• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

langdaninhvan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About langdaninhvan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 15/05/1995

Contact Methods

 • Website URL
  https://langdaninhvan.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội
 1. Các mẫu cột đá đẹp, cột đá nhà thờ đình chùa đẹp nhất Các mẫu cột đá đẹp, cột đá nhà thờ đình chùa đẹp nhất, được chế tác chạm khắc bởi các nghệ nhân chế tác đá của làng đá truyền thống Ninh Vân - Hoa lư - Ninh Bình. Sản phẩm được làm từ đá tự nhiên nguyên khối với chất lượng tốt nhất, mẫu mã đẹp, hoa văn chạm khắc tinh xảo. DƯới đây là một số mẫu cột đá đẹp, mời các bạn cùng tham khảo. ====>>> Xem thêm toàn bộ các mẫu cột đá của Đá mỹ nghệ Ninh Bình tại : https://langdaninhbinh.com.vn/cot-da/
 2. 5 mẫu cột đồng trụ, cột đá hiên nhà thờ họ đẹp nhất Bài viết chia sẻ các mẫu cột đồng trụ, cột đá hiên nhà thờ họ, đình chùa đẹp nhất. Cột hiên, cột đồng trụ được làm từ những khối đá tự nhiên, có độ bền cao, tính thẩm mỹ cao. Được chạm khắc hoa văn tinh xảo từ các nghệ nhân chế tác đá có tay nghề cao của Làng đá truyền thống Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình. Dưới đây là 5 mẫu cột đá, mời các bạn cùng tham khảo. ====>>> Xem thêm các mẫu cột đồng trụ, cột đá hiên nhà thờ họ đẹp nhất tại : https://langdaninhvan.vn/mau-cot-dong-tru-cot-da-chan-cot-da-dep-nhat-2019/
 3. 5 Mẫu cột đá nhà thờ họ đẹp chuẩn phong thủy Các mẫu cột đá nhà thờ họ đẹp, chạm khắc hoa văn tinh xảo bởi các nghệ nhân chế tác đá của Làng đá Ninh Vân - Hoa lư - Ninh Bình. Cột đá đồng trụ nhà thờ họ đẹp, cột đá đình chùa đẹp, các mẫu cột đá nhà thờ họ đẹp, được chạm khắc hoa văn tinh xảo bời các nghệ nhân của làng đá mỹ nghệ truyền thống Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình. Cột được làm từ chất liệu đá xanh tự nhiên nguyên khối có độ bền cao, mẫu mã đẹp. ====>>> Xem thêm các mẫu cột đá nhờ thờ họ đẹp nhất tại : https://langdaninhvan.vn/cot-da-cot-dong-tru-bang-da-nha-tho-ho-dinh-chua-bang-da-xanh-dep/
 4. Cách tính kích thước cổng ngõ theo thước lỗ ban hợp với phong thủy các bạn nên sử dụng các loại thước lỗ ban loại 39 cm và 42.9 cm để đo và tính. Kích thước cổng ngõ theo thước lỗ ban hợp với phong thủy Khi chọn kích thước cổng ngõ theo thước lỗ ban bạn cần phải lưu ý đó chính là sinh khí. Sinh khí phải luân chuyển qua sân sau đó vào nhà, qua cửa chính và các cửa phụ. Chính vì vậy mà cổng ngõ được xem là lối đi vào đầu tiên của dòng sinh khí đồng thời đây cũng chính là bộ mặt của ngôi nhà. Kích thước cổng ngõ theo thước lỗ ban hợp với phong thủy[/caption] Theo nguyên tắc phong thủy chọn kích thước cổng ngõ theo thước lỗ ban bạn cần phải lưu ý kích thước chiều rộng, chiều cao phải là âm – dương (Dương là số lẻ, Âm là số chẵn) thì sự phối hợp mới mang lại sự cát tường, phúc lộc vĩnh trinh. Ngoài ra, chỉ cần 1 kích thước dương hay 1 kích thước âm thôi thì sẽ rơi vào tình trạng “Cô âm bất sinh, độc dương bất trưởng”. Nếu hướng mở cửa ngõ mà có sao xấu chiếu tới trong vận đó mà không thể thay đổi hướng thì tốt nhất cửa ngõ nên có kích thước nhỏ. Ngược lại hướng tốt thì nên mở cửa cổng với kích thước cao rộng. Nếu bạn muốn biết cửa nào có sao xấu hay sao tốt chiếu cần phải căn cứ vào trạch vân phi tinh bàn của căn nhà đó. ===>>> Xem ngay các mẫu cổng nhà bằng đá đẹp, chuẩn kích thước phong thủy của Langdaninhvan.vn Kích thước cửa cổng một cánh theo thước lỗ ban Cửa cổng với 1 cánh mở quay là loại của phổ biến và hay gặp nhất hiện nay. Với loại cửa cổng 1 cánh này thì kích thước đẹp nhất đó chính là chiều rộng x chiều cao = 81 x 212 (cm) Trong đó: Chiều rộng = 81 (cm) với khoảng xê dịch cho phép là 80.5 (cm) cho đến 81.8 (cm) Chiều cao = 212 (cm) với khoảng xê dịch cho phép là 210.8 (cm) cho đến 214.2 (cm) Kích thước cửa cổng một cánh theo thước lỗ ban * Với khuôn cửa dày 4.5 (cm) kích thước lỗ ban cửa cổng cụ thể sẽ là: Chiều rộng = 81 (cm) + 4.5 (cm) bên trái + 4.5 (cm) bên phải = 90 (cm) Chiều cao = 212 (cm) + 4.5 (cm) bên trên = 216.5 (cm) * Với khuôn cửa dày 6 (cm) kích thước lỗ ban cửa cổng cụ thể sẽ là: Chiều rộng = 81 (cm) + 6 (cm) bên trái + 6 (cm) bên phải = 93 (cm) Chiều cao = 212 (cm) + 6 (cm) bên trên = 218 (cm) Kích thước 81 x 212 (cm) đều phù hợp với 2 loại thước lỗ ban đó chính là 42.9 và 39 (cm). Nhưng khi ứng vào mỗi thước thì chúng sẽ rơi vào các cung khác nhau nhưng khoảng xê dịch là không lớn. Kích cổng ngõ hệ cửa 2 cánh theo thước lỗ ban Kích thước phong thủy phổ biến cho hệ cửa 2 cánh cân bằng này sẽ là chiều rộng x chiều cao = 109 x 212 hoặc 126 x 212 hoặc 153 x 212 hoặc 176 x 212 (cm). Kích cổng ngõ hệ cửa 2 cánh theo thước lỗ ban * Với khuôn cửa dày 4.5 cm, kích thước cụ thể sẽ là: Chiều rộng = 109 (cm) + 4.5 (cm) bên trái + 4.5 (cm) bên phải = 118 (cm) Hoặc Chiều rộng = 126 (cm) + 4.5 (cm) bên trái + 4.5 (cm) bên phải = 135 (cm) Hoặc Chiều rộng = 153 (cm) + 4.5 (cm) bên trái + 4.5 (cm) bên phải = 162 (cm) Hoặc Chiều rộng = 176 (cm) + 4.5 (cm) bên trái + 4.5 (cm) bên phải = 185 (cm) Chiều cao = 212 (cm) + 4.5 (cm) bên trên = 216.5 (cm) * Với khuôn cửa dày 6 cm, kích thước cụ thể sẽ là: Chiều rộng = 109 (cm) + 6 (cm) bên trái + 6 (cm) bên phải = 121 (cm) Hoặc Chiều rộng = 126 (cm) + 6 (cm) bên trái + 6 (cm) bên phải = 138 (cm) Hoặc Chiều rộng = 153 (cm) + 6 (cm) bên trái + 6 (cm) bên phải = 165 (cm) Hoặc Chiều rộng = 176 (cm) + 6 (cm) bên trái + 6 (cm) bên phải = 188 (cm) Chiều cao = 212 (cm) + 6 (cm) bên trên = 218 (cm) ===>>> Nguồn bài viết : https://langdaninhvan.vn/kich-thuoc-cong-ngo-theo-thuoc-lo-ban/
 5. Cổng tam quan là gì? ý nghĩa và biểu tượng của cổng tam quan Cổng tam quan là cổng lớn hay cửa ngỏ có ba lối đi để đi vào một nơi nào đó ta thường thấy ở chùa chiền, đền, nhà thờ họ,… Cổng tam quan là gì? ý nghĩa và biểu tượng của cổng tam quan Cổng tam quan được thiết kế với kiến trúc xưa, phần chủ yếu là ba lối đi với cửa giữa thường lớn hơn hai cửa bên cạnh. Vách cổng được làm từ gỗ hay xây tường gạch hoặc bằng đá. Phía trên công tam quan được lợp mái. Hai bên lối đi của các cổng lớn và cổng nhỏ thường đắp câu đối, phần trán cửa được ghi tên chùa hay tên cửa. Cổng tam quan được thiết kế với 2 loại : Cổng tam quan có gác và cổng tam quan kiểu tứ trụ. Mẫu cổng tam quan có gác bằng đá xanh tự nhiên Cổng tam quan có gác : Được thiết kế nhỏ chỉ làm một tầng, có nhiều nơi xây hai tầng mái hoặc xây gác bên trên. Cổng tam quan có gác được làm bằng gạch và đá thì đều có gác, dù có thể chỉ là gác giả để tạo chiều cao. Có nhiều cổng được xây thành ba tầng. Khi thiết kế gác ở trên thường dùng nơi đó để treo chuông, khánh, và trống dùng trong nghi lễ nhà chùa, đền. Mẫu cổng tam quan bằng đá xanh tự nhiên kiểu tứ trụ Cổng tam quan kiểu tứ trụ : Cổng tam quan kiểu tứ trụ dùng bốn cột trụ biểu, hai cột trụ giữa của cổng cao hơn hai trụ bên để chia thành ba lối đi. Nối liền bốn cột trụ biểu ở phía bên trên là xà cách điệu làm trán cổng. Cũng có chùa xây dựng cổng tam quan với kết cấu kiểu tứ trụ, mái cong, tạo cho tam quan chùa dáng độc đáo, có một không hai. Ý nghĩa và biểu tượng của cổng tam quan Cổng tam quan mang ý nghĩa với quan niệm rằng “ba cách nhìn” của Phật giáo gồm có “hữu quan”, “không quan” và “trung quan”, thể hiện cái sắc , cái không và trung dung của cả hai. Giải thích thứ hai là tam quan là cửa của Tam bảo. Mẫu cổng tam quan bằng đá xanh tự nhiên nguyên khối đẹp Thuyết khác thì cho rằng tam quan là “tam giải thoát môn” của Thiền tông gồm cửa Không, cửa Vô tác và cửa Vô tướng (Vô nguyện). Vì vậy mà các nước không thuộc Phật giáo Thiền tông không có xây cổng tam quan làm lối vào chùa. Cổng tam quan kiểu tứ trụ thay vì xây tường vách thì dùng bốn trụ biểu, hai trụ giữa cao hơn hai trụ bên để chia thành ba lối đi. Phía trên nối liền bốn trụ biểu là xà cách điệu làm trán cổng. ===>>> Nguồn bài viết : https://langdaninhvan.vn/cong-tam-quan-la-gi-y-nghia-va-bieu-tuong-cua-cong-tam-quan/
 6. Những điều cấm kỵ khi đeo vòng phong thủy mà bạn cần phải biết Những điều cấm kỵ khi đeo vòng phong thủy được langdaninhvan.vn chia sẻ trong bài viết này với mong muốn, hy vọng những người chơi vòng tay đá phong thủy hiểu biết hơn về vòng tay đá phong thủy, những điều cấm, những điều nên làm khi đeo vòng tay đá phong thủy. Những điều cấm kỵ khi đeo vòng phong thủy mà bạn cần phải biết Vòng đá phong thủy đang là món đồ vật được nhiều người săn đón hiện nay. Đó là những chiếc vòng tay, vòng cổ được làm từ những viên đá tự nhiên đẹp lung linh và mang ý nghĩa phong thủy. Nó không chỉ có giá trị về thẩm mỹ mà còn đem lại may mắn cho người đeo nó. Nhưng khi đeo vòng đá phong thủy bạn cần phải lưu ý những điều sau. Màu sắc vòng đá phù hợp bản mệnh Lựa chọn màu vòng đá phù hợp nhất với bản mệnh sẽ phát huy được giá trị của nó. Bạn có thể tham khảo bảng màu dưới đây để tìm được chiếc vòng có màu sắc phù hợp. Đây là yếu tố khá quan trọng khi sử dụng vòng đá phong thủy. Nếu như bạn đeo đá màu xung khắc với bản mệnh thì tự bạn đã làm cho viên đá không phát huy được nguồn năng lượng tốt và như vậy là vô giá trị. Bản mệnh Tương sinh Hòa hợp Khắc chế Kỵ Kim Màu vàng, màu nâu đất Màu trắng, xám, ghi Màu xanh lục Màu đỏ, hồng, tím Mộc Màu đen, màu xanh nước biển Màu xanh lục Màu vàng, nâu đất Màu trắng, xám, ghi Thủy Màu trắng, xám, ghi Màu đen, màu xanh nước biển Màu đỏ, hồng, tím Màu vàng, nâu đất Hỏa Màu xanh lục Màu đỏ, tím, hồng Màu trắng, màu xám, ghi Đen, xanh nước biển Thổ Màu đỏ, hồng, tím Màu vàng, nâu đất Màu đen, xanh nước biển Màu xanh lục Vòng tay đá phong thủy nên đeo bao nhiêu hạt Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng bạn cũng nên quan tâm đến số lượng hạt trên vòng đá phong thủy đeo tay hay đeo cổ. Người ta hay chọn số hạt vòng đeo theo quan niệm Sinh – Lão- Bệnh – Tử. Như vậy nên chọn số lượng hạt rơi vào cung Sinh để mang lại may mắn, cung sinh là các số chia cho 4 dư 1 như số 13, 17, 31… Nên chọn số lượng hạt rơi vào cung Sinh để mang lại may mắn, cung sinh là các số chia cho 4 dư 1 như số 13, 17, 31… Nếu như số lượng hạt cung Sinh không phù hợp với cỡ đeo bạn nên ưu tiên chọn số hạt lẻ vì theo quan niệm nó có tính dương là nguồn gốc cho nguồn năng lượng tốt. Nên đeo vòng tay phong thủy tay nào ? Nên đeo vòng tay đá phong thủy bên tay trái ! Nên đeo vòng tay đá phong thủy bên tay trái ! Đa số chúng ta thuận tay phải. Tay phải thường làm nhiều việc hơn vì vậy theo phong thủy nên đeo vòng tay trái vì nó sạch sẽ, thuần khiết hơn. Khi đó viên đá phong thủy luôn được trong sáng tỏa ra năng lượng tốt. Ngoài ra đeo vòng tay trái cũng tốt cho tim mạch hơn. Không nên sử dụng vòng đá đã qua sử dụng Theo quan niệm phong thủy những chiếc vòng đá từ tự nhiên thì có sẵn nguồn năng lượng tích tụ. Những chiếc vòng này tự thân sẽ tỏa ra nguồn năng lượng tốt cho chủ nhân. Nhưng nếu là chiếc vòng đã có người sử dụng thì bạn cần phải nhờ Thầy phong thủy “khai quang điểm nhãn” để xua vận khí xấu do người trước để lại. Nhiều người tỏ ra hoang mang khi vòng sử dụng bị vỡ, đứt. Đó là điều bình thường đúng theo quy luật sinh – lão – bệnh – tử. Bạn có thể thay dây mới và nhờ chế tác lại và sử dụng như thường. ====>> Xem thêm : Ý nghĩa tượng chó đá trong phong thủy tâm linh Cách nhận biết vòng tay đá phong thủy thật hay giả Cách nhận biết vòng tay đá phong thủy thật hay giả – Việc đầu tiên bạn cần quan sát. Một viên đá tự nhiên nếu không phải đá trang sức thì gần như chắc chắn sẽ có vết như rạn, nứt, vân, tạp chất trong lòng đá, có thể quan sát được bằng mắt thường. Ngoại trừ thạch anh trắng, thạch anh khói, obsidian là những loại đá sạch trơn , còn lại các loại đá khác đều có thể nhận biết bằng cách này. – Cầm trên tay bạn có thể cảm nhận trọng lượng của nó, nhựa cầm rất nhẹ, đá cầm thấy nặng hơn. – Thả rơi mặt đá xuống nền gạch thường là đá sẽ bị nứt, rạn hay bể, vài trường hợp còn nguyên ( tuỳ thuộc vào độ cao và “thế” khi rơi) như vòng tay đá có viên đá hình tròn thì khó nứt khó vỡ hơn. Cách thử này huỷ hoại viên đá, mình khuyên các bạn không nên dùng. – Đá thật khi cầm áp ngay vào má sẽ thấy mát lạnh. – Khi cầm trên tay lâu, đá hấp thụ thân nhiệt sẽ mất dần độ lạnh, và khi bỏ ra không cầm đá trong tay một khoảng thời gian, thì đá sẽ mát lạnh trở lại. – Đa phần đá tự nhiên có màu sắc không đều nhau, màu sắc không sặc sỡ như đá giả hoặc nhựa tổng hợp. Những chiếc vòng tay hay linh vật phong thủy mà trong vắt không một chút gợn, màu sắc rực rỡ xanh đỏ tím vàng thì nhìn chung đều là hàng dởm. Bằng cách này bạn đã loại đi được kha khá những thứ đá vớ vẩn rẻ tiền.