• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

txuyen

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  28
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About txuyen

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Liên hệ: 0909 61 3696 để được giá tốt nhất Thông tin dự án tại địa chỉ: Dự án Hanssip Phú Xuyên Địa chỉ: Dự án Phú Xuyên New City, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội. - Bán suất ngoại giao rẻ nhất thị trường 99m2 - 144m2. KĐT Phú Xuyên Newcity nằm trong tổ hợp cụm công nghiệp Phía Nam Hà Nội (KCN Hanssip - Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội). Dự án được bao quanh bởi 36 làng nghề có truyền thống từ lâu đời của địa phương. Nên đây chính là một nơi cư dân hướng đến. - Dự án Phú Xuyên Newcity có quy mô 30 hecta, gồm hơn 600 lô liền kề, shophouse... Dự án Hanssip là khu đô thị kiểu mới được quy hoạch đồng bộ đầu tiên tại Phú Xuyên tích hợp đầy đủ các tiện ích: Trung tâm Văn Hóa, Trung tâm ý tế, trường mầm non, khu dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn,... - Sổ đỏ riêng chính chủ, pháp lý đầy đủ. - Tiện ích trong dự án đầy đủ như một thành phố thu nhỏ gồm có: Công viên, trường học, khu vui chơi, mua sắm và phố đi bộ. - Vị trí: Vô cùng đắc đại Nằm giữa 2 trục quốc lộ là QL1A và Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ. Giao thương rất thuận tiện để đi về trung tâm Hà Nội và Phủ Lý Hà Nam Hotline 0909 61 3696 - Mr Ngọc Tuyền Thông tin dự án tại địa chỉ: Khu đô thị Phú Xuyên New City
 2. Mở bán biệt thự The Phoenix Garden - Cơ hội đầu tư vàng. - Chiết khấu 8% giá trị xây thô. - Quà tặng chiết khấu lên tới gần 1 tỷ VND. - Hotline: 0909 61 3696 - Mr Ngọc Tuyền Xem thêm tại địa chỉ: Bán biệt thự sinh thái Đan Phượng + Xây dựng và bàn giao. - Nhà xây thô và hoàn thiện ngoài 3,5 tầng với mật độ xây dựng căn 200m2 là 50%, căn 400m2 là 27%. - Sổ đỏ thời hạn sử dụng lâu dài bàn giao sổ sau 90 ngày nhận nhà. - Hiện tại đã hoàn thành 100% cơ sở hạ tầng dịch vụ tiện ích. - Tiện ích nội khu: + Công viên rộng 10ha bao gồm: Đồi hoa, khu trượt cỏ, khu cắm trại... + Hồ điều hòa rộng 3ha. + Khu thể thao gồm: Sân tennis, sân bóng. + Khu vui chơi dưới nước. + Khu nhà hàng. + Trung tâm y tế, trường mầm non. + Khu tâm linh (đã hoàn thành). + Khu nhà điều hành: Cung cấp các thực phẩm sạch cần thiết nhất trong cuộc sống. + Khu khách sạn 13 tầng bao gồm TTTM. Tiện ích ngoại khu: + Nằm gần trung tâm hành chính huyện Đan Phượng. + Nằm trên mặt đường Tây Thăng Long và giáp đường QL32. + Gần bệnh viện trường học khu vực (trường Lomonoxop cách 2km). + Cách Mỹ Đình 15p chạy xe. + Gần bến xe Mỹ Đình mới (hoàn thành năm 2025). + Cách viện 198 chỉ 15p chạy xe. + Cách rạp chiếu phim Beta Cineplex 2km. Để được tư vấn và đi xem dự án quý khách vui lòng LH tới phòng KD chủ đầu tư The Phoenix Garden. Hotline: 0909 61 3696 – Mr Ngọc Tuyền xem chi tiết dự án tại địa chỉ: Dự án The phoenix Garden
 3. Tất cả khách hàng của em mua The Phoenix đều đã có lãi. Khách mua trước lãi lớn hơn khách mua sau. Vì thế anh/chị - những NĐT thông thái, nhanh lên thôi ạ. Rước biệt thự sang an khang đón Tết. NĐT sở hữu lô biệt thự The Phoenix Garden 200m2 vào tháng 7, tính đến hôm nay đã nắm trong tay số tiền lãi không dưới 500 triệu. Đầu tư vào đâu để an toàn & sinh lời cao như The Phoenix? Tiềm năng phát triển của Đan Phượng và thị trường BDS tại đây quá rõ ràng, bởi vậy mà Vin đã đổ bộ. Hiện tại, Vincity Đan Phượng đang quay tôn và chuẩn bị khởi công (định giá 60-110tr/m2). Giá tại The Phoenix Garden đang là 26tr/m2, mức giá duy nhất đầu 2 tại khu vực Đan Phượng. Vì thế, các NĐT nên tận dụng cơ hội này để có lợi nhuận tối đa trước khi giá của dự án tăng theo tiến độ quá tốt của thị trường Hotline 0909 61 3696 -Mr Ngọc Tuyền Xem chi tiết tại địa chỉ: The Phoenix Garden Đan Phượng Hải Phát Land độc quyền phân phối The Phoenix Garden, sở hữu những lô đẹp nhất của dự án mà NĐT nào cũng muốn có trong tay. Hiện em còn 1 số lô vị trí rất đẹp, giá gốc CĐT, rất hợp lý cho anh/chị sở hữu & thanh khoản dễ dàng. Các lô đất có diện tích 200m2 217m2 230m2 295m2 & 1 lô duy nhất 483m2 (lô siêu phẩm duy nhất trong dự án sở hữu bể bơi trong biệt thự) Chính sách chiết khấu ưu đãi cuối năm 2019: + 10 cây vàng 9999 + Ngân hàng hỗ trợ 70% giá trị, ân hạn nợ gốc 1 năm, miễn phí lãi 2 năm Em luôn đặt cao chữ tín, đạo đức nghề nghiệp lên đầu, không bán chênh, không hét giá & không làm phiền KH. Anh/chị quan tâm đến dự án, liên hệ Ngọc Tuyền TPKD Hải Phát Land độc quyền phân phối The Phoenix 0909 61 3696 để xem trực tiếp dự án & nhận tư vấn chuyên sâu từ em. xem chi tiết dự án tại địa chỉ: Biệt thự The Phoenix Garden Cam kết về giá: - Cung cấp trực tiếp giá gốc chủ đầu tư. - Giá đưa ra cho khách hàng không chênh 1 đồng so với giá gốc. Cam kết làm việc: - Cung cấp thông tin nóng nóng nhất, chuẩn xác nhất, nhanh nhất. - Làm việc nhanh gọn, không để mất thời gian, không làm phiền khách hàng. - Tư vấn chuyên sâu, tận tâm. Đưa ra các bài toán tài chính phù hợp với như cầu và ngân sách của khách hàng. - Hỗ trợ khách hàng tất cả các BĐS, đặc biệt là BĐS khu vực Tây Hà Nội. - Hợp tác lâu dài & hỗ trợ thanh khoản mọi BĐS của KH. - Đưa đón miễn phí khách hàng trực tiếp đi xem dự án.
 4. Cơ hội vàng cho nhà đầu tư muốn đầu tư vào khu biệt thự sinh thái The Phoenix Garden, Đan Phượng, Hà Nội. Hotline 0909 61 3696 - Mr Ngọc Tuyền Xem thêm tại địa chỉ: Biệt thự The Phoenix Garden Đan Phượng Lô 1: - Diện tích rộng 400m2, mặt tiền rộng 16m, hướng Tây Bắc, đường rộng 10,5m. - Vị trí đẹp trung tâm giai đoạn 1, mua bán chính chủ không qua trung gian mô giới, giá 17tr/m2. Lô 2: - Diện tích rộng 400m2, mặt tiền thoáng 16m, hướng mát Đông Nam, giá bán 18 triệu/m² - Mua bán chính chủ, mua bán là văn bản chuyển nhượng hợp đồng, xác nhận chủ đầu tư DIA. Khu biệt thự sinh thái cao cấp The Phoenix Garden, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. - Tọa lạc tại: Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. - Tổng diện tích đất: 45 ha, tổng mức đầu tư xây dựng 2000 tỷ. - Các khu biệt thự với diện tích: 200m2 - 400m2 - 600m2 - 800m2 - 1000m2. - Thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển Pháp và mô phỏng như Đà Lạt thu nhỏ. - Xây 3,5 tầng (bao gồm 3 tầng + 1 tum) với lô 200m2, từ lô 400m2 trở lên thêm 1 tầng hầm. - Mật độ xây dựng tòa khu thấp chỉ 33%, chủ yếu cây xanh, tiện ích, hồ điều hòa. - Hạ tầng khu sinh thái đồng bộ, đã hoàn thiện và đi vào sử dụng. - Nhiều căn biệt thự đã đi vào sử dụng được 4 - 5 năm. - Pháp lý đất sử dụng lâu dài (sổ đỏ). Tiện ích nội khu. - Khu nhà vườn sinh thái đẳng cấp nhất tại Hà Nội với 70% là không gian xanh. - Hồ điều hòa rộng 3ha. - Khu vui chơi cắm trại ngoài trời rộng 3ha. - Khu văn hóa Tây Bắc - Khu thể thao bể bơi rộng hơn 2ha. - Khu tâm linh phật giáo rộng 19.000m2. - Khu ruộng hoa bậc thang, chiếu phim, trạm Y tế. - Khu tổ chức sự kiện, nhà hàng, khách sạn, trong nhà và ngoài trời... Tiện ích ngoại khu. - Nằm gần trung tâm hành chính huyện Đan Phượng. - Nằm trên mặt đường Tây Thăng Long và giáp đường QL 32. - Gần bệnh viện, sân vận động Đan Phượng cách 500m. - Cách siêu thị Vinmart Đan Phượng 600m. - Cách khu biệt thự cao cấp Vinhome Đan Phượng 1,3km. - Gần bến xe Mỹ Đình mới (hoàn thành năm 2025). - Cách viện 198 chỉ 15p chạy xe. - Cách rạp chiếu phim Beta Cineplex 2km... Thông tin chi tiết, giá bán, pháp lý, xem đất vui lòng liên hệ trực tiếp Mr. Ngọc Tuyền : 0909 61 3696 Xem chi tiết dự án tại địa chỉ: Khu sinh thái Đan Phượng The Phoenix Garden
 5. Mới đây, thông tin huyện Đan Phượng được thành phố xem xét lại đề án thành lập quận vào năm 2020 đã làm cho thị trường bất động sản khu vực tiếp tục “tăng nhiệt”. Nhiều dự án được giới đầu tư quan tâm, đặc biệt là dự án Khu đô thị The Phoenix Garden. Đầy đủ nội lực để phát triển BĐS Tại phiên họp tập thể tháng 4-2019, UBND TP đã xem xét Đề án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng thành quận vào năm 2020. Theo đó, huyện này đang khẩn trương hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để lên quận vào năm 2020. Đây là tin vui cho cả khách hàng và giới đầu tư đang nhắm tầm nhìn vào vùng đất này bởi nhiều lợi ích có thể tính toán được. Chưa kể tới việc Đan Phượng sẽ lên Quận vào năm 2020, huyện này đã hội tụ đầy đủ mọi tiềm năng và nội lực để phát triển bất động sản. Thứ nhất là do Đan Phượng sở hữu vị trí gần trung tâm Hà Nội, cách quận Nam Từ Liêm chỉ 7km, cách quận Cầu Giấy chỉ 10km. Đây cũng là một trong số ít những huyện ven đô còn quỹ đất còn rộng lớn. Phù hợp với định hướng giãn dân tại trung tâm thành phố. Thứ hai phải kể tới hệ thống giao thông thuận lợi và đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Về đường bộ, có nhiều tuyến đường lớn chạy qua huyện Đan Phượng như Quốc lộ 32, đường Vành Đai 4, Hoàng quốc việt kéo dài, Tây Thăng Long… Theo quy hoạch, tuyến đường sắt đô thị số 3 kéo dài Nhổn - Sơn Tây dự kiến sẽ được xây dựng và đi qua ga Phùng. Cư dân Đan Phượng có thể di chuyển thuận lợi tới bến xe Mỹ Đình, trung tâm Hà Nội hay vùng ngoại ô Sơn Tây, Ba Vì dễ dàng qua các trục đường này. Vị trí siêu lý tưởng của The Phoenix Garden The Phoenix Garden - Cơn sốt bất động sản phía Tây Hà Nội The Phoenix Garden sở hữu vị trị đắc địa giữa nút giao các tuyến đường lớn và liền kề với tổ hợp Vinhomes Đan Phượng Với tiềm lực vốn có, huyện Đan Phượng đang thu hút nhiều chủ đầu tư lớn đổ về đây, xây dựng các dự án chung cư, khu đô thị hiện đại và đồng bộ. Điển hình như khu đô thị The Phoenix Garden với quy mô 45ha của Hải Phát hay mới đây là sự xuất hiện của Vingroup với khu đô thị Vinhomes Thượng Cát Đan Phượng trên quy mô hơn 100ha. Sự xuất hiện của những “ông lớn” với những siêu đô thị khiến thị trường tập trung hơn vào huyện này, đẩy giá đất lên cao. Mua The Phoenix Garden hưởng ưu đãi lớn Khu đô thị sinh thái The Phoenix Garden nằm tại trung tâm huyện Đan Phượng, trên mặt đường Tây Thăng Long rộng 60m. Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi giao thoa giữa 4 trục đường lớn: Quốc lộ 32, Vành đai 4, Tây Thăng Long và Hoàng Quốc Việt kéo dài. Đồng thời nằm sát cạnh Vinhomes Green City Đan Phượng, tạo nên một quần thể sống xanh và hiện đại nhất thủ đô. Được xây dựng trên ý tưởng về một Đà Lạt giữa lòng Hà Nội, khu đô thị sinh thái The Phoenix Garden mang tới không gian sống tựa Đà Lạt trong lành với gần 70% diện tích dành cho cảnh quan. Đây là điều mà hiếm có dự án nào tại Hà Nội làm được. Dọc khắp khu đô thị là những hàng thông lâu năm, con kênh, hồ nước, vườn hoa bốn mùa. Nhiều tiện ích đã đi vào sử dụng như bể bơi ngoài trơi, đồi trượt cỏ, khu vui chơi trẻ em, khu vui chơi trong nhà, nhà hàng... The Phoenix Garden - Cơn sốt bất động sản phía Tây Hà Nội The Phoenix Garden là một trong số ít khu đô thị tại Hà Nôi sở hữu không gian sống xanh lý tưởng như một khu nghỉ dưỡng Toàn bộ sản phẩm tại dự án là biệt thự tân cổ điển Pháp, diện tích đa dạng từ 200m2 đến 800m2, sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn. Năm 2020, khi Đan Phượng lên quận, The Phoenix Garden sẽ được hưởng lợi lớn từ hạ tầng với các tuyến đường mới và quần thể Vinhomes kề bên, khiến mức giá đất sẽ tăng lên đáng kể. Biệt thự The Phoenix Garden đang được chào bán với mức giá chỉ 20tr/m2. Đặc biệt, chiết khấu 8% giá trị xây thô căn Biệt thự cho khách hàng sở hữu sản phẩm trước 10/10/2019. Miễn phì lãi suất 0% trong 24 tháng, khách hàng không vay sẽ được tặng ít nhất 10 cây vàng/lô trở lên. Nhờ những lợi thế vượt trội về sản phẩm, tiện ích, không gian xanh cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, The Phoenix Garden đang “gấy sốt” khu vực phía Tây Hà Nội và thu hút cả giới đầu tư lẫn khách hàng có nhu cầu ở thực. Tới đây, Chủ đầu tư sẽ tổ chức Lễ mở bán dự án The Phoenix Garden vào 09h00 ngày 06/10/2019, tại khuôn viên dự án The Phoenix GardenThe Phoenix Garden. Tại lễ mở bán, khách hàng đặt cọc thành công sẽ được tặng một bộ trang sức ngọc trai trị giá 100 triệu/lô. Ngoài ra, tất cả khách hàng đặt cọc thành công đều có cơ hội bốc thăm với phần quà là chuyến du lịch Nhật Bản cho 4 người trị giá 50 triệu đồng.
 6. Tại sao chúng ta lại cố gắng vất vả kiếm tiền rồi để con em mình, hay chính chúng ta phải sống trong một môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của mình hàng ngày như vậy? Con người chúng ta cần phải được nghỉ ngơi, cần phải được đào thải những độc tố nhưng, đào thải vào lúc nào hay nghỉ ngơi vào lúc nào khi đến giấc ngủ còn bị làm phiền bởi những tiếng còi xe inh ỏi và sự ô nhiễm tiếng ồn hiện tại của đô thị? Tham khảo các căn biệt thự khác đang bán tại địa chỉ: The Phoenix Garden Đan Phượng Hãy nhìn vào thực tế và "giải cứu" cuộc sống của bạn và gia đình ngay bây giờ khi còn có thể! Một không gian sống đẹp hơn, xanh hơn, trong lành và an yên hơn. The Phoenix Garden - khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng. - Được các chuyên gia BĐS đánh giá là miền đất vàng an cư: + Vị trí đắc địa, không thuộc trung tâm thành phố nhưng có cơ sở hạ tầng giao thông cực kì phát triển để cư dân có thể di chuyển thuận lợi. + Nhu cầu sống xanh - sống khỏe đang rất cấp thiết trước thực trạng ô nhiễm môi trường. + Dự án có mật độ xây dựng 35%, còn lại là cảnh quan, hồ nước, công viên cây xanh, kênh điều hòa và các tiện ích khác phục vụ cho cư dân. + Mức không khí trong dự án được đánh giá là an toàn, đảm bảo sức khỏe. + Không khí luôn thoáng đãng, mát mẻ, nhiệt độ thấp hơn trong trung tâm thành phố 2 - 3 độ C. + Được mệnh danh là "Đà Lạt trong lòng Hà Nội" với hơn 1500 cây thông có tuổi đời trên 15 năm, sở hữu nét văn hóa tâm linh - chùa Đại Từ Ân trong khuôn viên dự án. Có thể bạn chưa biết, cộng tác với người môi giới uy tín sẽ giúp bạn tìm được không gian sống phù hợp với nhu cầu nhanh hơn rất nhiều. Quý khách hàng quan tâm và muốn tìm hiểu thông tin dự án xin vui lòng liên hệ: TPKD - Ngọc Tuyền : 0909 61 3696 Xem chi tiết dự án tại địa chỉ: Biệt thự sinh thái Đan Phượng The Phoenix Garden Cam kết: - Cung cấp thông tin nóng nhất, chuẩn xác nhất, nhanh nhất. - Làm việc nhanh gọn, không để mất thời gian, không làm phiền khách hàng. - Hợp tác lâu dài và hỗ trợ thanh khoản với mọi BĐS của khách hàng.
 7. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ và sôi động trong những năm qua, thị trường bất động sản cũng đang phải đối diện với nhiều thách thức, khó khăn mới. xem chi tiết dự án tại địa chỉ: The Phoenix Garden Đan Phượng Giá nhà đất tăng nhanh khiến chủ đầu tư mới khó gia nhập thị trường Đây là khó khăn mà không chỉ người mua nhà đang “gồng gành” mà bản thân những doanh nghiệp mới cũng “lao đao” vì khó gia nhập thị trường BĐS. Theo tìm hiểu, trong ba năm qua, giá đất tăng thấp nhất 1,5-2 lần và cao nhất 3-4 lần, nếu lấy trung bình là tăng gấp đôi. Trong vòng 10 năm qua, tức giai đoạn 2009-2019, giá trị mỗi m2 đất tăng trong ngưỡng 4-10 lần tùy vào từng khu vực. Tốc độ tăng giá 4-10 lần trong một thập niên bị khuyến cáo là thiếu bền vững và tích tụ bong bóng giá. Tuy nhiên, mặt bằng giá mới vẫn cao ngất ngưởng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Xem chi tiết dự án tại địa chỉ: Khu đô thị Vườn Cam Trong đó, năm 2016-2018 được xem là giai đoạn sốt đất mạnh nhất trong một thập niên gần đây. Các điểm nóng xuất phát từ Tp.HCM rồi lan ra các tỉnh lân cận. Hiện tại dường như đã thiết lập mặt bằng mới ở hầu hết các khu vực trên cả nước, trong đó trọng tâm vẫn là thị trường các TP lớn và khu vực giáp ranh TP. Dự kiến, bảng giá đất áp dụng cho năm 2020 - 2024 tại Hà Nội sẽ tăng bình quân 15 - 30%; tại Bình Dương tăng 45 - 95%; giá đất tại một số địa bàn tỉnh Quảng Ninh tăng lên tới 5 lần so với bảng giá cũ. Theo các doanh nghiệp, với các dự án BĐS nhà ở, tiền đất thường chiếm 10-14% giá thành. Khi giá đất tăng gấp rưỡi, con số này sẽ lên đến 25% nên giá bán chắc chắc phải tăng. Không những thế, chi phí về đất tăng còn kéo theo tất cả các sản phẩm liên quan đến ngành xây dựng như xi măng, sắt thép, gạch, thép… cũng sẽ tăng giá theo. Từ đó đẩy giá thành nhà ở lên cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà bản thân các doanh nghiệp mới cũng khó gia nhập thị trường. Chi phí đầu vào tăng, việc tìm kiếm quỹ đất để phát triển dự án trở thành một rào cản không nhỏ đối với những doanh nghiệp mới. Bản thân những doanh nghiệp lâu năm trên thị trường, bài toán về quỹ đất cũng đã khiến họ khá đau đầu. Giá biến động tăng đều theo các năm, thậm chí có những đợt tăng đột biến khiến việc sở hữu quỹ đất trở nên khó khăn. Chưa kể, tính toán chi phí đầu ra sản phẩm, giá bị đội lên thì việc tiếp cận người mua sản phẩm với giá cao cũng là điều rất khó khăn với các CĐT. Các vấn đề hạ tầng ngày càng nghiêm trọng Kẹt xe, ngập lụt, hạ tầng chậm tiến độ….là những rào cản không nhỏ đến sự phát triển của thị trường BĐS. Thực tế cho thấy, nhiều người dân Tp.HCM và các đô thị lớn đã và đang trực tiếp trải nghiệm hằng ngày sự quá tải về hạ tầng giao thông ở trung tâm TP. Các chuyên gia cho rằng, khi có các công trình nhà cao tầng mọc lên, vấn đề giao thông khu vực xung quanh công trình nói riêng và ở khu vực trung tâm TP nói chung ngày càng trở nên nhức nhối. Nếu tiếp tục cho xây thêm nhà ở, công trình cao tầng mới ở khu trung tâm thì vấn đề sẽ càng nghiêm trọng. Chưa kể, những tồn tại này còn ảnh hưởng đến tâm lý của người mua nhà. Những khu vực thường xuyên kẹt xe, ngập lụt thì thanh khoản dự án ở khu vực đó chắc chắn bị ảnh hưởng. Trong các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị BĐS thì yếu tố về hạ tầng giao thông có tác động khá nhiều. Theo các chuyên gia, nếu vấn đề này không được giải quyết thì sẽ trở thành rào cản không hề nhỏ đến sự phát triển dự án cũng như tâm lý lâu dài của người mua BĐS. Nhiều thách thức mới ngày càng “lộ diện” Đó là nhiều dự án “ma” lộng hành trên thị trường, tiến độ các công trình trọng điểm bị trễ tiến độ hay thiếu nhà cho người thu nhập thấp, ô nhiễm môi trường gia tăng cũng tác động rất nhiều đến sự phát triển nói chung của thị trường nhà đất. Tâm lý mua bán đất nền thời gian gần đây bị tác động không nhỏ từ thông tin hàng loạt dự án “ma” hoành hành, nhiều người bị lừa khi mua phải dự án không đầy đủ pháp lý, thậm chí mất trắng nhiều nền vì dính phải dự án không có thật. Chính những điều này đã và đang ảnh hưởng đến sức cầu của thị trường ở một số phân khúc. Mà theo các chuyên gia, phải cần một khoảng thời gian nữa để thị trường ổn định trở lại. Xem thêm tại địa chỉ: Biệt thự The Phoenix Garden Đan Phượng
 8. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ và sôi động trong những năm qua, thị trường bất động sản cũng đang phải đối diện với nhiều thách thức, khó khăn mới. xem chi tiết dự án tại địa chỉ: The Phoenix Garden Đan Phượng Giá nhà đất tăng nhanh khiến chủ đầu tư mới khó gia nhập thị trường Đây là khó khăn mà không chỉ người mua nhà đang “gồng gành” mà bản thân những doanh nghiệp mới cũng “lao đao” vì khó gia nhập thị trường BĐS. Theo tìm hiểu, trong ba năm qua, giá đất tăng thấp nhất 1,5-2 lần và cao nhất 3-4 lần, nếu lấy trung bình là tăng gấp đôi. Trong vòng 10 năm qua, tức giai đoạn 2009-2019, giá trị mỗi m2 đất tăng trong ngưỡng 4-10 lần tùy vào từng khu vực. Tốc độ tăng giá 4-10 lần trong một thập niên bị khuyến cáo là thiếu bền vững và tích tụ bong bóng giá. Tuy nhiên, mặt bằng giá mới vẫn cao ngất ngưởng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Xem chi tiết dự án tại địa chỉ: Khu đô thị Vườn Cam Trong đó, năm 2016-2018 được xem là giai đoạn sốt đất mạnh nhất trong một thập niên gần đây. Các điểm nóng xuất phát từ Tp.HCM rồi lan ra các tỉnh lân cận. Hiện tại dường như đã thiết lập mặt bằng mới ở hầu hết các khu vực trên cả nước, trong đó trọng tâm vẫn là thị trường các TP lớn và khu vực giáp ranh TP. Dự kiến, bảng giá đất áp dụng cho năm 2020 - 2024 tại Hà Nội sẽ tăng bình quân 15 - 30%; tại Bình Dương tăng 45 - 95%; giá đất tại một số địa bàn tỉnh Quảng Ninh tăng lên tới 5 lần so với bảng giá cũ. Theo các doanh nghiệp, với các dự án BĐS nhà ở, tiền đất thường chiếm 10-14% giá thành. Khi giá đất tăng gấp rưỡi, con số này sẽ lên đến 25% nên giá bán chắc chắc phải tăng. Không những thế, chi phí về đất tăng còn kéo theo tất cả các sản phẩm liên quan đến ngành xây dựng như xi măng, sắt thép, gạch, thép… cũng sẽ tăng giá theo. Từ đó đẩy giá thành nhà ở lên cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà bản thân các doanh nghiệp mới cũng khó gia nhập thị trường. Chi phí đầu vào tăng, việc tìm kiếm quỹ đất để phát triển dự án trở thành một rào cản không nhỏ đối với những doanh nghiệp mới. Bản thân những doanh nghiệp lâu năm trên thị trường, bài toán về quỹ đất cũng đã khiến họ khá đau đầu. Giá biến động tăng đều theo các năm, thậm chí có những đợt tăng đột biến khiến việc sở hữu quỹ đất trở nên khó khăn. Chưa kể, tính toán chi phí đầu ra sản phẩm, giá bị đội lên thì việc tiếp cận người mua sản phẩm với giá cao cũng là điều rất khó khăn với các CĐT. Các vấn đề hạ tầng ngày càng nghiêm trọng Kẹt xe, ngập lụt, hạ tầng chậm tiến độ….là những rào cản không nhỏ đến sự phát triển của thị trường BĐS. Thực tế cho thấy, nhiều người dân Tp.HCM và các đô thị lớn đã và đang trực tiếp trải nghiệm hằng ngày sự quá tải về hạ tầng giao thông ở trung tâm TP. Các chuyên gia cho rằng, khi có các công trình nhà cao tầng mọc lên, vấn đề giao thông khu vực xung quanh công trình nói riêng và ở khu vực trung tâm TP nói chung ngày càng trở nên nhức nhối. Nếu tiếp tục cho xây thêm nhà ở, công trình cao tầng mới ở khu trung tâm thì vấn đề sẽ càng nghiêm trọng. Chưa kể, những tồn tại này còn ảnh hưởng đến tâm lý của người mua nhà. Những khu vực thường xuyên kẹt xe, ngập lụt thì thanh khoản dự án ở khu vực đó chắc chắn bị ảnh hưởng. Trong các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị BĐS thì yếu tố về hạ tầng giao thông có tác động khá nhiều. Theo các chuyên gia, nếu vấn đề này không được giải quyết thì sẽ trở thành rào cản không hề nhỏ đến sự phát triển dự án cũng như tâm lý lâu dài của người mua BĐS. Nhiều thách thức mới ngày càng “lộ diện” Đó là nhiều dự án “ma” lộng hành trên thị trường, tiến độ các công trình trọng điểm bị trễ tiến độ hay thiếu nhà cho người thu nhập thấp, ô nhiễm môi trường gia tăng cũng tác động rất nhiều đến sự phát triển nói chung của thị trường nhà đất. Tâm lý mua bán đất nền thời gian gần đây bị tác động không nhỏ từ thông tin hàng loạt dự án “ma” hoành hành, nhiều người bị lừa khi mua phải dự án không đầy đủ pháp lý, thậm chí mất trắng nhiều nền vì dính phải dự án không có thật. Chính những điều này đã và đang ảnh hưởng đến sức cầu của thị trường ở một số phân khúc. Mà theo các chuyên gia, phải cần một khoảng thời gian nữa để thị trường ổn định trở lại. Xem thêm tại địa chỉ: Biệt thự The Phoenix Garden Đan Phượng
 9. Chuyên gia Đinh Thế Hiển cho rằng: Với nhà đầu tư an toàn, lâu dài thì không nên mua lúc giá đang sốt, mà chọn mua lúc tình hình đã yên ắng, giá đã rớt hoặc đi ngang trong 1, 2 năm. Nhiều người nói rằng kinh doanh bất động sản là con đường làm giàu của nhiều “đại gia”. Nhiều người nghĩ “mua đất không bao giờ lỗ, rồi thì giá cũng lên” Xem các căn biệt thự đang bán tại địa chỉ: Bán biệt thự sinh thái Đan Phượng Nhiều người nói rằng kinh doanh bất động sản là con đường làm giàu của nhiều “đại gia”. Không sai, thực tế đã có rất nhiều người giàu “siêu tốc” nhờ địa ốc nhưng cũng không ít người điêu đứng. Theo chuyên gia Đinh Thế Hiển, với giá đất tăng mạnh trong 3 năm qua 2016 - 2018 ở mọi phân khúc và lan ra khắp nơi, đã khiến không ít nhà đầu tư “nhảy” vào bất động sản trong tâm thế, suy nghĩ “mua đất không bao giờ lỗ, rồi thì nó cũng lên giá”. Quan sát trong 2 thập niên gần đây, ông Hiển cho biết, đúng là nhờ đầu tư vào bất động sản đã giúp nhiều người trở thành “đại gia”. Tuy nhiên, cũng có nhiều người vì “ôm” đất mà phá sản. “Cục máu đông nợ xấu ngân hàng đến nay vẫn chưa xử lý ổn là một minh chứng cho thời kỳ xôm tụ nhất của bất động sản giai đoạn năm 2006 – 2010”, ông Hiển nói. Bằng quan sát cùng những kinh nghiệm thực tế, chuyên gia Đinh Thế Hiển cho rằng: Với nhà đầu tư an toàn, lâu dài thì không nên mua lúc giá đang sốt, mà chọn mua lúc tình hình đã yên ắng, giá đã rớt hoặc đi ngang trong 1, 2 năm. Dẫn chứng từ dự án đất ở dự án khu đô thị Nhơn Trạch, ông Hiển đưa ra một số phép tính, so sánh. Theo đó, ngoại trừ người mua sơ cấp năm 2006 và bán ra lúc giá trên “đỉnh” hồi năm 2008 đạt siêu lợi nhuận, thì những người mua sau không có lời, thậm chí thua lỗ nặng nề nếu mua thời điểm “đỉnh” năm 2008. “Những người mua lúc đáy là năm 2010 nếu cứ kiên trì giữ đến năm nay thì có lợi nhuận, nhưng nếu “ôm” 4, 5 năm thấy “đuối” mà bán ra thì vẫn lỗ vì giá đất chỉ mới ngóc lên lại từ 2017, 2018”, ông Hiển nói. Cụ thể theo vị chuyên gia này, giá đất nền tiêu chuẩn đường 12m năm đầu tiên (năm 2006) là 1,8 triệu đồng/m2; năm đỉnh (năm 2008): 4 triệu đồng/m2; năm đáy (năm 2010) rớt xuống còn 2 triệu đồng/m2 và hiện tại năm 2019 (bắt đầu tăng từ 2017 – 2018): 4,8 triệu đồng/m2. “Nếu so sánh giá đất hiện nay với tiền gửi ngân hàng các năm 2006, 2008, 2010 với lãi suất bình quân 7m5% thì giá đất không tăng hơn gửi tiết kiệm ngân hàng kỳ hạn 1 năm. Cụ thể nếu mua năm 2006, thì lợi suất bình quân 1 năm là 7,8% có cao hơn gửi ngân hàng một chút, còn mua năm 2010 là lúc giá xuống đáy thì lợi suất chỉ có 7,3% vẫn không bằng gửi ngân hàng”, ông Hiển tính toán. Từ thực tế trên, ông Hiển cho biết có thể rút ra một số nhận định. Thứ nhất, nếu mua đất đúng thời điểm, là lúc giá còn thấp nhưng chuẩn bị tăng thì người mua sẽ đạt lợi nhuận lớn. Thứ hai, nếu mua chệch thời điểm mà nhà đầu tư có phải vay từ 50% - 70% thì nguy cơ mất trắng vì không thể trả ngân hàng là rất cao. Nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ, phá sản vì mua nhầm thời điểm và dùng đòn bẩy tài chính cao. Cuối cùng, nếu mua giá đáy, tức là giá đã rớt 1, 2 năm và không có dấu hiệu rớt tiếp cộng thềm việc dùng vốn của mình thì khá an toàn và khả năng lợi nhuận là cao. Tránh tâm lý bầy đàn trong đầu tư Ông Dương Đức Hiển - Giám đốc kinh doanh bất động sản nhà ở Savills Việt Nam nêu quan điểm: Đất nền là sản phẩm đầu tư dài hạn, khi quyết định đầu tư đất nền nên xác định nó là dài hạn. “Khi những mảnh đất không được đầu tư phát triển xây dựng, không có tính thương mại nhưng lại được mua đi bán lại, đẩy giá lên cao. Nếu những mảnh đất đó được thế chấp ngân hàng thì bong bóng phát sinh từ đây, tiềm ẩn nhiều rủi ro”, ông Hiển nói. Theo ông Hiển, nên nhìn vào đất nền giống như một lương khô thay vì kỳ vọng trong vòng 1-2 tháng hay 6 tháng, 1 năm bán nó đi để kiếm lời gấp đôi. Chưa kể, nếu ai cũng tập trung đầu tư đất nền sẽ dẫn đến việc nhiều người sở hữu rất nhiều đất nhưng không “đẻ” được ra tiền. Ngoài ra vị này cho rằng, khi nhà đầu tư có dòng vốn dư thừa thì có thể quan tâm đầu tư đất nền thay vì sử dụng đòn bẩy tài chính. “Tôi cho rằng, đừng đi vay tiền để đầu tư đất nền. Bởi vay tiền để mua được mảnh đất xong sau đó lại không có tiền để xây dựng, để kinh doanh… mà để đất đó không bán được sẽ thành nợ xấu, gây nhiều hệ luỵ”, ông Hiển nói. Cũng theo vị chuyên gia này, có dòng tiền ổn định đầu tư đất nền cũng nên xác định đầu tư trung hạn cho đến dài hạn, thay vì chỉ tìm cách đầu tư trong ngắn hạn rồi lại tìm cách bán đi. Trước khi đầu tư, ông Hiển lưu ý, phải xem quy hoạch khu đó như thế nào, bao giờ sẽ phát triển, xung quanh dự án đất nền đó có những cái gì đảm bảo yếu tố mang lại thương mại cho khu đó không. Theo quy định, dự án phải công khai minh bạch, nhất là những giấy tờ pháp lý như quyết định 1/500, chấp thuận đầu tư, giấy phép xây dựng, sổ đỏ… Nếu chủ đầu tư không cung cấp được những giấy tờ này thì tốt nhất đừng nên đầu tư. Nếu muốn đầu tư theo kiểu đón đầu thì đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, cần lưu ý tránh việc tâm lý bầy đàn, đầu tư kiểu mù mờ. Cứ “cắm đầu” vào mua mà không tìm hiểu thì càng bị thổi giá... xem chi tiết dự án tại địa chỉ: Dự án The phoenix Garden
 10. Mới đây, thông tin huyện Đan Phượng được thành phố xem xét lại đề án thành lập quận vào năm 2020 đã làm cho thị trường bất động sản khu vực tiếp tục “tăng nhiệt”. Nhiều dự án được giới đầu tư quan tâm, đặc biệt là dự án Khu đô thị The Phoenix Garden. Đầy đủ nội lực để phát triển BĐS Tại phiên họp tập thể tháng 4-2019, UBND TP đã xem xét Đề án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng thành quận vào năm 2020. Theo đó, huyện này đang khẩn trương hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để lên quận vào năm 2020. Đây là tin vui cho cả khách hàng và giới đầu tư đang nhắm tầm nhìn vào vùng đất này bởi nhiều lợi ích có thể tính toán được. Chưa kể tới việc Đan Phượng sẽ lên Quận vào năm 2020, huyện này đã hội tụ đầy đủ mọi tiềm năng và nội lực để phát triển bất động sản. Thứ nhất là do Đan Phượng sở hữu vị trí gần trung tâm Hà Nội, cách quận Nam Từ Liêm chỉ 7km, cách quận Cầu Giấy chỉ 10km. Đây cũng là một trong số ít những huyện ven đô còn quỹ đất còn rộng lớn. Phù hợp với định hướng giãn dân tại trung tâm thành phố. Thứ hai phải kể tới hệ thống giao thông thuận lợi và đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Về đường bộ, có nhiều tuyến đường lớn chạy qua huyện Đan Phượng như Quốc lộ 32, đường Vành Đai 4, Hoàng quốc việt kéo dài, Tây Thăng Long… Theo quy hoạch, tuyến đường sắt đô thị số 3 kéo dài Nhổn - Sơn Tây dự kiến sẽ được xây dựng và đi qua ga Phùng. Cư dân Đan Phượng có thể di chuyển thuận lợi tới bến xe Mỹ Đình, trung tâm Hà Nội hay vùng ngoại ô Sơn Tây, Ba Vì dễ dàng qua các trục đường này. Vị trí siêu lý tưởng của The Phoenix Garden The Phoenix Garden - Cơn sốt bất động sản phía Tây Hà Nội The Phoenix Garden sở hữu vị trị đắc địa giữa nút giao các tuyến đường lớn và liền kề với tổ hợp Vinhomes Đan Phượng Với tiềm lực vốn có, huyện Đan Phượng đang thu hút nhiều chủ đầu tư lớn đổ về đây, xây dựng các dự án chung cư, khu đô thị hiện đại và đồng bộ. Điển hình như khu đô thị The Phoenix Garden với quy mô 45ha của Hải Phát hay mới đây là sự xuất hiện của Vingroup với khu đô thị Vinhomes Thượng Cát Đan Phượng trên quy mô hơn 100ha. Sự xuất hiện của những “ông lớn” với những siêu đô thị khiến thị trường tập trung hơn vào huyện này, đẩy giá đất lên cao. Mua The Phoenix Garden hưởng ưu đãi lớn Khu đô thị sinh thái The Phoenix Garden nằm tại trung tâm huyện Đan Phượng, trên mặt đường Tây Thăng Long rộng 60m. Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi giao thoa giữa 4 trục đường lớn: Quốc lộ 32, Vành đai 4, Tây Thăng Long và Hoàng Quốc Việt kéo dài. Đồng thời nằm sát cạnh Vinhomes Green City Đan Phượng, tạo nên một quần thể sống xanh và hiện đại nhất thủ đô. Được xây dựng trên ý tưởng về một Đà Lạt giữa lòng Hà Nội, khu đô thị sinh thái The Phoenix Garden mang tới không gian sống tựa Đà Lạt trong lành với gần 70% diện tích dành cho cảnh quan. Đây là điều mà hiếm có dự án nào tại Hà Nội làm được. Dọc khắp khu đô thị là những hàng thông lâu năm, con kênh, hồ nước, vườn hoa bốn mùa. Nhiều tiện ích đã đi vào sử dụng như bể bơi ngoài trơi, đồi trượt cỏ, khu vui chơi trẻ em, khu vui chơi trong nhà, nhà hàng... The Phoenix Garden - Cơn sốt bất động sản phía Tây Hà Nội The Phoenix Garden là một trong số ít khu đô thị tại Hà Nôi sở hữu không gian sống xanh lý tưởng như một khu nghỉ dưỡng Toàn bộ sản phẩm tại dự án là biệt thự tân cổ điển Pháp, diện tích đa dạng từ 200m2 đến 800m2, sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn. Năm 2020, khi Đan Phượng lên quận, The Phoenix Garden sẽ được hưởng lợi lớn từ hạ tầng với các tuyến đường mới và quần thể Vinhomes kề bên, khiến mức giá đất sẽ tăng lên đáng kể. Biệt thự The Phoenix Garden đang được chào bán với mức giá chỉ 20tr/m2. Đặc biệt, chiết khấu 8% giá trị xây thô căn Biệt thự cho khách hàng sở hữu sản phẩm trước 10/10/2019. Miễn phì lãi suất 0% trong 24 tháng, khách hàng không vay sẽ được tặng ít nhất 10 cây vàng/lô trở lên. Nhờ những lợi thế vượt trội về sản phẩm, tiện ích, không gian xanh cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, The Phoenix Garden đang “gấy sốt” khu vực phía Tây Hà Nội và thu hút cả giới đầu tư lẫn khách hàng có nhu cầu ở thực. Tới đây, Chủ đầu tư sẽ tổ chức Lễ mở bán dự án The Phoenix Garden vào 09h00 ngày 06/10/2019, tại khuôn viên dự án The Phoenix GardenThe Phoenix Garden. Tại lễ mở bán, khách hàng đặt cọc thành công sẽ được tặng một bộ trang sức ngọc trai trị giá 100 triệu/lô. Ngoài ra, tất cả khách hàng đặt cọc thành công đều có cơ hội bốc thăm với phần quà là chuyến du lịch Nhật Bản cho 4 người trị giá 50 triệu đồng.
 11. 1.DL-02 DT 240m2 đường 13.5m view trường học. Giá 20 triệu 2. DL- 02 240m2 hướng đông nam. Giá: thỏa thuận. 3. DL 02 , 270m2, hướng Đông, đường 20.5m, Giá: 29 triệu/m2 4. SL- 02 200m2 mặt sau Lê Trọng Tấn, đường 20.5m. Giá: 30 triệu/m2 5.DL 01 ô góc: đường 20.5m, Giá: thỏa thuận Và nhiều vị trí khác liên hệ trực tiếp … 5. Một số vị trí đắc địa khác liên hệ trực tiếp. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ 0909.61.3696 – Mr Ngọc Tuyền chuyên tư vấn đầu tư bất động sản phía tây Hà Nội Cập nhật thông tin chi tiết dự án tại địa chỉ: Biệt thự Vườn Cam Vinapol CHUYÊN BÁN BIỆT THỰ VƯỜN CAM VINAPOL . -HOTLINE 0909 61 3696
 12. Chỉ cần 5 tỷ đã có thể sở hữu biệt thự sinh thái đáng sống nhất nhất phía Tây thành phố. Dự án hội tụ những yếu tố để được lựa chọn làm ngôi nhà đáng sống nhất: - Di chuyển thuận tiện để sinh sống và làm việc mà vẫn tránh xa được khói bụi, tiếng còi xe inh ỏi. - Mật độ xây dựng chỉ 35%, còn lại là cây xanh và hồ nước. - Hệ sinh thái và cảnh quan 100% tự nhiên với hơn 1000 cây thông trên 10 năm tuổi - đây được coi là dấu ấn của dự án - được ví như Đà Lạt trong lòng Hà Nội, Đà Lạt có gì The Phoenix Garden cũng có! - Không gian thông thoáng, ánh nắng ngập tràn, nhiệt độ luôn thấp hơn trong nội thành 2 - 3 độ C. - Thế đất cao, vượng khí, mang lại tài lộc cho gia chủ. Các lô đất có địa thế không đồng đều chính là điểm cộng của dự án. - Tiện ích đầy đủ, tiện lợi và hiện đại bao gồm cả trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại,... - Đặc biệt dự án còn sở hữu nét văn hóa tâm linh độc nhất vô nhị không một dự án nào có: Chùa Đại Từ Ân. - Sổ đỏ vĩnh viễn. - An ninh an toàn tuyệt đối 24h/7d. Gọi ngay 0909 61 3696 – Mr Ngọc Tuyền để nhận thông tin, hồ sơ, bảng giá của dự án và nhận được sự tư vấn chuyên sâu, chuyên nghiệp nhất. Xem đường đi đến dự án tại địa chỉ : Địa chỉ và Đường đến The Phoenix Garden Nhấc máy lên, gọi điện ngay để sở hữu biệt thự đồi thông. Đây là thời điểm tốt nhất để bạn hiện thực hóa giấc mơ sống xanh của mình với quá nhiều ưu đãi từ chúng tôi: - Ngân hàng hỗ trợ vay vốn đến 70%. - Miễn phí trả lãi trong 2 năm. - Ân hạn nợ gốc 1 năm. Có thể bạn chưa biết, cộng tác với người môi giới uy tín sẽ giúp bạn tìm được không gian sống phù hợp với nhu cầu nhanh hơn rất nhiều! Quý khách hàng quan tâm xin vui lòng liên hệ: Chuyên viên tư vấn The Phoenix Garden: Trần Ngọc Tuyền Hotline: 0909 61 3696 Xem thêm tại địa chỉ: Khu sinh thái Phùng Đan Phượng Cam kết: - Cung cấp thông tin nóng nhất, đủ nhất và chính xác nhất. - Làm việc nhanh gọn, không để mất thời gian, không làm phiền khách hàng. - Tuy tôi chưa có tầm nhưng tôi luôn làm việc có T M. - Hỗ trợ khách hàng lâu dài trong việc phân tích, tìm hiểu mọi cơ hội đầu tư BĐS và đặc biệt là hỗ trợ thanh khoản mọi loại BĐS.
 13. Chủ đầu tư Hải Phát Land mở bán biệt thự Khu Sinh Thái Đan Phượng The Phoenix Garden. Diện tích: 200m2, 400m2. + Tiến độ đóng tiền: - Đợt 1: Đóng 30% ký hợp đồng với Hải Phát Land. - Đợt 2: Đóng 30% sau 90 ngày đóng đợt 1. - Đợt 3: Đóng 40% sau 180 ngày đóng đợt 1. + Chính sách khuyến mại: - Đối với khách đóng 100% thì chiết khấu 4%. - Quà tặng h ấp d ẫn : Hotline 0909 61 3696 – Mr Ng ọc Tuy ền xem chi tiết dự án tại địa chỉ: Biệt thự The Phoenix Garden + Xây dựng và bàn giao. - Nhà xây thô và hoàn thiện ngoài 3,5 tầng với mặt độ xây dựng căn 200m là 50%, căn 400m là 27%. - Bàn giao nhà trong năm 2019. - Sổ đỏ thời hạn sử dụng lâu dài bàn giao sổ sau 90 ngày nhận nhà. - Hiện tại đã hoàn thành 100% cơ sở hạ tầng dịch vụ tiện ích. - Tiện ích nội khu: + Công viên rộng 10ha bao gồm: Đồi Hoa, khu trượt cỏ, khu cắm trại,... + Hồ điều hòa rộng 3ha. + Khu thể thao gồm: Sân tennis, sân bóng. + Khu vui chơi dưới nước. + Khu nhà hàng. + Trung tâm y tế, trường mầm non. + Khu tâm linh (đã hoàn thành). + Khu nhà điều hành: Cung cấp các thực phẩm sạch cần thiết nhất trong cuộc sống. + Khu khách sạn 13 tầng bao gồm TTTM. - Tiện ích ngoại khu: + Nằm gần trung tâm hành chính huyện Đan Phượng. + Nằm trên mặt đường Tây Thăng Long và giáp đường QL32. + Gần bệnh viện trường học khu vực (trường Lomonoxop cách 2km). + Cách Mỹ Đình 15 phút chạy xe. + Gần bến xe Mỹ Đình mới (hoàn thành năm 2025). + Cách viện 198 chỉ 15 phút chạy xe. + Cách rạp chiếu phim Beta Cineplex 2km. Để được tư vấn và đi xem dự án quý khách vui lòng LH tới phòng KD chủ đầu tư. - Trưởng phòng KD: Mr Tuyền : 0909 61 3696 Xem chi tiết tại địa chỉ: The Phoenix Garden Đan Phượng
 14. Hải Phát Land liên danh chủ đầu tư và phân phối độc quyền biệt thự The Phoenix Garden - hotline PKD: 0909613696 –Mr Ngọc Tuyền hỗ trợ tư vấn 24/24 Tham khảo các căn biệt thự khác đang bán tại địa chỉ: Bán biệt thự The Phoenix Garden - Vị trí: Mặt đường Tây Thăng Long - trung tâm thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội (chỉ 9km tới Cầu Giấy). - Giá bán: Trung bình 22 triệu/m2 lô đất 200m2. Chiết khấu 8% xây dựng. - Tặng ngay bông sen vàng trị giá từ 10 đến 30 cây vàng SJC/ căn cho 15 khách hàng đầu tiên trong tháng 10/2019. - 24 tháng đầu hỗ trợ vay lãi suất 0% /năm - ân hạn nợ gốc năm đầu. 03 điểm nổi bật khi đầu tư biệt thự The Phoenix Garden: 1. Quy mô 46ha bao gồm 626 căn biệt thự, Concept "Đà Lạt trong lòng Hà Nội" với các hàng thông 10 năm tuổi và hơn 40 tiện ích sống đã hoàn thiện. 2. Dự án hoàn thiện xong 100% hạ tầng, đã có sổ đỏ, an toàn pháp lý, an tâm quý nhà đầu tư, quý khách hàng. 3. Đón đầu hạ tầng: Mặt đường Đại lộ Thăng Long, ngay cạnh Vinhomes Đan Phượng (1km) và lợi thế đón đầu Đan Phượng lên Quận. Hotline PKD: 0909613696 – Mr Ngọc Tuyền Xem các căn biệt thự đang bán tại địa chỉ: Bán biệt thự sinh thái Đan Phượng Cam kết Hải Phát Land: - Book lịch chỗ ngồi VIP tại lễ mở bán - Cung cấp bảng giá gốc, hỗ trợ quý khách tìm căn đẹp nhất, phù hợp với ngân sách. - Không thu thêm bất cứ khoản phí nào. - Hỗ trợ làm thủ tục trực tiếp với chủ đầu tư, trước và sau bán hàng lâu dài. - Hỗ trợ làm thủ tục vay vốn với ngân hàng bảo lãnh. - Xem nhà mẫu dự án trực tiếp để khách hàng lựa chọn biệt thự ưng ý. - Dịch vụ miễn phí xe đưa đón quý khách hàng, quý nhà đầu tư xuống tham quan quan dự án. Xem chi tiết dự án tại địa chỉ: Biệt thự Vườn Cam Hoài Đức
 15. LH 0909613696 – Mr Ngọc Tuyền em các căn biệt thự đang bán tại địa chỉ: Bán biệt thự sinh thái Đan Phượng PHONG THỦY là yếu tố RẤT QUAN TRỌNG trong lựa chọn nhà để ở. Anh/chị đang muốn tìm mảnh đất xây nhà có PHONG THỦY tốt, đem lại sự may mắn và tài lộc cho cả gia đình? Xin giới thiệu với anh/chị dự án được các chuyên gia BĐS đánh giá là có thế đất RẤT ĐỘC ĐÁO, hội tụ đầy đủ các yếu tô phong thủy tốt cho gia chủ: The Phoenix Garden - BIỆT THỰ ĐỒI THÔNG: - THẾ ĐẤT CAO, phía trước thoáng rộng, đón sự may mắn tràn vào cho ngôi nhà. - HƯỞNG LỘC TỪ THỦY KHÍ của hồ điều hòa nằm trong khuôn viên dự án - ĐẤT RỘNG - TRƯỜNG KHÍ TỐT, KHÔNG Ô NHIỄM, được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh. -- - PHONG THỦY là mối quan tâm chính với CĐT: mật độ xây dựng 35%, toàn bộ diện tích còn lại dành cho cảnh quan, thảm xanh, mặt nước. - CẬN THỊ: Dự án tọa lạc tại trung tâm thị trấn Phùng, Đan Phượng. Khu vực này đang phát triển cực kì vượt trội về cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, dự kiến trong năm 2020 sẽ lên QUẬN - CẬN LỘ - The Phoenix Garden có vị trí giao thoa các trục đường lớn Tây Thăng Long, QL32, vành đai 4, Hoàng Quốc Việt kéo dài. Sự phát triển và đồng bộ của hệ thống giao thông sẽ giúp cho cư dân tại The Phoenix Garden di chuyển thuận tiện để làm việc và học tập trong trung tâm thành phố. - Với sự hòa hợp của ĐẤT - NƯỚC - KHÍ, PHONG THỦY của The Phoenix Garden rất tốt cho gia chủ, mang lại sự nghiệp THĂNG HOA, TẤN TÀI TẤN LỘC Có thể bạn chưa biết, cộng tác với người môi giới UY TÍN sẽ giúp bạn tìm được không gian sống phù hợp với nhu cầu NHANH hơn rất nhiều! Quý khách hàng quan tâm và muốn tìm hiểu thông tin dự án xin vui lòng liên hệ: TPKD chủ đầu tư : 0909613696 – Mr Ngọc Tuyền xem chi tiết dự án tại địa chỉ: Biệt thự The Phoenix Garden Cam kết: - Cung cấp thông tin nóng nhất, chuẩn xác nhất, nhanh nhất. - Làm việc nhanh gọn, không để mất thời gian, không làm phiền khách hàng. - Hợp tác lâu dài và hỗ trợ thanh khoản với mọi BĐS của khách hàng.