• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Dây Thìa Canh Vinacao

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  7
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Dây Thìa Canh Vinacao

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Dây thìa canh tên khoa học là Gymnema sylvestre hay còn được gọi dây muôi, lõa ti rừng. Một loại cây đã được sử dụng cách đây hàng nghìn năm, đặc biệt là ở Ấn Độ và Trung Quốc, nó này giúp hỗ trợ tiểu đường rất tốt. Vậy địa chỉ bán cao dây thìa canh ở đâu uy tín nhất? Là một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Địa chỉ bán cao dây thìa canh uy tín Nguồn gốc và tác dụng của cao dây thìa canh Dây thìa canh loại cây dây leo mọc tự nhiên được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ và Trung Quốc. Ở Việt Nam dây thìa canh được tìm thấy năm 2016, được quy hoạch và trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc như Thái Nguyên, Nam Định do được phát hiện và chứng minh là loại thảo dược có nhiều công dụng cho sức khỏe. Dây thìa canh được sử dụng nhiều trong việc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh tật như huyết áp, tiêu hóa,... đặc biệt là công dụng trị bệnh tiểu đường. Người bệnh sử dụng dây thìa canh dưới các dạng chế phẩm như: dạng khô, viên uống, trà và cao dây thìa canh. Cao dây thìa canh là một sản phẩm đã được chiết xuất, tinh luyện từ dây thìa canh nguyên chất. Nhằm mục đích phục vụ nhu cầu của cuộc sống hiện đại cần nhiều sản phẩm tiện lợi, sạch sẽ và tinh chất. Cao dây thìa canh giữ lại toàn bộ hoạt chất chính yếu của dây thìa canh là acid gymnemic. Nó có công dụng kích thích tuyến tụy sản sinh insulin để kiểm soát lượng đường trong máu từ đó ổn định đường huyết của người bệnh. Giúp hỗ trợ đẩy lùi các biến chứng như tim mạch, thần kinh, cao huyết áp… Đây có thể nói là một loại thần dược đẩy lùi bệnh tiểu đường. Địa chỉ bán cao dây thìa canh chất lượng Khi tìm kiếm địa chỉ bán cao dây thìa canh, nhiều người không khỏi lo lắng về việc làm sao tìm được nơi bán đúng chất lượng. Dây thìa canh Vinacao là một địa chỉ uy tín, tin cậy mà các bạn nên mua. Dây thìa canh Vinacao được sản xuất tại nhà máy Hóa dược Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP - WHO, sản phẩm có công thức tối ưu gồm 60% cao dây thìa canh và 40% cao giảo cổ lam đã đem lại những công dụng vô cùng tuyệt vời cho bệnh nhân tiểu đường. Là một địa chỉ uy tín được nhiều người tin dùng. Dây thìa canh Vinacao hân hạnh đồng hành cùng các bạn trong suốt quá trình chống lại bệnh tiểu đường quái ác. Các bạn có thể mua sản phẩm trực tiếp tại địa chỉ: Tòa Mac Plaza, Số 10, Trần Phú, Hà Đông, Thành Phố Hà Nội hoặc đặt mua tại website chính thức của Nhà sản xuất: http://daythiacanhtritieuduong.com/san-pham-tieu-duong/day-thia-canh-vinacao.html Để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ tận tình, các bạn có thể liên hệ tới số Hotline: 0889513333 - 0889303333 và Email: vinacaopharma@gmail.com Dây thìa canh Vinacao địa chỉ cung cấp cao thìa canh uy tín Dây thìa canh Vinacao được sản xuất từ nguồn dược liệu trồng ở xã Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định một nơi không bị ô nhiễm đất, nguồn nước. Không bị lẫn tạp chất do trồng ở vùng biệt lập, không sử dụng chất bảo quản, thuốc trừ sâu. Hàm lượng các hoạt chất đạt chuẩn từng khâu trong mỗi quá trình sản xuất. Cao dây thìa canh sản xuất độc quyền theo công thức ở Nhà máy Hóa Dược Việt Nam đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm tinh chế tốt nhất và hiện đại nhất. Sau rất nhiều năm hoạt động, công ty Vinacao đã cho ra những sản phẩm chất lượng như cao dây thìa canh, cao cà gai leo, cao giảo cổ lam,... Lợi ích của việc sử dụng dây thìa canh Vinacao Sử dụng cao Dây thìa canh Vinacao đều đặn hàng ngày theo đúng hướng dẫn sẽ giúp người dùng đẩy lùi được bệnh tiểu đường. Dưới đây là những công dụng của Dây thìa canh Vinacao đã được kiểm chứng: - Làm giảm quá trình hấp thụ đường ở trong ruột. - Giúp hạ và ổn định đường huyết giúp bệnh nhân không còn lo lắng về chỉ số đường huyết lên xuống thất thường. - Tăng men sử dụng ở mô, cơ và tế bào - Tăng việc đào thải cholesterol, giảm mỡ máu. - Giảm chỉ số HbA1c - Giảm nguy cơ biến chứng bệnh tiểu đường như huyết áp cao, tim mạch… Dây thìa canh Vianacao là một địa chỉ bán cao dây thìa canh uy tín mang lại những công dụng vô cùng tuyệt vời. Nó giúp chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tiểu đường tăng cao, ngăn ngừa các biến chứng. Giúp bệnh nhân ngủ ngon, tinh thần vui vẻ lạc quan để đẩy lùi bệnh tật. Dây thìa canh Vinacao hỗ trợ điều trị tiểu đường tuyệt vời Đối tượng sử dụng cao dây thìa canh Vinacao Người bị bệnh tiểu đường và những người đang có dấu hiệu tiểu đường, người tiền tiểu đường. Người có lượng đường trong máu cao, người có vấn đề về rối loạn chuyển hóa lipid, cao huyết áp. Phụ nữ có thai và đang cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng Thành phần và cách dùng của dây thìa canh Vinacao Thành phần ở trong một lọ 136g cao đặc có: 81,6g cao dây thìa canh. 40,8g cao giảo lam. 136g nước vừa đủ cho một sản phẩm cao thìa canh. Cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản: các bạn nên dùng 2-3 lần / ngày, mỗi lần uống 1g, sau ăn 30 phút. Các bạn có thể uống trực tiếp vì đây là một sản phẩm dễ tan trong miệng, hoặc có thể pha loãng nó với khoảng 200ml. Đây là một địa chỉ bán cao dây thìa canh uy tín, chất lượng đạt chuẩn sao. Hãy thử mua và cảm nhận về chất lượng. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh! Nhanh tay liên hệ hotline 088 951 3333 - 088 930 3333 để nhận giá ưu đãi nhất
 2. Cao dây thìa canh Vinacao là một sản phẩm uy tín, chất lượng đã được nhiều người tin dùng và sử dụng. Có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và những biến chứng của bệnh tiểu đường rất tốt. Nhưng vẫn còn nhiều người lo ngại rằng cao dây thìa canh Vinacao có tốt không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé. Cao dây thìa canh Vinacao có tốt không? Xuất xứ của cao dây thìa canh Vinacao Cao dây thìa canh Vinacao được sản xuất theo công thức độc quyền tại nhà máy Hóa dược Việt Nam. Là một đơn vị có bề dày thành tích hoạt động từ năm 1966 cho tới nay. Sau nhiều năm hoạt động, công ty đã mở rộng thị trường, đưa ra những mặt hàng vô cùng chất lượng để phục vụ mọi người. Dây thìa canh được trồng ở xã Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định. Là một nơi an toàn cho sức khỏe, không bị ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước. Không lẫn tạp chất vì nó được trồng ở một nơi biệt lập, không sử dụng chất bảo quản và thuốc trừ sâu. Sản phẩm này đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của bộ y tế theo số 1281/2019/DKSP. Sản phẩm còn được giải thưởng top 100 thương hiệu sản phẩm chất lượng, tin cậy và phục vụ tận tâm. Quy trình sản xuất ra cao thìa canh Vinacao Quy trình sản xuất, chế biến rất chặt chẽ, khắt khe phải trải qua nhiều giai đoạn như: - Thu hoạch nguồn dược liệu đạt chuẩn GACP - Nhập nguyên liệu vào kho, bảo quản và xuất kho theo lệnh sản xuất của đơn hàng. - Làm sạch, rửa cây và bắt đầu sơ chế dược liệu - Cho dược liệu vào nồi chiết và chiết xuất dược liệu theo công nghệ chiết chân không hiện đại - Đóng gói theo tiêu chuẩn và nhập vào kho thành phẩm. Từ khâu nhập nguyên liệu đến vận chuyển hàng hóa cho khách thì Vinacao đều có đội ngũ kiểm sát rất chặt chẽ, đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm uy tín, chất lượng tốt nhất. Vì vậy, các bạn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Thành phần có trong cao dây thìa canh Vinacao Cao dây thìa canh Vinacao được chiết xuất với công thức gồm 60% cao dây thìa canh và 40% cao Giảo cổ lam mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho bệnh tiểu đường. Cao dây thìa canh trồng đúng theo tiêu chuẩn của GACP - WHO đưa ra những sản phẩm an toàn cho sức khỏe, có hàm lượng thành phần đúng mức cho phép trong từng sản phẩm và có ưu điểm vượt trội. Giảo cổ lam thì trồng ở vùng núi Tây Bắc đem tới chất lượng tốt nhất với hàm lượng Saponin cao gấp 4 lần so với Nhân sâm. Giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường rất hiệu quả. Công dụng và cách sử dụng của cao thìa canh Vinacao Cao dây thìa canh Vinacao là một sản phẩm rất tốt cho việc hỗ trợ điều trị và tăng cường sức khỏe cho người bệnh tiểu đường. Cao thìa canh Vinacao có những công dụng ưu việt sau: - Giúp hạ và ổn định mức đường huyết - Giảm sự hấp thụ glucose ở trong ruột - Tăng men sử dụng ở mô và cơ - Tăng thải Cholesterol và giúp làm giảm mỡ máu - Giảm nguy cơ gây ra biến chứng như áp huyết cao, tim mạch… mà bệnh tiểu đường mang lại. Cách sử dụng cao dây thìa canh Vinacao rất đơn giản: các bạn nên dùng một ngày từ 2-3 lần, mỗi lần dùng là 1g. Có thể pha loãng khoảng 200ml hoặc uống trực tiếp vì đây là sản phẩm dễ tan trong miệng. Việc duy trì tần suất và liệu lượng uống như vậy trong vòng 1 tháng là các bạn đã có thể cảm nhận rõ rệt hiệu quả của sản phẩm. Các triệu chứng của bệnh tiểu đường như tê bì chân tay, mắt mờ, đi tiểu đêm nhiều giảm đáng kể và chỉ số đường trong máu bắt đầu hạ về ngưỡng ổn định Những đối tượng nên sử dụng là người bị tiểu đường, có đường huyết tăng, người đang có dấu hiệu bệnh tiểu đường. Những người có chế độ ăn uống không khoa học và đang mắc phải những biến chứng của bệnh tiểu đường gây ra như: huyết áp cao, mắt mờ, đói và khát liên tục, tim mạch,…. Cao dây thìa canh Vinacao có nhiều công dụng vượt trội với người tiểu đường Mua cao dây thìa canh Vinacao ở đâu và giá bao nhiêu? Cao dây thìa canh Vinacao được bán tại: Tòa Mac Plaza, số 10, Trần Phú, Hà Đông, Thành Phố Hà Nội hoặc các bạn lên website chính thức của của cao dây thìa canh Vinacao để tham khảo về sản phẩm: http://daythiacanhtritieuduong.com/san-pham-tieu-duong/day-thia-canh-vinacao.html Các bạn có thể liên hệ tới số Hotline: 088 951 3333 - 088 930 3333 và Email: vinacaopharma@gmail.com Hiện tại, cao dây thìa canh Vinacao đang được bán với giá: 1.199.000đ/ 2 hộp x 136g do Công ty phân phối độc quyền. Lưu ý: đây là sản phẩm không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh Bài viết trên đã giúp các bạn trả lời cho câu hỏi cao dây thìa canh Vinacao có tốt không? Hiện nay, có rất nhiều hàng giả, hàng kém chất lượng. Vì vậy, các bạn nên truy cập vào website chính thức của công ty để đặt và mua hàng nhé. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe! Tham khảo thêm tại: http://daythiacanhtritieuduong.com/