• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

buiduchanh99tb

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  7
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by buiduchanh99tb

 1. Mất hộ chiếu tại nước ngoài là một trong điều tối kỵ bạn không nên xảy ra đối với chuyến hành trình của bạn. mặc dù vậy, nếu chẳng may bị mất hộ chiếu tại nước ngoài hành khách phải làm gì? dưới đây, Sức Sống Việt xin chia sẻ mang hành khách “5 Điều buộc phải có tác dụng lúc bị mất hộ chiếu tại nước ngoài”. >>>> xem thêm : Du lịch đi Đà Nẵng - bảng giá khởi điểm Tháng 12 & đầu xuân năm mới 2020. một. Trình báo có cơ quan chức năng lúc mất hộ chiếu cũng như giấy tờ tùy thân ở nước ngoài, du khách bắt buộc khấn cấp báo ngay mang cảnh sát địa phương hay lãnh sự quán VN sắp nhất để xác nhận vấn đề mất hộ chiếu. hành khách hãy chuẩn bị không thiếu những sách vở và giấy tờ tùy thân với chứa Info cá thể như sau: CMND, card căn cước hoặc vé phi cơ. không chỉ có thế, hành khách sẽ có thể xin 1 tờ giấy xác thực đặt buồng tại hotel mà bạn sẽ lưu trú. tiếp nối hãy liên lạc với cảnh sát địa phương để hoàn thành cách làm xác thực mất hộ chiếu. sau khi được cấp tờ xác thực, khách tham quan tới lãnh sự hoặc đại sứ quán Việt Nam sắp nhất và để được hỗ trợ có tác dụng cách làm cấp giấy thông hành hoặc hộ chiếu không ổn định. 2. chuẩn bị các sách vở cần thiết Để xin được giấy thông hành hay hộ chiếu không ổn định hành khách cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây: Điền không hề thiếu thông tin vào đơn trình báo mất hộ chiếu theo mẫu, kèm 2 Ảnh 4×6 cm Nộp cùng phiên bản chụp giấy xác nhận mất hộ chiếu của cảnh sát địa phương sau khi thông tin bạn chào bán trong đơn trình báo mất hộ chiếu đc nhập vào dữ liệu của Cục làm chủ Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), sẽ có được báo cáo hủy trị giá người sử dụng quyển hộ chiếu ấy tới đa số những lớp nước. Hộ chiếu mất được thông báo hủy sẽ không hồi phục giá cả. hành khách cũng không còn dùng lại nếu lọc nhìn thấy hộ chiếu cũ. hành khách bắt buộc xin cấp hộ chiếu mới. nếu như khách du lịch với theo hóa đơn minh chứng quốc tịch Việt Nam như chứng minh thư, dẫn chứng nhập cảnh tại lớp nước sở tại (vé phi cơ, tờ khai nhập cảnh), trong 5 ngày làm việc, du khách được cấp lại hộ chiếu để thường xuyên đến lớp nước khác. ví như về Việt Nam, hành khách được cấp giấy thông hành. ví như đi kèm nhóm, đoàn công tác, các bạn đi kèm xuất trình hộ chiếu cá thể chứng thực bạn là member trong đoàn, các bạn được cấp giấy thông hành trong vòng 24 giờ. ví như khách tham quan không có bất kể sách vở nào khác & nằm các đối tượng kể trên, cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao VN phải thực hiện xác nhận. không vượt quá 5 ngày làm việc, khách tham quan được nhìn nhận xét cấp lại hộ chiếu hoặc giấy thông hành. 3. liên hệ với hộ gia đình ví như hành khách đi du lịch tại tự túc & không mang đi giấy CMND, hãy mua cách thức liên hệ với gia đình and chúng ta. hành khách sẽ có khả năng nhờ họ chụp các sách vở và giấy tờ chứng minh nhân thân cũng như CMND, giấy phép lái xe… để xin cấp giấy thông hành và hộ chiếu không ổn định. Còn nếu như hành khách đi tour du lịch theo du lịch ở, hãy trình diễn sự bài toán mang hướng dẫn viên để được bổ trợ kịp thời. lúc đi theo đoàn, cách thức để xin cấp lại hộ chiếu tạm bợ hoặc giấy thông hành kém cỏi chỉ là hơn. trong đó điều kiện yêu cầu là người đính kèm bán hộ chiếu cá nhân và chứng thực các bạn là thành viên của đoàn. 4. mối liên hệ có doanh nghiệp bảo hiểm ngay trong lúc mất hộ chiếu hay tư trang, các bạn buộc phải liên hệ sở hữu tổ chức bảo hiểm để nhận hướng dẫn về các cách thức cần thiết. lúc về lớp nước khách du lịch rất có thể thu được hỗ trợ về giá cả mất hộ chiếu. để thoát chạm mặt trắc trở, các bạn đề nghị bảo vệ cảnh giác hộ chiếu của chính mình. nhăc nhở luôn đưa theo hộ chiếu bên người khi đi đến bất cứ chỗ nào. tránh việc để hộ chiếu ở 2 túi ngang hông thường phí a đằng sau, phòng điều kiện kẻ gian lấy cắp cuốn hộ chiếu của du khách. 5. một số trong những kinh nghiệm cần cân nhắc để giải quyết vấn đề mất hộ chiếu trước khi đi du lịch tham quan nước ngoài, khách du lịch đề nghị photo bản sao hộ chiếu của chính bản thân mình thành nhiều bạn dạng & đựng ở những địa điểm không giống nhau. không được để bạn dạng photo kẹp cùng hộ chiếu thật vì lúc mất đã mất kể cả. Để Ảnh cá thể 4×6 cm kẹp cộng hộ chiếu photo trong hoàn cảnh đề xuất dùng tới. Lưu còn lại những giấy tờ khác buồng điều kiện đề xuất đến cũng như vé tàu bay, tờ khai nhập cảnh. đây chính là giấy tờ chứng tỏ hành khách nhập cảnh hợp pháp ở nước sở tại. trước khi du lịch, các bạn buộc phải lưu Địa chỉ cửa hàng, số điện thoại cảm ứng mối liên hệ của đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại cũng tương tự số điện thoại thông minh đường dây nóng của cảnh sát du lịch tại. Trên đây, Sức Sống Việt vẫn chia sẻ trình bày sở hữu khách du lịch “5 Điều bắt buộc làm lúc bị mất hộ chiếu tại lớp nước ngoài”. chờ đợi rằng với đoạn viết trên để giúp khách du lịch rất có thể nắm rõ những điều cần làm cho khi bị mất hộ chiếu tại quốc tế.
 2. Đà Nẵng là 1 điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá quê hương đất nước, con người VN. Năm 2019, ngoài tham dự đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần 5 (ABG 5), khách du lịch còn có thể tranh thủ khám phá bỗng nhiên, cảnh quan của thành phố phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. bãi biển Mỹ Khê bờ biển Mỹ Khê được mệnh danh là 1 trong các bờ biển xanh và sạch nhất ở Việt Nam. Ko chỉ được bất chợt giảm giá cho cảnh quan hoàn hảo có núi, mang biển, sở hữu bờ cát trắng, bờ biển Mỹ Khê còn thu hút bạn bởi vẻ đẹp rất riêng. Sóng ở đây ko quá lớn, nờ cát trắng trải dài mịn, hành khách với thể thoả thích chơi các môn thể thao dưới nước như bơi lội, chèo thuyền kayak, cưới cano nước, lặn biển… bên cạnh đó đến Đà Nẵng vào tháng 6/2016, bạn còn được chứng kiến những màn tranh tài của các vận cổ vũ bóng chuyền bãi biển hàng đầu Châu Á diễn ra tại bờ biển Mỹ Khê. bảo tồn Chăm Tranh thủ lúc chưa mang các trận bóng chuyền bãi biển, hành khách hãy đi khám phá bảo tồn Chăm – 1 trong các địa danh tour du lịch chẳng thể bỏ lỡ của Đà Nẵng. Bảo tồn Chăm nằm bí quyết biển Mỹ Khê chỉ khoảng 5km, khách du lịch với thể chọn lựa đa dạng phương tiện khác nhau để đến khám phá nền văn hóa ma lanh cả nghìn năm của dân tộc Chăm pa. không chỉ mô phỏng lại những kiến trúc, các tác phẩm điêu khắc đỉnh cao của người Chăm pa mà tới bảo tồn, khách tham quan còn có cơ hội Đánh giá tín ngưỡng của các người Chăm cổ, cuộc sống sinh hoạt của người dân. Ngũ Hành Sơn Ngũ Hành Sơn được mệnh danh là kỳ quan tạo hóa đã ban cho Đà Nẵng, gồm 5 ngọn núi đứng liền kề bên nhau tạo nên 1 tác phẩm điêu khắc tự nhiên mà không địa điểm nào sở hữu được. Tới thăm Ngũ hành sơn, các bạn sẽ được trải nghiệm những điều mới lạ: khám phá làng đá núi sông, Tìm hiểu quá trình tạo nên những bức tượng điêu khắc đá, chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ kình tọa lạc sâu trong lòng hang đá rêu phong đã cả ngàn nằm… Bà Nà Hill 1 trong những địa danh không thể bỏ qua lúc tới Đà Nẵng ấy là “tiên cảnh Bà Nà Hill. Tọa lạc ở độ cao gần 2000m trên mực nước biển, Bà Nà Hill với khí hậu nói quanh năm mát mẻ, tương đối se se lạnh. Để lên tới đỉnh Bà Nà, khách tham quan sẽ được trải nghiệm hệ thống cáp treo cao nhất toàn cầu, đưa hành khách lạc vào 1 toàn cầu khác có sắc hoa đua thắm, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi… Bà Nà giống như một Châu Âu thu nhỏ với phần đông địa điểm du lịch cho các bạn khám phá và hưởng thụ. Khám phá Bán đảo Sơn Trà Bán đảo Sơn Trà được xem là "lá phổi xanh" của Đà Nẵng nhờ khu bảo tàng tình cờ lưu giữ hệ động thực vật phong phú, phổ quát. 1 Trong các địa điểm du lịch hấp dẫn nhất của Bán đảo Sơn Trà chính là ngôi chùa Linh Ứng mang ượng phật bà Quan Âm được ghi nhận cao nhất Việt Nam (67 m) với 17 tầng tháp. Có thế tựa mình vào núi, tượng Phật bà hướng mắt ra biển Đông để cầu cho sóng yên ổn biển lặn, phù hộ những người dân làng chài dưới chân múi cơm no áo ấm, mùa màng bội thu. Đèo Hải Vân Đèo Hải Vân được mệnh danh là con đèo cuốn hút nhất Việt Nam nối liền giữa Đà Nẵng và Huế. Đèo Hải Vân tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn, trông ra biển mang một bên là vách đá cao lừng lững, 1 bên là vực sâu. Vào những ngày đẹp trời, đứng trên đèo Hải Vân, khách tham quan sở hữu thể thấy hơi rõ 1 phần thành phố Đà Nẵng, cảng Tiên Sa – bán đảo Sơn Trà, cù lao Chàm,… và những bãi cát vàng chạy dài ấp ủ lấy mặt nước bát ngát trong xanh của biển.
 3. thương hiệu Ronald Jack thuộc Delta Coporation có hội sở tại Singapore and nhà máy sản xuất đặt tại Malaysia. Bài viết sau đã cung cấp các thông tin tạo cho hành khách Việt Nam có khả năng sắm dàn máy chấm công Ronald Jack Malaysia chính hãng. điểm nổi bật của Brand Name Ronald Jack Malaysia tên thương hiệu Ronald Jack Malaysia là một trong các Brand Name to cao cấp trái đất nằm trong lĩnh vực của bọn họ. Các dòng thiết bị mà họ bán gần giống như mang lại một giải pháp bổ ích, an toàn, hạn chế Ngân sách chi tiêu cho bạn bao gồm nhiều ưu điểm như: thương hiệu Ronald Jack siêu đình đám Chi phí dòng sản phẩm siêu cạnh tranh và đối đầu đối với những sản phẩm cộng loại trên thị phần. kiểu cách đa dạng, nhiều chủng loại để khách hàng lựa chọn với độ bảo mật cao. cấu tạo đơn giản hơn nhiều, gọn nhẹ, tiện lợi người sử dụng. chất lượng dịch vụ tốt, dịch vụ bảo hành sau bán sản phẩm chu đáo. vì thế tại thị trường tiêu dùng VN, hết sức thu hút khách hàng vẫn kinh doanh buôn bán thường xuyên tổ chức chăm sóc & có nhu cầu chọn máy chấm công Ronald Jack chính xác Malaysia để đáp ứng càng tốt hơn cho chuyện buôn bán kinh doanh của mình. chọn máy Ronald Jack chính xác Malaysia ở đâu? Tin mừng là sẽ có một số tổ chức, cửa hàng phân phối các dòng sản phẩm Ronald Jack Malaysia đã có mặt chính thức tại VN and hành khách có thể tậu đc sản phẩm đảm bảo unique qua các kênh bán này. Trong đó cần nói tới doanh nghiệp cổ phần đầu tư & buôn bán ZKTeco (viết tắt là ZKTecovn). ZKTeco được coi là một tổ chức lớn đi đầu nằm trong lĩnh vực thiết bị chấm công, thiết bị kiểm soát và điều hành ra vào cửa và một số trong những lĩnh vực khác tại Việt Nam. Do đó, ZKTeco đã là một thương hiệu chữ tín and quen thuộc. thông qua tổ chức ZKTeco quý khách rất có thể tiếp cận đồng loạt dòng sản phẩm Ronald Jack Malaysia với giá cả khôn cùng hài hòa và hợp lý cũng như máy chấm công vân tay, máy chấm công khuôn mặt, máy chấm công kiểm soát điều hành cửa, máy tuần tra bảo đảm, khóa cửa vân tay, máy chấm công wifi…Bên cạnh đấy doanh nghiệp cũng buôn bán phổ biến sản phẩm của một số tên thương hiệu lớn trên nhân loại cũng như ZKTeco, ASKProxima, Casio, Phillips, Everest, LifeSize… kế bên sản phẩm uy tín, giá trị khuyến mãi cho doanh nghiệp thì ZKTeco còn đc ăn khách hàng ưu thích bởi hình thức hỗ trợ, tư vấn và giải thích, tiến hành lắp ráp and sửa chữa thay thế vô cùng bài bản & nhiệt huyết. Điều ấy đã đưa về sự hài lòng cho đa số các hành khách đã từng sắm dòng sản phẩm của ZKTeco.
 4. bình chọn Cổng dò kim loại sân bay kim khí cho tổ chức Metor 150 Cổng dò kim loại cho công ty kim loại Metor 150 đc ngoại hình để dùng tại điểm đè nén lựa chọn an toàn để chắt lọc đã từng cá nhân vào nơi, hoặc căn nhà đc bảo mật cao cho các đồ dùng thể đáng ngờ như súng & dao. Metor 150 dễ sử dụng có những tính năng trẻ trung và tràn trề sức khỏe dễ người sử dụng Cổng dò kim loại ZKTeco - mã Metor 150 là 1 thiết bị chiếm hữu lên đường từ hãng Repiscan, vật dụng dùng để làm lắp rộng lớn cho các nơi đề nghị sự an toàn tuyệt đối như công sở chính phủ , tòa án, nhà pha. thông số kỹ thuật Cổng dò kim loại an ninh kim khí Metor 150 tiếp sau đây là thông số kỹ thuật kĩ thuật của Cổng dò kim loại xí nghiệp nhà máy. Hoặc khách du lịch vững chắc và kiên cố tham khảo phần nhiều các sản phẩm mọi công nghệ Cổng dò kim loại tự động kim khí cho doanh nghiệp nơi đây. kích cỡ Cao 2205 x bao la 755mm, trọng lượng 45.7kg, chuẩn mức âu lục Số công tác dò đc kiểu cách để đạt được dự định chuẩn mức an ninh nước ngoài and dò những kim dòng cụ thể 21 Số bước độ nhạy trong những chương trình để phát hiện chính xác những đối tượng người tiêu dùng, mục tiêu 100 căn sửa theo ý mình hoặc thủ công bằng tay điều chỉnh đc âm lượng & âm lượng của tín hiệu khuyến cáo Đặt được 10 tần số quản lý tiêu xài lúc thi công diện tích lớn cổng chuẩn mức bảo đảm an toàn IP 20 (EN60529) năng lượng điện áp 90-264 VAC, 45-65 Hz, công suất 35W công dụng buổi giao lưu của cổng soi kim khí Metor 150 Cuộn dây đang được cấp bằng bản quyền sáng tạo Geometry 21 lịch trình bắt gặp được dáng dấp để đạt được dự định an ninh nước ngoài chuẩn mức và để bắt gặp kim dòng cụ thể. 100 độ nhạy bước trong mỗi chương trình để bắt gặp chính xác những mục tiêu đối tượng . Hiệu chỉnh chủ động hoặc thủ công bằng tay hiệu chuẩn, thuở đầu & định kỳ là ko nhu cầu . có chế độ tối yêu cầu là 50 thành viên gia đình cho từng phút , không bị dừng bởi những giải quyết tín hiệu nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa số . Miễn dịch có một không hai nghiên cứu các nhiễu điện bên bên cạnh , chẳng hạn như lắp càng nhiều X-quang , dòng sản phẩm tính hoặc screen CCTV. bởi vì những cửa hàng tiếp tục chuyển động , không khi làm sao vững chắc và kiên cố quăng, thông qua hoặc ngã 1 vũ khí trải qua mà ko bắt gặp . những Metor 150 có tải trọng nhẹ , mobile, and tiện lợi luân chuyển, thiết lập và đang chạy, sẽ có khả năng được lắp ráp đạt được dự định bởi một người thân trong vòng chưa đầy 15 phút. với mã truy vấn để ngăn chặn việc lập những trang bị nhái giả mạo. Hiệu chỉnh độ nhạy theo ý mình cho mau lẹ and dễ dãi thiết lập . Chỉ thị cảnh báo khối lượng chỉnh sửa and giai điệu cho âm lượng chỉ thị báo . Ảnh báo động. dùng LED red color and một trang bị thị thanh kẻ ngang cho biết kích thước đối tượng người sử dụng ảnh hưởng. các ứng dụng Walk Through Metal Detector Metor 150 sảnh bay. hải quan. Nhà đồ vật năng lượng điện tử. phòng đồng đội dục. Tòa án Công lý. phòng xét xử. khám đường. buồng VIP. Vũ trường. quán bar Cơ quan công dụng, văn phòng. Showroom ngay sở hữu VietnamSmart.net và để được giải thích và tư vấn nhiều phần thông tin tỉ mỉ về vật dụng Cổng dò an ninh vũ khí Metor 150 bạn vững chắc các đại lý ngay với VietnamSmart Cửa Hàng chúng tôi. và để được giải thích ko mất tổn phí, Báo Giá kịp thời nhất trong vòng 1 nốt nhạc. tới có VietnamSmart bạn sẽ được mang các đồ vật hàng hiệu Ngân sách phải chăng nhất. lắp ráp tại nhà rất dễ dàng. giải thích bảo đảm nhiều năm hạn. khẳng định khiến cho lý tưởng bất kì người tiêu dùng như thế nào. quan hệ ngay. ▌Hotline: 093.6611.372. Xem mọi các đồ vật về : https://www.linkedin.com/pulse/cong-do-kim-loai-bui-duc-hanh Vietnamsmart.net hân hạnh được dịch vụ khách du lịch !
 5. Cổng xoay 3 càng vns là dòng sản phẩm cửa cổng tự thực hành kiểm soát điều hành việc truy cập vào những trạm, bến cảng, check vé, tạo thành 1 đường đi mang trơ tráo tự & hiện đại , & những nhân viên ra vào bất hợp pháp có thể bị cấm. Khu Vực thường tiến hành lắp ráp bộ máy cổng xoay là: Quanh Vùng điều hành và kiểm soát nhân viên và vị khách truy vấn cửa, phương tiện công, hành lang công ty, biệt thự, ngân hàng, hotel, shop, công viên, xây cất trang web, bảo tàng, cửa hàng bán lẻ, nhà ga đường sắt and sảnh bay vv . TÍNH NẲNG đặc biệt Cổng xoay 3 càng ATG 120 tự động khóa: sau khi đọc thẻ, nếu sử dụng không đi qua trong một quãng thời gian ổn định, cửa xoay đã tự động khóa lại. - sẽ có khả năng sử dụng quay một chiều hoặc hai chiều. - lúc mất điện, cánh tay đã tự động gập vào để sử dụng rất có thể qua lại dễ ợt. - tính năng tự khóa: sau khi sử dụng đi qua, cánh tay vẫn chủ động khóa lại. - đèn LED chỉ dẫn hường đi cho dùng. ➤➤➤ XEM THÊM: https://vietnamsmart.net/sp/cong-xoay-3-cang-atg-120/ cấu hình Cửa xoay 3 càng zkteco ATG 120 - Size: 480x280x960mm - Mở Khóa time: 0.2s - Pass rate: 35 person /min - Pass width:≤550mm - Input : 100V~240V - Driving voltage: 24v - Environment: -25~+70 - Power consumption:50w - Input: 12v dry liên hệ. - 304 stainless steel - Steel cut by laser - The least welding portion polished properly - Original finish kept - Automatic arm drop
 6. tính năng kỹ thuật Cổng xoay tự động barrier Luxe ✦ vận tốc đóng mở sẽ có khả năng điều chỉnh đc. ✦ khả năng điều khiển đóng mở bằng nút ấn. ✦ chế độ chủ động hạ nên. sau khi làm xong mở 1 thời gian, đề nghị đang chủ động đóng lại. quãng thời gian này đã được đặt trước & rất có thể chỉnh sửa đc ✦ đề xuất Barrier chắn cổng có công dụng tự hãm theo cả 2 chiều. ✦ lúc mất năng lượng điện, có thể mở ly hợp (bằng chìa khoá) để nâng hạ đề nghị dễ ợt. ngoài ra, barrier còn được lắp đặt (option) một mạch tinh chỉnh để sẽ có khả năng dùng sở hữu nguồn ắc quy quanh đó khi mất năng lượng điện lưới. ✦ sẽ có khả năng nối ghép mang dòng thiết bị tinh chỉnh và điều khiển không chạm bằng sóng vô tuyến ✦ có khả năng ghép nối mang những dòng thiết bị an ninh như: đèn nháy khuyến cáo, cảm biến bình an, vòng cảm biến từ … ✦ sẽ có thể ghép nối sở hữu các thiết bị kiểm soát vào ra như: chìa khoá điện, khóa số năng lượng điện, những đầu dọc card. giới thiệu về Barie chắn cổng theo ý mình Luxe Cửa xoay barrier tự động LUXE đc đã nhập vào các tính năng mới nhất, vận động 24/24. chống gỉ, chống bụi, nên vận động thấp trong cả bên cạnh trời hoặc trong ngôi nhà. Nó là thẳng và được khiến cho bằng thép mạ kẽm. xẹp tĩnh năng lượng điện rất là đẹp mắt. sản phẩm thực hiện bằng kiểm soát các bạn and đồ vật ra vào khoanh vùng cấm. ứng dụng của dòng sản phẩm Cong xoay tu dong Barrier Luxe ở đây chính là vật thịnh hành dùng kiểm soát bình yên cổng ra vào tại các bãi giữ xe, khu cao ốc, trọng tâm thương mại với tỷ lệ ra vào đông đề nghị thời kì đóng mở nhanh chóng. với luận điểm khiến cho câu hỏi ở mức năng lượng điện áp rẻ, khả năng làm việc ở môi trường xung quanh khắc nhiệt, vận tốc đóng mở cực nhanh. có tác dụng vận động khi mất điện có trang hoàng hung quy công năng lớn. lựa chọn Barrier chủ động Luxe cho tòa tháp, dự án bảo vệ bình an là sự việc đảm bảo an toàn lớn nhất về mặt kinh tế và hiệu quả. Barrier tự động Luxe đc lắp ráp ở những khu vực cũng như cổng ra vào các nhà máy, xưởng bán để cai quản nhân viên, công nhân. Hoặc kiểm soát và điều hành ở những Khu Vực để xe, trông xe. căn nhà, Quanh Vùng khách sạn cao ốc. ➤➤➤ XEM THÊM: https://vietnamsmart.net/sp/barrier-tu-dong-luxe/ thông số kỹ thuật kĩ thuật Cong xoay tu dong Barrier chủ động Luxe Cổng xoay barrier tự động Luxe là thứ khiến cho bạn điều hành và kiểm soát lối vào phải chăng nhất. tiếp sau đây là một số thông số kỹ thuật mọi công nghệcho sản phẩm này của VietnamSmart.net. du khách với thể tham khảo qua. Độ lâu năm lớn nhất của cánh tay 2,5m · thời gian đóng mở: 2,2s · Nguồn điện: 220V/110V 60/50Hz · điện năng tiêu thụ: 250W · hoạt động trong môi trường thiên nhiên nhiệt độ 40ºC tới 85ºC · Kích thước: 200 x 320 x 1154 mm · Trọng lượng: 38kg
 7. Cổng xoay 3 càng tripod Y148 được coi là một loại cổng an ninh phân làn hiện đại, cấu tạo rất đẹp, gia công bằng chất liệu thép bóng loáng có tác dụng cùng nhau kết hợp mang những hệ điều hành chấm công bình thẻ từ, vân tay, nhận dạng khuôn mặt. đào bới về Cửa xoay 3 chạc Y148 Hãng sản xuất: Đài Loan Trung Quốc Bảo hành: 12 tháng Cửa xoay tripod Y148 đc tạo ra trên máy theo các mẫu bởi vậy bao gồm cả những bộ phận được tạo ra vô cùng đích thị và hoạt động ổn định. buộc phải gạt theo 1 hay hai hướng phụ thuộc vào chỉnh sửa của doanh nghiệp. những tác dụng chính của cổng tay xoay 3 chấu Y148 tiếp sau đây là thông số kỹ thuật và công dụng nổi trội của Cửa xoay 3 chấu Y148 hành khách hãy cùng Vietnamsmart đi hướng đến chi tiết. and bình chọn về dòng sản phẩm này nhé. + chủ động khóa: sau khi làm xong xem thêm thông tin card, trường hợp dùng không đi qua trong một quãng thời gian nhất định, cửa xoay vẫn theo ý mình khóa lại. + có khả năng dùng quay một chiều hoặc hai chiều. + lúc mất điện, cánh tay vẫn chủ động gập vào để dùng sẽ có thể qua lại dễ dãi. + tác dụng tự khóa: sau khi làm xong dùng đi qua, cánh tay đã tự động khóa lại. + đèn LED chiếu sáng chỉ dẫn hường đi cho sử dụng. Hoặc không những thế ZKTeco Cửa Hàng chúng tôi cũng đã bán các loại Cổng xoay 3 càng tripod khác tại links : https://zktecovn.com/tripod-thanh-chan-ba-cang/ thông số kỹ thuật cổng tripod Y148 + Nguồn: 220VAC, 50Hz + năng lượng điện năng tiêu thụ: 30W + chuyển động trong môi trường nhiệt độ: -15oC tới 60oC + Kích thước: 1200 x 280 x 980 mm + Độ mênh mông cánh tay: 550 mm + Lưu lượng qua lại: 35 người/phút + Trọng lượng: 52 kg những thiết tùy chọn đi cùng - nút bấm từ xa - Bộ điều khiển từ xa - Nút bẩm - hệ thống đầu đọc thẻ RFID - đồ dùng tư phụ bộ máy cong xoay ba chac Y148 cùng nhau kết hợp với hệ thống chấm công vân tay, thẻ RFID Nitgen NAC5000. phần nhiều Info về dòng sản phẩm hành khách vui tươi quan hệ ZKTeco VN - hotline: 093.6611.372