• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thích Đủ Thứ

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  370
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thích Đủ Thứ

 1. Phải nói thế này: Bằng cấp cấp bằng $
 2. Nếu cứ ở chùa mà thành Phật thì cứ con chó trông chùa cũng là Phật sao? Nếu cứ thuộc làu kinh sách mà thành Phật thì 1 cái computer hoặc 1 cái cassette cũng nên được thờ phụng! Vậy nên mới có câu "Phật tại Tâm" và mới phân ra Phật giáo Tiểu thừa và Phật giáo Đại thừa! Tôi tâm đắc câu của các cụ: Thứ nhất là tu tại gia Thứ nhì tại chợ, thứ ba tại chùa Danh có thể mua vì có kẻ bán. Danh có thể xưng nhưng không ai tụng thì cũng chỉ là hư danh. Mang 1 cái hư hòng cải tạo thực tiễn thì có hợp lý không nhỉ! Người tu hành có thể rũ sạch bụi trần, nhưng cũng có thể đem những đạo lý của Phật vào cuộc sống. Với những người tu hành thực sự, chẳng cần xem số làm gì vì có xem cũng chẳng để làm gì!
 3. Chia buồn cùng bác! Mong bác vào đó giúp đỡ đồng bào Thanh Hóa chống bão nhé! Chiều nay em về quê ngoại Bắc Giang tránh bão, CN mới về HN giúp đồng bào thủ đô khắc phục hậu quả bão lụt :P :P :P
 4. Thật là buồn, người ta bị cái danh, cái lợi làm cho mờ mắt hết rồi. Chế Lan Viên đã viết rất hay: Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp Giấc mơ con đè nát cuộc đời con Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn
 5. Hôm trước, em có thằng bạn ko biết xem theo Lạc thư hoa giáp hay Lục thập hoa giáp, bảo đẻ con năm Nhâm Thìn nên đẻ vào 9h ngày 01/04/2012, là ngày Nhâm Thìn, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Thìn. Nếu đẻ vào 7-9h thì lại là giờ gì Thìn đó. Hiện nay nó đang săn con Rồng vào ngày này nhưng chưa biết kết quả thế nào. Bản thân em cũng muốn săn con Rồng xịn đó, nhưng không phải lý do đó là Rồng mà vì muốn cho 2 anh em nó trùng ngày sinh. Nhưng số phận đã sắp đặt nó sinh ra sớm hơn khoảng 3 tuần, theo bác sỹ dự kiến 09/03/2012 rùi! Về tính đẻ con tính năm tính tháng có thể được nếu không có đột biến. Tuy nhiên, về ngày giờ thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố chu kỳ sinh học của người mẹ. Có những nữ VĐV bị ép đổi nhịp sinh học để tăng thành tích trong thi đấu nhưng khi kết thúc giai đoạn cao trào, nhịp sinh học lại trở về chu kỳ cũ. Câu chuyện về bà mẹ của Trạng Trình và Phùng Khắc Khoan chắc đa số mọi người đều đã biết.
 6. Tôi theo dõi chủ đề này khá lâu, thấy có 1 bất cập là khu vực dự báo có động đất thường khá rộng. Áp dụng kiến thức hình học phổ thông, tôi mạn phép đề xuất là: để giới hạn lại phạm vi dự báo, tôi đề nghị thực hiện dự đoán từ 2 nơi riêng rẽ, có thể 1 ở VN, 1 ở Châu Âu, châu Mỹ, Châu Phi chẳng hạn. Khi đó, những điểm giao của 2 dự đoán sẽ có xác suất cao hơn. Lẽ tất nhiên điều kiện cần và đủ là mức tin cậy của 2 người thực hiện dự báo phải tương đương nhau. Trân trọng!
 7. Xin hỏi 20 câu đối liệt kê ở trên là ghi lại ở những đâu ạ? Trộm nghĩ, câu đối do ai viết, thời gian nào thì mới có giá trị về lịch sử và khảo cổ còn nếu không, nó chỉ có giá trị về mặt văn hóa tinh thần mà thôi!
 8. Tôi không hiểu lắm, nhưng tại sao cứ phải giả thuyết với tranh luận về từ đồng âm trong khi chắc chắn thời đó cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm. Nếu ko có bản gốc mới phải phỏng đoán còn nếu có rồi thì cứ thế mà ... giải đoán, cần gì phải giả thuyết với tranh luận nữa!
 9. Hữu duyên thì lo giề :P :P :P Vậy mà ko biết sớm, hôm trước đi Đà Lạt ghé qua thì hay quá :P :P :P Chắc là chưa có duyên rùi :P :P :P
 10. Chùa nào mà hữu duyên vậy ta? Nguoivosu có thể tiết lộ để tôi ghé qua đó coi có duyên tu tập hay không? :P :P :P
 11. 1. Về tình huống của bạn, có thể vận dụng cách giải thích của Túy Lão. Tuy nhiên, tôi lại được nghe 1 cách giải thích khác: nếu bạn nhìn thấy con chim đang khỏe mạnh, bất ngờ bị thương hoặc tai nạn gì đó rơi xuống trước mặt (theo câu thành ngữ "chim trời gãy cánh") hoặc con cá đang bình thường nhảy lên trên bờ chết (nhìn thấy nghịch cảnh) thì đó mới là điềm bất thường. Nếu khi bạn gặp, con chim đã bị tai nạn, con cá đã nhảy lên bờ rồi thì đó có thể là điềm với người khác, bạn hoàn toàn có thể đem nó về chăm sóc hoặc thả lại xuống nước để tích đức. Việc ai đó nói cá quả nhảy lên bờ để kiến bu rồi nhảy lại xuống nước để ăn (thành ngữ "biết kiến ăn cá hay cá ăn kiến") có thể giải thích theo tập tính của loài này là ham mồi, ham ăn. Cá quả khi bắt mồi thường lao theo con mồi rất mạnh, mở miệng rất nhanh tạo thành tiếng "bụp" sủi bọt rất đặc trưng. Khi ham lao theo con mồi là ếch, nhái, cá quả có thể nhảy lên bờ. Tuy nhiên, do là loài cá đen, rất khỏe nên có thể sau đó rất lâu, dù đã bị kiến bu kín nhưng cá quả vẫn tìm được đường quay xuống nước và với tính ham ăn của mình, nó quay lại ăn lũ kiến lúc đó bị nổi lềnh bềnh trên mặt nước. 2. Liên quan đến thành ngữ "chim sa cá lặn" thì bác Công Minh giải thích rất hợp lý và trích dẫn điển cố văn học rất kinh điển. Nguyên văn âm Hán Việt của điển cố này là "trầm ngư lạc nhạn". Chữ nguyệt thẹn hoa nhường em thường nghe nhưng hiểu đó là tiếng Việt, không biết nguyên âm Hán Việt là gì :P :P :P; 3. Nói đến chó và mèo liên quan, có nhiều khảo dị nhưng câu thường nghe nhất là "mèo tụ thì khó, chó tụ thì giàu". Câu này tương đối chính xác ở chỗ: tụ nghĩa là có 2 hay nhiều hơn cùng đến 1 chỗ, có thể giải thích theo tập tính của 2 loài này như sau: Mèo là loài có tập tính khá độc lập, thường bắt chuột, chim, rắn, thằn lằn để ăn nên việc có người cho ăn hay không không quan trọng lắm đối với chúng. Hơn nữa, chúng vẫn còn bản tính hoang dã rất cao, bằng chứng là khi đẻ, chúng thường tìm nơi kín đáo để đẻ, nếu vô tình bị con người phát hiện thì nội trong ngày hôm đó, mèo mẹ sẽ đem con đi nơi khác. Với tập tính đó, chúng thường tìm những nơi hoang vắng để tụ tập, giao phối nên mới có câu "mèo mả, gà đồng". Hơn nữa, tập tính hoang dã của mèo cũng thể hiện ở chỗ con người khó ghép đôi mèo cái với mèo đực mà chúng thường tự đi tìm đối tác để giao phối nên mới có câu "gá bùa ... mèo". Với những đặc tính như vậy, khi có mèo đến đẻ hoặc tụ tập giao phối, rõ ràng nơi đó là nơi mà khí không tụ, tương đối vắng vẻ nên rõ ràng không thuận lợi trong việc kinh doanh buôn bán hoặc sinh sống; Chó là loài gần gũi với con người, lệ thuộc vào con người rất nhiều vì hầu như không có khả năng tự kiếm sống trong điều kiện hiện tại, lại rất sợ tiếng động mạnh như pháo, súng, tiếng đập phá... Chó thường ăn thức ăn thừa của con người và rất nhạy trong việc tìm kiếm thức ăn thừa này và cũng tránh những nơi có xung đột, tiếng quát tháo, tiếng súng, tiếng trống ... Do đó, khi chó tụ ở nơi nào nghĩa là nơi đó yên bình, đồ ăn dư dả, đồ ăn thức uống thừa thãi nhiều, nhiều người tập trung chứng tỏ nơi đó đang thịnh vượng hoặc sớm muộn gì cũng thịnh vượng vì "hòa khí sinh tài".
 12. Tại sao lại phải đàm phán song phương hay đa phương nhỉ? VN có đầy đủ bằng chứng lịch sử chứng tỏ chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cơ mà? Như vậy chỉ vấn đề là bao giờ các anh trả lại tôi chứ đâu phải đàm phán gì nữa?
 13. He he he! Nguyễn Huệ mất năm 1792, năm 1802 Gia Long thống nhất nước Việt Nam, vậy thì năm 1832 sáp nhập cái gì vào cái gì nhỉ? Chắc là Gia Long là vua của xứ Khờ me xưa kia sáp nhập toàn bộ lãnh thổ Đại Việt vào vương quốc của mình :P :P :P Lệnh Hồ Xung nhậu ở đâu, cho huynh đệ nhậu với, ngồi đây chán lém!
 14. Động thái này mang ý nghĩa phong trào hơn là ý nghĩa thực tiến. Nếu đặt bài toán kinh tế thì sẽ thấy sự lãng phí cực lớn và chi phi cơ hội bị bỏ lỡ sẽ rất lớn do các SV chậm ra trường 1 năm so với chi phí lao động chân tay mà họ có thể đóng góp.
 15. Dù sao thì dòng đời vẫn cứ trôi. Nó giống như trò chơi domino mà chỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay mới hoàn thành. Bất kỳ thời điểm nào trước lúc ấy, nếu lỡ tay, sơ ý, trò chơi sẽ thất bại. Nghiệp chướng thì nhiều người nói, nhưng mấy ai thực sự hiểu!
 16. Có thể Vi Tiểu Bảo hơi nhầm 1 chút. Phi công cũng giống như lái xe, có tính kế thừa rất cao. Nếu 1 người mới biết đi xe đạp lên lái ô tô thì rất khó, nhưng 1 người lái công-nông rồi thì lái dễ hơn nhiều. Nếu cứ ở mãi 1 chỗ thì có thể không phát huy được sức phấn đấu và khả năng thích nghi của các cá nhân.
 17. Nghe giọng thơ quen quen, chẳng biết có phải người quen? Huynh Thích Đủ Thứ, nhưng hổng phải cái gì cũng thích. Xưa nay chẳng biết làm thơ, chỉ xếp vài từ lại thành câu, theo vần cho gọi là, ý tứ chẳng đâu vào đâu. Nay được muội mời rượu, được cổ vũ của Túy Lão, xin họa lại muội 1 bài 1 vần xem sao: Tương tư tâm tính thất thường Thẩn thơ thơ thẩn, tình thương thẫn thờ Tối trằn trọc, thở than thổn thức Thất tình thường thưởng thức tửu thi ... Mời muội tiếp!
 18. Điều mà Vi Tiểu Bảo sợ chắc chắn sẽ thành hiện thực nếu VN ko có những quyết sách bất ngờ, táo bạo nhưng phải hợp lý. Đặt trên vùng biển mà Philipine tuyên bố chủ quyền, chắc chắn Philipine sẽ cho mấy quả ngư lôi vì có Mỹ cam kết bảo vệ. VN hiện nay thân cô thế cô, thế như trứng để đầu đẳng nên dễ bắt nạt hơn. Vả lại, TQ có hậu thuẫn là 1 số kẻ vong quốc cắn rắn cắn gà nhà rồi. Sai lầm mà chú Thiên Sứ nói đến, cháu xin thử đưa ra phân tích của cháu về được, mất của TQ khi gây chiến ở Biển Đông như sau: 1. Chính trị: Được: + Hướng sự chú ý chính trị trong nước ra bên ngoài trước thềm Đại hội Đảng, tạm quên đi các vấn đề trong nước; + Án ngữ con đường lên Đông Á, giống như nắm được yết hầu của Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản; + Bước quyết định án ngữ cả khu vực Đông Nam Á, biến khu vực này trở thành lệ thuộc vào TQ, 1 loại sân sau. Mất: + TQ đánh mất hình ảnh mà đất nước này cố gắng xây dựng trong nhiều năm qua; + Tạo cớ cho Nhật, Hàn Quốc tăng cường quân đội, Mỹ tăng cường hiện diện trong khu vực; + Tạo thế đối đầu với các nước trong khu vực ĐNA, nơi mà TQ đang muốn biến thành sân sau + Các khu vực rối ren (Nội Mông, Tây Tạng ...) có cơ hội trỗi dậy. 2. Kinh tế: Được: + Thêm nguồn tài nguyên dầu mỏ bù vào cơn khát năng lượng hiện nay; + Kích cầu cho nền kinh tế đang có dấu hiệu chững lại; Mất: + Chiến tranh là tốn kém, hiện tại TQ đã có nguy cơ vỡ nợ rất cao, nền kinh tế dựa vào bong bóng BĐS đang có cực kỳ nhiều vấn đề cần giải quyết. Thêm 1 cuộc chiến có thể là giọt nước tràn ly; + Chiến tranh sẽ phong tỏa con đường hàng hải lên Đông Á, không có nguyên liệu từ nước ngoài, không xuất hàng ra ngoài được thì TQ nhanh chóng bị bóp nghẹt. Có kết thúc sớm thì cũng cần vài năm để phục hồi. 3. Văn hóa xã hội: Được + Nhổ tạm cái gai trong lịch sử; + Tạo lý do cho tuyên truyền, mỵ dân trong đối nội; + Thị uy với các khu vực đang rối ren. Mất: + Mất hình ảnh về 1 nước TQ văn hóa đã cố công xây dựng nhiều năm qua, lộ nguyên hình bản chất bành trướng; + Khơi dậy sự bất bình của nhân sỹ trí thức tiến bộ trong nước, điển hình là các nhà đối lập đã và đang bị đàn áp; + Đào sâu vào sự mâu thuẫn lịch sử Bắc - Nam với VN, VN càng có cơ hội quảng bá nền văn hiến Việt. Bản thân thất bại này có thể là cơ hội để dân tộc Việt sàng lọc lại đội ngũ, đoàn kết 1 lòng để phục hưng nền văn hiến Việt, tỏa sáng ra cả thế giới như những gì Nhật Bản đã làm được sau Thế chiến thứ 2. Với đánh giá như trên, có thể thấy TQ sẵn sàng chơi vì xác suất thắng của họ rất cao. Tuy nhiên, lẽ dịch chuyển của trời đất đôi khi không tuân theo logic. Trong cuộc chiến Bắc - Nam để giữ đất, người Việt có thể thua 1 vài trận nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chiến thắng hiển hách. Và bao giờ cũng vậy, sau mỗi cuộc bể dâu ấy, dân tộc Việt lại phát triển rực rỡ trong một vài trăm năm.
 19. Đương nhiên là Nga và Mỹ ko can thiệp do họ có những lợi ích to lớn hơn với TQ cần phải cân nhắc. Đó chính là nguyên nhân phát biểu của tướng Vịnh được khá nhiều người ủng hộ: không để nước khác mặc cả trên lưng mình. Đây là quan điểm cực kỳ chuẩn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hành động để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
 20. Học giả Việt Nam trả lời truyền hình TQ về Biển Đông 27/06/2011 17:18 Toàn văn bài trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Phượng Hoàng (Trung Quốc) dưới đây của TS Vũ Cao Phan, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc có thể coi như một góc nhìn cần tham khảo về vấn đề Biển Đông. Tiến sĩ Vũ Cao Phan, nhà nghiên cứu quan hệ Việt - Trung, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đã có buổi trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Phượng Hoàng (Hồng Kông, Trung Quốc) trong tư cách Cố vấn khoa học Viện nghiên cứu Trung Quốc (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam). Một phần của bài trả lời phỏng vấn này đã được phát trong Chương trình liên tuyến "Nhất hổ nhất tịch đàm" được truyền phát đến hơn 150 quốc gia trên thế giới tối thứ bảy, 25 /6/2011. Phía Trung Quốc luôn leo lên trước Sự thể hiện cứng rắn gần đây của Việt Nam ở Nam Hải (Biển Đông) biểu thị một thái độ gì ? Trả lời: Nếu chỉ nhìn vào riêng biệt các sự kiện xảy ra gần đây để đánh giá phản ứng và thái độ của Việt Nam thì sẽ không chính xác. Phải nhìn rộng ra một chút, nhìn xa ra một chút. Vài năm gần đây ngày càng có nhiều các tàu đánh cá của phía Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ, tịch thu hết lưới cụ rồi đòi tiền chuộc. Như năm ngoái chẳng hạn, hàng chục tàu thuyền, hàng trăm ngư dân khu vực miền Trung bị bắt giữ. Đây vốn là vùng đánh cá truyền thống lâu đời và yên lành của ngư dân Việt Nam, bây giờ bỗng nhiên liên tục xảy ra những sự việc như vậy. Vị trí tàu Bình Minh 02 của Việt Nam bị tàu hải giám TQ cắt cáp trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ảnh: PetroTimes Có lần tivi Việt Nam chiếu cảnh hàng trăm thân nhân của những người đánh cá đứng, ngồi lam lũ trên bờ biển khóc lóc ngóng lo chồng con trở về đã gây ra rất nhiều bức xúc trong dư luận xã hội (điều này chắc các bạn Trung Quốc không biết). Nhà đương cục Việt Nam đã nhiều lần tiếp xúc với phía Trung Quốc về vấn đề đó nhưng hầu như không được đáp ứng. Lần này Trung Quốc hành động mạnh hơn thì phản ứng của Việt Nam cũng buộc phải mạnh hơn, không có gì quá bất thường. Trong tinh thần ấy, tôi nghĩ, phát biểu của lãnh đạo Việt Nam cũng chỉ là những phản ứng tự vệ, đâu có phải là lời lẽ đe dọa chiến tranh như các bạn vừa suy luận. Nếu người dân Trung Quốc thấy bất thường thì có lẽ là vì các bạn không biết đến các sự kiện trước đó như tôi vừa nói. Còn nếu gọi đây là một sự leo thang thì phải thấy là Việt Nam leo theo các bạn Trung Quốc. Đúng thế đấy, phía Trung Quốc luôn luôn leo lên trước. Theo ông, tranh chấp trên Nam Hải (Biển Đông) sẽ được giải quyết bằng vũ lực hay đàm phán ? Ở Việt Nam loại câu hỏi như thế này hầu như không được đặt ra; tôi nói hầu như nghĩa là không phải không có. Mặc dù Việt Nam đã phải đương đầu với nhiều cuộc chiến tranh suốt hơn nửa thế kỷ qua nhưng không nhiều người nghĩ đến khả năng có một cuộc chiến tranh Trung - Việt vào lúc này vì những hòn đảo ở Biển Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải). Về phía cá nhân, tôi tin cuộc tranh chấp sẽ được giải quyết một cách hòa bình. Thứ nhất là vì Chính phú hai nước luôn luôn cam kết sẽ giải quyết những tranh chấp này không phải bằng vũ lực mà thông qua con đường ngoại giao, đàm phán thương lượng. Thứ hai, cả hai nước đều đang ra sức phát triển kinh tế sau nhiều năm bị tàn phá bởi Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc và chiến tranh ở Việt Nam; và công cuộc xây dựng phát triển kinh tế này đang đạt được những kết quả khả quan, chắc là không bên nào muốn để chiến tranh một lần nữa kéo lùi sự phát triển của đất nước mình. Thứ ba, bối cảnh của một thế giới hiện đại - tôi muốn nói đến một dư luận quốc tế đã trưởng thành - sẽ mạnh mẽ góp sức ngăn ngừa một khả năng như vậy. Thứ tư, và điều này cũng rất quan trọng, là nếu chính phủ hai nước có nóng đầu một chút thì lý trí và tình cảm của nhân dân cả hai bên sẽ giúp cho họ tỉnh táo hơn, tôi tin như vậy. Tôi xin hỏi lại anh, chắc anh cũng không muốn có muốn một cuộc chiến tranh chứ ? Tuy nhiên, vẫn có thể xảy ra những va chạm, xung đột nhỏ. Bản chất của tranh chấp Trung - Việt Bản chất của sự tranh chấp Trung - Việt, theo ông, là vấn đề kinh tế hay chủ quyền ? Việt Nam nhìn nhận nguyên tắc "gác tranh chấp, cùng khai thác" như thế nào ? Đây là một câu hỏi thú vị. Các sự kiện ở Biển Đông cho thấy có cả màu sắc tranh chấp về kinh tế lẫn tranh chấp chủ quyền. Quan sát khách quan thì thấy Trưng Quốc có vẻ nghiêng về lý do kinh tế, còn Việt Nam nghiêng về lý do chủ quyền nhiều hơn. Cách nhìn vấn đề như vậy sẽ giải thích được tại sao Việt Nam không mặn mà lắm với việc "gác tranh chấp, cùng khai thác". Ta thử phân tích xem tại sao nhé. Và đây là ý kiến của cá nhân tôi thôi. Lý do thứ nhất là tài nguyên thì có hạn, một khi khai thác hết rồi điều gì sẽ xảy ra? Liên quan đến nó là lý do thứ hai: "gác tranh chấp, cùng khai thác" mà các bạn vừa nêu mới chỉ là một nửa lời căn dặn của ông Đặng Tiểu Bình mà nguyên văn là: "Chủ quyền của ta, gác tranh chấp, cùng khai thác", có đúng không? Như thế có nghĩa là khi đã cạn kiệt tài nguyên khai thác rồi, Việt Nam chẳng còn gì và Trung Quốc thì vẫn còn cái cơ bản là "chủ quyền"! Mà những hòn đảo và vùng biển ấy đâu chỉ có giá trị về tài nguyên? Tôi ủng hộ việc hai nước cùng hợp tác khai thác tài nguyên ở Biển Đông nhưng ít nhất trước đó cũng phải làm sáng tỏ đến một mức độ nhất định nào đó (nếu chưa hoàn toàn) vấn đề chủ quyền. Khẳng định chủ quyền biển đảo. Ảnh tư liệu Internet Về câu hỏi của các bạn là bản chất của cuộc tranh chấp Việt - Trung là gì, kinh tế hay chủ quyền thì tôi đã phát biểu như vậy. Nhưng nếu cho tôi được phát triển theo ý mình thì tôi nói rằng, bản chất của cuộc tranh chấp này là chính trị. Quan hệ Việt - Trung không yên tĩnh đã từ mấy chục năm nay rồi và nó là một dòng gần như liên tục, trước khi xuất hiện vấn đề biển đảo những năm gần đây, có phải vậy không? Để giải quyết nó, các nhà lãnh đạo cần phải ngồi lại với nhau, ở cấp cao nhất ấy, một cách bình đẳng, bình tĩnh, thẳng thắn và chân thành. Vấn đề hóc búa đấy. Đương đầu với sự thật không dễ dàng, nhưng sẽ dễ dàng nếu xuất phát từ thiện chí mong muốn một sự bền vững thực chất cho tình hữu nghị Việt - Trung. Làm gì để duy trì quan hệ hữu hảo Việt - Trung? Theo ông, tương lai phát triển của quan hệ Trung - Việt sẽ như thế nào ? Làm cách nào để có thể duy trì quan hệ hữu hảo giữa hai nước ? Tôi là một người có nhiều năm công tác ở Hội Hữu nghị Việt - Trung, có nhiều mối quan hệ gắn bó với Trung Quốc và nói một cách rất chân thành là tôi yêu Trung Quốc, khâm phục Trung Quốc và thậm chí có thể gọi là "thân Trung Quốc" cũng được. Vì thế, điều mong muốn thường trực của tôi là làm sao xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp, thật sự tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Chắc các bạn cũng muốn vậy. Nhưng có không ít việc phải làm. Có việc phải bắt đầu lại. Trước hết, như tôi đã nói là phải ngồi lại với nhau. Có vị bảo với tôi là ngồi mãi rồi còn gì. Không, ngồi như vậy chưa được, ngồi như vậy không được. Ngồi thế không phải là ngồi thẳng. Về phần mình với mong muốn như vậy, tôi xin được gửi gắm đôi điều giống như là những lời tâm sự đến các bạn: Thứ nhất là, vấn đề đàm phán song phương giữa hai nước. Tôi nghĩ đàm phán song phương cũng tốt, cũng cần thiết. Những nơi có tranh chấp đa phương như quần đảo Trường Sa (Nam Sa) thì cần phải đàm phán nhiều bên còn như quần đảo Hoàng Sa (Tây Sa) là vấn đề của riêng hai nước Việt Nam và Trung Quốc lại khác. Nhưng Chính phủ các bạn lại tuyên bố Hoàng Sa dứt khoát là của Trung Quốc, không phải là vấn đề có thể đưa ra đàm phán. Vậy thì còn cái gì nữa để mà "song phương" ở đây? Chính tuyên bố ấy của Trung Quốc đã đóng sập cánh cửa "con đường song phương". Tình trạng tranh chấp Hoàng Sa rất giống với tình trạng tranh chấp của đảo Điếu Ngư, giữa Trung Quốc và Nhật Bản mà ở đấy, địa vị của Trung Quốc hoàn toàn giống như địa vị của Việt Nam ở Hoàng Sa lúc này. Chẳng lẽ Trung Quốc lại có một tiêu chuẩn kép cho những cuộc tranh chấp giống nhau về bản chất sao ? Thứ hai là, chúng ta thường nói đến sự tương đồng văn hóa giữa hai nước như là một lợi thế cho việc chung sống hữu nghị bên nhau giữa hai dân tộc. Điều đó đúng một phần, nhưng mặt khác, văn hóa Việt Nam, nhất là văn hóa ứng xử có sự khác biệt với lớn Trung Quốc. Nếu văn hóa ứng xử của người Trung Quốc là mạnh mẽ, dứt khoát, quyết đoán (và do đó thường áp đặt?), nặng về lý trí, thì văn hóa ứng xử của người Việt Nam là nhẹ nhàng, khoan dung, nặng về tình, ơn thì nhớ lâu, oán thì không giữ. Hình như các bạn Trung Quốc chưa hiểu được điều này ở người Việt Nam. Cần phải hiểu được như vậy thì quan hệ giữa hai bên mới dễ dàng. Tôi có thể lấy một ví dụ. Những sự kiện ở Nam Kinh, ở Lư Cầu Kiều xảy ra đã hơn bảy chục năm rồi. Nhưng mỗi khi có vấn đề với Nhật Bản, người Trung Quốc lại xuống đường biểu tình, đầy căm thù nhắc lại những sự kiện ấy. Người Việt Nam thì không như vậy. Phát xít Nhật đã góp phần gây ra nạn đói giết chết hàng triệu người Việt Nam năm 1945, và trong cuộc chiến tranh Việt Nam 1965 - 1975, người Mỹ, người Hàn Quốc đã gây rất nhiều tội ác đối với nhân dân Việt Nam. Nhưng sau chiến tranh, chính những người lính các nước này khi trở lại Việt Nam đã rất ngạc nhiên bắt gặp những nụ cười niềm nở thân thiện của người dân. Có lẽ nhờ thái độ, cách ứng xử đó của người Việt Nam chăng mà Mỹ, Nhật, Hàn cuối cùng đã trở thành những đối tác kinh tế và thương mại lớn, và là những nước viện trợ hàng đầu cho Việt Nam sau chiến tranh? Nói như thế vì tôi thấy rằng, cách ứng xử nặng nề của phía Trung Quốc đối với Việt Nam đã và đang đẩy những người Việt Nam vốn rất yêu quý Trung Quốc ra xa các bạn, chứ không phải là Việt Nam cố đi tìm những liên minh ma quỷ để chống Trung Quốc. Lấy thêm một ví dụ nữa nhé! Bây giờ chúng ta đã có thể hiểu bản chất sự kiện (cũng có thể gọi là cuộc chiến tranh) tháng 2/1979 rồi. Người Việt Nam đã muốn quên đi, và khi tiếp xúc với các bạn Trung Quốc vẫn luôn giữ một sự niềm nở chân tình. Trái lại người Trung Quốc rất hay nói đến sự kiện đó. Các bạn biết không, năm 2009, tôi chẳng để ý đó là năm gì, giở báo, mạng của các bạn mới biết là đã 30 năm kể từ 1979. Không phải chỉ vào tháng 2 đâu mà suốt cả năm 2009 người ta nói về sự kiện này. Hàng mấy trăm bài viết, nhiều bài trên mạng mà nhìn vào chỉ muốn khóc. Lời lẽ thật tàn tệ. Thôi, cho chuyện này qua đi ... Thứ ba là, quan hệ giữa hai nước chúng ta thậm chí phải trở nên đặc biệt vì chúng ta có sự tương đồng văn hóa, lịch sử, là láng giếng không thể cắt rời, từng hoạn nạn có nhau (bản thân tôi là một người lính trong chiến tranh, tôi không thể nào quên sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Trung Quốc về cả vũ khí, lương thực mà mình trực tiếp được sử dụng). Hai nước chúng ta lại đang cùng cải cách mở cửa, phát triển kinh tế. Chừng ấy lý do là quá đủ để quan hệ này trở nên hiếm có, trở nên đặc biệt. Tôi nói như vậy là muốn phát biểu thêm rằng, hai nước còn một lý do tương đồng nữa là cùng thể chế chính trị, cùng ý thức hệ, điều hay được người ta nhắc đến. Nhưng theo ý kiến cá nhân tôi - của riêng tôi thôi nhé - thì không cần nhấn mạnh điểm tương đồng này. Nó tồn tại như một điều kiện, một lý do thế thôi, không cần nhấn mạnh như cách hai nước vẫn làm. Giữa các nước có cùng ý thức hệ kiểu này vẫn xảy ra xung đột, chiến tranh vì quyền lợi quốc gia như chúng ta đã biết đấy thôi. Thực tế là quyền lợi quốc gia cao hơn ý thức hệ. Chúng ta nên thẳng thắn nhìn nhận vậy để khỏi dối lòng nhau. Hơn nữa, giả dụ một ngày nào đó một trong hai nước chúng ta có một thể chế chính trị khác thì sao, chúng ta lúc ấy còn cần duy trì quan hệ láng giềng tốt nữa không ? Vẫn cần chứ, rất cần. Vậy thì ... Tôi rất sẵn lòng cùng các bạn làm tất cả những gì để hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa đã hiểu biết càng hiểu biết nhau hơn nữa, đã gần gũi càng gần gũi nhau hơn nữa. Cám ơn Đài Truyền hình Phượng Hoàng đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn này. Trả lời phỏng vấn báo chí về việc Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đưa bài bình luận với những lời lẽ không chính đáng, mang tính chất đe dọa về vấn đề biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết: "Quan điểm của Việt Nam về vấn đề này là hết sức rõ ràng. Việt Nam chủ trương giải quyết mọi vấn đề, trong đó có vấn đề biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thời báo Hoàn cầu đã đưa ra những bình luận thiếu thiện chí, không đúng với sự thật, và điều này hoàn toàn ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hai nước, gây ra những tổn thương về tình cảm cho nhân dân Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Thời báo Hoàn cầu cũng chỉ là tiếng nói của một nhóm người nhất định, chứ không phải đại diện cho nhân dân Trung Quốc. Tôi tin rằng nhân dân Trung Quốc cũng như nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới đều không thể đồng tình và chia sẻ với những bình luận thiếu thiện chí như vậy của Thời báo Hoàn cầu". "Về phía Việt Nam, chúng ta bao giờ cũng nói rất rõ ràng về chủ trương giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình, thông qua thương lượng trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việt Nam luôn chủ trương phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với nhân dân Trung Quốc. Hai nước đang xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhân dân hai nước cũng như hai Đảng, hai nhà nước đều rất nỗ lực phát triển mối quan hệ vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Tôi tin rằng những bình luận thiếu thiện chí của tờ Thời báo Hoàn cầu đã không đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân 2 nước" - bà Nga nói. Rất cần những cuộc nói chuyện như thế này!
 21. Mượn tứ "Hữu duyên thiên lý" gieo mấy câu, mong huynh muội đừng cười: Hữu tình chi mấy khách thơ Duyên kia chẳng bén, đang chờ đợi ai Thiên thu tạc dạ khôn nguôi Lý lơi thơ thẩn, ta ngồi đợi nhau
 22. Tôi là người mới, đang tập tọe tìm hiểu nên chỉ thấy những gì rõ ràng thôi. Nếu bạn không trả lời, tôi xin tự trả lời theo ý hiểu của tôi: hiểu nôm na là có bỏ công mới mong thành danh, có hành sự mới may chăng nên nghiệp. Thế thôi. Tôi xin phép không tham gia nữa, tránh làm loãng chủ đề. Trân trọng!
 23. Phải nói điều này để Rubi hiểu: ngoài người bạn giới thiệu tôi đến với Diễn đàn, tôi không quen biết bất kỳ ai khác. Từ ngày vào Diễn đàn, chủ yếu tôi tập trung vào đọc các bài nghiên cứu của Nhatnguyen52 và của chú Thiên Sứ cùng 1 số bài mang tính thời sự về quan hệ TQ với VN. Bản thân tôi là người có quan điểm riêng, có cách đánh giá riêng nên khi vào chủ đề này thấy sao nói vậy, không bao giờ có ý thiên vị ai. Nói thêm 1 chút, Rubi đề cập đến khái niệm người có danh, xin hỏi Rubi hiểu thế nào về 2 chữ: công danh, sự nghiệp? Quan điểm của tôi là theo logic thông thường là để mua danh mất 3 vạn, chẳng ai muốn bán danh 3 đồng. Nếu tôi không biết chút nào về vấn đề đang tranh luận thì khi phát biểu ý kiến, tôi sẽ chọn giải pháp an toàn theo logic thông thường là theo người có danh chứ chả ai theo kẻ vô danh làm gì! Nếu Rubi thấy người có danh được thiên vị, tại sao Rubi không tìm danh cho mình? Dân gian có câu: Nói phải củ cải cũng nghe mà! Tuy nhiên, chỉ có danh thơm được thiên vị, còn danh hão đương nhiên sẽ bị miệt thị, cười chê. Danh không tự đến, mua bán cũng có thể nhưng chỉ là danh hão. Trong lý học, điều này càng đúng và đúng ra, Rubi là người nghiên cứu nhiều cả về lý học, Phật học ... phải rõ hơn 1 kẻ a-ma-tơ gà mờ tập tọe như tôi chứ nhỉ! Điều cuối cùng tôi muốn nói về vấn đề này, đó là Rubi đừng xưng danh Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nữa, nghe nó buồn cười vì 2 lý do: 1 là - nếu đã quán ngộ Phật pháp nói chung và Trúc Lâm thiền phái nói riêng, sẽ không bị tham sân si ảnh hưởng đến lời nói và hành động nữa, điều này tôi chưa thấy trong các bài viết của Rubi, đặc biệt là tính hiếu thắng vẫn thấy rất rõ. 2 là - Đệ tử Phật môn rất cầu thị, tranh luận thường đi thẳng vào vấn đề, không đánh tráo khái niệm. Những kiến thức về Phật pháp mà Rubi sử dụng đơn thuần chỉ là kiến thức phổ thông cho mọi người, không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, trình độ cao, thấp nên khi vào Diễn đàn cần sử dụng và luận giải chính xác. Vài lời ngay thật, mong bạn đừng phật lòng!
 24. Tôi là người mới tập tọe tìm hiểu về Lý học Đông Phương, vào đây qua giới thiệu của 1 người bạn do cùng quan tâm đến mảng Cổ văn hóa sử, sau do tính ham vui, lại tò mò nên mầy mò đọc thêm các mảng khác mới vào chủ đề này. Kẻ tập tọe này xin có vài ý kiến, nếu có sai, xin mọi người bỏ quá: 1. Chủ đề này do DaretoLead lập ra để trao đổi với chú Thiên Sứ và mọi người về định mệnh. Lý ra, người dẫn dắt chủ đề phải là Dare, nhưng không hiểu sao từ khi Rubi vào thì tự nhiên Dare mất mic. Nếu ở các Diễn đàn khác, các bài lạc chủ đề sẽ bị coi là spam, các thành viên gây lạc đề bị coi là spammer. Việc dẫn dắt do người mở chủ đề chịu trách nhiệm, khi thấy các thành viên cố tình spam có thể đề nghị BQT can thiệp. Ngược lại, khi người mở chủ đề vì lý do nào đó không đề xuất thì BQT có thể chủ động can thiệp khi thấy tình huống tranh luận chuyển sang tranh cãi, không có lợi cho Diễn đàn; 2. Việc Rubi tham gia chủ đề này và hiện nay đang lái chủ đề sang 1 hướng khác, theo cá nhân tôi không có lợi cho Diễn đàn. Nếu bạn có luận điểm mới, được nghiên cứu kỹ lưỡng và muốn được mang ra thử thách trước sự phản biện học thuật, đề nghị bạn mở 1 chủ đề hoàn toàn mới. Cá nhân tôi xin làm 1 người phản biện tích cực nếu có điều kiện và tôi tin mọi người, kể cả bác Vuivui cũng sẵn lòng đón nhận quan điểm của bạn. Nên nhớ, tranh luận là phải tập trung vào chuyên môn, không nên lan man, lạc đề, lại tự mình spam mình thì ko hay. Trân trọng!
 25. Link đầy đủ đây, nhưng hình như đang bị phá, lúc vào được, lúc không: http://www.change.or...theast-asia-sea