• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

TaChung

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About TaChung

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. 1. Ánh sáng Với kiến trúc tối giản, ánh sáng rất quan trọng và càng có ý nghĩa hơn, nhất là ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng cùng hiệu ứng bóng đổ được khai thác thông qua những ô cửa, những vách kính hay những tán cây tạo nên một không gian hài hòa và gần gũi. Trong phong cách tối giản việc sử dụng những màu sắc là hạn chế nên ánh sáng là nhân tố khá quan trọng để có thể tạo được hiệu ứng thẩm mỹ và thị giác. Việc sử dụng lượng ánh sáng tự nhiên vừa đủ sẽ mang lại một cảm giác thư thái, bình yên xen lẫn với những khoảng tối được tạo nên từ bóng đổ là nét độc đáo thú vị khi ứng dụng yếu tố ánh sáng trong phong cách tối giản hiện đại. Cùng với đó việc sử dụng rèm để điều tiết ánh sáng tự nhiên sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng là điều vô cùng cần thiết. Mỗi loại rèm đều có khả năng chắn sáng riêng. Do đó, tùy vào mức độ chắn ánh sáng mong muốn của gia chủ mà lựa chọn loại rèm cho phù hợp. Xem thêm Phong cách vintage là gì Phong cách nội thất retro 2. Vật liệu Cũng giống như những phong cách thiết kế nội thất khác, vật liệu trong nội thất tối giản được sử dụng khá đa dạng, phong phú và theo sở thích cá nhân từng người. Các vật liệu từ tự nhiên như gỗ, bê tông, tre, đá nhám thường được ưa thích hơn cả. Các loại vật liệu được sử dụng nên được phối màu đồng nhất với tổng thể không gian, thiết kế đơn giản sẽ giúp tạo nên những tiết diện tuyệt vời làm nổi bật kiến trúc và phản chiếu ánh sáng trong không gian của bạn. 3. Đồ nội thất Không gian tối giản luôn ưu ái những thiết kế nội thất đơn giản và tiện dụng. Đồ nội thất nên tạo được sự đồng nhất với kiến trúc của công trình, chủ yếu mang đường nét hay hình khối đơn giản tạo thành điểm nhấn trang trí cho tổng thể thiết kế. Trong phong cách thiết kế này, sự đơn giản còn được thể hiện thông qua tạo hình của những đồ nội thất. Ngoài việc lựa chọn đồ nội thất phù hợp với mục đích sử dụng, bạn nên ưu tiên các sản phẩm có kết cấu hình học, bề mặt trơn nhẵn, bóng sạch, ít chi tiết và phù hợp với thiết kế tổng thể của căn phòng. Màu sắc nội thất thì nên chọn trái ngược với màu tường hoặc chỉ đơn giản là đồng màu trắng. Tỉ lệ bố trí không gian thích hợp của đồ nội thất trong căn phòng đẹp nhất vào khoảng 20%.
 2. 1. Phòng khách retro cuốn hút Nếu bạn yêu thích những gì khác biệt, hoài cổ thì phong cách retro chính là sự lựa chọn tuyệt vời của bạn. Những gam màu tươi tắn, năng động như: đỏ, xanh dương, cam…là yếu tố không thể thiếu để tạo nên một phòng khách retro hoàn hảo. Nét đẹp của phòng khách retro còn được thể hiện rõ ràng khi có sự hiện diện của hệ thống đèn kết hợp với các gam màu ấm áp tăng thêm nét hoài cổ cho không gian. Cái chất của không gian sẽ được tăng lên bằng việc khéo léo kết hợp các đồ nội thất với các họa tiết hoa văn như gạch ốp lát, giấy dán tường... Việc tuân thủ theo các nguyên tắc hướng đến sự đơn giản và tôn trọng các thiết kế hình khối là điều mà bạn cần chú ý khi trang trí nội thất retro. Chính những thiết kế lạ mắt đấy sẽ góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng biệt, mới lạ cho không gian phòng khách của bạn. Xem thêm Phong cách nội thất tối giản Phong cách kiến trúc tân cổ điển 2. Màu sắc đối lập trong phòng ngủ Phòng ngủ theo phong cách retro sẽ luôn tạo được sự độc đáo, cá tính mà không hề đòi hỏi sự cầu kỳ trong thiết kế không gian. Việc lựa chọn những màu sơn tường, rèm cửa, gương trang trí, ghế hay giường ngủ luôn đòi hỏi hướng đến sự giản đơn, ưu tiên cho những dòng vật liệu vải, gỗ, nhựa nhưng cũng cần khá lưu tâm đến màu sắc, kiểu dáng độc đáo để giúp phòng ngủ luôn tạo được điểm sáng cho mọi người. Không thể bỏ qua yếu tố nghệ thuật nếu bạn muốn tạo điểm nhấn cho phong ngủ retro, những bức tranh vẽ với nhiều gam màu đa sắc mang đến cho không gian sống của bạn vẻ đẹp nhẹ nhàng, lãng mạng, thu hút mọi ánh nhìn. 3. Nét retro trong căn bếp Thiết kế phòng bếp theo phong cách retro sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời giúp cho căn bếp nhỏ trở nên đầm ấm hơn. Phong cách retro tạo được ấn tượng cho các bà nội trợ thông qua gam màu nổi trội, từng chi tiết trong căn phòng đảm bảo sự thống nhất, cầu kì và chau chuốt. Phòng bếp phong cách retro gợi lên sự cổ điển nhưng vẫn đầy tính hiện đại thông qua những tủ đồ bếp nhẵn bóng vừa sạch lại dễ dàng lau chùi. Thiết bị làm bếp, hay bàn ăn, lưu trữ đồ đạc tạo được ấn tượng cùng với việc kết hợp với những dòng vật liệu quen thuộc như đồ gỗ, gạch đá lát nền sẽ giúp phòng bếp luôn sáng bóng, đẹp đẽ. Không gian bếp và bàn ăn được kết hợp một cách tinh ý, khéo léo sẽ mang lại không gian cổ điển cho căn bếp của bạn. Sử dụng những đồ kim loại trang hoàng, những vật dụng như muỗng nĩa góp phần thể hiện rõ nét không gian đậm chất Retro,…
 3. 1. Đồ nội thất Đồ nội thất chính là bức khung định hình của mỗi phong cách thiết kế. Các món nội thất trong phong cách retro là sự kết tinh của những điều đơn giản và đẹp một cách rất đặc trưng, mang trong mình những nét đẹp tinh túy của thời gian và hơi thở của thời đại. Đó là một sự kết hợp hết sức tinh tế và sang trọng để mang đến cho bạn một không gian sống cực kỳ cuốn hút. Không gian sống theo phong cách này thường rất cuốn hút bởi sự kết hợp tinh tế và sang trọng. Với đặc trưng riêng của mình là việc sử dụng nhiều đồ nội thất như bàn, ghế, kệ, tủ được thiết kế cách tân, phong cách nội thất retro biến các họa tiết trang trí trở nên đơn giản, mềm mại nhưng vẫn giữ lại những đường nét chính từ các thiết kế cổ điển. Chính điều này đã biến phong cách retro trở nên thật cuốn hút và tạo được điểm nhấn riêng cho mình so với các phong cách thiết kế nội thất khác. Một căn phòng thiết kế nội thất theo phong cách retro có thể có nhiểu kiểu đồ nội thất khác nhau, chỉ cần khéo léo trong việc lựa chọn tone màu là bạn đã có một không gian rất trang nhã hơn bao giờ hết. Xem thêm Phong cách tối giản trong nội thất Phong cách kiến trúc tân cổ điển 2. Sự ngẫu hứng trong màu sắc Lựa chọn và kết hợp màu sắc chưa bao giờ là một nhiệm vụ đơn giản trong phong cách retro, để tạo ra được một không gian vừa sang trọng, tao nhã, vẫn mang đầy cảm giác phóng khoáng thì không phải là việc ai cũng có thể làm được. Việc lựa chọn màu sắc trong từng giai đoạn khác nhau ứng với những phong cách cũng rất khác nhau. Khác hẳn với phong cách vintage thường theo hướng cổ điển, retro mang trong mình một màu sắc với những gam màu pastel kế hợp cùng màu trắng, hay những màu đối lập tạo nên điểm nhấn cho căn phòng. Bên cạnh đó, để mang đến vẻ đẹp tươi mới, phù hợp với tinh thần của cuộc sống hiện đại thì những gam màu đậm, mạnh mẽ và đầy cá tính như đỏ đô, xanh đậm, vàng đậm,… cũng không thể thiếu trong không gian retro. 3. Sử dụng tranh trang trí và phụ kiện phong cách retro Tranh treo tường theo chủ đề giúp cho ngôi nhà trở nên cuốn hút, lãng mạn và ấm áp hơn, đồng thời nó còn tạo nên sự phá cách, nét tươi mới và linh hoạt cho không gian. Chính vì thế việc sử dụng các kiểu tranh decor dạng trung bình và nhỏ rất được ưa chuộng trong việc trang trí các bức tường trong phong cách retro. Các bức tranh decor cho phong cách retro thường được lựa chọn theo trường phái trừu tượng, các khối hình học hay sự hoang dã… việc kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại nhằm tạo nên sự phóng khoáng và cách tân cho ngôi nhà. Lựa chọn phong cách retro đồng nghĩa với việc ngôi nhà của bạn sẽ sử dụng rất nhiều đồ trang trí mang hơi hướng cổ điển và đượm màu thời gian bằng các chất liệu như ren hay cotton cho các món đồ nội thất. Chính vì vậy đối với các bức tranh trang trí bạn nên lựa chọn đóng khung đơn giản với những màu sắc trang nhã để tránh sự rườm rà.
 4. 1. Đồ cổ Nhiều người vẫn đang lầm tưởng việc chọn đồ cũ là trở thành phong cách nội thất vintage. Nhưng thực ra không phải vậy, bởi vì nó là sự hiển diện của nét tỉ mỉ, tinh tế, sang trọng. Đồ cổ chính là bức khung định hình của bất kỳ không gian vintage nào. Dù cho đó là nội thất của thập kỷ nào đi nữa mà chỉ cần bạn thích, chúng sẽ là những mảnh ghép tuyệt vời để tạo nên thiết kế tổng thể mang phong cách Vintage. Phong cách vintage là phong cách của kỉ niệm, của dấu ấn thời gian. Các đồ vật mang dấu ấn của thời gian như là đèn chùm, đồng hồ, đèn bằng đồng, lọ hoa, gối tựa hay tranh treo,... Với ý nghĩa lịch sử độc đáo của từng đồ vật sẽ đưa người xem có cảm giác được trở lại quá khứ, điều mà bất kì nội thất hiện đại nào đều không thể làm được. Xem thêm Phong cách nội thất retro Phong cách nội thất scandinavian 2. Chất liệu Không gian vintage toát lên vẻ mộc mạc và bình dị giúp con người thoải mái và thư giản nhờ viếc sử dụng các chất liệu gỗ, vải thô hoặc cotton. Phần lớn đồ dùng trong phong cách vintage được làm bằng chất liệu gỗ hoặc kim loại mạ crôm, những chất liệu này khi thấm nhuần năm tháng thời gian lại mang đến hiệu quả tuyệt vời trong việc tạo cảm xúc về hoài cổ cho không gian. Trong khi các loại vải bọc sofa, ghế bành và gối tựa chủ yếu dùng chất liệu vải thô tạo cảm giác cổ điển, thì rèm cửa bằng ren hoặc vải cotton, voan lại là những đồ vật mang nét đặc trưng riêng để hoàn thiện căn phòng theo phong cách vintage. Với vải in hoa li ti và ren cách điều, không gian vintage của bạn sẽ lãng mạng và chuẩn cổ điển hơn. Không gian nội thất thường sử dụng vật liệu lót sàn chính là sàn gỗ và thảm trải sàn, đây được xem là những nền tảng tốt tạo dựng nên phong cách vintage. Sự đa sắc màu của thảm trải sàn cũng như màu sắc tự nhiên cộng thêm vẻ trang nhã, cổ kính vốn có của sàn gỗ là những lựa chọn lý tưởng nhất để phong cách vintage được tạo dựng hoàn hảo nhất. 3. Dấu ấn thời gian Những món đồ mang đậm dấu vết của thời gian lại rất được ưa chuộng sử dụng trong trang trí nội thất vintage. Không giống như phong cách retro là những thiết kế mới được tái hiện lại giống kiểu dáng cổ điển, vintage là sự cổ điển thực thụ, là những đồ vật đã từ những thập niên trước còn được lưu giữ lại với nguyên vẹn dấu ấn hao mòn của năm tháng. Đừng bao giờ nghĩ những món đò cũ kĩ, lỗi mốt là đồ bỏ đi, bạn hoàn toàn có thể tạo nên một không gian vintage cổ xưa nhờ chúng đấy. Chúng như những mảnh ghép còn thiếu để tái tạo lại một không gian mang vẻ xưa cũ, đong đầy cảm xúc cho ngôi nhà của bạn.
 5. 1. Màu sắc Màu sắc theo phong cách nội thất Vintage mang hơi hướng hoài cổ, thường là màu trầm. Chủ yếu là màu trắng hay những gam màu nhẹ nhẹ như màu nude, màu xanh nhạt, màu be, màu kem…trong đó, màu trắng là gam màu chủ đạo thường được sử dụng xuyên suốt trong không gian vintage. Xem thêm Phong cách nội thất retro Phong cách nội thất scandinavian Trong vintage hiện đại, số lượng màu sắc không còn giới hạn, những màu nổi bật vẫn có thể đưa vào để tạo điểm nhấn, tạo nét độc đáo cho không gian. Đó có thể là không gian trầm lắng với màu tối hay cũng có thể là sự sôi động của các màu sắc nổi bật nhằm tạo điểm nhấn và tăng tính hiện đại cho không gian. 2. Nội thất Một phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn, mang hơi thở của thời gian chính là giá trị trường tồn của phong cách vintage. Chính vì thế, những đồ dùng nội thất mang phong cách cổ xưa là nét đặc trưng riêng của phong cách này. Những món đồ nội thất với những đường nét mềm mại và thanh thoát thường xuất hiện trong phong cách vintage. Đồ nội thất trong không gian vintage mang đậm vẻ cổ xưa nhưng cũng không kém phần thẩm mỹ nhờ việc phối hợp độc đáo các đồ dùng vừa hiện đại vừa cổ xưa. Từ sofa, bàn, ghế, giường ngủ, tranh ảnh… tất cả đều khoác lên mình vẻ quyến rũ, nét dịu dàng và hoài niệm của thời gian, của những giá trị cũ kĩ. 3. Các yếu tố trang trí, décor Yếu tố nghệ thuật là thành phần không thể thiếu trong không gian vintage. Những bức tranh vẽ với nhiều gam màu đa sắc mang đến cho không gian sống của bạn vẻ đẹp nhẹ nhàng, lãng mạn, thu hút mọi ánh nhìn. Bạn nên lựa chọn tranh treo tường với nhiều kích thước, mẫu mã khác nhau, cân đối với diện tích tổng thể không gian để có được vẻ đẹp hài hòa. Để căn phòng không còn đơn điệu nhàm chán, bạn hoàn toàn có thể trang trí một cách sáng tạo theo ý tưởng của riêng mình. Tại sao không? Đơn giản chỉ là một chiếc kệ gỗ trang trí, vừa để đựng đồ đạc lại vừa có tính thẩm mỹ cao. Không gian của bạn sẽ trở nên độc đáo, mới lạ hơn khi được trang trí thêm một vài món đồ décor đơn giản.
 6. Nội thất tân cổ điển được nhiều gia đình ưa chuộng bởi sự sang trọng trong mỗi không gian mà nó hiện diện, thể hiện đẳng cấp của gia chủ. 1. Phòng khách Thiết kế nội thất phong cách tân cổ điển với kiểu dáng sang trọng cùng sự tiện nghi, hiện đại đang được rất nhiều các gia đình lựa chọn cho nội thất phòng khách của mình. Phòng khách mang đậm chất tân cổ điển khi sử dụng màu trắng tinh khôi, tạo cảm giác cho người xem về sự sang trọng, lộng lẫy, xa hoa. Phong cách tân cổ điển mang lại sự thoải mái, hòa đồng của gia đình. Không gian đối diện là một tủ tivi bằng gỗ thiết kế sang trọng, nơi bạn có thể đặt chiếc tivi cùng cách thiết bị âm thanh, bạn có thể theo dõi các chương trình truyền hình hay nghe những bản nhạc du dương. Còn gì tuyệt vời hơn khi được thả mình trên bộ sofa êm ái và nghe những bản nhạc yêu thích sau một ngày làm việc căng thẳng. Xem thêm Phong cách nội thất retro Phong cách tối giản trong nội thất 2. Phòng bếp Phòng bếp là nơi gia đình quây quần và thưởng thức những món ăn sau một ngày lao động vất vả. Sự trang trọng và sự kết hợp giữa hai gam màu đen, trắng tạo nên sức quyến rũ lạ kỳ cho không gian phòng bếp tân cổ điển. Khu vực nấu nướng được thiết kế hình chữ U được trang bị đầy đủ các thiết bị nhà bếp hiện đại như tủ lạnh, bếp điện, máy hút mùi, lò vi sóng... Giúp bạn chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất. Các bà nội trợ có thể trổ tài thực hiện những món ăn ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức. 3. Phòng ngủ Phòng ngủ tân cổ điển phối hợp khéo léo cách sắp xếp nội thất và màu sắc mang đến sự tiện nghi tuyệt vời. Đồ nội thất không chỉ là vật dụng mà còn được sử dụng như vật trang trí tăng thêm vẻ đẹp cho căn phòng của bạn. Chiếc giường ngủ lớn với đầu giường bọc da và đường nét đặc trưng của phong cách tân cổ điển sẽ càng nổi bật hơn trên một tấm thảm trải sàn màu trắng. Được thả mình trên chiếc giường êm ái này nghỉ ngơi chắc chắn mọi mệt mỏi sau một ngày đi làm sẽ tan biến hết. Căn phòng sẽ luôn tràn ngập ánh sáng với hệ thống đèn trần, đền treo tường của chúng tôi, với kiểu dáng hiện đại thì đây cũng là những điểm nhấn độc đáo cho không gian phòng ngủ. Căn phòng cũng có một cửa sổ lớn giúp căn phòng được tận hưởng ánh sáng và không khí tự nhiên trong lành.