• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

langdaninhvan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  32
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About langdaninhvan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 15/05/1995

Contact Methods

 • Website URL
  https://langdaninhvan.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội
 1. Các mẫu tượng hạc đá xanh tự nhiên đẹp nhất Các mẫu tượng hạc đá xanh tự nhiên đẹp nhất được chạm khắc, thiết kế đẹp nhất với chất liệu từ đá tự xanh nhiên nguyên khối cao cấp nhất. Tượng hạc đá được thiết kế, chế tác bởi các nghệ nhân chế tác đá có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm của làng đá truyền thống Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình. Địa chỉ tượng hạc đá tự nhiên chất lượng tốt, giá rẻ Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân chúng tôi chuyên thiết kế, thi công, lắp đặt, bán sẵn, các sản phẩm đá mỹ nghệ như: Lăng thờ chung bằng đá, Khu lăng mộ gia đinh dòng họ gia tộc bằng đá, lăng mộ đá đẹp, mộ đá 1 mái, mộ đá 3 mái, mộ đá không mái, mộ đá đơn, mộ đá đôi, cổng tam quan đá đình chùa, cổng đá nhà thờ họ, mẫu mộ tháp bằng đá, bàn thờ thiên bằng đá,cây hương thờ thiên ngoài trời, cột đá, đá kê chân cột, đài phun nước, linh vật,rồng đá, chiếu rồng, voi đá, ngựa đá, cuốn thư tắc môn bình phong đá, … Để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ. Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân: Địa chỉ: Làng nghề đá Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình Điện thoại tư vấn hỗ trợ khách hàng: 0904.576.345 Website: https://langdaninhvan.vn Xem thêm toàn bộ các mẫu hạc đá đẹp của Đá mỹ nghệ Ninh Vân tại : https://langdaninhvan.vn/hac-da/ https://rongbay.com/TP-HCM/Cac-mau-tuong-hac-da-xanh-tu-nhien-dep-nhat-c275-raovat-29673561.html
 2. Tượng chó đá phong thủy dùng để canh cổng bằng đá xanh tự nhiên đẹp Các mẫu tượng chó đá phong thủy dùng để canh cổng bằng đá xanh tự nhiên nguyên khối, được tạc thủ công từ những người thợ tại Làng đá Ninh Vân Hoa Lư Ninh Bình. Làng đá ninh Vân chuyên cung cấp các cặp tượng chó đá dùng để canh giữ nhà cửa, chấn phong thủy tốt nhất. Tư vấn đặt tượng chó đá theo kích thước chuẩn với phong thủy nhà bạn. Địa chỉ làm chó đá đẹp, chất lượng tốt, giá rẻ Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân chúng tôi chuyên thiết kế, thi công, lắp đặt, bán sẵn, các sản phẩm đá mỹ nghệ như: Lăng thờ chung bằng đá, Khu lăng mộ gia đinh dòng họ gia tộc bằng đá, lăng mộ đá đẹp, mộ đá 1 mái, mộ đá 3 mái, mộ đá không mái, mộ đá đơn, mộ đá đôi, cổng tam quan đá đình chùa, cổng đá nhà thờ họ, mẫu mộ tháp bằng đá, bàn thờ thiên bằng đá,cây hương thờ thiên ngoài trời, cột đá, đá kê chân cột, đài phun nước, linh vật,rồng đá, chiếu rồng, voi đá, ngựa đá, cuốn thư tắc môn bình phong đá, … Để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ. Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân: Địa chỉ: Làng nghề đá Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình Điện thoại tư vấn hỗ trợ khách hàng: 0904.576.345 Website: https://langdaninhvan.vn Xem thêm các mẫu tượng chó đá đẹp khác tại : https://langdaninhvan.vn/cho-da/ https://rongbay.com/TP-HCM/Tuong-cho-da-phong-thuy-dung-de-canh-cong-bang-da-xanh-tu-nhien-dep-c275-raovat-29671108.html
 3. Chiếu rồng đá chạm khắc tinh xảo giá rẻ Chiếu rồng đá chạm khắc tinh xảo giá rẻ ===>> Xem thêm toàn bộ các mẫu chiếu rồng bằng đá đẹp nhất Địa chỉ làm chiếu rồng đá tự nhiên chất lượng tốt, giá rẻ Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân chúng tôi chuyên thiết kế, thi công, lắp đặt, bán sẵn, các sản phẩm đá mỹ nghệ như: Lăng thờ chung bằng đá, Khu lăng mộ gia đinh dòng họ gia tộc bằng đá, lăng mộ đá đẹp, mộ đá 1 mái, mộ đá 3 mái, mộ đá không mái, mộ đá đơn, mộ đá đôi, cổng tam quan đá đình chùa, cổng đá nhà thờ họ, mẫu mộ tháp bằng đá, bàn thờ thiên bằng đá,cây hương thờ thiên ngoài trời, cột đá, đá kê chân cột, đài phun nước, linh vật,rồng đá, chiếu rồng, voi đá, ngựa đá, cuốn thư tắc môn bình phong đá, … Để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ. Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân: Địa chỉ: Làng nghề đá Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình Điện thoại tư vấn hỗ trợ khách hàng: 0904.576.345 Website: https://langdaninhvan.vn https://rongbay.com/TP-HCM/Chieu-rong-da-cham-khac-tinh-xao-gia-hop-ly-c275-raovat-29666999.html
 4. Top 5 mẫu bậc tam cấp bằng đá đẹp nhất Top 5 mẫu bậc tam cấp bằng đá đẹp nhất, các mẫu bậc tam cấp đá nguyên khối được sản xuất tại làng đá mỹ nghệ truyền thống Ninh Vân Hoa Lư Ninh Bình. Làng đá Ninh Vân chuyên cung cấp, lắp đặt bậc tam cấp cho các công trình nhà thờ họ, chùa, đình, và tất cả các công trình khác. Với chất liệu đá xanh tự nhiên nguyên khối, tính chịu lực tốt, độ bền cao, giá cả hợp lý nhất. Ý nghĩa của bậc tam cấp Tam cấp có nghĩa là công thức tính bậc theo quy luật Thiên – Địa – Nhân. Trong các công trình xây dựng nhà ở, từ ngày xưa ông cha ta thường làm 3 bậc thềm trước nhà để phân chia không gian trong nhà, ngoài sân và thuận tiện cho việc đi lại, lên xuống nên mới có tên gọi là bậc tam cấp. Tính kích thước bậc tam cấp theo phong thủy Kích thước bậc tam cấp trước nhà về chiều rộng: Thông thường sẽ khoảng từ 20-30cm. – Kích thước chiều dài của bậc tam cấp: Sẽ phụ thuộc vào chiều dài của đại sảnh. Kích thước của bậc tam cấp còn được dùng thước Lỗ Ban 42,9cm để tính. Các số đo phải rơi vào số đỏ trong thước lỗ ban. =======>> Nguồn bài viết : https://langdaninhvan.vn/bac-tam-cap/ https://rongbay.com/TP-HCM/Top-5-mau-bac-tam-cap-bang-da-dep-nhat-c275-raovat-29663249.html http://ncdn.com.vn/diendan/index.php?members/langdaninhbinh.268/#info
 5. Hàng rào đá đẹp nhất chất lượng cao giá hợp lý thiết kế đơn giản Hàng rào đá đẹp nhất chất lượng cao giá hợp lý thiết kế đơn giản ====>>> Xem thêm các mẫu lan can đá đẹp nhất của Đá mỹ nghệ Ninh Vân Địa chỉ làm lan can, hàng rào đá tự nhiên chất lượng tốt, giá rẻ Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân chúng tôi chuyên thiết kế, thi công, lắp đặt, bán sẵn, các sản phẩm đá mỹ nghệ như: Lăng thờ chung bằng đá, Khu lăng mộ gia đinh dòng họ gia tộc bằng đá, lăng mộ đá đẹp, mộ đá 1 mái, mộ đá 3 mái, mộ đá không mái, mộ đá đơn, mộ đá đôi, cổng tam quan đá đình chùa, cổng đá nhà thờ họ, mẫu mộ tháp bằng đá, bàn thờ thiên bằng đá,cây hương thờ thiên ngoài trời, cột đá, đá kê chân cột, đài phun nước, linh vật,rồng đá, chiếu rồng, voi đá, ngựa đá, cuốn thư tắc môn bình phong đá, … Để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ. Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân: Địa chỉ: Làng nghề đá Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình Điện thoại tư vấn hỗ trợ khách hàng: 0904.576.345 Website: https://langdaninhvan.vn https://rongbay.com/TP-HCM/Hang-rao-da-dep-chat-luong-tot-gia-tot-thiet-ke-hien-dai-c275-raovat-29660058.html
 6. Cột đá xanh tự nhiên đẹp nhất chạm khắc lân giá hợp lý Cột đá xanh tự nhiên đẹp nhất chạm khắc lân giá hợp lý ====>>> Xem thêm các mẫu đá trụ cổng đẹp nhất của Đá mỹ nghệ Ninh Vân Địa chỉ bán cột đá tự nhiên chất lượng tốt, giá rẻ Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân chúng tôi chuyên thiết kế, thi công, lắp đặt, bán sẵn, các sản phẩm đá mỹ nghệ như: Lăng thờ chung bằng đá, Khu lăng mộ gia đinh dòng họ gia tộc bằng đá, lăng mộ đá đẹp, mộ đá 1 mái, mộ đá 3 mái, mộ đá không mái, mộ đá đơn, mộ đá đôi, cổng tam quan đá đình chùa, cổng đá nhà thờ họ, mẫu mộ tháp bằng đá, bàn thờ thiên bằng đá,cây hương thờ thiên ngoài trời, cột đá, đá kê chân cột, đài phun nước, linh vật,rồng đá, chiếu rồng, voi đá, ngựa đá, cuốn thư tắc môn bình phong đá, … Để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ. Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân: Địa chỉ: Làng nghề đá Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình Điện thoại tư vấn hỗ trợ khách hàng: 0904.576.345 Website: https://langdaninhvan.vn http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-New-Cot-da-xanh-tu-nhien-dep-cham-khac-rong-gia-re--546215 https://rongbay.com/TP-HCM/Cot-da-xanh-tu-nhien-dep-cham-khac-rong-gia-tot-c275-raovat-29657315.html https://bbvietnam.com/members/langdaninhvan.158074/#info
 7. Đá kê chân cột tròn đẹp nhất giá hợp lý họa tiết đơn giản Đá kê chân cột tròn đẹp nhất giá hợp lý họa tiết đơn giản ====>>> Xem thêm toàn bộ các mẫu chân tảng đá đẹp của Đá mỹ nghệ Ninh Vân Địa chỉ bán chân tảng đá đẹp chất lượng tốt, giá rẻ Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân chúng tôi chuyên thiết kế, thi công, lắp đặt, bán sẵn, các sản phẩm đá mỹ nghệ như: Lăng thờ chung bằng đá, Khu lăng mộ gia đinh dòng họ gia tộc bằng đá, lăng mộ đá đẹp, mộ đá 1 mái, mộ đá 3 mái, mộ đá không mái, mộ đá đơn, mộ đá đôi, cổng tam quan đá đình chùa, cổng đá nhà thờ họ, mẫu mộ tháp bằng đá, bàn thờ thiên bằng đá,cây hương thờ thiên ngoài trời, cột đá, đá kê chân cột, đài phun nước, linh vật,rồng đá, chiếu rồng, voi đá, ngựa đá, cuốn thư tắc môn bình phong đá, … Để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ. Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân: Địa chỉ: Làng nghề đá Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình Điện thoại tư vấn hỗ trợ khách hàng: 0904.576.345 Website: https://langdaninhvan.vn https://rongbay.com/TP-HCM/Da-ke-chan-cot-tron-dep-nhat-gia-hop-ly-cham-khac-thu-cong-c275-raovat-29654976.html http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-New-Da-ke-chan-cot-tron-dep-gia-tot-hoa-van-tinh-te--546112 http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/profile/50454-langdaninhvan/?tab=field_core_pfield_15
 8. Cuốn thư chạm khắc đá đẹp chất lượng tốt giá tốt Cuốn thư chạm khắc đá đẹp chất lượng tốt giá tốt ====>> Xem thêm toàn bộ mẫu cuốn thư đá khu mộ đẹp nhất https://www.webtretho.com/f/mua-gi-o-dau/cuon-thu-cham-khac-da-dep-chat-luong-cao-gia-tot
 9. Mẫu cổng nhà thờ họ bằng đá xanh tự nhiên giá rẻ 57 Mẫu cổng nhà thờ họ bằng đá xanh giá rẻ 57 ====>>> Xem thêm toàn bộ các mẫu cổng nhà thờ tộc đẹp nhất của Đá mỹ nghệ Ninh Vân Địa chỉ thiết kế thi công làm cổng đá uy tín, chất lượng, giá rẻ Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân chúng tôi chuyên thiết kế, thi công, lắp đặt, bán sẵn, các sản phẩm đá mỹ nghệ như: Lăng thờ chung bằng đá, Khu lăng mộ gia đinh dòng họ gia tộc bằng đá, lăng mộ đá đẹp, mộ đá 1 mái, mộ đá 3 mái, mộ đá không mái, mộ đá đơn, mộ đá đôi, cổng tam quan đá đình chùa, cổng đá nhà thờ họ, mẫu mộ tháp bằng đá, bàn thờ thiên bằng đá,cây hương thờ thiên ngoài trời, cột đá, đá kê chân cột, đài phun nước, linh vật,rồng đá, chiếu rồng, voi đá, ngựa đá, cuốn thư tắc môn bình phong đá, … Để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ. Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân: Địa chỉ: Làng nghề đá Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình Điện thoại tư vấn hỗ trợ khách hàng: 0904.576.345 Website: https://langdaninhvan.vn https://rongbay.com/Ha-Noi/Mau-cong-nha-tho-ho-bang-da-xanh-tu-nhien-gia-re-56-c275-raovat-29649840.html
 10. Mẫu bát hương đá trắng đẹp, chất lượng cao, giá rẻ Mẫu bát hương đá trắng đẹp, chất lượng cao, giá rẻ Mẫu bát nhang đá trắng đẹp, chất lượng cao, giá rẻ, được làm từ loại đá trắng có độ bền cao, mang vẻ đẹp tinh tế, chế tác bởi các nghệ nhân lành nghề. Liên hệ mua hàng: Địa chỉ : Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình Điện Thoại : 0904.576.345 Website : https://langdaninhvan.vn/ https://chobmt.vn/threads/mau-bat-huong-da-nho-dep-chat-luong-cao-cua-da-my-nghe-ninh-van.6816/ http://xaydunghanoimoi.net/members/6265-langdaninhbinh.html http://bft.vn/forum/member.php/13640-langdaninhbinh.html
 11. Lư hương đá xanh tự nhiên đẹp chất lượng cao giá rẻ thiết kế hiện đại Lư hương đá xanh tự nhiên đẹp chất lượng cao giá rẻ thiết kế hiện đại ====>>> Tham khảo thêm các mẫu lư hương đá đẹp, chuẩn phong thủy của đá mỹ ngệ Ninh Vân https://15s.vn/component/content/rao-vat/13703118/lu-huong-da-xanh-tu-nhien-dep-chat-luong-cao-gia-re-thiet-ke.html
 12. Top những mẫu cây hương bằng đá đẹp nhất 2020 Top những mẫu cây hương bằng đá đẹp nhất 2020, Đá mỹ nghệ Ninh Vân chuyên cung cấp những mẫu cây hương đá ngoài trời đẹp nhất, giá tốt nhất, các mẫu cây hương bằng đá xanh tự nhiên nguyên khối, chạm khắc hoa văn đẹp, mẫu mã đa dạng, kích thước theo phong thủy. Mẫu cây hương thờ ngoài trời bằng đá xanh đẹp nhất Cây hương thờ ngoài trời là gì? Cây hương thờ ngoài trời có hình dạng là một trụ đá cao khoảng tầm 107cm hoặc 127cm, phần trên được làm rộng ra như mặt bàn thờ vuông, có thành ở đằng sau và 2 bên. Mặt bàn thờ dùng để đặt bát hương, lọ hoa, dĩa trái cây, trà nước, hoa quả. Cây hương ngoài trời bằng đá xanh đẹp, chuẩn phong thủy Ý nghĩa của cây hương ngoài trời Cây hương ngoài trời có ý nghĩa kết nối giữa trời và đất, giữa âm và dương. Cây hương giúp truyền tải thông điệp thiêng liêng giữa các thế giới, giữa chốn âm dương và giữa con người thần linh hay ma quỷ. Cây hương ngoài trời bằng đá xanh đẹp, chuẩn phong thủy Theo quan niệm từ xưa thì “Thiên” tức là Trời, Trời là ngọn nguồn sản sinh ra vạn vật chính vì vậy Trời là quan trọng nhất trong tín ngưỡng dân gian thờ cúng. Thứ tự thờ cúng trong tín ngưỡng tâm linh của người Việt là: “Trời – Phật – Thánh – Thần”. Tùy theo mục đích cây hương ngoài trời thờ ai, thì sẽ có ý nghĩa và sự khác biệt riêng. Mỗi nơi có một phong tục và tập quán riêng biệt. Chính vì thế tùy thuộc vào gia chủ mà cây hương có thể được sử dụng để thờ một vị thần, phật khác nhau hoặc thờ Thiên địa, Thánh Mẫu, Thượng Thiên, thờ Tiền chủ. Còn đối với các cây hương được đặt ở đình chùa thì dùng để thờ Phật. Thường thì người ta sẽ sắp lễ vật trên cây hương và khấn bái vào những ngày rằm, mùng một hoặc các ngày lễ tết để cầu bình an, gặp được nhiều điều tốt đẹp, may mắn. Kích thước cây hương đá chuẩn phong thủy Kích thước của cây hương thờ ngoài trời không cố định và không có một quy chuẩn nào. Kích thước của cây hương ngoài trời lớn hay nhỏ, cao hay thấp chủ yếu phụ thuộc vào 2 yếu tố là: – Vị trí đặt cây hương: Cây hương không chỉ được dùng ở trong các chùa chiền, mà còn được sử dụng ở các hộ gia đình, bất kể là các gia đình ở thành thị hay nông thôn. Tuy nhiên đối với các gia đình có diện tích đất hẹp, không có sân, vườn thì nên đặt làm cây hương bằng đá có kích thước nhỏ hơn một chút. Những gia đình có diện tích đất rộng có thể làm cây hương có kích thước lớn hơn. Những gia đình ở thành phố lớn do tình trạng đất trật, hẹp. Người ta thường đặt cây hương ở ban công hoặc trên sân thượng. Chính vì vậy để thuận tiện cho việc di chuyển cây hương thờ mẫu cửu lên cao, thì nên đặt làm cây hương có kích thước nhỏ. Thường dùng những cây hương ngoài trời không có mái che. – Cấu tạo của cây hương ngoài trời: Cấu tạo, kết cấu của cây hương có ảnh hưởng rất lớn tới kích thước của cây hương. Những cây hương được sử dụng ngoài trời với thiết kế dạng không mái che thường có kích thước rất nhỏ gọn bởi thiết kế đơn giản. Phù hợp dành cho những gia đình ở thành phố lớn, những gia đình có diện tích đất nhỏ, không có sân vườn. Cây hương thờ mẫu cửu không có mái che Những cây hương thờ thần linh được thiết kế có mái che thường kéo theo cột trụ lớn để có thể đỡ mái che phía trên, chính vì vậy kích thước và trọng lượng của cây hương cũng tăng theo. Cây hương thờ thần linh này thường được những gia đình có diện tích đất sân vườn lớn sử dụng. Cây hương đá ngoài trời có mái che Các kích thước của cây hương đá ngoài trời thờ thần linh không có mái che phổ biến được khách hàng đặt làm tại Đá mỹ nghệ Ninh Vân có kích thước chiều mặt 68cm và chiều hông là 60cm. Chiều cao đến mặt bàn khoảng 107cm hoặc cũng có khách hàng đặt lên đến 115cm hay 126cm. Những loại cây hương đá mỹ nghệ với thiết kế có mái che thì mặt bàn vuông có kích thước 81cm, 89cm, 97cm hoặc 107cm. Chiều cao đến mặt bạn có thể là 107cm, 117cm hoặc 127cm. Báo giá cây hương đá – Giá bán cây hương đá ngoài trời Để có thể báo giá cây hương đá – giá bán cây hương đá ngoài trời. Đá mỹ nghệ Ninh Vân cần quý khách cung cấp những thông tin mà quý khách yêu cầu thì mới có thể báo giá chính xác được. Quý khách cần cung cấp những thông tin như kích thước của cây hương thờ ngoài trời, loại đá làm cây hương, thời gian đặt làm cây hương và địa chỉ nơi thi công lắp đặt. Quý khách vui lòng liên hệ tới Đá mỹ nghệ Ninh Vân qua Hotline: 0904.576.345 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất. Các loại đá được dùng để làm cây hương Loại đá phổ biến, được nhiều khách hàng lựa chọn làm cây hương thờ thần linh ngoài trời là loại đá xanh đen Thanh Hóa. Bởi giá thành rẻ hơn các loại đá khác, tính thẩm mỹ cao. Ngoài ra còn một số loại đá khác cũng được sử dụng để làm cây hương như: Đá xanh rêu, đá trắng, đá vàng,… Tùy theo nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là chi tiết về các loại đá, quý khách có thể tham khảo. 1. Đá xanh đen Thanh Hóa: Đá xanh đen là nguyên liệu phổ biến nhất mà nhiều người ưa chuộng để chọn làm cây hương thờ mẫu cửu. Lý do là đá xanh đen Thanh Hóa có nét đẹp cổ kính, thích hợp làm trong các công trình tâm linh văn hóa. Sự bền vững của loại đá xanh đen này đã được kiểm chứng qua nhiều công trình, độ bền lên tới hàng trăm năm. Giá thành cũng rẻ hơn các loại đá khác. Cây hương đá đẹp đá xanh đen 2. Đá xanh rêu Thanh Hóa: Đá xanh rêu có độ cứng cao hơn, màu sắc được lâu hơn.Tuy nhiên nó có nhược điểm là giá thành cao và trạm trổ hoa văn không được nổi bật. Cây hương đá mỹ nghệ đá xanh rêu 3. Đá trắng: Hiện nay trên thị trường, cũng có rất nhiều khách hàng thích làm cây hương thờ ngoài trời bằng loại đá trắng này. Đá màu trắng nhạt hoặc có thể có vân (đá vân mây, đá vân chun). Đá này có nhược điểm là khi trạm khắc các chi tiết hoa văn lên sẽ không nổi bật do màu nền và màu hoa văn gần như giống nhau. Cây hương thờ ngoài trời bằng đá trắng Địa chỉ bán cây hương thờ ngoài trời uy tín, giá rẻ Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân chúng tôi chuyên thiết kế, thi công, lắp đặt, bán sẵn, các sản phẩm đá mỹ nghệ như: Mộ đá, Lăng thờ chung bằng đá, Khu lăng mộ gia đinh dòng họ gia tộc bằng đá, lăng mộ đá đẹp, cổng tam quan đá đình chùa, cổng đá nhà thờ họ, mẫu mộ tháp bằng đá, bàn thờ thiên bằng đá,cây hương thờ thiên ngoài trời, cột đá, đá kê chân cột, đài phun nước, linh vật,rồng đá, chiếu rồng, voi đá, ngựa đá, cuốn thư tắc môn bình phong đá, … Để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ. Cơ sở đá mỹ nghệ ninh vân: Địa chỉ: Làng nghề đá Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình Điện thoại tư vấn hỗ trợ khách hàng: 0904.576.345 Website: https://langdaninhvan.vn Nguồn bài viết : https://langdaninhvan.vn/cay-huong-da/ http://sinhvienythaibinh.net/forum/thread-New-Top-nhung-mau-cay-huong-bang-da-dep-nhat-2020--545047 https://rongbay.com/Ha-Noi/Top-nhung-mau-cay-huong-bang-da-dep-nhat-2020-c275-raovat-29639990.html
 13. Bàn lễ đá xanh đẹp nhất chất lượng tốt giá hợp lý thiết kế đơn giản Bàn lễ đá xanh đẹp nhất chất lượng tốt giá hợp lý thiết kế đơn giản =====>>> Xem thêm các mẫu bàn lễ đá đẹp nhất của Đá mỹ nghệ Ninh Vân https://rongbay.com/Ha-Noi/Ban-le-da-xanh-dep-nhat-chat-luong-tot-gia-hop-ly-thiet-ke-cao-cap-c275-raovat-29636560.html
 14. Mẫu bia đá đẹp nhất chất lượng cao giá tốt thiết kế cao cấp Mẫu bia đá đẹp nhất chất lượng cao giá tốt thiết kế cao cấp ====>>> Xem thêm toàn bộ các mẫu bia mộ bằng đá đẹp nhất Nguồn bài viết: https://langdaninhvan.vn/mau-bia-da-dep-nhat-chat-luong-cao-gia-tot-thiet-ke-cao-cap/ https://rongbay.com/TP-HCM/Bia-da-liet-sy-Cac-mau-bia-mo-liet-sy-bang-da-dep-nhat-c275-raovat-29632836.html
 15. Mẫu mộ tròn bằng đá xanh rêu đẹp nhất tại đá mỹ nghệ Ninh Vân Mẫu mộ tròn bằng đá xanh rêu đẹp, chất lượng tốt nhất được sản xuất, chế tác tại đá mỹ nghệ Ninh Vân, một trong những cơ sở chế tác mộ đá hàng đầu tại làng đá nổi tiếng Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình. Mời các bạn cùng tham khảo. Mẫu mộ tròn bằng đá xanh rêu đẹp nhất Để đặt làm mộ bằng đá xanh rêu các bạn vui lòng liên hệ tới Hotline: 0904.576.345 để được tư vấn và đặt hàng trực tiếp. =====>>> Tham khảo thêm các mẫu mộ đá xanh rêu đẹp của đá mỹ nghệ Ninh Vân Nguồn bài viết: https://langdaninhvan.vn/mau-mo-tron-bang-da-xanh-reu-dep-nhat-tai-da-my-nghe-ninh-van/ https://15s.vn/component/content/rao-vat/13701967/mau-mo-tron-bang-da-xanh-reu-dep-nhat-tai-da-my-nghe-ninh.html