• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

namcuong

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About namcuong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Xin chân thành cảm ơn thầy htc1099 Mẹ tôi cả đời khổ cực nhưng khi ra đi cũng khổ cực, thấy tội nghiệp. Một lần nữa cảm ơn thầy. Kính chúc thầy htc1099 sức khỏe, an khang.
 2. Thưa thầy htc1099, Mẹ tôi sinh năm 1955 đúng là tuổi Ất mùi và mất 12h 30 đêm tức là 00 h 30 ngày 4 tháng 10 âm lịch ( không biết 00h30 là tính ngày mồng 3 hay mồng 4) năm 2013 . Liệm lúc 9h sáng ngày mồng 4 và di quan lúc 9h ngày mùng 5 tháng 10 năm quý tỵ . Trời đã mưa rất to trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5, gia đình đã đưa bà về nơi yên nghỉ cuối cùng trong mưa gió bão bùng như vậy, nhưng qua ngày mùng 6 thì trời nắng ráo. Đào huyệt lúc 6h ngày mồng 5, khi đào thì dưới huyệt có đá to tròn, không biết loại đá gì, có lẽ là đá núi, vì khu vực nghĩa trang này là đồi núi, người ta quy hoạch và ũi bằng phẳng để làm nghĩa trang. Bây giờ có rất nhiều ngôi mộ trong nghĩa trang này, gần như kín hết chỗ. Khi đào huyệt những người thợ không đào tảng đá đó lên và nói rằng nếu đào tảng đá đó ra thì sẽ lệch huyệt mộ. Tảng đá nằm phía đầu , phía chân thì đất.(Giống như mẹ nằm gối đầu lên tảng đá vậy). Vì trời mưa to nên nước đã ngập nhiều đoạn đường, công an và bộ đội đã không cho xe cộ qua lại nên lúc di quan phải đi đường vòng hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới nơi. khoảng hơn 10h ngày mồng 5 mới hạ quan xuống huyệt, người ta múc nước trong huyệt ra vì trời mưa quá to.( Nếu không mưa trong huyệt không có nước) Ba tôi tuổi Mậu tý Tôi tuổi Mậu ngọ Em trai tuổi Canh thân VÌ không biết nên xin thầy cứ hỏi để tôi cung cấp thêm thông tin cần thiết để thầy có thể xem xét chính xác. Xin chân thành cảm ơn.
 3. Thưa chú Thiên Sứ, Con có 1 việc quan trọng và xin thầy htc tư vấn giúp. Mẹ con sinh năm 1955 và mất 12h 30 ngày 6 tháng 11 năm 2013 ( mới đây có 3 ngày). Liệm lúc 9h cùng ngày và di quan lúc 9h ngày hôm sau ( ngày mùng 5 tháng 10 năm quý tỵ). Trời đã mưa rất to trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5,gia đình đã đưa bà về nơi yên nghỉ cuối cùng trong mưa gió bão bùng như vậy, nhưng qua ngày mùng 6 thì trời nắng ráo. Khai huynh lúc 6h, khi đào thì dưới huyệt có đá to, và những người thợ không đào tảng đá đó lên và nói rằng nếu đào tảng đá đó ra thì sẽ lệch huyệt mộ. Tảng đá nằm phía đầu , phía chân thì đất.(Giống như mẹ nằm gối đầu lên tảng đá vậy). Xin hỏi thầy là huyệt mộ như vậy có vấn đề gì không? Gia đình con dự định sẽ xây mộ cho bà, vậy thì khi nào xây là hợp lý? Xin Chú cho biết thêm về ngày giờ nói trên có thuận, nghịch gì không? Có ảnh hưởng gì cho gia đình, con cháu sau này không ạ? Xin chân thành cảm ơn Chú. Thưa chú, nội dung hỏi như thế con cũng hỏi chú htc1099, nhưng chú ấy chưa trả lời, mong chú giúp con 1 lần. Cảm ơn chú nhiều.
 4. Con cũng muốn hỏi thầy Thiên Sứ, nhưng lúc nãy hỏi bác htc 1099 rồi, giờ hỏi thầy nữa thì có bị thầy và bác htc1099 mắng không ạ? Nhưng bác htc chưa trả lời cho con.
 5. Thưa thầy htc1099, Xin lỗi vì không biết xưng hô thế nào cho phải lẽ nên xin gọi htc1099 là thầy và xưng namcuong là tôi. Tôi có 1 việc quan trọng và xin thầy htc tư vấn giúp. Mẹ tôi sinh năm 1955 và mất 12h 30 ngày 6 tháng 11 năm 2013 ( mới đây có 3 ngày). Liệm lúc 9h cùng ngày và di quan lúc 9h ngày hôm sau ( ngày mùng 5 tháng 10 năm quý tỵ). Trời đã mưa rất to trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5,gia đình đã đưa bà về nơi yên nghỉ cuối cùng trong mưa gió bão bùng như vậy, nhưng qua ngày mùng 6 thì trời nắng ráo. Khai huynh lúc 6h, khi đào thì dưới huyệt có đá to, và những người thợ không đào tảng đá đó lên và nói rằng nếu đào tảng đá đó ra thì sẽ lệch huyệt mộ. Tảng đá nằm phía đầu , phía chân thì đất.(Giống như mẹ nằm gối đầu lên tảng đá vậy). Xin hỏi thầy là huyệt mộ như vậy có vấn đề gì không? Gia đình tôi dự định sẽ xây mộ cho bà, vậy thì khi nào xây là hợp lý? Xin thầy cho biết thêm về ngày giờ nói trên có thuận, nghịch gì không? Có ảnh hưởng gì cho gia đình, con cháu sau này không ạ? Xin chân thành cảm ơn thầy.
 6. Vâng, cảm ơn anh.
 7. Anh Hatgaolang bận việc gì sao anh?
 8. Nhà hướng phía đông nam. Khoảng 127 độ . Em sống với Ba và Mẹ. Ba tuổi Mậu tý. Má tuổi Ất mùi (đang năm liệt giường, cấm khẩu). Em tuổi Mậu ngọ. Vợ em cùng tuổi với em. Cưới nhau năm 2011. Bây giờ có cháu mới tròn tháng nên vợ và cháu đang ở nhà bà Ngoại. Chiều rộng cửa trước: 3,6m Khoảng cách từ cửa trước tới căn phòng đầu tiên là 11m Khoảng cách từ cửa trước tới chân câu thang là 6m 2 phòng, mỗi phòng rộng 2,85m ; dài 4,5m Lối đi ra nhà sau và bếp rộng 1,25m cầu thang rộng 88cm Cửa 2 phòng rộng 90cm; cao 1,93m Cửa sau rộng 97cm ; cao 1,9m Khu bếp rộng 1,7m ; dài 2,7m Chân cầu thang cách tấm ván che lối lên cầu thang 86cm Trước nhà bên phải có 1 trụ điện và 1 cây xanh( mới trồng một năm.Trước đây trồng bên trái nhưng bị người ta phá nhiều lần nên giờ trồng bên phải) Trước nhà là đường quốc lộ 19, phía bên kia đường đối diện nhà là lô đất trống có nhìn thấy phòng tắm ở cuối lô đất ( Nhà sát bên sử dụng phòng tắm đó) Sau lưng nhà là khu vườn của nhà hàng xóm. Nhìn ra trước phía bên tay phải nhà em là lô đất trống,( sau lô đất trống đó rất rộng, người ta xây kho hàng trong khu vườn đó) xe chở hàng thường xuyên chạy vào lô đất trống phía bên phải nhà em.( Lô đất đó là của nhà hàng xóm cắt ra bán cho người ta, tới nay là 12 năm, và bây giờ ngôi nhà đó cũng đã bán cho người khác luôn rồi. Trước khi má e đau thì có ý định mua lô đất này nhưng chưa kịp mua thì bị tai biến. Rồi cứ thế tiền bạc đội nón ra đi, làm không đủ chi, nợ nần chồng chất, gia đình hay lục đục, đôi lúc em thấy không có lối thoát, cứ nghĩ cố chịu đựng " sau cơn mưa trời lại sáng" nhưng " Mây đen, trời mưa hoài sao ko dứt" em mượn đầu này trả đầu kia cho tới hôm nay. http://s1299.photobu...html?sort=3&o=1 Thưa anh, Còn thiếu thông tin gì nữa, anh hỏi thì em bổ sung thêm, mong anh giúp. Cảm ơn anh nhiều.
 9. Thưa anh, Em vẽ xong nhưng upload lên không được, kích thước file chỉ có 300k nhưng không up được ( khi upload thì hiện thông báo size lớn) . Nhờ anh xem giúp theo link này. http://s1299.photobucket.com/user/hoanghak/media/clip_image002_zps837f0140.jpg.html
 10. Em xin lỗi vì đã gõ cửa nhờ như vậy, thưa anh. Cũng vì em phục kiến thức các anh quá. Em sẽ rút kinh nghiệm. Mong anh thông cảm.
 11. http://s1299.photobu...library/?page=1 Dạ, thưa anh, Em xin đăng ký nhờ anh giúp đỡ. Em gửi liên kết ảnh nhà em như trên. Nhà hướng phía đông nam, khoảng giữa 120 - 135 độ. Em sống với Ba và Mẹ. Ba tuổi mậu tý. Má tuổi ất mùi. Em tuổi mậu ngọ. Vợ em cùng tuổi với em. Cưới nhau năm 2011. Bây giờ có cháu mới tròn tháng nên vợ và cháu đang ở nhà bà Ngoại. Năm 2001 Mẹ em đau tai biến mạch máu não, trong thời gian Mẹ điều trị ở bệnh viện, em ỏ nhà sửa lại căn nhà này vì quá chật chội và vì nghĩ Mẹ bị tai biến sẽ đi đứng không tiện. Khi xây xong nhà thì Mẹ được xuất viện nhưng không khỏi bệnh, chỉ ngồi một chỗ. Em đi khắp nơi đi tìm thuốc cho Mẹ, hễ có ai chỉ thầy hay là em đi tìm. Có một lần đưa Mẹ ra Hà Nội gặp bác Nguyễn Tài Thu ở viện châm cứu TW, bác ấy đã đồng ý giúp nhưng đến khi bác ấy tới châm cứu thì Mẹ em không chịu hợp tác để cho bác ấy châm. Bác ấy nói " Bệnh nhân không chịu hợp tác thì không thể châm cứu được". Thế là về, và cứ năm này đến năm khác mẹ phải nhập viện bệnh tai biến không khỏi được. Đến nay Mẹ nằm liệt giường, người như que tăm. Em có cảm giác là phong thủy nhà không ổn, kính mong anh giúp đỡ. Tạ ơn anh.
 12. http://s1299.photobucket.com/user/hoanghak/library/?page=1 Dạ, thưa anh, Nhà hướng phía đông nam. Em sống với Ba và Mẹ. Ba tuổi mậu tý. Má tuổi ất mùi. Em tuổi mậu ngọ. Vợ em cùng tuổi với em. Cưới nhau năm 2011. Bây giờ có cháu mới tròn tháng nên vợ và cháu đang ở nhà bà Ngoại. Năm 2001 Mẹ em đau tai biến mạch máu não, trong thời gian Mẹ điều trị ở bệnh viện, em ỏ nhà sửa lại căn nhà này vì quá chật chội và vì nghĩ Mẹ bị tai biến sẽ đi đứng không tiện. Khi xây xong nhà thì Mẹ được xuất viện nhưng không khỏi bệnh, chỉ ngồi một chỗ. Em đi khắp nơi đi tìm thuốc cho Mẹ, hễ có ai chỉ thầy hay là em đi tìm. Có một lần đưa Mẹ ra Hà Nội gặp bác Nguyễn Tài Thu ở viện châm cứu TW, bác ấy đã đồng ý giúp nhưng đến khi bác ấy tới châm cứu thì Mẹ em không chịu hợp tác để cho bác ấy châm. Bác ấy nói " Bệnh nhân không chịu hợp tác thì không thể châm cứu được". Thế là về, và cứ năm này đến năm khác mẹ phải nhập viện bệnh tai biến không khỏi được. Đến nay Mẹ nằm liệt giường, người như que tăm. Em có cảm giác là phong thủy nhà không ổn, kính mong anh giúp đỡ. Tạ ơn anh.
 13. Thưa anh, Em rất mong anh xem giúp phong thủy ngôi nhà e. Đã 12 năm rồi chuyện làm ăn và gia đình có nhiều sa sút, mẹ em đau tai biến mạch máu não và nằm liệt giường đã 12 năm rồi. Em và Ba em luôn có những bất đồng ý kiến không hòa hợp mặc dù em là con rất biết nhường nhịn người khác. E và em trai của em ( đã có gia đình) cũng không hòa hợp. Cách đây 12 năm thì không sao. Em có xin thầy Thiên Sứ giúp đỡ và thầy nói là : " Việc thay tên sổ đỏ không có tác dụng gì. Vấn đề là phải giải quyết cấu trúc nhà và trấn yểm để khắc phục. Cái này nên vẽ sơ đồ nhà nhờ Hatgaolang hoặc Thiên Đồng nó làm được. Tôi sẽ phụ giúp." Em không vẽ được nên chụp một số bức ảnh và nhờ anh giúp cho. Thành thật xin lỗi vì đã gọi anh xưng em. Em sinh năm 1978. Nếu có gì không phải em xin anh thứ lỗi. Xin đa tạ. Nhưng sao upload không được.
 14. Thưa anh, Em rất mong anh xem giúp phong thủy ngôi nhà em. Đã 12 năm rồi chuyện làm ăn và gia đình có nhiều sa sút, mẹ em đau tai biến mạch máu não và nằm liệt giường đã 12 năm rồi. Em và Ba em luôn có những bất đồng ý kiến không hòa hợp mặc dù em là con rất biết nhường nhịn người khác. E và em trai của em ( đã có gia đình) cũng không hòa hợp. Cách đây 12 năm thì không sao. Em có xin thầy Thiên Sứ giúp đỡ và thầy nói là : " Việc thay tên sổ đỏ không có tác dụng gì. Vấn đề là phải giải quyết cấu trúc nhà và trấn yểm để khắc phục. Cái này nên vẽ sơ đồ nhà nhờ Hatgaolang hoặc Thiên Đồng nó làm được. Tôi sẽ phụ giúp." Em không vẽ được nên chụp một số bức ảnh và nhờ anh giúp cho. Thành thật xin lỗi vì đã gọi anh xưng em. Em sinh năm 1978. Nếu có gì không phải em xin anh thứ lỗi. Xin đa tạ.