• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phuongtran699600

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  8
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About phuongtran699600

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cầm đồ sổ đỏ là hình thức vay vốn, hạn mức tùy vào nhu cầu của khách hàng. Không giống như những sản phẩm cầm đồ khác, cầm sổ đỏ thường phức tạp và rắc rối hơn nhiều. Tuy nhiên, đến với dịch vụ cầm đồ Việt Money, để cầm sổ đỏ hoặc cầm những giấy tờ nhà đất khác, bạn chỉ cần thực hiện những bước như sau: Đăng ký cầm cố tại Vietmoney hoặc gửi hồ sơ nhà đất qua contact@vietmoney.vn Nhân viên Công ty sẽ đến thẩm định nhà đất trực tiếp và xác minh tranh chấp tài sản (nếu cần) Viet Money sẽ báo giá sau 1/2 ngày làm việc và chuẩn bị sẵn hợp đồng vay vốn cho bạn Hẹn giờ phù hợp để tiến hành thủ tục cần thiết tại Công ty hoặc Phòng công chứng gần nhất Khách hàng sẽ nhận giải ngân tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay sau khi ký và bàn giao đầy đủ giấy tờ Điều kiện cầm sổ đỏ Là công dân Việt Nam trên 18 tuổi Sổ đỏ chính chủ, minh bạch, không có tranh chấp hay kiện cáo Không có nợ xấu ở ngân hàng hay những công ty tài chính khác Có phương án thanh toán khoản vay Hồ sơ cầm sổ đỏ Sổ đỏ Hộ khẩu photo (Mang theo bản gốc để đối chiếu) Chứng minh nhân dân photo (Mang theo bản gốc để đối chiếu) Giấy đăng ký kết hôn photo (Nếu 2 vợ chồng cùng trong 1 hộ khẩu thì có thể bỏ qua) Một số lợi ích khi cầm sổ đỏ tại dịch vụ cầm đồ online Thủ tục đơn giản, nhanh chóng Chỉ cần sổ đỏ hợp pháp Nhận tiền nhanh, tổng số tiền phù hợp với tài sản thế chấp Hy vọng những chia sẻ về cầm đồ sổ đỏ của chúng tôi sẽ hữu ích đối với bạn. Ngoài cầm sổ đó, với Vietmoney bạn cũng có thể cầm các loại tài sản khác như: cầm giấy tờ nhà đất, cầm máy ảnh, cầm sim số đẹp,... Mong là Vietmoney và quý khách sẽ có cơ hội được đồng hành, hợp tác trong tương lai gần! Hãy liên hệ với chúng tôi: – Đăng ký online: Việt Money – Email: Contact@vietmoney.vn – Hotline 24/7: 1900 8009
 2. Khi nhắc đến thương hiệu đồng hồ có thể kết hợp giữa nét đẹp cổ điển và vẻ đẹp đương đại thì chỉ có Fossil mới có thể đáp ứng tiêu chuẩn này. Và nếu bạn đang sở hữu 1 trong 4 mẫu Fossil và bạn đang gặp khó khăn về tài chính cá nhân, đây là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn đi cầm đồng hồ giá ưu đãi. Townsman Multifunction Navy Thiết kế lộ xương là đặc điểm nổi bật nhất tạo nên phong cách của đồng hồ này. Với sắc xanh navy huyền bí, vàng hồng ấm áp của vỏ đồng hồ càng giúp cho Navy thêm vẻ nam tính và phong trần. Townsman Automatic Phô bày tất cả - Đó là những gì bạn có thể nhấn mạnh ở mẫu đồng hồ này. Nhằm mang lại cảm giác cổ điển, Fossil để lại ký tự La Mã tượng trưng các vạch chỉ giờ. Swiss-made Chronograph Leather Đây là mẫu đồng hồ hoàn hảo giữa nét cổ điển và đương đại Swiss-made Day Leather Black Là một người đi theo chủ nghĩa tối giản Minimalism, những mẫu đồng hồ không cầu kỳ mà vẫn đầy tinh tế như Day Leather là sự lựa chọn mà bạn không thể bỏ qua. Và tôi tin rằng khi bạn muốn đem 1 trong 4 món bảo vật này đi cầm, Vietmoney - chuỗi cầm đồ uy tín mà bạn có thể trông cậy vào. Ngoài ra thì dịch vụ còn cung cấp nhiều sản phẩm khác như cầm trang sức giá cao, cầm xe máy, cầm sổ nhà đất,...
 3. Với mỗi thương hiệu đồng hồ hàng hiệu thì sẽ có riêng bộ sưu tập tri ân dành riêng cho nó, với mục đích tạo dựng sự khác biệt cho thương hiệu. Dù chỉ mới ra mắt công chúng vào 1988 thế nhưng Frederique Constant được xem là một trong những biểu tượng “sống mãi theo thời gian” của giới mê đồng hồ chính hiệu. Dòng đồng hồ dây da là điểm khác biệt của thương hiệu này, với độ bền cao, khó bong tróc, và thấm nước. Một mẹo bảo quản đồng hồ FC đó là hạn chế để dây da tiếp xúc với nước hay hóa chất tẩy rửa, đặc biệt là khi trời có mưa hay điều kiện tiếp xúc nhiều với nước. Bên cạnh đó nhiệt độ là một yếu tố quan trọng để bảo quản chất lượng dây da, vì vậy bạn không nên để đồng hồ ở gần lò sưởi, lò nướng, TV, tủ lạnh,... Nếu bạn có thể duy trì chất lượng để cầm đồng hồ uy tín giá cao, đặc biệt là ở phần dây da, thì khi cầm đồng hồ bạn sẽ nhận giá thành cao hơn rất nhiều. Theo quan điểm của tôi, đó là tìm kiếm ngay dịch vụ cầm đồ uy tín của Vietmoney. Dịch vụ cầm đồ này còn cung cấp gói sản phẩm cầm đồ khác như đi cầm đồ trang sức quý hiếm, cầm laptop, cầm sổ đỏ,... Chúc bạn may mắn trong việc cầm đồ của mình!
 4. Đồng hồ là linh kiện không thể thiếu đối với mỗi quý ông lịch lãm, tuy nhiên ngoài mục đích công việc thì đồng hồ phiên bản thể thao còn là sự lựa chọn khác đáng tin cậy. Và khi nói về mảng đồng hồ thể thao thì tín đồ mê đồng hồ không thể không nhắc đến Patek Philippe. Với đặc điểm khung và mặt số tuân theo thiết kế hình bát giác tròn và dây cao su có khả năng chống nước mặn, mồ hôi, và tia cực tím cực tốt, Patek Philippe đã chứng minh họ là thị trường đồng hồ thể thao dành riêng cho bạn! Thế nhưng sẽ có lúc đi cầm đồng hồ chuyên nghiệp giá cao của bạn là một điều không thể tin nổi, vậy thì bạn cần làm gì để cầm đồng hồ của bạn một cách hiệu quả với lãi suất thấp nhất? Tìm đơn vị cầm đồ uy tín, chuyên nghiệp, và đảm bảo an toàn. Theo kinh nghiệm đi cầm đồ lâu năm của tôi, cầm đồ uy tín Online từ Vietmoney là một trong những doanh nghiệp bạn cần quan tâm hơn cả. Dưới đây là một số tiêu chí chính mà Vietmoney một dịch vụ có thâm niên kinh nghiệm được yêu cầu: Dịch vụ có thâm niên hoạt động lâu năm Dịch vụ có quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp Dịch vụ có quy trình cầm đồ và định giá minh bạch và tin cậy Dịch vụ có nhiều chi nhánh ở gần địa phương bạn Bạn có thể lựa chọn những hình thức cầm đồ khác như chuỗi hàng cầm trang sức quý hiếm, cầm điện thoại, cầm laptop,...
 5. Đối với những quý ông lịch lãm trên toàn thế giới, đồng hồ nam Omega là một thương hiệu hàng đầu mà bất cứ tủ đồ của quý ông nào đều phải có. Và có 6 mẫu đồng hồ Omega nổi bật và đẳng cấp nhất mà bạn không thể bỏ qua nếu bạn muốn cầm đồng hồ an toàn cao cấp: Constellation Globemaster Omega Co-Axial Mẫu đồng hồ là sự kết hợp giữa chất liệu vàng 18k độc quyền của hãng và thép không gỉ. Về thiết kế thì đồng hồ vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng với mặt số Pie Pan năm 1952. Constellation Globemaster Omega Co-Axial II Constellation Globemaster Omega Co-Axial III Constellation Globemaster Omega Co-Axial IV Constellation Globemaster Omega Co-Axial V Constellation Globemaster Omega Co-Axial VI Và những mẫu đồng hồ này mang một mức giá cực cao, dao động từ 100-200 triệu, vậy thì việc bạn cần làm ngay làm tìm kiếm dịch vụ cầm đồ uy tín chuyên nghiệp nhất! Tôi kiệt liệt khuyến khích bạn lựa chọn dịch vụ cầm đồ lãi suất thấp Vietmoney cho món tài sản quý báu của bạn. Ngoài ra thì chuỗi cầm đồ còn có những dịch vụ khác như cầm vật trang sức TpHCM, cầm điện thoại, cầm laptop,... Hãy lựa chọn ngay một chuỗi tiệm cầm đồ uy tín và chuyên nghiệp dành riêng cho bạn!
 6. Nếu bạn đang đọc những dòng này, tôi tin rằng bạn đã biết rằng Hublot thuộc top những thương hiệu đồng hồ xịn xò nhận được sự quan tâm đặc biệt với mỗi tín đồ đeo đồng hồ chính hiệu. Và điều làm nên sự khác biệt của đồng hồ Hublot Chronograph đó là tính năng vượt trội và tân tiến Chronograph. Đây là hướng dẫn đơn giản nhất để sử dụng đồng hồ Chronograph (trích từ nguồn của Likewatch): “...Khi khởi động chức năng Chronograph, kim giây ở vị trí trung tâm sẽ chạy. Khi nó chạy hết một vòng, 1 trong 2 kim hiển thị phút sẽ nhảy lên một nấc để đếm số phút. Sau khi ngừng chức năng Chronograph, số thời gian được đo được hiển thị trên mặt đồng hồ là số giờ được đếm….” Chính vì sự vượt trội của Chronograph mà đã làm nên nét nổi bật của thương hiệu Hublot, và điều đó làm giá thành đồng hồ này thuộc top giá cao. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc một khi bạn đã chấp nhận đem cầm đồng hồ uy tín an toàn Hublot này thì bạn cần lựa chọn ngay cửa hàng cầm đồ chuyên nghiệp và uy tín với kinh nghiệm hoạt động lâu năm. Và đây là điều tôi muốn bạn thực hiện ngay bây giờ: Liên hệ ngay dịch vụ cầm đồ trang sức ở TpHCM Vietmoney! Vâng, tôi không nói suông đâu, vì đây là những tiêu chí mà Vietmoney lấy làm kim chỉ nam từ những ngày đầu tiên khởi nghiệp dịch vụ: Cửa hàng cầm đồ có thâm niên hoạt động lâu năm Cửa hàng cầm đồ có quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp Cửa hàng cầm đồ có quy trình cầm đồ và định giá minh bạch và tin cậy Cửa hàng cầm đồ có nhiều chi nhánh ở gần địa phương bạn Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy lựa chọn ngay dịch vụ chuỗi cầm đồ uy tín bậc nhất TpHCM ngay bây giờ!
 7. Là một tín đồ đồng hồ hàng hiệu, Big Bang Sapphire là dòng đồng hồ mà bất cứ ai đều phải biết đến: Với lớp vỏ chế tác từ sapphire và sự kết hợp công nghệ tiên tiến của Hublot, đây là sự lựa chọn mà bất cứ dân mê đồng hồ nào cũng không thể bỏ qua. Nhưng có một điểm trừ lớn ở mẫu đồng hồ này là lớp vỏ Sapphire có độ bền không cao và vô cùng dễ vỡ và dễ trầy xước. Và sẽ có những khoảnh khắc không may mắn hay bất thành thì bạn vô hình trung cũng sẽ cầm chiếc đồng hồ Hublot phiên bản Sapphire quý giá này. Vậy nên nếu bạn vẫn đang đọc những dòng này và bạn đang sở hữu chiếc đồng hồ H&S chính hiệu: hãy lựa chọn ngay dịch vụ cầm đồ chuyên nghiệp Vietmoney. Tôi thành thật với bạn, vì với kinh nghiệm cầm đồng hồ của tôi, tôi hiểu rằng Vietmoney đã và đang đáp ứng đầy đủ những tiêu chí tạo nên tiệm cầm đồ uy tín bậc nhất Sài thành: Cửa hàng cầm đồ có thâm niên hoạt động lâu năm Cửa hàng cầm đồ có quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp Cửa hàng cầm đồ có quy trình cầm đồ và định giá minh bạch và tin cậy Cửa hàng cầm đồ có nhiều chi nhánh ở gần địa phương bạn Bên cạnh đó thì bạn có thể lựa chọn những cách cầm đồ khác như đi cầm đồ trang sức, cầm smartphone, cầm máy tính,... Gọi điện ngay dịch vụ cầm đồ uy tín cao Vietmoney và bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc nữa vì đã nghe lời khuyên của tôi đâu!
 8. Đồng hồ Tissot được biết đến là thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ chính hiệu mà bất cứ tín đồ đồng hồ nào cũng phải biết đến. Cho dù là buổi hội họp, tiệc tùng, đám cưới, picnic,... thì Tissot vẫn là món phụ kiện nổi bật với mọi ánh nhìn xung quanh bạn. Những thiết kế mang lại cảm giác cổ điển, đơn giản nhưng không kém phần lịch thiệp, đặc biệt là khi bạn kết hợp dây da nâu sáng màu với mặt đồng hồ. Nhưng đôi khi vì những khó khăn tài chính mà bạn buộc phải đi gặp cửa hàng cầm đồng hồ an toàn Tissot quý báu của mình… Dù không muốn làm bạn buồn tí nào, nhưng tôi buộc phải tiết lộ với bạn sự thật bàng hoàng khi đi cầm đồng hồ: Nếu không lựa chọn đúng dịch vụ cầm đồ thì đồng hồ Tissot của bạn sẽ bị tráo nè, bị đổi linh kiện nè, rồi bị hư hỏng này nọ nữa,... Vì vậy bạn cần hiểu một điều rằng không gì quan trọng hơn việc tìm ra dịch vụ cầm đồ uy tín, tin cậy, và chuyên nghiệp cho bảo vật Tissot của chính mình! Theo kinh nghiệm của tôi thì những tiêu chuẩn cầm đồ đã làm nên thương hiệu Vietmoney cầm đồ lãi suất ưu đãi uy tín ở TpHCM: Cửa hàng cầm đồ có thâm niên hoạt động lâu năm Cửa hàng cầm đồ có quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp Cửa hàng cầm đồ có quy trình cầm đồ và định giá minh bạch và tin cậy Cửa hàng cầm đồ có nhiều chi nhánh ở gần địa phương bạn Bạn có thể lựa chọn những cách cầm đồ khác như cầm đồtrang sức đảm bảo, cầm smartphone, cầm máy tính,... Hãy lựa chọn dịch vụ cầm đồ uy tín Vietmoney ngay cửa hàng cầm đồ Vietmoney và bạn sẽ không bao giờ thất vọng vì lựa chọn dịch vụ này đâu!