• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

maitlvc

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About maitlvc

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Có thể coi bệnh trĩ là căn bệnh khiến người ta “đứng ngồi không yên”. Ngoài những đau đớn do căn bệnh này gây nên, nó còn khiến người bệnh mất tự tin, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý. Bệnh trĩ là gì? Bệnh trĩ hình thành là do sự dãn quá mức các tĩnh mạch, dẫn đến tĩnh mạch trĩ bị sưng phù ở vùng hậu môn, trực tràng. Căn bệnh này ngày càng trở nên phổ biến hơn và được coi là căn bệnh đứng đầu trong danh sách các loại bệnh liên quan đến đường tiêu hoá. Bệnh trĩ tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống. Thậm chí, nếu không điều trị sớm sẽ gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm. Nguyên nhân gây nên bệnh trĩ Những người bị bệnh trĩ thường có cảm giác ngứa rát vùng hậu môn, đi ngoài ra máu. Các dấu hiệu nhận biết bệnh trĩ cụ thể là: · Hậu môn ẩm ướt, ngứa ngáy, khó chịu và đau rát, đặc biệt là khi bị táo bón hay tiêu chảy. · Đại tiện ra máu, máu có thể nhỏ giọt hoặc thành tia và chảy máu khi ngồi xổm. · Búi trĩ sa ra ngoài, nứt khe hậu môn, các nếp gấp ở hậu môn sưng to, xuất hiện dịch nhầy có mùi khó chịu ở hậu môn. Nguyên nhân chủ yếu gây nên căn bệnh này là xuất phát từ thói quen sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh của người bệnh. Các nguyên nhân của bệnh trĩ phải kể đến như: · Căng thẳng: Sự căng thẳng, lo lắng quá mức và kéo dài trong công việc, học tập gây ảnh hưởng đến đường tiêu hoá, từ đó tạo điều kiện cho bệnh trĩ hình thành và phát triển. · Vận động ít: Lười vận động, đứng hoặc ngồi quá lâu, nhịn đi vệ sinh thường xuyên,… làm máu lưu thông đến vùng hậu môn giảm khiến bệnh trĩ có điều kiện phát triển. · Ăn ít chất xơ: Chế độ ăn uống không lành mạnh, uống ít nước, bổ sung không đủ chất xơ và các loại vitamin là yếu tố hàng đầu dẫn đến bệnh trĩ. · Phụ nữ mang thai: Đây là đối tượng có khả năng mắc bệnh trĩ cao do tĩnh mạch trĩ bị dồn dép bởi trọng lượng của thai nhi. · Bệnh lý về đường ruột: Các bệnh như tiêu chảy, táo bón kéo dài, hội chứng lỵ, viêm trực tràng,… sẽ gây tổn thương thành ruột, là một trong những nguyên nhân hình thành bệnh trĩ. Vậy bệnh trĩ có nguy hiểm không? Theo thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Ngọc Thao thuộc khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thì: “Bệnh trĩ không gây nguy hiểm đến tính mạng, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của người bệnh. Tuy nhiên, khi để bệnh quá lâu không điều trị sẽ gây nên nhiều biến chứng như mất máu, nhiễm trùng, thậm chí ung thư trực tràng”. Vậy tại sao nhiều người chữa trĩ mãi không khỏi? Có nhiều yếu tố dẫn đến việc chữa mãi không khỏi trĩ: · Không tuân thủ đúng liệu trình · Sinh hoạt bất hợp lý · Điều trị không dứt điểm · Cắt trĩ nhưng vẫn tái phát Làm thế nào để chữa khỏi bệnh trĩ? Hiện nay, có nhiều phương pháp điều trị bệnh trĩ như phẫu thuật, uống thuốc hay sử dụng các mẹo dân gian. Tuỳ từng tình trạng bệnh, người bệnh có thể chọn cho mình liệu trình điều trị cho phù hợp. · Đối với trĩ nhẹ: Đây là trường hợp người bệnh mắc trĩ độ 1, 2 hoặc mới chớm. Giai đoạn này người bệnh có thể sử dụng các mẹo dân gian để chữa bệnh. Mẹo dân gian đòi hỏi người bệnh phải kiên trì và không được bỏ dở. Phương pháp này vừa an toàn, hiệu quả cao, lại tiết kiệm và dễ thực hiện. Một số mẹo dân gian bạn có thể tham khảo như: Chữa trĩ bằng tinh bột nghệ, chữa trĩ bằng rau diếp cá, chữa trĩ bằng lá bỏng,… · Đối với trĩ nặng: Trượng hợp quá nặng, thường là trĩ độ 3, 4, bạn nên đi khám để có được liệu trình điều trị rõ ràng. Đồng thời, bạn có thể sử dụng phương pháp phẫu thuật hiện nay. Trong quá trình điều trị bạn cũng có thể kết hợp với các phương pháp điều trị trĩ bằng dân gian như trên để tăng hiệu quả trị bệnh.
 2. Bột nghệ là loại dược liệu khá quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, liệu bạn có từng nghĩ đến phương pháp chữa trĩ bằng bột nghệ hay chưa? Nếu chưa hiểu hết được công dụng của loại bột này thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây nhé! Bột nghệ có tác dụng thế nào trong việc chữa trĩ? Ngoài công dụng làm đẹp, bột nghệ còn giúp điều trị bệnh trĩ rất tốt. Trong bột nghệ chứa chất curcumin, có tác dụng chống viêm, tiêu độc, giảm sưng, loại bỏ các gốc oxy để ngăn chặn viêm nhiễm. Bên cạnh đó, bột nghệ còn rất hữu hiệu trong việc giảm đau, làm tan máu ứ,… Do đó việc sử dụng bột nghệ điều trị bệnh trĩ là rất thích hợp. Cách chữa trĩ bằng bột nghệ tại nhà hiệu quả Để đảm bảo tác dụng của bột nghệ có thể phát huy hết trong quá trình điều trị bệnh trĩ, bạn cần biết cách sử dụng loại dược liệu này. Dưới đây là một số cách chữa trĩ bằng bột nghệ hiệu quả bạn có thể tham khảo. Bột nghệ trộn mật ong Có thể coi đây là bài thuốc đơn giản và phổ biến nhất. Nó có tác dụng giảm sưng, đau và giảm viêm rất hiệu quả. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần pha một thìa bột nghệ và 2 thìa mật ong với chút nước nóng rồi uống vào mỗi buổi sáng và tối. Thực hiện phương pháp trên kiên trì mỗi ngày sẽ thấy bệnh có nhiều tiến triển rõ rệt. Bột nghệ trộn bơ Để giúp giảm đau và làm teo các búi trĩ hiệu quả bạn có thể sử dụng bột nghệ trộn với bơ. Chỉ cần đem hai nguyên liệu này trộn lại với nhau rồi bôi lên búi trĩ mỗi ngày sẽ thấy tình trạng bệnh có sự biến đổi. Một số lưu ý khi sử dụng bột nghệ để chữa trĩ · Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý: Cần bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ; hạn chế ăn đồ cay, nóng, nhiều dầu mỡ; hạn chế ăn thức ăn thô, cứng,.. · Kết hợp tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức khoẻ; loại bỏ một số thói quen xấu không tốt cho bệnh trĩ như: giữ một tư thế quá lâu như ngồi hoặc đúng quá lâu; không nhịn đi đại tiện, bỏ thói quen rặn khi đại tiện,… · Kiên trì sử dụng các bài thuốc để đem lại hiệu quả tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ về tác dụng của bột nghệ và cách chữa trĩ bằng bột nghệ tại nhà. Hy vọng bài viết đã mang lại cho bạn nhiều thông tin bổ ích.
 3. Các mẹo chữa trĩ trong dân gian vừa hiệu quả vừa an toàn lại tiết kiệm. Bạn có thể tham khảo một số mẹo trị bệnh trĩ phổ biến sau đây mà không cần thông qua phẫu thuật. Bệnh trĩ ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện nay. Nó được hình thành do sự dãn quá mức các tĩnh mạch dẫn đến tĩnh mạch trĩ bị sưng, phù ở vùng hậu môn, trực tràng. Bệnh nhân bị trĩ thường có các triệu chứng như đại tiện ra máu; khó chịu, bức bối, ngứa ngày ở vùng hậu môn, gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Dưới đây là một số mẹo trị bệnh trĩ từ dân gian mà bạn có thể tham khảo. Mẹo trị trĩ bằng lá diếp cá Theo Y học cổ truyền, lá diếp cá có tính hàn, vị cay, có tác dụng thanh nhiệt, kháng viêm, tiêu độc,… rất hiệu quả. Sử dụng rau diếp cá còn giúp bổ sung chất xơ, từ đó kích thích nhu động ruột, hạn chế táo bón, giảm các ảnh hưởng của bệnh trĩ với người bệnh. Cách đơn giản nhất là uống nước hoặc ăn sống lá diếp cá. Bạn chỉ cần chuẩn bị 1 nắm lá diếp cá đem rửa sạch rồi ăn hoặc xay ra lấy nước uống. Cách thứ 2 được dùng khá nhiều là đắp lá diếp cá. Bạn chuẩn bị 1 nắm lá diếp cá đem rửa sạch, giã nát rồi dùng lá này đắp vào vùng bị trĩ, để qua đêm, hôm sau mới rửa sạch lại. Tuy nhiên, người bệnh cần vệ sinh sạch sẽ vùng bị trĩ trước khi đắp lá. Thực hiện mỗi ngày 1 lần trong khoảng thời gian nhất định sẽ mang lại hiệu quả tốt. Một cách khác nữa là xông hơi lá diếp cá. Chuẩn bị 1 nắm lá diếp cá, rửa sạch rồi đun sôi cùng 1.5 – 2 lít nước, sau khi nước sôi thì tắt bếp. Người bệnh có thể xông trực tiếp hậu môn với nước lá trên. Khi thấy nước còn ấm, người bệnh ngâm trực tiếp tiếp hậu môn trong khoảng 10 – 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước. Mẹo trị trĩ bằng lá bỏng Lá bỏng được sử dụng chữa trĩ rất tốt. Các thành phần dược chất trong lá bỏng có tác dụng giảm đau, tiêu độc, tiêu viêm, kháng khuẩn, cầm máu vô cùng hiệu quả. Bạn có thể làm theo cách sau: · Uống nước lá bỏng: chuẩn bị lá bỏng và rau sam mỗi loại 50g, đem rửa sạch rồi xay nhuyễn, hoà cùng nước để uống. · Đắp lá bỏng sẽ đặc biệt hiệu nghiệm với những người bị trĩ ngoại bởi bởi nó có tác dụng kháng viêm và kháng khuẩn rất tốt. Lá bỏng sau khi được rửa sạch, giã nát sẽ đắp lên búi trĩ rồi dùng băng gạc quấn lại để qua đêm. Tuy nhiên, trước khi đắp lá bỏng bạn cần vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn để tránh bị nhiễm trùng. Mẹo trị trĩ bằng lá thiên lý Lá thiên lý được biết đến là loại thảo dược thiên nhiên có dụng diệt khuẩn, thanh nhiệt, tiêu viêm, sát trùng,…. Bạn có thể tham khảo và áp dụng một số mẹo trị trixc bằng lá thiên lý sau: Cách 1: Hãm nước lá thiên lý như hãm nước trà để uống hàng ngày. Hoặc xay nhuyễn lá thiên lý, hoà cùng chút nước rồi chắt nước cốt để uống. Cách 2: Đắp lá thiên lý. Bạn chuẩn bị 1 nắm lá thiên lý đem xay nhuyễn hoặc giã nát, hoà cùng chút nước rồi lọc sạch bã. Người bệnh cần vệ sinh trước vùng hậu môn rồi mới dùng bông thấm nước lá thiên lý đắp lên búi trĩ và băng lại. Mẹo trị trĩ bằng tỏi Tỏi được dùng như một vị thuốc chữa bệnh hữu hiệu, trong đó có bệnh trĩ. Một số cách trị trĩ bằng tỏi sau đây bạn có thể tham khảo: Cách 1: Nướng chín 1 củ tỏi rồi bóc hết phần vỏ, đập dập sau đó bọc vải bên ngoài để chườm lên vùng hậu môn. Cách 2: Chuẩn bị tỏi, hồ tiêu và bạch chỉ. Đem 3 nguyên liệu trên sao vàng rồi bọc vào túi vải và chườm lên vùng bị trĩ. Cách 3: Tỏi đem nướng rồi nghiền thành bột. Trộn bột tỏi với bột hoàng liên rồi viên thành thuốc dùng để ăn ước hoặc sau bữa ăn. Mỗi lần ăn khoảng 5 viên sẽ giúp chữa trĩ rất tốt. Ngoài việc áp dụng các mẹo chữa trĩ trong dân gian như trên, người bệnh cần thay đổi các thói quen sinh hoạt, ăn uống của mình để điều trị bệnh nhanh và hiệu quả nhất. Trong sinh hoạt, người bệnh cần loại bỏ một số thói quen không tốt cho bệnh trĩ như lười vận động, ngồi hoặc đứng quá lâu, không rặn khi đi đại tiện,...Trong ăn uống, người bệnh nên bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế hoặc không ăn đồ cay nóng, chiên xào; hạn chê sử dụng đồ uống có cồn, đồ uống có ga,..
 4. Nghiên cứu cho thấy, các mẹ bầu được coi là những người dễ mắc bệnh trĩ. Theo thống kê có khoảng 20% - 30% bà mẹ mang bầu sau sinh mắc phải trĩ. Dưới đây là một số cách trị bệnh trĩ cho bà bầu cùng đơn giản và hiệu quả. Tại sao mang bầu lại mắc bệnh trĩ? Bệnh trĩ là bệnh xuất hiện do sự dãn quá mức các tĩnh mạch dẫn đến tĩnh mạch trĩ bị sưng, phù ở vùng hậu môn, trực tràng. Tình trạng này xảy ra khá phổ biến ở phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng cuối thai kỳ. Lý do là, tử cung ngày càng lớn lên do sự phát triển của thai nhi và sẽ bắt đầu đè vào phần xương chậu. Chính sự tăng trưởng này đã gây nên nhiều áp lực lên tĩnh mạch gần hậu môn, trực tràng khiến các tĩnh mạch này có thể bị sưng to và mang lại cảm giác đau đớn. Cùng với đó, sự gia tăng thể tích máu làm giãn các tĩnh mạch cũng là nguyên nhân gây nên bệnh trĩ ở các bà bầu. Một nguyên nhân khác khiến các bà bầu dễ bị trĩ là do các thói quen sinh hoạt hàng ngày. Trong khi mang thai các bà bầu thường ít vận động, có thói quen ngồi hoặc đứng lâu. Thói quen này là nguyên nhân làm máu khó lưu thông, khiến bệnh trĩ dễ xuất hiện. Đồng thời, việc dùng sức rặn nhiều khi đi đại tiện sẽ khiến áp lực trong lòng ống hậu môn tăng lên mạnh, gây nên bệnh trĩ ở phụ nữ mang thai. Cách trị bệnh trĩ cho bà bầu hiệu quả Cơ thể phụ nữ trong thời kỳ mang thai thường có nhiều thay đổi. Chính vì thế, các bà bầu chỉ nên áp dụng một số cách chữa trĩ đơn giản trong quá trình mang thai để không gây ảnh hưởng đến thai nhi. Dưới đây là những cách trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà cho bà bầu đơn giản bạn có thể tham khảo. 1. Thay đổi chế độ ăn uống Uống nhiều nước: Mỗi bà bầu nên uống ít nhất 8 – 10 ly nước mỗi ngày để giảm sự khó chịu khi mang bầu. Đồng thời, việc uống nhiều nước sẽ giúp các mẹ bầu tránh bị táo bón. Bổ sung thực phẩm nhiều nước: Ngoài uống nước hàng ngày, bà bầu có thể bổ sung nước thông qua các loại thực phẩm chứa nhiều nước như rau, củ, quả. Nước ép hoa quả là sự lựa chọn tốt nhất. Bởi nó không chỉ chứa nước mà còn có nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể khác. Ăn thực phẩm chứa nhiều chất xơ: Sử dụng nhiều rau xanh và các loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ trong các bữa ăn hàng ngày sẽ giúp bệnh trĩ giảm nhẹ hơn. 2. Thay đổi thói quen sinh hoạt Tắm nước ấm: Thư giãn trong bồn nước ấm vào mỗi buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ sẽ giúp các bà bầu cảm thấy thoải mái hơn. Sử dụng khăn lau em bé: Sử dụng khăn lau mềm như khăn của em bé sẽ giúp hạn chế tổn thương và khó chịu cho vùng da ở hậu môn. 3. Vận động thích hợp Không nên ngồi nhiều hoặc đứng quá lâu khi mang thai. Bởi thói quen này của các bà bầu sẽ gây nhiều áp lực cho vùng hậu môn. Do đó, việc vận động hàng ngày với những bài tập ngắn, đơn giản dành cho bà bầu sẽ giúp các mẹ bầu tránh được khả năng mắc bệnh trĩ. 4. Không nhịn đại tiện Không nhịn đại tiện là cách chữa bệnh trĩ cho bà bầu hiệu quả và vô cùng quan trọng. Bạn cần đi đại tiện ngay khi có nhu cầu. Điều này sẽ giúp phân không bị khô cứng và khi đi qua ống hậu môn sẽ giảm bớt cảm giác đau rát, khó chịu, thậm chí là chảy máu. 5. Bôi thuốc ngoài da Bôi thuốc ngoài da chiết xuất từ cây phỉ: Chiết xuất từ cây phỉ có tác dụng giống như một chất làm se tự nhiên. Bà bầu chỉ cần dùng bông đã tiệt trùng thấm nước cây phỉ và bôi nhẹ nhàng vào vùng hậu môn vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Bôi cồn thuốc kim sa: Đây là cách khá đơn giản, bạn chỉ cần dùng 1 thìa canh cồn thuốc kim sa pha với 1 lít nước sạch rồi đổ vào chai dùng dần. Bạn dùng bông thấm dung dịch trên rồi đắp vào hậu môn 2 lần/ngày và không cần rửa lại. 6. Sử dụng gel bôi trơn Bạn có thể sử dụng gel bôi trơn đặc trị. Bạn bôi vào bên trong thành ống hậu môn sau khi đi đại tiện và làm vệ sinh sạch sẽ. Khi bôi cần chú ý nhẹ nhàng và đúng cách để không làm tổn thương vùng da khu vực này. Với các cách chữa trĩ cho bà bầu ở trên, hi vọng bài viết sẽ mang lại những lợi ích cho bạn đọc!
 5. Bệnh trĩ nội thường gây nhiều đau đớn, khó chịu cho người bệnh. Tuy nhiên, khi xác định được tình trạng bệnh thì việc điều trị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bệnh trĩ nội được coi là căn bệnh phổ biến, đứng đầu trong các bệnh lý liên quan đến hậu môn, trực tràng hiện nay. Bệnh này không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến cuộc sống và nằm ở vùng kín nên người bệnh thường ngại đi khám, nhất là nữ giới. Chính tâm lý này đã khiến người bệnh phải chịu nhiều đau đớn và dẫn tới các biến chứng nguy hiểm. Vậy mỗi cấp độ trĩ sẽ có những dấu hiệu thế nào và cách trị bệnh trĩ nội ra sao sẽ được giải đáp trong bài sau. Trĩ nội cấp độ 1 và cách chữa Đây là giai đoạn đầu và nhẹ nhất của bệnh trĩ nội. Do các dấu hiệu của bệnh không rõ rệt nên người bệnh thường rất khó phát hiện. Các biểu hiện của bệnh trĩ nội độ 1 bạn có thể gặp là: Đại tiện ra máu, nhưng lượng máu chảy ra không nhiều và chỉ dính một chút trên giấy vệ sinh. Khi bệnh nặng hơn sẽ khiến máu chảy ra cũng nhiều hơn và dính vào phân. Lúc này, một số triệu chứng khác cũng xuất hiện như: Ngứa ngáy, có dịch nhầy tiết ra, cảm thấy rát khi rặn mạnh,… Bệnh trĩ độ 1 thường không cần phẫu thuật mà có thể uống thuốc, đặt thuốc để làm giảm các triệu chứng của bệnh. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một số bài thuốc dân gian quen thuộc như: Lá diếp cá, lá thiên lý,… Đồng thời, kết hợp các bài thuốc có các vị như đương quy, rutin,… sẽ giúp bổ máu, làm bền thành mạch, kháng viêm và làm lành vết thương nhanh chóng. Đồng thời, xây dựng chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý sẽ giúp tình trạng bệnh tiến triển tốt hơn. Trĩ nội cấp độ 2 và cách chữa Ở giai đoạn cấp độ trĩ thứ 2, biểu hiện của bệnh cũng tương tự như cấp độ 1 nhưng trở nặng hơn. Có hiện tượng búi trĩ sa ra ngoài nhưng có thể tự co lại được. Máu chảy thành giọt khi đi đại tiện. Cảm giác đau rát ở vùng hậu môn tăng mạnh hơn, đặc biệt là khi đại tiện. Đồng thời dịch hậu môn cũng chảy nhiều hơn gây cảm giác khó chịu, ngứa ngáy. Phương pháp thông thường được sử dụng để chữa trĩ độ 2 là điều trị bằng Tây y như đặt thuốc ở hậu môn. Tuy nhiên, dù có hiện tượng búi trĩ sa ra ngoài cũng chưa cần cắt bỏ. Ở giai đoạn này, quan trọng nhất là người bệnh cần thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt lành mạnh hơn như: Bổ sung thực phẩm nhiều chất xơ; tránh đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ; không sử dụng rượu bia và nhiều chất kích thích,... Đồng thời kết hợp cùng các phương pháp nội khoa khác để điều trị bệnh. Người bệnh cũng có thể sử dụng các thảo dược như: Lá diếp cá, đương quy, tinh chất nghệ, chiết xuất hoa hoè,… Trĩ nội cấp độ 3 và cách chữa Giai đoạn này có thể coi là bệnh đã trở nặng. Do đó, các triệu chứng của bệnh trĩ ở cấp độ này cũng gây nhiều khó chịu hơn cho người bệnh: Búi trĩ sa hẳn ra ngoài và không tự co lên người. Lúc này, người bệnh cần dùng tay để đẩy búi trĩ vào trong. Hiện tượng đau rát và chảy máu giảm đi khiến người bệnh chủ quan. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu báo trước rằng bệnh có thể trở nặng hơn và cũng là giai đoạn cuối có thể điều trị bằng việc uống thuốc. Khi bệnh ở giai đoạn này, người bệnh có thể điều trị theo Tây y bằng phương pháp phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu phẫu thuật người bệnh sẽ gặp một số khó khăn hậu phẫu như: Gây đau đớn và mất nhiều thời gian nghỉ ngơi sau phẫu thuật. Có thể xảy ra một số biến chứng như: nhiễm trùng, hẹp hậu môn,… Chi phí phẫu thuật cao và dễ tái phát. · Nếu bệnh nhân mắc một số bệnh khác như táo bón, nứt hậu môn hay ngứa quanh lỗ hậu môn,… thì thường sẽ khó lành bệnh hơn. · Một số trường hợp bị trĩ không thể trị bằng phương pháp phẫu thuật như: người bị trĩ hỗn hợp, trĩ ngoại; người có tình trạng sức khoẻ không tốt; phụ nữ có thai và trẻ em. Tuy nhiên, các chuyên gia co rằng trĩ nội độ 3 vẫn có thể điều trị bằng việc uống thuốc. Người bệnh nên sử dụng các thảo dược thiên nhiên như: Lá diếp cá, đương quy, hoa hoè, nghệ, magie trong một thời gian dài và liên tục (từ 4 – 6 tháng) thì bệnh mới tiến triển. Bên cạnh đó, người bệnh cần thực hiện nghiêm các việc như: Ăn nhiều rau xanh, các thực phẩm nhiều chất xơ; Hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng và không nên sử dụng đồ uống có ga, chất kích thích; Duy trì vận động mỗi ngày để tăng cường sức khoẻ. Trĩ nội cấp độ 4 và cách chữa Cấp độ 4 là mức độ cao nhất của bệnh trĩ và cũng là cấp độ khó chữa nhất. Các dấu hiệu của bệnh trĩ cấp độ 4 gồm: Hậu môn ngứa rát nghiêm trọng do búi trĩ sa ra ngoài nhiều. Điều này khiến việc đi lại khó khăn hơn do búi trĩ bị cọ xát gây đau đớn và cũng dễ bị viêm nhiễm hơn. Do tĩnh mạch trĩ phình, búi trĩ sa ra ngoài có màu đỏ. Búi trĩ không thể tự co lên như trước. Bệnh nhân bị chảy máu nhiều khi đi đại tiện, thậm chí máu có thể tự chảy khi ngồi xổm. Người bị trĩ độ 4 nếu không biết cách điều trị sẽ gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm như: búi trĩ sa nghẹt; thiếu máu, nhiễm trùng máu; gây ảnh hưởng tới sức khoẻ phụ khoa đối với nữ giới; thậm chí có thể dẫn tới ung thư trực tràng. Ở cấp độ trĩ này, người bệnh cần có liệu trình điều trị phù hợp và khoa học. Điều trị trĩ bằng thuốc Tây Uống thuốc điều trị trĩ nội được dẫn xuất từ flavonoid. Loại thuốc này sẽ giúp tăng cường bảo vệ tĩnh mạch, tăng tuần hoàn máu; hạn chế viêm nhiễm; giảm áp lực ở vùng hậu môn. Kết hợp với uống thuốc là bôi thuốc để giúp kháng khuẩn, kháng viêm. Ngoài ra, còn có thể đặt thuốc ở cùng hậu môn cũng sẽ giúp chống khuẩn và kháng viêm hiệu quả. Điều trị bằng phẫu thuật Phương pháp phẫu thuật trĩ nội được áp dụng hiện nay là mổ trĩ. Đây là biện pháp mang lại hiệu quả cao và an toàn hơn; ít gây đau đớn; thời gian phục hồi nhanh. Tuy nhiên chi phí điều trị thường cao nên người bệnh cũng gặp khó khăn khi quyết định. Ngoài ra, trong quá trình điều trị, điều quan trọng nhất là chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý. Sự phối hợp của người bệnh sẽ giúp quá trình chữa bệnh diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.