• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thích Đủ Thứ

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  370
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thích Đủ Thứ

 1. Cũng phải thông cảm với người dân và theo cháu nghĩ, con đường này sẽ rất vất vả. Ngay cả Kinh Thánh của đạo Thiên Chúa cũng bị cạo sửa, phân thành Cựu Ước và Tân Ước nhưng hiện nay người ta vẫn phải tạm thời chấp nhận đó là tồn tại lịch sử đó thôi! Nhìn lại lịch sử TQ đã 3 lần cạo sửa: + Lần 1: Khi nhà Tần chinh phục chư hầu, thống nhất thiên hạ, sai diệt Nho đốt sách; + Lần 2: Khi quân Mông Cổ chinh phục được Trung Nguyên; + Lần 3: Khi quân Thanh chinh phục Trung Nguyên, dấu ấn là bộ Vĩnh Lạc Đại Điển. Lịch sử VN cũng ít nhất 2 lần bị hủy diệt. Đó là lý do khiến cho lịch sử VN bị rối bời, con cháu Lạc Hồng nhận giặc làm cha: + Lần 1: Khi Mã Viện thắng Hai Bà Trưng và Cao Biền đi khắp đất Việt để yểm mạch diệt tài phòng hậu họa; + Lần 2: Khi Hồ Quý Ly thất bại, Trương Phụ và Hoàng Phúc đã cho tận diệt văn hóa Việt, từ việc giết người tài, đốt kinh sách, hủy hiện vật. Với hậu quả như vậy, việc cốt nhục tương tàn, nhận giặc làm cha cũng là dễ hiểu. Muốn phục hưng được nền văn hiến Việt, cần có kế hoạch dài hơi, tận dụng được thời thế, đoán định được tương lai mới có thể đem vinh quang trở lại cho nòi giống Rồng Tiên.
 2. Thật tự hào về lòng yêu nước của nhân dân ta! Vấn đề là có con đường nào để chúng ta đi lên hay không? Ai là người đủ sức dẫn đầu công cuộc này? Chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Tôi nhớ có 1 ai đó đã nói: chiến tranh bắt đầu từ trên bàn và cũng kết thúc trên bàn. Chỉ có máu xương của nhân dân đổ ra là thật. Chỉ có nỗi đau là hiện hữu và dai dẳng tới muôn đời. Đọc loạt bài này, lại nhớ câu thơ đầy máu và nước mắt của bác Nguyễn Duy: Khốn thay nỗi Hữu Nghị Quan Giá như máu chẳng lênh lang mặt đèo AQ túm tóc Chí Phèo Để hai chú lính nhà nghèo đều thua Gần đây, vào mạng thấy nhiều người lấy câu thơ của bác Huy Cận làm chữ ký mà mừng: Sống vững chãi bốn ngàn năm sừng sững Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa Trong và thật sáng hai bờ suy tưởng Rất hiên ngang mà nhân ái chan hòa Khốn thay cuộc mặc cả trên bàn và dưới gầm bàn đã khiến con đẻ của của người viết những câu tuyên ngôn về văn hóa tư tưởng đó phải vào tù. Những kẻ bán nước, bán máu xương liệt sỹ bao đời thì nhởn nhơ. Những người phải lăn lộn, lao tâm khổ tứ đâm đơn kiện ra Tòa án quốc tế cho kịp thời hạn để bảo vệ cương thổ quốc gia lại phải ngồi sau song sắt. Bác nào thạo xin gieo hộ 1 quẻ xem những nỗi trớ trêu đó khi nào kết thúc với con cháu Lạc Hồng!
 3. Đây là chiêu PR thôi chú ơi! Vẫn có cánh quạt để tạo ra gió ở phần thân đế đó chú! Phần khiến mọi người tưởng là quạt không cánh đó thực ra chỉ là bộ phận nắn và phát tán gió giống như cái phễu của máy sấy tóc thôi :P :P :P
 4. Cháu không có ý so sánh thuyết Âm Dương Ngũ hành với chủ nghĩa Marx và triết học Marx hay bộ Tư bản đâu ạ. Cái cháu muốn nói đến là ảnh hưởng của học thuyết này đối với thế giới hiện tại giống như tác động của bộ Tư Bản tới CNTB thôi ạ. Rõ ràng là học thuyết của Marx đã mở đường cho việc ra đời hàng loạt nhà nước XHCN nhưng đồng thời khiến CNTB hoàn thiện mình lên. Việc chú vá lại khoảng trống mà ngay cả các cao thủ Tàu khựa xưa nay cũng chỉ công nhận, không lý giải được cũng có thể khiến cho dân tộc Việt tìm lại ánh hào quang quá khứ, nhưng cũng có thể giúp cho bọn Chệt tìm ra cách hóa giải những mâu thuẫn nội tại thì cơ hội của nòi giống Rồng Tiên chẳng phải là nhỏ đi sao?
 5. Việc này chú Thiên Sứ đã và đang làm, tôi đang tìm hiểu nên chưa dám tham gia nhưng bước đầu tôi nhìn thấy sự hợp lý trong luận điểm của chú. Để việc này thành sự thật, tôi đang cố gắng tìm hiểu để góp 1 tiếng nói ủng hộ vào công cuộc này. Nếu việc này trở thành hiện thực, nó có thể ảnh hưởng 2 mặt tới thế giới như những gì bộ Tư Bản của K.Marx đã có: giúp mở ra 1 cái mới, đồng thời giúp cái bảo thủ, lạc hậu cũ tìm ra hướng để tự đổi mới mình. Cá nhân tôi hy vọng nó không rơi vào hoàn cảnh của Chủ nghĩa Marx như hiện tại.
 6. Sáng nay con đã nhận linh phù cô gửi cho con cùng với của anh Trọng ở Hoài Đức và chị Tú ở Đông Anh. Chiều đi làm về con đã gửi chuyển phát nhanh cho hai anh chị rồi cô ạ. Chắc mai mốt anh chị sẽ nhận được. Chân thành cảm ơn cô, chúc cô luôn mạnh, hoằng pháp giúp đời!
 7. Chết chửa! Tuần này GĐ em đi SG, máy bay của Sorry Airlines, ko bít có bị dính như mấy ảnh ko nữa! @ Paulle: Đợi nó bẻ giò rồi đi kiện hả? Nếu nó uýnh chết người, ở VN đền khoảng 30-40 tr VNĐ ~ 2000 USD nên chết để lấy tiền bồi thường không đáng đâu!
 8. Em muốn nói đến các quy tắc phải tuân thủ khi đặt các pháp khí thôi ạ. Theo em hiểu thì các pháp khí khác nhau cũng phải có các quy tắc khác nhau, giống như nấu cơm tẻ khác nấu cơm nếp, nấu canh khoai tây phải khác với nấu khoai sọ, từ lượng nước, phương pháp nấu đến các vị gia giảm nếu cần. Nói đơn giản là thời điểm cho muối, nấu khoai tây mà bác cho muối ngay từ đầu thì phải khá tốn ga, nhưng khoai sọ thì không sao í ạ. Em là chúa ghét thủ thuật vì em tôn thờ "chân công phu" chứ không chạy theo rèn "tiểu kỹ xảo". Nếu có những quy tắc về việc sử dụng linh phù này, từ các thủ tục cần làm, ngày giờ phù hợp, phương vị thích hợp ... thì theo được là tốt nhất. Nhược bằng chẳng đặng, kể cả thờ Phật trong tâm, dạy dỗ vợ con theo chánh đạo, làm gương cho con cháu, họ hàng hướng thiện thì cũng xứng với câu các cụ dạy là thỏa mãn rồi: Thứ nhất là tu tại gia Thứ nhì tại chợ, thứ ba tại chùa
 9. Vâng, nhưng em nói về quá trình đặt hoặc trình tự đặt các vật khí cơ ạ! Em hiểu nôm na giống như khi nấu cơm, phải đi từ vo gạo đun nước, tra gạo vào nồi, đun sôi, chắt nước, trở cơm ấy ạ! Nếu làm sai quy trình hoặc mức độ chưa đủ, hoặc do chưa đủ kinh nghiệm để nấu thì cơm rất dễ bị rơi vào tình trạng "trên sống, dưới khê, tứ bề nhão nhoét" ạ!
 10. Phải thông cảm với người trong cuộc thôi. Tuy nhiên, hãy coi chừng! Hôm nay là trùm khủng bố, ngày mai có thể là nguyên thủ của 1 nước trong Trục Ma quỷ, ngày mốt có thể là thủ lĩnh đối lập của 1 đồng minh với Mỹ lắm chứ! Pakistan và Mỹ đều có cái khó! Nếu Pakistan hợp tác đầy đủ với Mỹ thì có 2 khả năng: 1 là Bin Laden lại biến mất như đã từng biến mất khỏi Tora Bora, 2 là Pakistan phải đối đầu với cả thế giới Hồi giáo. Mỹ thì vẫn cần 1 Pakistan hợp tác đầy đủ ở khu vực này, vừa để kiểm soát thế giới Hồi giáo ở đây, vừa làm đối trọng với một Ấn Độ đang lên. Pakistan thì cần có hậu thuẫn của Mỹ để thoát khỏi cái bóng của Ấn Độ. Vậy nên câu chuyện hài được Nguyễn Ngọc Ngạn kể có câu rất hay: Tôi biết nó là đứa không ra gì rồi, nhưng tôi cứ để xem nó thế nào!!! :P :P :P Thế giới có trở nên tốt đẹp hơn hay không, ai cũng có thể trả lời nhưng câu trả lời chính xác nhất phải là của thời gian! Nếu thế giới cứ đơn cực và cơ hội như hiện nay, có lẽ cứ duy trì sự hỗn độn lại tốt hơn. Và nếu như vậy chẳng có câu: Thái cực sinh Lưỡng nghi ...
 11. @ Thiên Luân: cũng không hẳn là vật khí tự nó phát tác được đâu ạ! Nếu thế thì phương pháp luyện đồng đen, đúc trống đồng hay tôi kiếm Nhật đâu có khó! @ cô Wildlavender - Cô oải hương hoang dại: Cô cho cháu xin 6 bản được không ạ? Cô cứ chuyển về trung tâm HN, cháu sẽ qua Đặng Dung để nhận ạ! P/S: nick của cháu là bạn bè đặt cho, do cái gì cháu cũng thích chứ không có ý báng bổ đức Phật đâu ạ :P :P :P
 12. Đã phát hiện hành tinh “siêu trái đất” Thứ Năm, ngày 05/05/2011, 09:50 (Tin tuc) - Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Liège (Bỉ) vừa phát hiện ra một “siêu trái đất” nhờ vào hệ thống kính viễn vọng Splitzer của NASA.Theo thông cáo báo chí của Đại học Liège, Nhà thiên văn học Michaël Gillon, Chủ nhiệm dự án đã phát hiện ra hành tinh mới này và đây chính là hành tinh bé nhất thuộc hệ mặt trời được phát hiện tính tới thời điểm này. Hành tinh này được tìm thấy dựa trên những dữ liệu do Splitzer thu thập được từ tháng 1 năm 2011 và được lấy tên là 55Cnc e. Hành tinh 55Cnc e có diện tích lớn gấp hai lần trái đất và có khối lượng lớn gấp 8 lần trái đất của chúng ta. 55Cnc e nằm cách Trái Đất khoảng 42 năm ánh sáng. =================================== Cái này có tin được không nhỉ? Nằm trong hệ mặt trời mà cách trái đất 42 năm ánh sáng? Như vậy là gấp bao nhiêu lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm, khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất là 1,3s ánh sáng, khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là khoảng 150 triệu km, tức là mất khoảng 500s ~ 8,33 phút ánh sáng. 42 năm ánh sáng thì liệu lực hấp dẫn có đủ để giữ hành tinh này trong hệ mặt trời không nhỉ? Muốn đủ thì kích thước hành tinh phải lớn cỡ nào? Nhờ các bác giỏi vật lý tính giúp với ạ!!!
 13. 1. Tôi thấy bản thân bạn chưa đưa ra ý kiến kết quả bằng mấy mà! Bản thân bạn chưa có niềm tin thì làm sao bạn nhận xét là người khác sai hay đúng được! Âu đó cũng là thực trạng chung do hậu quả của nền giáo dục mấy chục năm qua, khiến cho những người chủ hiện tại và tương lai của đất nước thiếu lý trí và sự tự tin để làm chủ chính mình; 2. Tôi xem lại thì trong giáo trình phổ thông, lớp 3 chưa dùng cách viết phân số dạng 2/3 và sử dụng thống nhất ký hiệu ":" cho phép toán chia. Việc hiểu thành phân số là tự mọi người dùng dao mổ chó giết ruồi nên ầm ỹ hết cả lên; 3. Việc "có 2 cách hiểu đều tự cho là đúng" là tự bạn nói ra 1 điều rất hiển nhiên, như 2+2=4 vậy. Bất kỳ ai khi chọn 1 cái gì, ngay thời điểm lựa chọn người ta đều cho là đúng nhất hoặc phương án tối ưu, trừ những người đa nhân cách. Trong công việc, chúng tôi hay dùng câu thành ngữ của các cụ: 9 người 10 ý để ra quyết định khi một vấn đề đưa ra thảo luận không giành được đa số tuyệt đối (100%). Ngay cả khi giành được đa số tuyệt đối thì ý kiến đó chưa hẳn là đúng do trong khoa học, chân lý chưa chắc đã thuộc về đám đông. Nếu bạn tin chân lý thuộc về đám đông, thì có lẽ loài người hiện nay vẫn toàn là khỉ, và đã là khỉ thì tuyệt đối không có con nào ăn ớt, ăn gừng hay mắm tôm. Trân trọng!
 14. Hoặc là bạn chưa nắm vững kiến thức phổ thông nên bạn không tin tưởng vào chính mình, hoặc là bạn cố tình ăn thua vì lý do gì đó, tôi không quan tâm. Quan điểm của tôi về vấn đề này như sau: 1. Dấu chia viết thế nào cũng là phép chia, không có ngoại lệ, trừ phi bạn bảo đó không phải là dấu chia. Theo tôi nhớ thì toán lớp 3 chưa sử dụng ký hiệu chia này, có thể do người đưa vấn đề này lên sử dụng ký tự đó làm ký tự chia, hoặc bản thân người ra đề cũng không nhớ nhưng tôi chấp nhận đó là dấu chia; 2. Đã có sử dụng dấu ngoặc, không có ngoại lệ cho việc phân số không phải sử dụng dấu ngoặc. Nếu người ra đề có ý định đánh đố thì đã sai ngay từ bước này; 3. Thực hiện đúng quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau, trong ngoặc trước, bạn có thể đi đến kết luận ý kiến nào là đúng. Trân trọng!
 15. Vâng ạ, hôm nào em rảnh về đó sẽ chụp ảnh để chia sẻ. Trước em ở gần chùa Tiêu, đi qua đó suốt nhưng từ hồi về HN thì ít qua. Tìm trên googlemap thì ảnh cũ quá, không nhìn rõ như hiện tại.
 16. Một khu nữa cũng không kém về thời gian xây dựng là khu Viglacera Tiên Sơn. Bác nào đi đường 1 mới, qua KCN Tiên Sơn bên tay trái sẽ đến khu đô thị, đảm bảo thời gian xây dựng được trên 10 năm, tỷ lệ sử dụng dưới 10%.
 17. Tôi có 3 điểm để nghi ngờ thông tin và thời điểm công bố này: 1. Trong nhiệm kỳ của mình, Obama chưa làm được gì cho xứng với cương lĩnh tranh cử! 2. Cuộc chiến chống khủng bố do tổng thống tiền nhiệm phát động trong suốt 10 năm qua, ngốn của nước Mỹ không biết bao nhiêu tiền của, 1 cách gián tiếp đưa mức thâm hụt ngân sách Mỹ từ 10.000 tỷ USD lên mức trên 12.000 tỷ USD hiện nay và mức mới mà chính quyền Obama đề xuất và bị bác bỏ là 14.000 tỷ USD. Có lẽ đây là điều Obama muốn nhắm đến trong cương lĩnh tranh cử: the change we need !!! Cắt bỏ được kinh phí chống khủng bố có thể làm giảm đáng kể mức thâm hụt ngân sách! 3. Thời điểm bầu cử sắp đến, khả năng tái nhiệm không cao do uy tín đang lao dốc, nghị viện bị đảng Cộng hòa kiểm soát và phủ quyết mức thâm hụt ngân sách đề xuất dẫn tới chính quyền 1 số bang đang nhiều khả năng phải nợ lương nhân viên. Với từng đó áp lực, người ta dám làm nhiều điều hơn là việc công bố 1 vụ tấn công tiêu diệt trùm khủng bố. Kết thúc cuộc chiến chống khủng bố, nước Mỹ có cơ hội củng cố lại năng lực nội tại để lấy lại vị thế đang bị TQ đe dọa.
 18. Cá tháng Tư qua 1 tháng rồi sao vẫn còn hài vậy? Lại còn đưa ảnh về rau xà-lách nữa chứ!!!
 19. Ở quê em có 2 bà phi: Nguyên phi Ỷ Lan và 1 bà phi của chúa Trịnh, đều có đền thờ cả. Em không nhớ chính xác nhưng thân mẫu của 1 trong 2 bà được gọi là Từ Thị, có khu mộ táng gần nhà máy nước Lavie miền Bắc. Khi nào rảnh, em sẽ về nhà tìm hiểu xem liệu có liên quan gì giữa chữ Từ thị bác đề cập đến hay không.
 20. Thứ Hai, 25/04/2011 - 20:26Hà Nội: Lại phát hiện 2 ngôi nhà trên đường Cầu Giấy bị nghiêng(Dân trí) - Theo “thần đèn” Đỗ Quốc Khánh, 2 ngôi nhà vừa được phát hiện bị nghiêng trên đường Cầu Giấy chưa nguy hiểm đến mức chính quyền phải sơ tán, nhưng cần phải cảnh báo vì nó có thể bị ảnh hưởng khi các công trình bên cạnh thi công.Trao đổi với phóng viên, “thần đèn” Đỗ Quốc Khánh cho hay, các kỹ sư của công ty Xử lý lún nghiêng Việt Nam vừa phát hiện thêm 2 ngôi nhà nghiêng quá quy định xây dựng Việt Nam và thế giới trên đường Cầu Giấy, thuộc địa bàn phường Dịch Vọng. Cụ thể, trong quá trình khảo sát ngôi nhà 5 tầng số 364 và 366 Cầu Giấy, bằng phương pháp thả dọi, các kỹ sư phát hiện độ nghiêng tổng cộng lên tới 26cm. Trung bình mỗi nhà nghiêng 13 cm, khoảng hở ở giữa tách ra thành hình chữ V. Trong khi đó, theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam, độ nghiêng giới hạn chỉ là 6,6cm. Những ngôi nhà nghiêng, lún hoàn toàn có thể đổ sập xuống. Theo ông Khánh, mức nghiêng của 2 ngôi nhà này chưa nguy hiểm đến mức chính quyền địa phương phải tổ chức di dân, sơ tán… “Tuy nhiên, cần có cảnh báo với gia chủ vì trong trường hợp có các công trình cao tầng lân cận thi công hay hạ mực nước ngầm sẽ khiến cho công trình chuyển sang trạng thái nguy hiểm thực sự, đặc biệt là đối với nhà số 366” - ông Khánh cho hay. Ông Khánh cho biết, sẽ gửi báo cáo cụ thể về mức độ nghiêng của 2 ngôi nhà trên tới UBND phường Dịch Vọng để thống nhất phương án xử lý trong thời gian tới. Về tiến độ cải tạo ngôi nhà nghiêng số 14/91 Nguyễn Chí Thanh, ông Khánh cho biết, các kỹ sư và công nhân đang đục bê tông móng, ép cọc chui qua cánh má và làm cốt thép để ghép cốp pha. Sau khi hoàn tất, ngôi nhà này sẽ không còn khả năng lật đổ hay sập đổ, đồng thời chịu được động đất cấp 7 (tương đương 5,5 độ Richte). Tiến Nguyên Hôm nay, đọc báo thấy tin này. Nhớ lại 2 ngôi nhà sụt lún ở Huỳnh Thúc Kháng là nằm giữa 2 con sông cũ, 1 chạy từ hồ Ngọc Khánh qua Nguyên Hồng, sang hồ Thành Công và ra Tô Lịch qua đường Thái Hà, 1 từ hồ Ngọc Khánh qua lối Nguyễn Chí Thanh - Láng Trung rồi cũng đi ra Tô Lịch. Hai con sông này nằm đối diện phong ấn đền Quán Đôi bị gỡ bỏ năm 2006. Nay khu vực lún, nghiêng lan sang phía Cầu Giấy là phía đối diện, không hiểu việc lún, nghiêng của khu vực sau phong ấn này có thực không nhỉ?
 21. Nếu tính khu vực thành cổ thì đúng là phía Tây, chếch Bắc 1 chút (chính Tây là khu vực cầu Giấy đến cống Vị). Tuy nhiên, nếu tính theo vòng thành ngoại giờ vẫn còn dấu tích: Đê hữu Hồng, Hàng Đậu, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Đê La Thành, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, quay lại đê hữu Hồng thì đích thị ở Tây Bắc. Vòng thành giữa thì em không rõ lắm nên chưa hình dung được.
 22. Em mới tập tọe tìm hiểu nên chưa rõ lắm các mối liên quan: nếu xét thành Thăng Long xưa là trung tâm thì: Chợ Mơ ở Đông Nam, ứng 2 quẻ Ly, Khôn là đúng. Chợ Canh Diễn ở phía Tây Bắc nên ứng với 2 quẻ Càn, Khảm cũng đúng. Duy có chợ Bưởi cũng ở Tây Bắc thành sao lại ứng với quỷ Tốn, Đoài, chợ Hà Đông sao lại ứng với trung tâm thì em chưa hiểu ạ! Rất mong bác Thiên Luân sớm có bài để em mở mang thêm đầu óc. Nhân đây, em cũng xin hỏi thêm 1 chút! Em nhớ có 2 câu thơ của các cụ: 2, 5, 3, 7 đi đâu 1, 3, 6, 8 Kim Lâu làm nhà Em biết đó là nói về tuổi làm nhà, nhưng khi nhìn vào Hà Đồ và Lạc Thư, em cảm giác có liên quan gì đó mà chưa kiến giải được. Không biết đã có ai kiến giải chưa? Nếu có xin bác chỉ giúp để em học hỏi ạ!
 23. Tôi là người mới chập chững tìm hiểu, hiện tôi quan tâm đến mảng Cổ văn hóa sử và các bài nghiên cứu của Nhatnguyen52 và đang có một số vấn đề muốn trao đổi về Sử thuyết của bác ấy (hình như bây giờ là vannhan???) Rất mong BQT cho phép tôi được tham gia phần Trao đổi học thuật để tôi được tiếp tục trao đổi trong các chủ đề tôi quan tâm. Trân trọng!
 24. Tôi là thành viên mới tham gia Diễn đàn chưa lâu, hiện tại chủ yếu là vào tìm hiểu các bài viết. Tuy nhiên, tại phần Trao đổi học thuật, tôi không thể mở chủ đề mới hoặc tạo bài viết mới, điều này rất khó khăn khi tôi có thắc mắc về các bài viết cần trao đổi. Tuy nhiên, đọc lại nội quy Diễn đàn, tôi không thấy có phần nào nói rõ là thành viên như thế nào mới được tham gia post bài trong phần Trao đổi học thuật cả! Kính nhờ BQT giải đáp giúp và nếu do lỗi kỹ thuật thì fix giùm! Xin trân trọng cảm ơn!
 25. Tạo hóa gây chi cuộc hý trường!