• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hongngoc

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  8
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hongngoc

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bệnh đau dạ dày ấn chứa nhiều biến chứng nguy hiểm nên việc phát hiện và điều trị sớm vô cùng quan trọng. Có một số mẹo giúp làm giảm cơn đau dạ dày hiệu quả hay các bài thuốc dân gian an toàn cũng được nhiều người sử dụng. Bệnh đau dạ dày là gì? Đau dạ dày là bệnh lý về đường tiêu hóa rất phổ biến. Khi dạ dày bị tổn thương sẽ dẫn đến những cơn đau âm ỉ, khó chịu. Ngoài ra, bị đau dạ dày người bệnh còn phải đối mặt với tình trạng ợ nóng, đầy bụng, chướng hơi. Có 3 vị trí bệnh đau dạ dày điển hình nhất là đau dạ dày tại vùng thượng vị, đau dạ dày tại vùng bụng giữa và đau dạ dày tại vị trí bên trái. Nếu không phát hiện sớm và có phương pháp xử lý kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày Theo con số thống kê thì có khoảng hơn 7% dân số nước ta đang chịu đựng cơn đau dạ dày mỗi ngày. Nguyên nhân gây đau dạ dày rất đa dạng nhưng những nguyên nhân thường gặp nhất là do những yếu tố sau: Thói quen sinh hoạt không khoa học: Việc lạm dụng bia rượu, thuốc lá, ăn uống không đúng giờ, thường xuyên bỏ bữa hoặc ăn quá nó, quá đói,...sẽ khiến dạ dày hoạt động không bình thường và dễ tổn thương. Nhiễm vi khuẩn, nấm: Nhiễm vi khuẩn HP hoặc các loại nấm , ký sinh trùng từ bên ngoài môi trường dẫn đến đau dạ dày. Bệnh lý: Trào ngược dịch mật, thiếu máu ác tính sẽ làm tổn thương niêm mạc dạ dày và dẫn đến đau dạ dày. Căng thẳng: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu tình trạng stress kéo dài sẽ ảnh hưởng niêm mạc dạ dày và dẫn đến việc bị đau dạ dày. Nguyên nhân khác: Khi lạm dụng thuốc giảm đau, trầm cảm cũng có thể dẫn đến đau dạ dày. Mọi người cần lưu ý đặc biệt đến nguyên nhân đau dạ dày để phòng tránh, hạn chế tối đa các tác nhân xấu gây ra bệnh. Ngoài ra, cần chú ý đến triệu chứng đau dạ dày để có phương pháp xử lý kịp thời. Cách mẹo chữa bệnh đau dạ dày hiệu quả từ dân gian Các bài thuốc dân gian chữa đau dạ dày đều xuất phát từ những vị thuốc quen thuộc ngay trong vườn nhà. Cách thực hiện những bài thuốc này cũng rất đơn giản mà hiệu quả lại tốt. Người bệnh có thể tham khảo một số bài thuốc điển hình sau: Cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất để chữa dạ dày bằng mật ong là hàng ngày dùng mật ong pha với nước ấm để uống vào mỗi buổi sáng. Bạn cũng có thể uống khi xuất hiện các triệu chứng của đau dạ dày. Không những giúp giảm các cơn đau dạ dày mà uống nước mật ong thường xuyên còn giúp cải thiện làn da, chống lão hóa. Quả đu đủ: Đây là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp chữa trị bệnh đau dạ dày. Cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần ép lấy nước một quả đu đủ tươi, ngày uống 3 lần. Bạn thực hiện liên tục trong khoảng 1 tháng sẽ nhận được kết quả tốt. Lá mơ: Sử dụng loại lá mơ cũng là một cách chữa đau dạ dày tự nhiên và hữu ích. Người bệnh chỉ cần giã lá mơ lấy nước uống mỗi ngày 1 lần sẽ thấy tình trạng bệnh cải thiện đáng kể. Ngoài những mẹo chữa đau dạ dày kể trên thì còn có rất nhiều bài thuốc giúp bạn đẩy lùi các cơn đau hiệu quả. Một số bài thuốc chữa đau dạ dày bằng lá tía tô, lá nhọ nồi,...mà bạn có thể tham khảo thêm. Các bài thuốc này cũng vô cùng hiệu nghiệm, nguyên liệu lại vừa dễ kiếm vừa tiết kiệm chi phí. Các triệu chứng đau dạ dày nếu được phát hiện kịp thời sẽ giúp cho quá trình điều trị nhanh hơn, dễ dàng hơn. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc điều trị bệnh đau dạ dày. Chúc các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe
 2. Điều trị bệnh trĩ nội, trĩ ngoại bằng các bài thuốc nam đem đến hiệu quả nhanh chóng và an toàn. Đây cũng là những cách trị trĩ tại nhà tiện lợi, tiết kiệm chi phí nên được nhiều người tin dùng. Tìm hiểu về bệnh trĩ nội, trĩ ngoại Bệnh trĩ là tình trạng các búi trĩ hình thành khi tĩnh mạch ở hậu môn bị giãn to, sung huyết và sưng phồng. Trong trường hợp búi trĩ xuất hiện trên đường lược gọi là bệnh trĩ nội. Còn nếu búi trĩ hình thành bên dưới đường lược, xuất hiện thường trực ngay ở hậu môn gọi là trĩ ngoại. Về cơ bản, bệnh trĩ nội và trĩ ngoại đều có những biểu hiện giống nhau như táo bón, sa búi trĩ, đau rát hậu môn, chảy máu,... Căn bệnh nhạy cảm này ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh nếu như không được chữa trị kịp thời. Một số bài thuốc điều trị bệnh trĩ nội, trĩ ngoại hiệu quả tại nhà Hiện nay, y học cổ truyền vẫn còn lưu giữ những bài thuốc nam chữa trị bệnh trĩ ngoại, trĩ nội hiệu quả cao. Một số bài thuốc nam chữa khỏi bệnh trĩ nổi bật như: Bài thuốc trị trĩ bằng lá lốt, lá sung, lá từ bi Nguyên liệu cần chuẩn bị lá sung, lá lốt, lá từ bi và một mẩu nghệ vàng thái nhỏ. Cách thực hiện bài thuốc này rất đơn giản, bạn cắt nhỏ hỗn hợp gồm cả lá và cành. Mỗi loại bạn lấy 1 nắm đem rửa sạch rồi cho vào đun sôi để tạo ra một thứ nước hơi sệt sệt. Đổ hỗn hợp ra chậu rồi ngồi lên xông, khi nước nguội hẳn thì ngâm trực tiếp vào trong nước khoảng 10 phút. Thực hiện đều đặn mỗi ngày trong khoảng 1 – 2 tháng sẽ thấy có kết quả. Bài thuốc trị trĩ bằng dầu oliu và đậu bắp Đậu bắp và dầu oliu khi kết hợp tạo thành bài thuốc cực hiệu quả đối với bệnh trĩ. Để áp dụng bài thuốc chữa trĩ bằng dầu oliu và đậu bắp bạn chỉ cần chuẩn bị 2 – 3 trái đậu bắp và 1 thìa dầu oliu rồi làm theo các bước sau: Lột vỏ đậu bắp để lấy cùi rồi cho dầu oliu vào trộn đều Đợi khoảng 10 – 15 phút cho ra hết nhớt, người bệnh uống hỗn hợp này sau khi ăn tối. Với phương pháp này bạn cần thực hiện đều đặn mỗi ngày 1 lần mới đạt được hiệu quả cao. Ngoài ra, bạn có thể chế biến đậu bắp với dầu oliu thành món ăn hàng ngày cũng là một cách chữa bệnh trĩ. Bài thuốc trị trĩ bằng lá bỏng và bồ kết Để sát trùng, co búi trĩ và chống viêm thì bệnh nhân có thể giã lá bỏng, pha cùng nước bồ kết để ngâm rửa hậu môn. Ngoài ra, để ngăn ngừa tình trạng táo bón và trĩ tái phát bạn nên kết hợp thêm bài thuốc uống từ lá bỏng và rau sam. Bài thuốc này có tác dụng rất tốt trong việc điều trị bệnh trĩ. Trên đây là những cách chữa bệnh trĩ tại nhà vừa an toàn, tiết kiệm, vừa hiệu quả để các bạn cùng tham khảo. Hãy ghi nhớ và áp dụng để những cơn đau bệnh trĩ không còn ám ảnh bạn nữa nhé!
 3. Trước đây khi nghe những lời quảng cáo trên tivi về các sản phẩm chữa bệnh trĩ tôi chỉ nghe vậy, nhìn vậy chứ chẳng thèm quan tâm. Tôi nghĩ trong đầu đó là bệnh của thiên hạ còn mình từ bé đến giờ vẫn đi bình thường. Với lại những người phụ nữ có thai, sinh con mới hay bị, tôi là con gái thì lấy đâu mà bị trĩ. Ngây thơ không biết mình mắc bệnh trĩ Đó chính là những suy nghĩ đơn giản, sự thờ ơ và thiếu hiểu biết của mình về căn bệnh này nên tôi mắc bệnh trĩ từ lúc nào không hay. Nhiều lần đi vệ sinh thấy có chút máu thấm vào giấy tôi cũng thản nhiên cho rằng mình hay ăn đồ cay nóng nên thi thoảng bị vậy. Chỉ cần tôi không ăn những thứ đồ cay nóng nữa là sẽ hết. Tuy nhiên, mọi thứ lại chẳng hề đơn giản khi đó chính là dấu hiệu ban đầu của bệnh trĩ mà tôi không biết. Tôi có thói quen đọc truyện online nhưng công việc bận rộn cùng với phụ giúp mẹ bán hàng vào buổi tối nên tôi không có nhiều thời gian cho sở thích của mình. Vì thế, tôi đã nghĩ ra cách tranh thủ trong lúc đi vệ sinh tôi ngồi đọc truyện. Có những lúc mải mê vào câu chuyện đang đọc dở mà quên mất cả “nhiệm vụ chính”. Dần dần thời gian ngồi trong nhà vệ sinh lâu hơn, đại tiện trở nên khó khăn và không có điện thoại làm bạn thì tôi không thể đi vệ sinh được. Đến một ngày, tôi cảm giác có cái gì đó vướng vướng ở hậu môn, lòi ra ngoài cỡ nửa đốt ngón tay và khi sờ vào thì mềm mềm, không đau. Sau khi đi vệ sinh cảm giác đó không còn nữa, cục thịt cũng tự co vào nhưng hơi ngứa và ướt hậu môn. “Hình như mình bị trĩ” tôi thầm nghĩ như vậy chứ không dám đi khám vì ngại. Nhớ hồi đau bụng kinh đi khám phụ khoa gặp đúng bác sĩ nam ngượng chín cả mặt, giờ đi khám trĩ mà gặp bác sĩ nam nữa thì không biết phải làm sao. Tưởng tượng thôi mà tôi đã thấy xấu hổ rồi. Tự điều trị và nghĩ rằng bệnh đã khỏi Tôi giấu mẹ tự đi mua thuốc về để chữa bệnh, thầy thuốc cũng chỉ hỏi qua loa các dấu hiệu bệnh rồi kê thuốc về uống 1 tuần sẽ hết. Uống hết thuốc và tôi thấy có tác dụng thật, không còn thấy khó chịu và cục thịt cũng không xuất hiện. Hóa ra chữa trĩ đơn giản như vậy, uống vài viên thuốc là xong. Vậy mà chả hiểu sao mọi người cứ than thở chữa mãi không khỏi. Tôi vui mừng vì mình có thể chữa khỏi bệnh trĩ một cách đơn giản như vậy. Tuy nhiên, việc đi đại tiện vẫn gặp khó khăn vẫn phải làm bạn với chiếc điện thoại khi đi vệ sinh. Khoảng 2 tháng sau bệnh trĩ của tôi tái phát. Lần này tôi thực sự hoảng sợ và hét lên trong nhà vệ sinh khi máu chảy quá nhiều, thấm mãi mới hết. Cục thịt lòi ra tôi phải đẩy mới co lên được, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp người. Mẹ dẫn tôi đi khám và bác sĩ kết luận tôi bị trĩ nội độ 3. Bài thuốc đông y giúp tôi thoát bệnh trĩ Tôi làm theo tất cả các chỉ dẫn của bác sĩ nhưng bệnh khỏi được một thời gian rồi lại tái phát. Lo lắng về tình trạng bệnh của tôi, mẹ cũng đi tìm thêm các bài thuốc đông y với các loại thảo dược từ thiên nhiên. Mẹ nhớ đến bài thuốc đông y quảng cáo trên tivi mà trước đây tôi và mẹ đã từng xem. Một liệu trình bao gồm thuốc uống, thuốc ngâm, thuốc bôi và tinh chất. Lúc đầu tôi và mẹ cũng không hy vọng nhiều bởi trước đó tôi đã dùng nhiều loại thuốc nhưng bệnh không hề thuyên giảm. Tôi bắt đầu sử dụng được khoảng 2 tuần thì thấy dấu hiệu khá khả quan. Một tháng sau các triệu chứng của bệnh trĩ không còn nữa, tôi đi vệ sinh cũng dễ dàng hơn, búi trĩ co lại và bắt đầu teo đi. Khá bất ngờ về công dụng của bài thuốc này, tôi không nghĩ nó lại hiệu quả như vậy. Tôi có gọi điện cho phía nhà thuốc để hỏi xem có phải dùng tiếp thuốc không vì thấy bệnh gần như đã khỏi. Bác sĩ bảo như vậy là bệnh tiến triển tốt nhưng chưa khỏi hoàn toàn, do đó tôi nên dùng tiếp 1 tháng thuốc nữa để khỏi hoàn toàn, phòng ngừa tái phát về sau. Uống hết thuốc sức khỏe của tôi đã bình thường, chấm dứt thời kỳ khốn khổ vì trĩ. Thú thực thời gian đầu hết bệnh tôi hơi sợ bệnh sẽ tái phát như trước đó từng diễn ra, tuy nhiên gần 2 năm rồi mọi thứ vẫn “bình yên”. Tôi biết có nhiều người mắc trị nặng hơn tôi và cũng từng đi chữa khắp nơi với nhiều phương pháp khác nhau nhưng chưa “thoát” được bệnh. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người cùng tham khảo và xin chúc mọi người sớm được điều trị đúng phương pháp để khỏe mạnh hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn
 4. Rau muống đã quá quen thuộc với mọi người nhưng không phải ai cũng biết đến mẹo chữa trĩ bằng rau muống. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu rõ hơn về phương pháp chữa bệnh trĩ qua bài viết dưới đây nhé. Rau muống chữa trĩ như thế nào? Mẹo chữa trĩ bằng rau muống đem lại hiệu quả không ngờ. Chắc hẳn, chúng ta không còn quá xa lạ gì khi nhắc đến rau muống. Đây là loại rau rất phổ biến trong mỗi bữa cơm của người Việt. Nhưng để nói về vấn đề chữa trĩ bằng rau muống thì không phải ai cũng biết. Theo Đông y, rau muống là một loại thực vật có vị ngọt, tính hàn và có công dụng rất hiệu quả trong việc giải nhiệt, thúc đẩy lưu thông máu, tiêu sưng, giải độc, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Hiện nay, có hai loại rau muống được dùng để chữa bệnh trĩ là rau muống ta và rau muống biển. Tùy theo những nguyên liệu sẵn có mà người bệnh có thể tự làm thành bài thuốc chữa trĩ bằng rau muống. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên rằng, bệnh nhân bị bệnh trĩ nên sử dụng rau muống biển sẽ đem lại hiệu quả cao hơn loại rau muống ta. Hướng dẫn cách chữa trĩ từ rau muống Tất cả các bộ phận của rau muống như lá, thân, rễ hay hoa đều có thể kết hợp thành những bài thuốc để chữa bệnh trĩ. Một số bài thuốc chữa trĩ bằng rau muống để bệnh nhân có thể tùy vào tình trạng và trĩ để sử dụng sao cho hợp lý. + Bài thuốc 1 Bài thuốc từ rau muống đặc biệt tốt với những người bị bệnh trĩ ngoại. Để chuẩn bị cho bài thuốc này bạn cần 100g rau muống và 120g đường. Cách làm, bạn đem rau muống rửa sạch rồi luộc với 1,5 – 2 lít nước. Sau đó, bạn dùng nước rau muống đun với đường thành một hỗn hợp đặc sánh, dùng hỗn hợp này ngày uống 2 lần và mỗi lần 100g. Cách chữa trĩ bằng rau muống này có công dụng tốt đối với việc hỗ trợ điều trị trĩ ngoại, giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc và chống phù thũng. + Bài thuốc 2 Nguyên liệu cần chuẩn bị cho bài thuốc này là 300g lòng lợn, 30g rau muống ta hoặc rau muống biển, gia vị cần thiết. Cách làm là bạn hầm mềm lòng lợn rồi bỏ rau muống vào nấu chung thành canh lòng lợn hầm rau muống. Mỗi ngày bạn ăn 2 bữa, liên tục trong 10 ngày bạn sẽ thấy kết quả vô cùng khả quan. Canh lòng lợn hầm rau muống là một trong những món ăn dân gian cực kỳ hiệu nghiệm trong việc kích thích hệ tiêu hóa, giúp phân đi ra mềm hơn, giảm thiểu được những đau đớn và chảy máu hậu môn do phân khô cứng gây ra. Ngoài những bài thuốc chữa trĩ bằng rau muống ở trên, người bệnh có thể lựa chọn những bài thuốc khác như cách chữa trĩ bằng lá bỏng, rau diếp cá, lá vông,... Đây đều là những bài thuốc từ thiên nhiên hiệu quả với người bị trĩ nhẹ và muốn điều trị tại nhà. Còn đối với những bệnh nhân đã biến chứng nặng thì nên đi khám chữa tại các cơ sở y khoa uy tín để có kết quả cao và nhanh chóng hơn. Những lưu ý khi chữa trĩ bằng rau muống Rau muống không gây ra các tác dụng phụ trong quá trình sử dụng cho người bị bệnh trĩ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chữa trĩ bằng rau muống cũng cần phải nắm được một số lưu ý như: + Rửa sạch rau muống Rau muống cần được rửa sạch trước khi sử dụng. Nếu như người bị bệnh muốn đảm bảo an toàn cho mình thì có thể tự trồng rau muống để sử dụng. Còn đối với rau muống mua ngoài chợ, bạn nên rửa thật kỹ bằng nước muối loãng để đảm bảo vệ sinh. Bởi vì trong rau muống tồn tại những loại ký sinh trùng, nếu không vệ sinh kỹ sẽ tạo điều kiện cho chúng tấn công vào hệ tiêu hóa, gây ra tiêu chảy, dị ứng. Đặc biệt là rất nguy hiểm với bà mẹ mang thai đang bị trĩ. + Sử dụng với trường hợp trĩ nhẹ Bạn đang bị bệnh trĩ ở giai đoạn nhẹ, búi trĩ nhỏ, hơi sưng và chưa viêm loét thì có thể sử dụng mẹo chữa trĩ bằng rau muống để chữa trĩ an toàn và tiết kiệm. Tuy nhiên đối với những trường hợp đã xuất hiện vết thương hở sâu, lở loét thì nên hạn chế ăn rau muống. Bởi vì sẽ khiến hậu môn lồi sẹo gây mất thẩm mỹ cho người bị bệnh trĩ. Những chia sẻ về mẹo chữa trĩ bằng rau muống trên hy vọng đã cung cấp những thông tin hữu ích cho nhiều bạn đọc. Chúc các bạn sớm đẩy lùi được căn bệnh thầm kín này
 5. “Tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì bệnh trĩ. Làm gì cũng không được thoải mái chính bởi những triệu chứng khó chịu mà bệnh gây ra. Tất cả cũng tại tôi chủ quan, coi thường bệnh tật nên đã không đi khám chữa kịp thời”. Đó là những lời chia sẻ của anh Nguyễn Quang Liêm (37 tuổi, trú tại xóm 2, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về quãng thời gian 3 năm anh bị bệnh trĩ và quá trình điều trị căn bệnh này. Trĩ làm cho người bệnh ăn không ngon, ngủ không yên. Chủ quan nghĩ bệnh không nghiêm trọng Mặc dù phải đối mặt với không ít sự khó chịu do chứng táo bón gây ra nhưng anh Liêm không hề có ý định đi khám bệnh. Anh nghĩ rằng mình chỉ cần hạn chế bia rượu, đồ ăn cay nóng và thay vào đó là ăn nhiều rau xanh, trái cây thì những phiền phức kia sẽ hết. Dù rất tích cực bổ sung thêm chất xơ nhưng hiện tượng táo bón của anh vẫn không dứt và có vẻ nặng hơn. Mỗi lần đi đại tiện vì cố rặn đã khiến cho búi trĩ lòi ra ngoài và phân có máu. Anh Liêm cho biết: “Lần ấy tôi cũng thấy hơi sợ, tự dưng thấy có phần thịt lòi ra ngoài nhưng chỉ một lúc sau là nó tự co lên. Nhưng từ lúc đấy trở đi tôi luôn có cảm giác một thứ gì đó thò ra thụt vào ở cửa hậu môn khiến tôi khó chịu”. Một phần do quá chủ quan và vẫn giữ thói quen sinh hoạt như ngồi nhiều, thức khuya, uống rượu bia đã khiến cho tình trạng của anh ngày một nặng hơn. Lúc đại tiện, ngoài việc vẫn phải ra sức rặn thì phần thịt dạo trước lòi ra ngoài đã không thể tự co lên được mà anh phải dùng tay ấn mới lên được. Quá khó chịu, anh Liêm quyết định đi khám và nhận được kết luận là bị trĩ nội độ 3. Bác sĩ nhắc nhở anh nếu không cẩn thận, bệnh có thể chuyển sang độ 4 sẽ rất nguy hiểm với việc búi trĩ sa ra ngoài và hoại tử. Gian nan và có lúc tuyệt vọng vì bệnh trĩ Phẫu thuật không phải là một phương pháp tối ưu chữa dứt điểm bệnh trĩ. Anh Liêm dùng thuốc theo đơn của bác sĩ, kết hợp với chế độ ăn uống điều độ hơn thì thấy búi trĩ đã co lên nhanh chóng, không còn cảm giác ngứa rát hậu môn nữa. Nghĩ bệnh đã khỏi, anh Liêm không đi khám lại nhưng sự thoải mái này chỉ diễn ra được khoảng 3 – 4 tháng. Sau đó, các triệu chứng của bệnh bắt đầu xuất hiện trở lại. Đến viện bác sĩ cho biết anh bị tái phát, vẫn ở mức độ 3 và kê thuốc cho như đợt đầu. Hết lần này đến lần khác mà bệnh tình của anh không hề thuyên giảm khiến anh vô cùng thất vọng. Chán nản, anh cũng từng nghĩ đến việc phẫu thuật cắt búi trĩ nhưng vợ anh không đồng ý. Chị đã đọc được bài báo về một người tử vong do cắt búi trĩ khiến chị bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Nên chị quyết tâm tìm bằng được cách khác giúp anh chữa khỏi bệnh mà không phải phẫu thuật. Hiểu những lo lắng của vợ, anh cũng đành gạt ý định này đi. Trong một lần tình cờ lên mạng tìm hiểu thông tin về các cách chữa bệnh trĩ độ 3, bà xã anh Liêm thấy mọi người chia sẻ cho nhau về bài thuốc chữa được cả trĩ nội và trĩ ngoại. Thậm chí, có cả những người bị trĩ độ 3 giống anh mà họ đã khỏi hoàn toàn khiến vợ chồng anh không khỏi tò mò về hiệu quả của bài thuốc này. Bài thuốc mà vợ chồng anh Liêm nhắc tới chính là bài thuốc đông y với các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Một liệu trình của bài thuốc bao gồm thuốc uống, thuốc ngâm, thuốc bôi và tinh dầu. Khi kết hợp hoàn hảo các loại thuốc với nhau giúp điều trị tận gốc bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn hơi phân vân về bài thuốc này nên vợ chồng anh quyết định gọi điện đến tổng đài để được tư vấn. Sau khi nhận được sự tư vấn nhiệt tình, cặn kẽ từ phía nhân viên đã khiến bao nghi ngại, lo lắng của vợ chồng anh được giải tỏa và thay vào đó là sự tin tưởng. Anh Liêm chia sẻ: “Mọi thông tin khá rõ ràng, từ việc lưu ý dùng thuốc, kiêng khem những gì tôi đều được tư vấn rất tỉ mỉ. Bất kể lúc nào tôi có vấn đề thắc mắc gì đều có thể gọi điện cho họ để họ giải đáp khiến tôi cũng cảm thấy rất yên tâm khi điều trị”. Cái kết ngọt ngào cho người đàn ông kiên trì Bài thuốc đông y giúp anh Liêm chữa khỏi bệnh trĩ. Sau tháng thứ nhất dùng thuốc, anh Liêm cho biết việc đại tiện của anh đã dễ hơn, búi trĩ mềm ra và ở trong lâu hơn. Đến khi kết thúc đợt điều trị, bệnh chuyển biến rất khả quan và điều đó cho thấy bài thuốc anh Liêm đang áp dụng rõ ràng là có hiệu quả. Anh Liêm vui mừng: “Đến giờ đã là hơn 1 năm rồi tôi không thấy các búi trĩ xuất hiện trở lại. Thực sự, bài thuốc rất đáng đồng tiền bát gạo tôi bỏ ra. Hiệu quả là điều mong chờ ở tất cả các phương pháp, nhưng quan trọng là nó an toàn với sức khỏe. Vì vậy, tôi cũng có một lời khuyên tới những ai cũng mắc trĩ là rất nên thử chữa trĩ bằng bài thuốc này. Dù có là 5 hay 6 tháng thì nó cũng không gây hại gì cho sức khỏe của mình cả. Tôi cảm ơn bài thuốc này, cảm ơn các nhân viên tư vấn và cảm ơn vợ tôi, người đã luôn ở bên, đồng hành với tôi trên hành trình thoát bệnh”. Trĩ là một trong những loại bệnh phổ biến, hàng trăm nghìn bệnh nhân trĩ đã và đang phải chịu đựng những phiền toái mà bệnh gây ra. Hãy cùng nhau đẩy lùi căn bệnh trĩ đáng ghét này
 6. Trong dân gian, có rất nhiều cách điều trị tận gốc bệnh trĩ bằng thảo dược mà không thông qua phẫu thuật. Nhờ những phương pháp trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà này mà căn bệnh trĩ không còn tái phát. Trĩ đem lại rất nhiều phiền toái cho người bệnh. Tổng quan về bệnh trĩ Bệnh trĩ là một căn bệnh phổ biến và đứng đầu trong các bệnh lý vùng hậu môn. Những bệnh nhân mắc bệnh trĩ thường đi khám và điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn nặng và phức tạp. Bởi họ thường có tâm lý e ngại đi khám và điều trị bệnh nên thường để bệnh có diễn biến nặng mới đến cơ sở y tế. Khi đã ở giai đoạn nặng bệnh trĩ khiến chất lượng cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng. Nhiều người còn chọn con đường âm thầm chịu đựng. Khi đến bệnh viện khám tổn thương thường quá lớn nên các phương pháp điều trị nhỏ, ít xâm lấn không còn tác dụng nữa. Thay vào đó là những phương pháp điều trị lớn, xâm lấn nhiều hơn và đau hơn. Chính vì vậy việc phát hiện những dấu hiệu và điều trị sớm là một cách giúp người bệnh có nhiều cơ hội chữa khỏi bệnh hơn. Điều trị bệnh trĩ càng sớm càng tốt để tránh những nguy hiểm không đáng có. Theo đông y, việc các búi trĩ hình thành là do khí huyết bị ứ trệ. Nghĩa là máu sẽ từ tim theo động mạch đi đến nuôi các mô vùng hậu môn và tiếp tục theo tĩnh mạch trở về tim. Nhưng vì khí huyết bị ứ trệ máu ở vùng hậu môn, dần dần tích tụ lại làm cho tĩnh mạch căng phồng lên và mỏng đi và đến khi sa xuống tạo thành búi trĩ. Đôi khi bạn đi đại tiện phân cọ sát vào tĩnh mạch làm vỡ tĩnh mạch gây nên hiện tượng đi ngoài ra máu. Việc phẫu thuật cắt búi trĩ chỉ giải quyết được phần ngọn và chắc chắn một thời gian sau bệnh trĩ sẽ lại tái phát. Do đó, những bài thuốc dân gian trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà được rất nhiều người áp dụng. Một số bài thuốc điều trị bệnh trĩ tại nhà Từ xa xưa các cụ đã có rất nhiều cách điều trị bệnh trĩ bằng thảo dược dễ kiếm mà không cần phải qua phẫu thuật. Các phương pháp này giúp điều trị tận gốc nguyên nhân của bệnh. + Bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng lá thiên lý Lấy khoảng 100g lá thiên lý và 5g muối ăn, đem rửa sạch và giã với muối. Bạn thêm khoảng 30ml nước rồi lọc qua vải màn tẩm vào bông rồi đắp lên chỗ trĩ. Thực hiện đều đặn mỗi ngày 1 – 2 lần để đạt được hiệu quả cao nhất. + Bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá Chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá là phương pháp khá đơn giản. Tuy nhiên, với bài thuốc này người bệnh cũng cần phải có lòng kiên trì mới đem lại hiệu quả. Bạn có thể dùng rau diếp cá để ăn hàng ngày. Nên rửa sạch rau bằng nước muối loãng khoảng 5 phút trước khi ăn. Ăn càng nhiều rau diếp cá càng tốt, bạn cũng có thể uống sinh tố diếp cá, nhưng nếu ăn sẽ tốt hơn vì nó còn có các chất xơ. Ngoài ra, bạn cũng có thể nấu lá diếp cá với nước, dùng nước đó để xông, ngâm và rửa lúc nước còn hơi nóng. Bã rau diếp cá còn lại thì đắp vào hậu môn. Với bài thuốc rất đơn giản này từ rau diếp cá, chỉ cần kiên trì thì bệnh trĩ của bạn sẽ được chữa khỏi. Rau diếp cá có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh trĩ. + Chữa bệnh trĩ bằng lá bỏng Dùng 6g lá bỏng, 6g rau sam đem rửa sạch nhai sống hoặc sắc uống. Nếu như bị lòi dom và lở hậu môn thì nấu nước bồ kết ngâm rửa hậu môn và giã lá bỏng đắp vào búi trĩ. Còn khi bạn bị đi đại tiện cho máu thì lấy 30g lá bỏng, 10g cỏ nhọ nồi, 10g ngải cứu, 10g lá trắc bá sắc lấy nước uống ngày 1 thang. + Chữa trĩ bằng đu đủ xanh Cắt một trái đu đủ xanh phải là loại đu đủ còn tươi và nhiều nhựa. Sau đó tối đến trước giờ đi ngủ thì bổ đôi quả đu đủ đó ra buộc úp 2 nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân, cuống đu đủ quay lên trên. Bạn cứ để như vậy qua đêm. Mạch máu của búi trĩ sẽ co thắt lại như bôi thuốc co mạch trực tiếp. Làm như vậy cho đến khi thấy búi trĩ biến mất thì ngưng lại. Lời khuyên hữu ích cho người bị bệnh trĩ Rượu bia là kẻ thù của bệnh trĩ. Khi mắc bệnh trĩ, người bệnh thường cảm thấy khó chịu, nhất là những lúc ngồi trong toilet. Để khắc phục tình trạng trên, bạn nên chú trọng về cách ăn uống. Bạn nên uống nhiều nước và ăn thức ăn có nhiều chất xơ. Khi bạn ăn uống như vậy, phân sẽ lỏng hơn và nguy cơ bị bệnh trĩ sẽ giảm đi. Hạn chế ăn muối và kiêng các chất cay nóng, cafe, rượu bia,... Bởi những gia vị cay nóng và chất kích thích thường tạo cảm giác khó chịu khi đi phân qua hậu môn. Ngoài ra, hành động rặn cũng sẽ làm cho trĩ ló ra ngoài nhiều hơn. Trĩ thường xuyên xuất hiện do những tĩnh mạch bị trương căng lên. Hành động gồng hay rặn càng làm tăng áp huyết trong các mạch máu và làm căng tĩnh mạch hậu môn làm búi trĩ xuất hiện nhiều hơn nữa. Bạn nên rửa sạch hậu môn sau khi đi vệ sinh, bởi việc rửa sẽ làm hậu môn sạch hơn lau bằng giấy. Khi bạn bị bệnh trĩ, việc lau chùi bằng giấy thường gây đau đớn. Bạn cũng nên tránh đứng lâu, ngồi lâu, không nên ngồi xổm vì có thể ảnh hưởng đến sự tuần hoàn máu ở khoang xương chậu làm máu ứ tại các tĩnh mạch trĩ. Trên đây là những chia sẻ về cách trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà mà bạn có thể áp dụng. Bạn hoàn toàn có thể đẩy lùi được căn bệnh trĩ đáng ghét này. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe
 7. Số người mắc bệnh trĩ ngày càng nhiều và việc điều trị bằng phương pháp dân gian được nhiều bệnh nhân tin tưởng. Nổi bật nhất là những bài thuốc nam từ các vị thuốc thiên nhiên. Dưới đây là một số thông tin về bệnh trĩ và cách trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà để các bạn cùng tham khảo. Tổng quan về bệnh trĩ Bệnh trĩ đem lại nhiều phiền toái cho người bệnh. Theo con số thống kê của Hội hậu môn trực tràng Việt Nam, có khoảng 50% người Việt mắc bệnh trĩ và mức độ phổ biến thứ 3 chỉ sau các bệnh loét hậu môn. Bệnh trĩ là tình trạng xuất hiện búi trĩ ở hậu môn do các đám rối tĩnh mạch tại đây giãn quá mức. Tùy thuộc vào từng vị trí giãn xoang tĩnh mạch mà phân ra các loại trĩ sau: + Bệnh trĩ nội: Phần xoang tĩnh mạch ở phía trên trực tràng sưng to và xuất hiện ở trên đường lược. Khi bị trị nội sẽ khó phát hiện ở giai đoạn nhẹ do búi trĩ nằm ở bên trong hậu môn. + Bệnh trĩ ngoại: Phần xoang tĩnh mạch trĩ nằm dưới trực tràng, xung quanh hậu môn bị phồng to. Nếu bị trĩ ngoại có thể phát hiện sớm do búi trĩ nằm bên ngoài hậu môn. Những người bị trĩ thời gian đầu chỉ thấy ngứa rát hậu môn nhưng lâu dần sẽ xuất hiện các triệu chứng như đi đại tiện ra máu, sa búi trĩ, đau đớn dữ dội. Bệnh trĩ không được phát hiện sớm, điều trị đúng cách sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến mất nhiều máu, nhiễm trùng hậu môn, ung thư trực tràng. Các cách trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà phương pháp tự nhiên Việc điều trị bệnh trĩ bằng thuốc nam được đánh giá là phương pháp an toàn được áp dụng từ ngàn xưa. Sự kết hợp toàn diện giữa các bài thuốc trong và thuốc bôi bên ngoài sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất cho người bệnh. + Cách trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà bằng tỏi Tỏi có tác dụng rất tốt trong việc điều trị bệnh trĩ. Theo nghiên cứu của khoa học, tỏi có chứa hợp chất Allicin có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm cao và thúc đẩy tái tạo mô mềm hậu môn, co búi trĩ. Bạn dùng 500gr tỏi bóc vỏ, nghiền nhuyễn rồi đổ vào ngâm cùng 500ml rượu trắng trong 2 tuần. Sau đó, bạn dùng rượu tỏi để rửa sạch hậu môn hàng ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhét tỏi trực tiếp vào hậu môn. Làm sạch một nhánh tỏi, đập dập và nhét vào trong hậu môn để qua đêm. Sáng ngày hôm sau hãy đi đại tiện để đẩy tỏi ra ngoài. Tuy nhiên, cách trị trĩ hiệu quả tại nhà bằng tỏi không áp dụng cho hậu môn đang bị chảy máu. + Điều trị dứt điểm bệnh trĩ bằng rau diếp cá Một trong những lý do để rau diếp cá trở thành bài thuốc hàng đầu trong điều trị bệnh trĩ là nhờ vào hàm lượng tinh dầu. Hoạt chất này có công dụng ức chế tụ cầu vàng, kháng viêm và cầm máu hậu môn. Có 2 cách chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá là xông hơi và uống bột rau diếp cá khô. Việc kiên trì điều trị trĩ bằng rau diếp cá sẽ đem lại hiệu quả cao đối với người bệnh. + Bài thuốc trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà bằng lá trầu không Cứ trung bình khoảng 100gr lá trầu không sẽ chứa đến 2,4% hàm lượng tinh dầu. Nhờ như vậy, khi bạn sử dụng lá trầu không sẽ giúp sát khuẩn, cầm máu và sẽ búi trĩ. Bạn lấy 20 lá trầu không rửa sạch, đun sôi cùng 50gr muối. Sau đó, dùng nước trầu không xông hơi hậu môn khoảng 10 – 15 phút. Mỗi ngày thực hiện đều đặn 2 lần sẽ giúp co búi trĩ, giảm đau. Bạn cũng có thể lấy lá trầu không để đắp hậu môn. Dùng từ 2 – 3 lá trầu không hơ nóng, bọc lại bằng khăn sạch rồi đắp lên hậu môn khoảng 15 phút. Một số kinh nghiệm cần biết cho người mắc bệnh trĩ Bệnh trĩ là một căn bệnh khá phổ biến nên để điều trị dứt điểm cũng như hạn chế tái phát, người mắc bệnh nên lưu ý một số kinh nghiệm sau: + Không giấu bệnh của mình Bạn cần đến khám bác sĩ ngay sau khi có những dấu hiệu của bệnh trĩ. Vì bệnh trĩ nằm ở vùng nhạy cảm nên nhiều bệnh nhân thường có tâm lý ngại đi thăm khám khiến cho bệnh tình ngày một nặng hơn. Các chuyên gia khuyến cáo khi bạn có những dấu hiệu táo bón, chảy máu, ngứa rát, nứt kẽ hậu môn,... trong một thời gian dài thì hãy đến gặp bác sĩ. Tại đây, các bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân và tình trạng bệnh lý để có hướng điều trị phù hợp. Bệnh trĩ nên điều trị càng sớm càng tốt, việc kéo dài bệnh sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cuộc sống và tâm lý bệnh nhân. + Thay đổi chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ và thói quen sinh hoạt cũng là một tác nhân chính dẫn đến căn bệnh này. Vì vậy, để phòng ngừa cũng như giảm trĩ bạn nên thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạt. Hạn chế uống rượu bia, ăn đồ cay nóng, hút thuốc,... Bên cạnh đó, người bệnh nên tập cho mình thói quen đi đại tiện đúng giờ và hạn chế sinh hoạt tình dục khi có các biểu hiện của bệnh trĩ. Vệ sinh hậu môn thật sạch sẽ sau mỗi lần đi vệ sinh đối với những người mắc bệnh trĩ. Người bệnh cũng nên tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, bơi lội để tăng lưu thông máu đến khắp cơ thể. + Dùng sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà Theo khuyến cáo, người bệnh có thể tham khảo thêm một số loại sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà. Xu hướng của y học hiện đại là sử dụng tinh chất chiết suất từ các loại thảo dược thiên nhiên để phòng ngừa và điều trị suy giãn tĩnh mạch. Việc điều trị dứt điểm bệnh trĩ sẽ không quá khó khăn nếu như bạn đủ kiên nhẫn và đúng cách. Đừng vì quá xấu hổ mà để bệnh tình của mình càng thêm nặng. Bạn có thể áp dụng các cách trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà mà chúng tôi hướng dẫn ở trên. Chúc các bạn sớm khỏi bệnh!
 8. Bệnh trĩ là một trong những căn bệnh khá phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Mình đã từng có một khoảng thời gian dài sống chung với căn bệnh này nhưng giờ đây thì đã chữa khỏi hoàn toàn. Dưới đây là những chia sẻ về hành trình chữa khỏi bệnh trĩ của mình đến tất cả các bạn đang gặp phải hoàn cảnh giống mình. Trĩ đem lại rất nhiều phiền toái cho mình. Mình đã bị trĩ vài năm rồi, từ hồi tháng 11/2017 là mình bị sa búi trĩ ra ngoài và sưng phù nề. Đến bệnh viện để khám, sau khi nội soi xong thì bác sĩ bảo phải mổ. Nhưng mà búi trĩ của mình đang sưng tấy nên phải chờ, nằm viện tiêm kháng sinh và truyền nước khoảng 1 tuần thì mình mổ Longo. Lúc đấy mình lo lắng lắm, sợ chi phí tốn kém với mình là trụ cột của gia đình. Nhà mình con một có mẹ già mắc bệnh hiểm nghèo mà con mình thì còn nhỏ. Nhưng mà bệnh tật thì thôi cố 1 lần để khỏi bệnh, lấy sức đi cày lo cho gia đình. Thế mà sau khi mổ xong mình cảm thấy thất vọng quá, thậm chí là vô cùng bức xúc, tiền mất tật mang. Mình mổ xong thì lỗ hậu môn bị hẹp lại không đi vệ sinh được, uống thuốc theo đơn bác sĩ kê mà vẫn chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng, mình đành phải quay lại bệnh viện cho bác sĩ tháo thụt thì đi được lúc đấy nhưng về sau vẫn khó đi. Thật sự mà nói là nó cực kỳ khó đi, phân của mình lúc đó còn bé hơn cả con nhỏ nhà mình mới 2 tuổi. Và mình chấp nhận bị hẹp hậu môn suốt đời. Bị như thế đã khiến mình sợ lắm rồi, thế mà chỉ sau 3 tháng mình chính thức bị sa búi trĩ như lúc chưa đi mổ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bực mình và buồn chán vô cùng nên mình đến bệnh viện để khám lại lần nữa. Lần này bác sĩ bảo là da thừa, xong mình từ chối bảo da thừa thì làm sao lại có một cục như thế được. Bác sĩ lại nói vòng vo kiểu cục da thừa đấy nó như vòng tuần hoàn sa xuống rồi lại co lên, bảo mình cứ yên tâm. Bệnh trĩ gây chảy máu, đau rát hậu môn. Lúc đấy mình tin là 99% bác sĩ nói sai, trước khi đi khám lại mình đã nghĩ đến tình huống đấy rồi. Nhưng rồi nghĩ cũng buồn vì giờ làm căng lên người ra cũng chả nối lại cục trĩ cho mình được. Kiện tụng thì tốn kém vô cùng, cãi nhau càng thêm mệt. Chán nản, thất vọng tưởng mổ xong là bệnh khỏi hoàn toàn, ai ngờ người mình yếu đi bao nhiêu mà bệnh vẫn y nguyên còn bị khó đi vệ sinh. Mình định buông xuôi từ đấy thì tình cờ gặp lại một người chú mà trước đây chú ấy cũng có khoảng thời gian bị bệnh trĩ và được chú mách nước cho. Thấy mình chia sẻ đã đi chữa trị nhưng không khỏi, chú liền đưa cho mình một ít thuốc uống, bôi kết hợp với ngâm mà chú đang sử dụng về dùng thử xem hiệu quả không. Nửa tin nửa không bởi mình đã đến tận bệnh viện để chữa mà vẫn không khỏi. Nhưng giờ đã đi vào ngõ cụt rồi thì mình cũng liều dùng thử, biết đâu điều kỳ diệu xảy ra. Sử dụng được một thời gian mình thấy đỡ hẳn, thật sự quá bất ngờ về công dụng của loại thuốc này. Mình thấy đi vệ sinh thoải mái hơn hẳn, không còn sưng đau nữa. Hết chỗ thuốc đó mình xin chú ấy địa chỉ mua thuốc để về uống tiếp cho khỏi hẳn. Chi phí mua thuốc uống rẻ hơn rất nhiều so với việc mình đến bệnh viện mổ mà công hiệu lại hơn hẳn. Chứ cứ như hồi xưa đi bệnh viện nghĩ đến là thấy sợ. Thật may đến bây giờ mình đã chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh trĩ đáng ghét này. Sản phẩm thuốc trị bệnh trĩ mà mình đang sử dụng. Mình thấy hiện nay cũng có rất nhiều người bị bệnh trĩ và rơi vào cảnh ngộ như mình nên mình muốn chia sẻ để mọi người cùng biết đến và chữa khỏi như mình. Chúc tất cả mọi người nhanh chóng khỏi bệnh!