• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thích Đủ Thứ

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  370
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thích Đủ Thứ

 1. Họ cần ổn định trên biển Hoàng Hải để tập trung cho biển Đông đấy mà! Nhật và Đài Loan đã lên tiếng về biển Đông nên họ cần 2 miền Triều Tiên ổn định mà! Giờ mà VN phối hợp với Philipine đưa vấn đề ra LHQ, ông Ban Ki Mun ko thể ko lên tiếng thì TQ mới lưỡng đầu thọ địch, phải tạm dừng căng thẳng ở biển Đông. Vấn đề là ai sẽ là người cầm cái trong ván bài biển Đông và định chơi đến đâu? Nếu muốn giành lại cả Hoàng Sa thì giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Tạm ngưng chiến, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, gây ảnh hưởng trên trường quốc tế thêm 10 năm nữa rồi ra 1 đòn quyết định mới có thể thu lại giang sơn cẩm tú của tổ tiên.
 2. Bài viết rất hay. Cá nhân tôi nhận định trong khoảng 10-12 năm tới, Trung Quốc sẽ bước vào thời kỳ khó khăn do nền kinh tế đang tiêu thụ quá nhiều năng lượng hóa thạch mà khi đó, các nguồn năng lượng hóa thạch hiện có sắp cạn kiệt với khả năng khai thác hiện tại. Nếu ko có phát kiến đột phá như kiểu động cơ hơi nước chuyển sang động cơ đốt trong, bài toán năng lượng sẽ bóp chết loài người chứ không chỉ TQ. Năng lượng hạt nhân hiện có thể khai thác nhưng hiểm họa là khôn lường trong điều kiện thiên tai gia tăng như nhà máy điện Fushukima là 1 cảnh báo. Về quan hệ giữa VN và TQ, xin nhắc mọi người nhớ, chiến tranh bắt đầu từ trên bàn và kết thúc cũng ở trên bàn, còn nhân dân thì bao giờ cũng khổ cực. Cụ Nguyễn Duy có câu thơ rất hay khi về thăm Hữu Nghị Quan: Khốn thay nỗi Hữu Nghị Quan Giá như máu chẳng lênh lang mặt đèo AQ túm tóc Chí Phèo Cả hai chú lính nhà nghèo đều thua Tôi có đọc ở đâu đó, ta chỉ bỏ 1% thời gian để ra quyết định nhưng phải giành 99% thời gian để thực hiện hoặc sửa chữa sai lầm cho các quyết định đó. Trân trọng!
 3. Các vấn đề khác em không nói, nhưng cái chỗ bôi đậm là VN mềnh chưa có khả năng nhen bác, trừ khi bác kéo tên lửa ra Trường Sa hoặc Côn Đảo. Khoảng cách từ mũi Cà Mau đến eo biển Malaca là gần 1000 km, tên lửa chống hạm của VN chưa vượt qua tầm bắn này. Vấn đề của VN hiện nay không phải là việc Mỹ có tham gia hay không mà là Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan đều chưa lên tiếng và chưa hề đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc. Có thể họ cơ hội, muốn giảm nhiệt ở vùng biển Hoa Đông nhưng có lẽ nguyên nhân chính là chúng ta chưa có động thái ngoại giao phù hợp. Nếu đặt vấn đề 1 cách hợp lý, Đông Á sẽ phải lên tiếng và đó là áp lực không nhỏ đối với TQ trong vấn đề này và đặc biệt có sự thuận lợi nhất định trong việc tranh thủ sự ủng hộ của LHQ vì ông Ban Ki Mun là người Hàn Quốc.
 4. Nói thì nói như vậy, nhưng thực tế mình phải biết mình là ai. Hiện tại khoảng 1000 quả tên lửa của TQ được bố trí ở khu vực Hải Nam và căn cứ Tam Sa có tầm bao phủ hầu hết biển Đông và lãnh thổ Việt Nam. Với năng lực kinh tế của mình, TQ có thể ấn nút cả 1000 quả này mà không hề nhăn mặt. Mỗi 500.000 USD của họ nếu chính xác thì có thể gây thiệt hại lớn hơn nhiều cho nước ta, trong khi đó, khả năng phòng thủ của ta khá yếu và tấn công phủ đầu kiểu Lý Thường Kiệt hiện nay ta không có khả năng tiến hành. Nói như vậy nhưng cuộc chiến nếu có xảy ra, muốn giải quyết đến cùng vẫn phải giải quyết trên bộ. Việc này thì ta có đủ kinh nghiệm và sự tự tin. Tuy nhiên, nếu nó cứ duy trì tình trạng căng thẳng, thi thoảng nhấn nút 1 cái thì rõ ràng không hay cho chúng ta.
 5. Quê em có làng nghề tái chế nhựa. Thương nhân TQ về nằm vùng, ứng tiền cho chủ DN gom hàng, tái chế và xuất nhựa tái sinh sang TQ. Bao giờ VN có thương nhân yêu nước như Bạch Thái Bưởi nhỉ???
 6. Trung Quốc phát tín hiệu cứng rắn về Biển Đông? Xã luận trên một tờ báo được cho là tiếng nói của Bắc Kinh ở Hong Kong chỉ rõ Trung Quốc phải làm tốt công tác chuẩn bị về mặt quân sự để nếu các nước liên quan có hành động khiêu khích thái quá trên Biển Đông thì họ sẽ bị giáng trả mạnh mẽ. Bản tin tối qua của hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) cho biết báo Văn Hối ngày 18/6 đã đăng bài xã luận nói trên. Văn Hối được cho là tiếng nói của Bắc Kinh ở Hong Kong, theo TTXVN. Qua bài xã luận, lần đầu tiên kể từ khi sóng gió ở Biển Đông nổi lên, người ta thấy xuất hiện cụm từ “quyết không ngồi đó để nhìn”. Đây được coi là sự biểu lộ thái độ mạnh mẽ nhất của Trung Quốc kể từ khi tình hình Biển Đông xảy ra biến động tới nay. Trước đó, về mặt chính thức, Trung Quốc luôn nhấn mạnh tới “hòa bình” và chỉ có một bộ phận cư dân mạng sử dụng ngôn từ mang tính chất quyết liệt như “khai chiến” trên các trang web quân sự. Bài xã luận chỉ rõ rằng thông qua hai cuộc diễn tập hải quân ở khu vực Biển Đông, Trung Quốc đã phát đi tín hiệu cảnh cáo rõ ràng: “Cho dù chủ trương giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng phương thức hòa bình, nhưng Trung Quốc cũng đã làm tốt các công tác chuẩn bị cần thiết về mặt quân sự, có đủ quyết tâm và thực lực để bảo đảm lợi ích cốt lõi của đất nước không bị xâm phạm”. Đồng thời, Quân đội Trung Quốc đã “bày thế trận sẵn sàng chờ quân địch”, “quyết không ngồi đó để nhìn” những hành động xâm phạm chủ quyền quá đáng mà nhất định sẽ có đòn “phản kích mạnh mẽ”. Nếu xem đến ngôn từ mà Trung Quốc đã sử dụng trước khi xảy ra chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Trung - Ấn và cuộc xung đột ở đảo Trân Bảo (Nga gọi là Damasky) với Nga, CNA nhận xét cụm từ “quyết không ngồi đó để nhìn” cho thấy rõ quyết tâm của Bắc Kinh không ngại sử dụng vũ lực khi cần thiết. Trung Quốc mới đây cũng thông báo đã tiến hành tập trận 3 ngày đêm trên Biển Đông, phía nam đảo Hải Nam. Hải đội gồm 14 tàu đã luyện các chiến thuật đổ bộ và chống tàu ngầm. Hiện nay tàu hải tuần Haixun 31 trọng lượng 3.000 tấn của Trung Quốc đang trên đường đi thăm Singapore. Trước khi tới Singapore, tàu này được cho là sẽ đi qua các quần đảo có tranh chấp gồm Hoàng Sa và Trường Sa. Báo chí Trung Quốc cho hay, các thành viên trên tàu hải tuần này sẽ kiểm tra các tàu mang cờ nước khác trên vùng biển mà Bắc Kinh cho là họ có chủ quyền. Bắc Kinh đưa ra yêu sách 9 đoạn về chủ quyền, ôm gần như trọn vùng Biển Đông, trùm lên vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác. Yêu sách này hoàn toàn bị các bên liên quan bác bỏ vì không có cơ sở pháp lý. Philippines mới đây tuyên bố đưa soái hạm của mình ra Biển Đông, ở vùng gần Trường sa, nhằm thực thi luật pháp, sau khi tàu Haixun 31 của Trung Quốc khởi hành. Philippines cùng 5 nước ASEAN khác và Mỹ đang tiến hành tập trận thường niên mang tên SEACAT trên Biển Đông và vùng phía tây quốc đảo. Sau đó Mỹ và Philippines - hai quốc gia có Hiệp định phòng thủ chung - sẽ diễn tập trên biển Sulu. Tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước LHQ về luật biển 1982, diễn ra ở New York, 7 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam đã ra kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Cũng tại hội nghị này, đề cập việc gần đây Trung Quốc đã liên tục phá hoại hoạt động khảo sát bình thường do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiến hành trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Lương Minh khẳng định đây là những hành vi có chủ ý, được tính toán kỹ, nhằm mục đích biến các vùng biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam thành khu vực tranh chấp, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm các quy định và nguyên tắc cơ bản của Công ước. Thanh Mai
 7. Hôm qua hơi bức xúc vì tình cờ ngồi cùng quán với mấy tay CS biển VN, sau vì có quan hệ chút chút nên có sang giao lưu vài ly. Hôm nay đọc bài mới biết trong khi ngư dân mình bị TQ cướp bóc trên vùng biển của mình thì mấy tay đó (1 tá toàn tá) ngồi nhậu hò dzô ầm ĩ tại HN. Và nếu tôi ko nhầm, mức thiệt hại của ngư dân kia cũng chỉ vào 5-6 bữa nhậu của họ. Nhưng quả thật nghĩ lại cũng thương họ, chả lẽ chèo mủng ra đè nhau với Khựa à? Họ kể hồi đầu chạy mấy con xuồng lá tre ra, tàu của Khựa ko cần đâm, chỉ chạy quanh là ụp. Vi Tiểu Bảo có cái nhìn khá hay nhưng chưa hẳn đã đúng. Người Trung Quốc nghèo khổ và không phát triển nông nghiệp được ở những vùng khí hậu quá khắc nghiệt. Sự thiếu thốn nguyên liệu thô, lương thực , thực phẩm của họ là tất yếu vì họ tiêu thụ khoảng 20% lượng lương thực của toàn thế giới, trong khi đất có khả năng canh tác của họ chỉ chiếm khoảng 10%. Đó là lý do họ gửi hàng triệu nông dân sang Bắc Phi, sang Xiberi mở trang trại giống như trong trò chơi đế chế (Age of Empires) vậy. Ở những vùng không quá khắc nghiệt, trình độ thâm canh của họ khiến chúng ta phải ngả mũ kính phục, đó là từ miệng 1 chuyên gia nông nghiệp sau khi đi khảo sát về nói ra. Biển Đông với vị trí địa lý của mình giống như cái miệng của TQ và cả Đông Á, còn yết hầu là eo biển Đài Loan. Cần tận dụng địa thế chiến lược này để gây áp lực trở lại và buộc các nước Đông Á khác phải lên tiếng trong vấn đề quốc tế này và khi đó, TQ cũng không thể đưa hết tàu chiến về biển Đông và không thể dùng áp lực quân sự với chúng ta được. Cảm ơn bác Quốc Tuấn và Vi Tiểu Bảo đã phân tích đúng tình hình dân TQ. Chiến tranh nhân dân chỉ có thể tiến hành trong điều kiện tự do thông tin. Nước Mỹ những năm 1970s thì còn tự do biểu tình ủng hộ VN chứ bây giờ cũng cực kỳ khó, huống hồ TQ. Thiếu 1 trong chân kiềng đó thì chiến tranh nhân dân chỉ có đem đi bán sắt vụn. Muốn tự cứu trước khi trời cứu thì trước hết chúng ta phải đoàn kết nhất trí trên cơ sở công khai, minh bạch thông tin mới có thể tạo thành sức mạnh quật khởi.
 8. Dare to Lead có nói nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại. Những kẻ không đủ tài và tầm vẫn cố bằng mọi cách ngồi vào chiếc ghế mà mỗi quyết định của họ ảnh hưởng đến hàng ngàn, hàng vạn con người, thậm chí vận mệnh của cả 1 quốc gia cũng là Daretolead nhỉ! Dare mà không đọc kỹ những vấn đề mình đã đề cập, không dám tranh luận về bất kỳ vấn đề nào thì đừng lái nó sang phía khác như vậy. Cái thứ "chiến tranh nhân dân" mà Dare nói đến là 1 ảo tưởng. Cố gắng suy nghĩ kỹ trước khi nói và tự tẩy não, có thể sẽ sớm trưởng thành hơn đó!
 9. Ko hiểu Dare sinh ra và lớn lên tại đâu, hiện đang sinh sống tại đâu nhưng nói như vậy thì quá ấu trĩ. Các cụ nhà ta có câu: được vạ thì má đã sưng, đấy là còn có người đứng ra phạt vạ. Hoàn cảnh hiện nay của VN thì ai là người đứng ra phạt vạ? Người ăn vạ thì bị bỏ tù, quá thời hạn của UNCLOS rồi thì sao? Nếu Dare đi trên chuyến bay có không tặc, Dare ngồi đó mà hô, mà kêu đợi lực lượng chức năng đến giải cứu à? Hay là ngồi viết đơn kiện, nói chuyện phải quấy với bọn không tặc? Các cụ có câu nữa: giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh, Dare không đánh, ngồi nói chuyện phải quấy với giặc cướp sao? Tư tưởng của Dare còn ấu trĩ ở chỗ: lấy chiến tranh nhân dân để đối phó nhưng nên nhớ, cả nước VN chỉ tương đương 1 tỉnh của TQ. Đổi người, đổi phương tiện, đổi gì đi chăng nữa thì VN vẫn thua. Nếu không sáng suốt và có quyết sách thông minh, vấn đề bị nô dịch chỉ trong nháy mắt, tôi và Dare có thể mất nửa đời còn lại ngồi đau khổ xót xa ôm mối nhục mất nước đấy! Núi xương sông máu của tiền nhân để bảo vệ giang sơn có thể ôm hận thiên thu vì những suy nghĩ ấu trĩ kiểu như vậy. Hay Dare có tư tưởng của thiền sư nào đó của đạo Phật, ngồi xả thịt ra nuôi chim ưng để cứu bồ câu? Bao nhiêu người như Dare để cứu được nòi giống Rồng Tiên?
 10. Rất đặc trưng của giới học giả VN hiện nay, nói nhiều nhưng không phải bản chất vấn đề. Nguyên nhân chính là các cuộc mặc cả dưới gầm bàn. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, tất cả người Việt yêu nước đều sôi sục với tình hình biển đảo thì vẫn phát lệnh khởi công cảng phục vụ khai thác bôxit, vẫn thúc đẩy nhanh tiến độ cung văn hóa hữu nghị ở vị trí đẹp nhất. Không hiểu tình hữu nghị theo cách hiểu của các vị ấy như thế nào nhỉ?
 11. Cháu chưa sang Mỹ và châu Âu, nhưng ở châu Á cháu được đi Nhật, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và cũng thấy thái độ trân trọng của họ đối với các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể thật đáng để học tập. Tuy nhiên, cháu có 1 điều lăn tăn là: có thể mình đi qua với tư cách là khách nên mình cũng chưa thấy hết mặt trái của xã hội (xa thơm gần thối mà :P :P :P). Trong khi đó ở VN, môi trường mình sống, bầu không khí mình thở đó luôn có những điều bực dọc nho nhỏ khiến ta quên đi mất những cái lớn hơn. Người ta trân trọng những cái người ta thiếu, những thành quả mà mất nhiều công sức mới đạt được hoặc những thứ có muốn cũng không thể mua được. Hơn nữa, các cụ có hai câu cháu thấy rất đúng với Việt Nam là: "gần chùa gọi Bụt bằng anh" và "phú quý sinh lễ nghĩa". Hôm qua cháu ngồi với máy thằng bạn phổ thông, có thằng tiến sỹ Mỹ, có thằng thạc sỹ Tàu. Câu chuyện xoay quanh tình hình biển Đông và sự so sánh giữa VN và TQ. Thằng thạc sỹ TQ bảo: người VN thua TQ quá nhiều, cháu bảo mày lấy dẫn chứng ra, tao chứng minh là mày sai. Nó bảo VN có ai sánh được với Tần Thủy Hoàng, cháu đáp: Đinh Bộ Lĩnh còn hơn Tần Thủy Hoàng vì dẹp loạn 12 sứ quân trong khi Tần Thủy Hoàng chỉ đánh chiếm được 6 nước. Nó lại hỏi VN có ai có thể sánh với Khổng Minh, câu trả lời là Nguyễn Trãi vì Khổng Minh vẫn thua trong cuộc chiến Tam Quốc, nhưng Nguyễn Trãi thì còn giúp gây dựng nên cả 1 triều đại. Lại hỏi VN có ai sánh được với Tôn Ngộ Không, trả lời là Thánh Gióng. Con khỉ đá phải tu luyện hàng ngàn năm, được bao nhiêu cơ duyên, ăn trộm bao nhiêu thứ quý giá mới có thân thế như vậy, nhưng Thánh Gióng chỉ cần bảy nong cơm ba nong cà, những thứ rất dân dã, chỉ tập hợp 1 làng, 1 tổng là thừa mà vụt lớn thành thần Phù Đổng, đánh tan ngàn vạn quân giặc. Nó im lặng, cháu bèn hỏi lại: TQ có ai sánh được với Trần Hưng Đạo? Ai có thể sánh được với Quang Trung hoàng đế? Ai có thể sánh với Võ Nguyên Giáp? Kết quả là không có câu trả lời! Trở lại vấn đề cháu đã đưa ra và lấy lịch sử Việt tộc và Hy Lạp làm dẫn chứng, có thể do cháu đưa vấn đề ra một cách không rõ ràng khiến chú và mọi người hiểu nhầm. Cháu đặt vấn đề rằng: các quốc gia - dân tộc trong quá trình phát triển của mình, tùy theo điều kiện tự nhiên (bao gồm cả yếu tố di truyền) và truyền thống văn hóa sẽ có 1 trong 2 xu hướng chính: 1 là phát triển về quân sự, 2 là phát triển về văn hóa. Nó hoàn toàn khác với việc để hình thành và phát triển, mỗi quốc gia - dân tộc đều phải có điểm tựa cơ bản cho sự tồn tại của mình: Với Ai Cập - đó là những đứa con của mặt trời; với Hy Lạp, đó là hệ thống thần thoại, tự do và bình đẳng; với La Mã, đó là chế độ chiếm hữu nô lệ và chính sách bạo tàn; Ấn Độ thì mải mơ màng với tự do về văn hóa tư tưởng và tôn giáo; Trung Quốc là tư tưởng bá chủ bành trướng; Mỹ là tự do và bảo hộ sở hữu cá nhân ... Cháu viện dẫn đến lịch sử Hy Lạp và Việt tộc với ngụ ý rằng: nếu 1 nhà nước chỉ dồn toàn bộ sức vào phát triển văn hóa sẽ lơi mất nhiệm vụ phòng vệ và có thể bị thua trong các cuộc chiến và vì thế có thể đánh mất rất nhiều thứ. Nền văn minh Hy Lạp rực rỡ là thế nhưng phải thua đế chế La Mã hà khắc, nhưng bản thân La Mã bị nên văn minh Hy Lạp chinh phục ngược lại. Bằng chứng là hầu hết các giá trị của văn minh Hy Lạp, từ khoa học, nghệ thuật, tôn giáo, triết học ... hiện nay đều chịu ảnh hưởng rất nhiều từ văn minh Hy Lạp. Tương đồng với cuộc chiến đó, nước Văn Lang của Việt tộc có nền văn minh với văn hóa rực rỡ cũng bị thua trong cuộc chiến với dân du mục Hán tộc phương Bắc và nền văn minh đó đã chinh phục trở lại những kẻ man di. Điểm khác biệt lớn nhất là những kẻ man di phương Đông đã hành xử đúng với bản chất man di: đổi trắng thay đen, thoán đoạt lịch sử, văn hóa của Việt tộc thành của mình. Trong khi đó, Việt tộc vẫn phải lùi mãi xuống phương Nam, chấp nhận thua thiệt để chờ đợi cơ hội phục hưng. Với suy nghĩ như vậy, cháu thấy hiện nay có hai nhiệm vụ lớn để phục hưng nòi giống Rồng Tiên: 1 - Giành lại lịch sử bị thoán đoạt của dân tộc; 2 - Quảng bá giá trị văn hóa Việt, dùng nó để giúp đỡ các dân tộc khác thoát khỏi tai ương, đưa giá trị văn hóa Việt phục vụ nhân loại. Nếu làm được điều này, cho dù không giành lại được phần lãnh thổ của tổ tiên nhưng vẫn phục hưng được ánh hào quang đã mất.
 12. Hồi bé, em thì chỉ nhớ câu của các cụ: Tử vi xem bói cho người Số thày thì để cho ruồi nó bâu Lớn lên, tìm hiểu thì tâm đắc thêm 1 câu nữa: Tránh được thì không phải là số, đã là số thì không thể tránh được Không biết vận dụng vào trường hợp này có đúng không nữa!!!
 13. Kẻ xôi thịt này đi ăn mày thiên hạ đã nhiều nhưng bản tính chỉ thích rượu thịt, khi đói khát thì việc gì cũng dám làm. 1 ngày nọ đến 1 quán lá trơ trọi ven đường, thấy 1 người quần áo tề chỉnh nhưng say mèm, 1 người áo quần rách rưới, thân hình tiều tụy nhưng mắt sáng và lồi to như Thiên Lý Nhãn đang tâm đầu ý hợp kể như Tự Lãng và Chí Phèo đang khề khà ven bãi chuối vậy. Muốn vào ăn hôi lắm nhưng chưa nghĩ ra kế gì, chợt nhớ mấy chiêu sư phụ truyền dạy liền mạnh dạn bước vào dặng hắng: Đố hai người biết ta ăn được bao nhiêu? Hai người ngẩng lên nhìn, vẻ mặt rất bực bội, lẩm bẩm nói gì ko rõ do lúc đó đầu óc chỉ nghĩ đến mấy món nhậu trên chõng. Liền dặng hắng mà nói tiếp: Ta ăn hết chỗ này cũng chưa no ... Nói rồi thản nhiên ngồi bốc đồ ăn, chớp mắt đã dọn sạch đồ (sau này thiên hạ tặng cho hỗn danh là DŨNG SỸ DIỆT MỒI :P) Ăn xong, thấy thèm rượu liền cứ bồn cũ soạn lại, thản nhiên hỏi to: Hai người nghĩ ta uống được bao nhiêu rượu thì say? Cũng chỉ thấy hai người thì thầm nhưng tuyệt nhiên không phản đối gì cả, tự tin bèn ngửa cổ dốc 1 hơi hết bầu rượu. Cơm no rượu say, lảo đảo bước ra khỏi quán, còn nghe hai lão trượng thì thào: Bốn năm thằng thanh niên, vào ăn uống tranh với hai lão, thật không biết ngượng ... Hôm nay vào đây mới biết đó là chú Thiên Sứ và Túy lão, thật thất kính. Rất mong hai tiền bối giơ cao đánh khẽ, cho xin hai chữ đại xá ...
 14. Phát triển văn hóa không mang lại sự thất bại nhưng có thể nó khiến người ta lơi đi nhiệm vụ phòng vệ. Lịch sử Việt tộc cũng như Hy Lạp đã chứng minh điều đó. Cháu rất thích câu thơ trong bài "Đi trên mảnh đất này" của Huy Cận:Sống vững chãi bốn ngàn năm sừng sững Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa Trong và thật sáng hai bờ suy tưởng Vẫn hiên ngang mà nhân ái chan hòa Có lẽ đây là con đường để Việt tộc tìm lại ánh hào quang của dân tộc mình!
 15. Nhìn lại lịch sử, đường lối nhún nhường, chủ trương phát triển văn hóa khiến Việt tộc phải lùi mãi xuống phía Nam. Giờ không còn đường lùi nữa, phải chăng cũng là lúc phải thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và hành động?
 16. Vậy cái lẫy nỏ là cái gì, đang ở đâu và/hoặc nằm trong tay ai?
 17. Vâng, có thể từ "đế chế" là cháu dùng sai, nhưng hãy nhìn sự bành trướng của họ: về kinh tế, họ sản xuất ra khoảng 25% SẢN LƯỢNG hàng hóa của thế giới, bành trướng ảnh hưởng về phương Bắc, các nước Trung Bắc Á, châu Phi ... Về văn hóa, họ đã và đang tìm cách gây ảnh hưởng ra các nước xung quanh, trong đó có VN với lượng phim truyền hình khuyến mại chiếu ngày đêm, khiến trẻ con VN thuộc sử Tàu hơn sử ta, nói năng như phim kiếm hiệp. Với ảnh hưởng như vậy, có thể ví tương đương với cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông xưa kia. Giờ cần 1 Trần Hưng Đạo, 1 hội nghị Diên Hồng để củng cố lòng dân. Quan trọng hơn, cần 1 niềm tin như hai chữ SÁT THÁT đã khắc vào lòng cả dân tộc mới mong tìm lại hình bóng vinh quang xưa. Nhìn vào kẻ khổng lồ, ai cũng nhìn vào sức mạnh khủng khiếp của nó, nhưng nếu bình tĩnh 1 chút, hãy theo phương pháp của Trần Hưng Đạo sẽ hạ gục bất kỳ tên khổng lồ nào: tên khổng lồ nào cũng cần phải ăn, cần phải uống, cần phải thở. Muốn hạ nó nhanh hay chậm, hãy lượng sức mình và triệt 1 trong 3 đường đó, nó sẽ chết. Nếu ngu gốc, hãy đối đầu và nếm trải sức mạnh của nó.
 18. Liệu VN có xuất hiện 1 Trần Hưng Đạo để ngăn bước quân bành trướng, là quân domino đầu tiên trong chuỗi sụp đổ của đế chế phương Bắc trên toàn cầu không ạ?
 19. Vâng, cảm ơn anh Thiên Đồng. Tôi cũng đã hoãn binh chưa tham gia rồi. Khi nào có diễn tiến mới, tôi sẽ nhờ anh tư vấn thêm. Cảm ơn anh nhiều!
 20. Việc tác giả nhầm lẫn thì không có gì khó hiểu. Có điều là làm thế nào phát dương văn hiến Việt và theo quan điểm văn hiến Việt thì các vấn đề cấp bách hiện nay phải giải quyết như thế nào hả chú Thiên Sứ?
 21. Bác có thể vào mục "Thiên Đồng tư vấn" giúp em được không ạ? Em rất mong nhận được sự tư vấn của bác!

 22. Tại sao những bài viết hay như thế này mà không được công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng nhỉ?
 23. Nhà mình, mình biết chỗ nào cất cái gì, lấy ra phải nhanh hơn kẻ khác nhòm ngó chứ! Bạn nói nhanh nhưng tôi lại thấy chậm. Giờ phải lấy mấy tàu phá băng của Nga về, hoán cải thành tàu ngư chính và tàu hải giám thì hơi chậm, nhưng mấy cái đó mới đụng được vào cái giàn khoan khủng của Khựa.
 24. Chào anh Thiên Đồng! Việc tôi cần hỏi là thế này: tôi và 1 cậu em sinh năm 1980 đang định làm ăn chung với 2 người sinh năm 1971 và 1 người lớn tuổi hơn, tôi không biết chính xác năm sinh. Tổng số tiền hùn vốn ban đầu là khoảng 10 tỷ, sau này sẽ lên tới khoảng 20 tỷ, trong đó phần vốn góp của chúng tôi là 10% (mỗi người 5%), 3 người kia mỗi người 30%. Mối quan hệ này tôi do cậu em sinh năm 1980 đó giới thiệu, tôi mới gặp 2 người sinh năm 1971, qua đánh giá thì tôi hơi lăn tăn về người cầm cái của vụ này. Một vấn đề nữa tôi lăn tăn là cậu em kia không huy động tiền kịp, tôi chưa có tiền trong tay nhưng nếu cố gắng huy động thì chắc cũng đủ cả phần cậu kia. Tuy nhiên, do từ trước đến giờ hùn vốn làm ăn hay thất bại hoặc có lời rất ít, số tiền lần này rất lớn với tôi nên tôi muốn cân nhắc kỹ trước khi tham gia. Tôi sinh 16h30, ngày 23/10/1977, giờ hỏi: 6h40 sáng ngày 12/06/2011, việc phải quyết định trong ngày mai, 13/06/2011. Tôi muốn nhờ anh tư vấn giúp: 1. Việc này tôi có nên tham gia không? Có nên tham gia cả phần của cậu em kia không? 2. Nếu tham gia, có nên góp vốn ngay hoặc hoãn binh chưa góp vốn không? 3. Nếu tham gia, tôi có huy động đủ tiền cho phần tôi và cả phần cậu em không? Rất mong anh bớt chút thời gian giúp đỡ. Chúc anh sức khỏe, hạnh phúc!
 25. Bạn nên xem kỹ các đường link mà bạn dẫn. Thông tin bạn đưa tôi chưa kiểm chứng nhưng link đó chắc chắn có ít nhất 2 link sau không đúng.