• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

trieuuann

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  29
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About trieuuann

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday Tháng 7 7

Contact Methods

 • Website URL
  https://maylanhtrieuan.com/san-pham/Tu-dung-Panasonic-62/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  TP.HCM
 • Sở thích
  seo
 1. Nơi bán giá sỉ máy lạnh âm trần tốt nhất thị trường miền Nam Bạn đang đi tìm dòng máy lạnh công suất mạnh mẽ, luồng gió thổi sâu lan tỏa đầy không gian phòng rộng, mà không chỉ máy lạnh treo tường đơn thuần , bạn đang tìm kiếm sự mới mẻ và sang trọng?? Hãy để Triều An tư vấn cho bạn lựa chọn chiếc máy lạnh âm trần ưng ý nhé! Ngoài các công trình thương mại và công nghiệp thì các chủ đầu tư nhà phố, biệt thự.vv.....cũng chú trọng đến những chiếc máy lạnh âm trần bởi sự trang nhã và hiện đại nó đem lại. Vừa tiết kiệm không gian tường nhà, vừa có công suất đủ mạnh cho không gian mở vừa mang sự tinh tế cho chủ nhà Chỉ cần bạn có nhu cầu và tin tưởng đối với Triều An - đại lý BÁN GIÁ SỈ MÁY LẠNH ÂM TRẦN sẽ chịu trách nhiệm tư vấn - báo giá - hướng dẫn kĩ thuật cặn kẽ trước khi bạn lắp máy, hoặc chỉ cần mua số lượng lớn sẽ có giá ưu đãi nhất cho bạn Báo giá nhanh hãy gọi : 0909.090.622 Ms Tình Mọi chi tiết xin liên hệ để có giá chính xác nhất CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TRIỀU AN 403/38/55 Tân Chánh Hiệp 10 - P. Tân Chánh hiệp - Q. 12 -HCM Điện thoại : 028.37172899 - 028.36100330 - 0909.090.622 Ms Tình Hotline: 0909 629 980 Mr Công Email: info@dienlanhtrieuan.com web: www.maylanhtrieuan.com
 2. Nhu cầu lắp đặt máy lạnh ngày càng gia tăng trong mùa nóng này. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn lựa chọn một nơi giải quyết cái nóng ngay tức khắc - LẮP MÁY LẠNH BAO NHIÊU TIỀN ? Thì công ty chúng tôi sẽ cho bạn câu trả lời thỏa đáng nhất Có rất nhiều nơi trên thị trường mà khi cần một chiếc máy lạnh, thường người ta hay nghĩ tới như Điện Máy Xanh, Thiên Hòa, Chợ Lớn, vv....Nhưng đương nhiên để các bạn đột nhiên nghĩ đến được những cái tên ấy thì chắc hẳn cần một thời gian dài quảng bá PR, truyền thông hàng ngày. Các bạn đâu biết tại Sài Gòn này những đơn vị thi công và cung cấp máy lạnh chính hãng cũng đang phát triển mạnh và giá cả rẻ hơn khá nhiều vì họ đâu mất tiền cho quảng cáo đa phương tiện ! Triều An cũng là một đại lý cấp một, chuyên phân phối không qua trung gian các dòng máy lạnh nhập khẩu lẫn sản xuất trong nước , tùy theo model và tài chính của bạn, công trình đòi hỏi máy phù hợp....Đơn vị lắp máy lạnh giá rẻ , uy tín tại quận 12 với hơn 10 năm hoạt động và lắp đặt cho hàng trăm công trình trong và ngoài HCM Đương nhiên là hàng chính hãng, giấy tờ chứng nhận đầy đủ và chúng tôi chuyên lắp máy lạnh công trình , những công trình lớn như nhà hàng, khách sạn, quán bar, bệnh viện, hội trường, nhà xưởng.....Ngoài ra sẽ có những công trình dân dụng như nhà phố, nhà riêng, mà mọi người khi cần, sẽ tìm ngay đến Triều An LẮP MÁY LẠNH BAO NHIÊU TIỀN sẽ chẳng có gì đáng băn khoăn khi bạn nhấc máy lên gọi về số tư vấn báo giá 0909.090.622 Ms Tình Mọi thắc mắc liên hệ với chúng tôi: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TRIỀU AN Email: info@dienlanhtrieuan.com Điện thoại : 028.37172899 - 028.36100330 - 0909.090.622 Ms Tình Hotline : 0909.629.980 VPGD : 403/38/55 Tân Chánh Hiệp 10 - P. Tân Chánh hiệp - Q. 12 -HCM Web : www.maylanhtrieuan.com
 3. Triều An là đại lý cấp 1 thi công máy lạnh âm trần cassette và các dòng máy khác với giá cạnh tranh nhất, tốt nhất cho công trình Máy lạnh âm trần được lắp trên trần cao, tiết kiệm không gian tối đa, với công suất lớn hơn nhiều so với máy lạnh treo tường nên được nhiều khách hàng lựa chọn Chi phí thi công máy lạnh âm trần bao gồm ống đồng dẫn gas, dây điện khiển, ống thoát nước ngưng, nhân công lắp đặt và các phụ kiện đi kèm và tùy vào vị trí lắp đặt Tham khảo chi phí tại https://maylanhtrieuan.com/dich-vu/Bao-gia-vat-tu-ong-dong-va-thi-cong-lap-dat-may-lanh-46.html Liên hệ ngay với Triều An để được thi công máy lạnh âm trần cassette và nhiều dòng máy lạnh khác trên thị trường hiện nay. hotline báo giá chính xác : 0909.090.622 Ms Tình Các dịch vụ cần thiết vui lòng gọi CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TRIỀU AN Email: info@dienlanhtrieuan.com Điện thoại : 028.37172899 - 028.36100330 - 0909.090.622 Ms Tình Hotline : 0909.629.980 VPGD : 403/38/55 Tân Chánh Hiệp 10 - P. Tân Chánh hiệp - Q. 12 -HCM Web : www.maylanhtrieuan.com Truy cập web https://maylanhtrieuan.com/tat-ca-san-pham.html tham khảo thêm sản phẩm khác
 4. Triều An là đại lý cấp 1 phân phối máy lạnh âm trần Nagakawa và các dòng máy Nagakawa khác với giá cạnh tranh nhất, tốt nhất cho công trình Máy lạnh âm trần cassette Nagakawa 3 ngựa hàng nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện Máy lạnh âm trần cassette Nagakawa 3 ngựa làm lạnh hiệu quả cho không gian 30 mét vuông Chi phí lắp đặt máy lạnh âm trần Nagakawa 3 ngựa bao gồm ống đồng dẫn gas, dây điện khiển, ống thoát nước ngưng, nhân công lắp đặt và các phụ kiện đi kèm khoảng từ 6 triệu đến 7 triệu tùy thuộc vào vị trí lắp đặt Ngoài phân phối, Công ty còn nhận tư vấn báo giá khảo sát thiết kế thi công trọn gói hệ thống máy lạnh âm trần cassette cho các công trình lớn nhỏ khu vực HCM và các tỉnh lân cận. Xem thêm : https://maylanhtrieuan.com/dich-vu/Thi-cong-lap-dat-di-am-ong-dong-dan-gas-may-lanh-gia-re-40.html Các dịch vụ cần thiết vui lòng gọi CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TRIỀU AN Email: info@dienlanhtrieuan.com Điện thoại : 028.36100330 - 028.37172899 -0909090622 Hotline : 0909629980 Mr Công Truy cập web https://maylanhtrieuan.com/tat-ca-san-pham.html tham khảo thêm sản phẩm khác
 5. Chúng tôi chuyên cung cấp cho các chủ đầu tư, nhà thầu , chủ công trình các dòng máy lạnh từ dân dụng đến thương mại, bên cạnh đó còn LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TẠI NHÀ , giá hữu nghị nhất cho sự lựa chọn của bạn khi tìm đến Triều An Ngoài giao và lắp cho công trình lớn, chúng tôi còn thi công lắp đặt tại nhà , khu dân cư, biệt thự, chung cư khắp tỉnh thành lân cận HCM, bằng sự tận tâm và nhiệt huyết nhất Liên hệ ngay với chúng tôi khi cần LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TẠI NHÀ qua 0909.090.622 Ms Tình để có giá chính xác từng thời điểm Mọi chi tiết xin liên hệ để có giá chính xác nhất CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TRIỀU AN 403/38/55 Tân Chánh Hiệp 10 - P. Tân Chánh hiệp - Q. 12 -HCM Điện thoại : 028.37172899 - 028.36100330 - 0909.090.622 Ms Tình Hotline: 0909 629 980 Mr Công Email: info@dienlanhtrieuan.com web: www.maylanhtrieuan.com
 6. Triều An Cung ứng máy lạnh daikin cho mùa nắng nóng 2021 Là một trong những đơn vị có tiếng tại tphcm, đại lý điện lạnh TRIỀU AN chuyên cung cấp và thi công trọn gói máy lạnh daikin giá tốt nhất cho mùa nắng nóng 2021 Hiện tại máy lạnh daikin có rất nhiều dòng giá cả đa dạng phù hợp với nhiều không gian khác nhau.HÃY GHÉ MÁY LẠNH TRIỀU AN ĐỂ LỰA CHỌN SẢN PHẨM https://maylanhtrieuan.com/san-pham/Am-tran-Daikin-48/ Bạn đang có công trình cần sử dụng máy lạnh ? Bạn không biết lựa chọn sản phẩm nào phù hợp ? Thi công và lắp đặt maý lạnh ra sao . Để đó cho TRIỀU AN chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành công trình với giá rẻ nhất mà vẫn đảm bảo được độ thẩm mỹ Lắp đặt máy lạnh daikin đẹp - rẻ - thẩm mỹ chỉ có tại TRIỀU ANTới ngay đại lý chúng tôi - nơi Cung ứng máy lạnh daikin cho mùa nắng nóng 2021 giá tốt nhất Sài Gòn-dành cho mọi công trình thương mại lẫn dân dụngHãy liên hệ công ty chúng tôi để được tư vấn mua hàng - báo giá máy lạnh - khảo sát lắp đặt===========CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TRIỀU AN VPGD : 403/38/55 Tân Chánh Hiệp 10 - P. Tân Chánh hiệp - Q. 12 -HCM Email: info@dienlanhtrieuan.com Điện thoại : 028.36100330 - 028.37172899 -0909090622 Hotline : 0909629980 Mr Công Truy cập web https://maylanhtrieuan.com/tat-ca-san-pham.html tham khảo thêm sản phẩm khác
 7. Chúng tôi là nhà thầu lớn, chuyên PHÂN PHỐI MÁY LẠNH giá tốt, cạnh tranh trên toàn HCM Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và lắp đặt máy lạnh , tư vấn trọn gói cho hàng trăm ngàn công trình trong TPhcm và các tỉnh lân cận, Triều An đã đạt được nhiều thành tựu và giải thưởng của các hãng lớn, như Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki v.v... Các công trình lớn được Triều An thầu trọn gói như nhà hàng tiệc cưới, hội nghị, hội trường, quán cà phê, khu vui chơi, phòng gym, bệnh viện v.v... đến những công trình nhỏ lẻ như nhà dân, biệt thự, nhà phố cao cấp .... Máy lạnh được phân phối chính hãng, không qua trung gian, lấy trực tiếp từ kho của hãng đến tay khách hàng, nên giá thành đương nhiên sẽ thấp hơn nhiều nơi khác, phiếu bảo hàng, chứng nhận CO-CQ đầy đủ cho quý khách an tâm Đến ngay đại lý Triều An - Nơi PHÂN PHỐI MÁY LẠNH uy tín, đáng tin cậy!! Để tìm cho mình một sản phẩm ưng ý cho công trình. Chúng tôi hân hạnh được hợp tác cùng với các chủ đầu tư , các nhà thầu lớn-nhỏ để cùng góp phần mang lại không gian sống đầy tiện nghi, môi trường hiện đại, không gian mát lạnh tuyệt vời và an toàn cho sức khỏe Mọi chi tiết xin liên hệ để có giá chính xác nhất CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TRIỀU AN 403/38/55 Tân Chánh Hiệp 10 - P. Tân Chánh hiệp - Q. 12 -HCM Điện thoại : 028.37172899 - 028.36100330 - 0909.090.622 Ms Tình hotline : 0909629980 Mr. Công Email: info@dienlanhtrieuan.com web: www.maylanhtrieuan.com
 8. máy lạnh văn phòng phân phối máy lạnh
 9. máy lạnh văn phòng phân phối máy lạnh
 10. máy lạnh văn phòng phân phối máy lạnh
 11. máy lạnh văn phòng phân phối máy lạnh
 12. máy lạnh văn phòng phân phối máy lạnh