• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thetvbytesoft

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thetvbytesoft

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Glassdoor mang tới Hoa Kỳ những lợi thế so với Trung Quốc liên quan tới việc tăng trưởng công việc liên quan tới đến blockchain. Khi 2 nước tham gia cuộc đua tranh nhân sự cao cấp trong việc làm tới blockchain Xem thêm: Lập trình phần mềm Thị trường việc làm Blockchain đang phát triển Vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018, blockchain đã trở thành một từ cường điệu nóng bỏng có liên quan rộng rãi đến cryptocurrecny – đang trải qua giai đoạn tăng trưởng lớn, mặc dù không bền vững Xem thêm: Lập trình ứng dụng Blockchain Mặc dù sự cường điệu xung quanh cryptocurrecny đã chững lại khi thị trường gấu đang diễn ra, sự tăng trưởng công việc liên quan đến ngành công nghiệp blockchain đang tăng lên và các tín hiệu dữ liệu gần đây cho thấy một số công ty lớn ở Mỹ đang dẫn đầu về việc thuê mướn. Xem thêm: Công nghệ Blockchain Theo bộ dữ liệu, trong số 5.711 việc làm blockchain đang được quảng cáo trên Glassdoor trên toàn cầu, các nhà tuyển dụng ở Hoa Kỳ chiếm một nửa trong số tất cả các công việc đó, tiếp theo là Anh và Ấn Độ. Trong số các nhà tuyển dụng chiếm phần lớn các cơ hội việc làm này, IBM là một công ty tích cực tuyển dụng nhất, vì gã khổng lồ công nghệ hiện có gần 110 vị trí công việc mở cho những người quen thuộc với công nghệ tương đối mới. Các công ty đáng chú ý khác với sự phong phú của các cơ hội việc làm liên quan đến blockchain là Ernst & Young, Oracle, Deloit và PWC. Thật thú vị, trong số mười công ty hàng đầu với số lượng cơ hội việc làm dồi dào, chỉ có ba công ty liên quan trực tiếp đến cryptocurrency với Foris Limited đứng ở vị trí thứ tư, Crypto.com ở vị trí thứ chín và Wirex ở vị trí thứ mười. Trung Quốc có thể là đối thủ cạnh tranh Blockchain chính của Hoa Kỳ Mặc dù dữ liệu Glassdoor đặt Trung Quốc khá xa trong danh sách các quốc gia có dịch vụ việc làm liên quan đến blockchain lớn, The Next Web quan trọng lưu ý rằng vì Glassdoor là một trang web có trụ sở tại Anh và Hoa Kỳ, kết quả có thể bị sai lệch. Báo cáo từ PWC Anh Quốc vào cuối tháng 8 năm 2018 đã giải thích rằng Trung Quốc chỉ đứng sau Hoa Kỳ khi phát triển công nghệ non trẻ và quốc gia đang phát triển nhanh chóng này sẽ vượt qua Hoa Kỳ khi phát triển ba đến năm năm tới. Khi ngành công nghệ sổ cái kỹ thuật số tiếp tục phát triển bởi những bước nhảy vọt mỗi tháng, nhiều khả năng công nghệ này có mối quan hệ không thể tránh khỏi đối với tiền điện tử cuối cùng sẽ dẫn đến một số sự phát triển này tràn vào ngành công nghiệp crypto.
 2. Theo định nghĩa của Wikipedia thì Blockchain là : Blockchain (chuỗi khối), tên gọi ban đầu là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối liên kết với nhau bằng mã hoá và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin chứa rất nhiều thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với các khối trước đó. Có chứa một mã giao dịch về thời gian giao dịch. Blockchain tạo nên sự thay đổi dữ liệu gần: Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó. Xem thêm: Lập trình phần mềm Tương tự như vậy, Wikipedia định nghĩa Trí tuệ nhân tạo là: Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (tiếng Anh: artificial intelligence hay machine intelligence, thường được viết tắt là AI). Là trí tuệ, biểu diễn cho tất cả hệ thống nhân tạo. Thuật ngữ này thường dùng để nói đến các máy tính có mục đích không nhất định và ngành khoa học nghiên cứu về các lý thuyết và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo Xem thêm: Lập trình ứng dụng Blockchain Và theo báo cáo của Kailash Nadh tại LiveMint, hai công nghệ không có sự liên quan quan đến nhau - và không nên đánh đồng cùng nhau Xem thêm: Công nghệ Blockchain Kiểm tra gần như bất kỳ whitepaper nào cho một đợt mở bán ICO từ năm 2017 hoặc 2018 và rất có thể bạn sẽ thấy rằng dự án có kế hoạch kết hợp “kỳ diệu” giữa blockchain với trí tuệ nhân tạo để không chỉ cung cấp giải pháp kinh doanh mà còn giải quyết tất cả vấn đề của thế giới. Ném vào một số hình ảnh chứng khoán của các phi hành gia và robot, và bạn đã có được một bản whitepaper dự án hoàn chỉnh. Đáng buồn thay, mặc dù thị trường đã trưởng thành, chúng ta vẫn không thể thay đổi định kiến nặng nề này: những blockchain sẽ luôn đi liền với hình ảnh robot và trí tuệ nhân tạo. Như Nadh đã lưu ý, AI sau này sẽ là một thuật ngữ bao gồm rất nhiều khái niệm, kỹ thuật và công nghệ, tất cả đều nhằm mục đích làm cho máy tính hoạt động theo một cách thông minh. Trong khi đó, blockchain đã được chọn là một thuật ngữ bao gồm tất cả mọi thứ liên quan đến tiền điện tử hoặc công nghệ sổ cái phân tán, điều này nghe có vẻ tốt hơn nhiều đối với hệ thống tài chính kế thừa so với Bitcoin (BTC) một đồng tiền kỹ thuật số không yêu cầu bên thứ ba đáng tin cậy và nguồn cung hữu hạn. Liệu blockchain và trí tuệ nhân tạo có bao giờ kết hợp với nhau theo cách chúng ta vẫn thường nhầm tưởng hay không? Có thể – nhưng chỉ khi những robot đạt đến một mức độ trí tuệ nhân tạo nhất định để có thể quét con chip trong tay bạn để đảm bảo tất cả các giao dịch đã được xác minh của bạn trên blockchain cá nhân – hay nói cách khác: vẫn còn xa.
 3. Những nhà quản lý, đã giảm đi những lo ngại xung quanh về công nghệ blockchain, khi nhiều ý kiến cho rằng nó có thể khiến cho sự phát triển của ngành bị kìm hãm. Xem thêm: Lập trình phần mềm Theo báo cáo ngày 07/03/2019, ở Hội nghị thượng đỉnh DC Blockchain Summit năm nay tại Washington, DC. Nhiều nhà quản lý đã giảm bớt những lo ngại khi nói với những người tham dự rằng họ cho rằng công nghệ sẽ phát triển trong suốt năm 2019. Xem thêm: Lập trình ứng dụng Blockchain Thân thiện với Blockchain Tom Emmer, Đại diện Hoa Kỳ (R-Minnesota). Đã trình bày công nghệ này trước Quốc hội với ý định truyền cảm hứng cho sự giám sát của chính phủ. Xem thêm: Công nghệ Blockchain Emmer, đồng thời là đồng chủ tịch của Hội nghị Blockchain Caucus, tuyên bố rằng 2019 “là năm của blockchain, năm chúng ta tách biệt sự cường điệu với thực tế và bắt đầu khai thác blockchain trong các trường hợp sử dụng chính đáng để giảm chi phí và tăng hiệu quả”. Emmer cũng nhấn mạnh rằng: “Đại hội có một vai trò rõ ràng: chúng ta phải đảm bảo rằng quy định là đơn giản và chính xác. Nếu một sự chắp vá của các quy định xuất hiện, ngành công nghiệp sẽ phải chịu áp lực và chứng minh chính phủ hoạt động không hiệu quả. Sự nhầm lẫn này chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều quy định hơn, điều này sẽ chỉ cản trở sự đổi mới và ứng dụng tiềm năng của công nghệ”. Các khuyến nghị cho ngành công nghiệp Blockchain Emmer ca ngợi Phòng thương mại kỹ thuật số vì đã nghiên cứu vấn đề này và đã phát hành kế hoạch hành động quốc gia cho Blockchain. Kế hoạch này trình bày một cách tiếp cận thân thiện hơn về cách thức can thiệp của các cơ quan quản lý nhà nước có thể được thực hiện nhưng vẫn tính đến sự phát triển của công nghệ. Điều này cho thấy vị thế của chính phủ đang thay đổi liên quan đến ngành công nghiệp và bây giờ các cơ quan quản lý đã đưa ra cách tiếp cận theo quy định ủng hộ tăng trưởng để phát triển công nghệ blockchain ở Mỹ. Theo tài liệu Kế hoạch hành động quốc gia về Blockchain, công nghệ này đã được các công ty thực phẩm sử dụng để chứng nhận sản phẩm của mình và hợp lý hóa mạng lưới chuỗi cung ứng cho phép họ theo dõi sản phẩm trong khi cho phép các trung gian truy cập thông tin về toàn bộ quá trình chuyển đổi và phân phối thông qua đến người tiêu dùng cuối cùng. Emmer tuyên bố rằng từ tháng 1, ông đã đóng góp bằng cách kích hoạt Đạo luật về tính chắc chắn của quy định Blockchain mà ông cho rằng sẽ giúp gia tăng tốc độ tăng trưởng của blockchain tại quốc gia này. Emmer nói: “Các luật chuyển tiền được ban hành để đảm bảo sự bảo vệ người tiêu dùng ủy thác cho một thực thể khác bằng tiền của họ để chuyển chúng. Nếu không có khoản tiền nào được ủy thác cho người khác, thì chắc chắn rằng các quy định này không được áp dụng”. Emmer cũng đề cập đến tiền điện tử và lưu ý rằng mặc dù tội phạm lợi dụng những phương tiện của sự thay đổi, tiềm năng của nó nên không bị bác bỏ hoàn toàn: “Nhiều người, bao gồm cả những người trong thị trấn này, chỉ muốn tập trung vào blockchain và bỏ qua hoặc chỉ trích tiền điện tử. Họ sẽ cho chúng ta biết Bitcoin được sử dụng bởi bọn tội phạm và blockchain là sự đổi mới thực sự. Đúng là có những giao dịch bất hợp pháp. Nhưng đó không phải là một lý do để loại bỏ hoàn toàn tiền điện tử”. Một điểm nổi bật khác của hội nghị là thực tế đã có 130 tỷ đô la giá trị hiện được lưu trữ trong các mạng blockchain công khai.
 4. Blockchain đặt mục tiêu của mình vào ngành công nghiệp game điện tử. Sau sự tác động to lớn trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính và trở thành nền tảng của phong trào tiền điện tử. Xem thêm: Lập trình phần mềm Theo thống kê gần đây. Số lượng các game thủ mua avatar và token kỹ thuật ngày càng tăng. Nhiều nhà quan sát cho rằng, công nghệ blockchain sẽ đóng vai trò lớn hơn trong sự phát triển bùng nổ của eSports (thể thao điện tử). Xem thêm: Lập trình ứng dụng Blockchain " Blockchain có ý nghĩa to lớn cho ngành công nghiệp game. Giúp kéo dài tuổi thọ của trò chơi, giúp họ cảm thấy thú vị hơn, cung cấp nhiều trải nghiệm trước đây chưa từng thấy " Một nhà xuất bản game được tài trợ bằng chứng khoán kỹ thuật số, cho biết. Xem thêm: Công nghệ Blockchain Trên thực tế, tiếng vang của blockchain trong cộng đồng game có thể có ý nghĩa sâu rộng đối với toàn bộ ngành công nghiệp này, một số nhà quan sát cho biết. Một ví dụ là trong một trò chơi giả lập nấu ăn tên là “Cooking Mama”, trong đó người chơi được giao nhiệm vụ hoàn thành các thử thách công thức. Grossman cho biết các khóa riêng được tạo ra cho người dùng, về cơ bản là một chuỗi các số và chữ cái chỉ người dùng biết, có thể cho phép người chơi thay đổi thuật toán biểu thức trong trò chơi. Đổi lại, người chơi có thể tùy chỉnh các nhân vật, cũng như thay đổi công thức nấu ăn trong trò chơi. Kiến thức và khả năng truy cập của khóa riêng chỉ dành cho người dùng cũng có nghĩa là người chơi có thể yêu cầu quyền sở hữu kỹ thuật số đầy đủ đối với sản phẩm của họ. Ngoài ra, người dùng có thể chia sẻ những sáng tạo của họ với cộng đồng “Cooking Mama”, lấy một khóa công khai mà sau đó có thể được sử dụng để chuyển những tài sản kỹ thuật số đó giữa những người chơi. “Tài sản kỹ thuật số di chuyển trong thế giới PC đã được mở rộng trong nhiều năm, [nhưng] bảng điều khiển (consoles) chủ yếu đã ngăn chặn điều đó,” Grossman nói. Tuy nhiên, với blockchain, “chúng tôi đã tìm ra cách cho phép người dùng làm việc với các tài sản kỹ thuật số trên các yếu tố riêng tư, các yếu tố liên quan đến khóa, cho các trải nghiệm ‘Cooking Mama’ độc đáo.” Nâng cao trải nghiệm chơi game Sau khi “tung hoành” lĩnh vực tài chính, Blockchain nhắm mục tiêu đến ngành công nghiệp game điện tử eSports1 Khi esports nắm bắt được nhiều sự chú ý của công chúng hơn, một số người cho rằng blockchain có thể có tác động to lớn đến ngành công nghiệp này. Rahul Sood, CEO của công ty cá cược và truyền thông tin tức esports, Unikrn, tin rằng blockchain có thể cho phép các tài sản kỹ thuật số được giao dịch giữa các trò chơi khác nhau. Ý tưởng này đặc biệt hữu ích với sự phát triển của mô hình kinh doanh chơi miễn phí trong game, theo Sood. Trong một trò chơi FTP, phần lớn doanh thu đến từ các giao dịch mua trong trò chơi trên nền tảng do người dùng không phải mua trò chơi để chơi. “Khả năng thanh toán hoặc trao đổi tài sản trong game sẽ rất tuyệt, và blockchain thực sự có thể cho phép điều đó”, Sood nói với CNBC. “Blockchain có thể gây tác động to lớn đến không gian trong đó các mặt hàng ảo này có thể được giao dịch thông qua blockchain, và toàn bộ nền kinh tế ảo của chúng có thể được xây dựng trên đó.” Những người ủng hộ blockchain cho biết công nghệ này có thể giúp thúc đẩy trách nhiệm và tính minh bạch trong game. Trong trường hợp của Unikrn, hơn 850.000 tài khoản có khả năng đặt cược vào các trò chơi esports. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là Unikrn có số lượng giao dịch lớn, và khối lượng lớn các tài khoản và giao dịch đó đòi hỏi một phương pháp theo dõi hoạt động cấp cao. Blockchain “thực sự là cách tốt nhất để theo dõi các giao dịch”, Sood nói, và cho biết thêm rằng có “cả tấn ứng dụng” để sử dụng.
 5. Blockdata đã cố bố một nghiên cứu cho thấy, Blockchain có khả năng đột phá trong công nghiệp chuyển tiền. Blockchain chứa tiền mã hoá vượt trội hơn nhiều so với các dịch vụ truyền thống trong quá trình thanh toán chuyển tiền. Xem thêm: Lập trình phần mềm Xem thêm: Lập trình ứng dụng Blockchain Một số loại tiền mã hoá tốc độ khá nhanh Nhiều người chỉ trích Bitcoin vì có những hạn chế về khả năng, mở rộng nhưng một giao dịch trung bình thường mất khoảng 1 giờ để được xử lý.Để so sánh thì Western Union, MoneyGram và các công ty khác đại diện cho ngành công nghiệp trị giá 700 tỷ đô la sẽ khiến bạn phải chờ tới năm ngày. Xem thêm: Công nghệ Blockchain XRP của Ripple, tiền mã hóa được sử dụng rộng rãi cho các khoản thanh toán xuyên biên giới thậm chí còn có tốc độ giao dịch cao ngất ngưởng lên tới 1,500 TPS. Các công ty chuyển tiền blockchain Nghiên cứu nói trên cũng đề cập đến rất nhiều startup Blockchain (SureRemit, InstaRem, v.v.) đang tập trung vào việc chuyển tiền nhanh hơn và rẻ hơn. Đáng chú ý, hầu hết các công ty này sử dụng các công nghệ Blockchain hiện có, như RippleNet và Stellar. Ngoài ra còn có một số trường hợp ngoại lệ: Wyre, ví dụ, sử dụng công nghệ riêng của mình để thanh toán xuyên biên giới.
 6. Các Uncle Block (khối chú) trên Ethereum có bản chất giống như khối mồ coi của Bitcoin, với một vài khác biệt. Tương tự như khối mồ côi, đã được liên kết với Bitcoin, các uncle block sẽ liên kết với các chuỗi khối dựa trên Ethereum. Tương tự như các khối mồ côi Bitcoin, các uncle block là hợp lệ và được khai thác một cách chân thực, nhưng bị loại khỏi blockchain chính do cơ chế hoạt động của blockchain. Xem thêm: Blockchain 3.0 Một chuỗi Blockchain, được hình thành dựa trên các khối đang phát triển lưu trữ chi tiết về các giao dịch xảy trên mạng lưới blockchain. Sư khai thác các khối mới sẽ dựa theo quy trình triển khai Blockchain. Khối mới sẽ được tìm thấy và được gắn vào blockchain, sau khi xác minh và người khai thác đã tìm thấy khối mới này được hưởng phần thưởng khối. Chiều cao khối, cho biết độ dài của blockchain, tăng sau khi thêm khối mới. Xem thêm: Ứng dụng blockchain là gì Tuy nhiên, đôi khi, hai công cụ khai thác khác nhau có thể tạo ra một khối đồng thời. Điều này xảy ra do cơ chế hoạt động của blockchain, có thể không chấp nhận các khối mới được xác định vào blockchain ngay lập tức. Do sự chậm trễ này, một tình huống phát sinh trong đó một công cụ khai thác khác giải quyết cho cùng một khối chính xác và cố gắng thêm nó vào chuỗi mạng. Nó dẫn đến trạng thái tạm thời nhưng không rõ ràng của mạng blockchain, vì các nút khác nhau cố gắng xây dựng sự đồng thuận về việc khối nào mới được xác định sẽ tiếp tục và khối nào bị từ chối. Xem thêm: Lập trình blockchain Những người bị từ chối là những người có tỷ lệ chứng minh công việc (POW) tương đối thấp hơn và tạo thành các uncle block, trong khi những người có chia sẻ lớn hơn tham gia blockchain và hoạt động như một khối bình thường. Cái tên của uncle block là dựa trên các dòng của một cây gia đình. Hãy coi blockchain như một cây gia đình, với các khối được chấp nhận là “cha-con” chính hãng trong cây. Tuy nhiên, một người chú, mặc dù rất gần gũi với cha mẹ, nhưng thực sự là một phần của gia đình hạt nhân, do đó có liên quan nhưng tách biệt với gia đình hoặc blockchain. Lợi ích của Uncle Block Không giống như mạng Bitcoin không thưởng cho các khối mồ côi, Ethereum khuyến khích các thợ mỏ uncle block. Các uncle block hợp lệ được thưởng để vô hiệu hóa ảnh hưởng của độ trễ mạng đối với việc phân phối phần thưởng khai thác. Nó cũng giúp giảm sự tập trung của các ưu đãi trong đó các nhóm khai thác lớn với sức mạnh tính toán cao cuối cùng tuyên bố phần lớn các phần thưởng không để lại nghĩa đen cho từng người khai thác. Nó cũng làm tăng tính bảo mật của mạng bằng cách bổ sung công việc trên blockchain chính bằng công việc được thực hiện trong việc khai thác các uncle block .
 7. Không chỉ mang lại lợi ích cho giới kinh doanh, công nghệ blockchain còn mang đến lợi ích rõ ràng cho giới nghệ thuật và nhà báo. Lubin đã nói về các ngành công nghiệp khác nhau được hưởng lợi từ công nghệ blockchain trong một video vào ngày 12/03. Xem thêm: Blockchain 3.0 Cụ thể, theo ông blockchain cho phép đính kèm chính sách, quy định, cách thức nội dung được tiêu thu và chia sẻ. Ví dụ: các tác phẩm phái sinh, phát trực tuyến, biểu diễn công cộng...loại bỏ các trung gian Xem thêm: Ứng dụng blockchain là gì “Tôi nghĩ rằng các nghệ sĩ trong ngành công nghiệp âm nhạc trung bình chiếm khoảng 11% hoặc 12% giá trị trong ngành và những công ty thu âm lớn đó đang hút 70% hoặc nhiều hơn. Chúng tôi có thể thay thế các công ty thu âm đó bằng các hợp đồng thông minh trên nền tảng Ethereum”. Xem thêm: Lập trình blockchain Blockchain co ich Lubin tiếp tục cho biết, mặc dù vẫn sẽ có các trung gian như người quảng bá, nhưng họ sẽ không thể đến được vị trí chỉ huy nơi họ trích xuất tiền thuê khổng lồ chỉ vì vai trò trung gian của họ. Liên quan đến báo chí, Lubin nói rằng các nền tảng dựa trên blockchain như Civil có thể giúp ngành báo chí cung cấp nội dung trực tiếp cho người tiêu dung. Lubin nói rằng một nền tảng như Civil cho phép các văn phòng tin tức hình thành một bộ quy tắc đạo đức và đóng góp trái phiếu chứng khoán trên nền tảng này: “Nếu họ phá vỡ cam kết đó theo một cách nào đó, độc giả, thính giả của họ có thể khiển trách, có thể yêu cầu cổ phần của họ và có khả năng khiến họ bị đánh bật khỏi nền tảng”. Đầu tháng này, Civil đã công bố sự ra mắt nền tảng chính thức của họ, bất chấp ICO mờ nhạt vào năm ngoái. Nền tảng – nhằm mục đích cung cấp một mô hình kinh doanh thay thế cho ngành báo chí – hiện cho phép người tham gia mua tư cách thành viên Civil, bao gồm token CVL sẽ đại diện cho quyền biểu quyết của các thành viên trong hệ sinh thái Civil.
 8. Năm ngoái, mức giá bitcoin sụp từ 19.000 đô la xuống dưới 4.000 đô la. Nhiều nghi vấn đã dồn đến blockchain ( một trong những công nghệ mã hoá các giao dịch mà không có cơ quan tập trung ) Xem thêm: Blockchain 3.0 Phần lớn sự cường điệu xung quanh những lời hứa nghe có vẻ quá tốt là sự thật đang tiêu tan khi mà hiện thực và các quy định dần hiện ra. Tuy nhiên, những gì còn lại là các đội ngũ đã thể hiện được năng lực của mình, tràn ngập trong một cơn lũ tiền mặt từ các nhà đầu tư chính thống, và cả cơn lũ của doanh thu ngày càng dâng cao. Xem thêm: Ứng dụng blockchain là gì Năm nay, những công ty được sàng lọc từ top Fintech 50 2019, chắc chắn sẽ hình thành một số liên minh bất thường khi chúng phát triển sự cạnh tranh trong quá khứ với các công ty khởi nghiệp blockchain khác, để cạnh tranh tài chính chủ đạo với những người chơi lâu đời. Xem thêm: Lập trình blockchain Axoni Tương lai của Blockchain Top 50 công ty Fintech năm 2019 Các nhà đồng sáng lập của của Axoni – Greg và Jeff Schvey Trụ sở: Thành phố New York Các hợp đồng thông tin dựa trên blockchain sẽ thiết lập lại back office, của các thi trường phái sinh lớn nhất thế giới. Tác dụng sẽ cho phép các đối tác nhìn thấy những khoản: thương mại, tính toán, thanh toán... Sử dụng các hợp đồng thông minh dựa trên blockchain để để thiết lập lại back office (phòng ban hậu cần) của các thị trường phái sinh lớn nhất thế giới. Sổ cái phân tán của họ sẽ cho phép các đối tác nhìn thấy các khoản thanh toán, việc tính toán và thông tin thương mại quan trọng khác trong thời gian thực, cải thiện hiệu quả và giảm rủi ro. Đã hợp tác với các ngân hàng và trung gian tài chính lớn nhất thế giới. Tài trợ: 59 triệu đô la từ Goldman Sachs, JPMorgan và những công ty khác Hoạt động nổi bật: Hiện tại, họ đang đưa thị trường phái sinh tín dụng trị giá 10 nghìn tỷ đô la vào các hợp đồng thông minh làm việc với DTCC và một ban chỉ đạo gồm 15 ngân hàng lớn nhất thế giới. Họ đã giải quyết các giao dịch ngoại hối bằng cách sử dụng blockchain. Các nhà đồng sáng lập: CEO Greg Schvey, 32 tuổi và CTO Jeff Schvey, 33 tuổi. Hai anh em nhà Schvey cũng đồng sáng lập TradeBlock, nơi cung cấp các công cụ giao dịch tổ chức cho tiền mã hóa Bitfury Tương lai của Blockchain Top 50 công ty Fintech năm 2019-1 Giám đốc điều hành Bitfury – Valery Trụ sở: Amsterdam Công ty blockchain sẽ sử dụng dịch vụ này, có tác dụng khai thác những phần cứng bitcoin để khởi chạy blockchain của riêng mình. Thêm vào phần mềm thiết kế giúp cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và những người khác điều tra hoạt động bất hợp pháp bằng bitcoin. Tài trợ: Hơn 150 triệu đô la từ Korelya Capital, Macquarie Capital, Dentsu và những công ty khác. Định giá mới nhất: hơn 1 tỷ đô la Hoạt động nổi bật: doanh thu thu 500 triệu đô la trong năm 2018 Nhà đồng sáng lập & CEO: Valery Vavilov, 39 tuổi, một nhà khoa học máy tính được đào tạo ở Latvia. Circle Tương lai của Blockchain Top 50 công ty Fintech năm 2019-2 Các nhà đồng sáng lập Circle – Sean Neville và Jeremy Allaire Trụ sở: Boston Gã khổng lồ ngành tài chính crypto – Circle – năm ngoái đã tham gia vào lĩnh vực kinh doanh trao đổi với việc mua Poloniex và hiện đang cung cấp dịch vụ giao dịch, đầu tư và thanh toán tiền mã hóa. Tháng 10 năm ngoái đã hợp tác với Coinbase để ra mắt stablecoin USDC – một loại tài sản mã hóa sử dụng blockchain Ethereum và được hỗ trợ bởi đô la Mỹ. Tài trợ: 246 triệu đô la từ IDG Capital, Bitmain, Breyer Capital, Goldman Sachs và những công ty khác. Định giá mới nhất: 3 tỷ USD Hoạt động nổi bật: có khoảng 8 triệu khách hàng từ hơn 100 quốc gia; USDC mới đây đạt 335 triệu đô la giá trị thị trường, làm cho nó lọt vào top 20 loại tiền mã hóa có giá trị nhất .. Nhà đồng sáng lập & CEO: Jeremy Allaire, 47 tuổi, trước đây đã thành lập nền tảng video trực tuyến Brightcove được giao dịch công khai Coinbase Tương lai của Blockchain Top 50 công ty Fintech năm 2019-3 Giám đốc điều hành Coinbase – Brian Armstrong Trụ sở: San Francisco Với việc mở rộng ra khỏi nguồn gốc của nó như một ví bitcoin và sàn giao dịch bán lẻ, Coinbase hiện cung cấp thêm dịch vụ lưu ký tiền mã hóa, nền tảng giao dịch chuyên nghiệp và có tính tổ chức. Năm ngoái đã mua Earn.com, một dịch vụ mà người dùng trả bằng bitcoin để liên hệ với các chuyên gia qua email, với mức giá là 100 triệu đô la. Tài trợ: 525 triệu đô la từ Tiger Global Management, Andreessen Horowitz, YC Continuity và những công ty khác. Định giá mới nhất: 8 tỷ USD Hoạt động nổi bật: Là startup được tài trợ nhiều nhất bằng tiền mã hóa; đã mở 25 triệu ví cho khách hàng. Nhà đồng sáng lập & CEO: Brian Armstrong, 36 tuổi, người có lượng tài sản nắm giữ từ Coinbase đã khiến anh trở thành tỷ phú.
 9. Theo lời một giám đốc của HSBC tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí kinh doanh và công nghệ Pháp L’Usine Digitale, ngày 4/2: "Một trong những điểm mạnh chính của công nghệ blockchain là sự minh bạch và tính tức thời. " Xem thêm: Blockchain 3.0 Điểm mạnh chính của Blockchain là Tính minh bạch và Tính tức thời Béatrice Collot, Trưởng phòng Thương mại Toàn cầu và Tài chính tại ngân hàng đa quốc gia HSBC, đã mô tả vai trò của các công nghệ mới nổi, như trí tuệ nhân tạo ( AI ), Internet of Things ( IoT ) và blockchain, trong tài chính thương mại. Cô đã đưa ra nhận xét của mình trong bối cảnh hội nghị IN Banque diễn ra tại Paris tuần này. Xem thêm: Ứng dụng blockchain là gì Theo Collot, blockchain chuyển đổi tài chính thương mại toàn câu bằng cách hợp tất cả các bên liên quan lại với nhau và cho phép thông tin chia sẻ một cách minh bạch rõ ràng hơn Xem thêm: Lập trình blockchain Cụ thể, Collot nói rằng, blockchain có thể hội tụ hai hệ sinh thái liên quan tới tài chính thương mại - hệ sinh thái tài chính gồm các: ngân hàng, nhà cung cấp và hệ sinh thái chuỗi cung ứng. Đồng thời, công nghệ này có thể cung cấp một nền tảng thống nhất cho nhiều bên liên quan, có khả năng tránh những khó khăn làm chậm hoạt động, Collot giải thích. Giám đốc điều hành HSBC nêu: “Do đó, tính minh bạch và tính tức thời là thế mạnh thực sự của blockchain và sẽ tạo ra không chỉ tiết kiệm đáng kể thời gian và tăng tính bảo mật, mà còn tiết kiệm [tài chính] đáng kể”. Tuy nhiên, Collot nhấn mạnh rằng lợi ích của công nghệ blockchain nên được coi là tiềm năng vào thời điểm này, cho rằng, chúng tôi chưa hoàn toàn ở đó. Collot nhấn mạnh rằng để thành công, công nghệ phải được áp dụng rộng rãi. Collot lưu ý thêm những gì cô thấy là ba nền tảng blockchain chính hiện đang được sử dụng, đặt tên cho tập đoàn blockchain R3 lao s Corda, Ethereum ( ETH ) và Hyperledger do IBM hỗ trợ . Giám đốc điều hành HSBC cũng đề cập rằng ngân hàng đang tích cực tham gia vào các nền tảng tài chính thương mại blockchain We.trade và eTradeConnect , cũng như dự án thương mại Voltron do Corda cung cấp . Ra mắt vào tháng 10 năm 2018, dự án Voltron dự định sẽ áp dụng blockchain vào quá trình giao dịch thư tín dụng. Giao dịch trực tiếp đầu tiên của dự án đã được ngân hàng quốc tế ING của Hà Lan thử nghiệm vào tháng 11 năm 2018. Vào giữa tháng 1, HSBC tiết lộ họ đã giải quyết 250 tỷ đô la giao dịch ngoại hối bằng cách sử dụng blockchain vào năm 2018. Nền tảng blockchain của ngân hàng, được đặt tên là FX FX Everywhere, đã báo cáo xử lý 3 triệu giao dịch và 150.000 thanh toán kể từ khi ra mắt vào tháng 2 năm ngoái.
 10. Vào ngày 26/2, theo báo cáo của Asahi Shimbun tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản Sony và công ty dịch vụ thiết bị CNTT Fujitsu đã tạo ra dữ liệu giáo dục dưới dạng mã hoá Xem thêm: Blockchain 3.0 Khi sử dụng công nghệ blockchain, sẽ có tác dụng ngăn tài liệu giả mạo thành ngôn ngữ mà một số người nước ngoài cố tình sử dụng để nhận tình trạng cư trú tại Nhật Bản. Xem thêm: Ứng dụng blockchain là gì Để cư trú ở Nhật, người nước ngoài phải nộp chứng nhận trình độ tiếng Nhật cho Cục quản lý xuất nhập cảnh. Giấy chứng nhận cho biết có thể được cấp bởi các tổ chức giáo dục Nhật Bản ở nước ngoài. Các trường dạy tiếng Nhật trong nước sẽ nộp các chứng chỉ thay mặt cho các tổ chức ở nước ngoài. Xem thêm: Lập trình blockchain Bản sao bất hợp pháp của các chứng chỉ ngôn ngữ đã được tìm thấy ở một số quốc gia khác nhau. Asahi Shimbun nói rằng sinh viên không có trình độ ngôn ngữ phù hợp có thể gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày tại Nhật Bản. Hai công ty đã tạo ra nền tảng bằng cách kết hợp hệ thống học tập trực tuyến của Fujitsu với một blockchain được phát triển bởi công ty con Sony Global Education Inc. . Sony và Fujitsu sẽ cố gắng thử nghiệm nền tảng vào tháng 3, trước khi triển khai để sử dụng trong thế giới thực vào tháng Tư. Thử nghiệm sẽ diễn ra tại Human Academy Co., nơi điều hành các trường dạy tiếng Nhật ở các thành phố Osaka, Saga và Tokyo. Các trường đại học và tổ chức học tập khác trên khắp thế giới đã và đang sử dụng công nghệ blockchain để chống lại các văn bằng giả. Tuần trước, chính phủ Malta đã thông báo rằng tất cả các chứng chỉ giáo dục trong nước, bao gồm cả các chứng chỉ từ các trường nhà nước, tư nhân và địa phương, sẽ được lưu trữ trên một blockchain. Vào tháng 1, Đại học Bahrain thông báo sẽ cấp bằng tốt nghiệp trên một blockchain. Trường đại học sử dụng tiêu chuẩn mở Blockcerts trong quan hệ đối tác với Learning Machine, một công ty khởi nghiệp cung cấp một hệ thống dựa trên blockchain để phát hành và xác minh hồ sơ chính thức.
 11. Cơ chế bảo mật của Blockchain gồm nhiều kỹ thuật tiên tiến bao gồm các mô hình toán học về hành vi và ra quyết định. Công nghệ blockchain là cấu trúc cơ bản của hệ thống tiền điện tử và là thứ ngăn chặn loại tiền kỹ thuật số này bị trùng lặp hoặc phá hủy. Blockchain ứng dụng trong nhiều ngành khác nhau, trongn nhiều bối cảnh khác nhau. Tạo ra sự bất biến và bảo mật dữ liệu có giá trị cao. Một trong số đó phải kể tới đó là: theo dõi quyên góp từ thiện, cơ sở dữ liệu y tế và quản lý chuỗi cung ứng. Xem thêm: Blockchain 3.0 Tuy nhiên, bảo mật blockchain không phải là một chủ đề đơn giản. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu các khái niệm và cơ chế cơ bản mang lại sự bảo vệ mạnh mẽ cho các hệ thống sáng tạo này. Các khái niệm về sự bất biến và đồng thuận Mặc dù nhiều tính năng đóng vai trò bảo mật liên quan đến blockchain, hai trong số những điều quan trọng nhất là các khái niệm về sự đồng thuận và bất biến. Đồng thuận đề cập đến khả năng của các node trong mạng blockchain phân tán để đồng ý về trạng thái thực của mạng và về tính hợp lệ của các giao dịch. Thông thường, quá trình đạt được sự đồng thuận phụ thuộc vào cái gọi là thuật toán đồng thuận. Xem thêm: Ứng dụng blockchain là gì Mặt khác, tính bất biến đề cập đến khả năng của blockchain để ngăn chặn sự thay đổi của các giao dịch đã được xác nhận. Mặc dù các giao dịch này thường liên quan đến việc chuyển tiền điện tử, nhưng chúng cũng có thể đề cập đến hồ sơ của các dạng dữ liệu số phi tiền tệ khác. Xem thêm: Lập trình blockchain Kết hợp, đồng thuận và bất biến cung cấp khuôn khổ cho bảo mật dữ liệu trong các mạng blockchain. Mặc dù các thuật toán đồng thuận đảm bảo rằng các quy tắc của hệ thống đang được tuân theo và tất cả các bên liên quan đều đồng ý về trạng thái hiện tại của mạng – tính không thay đổi đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và hồ sơ giao dịch sau khi mỗi khối dữ liệu mới được xác nhận là hợp lệ. Vai trò của mật mã trong bảo mật blockchain Blockchain phụ thuộc rất nhiều vào mật mã để đạt được bảo mật dữ liệu của họ. Một chức năng mã hóa cực kỳ quan trọng trong bối cảnh như vậy là băm. Băm là một quá trình trong đó một thuật toán được gọi là hàm băm nhận đầu vào dữ liệu (có kích thước bất kỳ) và trả về một đầu ra xác định có chứa giá trị độ dài cố định. Bất kể kích thước đầu vào, đầu ra sẽ luôn luôn có cùng độ dài. Nếu đầu vào thay đổi, đầu ra sẽ hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, nếu đầu vào không thay đổi, hàm băm kết quả sẽ luôn giống nhau – bất kể bạn chạy hàm băm bao nhiêu lần. Trong các chuỗi khối, các giá trị đầu ra này, được gọi là băm, được sử dụng làm định danh duy nhất cho các khối dữ liệu. Băm của mỗi khối được tạo ra liên quan đến hàm băm của khối trước đó và đó là thứ liên kết các khối lại với nhau, tạo thành một chuỗi các khối. Hơn nữa, băm khối phụ thuộc vào dữ liệu chứa trong khối đó, có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với dữ liệu sẽ yêu cầu thay đổi đối với băm khối. Do đó, hàm băm của mỗi khối được tạo dựa trên cả dữ liệu chứa trong khối đó và hàm băm của khối trước đó. Các mã định danh băm này đóng vai trò chính trong việc đảm bảo tính bảo mật và tính bất biến của blockchain. Băm cũng được tận dụng trong các thuật toán đồng thuận được sử dụng để xác nhận các giao dịch. Ví dụ, trên blockchain Bitcoin, thuật toán Proof of Work (PoW) được sử dụng để đạt được sự đồng thuận và để khai thác các đồng tiền mới sử dụng hàm băm có tên là SHA-256. Đúng như tên gọi, SHA-256 nhận dữ liệu đầu vào và trả về hàm băm dài 256 bit hoặc 64 ký tự. Ngoài việc cung cấp bảo vệ cho các hồ sơ giao dịch trên sổ cái, mật mã cũng đóng một vai trò trong việc đảm bảo tính bảo mật của các ví được sử dụng để lưu trữ các đơn vị tiền điện tử. Các khóa công khai và khóa riêng tư được ghép tương ứng cho phép người dùng nhận và gửi thanh toán được tạo thông qua việc sử dụng mật mã khóa bất đối xứng hoặc khóa công khai. Khóa riêng được sử dụng để tạo chữ ký số cho các giao dịch, giúp xác thực quyền sở hữu đối với các đồng tiền đang được gửi. Mặc dù các chi tiết cụ thể nằm ngoài phạm vi của bài viết này, bản chất của mật mã bất đối xứng ngăn không cho bất kỳ ai trừ người giữ khóa riêng truy cập tiền được lưu trữ trong ví tiền điện tử, do đó giữ cho các khoản tiền đó an toàn cho đến khi chủ sở hữu quyết định chi tiêu chúng (miễn là riêng tư khóa không được chia sẻ hoặc bị xâm phạm). Kinh tế học tiền điện tử Ngoài mật mã, một khái niệm tương đối mới được gọi là kinh tế học tiền điện tử cũng đóng một vai trò trong việc duy trì tính bảo mật của các mạng blockchain . Nó liên quan đến một lĩnh vực nghiên cứu được gọi là lý thuyết trò chơi, trong đó toán học mô hình hóa việc ra quyết định của các tác nhân hợp lý trong các tình huống với các quy tắc và phần thưởng được xác định trước. Trong khi lý thuyết trò chơi truyền thống có thể được áp dụng rộng rãi cho một loạt các trường hợp, kinh tế học tiền điện tử mô hình cụ thể và mô tả hành vi của các nút trên các hệ thống blockchain phân tán. Nói tóm lại, kinh tế học tiền điện tử là nghiên cứu về tính kinh tế trong các giao thức blockchain và kết quả có thể xảy ra mà thiết kế của chúng có thể xuất hiện dựa trên hành vi của người tham gia. Bảo mật thông qua kinh tế học tiền điện tử dựa trên khái niệm rằng các hệ thống blockchain cung cấp các khuyến khích lớn hơn cho các nút để hành động trung thực hơn là áp dụng các hành vi độc hại hoặc bị lỗi. Một lần nữa, thuật toán đồng thuận Proof of Work được sử dụng trong khai thác Bitcoin cung cấp một ví dụ điển hình về cấu trúc khuyến khích này. Khi Satoshi Nakamoto tạo ra khuôn khổ cho khai thác Bitcoin, nó được thiết kế có chủ ý là một quá trình tốn kém và tốn nhiều tài nguyên. Do sự phức tạp và nhu cầu tính toán của nó, khai thác PoW liên quan đến một khoản đầu tư đáng kể về tiền bạc và thời gian – bất kể nút khai thác ở đâu và của ai. Do đó, cấu trúc như vậy cung cấp một sự khinh thường mạnh mẽ đối với hoạt động độc hại và khuyến khích đáng kể cho hoạt động khai thác trung thực. Các nút không trung thực hoặc không hiệu quả sẽ nhanh chóng bị trục xuất khỏi mạng blockchain, trong khi các công cụ khai thác trung thực và hiệu quả có tiềm năng nhận được phần thưởng khối đáng kể. Tương tự, sự cân bằng rủi ro và phần thưởng này cũng cấp cho sự bảo vệ chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng có thể làm suy yếu sự đồng thuận bằng cách đặt tỷ lệ băm đa số của mạng blockchain vào tay một nhóm hoặc một thực thể. Các cuộc tấn công như vậy, được gọi là các cuộc tấn công 51 phần trăm, có thể cực kỳ tai hại nếu được thực hiện thành công. Do tính cạnh tranh của việc khai thác Proof of Work và độ lớn của mạng Bitcoin, khả năng một diễn viên độc hại giành quyền kiểm soát phần lớn các nút là vô cùng nhỏ. Hơn nữa, chi phí cho sức mạnh tính toán cần thiết để đạt được 51% quyền kiểm soát của một mạng blockchain khổng lồ sẽ là thiên văn, mang lại sự bất mãn ngay lập tức để đầu tư lớn như vậy cho phần thưởng tiềm năng tương đối nhỏ. Thực tế này góp phần tạo nên một đặc tính của blockchains được gọi là Byzantine Fault Tolerance (BFT), về cơ bản là khả năng hệ thống phân tán tiếp tục hoạt động bình thường ngay cả khi một số nút bị xâm phạm hoặc hành động độc hại. Miễn là chi phí thiết lập phần lớn các nút độc hại vẫn bị cấm và các ưu đãi tốt hơn tồn tại cho hoạt động trung thực, hệ thống sẽ có thể phát triển mạnh mà không bị gián đoạn đáng kể. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các mạng blockchain nhỏ chắc chắn dễ bị tấn công đa số vì tổng tỷ lệ băm dành cho các hệ thống đó thấp hơn đáng kể so với Bitcoin. Bớt tư tưởng Thông qua việc sử dụng kết hợp lý thuyết trò chơi và mật mã, blockchain có thể đạt được mức độ bảo mật cao như các hệ thống phân tán. Tuy nhiên, như với gần như tất cả các hệ thống, điều quan trọng là hai lĩnh vực kiến thức này được áp dụng đúng cách. Một sự cân bằng cẩn thận giữa phân cấp và bảo mật là rất quan trọng để xây dựng một mạng lưới tiền điện tử đáng tin cậy và hiệu quả. Khi việc sử dụng blockchain tiếp tục phát triển, hệ thống bảo mật của họ cũng sẽ thay đổi để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng khác nhau. Các blockchain tư nhân hiện đang được phát triển cho các doanh nghiệp kinh doanh, ví dụ, phụ thuộc nhiều vào bảo mật thông qua kiểm soát truy cập hơn là các cơ chế lý thuyết trò chơi (hay tiền điện tử) không thể thiếu đối với sự an toàn của hầu hết các blockchain công cộng .
 12. Như chúng ta thấy, hiện tượng Blockchain đang dần hòa nhập vào cuộc sống của chúng ta, làm cho nó bắt buộc phải hiểu các ứng dụng và hạn chế của nó. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về cách Blockchain có thể giúp cho nghành công nghiệp thực phẩm phát triển hơn. Xem thêm: Blockchain 1.0 Hệ thống thực phẩm hiện nay của chúng tôi cung cấp những cơ hội rộng mở để khám phá xem công nghệ Blockchain có tương tác với hệ sinh thái của chúng ta, cả con người và sinh thái, để làm tăng thêm giá trị cho cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy mà đã có nhiều công ty mới thành lập đã làm việc rất chăm chỉ cho lĩnh vực này. Xem thêm: Ứng dụng Blockchain Sau khi giới thiệu Ethereum, Altcoins đã trở thành một cách phổ biến để giới thiệu các ý tưởng cho bí ẩn mới. Chúng tôi hiện đang trong giai đoạn quảng cáo, nơi mà nhiều nhà phát triển đang đề xuất các ý tưởng táo bạo để giải quyết các vấn đề không tồn tại hoặc tầm thường. Điều quan trọng là xã hội và các nhà phát triển tập trung vào việc áp dụng Blockchain cho các dự án có liên quan và quan trọng chứ không phải giả định công nghệ Blockchain là thuốc chữa bách bệnh phù hợp với mọi vấn đề. Xem thêm: Blockchain 2.0 Thực phẩm và ăn uống Chất lượng thực phẩm rõ ràng liên quan đến bệnh mãn tính như bệnh tim, tổn thương gan, đột quỵ, tiểu đường và ung thư, … Chúng ta có thể làm giảm đáng kể bệnh mãn tính bằng cách nâng cao chất lượng của thực phẩm. Điều đó khiến chúng ta phải trả lời cho câu hỏi: Tại sao chúng ta ăn thức ăn chất lượng kém ? Vấn đề lớn này có thể được chia thành ba phần: sản xuất, giao hàng và bán hàng. Việc sản xuất lương thực được bắt đầu từ các trang trại. Trồng trọt luôn phải gánh chịu những rủi do cao như: thiên tai, mất mùa hay thất bại trong thu hoạch… Nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến những vấn đề mà trang trại đang cung cấp, bên cạnh đó các điều kiện về thị trường và các tập đoàn nông nghiệp lớp cũng làm cho cuộc sống của những nông dân nhỏ gặp nhiều thách thức. Họ lạm dụng những vị trí của họ bằng cách sử dụng phân bón đắt tiền và hạt giống GMO được cấp bằng sáng chế để đạt được lợi thế cạnh tranh so với các hoạt động nhỏ hơn. Cung cấp thực phẩm cũng là một vấn đề đáng nói. Nông nghiệp hiện đại đang bị bao vây bởi mô hình nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng. Các nhà sản xuất lương thực quy mô lớn thường tổ chức sản xuất lương thực công nghiệp ở các nước đang phát triển. Sau đó họ tạo ra các mạng lưới phân phối quy mô lớn để bán thực phẩm trên toàn cầu. Các nhà sản xuất thường không thể bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng, phải thu hút các nhà buôn hoặc nhà phân phối mua sản phẩm của họ với giá rẻ. Các công ty lớn có thể sản xuất lương thực rẻ tiền và lấp đầy các kênh phân phối, nhưng thực phẩm này không bao giờ được tiêu thụ hết. Kết quả là tạo ra một vấn đề mới: chất thải thực phẩm và việc thải bỏ. Các nguồn lực như nhiên liệu và phân bón được sử dụng để sản xuất và phân phối thực phẩm sẽ không bao giờ được tiêu thụ, gây lãng phí. Giải pháp triển khai Thực tế cho thấy, các vấn đề vềsức khoẻ, ăn uống, nuôi trồng , nông nghiệp và hậu cần được kết nối với nhau, và chúng ta có thể giải quyết những thách thức này thông qua các công nghệ hiện đại, sử dụng các chuyên gia hiểu được hệ thống. Chúng tôi đã nói chuyện với Liz Reitzig , người sáng lập NourishingLiberty, người đã dành 15 năm làm việc về các hệ thống thực phẩm từ mọi góc độ. Cô là người ủng hộ người tiêu dùng, người đã làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, chính sách, nông nghiệp và hỗ trợ của nông dân. Blockchain như một công cụ tài chính Công nghệ Blockchain cung cấp các công cụ tài chính tốt để cung cấp cho nông dân một khoản thanh toán kịp thời và đầy đủ cho những nỗ lực của họ. Sử dụng các công nghệ này sẽ giúp tránh rủi ro và làm cho cuộc sống của người nông dân dễ dàng hơn. Nhờ các hợp đồng thông minh , nông dân có thể được trả lương cả năm, không chỉ vào mùa hè và mùa thu. Sử dụng một hệ thống tính toán dựa trên các hợp đồng thông minh, an toàn hơn nhiều khi làm việc với đơn đặt hàng trước, các giỏ đựng thực phẩm và các câu lạc bộ mua hàng. Đơn giản hóa việc giao hàng Giao dịch thanh toán điện tử có thể bao gồm bất kỳ điều kiện thỏa thuận nào mà không cần phải nhờ đến luật sư. Ví dụ cụ thể: Chủ một quán cà phê nhỏ có thể mua hạt cà phê trực tiếp từ nông dân Kenya. Họ có thể đặt hàng, giao hàng đến châu Âu, trả tiền thủ tục hải quan và chứng nhận theo luật pháp của quốc gia giao hàng. Giao dịch điện tử sẽ giúp nông dân giảm bớt chuỗi trung gian dài và cắt giảm nhiều khoản chi phí để được giá tốt đến tay người tiêu dùng. Nguồn gốc, chất lượng và chứng nhận Thực hiện Blockchain vào các bước sản xuất, chứng nhận và chế biến thực phẩm tạo ra tính minh bạch trong một hệ thống không minh bạch và cho phép người tiêu dùng hỗ trợ các nhà cung cấp mà họ lựa chọn. Nó đặc biệt phù hợp với các sản phẩm gốc hữu cơ và được chứng nhận.
 13. Khái niệm và đặc tính của blockchain Khái niệm Blockchain (chuỗi khối) thường được tiếp cận trên 3 khía cạnh khác nhau. Trước hết, xét trên khía cạnh kinh tế, blockchain được hiểu là một cuốn sổ cái có thể chia sẻ, bảo mật và có khả năng chống ăn cắp thông tin, trong đó ghi chép lại tất cả những giao dịch tài sản phát sinh giữa các bên tham gia trong một mạng ngang hàng cá nhân (đơn giản bao gồm các máy tính kết nối mạng). Xét trên khía cạnh công nghệ, blockchain được coi là một giải pháp đảm bảo an toàn cho các giao dịch thực hiện nhờ biện pháp mã hóa bất biến các giao dịch tài sản đã được thực hiện. Còn xét trên khía cạnh xã hội, blockchain giúp tạo dựng niềm tin cho các bên tham gia giao dịch thông qua một mạng lưới phi tập trung. Xem thêm: Blockchain 1.0 Xem thêm: Ứng dụng Blockchain Trường hợp đầu tiên sử dụng công nghệ blockchain trên thế giới đó là Bitcoin. Đây là một đồng tiền sử dụng công nghệ mã hóa phi tập trung tuân theo các đặc tính của công nghệ blockchain và được coi là công nghệ blockchain thế hệ 1.0. Công nghệ 1.0 đơn thuần mới chỉ dừng lại ở chức năng chuyển giao tài sản và giao dịch, trong đó tập trung vào thực hiện chuyển đổi tiền tệ, kiều hối và hệ thống thanh toán kỹ thuật số với sự phát triển của một loạt các đồng tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Littlecoin, Dogecoin,… Tuy nhiên, hiện nay, blockchain đã phát triển đến thế hệ 2.0, trong đó công nghệ blockchain đã được phát triển dưới dạng hợp đồng thông minh và ứng dụng trong một loạt các lĩnh vực như các giao dịch cổ phiếu, chi phiếu, nợ, quyền sở hữu, nhận dạng,… Xem thêm: Blockchain 2.0 Công nghệ blockchain được sinh ra nhằm giải quyết một phần những vấn đề còn tồn tại trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin như vấn đề về bảo mật, tốc độ giao dịch, tính minh bạch nhờ những đặc tính riêng có của nó. Đặc tính quan trọng đầu tiên đó là tính đồng sở hữu. Blockchain được tạo ra trên cơ sở mạng lưới ngang hàng, không có ai là sở hữu duy nhất giống như một “máy chủ” theo công nghệ hiện tại mà tất cả đều đóng vai trò như nhau, cơ sở lưu trữ dữ liệu phân tán ở các máy tính ngang hàng nên ai cũng có quyền truy cập như nhau, nhờ vậy đảm bảo tính công bằng và giảm thiểu rủi ro tối đa trong trường hợp bị tấn công mạng. Blockchain còn là hình thức lưu trữ minh bạch tuyệt đối mà mọi cá nhân tham gia đều có quyền truy cập phiên bản đầy đủ. Một khi đã được cập nhật, nó không thể bị thay đổi hoặc xáo trộn mà chỉ có thể bổ sung, và quá trình cập nhật diễn ra đồng thời trên tất cả máy tính trong mạng lưới. Ngoài ra, do tất cả các bên tham gia mạng lưới đều đồng thuận trong việc cùng xác minh các dữ liệu đã được ghi nhận nên sẽ giúp gia tăng tính chuẩn xác của các giao dịch thực hiện thông qua cơ chế này. Một ưu điểm nữa là do không cần đến một hệ thống trung gian phức tạp cồng kềnh mà sử dụng luôn tài nguyên của các máy tính tham gia mạng lưới nên giao dịch dựa trên công nghệ blockchain có được ưu điểm là tốc độ vận hành rất cao, trong khi áp dụng với giá thành rẻ, không mất chi phí xây dựng bảo trì vận hành hệ thống. Ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực ngân hàng Công nghệ Blockchain với những đặc tính nổi bật như đã trình bày ở trên có thể giúp các ngân hàng giải quyết những thách thức lớn trong quá trình hoạt động, cụ thể như sau: Đối với hoạt động định danh khách hàng (KYC – Know your customer): Trong hệ thống định danh khách hàng hiện tại, các ngân hàng thường phải mất khá nhiều thời gian và chi phí để tiến hành thực hiện công việc này. Cụ thể, một ngân hàng thông thường phải mất từ 30 – 50 ngày để hoàn tất việc định danh, xác nhận và lưu lại thông tin của một khách hàng đến giao dịch. Điều này làm trì hoãn đáng kể đến các giao dịch kinh doanh của hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, theo thống kê của Reuters, một ngân hàng trung bình cũng thường phải chi khoảng 40 triệu bảng một năm cho hoạt động định danh khách hàng. Tuy nhiên, điều bất tiện hơn cả đó là một khách hàng khi tiến hành giao dịch tại nhiều ngân hàng khác nhau có thể mất nhiều lần tiến hành định danh, tạo ra sự lãng phí lớn về nguồn lực thời gian và tiền bạc. Trong khi đó, nếu sử dụng công nghệ blockchain, khi một ngân hàng định danh khách hàng và lưu lại thông tin trên hệ thống blockchain, thông tin này sẽ được lưu giữ bảo mật, an toàn và có thể tiếp tục được khai thác từ những ngân hàng hay các đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ khác (ví dụ như các công ty bảo hiểm, doanh nghiệp cho thuê ô tô, các bên cung cấp dịch vụ cho vay,…) mà không tốn thêm thời gian và chi phí cho việc định danh lần nữa. Ngoài ra, khi lưu trữ trên blockchain, những dữ liệu cá nhân này được đảm bảo xác thực thông tin và không có nguy cơ bị đánh cắp hay sửa đổi dữ liệu. Đối với hoạt động thanh toán: Thanh toán giữa hai chủ thể thường qua một bên trung gian thứ 3 (ví dụ như hệ thống Paypal, western union, thẻ tín dụng,…). Điều này làm phát sinh thêm chi phí cũng như một số hạn chế về mặt thời gian, tốc độ,… Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ blockchain có thể giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại. Trước hết, do không thông qua một đơn vị trung gian tập trung, việc thanh toán có thể diễn ra trong một thời gian nhanh chóng với chi phí tối thiểu. Việc thanh toán cũng có thể diễn ra liên tục ngày cũng như đêm, hoàn toàn không bị chi phối bởi yếu tố địa lý hay khoảng cách. Giảm bớt nguy cơ lừa đảo và tội phạm công nghệ: Trong hệ thống tài chính vận hành trên nền tảng công nghệ cũ, hầu hết các dữ liệu thông tin của hệ thống ngân hàng được lưu trữ trên một máy chủ tập trung và đây sẽ là đối tượng nhắm đến dễ dàng đối với các tội phạm công nghệ. Trong khi đó, nếu ứng dụng công nghệ blockchain, việc lưu trữ dữ liệu phân tán khiến giảm thiểu tối đa nguy cơ tấn công từ các hackers. Ngoài ra, với đặc tính là một quyển sổ cái lưu giữ thông tin khó có thể bị sửa chữa nên bất kỳ một giao dịch nào đã được lưu trữ trên hệ thống blockchain (ví dụ như bất kỳ hoạt động thanh toán, chuyển tiền, cho vay,…) sẽ không thể bị thâm nhập và sửa chữa mà không để lại dấu vết. Điều này giúp giảm thiểu tối đa tình trạng lừa đảo, cũng như có thể dễ dàng truy xuất các hoạt động phi pháp như rửa tiền hay tài trợ khủng bố,… Trong thực tiễn thời gian vừa qua, có nhiều ứng dụng cho hoạt động của hệ thống ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ blockchain đã được xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm, nổi bật nhất là hệ thống thanh toán Ripple và hệ thống định danh người dùng KYC. Hệ thống thanh toán liên ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain Ripple là giao thức thanh toán đồng thời cũng là một đồng tiền thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ blockchain với những đặc trưng cơ bản đó là mã nguồn mở, tính bất biến của hệ thống cơ sở dữ liệu và cơ chế đồng thuận phi tập trung. Được phát hành vào năm 2012, Ripple nhằm mục đích cho phép thực hiện các giao dịch thanh toán trên toàn cầu một cách an toàn, nhanh chóng và với mức chi phí thấp hơn rất nhiều so với các giao dịch thanh toán truyền thống. Việc áp dụng Ripple mang lại nhiều lợi ích đối với hệ thống ngân hàng. Trước hết, việc ứng dụng công nghệ sổ cái sẽ giúp ghi lại mọi giao dịch thanh toán một cách trung thực, từ đó hạn chế rủi ro thanh toán ở mức thấp nhất. Thứ hai, với việc ứng dụng cơ chế thanh toán trung gian XRP, hệ thống thanh toán này sẽ giúp quá trình thanh khoản diễn ra linh hoạt hơn trên toàn cầu. Cuối cùng, việc ứng dụng hệ thống thanh toán mới sẽ giúp các ngân hàng tiết giảm được khá nhiều chi phí giao dịch cũng như giảm thiểu thời gian trong quá trình thanh toán. Trên thế giới, ứng dụng Ripple đang nhận được sự quan tâm khá nhiều từ các ngân hàng. Nhìn chung, các ngân hàng đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển, đánh giá tính khả thi của ứng dụng mới này. Hiện tại, 47 ngân hàng tại Nhật Bản đã áp dụng Ripple trong hoạt động giao dịch thanh toán liên ngân hàng; Ngân hàng quốc gia Abu Dhabi bắt đầu sử dụng công nghệ này cho một số giao dịch, đặc biệt đối với các giao dịch xuyên biên giới; 30 ngân hàng, trong đó có 15 ngân hàng thuộc nhóm 50 ngân hàng lớn nhất trên thế giới cũng đang triển khai những nghiên cứu thử nghiệm tích hợp ứng dụng này trong hoạt động thanh toán; ngân hàng BBVA sử dụng công nghệ blockchain trong các giao dịch chuyển tiền giữa Tây Ban Nha và Mê hi cô;…
 14. Vượt xa hơn cả lĩnh vực kinh tế, blockchain còn có thể được ứng dụng rộng rãi đến nhiều – nếu không nói là mọi mặt – hoạt động của đời sống xã hội, mà trong phạm vi bài viết này, chúng ta tạm thời nhóm chung lại là các ứng dụng ngoài lĩnh vực kinh tế. Xem thêm: Nền tảng Blockchain là gì 1. Bầu cử Ứng dụng công nghệ Blockchain trong bầu cử đã được áp dụng ở một số quốc gia. Đó có thể là ứng dụng cho toàn bộ hệ thống bầu cử, hoặc chỉ cho một vài khâu trong quá trình bầu cử như khâu giám sát, khâu bỏ phiếu, hay khâu lưu trữ dữ liệu. Đó có thể là ứng dụng trên nền tảng blockchain cũ như ethereum tại Brazil, hay trên các nền tảng riêng được xây dựng giành cho bầu cử như tại Nga, Mỹ. Xem thêm: Ứng dụng Blockchain Cốt lõi của các ứng dụng trong bầu cử tất nhiên cũng không nằm ngoài những nguyên lý hoạt động cơ bản của Blockchain. Thông thường các thông tin của người tham gia bầu cử được mã hóa, nhưng và toàn bộ các máy trên hệ thống đều có thể đọc được nội dung và thời điểm bầu cử đồng thời không máy nào có thể chỉnh sửa hay thay đổi được dữ liệu hệ thống đã chấp nhận. Xem thêm: Lập trình phần mềm blockchain Nhờ blockchain, bầu cử được thực hiện gần như tuyệt đối công bằng, ai cũng có một phiếu bầu có giá trị như nhau, danh tính được dấu kín như nhau, và không ai có thể tác động đến kết quả cuối cùng. Quốc gia đầu tiên ứng dụng công nghệ blockchain trong quá trình bầu cử là Estonia. Một số quốc gia khác đã và đang từng bước chủ động tích hợp blockchain vào các hoạt động trưng cầu dân ý, bầu cử, biểu quyết… như Brazil, Estonia, Đan Mạch, Hàn Quốc, Thụy Sĩ… 2. Nhận dạng ID công dân Với Blockchain, chỉ người chủ sở hữu thực sự mới có quyền quyết định cho ai biết ID hay những thông tin khác của mình, và không một bên thứ ba nào có thể can thiệp để có được hay thay đổi được những dữ liệu đó. Nắm bắt được nhu cầu tiềm năng này, rất nhiều ứng dụng blockchain nhận dạng ID công dân đã ra đời, hoặc dựa trên các nền tảng có sẵn như Bitcoin, hoặc phát triển độc lập. Chẳng hạn Civic ID, một công ty cung cấp dịch vụ ID công dân dùng bitcoin làm cơ sở hạ tầng khóa cho mật mã, còn lại toàn bộ thông tin của cá nhân chỉ nằm trên thiết bị của họ, không ai có thể biết được kể cả nhà cung cấp, đã đạt doanh thu trên 3 triệu USD cho dịch vụ này trong năm 2017. Estonia, quốc gia đi đầu trong lĩnh vực công nghệ mới blockchain, cũng cung cấp dịch vụ công dân trên nền tảng ứng dụng blockchain và đạt được sự hài lòng của phần lớn người dân nhờ sự thuận tiện, tính bảo mật cao của công nghệ này. Chứng thực, bảo vệ tài sản trí tuệ. Một trong những dịch vụ chứng thực qua blockchain đầu tiên là Proof of Existence. Với dịch vụ này, người dùng có thể đưa các văn bản xác nhận quyền sở hữu đối với các tài sản hay xác nhận một tác phẩm thuộc bản quyền của mình, đồng thời có thể cung cấp bằng chứng mình sở hữu nếu muốn, mà không bị tiết lộ nội dung chứa trong các văn bản hay các tác phẩm đó. Các ứng dụng khác phát triển sau này như Virtual Notary hay Bitnotar cũng xuất phát từ nguyên lý chung và các tính năng đó nhưng hướng đến những đối tượng cụ thể hơn hoặc cập nhật thêm những tính năng đa dạng hơn. hưng nhìn chung, với ứng dụng chứng thực, Blockchain không lưu các tài liệu gốc mà chỉ lưu các mã băm của chúng. Duy nhất người nắm khóa bí mật chính là người sở hữu và toàn quyền sử dụng đối với tác phẩm, văn bản, tài sản số đã đăng kí trên hệ thống. Tóm lại, con số các ứng dụng blockchain trong hoạt động quản lý xã hội đã phát triển đến nay đã lên tới hàng ngàn, nhưng còn được dự báo sẽ tăng lên nhanh chóng trong tương lai với rất nhiều loại dịch vụ đa dạng kiểu chính phủ ‘phi tập trung’ nếu chúng ta tư duy lại hệ thống hoạt động internet và quản lý của chính phủ.