc, không bảo vệ 100%. Thụt rửa và súc miệng sau khi quan hệ tình dục không ngăn ngừa nhiễm trùng. Nguy cơ nhiễm trùng, quan hệ tình dục với người nhiễm bệnh nằm trong khoảng từ 10 đến 60% tùy theo thời gian nhiễm bệnh và thực hành tình dục. Đó là khuyến khích, nếu thực hiện rủi ro được thực hiện, để phân tích bệnh giang mai thường xuyên. Nguồn: firstderm.com/es/vph-virus-papiloma-humano/ Tham khảo thêm tại đây: phòng khám bệnh xã hội kinh đô
 5. Bệnh lậu là gì Bệnh lậu là một bệnh lây truyền qua đường tình dục được gây ra bởi vi khuẩn có tên là Neisseria gonorrhoeae . Những vi khuẩn này có thể truyền từ người này sang người khác trong khi sinh hoạt tình dục (giao hợp âm đạo, miệng và hậu môn) dẫn đến nhiễm trùng niệu đạo (ống nước tiểu), cổ tử cung, âm đạo và hậu môn. Nếu không được điều trị, những bệnh nhiễm trùng lậu này có thể lan sang các phần cao hơn của đường sinh sản, gây viêm tuyến tiền liệt (viêm tuyến tiền liệt) và viêm mào tinh hoàn (viêm mào tinh hoàn) ở nam giới và bệnh viêm vùng chậu (PID) ở phụ nữ. Bệnh lậu cũng có thể gây ra viêm ruột do lậu cầu (viêm hậu môn và trực tràng). Ở những người thực hành quan hệ tình dục bằng miệng, nó có thể nhiễm trùng cổ họng, gây viêm họng do lậu cầu. Ít phổ biến hơn, bệnh lậu có thể lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể qua đường máu, gây sốt, phát ban và viêm khớp đặc trưng. Ở phụ nữ mang thai mắc bệnh lậu không được điều trị, vi khuẩn có thể lây sang mắt của em bé trong khi sinh, gây ra bệnh lậu cầu, nhiễm trùng mắt nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh. Triệu chứng bệnh lậu Nhiều người bị nhiễm bệnh lậu sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào. Phụ nữ có nhiều khả năng không có triệu chứng hơn nam giới. Khi bệnh gây ra các triệu chứng, chúng thường phát triển trong vòng 10 ngày sau khi quan hệ tình dục với người bị nhiễm bệnh. Đàn ông có thể xuất tiết dịch từ niệu đạo (lỗ ở cuối dương vật khi nước tiểu chảy ra), đỏ quanh niệu đạo, đi tiểu thường xuyên và đau hoặc khó chịu khi đi tiểu. Phụ nữ có thể bị đau hoặc khó chịu khi đi tiểu, đi tiểu thường xuyên, tiết dịch âm đạo và khó chịu ở vùng hậu môn hoặc trực tràng. Ở một số phụ nữ, vi khuẩn sẽ lây lan đến tử cung và ống dẫn trứng, gây đau khi giao hợp, đau bụng, chảy máu kinh nguyệt bất thường và sốt. Trong trường hợp viêm họng do lậu cầu, có thể không có bất kỳ triệu chứng nào hoặc người bệnh có thể bị đau họng. Nhiều người bị viêm ruột do lậu cầu không có bất kỳ triệu chứng nào. Khi các triệu chứng xảy ra, chúng thường bao gồm đau trực tràng hoặc ngứa, dịch trực tràng có chứa máu, chất nhầy, mủ hoặc một sự thôi thúc dai dẳng để di chuyển ruột. Nếu bệnh lậu lây lan qua máu, nó có thể gây sốt, đau và sưng ở một số khớp và phát ban đặc trưng. Ở trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh lậu cầu, các triệu chứng xuất hiện từ một đến bốn ngày sau khi sinh và có thể ảnh hưởng đến một hoặc cả hai mắt. Các triệu chứng bao gồm đỏ mắt, sưng mí mắt và chảy mủ mắt dày và có mủ. Nếu không được điều trị, nhãn khoa lậu cầu có thể gây mù. Xem thêm: bệnh kim la là bệnh gì Chẩn đoán Bác sĩ có thể nghi ngờ bệnh lậu dựa trên các triệu chứng, tiền sử tình dục và kết quả kiểm tra thể chất và phụ khoa. Bác sĩ có thể xác nhận chẩn đoán nhiễm lậu cầu bằng cách lau vùng bị ảnh hưởng (niệu đạo, cổ tử cung, trực tràng, họng) và gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để nuôi cấy (xét nghiệm để xem vi khuẩn có phát triển không). Mẫu cũng có thể được kiểm tra để phát hiện vật liệu di truyền ở vi khuẩn lậu. Ở những người nghi ngờ bị nhiễm trùng đã lan ra ngoài đường sinh dục, các chất lỏng khác, chẳng hạn như máu hoặc dịch khớp, có thể được lấy mẫu để nuôi cấy. Thời gian dự kiến Nhiễm lậu cải thiện nhanh chóng bằng liệu pháp kháng sinh. Nếu một phụ nữ bị nhiễm bệnh không được điều trị, bệnh lậu có thể lây lan sang ống dẫn trứng, nơi nó có thể gây ra sẹo và vô sinh. Phòng ngừa Vì bệnh lậu lây truyền trong hoạt động tình dục, bạn có thể ngăn ngừa nhiễm trùng bằng cách: Tránh hoạt động tình dục Chỉ quan hệ tình dục với một người không bị nhiễm bệnh Thường xuyên sử dụng bao cao su nam trong khi hoạt động tình dục Để phòng ngừa bệnh lậu cầu ở trẻ sơ sinh, tất cả phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc bệnh lậu nên được kiểm tra trong lần khám tiền sản đầu tiên và, nếu cần, được điều trị bệnh lậu. Phụ nữ có nguy cơ bị nhiễm trùng trong thai kỳ nên làm xét nghiệm lặp lại trong tam cá nguyệt thứ ba. Là một biện pháp phòng ngừa khác, trẻ sơ sinh có thể được điều trị thường xuyên khi sinh bằng thuốc nhỏ mắt chống nhiễm trùng hoặc thuốc mỡ mắt. Điều trị bệnh lậu Các vi khuẩn gây bệnh lậu đã trở nên kháng nhiều loại kháng sinh rất hiệu quả trong quá khứ. Các hướng dẫn hiện tại của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyên bạn nên điều trị bằng một mũi tiêm ceftriaxone tiêm bắp và một liều azithromycin đường uống. Một liều azithromycin cũng là phương pháp điều trị được đề nghị cho nhiễm Chlamydia. Tất cả bạn tình của một người nhiễm bệnh cũng phải được điều trị. Khi nào cần gọi một chuyên gia Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nhiễm trùng lậu. Cũng gọi cho bác sĩ nếu bạn đã tham gia hoạt động tình dục với người bị nhiễm lậu, đặc biệt là nếu bạn đang mang thai. Tất cả phụ nữ hoạt động tình dục nên lên lịch kiểm tra thể chất định kỳ, bao gồm kiểm tra vùng chậu mỗi năm, ngay cả khi họ không có triệu chứng nhiễm trùng lây qua đường tình dục. Tiên lượng Nếu nhiễm trùng lậu được chẩn đoán và điều trị nhanh chóng và chính xác, sự phục hồi thường hoàn tất trừ khi bệnh viêm vùng chậu (PID) phát triển. PID có nhiều khả năng phát triển nếu điều trị bị trì hoãn. Nó có thể gây vô sinh, vòi trứng bị sẹo (nguy cơ mang thai ở phụ nữ) và đau bụng mãn tính (kéo dài). Các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng tất cả các bệnh nhân được điều trị bệnh lậu cũng nên được điều trị bệnh chlamydia vì 15% đến 25% nam giới và 35% đến 50% nữ giới mắc bệnh lậu bị nhiễm chlamydia. Nguồn: health.harvard.edu/a_to_z/gonorrhea-a-to-z Xem thêm tại: phòng khám bệnh xã hội kinh đô
 6. Virus papilloma ở người Virus papilloma ở người (HPV) là một loại virus lây nhiễm qua da, vùng sinh dục và niêm mạc cổ tử cung. Có nhiều loại papillomavirus khác nhau (khoảng 100). Một số loại papillomavirus gây ra mụn cóc trên da, một số loại gây ra mụn cóc ở vùng hậu môn và bộ phận sinh dục, và một số loại gây ung thư cổ tử cung. Nhiều loại HPV khác nhau gây ung thư cổ tử cung. Hai loại (16 và 18) là phổ biến nhất, chiếm khoảng 7 trong số 10 trường hợp ung thư cổ tử cung. Tương tự, nhiều loại HPV gây ra mụn cóc hậu môn và bộ phận sinh dục; nhưng chỉ có hai loại (6 và 11) chiếm khoảng 9 trong số 10 trường hợp. Vắc-xin HPV, được gọi là GARDASIL®, bảo vệ chống lại chín loại vi-rút gây bệnh ở người. Các loại trong vắc-xin là 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58. Các loại virus khác cũng có thể gây ung thư. Ví dụ, vi-rút viêm gan B có thể gây ung thư gan, vi-rút AIDS có thể gây sarcoma (ung thư da và mô mềm) và vi-rút Epstein-Barr (vi-rút gây ra 'đơn nhân') có thể gây ung thư ở đầu và cổ và của Hệ thống miễn dịch. Những loại ung thư cũng có thể được gây ra bởi những thứ khác. Ví dụ, rượu có thể gây ung thư gan, mặt trời có thể gây ung thư da và chất độc có thể gây ung thư hệ thống miễn dịch. Ung thư cổ tử cung là duy nhất ở chỗ nó chỉ có một nguyên nhân: HPV. Làm thế nào phổ biến là HPV? HPV là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Hai mươi triệu người Mỹ hiện đang bị nhiễm vi-rút HPV và thêm 6 triệu người Mỹ bị nhiễm mỗi năm. Một nửa số người mới nhiễm HPV là từ 15 đến 24 tuổi. xem thêm: đốt sùi mào gà bao lâu thì lành HPV có nguy hiểm không? Vâng. Mặc dù hầu hết các trường hợp nhiễm HPV thường tự khỏi, một số vẫn tồn tại. Hàng năm ở Hoa Kỳ: Khoảng 34.000 bệnh ung thư liên quan đến HPV xảy ra: Hơn 20.000 trong số này là ở nữ Gần 14.000 là ở nam giới Các loại ung thư phổ biến nhất gây ra bởi nhiễm trùng HPV là ung thư cổ tử cung và ung thư đầu và cổ: Khoảng 10.800 trường hợp ung thư cổ tử cung và 4.000 ca tử vong xảy ra hàng năm Khoảng 10.700 nam và 2.200 nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đầu và cổ Em bé cũng có thể bị nhiễm bệnh khi đi qua kênh sinh của người mẹ bị nhiễm vi-rút. Một số trong những đứa trẻ này tiếp tục bị nhiễm trùng khí quản trong thời gian dài mà đôi khi gây tử vong. Bệnh này được gọi là papillomatosis hô hấp tái phát. Làm thế nào để bạn nhiễm vi-rút? HPV được truyền từ người này sang người khác qua tiếp xúc bộ phận sinh dục. Mặc dù điều này thường xảy ra nhất trong quan hệ tình dục, nó cũng có thể xảy ra trong quan hệ tình dục bằng miệng hoặc hậu môn hoặc thông qua tiếp xúc bộ phận sinh dục với bộ phận sinh dục trong trường hợp không có quan hệ tình dục. Nhiễm trùng HPV là duy nhất. Đầu tiên, hầu hết mọi người không bao giờ biết họ bị nhiễm bệnh. Không giống như cảm lạnh trong đó các triệu chứng phát triển vài ngày sau khi tiếp xúc với vi-rút, nhiễm trùng HPV thường không có triệu chứng. Thứ hai, nhiễm trùng HPV có thể kéo dài trong thời gian dài. Thời gian nhiễm trùng trung bình là khoảng tám tháng; tuy nhiên, cứ khoảng 10 phụ nữ thì có khoảng 1 người bị nhiễm trùng kéo dài hơn hai năm. Chính trong nhóm phụ nữ này có nguy cơ phát triển ung thư cổ tử cung. Ung thư cổ tử cung thường không xảy ra cho đến 20 năm sau khi bị nhiễm trùng ban đầu. Làm thế nào bạn có thể tránh bị nhiễm vi-rút? Đôi khi mọi người có thể bị nhiễm vi-rút HPV và không biết điều đó. Vì vậy, HPV có thể khó tránh. Cách tốt nhất để tránh nhiễm trùng bộ phận sinh dục với HPV là kiêng. Bạn cũng có thể giảm cơ hội bị nhiễm vi-rút bằng cách quan hệ tình dục với chỉ một người khác không bị nhiễm vi-rút. Mặc dù bao cao su cũng có thể làm giảm khả năng nhiễm vi-rút, nhưng chúng không phải lúc nào cũng có tác dụng ngăn ngừa sự lây lan của nhiễm trùng. Vì ngoài việc kiêng khem, không có biện pháp nào trong số những biện pháp này có thể bảo vệ hoàn toàn ai đó khỏi bị lây nhiễm hoặc ngăn ngừa sự lây lan của nhiễm trùng này, việc phát triển vắc-xin là một công cụ quan trọng để ngăn chặn các thế hệ tương lai trải qua sự tàn phá do HPV gây ra. Tôi không thể tránh ung thư cổ tử cung bằng cách đơn giản là xét nghiệm Pap thường xuyên? Không. Đã có lúc ung thư cổ tử cung là nguyên nhân gây ung thư phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Một thử nghiệm đã thay đổi rằng: thử nghiệm Papanicolaou (Pap). Xét nghiệm Pap được thực hiện bằng cách cạo các tế bào từ khi mở cổ tử cung và kiểm tra chúng dưới kính hiển vi để xem liệu chúng có bắt đầu cho thấy những thay đổi phù hợp với sự phát triển sớm của ung thư hay không (gọi là thay đổi tiền ung thư). Thông thường, khoảng thời gian từ khi nhiễm vi-rút HPV đến phát triển ung thư cổ tử cung là khoảng 15-20 năm. Vì lý do này, mặc dù hầu hết các trường hợp nhiễm HPV xảy ra ở thanh thiếu niên và thanh niên, ung thư cổ tử cung phổ biến hơn ở phụ nữ ở độ tuổi 40 và 50. Xét nghiệm Pap là một trong những xét nghiệm sàng lọc ung thư hiệu quả nhất hiện có và đã làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung ở Hoa Kỳ. Nhưng bài kiểm tra không hoàn hảo và không phải tất cả phụ nữ đều được kiểm tra thường xuyên như họ nên làm. Mặt khác, ngay cả khi bạn đã được tiêm vắc-xin ngừa HPV, bạn vẫn được đề nghị làm xét nghiệm Pap. Nhiễm trùng HPV sinh dục có thể được điều trị? Nhiễm trùng HPV không thể được điều trị; tuy nhiên, các triệu chứng của HPV có thể được điều trị, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Ví dụ, mụn cóc sinh dục có thể được điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật cắt bỏ; tuy nhiên, họ có thể quay trở lại và bệnh nhân vẫn có thể bị nhiễm vi-rút HPV và do đó, vẫn có thể truyền bệnh. Nguồn: chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-details/human-papillomavirus Xem thêm tại: Phòng khám bệnh xã hội Kinh Đô
 7. Papillomavirus ở người (HPV) Virus papilloma ở người (còn được gọi là HPV, hay virus mụn cóc sinh dục) là một bệnh nhiễm trùng rất phổ biến ở vùng sinh dục. Giới thiệu về HPV HPV được truyền từ người sang người thông qua tiếp xúc vật lý. Bởi vì tiếp xúc phổ biến nhất trong khu vực bộ phận sinh dục là tình dục, HPV đã được coi là một bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nó cũng có thể được xem như một mầm bệnh được truyền từ người này sang người khác bằng cách tiếp xúc vật lý. Trong hầu hết các trường hợp, nhiễm trùng HPV không gây ra triệu chứng và không có tác dụng lâu dài. Tuy nhiên, nhiễm trùng HPV cũng có thể dẫn đến mụn cóc ở bộ phận sinh dục, tiền ung thư cổ tử cung và đôi khi dẫn đến ung thư cổ tử cung . Các loại vi-rút Hơn 100 loại phụ của HPV đã được phát hiện. Nhiều trong số các loại phụ này không gây ra triệu chứng, trong khi những loại khác có thể gây ra mụn cóc ở chân và tay. Bốn mươi trong số các loại phụ có thể ảnh hưởng đến khu vực sinh dục. 40 phân nhóm này đã được đánh số và được chia thành các chủng "nguy cơ thấp" và "nguy cơ cao". Một người có 80% cơ hội tiếp xúc với một trong những kiểu phụ này khi anh ta hoặc cô ta 50 tuổi. Hầu hết mọi người loại bỏ virus đến mức không thể phát hiện trong vòng hai năm. Xem thêm: môi nhỏ bị sần sùi Các phân nhóm HPV nguy cơ thấp: Ít có khả năng gây ung thư cổ tử cung hơn các phân nhóm có nguy cơ cao Có thể gây ra mụn cóc sinh dục. Hai loại phụ có nguy cơ thấp phổ biến (6 và 11) gây ra 90 phần trăm của tất cả các mụn cóc sinh dục. Các phân nhóm HPV nguy cơ cao: Thường liên quan đến sự thay đổi mô tiền ung thư của cổ tử cung có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung, nếu không được điều trị trong nhiều năm. Khoảng 70 phần trăm của tiền ung thư cổ tử cung và ung thư là do phân nhóm HPV 16 và 18 gây ra. Triệu chứng của HPV Hầu hết những người tiếp xúc với HPV đều không có triệu chứng. Nhiễm trùng thường sẽ qua mà không ai biết rằng mình đã nhiễm vi-rút HPV. Một số loại phụ của HPV gây ra các triệu chứng. Tùy thuộc vào loại phụ, các triệu chứng có thể bao gồm: Mụn cóc sinh dục Thay đổi mô tiền ung thư của cổ tử cung, còn được gọi là loạn sản cổ tử cung, hoặc CIN (viêm lộ tuyến cổ tử cung). Những thay đổi như vậy có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung ở phụ nữ nếu không được điều trị. CIN có thể chữa khỏi 100% với điều trị. Về chứng loạn sản cổ tử cung nhẹ (tiền ung thư nhẹ, hoặc CIN I) Loạn sản cổ tử cung nhẹ thường là một tình trạng tạm thời, đặc biệt là ở thanh thiếu niên và phụ nữ trẻ. Nó không còn được coi là một tình trạng tiền ung thư và hiện được xem là chỉ là một bệnh nhiễm trùng HPV. Trong khoảng 70 phần trăm các trường hợp nhẹ như vậy, tình trạng sẽ hết mà không cần điều trị. Các trường hợp vừa và nặng của loạn sản cổ tử cung hoặc tiền ung thư (CIN II hoặc CIN III) thường được điều trị để ngăn ngừa sự phát triển của ung thư cổ tử cung. Làm thế nào để bác sĩ của tôi nói nếu tôi bị nhiễm vi-rút? Một phết tế bào nhú bất thường có thể gợi ý những thay đổi về mô hoặc tiền ung thư của cổ tử cung. Bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của bạn có thể đề nghị một quy trình gọi là soi cổ tử cung , sử dụng kính hiển vi để kiểm tra cẩn thận cổ tử cung để tìm các mẫu tế bào bất thường. Sinh thiết cổ tử cung thường được thực hiện để chẩn đoán HPV. Đây là một thủ tục văn phòng đơn giản, và hầu hết phụ nữ chịu đựng tốt chỉ với chuột rút tối thiểu. Bởi vì HPV được gọi là một bệnh lây truyền qua đường tình dục, nên có xu hướng những người được chẩn đoán nhiễm HPV cảm thấy rằng họ đã bị ô nhiễm hoặc bẩn. Chúng tôi cố gắng khuyến khích bệnh nhân của chúng tôi nghĩ về nó như một loại vi trùng khác, như vi khuẩn trên da. Vi trùng như vậy được coi là một phần của sinh học bình thường của chúng tôi. Nếu bạn đã được chẩn đoán là bị nhiễm vi-rút HPV, bác sĩ sẽ muốn đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ tình trạng tiền ung thư nào. Mụn cóc sinh dục có thể được chẩn đoán bằng khám thực thể và thường không cần sinh thiết để chẩn đoán. Làm thế nào là điều trị HPV? Mụn cóc sinh dục có thể được điều trị bằng hóa chất để tiêu diệt mụn cóc, bằng phương pháp thận trọng hoặc bằng laser. Có những loại thuốc bôi có sẵn theo toa có thể được sử dụng tại nhà cũng như điều trị mụn cóc. Loạn sản cổ tử cung ở mức độ trung bình hoặc nặng (thay đổi mô tiền ung thư của cổ tử cung) được điều trị phổ biến nhất bằng thủ thuật LEEP , sử dụng phương pháp thận trọng để loại bỏ các tế bào bị ảnh hưởng. Đây là một thủ tục văn phòng. Một phương pháp điều trị văn phòng hiệu quả không kém khác là liệu pháp đông lạnh, hoặc đông lạnh để phá hủy các tế bào tiền ung thư. Ngăn ngừa lây truyền virut HPV Bao cao su có thể làm giảm sự lây truyền của HPV hơn 50 phần trăm. Tuy nhiên, chúng không cung cấp sự bảo vệ hoàn toàn, vì virus cũng có mặt ở lớp da bên ngoài của khu vực sinh dục. Hút thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng chống lại vi-rút của phụ nữ, vì vậy chúng tôi khuyến khích phụ nữ bỏ hút thuốc để giúp hệ thống miễn dịch của họ loại bỏ vi-rút tốt hơn. Vắc-xin HPV Một loại vắc-xin rất hiệu quả và an toàn cho vi-rút HPV (GARDASIL) bảo vệ chống lại bốn loại phụ HPV: Các tiểu loại "nguy cơ thấp" 6 và 11. Những phân nhóm này của HPV thường không gây ra tình trạng tiền ung thư. Họ chịu trách nhiệm cho 90 phần trăm mụn cóc sinh dục. Các phân nhóm HPV 16 và 18. Những phân nhóm "nguy cơ cao" này gây ra 70% thay đổi mô tiền ung thư của cổ tử cung và ung thư cổ tử cung. Vắc-xin không bảo vệ chống lại 13 loại phụ có nguy cơ cao khác. Vắc-xin là một loạt ba mũi. Phát súng thứ hai được đưa ra hai tháng sau lần bắn thứ nhất và lần thứ ba được đưa ra sáu tháng sau lần bắn đầu tiên. Vắc-xin được FDA phê chuẩn cho bé gái và phụ nữ trong độ tuổi 9-26. Nhiều chương trình bảo hiểm sẽ chi trả chi phí vắc-xin cho các nhóm tuổi này. Nguồn: dartmouth-hitchcock.org/gynecology/hpv.html Xem thêm tại : phòng khám bệnh xã hội Kinh Đô
 8. Papillomavirus ở người (HPV) Virus papilloma ở người (còn được gọi là HPV, hay virus mụn cóc sinh dục) là một bệnh nhiễm trùng rất phổ biến ở vùng sinh dục. Giới thiệu về HPV HPV được truyền từ người sang người thông qua tiếp xúc vật lý. Bởi vì tiếp xúc phổ biến nhất trong khu vực bộ phận sinh dục là tình dục, HPV đã được coi là một bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nó cũng có thể được xem như một mầm bệnh được truyền từ người này sang người khác bằng cách tiếp xúc vật lý. Trong hầu hết các trường hợp, nhiễm trùng HPV không gây ra triệu chứng và không có tác dụng lâu dài. Tuy nhiên, nhiễm trùng HPV cũng có thể dẫn đến mụn cóc ở bộ phận sinh dục, tiền ung thư cổ tử cung và đôi khi dẫn đến ung thư cổ tử cung . Các loại vi-rút Hơn 100 loại phụ của HPV đã được phát hiện. Nhiều trong số các loại phụ này không gây ra triệu chứng, trong khi những loại khác có thể gây ra mụn cóc ở chân và tay. Bốn mươi trong số các loại phụ có thể ảnh hưởng đến khu vực sinh dục. 40 phân nhóm này đã được đánh số và được chia thành các chủng "nguy cơ thấp" và "nguy cơ cao". Một người có 80% cơ hội tiếp xúc với một trong những kiểu phụ này khi anh ta hoặc cô ta 50 tuổi. Hầu hết mọi người loại bỏ virus đến mức không thể phát hiện trong vòng hai năm. Xem thêm: môi nhỏ bị sần sùi Các phân nhóm HPV nguy cơ thấp: Ít có khả năng gây ung thư cổ tử cung hơn các phân nhóm có nguy cơ cao Có thể gây ra mụn cóc sinh dục. Hai loại phụ có nguy cơ thấp phổ biến (6 và 11) gây ra 90 phần trăm của tất cả các mụn cóc sinh dục. Các phân nhóm HPV nguy cơ cao: Thường liên quan đến sự thay đổi mô tiền ung thư của cổ tử cung có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung, nếu không được điều trị trong nhiều năm. Khoảng 70 phần trăm của tiền ung thư cổ tử cung và ung thư là do phân nhóm HPV 16 và 18 gây ra. Triệu chứng của HPV Hầu hết những người tiếp xúc với HPV đều không có triệu chứng. Nhiễm trùng thường sẽ qua mà không ai biết rằng mình đã nhiễm vi-rút HPV. Một số loại phụ của HPV gây ra các triệu chứng. Tùy thuộc vào loại phụ, các triệu chứng có thể bao gồm: Mụn cóc sinh dục Thay đổi mô tiền ung thư của cổ tử cung, còn được gọi là loạn sản cổ tử cung, hoặc CIN (viêm lộ tuyến cổ tử cung). Những thay đổi như vậy có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung ở phụ nữ nếu không được điều trị. CIN có thể chữa khỏi 100% với điều trị. Về chứng loạn sản cổ tử cung nhẹ (tiền ung thư nhẹ, hoặc CIN I) Loạn sản cổ tử cung nhẹ thường là một tình trạng tạm thời, đặc biệt là ở thanh thiếu niên và phụ nữ trẻ. Nó không còn được coi là một tình trạng tiền ung thư và hiện được xem là chỉ là một bệnh nhiễm trùng HPV. Trong khoảng 70 phần trăm các trường hợp nhẹ như vậy, tình trạng sẽ hết mà không cần điều trị. Các trường hợp vừa và nặng của loạn sản cổ tử cung hoặc tiền ung thư (CIN II hoặc CIN III) thường được điều trị để ngăn ngừa sự phát triển của ung thư cổ tử cung. Làm thế nào để bác sĩ của tôi nói nếu tôi bị nhiễm vi-rút? Một phết tế bào nhú bất thường có thể gợi ý những thay đổi về mô hoặc tiền ung thư của cổ tử cung. Bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của bạn có thể đề nghị một quy trình gọi là soi cổ tử cung , sử dụng kính hiển vi để kiểm tra cẩn thận cổ tử cung để tìm các mẫu tế bào bất thường. Sinh thiết cổ tử cung thường được thực hiện để chẩn đoán HPV. Đây là một thủ tục văn phòng đơn giản, và hầu hết phụ nữ chịu đựng tốt chỉ với chuột rút tối thiểu. Bởi vì HPV được gọi là một bệnh lây truyền qua đường tình dục, nên có xu hướng những người được chẩn đoán nhiễm HPV cảm thấy rằng họ đã bị ô nhiễm hoặc bẩn. Chúng tôi cố gắng khuyến khích bệnh nhân của chúng tôi nghĩ về nó như một loại vi trùng khác, như vi khuẩn trên da. Vi trùng như vậy được coi là một phần của sinh học bình thường của chúng tôi. Nếu bạn đã được chẩn đoán là bị nhiễm vi-rút HPV, bác sĩ sẽ muốn đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ tình trạng tiền ung thư nào. Mụn cóc sinh dục có thể được chẩn đoán bằng khám thực thể và thường không cần sinh thiết để chẩn đoán. Làm thế nào là điều trị HPV? Mụn cóc sinh dục có thể được điều trị bằng hóa chất để tiêu diệt mụn cóc, bằng phương pháp thận trọng hoặc bằng laser. Có những loại thuốc bôi có sẵn theo toa có thể được sử dụng tại nhà cũng như điều trị mụn cóc. Loạn sản cổ tử cung ở mức độ trung bình hoặc nặng (thay đổi mô tiền ung thư của cổ tử cung) được điều trị phổ biến nhất bằng thủ thuật LEEP , sử dụng phương pháp thận trọng để loại bỏ các tế bào bị ảnh hưởng. Đây là một thủ tục văn phòng. Một phương pháp điều trị văn phòng hiệu quả không kém khác là liệu pháp đông lạnh, hoặc đông lạnh để phá hủy các tế bào tiền ung thư. Ngăn ngừa lây truyền virut HPV Bao cao su có thể làm giảm sự lây truyền của HPV hơn 50 phần trăm. Tuy nhiên, chúng không cung cấp sự bảo vệ hoàn toàn, vì virus cũng có mặt ở lớp da bên ngoài của khu vực sinh dục. Hút thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng chống lại vi-rút của phụ nữ, vì vậy chúng tôi khuyến khích phụ nữ bỏ hút thuốc để giúp hệ thống miễn dịch của họ loại bỏ vi-rút tốt hơn. Vắc-xin HPV Một loại vắc-xin rất hiệu quả và an toàn cho vi-rút HPV (GARDASIL) bảo vệ chống lại bốn loại phụ HPV: Các tiểu loại "nguy cơ thấp" 6 và 11. Những phân nhóm này của HPV thường không gây ra tình trạng tiền ung thư. Họ chịu trách nhiệm cho 90 phần trăm mụn cóc sinh dục. Các phân nhóm HPV 16 và 18. Những phân nhóm "nguy cơ cao" này gây ra 70% thay đổi mô tiền ung thư của cổ tử cung và ung thư cổ tử cung. Vắc-xin không bảo vệ chống lại 13 loại phụ có nguy cơ cao khác. Vắc-xin là một loạt ba mũi. Phát súng thứ hai được đưa ra hai tháng sau lần bắn thứ nhất và lần thứ ba được đưa ra sáu tháng sau lần bắn đầu tiên. Vắc-xin được FDA phê chuẩn cho bé gái và phụ nữ trong độ tuổi 9-26. Nhiều chương trình bảo hiểm sẽ chi trả chi phí vắc-xin cho các nhóm tuổi này. Nguồn: dartmouth-hitchcock.org/gynecology/hpv.html Xem thêm tại : phòng khám bệnh xã hội Kinh Đô
 9. Chlamydia là căn bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục không an toàn. Bệnh do vi khuẩn có tên gọi là chlamydia trachomatis gây ra. Khi mắc bệnh, đa số bệnh nhân đều mang tâm lý chung là lo lắng về chi phí điều trị bệnh chlamydia có tốn kém. Thời gian qua, phòng khám bệnh xã hội kinh đô nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến chi phí khám và chữa bệnh chlamydia. Vậy, sự thật về chi phí điều trị bệnh chlamydia hết bao nhiêu? Chúng ta hãy cùng đến với bài viết dưới đây để cùng giải đáp vấn đề này nhé. Chi phí điều trị bệnh chlamydia có tốn kém? Theo các chuyên gia của phòng khám bệnh xã hội kinh đô thì rất khó để đưa ra một con số cụ thể. Mức chi phí điều trị bệnh chlamydia của mỗi người là khác nhau. Bởi, mức phí này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Cụ thể như: Mức độ bệnh Nếu bạn phát hiện bệnh sớm thì việc điều trị bệnh sẽ không quá khó khăn. Thời gian điều trị cũng sẽ ngắn hơn và chắc chắn là chi phí phải trả cũng sẽ thấp hơn. Nhưng nếu bệnh được phát hiện muộn và bỏ qua thời gian chữa trị tốt nhất thì bệnh sẽ nặng và khó chữa trị hơn, thời gian để chữa trị cũng bị kéo dài từ đó kéo theo mức phí điều trị bệnh cũng sẽ tăng lên. Sức khỏe bệnh nhân Do mỗi người có sức khỏe, sức đề kháng khác nhau nên việc điều trị cũng khác nhau. Nhiều người điều trị nhanh khỏi hơn và ngược lại sẽ có những người phải cần thời gian điều trị lâu hơn. Do bệnh chlamydia lây truyền chủ yếu qua con đường tình dục. Nên khi đã bị nhiễm chlamydia thì rất dễ mắc phải các bệnh phụ khoa nam khoa khác. Và khi thăm khám mà phát hiện những bệnh lý khác đi kèm. Theo thì cũng cần phải chữa trị thêm do đó mà chi phí chữa trị nó cũng khác. Ở những phụ nữ đang mang thai việc chữa trị cũng trở nên khó khăn hơn và phức tạp hơn rất nhiều. Phương pháp điều trị Sau khi đã trải qua quá trình thăm khám, bác sĩ sẽ đưa ra những đơn thuốc phù hợp với từng bệnh nhân. Mỗi người sẽ được nhận một đơn thuốc khác nhau do tình trạng bệnh khác nhau. Do đó mà chi phí cũng sẽ khác nhau và có sự thay đổi tùy theo đơn thuốc mà bác sĩ kê. Cơ sở điều trị Tùy theo chất lượng dịch vụ tại phòng khám mà chi phí điều trị bệnh cũng sẽ khác nhau. Ở những cơ sở lớn, uy tín, với những trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn giỏi. Việc khám chữa bệnh tốt thì thường sẽ có chi phí chữa trị cao hơn. Còn những phòng khám nhỏ và có chất lượng dịch vụ thấp hơn, không tốt bằng. Chi phí xét nghiệm và tái khám Trước khi bước vào điều trị bệnh chlamydia thì tất cả các bệnh nhân đều phải trải qua khác nhau. Quá trình xét nghiệm để kiểm tra máu, kiểm tra nước tiểu để có thể phát hiện ra virut gây nên bệnh và tình trạng viêm nhiễm đang ở mức độ nào. Khi kết thúc liệu trình điều trị cần phải tái khám và xét nghiệm lại . Điều này để chắc chắn rằng bệnh đã được điều trị khỏi dứt điểm. Bệnh nhân nhân nên chọn những địa chỉ chữa bệnh xã hội uy tín. Đừng ác cảm về chi phí điều trị bệnh chlamydia. Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình khám và điều trị bệnh. Nên làm gì khi phát hiện mắc bệnh chlamydia? Điều cần lưu ý đầu tiên và cũng quan trọng nhất khi phát hiện dấu hiệu của bệnh chlamydia. Bạn không được tự ý sử dụng thuốc điều trị tại nhà khi chưa có sự chỉ định từ bác sĩ chuyên môn. Bởi bệnh chlamydia không phải là căn bệnh có thể tự điều trị. Đặc biệt là nếu chưa làm xét nghiệm thì không thể xác định nguyên nhân gây bệnh là gì. Từ đó rất khó để đưa ra phương án điều trị bệnh hiệu quả. Cũng như xác định chi phí điều trị bệnh chlamydia có tốn kém?. Việc tự ý sử dụng thuốc có thể khiến bệnh không thể khỏi mà còn nặng thêm. Phòng khám bệnh xã hội kinh đô – điều trị bệnh chlamydia hiệu quả Bạn nên đến ngay có sở y khoa uy tín để được các chuyên gia khám và làm một số các xét nghiệm cần thiết. Phòng khám đa khoa kinh đô tại 79 nguyễn thị minh khai là một trong các địa chỉ chữa bệnh chlamydia ở bắc giang được nhiều bệnh nhân tin tưởng lựa chọn. Phòng khám mang trong mình nhiều ưu thế. Cụ thể như: Chi phí điều trị Phòng khám đa khoa kinh đô áp dụng theo khung giá khám và hỗ trợ điều trị bệnh. Nên nên tránh được tình trạng tự động nâng giá hoặc ép giá bệnh nhân. Bên cạnh đó, tất cả chi phí điều trị bệnh chlamydia ở kinh đô đều được báo giá rõ ràng. Người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm khi điều trị tại đây. Phương pháp điều trị hiệu quả Phòng khám áp dụng phương pháp điều trị vật lý kết hợp sử dụng thuốc. Điều này giúp tiêu diệt vi khuẩn và điều hòa cơ thể. Đây là kĩ thuật hỗ trợ điều trị tiên tiến và hiệu quả, được các chuyên gia đánh giá cao. Nhờ đó đem lại sự hài lòng cho quý bệnh nhân. Dịch vụ y tế chuyên nghiệp Phòng khám kinh đô có đội ngũ tư vấn viên và điều dưỡng chuyên nghiệp. Luôn sẵn sàng hướng dẫn và phục vụ nhu cầu khám – hỗ trợ điều trị bệnh của bệnh nhân. Nhờ đó, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người bệnh. Đội ngũ y bác sĩ lành nghề Phòng khám sở hữu đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản. Các y bác sĩ luôn hết lòng tận tụy với sức khỏe của người bệnh. Trên đây là một số thông tin về: “sự thật về chi phí điều trị bệnh chlamydia” bạn đọc có thể click ngay vào khung tư vấn để đặt lịch khám trước. Hoặc bạn đọc có thể gọi ngay đến hotline 1800 – 6953 / 0388 – 036 – 248 để nhận tư vấn và hỗ trợ miễn phí từ phía chuyên gia phòng khám nhé. Nguồn: http://chuabenhxahoibacgiang.com/chi-phi-dieu-tri-benh-chlamydia/
 10. Bệnh sùi mào gà là căn bệnh nguy hiểm lây chủ yếu qua đường tình dục không an toàn. Bệnh nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhận thức đúng về mức độ nguy hiểm của bệnh nên vẫn còn chủ quan, quan hệ với nhiều bạn tình mà không sử dụng biện pháp an toàn. Cùng đến với một số thông tin dưới đây để giải đáp bệnh sùi mào gà là gì nhé. Tìm hiểu bệnh sùi mào gà là gì Sùi mào gà là một trong số các bệnh xã hội thường thấy nhất hiện nay. Bệnh gây ra bởi các chủng virus hpv. Virus này lây lan trực tiếp qua dịch tiết âm đạo, niệu đạo hoặc những vùng tổn thương. Sùi mào gà thường xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể. Các nốt sùi có thể nằm ở cơ quan sinh dục (dương vật, âm hộ, âm đạo), miệng, hậu môn. Sùi mào gà có thời gian ủ bệnh thường nằm trong khoảng 2 đến 9 tháng. Sau khi quan hệ với người mang mầm bệnh, virus mang bệnh thường ẩn trong mô cơ thể. Sau một thời gian nhất định mới có biểu hiện ra bên ngoài. Sùi mào gà rất dễ lây lan, phát triển và tái phát khi không được thăm khám và điều trị kịp thời. Nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà Một số loại virus hpv là nguyên nhân trực tiếp gây nên bệnh sùi mào gà. Loại virus này phát triển mạnh mẽ trong môi trường ẩm ướt. Chúng lây lan qua sự tiếp xúc da, quan quan hệ tình dục không an toàn. Từ đó sẽ gây sùi mào gà ở miệng, khu vực hậu môn âm hộ hoặc dương vật. Bên cạnh đó quan hệ tình dục là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh xã hội, trong đó có bệnh sùi mào gà. Nếu bạn tiếp xúc qua vết thương hở trên niêm mạc da có chứa virus từ người bệnh hoặc qua sử dụng đồ dùng vệ sinh cá nhân (bồn tắm, nhà vệ sinh, quần lót,…) cũng sẽ gây ra bệnh. Vị trí xuất hiện sùi mào gà Sùi mào gà có thể xuất hiện trên nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể. Các vị trí xuất hiện biểu hiện bệnh gồm: Cơ quan sinh dục Ở nam giới, sùi mào gà xuất hiện thân dương vật, quy đầu, rãnh quy đầu, miệng sáo, da bìu,… còn đối với nữ giới bệnh thường xuất hiện ở môi lớn, môi bé, âm đạo, quanh lỗ hậu môn, cổ tử cung,…. Miệng Các nốt sùi mào gà có thể xuất hiện tại khoang miệng như lợi, họng, lưỡi, trên miệng hoặc môi (nếu quan hệ tình dục bằng đường miệng). Những vị trí này khiến người bệnh gặp khó khăn khi ăn, nuốt và cảm giác đau. Hậu môn Xuất hiện các nốt mụn ở trong hoặc ngoài hậu môn khiến bạn cảm thấy vướng, khó chịu. Thậm chí có thể chảy máu khi đi vệ sinh. Sùi mào gà có triệu chứng như thế nào? Tác hại của bệnh ra sao? Dưới đây là triệu chứng và tác hại bệnh sùi mào gà mà bệnh nhân cần lưu ý. Triệu chứng của sùi mào gà Để nhận biết bệnh sùi mào gà người bệnh có thể nhận biết qua những dấu hiệu sau: Xuất hiện mụn thịt Ví trí: ở nam giới, mụn thịt này có thể mọc ở thân, đầu dương vật, miệng sáo, rãnh bao quy đầu, vùng bìu. Ở nữ giới, mụn thịt của sùi mào gà có thể mọc ở âm hộ, âm đạo, sâu bên trong cổ tử cung, môi lớn, môi bé, lỗ niệu đạo,… ngoài ra, sùi mào gà còn mọc ở hậu môn – trực tràng, miệng (môi, lưỡi, dưới lưỡi, cuống lưỡi, họng, vòm họng, cuống họng), niêm mạc mắt,… Màu sắc: các nốt mụn thường có màu hồng tươi, hồng nhạt. Tính chất: có hình dẹt, bề mặt thô ráp, chạm vào dễ chảy máu, không đau, không ngứa, có thể mọc nhiều thành đám lớn hoặc một vài mụn đơn lẻ. Khi mọc thành từng đám lớn, kết hợp với việc vệ sinh không sạch sẽ có thể mủn ra, chảy dịch mủ mùi hôi rất khó chịu. Triệu chứng khác Khi những mụn sùi mào gà lan rộng gây khó chịu cho người bệnh, đặc biệt khi đi lại các nốt sùi bị va chạm gây ra các cơn đau. Chảy mủ có mùi hôi khó chịu nếu việc vệ sinh không được chú ý. Các triệu chứng toàn thân khác như cơ thể mệt mỏi, có thể kèm theo sốt, đau mỏi cơ thể,… Nguy hại của bệnh sùi mào gà Sùi mào gà nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời hoặc điều trị không đúng phương pháp sẽ dẫn đến các hậu quả khôn lường. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của người bệnh. Bệnh nhân cảm thấy tự ti, không dám đối mặt với bệnh tật. Ảnh hưởng đến chất lượng tình dục, hạnh phúc gia đình. Sùi mào gà rất dễ tái phát. Nếu không được điều trị sớm sẽ gây nên một số bệnh viêm nhiễm tại bộ phận sinh dục. Đó cũng là nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn ở nam và nữ giới. Sùi mào gà làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh sùi mào gà gây ra là nguy cơ mắc ung thư dương vật, ung thư cổ tử cung, ung thư vòm họng, hậu môn. Để tránh tác hai nguy hiểm mà bệnh sùi mào gà gây ra. Bệnh nhân nên đến các địa chỉ chữa bệnh xã hội uy tín để khám và điều trị ngay khi có biểu hiện đầu tiên của bệnh. Điều này giúp quá trình điều trị đơn giản, tăng khả năng phục hồi và thời gian điều trị bệnh. Cách điều trị bệnh sùi mào gà nào đạt hiệu quả Trên đây là những thông tin giúp bạn tìm hiểu được bệnh sùi mào gà là gì? Để điều trị bệnh cần căn cứ vào vị trí, mức độ tổn thương, tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân. Vì vậy khi phát hiện triệu chứng của bệnh sùi mào gà bạn cần đến ngay cơ sở y khoa để thực hiện thăm khám và điều trị kịp thời. Tại phòng khám đa khoa kinh đô 79 minh khai bắc giang. Các bác sĩ đã điều trị thành công cho rất nhiều trường hợp mắc bệnh, nhờ sử dụng liệu pháp ala – pdt trong điều trị sùi mào gà. Đây là phương pháp điều trị bệnh mới và tiên tiến hiện nay. Liệu pháp vận dụng các thiết bị tiên tiến và thuốc kháng khuẩn chuyên ngành. Từ đó phá vỡ liên kết virus, làm virus không có cơ hội tái phát, phục hồi và sinh tồn. Ala – pdt có ưu điểm như sau Phân tích và định lượng chính xác virus gây bệnh giúp đạt được hiệu quả điều trị mong muốn. Bảo vệ các tế bào bình thường và các mô của cơ thể người bệnh. Đồng thời kích hoạt hệ thống miễn dịch. Thông qua công nghệ tân tiến khiến cơ thể sản sinh ra các kháng thể virus đặc hiệu và một loạt các tế bào nguyên tử kháng virus. Phương pháp áp dụng cùng kỹ thuật miễn dịch gen tiên tiến giúp chống virus hiệu quả cao. Điều trị sùi mào gà hiệu quả tại kinh đô phòng khám bệnh xã hội kinh đô là một trong các địa chỉ điều trị bệnh sùi mào gà an toàn và uy tín được nhiều người bệnh tin tưởng lựa chọn. Trong thời gian hoạt động, phòng khám luôn không ngừng nỗ lực phát triển và hoàn thiện chất lượng y tế để đem hiệu quả chữa bệnh tốt nhất cho bạn. Phòng khám mang trong mình nhiều ưu thế mà không phải cơ sở nào cũng có thể đạt được như: Chi phí điều trị bệnh hợp lý với các khoản phí đã được cơ quan chức năng xét duyệt và niêm yết công khai. Phòng khám sử dụng phương pháp ala – pdt là một trong các phương pháp hỗ trợ điều trị sùi mào gà nhanh chóng và hiệu quả tối ưu được người bệnh tin tưởng lựa chọn. Đội ngũ y bác sĩ cùng nhân viên có thái độ làm việc chuyên nghiệp và hết mình vì bệnh nhân. Cơ sở vật chất khang trang với các trang thiết bị được nhập khẩu trực tiếp từ các quốc gia có nền y học phát triển. Nếu cần tìm hiểu thêm bất cứ thông tin về bệnh sùi mào gà cũng như các bệnh xã hội khác bạn hãy bấm chuột chọn “gặp bác sĩ tư vấn” hay gọi điện đến hotline 18006953/ 0388 036 248 để được giải đáp. Phòng khám làm việc từ 8h – 20h tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ. Bạn hãy đến 79 nguyễn thị minh khai – bắc giang để được chúng tôi thăm khám tận tình, chu đáo. Nguồn: http://chuabenhxahoibacgiang.com/benh-sui-mao-ga-la-gi/
 11. Điện nay tỷ lệ người mắc bệnh lậu ở nước ta ngày càng tăng nhanh và có xu hướng tập trung vào những người trẻ tuổi. Dù biết việc điều trị là cần thiết nhưng không phải ai cũng biết cách để tìm cơ sở chữa bệnh an toàn. Chọn được địa chỉ điều trị bệnh lậu phù hợp không phải là vấn đề dễ dàng. Vậy làm sao để biết được địa chỉ điều trị bệnh lậu uy tín, chất lượng? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin. Chuyên gia nói gì về bệnh lậu Nguyên nhân chính gây ra bệnh lậu là do vi khuẩn lậu cầu neisseria gonorrhoeae xâm nhập vào cơ thể. Đây là vi khuẩn thường phát triển thành từng cặp nên còn được biết đến với tên gọi là song cầu khuẩn. Bệnh có thể lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn. Dùng chung đồ hoặc tiếp xúc với vết thương của bệnh nhân cũng là nguyên nhân lây nhiễm bệnh khá phổ biến. Lậu có thể lây truyền từ mẹ sang con khi mang thai hoặc trong quá trình nở thông thường qua âm đạo. Đối tượng dễ mắc bệnh lậu Những người quan hệ tình dục không an toàn, quan hệ bừa bãi, không sử dụng bao cao su khi giao hợp là những đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Người có quan hệ không chung thủy. Người thường xuyên gần gũi với người bệnh lậu. Người dùng chung đồ cá nhân với người mắc bệnh như quần lót, khăn mặt, bàn chải đánh răng,… Khi mẹ mắc bệnh lậu sẽ lây truyền sang trẻ. Người suy giảm hệ miễn dịch, đề kháng kém. Biểu hiện của bệnh lậu trong từng giai đoạn Bệnh lậu giai đoạn nhẹ: đây là giai đoạn cấp tính khi người bệnh mới nhiễm. Nếu điều trị ngay sẽ dễ khống chế bệnh hơn. Ở nam giới sẽ xuất hiện triệu chứng ngứa vùng kín, có dịch mủ vàng tiết ra từ niệu đạo, quy đầu tấy đỏ và sưng nề. Dương vật nóng rát, tiểu đau và rắt, người sốt nhẹ và đau nhức toàn thân. Ở nữ giới thường không có biểu hiện rõ rệt. Khi mới mắc bệnh lậu, nữ giới có thể có những dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu rát, ngứa rát vùng kín, khí hư bất thường. Bệnh lậu giai đoạn nặng: lúc này ở nam giới biểu hiện dần mất đi, chỉ thấy hiện tượng nhỏ giọt đục khi đi tiểu. Còn nữ giới sẽ ra khí hư dạng mủ vàng, tiểu đau, nước tiểu kèm theo máu, đau bụng dưới, cổ tử cung đau. Chi tiết: biểu hiện của bệnh lậu Khi thấy mình có biểu hiện bệnh, bạn nên đến địa chỉ điều trị bệnh lậu để điều trị kịp thời. Từ đó giảm được tác hại nguy hiểm của bệnh. Yếu tố xác định địa chỉ điều trị uy tín Để xác định một địa chỉ uy tín, chuyên điều trị bệnh lậu, bạn có thế căn cứ vào những yếu tố như: Chất lượng điều trị Chất lượng điều trị của phòng khám được xác định thông qua mức đồ hài lòng của bệnh nhân cũng như hiệu quả sau điều trị. Phòng khám nào có được phản hồi tích cực từ người bệnh thì đó là nơi bạn nên tìm đến. Những cơ sở đó có đủ khả năng để cung cấp dịch vụ và phương pháp chữa bệnh chuyên nghiệp. Phương pháp chữa bệnh Phương pháp điều trị bệnh càng hiện đại thì hiệu quả mang lại càng cao. Những biện pháp hiện đại có thể giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng cũng như tránh được những biến chứng không đáng có. Chất lượng phục vụ Bệnh nhân nên chọn một cơ sở được phục vụ tận tình và chu đáo. Người bệnh cần sự chăm sóc trước, trong và sau khi điều trị để đảm bảo thu được kết quả như ý muốn. Bạn nên lưu ý chọn những địa chỉ uy tín để thông tin cá nhân không bị rò rỉ ra bên ngoài. Những cơ sở làm việc chuyên nghiệp thường có chế độ bảo mật thông tin khách hàng rất tốt. Địa chỉ điều trị bệnh lậu uy tín Địa chỉ điều trị bệnh lậu Địa chỉ điều trị bệnh lậu Phòng khám bệnh xã hội kinh đô được biết đến là địa chỉ điều trị bệnh lậu ở bắc giang uy tín. Phòng khám được người bệnh đánh giá cao từ chất lượng điều trị đến dịch vụ y tế. Vậy kinh đô có những yếu tố gì khiến cho người bệnh tin tưởng lựa chọn? Một số ưu điểm của phòng khám như sau: Đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp Phòng khám quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, kinh nghiệm nhiều năm trong thăm khám và điều trị bệnh lậu. Bên cạnh đó đội ngũ nhân viên y tế của phòng khám rất chu đáo, tận tình, chuyên nghiệp và thân thiện. Cơ sở vật chất hiện đại Trang thiết bị y tế, máy móc hiện đại được phòng khám đầu tư đầy đủ. Cùng với công nghệ chẩn đoán, điều trị được cập nhật liên tục. Chính vì thế đã hỗ trợ điều trị bệnh nhanh chóng, an toàn và hiệu quả rõ rệt. Môi trường thăm khám thông thoáng, sạch sẽ. Phòng thủ thuật và dụng cụ y khoa đảm bảo vô trùng trước và sau thủ thuật. Vì thế giúp tránh viêm nhiễm về sau cho người bệnh. Phương pháp điều trị hiệu quả Để điều trị bệnh lậu hiệu quả kinh đô đã áp dụng kỹ thuật phục hồi gen dha. Đây là kỹ thuật sử dụng kiểm tra gene hiện đại, chẩn đoán đa phương diện bệnh lậu. Kỹ thuật tìm chính xác vi khuẩn gây bệnh và phát hiện nhanh biến chủng mới. Qua đó tiến hành phá hủy nguyên thể dna của vi khuẩn, ức chế trao đổi gene, tiêu diệt vi khuẩn toàn diện. Đặc điểm của kỹ thuật phục hồi gen dha Chuẩn đoán điều trị khoa học. Kiểm tra chuyên nghiệp đặc tính vi khuẩn mới. Ức chế trao đổi chuỗi gene của tế bào lậu cầu khuẩn, ngăn chặn tái phát. Điều trị tiêu điểm và tổng thể, giảm thiểu các biến chứng. Chẩn đoán điều trị chuyên khoa, chuyên nghiệp. Chất lượng dịch vụ y tế chuyên nghiệp Quy trình khám chữa bệnh an toàn, khoa học và hiệu quả, không làm mất nhiều thời gian của người bệnh. Thủ tục điều trị bệnh được nhân viên lễ tân hướng dẫn và giúp bạn hoàn thành nhanh chóng. Đồng thời mọi thông tin cá nhân được giữ kín tuyệt đối nên bạn hoàn toàn yên tâm chữa trị. Chi phí điều trị hợp lý Mọi chi phí khám và điều trị bênh lậu ở kinh đô được công khai, minh bạch và hợp lý theo đúng quy định của cơ quan chức năng. Chúng tôi luôn thông báo rõ ràng với người bệnh trước khi thực hiện điều trị. Phòng khám không ngày nghỉ Thời gian làm việc từ 8h – 20h tất cả các ngày trong tuần bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Vì vậy người bệnh hãy sắp xếp thời gian đến điều trị bệnh. Tránh ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Có rất nhiều địa chỉ điều trị bệnh lậu nhưng phòng khám kinh đô 79 nguyễn thị minh khai – bắc giang là cơ sở y tế phù hợp với bạn. Mọi thắc mắc về địa chỉ điều trị bệnh lậu, hãy liên hệ tới số 18006953/ 0388 036 248. Hoặc có thể chat trực tuyến với chuyên gia tại bảng “tư vấn trực tuyến” dưới đây. Nguồn: http://chuabenhxahoibacgiang.com/dia-chi-dieu-tri-benh-lau/
 12. Bạn có biết, thời gian điều trị bệnh sùi mào gà sớm hay muộn quyết định rất lớn đến hiệu quả chữa bệnh của chính bản thân người bệnh. Bởi, khi bạn điều trị bệnh sớm thì bệnh các triệu chứng bệnh chưa rõ ràng và cũng chưa gây nhiều biến chứng đến sức khỏe nên liệu trình điều trị sẽ đơn giản và có hiệu quả hơn. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào để nam giới có thể phát hiện bệnh sớm? Theo chuyên gia, muốn phát hiện mình có đang mắc bệnh hay không một cách sớm nhất thì bạn nên hiểu rõ biểu hiện của bệnh sùi mào gà ở nam giới là như thế nào. Từ đó mới có cho mình kiến thức để phát hiện cũng như phòng tránh bệnh. Biểu hiện sùi mào gà ở nam giới Sùi mào gà là căn bệnh có thể gặp ở bất cứ ai do virus hpv gây ra lây truyền chủ yếu qua đường tình dục không an toàn và gây nên tình trạng u nhú ở người. Bệnh nếu không được hỗ trợ điều trị kịp sớm có thể gây vô sinh – hiếm muộn, thậm chí là ung thư ở nam giới. Cùng điểm qua một số biểu hiện sùi mào gà ở nam giới chính dưới đây để có thể kịp thời phát hiện và điều trị bệnh hiệu quả nhất. Do bệnh sùi mào gà có thời gian ủ bệnh khá lâu từ 2 – 9 tháng tùy theo sức đề kháng của bệnh nhân mà sẽ phát bệnh ra ngoài. Do đó, nếu bạn mắc bệnh ở giai đoạn mới ủ bệnh thì việc phát hiện là rất khó và hầu như không thể. Sau khi phát bệnh, nam giới sẽ thấy cơ thể xuất hiện các nốt mụn sùi rất nhỏ và màu hồng, sờ vào có cảm giác mềm và không gây đau đớn hay ngứa ngáy. Bệnh sùi mào gà ở nam giới thường xuất hiện ở các khu vực sau: Dương vật Bìu Háng Dùi Bên trong hoặc xung quanh hậu môn Click vào đây để biết thêm về phương pháp điều trị sùi mào gà tại hậu môn Các nốt sùi mào gà có nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Cụ thể như: Những nốt mụn rộp nhỏ (có thể lớn cỡ 2–3mm) màu da hoặc màu hồng và thường mọc theo cụm tạo thành hình súp lơ. Một số người chỉ có 1 hoặc 2 mụn rộp. Khi các mụn rộp này nằm ngay trong vùng sinh dục thì thường mềm và khi chạm vào và có thể nhấp nhô hoặc bằng phẳng. Đa số trường hợp, sùi mào gà xuất hiện ở những vùng ẩm ướt (ví dụ như trong hoặc xung quanh niệu đạo, hậu môn hoặc háng) và không gây khó chịu hoặc đau. Trong một số ít trường hợp, chúng có thể gây ngứa, đặc biệt nếu bạn làm xước hoặc có va chạm mạnh sẽ làm chúng bị vỡ và chảy máu. Ngoài ra, nam giới mắc bệnh sùi mào gà thường có cảm giác mệt mỏi và chán ăn. Đặc biệt là nhu cầu tình dục giảm xuống đáng kể. Ngoài ra, bệnh nhân có thể cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch ở tại vùng bẹn háng và có thể bị sốt nhẹ. Điều trị sùi mào gà hiệu quả bằng phương pháp ala – pdt Sùi mào gà không chỉ dẫn tới một số nỗi đau ở thế xác mà ngay cả tinh thần cũng sẽ suy sụp. Thậm chí, bệnh có thể để lại hậu họa lâu dài, gây ra vô sinh hiếm muộn và nguy cơ hình thành một số tế bào dẫn đến ung thư dương vật, ung thư vòm họng hay ung thư hậu môn. Hiện nay, phương pháp quang điện học ala – pdt là phương pháp điều trị sùi mào gà hiệu quả và an toàn hiện nay. Phương pháp không những xóa bỏ các triệu chứng của bệnh mà còn tăng cường hệ miễn dịch giúp kích thích cơ thể sản sinh ra tế bào mới. Phương pháp sử dụng một lượng cao oxy singlet để chiếu lên vùng gây bệnh nhằm mục tiêu phá hủy các nốt sùi mà không gây chảy máu hay đau đớn. Ưu điểm vượt trội khi điều trị sùi mào gà bằng phương pháp ala – pdt là quá trình làm thủ thuật sẽ không dẫn đến đau đớn, không để lại sẹo xấu, hồi phục nhanh và không dẫn đến ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này. Điều trị sùi mào gà hiệu quả tại kinh đô Phòng khám bệnh xã hội kinh đô tại 79 nguyễn thị minh khai – bắc giang là địa chỉ điều trị bệnh sùi mào gà ở bắc giang quen thuộc của rất nhiều bệnh nhân. Phòng khám hiện đang áp dụng phương pháp ala – pdt giúp bệnh nhân giúp đỡ trị bệnh nhanh nhất. Một vài triệu chứng trong vòng 8 giờ đồng hồ có khả năng giảm bớt và biến mất sau 3 ngày. Nam giới có thể yên tâm khi chọn phòng khám bệnh xã hội kinh đô là cơ sở điều trị bệnh. Bởi phòng khám là nơi quy tụ của đội ngũ chuyên gia có trình độ và chuyên môn cao. Các bác sĩ thường tiến hành hỗ trợ chữa trị bệnh theo lộ trình phù hợp để thời gian hồi phục của người mắc bệnh là rất ngắn nhất hoặc hiệu quả nhất. Ngoài ra, các mức phí khám và điều trị tại đây đều vô cùng hợp lý do đã được bộ y tế xét duyệt và niêm yết công khai. Từ đó giúp bệnh nhân có thể dễ dàng tìm hiểu và có sự chuẩn bị trước về mặt kinh phí. Sùi mào gà là căn bệnh xã hội nhạy cảm và vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, bạn đừng ngần ngại mà hãy gọi ngay đến hotline 1800 – 6953 / 0388 – 036 – 248 hoặc click vào khung tư vấn để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất. Nguồn: http://chuabenhxahoibacgiang.com/bieu-hien-sui-mao-ga-o-nam-gioi/
 13. Sùi mào gà được biết đến là một trong những bệnh lý xã hội nguy hiểm, có khả năng gây ra những biểu hiện bệnh và biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhân. Khi mắc sùi mào gà, bạn có nguy cơ mang bệnh suốt đời nếu không có hướng can thiệp thích hợp. Vì thế có kiến thức đầy đủ về tác hại sùi mào gà ở nữ là cách để chú ý hơn trong việc điều trị nhằm có được kết quả cao. Thông tin trong bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tác hại sùi mào gà ở nữ giới và tìm ra được biện pháp phòng ngừa cũng như chữa trị hợp lý. Những tác hại khôn lường của sùi mào gà nữ mà bạn nên biết Bệnh sùi mào gà ở nữ giới chủ yếu do virus hpv gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn. Khi mắc sùi mào gà, nữ giới sẽ thấy có những dấu hiệu bệnh tại âm hộ, âm đạo, môi lớn, môi bé. Ngoài ra, các nốt mụn sùi mào gà còn có ở hậu môn, mắt, miệng,…. Là một trong những bệnh xã hội thường thấy, sùi mào gà giống các bệnh lý khác đều có khả năng dẫn đến nhiều biến chứng nguy hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân. Nữ giới khi mắc bệnh phải đứng trước nhiều nguy cơ nguy hại và tác động tiêu cực đến đời sống sinh hoạt. Theo các bác sĩ, tác hại sùi mào gà nữ có thể được kể đến như: Gây vô sinh hiếm muộn Sùi mào gà xuất hiện trực tiếp tại âm hộ, âm đạo. Nếu không điều trị ngay từ những ngày đầu có biểu hiện thì mụn sùi có thể xâm lấn vào bên trong tử cung. Các nốt sùi mào gà cản trở việc trứng và tinh trùng kết hợp với nhau tạo thành hợp tử. Hơn nữa, khi xuất hiện bên trong tử cung, không gian làm tổ của thai nhi cũng bị giảm đi đáng kể. Tử cung hẹp hơn khiến thai không thể phát triển toàn diện va an toàn. Mụn sùi mào gà bên trong tử cung là nguyên nhân khiến chị em có khả năng bị vô sinh do trứng và tinh trùng không gặp nhau cũng như phôi thai không có chỗ lưu trú để phát triển. Vô sinh là một trong những tác hại sùi mào gà nữ nguy hiểm nhất mà chị em tuyệt đối không được pháp chủ quan. Gây bệnh ung thư Bản thân virus hpv đã có khả năng gây ung thư cho nữ giới. Khi mắc sùi mào gà cần tích cực điều trị mới có thể hạn chế được nguy cơ ung thư. Nói cách khác, sùi mào gà và ung thư là hai bệnh có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu phát bệnh sau khoảng 10-15 tháng mà không có bất cứ can thiệp đúng cách nào, chị em phải đối mặt với nguy cơ ung thư cổ tử cung, ung thư âm đạo hay ung thư hậu môn. Ung thư là biến chứng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh mà bạn tuyệt đối không nên bỏ qua. Mọi bệnh lý ung thư xuất phát từ bệnh lý này đều khó chữa và gây ra những hậu quả nặng nề. Không chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt mà khả năng sinh sản bình thường và an toàn của chị em cũng bị phá vỡ. Là cửa ngõ cho nhiều bệnh xã hội khác Bệnh xã hội nào cũng làm suy giảm sức đề kháng của người bệnh, sùi mào gà không phải là ngoại lệ. Khi mắc sùi mào gà, hệ thống miễn dịch của bệnh nhân bị tấn công nghiêm trọng. Nếu không có sự can thiệp đúng lúc và đúng phương pháp, hệ miễn dịch của bạn sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Miễn dịch không tốt là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và mầm bệnh xâm nhập. Không dừng lại ở việc đối phó với những tác hại sùi mào gà gây ra, chị em còn phải đương đầu với các biểu hiện bệnh nguy hiểm khác như bệnh lậu hay hiv. Để hạn chế việc mắc các bệnh xã hội khác, ngay khi thấy có biểu hiện bệnh, bạn nên đến ngay những địa chỉ y tế chuyên khoa để được thăm khám. Trong quá trình điều trị, cần tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của bác sĩ để có được hiệu quả cao. Ảnh hưởng đến thai nhi Phụ nữ khi mang thai mắc sùi mào gà thì hệ lụy sẽ tăng gấp nhiều lần. Mầm bệnh từ mẹ có thể truyền sang cho con thông qua dây rốn hay quá trình sinh thường. Trẻ ra đời bằng biện pháp sinh thường tiếp xúc trực tiếp với dịch chứa mầm bệnh do đó, khả năng mắc sùi mào gà rất cao. Virus sùi mào gà có thể gây ra những bệnh lý về đường hô hấp và ảnh hưởng đến khả năng nghe nhìn của trẻ. Hệ miễn dịch không được đảm bảo khiến trẻ dễ mắc bệnh và không thể phát triển một cách toàn diện. Gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ cũng là một tác hại sùi mào gà của nữ mà chị em cần lưu ý. Đã xuất hiện biểu hiện bệnh, không còn cách nào hiệu quả hơn việc điều trị nhanh chóng tại những địa chỉ uy tín. Đây là cách để đảm bảo sức khỏe của bản thân cũng như tương lai của trẻ nhỏ. Ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh Các nốt sùi xuất hiện khắp cơ thể khiến chị em cảm thấy thiếu tự tin và không có được cuộc sống sinh hoạt bình thường. Mọi hoạt động đều bị ảnh hưởng bởi cảm giác đau và chảy dịch từ vết thương. Ngoài ra, bệnh nhân khi mắc bệnh thường không chủ động và thiếu tự tin trong quan hệ. Quá trình yêu không có được những cảm xúc cần thiết khiến chị em và cả bạn tình không thoải mái. Hơn nữa quan hệ tình dục khi đang mang bệnh cũng tăng nguy cơ lây nhiễm cho bạn đời. Các bác sĩ khuyến cáo nếu mắc bệnh nên kiêng quan hệ tình dục để giảm khả năng lây nhiễm. Trước những tác hại sùi mào gà nữ kể trên, bạn tuyệt đối không nên chủ quan trước bất cứ biểu hiện bệnh nào. Chữa bệnh càng sớm càng giảm được nguy cơ mắc biến chứng, đồng thời, việc điều trị diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Chọn điều trị ở đâu để giảm tác hại bệnh Trong bối cảnh có quá nhiều phòng khám mọc ra như hiện nay, việc lựa chọn được địa chỉ chuyên khoa là khá khó khăn với người bệnh. Chị em khó có thể chọn được cơ sở chữa bệnh vừa hiện đại vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí. Nếu còn đang băn khoăn thì phòng khám kinh đô bắc giang chính là giải pháp an toàn và đúng đắn cho bạn. Tại sao nên chọn phòng khám kinh đô bắc giang Nhiều bệnh nhân có tư tưởng đến những địa chỉ khám bệnh công để điều trị. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì tại những địa chỉ đó, chất lượng khám chữa được đảm bảo do có bác sĩ chuyên môn và phương pháp chữa bệnh hiện đại. Tuy nhiên, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để chờ đợi vì số lượng bệnh nhân quá đông. Nếu muốn tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo an toàn và chất lượng, bạn nên đến những địa chỉ như kinh đô. Đây là địa chỉ điều trị bệnh sùi mào gà ở bắc giang an toàn và uy tín được nhiều người tin tưởng. Đến với kinh đô, tác hại sùi mào gà ở nữ giới không còn là nỗi lo với bạn. Phòng khám có đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa với nhiều kinh nghiệm chữa bệnh xã hội nữ. Thêm vào đó, cơ sở vật chất hiện đại của phòng khám cũng là một trong những ưu điểm hấp dẫn bệnh nhân. Đến với kinh đô, bạn sẽ được hưởng những dịch vụ chất lượng cao: Phương pháp chữa bệnh hiện đại. Phương pháp ala-pdt là một trong những biện pháp được tin dùng hàng đầu hiện nay. Điều trị sùi mào gà bằng ala-pdt cho phép chẩn trị an toàn và điều trị hiệu quả. Bệnh nhân không chịu nhiều đau đớn và hồi phục nhanh Chất lượng dịch vụ cao Đội ngũ nhân viên y tế có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản Thủ tục khám chữa nhanh chóng, gọn gàng Chi phí điều trị sùi mào gà được thu theo đúng quy định Đội ngũ nhân viên tư vấn hoạt động 24/24. Bất cứ khi nào có nhu cầu được tư vấn, vui lòng liên hệ 18006953 hoặc 0388036248 để được cung cấp thông tin miễn phí. Bạn cũng có thể đến trực tiếp phòng khám bệnh xã hội kinh đô tại 79 nguyễn thị minh khai, bắc giang để bác sĩ thăm khám. Khi chọn khung tư vấn bên dưới, phòng khám sẽ phản hồi và tư vấn thêm về tác hại sùi mào gà nữ. Nguồn: http://chuabenhxahoibacgiang.com/tac-hai-sui-mao-ga-nu/
 14. Hiện nay, có giới tính thứ ba(lgbt) đã được công nhận. Thì một trong các vấn đề đáng quan tâm đó chính là quan hệ đồng giới trở nên phổ biến hơn. Đặc biệt khi chưa được trang bị các kiến thức về bệnh khiến họ phải đối mặt với các bệnh khá nguy hiểm. Bài viết dưới đây sẽ mách các lgbt cách chữa bệnh xã hội hiệu quả. Lgbt là gì? Lgbt là gì?lgbt là viết tắt của tổ chức “cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ ( lesbian ), đồng tính luyến ái nam (gay), song tính luyến ái (bisexual), hoán tính hay người chuyển giới ( transgender ). Lgbt có thực sự khác biệt? Đây là một thuật ngữ tương đối mới mẻ, được sử dụng từ năm 1990. Thuật ngữ lgbt đã được nhiều người biết đến. Nó được các tổ chức giới truyền thông về giới tính và tình dục tại mỹ. Bên cạnh đó có một số quốc gia nói tiếng anh sử dụng phổ biến. Quan hệ tình dục giữa các lgbt dễ mắc bệnh xã hội Theo các chuyên gia của phòng khám kinh đô bắc giang, những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục đang dần tăng lên giữa những người đồng tính và lưỡng tính. Những người có quan hệ đồng tính sẽ có nguy cơ mắc bệnh giang mai, lậu, sùi mào gà… Nguy cơ lgbt mắc bệnh xã hội Các con số thống kê cho thấy. Lgbt có nguy cơ mắc ung thư hậu môn cao gấp 17 lần so với những trường hợp quan hệ âm đạo. Việc quan hệ tình dục đồng giới nếu không cẩn thận, chủ động có các biện pháp phòng ngừa thì có nguy cơ phải đối mặt với các loại bệnh tật, điển hình nhất là các căn bệnh xã hội. Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp tới các bạn các bệnh xã hội thường gặp và mách các lgbt cách chữa bệnh xã hội hiệu quả. Các bệnh thường gặp Những bệnh xã hội mà lgbt thường gặp Giang mai Lây nhiễm khuẩn giang mai qua quan hệ qua đường âm đạo, quan hệ qua đường hậu môn không an toàn. Việc quan hệ qua đường miệng hoặc chạm trực tiếp với bệnh phẩm. Cộng đồng lgbt là đối tượng dễ mắc bệnh giang mai. Thông qua tiếp xúc và quan hệ tình dục đồng giới. Sùi mào gà Đây là bệnh do virus hpv gây ra và truyền nhiễm khi bạn có quan hệ tình dục với người mắc bệnh. Bệnh có thể lây nhiễm bất kể là lgbt hay người khác giới. Bệnh lậu Nhiều người cho rằng khuẩn lậu chỉ có thể lây qua quan hệ nam nữ. Tuy nhiên, trên thực tế bệnh lậu là một trong các căn bệnh rất dễ lây khi bạn có quan hệ đồng giới. Qua những hoạt động quan hệ thiếu lành mạnh ở hậu môn Mụn rộp sinh dục Hsv gây bệnh khiến bộ phận sinh dục mọc nên những mụn nước. Chính vì vậy khi bạn có tiếp xúc với người đồng giới thì khả năng mắc bệnh là cực kỳ cao. Viêm nhiễm bộ phận sinh dục Khi người bệnh có quan hệ đồng giới bằng tay, lưỡi, miệng… thì sẽ gây nhiễm khuẩn nấm và ký sinh trùng. Khi đó, các khuẩn này sẽ xâm nhập vào đường sinh dục, đường tiết niệu của bộ phận sinh dục. Biến chứng do bệnh xã hội gây ra Hiện nay có 4 căn bệnh xã hội dễ gặp nhất là sùi mào gà, giang mai, mụn rộp sinh dục. Bệnh chủ yếu lây qua con đường tình dục không an toàn. Nếu lgbt không phát hiện kịp thời và điều trị đúng phương pháp, người bệnh sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Chúng tôi sẽ giúp bạn nhận biết được bệnh và mách các lgbt cách chữa bệnh xã hội hiệu quả. Viêm nhiễm Người đồng tính sẽ bị viêm nhiễm tại cơ quan sinh dục, hậu môn do những tổn thương mà bệnh gây ra. Viêm nhiễm sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn xâm nhập và phát triển mạnh gây viêm âm đạo, viêm tử cung, viêm tinh hoàn…. Ảnh hưởng tâm lý Khi mắc bệnh, người bệnh nói chung, đặc biệt là những người đồng tính sẽ thấy hoang mang, lo lắng và mặc cảm. Họ vừa tủi thân với thân phận đồng tính của mình vừa lo sợ khi bị mọi người phát hiện mình là lgbt lại mắc bệnh xã hội. Nếu để lâu người đồng tính sẽ rơi vào trầm cảm dẫn đến những hành động ngoài tầm kiểm soát. Mắc các bệnh nguy hiểm Khi bị bệnh xã hội, lgbt sẽ phải đối mặt với các căn bệnh nguy hiểm khác như ung thư dương vật… đe dọa tới tính mạng người bệnh. Ảnh hưởng tới xã hội Ngày nay, xã hội đã thoáng hơn trong việc chấp nhận những người đồng tính. Người đồng tính có thể thoải mái hơn trong việc công khai giới tính và mối quan hệ của mình. Nhưng nếu họ bị mắc các bệnh xã hội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển chung của xã hội. Khi đó, người bệnh có thể vô tình gây lây bệnh sang cho người khác trong suốt quá trình sinh hoạt. Vậy nên, ngay khi nghi ngờ mắc các bệnh xã hội, người đồng giới nên bỏ qua mặc cảm. Nên tới ngay các địa chỉ chữa bệnh xã hội để khám và điều trị kịp thời. Cách chữa bệnh xã hội cho các lgbt Mách các lgbt cách chữa bệnh xã hội hiệu quảcác phương pháp dưới đây sẽ mách các lgbt cách chữa bệnh xã hội hiệu quả. Phương pháp dha Kỹ thuật này dựa vào nguyên lý áp dụng bước sóng siêu ngắn bên ngoài cơ thể. Khi đó sẽ sinh ra một lượng nhiệt thẩm thấu nhanh vào khu vực ổ bệnh. Loại bỏ các vi khuẩn gây nên bệnh lậu hiệu quả. Đây là phương pháp điều trị bệnh lậu vô cùng hiệu quả và được nhiều người tin tưởng. Ưu điểm Phương pháp này giúp làm teo và thay đổi được cấu trúc gen các tế bào gây bệnh. Giúp người bệnh sản sinh ra các tế bào mới, tiêu diệt được mầm bệnh và tăng sức đề kháng được cho cơ thể. Phương pháp ala-pdt Trong quá trình điều trị sùi mào gà sẽ tạo ra cảm quang đặc biệt. Khi đó, sẽ sản sinh ra oxy loại bỏ các cụm sùi. Đây là phương pháp có nhiều bước cải tiến so với các cách truyền thống trước đây. Ưu điểm Khi đó sẽ gây ức chế sự phát triển của vi rút, phục hồi thúc đẩy sự tái tạo các tế bào mới. Kỹ thuật này không gây đau, không ảnh hưởng tới các bộ phận xung quanh. Phương pháp miễn dịch cân bằng Kỹ thuật này khi kết hợp với gen sinh vật nhằm tác động trực tiếp tới các ổ bệnh, khống chế hiệu quả sự phát triển mạnh mẽ của xoắn khuẩn giang mai. Ưu điểm Tiêu diệt nguyên nhân gây bệnh. Phục hồi lại chức năng cũng như tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể của người bệnh. Điều trị bằng thuốc Với bệnh mụn rộp sinh dục. Các bác sĩ chuyên khoa cho biết. Hiện tại, vẫn chưa có thuốc đặc trị được căn bệnh này. Tuy vậy, để tránh được tình trạng bệnh nghiêm trọng, người bệnh sử dụng các loại thuốc uống và bôi lên ngoài da làm thuyên giảm các triệu chứng gây bệnh, chống viêm và gây phù nề. Địa chỉ chữa bệnh xã hội uy tín cho lgbt phòng khám bệnh xã hội kinh đô bắc giang là một trong các địa chỉ chữa bệnh xã hội ở bắc giang rất uy tín. Phòng khám đã được các chuyên gia hàng đầu đánh giá cao, và đông đảo người bệnh tin tưởng, lựa chọn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị Phòng khám luôn đầu tư trang thiết bị hiện đại điều trị các bệnh lý dẫn đến các bệnh xã hội nguy hiểm. Y bác sĩ giỏi Đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm khám và điều trị bệnh xã hội. Chúng tôi đã từng chữa trị cho rất nhiều ca là người đồng tính và đã khỏi bệnh. Phương pháp khám chữa Phòng khám kinh đô đã và đang áp dụng các phương pháp thăm khám và điều trị bệnh khi quan hệ đồng tính được các chuyên gia đầu ngành đánh giá rất cao. Quy trình chữa bệnh Quy trình khám chữa khá chuyên nghiệp, an toàn và nhanh chóng mang lại kết quả cao cho người bệnh. Chi phí Chi phí khám điều trị bệnh được niêm yết công khai, đảm bảo minh bạch cho người bệnh tới chữa trị. Trên đây chúng tôi đã mách các lgbt cách chữa bệnh xã hội hiệu quả. Mọi thông tin xin liên hệ qua hotline: 1800 6953/ 0388 036 248. Bạn cũng có thể kích vào khung tư vấn để nhận được sự tư vấn miễn phí. Hoặc bạn có thể tới 79 nguyễn thị minh khai – thành phố bắc giang để được chữa trị kịp thời. Nguồn:http://chuabenhxahoibacgiang.com/mach-cac-lgbt-cach-chua-benh-xa-hoi-hieu-qua/
 15. Nếu mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục mà cụ thể là các bệnh xã hội thì biểu hiện bệnh sẽ xuất hiện chủ yếu ở bộ phận sinh dục. Dương vật có mủ trắng, vàng hoặc xanh là dấu hiệu bất thường cho thấy bạn đã mắc những bệnh khá nguy hiểm. Biểu hiện này khiến nam giới cảm thấy lo lắng vì không biết đây là biểu hiện của bệnh gì. Vậy khi thấy dương vật có mủ trắng, vàng hoặc xanh thì bạn đã mắc những bệnh nào? Dương vật chảy mủ là dấu hiệu bệnh gì Dương vật chảy mủ là dấu hiệu bệnh gìcác bác sĩ chuyên nam khoa cho biết dương vật là bộ phận sinh dục ngoài của nam giới. Đây là cơ quan rất dễ bị tác động từ các yếu tố bên ngoài. Các yếu tố này dẫn đến tình trạng chảy mủ, nổi mụn, ngứa ngáy, đau rát và sưng tấy,…. Nam giới có biểu hiện chảy mủ ở dương vật thường do không chú ý đến vệ sinh bộ phận sinh dục hay do quan hệ tình dục không an toàn. Tình trạng dương vật bị chảy mủ có thể là dấu hiệu của những bệnh lý như: Viêm bao quy đầu Viêm bao quy đầu là một dạng viêm nhiễm nam khoa phổ biến. Nếu bị viêm bao quy đầu, nam giới thường có các triệu chứng như: ngứa, đau rát và sưng tấy ở bao quy đầu. Dương vật lúc này xuất hiện mủ có màu trắng đục và có mùi hôi khó chịu. Nếu lộn da bao quy đầu bên trong sẽ thấy có những vết viêm loét rỉ máu và dịch. Viêm bao quy đầu nếu không được can thiệp sẽ làm viêm nhiễm lan rộng. Viêm nhiễm có thể ngược dòng và gây ra nhiều tác hại khác. Bạn sẽ phải đối mặt với các nguy cơ như bị viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn hay vô sinh hiếm muộn. Viêm đường tiết niệu Tình trạng chảy mủ ở dương vật của nam giới cũng có thể là báo hiệu cho bệnh viêm đường tiết niệu. Nam giới khi bị viêm đường tiết niệu sẽ thấy triệu chứng đầu dương vật có mủ và sưng đau. Vùng kín bị ngứa rát kèm theo tiểu đau, tiểu buốt và tiểu nhiều lần,… Ngoài việc gây khó chịu cho nam giới trong vấn đề tiểu tiện và sinh hoạt hàng ngày thì viêm đường tiết niệu còn làm lây lan đến các bộ phận khác. Viêm tuyến tiền liệt, viêm mào tinh hoàn,…là các biến chứng có thể gặp phải khi mắc bệnh. Thậm chí, nam giới còn có nguy cơ bị viêm thận, suy thận do viêm nhiễm ngược dòng. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và gây vô sinh hiếm muộn cho nam. Mắc bệnh lậu Dương vật có mủ trắng, vàng hoặc xanh là dấu hiệu điển hình để nhận biết bệnh lậu ở nam giới. Bệnh do vi khuẩn neisseria gonorrhoeae gây ra. Bệnh lây nhiễm chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh. Ngoài ra, khuẩn lậu có thể xâm nhập vào cơ thể người lành bệnh thông qua những tiếp xúc ở vết thương hở. Lậu cũng có thể lây qua đường máu hay dùng chung đồ dùng cá nhân. Triệu chứng của bệnh lậu đó là đầu dương vật có mủ trắng đục hoặc vàng xanh. Mủ có mùi hôi đặc trưng và gây khó chịu cho người bệnh. Ngoài ra, khi mắc bệnh lậu, nam giới có thể nhận thấy một số biểu hiện khác như: Có cảm giác đau buốt khi tiểu tiện. Nổi hạch ở bẹn kèm theo sốt cao Ngứa ở quy đầu và vùng dương vật tấy đỏ Đau dọc niệu đạo mỗi khi tiểu tiện, niệu đạo ngứa và bị sưng. Có chất nhầy chảy ra ở niệu đạo mỗi buổi sáng. Mủ đặc biệt chảy nhiều khi ngủ dậy hoặc sau tiểu tiện. Đau rát khi quan hệ hoặc khi dương vật cương cứng. Bệnh lậu được xem là bệnh xã hội nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh chóng. Nếu không được điều trị sớm lậu có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm. Bệnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và làm tăng nguy cơ vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Nguy hiểm hơn, lậu có thể dẫn đến nhiễm trùng đường huyết và gây tử vong. Lưu ý Dương vật có mủ là dấu hiệu không bình thường. Điều này cho thấy bạn đã mắc những bệnh lý khá nguy hiểm. Nam giới tuyệt đối không được chủ quan trước biểu hiện bệnh mà cần tiến hành điều trị ngay. Điều trị sớm không chỉ giúp giảm thiểu tác hại bệnh lậu mà còn tiết kiệm thời gian cũng như chi phí điều trị. Bạn cần lưu ý để chọn được một địa chỉ uy tín điều trị bệnh. Chữa bệnh không chỉ yêu cầu yếu tố thời gian mà còn cần biện pháp can thiệp đúng đắn. Chỉ có những địa chỉ uy tín mới có đủ khả năng cung cấp được lộ trình điều trị thích hợp cho từng bệnh nhân. Chữa bệnh tại địa chỉ chữa bệnh xã hội là cách đơn giản để tăng hiệu quả điều trị. Hỗ trợ điều trị dương vật chảy mủ hiệu quả Hỗ trợ điều trị dương vật chảy mủvới từng bệnh lý gây hiện tượng chảy mủ dương vật khác nhau sẽ có các cách điều trị bệnh khác nhau. Muốn biết đâu là biện pháp phù hợp với bản thân, bạn nên đến những địa chỉ chuyên khoa thăm khám. Tại đây, các bác sĩ sẽ đưa ra lộ trình điều trị bài bản và an toàn cho bệnh nhân. Điều trị dài bao quy đầu Dài bao quy đầu là hiện tượng thường gặp ở nam giới. Da quy đầu không lộn được ra là nguyên nhân dẫn đến nhiều viêm nhiễm. Để giải quyết tình trạng này, áp dụng biến pháp cắt bao quy đầu của hàn quốc là biện pháp hợp lý. Cắt bao quy đầu kiểu hàn đảm bảo tính thẩm mỹ, không gây sẹo ở bộ phận sinh dục. Sau khi tiến hành cắt bao quy đầu, vùng kín nam giới đảm bảo được tính tự nhiên. Khả năng quan hệ và chất lượng tình dục sẽ đạt được những thăng hoa cần thiết. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể sử dụng thuốc để chữa dài bao quy đầu. Tuy nhiên, liệu pháp này không áp dụng cho nhiều đối tượng và không thể điều trị nhanh chóng. Chữa bệnh lậu bằng cách nào? Phương pháp phục hồi viêm nhiễm niệu đạo gen dha là biện pháp đang được giới chuyên gia khuyên dùng trong việc điều trị bệnh lậu. Phương pháp này là sự kết hợp của khoa học lâm sàng và yếu tố kỹ thuật hiện đại trong điều trị. Biện pháp có khả năng điều trị nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Nhờ khả năng kiểm tra chuyên sâu thông qua những thiết bị chuyên dụng, liệu pháp gen dha có thể ức chế thành công chuyển hóa tế bào. Nhờ đó, giúp ngăn bệnh tái phát hiệu quả. Biện pháp này có ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với cách điều trị bằng thuốc hay bằng biện pháp thông thường. Liệu pháp gen dha điều trị mô bệnh và tăng đề kháng cho mô lành. Kết quả chữa bệnh vì thế được duy trì lâu. Người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm khi tiến hành chữa bệnh bằng biện pháp này. Chi tiết: chữa bênh lậu bằng phương pháp dha Live chat Chi phí điều trị dương vật có mủ trắng là bao nhiêu Chi phí chữa bệnh lậu thường được căn cứ vào các yếu tố sau: Tình trạng bệnh Bệnh càng nặng thì chi phí chữa bện càng cao. Khi bệnh nặng tức là đã chuyên sang giai đoạn có biến chứng, việc điều trị sẽ khó khăn và kéo dài hơn. Do đó, bệnh nhân cần chữa bệnh càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí. Tuyệt đối không để dấu hiệu bệnh tiếp diễn trong thời gian dài, tránh những tác hại không đáng có. Phương pháp điều trị bệnh Chữa bệnh bằng biện pháp hiện đại thì sẽ tốn nhiều chi phí hơn bình thường. Điều này là do biện pháp hiện đại có khả năng đem đến hiệu quả điều trị cao hơn. Chữa bệnh bằng phương pháp ngoại khoa giúp giảm khả năng mắc biến chứng hoặc tái phát sau điều trị. Bệnh có thể chữa bằng thuốc, tuy nhiên, cách này không thể áp dụng cho toàn bộ đối tượng. Chữa bệnh bằng thuốc cũng kéo dài thời gian điều trị, thậm chí có thể gây hiện tượng nhờn thuốc. Chi phí tái khám Tái khám nhiều hay ít tùy thuộc vào khả năng đề kháng của bệnh nhân. Người bệnh nếu đề kháng kém thì sẽ mắc nhiều bệnh lý và có nguy cơ bị nhiễm trùng cao. Chi phí điều trị vì vậy sẽ cao hơn. Ngược lại, khi đề kháng tốt thì khả năng phục hồi nhanh. Tái khám bao nhiêu lần nên thực hiện theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không được bỏ qua phần này để đảm bảo hiệu quả điều trị. Chữa dương vật chảy mủ ở địa chỉ nào Phòng khám bệnh xã hội kinh đô bắc giang là một trong những địa chỉ uy tín để điều trị dương vật chảy mủ ở bắc giang. Đây là cơ sở có nhiều biện pháp hiện đại để khắc phục hiện tượng này. Ngoài ra, phòng khám còn có đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa, chuyên nghiệp. Thêm vào đó, cơ sở vật chất của phòng khám đảm bảo hiện đại và đáp ứng được nhu cầu điều trị của bệnh nhân. Chi phí điều trị của phòng khám được áp dụng theo đúng quy định. Tuyệt đối không có hiện tượng chèn ép người bệnh. Bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm chữa trị mà không lo ngại về chi phí. Thông tin của người bệnh được bảo mật và không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác. Nếu có nhu cầu điều trị, vui lòng đến 79 nguyễn thị minh khai, bắc giang để được đội ngũ bác sĩ trực tiếp thăm khám. Khi có thắc mắc, gọi 18006953 hoặc 0388036248 để được tư vấn miễn phí. Chọn khung tư vấn bên dưới để được cung cấp thêm thông tin về hiện tượng thấy dương vật có mủ trắng, vàng hoặc xanh là bệnh gì. Nguồn: http://chuabenhxahoibacgiang.com/thay-duong-vat-co-mu-trang-vang-hoac-xanh-la-benh-gi/