• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thích Đủ Thứ

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  370
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thích Đủ Thứ

 1. Cảm ơn bác rất nhiều. Em thấy bạn em bảo có Cơ Nguyệt Đồng Lương, Khoa Quyền Lộc, Song Lộc phùng nghinh gì gì gì đó cũng quý, nhưng gặp triệt với thiên không gì đó nên tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Hiện tại thất nghiệp, tay trắng nên càng lo, bác nói vậy em cũng yên tâm phần nào. Nhưng ý em là em muốn tự lực cánh sinh có ổn không ạ? Hiện gia đình gây sức ép em phải nhờ người thân nhưng em không thích lắm muốn tự lập ạ! Việc sinh con gái thì cả 2 đều muốn, có được hay ko chắc phải chờ. Năm sau đúng là sẽ có nhiều khó khăn vì thằng nhóc vào lớp 1, vợ lại sinh nữa thì mệt, dễ có trục trặc, em cũng nhìn thấy viễn cảnh đó rồi. Em xin nghe bác, chuẩn bị tâm lý ạ. Nhưng bác xem thêm 1 chút cho em là có cứu vãn được không để em chuẩn bị cho kỹ ạ! 79 thì em thấy OK rùi! Chết bị ám sát, lại cô độc 1 mình thì em thấy không được đàng hoàng lắm :P :P :P. Mà chết đường thủy thì chắc gì tìm thấy xác mà đàng hoàng :P :P :P Vẫn cậu bạn tập tọe tử vi đó nói em có thiên việt gì đó chiếu cung di, đi đâu phải đề phòng sấm sét, súng nổ, điện giật (hình như nó xem theo tử vi TQ, ko phải Lạc Việt) nhưng em thấy không đúng lắm vì em không sợ các thứ đó. Rất mong bác bớt thời gian xem xét thêm ạ. À mà bác ở HN phải không ạ? Xin bác cho em số điện thoại hoặc địa chỉ để em liên hệ, cảm ơn bác bằng chút rượu quê để ngồi nhâm nhi với mấy món bác thích, chắc là hợp lắm. Rượu quê em có danh xưng là Lạc Đạo, nghĩa là uống xong thì đừng mong tìm được đường về đấy ạ :P :P :P Những món bác thích chỉ là 1 phần trong cái danh sách dài dằng dặc của em nên bạn bè mới tặng cho cái hỗn danh em đang dùng, không phải là báng bổ gì nhà Phật đâu ạ :P :P :P
 2. A. Rhodles là người công giáo, tính tuần 7 ngày, 3 tuần là 21 ngày nhé! Nếu đã biết nói thạo, lại là người có kiến văn rộng rãi thì khoảng thời gian này có thể tin được. Bác nào có địa chỉ của bác Xuyền, cho em xin để tranh thủ thời gian rảnh này lên học hỏi lấy 1 ít nhỉ! Nếu Diễn đàn mình mà mời được bác Xuyền cộng tác, chia sẻ trong 1 mục nào đó như các bài nghiên cứu của nhatnguyen52 trong Cổ văn hóa sử thì càng hay. Đó là con đường để minh chứng cho luận điểm dân tộc Việt 5000 năm văn hiến.
 3. Cháu cũng rất yêu nước, tự hào dân tộc nhưng cháu nghĩ có lẽ mình nên hướng về phía trước tốt hơn. Rồng mà nằm trong ao bị lươn chạch giỡn mặt ko chịu thì làm gì được? Huống hồ rồng hiện nay chỉ nằm trong vệt móng chân trâu! Làm sao để rồng lại là rồng, giỡn sóng, vờn mây thì không chỉ lươn chạch mà tất thảy phần còn lại của thế giới không kính cẩn quy phục mới là chuyện lạ. Sợ lúc đó lại cắt trả lại phần đất nào đó như thời Quang Trung ấy ạ! Cháu được một họa sỹ chuyên về tranh thủy mặc của VN có chia sẻ rằng: vẽ hổ đã khó, vẽ rồng còn khó hơn nhiều. Muốn rồng đúng là rồng, đầu tiên tất cả mọi bộ phận trên cơ thể rồng phải cho thấy nó thuộc về rồng và thực sự là một phần của loài rồng thiêng. Sừng rồng phải là rồng chứ không phải sừng hươu nai, mắt rồng phải là rồng chứ không phải mắt đại bàng, mũi rồng, bờm rồng chứ không phải mũi, bờm của sư tử, râu rồng chứ không phải râu cá trê, móng vuốt rồng chứ không phải móng vuốt đại bàng ... Một điều nữa cháu rất tâm đắc khi giao lưu với anh ấy là: anh ấy nói người Chệt xưa nay theo đuổi "chân công phu", còn VN ta hay đi vào "tiểu kỹ xảo", cháu xin phép dùng cách ghi âm vì cháu không biết tiếng TQ. Đó chính là lý do mà cuộc chiến nhỏ nào ta cũng thắng, nhưng ta vẫn phải lùi mãi về phương Nam. "Tiểu kỹ xảo" là những thứ mà để lộ, người khác sẽ học được ngay còn "chân công phu" là những thứ phải dựa vào tố chất bẩm sinh và công phu rèn luyên, người khác biết cũng không thể làm được, hoặc làm được cũng phải mất nhiều thời gian mới đạt đến đẳng cấp hiện tại, trong khi đó, không biết người ta đã đạt đến trình độ nào rồi. Cháu không biết về các môn dự đoán nhưng cháu có nghiên cứu về chu kỳ kinh tế và thị trường. Năm nay, cháu dự đoán con Rồng sẽ có đợt ốm khá nặng, vào cuối năm hoặc chậm lắm là đầu sang năm, có lẽ còn nặng hơn cả năm 2008. Nguyên do là năm 2008 dùng 2 viên An cung ngưu hoàng hoàn, giờ tái phát thì sợ là Đồng Nhân Đường cũng bó tay. Cháu sẽ rất buồn nếu điều đó xảy ra nhưng nếu nó thực sự xảy ra, âu cũng là điều tốt cho nòi giống Lạc Hồng.
 4. Dạo này đang thất nghiệp, lang thang cũng nhiều nên đầu óc hơi lan man. Hôm nay mới ghé quán vắng của chú Thiên Sứ (xin phép từ giờ gọi là chú vì có đọc qua 1 topic nào đó, có người nói người sinh năm 1976 còn ít tuổi hơn con gái chú. Mới đọc đến trang thứ 5, tức là đi 1/4 quán, thấy các chú, các anh bàn về thằng Bờm, nhà cháu cũng xin có vài dòng lạm bàn, không biết có bị lạc đề không. Những kiến giải về thằng Bờm trước đây tôi cũng đã đọc ở 1 số nơi. Ở đây có mấy vấn đề mà bao giấy bút xưa nay chưa thống nhất được: 1. Cái cười của Bờm thực chất là đồng ý hay không đồng ý? 2. Quạt mo thực chất là gì? 3. Bài ca dao này ẩn ý điều gì qua hình tượng Bờm và Phú ông? Đọc chữ "Bờm cười" ở cuối bài, tôi nghĩ đến câu "người khôn ăn nói nửa chừng ...", ở đây thể hiện cái tột đỉnh khôn ngoan của các cụ nhà ta: Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu! Người nghĩ Bờm ngu cho là Bờm đồng ý. Kẻ nghĩ Bờm tuyệt trí thì bảo Bờm cười nhạt khinh khi. Dù thế nào thì Bờm cũng cười rồi. Tiếng cười đã cất lên, ai cũng biết đó là tiếng cười, nhưng mấy người hiểu cái cười cũng có trăm ngàn cách: "cười như anh khóa hỏng thi ..." Muốn biết cái cười đó là gì, ta phải nhìn lại xem quạt mo là gì và những thứ Phú ông mang ra đổi với Bờm là cái gì? Quạt mo là quạt của nhà nghèo, không mất tiền, mỗi năm 1 cây cau cho 4 tàu lá để làm quạt hoặc mo hứng từ máng nước xuống lu. Đây là đặc sản của nhà nghèo mà có thể Phú ông, người truyền đời là phú hộ không bao giờ biết, là 1 vật lạ trong mắt phú ông. Ba bò chín trâu Bờm quá biết, nhưng trong mắt Bờm, cái đó để làm gì khi ruộng đất không có? Trong con mắt 1 đứa trẻ, 3 bò 9 trâu chỉ tổ thêm vất vả, hàng ngày đi chăn 1 con trâu đã thấy khổ cực lắm rồi! Ao sâu cá mè mà làm gì? Cơm không có mà ăn, cá mè đâu ăn trừ bữa được? Bè gỗ lim làm gì khi tấc đất cắm dùi không có? Dẫu có liệu có đủ tiền thuê thợ dựng nhà? Chim đồi mồi làm gì ở nhà tranh vách đất? Bày vào đâu? Khoe với ai? Nắm xôi là thứ xa xỉ đối với con nhà nghèo mà năm thì mười họa Bờm mới được ăn trong những dịp giỗ tết. Cái đó đáng đánh đổi chứ, Bờm ăn được và thấy ngon mà! Vậy là Bờm cười! Với phú ông, dám đem những thứ tiền muôn bạc vạn đó đổi lấy cái quạt mo lạ lẫm kể cũng đáng sánh với công tử Bạc Liêu, hoặc ông ta rất tâm đắc với câu của cụ Nguyễn Du: ngàn vàng đổi một trận cười như không ... Nhưng đó là với Bờm thực tế, dân dã. Nếu Bờm suy nghĩ sâu xa hơn, Bờm sẽ thấy thế này: Những thứ mà Phú ông đem đổi chỉ là con tép đậu trên mép con mèo của Phú Ông. Bờm đang nắm yếu huyệt của Phú Ông là cầm cái quạt mo, vật mà Phú ông rất thích. Bờm nắm được thế độc quyền của mình, nắm được thóp của Phú Ông nên lắc đầu quầy quậy. Những bò trâu, ao cá, bè gỗ, chim đồi mồi, quý quá, đáng giá quá đi chứ! Bờm biết chứ, nhưng những thứ đó chỉ là cái móng tay của Phú Ông. Cái quạt mo tuy đơn sơ nhưng là tất cả những gì Bờm có. Nói một cách dân chủ, giữa 2 thằng đàn ông, nếu đổi cho công bằng thì CẢ GIA TÀI phải đổi bằng CẢ GIA TÀI. Như một kiểu đồng quy ư tận, không ăn được thì đạp đổ vậy. Nhưng thực ra, Bờm cũng đâu có biết nỗi khổ của Phú ông: ruộng cả ao liền nhưng nào có thì giờ bình yên! Vợ nọ con kia vui được mấy nhưng giữ được cảnh chồng chung đâu dễ! Kẻ ăn người ở lắm thì phải nghĩ việc ra cho nó làm! Gia tài của cải lắm thì phải tính cách giữ! Sự thảnh thơi của Bờm khi nằm lưng trâu phe phẩy quạt mo là điều mà Phú ông chắc chỉ có được trong mơ! Không đạt được sự thảnh thơi đó, đành kiếm cái quạt mo để nhớ lại 1 thời cực khổ vậy! Liệu có phải Phú ông là người đa mang, nhìn Bờm nhớ lại một thời vất vả của mình, muốn giúp đỡ mà Bờm không hiểu hoặc cố tình không hiểu? Phải chăng Bờm là kẻ tuyệt trí, hiểu tấm lòng Phú ông nhưng chỉ nhận tấm lòng, còn lấy cảnh khổ cực làm động lực phấn đấu, đến ngày nào đó được như Phú ông? Hay tiền nhân còn nhắn nhủ điều gì sâu xa hơn đến chúng ta? Điều hòa, quạt đá có đầy nhưng sẽ làm gì khi không có điện? Khi chúng ta càng giàu có, chúng ta càng bị lệ thuộc. Đến 1 giới hạn nào đó, những sự lệ thuộc nào đó không đem lại lợi ích cho chính chúng ta mà biến ta thành nô lệ của nó thì sao? Hãy vứt bỏ tất cả để trở về với cái quạt mo, đơn sơ, hữu ích!
 5. Vâng ạ, cảm ơn bác rất nhiều. Bác cho hỏi thêm là tính theo Lạc Thư Hoa Giáp thì vợ chồng em có bị khắc/kỵ gì không ạ? Hiện tại vợ chồng em sống tương đối hạnh phúc nhưng làm ăn gặp nhiều khó khăn ạ.
 6. Nhờ các bác xem giúp: Chồng tuổi Đinh Tỵ 1977 Vợ tuổi Quý Hợi 1983 Con trai đầu Đinh Hợi 2007 Vợ chồng em năm nào sinh con thì tốt, muốn sinh thêm con gái thì nên sinh tuổi nào, khoảng tháng nào ạ? Xin chân thành cảm ơn các bác trước!
 7. Đọc hết cả 10 trang, thấy rất thú vị. Nhờ bác Học trò, bác Thiên Đồng, bác haithienha xem giúp chữ ký cho em với ạ, em đang rất cần tư vấn: 1. Chữ ký: + Chữ ký dùng trong công việc (đã ký gần 10 vạn chữ): + Chữ ký dùng trong các giấy tờ cá nhân (1 vài trăm chữ gì đó): 2. Ước vọng: + Ngắn hạn: nhanh chóng có công việc mới mà không phải dựa dẫm vào bạn bè hoặc gia đình như từ trước đến giờ vưỡn thế, hiện tại đã nghỉ chỗ làm cũ, chưa đi làm đâu cả; + Dài hạn: mua nhà, mua xe, đẻ thêm được 1 đứa con gái, dạy con thành người tử tế; + Cuộc đời: sống đàng hoàng, chết đàng hoàng. 3. Họ tên đầy đủ: Phùng Việt Dũng 4. Tuổi hoặc ngày sinh: + Tuổi: Đinh Tỵ, link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ch%E1%BB%93ng&date=1977,10,23,16,30&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 + Vợ: Quý Hợi, link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=V%E1%BB%A3&date=1983,9,18,6,30&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 + Con trai: Đinh Hợi, link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Con+trai&date=2007,4,1,17,10&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 5. Ngành nghề: + Trước đến giờ làm trong ngạch tài chính. Nay định chuyển công tác vẫn trong lĩnh vực đó nhưng chuyển về HN. Rất mong nhận được tư vấn của các bác!
 8. Bác Thiên Sứ có thể nói rõ hơn 1 chút được không ạ?
 9. Phải ĐB ko nhỉ? Hợp với nhà nào đới?
 10. Dạ, Bếp ở ngay gần WC đấy ạ. Hướng đứng của người nấu là hướng Tây Bắc, vuông góc với nhà là 360-33,5=326,5 độ ạ.
 11. Vâng, đúng vậy bác Thiên Luân ạ! Nhưng em không hiểu lắm chỗ đo độ này: Hướng Đông Bắc thì lệch Đông hay lệch Bắc có gì quan trọng không ạ? Em thấy lệch Đông nhiều thì em đo so với hướng chính Đông thôi ạ. Nếu cần tính bao nhiêu độ so với hướng Bắc thì cộng trừ là ra ngay ạ. Mong bác tư vấn giúp em với!
 12. Em có nói ở trên là lệch so với hướng Đông 33,5 độ rồi đó bác! Em dùng la bàn kỹ thuật đo chứ không có la bàn phong thủy ạ. Lòng vòng mãi, cho vào photobucket, không biết có được không nữa: Tầng 1: Tầng 2&3: Hên xui, em hết cách rùi ợ!
 13. Vâng, em up lên picasa nên không có code IMG sẵn. Sao ảnh của em đuôi bmp thì không chấp nhận và em up đuôi JPG mà không hiện ảnh nhỉ! Các bác chịu khó click vào link để xem giúp em với ạ! https://lh5.googleusercontent.com/_1D4OeTI3ZTM/TZ6SLNsiXCI/AAAAAAAAAe8/FG53YKQlaa8/s800/Tang%201.JPG https://lh3.googleusercontent.com/_1D4OeTI3ZTM/TZ6SK4gBnQI/AAAAAAAAAe4/V4NibaIkDb8/s800/Tang%2023.JPG
 14. 1. Hướng nhà: Em dùng la bàn kỹ thuật đo là hướng Đông Bắc, so với hướng Đông lệch 33,5 độ; 2. Sơ đồ nhà chính xác: Nhà đi thuê, chắc là xây từ thời em còn cuổng trời :D nên em vẽ sơ bộ mặt bằng 3 tầng thế này ạ: Tầng 1: https://lh5.googleusercontent.com/_1D4OeTI3ZTM/TZ5-N6VnLGI/AAAAAAAAAec/vyQ21dR0ajg/s800/Tang%201.jpg Tầng 2 và 3: https://lh4.googleusercontent.com/_1D4OeTI3ZTM/TZ5-OnrjpFI/AAAAAAAAAeU/lsRuEcOIrS8/s800/Tang%2023.jpg Hiện tại, tầng 1 em để xe và ăn uống, nấu nướng. Sinh hoạt chủ yếu ở tầng 2, trải đệm trên sàn gỗ. Tầng 3 bỏ không, có 2 cái giường chưa lắp lại do không cần dùng. Chỉ 2 vợ chồng và thằng nhóc, không có ai ở cùng nữa. 3. Hình thế xung quanh nhà như đường cái, ngã tư, nhà cao tầng, sông, hồ, non bộ v.v….: Nhà cách phố khoảng 25m, 2 ngõ chung 1 điểm, ngõ nhà em rộng 2,5m, ngõ kia rộng khoảng 3m. Đối diện 2 ngõ là tòa chung cư đôi đang xây số 2 Lương Yên cao cỡ 22-23 tầng. Phố lớn rộng khoảng 7m, rẽ trái ra khoảng 100m là đến ngã bảy Nguyễn Khoái - Trần Khánh Dư - Lương Yên - Lê Quý Đôn - Nguyễn Huy Tự - Vân Đồn. Phố Lương Yên chạy gần như song song với đê hữu sông Hồng - phố Nguyễn Khoái. Khu nhà em ở là khu cao thứ 2, tức là mặt bằng cao bằng phố Lương Yên, thấp hơn đê khoảng 2m. Vào trong 1 dãy nhà nữa sẽ thấp xuống gần 2m nữa. Hình thể chi tiết các bác xem ở mặt bằng tầng 1 ở trên. Do giấy hẹp nên em chỉ vẽ được tương đối. Kích thước và khoảng cách theo mô tả của em là tương đối chính xác. Rất mong các bác tư vấn giúp! Em xin chân thành cảm ơn!
 15. Vâng, cảm ơn bác, ngày mai em đo hướng và vẽ lại sơ đồ ngôi nhà, có gì bác giúp em với nhé!
 16. Chào bác Huyencodieuly! Em là thành viên mới của Diễn đàn. Mấy hôm rồi còn đang mải đọc bên cổ văn hóa sử. Hôm nay mới sang đây, thấy các bác tư vấn cho nhiều người, sẵn trong lòng đang có việc cầu bất đắc, xin các bác tư vấn giúp. Đây là link lá số của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Thông tin thêm: + Bố tuổi Kỷ Mão (1939), mẹ Canh Dần (1950); + Anh trai Quý Sửu (1973), chị gái Ất Mão (1975); + Lấy vợ tuổi Quý Hợi (1983) năm 2006 (Bính Tuất), sinh con trai tháng 04/2007 (Đinh Hợi); + Hiện đang làm trong ngành tài chính. Xin các bác xem hộ em hoạn lộ năm nay liệu có thăng tiến được không? Em muốn mua nhà trong năm nay nhưng hiện tại chưa đủ tiền, liệu có triển vọng xoay đủ để mua không? Trong cuộc đời em có điều gì đáng chú ý, vận hạn lớn không? Mong bác nhiệt tình giúp đỡ!
 17. Đợi duyên thì biết bao giờ Duyên mới đến! Nếu thực sự muốn làm, chuẩn bị 1 bản tóm tắt nội dung, dịch ra vài thứ tiếng, gửi đi các nơi để thăm dò dư luận, có vậy mới biết được duyên đã đến hay chưa. Tất nhiên hữu duyên thì tốt, nhưng hữu duyên mà không hành động thì duyên cũng chưa chắc đã mang lại kết quả tốt đẹp nào! Không may có khi mang lại mấy chữ trong Thất khổ đời người: Sầu ly biệt, oán hợp tan, hận cầu bất đắc!
 18. Chào các bác! Em gia nhập Diễn đàn chưa lâu, cũng không có điều kiện thường xuyên lên Diễn đàn nên mới từng bước tìm hiểu các phần của Diễn đàn thôi. Hiện tại, em đang quan tâm đến phần "Cổ văn hóa sử" với mảng nội dung chủ yếu về lịch sử nước Việt. Em rất ủng hộ ý tưởng tổ chức một Hội thảo như các bác đã nêu, song em xin có mấy ý kiến như sau: 1. Trước hết, tổ chức 1 cuộc hội thảo như ý tưởng của bác Thiên Sứ đề xuất là rất hay, sẽ gây được tiếng vang lớn và sẽ là phát súng lệnh cho các nhà viết sách giáo khoa bắt đầu viết lại những chương về lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, theo ý tưởng của em, để thực sự có tác dụng thì Hội thảo nói trên nên có sự chuẩn bị chu đáo về dư luận, lực lượng và kinh phí, nếu không sẽ đi vào 1 trong các hương: (a) Không thực hiện được; (:lol: Thực hiện được nhưng kết quả không như mong muốn. Để chuẩn bị về Dư luận, chúng ta có thể tổ chức các cuộc hội thảo trên mạng, hình thức này hoàn toàn có thể thực hiện chỉ với 1 lực lượng tình nguyện viên rất nhỏ, khoảng 5-10 người, lượng kinh phí không quá lớn, có thể đóng góp được. Việc tổ chức hội thảo trên mạng này thực hiện dần từng bước, bước 1 có thể làm như bạn Cresent (Trăng khuyết hay Bánh sừng bò :lol:), e-mail đến các nhà khoa học, các trường đại học danh tiếng nghiên cứu về lịch sử và văn hóa, các tổ chức nghiên cứu lịch sử, văn hóa, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNESCO... trong đó đặc biệt lưu ý đến các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Ý kiến phản hồi của họ sẽ là cơ sở để ta thảo 1 giấy mời chính thức tổ chức Hội thảo. Về thời gian tổ chức, em đề nghị là do có rào cản về ngôn ngữ cũng như nhiều vấn đề tế nhị khác, có thể thời gian chuẩn bị dư luận là khoảng 1 năm, nghĩa là đến cuối 2010 mới tổ chức hội thảo chính thức. Nếu không có sự chuẩn bị chu đáo, rất có thể ta sẽ phải trả 1 giá rất đắt từ những lý do rất đơn giản. 2. Về ngôn ngữ: Lẽ dĩ nhiên Hội thảo này phải lấy Tiếng Việt làm cơ bản, nhưng cần có đội ngũ tình nguyện viên thông dịch và biên, phiên dịch sang các thứ tiếng tối thiểu: Anh, Latin, Pháp ... Đặc biệt, Kỷ yếu của Hội thảo sẽ được dịch sang các thứ tiếng khác nhau để công bố rộng rãi, tránh tình trạng các kết quả nghiên cứu khoa học trong nước rất ít khi được giới khoa học quốc tế biết đến. 3. Về lực lượng: sau khi tổ chức dư luận bằng lấy ý kiến trên mạng, sẽ tổ chức tuyển tình nguyện viên cho các công việc. Việc này thực ra không khó, vì nội trên Diễn đàn đã khá nhiều thành viên có tâm huyết. Ngoài ra, việc tổ chức cũng cần lực lượng tình nguyện viên rất lớn nhưng lực lượng này không quá khó kiếm, đặc biệt từ các sinh viên đang học và nghiên cứu lịch sử cũng nhưng những người quan tâm đến sử Việt. 4. Về kinh phí: Đây là khoản đau đầu nhất đối với bất kỳ nhà tổ chức nào. Theo em, kinh phí để tổ chức Hội thảo này được quyết định bởi khâu chuẩn bị dư luận. Nếu công tác chuẩn bị tốt, em tin có thể kêu gọi tài trợ phần lớn kinh phí. Ngoài ra, kinh phí có thể kêu gọi các nguồn đóng góp phi lợi nhuận và độc lập với nhóm bảo vệ và nhóm phản biện. Về cá nhân em, do điều kiện hạn chế của mình, em xin tình nguyện tham gia vào các khâu lập kế hoạch chi tiết, điều phối tiến độ thực hiện. Ngoài ra, có thể trong những điều kiện có thể, em sẽ hỗ trợ hết mình. Trên đây là thiển ý của em. Có gì không phải mong các bác bỏ quá!
 19. Bạn Bé thơ thân mến! Không biết Bé thơ nhìn nhận các sự kiện lịch sử như thế nào, nhưng đây là suy nghĩ của tôi về lịch sử các triều đại Trung Quốc và tinh thần độc lập của người Việt: + Quan niệm dân gian phổ biến là: được làm vua, thua làm giặc. Nhưng có ai để ý trong bài đồng dao phổ biến dạy con trẻ: "Kéo cưa lừa xẻ" kết thúc thế nào không: Kéo cưa lừa xẻ Ông thợ nào khỏe Thì ăn cơm vua Ông thợ nào thua Thì về bú tí Điều này trùng với câu ca dao: Thù này ắt hẳn còn lâu Trồng tre làm gậy, gặp đâu đánh què Thua chưa phải là hết. Thua keo này ta bày keo khác. Hôm nay chưa làm được, ngày mai sẽ làm được. Câu chuyện giữa Việt Vương Câu Tiến và Ngô Vương Phù Sai chỉ là câu chuyện oan oan tương báo giữa hai triều đại của 2 nước. Nhưng câu chuyện mất nước, mất sử chỉ có ở người Việt, hoặc chỉ người Việt mới tìm cách nhắn nhủ hậu thế về ý thức cội nguồn, di chúc lại ý chí tìm ra lịch sử hào hùng thực sự của nòi giống. Chỉ có qua truyền miệng, qua những câu đồng dao tưởng như vô hại, những câu chuyện tưởng như hão huyền mới có thể ẩn đi khát vọng độc lập dưới 1000 năm Bắc thuộc (theo chính sử) và 1000 năm phụ thuộc, để rồi phục quốc. Cái khát vọng âm thầm nhưng to lớn, mạnh mẽ ấy đã khiến cho Việt Nam được nhắc đến trên bản đồ thế giới với tư cách là "kẻ ngáng đường đáng sợ" (em mới nghĩ ra, không ai gọi như vậy :lol:): - Lần đầu, khi vó ngựa Mông Cổ giày xéo khắp Á, Âu mà phải dừng bước trước Việt Nam, không phải 1 lần mà là 3 lần. Lần thua thứ 3 trở thành phát súng báo hiệu cho sự sụp đổ của đại đế chê Mông Cổ; - Lần thứ 2, khi cả thế giới đang đấu tranh cân bằng lực lượng giữa các thế lực cũ - mới, Đông - Tây và sau đó 1 trật tự thế giới tạm thời của những kẻ chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ 2 được xác lập, Việt Nam, 1 lần nữa chiến thắng chủ nghĩa thực dân Pháp, khởi đầu cho sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa kiểu cũ; - Lần thứ 3, khi chủ nghĩa can thiệp của Hoa Kỳ định biến Việt Nam thành con dao dí vào lưng Trung Quốc, hạn chế ảnh hưởng của Liên Xô và Trung Quốc xuống phía Nam, 1 lần nữa, Việt Nam lại phá vỡ âm mưu đó, đem lại sự độc lập cho nước nhà. Xét một cách công bằng, Việt Nam là ông vua sân nhà, chiếm tới 2/10 danh nhân quân sự mọi thời đại của cả thế giới, 1 trong số đó vẫn còn sống. Không hiểu trong thế giới hiện đại, Trung Quốc lại đang tạo được 1 làn sóng mới thống trị thế giới bằng hàng hóa giá rẻ, liệu Việt Nam có lần thứ 4 trở thành kẻ ngáng đường đáng sợ cho âm mưu này không? + Lịch sử Trung Quốc không ít lần cạo sửa và thừa nhận những kẻ đô hộ trở thành 1 phần của mình. Ít nhất từ nhà Tần, là 1 nước man di hơn, đã chinh phục 6 nước còn lại, thống nhất Trung Nguyên thành 1 quốc gia duy nhất. Nhà Tần, không phải nhà Chu thiên tử, đã trở thành chủ nhân của lịch sử. Lần thứ 2, lịch sử Trung Quốc chấp nhận ngoại nhân như 1 triều đại là thời kỳ quân Mông Cổ chiếm được Trung Quốc, đặt ách đô hộ và được biết đến cái tên nhà Nguyên. Lần thứ 3 chính là triều đại cuối cùng của Trung Quốc, nhà Thanh. Tân quan tân chính sách, với 3 lần đó, chắc chắn kẻ thống trị mới lên ngôi phải chỉnh sửa lại để hợp pháp hóa địa vị thống trị của mình. + Ai đã từng đọc Mật mã Da Vinci và có hiểu biết về lịch sử Thiên Chúa giáo rồi đọc Sử thuyết của bác Nhatnguyen52 thì mới thấm thía nỗi niềm đổi trắng thay đen, bị soán đoạn mất quá khứ, tổ tiên. Đương nhiên cho dù thế nào tổ tiên ta vẫn là của ta, nhưng thấy tổ tiên không được gọi, nhìn anh em gọi giặc bằng cha, bị coi là đứa con rơi lêu lổng được nhặt về thì càng đau xót, càng ước mong làm sáng tỏ được phần nào lịch sử. @ bác Ninh Song: Em chưa đọc nhiều, nhưng em thấy nếu những gì bác nêu lên thì ông Khuyển-Dưỡng-Nghị đó thật vĩ đại, em rất khâm phục ông ta. Ông nhìn ra cái mà cả thế giới lúc đó chưa ai nhìn ra, khiến cho kẻ được phân nửa Đông Á tôn sùng phải tỉnh ngộ. Điều này đã được thực tế lịch sử chứng minh. Em vừa kết thúc lần đọc thứ 2 Sử thuyết và đã ghi ra 1 số điểm chưa rõ. Tuy nhiên, do điều kiện tham khảo có hạn, em cần thêm thông tin trước khi đưa ra các luận điểm của mình. Ở đây, em xin bắt đầu từ phần kết thúc của Sử thuyết, đó là triều đại nhà Lý: Lý Công Uẩn (theo chính sử) ghi là quê ở Dương Nội, Bắc Ninh, nhưng không rõ về xuất xứ, cha mẹ, chỉ biết được thiền sư Vạn Hạnh nuôi dưỡng, dạy dỗ từ nhỏ. Nếu loại bỏ các yếu tố thần bí, theo chính sử, Lý Công Uẩn sinh năm 974 sau CN, đã vào Hoa Lư, làm quan đến chức Điện tiền chỉ huy sứ, tả thị vệ. Lên ngôi năm 1009, năm 1010 rời đô về Thăng Long. Trong Sử thuyết cho là sự kiện dời đô là khoảng năm 930-935 sau CN. Tuy nhiên, trong Sử thuyết có nói đến chi tiết Lý Thường Kiệt tiến đánh sang nhà Tống, chiếm được 3 châu: Khâm, Ung, Liêm năm 1075, nghị hòa năm 1078 được cho là dưới triều Lý Thái Tông . Như vậy, chỉ 2 đời vua mà kéo dài tới hơn 140 năm thì có hơi khiên cưỡng? Có thể, do thời gian đọc và hiểu Sử thuyết cũng như chính sử chưa nhiều nên có thể điều này em chưa nắm bắt được. Mong các bác tận tình chỉ giáo để em rõ hơn. Trân trọng!
 20. Em thấy các bác dùng công cụ cao siêu mà giải thỉ chỉ có rối. Em là dân "ăn sương" HN lâu năm, em xin giải đơn giản thế này: 1. Việc điều tra nên bắt đầu từ số điện thoại của anh Chính. Hoàn toàn có thể kiểm tra được số gọi đến và gọi đi của Anh Chính rồi dùng phương pháp loại trừ tìm ra việc ngoài Kim Anh, có ai liên lạc với anh Chính hoặc anh Chính có liên lạc với ai để dẫn đến việc đánh xe vào ngõ 279 hay không (nhằm xác định có đồng phạm hay không, có tổ chức hay không). Từ đây, dễ dàng lần ra số của Kim Anh, cho dù mới mua hay đang dùng. Tiếp theo kiểm tra được là sau khi gây án, KA đi bằng taxi hay gọi người ra đón, hay có người chờ sắn. Lưu ý, việc này dễ như ăn thạch, vì khi báo mất số, bạn chỉ cần đọc 5 số điện thoại từng gọi là nhà mạng có thể làm theo yêu cầu của bạn! Huống hồ theo yêu cầu của cơ quan điều tra! 2. Các bác tranh cãi về tình huống taxi, em thấy hoàn toàn thiếu thực tế. Thứ nhất, các hãng taxi lớn đều trực 24/24, em nhiều lần đi tàu và ôtô ra đúng nửa đêm, 2,3 giờ sáng vẫn có người trực. Thứ 2 đường Đội Cấn có khách sạn La Thành, 1 tụ điểm ăn chơi kín tiếng nên có rất nhiều taxi đỗ ở đó và lượn ở khu vực xung quanh. 3. Một tình huống mà các bác không tính đến là hôm đó là 14/02. Em đảm bảo rằng, không dễ gì kiếm được phòng nhà nghỉ hay khách sạn, nhất là sau 12h đêm như hôm đó hay các dịp 08/03, Noel, tết Dương Lịch. Điều đó có thể thúc đẩy việc anh Chính đánh xe vào ngõ vắng chứ ko đi nhà nghỉ, KS như các bác nghi vấn. Cũng lý do 14/02, taxi bận rộn hơn và lượn trên đường khuya hơn nhiều. 4. Việc có ai nhìn thấy cô gái chỉ có thể khi cô gái xuống xe. Kính 3 mặt của chiếc xe này dán 3M đen, ban ngày cũng không nhìn được chứ đừng nói tối. Kính trước được đặt góc vát 50-55 độ, mục đích là phản ánh sáng ra ngoài, nên người trong xe nhìn ra trước thì dễ, nhưng người ngoài nhìn vào xe thì cực khó, lại còn nhìn được hàng ghế sau, qua người anh Chính. 5. Việc anh Chính ngồi ghế lái mà ngả người ra sau sàm sỡ khiến em suy luận anh Chính phải cao chừng 2m hoặc có cánh tay Gadget. Ghế xe Lexus LX470 rất to như các bác thấy, loại 1m80 như em chỉ sờ được đầu gối người ngồi sau là cùng :unsure: trừ khi ... Sự việc em nghe được thì hơi khác một chút, nhưng không sao. Vấn đề được đặt ra là: Nạn nhân chết đi có làm ai đó bị hụt hẫng, thương tiếc, đau khổ không? Ai sẽ được lợi từ cái chết của nạn nhân? Nạn nhân chết rồi, ai là người sẵn sàng lật tung vụ án, để giải quyết cái gì? Lưu ý, án hình sự là loại án bắt buộc phải làm, nhưng tốn thời gian, phức tạp, lại ít quyền lợi nên không ít người ngại. Từ đó dẫn đến việc diễn lại của các Diễn viên không chuyên nhạt nhẽo, mới thấy cảm giác hụt hẫng, như kiểu đá ném ao bèo mà các bác phản ánh. Bác nào giỏi độn, độn 1 quẻ xem bao giờ thì xử? Khi đưa ra xử, bao nhiêu bị cáo? Tổng số năm tù được đưa ra là bao nhiêu? 02/09 năm nào được ân xá? Ai đoán được em coi như Trạng Tình tái thế, nhớ Trạng Tình là em của Tình Trạng chung, ko phải cụ Trạng Trình :angry:
 21. Chào các bác! Em là thành viên mới của Diễn đàn. Mấy hôm rồi còn đang mải đọc bên cổ văn hóa sử. Hôm nay mới sang đây, thấy các bác tư vấn cho nhiều người, sẵn trong lòng đang có việc cầu bất đắc, xin các bác tư vấn giúp. Đây là link lá số của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Thông tin thêm: + Bố tuổi Kỷ Mão (1939), mẹ Canh Dần (1950); + Anh trai Quý Sửu (1973), chị gái Ất Mão (1975); + Lấy vợ tuổi Quý Hợi (1983) năm 2006 (Bính Tuất), sinh con trai tháng 04/2007 (Đinh Hợi); + Hiện đang làm trong ngành tài chính. Xin các bác xem hộ em hoạn lộ năm nay liệu có thăng tiến được không? Em muốn mua nhà trong năm nay nhưng hiện tại chưa đủ tiền, liệu có triển vọng xoay đủ để mua không? Trong cuộc đời em có điều gì đáng chú ý, vận hạn lớn không? Mong các bác nhiệt tình giúp đỡ!
 22. Chào tác giả Nguyễn Quang Nhật! Tôi được anh Minh Xuân giới thiệu nên mới biết đến trang web này và các bài viết của bác. Trong mấy ngày vừa rồi, tôi chủ yếu đọc một số bài của bác và 1 số bài nữa liên quan đến sử nước nhà. Phải nói là cực kỳ ấn tượng! Ấn tượng đầu tiên của tôi là sốc! Bác đã dựa trên các huyền tích, truyền thuyết, dã sử cũng như chính sử của hai nước, đối chiếu và so sánh, chỉ ra điểm bất hợp lý cũng như hướng suy luận khả dĩ có thể chấp nhận là hợp lý. Từ cách làm này, một sử thuyết được đưa ra khiến cho toàn bộ nền sử học thế giới phải viết lại chương về Đông phương học. Riêng 2 nước Việt Nam và Trung Quốc phải sửa đổi lại toàn bộ sách giáo khoa cũng như các công trình nghiên cứu sử học từ trước đến nay chỉ còn giá trị tham khảo. Cùng với đó là môn khảo cổ học cũng có một số thay đổi trong tên gọi các nền văn hóa, di chỉ khảo cổ trước đây! Trước các bài viết của bác, tôi đã đọc khá kỹ cuốn Nguyên Lý Chọn Ngày Theo Lịch Can Chi của tác giả Hoàng Tuấn. Trong cuốn này, tác giả cũng đưa ra một số nhận định gần giống của bác. Tuy nhiên, do cuốn sách hướng tới mục tiêu truyền đạt cho mọi người phương pháp tính, không chủ trương đi vào lý giải và chứng minh nên các luận cứ đưa ra chưa đủ thuyết phục. Đọc Sử thuyết của bác, tôi gần như bị thuyết phục hoàn toàn, tuy nhiên có một số điểm tôi còn thắc mắc, tôi sẽ tập hợp lại và đưa ra trong một bài viết sau. Về sử thuyết, tôi có vài suy nghĩ: + Sử thuyết của bác gần giống Mật mã Da Vinci (Da Vinci Code) khiến cho lịch sử 2 nước Việt Nam và Trung Quốc có số phận gần như Kinh Thánh của Phương Tây được phân tích trong này. Một cuốn sách Tiếng Việt khác là Tây Dương Gia Tô Bí Lục cũng bị coi là báng bổ gần như Mật mã Da Vinci, qua đó bóc trần bộ mặt thật của những sự kiện được chép trong "chính sử". Tôi rất tâm đắc về ý tưởng, nhưng tôi chờ đợi thêm những luận cứ thuyết phục hơn, đặc biệt là các bằng chứng khảo cổ; + Trong xã hội học hiện đại, người ta có nói đến một thứ gọi là "Học thuyết âm mưu" (CONSPIRACY THEORY). Nếu nhìn nhận theo quan điểm này thì Sử thuyết của bác cũng thuộc về nhóm này. Tuy nhiên theo tôi, Sử thuyết có nhiều điểm đáng tin cậy, và tầm quan trọng của nó quá lớn nên đòi hỏi phải bổ sung các luận cứ đáng tin cậy khác một cách có hệ thống. Có như vậy mới đủ sức thuyết phục và trở thành 1 bước ngoặt đối với nền sử học 2 nước; + Một số chi tiết ban đầu tôi thắc mắc như sau: - Hai Bà Trưng thì rõ ràng là nữ, còn trong khởi nghĩa khăn vàng thì chỉ có 1 lãnh đạo là nữ; - Truyền thuyết xây thành Cổ Loa có đề cập đến Thần Kim Quy nói mình là sứ giả Thanh Giang, vậy Thanh Giang là sông nào? Ở đâu? - Các chi tiết thời Hùng Vương không rõ lắm, nhưng từ thời An Dương Vương đều có gắn với 1 địa điểm nào đó ở Việt Nam. Sự kiện thống tướng Đồ Thư nhà Tần sang đánh nước ta và chết ở Luy Lâu là có thật. Địa danh này được ghi là ở Thuận Thành, Bắc Ninh, gần khu vực chùa Dâu; - Mọi sự kiện được chốt là đến nhà Lý thì trở lại như chính sử. Ỷ Lan nguyên phi họ Lê, võ hậu họ Võ hay Vũ. Các sự kiện kèm theo: Nơi sinh Ỷ Lan nguyên phi tại thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên (quê tôi) đã được thừa nhận từ lâu! Nơi phát tích của nhà Lý ở thôn Cổ Pháp, Tiên Du, Bắc Ninh cũng như đền thờ Lý triều bát đế ở Đình Bảng cũng còn đó! Ngay cả sự kiện dời đô về Đại La, lấy tên là Thăng Long cũng được thừa nhận rộng rãi từ xưa là năm 1010 thì giải thích thế nào? - Nói họ Nguyễn xuất phát từ chữ Nguyên là không đúng. Tản Viên Sơn Nguyễn Tuấn có từ trong huyền tích, không phải mãi sau này mới có họ Nguyễn do đọc trại của từ Nguyên mà ra. - Việt Nam có truyền thống đặt tên con trai có đệm là chữ Văn, con gái có chữ Thị. Điều này không thấy tác giả đề cập đến. Không biết truyền thống này có từ xưa hay mới gần đây? Liệu có liên quan gì đến Văn Lang và Hồng Bàng thị của tổ tiên? Còn một số điểm nữa, do thời gian đọc gấp, chưa thống kê lại được, tôi sẽ bổ sung sau. Dù sao cũng phải cảm ơn tác giả Nguyễn Quang Nhật đã khơi dậy nỗi niềm tôi ấp ủ bấy lâu mà chưa có điều kiện nghiên cứu. Hy vọng rằng, tôi sẽ sắp xếp được thời gian để làm được 1 chút gì đó cho Sử thuyết thêm hoàn thiện, góp phần vào công sức con cháu tri ân tổ tiên Hồng Bàng của đất Văn Lang. Cảm ơn anh Minh Xuân đã giới thiệu cho tôi biết đến Diễn đàn này! Thời gian tới, tôi sẽ đọc lại Sử thuyết, đọc thêm Dịch học họ Hùng và sẽ tổng hợp ý kiến của tôi về hai chủ đề này!