• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

novaco

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About novaco

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Dược liệu thiên nhiên rất tốt cho tăng cường sức khỏe
 2. Tôi thường sử dụng cao dược liệu từ đinh lăng để tăng cường sức khỏe và trị bệnh vì nó khá hiệu quả và an toàn tuyệt đối!
 3. Hiện nay các nhà sản xuất sản phẩm thảo dược đang miệt mài nghiên cứu các hợp chất dược liệu từ thực vật. Nhưng gốc rễ của phương pháp và triết lý của họ rất khác nhau. ,, Mỗi nhà sản xuất có một phương pháp chiết xuất thuốc thực vật riêng, sau đó được sử dụng để sản xuất các loại thuốc chữa bệnh được phân phối trên toàn quốc. ,, Các phương pháp chiết xuất cao dược liệu khác nhau minh họa các triết lý tương phản kéo theo kết thúc của y học thảo dược đương đại. Mọi người đều ủng hộ phương pháp tiêu chuẩn hóa khoa học cao, bao gồm đo lường và chiết xuất các hợp chất cụ thể được cho là nguyên nhân gây ra các tác dụng chữa bệnh của thảo dược. Cái còn lại là trường tư tưởng truyền thống của toàn bộ cây thực vật hoang dại, khẳng định rằng tất cả các hợp chất của thực vật đóng góp vào khả năng chữa lành và bảo vệ sức khỏe của nó, và chỉ cần loại bỏ một hoặc một vài hợp chất có nghĩa là mất đi sức mạnh tổng hợp đó. ,, Chỉ vì một điều gì đó được tiêu chuẩn hóa hoặc có thử nghiệm khoa học đằng sau nó không có nghĩa là nó là chứng nhận khoa học tiêu chuẩn cao, không có gì đảm bảo về chất lượng. Cây cối giống như người và bạn có thể chuẩn hóa chúng. ,, Viện phó các vấn đề khoa học tại Novains, có các quan điểm khác. Tuy nhiên, chúng tôi đang xem xét tổng số dữ liệu khoa học và chuẩn bị các chiết xuất dược liệu cao, sử dụng các tỷ lệ đã được chứng minh là có hiệu quả trong các nghiên cứu.,, Novains cung cấp cho các công ty như Novaco với các sản phẩm chiết xuất thảo dược công nghệ cao. Quá trình chiết xuất của Novains là một bí mật thương mại, đã cho biết quá trình nhiệt độ thấp của họ kết hợp với ethanol được tưới nước tạo ra một dung môi nhẹ nhàng hơn. Quá trình này cũng đòi hỏi hóa học phân tích và thử nghiệm dược phẩm, tất cả đều được yêu cầu để đảm bảo rằng chiết xuất cuối cùng có chứa các hợp chất cụ thể trong các tỷ lệ thiết lập. ,, Theo định hướng của Novains, các vấn đề chiết xuất theo tiêu chuẩn tiềm năng tối đa của tổ chức lâm sàng được quy định trong Dược điển. Dược điển chứa các chuyên khảo thảo dược chính thức được viết lần đầu tiên vào những năm 1800 và được cập nhật trong những năm 1920, khi cộng đồng y tế quay lưng với các phương thuốc thảo dược để tập trung vào dược phẩm tổng hợp. ,, Khi nhận được một lô thảo mộc tươi (hoặc sấy khô và bột, trong trường hợp các loại thảo mộc như nhân sâm), nhân viên thêm nguyên liệu để đo lượng dầu, hoặc dung môi khác. Toàn bộ cây, thân cây, lá cây đã được trộn với dung môi, sau đó để lại cho đến ngâm, trong bóng tối hai tuần.,, Chúng ta cũng được biết đến với việc sử dụng phương pháp tách chiết chiết xuất cao dược liệu bằng cách sử dụng nhiều lao động để lượm lặt các thành phần thảo mộc, nhưng, một trong những cách chắc chắn nhất để có được một chiết xuất vượt trội, ngay cả trong hương vị. Phương pháp này khác với các quá trình chiết xuất khác vì thảo mộc không có chứa chất lỏng của chính nó. Thảo mộc khô, bột được cho vào một lọ lớn với một van nhỏ giọt ở phía dưới. Một bộ lọc giấy được đặt trên đỉnh của thảo mộc và một lượng dung môi đo được đổ vào bộ lọc. Trong suốt hai mươi bốn giờ, dung môi hoạt động xuyên qua bột, chảy ra với tốc độ chậm một giọt mỗi giây, giống như cà phê mới xay trong một bộ lọc màu cũ. ,, Không giống như mọi nơi, tại Novains đã đặt các chế phẩm thảo dược của mình thông qua thử nghiệm công nghệ cao. Chúng tôi biết những gì các loại thảo mộc này có thể làm dựa trên nhiều, nhiều năm sử dụng. Thử nghiệm khoa học của Novains không phải là điểm mấu chốt của tính hợp lệ. Những người ủng hộ tiêu chuẩn hóa nói rằng nó là giải pháp cho sự biến đổi tự nhiên được tìm thấy trong các loại thảo mộc thô. ,, Chắt lọc các loại dược liệu Chiết xuất cao dược liệu đề cập đến quá trình thu được một thành phần dược liệu từ thảo mộc bằng cách sử dụng một dung môi thích hợp, chẳng hạn như dung dịch rươu ngũ cốc hoặc glycerine, để đưa chúng ra khỏi cây. Chiết xuất là một quá trình lâu đời và dễ dàng thực hiện. Nó có thể đơn giản như truyền dịch. Nếu bạn tò mò về các phương pháp chiết xuất dược liệu mà nhà cung cấp của bạn sử dụng, hãy kiểm tra nhãn sản phẩm hoặc yêu cầu tài liệu về sản phẩm. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi bạn sẵn sàng mua một loại cao dược liệu và thảo dược bổ sung. ,, Dưới đây, một mô tả về các phương pháp chiết xuất thường được sử dụng trong thảo dược: Truyền dịch: Phương pháp chiết xuất đơn giản nhất; Nó tương tự như pha trà, nhưng được xác định chính xác hơn. Truyền dịch thích hợp nhất khi chiết xuất các thành phần từ lá, hoa và thân cây xanh. Hướng dẫn chung đề nghị một phần thảo mộc khô hoặc ba auce thảo mộc tươi đến hai mươi phần nước ngâm trong năm đến mười phút. ,, Thuốc sắc: Tương tự như dịch truyền nhưng được sử dụng khi nguyên liệu thực vật cứng và thân gỗ, chẳng hạn như rễ, thân rễ, hạt hoặc vỏ cây. Đun nhỏ một phần thảo mộc với hai mươi phần nước trong mười lăm đến hai mươi phút. ,, Maculation: Cách phổ biến nhất hoặc phổ biến để ngâm một loại thảo mộc, quá trình này thường gọi ethanol, một dung môi tốt hơn nước vì nó chiết xuất hầu hết các thành phần từ thảo mộc và cũng hoạt động như một chất bảo quản. Thỉnh thoảng glycerine thực vật hoặc giấm được sử dụng Giấm-giấm hoạt động tương tự như rươu, và glycerine dễ dàng hơn trên dạ dày, nhưng cả hai đều không hòa tan thành phần thực vật cũng như rươu. Giấm và glycerine thích hợp cho trẻ em hoặc người bị nhạy cảm với rươu. Các loại thảo mộc được đặt vào một thùng chứa và rươu được thêm vào; một tỷ lệ phổ biến là một phần thảo mộc với năm phần dung môi. ,, Digestion: Tương tự như maculation, nhưng cần tăng thêm nhiệt nhẹ. ,, Expression: Buộc tách chất lỏng bằng cách sử dụng máy ép. ,, Percolation: Một phương pháp để chiết xuất dược liệu cao từ các loại thảo mộc khô, nghiền mịn. Bột được đặt vào lọ, bộ lọc giấy được đặt lên trên và dung môi được đổ vào bộ lọc. Dung môi hoạt động theo cách của nó trong bột trong hai mươi bốn giờ (thêm dung môi khi cần thiết) và nhỏ giọt từ từ một van dưới đáy lọ mang theo các thành phần dược phẩm chiết xuất với nó. ,, Với cách chiết xuất cao dược liệu truyền thống [chiết xuất], không có gì đảm bảo rằng có các dược chất thuốc có ở đó. Nhưng có một khái niệm gọi là sức mạnh tổng hợp và sức mạnh tổng hợp của tất cả các thành phần khác nhau ảnh hưởng đến sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên, cách chiết xuất tại mỗi công ty khác nhau, nhưng xin cung cấp một số mẹo chọn lựa cao dược liệu tại Novaco tốt nhất: • Chọn sản phẩm có nhãn đơn giản cung cấp thông tin bạn có thể hiểu. Ví dụ, một sản phẩm có thể có một cái tên hấp dẫn, nhưng bạn có thể phải tìm kiếm danh sách các thành phần và tự hỏi liệu tất cả chúng có thực sự tốt với các mối quan tâm sức khỏe của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang tìm kiếm cây tầm ma để điều trị dị ứng, hãy tìm một sản phẩm có tên đơn giản. • Khi nhãn sản phẩm ghi rằng chai chứa chiết xuất thảo dược được tiêu chuẩn hóa, điều đó có nghĩa là sản phẩm được đảm bảo chứa mức tối thiểu của các thành phần hoạt chất chính. Những người ủng hộ các sản phẩm thảo dược được tiêu chuẩn hóa nói rằng tiêu chuẩn hóa là giải pháp cho sự biến đổi tự nhiên được tìm thấy trong các loại thảo mộc thô, đi kèm với các điều kiện phát triển khác nhau. • Tìm một thương hiệu mà bạn có thể tin tưởng và gắn bó với nó. • Đọc về tình trạng của bạn và các loại thảo mộc hoặc thảo mộc mà bạn muốn thử. Tin tưởng về một loại thảo dược hoặc thảo dược cụ thể sẽ giúp bạn khi bạn đứng trước hàng loạt các chất bổ sung được bầy bán trên thị trường.
 4. Bí quyết nấu cao đinh lăng hết sức đơn thuần Theo kinh nghiệm trong khoảng phổ biến đời nay của y học cựu truyền, muốn đảm bảo hàm lượng dưỡng chất và những dược chất cần thiết cũng như tăng hiệu quả của vị thuốc và giảm bớt độc tính cộng những chất ko cần phải có thì cần phải tiến hành bào chế những thảo dược bỗng nhiên theo đúng quy cách. Đối mang thảo mộc đinh lăng cũng vậy, hoạt động bào chế dược chất cũng vô cùng quan trọng, muốn thu được thành phẩm đạt tiêu chuẩn thì cần phải áp dụng đúng những quá trình theo trật tự chuẩn hóa. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho Anh chị hiểu rõ hơn về hoạt động bào chế và trật tự nấu cao dược liệu trong khoảng thảo dược cây đinh lăng. Vai trò của hoạt động bào chế cao dược chất Trong khoảng hầu hết đời nay ông cha ta đã biết sử dụng các thảo dược trùng hợp để khiến thuốc chữa bệnh và chăm nom sức khỏe cực kỳ hiệu quả và an toàn. bên cạnh đó thì để tiêu dùng những dược liệu này 1 cách thức lâu dài và nâng cao hiệu quả hơn khi dùng những thảo dược tươi, trực tiếp thì họ đã sở hữu các phương án bào chế chúng thành dược liệu thô để tiện dụng sử dụng hơn. Vai trò của việc bào chế thảo dược tươi thành các dạng dược chất là: - Giúp chúng ta có thể loại bỏ tối đa phần lớn các tạp chất và những chất độc tính của thảo dược. giả dụ sử dụng tươi, sử dụng trực tiếp sẽ có thể gây ra những tác dụng phụ cho cơ thể người bệnh. - Giúp bảo quản và lưu trữ 1 phương pháp thuận tiện hơn. cách thức bào chế dược chất từ thảo dược thô sẽ giúp đảm bảo được hàm lượng những dưỡng chất mang trong nó. cùng lúc lúc để dùng chỉ mất khoảng dài các dưỡng chất này vẫn dữ nguyên được các đặc điểm dược tính cũng như thường bị biến đổi về chất. Cách thức nấu cao đinh lăng thường gặp hiện giờ Cách nấu cao đinh lăng cũng như các chiết xuất và nấu những chiếc cao dược liệu trong khoảng những thảo dược bỗng nhiên khác muốn thu được thành phẩm có hàm lượng dược tính cao, chúng ta cần phải thực hiện đúng thứ tự và những quá trình cao lỏng, cao đặc, cao khô. - Công đoạn cao lỏng: là dạng chất lỏng, hơi sánh, mang mùi dược chất đậm đặc. Người ta thường bào chế cao lỏng theo tỷ lệ 1:1 tức thị 1g rễ hoặc củ đinh lăng sẽ thu được 1ml cao lỏng. Cao lỏng đinh lăng thường được tiêu dùng trực tiếp để tương trợ và điều trị các bệnh về suy giảm trí tưởng, nâng cao tuần hoàn máu não, chữa xương khớp, viêm khớp. Tùy vào nguồn nguyên liệu với hàm lượng dưỡng chất phổ thông hay ít mà người ta sẽ điều chỉnh tỷ lệ nấu cao cho phù hợp, tỷ lệ cao lỏng đinh lăng với thể nghiêng ngả từ từ 1:3 – 1:5. - Quá trình cao mềm và đặc: Sau khi bào chế dược chất thô thành dạng cao lỏng thì người ta sẽ tiến hành cô lại để làm cao mềm và cao đặc. Tùy vào buộc phải và mục đích tiêu dùng mà bạn sở hữu thể điều chỉnh tỷ lệ nước và phụ liệu cho phù hợp. có thể cao mềm thì với thể điều chỉnh lượng nước thêm vào so mang thể tích cao là 20% - 25%, còn với thể cao đặc thì lượng nước ít hơn để cao có thể cô đặc lại là trong khoảng 10% - 15% so có thể tích cao. loại cao mềm và đặc của Novaco thường được sử dụng để làm nguyên liệu cho các nhà máy phân phối dược chất và thực phẩm chức năng. - Bí quyết nấu cao đinh lăng khô: là cách bào chế trong khoảng dược liệu thô đã qua sơ chế sấy khô và nghiền nát thành dạng bột khô hoặc bột xốp. Cao khô hiện giờ thường được tiêu dùng làm cho nguyên liệu cho những nhà máy cung cấp dược phẩm và thực phẩm chức năng! dòng rốt cuộc xin được san sớt là Anh chị lên thu hoạch đinh lăng khi tuổi đời của cây đạt từ 5-7 năm để đảm bảo với hàm lượng saponin cao cũng như thu được nguyên liệu có dược tính cao nhất.
 5. Tóm lược tác dụng của mướp đắng với đái tháo đường: Đái tháo đường là một trong những rối loạn phổ biến nhất ở các nước phát triển và đang phát triển, và căn bệnh này đang gia tăng nhanh chóng ở hầu hết các nơi trên thế giới. Người ta ước tính rằng có tới một phần ba số bệnh nhân bị đái tháo đường sử dụng một số dạng thuốc bổ sung và thay thế. Một loại cây đã nhận được sự chú ý nhiều nhất vì đặc tính chống tiểu đường của nó là mướp đắng, (Momordica charantia hay M. charantia). Quả của nó cũng được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường và các điều kiện liên quan giữa các dân tộc bản địa ở Châu Á, Nam Mỹ, Ấn Độ và Đông Phi. Các nghiên cứu tiền lâm sàng dồi dào đã được ghi nhận trong các tác dụng chống tiểu đường và hạ đường huyết của dược liệu cao mướp đắng thông qua các cơ chế được đề xuất khác nhau. Tuy nhiên, dữ liệu thử nghiệm lâm sàng với các đối tượng của con người bị hạn chế và thiếu sót bởi thiết kế nghiên cứu kém và năng lực thống kê thấp. Tổng quan hiện nay là một nỗ lực nhằm làm nổi bật hoạt động chống đái tháo đường cũng như các báo cáo dược lý và dược lý về M. charantia và kêu gọi các thử nghiệm lâm sàng được thiết kế tốt hơn để làm rõ hơn các tác dụng điều trị có thể của nó đối với bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu cho thấy: Đái tháo đường được coi là một trong năm nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Đái tháo đường là một vấn đề sức khỏe toàn cầu lớn liên quan đến sự gia tăng tỷ lệ hiện mắc từ 171 triệu vào năm 2000 lên tới 366 triệu vào năm 2030. Đây là một hội chứng rối loạn chuyển hóa, thường là do sự kết hợp của các nguyên nhân di truyền và môi trường, dẫn đến lượng đường trong máu cao bất thường mức độ (tăng đường huyết). Là một bệnh thoái hóa lớn, bệnh tiểu đường được tìm thấy ở tất cả các nơi trên thế giới và nó đang trở thành căn bệnh nguy hiểm thứ ba của nhân loại và gia tăng nhanh chóng. Đây là rối loạn nội tiết phổ biến nhất, ảnh hưởng đến 16 triệu cá nhân ở Hoa Kỳ và có tới 200 triệu cá nhân trên toàn thế giới. Bệnh tiểu đường đã là một mô hình lâm sàng cho y học nói chung. Thuốc bổ sung và thay thế liên quan đến việc sử dụng các loại thảo mộc và các chất bổ sung chế độ ăn uống khác như là lựa chọn thay thế cho điều trị y học phương Tây chính thống. Một nghiên cứu gần đây đã ước tính rằng có tới 30% bệnh nhân bị đái tháo đường sử dụng thuốc bổ sung và thay thế. Cây thuốc và các sản phẩm của nó tiếp tục là một trợ giúp trị liệu quan trọng để làm giảm bớt các bệnh của con người. Thảo dược để điều trị bệnh tiểu đường không phải là mới. Từ thời cổ đại, thực vật và chiết xuất thực vật đã được sử dụng để chống lại bệnh tiểu đường. Nhiều loại thuốc truyền thống đang sử dụng có nguồn gốc từ cây thuốc, khoáng chất và chất hữu cơ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê 21 000 cây, được sử dụng cho mục đích y học trên khắp thế giới. Trong số đó, 150 loài được sử dụng thương mại với quy mô khá lớn. Mướp đắng (M. charantia), ngày nay được chiết xuất rất phổ biến thành dược liệu dạng cao từ các bộ phận lá và quả mướp đắng. Thảo dược mướp đắng là một loại cây rất phổ biến được sử dụng để điều trị các bệnh liên quan đến bệnh tiểu đường ở các dân tộc bản địa châu Á, Nam Mỹ, Ấn Độ, Caribbean và Đông Phi. Quả của nó có vị đắng đặc trưng, rõ rệt hơn khi chín, do đó tên mướp đắng đại diện cho loài thảo dược mướp đắng. Các thí nghiệm sinh hóa và mô hình động vật đã tạo ra dữ liệu phong phú và các giả thuyết chiếm các tác dụng chống tiểu đường của dược liệu mướp đắng. So sánh, các nghiên cứu lâm sàng với các đối tượng của con người rất thưa thớt và chất lượng thấp trong thiết kế. Đái tháo đường là thực thể lâm sàng nổi tiếng với các biến chứng muộn khác nhau như bệnh võng mạc, bệnh thần kinh, bệnh thận, vv. Các sản phẩm tự nhiên được biết là đóng một vai trò quan trọng trong sinh học dược phẩm. Kiến thức thực vật cụ thể có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc cho tiêu dùng chiến lược và sử dụng bền vững. Hệ thống y học thay thế hiện đang có được động lực với kiến thức về các nguyên tắc hoạt động được xác định từ các loài thực vật. Dược liệu cao mướp đắng được điều chế tại novaco có tác dụng trị đái tháo đường cũng như hạ đường huyết đáng kể để nó có thể được sử dụng như một chất bổ trợ cùng với điều trị dị ứng thuốc để điều trị bệnh tiểu đường cũng như trì hoãn các biến chứng muộn của bệnh tiểu đường. Trong tổng quan hiện tại, chúng tôi đã làm sáng tỏ hoạt động chống đái tháo đường có thể có của dược liệu cao mướp đắng và hiệu lực dược liệu của nó chịu trách nhiệm cho hoạt động hạ đường huyết.
 6. Bây giờ, việc cung ứng hoặc chế biến thực phẩm mang tầm quan yếu cao, gắn liền có sự lớn mạnh của ngành nghề công nghiệp thực phẩm. Công nghiệp thực phẩm mang thể giúp cải thiện hiện trạng kinh tế và dinh dưỡng bằng phương pháp cung ứng thực phẩm bồi dưỡng và / hoặc nguyên liệu thực phẩm chức năng. Vấn đề chính hiện đang được tranh luận về ý kiến kiểm soát thực phẩm, bao gồm 1 số yếu tố như: an toàn, dinh dưỡng, chất lượng và giá trị. An ninh dinh dưỡng (chất lượng) và an ninh lương thực (số lượng) đều phụ thuộc vào 1 số lượng lớn các tính chất chức năng như thuộc tính hóa lý, phương pháp chế biến và các thông số sở hữu thể ảnh hưởng đến thành phần dinh dưỡng và tác dụng có lợi bổ sung, bởi vậy ảnh hưởng đến niềm tin và tình trạng sức khỏe của người tiêu dùng. một Vấn đề đặc trưng về phân phối thực phẩm chức năng và thực phẩm chức năng của sen Vấn đề nhằm mục đích phân phối một bản cập nhật vừa qua về việc chọn lựa những công nghệ, bí quyết và công cụ phù hợp để giữ và / hoặc khiến cho phong phú các trị giá dinh dưỡng và hoạt tính sinh vật học của chúng, cũng như buộc phải các hướng phân tích trong tương lai bí quyết luận. Vấn đề đặc trưng này là tụ hội của một Nhận định và 15 bài viết nghiên cứu về tri thức và ứng dụng nói chung của ngành công nghiệp thực phẩm và an toàn thực phẩm theo mô hình tiêu thụ khác nhau, sắp xếp cuộc sống và hiện trạng dinh dưỡng. 13 Bài báo trước hết trình bày phổ biến cách thức những chiếc cách thức chế biến và ứng dụng sinh học khác nhau đóng góp vào những thành phần thực phẩm và chỉ số dinh dưỡng, trong ấy 8 bài báo xác định tính chất hóa lý và Phân tích cảm quan của thực phẩm chế biến và 5 bài viết sau đây cho thấy khả năng tăng cường sức khỏe và những tác dụng đề phòng bệnh, và một Nhận định khác và hai bài báo nhấn mạnh ảnh hưởng của các kỹ thuật, dụng cụ và thói quen ăn uống đối với phân tách thực phẩm và thực phẩm có nguy cơ mắc bệnh suốt đời. Sữa chua hoặc sữa chua là một chiếc thực phẩm được cung ứng bởi giai đoạn lên men sữa của vi khuẩn. những nhà kỹ thuật và cùng sự tại viện nghiên cứu Novains đã dùng tinh bột kháng sắn và Saccharomyces boulardii mang lượng sữa chua đáng nhắc có cảm giác ưng ý được, và cải thiện những đặc tính hóa lý và đặc tính của vi khuẩn. Jaiswal và cộng sự, buộc phải việc đo lường các tính chất vật lý có thể có lợi khi lớn mạnh công cụ cơ khí trong thiết kế hệ thống phân loại, phân mẫu, tải, xử lý và đóng gói. Leng et al.5, Plaitho và cộng sự, và Manab và cộng sự, buộc phải những phương pháp xử lý nhiệt bao gồm thời kỳ xào, sát trùng và lò vi sóng có thể tác động tới chất lượng thực phẩm và hàm lượng chất dinh dưỡng và / hoặc thành phần hoạt tính sinh học, nhưng khá tăng cường tính đồng nhất và tính ổn định của sản phẩm chỉ mất khoảng lưu trữ. Tinrat và cùng sự, 8 và Al-Manhel9 cũng sử dụng chất thải chế biến thực phẩm và hệ thống vi sinh vật bằng những điều kiện tối ưu của giai đoạn chiết xuất và lên men để đáp ứng gelatin và exopolysacarit như 1 nguồn thay thế trong ngành công nghiệp thực phẩm. Phổ thông sản phẩm thực phẩm dựa trên thực vật với duyên do trong khoảng sản xuất hoặc chế biến đã chứng minh tác dụng bổ sung của chúng, cộng với các đặc tính dinh dưỡng của chúng. Những nhà khoa học cùng mang những cộng sự, đã tiêu dùng mẫu tinh bột kháng (RS3) và oryza sativa (gạo đỏ) để đáp ứng bánh quy giòn và đồ ăn nhẹ với thể làm thực phẩm chức năng để cải thiện bệnh tiểu con đường, béo phì và chuyển hóa. Timbadiya và cộng sự, thay thế bằng bơ đậu phộng để giảm axit béo bão hòa trong bánh quy không chỉ với chất lượng cảm quan cao hơn mà còn giảm nguy cơ mắc bệnh tim phê chuẩn việc tiêu thụ chất béo đơn và poly không bão hòa có lợi. Ajanaku và cộng sự, chỉ ra ngô-Ogi sở hữu nguồn protein dồi dào sẽ là bí quyết thay thế để chống lại những mối ăn hiếp dọa của suy dinh dưỡng protein ở trẻ lọt lòng. Hơn nữa, Biswas và cùng sự, đã chứng minh hiệu quả hạ con đường huyết và hạ tuyến đường huyết của những thành phần với trị giá từ hạt giống dưa đỏ (Citrullus Vulgaris) trên chuột bạch tạng đực. Bảng nghi vấn từ Khan và cùng sự, và Gupta và cùng sự, cho thấy các định nghĩa đúng và thực hiện chế độ ăn uống sẽ có tác động tích cực tới tình trạng sức khỏe. Trong bài Đánh giá tiếp theo, Bunney và cộng sự, yêu cầu ngành nghiên cứu cảm biến sinh học đã trở thành phương tiện mạnh mẽ trong phân tách và an toàn thực phẩm do những rủi ro sức khỏe như vi khuẩn, thuốc trừ sâu và các chất độc khác trong chế biến và cung ứng thực phẩm. Trước hết, biên tập viên xin cảm ơn toàn bộ những tác giả vì các đóng góp nổi trội của các bản thảo của họ trong số đặc trưng này. Chúng tôi cũng hy vọng vấn đề này sẽ kích thích những chuyên gia khoa học thực phẩm và dinh dưỡng và ngành công nghiệp thực phẩm có các nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm chức năng, nguyên liệu TPCN và dược phẩm và chính xác sở hữu nhau và bằng cách hiệp tác để phân phối thực phẩm an toàn, thú vị, giá cả thấp và bền vững lâu dài.
 7. Thuốc rotundin base là một loại thuốc an thần cao. Bằng liều lực an thần(antianxiety) hoạt động vượt trội hơn so với các thuốc an thần khác của benzodiazepin; Nó cũng đã thể hiện là một loại thuốc chống co giật, thuốc giãn cơ (thư giãn cơ bắp) và tác dụng an thần. Khi áp dụng cùng với thuốc và thuốc opioid là tác dụng làm giảm tác dụng lên hệ thần kinh trung ương. Anxiolytic(thuốc an thần) benzodiazepine. Nó có tác dụng giải lo âu, an thần - thôi miên, chống co giật và tác dụng giãn cơ trung tâm. Nó làm tăng tác dụng ức chế của GABA trong việc truyền các xung thần kinh. Nó kích thích các thụ thể benzodiazepine nằm ở trung tâm allosteric của các thụ thể GABA postynaptic tăng dần kích hoạt sự hình thành mạng lưới của thân não; làm giảm tính dễ bị kích thích của các cấu trúc dưới vỏ não (hệ thống limbic, đồi thị, vùng dưới đồi), polisinapticheskie ức chế các phản xạ của cột sống. Hiệu ứng giải lo âu làm thuốc rotundin base hết hạn là do ảnh hưởng đến amygdala của hệ thống limbic và thể hiện ở việc giảm căng thẳng cảm xúc, giảm bớt lo lắng, sợ hãi, lo lắng. Thuốc an thần do ảnh hưởng đến sự hình thành võng mạc của thân não và hạt nhân thalamic không đặc hiệu và biểu hiện giảm các triệu chứng có nguồn gốc thần kinh. Về genesis triệu chứng loạn thần sản xuất (ảo tưởng cấp tính, ảo giác, rối loạn cảm xúc) thực tế không có tác dụng, nó hiếm khi được quan sát thấy giảm cường độ tình cảm, rối loạn ảo tưởng. Tác dụng thôi miên liên quan đến sự ức chế các tế bào của sự hình thành mạng lưới của não. Giảm hiệu ứng cảm xúc, kích thích tự động và vận động làm rối loạn giấc ngủ. Hành động chống co giật được thực hiện bằng cách tăng ức chế tiền mãn tính ức chế sự lan truyền của xung động kinh, nhưng không loại bỏ trạng thái kích thích của lò sưởi. Tác dụng giãn cơ trung tâm là do ức chế các cách ức chế tủy sống do polysynaptic (ở mức độ thấp hơn - và monosynaptic). Có lẽ, và ức chế trực tiếp chức năng thần kinh và cơ bắp. Phenazepam bổ nhiệm: Ở nhiều trạng thái thần kinh, rối loạn thần kinh, tâm thần và tâm thần, kèm theo lo lắng, sợ hãi, tăng sự cáu kỉnh, mất khả năng cảm xúc. Với nỗi ám ảnh, các hội chứng ám ảnh hypochondriacal (bao gồm cả những người kháng lại tác dụng của thuốc an thần khác) với rối loạn tâm lý, phản ứng hoảng loạn, vv, vì nó loại bỏ trạng thái lo lắng và sợ hãi, để giảm bớt (loại bỏ) cai rượu và mê sảng (trạng thái, kết quả của việc ngừng rượu đột ngột) như một thuốc chống co giật và thôi miên, để an thần trong quá trình chuẩn bị cho các hoạt động phẫu thuật. Chống chỉ định: Quá mẫn cảm (bao gồm cả các thuốc benzodiazepin khác), hôn mê, sốc, nhược cơ, tăng nhãn áp góc đóng (khởi phát cấp tính hoặc khuynh hướng), ngộ độc rượu cấp tính (với sự suy yếu của các chức năng quan trọng), thuốc giảm đau gây nghiện và thuốc ngủ thất bại), suy hô hấp cấp tính, trầm cảm nặng (xu hướng tự tử có thể xuất hiện); mang thai (đặc biệt là tam cá nguyệt I), cho con bú, tuổi 18 (không xác định được tính an toàn và hiệu quả). Có quan tâm. Suy gan và / thận, mất điều hòa não và tủy sống, tiền sử phụ thuộc thuốc, xu hướng lạm dụng thuốc, tăng kali máu, bệnh não hữu cơ, rối loạn tâm thần (phản ứng nghịch lý có thể xảy ra), giảm protein máu, ngưng thở khi ngủ (hoặc nghi ngờ), tuổi cao. Quá liều: Triệu chứng: buồn ngủ nghiêm trọng, rối loạn kéo dài, giảm phản xạ, rối loạn nhịp kéo dài, chứng giật nhãn cầu, run, nhịp tim chậm, khó thở hoặc khó thở, giảm huyết áp, hôn mê. Điều trị: rửa dạ dày, than hoạt. Điều trị triệu chứng (duy trì hô hấp và huyết áp), dùng flumazenil (trong bệnh viện). Chạy thận nhân tạo - là không hiệu quả. Đề nghị sử dụng: Khi rối loạn giấc ngủ - 0,5 mg trong 20-30 phút trước khi đi ngủ. Đối với việc điều trị nevpoticheskih, psychopathic và psihopatopodobnyh liều ban đầu - 0,5-1 mg 2-3 lần một ngày. Sau 2-4 ngày xét về hiệu quả và khả năng dung nạp, có thể tăng liều tới 6,4 mg / ngày. Trong kích động nghiêm trọng, sợ hãi, lo lắng, điều trị được bắt đầu với liều 3 mg / ngày, nhanh chóng tăng liều để tạo ra hiệu quả điều trị. Trong điều trị động kinh - 2,10 mg / ngày. Đối với việc điều trị cai rượu - 2-5 mg / ngày. Liều trung bình hàng ngày - 1,5-5 mg, được chia thành 2-3 liều, thường là 0,5-1 mg vào buổi sáng và buổi chiều, và 2,5 mg vào ban đêm. Trong thực hành thần kinh đối với các bệnh có tăng trương lực cơ chỉ định 2-3 mg 1-2 lần một ngày. Liều tối đa hàng ngày - 10 mg. Để tránh sự phát triển của sự phụ thuộc thuốc trong thời gian điều trị, ứng dụng Phenazepam là 2 tuần (trong một số trường hợp, thời gian điều trị có thể tăng lên đến 2 tháng). Nếu bạn hủy Phenazepam giảm liều dần dần. Xem thêm: http://vietherbal.com/nguyen-lieu-thuc-pham-chuc-nang/rotundin-base-c30p56.html
 8. Nguồn gốc và các phương pháp chiết xuất: Trà xanh có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trung Quốc vẫn sản xuất khoảng 80% trà xanh thế giới ngay cả khi việc trồng trà xanh đã lan sang Ấn Độ, Nhật Bản, Sri Lanka, Đài Loan và các nơi khác trên thế giới. Tuy nhiên, matcha chỉ được trồng ở Nhật Bản. Trên thực tế, trong tiếng Nhật, tiếng Ma có nghĩa là bột và cha cha có nghĩa là trà. Các quận ở Kyoto và Aichi là khu vực trồng matcha chính ở Nhật Bản. Donna Fellman, giám đốc giáo dục trực tuyến của Học viện trà thế giới cho biết, có hai loại trà xanh Nhật Bản cơ bản: một loại được trồng trong nắng và một loại được trồng trong bóng râm. Cấm Matcha luôn được làm từ cây trồng trong bóng râm. Lá trà sẽ được sử dụng để làm matcha được tô bóng trong tháng canh tác cuối cùng của họ. Làm như vậy sẽ làm giảm tốc độ quang hợp và tạo ra mức độ L-theanine cao, tạo ra hương vị khác biệt đầy đủ và ít hương vị của matcha. Việc che bóng cho cây chè cũng khiến chúng sản sinh ra nhiều chất diệp lục và chất chống oxy hóa vì cây phải làm việc nhiều hơn để sống và phát triển. Lá được nhổ trong mùa xuân; sau đó được hấp và sấy khô, sắp xếp theo kết cấu, sau đó khử cặn và khử tĩnh mạch, sau đó làm lạnh. Ở giai đoạn này, trà được gọi là tencha. Bột trà xanh: Bột chiết xuất trà xanh hòa tan được chiết xuất thông qua các phương tiện công nghệ cao để chiết xuất các hoạt chất trong trà, và chiết xuất thành phần pha trộn khoa học, nó là một loại bột chiết xuất từ thực vật. Bột trà xanh hòa tan không có thuốc trừ sâu, không chất phụ gia, hòa tan hoàn toàn trong nước, độ tuổi nóng và lạnh và các đặc điểm khác, thường an toàn để uống hoặc uống sau khi triển khai. Bột trà xanh hòa tan được chiết xuất thông qua các phương tiện công nghệ cao để chiết xuất các hoạt chất trong trà, và chiết xuất thành phần pha trộn khoa học, nó là một loại bột chiết xuất từ thực vật. Bột trà xanh hòa tan không có thuốc trừ sâu, không chất phụ gia, hòa tan hoàn toàn trong nước, độ tuổi nóng và lạnh và các đặc điểm khác, thường an toàn để uống hoặc uống sau khi triển khai. Đầu tiên, bột chiết xuất trà xanh ngay lập tức góp phần gây lão hóa, polyphenol trong trà có hoạt tính chống oxy hóa mạnh và hoạt động thể chất, chất tẩy gốc tự do của cơ thể. Thứ hai, bột trà hòa tan giúp ức chế bệnh tim mạch, trà xanh chứa flavonol, một chất chống oxy hóa, giảm bệnh tim mạch. Thứ ba, để giúp ngăn ngừa và chống ung thư. Bột chiết xuất trà xanh ngay lập tức như bột chiết xuất trà, nó có thể tập trung hiệu quả các hoạt chất trong trà tập trung lại với nhau. Chỉ một liều rất nhỏ hàng ngày có thể lên đến vài tách trà có lợi cho sức khỏe. Các ứng dụng của bột chiết xuất trà, nước uống trà và các ngành công nghiệp thực phẩm sức khỏe, sẻ được giới thiệu ở phần nguyên liệu. Nguồn tin cậy : nguyên liệu dược bột trà xanh, mời các bạn xem thêm ở bài viết sau