• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quangdai145

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  1
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About quangdai145

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Một số bài báo gần đây trên các tạp chí khoa học chỉ ra một loạt các tác động đáng kể mà việc học và nghe nhạc có ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ em và thanh thiếu niên. Các nghiên cứu khác tiết lộ rằng khi cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm âm nhạc với trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm nghe và nhảy theo nhạc, cũng như hát các bài hát với nhau, nó có tác động tích cực đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Cũng giống như âm nhạc nên lựa chọn những thể loại phù hợp với trẻ nhỏ, trang phục cũng vậy, một bộ quần áo thoải mái giúp trẻ thích thú để hoạt động cả ngày. Cha mẹ có thể tham khảo lựa chọn tại https://becungshop.vn/quan-ao-be-gai-c6 Hiệu ứng của âm nhạc đối với sự phát triển của não Dựa trên việc sử dụng các kỹ thuật thần kinh khác nhau, nghiên cứu cho thấy việc đào tạo âm nhạc sớm (trước 7 tuổi) tạo ra những thay đổi vật lý thực tế trong cấu trúc và chức năng của não. Một nghiên cứu đã tìm thấy sự gia tăng chất trắng trong khối tử thi (tổng đài ở trung tâm của não) dẫn đến kết nối não tăng lên. Einstein đã học chơi violin khi còn nhỏ và một nghiên cứu về bộ não của ông cho thấy những kết nối mạnh mẽ khác thường. Một nghiên cứu gần đây đã xác định rằng đào tạo âm nhạc sớm làm tăng chất xám trong vỏ não, đặc biệt là ở vùng vận động cảm giác của não. Sự phối hợp được cải thiện mà sản phẩm này cũng được tìm thấy để cải thiện sự điều tiết cảm xúc và khả năng ức chế phản ứng với các sự kiện. Điều này, tất nhiên, giúp tăng cường khả năng xử lý sự thất vọng của trẻ và tránh phản ứng quá mức với các tình huống khó khăn. Tuy nhiên, một phát hiện khác từ hình ảnh thần kinh là ngay cả việc đào tạo âm nhạc ngắn ngủi cũng dẫn đến sự gia tăng lưu lượng máu ở bên trái não. Điều này được cho là dẫn đến khả năng xử lý ngôn ngữ được cải thiện. Vào tháng 3 năm 2018 tại Hội thảo về Âm nhạc và Não bộ của Viện Y tế Quốc gia , một hội đồng các nhà khoa học nhấn mạnh kết quả nghiên cứu cho thấy từ thời thơ ấu, trẻ em rất nhạy bén với việc nghe nhạc và trải nghiệm này góp phần đáng kể vào sự phát triển ngôn ngữ. Nhóm cũng lưu ý rằng ngoài việc thúc đẩy phát triển ngôn ngữ, âm nhạc có tác động tích cực đến sự phát triển các chức năng nhận thức khác bao gồm sự chú ý, nhận thức không gian thị giác và chức năng điều hành. Do sự quan tâm ngày càng tăng trong mối quan hệ giữa âm nhạc và chức năng não, một lĩnh vực nghiên cứu mới được gọi là thần kinh học đã được tạo ra. Sử dụng các kỹ thuật hình ảnh não trong nghiên cứu được thực hiện trong vài năm qua đã dẫn đến kết luận rằng âm nhạc kích hoạt mọi phần được biết đến của não. Điều này áp dụng cho tất cả chúng ta khi chúng ta nghe nhạc. Đối với các nhạc sĩ, hành động chơi một nhạc cụ không chỉ kích hoạt não mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của não. Nhìn chung, bộ não của các nhạc sĩ lớn hơn và kết nối rộng rãi hơn so với những người trong dân số nói chung. Họ cũng có một trí nhớ làm việc vượt trội, kỹ năng thính giác và tính linh hoạt nhận thức. Tất cả các chức năng não này được tăng cường do tính dẻo dai. Hiện tượng này, nói đơn giản, Hiệu ứng của âm nhạc đối với thành công trong học tập Tại Hội nghị Thế giới về Học tập, Giảng dạy và Lãnh đạo Giáo dục được tổ chức vào năm 2012, các nghiên cứu nghiên cứu từ nhiều nguồn đã được chia sẻ. Lâu nay, âm nhạc được cho là mang lại trải nghiệm hiệu quả trong trường học cho trẻ em để phát triển kỹ năng nghe cũng như cho trẻ em gặp khó khăn trong học tập. Sự tham gia tích cực của trẻ vào âm nhạc có thể có nhiều tác động tích cực, bao gồm: Kỹ năng tri giác, ngôn ngữ và khả năng đọc viết Số Phát triển trí tuệ Chú ý và tập trung Phát triển thể chất và sức khỏe Tác động của âm nhạc đối với sự phát triển xã hội và cảm xúc Chơi một nhạc cụ có thể dẫn đến ý thức về thành tích cũng như tăng lòng tự trọng. Lợi thế hơn nữa có thể bao gồm tăng sự tự tin, kiên trì vượt qua sự thất vọng khi học tập khó khăn và kỷ luật tự giác. Bắt đầu các bài học âm nhạc ở độ tuổi sớm, lợi ích lớn Nghe nhạc ở mọi lứa tuổi đều có lợi, cũng như học chơi một nhạc cụ (ngay cả khi đã trưởng thành), điều này có thể dẫn đến sự hài lòng cá nhân và thay đổi tích cực trong hoạt động của não. Tuy nhiên, sự đồng thuận hiện tại của các chuyên gia là lợi ích tối đa đạt được khi đào tạo âm nhạc bắt đầu trước bảy tuổi. Cha mẹ đang trở nên đồng điệu hơn với việc tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm. Tai nghe cho bụng hiện đã có sẵn để các mẹ có thể cho bé bắt đầu nghe nhạc trước khi chào đời. Hát cho bé nghe và cung cấp quyền truy cập vào các đồ chơi đơn giản tạo ra âm thanh âm nhạc là một khởi đầu tốt (nhiều hơn về việc hát cho và với trẻ em sau này). Cung cấp cho trẻ mới biết đi đồ chơi âm nhạc và chơi cùng với chúng cho trẻ em thấy nguyên nhân và kết quả của việc tạo ra âm thanh và chúng có thể học cách chơi các ngón chân đơn giản. Một số chương trình giới thiệu giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo bao gồm sự tham gia của phụ huynh. Vợ tôi và tôi yêu âm nhạc, và chúng tôi đã cho cả hai đứa con của chúng tôi nghe nhạc sớm. Tôi nhớ một ngày đi làm về và thấy vợ tôi nằm trên đi văng với tai nghe stereo trên bụng. Cô ấy nói, tôi đang cho anh ấy / cô ấy một chút văn hóa. Cả hai đứa trẻ của chúng tôi cũng tham gia vào các chương trình âm nhạc sớm, và chúng tôi đã chơi cùng với chúng. Cả hai đều có thể chơi một số nhạc cụ. Con gái tôi cũng đã hát trong dàn hợp xướng trong nhiều năm và đang sử dụng âm nhạc trong công việc giảng dạy học sinh giáo dục đặc biệt. Con trai tôi làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh / truyền hình với tư cách là biên tập viên và bây giờ, sau khi được đào tạo nâng cao về âm nhạc, đang làm công việc điều phối và sáng tác cho phim. Bạn có thể nói rằng việc tham gia vào một hoạt động âm nhạc cùng nhau khiến những người tham gia đồng điệu hơn với nhau. Sự đồng bộ này vượt xa những trải nghiệm âm nhạc đến cuộc sống hàng ngày. Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng sự phát triển của sự đồng cảm trong thời thơ ấu dẫn đến hành vi xã hội bao gồm hợp tác và cải thiện các tương tác xã hội. Có nhiều cách cha mẹ và con cái có thể tương tác âm nhạc Ca hát thường bắt đầu bằng việc cha mẹ hát một bài hát ru cho bé. Cha mẹ được khuyến khích hát thường xuyên cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hát cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi không chỉ thấm nhuần sự gắn kết, mà nó còn quan trọng đối với sự phát triển ngôn ngữ. Với trẻ lớn hơn, bạn có thể hát cùng với chúng. Hát cùng nhau giúp bạn đồng điệu với nhau. Tìm những bài hát vui nhộn bạn có thể học để hát cùng nhau trên một và với cả gia đình. Ca hát là một hoạt động tuyệt vời cho các chuyến đi đường, lửa trại và đêm gia đình. Khiêu vũ với trẻ em có thể bắt đầu bằng việc bạn bế bé, ôm bé, hát và nhảy quanh phòng. Với một đứa trẻ mới biết đi, nó có thể bắt đầu với Nhẫn Nhẫn xung quanh Rosy. Hãy tìm những bài hát mà con bạn thích, hát và nhảy theo bài hát. Với những đứa trẻ ở tuổi đi học, hãy để chúng dạy bạn nhảy với những bài hát mà cả hai bạn đều thích. Oldies thường là một hit với mọi lứa tuổi. Hãy ngớ ngẩn và vui vẻ. Theo liên kết này để biết một số ý tưởng để nhảy với âm nhạc của trẻ em từ Amazon.com. Với thanh thiếu niên của bạn, một lần nữa hãy để họ dạy những điệu nhảy mới cho bạn, hoặc cả gia đình có thể tham gia nhảy múa! Một ý tưởng khác là để có được một video tập luyện cho trẻ em và tập thể dục cùng nhau đồng thời khuyến khích chúng tự tập luyện . Đây là một sự thay thế tuyệt vời cho thời gian trên màn hình trong khi tăng cường thể lực. Nghe nhạc cùng nhau cũng rất vui. Tìm giai điệu yêu thích của bạn và thưởng thức. Hãy thử âm nhạc mới. Giới thiệu cho con bạn nghe nhạc cổ điển ở nhà. YouTube có một số video tuyệt vời để giới thiệu trẻ em ở mọi lứa tuổi với âm nhạc cổ điển. Đi đến buổi hòa nhạc cùng nhau là một cách tuyệt vời để dành thời gian đặc biệt với con bạn. Nếu cộng đồng của bạn có một dàn nhạc giao hưởng gần đó, nhiều người trong số họ cung cấp các chương trình đặc biệt cho trẻ em để giới thiệu chúng với các tác phẩm kinh điển. Các chương trình này rất vui và thường dành cho trẻ em và phụ huynh tham dự cùng nhau. Tìm các buổi hòa nhạc cho các loại nhạc khác như pop và country để tham dự với trẻ lớn và thanh thiếu niên. Học chơi một nhạc cụ cùng nhau là một hoạt động để xem xét cho bạn và con bạn. Sự tham gia của bạn sẽ là một động lực cho con bạn, và nghiên cứu cho thấy rằng sự phát triển trong âm nhạc mang lại lợi ích cho hoạt động nhận thức và các kỹ năng xã hội / cảm xúc cho người lớn. Điều này có thể trở thành một sở thích / sở thích chung và bạn có thể chơi song ca cùng nhau. Hát trong hợp xướng có thể là một cách khác để chia sẻ một hoạt động với con bạn. Nếu cả hai bạn đều thích hát, bạn nên xem xét tham gia một ca đoàn của nhà thờ hoặc cộng đồng. Khi tôi học cấp ba, tôi đã hát trong dàn hợp xướng nhà thờ và nghĩ rằng thật tuyệt khi bố tôi tham gia. Nó mang chúng ta lại gần nhau hơn. Âm nhạc đã được chứng minh là tích cực cho sự phát triển và như là một hoạt động chung. Trong cuốn sách sắp ra mắt của tôi, Gia đình cân bằng tốt: Cách giảm thời gian sàng lọc và tăng niềm vui gia đình, thể dục và sự kết nối, tôi dành cả một phần về khái niệm kết nối. Sự kết nối tạo ra cảm giác thân thuộc cũng như cảm giác an toàn và an toàn. Những điều cơ bản bao gồm tham gia vào các hoạt động vui vẻ và có ý nghĩa, tạo ra những khoảnh khắc gần gũi cá nhân một lần, phát triển truyền thống gia đình và cung cấp không gian cá nhân khi cần thiết. Chia sẻ kinh nghiệm âm nhạc với trẻ em phù hợp với hai cách chính để cải thiện sự kết nối Chơi và các hoạt động gia đình.