• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hongngoc

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hongngoc

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Trĩ là một căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, hiện nay đã có rất nhiều phương pháp điều trị căn bệnh này. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn những phương pháp điều trị bệnh trĩ hiệu quả. Với mỗi phương pháp điều trị, đều có ưu và hạn chế riêng. Việc lựa chọn phải tùy vào tình hình bệnh thực tế, điều kiện của bạn và chuẩn đoán của bác sĩ. Điều trị nội khoa Bác sĩ sẽ cho bệnh nhân dùng thuốc có tác dụng tăng cường thành mạch, giảm đau và chống ngứa, chống phù nề, chống nhiễm trùng, chống tắc mạch… Phương pháp này đơn giản, không gây đau và lo lắng nhiều cho bệnh nhân. Tuy nhiên điều trị nội khoa chỉ có kết quả với bệnh trĩ nội độ I, độ II hoặc chỉ định điều trị trước những biến chứng cấp tính để chuẩn bị cho các phương pháp điều trị khác triệt để hơn. Điều trị thủ thuật Đó là các phương pháp như trích xơ, thắt trĩ bằng dây cao su, làm lạnh búi trĩ bằng nitơ lỏng. Phương pháp dùng tia hồng ngoại làm cho máu trong búi trĩ đông lại, thấu đông nhiệt bằng điện cực, chích nước sôi vào búi trĩ cũng là một trong những cách điều trị thủ thuật. Tuy điều trị thủ thuật được tiến hành đơn giản, rẻ tiền và không cần năm viện. Nhưng có thể phải tiến hành nhiều lần, điều trị không triệt để. Nếu không đúng chỉ định, người thực hiện không có kinh nghiệm, bệnh dễ tái phát. Phương pháp này không áp dụng cho trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp và trĩ nội độ IV. Sau khi làm thủ thuật, bệnh nhân có thể đau tại chỗ hay gặp biến chứng tắc mạch, chảy máu, nhiễm trùng, áp xe hậu môn,… Điều trị bằng các phương pháp phẫu thuật Hiện nay có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề cắt trĩ có tốt không? Đây cũng là phương pháp được nhiều người áp dụng. Bởi ưu điểm của phương pháp này là ít đau và hồi phục nhanh, sớm trở về với sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên để thực hiện phương pháp này người bệnh cần một khoản chi phí lớn và cần được gây tê tuỷ sống. Một số phương pháp phổ biến như phương pháp Longo, các phương pháp tiến hành bằng dao điện, sóng cao tần và mới nhất là dùng sóng siêu âm. Đây tuy là phương pháp hiện đại nhưng người bệnh vẫn có thể gặp một số biến chứng sau phẫu thuật. Điều trị bằng Đông y Với Y học cổ truyền có nhiều phương pháp điều trị trĩ như uống thuốc, bôi thuốc, đắp thuốc. Phương pháp này được nhiều người ưa thích vì tính mát, dễ thực hiện và phù hợp cho những người bận công việc, sợ dao kéo. Bài thuốc chữa trĩ của Đông y có thể điều trị tận gốc được nguồn bệnh mà không bị tái phát. Tuy thời gian điều trị lâu hơn so với những phương pháp trên nhưng đem lại hiệu quả cao và an toàn. Với bài thuốc từ Đông y bạn hoàn toàn có thể chữa bệnh trĩ tại nhà mà không cần phải đi bất cứ đâu. Như thế vừa tiết kiệm thời gian cho bạn lại vừa giảm được chi phí chữa bệnh. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở trên sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn sớm khỏi bệnh!
 2. Bệnh trĩ gây ra những phiền toái, đau đớn cho người bệnh đối với đời sống sinh hoạt và hiệu suất lao động. Nhưng đâu là phương pháp điều trị bệnh trĩ hiệu quả thì vẫn là vấn đề nhiều người băn khoăn, lo lắng. Phương pháp tây y tiện ích Không thể phủ nhận sự ra đời những phương pháp tây y giúp cho bệnh nhân mắc trĩ có thêm nhiều lựa chọn hơn. Đồng thời cũng giúp cho việc điều trị bệnh trĩ trở nên nhanh chóng hơn. Mỗi phương pháp hiện đại đều bộc lộ những ưu điểm và nhược điểm khác nhau khi điều trị bệnh trĩ. Có phương pháp không gây đau đớn, chi phí rẻ thì lại tiêu tốn rất nhiều thời gian của người bệnh để phục hồi. Hoặc có những phương pháp mặc dù ưu điểm là người bệnh không đau đớn, phục hồi nhanh nhưng chi phí để điều trị cao. Theo các chuyên gia, phương pháp tây y chính là động tới dao kéo, phải cắt mổ xẻ. Đây là điều kiện thuận lợi khiến người bệnh dễ nhiễm trùng. Hơn nữa những người phẫu thuật cắt trĩ rồi vẫn có thể bị tái lại nếu sau đó không có ý thức giữ gìn vệ sinh và thực hiện chế độ ăn uống khoa học. Phương pháp đông y hiệu quả, an toàn Bên cạnh phương pháp tây y hiện đại, còn có những phương pháp đông y rất an toàn và hiệu quả. Chẳng hạn như cùng mục đích làm cho phân mềm ra để cải thiện tình trạng táo bón gây bệnh trĩ thêm trầm trọng, các bác sĩ vẫn khuyến khích bệnh nhân nên sử dụng đông y bởi vừa an toàn vừa hiệu quả lâu dài. Phương pháp đông y còn được gọi là phương pháp bảo tồn, tức là không xâm phạm, không can thiệp dao kéo vào vùng bị trĩ. Mà chỉ bằng các vị thảo dược để giúp cho búi trĩ co lên, thành mạch bền vững và bệnh trĩ sẽ tự rút lui. Những bệnh nhân bị trĩ độ 1, độ 2 có thể áp dụng bài thuốc xông chữa bệnh trĩ cũng rất hiệu quả. Nguyên liệu đều là các thảo dược tự nhiên, an toàn cho người bệnh. Trĩ là bệnh diễn ra âm thầm, để phục hồi lại thể trạng ban đầu thì việc điều trị cũng đòi hỏi cần nhiều thời gian như thế. Trong khi đó tây y, việc sử dụng các loại thuốc làm mềm phân, các loại kháng sinh chỉ có thể dùng trong một thời gian nhất định và để lại tác dụng phụ. Nhưng với những vị thảo dược theo phương pháp đông y, người bệnh có thể sử dụng lâu dài mà không để lại tác dụng phụ. Sử dụng thuốc đông y để chữa trĩ cho bà bầu cũng khá an toàn bởi nó không gây ảnh hưởng đến em bé. Tuy nhiên, bất cứ bệnh nào cũng có thể giải quyết tốt nếu chẩn đoán đúng, sớm và điều trị kịp thời. Để giải quyết bệnh trĩ bằng đông y mà không cần phẫu thuật, người bệnh cần lưu ý phải đến gặp bác sĩ để xác định được cấp độ và loại trĩ mình mắc phải. Việc sử dụng các vị thảo dược này vẫn được khuyên dùng đối với trường hợp đã phẫu thuật nhằm giúp phục hồi nhanh và tránh tái phát.
 3. Chữa bệnh trĩ bằng thuốc nam được đánh giá là an toàn, hiệu quả và tiện lợi. Những bài thuốc từ lá trầu không, rau diếp cá, củ tỏi,…trong nhiều trường hợp đã là “cứu cánh” với rất nhiều bệnh nhân. Những điều cần biết về bệnh trĩ Theo đông y, bệnh trĩ là do khí huyết ứ trệ tích lại lâu ngày làm tĩnh mạch căng phồng lên. Khi đi đại tiện, phân sẽ cọ xát làm vỡ tĩnh mạch gây nên hiện tượng đi ngoài ra máu và sa búi trĩ. Trĩ tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Bệnh trĩ có thể dẫn đến mất máu, nhiễm trùng nếu bệnh nhân chủ quan và e ngại không chữa kịp thời. Những bài thuốc nam chữa bệnh trĩ Trong dân gian, có nhiều cách điều trị bệnh trĩ bằng thảo dược dễ kiếm không qua phẫu thuật giúp điều trị tận gốc nguyên nhân của bệnh trĩ. Nhờ đó, khi đã chữa khỏi thì bệnh sẽ không còn tái phát. Bài thuốc từ rau diếp cá Theo Đông y, rau diếp cá có vị chua cay, tính hơi lạnh, tác dụng sát khuẩn và làm bền chắc mao mạch. Từ đó giúp chữa bệnh trĩ và một số bệnh về đường tiêu hóa rất hiệu quả. Bạn có thể thực hiện bài thuốc theo 2 cách là ăn trực tiếp hoặc dùng để đắp. Lấy 100g rau diếp cá tươi rửa sạch, giã nhỏ rồi cho vào một miếng vải sạch. Sau đó đắp lên búi trĩ khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng. Thực hiện 3 ngày, hiệu quả cầm máu rất tốt. Bài thuốc từ lá trầu không Hiện nay, chữa trĩ bằng lá trầu không là cách được nhiều người áp dụng. + Cách 1: Rửa sạch lá rồi cho vào nồi nước đun sôi. Dùng nước này ngâm hậu môn khoảng 15 phút, ngày làm 2 – 3 lần tình trạng viêm nhiễm hậu môn sẽ giảm hẳn. + Cách 2: Chuẩn bị 7 lá trầu không, 7 hạt gấc, 7 quả bồ kết, 1 quả cau rửa sạch đem giã nhỏ. Đun nóng hỗn hợp rồi dùng để xông hơi hậu môn, ngày thực hiện 2 lần trong liên tiếp 7 ngày búi trĩ sẽ co lên. Bài thuốc từ lá thiên lý Lá thiên lý không chỉ là món ăn ngon mà còn được dùng làm thuốc chữa bệnh trĩ nhờ tác dụng khử trùng, diệt khuẩn hiệu quả… Có 2 cách để thực hiện bài thuốc này: + Cách 1: Lấy 100g lá thiên lý rửa sạch, giã nhỏ với 5g muối ăn, thêm 30ml nước cất rồi lọc qua gạc sạch. Lấy bông tẩm nước thiên lý đắp lên hậu môn sẽ thấy triệu chứng được cải thiện. + Cách 2: Sử dụng lá thiên lý tươi, rửa sạch đem đun nước uống hàng ngày hoặc nấu canh cũng mang lại hiệu quả chữa trĩ rất tốt. Bài thuốc từ lá tía tô Bài thuốc chữa bệnh trĩ từ lá tía tô được thực hiện đơn giản theo 2 cách: + Xông lá tía tô Đối với chữa trĩ bằng lá tía tô theo phương pháp xông chữa trĩ bạn cần chuẩn bị một nắm lá tía tô, sả và lá bưởi. Đem rửa sạch các nguyên liệu rồi để cho ráo nước, sau đó cho tất cả nguyên liệu vào nồi đun sôi. Khi nước đã sôi bạn loải bỏ hết bã và xông hậu môn trong vòng 10 – 15 phút. Trước khi áp dụng bài thuốc chữa trĩ bằng lá tía tô bạn cũng nên vệ sinh thật sạch hậu môn. + Đắp lá tía tô Bạn cần chuẩn bị một nắm lá tía tô rồi đem đi rửa sạch. Sau khi đã để ráo nước bạn lấy lá tía tô giã nát. Dùng lá tía tô đã giã nát đắp trực tiếp lên vùng da bị trĩ đang sưng tấy, đỏ và đau nhức. Ngoài những cách trên, bạn có thể sử dụng một nguyên liệu mà chính bạn cũng không ngờ tới. Đó chính là cách chữa bệnh trĩ bằng lá bỏng. Phương pháp này cũng khá đơn giản mà hiệu quả lại cao. Đã có rất nhiều người áp dụng phương pháp này và đã thành công. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc điều trị bệnh trĩ. Chúc các bạn sớm thoát khỏi được căn bệnh đáng ghét này!
 4. Việc tìm hiểu cách điều trị bệnh trĩ ở trẻ em đang được rất nhiều người quan tâm vì tình trạng này ngày càng phổ biến. Vậy đâu là cách điều trị bệnh trĩ ở trẻ em an toàn và hiệu quả? Bạn có thể tìm được câu trả lời hữu ích qua những thông mà bài viết hôm nay chia sẻ. Trẻ em là đối tượng dễ bị bệnh trĩ Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho trẻ dễ bị bệnh trĩ, trong đó chúng ta không thể không nhắc đến những nguyên nhân sau: Cơ thể trẻ chưa phát triển đầy đủ, lúc này liên kết của các cơ, dây chằng ở trực tràng và hậu môn còn lỏng lẻo. Đồng thời, xương cùng trực tràng cùng nằm trên một đường thẳng. Chính vì vậy mà trực tràng dễ chuyển lên phía trên khiến cho bé rất dễ bị trĩ. Nhiều trẻ có thói quen ngồi vệ sinh quá lâu làm cho máu tập trung ở hậu môn khiến các búi trĩ xuất hiện. Đồng thời, trực tràng lúc này cũng chịu một lực ép xuống và bị lòi ra khỏi khoang ruột. Trẻ em thường xuyên bị táo bón, chế độ ăn không hợp lí, vệ sinh hậu môn không được chú trọng cũng là một trong số những nguyên nhân khiến trẻ mắc bệnh. Ngoài ra, nhiều cha mẹ chủ quan không quan tâm đến những biểu hiện bất thường của trẻ để đến khi bệnh nặng mới bắt đầu việc điều trị. Điều này khá nguy hiểm nếu bệnh để lâu ngày mà không được chữa trị sẽ càng trầm trọng hơn. Việc này dễ dẫn đến mất máu, viêm nhiễm búi trĩ và hàng loạt các rối loạn ở hậu môn cũng như cơ thể của trẻ. Phương pháp điều trị bệnh trĩ ở trẻ em Khi trẻ có những biểu hiện như đau rát hậu môn, đại tiện khó, chảy máu hậu môn hãy đưa trẻ đi khám để có những phương pháp chữa trị kịp thời. Tránh trường hợp để lâu không những gây khó khăn trong việc lựa chọn cách chữa bệnh trĩ mà còn dễ gặp biến chứng nguy hiểm. Điều trĩ theo phác đồ của bác sĩ Đây là một trong những phương pháp điều trị bệnh được nhiều cha mẹ hiện nay lựa chọn. Sau khi tiến hàng các biện pháp kiểm tra, các bác sĩ sẽ xác định được tình trạng bệnh của bệnh nhân, từ đó có những phương án điều trị phù hợp. Những trường hợp nhẹ có thể chỉ cần dùng thuốc, còn đối với trường hợp nặng hơn cần phải tiến hành phẫu thuật. Tập cho trẻ những thói quen sinh hoạt khoa học Nhiều thói quen không tốt của bé đã làm cho bệnh trĩ có cơ hội xuất hiện. Chính vì vậy việc khắc phục các thói quen này rất quan trọng. Cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh đúng giờ, hạn chế ngồi quá lâu, vệ sinh hậu môn thường xuyên và đúng cách. Thường xuyên uống nước cũng là một thói quen tốt mà bạn nên hình thành cho trẻ. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên khuyến khích trẻ ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi để cung cấp chất xơ, vitamin vừa tốt cho hệ tiêu hoá vừa ngừa bệnh táo bón hiệu quả. Hạn chế các loại thức ăn cay nóng, chứa nhiều dầu mỡ,… không tốt cho hệ tiêu hoá của trẻ. Việc điều trị bệnh cần phải kết hợp nhiều biện pháp thì mới mang lại hiệu quả cao. Cha mẹ nên tìm hiểu thật kĩ để biết mình cần phải làm gì khi con không may mắc phải căn bệnh này. Cũng không cần qua lo lắng vì những biểu hiện bệnh sẽ được kiểm soát sớm nếu chúng ta áp dụng đúng biện pháp điều trị. Qua những thông tin được chúng tôi chia sẻ, hy vọng rằng bạn đọc sẽ biết được những biện pháp điều trị bệnh trĩ ở trẻ em đang được áp dụng hiện nay. Việc điều trị bệnh trĩ cho trẻ cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Chính vì vậy các bậc cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ có các dấu hiệu bệnh.
 5. Bệnh trĩ nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ không gây nguy hiểm cho người bệnh. Hiện nay có rất nhiều phương pháp chữa bệnh trị nhưng đâu là cách chữa bệnh trĩ hiệu quả nhất là điều thắc mắc của mọi người. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn cách chữa bệnh trĩ tại nhà hiệu quả nhất. Thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt Có lẽ sẽ có nhiều người bệnh bất ngờ khi hiểu được chế độ ăn uống và sinh hoạt không hợp lý là nguyên nhân gây ra bệnh trĩ. Nếu như bạn xác định được đây là một trong số những nguyên nhân hình thành bệnh thì bạn sẽ tìm được cách chữa hiệu quả nhất. Đó chính là thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học. Những việc bạn nên làm như: Tăng cường các thực phẩm có chứa nhiều chất xơ gồm rau xanh, hoa quả,… Đồng thời bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể mỗi ngày từ nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau củ. Khi bạn sử dụng thường xuyên sẽ giúp bạn không bị táo bọn trong quá trình đại tiện. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh các thức ăn cay nóng hay các chất kích thích. Đây chính là những thủ phạm khiến bạn bị táo bón. Tăng cường vận động mỗi ngày như đi bộ, bơi lội, yoga,…và nên tránh các bài tập vận động mạnh. Trong giờ làm việc, bạn nên dành ra 5 phút sau 1 tiếng ngồi làm việc, để vận động nhẹ nhàng giúp mạch máu lưu thông, tăng cường tuần hoàn. Vệ sinh sạch sẽ, giữ gìn cho vùng hậu môn luôn thoáng mát. Chỉ nên dùng các loại giấy mềm hay khăn bông mềm làm sạch vùng hậu môn. Ngoài ra, bạn cũng nên tạo cho mình một đời sống tinh thần thoải mái, tránh lo âu và căng thẳng. Chữa bệnh trĩ bằng bài thuốc dân gian Thành phần trong các bài thuốc dân gian có nguồn gốc tự nhiên, rất an toàn và hiệu quả trong quá trình điều trị bệnh trĩ. Tuy nhiên, cách này lại yêu cầu người bệnh cần sự kiên trì chữa trị trong một thời gian dài. Một số cách chữa bệnh trĩ hiệu quả nhất từ bài thuốc dân gian: Dùng rau diếp cá: Rau diếp cá được biết đến với nhiều tác dụng trong quá trình điều trị bệnh. Một số tác dụng như giúp kháng viêm, sát khuẩn, chống viêm nhiễm, nâng cao sức đề kháng của con người… Vì vậy, cách chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá khá hiệu quả. Người bệnh có thể dùng trực tiếp rau diếp cá, đem giã nát rồi đắp trực tiếp lên búi trĩ. Để khoảng 30 phút, cách này vừa giúp sát khuẩn vừa co búi trĩ. Dùng lá bỏng: Trong lá bỏng có một số thành phần giúp kháng khuẩn, giảm đau và tiêu viêm. Cho nên, lá bỏng được lựa chọn là một trong số cách chữa bệnh trĩ hiệu quả nhất. Dùng 10 lá bỏng với nước muối ấm. Lá bỏng được rửa sạch, chia đều thành ba phần sử dụng trong ngày là sáng, trưa và tối. Bạn lấy lá bỏng nhai với nước muối, nhưng không được nuốt. Dùng bã đó đắp vào vùng hậu môn khoảng 20 phút. Đây là cách chữa bệnh trị tại nhà vô cùng đơn giản mà hiệu quả. Ngoài những bài thuốc dân gian chữa bệnh trĩ trên thì còn có rất nhiều phương pháp nữa. Những phương pháp này cũng đem đến hiệu quả cao mà lại không quá tốn kém. Một số phương pháp dân gian hay được dùng như chữa bệnh trĩ bằng mật ong, chữa bệnh trĩ bằng lá tía tô, lá sung,…Tất cả những phương pháp dân gian đều đạt hiệu quả ở bệnh trĩ độ 1. Còn từ độ 2, độ 3 và độ 4 thì bạn nên kết hợp sử dụng thêm thuốc để đạt hiệu quả cao nhất. Bệnh trĩ đem lại nhiều phiến toái cho người bệnh. Do đó, ngay khi có các dấu hiệu của bệnh hãy đến ngay bác sĩ để được thăm khám và tư vấn.
 6. Trĩ là một bệnh khó nói, bệnh xảy ra ở vùng kín nên nhiều bệnh nhân phải chấp nhận “sống chung với lũ” trong bao năm và luôn ngần ngại khi nghĩ đến chuyện đi khám. Vậy vì sao cần điều trị bệnh trĩ càng sớm càng tốt, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé! Trĩ – Càng để càng khổ Theo số liệu thống kê cho thấy có tới 50% dân số bị trĩ khi đến tuổi 50 ở cả nam và nữ. Ở Việt Nam, tuy chưa có một thống kê quy mô lớn nhưng theo các thầy thuốc tỷ lệ người mắc bệnh là rất lớn và cứ 10 người thì có 9 người mắc. Hầu hết các bệnh nhân khi mắc bệnh trĩ đều có tâm lí e ngại không đi khám mà đến khi bệnh đã ở giai đoạn nặng mới tiến hành chữa trị. Lúc này bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng như đau đớn, tắc mạch, nứt kẽ hậu môn, sa búi trĩ, chảy máu,… khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn hơn. Nhiều bệnh nhân chia sẻ là do công việc văn phòng nên họ chỉ ngồi một chỗ, ít khi đi lại vận động dẫn đến bị táo bón rồi gây ra trĩ. Một số phụ nữ sau khi sinh cũng làm cho tình trạng trĩ bị nghiêm trọng hơn làm người bệnh cảm thấy khó chịu. Nhất là hiện tượng sưng nề và đau rát hậu môn. Càng chịu đựng, càng tổn thương Bệnh trĩ trong dân gian còn hay gọi là bệnh lòi dom, một loại bệnh được tại thành do giãn quá mức các đám rối tĩnh mạch. Bệnh có thể xảy ra ở cả nam và nữ, ở các lứa tuổi khác nhau. Đặc biệt những người ở độ tuổi từ 30 – 60 tuổi có nguy cơ cao mắc bệnh trĩ và rất ít gặp ở trẻ em. Nguyên nhân gây ra bệnh trĩ là do chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu chất xơ, ít vận động, sinh hoạt không điều độ, lạm dụng thuốc hoặc bị u bướu hậu môn. Các triệu chứng thường gặp nhất của bệnh trĩ là chảy máu, sa búi trĩ, đau rát hậu môn khi đi đại tiện. Những triệu chứng này khiến người bệnh cảm thấy khó chịu, dễ cáu gắt, không tập trung vào công việc và thậm chí còn không dám ăn nhiều để đỡ phải đi đại tiện. Các bác sĩ đã có khuyến cáo rằng bệnh trĩ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống nên nếu không điều trị kịp thời bệnh sẽ nặng lên. Chúng gây ngứa ngáy, khó chịu, đau đớn nhất là khi búi trĩ thò ra ngoài, cọ sát khi vận động. Khi bệnh trĩ nặng do thành các tĩnh mạch trĩ dãn mỏng có thể dễ tổn thương gây chảy máu nhiều. Nếu tình trạng kéo dài sẽ dẫn đến thiếu máu làm cơ thể cảm thấy luôn mệt mỏi. Ngoài ra, khi đi ngoài do phải mót rặn nhiều có thể gây nứt kẽ hậu môn. Thậm chí còn rách tầng sinh môn dễ bị bội nhiễm vi khuẩn từ phân và nước tiểu. Để phòng tránh và điều trị bệnh trĩ hiệu quả, người bệnh nên có một chế độ ăn uống, sinh hoạt và vận động hợp lí. Bạn cũng nên tránh các thức ăn nhiều gia vị như ớt, tiêu, các chất kích thích như cafe, rượu, thuốc lá và uống nước đầy đủ ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Người bệnh cần ăn các thức ăn có nhiều chất xơ như rau xanh, đu đủ, chuối,… để phòng ngừa táo bón. Đây là một trong những cách gián tiếp phòng ngừa bệnh trĩ rất hiệu quả. Bạn cũng nên tăng cường vận động thể dục thể thao và tập thói quen đi đại tiện một cách đều đặn. Một điểm lưu ý đặc biệt là người bệnh cần thăm khám, tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ để điều trĩ dứt điểm bệnh. Bạn có thể kết hợp sử dụng thêm các sản phẩm vừa điều trị triệu chứng vừa điều trị nguyên nhân. Ngoài ra, bạn áp dụng các bài thuốc từ dân gian như trị bệnh trĩ bằng lá trầu không, rau diếp cá, mật ong,… cũng đem lại hiệu quả cao. Trên đây là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến các bạn, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình khám chữa bệnh. Chúc các bạn luôn có thật nhiều sức khoẻ!
 7. Bao giờ cũng vậy việc phòng bệnh luôn luôn quan trọng và hiệu quả hơn là có bệnh rồi mới chữa. Và một số lời khuyên sau đây sẽ giúp hình thành thói quen tốt để phòng tránh bệnh trĩ hiệu quả. Tập thói quen đi cầu đều đặn hàng ngày Nên hình thành thói quen mỗi sáng sớm thức dậy đúng giờ đại tiện. Điều này có tác dụng rất lớn trong việc phòng chống bệnh trĩ. Bạn không nên nhịn đại tiện vì sẽ gây ra táo bón. Và các thói quen như ngồi trong nhà vệ sinh quá lâu, đọc báo trong nhà vệ sinh hoặc dùng lực quá sức,… đều là thói quen không tốt, nên thay đổi. Điều chỉnh thói quen ăn uống + Tránh các chất kích thích như cà phê, rượu, bia, trà… + Tránh các thức ăn cay nóng, nhiều gia vị như ớt, tiêu. + Uống nước đầy đủ. + Ăn nhiều chất xơ: rau, củ, quả, ngũ cốc, đặc biệt là khoai lang luộc rất tốt cho người bệnh trĩ. + Vận động thể lực: bạn nên tập thể dục và chơi các môn thể thao nhẹ như bơi lội, đi bộ… Vận động khi bầu bí Phụ nữ sau khi sinh nở có thể làm cho áp lực của bụng tăng cao, đặc biệt là khi đau đẻ giai đoạn cuối. Các tĩnh mạch bụng dưới chịu chèn ép rất lớn của tử cung, trực tiếp ảnh hưởng đến lưu thông máu. Hơn nữa, thời kỳ mang thai hoạt động khá ít, sẽ làm cho chức năng dạ dày đường ruột yếu đi, gây táo bón. Đó là một trong những dấu hiệu bệnh trĩ mà bạn dễ dàng gặp nhất. Vì vậy, trong thời gian bầu bí, các bà bầu nên tăng cường hoạt động thể chất thích hợp, tránh ngồi hay đứng quá lâu. Đồng thời chú ý giữ cho đại tiện được thông suốt. Mỗi ngày sau khi đại tiện xong dùng nước ấm vệ sinh để tăng tuần hoàn máu. Giữ vệ sinh vùng hậu môn Hậu môn, trực tràng là nơi có nhiều vi khuẩn, dễ gây ra viêm nhiễm tuyến mỡ da, tuyến mồ hôi xung quanh hậu môn. Từ đó dễ sinh ra mụn nhọt và phù thũng. Âm đạo của nữ giới gần với hậu môn, chất bài tiết ở âm đạo khá nhiều, có thể kích thích da hậu môn, gây ra bệnh trĩ. Vì vậy, bạn nên giữ vệ sinh sạch sẽ vùng này và thay quần lót thường xuyên, như thế sẽ có tác dụng phòng chống bệnh trĩ. Thuốc phòng bệnh Đối với các bệnh nhân cơ địa nóng trong, dễ táo bón hoặc bệnh nhân hẹp hậu môn (thường là do sau mổ), nhiều trường hợp cần uống thuốc để phòng bệnh. Điều này còn cần thiết đối với các trường hợp người bệnh thường xuyên phải uống rượu bia, thuốc lá, cà phê, các chất kích thích,… Qua những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở trên, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình điều trị bệnh trĩ. Chúc các bạn sớm khỏi bệnh!
 8. Bệnh trĩ làm giảm chất lượng sống của những ai mắc phải và để lại hậu quả cũng như biến chứng nặng nề. Chính vì vậy, điều trị bệnh trĩ càng sớm sẽ càng tốt cho người bệnh.a Bệnh trĩ phát hiện sớm nhưng điều trị muộn Trĩ là bệnh dễ phát hiện ở giai đoạn sớm nhưng cũng là bệnh có tỷ lệ điều trị muộn nhất. Chỉ đến khi nào bệnh trở nên trầm trọng người bệnh mới tìm đến bác sĩ mong có cách điều trị dứt điểm. Lý do khiến bệnh trở nên nặng mới điều trị là tâm lý chủ quan của những người mắc phải. Với những báo hiệu sớm là tình trạng táo bón kéo dài, đi đại tiện có ra máu tươi. Đồng thời có cảm giác đau rát, ngứa ngáy ở vùng hậu môn. Nhưng do tần suất không thường xuyên nên nhiều người sẽ nghĩ là một vài ngày rồi hết. Bên cạnh đó là tâm lý e ngại cũng là rào cản lớn khiến bệnh trĩ trở nên nặng hơn. Bệnh trĩ không thể tự khỏi nếu không điều trị tích cực. Mỗi ngày bệnh trĩ sẽ dần nặng hơn rồi các búi trĩ bị sa ra ngoài và không thể tự co lên được. Điều này không chỉ làm người bệnh khó chịu mà còn gây ra nhiều biến chứng. Bệnh trĩ điều trị càng sớm càng tốt Đại đa số người bệnh khi tới gặp bác sĩ đều là những trường hợp trĩ đã ở cấp độ nặng. Phương pháp bảo tồn bằng việc uống thuốc không còn tác dụng, lúc này buộc phải tìm đến phương pháp phẫu thuật cắt bỏ sẽ đau đớn nhiều hơn và nguy cơ tái phát cũng cao. Chính vì thế ngay khi có dấu hiệu rất sớm của bệnh trĩ là chảy máu tươi mỗi lần đi đại tiện, người bệnh cần đến gặp bác sĩ để thăm khám, xác định mức độ trĩ của mình để có những phương pháp điều trị phù hợp nhất. Các chuyên gia trong lĩnh vực này đã khuyến cáo, bệnh trĩ khi điều trị ở giai đoạn sớm, bệnh trĩ còn nhẹ thì rất đơn giản. Đôi khi chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt là bệnh khác tự rút. Hoặc người bệnh có thể lựa chọn các phương pháp phẫu thuật để điều trị bệnh. Nhiều bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật vẫn thường đặt ra câu hỏi cắt trĩ có tốt không. Đó là câu hỏi mà được rất nhiều người quan tâm tới. Một phương thức điều trị bệnh trĩ an toàn khác nhưng cũng không kém phần hiệu quả chính là nội khoa, hay còn gọi là phương pháp bảo tồn. Đây là cách áp dụng trong đông y, thay vì can thiệp bằng phẫu thuật dao kéo, người bệnh trĩ sẽ được dùng các thảo dược để búi trĩ tự rút lên và xóa tan hết những biến chứng xảy ra. Và đây cũng là phương pháp được rất nhiều người bệnh áp dụng và đã thành công.
 9. Trĩ là bệnh ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là với nhân viên văn phòng. Trĩ xuất từ những thói quen không tốt trong đời sống hằng ngày. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về cách phòng tránh bệnh trĩ nhé! Nguyên nhân gây trĩ Để nắm được cách phòng tránh bệnh trĩ trước hết bạn phải biết về nguyên nhân gây bệnh trĩ thường gặp nhất. Táo bón: Đây là nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh trĩ. Lực tống phân làm tổn thương vùng hậu môn, giãn nở các tĩnh mạch gây hình thành búi trĩ. Do ngồi nhiều: Thời gian ngồi nhiều gây áp lực cho vùng hậu môn. Chèn ép các tĩnh mạch trong thời gian dài có thể hình thành búi trĩ. Do yếu tố di truyền: Những nghiên cứu cho thấy khả năng mắc bệnh cao hơn ở những người có người thân mắc trĩ. Do quá trình mang thai: Vận động ít và sức nặng của thai nhi gây táo bón, lâu ngày hình thành búi trĩ. Phòng bệnh trĩ cho bà bầu cần phải lưu ý đến chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt. Ngoài ra còn một số nguyên nhân gây bệnh trĩ như tuổi cao, stress, thói quen đi vệ sinh quá lâu. Quan hệ tình dục đường hậu môn, thói quen ăn uống không lành mạnh,… cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ. Cách phòng tránh bệnh trĩ Nguyên nhân gây trĩ chủ yếu xuất phát từ thói quen sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta hoàn toàn có thể có những biện pháp phòng bệnh trĩ ngay tại nhà và nơi làm việc. Tránh ngồi quá lâu Thời gian ngồi quá nhiều là vấn đề phổ biến ở nhân viên văn phòng. Phòng bệnh trĩ cho dân văn phòng ưu tiên cần thay đổi thói quen làm việc. Theo nghiên cứu, tỷ lệ mắc trĩ ở những người ít vận động lên đến hơn 70%. Trung bình cứ ngồi khoảng 50 phút, bạn nên đứng dậy vận động 5 – 10 phút. Việc đứng dậy vận động giúp cho dòng máu lưu thông tốt hơn. Đồng thời giảm áp lực cho vùng hậu môn và hạn chế sự hình thành búi trĩ. Đi cầu vào một thời gian cố định Thường rất ít người chú ý đến thói quen này. Tuy nhiên đây là một thói quen tốt để cân bằng chức năng của hệ tiêu hóa. Đi cầu vào một thời điểm cố định trong ngày có thể ngừa táo bón. Đặc biệt, bạn không nên nhịn đi cầu trừ những trường hợp không thể. Không nên dùng lực rặn mạnh khi đi vệ sinh có thể làm vùng hậu môn bị tổn thương. Vệ sinh vùng hậu môn sạch sẽ Đừng để viêm nhiễm hậu môn gây trĩ cho bạn. Sử dụng các loại khăn giấy mềm để lau, tránh cọ xát gây xước vùng quanh hậu môn. Đó là cơ hội để cho vi khuẩn xâm nhập. Sau khi đi đại tiện nên rửa sạch lại với nước muối ấm. Tập thể dục thường xuyên Nguy cơ bị trĩ ở những người ít vận động cao gần gấp 2 lần. Chúng ta cần xây dựng một bảng biểu hoạt động thể lực để phòng bệnh trĩ. Sau mỗi bữa ăn, nên vận động để cho thức ăn tiêu hóa tránh táo bón. Mục đích của vận động là giúp cho dòng máu lưu thông tốt, tránh áp lực dồn nén vùng hậu môn. Với những người mắc bệnh trĩ, ngoài cách phòng tránh trên bạn có nên kết hợp thêm các biện pháp để chữa dứt điểm bệnh trĩ. Bạn có thể áp dụng một cố cách như chữa bệnh trĩ bằng lá hẹ, rau diếp cá, lá thiên lý,… Những cách trên đạt hiệu quả cao với người bị trĩ ở mức độ nhẹ. Còn những người ở cấp độ nặng hơn nên đến thăm khám bác sĩ để được chữa trị. Bệnh trĩ hoàn toàn có thể kiểm soát bởi chính bạn. Hãy xây dựng cho mình một lối sống khoa học, khỏe mạnh ngay từ bây giờ. Chúc các bạn có nhiều sức khoẻ!