• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thích Đủ Thứ

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  370
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thích Đủ Thứ

 1. Trận này có mùi nhen! Tối nay ngủ ngon nhé!
 2. Cuối cùng ông Obama cũng đã khuất phục trước lợi ích nhóm! Bước tiếp theo của ông có lẽ sẽ là tấn công Iran, Bắc Triều Tiên và bật đèn xanh cho 1 cuộc đụng độ ở khu vực Tây Nam Thái Bình Dương để đáp ứng nhóm lợi ích này. Điều này có thể bù đắp cho ông số lượng phiếu bị thiếu hụt trong lần tranh cử tới do người Mỹ da màu thất vọng khi đã đặt niềm tin ở khẩu hiệu tranh cử của ông "the change we need"!
 3. Là người có tập tọe chơi cây, chịu khó đi xem triển lãm và đặc biệt dịp 1000 năm Thăng Long cũng được thưởng lãm tất cả các tác phẩm sinh vật cảnh và cổ vật trưng bày tại 2 địa điểm: Hoàng Thành Thăng Long và Bảo tàng Hà Nội, tôi cũng nhớ tác phẩm của ông Vững cùng với mấy tác phẩm cây sanh hình Khuê Văn Các. Tuy nhiên, thành thật mà nói giống như đại đa số các tác phẩm trưng bày khác, tác phẩm này chỉ thiên về chủ đề, ý nghĩa và đáng ghi nhận tâm huyết của tác giả. Về tính nghệ thuật của tác phẩm thì còn phải bàn nhiều, đặc biệt là cái cây được đưa lên trong cùng bài viết. Đành rằng vẻ đẹp không ở cặp má hồng thiếu nữ mà trong con mắt kẻ si tình, nhưng cái đẹp ở đâu cũng có chuẩn mực chung. Chả thế mà các cụ ta ngày xưa đề ra tiêu chuẩn phụ nữ đẹp phải mặt trái xoan, mũi dọc dừa, lông mày lá liễu, cổ kiêu ba ngấn, thắt đáy lưng ong ...
 4. Ngày hôm qua, lúc 8h tối đã trả xong!
 5. Trong thời gian vừa rồi cháu thấy rất trùng hợp. Thế giới có những biến động đầy bất ổn về chính trị, xã hội, lại được bổ sung bởi những bất trắc do thiên tai, tai nạn, chợt thấy số phận con người thật mỏng manh, vận mệnh của nhân loại cũng chả hơn là mấy. Thật trùng hợp, HBO, StarMovies, Max ... lại chiếu hàng loạt phim về sự đổ vỡ xã hội (capitalism: a love story), về cuộc sống con người sau 1 thảm họa nào đó (water world, 2012 ...). Nhớ lại câu nói của S.W. Hawking mà chú hay viện dẫn, càng thấy con người thật bé nhỏ! Vậy mà CNTB hay CN Marx bao năm qua vẫn tự cho là con người đã làm chủ thế giới, làm chủ vận mệnh của mình! Nếu câu nói của S.W. Hawking đúng, thì có hai vấn đề được đặt ra: 1 là việc nó (lý thuyết thống nhất đó) quyết định như thế nào, chúng ta vẫn chưa biết hay chưa thể biết? 2 là việc nó quyết định như thế nào là dựa vào hành động tiếp theo của chính chúng ta (loài người) như kiểu Ngộ Không cầu phép lúc nửa đêm, Lưu Bị tam cố thảo lư hay là phụ thuộc vào 1 yếu tố ngẫu nhiên nào khác? Thế giới bây giờ mong manh quá! Sau hành động tấn công Iraq năm 2003, cháu đã cảm thấy thế giới rẽ sang 1 hướng mới: chia rẽ hơn, mong manh hơn! Thiên nhiên đang chứng tỏ uy lực tuyệt đối của nó mà lũ lụt ở Thái Lan hiện nay là 1 ví dụ. Nếu nền văn hiến Việt giải mã được lý thuyết thống nhất đó thì ngày phục hưng của nền văn hiến Việt có lẽ không còn xa nữa!
 6. Theo mình, ko phải là các nhà sư lấy vợ mà câu này có tương quan với câu của Khổng giáo: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ý của câu này nghĩa là thay vì rao giảng về Phật pháp và tu tập cho cá nhân mình, hãy để Phật pháp đi vao cuộc sống: - Nếu hiểu Phật pháp và muốn tu tập, đầu tiên hãy giúp đỡ những người trong gia đình mình (tại gia) sống hướng thiện và làm việc thiện vì ai cũng có gia đình, gia đình cho ta cuộc sống, khi mất hết mọi thứ hư ảo ta vẫn còn lại gia đình; - Gia đình mình tốt rồi, hãy đối xử tốt với người xung quanh mình (tại chợ), trong những vất vả bon chen để mưu sinh hàng ngày; - Cuối cùng, nếu không làm được 2 việc đó, bất nhẫn vào chùa thì chỉ xếp hàng thứ 3 vì đó là người ích kỷ, thoát ly thực tế, như con đà điểu rúc đầu vào cát! Rộng hơn 1 chút, có thể thấy câu này súc tích nhưng rất biện chứng khi cho rằng nền tảng gia đình là quan trọng nhất. Nó thể hiện rất rõ sự Việt hóa Phật pháp bằng sự kết hợp giữa giáo lý giải thoát của nhà Phật nói riêng hay tôn giáo nói chung với phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt, đó là điều các tôn giáo khác chưa làm được và nó lý giải tại sao các tôn giáo khác khó phát triển ở Việt Nam. Xin mượn câu thơ nổi tiếng của cụ Nguyễn Đình Chiểu về vấn đề này: Thà đui mà giữ đạo nhà Còn hơn sáng mắt ông cha không thờ! Năm 2002, tôi có dịp ở cùng gần 2 tháng với 1 giáo sỹ đạo Hồi người ở đảo Aceh - Indonesia. Trong 1 lần nói chuyện rất cởi mở đêm Indonesia trước khi vào đảo Sulawesi, cậu ta có hỏi 1 câu rất khiêu khích: tôi không hiểu sao các bạn có thể sống mà không có niềm tin (nguyên văn: I wonder how can you live without belief?). Tôi đã trả lời, rất thật, rằng bạn nhầm, trước hết chúng tôi tin ở bản thân mình, sau đó chúng tôi biết ơn và tin tưởng gia đình mình, những người cho chúng tôi cuộc sống. Sau nữa, chúng tôi biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu để bảo vệ cuộc sống của chúng tôi. Sau cùng, chúng tôi mới biết ơn sông núi, trời đất đã nuôi dưỡng bao thế hệ của chúng tôi. Nguyên văn: You are wrong! We must believe in ourself fist! After that, we believe and thank our family and our ancestors, who gave us our life. The next thanks, we gave it to the martyrs, who protect our life. Last thanhks, we gave it to the country or the nature, in which we live life after life. Cậu ấy đã im lặng, có vẻ sau đó suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó, tôi mới biết hóa ra người nước ngoài còn biết về văn hiến Việt ít quá! Mà trách họ làm sao được, ngay người Việt còn nhận giặc làm cha, chưa biết hết những vinh quang thuộc về dòng giống của mình mà!
 7. Sorry vì mấy hôm rồi không cập nhật tình hình. Việc đã xảy ra là người đó khất hết lần này đến lần khác chưa trả được. Hạn cuối cùng là 12h trưa mai, thứ 3, 8/11/2011. Mong mọi người dự đoán lần cuối xem mình có phải trả thay hay ko? Trân trọng!
 8. Tình hình sẽ xấu nhanh đi rồi để tốt lên hay nó cứ dai dẳng mãi hả chú? Chủ nghĩa Marx đã bước đầu thất bại trên thực tế; chủ nghĩa tư bản xã hội tiến bộ Bắc Âu cũng bộc lộ những khiếm khuyết với vụ khủng bố Na-uy; thế giới đang mất đi trật tự vì Hoa Kỳ tự đánh mất tính chính danh của mình, Pháp mất đi ngọn cờ tự do - bình đẳng - bác ái, Anh vẫn đắm chìm với theo dõi cuộc sống Hoàng gia, cuối tuần xem bóng đá và chính trị nghe theo Mỹ, Đức mất đi sự ưu tú do vật lộn với quá trình đa sắc tộc hóa; quá trình phục hồi của lý thuyết Âm dương ngũ hành thuần Việt đang gặp nhiều khó khăn... Ai, ở đâu và khi nào sẽ làm Danko, lấy trái tim mình soi sáng cho nhân loại?
 9. Người Hồ chắc ko phải người Ấn Độ mà chắc là người Hồi mới là Ấn Độ. Câu "ngựa Hồ hí gió Bấc, chim Việt đậu cành Nam" cho thấy nước Hồ ở phía Bắc của nước Việt và/hoặc của nước Trung Hoa xưa!
 10. Đây là chiêu PR mới lạ cho thứ hàng xa xỉ là đá quý khi nền kinh tế bắt đầu vào khủng hoảng thôi chú ơi! BĐS bên nó bắt đầu reo từ cách đây gần 1 năm rồi! VN mình thì cũng đã hơn 1 tháng nay! Cháu chưa xem kỹ, nhưng Diễn đàn mình có mục hoặc topic nào chuyên về ẩm thực không nhỉ? Cháu cũng thích ẩm thực, mà chỉ thích những món dân dã chứ không thích những món chế biến cầu kỳ kiểu Tàu! Nhưng mà có 1 thời, dân mình có câu cửa miệng: Cơm Tàu, vợ Nhật, ở nhà Tây, không biết câu này xuất xứ từ đâu??? Có lẽ từ thời mà dân ta vẫn đang ước mơ được ăn no mặc ấm chăng?
 11. Người ta có câu: cùng tắc biến, đói đầu gối phải bò! Kẻ bắn con tê giác cuối cùng này có lẽ cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi! Nếu no đủ, phè phỡn như ông ở sở GTVT đi bắn bò tót mới đáng bị lên án! Những kẻ phè phỡn kia mới đáng bị săn đuổi, bắn bỏ! Nếu người dân được no đủ, phúc lợi xã hội tốt, ý thức sẽ cao và đã chẳng có chuyện đó xảy ra! Mừng 1 điều là tê giác Ja-va vẫn còn ở Indonesia. biết đâu 1 ngày đẹp trời nào đó, 1 đại gia nào đó muốn ngắm tê giác ja-va ở Nam Cát Tiên sẽ tài trợ mang ADN của nó đi nhân giống tại Nam Dương rồi mang về thả! Biết đâu đấy! :P :P :P
 12. Tin buồn là người bạn đến hôm nay vẫn chưa trả! Lý do được đưa ra là gia đình có người (bố) bị tai nạn xe máy. Hạn mới sẽ là thứ 4, 2/11/2011. Mình muốn xin mọi người dự đoán tiếp: 1. Người thân có bị tai nạn thật không? 2. Thứ 4 người này có trả không? Mình cũng đã chấp nhận, nếu thứ 4 bạn ấy ko trả, thứ 5 mình sẽ trả thay. Nếu thế thì cũng hơi buồn 1 chút nhỉ!
 13. Tây học nhưng thiếu hẳn cái hồn Việt, cái chặt chẽ của bố cục phương Đông. So với tranh thủy mặc hay tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống đều thua xa về bố cục. Chỉ hơn ở chi tiết tỉ mẩn thôi. So với các hình ảnh trong game online còn thua xa lắc xa lơ! Buồn!
 14. Hehehe, mình ko kinh doanh, chỉ là làm thủ tục về đất đai thôi. Hiện tại mình và 1 số người bạn khác có vướng mắc về thủ tục đất đai mà người bạn này có khả năng lo được. Mình hỏi để thêm vững tin thoai, chứ kinh doanh thì ... :P :P :P
 15. Mình nói số tiền đó ko lớn nên chắc ko thể lo việc BĐS được. Nó chỉ giải quyết tình huống thiếu tiền đột xuất mà mình cũng ko huy động ngay được thôi, vì nếu có, mình đã bảo lãnh được thì cũng cho vay được rồi. Điều mình lo lắng là cậu bạn đó đang gặp khó khăn trong kinh doanh, cả nền kinh tế cùng khó khăn thì bạn mình không thu được tiền về đúng hạn. Số tiền ko lớn, chắc bạn mình ko chấp nhận bán danh dự với cái giá rẻ thế :P :P :P Còn nếu như cậu ấy tự định giá mình rẻ thế, mình càng mừng vì mình còn đang định làm một số việc lớn hơn với người đó :P :P :P À, mình hỏi thêm việc nữa, mình đang muốn kết hợp với người này làm một số việc liên quan đến bất động sản, đất đai, liệu có tương lai không?
 16. Hôm 18/10, lúc 19h, tôi có bảo lãnh cho 1 người bạn cùng tuổi, chơi với nhau 1 thời gian vay tiền trong thời gian 10 ngày. Số tiền không lớn, mình muốn hỏi xem liệu người bạn đó có hoàn trả đúng hạn hay không? Liệu tôi có phải trả thay không? Tôi sẽ cung cấp thông tin để xác nhận dự đoán của mọi người!
 17. Điều gì sẽ xảy ra nếu nền kinh tế Hy Lạp vỡ nợ? Sau khi đưa ra hai kế hoạch giải cứu tổng cộng 270 tỷ euro, cộng đồng quốc tế - đứng đầu là Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hiện vẫn do dự rót thêm tiền cho Athens. “Bão nợ châu Âu nghiêm trọng hơn khủng hoảng 2008” Điều này đang làm dấy lên đồn đoán về nguy cơ Hy Lạp không thể chống đỡ được những khoản nợ công khổng lồ đang đè nặng lên đất nước này. Ngoài việc triển khai các kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” đầy khắc khổ, từ nay đến năm 2015, Chính phủ Hy Lạp còn phải tìm "bạn hàng" để bán đi ít nhất một khối lượng tài sản trị giá 50 tỷ euro của đất nước. Đó là nhiệm vụ bất khả thi trong khi khả năng trợ giúp của các thành viên khác chỉ có hạn, vì nợ công của nước nào trong khối cũng đều ở mức nghiêm trọng. Theo một số nguồn tin, các nhà lãnh đạo thế giới đang thảo luận kế hoạch cho phép Hy Lạp được vỡ nợ theo một số kịch bản. Mặc dù các kịch bản vỡ nợ của Hy Lạp chưa được tiết lộ song người ta đã tính đến hệ lụy của nó. Từ bỏ đồng euro Hy Lạp ra khỏi Eurozone và dùng lại đồng nội tệ drachma. Với giải pháp này, đồng euro đỡ được gánh nặng và Hy Lạp sẽ có nhiều tự do để xoay sở với đồng tiền riêng của mình. Nhưng giải pháp này gặp một số trở ngại về mặt pháp lý vì theo Hiệp ước Lisbon không có chuyện trục xuất các nước thành viên ra khỏi Eurozone. Ngoài ra, các hợp đồng kinh tế, thương mại, ngân hàng với khu vực Eurozone đều ký kết bằng đồng euro. Nếu Hy Lạp phải hoàn nợ với đồng nội tệ bị phá giá thì nền kinh tế nước này sẽ không chịu đựng nổi. EU phải tổ chức lại cả một hệ thống kỹ thuật như máy điện tử, máy phân phối tự động tiền bạc, hệ thống trang bị tiên tiến trong các ngân hàng - những chi phí này rất tốn kém. Hy Lạp phải quốc hữu hóa hệ thống ngân hàng, trong khi các ngân hàng, các hãng bảo hiểm tại Hy Lạp phần lớn là những chi nhánh của các ngân hàng, bảo hiểm lớn của Pháp và Đức. Việc thu hồi tài sản của một thành viên Eurozone vỡ nợ và vô trách nhiệm, không chỉ là một khả năng về mặt kỹ thuật mà là sự cần thiết về mặt kinh tế nếu đồng tiền chung euro muốn tồn tại. Hy vọng lớn nhất hiện nay là EU kiểm soát được cuộc vỡ nợ. Chặng cuối của Eurozone Kịch bản tồi tệ nhất là một Hy Lạp hỗn loạn và đổ vỡ sẽ kéo theo Ireland, Bồ Đào Nha, Italy và Tây Ban Nha. Đó sẽ là một trận “đại hồng thủy” về kinh tế và không ai dám đoán trước hậu quả về chính trị. Một khi Hy Lạp bị đẩy tới bờ vực thẳm, nguy cơ vỡ nợ nhà nước và ngân hàng hàng loạt ở EU là không thể tránh khỏi. Nó cũng gần đồng nghĩa với khả năng tất yếu Eurozone sẽ tan rã. Trong bối cảnh hiện nay hầu hết các nền kinh tế Eurozone đều đối mặt với trì trệ và giảm phát. Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu (EFSF) sẽ không thể kiểm soát lãi suất trái phiếu, hậu quả là các nước sẽ buộc phải đi vay với lãi suất cao không bền vững và vỡ nợ. Tiếp đến, nó sẽ kìm hãm hệ thống ngân hàng của họ và các chính phủ không thể huy động vốn cần thiết để giải cứu. Bị kẹt giữa vòng luẩn quẩn của giảm phát, không thể đáp ứng lãi suất và điều kiện vay vốn và buộc phải thực hiện các biện pháp tài khóa kìm hãm tăng trưởng cũng như các biện pháp khắc khổ khác theo yêu cầu của ECB và EFSF, các thành viên này sẽ không còn nhận được sự ủng hộ về mặt chính trị để tiếp tục là thành viên của Eurozone. Một khi Tây Ban Nha hoặc Italy rời Eurozone, xu hướng tan rã của khu vực này là không thể ngăn chặn. Các nhà đầu tư sẽ không chấp nhận Pháp thuộc phần “lõi” của Eurozone nữa một khi nước này có nền tài chính công yếu và nợ nước ngoài lớn. Đầu tư vào một nước như vậy sẽ đối mặt với nguy cơ đồng tiền mất giá thực nghiệm trọng và sự đổ vỡ của nền kinh tế. Các nhà đầu tư tin rằng giảm lương và cắt giảm ngân sách sẽ không thể bền vững dưới góc độ chính trị. Tóm lại, Pháp sẽ rơi vào tình cảnh của Italy và Tây Ban Nha hiện nay. Ngân hàng vạ lây Các ngân hàng lớn của Pháp có nguy cơ bị vỡ nợ vạ lây lớn nhất bởi cuộc khủng hoảng Hy Lạp và giới đầu tư chứng khoán tháo chạy, bất chấp nỗ lực bơm vốn của các ngân hàng trung ương. Ước tính các ngân hàng Pháp có khoảng 60 tỷ euro bị "kẹt" trong các khoản nợ công lên tới 350 tỷ euro của Hy Lạp. Thực tế cho thấy BNP Paribas đang nắm giữ 3,5 tỷ euro nợ công của Hy Lạp và BNP có thể mất trắng số tiền đó, nếu Athens tuyên bố vỡ nợ. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, BNP đã thu về 7,4 tỷ euro tiền lãi. Nói cách khác, cho dù có mất đứt nợ công của Hy Lạp, thiệt hại ấy cũng chỉ mới tương đương với 47% tiền lãi đó. Tương tự, Société Générale nắm gần 1 tỷ euro nợ công Hy Lạp. Nếu có mất, số tiền đó chỉ như "muối bỏ biển" vì tiền lãi hàng năm dao động 2-8 tỷ euro. Hơn nữa 1 tỷ euro đó chỉ tương đương chưa đầy 1% vốn của Société Générale. Riêng Crédit Agricole nắm tới 27 tỷ euro, một khoản tiền không nhỏ, nên khủng hoảng Hy Lạp ít nhiều cũng làm họ đau đầu. Nếu nhìn vào các số liệu đó không ai tin rằng Société Générale hay BNP sẽ lao đao vì khủng hoảng Hy Lạp. Nhưng các ngân hàng này lại bị rớt hạng tín nhiệm và cổ phiếu liên tục rớt giá không phải là không có cơ sở. Một là, Société Générale cũng như Crédit Agricole có chi nhánh tại Hy Lạp, mức độ rủi ro qua đó tăng theo. Lo ngại thứ hai là, khủng hoảng Hy Lạp lan rộng sang Italy, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng trung ương Pháp Christian Noyer, trấn an các thị trường tài chính vẫn còn chưa lại sức sau một tuần hoảng loạn, rằng ngay cả khi Hy Lạp vỡ nợ, các ngân hàng Pháp vẫn đủ sức để vượt qua sóng gió, mà không bị sụp đổ dây chuyền. Quyết tâm trụ lại Eurozone Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos đã ví cuộc khủng hoảng nợ công là cuộc chiến mà nước này phải giành chiến thắng và Athens sẽ làm mọi cách "dù phải trả giá về chính trị”. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng công khai lên tiếng rằng Athens sẽ vẫn là một phần không thể tách rời của Eurozone. Theo Thủ tướng Đức Angela Merkel, để Hy Lạp vỡ nợ lúc này sẽ hủy hoại lòng tin của giới đầu tư và gây ra hiệu ứng vỡ nợ đôminô như đã từng xảy ra sau vụ ngân hàng Lehman Brothers của Mỹ phá sản năm 2008. Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp Jean Leonetti cho rằng Hy Lạp sẽ thoát được thảm họa vỡ nợ, vì kịch bản này không chỉ có lợi đối với Chính phủ và người dân Hy Lạp, mà cả Eurozone, đồng thời nhấn mạnh cái giá phải trả cho việc để Hy Lạp vỡ nợ sẽ đắt hơn nhiều so với những khoản tiền phải bỏ ra để cứu trợ Athens./. Theo Hoàng Hà TTXVN/Vietnam+
 18. Không biết đây có phải là "hồi dương" không nhỉ! ======================== Phố Wall bật mạnh sau tín hiệu mới từ châu Âu Thứ Ba, ngày 27/09/2011, 08:36 Các chỉ số chứng khoán Mỹ có phiên tăng điểm mạnh nhất trong hơn hai tuần qua, sau khi các quan chức châu Âu cam kết hành động ngăn chặn khủng hoảng nợ của khu vực. Đáng chú ý, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 272 điểm. Hôm qua, thị trường phản ứng tích cực sau thông tin rằng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng đòn bẩy nợ để gia tăng quy mô của Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (ESSF) từ 440 tỷ Euro lên 2,000 tỷ Euro đang được soạn thảo. Bên cạnh đó, khả năng 50% số nợ của Hy Lạp sẽ được xxóa bỏ cũng góp phần mang lại thêm lạc quan cho nhà đầu tư. Cuối tuần trước, phát biểu tại cuộc họp các lãnh đạo tài chính toàn cầu ở Washington, các bộ trưởng châu Âu nói rằng sẽ thực hiện các bước đi mạnh mẽ hơn để ngăn chặn khủng hoảng nợ đang đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi châu Âu hành động nhanh hơn để giải quyết các vấn đề. "Những tin tức từ châu Âu đã mang lại cho giới đầu tư hy vọng về việc các nhà chính trị và các thống đốc ngân hàng trung ương ở lục địa này sẽ cùng nhau hành động", Channing Smith, giám đốc quản lý của hãng tư vấn Capital cho biết. Chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của Phố Wall giảm 5,4% trong ngày. Chốt phiên giao dịch ngày 26/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 272,38 điểm, tương ứng 2,5%, lên 11.043,86 điểm, mức tăng lớn nhất kể từ ngày 7/9 tới nay. Chỉ số S&P 500 tăng 26,52 điểm, tương ứng 2,3%, lên 1.162,95 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 33,46 điểm, tương ứng 1,4%, lên 2.516,69 điểm. Tất cả 10 nhóm cổ phiếu công nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đều tăng điểm. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu tài chính mới là bội thu nhất, khi tăng 4,4% trong phiên. Với hy vọng về một giải pháp cho châu Âu, giới đầu tư đã tăng mua cổ phiếu của nhóm ngành này. Trong đó, đáng chú ý có cổ phiếu của Huntington Bancshares tăng 8,3%, SunTrust Banks tăng 8%. Diễn biến cùng chiều với thị trường Mỹ, các sàn châu Âu tăng khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 22,56 điểm, tương ứng 0,45%, lên chốt ở mức 5.089,37 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp cộng 49,23 điểm, tương ứng 1,75%, lên 2.859,34 điểm. Chỉ số DAX của Đức tiến 149 điểm, tương ứng 2,87% lên 5.345,56 điểm. Các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/9, do nhà đầu tư tiếp tục bất an về cuộc khủng hoảng nợ công dai dẳng ở châu Âu và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Chỉ số MSCI của khu vực này (không bao gồm Nhật Bản) giảm 3,5%, xuống mức thấp nhất trong vòng 16 tháng. Thị trường Hàn Quốc dẫn đầu khu vực về mức giảm điểm, với chỉ số Kospi hạ 44,73 điểm, tương ứng 2,64%, xuống 1.652,71 điểm. Chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 169,1 điểm, tương ứng 2,4%, xuống 6.877,12 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 186,13 điểm, tương ứng 2,17%, xuống 8.374,13 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 1/4/2009. Các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore giảm nhẹ hơn, với biên độ hơn 1%. Cụ thể, chỉ số Straits Times của Singapore giảm 1,65% xuống chốt ở 2.654,31 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 1,64%, xuống 2.393,18 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông hạ 261,03 điểm, tương ứng 1,48%, xuống 17.407,8 điểm.
 19. Cần phải phân biệt chứng từ thanh toán và Biên bản xác nhận. Cái mà Bảo Long ký mới chỉ là Biên bản xác nhận nhưng thực tế không có chứng từ thanh toán thì không bao giờ Bảo Sơn lấy được Bảo Long. Ngược lại, nếu Bảo Sơn đã thực sự thanh toán thì với dữ kiện bài báo đưa ra, Bảo Long có kiện cũng chẳng thể làm gì được. Nếu ông Khai đủ tầm thì sự việc sẽ như bài báo, do ko thanh toán tiền nên mới kiện. Nếu vì có người khác trả cao hơn mà định lật kèo thì ... thường quá! Đại trượng phu dám làm dám chịu, công sức, tiền của bỏ ra bao nhiêu năm, được hơn 200 tỷ giờ coi như có lãi roài, tham nữa làm gì!
 20. Trước khi khẳng định hạt neutrino di chuyển nhanh hơn ánh sáng, hãy kiểm tra lại máy móc thiết bị xem phép đo đã chính xác chưa! Đến giai đoạn phát triển của khoa học ngày nay, thường thì lý thuyết dẫn đường cho thực tiễn và thực tiễn chỉ để chứng minh lý thuyết đúng chứ ít có điều ngược lại.
 21. Em nhớ láng máng có câu chuyện nghe được như thế này: Một ông vua nọ đi vi hành. Ra ngoài cổng thành, thấy người thợ giày liền ngồi chơi. Chuyện trò thân mật, vua hỏi: - Ông khâu giày thế này, mỗi ngày được bao nhiêu? Có đủ nuôi vợ con không? - Nhờ giời, mỗi ngày được 5 đồng, chẳng nhiều nhặn gì, nhưng cũng đủ qua ngày! - Sao lại nhờ giời mà không phải là nhờ vua? Vua không cho khâu nữa thì lấy gì nuôi vợ con? - Giời cho khỏe mạnh bình thường thì làm gì đó, kiểu gì chả sống được! Vua về, ấm ức lắm, bèn sai người ban lệnh ngay trong đêm, cấm mọi người đóng giày trong khắp vương quốc mình. Hôm sau lại đi vi hành, ra cổng thành không thấy người thợ giày đâu, hỏi thăm mới biết ra giếng nước gần đó mà tìm. Ra đến nơi, vua thấy người thợ giày đang múc nước đổ vào thùng cho những người phụ nữ. Đợi đến lúc vắng người, vua hỏi: - Không khâu giày nữa, múc nước thế này lấy gì nuôi vợ con? - Nhờ giời cho sức khỏe tốt, ra đây múc nước cho mọi người. Người 5 xu, kẻ 1 hào, mỗi ngày cũng kiếm được 3 đồng. Chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng tàm tạm đủ qua ngày. Vua lại về, ấm ức lắm bèn ra lệnh bắt đích danh người thợ giày ra gác cổng thành, tiền công mỗi ngày trả 1 đồng. Chiều hôm sau lại vi hành ra cổng thành, thấy người thợ giày đang đứng gác rất nghiêm túc nhưng mặt mũi có vẻ lo âu. Đợi đến lúc đổi ca liền theo người thợ giày về nhà. Về đến nhà, thấy vợ con người thợ giày vẫn sửa soạn ăn tối bình thường bèn nổi cơn thịnh nộ, thể hiện thân phận: - Tên thợ giày kia, đi gác cổng thành cả ngày, công có 1 đồng mà vẫn ăn uống như thế này. Không ăn cắp thì ăn cướp, không buôn lậu thì móc túi! Mau mau khai ra thì ta khoan hồng, bằng không ta tru di cả nhà! Người thợ giày sụp lạy, nức nở, rút thanh đao được phát để trông cổng thành vẫn đeo bên mình ra. Hóa ra thanh đao chỉ còn lại chuôi. Lưỡi đao đã bị tháo ra bán lấy tiền mua gạo rồi.
 22. Đúng là ngày mai sẽ bàn luận lại roài bác! Lại tiếp tục chờ kết quả như thế nào :P :P :P Đúng là vạn sự tùy duyên :P :P :P
 23. Kkk, vì em ko có tài ứng biến nên phải trong sáng thui. Bác bẩu, nếu chi thì kiểu gì cũng có lúc sẽ bị sờ, lúc đó lại phải chi đậm hơn nữa để chạy, thành cái mê cung bước vào ko lối ra. Cứ trong sáng cho lành, trong tối làm gề cho mệt đầu :P :P :P
 24. Sếp trên thì chắc ko vấn đề j, nhưng trong hồ sơ quả là có chút vướng mắc. Cấp ngang cơ hoặc cổ thụ thì có cậu bạn nhưng làm to hơn, có tiếng nói quyết định trong vụ này, chắc là xuôi. Chi thì ko bao giờ rồi, vì đó là nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. 1 tuần nữa việc ko thành thì cũng ko còn nữa, bởi 1 tháng nữa thì việc cũng xong òy :P :P :P
 25. Treo đĩa CD dưới dầm nhà hình như là để hóa giải tác động xấu của dầm vuông mang lại. Xem lại nhà cổ của các cụ cũng như các cung điện thì các dầm, xà đều được chuốt tròn góc, cột nhà cũng tròn luôn. Mà rõ ràng làm cột tròn khó hơn cột vuông :P :P :P Ngày xưa mình có nghe bác thợ mộc nói: Đời cha cho chí đời con Đẽo vuông rồi lại đẽo tròn mới nên Trong câu ca này, hình như có bao hàm cả ý nghĩa về Âm Dương nhưng chưa hiểu nên chưa dám luận :P :P :P