• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hongngoc

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  40
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hongngoc

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Thông thường để điều trị bệnh trĩ cần phải phẫu thuật sẽ gây đau đớn. Tuy nhiên có một số loại thảo mộc giúp điều trị tận gốc bệnh trĩ và không gây tái phát được nhiều người tin dùng. Khái quát về bệnh trĩ Bệnh trĩ là một bệnh phổ biến, đứng hàng đầu trong các bệnh lý vùng hậu môn. Bệnh nhân mắc bệnh trĩ thường đi khám và điều trị khi bệnh đã rất đau đớn và phức tạp. Người mắc bệnh trĩ thường có tâm lý e ngại khi đi khám và điều trị bệnh nên thường để bệnh diễn biến nặng mới đến cơ sở y tế. Bệnh trĩ khi đã nặng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Nhiều người âm thầm chịu đựng. Khi bệnh quá nặng thì phương pháp điều trị sẽ tác động nhiều và người bệnh sẽ chịu cảm giác đau đơn nhiều hơn. Chính vì vậy, việc phát hiện sớm những dấu hiệu của bệnh là một cách giúp người mắc bệnh có nhiều cơ hội chữa khỏi bệnh. Theo đông y, việc các búi trĩ hình thành là do khí huyết ứ trệ. Tức là máu từ tim được tỏa ra đến các mô vùng hậu môn và đi ngược lại. Với bệnh nhân bị bệnh trĩ thì số lượng máu này bị dồn ứ lại làm tĩnh mạch căng phồng lên và mỏng đi trông thấy, đến khi sa xuống tạo thành búi trĩ. Một số phương pháp dân gian chữa bệnh trĩ Nếu chỉ phẫu thuật cắt búi trĩ thì mới chỉ giải quyết được phần ngọn và không sớm thì muộn, một thời gian sau bệnh trĩ sẽ lại tái phát. Theo dân gian, bệnh trĩ có nhiều cách điều trị bằng thảo dược dễ kiếm mà không phải phẫu thuật giúp điều trị tận gốc nguyên nhân của bệnh trĩ. Nhờ đó, khi đã chữa khỏi thì bệnh sẽ không còn tái phát. Bạn có thể tham khảo một số cách điều trị dưới đây: Bài thuốc chữa trĩ bằng rau diếp cá Bạn lấy 100g rau diếp cá và 5g muối ăn. Đem lá rửa sạch rồi giã với muối và thêm khoảng 30ml nước. Lấy nước đó lọc qua vải màn, tẩm vào bông rồi đắp lên chỗ trĩ. Bạn dùng một miếng vải sạch để đóng cố định miếng bông thuốc. Mỗi ngày làm như vậy từ 1 – 2 lần. Bài thuốc này khá đơn giản nhưng cần bạn phải có lòng kiên trì. Ngoài cách đắp thì bạn có thể ăn trực tiếp rau diếp cá thay cho các loại rau khác. Bạn sử dụng lá diếp cá nấu thành nước rồi dùng nước đó để xông cũng rất tốt. Khi xông bạn nên xông lúc nước còn hơi nóng và bã dùng để đắp vào hậu môn. Bài thuốc trị trĩ với lá bỏng Với trị chứng trĩ bạn dùng 6g lá bỏng và 6g rau sam đem rửa sạch nhai sống hoặc sắc nước để uống. Khi bị lở hậu môn thì nấu nước bồ kết ngâm rửa hậu môn và giã lá sống đời đắp vào búi trĩ. Còn trị đại tiện ra máu bạn dùng 30g lá bỏng và 10g cỏ nhọ nồi, 10g ngải cứu đã sao khô và 10g lá trắc bá sao khô đun lên và sắc lấy nước uống ngày 1 lần. Bài thuốc với trái đu đủ Cắt một trái đu đủ xanh điều quan trọng là đu đủ phải còn tươi và nhiều nhựa. Sau đó tối đến trước giờ đi ngủ thỉ bổ đôi quả đu đủ đó ra. Bạn buộc úp 2 nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân, cuống quay lên trên để qua đêm. Các mạch máu sẽ co thắt lại và dần biến mất, bạn sẽ châm dứt tình trạng đi ngoài ra máu. Ngoài các phương pháp trên còn có một số phương pháp điều trị bệnh trĩ cũng rất hiệu quả. Phương pháp chữa bệnh trĩ bằng bột nghệ được khá nhiều người áp dụng và đem lại hiệu quả cao. Hãy điều trị bệnh trĩ một cách sớm nhất để hạn chế những ảnh hưởng của bệnh đến sức khỏe của bản thân. Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ!
 2. Bệnh đau dạ dày có liên quan tới chế độ ăn uống, do đó việc ăn uống đối với người mắc căn bệnh này cũng quan trọng như việc chữa trị bệnh của các bác sỹ. Vậy, rốt cuộc nên ăn đồ gì và không nên ăn đồ gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé! Dạ dày có vai trò quan trọng trong dinh dưỡng. Ngoài việc dự trữ thức ăn đưa vào để tiêu hóa dần, nó còn là cơ quan nghiền nhuyễn thức ăn và tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hóa, hấp thu thức ăn ở ruột non. Loét dạ dày - tá tràng là bệnh khá phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Ở Việt Nam bệnh chiếm khoảng 26% và thường đứng đầu trong các bệnh ở đường tiêu hóa, có chiều hướng ngày càng gia tăng. Cơ chế bệnh sinh chủ yếu là tăng tiết axít. Vì thế, chế độ ăn giúp giảm tiết axít, giảm tác dụng của axít dạ dày lên niêm mạc dạ dày, hạn chế hoặc loại bỏ những kích thích có hại để dạ dày nghỉ ngơi và các tổn thương mau lành. Những thức ăn nên dùng Sữa, trứng có tác dụng đệm trung hòa axít trong dạ dày như sữa bò, sữa hộp, bơ, pho mát. Thực phẩm giàu đạm như thịt, cá nạc nên chế biến luộc, hấp, om sẽ dễ hấp thu hơn. Rau củ dùng rau non luộc hoặc nấu dạng súp, các loại rau củ phải ăn chín. Thực phẩm ít mùi vị như tinh bột, cơm nát, cơm nếp nát, bánh mì, các loại khoai củ, cháo. Dầu ăn sống có tác dụng làm giảm bài tiết dịch vị, nên sử dụng với số lượng ít. Những thức ăn nên tránh Thức ăn chứa nhiều mùi vị, chất thơm như thịt quay, rán, nướng, thịt ướp muối, cá ướp muối và món xào rán nhiều dầu mỡ. Các loại thịt nguội chế biến sẵn như dăm bông, lạp xưởng, xúc xích và các loại nước sốt, nước thịt cá đậm đặc. Sữa chua cũng là loại thực phẩm bạn nên tránh khi bị đau dạ dày. Những thức ăn cứng, dai gây cọ xát niêm mạc dạ dày như thịt nhiều gân, sụn, rau có nhiều xơ già. Gia vị, dấm tỏi, tiêu ớt, dưa cà, hành muối. Các loại quả chua, đu đủ chín, chuối tiêu, táo hay các loại chè, cafe đặc, rượu, thuốc lá. Một số điều cần lưu ý khi chế biến đồ ăn Để tiêu hóa, hấp thu thức ăn có hiệu quả bạn cần lưu ý nấu chín, ninh nhừ thức ăn. Bạn không nên dùng thực phẩm ăn sống, nhai kỹ, ăn chậm. Không ăn quá no một lúc mà chia thành nhiều bữa, khoảng 4 – 5 bữa. Bạn ăn nhiều bữa để thường xuyên có tác dụng trung hòa axít. Mỗi bữa nên ăn nhẹ để khỏi gây căng dạ dày vì căng dạ dày dễ kích thích tiết nhiều axít. Ngoài ra, không nên ăn quá nhiều canh dùng với bữa cơm. Ăn xong không nên lao động nặng, chạy nhảy ngay. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến một số điều sau: Các loại thực phẩm khi nấu nên thái nhỏ, nghiền nát, xay làm giảm kích thích bài tiết dịch vị và vận chuyển thức ăn qua dạ dày nhanh chóng. Nhiệt độ thức ăn cũng ảnh hưởng đến kích thích dạ dày. Thức ăn lạnh quá làm co bóp mạnh cơ dạ dày, thức ăn nóng quá lại làm cho niêm mạc xung huyết và co bóp mạnh hơn. Nồng độ thức ăn cũng ảnh hưởng tới tiêu hóa. Ngoài việc tập cho mình một thói quen ăn uống điều độ, khoa học thì người bệnh cũng nên kết hợp sử dụng thêm các cách chữa đau dạ dày để đạt hiệu quả cao nhất. Và bạn cũng nên đến bác sĩ khám và chữa bệnh sớm nhất để tránh những biến chứng nguy hiểm không đáng có. Hy vọng với những thông cung cấp ở trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình điều trị bệnh đau dạ dày. Chúc bạn thật nhiều sức khoẻ!
 3. Nhiều bệnh nhân bị trĩ vì e ngại và xấu hổ mà không dám đi khám bác sĩ. Thay vào đó, họ tự tìm đến cách chữa bệnh trĩ tại nhà bằng bài thuốc dân gian. Để giúp các bạn điều trị bệnh trĩ tại nhà hiệu quả, chúng tôi xin đưa ra một số lưu ý. Bệnh trĩ là gì? Bệnh trĩ là một loại bệnh lý khá phổ biến ở đường hậu môn đại tràng. Đây là loại bệnh tuy không ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân nhưng lại gây những khó khăn rất lớn trong đời sống sinh hoạt của người bệnh. Nếu bệnh trĩ không được điều trị sớm và triệt để thì sẽ để lại những hệ lụy không đáng có như các búi trĩ không tự co lại hay là viêm nhiễm hậu môn. Vì thế, mỗi người bệnh nên chú ý tới sức khỏe của mình và tự tìm cho mình những biện pháp chữa trị thích hợp và hiệu quả. Hiện nay, phương pháp chữa bệnh trĩ bằng Đông y rất được ưa dùng và có hiệu quả nhất định. Lưu ý quan trọng khi chữa bệnh trĩ bằng Đông y Khi sử dụng bài thuốc Đông y để chữa trĩ, có rất nhiều ưu điểm cho người bệnh. Nó vừa rẻ, nguyên liệu dễ tìm giúp tiết kiệm được chi phí, có thể tự làm ở nhà giúp chủ động và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên để nó thực sự có hiệu quả, bắt buộc người bệnh phải kiên trì thực hiện trong một thời gian dài. Và cần lưu ý kết hợp thêm những biện pháp sau đây thì thuốc đông y mới thật sự có hiệu quả như: Dùng thuốc đông y phải đúng liều lượng thuốc cũng như đúng thời gian điều trị, có vậy tác dụng của thuốc mới phát huy. Hình thành nên thói quen đi đại tiện đúng giờ. Không nên dùng quá sức khi đi ngoài và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cho hậu môn. Thay đổi chế độ ăn uống khoa học hợp lý: ăn nhiều loại thực phẩm có chứa chất xơ, có tính nhuận tràng từ các loại rau củ quả xanh tươi, các loại ngũ cốc nguyên hạt, bột yến mạch. Thường xuyên uống nhiều nước lọc hơn bình thường, uống nước canh, ăn loại thức ăn lỏng hay uống nước ép trái cây để hạn chế táo bón. Hạn chế các loại đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, tránh tuyệt đối rượu bia, thuốc lá, cà phê, các chất kích thích,… Có chế độ vận động thể thao hợp lý như hạn chế việc đứng hoặc ngồi quá lâu. Vì đó cũng là một nguyên nhân gây nên bệnh trĩ. Bạn nên tăng cường việc tập thể dục hằng ngày bằng các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, bơi, yoga. Khi bắt buộc ngồi làm việc quá lâu thì bạn nên đứng dậy đi lại khoảng 5 phút sau 1 tiếng làm việc. Thường xuyên vệ sinh hậu môn sạch sẽ, khô thoáng, mặc quần rộng rãi, nó sẽ hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh cho bạn. Bạn có thể sử dụng nước ấm pha muối để vệ sinh hậu môn. Như vậy, việc điều trị bằng thuốc đông y đòi hỏi người bệnh cần sự kiên nhẫn lâu dài và thực hiện liên tục và kèm theo những lưu ý trên thì mới thực sự có tác dụng và hiệu quả cao. Và thuốc đông y chỉ phù hợp khi bạn bị trĩ ngoại ở giai đoạn nhẹ. Nếu trĩ nặng ra nhiều máu hay búi trĩ bị sà ra ngoài, bạn nên liên hệ với bác sĩ chuyên khoa để được điều trị.
 4. Tiêm xơ búi trĩ là một trong những phương pháp chữa bệnh trĩ phổ biến hiện nay. Nhưng đa số người bệnh đều không hiểu rõ về phương pháp này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cơ bản nhất về tiêm xơ búi trĩ đến các bạn. Tiêm xơ búi trĩ là gì? Tiêm xơ búi trĩ (hay còn gọi là chích xơ búi trĩ) là kỹ thuật được sử dụng để điều trị bệnh trĩ. Phương pháp áp dụng lần đầu tiên vào năm 1916 bởi bác sĩ Terrell. Bệnh nhân sẽ được tiêm thuốc gây xơ vào tĩnh mạch với mục đích tạo phản ứng viêm tĩnh mạch do hóa chất. Đồng thời kết hợp với chèn ép để các tĩnh mạch dính vào nhau. Kết quả là máu không lưu thông được đến các tĩnh mạch làm cho búi trĩ tự teo và rụng dần. Đối với phương pháp này đòi hỏi người bác sĩ thực hiện phải có chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm. Quá trình tiến hành tiêm xơ búi trĩ Để thực hiện việc tiêm xơ búi trĩ bác sĩ sẽ sử dụng loại thuốc có tác dụng xơ hóa hoặc hoại tử búi trĩ. Nhưng do các thuốc gây hoại tử búi trĩ dễ bị biến chứng viêm nhiễm, chảy máu nên thường không áp dụng. Ngược lại thuốc tiêm xơ hóa không gây các biến chứng nguy hiểm và không phá vỡ chức năng sinh lý bình thường của hậu môn nên được sử dụng nhiều. Cách thực hiện phương pháp tiêm xơ búi trĩ không quá phức tạp. Đầu tiên, bác sĩ để bệnh nhân nằm nghiêng sang bên trái sao cho lộ hoàn toàn hậu môn. Sau đó vệ sinh khử trùng và gây tê vùng rìa hậu môn. Bác sĩ sẽ dùng kính soi để nhìn rõ búi trĩ và tiêm thuốc vào phần dưới niêm mạc trĩ. Liều lượng của thuốc sẽ được bác sĩ chỉ định tùy thuộc vào độ lớn của búi trĩ. Cuối cùng rút kim tiêm và dùng băng gạc hoặc bông gòn để cầm máu cho bệnh nhân. Sau khi thực hiện phương pháp này, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Tránh các vận động nặng và phải tuân thủ theo những chỉ dẫn của bác sĩ. Những đối tượng không nên thực hiện tiêm xơ búi trĩ? Những trường hợp sau không được sử dụng thủ thuật này để điều trị. Các đối tượng mắc bệnh liên quan đến hệ thống đường máu như máu khó đông, tiểu đường,… Những đối tượng này sẽ không được áp dụng kỹ thuật chích xơ búi trĩ để chữa bệnh. Phụ nữ đang mang thai khi sử dụng kỹ thuật này có thể dẫn đến xảy thai. Những người bị bệnh viêm đại tràng, trực tràng. Đối với trường hợp trĩ nội sa ra ngoài trong một thời gian dài là niêm mạc bị xơ hoá cũng không nên áp dụng. Bởi vì khi tiêm thuốc vào sẽ làm cho vùng da bao bọc búi trĩ sưng lên. Từ đó làm cho cơ hoành hậu môn co giật gây phù nề, tắc động mạch và đau rát. Ngoài phương pháp tiêm xơ búi trĩ thì những người bị bệnh trĩ có thể áp dụng các phương pháp dân gian để giảm bớt cơn đau do trĩ gây ra. Đối với những người bị bệnh trĩ ở độ 1, độ 2 có thể áp dụng bài thuốc xông chữa bệnh trĩ. Phương pháp này đem lại hiệu quả khá cao. Qua những thông tin chia sẻ ở bài viết, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình điều trị bệnh trĩ. Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ!
 5. Trĩ gây ra nhiều phiền toái cho chính bạn và những người xung quanh. Nếu bổ sung các thực phẩm này vào chế độ ăn uống, kết hợp tăng cường vận động thì trĩ sẽ không còn là nỗi ám ảnh như ngày nào. 1. Rau cải bó xôi Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt, rau bina, một trong những thực phẩm chữa bệnh trĩ phổ biến nhất hiện nay. Là nguồn thực phẩm giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt có khả năng làm sạch và hồi phục ruột nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng 300g cải bó xôi đem rửa sạch, luộc chín. Sau đó vớt ra trộn với muối vừng ăn, mỗi ngày 2 lần. 2. Củ cải đỏ Hàm lượng chất xơ có trong củ cải đỏ giúp đẩy chất thải từ ruột ra ngoài một cách dễ dàng. Đó là lý do mà củ cải đỏ được xếp vào danh sách các thực phẩm hỗ trợ chữa bệnh trĩ hiệu quả nhất hiện nay. Bên cạnh đó, củ cải đỏ chứa một số chất dinh dưỡng có lợi cho đại tràng, giúp quá trình chuyển động của ruột trơn tru hơn. Các nghiên cứu cho thấy, thành phần Betacyanin (chất làm nên màu tím của củ cải) có khả năng chống ung thư. Đặc biệt là ung thư đại tràng. 3. Mướp hương Không chỉ tốt cho làn da, giải nhiệt hay tiêu đờm, mướp hương còn được biết đến là một trong những thực phẩm chữa bệnh trĩ từ bao đời nay. Dân gian thường sử dụng mướp hương để nấu canh với rau đay, rau bát và cua đồng. Chúng vừa có tác dụng giải nhiệt vừa hỗ trợ điều trị bệnh trĩ, đi ngoài ra máu. Kỳ công hơn, người ta sẽ nướng xơ mướp già, sau đó sắc với lá sâm đen dùng để uống hằng ngày. Cách này đặc biệt tốt cho phụ nữ sau sinh và những người bị trĩ lâu năm. 4. Đu đủ Đu đủ có tên trong danh sách thực phẩm chữa bệnh trĩ là nhờ vào papain, một loại enzym có thể tiêu hóa protein cũng như một số chất gây táo bón. Hiện nay có không ít bài thuốc chữa bệnh trĩ từ đu đủ được lưu truyền trong dân gian. Bạn có thể hầm 150g đu đủ không quá chín, bấm vào còn cứng cùng 100g trực tràng heo đã làm sạch, cắt khúc. Dùng mỗi tuần khoảng 2 – 3 lần để cảm nhận hiệu quả. Ngoài những thực phẩm trên thì rau muống cũng hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị bệnh trĩ. Bạn có thể tham khảo thêm cách chữa bệnh trĩ bằng rau muống để giảm bớt những cơn đau do bệnh gây ra. Không chỉ cần bổ sung các thực phẩm chữa bệnh trĩ trong chế độ ăn uống hằng ngày người bệnh cần đến thăm khám bác sĩ để có hướng điều trị dứt điểm. Đồng thời kết hợp rèn luyện thể dục thể thao mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng. Hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp các bạn có thêm nguồn tham khảo về các thực phẩm hỗ trợ điều trị bệnh trĩ hiệu quả.
 6. Chữa bệnh trĩ bằng thuốc nam được đánh giá là an toàn, hiệu quả và tiện lợi. Những bài thuốc từ lá trầu không, rau diếp cá, củ tỏi,…trong nhiều trường hợp đã là “cứu cánh” với rất nhiều bệnh nhân. Những điều cần biết về bệnh trĩ Theo đông y, bệnh trĩ là do khí huyết ứ trệ tích lại lâu ngày làm tĩnh mạch căng phồng lên. Khi đi đại tiện, phân sẽ cọ xát làm vỡ tĩnh mạch gây nên hiện tượng đi ngoài ra máu và sa búi trĩ. Trĩ tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Bệnh trĩ có thể dẫn đến mất máu, nhiễm trùng nếu bệnh nhân chủ quan và e ngại không chữa kịp thời. Những bài thuốc nam chữa bệnh trĩ Trong dân gian, có nhiều cách điều trị bệnh trĩ bằng thảo dược dễ kiếm không qua phẫu thuật giúp điều trị tận gốc nguyên nhân của bệnh trĩ. Nhờ đó, khi đã chữa khỏi thì bệnh sẽ không còn tái phát. Bài thuốc từ rau diếp cá Theo Đông y, rau diếp cá có vị chua cay, tính hơi lạnh, tác dụng sát khuẩn và làm bền chắc mao mạch. Từ đó giúp chữa bệnh trĩ và một số bệnh về đường tiêu hóa rất hiệu quả. Bạn có thể thực hiện bài thuốc theo 2 cách là ăn trực tiếp hoặc dùng để đắp. Lấy 100g rau diếp cá tươi rửa sạch, giã nhỏ rồi cho vào một miếng vải sạch. Sau đó đắp lên búi trĩ khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng. Thực hiện 3 ngày, hiệu quả cầm máu rất tốt. Bài thuốc từ lá trầu không Hiện nay, chữa trĩ bằng lá trầu không là cách được nhiều người áp dụng. + Cách 1: Rửa sạch lá rồi cho vào nồi nước đun sôi. Dùng nước này ngâm hậu môn khoảng 15 phút, ngày làm 2 – 3 lần tình trạng viêm nhiễm hậu môn sẽ giảm hẳn. + Cách 2: Chuẩn bị 7 lá trầu không, 7 hạt gấc, 7 quả bồ kết, 1 quả cau rửa sạch đem giã nhỏ. Đun nóng hỗn hợp rồi dùng để xông hơi hậu môn, ngày thực hiện 2 lần trong liên tiếp 7 ngày búi trĩ sẽ co lên. Bài thuốc từ lá thiên lý Lá thiên lý không chỉ là món ăn ngon mà còn được dùng làm thuốc chữa bệnh trĩ nhờ tác dụng khử trùng, diệt khuẩn hiệu quả… Có 2 cách để thực hiện bài thuốc này: + Cách 1: Lấy 100g lá thiên lý rửa sạch, giã nhỏ với 5g muối ăn, thêm 30ml nước cất rồi lọc qua gạc sạch. Lấy bông tẩm nước thiên lý đắp lên hậu môn sẽ thấy triệu chứng được cải thiện. + Cách 2: Sử dụng lá thiên lý tươi, rửa sạch đem đun nước uống hàng ngày hoặc nấu canh cũng mang lại hiệu quả chữa trĩ rất tốt. Bài thuốc từ cây lá bỏng Bài thuốc chữa bệnh trĩ từ cây lá bỏng được thực hiện đơn giản theo 2 cách: + Cách 1: Mỗi ngày chuẩn bị 10 lá bỏng. Sáng và chiều mỗi bữa ăn 4 lá, tối đắp 2 lá vào hậu môn để qua đêm. + Cách 2: Lấy 6g lá bỏng, 6g rau sam, rửa sạch rồi đem nhai sống hoặc sắc lấy nước uống hàng ngày. Sau 2 tuần sẽ thấy búi trĩ co lại, tình trạng táo bón giảm hẳn. Ngoài những cách trên, bạn có thể sử dụng một nguyên liệu mà chính bạn cũng không ngờ tới. Đó chính là cách chữa bệnh trĩ bằng lá tía tô. Phương pháp này cũng khá đơn giản mà hiệu quả lại cao. Đã có rất nhiều người áp dụng phương pháp này và đã thành công. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc điều trị bệnh trĩ. Chúc các bạn sớm thoát khỏi được căn bệnh đáng ghét này!
 7. Bệnh trĩ là căn bệnh gây cảm giác khó chịu cho cả nam và nữ. Đặc biệt đối với những mẹ bầu bị trĩ trong quá trình mang thai là nỗi ám ảnh lớn. Vậy vì sao mẹ bầu lại là đối tượng của trĩ? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé! Nguyên nhân gây trĩ ở mẹ bầu Trĩ là căn bệnh được hình thành do giãn tĩnh mạch trực tràng ở xung quanh hậu môn gây nên hiện tượng sưng tấy. Đây là một trong những hiện tượng sinh lý phổ biến khi mang thai. Thường phụ nữ mang thai bị trĩ khi ở 3 tháng cuối của thai kỳ. Việc các bà bầu là những người dễ mắc bệnh là bởi: Sự phát triển của thai nhi Khi mang thai, bụng mẹ bầu ngày càng lớn, trọng lượng ngày càng tăng của thai nhi trong tử cung đặt áp lực nên tất cả các mô và nội tạng của người mẹ. Lúc này không gian trở nên nhỏ hẹp, dòng máu lưu thông đi vào đi ra các tĩnh mạch để cung cấp cho xương chậu người mẹ bị di chuyển chậm và tụ lại. Các tĩnh mạch trong thành ruột bị phình và căng hết cỡ khiến chúng yếu đi. Nội tiết tố thay đổi Khi mang thai, cơ thể bên trong nội tiết tố thay đổi khiến cho các mô lỏng lẻo, không còn vững chắc như thường ngày. Đồng thời các thành tĩnh mạch có xu hướng sưng to và mở rộng. Chính điều này khiến cho mẹ bầu dễ bị bệnh trĩ khi mang thai. Sự gia tăng tổng lượng máu trong cơ thể mẹ Bên cạnh các yếu tố gây lên bệnh trĩ khi mang thai trên, thì sự gia tăng tổng lưu lượng máu trong cơ thể mẹ cũng là 1 trong các nguyên nhân khiến mẹ bầu dễ mắc loại bệnh này. Phải làm gì khi mang thai bị trĩ? Khi mang thai, mẹ bầu lưu ý tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc chữa bệnh trĩ không rõ nguồn gốc. Bởi nếu sử dụng loại thuốc không uy tín sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe chính mẹ bầu và thai nhi. Dưới đây là các mẹo chữa trĩ cho bà bầu mà bạn có thể tham khảo. Vệ sinh hậu môn cho sạch sẽ Với mẹ bầu mắc bệnh trĩ khi mang thai, việc cần thiết ở đây chính là vệ sinh hậu môn cho sạch sẽ. Các mẹ bầu lưu ý sau khi đi đại tiện xong các mẹ nên lau hậu môn bằng khăn mềm, ướt. Không nên dùng khăn khô lau bởi giấy khô gây đau đớn cho mẹ. Ngoài ra các mẹ nên vệ sinh hậu môn bằng nước ấm pha muối sau khi đi đại tiện giúp máu ở tĩnh mạch hậu môn lưu thông, sạch sẽ và tránh tình trạng nhiễm khuẩn. Chườm lạnh cho hậu môn Chắc chắn với người bình thường bị bệnh trĩ cảm giác đau đớn khó chịu, với người phụ nữ khi mang thai tình trạng đó còn đau rát hơn bình thường. Các mẹ nên dùng đá lạnh để chườm hàng ngày. Điều này làm cho cảm giác đau đớn giảm bớt, hiện tượng sưng tấy cũng bớt đi tạo cảm giác dễ chịu cho mẹ bầu. Không nên ngồi, đứng quá lâu Nếu các mẹ ngồi nhiều hay đứng nhiều sẽ làm tăng áp lực ổ bụng khiến bệnh ngày càng nặng hơn. Cách tốt nhất là nên đi lại nhẹ nhàng, nếu thấy mệt thì nằm nghỉ ngơi. Tắm nước ấm Nước ấm có tác dụng tuần hoàn máu, lưu thông các mạch máu cho cơ thể mẹ khi mang thai. Do đó các mẹ nên ngâm riêng hậu môn bằng nước ấm. Máu ở tĩnh mạch hậu môn sẽ được lưu thông, giảm đau và tạo cảm giác dễ chịu cho mẹ. Chế độ dinh dưỡng cho mẹ bầu Khi mang thai việc bổ sung các món ăn dinh dưỡng cho mẹ là điều không thể thiếu. Các mẹ nên bổ sung các thực phẩm chứa nhiều chất xơ. Đặc biệt các mẹ bị bệnh trĩ khi mang thai nên uống nhiều nước để tránh tình trạng táo bón, giảm tình trạng bị trĩ.
 8. Trĩ là một căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, hiện nay đã có rất nhiều phương pháp điều trị căn bệnh này. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn những phương pháp điều trị bệnh trĩ hiệu quả. Với mỗi phương pháp điều trị, đều có ưu và hạn chế riêng. Việc lựa chọn phải tùy vào tình hình bệnh thực tế, điều kiện của bạn và chuẩn đoán của bác sĩ. Điều trị nội khoa Bác sĩ sẽ cho bệnh nhân dùng thuốc có tác dụng tăng cường thành mạch, giảm đau và chống ngứa, chống phù nề, chống nhiễm trùng, chống tắc mạch… Phương pháp này đơn giản, không gây đau và lo lắng nhiều cho bệnh nhân. Tuy nhiên điều trị nội khoa chỉ có kết quả với bệnh trĩ nội độ I, độ II hoặc chỉ định điều trị trước những biến chứng cấp tính để chuẩn bị cho các phương pháp điều trị khác triệt để hơn. Điều trị thủ thuật Đó là các phương pháp như trích xơ, thắt trĩ bằng dây cao su, làm lạnh búi trĩ bằng nitơ lỏng. Phương pháp dùng tia hồng ngoại làm cho máu trong búi trĩ đông lại, thấu đông nhiệt bằng điện cực, chích nước sôi vào búi trĩ cũng là một trong những cách điều trị thủ thuật. Tuy điều trị thủ thuật được tiến hành đơn giản, rẻ tiền và không cần năm viện. Nhưng có thể phải tiến hành nhiều lần, điều trị không triệt để. Nếu không đúng chỉ định, người thực hiện không có kinh nghiệm, bệnh dễ tái phát. Phương pháp này không áp dụng cho trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp và trĩ nội độ IV. Sau khi làm thủ thuật, bệnh nhân có thể đau tại chỗ hay gặp biến chứng tắc mạch, chảy máu, nhiễm trùng, áp xe hậu môn,… Điều trị bằng các phương pháp phẫu thuật Hiện nay có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề cắt trĩ có tốt không? Đây cũng là phương pháp được nhiều người áp dụng. Bởi ưu điểm của phương pháp này là ít đau và hồi phục nhanh, sớm trở về với sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên để thực hiện phương pháp này người bệnh cần một khoản chi phí lớn và cần được gây tê tuỷ sống. Một số phương pháp phổ biến như phương pháp Longo, các phương pháp tiến hành bằng dao điện, sóng cao tần và mới nhất là dùng sóng siêu âm. Đây tuy là phương pháp hiện đại nhưng người bệnh vẫn có thể gặp một số biến chứng sau phẫu thuật. Điều trị bằng Đông y Với Y học cổ truyền có nhiều phương pháp điều trị trĩ như uống thuốc, bôi thuốc, đắp thuốc. Phương pháp này được nhiều người ưa thích vì tính mát, dễ thực hiện và phù hợp cho những người bận công việc, sợ dao kéo. Bài thuốc chữa trĩ của Đông y có thể điều trị tận gốc được nguồn bệnh mà không bị tái phát. Tuy thời gian điều trị lâu hơn so với những phương pháp trên nhưng đem lại hiệu quả cao và an toàn. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở trên sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn sớm khỏi bệnh!
 9. Bệnh trĩ khiến bạn lo âu và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống. Vậy bạn đã có những kiến thức gì về bệnh trĩ? Để tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến bệnh trĩ, bạn hãy đọc bài viết sau nhé. Bệnh trĩ là bệnh gì? Bệnh trĩ là tình trạng các tĩnh mạch ở phần cuối trực tràng và hậu môn bị sưng và viêm. Đôi lúc lớp màng mạch máu căng quá mức khiến cho tĩnh mạch lồi ra khỏi hậu môn và gây khó chịu, nhất là khi đại tiện. Bệnh trĩ là một trong các nguyên nhân phổ biến nhất gây chảy máu trực tràng. Bệnh trĩ ở mức độ nhẹ hầu như không gây nguy hiểm và thường tự hồi phục trong vài tuần. Nhưng bạn không nên xem thường và tốt nhất bạn vẫn nên đến gặp bác sĩ để chắc chắn rằng tình trạng bệnh của mình không nghiêm trọng. Trường hợp tình trạng bệnh trở nên trầm trọng, bác sĩ cũng có thể sẽ khuyên bạn cắt bỏ phần trĩ nếu bệnh cứ kéo dài và gây đau đớn. Các dạng bệnh trĩ Bệnh trĩ có hai dạng là trĩ nội và trĩ ngoại + Trĩ nội là bệnh mà các tĩnh mạch bị sưng và viêm sâu bên trong trực tràng. Thông thường bạn không thể nhìn thấy hay cảm nhận được chúng. Nhìn chung, dạng bệnh này không gây đau đớn bởi vì ở hậu môn và trực tràng hầu như không có các dây thần kinh cảm giác. Chỉ có một dấu hiệu giúp bạn nhận biết bệnh trĩ nội là hiện tượng chảy máu. + Trĩ ngoại là bệnh mà các tĩnh mạch xung quanh hậu môn bị sưng. Vùng da này có nhiều dây thần kinh cảm giác. Do đó bạn sẽ cảm thấy đau, đồng thời cũng xuất hiện tình trạng chảy máu. Đôi khi phần trĩ sẽ sưng to hơn và nhô ra khỏi cơ thắt hậu môn, tình trạng này gọi là sa búi trĩ. Bạn có thể sẽ thấy chỗ búi trĩ chuyển sang màu hồng so với những vùng da xung quanh. Các búi trĩ sẽ khiến bạn đau đớn, nhất là khi đại tiện. Các búi trĩ bị sa sẽ tự thụt vào trong hậu môn. Thậm chí nếu chúng không tự như vậy thì bạn vẫn có thể đẩy chúng vào một cách nhẹ nhàng. Khối máu đông được hình thành bên trong búi trĩ ngoại khiến cho nó chuyển sang màu tím hoặc xanh. Tình trạng này gọi là chứng huyết khối, gây đau đớn, ngứa ngáy dữ dội và có thể chảy máu. Khi máu đông tan đi, búi trĩ vẫn còn sót lại và điều này sẽ khiến bạn khó chịu. Biện pháp ngăn ngừa bệnh trĩ Bệnh trĩ đem đến nhiều phiền toái cho người bệnh, bạn có thể áp dụng một số bài thuốc như chữa bệnh trĩ bằng dầu dừa, rau diếp cá, lá tía tô,… Những phương pháp này đều đem lại hiệu quả. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng một số biện pháp sau: Ăn thực phẩm chứa nhiều chất xơ Một cách lý tưởng để tăng lượng chất xơ là bổ sung các thực phẩm như rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên chất, các loại hạch, hạt, đậu và rau đậu. Uống đủ nước Uống đủ nước sẽ giúp bạn ngăn ngừa chứng táo bón, giảm tình trạng căng cơ khi đại tiện. Các thực phẩm chứa nhiều chất xơ như trái cây và rau củ cũng là nguồn cũng cấp nhiều nước cho cơ thể. Tập luyện nhiều Các hoạt động thể chất như đi bộ nửa tiếng mỗi ngày sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn cũng như hỗ trợ đường ruột hoạt động tối ưu. Không nên đi đại tiện quá lâu Bạn hãy đi toilet khi thật sự cần và không ngồi trong đó lâu để làm những hoạt động khác như đọc sách hay lướt điện thoại. Điều này sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Mong rằng sau bài viết này, bạn có những thông tin hữu ích về bệnh trĩ. Từ đó cân nhắc việc thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày để cơ thể luôn khỏe mạnh nhé!
 10. Khi lỡ mang chứng bệnh trĩ, người bệnh thường cảm thấy khó chịu, nhất là những lúc ngồi trong toilet. Để khắc phục tình trạng trên, bạn có thể tham khảo những điều sau. 1. Chú trọng về ăn uống Uống nhiều nước và ăn thức ăn có nhiều chất xơ. Khi bạn ăn uống như vậy, phân sẽ lỏng hơn. Bạn thường chỉ khó chịu khi phân quá cứng, đặc. Bạn cũng nên hạn chế ăn muối và kiêng các chất gia vị cay, nóng, cafe, rượu hay những thực phẩm chứa chất cafein. Muối có khuynh hướng giữ nước lại trong cơ thể, làm các tế bào và mạch máu trương căng, nặng hơn triệu chứng trĩ. Những gia vị cay, nóng và chất kích thích thường tạo cảm giác khó chịu khi phân đi qua hậu môn. 2. Đừng rặn, khiêng nặng Hành động rặn sẽ làm trĩ ló ra ngoài hậu môn nhiều hơn. Tương tự, bạn cũng sẽ phải gồng lên khi khiêng một vật nặng như tủ lạnh, bàn ghế… Trĩ thường xuất hiện do những tĩnh mạch bị trương căng lên. Hành động gồng hay rặn làm tăng áp huyết trong các mạch máu và làm trương căng tĩnh mạch hậu môn làm búi trĩ xuất hiện nhiều hơn nữa. Lưu ý, nếu bạn chưa bị trĩ, hành động gồng hay rặn có thể khiến bạn mắc bệnh. 3. Người mập và có thai dễ bị bệnh trĩ hơn Trọng lượng và sức nặng của bào thai tạo ra một áp suất đè lên các tế bào và mạch máu tại hậu môn, dễ tạo bệnh. Nếu bạn quá nặng cân, hãy giảm ăn và tập thể thao để giảm cân. Nếu bạn đang mang thai, nên nằm nghiêng về bên trái nhiều. Hành động này làm giảm bớt sức ép của bào thai trên tĩnh mạch hậu môn. 4. Nên rửa hậu môn sau khi đi vệ sinh Thông thường, việc rửa sẽ làm hậu môn sạch hơn là lau bằng giấy. Khi bạn bị trĩ, việc lau chùi bằng giấy thường gây đau đớn. Vì thế sau mỗi lần đi vệ sinh bạn nên rửa sạch hậu môn để tránh bị nhiễm trùng. 5. Ngâm nước ấm Việc ngâm nước muối ấm khoảng 15 phút mỗi ngày, thường xoa dịu được cơn đau của trĩ và làm trĩ bớt sưng lên. Bạn có thể xả nước ấm trong bồn tắm vừa đủ ngập qua hậu môn rồi ngồi bó gối hay ngồi xổm trong bồn cho đến khi hết đau. 6. Chế độ sinh hoạt Hết sức tránh đứng lâu, ngồi lâu, không nên ngồi xổm vì có thể ảnh hưởng đến sự tuần hoàn máu ở khoang xương chậu làm cho ứ máu tại các tĩnh mạch trĩ. Bạn nên dùng bồn cầu bệt, tăng cường hoạt động thể lực, đặc biệt là vận động cơ bắp. Tùy theo sở thích của mỗi người mà lựa chọn một hay hai môn thể thao yêu thích, kiên trì tập luyện trong một thời gian dài. Bơi lội là một trong những môn thể thao rất hữu ích cho việc phòng ngừa bệnh trĩ. Ngoài ra, chạy chậm và đi bộ đều có tác dụng phòng ngừa ở các mức độ khác nhau. Nên tập thói quen đi đại tiện đúng giờ, tốt nhất mỗi ngày nên đi một lần. Hạn chế sinh hoạt tình dục khi có các biểu hiện của bệnh trĩ. 7. Sử dụng thảo dược trong điều trị bệnh trĩ Trong Đông y có nhiều vị thuốc có tác dụng chữa trĩ ngoại và trĩ nội rất tốt. Chúng có tác dụng nhanh và vẫn an toàn cho cơ thể. Các vị thuốc kết hợp với nhau mà không gây tương tác thuốc. Đã có rất nhiều bệnh nhân sử dụng phương pháp chữa bệnh trĩ đã khỏi hoàn toàn được căn bệnh này. An trĩ Ngọc Linh là một trong những sản phẩm được bào chế từ thảo dược thiên nhiên, hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị bệnh trĩ. Bệnh trĩ sinh ra do lối sống không khoa học, ngoài việc dùng thuốc thì bạn tạo cho mình một thói quen sinh hoạt lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng.
 11. Chế độ ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ là một trong những biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh trĩ rất tốt. Không những vậy còn giúp tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa bệnh tái phát. Người bị trĩ nên ăn gì? Ngoài việc áp dụng các biện pháp điều trị bệnh trĩ thì chế độ ăn uống cũng là một điều hết sức quan trọng giúp hỗ trợ và điều trị bệnh hiệu quả. Tránh nguy cơ bệnh phát triển nặng thêm, dưới đây là những thực phẩm tốt cho người bệnh trĩ. Uống nhiều nước Trước tiên, người bệnh trĩ cần uống nhiều nước trong mọi trường hợp. Bởi vì nước khá đắc lợi trong việc làm mềm phân. Một ngày phải uống từ 1,5 – 2 lít nước mỗi ngày. Bệnh nhân có thể uống nước lạnh vào mỗi sáng để kích thích đi tiêu. Ngoài ra, các nước mát như nước ép rau má, nước ép rau diếp cá, nước ép cà rốt và các loại nước ép hoa quả đặc biệt tốt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh. Chúng giúp giảm đau sưng do bệnh trĩ gây ra bằng cách củng cố các tĩnh mạch. Ăn thức ăn có nhiều chất xơ Bên cạnh việc uống nhiều nước mỗi ngày, bệnh nhân nên tăng cường chất xơ trong chế độ ăn. Vì chất xơ tham gia trữ nước đáng kể trong ruột, làm phân dễ bở ra nên dễ dàng khi di chuyển. Các món cung cấp nhiều chất xơ như đậu phụ, ngũ cốc và rau củ quả nhiều chất xơ. Sử dụng thực phẩm nhuận tràng Các loại rau mồng tơi, rau đay, rau dền, rau diếp cá, rau lang có tính mát, nhuận tràng giúp tiêu hóa dễ dàng. Củ khoai lang cũng rất tốt đối với người bệnh trĩ, bạn nên ăn thêm khoai lang luộc. Ăn thức ăn chứa nhiều chất sắt Do bệnh trĩ gây mất máu mạn tính nên người bệnh dễ bị thiếu máu. Vì thế chế độ ăn cho bệnh nhân trĩ cần bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất sắt. Một số thực phẩm giàu chất sắt như gan gà, cua hấp, cá ngừ, hạt điều, hạnh nhân, rau bó xôi, bông cải xanh,… Người mắc bệnh trĩ nên kiêng ăn gì? Những người mắc bệnh trĩ tuyệt đối không nên ăn các chất có gia vị cay nóng, café, rượu bia và những thực phẩm chứa cafein. Không nên ăn quá mặn vì muối có khuynh hướng giữ nước lại trong cơ thể. Từ đó làm các tế bào và mạch máu trương căng ra khiến triệu chứng của trĩ nặng hơn. Nước ngọt có ga cũng nên hạn chế vì làm tăng áp lực trong khung ruột. Bạn cũng nên hạn chế tối đa ăn bánh mì, cơm tấm, bánh ngọt và socola vì không chỉ gây táo bón mà còn tăng phản ứng ngứa hậu môn. Ngoài ra, bạn cũng không nên ăn quá nhiều đồ ăn chứa dầu mỡ hay đồ chiên rán. Bởi đồ ăn chứa nhiều chất béo thường gây khó tiêu và làm cơ thể dễ bị nóng trong. Điều này có thể làm cho bệnh trĩ của bạn có thể bị nặng hơn. Những bạn bị bệnh trĩ ở mức độ nhẹ có thể tham khảo thêm về cách trị bệnh trĩ tại nhà. Các cách này đem lại hiệu quả cao với trĩ độ nhẹ, còn ở mức độ nặng hơn cần kết hợp sử dụng thêm thuốc để điều trị dứt điểm. Hy vọng với những thông tin cung cấp ở trên sẽ giúp ích được cho các bạn trong việc điều trị bệnh trĩ. Chúc các bạn sớm khỏi bệnh!
 12. Từ xa xưa, cha ông ta đã có rất nhiều mẹo chữa các bệnh khác nhau và đã được chứng minh là rất hiệu quả. Chúng ta sẽ cùng đi xem những mẹo của cha ông ta dùng để chữa bệnh trĩ là gì nhé. Chữa bệnh trĩ bằng lá thiên lý Bạn cần chuẩn bị 100g lá và 5g muối ăn. Lá rửa sạch đem giã với muối, thêm khoảng 30 ml nước rồi lọc qua vải màn. Lấy nước cốt tẩm vào bông rồi đắp lên chỗ trĩ và dán cố định miếng bông này. Mỗi ngày bạn làm như này khoảng 1 – 2 lần để đạt được hiệu quả cao nhất. Mẹo chữa trĩ bằng rau diếp cá Bài thuốc chữa bệnh trĩ từ rau diếp cá rất đơn giản. Tuy nhiên, với bài thuốc này, người bệnh cũng cần phải có lòng kiên trì. Hàng ngày, ăn sống rau diếp cá thật nhiều. Sau khi rửa sạch, nên ngâm diếp cá vào nước muối loãng khoảng 5 phút, sau đó đưa ra rổ, vẩy khô nước và ăn. Có thể ăn rau diếp cá thay các loại rau khác. Ăn càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, bạn có thể uống sinh tố diếp cá, nhưng nếu ăn sẽ tốt hơn vì nó còn có các chất xơ. Cũng có thể nấu lá diếp cá với nước, dùng nước đó để xông, ngâm và rửa lúc nước còn hơi nóng. Bã diếp cá còn lại thì đắp vào hậu môn. Với bài thuốc rất đơn giản này từ rau diếp cá, chỉ cần kiên trì thì bệnh trĩ của bạn sẽ được chữa khỏi. Sử dụng lá bỏng để chữa trĩ Bạn dùng 6g lá bỏng, 6g rau sam để chũa trĩ. Đem rửa sạch nhai sống hoặc sắc uống. Nếu bị lòi dom và lở hậu môn thì nấu nước bồ kết ngâm rửa hậu môn và giã lá bỏng đắp vào búi trĩ. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng để trị chứng đại tiện ra máu. Lấy 30g lá bỏng, 10g cỏ nhọ nồi, 10g ngải cứu (sao cháy), 10g lá trắc bá (sao cháy) sắc lấy nước uống ngày 1 thang. Chữa bệnh trĩ bằng đu đủ xanh Bạn cắt một trái đu đủ xanh, đặc biệt đu đủ phải còn tươi và nhiều nhựa. Sau đó, trước khi đi ngủ thì bạn bổ đôi quả đu đủ đó ra buộc úp 2 nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân, cuống quay lên trên. Cứ để như vậy qua đêm rồi mới rửa sạch. Mạch máu của búi trĩ sẽ co thắt lại như bôi thuốc co mạch trực tiếp. Làm như vậy cho đến khi thấy búi trĩ biến mất thì ngưng. Ngoài những mẹo chữa bệnh trĩ trên, bạn có thể áp dụng theo cách trị bệnh trĩ bằng lá trầu không. Đây cũng là một trong những mẹo chữa bệnh trĩ rất hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua. Cám ơn bạn đã đọc bài viết trên, hy vọng những mẹo chữa bệnh trĩ trên sẽ giúp cho bạn đánh bại căn bệnh trĩ nguy hiểm này.
 13. Trĩ là căn bệnh khá phổ biến trong cuộc sống hiện nay đặc biệt là với bà mẹ mang thai. Nhiều mẹ bầu lo lắng về việc bị bệnh trĩ có thể ảnh hưởng tới thai nhi hay không? Và không biết phải chữa trị như thế nào khi đang mang thai mà bị trĩ? Những tư vấn dưới đây sẽ giải tỏa nỗi lo này cho các mẹ. Biểu hiện của bệnh trĩ ở mẹ bầu Phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc bệnh trĩ rất cao, nguyên nhân thường bắt nguồn từ những thay đổi về sinh lý, những thói quen xấu trong sinh hoạt của bà bầu. Việc điều trị trĩ cho bà bầu gặp nhiều khó khăn bởi bên cạnh đảm bảo sức khỏe cho bà mẹ còn phải tính đến sự an toàn cho thai nhi. Bệnh trĩ thường biểu hiện qua hai triệu chứng chính là chảy máu và sa búi trĩ. Chảy máu là triệu chứng có sớm nhất và thường gặp nhất. Lúc đầu chảy máu rất kín đáo với lượng máu nhỏ vài tia máu dính vào phân. Về sau mỗi khi đi cầu thì máu chảy thành giọt hay thành tia. Muộn hơn nữa cứ mỗi lần đi cầu, đi lại nhiều hay ngồi xổm thì máu lại chảy. Sa búi trĩ xảy ra trễ hơn sau một thời gian đi cầu có chảy máu. Lúc đầu sau mỗi khi đại tiện thấy có khối nhỏ lồi ra ở lỗ hậu môn, sau đó khối đó tự tụt vào được. Càng về sau khối lồi ra đó to lên dần và không tự tụt vào và thường xuyên nằm ngoài hậu môn. Đau đớn, rát, ngứa hậu môn, chảy máu, sa búi trĩ là các triệu chứng thường gặp của bệnh trĩ. Tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng là nỗi ám ảnh thường ngày của rất nhiều người, ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống. Nguyên nhân bị trĩ ở bà bầu Có nhiều người trước khi lấy chồng và mang thai thì không hề có vấn đề với bệnh trĩ. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ phàn nàn rằng, khi mang bầu từ tháng thứ 5 trở đi, họ có triệu chứng của bệnh trĩ. Khi mang thai, lượng máu lưu thông trong cơ thể bạn tăng lên, làm giãn nở các tĩnh mạch. Những tĩnh mạch yếu ớt ở hậu môn cũng sẽ trở nên uể oải và căng phình lên. Đặc biệt khi tử cung ngày càng to của bạn lại gia tăng sức ép lên các tĩnh mạch này. Bệnh trĩ cũng sẽ thường gặp ở những phụ nữ ngồi nhiều, ít vận động trong thai kỳ. Táo bón cũng là một lý do thúc đẩy bệnh trĩ xuất hiện hoặc trầm trọng hơn. Vì mang thai phải bổ sung nhiều dưỡng chất cho thai nhi, chế độ ăn uống nhiều chất đạm mà mẹ bầu không bổ sung hợp lý chất xơ và hoa quả rất dễ dẫn đến táo bón. Táo bón lâu ngày và gắng sức khi đi vệ sinh là nguyên nhân khá phổ biến. Cách phòng tránh và điều trị khi bà bầu bị trĩ Để phòng tránh bị trĩ khi mang thai mẹ bầu nên lưu ý một số điều sau: Có chế độ ăn uống hợp lý đủ chất, đảm bảo lượng nước, rau và trái cây mỗi ngày. Duy trì việc thể dục hằng ngày khi mang thai. Tùy theo sở thích và tình trạng sức khỏe để lựa chọn hình thức phù hợp như đi bộ, bơi, tập yoga đều rất tốt cho sức khỏe mẹ bầu. Thực hiện các động tác thể dục nhẹ nhàng sẽ giúp cải thiện đường tiêu hóa. Tránh việc gắng sức rặn khi đi vệ sinh và chứng bệnh táo bón. Không nên ngồi hoặc đứng quá lâu, không ngồi xổm khi mang thai đặc biệt là vào 3 tháng cuối thai kỳ. Chị em khi ngủ nên nằm nghiêng, không nằm ngửa lưng. Hiện nay, cũng có những phương pháp trị trĩ cho bà bầu mà bạn có thể tham khảo thêm để giảm bớt sự khó chịu do bệnh gây ra.
 14. Trĩ là một hệ thống đám rối tĩnh mạch sinh lý bình thường nằm ở vùng hậu môn trực tràng. Bệnh bắt gặp ở mọi độ tuổi cả nam và nữ. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm bệnh sẽ gây ra nhiều phiền toái cũng như biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Nguyên nhân gây nên bệnh trĩ Một số nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh trĩ phải kể đến như: Táo bón kinh niên dẫn đến việc khó khăn khi đi đại tiện. Mỗi lần đi đại tiện người bệnh phải rặn nhiều khiến cho các niêm mạc thành mạch trĩ bị giãn ra quá mức dẫn đến hình thành búi trĩ. Những người có tính chất công việc đứng hoặc ngồi lâu một chỗ sẽ tạo áp lực lớn ở vùng chậu nên dễ mắc bệnh trĩ. Những người có chế độ ăn không hợp lý như ăn ít chất xơ, ăn ít hoa quả,… cũng rất dễ mắc bệnh trĩ. Mang bầu, béo phì cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ. Tác hại của bệnh trĩ đối với sức khỏe Ung thư trực tràng: Đây là tác hại nguy hiểm nhất đối với những người bị bệnh trĩ không được chữa trị kịp thời. Vì thế, khi bạn thấy mình có những dấu hiệu đầu tiên của bệnh trĩ như đau rát hậu môn, chảy máu hãy đến các bệnh viện ngay để được khám và điều trị kịp thời, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc. Viêm nhiễm vùng hậu môn: Những người mắc bệnh trĩ sẽ có nguy cơ cao bị viêm nhiễm vùng hậu môn, các búi trĩ được hình thành tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập và phát triển. Khi táo bón rặn quá nhiều sẽ gây nứt hậu môn, rất dễ bị bội nhiễm vi khuẩn từ phân và nước tiểu. Giảm ham muốn tình dục: Khi bị bệnh trĩ sẽ khiến cho bệnh nhân cảm thấy bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, làm cho họ không còn hứng thú khi quan hệ tình dục. Do mặc cảm căn bệnh ở vùng kín, thay vào đó là những cảm giác lo lắng, dễ mất tập trung. Tại sao phải điều trị sớm bệnh trĩ? Bệnh trĩ thường tiến triển âm thầm, thời gian đầu các biểu hiện chỉ thoáng qua, cộng với tâm lý e ngại nên người bệnh không đi khám và điều trị sớm. Thường khi bệnh trở nên nặng, gây khó khăn trong sinh hoạt hay do bệnh biến chứng mới đi khám và điều trị. Bệnh trĩ càng nặng thì thời gian điều trị càng lâu, nhiều biến chứng, phương pháp điều trị phức tạp, tốn kém và dễ tái phát. Vì vậy, bệnh trĩ cần được phát hiện và điều trị càng sớm càng tốt để có hiệu quả và đỡ tốn kém. Bệnh trĩ có nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Với những người bị bệnh trĩ ở mức độ nhẹ có thể áp dụng phương pháp dân gian như trị trĩ bằng dầu oliu, bằng lá tía tô, mật ong,.. Còn với bệnh trĩ từ độ 2 trở đi nên kết hợp sử dụng thêm các loại thuốc để điều trị dứt điểm. Cách phòng bệnh trĩ hiệu quả Quá trình điều trị là một phần, ngoài ra người bệnh cần biết cách phòng tránh thì mới có thể giúp đạt kết quả tốt, tránh tái phát. Một số lời khuyên sau đây sẽ giúp hình thành thói quen tốt để phòng tránh bệnh trĩ hiệu quả. Tập thói quen đi cầu đều đặn hằng ngày, tránh táo bón. Không nên đọc sách báo, làm việc khác trong quá trình đi đại tiện hoặc dùng lực quá sức khi đại tiện. Điều chỉnh thói quen ăn uống: Tránh các thức ăn cay nóng như ớt, tiêu và tránh các chất kích thích như cà phê, rượu, bia, trà… Nên ăn nhiều chất xơ từ rau, củ, quả và uống nước đầy đủ. Vận động thể lực, nên tập thể dục và chơi các môn thể thao nhẹ như bơi lội, đi bộ
 15. Đừng nghĩ rằng, đau dạ dày chỉ là một triệu chứng bình thường và không có gì quá nghiêm trọng. Bởi nếu chủ quan bỏ qua hay trì hoãn việc đi khám thì bạn sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe về sau. Ăn uống không điều độ Bạn hãy làm chủ cơ thể của mình bằng cách ăn uống đúng giờ, đúng bữa và đủ chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn. Trên thực tế, nếu bạn duy trì thói quen ăn uống không điều độ, thiếu lành mạnh thì sẽ làm cơ thể sản sinh ra nhiều axit hơn. Từ đó dẫn đến tình trạng ợ nóng và đầy hơi. Để giải quyết vấn đề này, bạn nên chia ra nhiều bữa nhỏ trong ngày, bổ sung những loại thực phẩm dễ tiêu hóa. Đồng thời, bạn đừng cố gắng ăn để xảy ra tình trạng cơ thể quá no hay quá đói sẽ tốt cho dạ dày hơn. Uống sữa khi có cơn đau Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn giữa công dụng của sữa tươi và nước uống. Tuy nhiên, nếu bạn có suy nghĩ là uống sữa sẽ làm dịu bớt cơn đau dạ dày đang hoành hành thì sai hoàn toàn. Uống sữa có thể làm cho cơn đau dạ dày trở nên khó chịu hơn. Bởi nó thúc đẩy quá trình tiết axit trong cơ thể. Và đây cũng là một trong những sai lầm thường gặp mà người đau dạ dày rất hay mắc phải. Do đó, nếu mắc phải sai lầm này thì bạn nên sửa đổi ngay nhé. Thức khuya Thật không ngờ, thức khuya lại là một trong những sai lầm phổ biến khiến tình trạng bệnh ngày càng trở nên tồi tệ. Trong khoảng thời gian cơn đau dạ dày xuất hiện, bạn nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi để nhanh chóng xua tan bệnh tật và giúp cơ thể tái tạo lại năng lượng sau một ngày dài hoạt động. Còn nếu vô tình mắc phải sai lầm này thì cơ thể bạn sẽ sản sinh ra nhiều axit và khiến cơn đau càng nghiêm trọng hơn. Tự ý dùng thuốc không theo chỉ định Nhiều người vẫn hay chủ quan với những triệu chứng ban đầu của bệnh đau dạ dày. Do đó, họ thường tự ý mua thuốc giảm đau về uống. Tuy nhiên, khi bạn tự điều trị bệnh trong tình trạng mù mờ, không biết rõ nguyên nhân thật sự dẫn đến tình trạng đau dạ dày là gì thì sẽ gây nguy hại lớn tới sức khỏe. Ngoài ra, để biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình thì bạn nên chủ động đi khám sớm để được chẩn đoán đúng và kê đơn thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong quá trình điều trị bệnh bạn có thể kết hợp thêm một số phương pháp chữa đau dạ dày từ những nguyên liệu tự nhiên để nâng cao hiệu quả. Một số phương pháp như chữa đau dạ dày bằng tinh bột nghệ, bằng mật ong, bằng lá tía tô,… Qua đó, khi bị đau dạ dày thì bạn nên tránh mắc phải những sai lầm ở trên. Đồng thời, nếu bệnh đau dạ dày không được điều trị sớm thì bạn có khả năng sẽ mắc phải những căn bệnh quanh vùng bụng như sỏi thận, lạc nội mạc tử cung, viêm ruột thừa. Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ!