• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

maitlvc

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  37
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About maitlvc

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Trĩ là căn bệnh quen thuộc và ngày càng trở nên phổ biến với nhiều người hơn. Hiện tại, ngay cả những bác sĩ, chuyên gia giỏi nhất trên thế giới cũng không xác định được chính xác hoàn toàn nguyên nhân gây trĩ. Tuy nhiên, các yếu tố dẫn đến bệnh trĩ chủ yếu được cho là do thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, không khoa học của nhiều người. Theo nghiên cứu, có thể coi bệnh trĩ là căn bệnh khó chữa và không thể đảm bảo được được sẽ khỏi bệnh trĩ 100% sau thời gian điều trị. Tuy nhiên, khả năng khỏi bệnh sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng bệnh, cơ địa của từng người và sự phối hợp của người bệnh trong quá trình điều trị. Vậy nếu không chữa trị kịp thời thì bệnh trĩ có gây ra nguy hiểm nào không? Bệnh có thể tiến triển thành ung thư không? Đây là câu hỏi được rất nhiều người thắc mắc. Có thể thấy, ung thư và bệnh trĩ có dấu hiệu chung là đều hình thành, thành cục, u ở hậu môn và gây chảy máu, ít đau. Đặc điểm khác bệnh trĩ, bệnh nhân có biểu hiện đi ngoài ra máu thành giọt hoặc tia, táo bón, nếu nặng, có thể sờ thấy búi trĩ bên ngoài. Trĩ không gây đau, trừ khi có biến chứng. Chính vì thế, nếu thấy có u cục ở hậu môn và chảy máu thì tốt nhất người bệnh nên đi khám để kiểm tra chắc chắn tình trạng sức khoẻ của mình, tránh để việc nhầm lẫn mà gây hại sức khoẻ. Còn với bệnh trĩ, khi phát hiện bệnh người bệnh cũng cần có các phương pháp điều trị kịp thời để tránh phải chịu ảnh hưởng của bệnh này. Nếu bệnh ở giai đoạn đầu thì bạn có thể chữa trị tại nhà bằng các phương pháp dân gian như chữa bệnh trĩ bằng dầu dừa, bằng lá bỏng, lá diếp cá,… kết hợp cùng chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học. Còn nếu bệnh nặng, chuyển sang độ 3, 4 thì tuỳ vào mức độ bệnh, cơ địa từng người và sự tư vấn của bác sĩ thì bạn có thể quyết định sử dụng thuốc điều trị hay cắt trĩ. Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu hơn về bệnh trĩ. Chúc bạn mạnh khoẻ.
 2. Bệnh đau dạ dày không còn xa lạ gì với nhiều người vì tỷ lệ người mắc bệnh này ngày càng tăng mạnh. Hiện nay, có nhiều người bệnh chọn cách chữa đau dạ dày tại nhà bằng thuốc hoặc các bài thuốc dân gian. Dưới đây là một số bài thuốc dân gian chữa đau dạ dày bạn có thể tham khảo: · Chữa đau dạ dày bằng cây xăng xê: chữa đau dạ dày bằng cây xăng sê sẽ giúp kháng lại các vi khuẩn có hại trong dạ dày. Từ đó làm giảm và ngăn chặn các triệu chứng kèm theo của bệnh dạ dày như khó tiêu, rối loạn tiêu hoá, ợ chua, đau bụng, đầy hơi,… Chuẩn bị: 40 – 60g lá xăng sê khô. Bạn cần chuẩn bị lá cây xăng sê sau khi rửa sạch thì bỏ vào nồi nước sôi sắc. Tuy nhiên, chỉ cần đun sôi nước lá trong vài phút rồi tắt bếp là được. Người bệnh dùng nước này uống như nước trà hàng ngày. · Chữa đau dạ dày bằng tinh bột nghệ: Người bệnh chỉ cần chuẩn bị 2 thìa tinh bột nghệ, 1 thìa mật ong rừng nguyên chất và 1 cốc nước ấm. Cho tinh bột nghệ vào hoà cùng nước ấm, sau đó cho tiếp mật ong vào khuấy đều. Mỗi ngày, người bệnh 3 lần vào trước các bữa ăn khoảng 30 phút. · Chữa đau dạ dày bằng lá lược vàng: Mỗi ngày bạn vặt 9 lá lược vàng vào sáng sớm, rửa thật sạch và để ráo nước. Sau đó, bạn lấy lá nhai dần trong ngày cho đến hết. Nhai lá lược vàng thật kỹ nuốt lấy nước, nếu ăn được cả bã thì càng tốt. Cứ làm liên tục như vậy chỉ sau khoảng 10 – 15 ngày người bệnh đau dạ dày sẽ thấy hiệu quả từ loại lá này mang lại. Kiên trì thực hiện các triệu chứng của bệnh sẽ giảm thiểu và bệnh chấm dứt hoàn toàn.
 3. Số người mắc bệnh trĩ đang không ngừng tăng lên, đặc biệt là những người làm văn phòng thường xuyên ngồi nhiều và ít vận động. Nhiều người cho rằng bệnh không gây nguy hiểm đến tính mạng nên chủ quan không đi khám. Do đây là bệnh nhạy cảm ở vùng kín nên mọi người thường e ngại trong khám và điều trị, đặc biệt là nữ giới. Khi bệnh gây đau đớn trầm trọng, tìm đến bác sĩ thì đã biến chứng phức tạp, điều trị rất khó khăn và tốn kém. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thao, Khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, bệnh trĩ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, gây đau đớn, khổ sở cho người bệnh cùng nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không phát hiện kịp thời. Bệnh có thể dẫn đến mất máu, nhiễm trùng nặng nếu không được tìm được cách chữa bệnh trĩ và điều trị bệnh từ sớm. Những biến chứng của bệnh trĩ gây nên bao gồm: · Gây khó khăn trong sinh hoạt đại tiện, không tự chủ được, nếu ở giai đoạn nặng sẽ dẫn đến triệu chứng chảy máu khi đi tiêu. · Làm đảo lộn thói quen sinh hoạt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần, cũng như tâm lý người bệnh. · Tắc nghẹt búi trĩ khiến người bệnh đau nhức, khó chịu vùng hậu môn, nặng hơn sẽ gây nhiễm trùng máu, viêm nhiễm ở nhiều mức độ khác nhau như áp xe hậu môn. · Bệnh nhân đi tiêu ra máu nhiều dễ bị thiếu máu trầm trọng. · Nứt, rách vùng hậu môn sẽ dễ bị vi khuẩn từ phân và nước tiểu tấn công do búi trĩ lòi hẳn ra ngoài trong thời gian dài. Những vi khuẩn và độc tố này sẽ xâm nhập ngược vào cơ thể gây nhiễm trùng máu. · Mang lại nguy hiểm đến hệ thần kinh, đau đầu, suy giảm trí nhớ, đau nhức vùng lưng dưới, gây rối loạn thần kinh, đầu óc căng thẳng, dễ ngất xỉu. · Ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt vợ chồng. · Nữ giới mắc bệnh trĩ dễ bị viêm nhiễm phụ khoa. Đặc biệt ảnh hưởng nặng nề nhất là trong thời kỳ mang thai và sau khi sinh con. Do đó phụ nữ trước khi mang thai cần có các biện pháp phòng tránh, cảnh giác các nguy cơ dẫn đến bệnh trĩ. · Gây ung thư trực tràng nếu không được điều trị từ sớm. Chính vì thế, người bệnh nên đi khám chữa ngay khi phát hiện ra bệnh. Tuỳ vào từng tình trạng bệnh bạn có thể quyết định sử dụng thuốc hay cắt trĩ. Hiện nay, một số bài thuốc chữa trĩ dân gian được nhiều người bệnh áp dụng như: chữa trĩ bằng lá vông, cách chữa bệnh trĩ bằng lá bỏng,.. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả, bạn vẫn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khoẻ và không gây biến chứng nguy hiểm.
 4. Theo những thống kê của Hội Hậu môn trực tràng Việt Nam, tỷ lệ người mắc bệnh trĩ chiếm khoảng 55% dân số Việt Nam. Số người mắc bệnh ở độ tuổi 40 trở lên chiếm khoảng 60-70%. Chế độ làm việc căng thẳng, cường độ cao, thức khuya và áp lực công việc lớn khiến chế độ sinh hoạt bị đảo lộn, ăn uống không đúng giờ, ít hoạt động, ngồi nhiều chính là những tác nhân khiến dân văn phòng tưởng như là một trong những đối tượng lao động “nhàn thân” trong xã hội lại dễ bị "tên chủ mưu" mang tên bệnh trĩ tấn công gây không ít phiền toái cho người bệnh. Các chuyên gia cho biết: Bệnh trĩ thường tiến triển lâu dài, nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể nặng gây biến chứng tắc mạch, nhiễm trùng, chảy máu,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Vậy nên làm gì khi phát hiện mình mắc trĩ? Nếu bệnh trĩ ở giai đoạn đầu, người bệnh chưa nên dùng thuốc tây vội mà nên lưu ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của mình. Người bệnh phải xây dựng kế hoạch nghỉ ngơi, tập luyện điều độ để nâng cao sức đề kháng. Đồng thời ăn các món thanh đạm, ít dầu mỡ, không ăn đồ quá cay nóng, không sử dụng chất kích thích,… Tốt nhất nên sử dụng các bài thuốc chữa trĩ dân gian như cách chữa bệnh trĩ bằng tỏi, chữa bệnh trĩ bằng dầu oliu, chữa trĩ bằng lá bỏng,… Bởi các bài thuốc này vừa an toàn, tiết kiệm, dễ thực hiện mà hiệu quả đem lại cao. Cùng với đó, sử dụng các bài thuốc trên sẽ giúp hạn chế được tác dụng phụ do thuốc Tây gây nên, tránh trường hợp bị kháng thuốc do sử dụng quá liều,…
 5. Bệnh trĩ ngày càng trở nên phổ biến hơn với tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng cao. Bệnh trĩ gây nên nhiều khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Đa số bệnh nhân thường có tâm lý muốn trị dứt điểm bệnh nên phương pháp phổ biến và được nhiều người lựa chọn hiện nay là phẫu thuật cắt trĩ. Tuy nhiên, có nên cắt trĩ không và khi nào thì nên cắt trĩ thì không phải ai cũng biết. Theo nhiều chuyên gia, không chỉ riêng bệnh trĩ mà đối với nhiều loại bệnh lý khác thì việc sử dụng thuốc điều trị luôn được ưu tiên hơn cả. Do đó, áp dụng các phương pháp phẫu thuật luôn được cân nhắc sau cùng. Bởi phẫu thuật trĩ cũng mang đến những rủi ro nhất định nên người bệnh cần cân nhắc kỹ và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định. Trong một số trường hợp sau đây, người bệnh có thể cân nhắc đến việc điều trị bằng phẫu thuật cắt trĩ: · Đã điều trị nội khoa nhưng không mang đến kết quả như mong đợi, không giúp cải thiện tình trạng bệnh. · Búi trĩ của những bệnh nhân mắc trĩ nội sa ra ngoài và cần có sự can thiệp của phẫu thuật. · Người bệnh thường xuyên bị chảy máu và chảy nhiều dẫn đến thiếu máu. Trường hợp này nên có các biện pháp can thiệp sớm để không ảnh hưởng tới sức khoẻ. · Người bệnh có kèm theo các triệu chứng như nứt, dò, viêm nhiễm xung quanh hậu môn; những người mắc trĩ bị biến chứng yếu cơ thắt hậu môn; xuất hiện trình trạng sa niêm mạc trực tràng,.. Với những trường hợp bị trĩ nhẹ hoặc mới mắc, người bệnh nên điều trị bằng thuốc ngay từ đầu. Hiện nay, rất nhiều người chuyển sang dùng các bài thuốc dân gian để tiết kiệm chi phí mà hiệu quả mang lại cũng rất cao. Một số bài thuốc chữa trĩ dân gian phổ biến như: chữa trĩ bằng lá bỏng, chữa trĩ bằng bột nghệ, chữa trĩ bằng bồ kết,… Đồng thời, khi áp dụng các bài thuốc này, người bệnh cần đặc biệt chú ý tới chế độ ăn uống nghỉ ngơi của mình để đảm bảo không gây ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị.
 6. Bệnh viêm loét dạ dày là bệnh lý mãn tính về đường tiêu hóa, dễ mắc, khó chữa dứt điểm, thường xuyên tái phát…. Viêm loét dạ dày một phần do lối sống chế độ ăn uống chưa khoa học. Đồng thời nó cũng là nguyên nhân khiến người bệnh phải “bóp mồm, bóp miệng”, chú ý ăn uống. Vậy viêm loét dạ dày có nguy hiểm không? Căn bệnh viêm loét dạ dày ngoài những tác động tiêu cực đến đời sống bệnh nhân, làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đây là bệnh lý nguy hiểm bởi trong trường hợp người bệnh chủ quan, không điều trị kịp thời, không chú ý ăn uống, sẽ xuất hiện biến chứng nghiêm trọng như: chảy máu dạ dày, thủng dạ dày, thậm chí ung thư dạ dày. Chính vì thế, khi thấy xuất hiện các dấu hiệu của bệnh, bạn nên đi khám ngay tại các cơ sở ý tế, bệnh viện chuyên khoa. Đồng thời, bạn nên thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt vì ăn uống ảnh hưởng khá nhiều đến tình trạng bệnh. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thuốc tây hay các loại sản phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày. Có thể tham khảo về Dạ dày Ngọc Linh. Hiện nay, có rất nhiều loại thuốc và sản phẩm bạn có thể tham khảo và lựa chọn, nhưng trước khi sử dụng bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ.
 7. Số người mắc bệnh trĩ đang không ngừng tăng lên, đặc biệt là những người làm văn phòng thường xuyên ngồi nhiều và ít vận động. Nhiều người cho rằng bệnh không gây nguy hiểm đến tính mạng nên chủ quan không đi khám. Do đây là bệnh nhạy cảm ở vùng kín nên mọi người thường e ngại trong khám và điều trị, đặc biệt là nữ giới. Khi bệnh gây đau đớn trầm trọng, tìm đến bác sĩ thì đã biến chứng phức tạp, điều trị rất khó khăn và tốn kém. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thao, Khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, bệnh trĩ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, gây đau đớn, khổ sở cho người bệnh cùng nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không phát hiện kịp thời. Bệnh có thể dẫn đến mất máu, nhiễm trùng nặng nếu không được tìm được cách chữa bệnh trĩ và điều trị bệnh từ sớm. Những biến chứng của bệnh trĩ gây nên bao gồm: · Gây khó khăn trong sinh hoạt đại tiện, không tự chủ được, nếu ở giai đoạn nặng sẽ dẫn đến triệu chứng chảy máu khi đi tiêu. · Làm đảo lộn thói quen sinh hoạt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần, cũng như tâm lý người bệnh. · Tắc nghẹt búi trĩ khiến người bệnh đau nhức, khó chịu vùng hậu môn, nặng hơn sẽ gây nhiễm trùng máu, viêm nhiễm ở nhiều mức độ khác nhau như áp xe hậu môn. · Bệnh nhân đi tiêu ra máu nhiều dễ bị thiếu máu trầm trọng. · Nứt, rách vùng hậu môn sẽ dễ bị vi khuẩn từ phân và nước tiểu tấn công do búi trĩ lòi hẳn ra ngoài trong thời gian dài. Những vi khuẩn và độc tố này sẽ xâm nhập ngược vào cơ thể gây nhiễm trùng máu. · Mang lại nguy hiểm đến hệ thần kinh, đau đầu, suy giảm trí nhớ, đau nhức vùng lưng dưới, gây rối loạn thần kinh, đầu óc căng thẳng, dễ ngất xỉu. · Ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt vợ chồng. · Nữ giới mắc bệnh trĩ dễ bị viêm nhiễm phụ khoa. Đặc biệt ảnh hưởng nặng nề nhất là trong thời kỳ mang thai và sau khi sinh con. Do đó phụ nữ trước khi mang thai cần có các biện pháp phòng tránh, cảnh giác các nguy cơ dẫn đến bệnh trĩ. · Gây ung thư trực tràng nếu không được điều trị từ sớm. Chính vì thế, người bệnh nên đi khám chữa ngay khi phát hiện ra bệnh. Tuỳ vào từng tình trạng bệnh bạn có thể quyết định sử dụng thuốc hay cắt trĩ. Hiện nay, một số bài thuốc chữa trĩ dân gian được nhiều người bệnh áp dụng như: cách chữa bệnh trĩ bằng lá sung, cách chữa bệnh trĩ bằng lá bỏng,.. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả, bạn vẫn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khoẻ và không gây biến chứng nguy hiểm.
 8. Có bầu ở tháng thứ 5, chị Hoàn khổ sở vì 2-3 ngày mới đi tiêu được, mà mỗi lần vào toilet là ngồi khóc rưng rức vì đau. Cảm giác đau đớn, khó chịu và bức bối không gì có thể diễn tả được khiến chị vô cùng khổ sở. Cùng hoàn cảnh, chị Minh (Hà Đông, Hà Nội) lúc nào cũng bứt rứt khó chịu vì có bũi trĩ sa xuống. Chị từng bị trĩ nhưng đã chữa khỏi, vậy mà khi có bầu đến tháng thứ 6, bệnh tái phát khiến chị đau đớn, khó khăn khi làm mọi việc. Sợ ảnh hưởng đến em bé, chị không dám uống thuốc gì. Gần đây, không thể chịu được nên chị mới đi khám. Theo nghiên cứu, phụ nữ có thai là những người dễ bị trĩ hơn cả. Bản chất búi trĩ chính là các đám rối tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng. Tình trạng thai nghén, nhất là thai to cản trợ hệ thống mạch máu, làm ứ trệ tuần hoàn, khiến các búi trĩ càng giãn ra và sa xuống. Vì vậy khi bầu bí, chị em dễ bị trĩ. Còn nếu đã mắc từ trước thì quá trình thai nghén sẽ khiến bệnh càng dễ tái phát và nặng thêm. Các chị em có thể kiểm tra bằng cách sờ vào thấy ở hậu môn sa ra một khối cứng, ấn vào thì đau, ít chảy máu, kéo dài khoảng 5-7 ngày có thể tự hết. Có những người tắc mạch máu nhiều làm các búi trĩ to như quả táo, thậm chí có người to như hoa súp lơ khiến người bệnh đau dữ dội. Ngoài lý do trên, khi có thai, phụ nữ ít vận động cũng gây nên tình trạng khí huyết kém lưu thông khiến tăng độ sa giãn búi mạch. Hơn nữa, giai đoạn này, quá trình chuyển hóa năng lượng ở phụ nữ mạnh hơn (để truyền dưỡng chất nuôi con) nên thường sinh nhiệt, gây táo bón, khiến trĩ càng có cơ hội phát ra. Bệnh trĩ nếu không được chữa trị sớm sẽ gây nên nhiều biến chứng, đặc biệt với các bà bầu còn có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ cả mẹ và em bé. Ngoài việc đi khám ở bệnh viện, các bà bầu có thể chữa bệnh trĩ tại nhà. Hiện nay cách chữa bệnh trĩ cho bà bầu được rất nhiều người truyền tai và áp dụng như sử dụng thuốc bôi trĩ cho bà bầu. Tuy nhiên, để đảm bảo không gây ảnh hưởng tới sức khoẻ bà bầu nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.
 9. Bệnh trĩ hình thành do sự giãn nở và căng phồng quá mức của các đám rối tĩnh mạch ở mô xung quanh hậu môn. Do tâm lý e ngại và chủ quan nên nhiều người bệnh khi xuất hiện các triệu chứng như đi cầu ra máu, xuất hiện búi trĩ trĩ, đau hậu môn, ngứa hậu môn, chảy dịch nhầy quanh hậu môn… vẫn không chịu thăm khám. Đến khi gặp những cơn đau đớn kéo dài mới chịu thăm khám thì bệnh đã ở giai đoạn nặng, có biến chứng khiến cho việc điều trị khó khăn, mất nhiều thời gian và tốn kém hơn. Khi bệnh còn nhẹ, người bệnh có thể sử dụng thuốc tây hoặc các bài thuốc dân gian như chữa trĩ bằng mật ong, chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không, lá bỏng,.. Nếu không được điều trị sớm, người bệnh trĩ sẽ gặp rất nhiều biến chứng và có thể phải chịu những hậu quả khó lường, cụ thể như: - Người bệnh phải chịu những cơn đau sẽ tăng dần về cường độ cũng như tần suất. Cảm giác khó chịu, đau nhức, ngứa rát hậu môn. Ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể gặp nhiều khó khăn trong việc đại tiện, đại tiện không tự chủ được, rò hậu môn. - Làm đảo lộn cuộc sống của người bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần, tâm lý của người bệnh, khiến họ mất tự tin, ngại xuất hiện trước đám đông. - Tắc nghẹt búi trĩ khiến người bệnh đau nhức, khó chịu vùng hậu môn, việc ngồi xuống hoặc đi lại rất khó khăn. - Bệnh nhân sẽ bị chảy máu hậu môn, ban đầu có thể chỉ một chút dính ở giấy vệ sinh nhưng về lâu dài máu có thể chảy thành giọt, thậm chí thành tia, dẫn đến thiếu máu trầm trọng. Nếu búi trĩ sa ra ngoài quá lâu thì rất dễ dẫn đến tình trạng bị bội nhiễm do vi khuẩn từ phân và nước tiểu. - Bệnh có thể gây nhiễm trùng máu, nhiễm trùng hậu môn, áp xe hậu môn. Nếu không điều trị sớm, người bệnh có nguy cơ mắc ung thư trực tràng, đe dọa tính mạng người bệnh.
 10. Bệnh trĩ đã quá quen thuộc với chúng ta bởi tỷ lệ người mắc bệnh này ngày càng tăng và đã lên tới mức báo động. Bệnh trĩ gây nên nhiều khó chịu, đau đớn, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người bệnh. Có 2 kiểu bệnh trĩ mà chúng ta thường gặp là trĩ nội và trĩ ngoại. Tuy nhiên, tỷ lệ người mắc bệnh trĩ nội thường cao hơn so với trĩ ngoại. Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ nội nói riêng và bệnh trĩ nói chung là do tình trạng máu ở vùng trực tràng – hậu môn khó lưu thông. Từ đó gây giãn tĩnh mạch ở khu vực này. Các nguyên nhân chính gây nên bệnh trĩ nội gồm: · Táo bón kinh niên: Những người bị táo bón kinh niên thường phải rặn nhiều khi đại tiện khiến áp lực trong lòng ống hậu môn tăng lên. Điều này là nguyên nhân cho các búi trĩ xuất hiện. · Chế độ ăn uống không lành mạnh: Thường xuyên ăn đồ cay nóng, chiên xào, ít chất xơ; ăn quá nhanh, nhai không kỹ; hay bỏ bữa… là nguyên nhân khiến bệnh trĩ xuất hiện. · Mắc hội chứng lỵ: Đi ngoài nhiều lần trong ngày làm tăng áp lực trong ổ bụng. Đây là một trong những nguyên quen thuộc dẫn đến trĩ. · Ít vận động: Ngồi hoặc đứng quá lâu sẽ khiến máu trong các tĩnh mạch khó lưu thông, tạo điều kiện cho bệnh trĩ hình thành. · Tăng áp ổ bụng: Các bệnh nhân bị viêm phế quản mạn tính, ho nhiều, làm việc nặng sẽ dễ khiến áp lực trong ổ bụng tăng lên. · Tuổi tác: Tuổi càng cao thì nguy cơ thoái hoá, co thắt vùng hậu môn càng tăng dần. Đây là nguyên nhân sinh ra trĩ tự nhiên. · Phụ nữ mang thai và cho con bú: Trong quá trình mang thai, các tĩnh mạch trĩ bị dồn ép do trọng lượng từ thai nhi dồn xuống. Điều này khiến phụ nữ có trở thành đối tượng dễ bị mắc trĩ hơn cả. Chữa trĩ nội không qúa khó khăn nếu bệnh được phát hiện sớm. Chính vì thế, khi phát hiện bệnh, bạn nên có biện pháp chữa trị kịp thời như đến bệnh viện khám bệnh hoặc sử dụng thuốc, thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày,…
 11. Bệnh trĩ đã quá quen thuộc với chúng ta bởi tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng tăng cao. Nguyên nhân hình thành bệnh trĩ chủ yếu là do thói quen sinh hoạt, ăn uống của nhiều người không khoa học. Nhưng do bệnh này nằm ở vùng kín, khiến nhiều người bệnh ngại không muốn đi khám. Chính tâm lý này khiến bệnh trĩ ngày càng nặng và khó chữa trị hơn. Vậy chữa bệnh trĩ có lâu không? Bệnh trĩ chữa lâu hay chóng phụ thuốc vào rất nhiều yếu tố như uống thuốc, thay đổi thói sinh hoạt, tình trạng bệnh đang ở giai đoạn nào,… Chính vì thế, khi bạn tuân thủ đúng và đủ các yêu cầu khi chữa bệnh thì chữa bệnh trĩ sẽ nhanh và mau khỏi hơn. Để rút ngắn thời gian trị bệnh và giảm khả năng tái phát, bạn nên chú ý những điều sau: · Uống thuốc: Tuỳ vào từng giai đoạn của bệnh bạn có thể sử dụng thuốc hoặc không. Nếu bị trĩ nhẹ hoặc ở trong giai đoạn đầu của bệnh, bạn có thể điều trị bệnh bằng cách thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, có thể áp dụng một số bài thuốc dân gian chữa trĩ như: trị bệnh trĩ bằng mật ong, trị bệnh trĩ bằng lá diếp cá,… Nếu bị trĩ nặng, bạn nên đến tham khám tại bệnh viện và sử dụng các loại thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. · Thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống: Việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày có ảnh hưởng rất lớn tới tình trạng bệnh cũng như thời gian trị bệnh. Đối với ăn uống, bạn nên bổ sung nhiều thực thực phẩm có chất xơ, uống đủ nước, hạn chế ăn đồ cay nóng, không sử dụng rượu bia, chất kích thích,… Đồng thời, thường xuyên vận động thích hợp để giúp bệnh mau khỏi hơn.
 12. Số người mắc bệnh trĩ đang không ngừng tăng lên, đặc biệt là những người làm văn phòng thường xuyên ngồi nhiều và ít vận động. Nhiều người cho rằng bệnh không gây nguy hiểm đến tính mạng nên chủ quan không đi khám. Do đây là bệnh nhạy cảm ở vùng kín nên mọi người thường e ngại trong khám và điều trị, đặc biệt là nữ giới. Khi bệnh gây đau đớn trầm trọng, tìm đến bác sĩ thì đã biến chứng phức tạp, điều trị rất khó khăn và tốn kém. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thao, Khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, bệnh trĩ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, gây đau đớn, khổ sở cho người bệnh cùng nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không phát hiện kịp thời. Bệnh có thể dẫn đến mất máu, nhiễm trùng nặng nếu không được tìm được cách chữa bệnh trĩ và điều trị bệnh từ sớm. Những biến chứng của bệnh trĩ gây nên bao gồm: · Gây khó khăn trong sinh hoạt đại tiện, không tự chủ được, nếu ở giai đoạn nặng sẽ dẫn đến triệu chứng chảy máu khi đi tiêu. · Làm đảo lộn thói quen sinh hoạt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần, cũng như tâm lý người bệnh. · Tắc nghẹt búi trĩ khiến người bệnh đau nhức, khó chịu vùng hậu môn, nặng hơn sẽ gây nhiễm trùng máu, viêm nhiễm ở nhiều mức độ khác nhau như áp xe hậu môn. · Bệnh nhân đi tiêu ra máu nhiều dễ bị thiếu máu trầm trọng. · Nứt, rách vùng hậu môn sẽ dễ bị vi khuẩn từ phân và nước tiểu tấn công do búi trĩ lòi hẳn ra ngoài trong thời gian dài. Những vi khuẩn và độc tố này sẽ xâm nhập ngược vào cơ thể gây nhiễm trùng máu. · Mang lại nguy hiểm đến hệ thần kinh, đau đầu, suy giảm trí nhớ, đau nhức vùng lưng dưới, gây rối loạn thần kinh, đầu óc căng thẳng, dễ ngất xỉu. · Ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt vợ chồng. · Nữ giới mắc bệnh trĩ dễ bị viêm nhiễm phụ khoa. Đặc biệt ảnh hưởng nặng nề nhất là trong thời kỳ mang thai và sau khi sinh con. Do đó phụ nữ trước khi mang thai cần có các biện pháp phòng tránh, cảnh giác các nguy cơ dẫn đến bệnh trĩ. · Gây ung thư trực tràng nếu không được điều trị từ sớm.
 13. Có bầu ở tháng thứ 5, chị Hoàn khổ sở vì 2-3 ngày mới đi tiêu được, mà mỗi lần vào toilet là ngồi khóc rưng rức vì đau. Cùng hoàn cảnh, chị Minh (Hà Đông, Hà Nội) lúc nào cũng bứt rứt khó chịu vì có bũi trĩ sa xuống. Chị từng bị trĩ nhưng đã chữa khỏi, vậy mà khi có bầu đến tháng thứ 6, bệnh tái phát khiến chị đau đớn, khó khăn khi làm mọi việc. Sợ ảnh hưởng đến em bé, chị không dám uống thuốc gì. Gần đây, không thể chịu được nên chị mới đi khám. Theo nghiên cứu, phụ nữ có thai bị trĩ khá phổ biến. Bản chất búi trĩ chính là đám rối tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng. Tình trạng thai nghén, nhất là thai to cản trợ hệ thống mạch máu, làm ứ trệ tuần hoàn, khiến các búi trĩ càng giãn ra, sa xuống. Vì vậy khi bầu bí, chị em dễ bị trĩ, còn nếu đã mắc từ trước thì quá trình thai nghén cũng khiến bệnh nặng thêm. Chị em thường thấy ở hậu môn sa ra một khối cứng, ấn đau, ít chảy máu, kéo dài khoảng 5-7 ngày có thể tự hết. Có những người tắc mạch máu nhiều, gây những búi trĩ to như quả táo, thậm chí có người to như một trái súp lơ khiến người bệnh đau dữ dội. Ngoài lý do trên, khi có thai, phụ nữ ít vận động cũng gây nên tình trạng khí huyết kém lưu thông khiến tăng độ sa giãn búi mạch. Hơn nữa, giai đoạn này, quá trình chuyển hóa năng lượng ở phụ nữ mạnh hơn (để truyền dưỡng chất nuôi con) nên thường sinh nhiệt, gây táo bón, khiến trĩ càng có cơ hội phát ra. Bệnh trĩ nếu không được chữa trị sớm sẽ gây nên nhiều biến chứng, đặc biệt với các bà bầu còn có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ cả mẹ và em bé. Ngoài việc đi khám ở bệnh viện, các bà bầu có thể chữa bệnh trĩ tại nhà. Hiện nay cách chữa bệnh trĩ cho bà bầu được rất nhiều người truyền tai và áp dụng như sử dụng thuốc bôi trĩ cho bà bầu. Tuy nhiên, để đảm bảo không gây ảnh hưởng tới sức khoẻ bà bầu nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.
 14. Thuốc trị đau dạ dày là một trong những loại thuốc gây khó chịu nhất cho người dùng vì thời điểm sử dụng thuốc trước hay sau ăn hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra cơn đau của bạn. Vì thế, để thuốc phát huy hiệu quả tốt nhất cho người dùng đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những biến chứng gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người bệnh, bạn cần biết các nguyên tắc uống thuốc đau dạ dày. Việc lựa chọn thời điểm uống thuốc trị đau dạ dày sẽ cho phép người dùng đạt được hiệu quả chữa bệnh như mong muốn đồng thời tránh được những tác dụng phụ khi sử dụng thuốc. Quy tắc là, uống thuốc lúc đói sẽ giữ thuốc lại trong dạ dày từ 10 phút đến nửa tiếng với pH khoảng 1. Uống thuốc lúc no thuốc sẽ được giữ lại từ 1 đến 4 giờ với pH khoảng 3,5. Vì thế, tuỳ vào tính chất cũng như mục đích điều trị để có thể xác định được thời gian sử dụng thuốc phù hợp nhất. Bệnh đau dạ dày gây nên nhiều khó chịu và đau dớn cho người bệnh. Chính vì thế, ngay khi phát hiện bệnh bạn nên có hướng điều trị kịp thời. Đối với người mới mắc hoặc chỉ bị nhẹ thì có thể tự điều trị tại nhà thông qua chế độ ăn uống hoặc áp dụng một số bài thuốc dân gian như: chữa đau dạ dày bằng mật ong, bột nghệ,… Đối với những người bị đau dạ dày mãn tính, chuyển sang viêm loét dạ dày hoặc nặng hơn thì nên đi khám và điều trị tại bệnh viện theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.
 15. Bệnh trĩ ngày càng trở nên phổ biến hơn với tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng cao. Bệnh trĩ gây nên nhiều khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Đa số bệnh nhân thường có tâm lý muốn trị dứt điểm bệnh nên phương pháp phổ biến và được nhiều người lựa chọn hiện nay là phẫu thuật cắt trĩ. Tuy nhiên, có nên cắt trĩ không và khi nào thì nên cắt trĩ thì không phải ai cũng biết. Theo nhiều chuyên gia, không chỉ riêng bệnh trĩ mà đối với nhiều loại bệnh lý khác thì việc sử dụng thuốc điều trị luôn được ưu tiên hơn cả. Do đó, áp dụng các phương pháp phẫu thuật luôn được cân nhắc sau cùng. Bởi phẫu thuật trĩ cũng mang đến những rủi ro nhất định nên người bệnh cần cân nhắc kỹ và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định. Trong một số trường hợp sau đây, người bệnh có thể cân nhắc đến việc điều trị bằng phẫu thuật cắt trĩ: · Đã điều trị nội khoa nhưng không mang đến kết quả như mong đợi, không giúp cải thiện tình trạng bệnh. · Búi trĩ của những bệnh nhân mắc trĩ nội sa ra ngoài và cần có sự can thiệp của phẫu thuật. · Người bệnh thường xuyên bị chảy máu và chảy nhiều dẫn đến thiếu máu. Trường hợp này nên có các biện pháp can thiệp sớm để không ảnh hưởng tới sức khoẻ. · Người bệnh có kèm theo các triệu chứng như nứt, dò, viêm nhiễm xung quanh hậu môn; những người mắc trĩ bị biến chứng yếu cơ thắt hậu môn; xuất hiện trình trạng sa niêm mạc trực tràng,.. Với những trường hợp bị trĩ nhẹ hoặc mới mắc, người bệnh nên điều trị bằng thuốc ngay từ đầu. Hiện nay, rất nhiều người chuyển sang dùng các bài thuốc dân gian để tiết kiệm chi phí mà hiệu quả mang lại cũng rất cao. Một số bài thuốc chữa trĩ dân gian phổ biến như: trị bằng lá bỏng, trị trĩ bằng lá diếp cá, trị trĩ bằng lá trầu không,… Đồng thời, khi áp dụng các bài thuốc này, người bệnh cần đặc biệt chú ý tới chế độ ăn uống nghỉ ngơi của mình để đảm bảo không gây ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị.