• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thích Đủ Thứ

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  370
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thích Đủ Thứ

 1. Dà, bác Bốc Phét đang nói thật hay đang bốc phét đấy :P :P :P Độ dăm ông thế này thì 1 vài bank ra đi! Dăm bank ra đi thì ta trở về thời kỳ đồ đá, dùng phương thức hàng đổi hàng hoặc quay lại dùng vàng làm trung gian trao đổi :P :P :P Chưa kể cả xã hội sẽ loạn cào cáo, vợ chửi chồng, con trách cha vì mất tiền ... À mà theo nghĩa "xóa đi đánh ván mới" thì có thể bắt đầu tiến trình xí xóa rồi sang ván mới sẽ khá hơn :P :P :P
 2. Dà, của nhà chủ DN và nhà đầu tư hết! Khi khách hàng ký hợp đồng góp vốn với chủ đầu tư có nghĩa là khách hàng bị ràng buộc vào dự án, lời cùng chia, lỗ cùng chịu theo tỷ lệ góp vốn! Nếu thắng hổng biết có chia cho ai cắc nào không nhưng sao nay gặp rủi ro lại lu loa cho cả làng cùng biết như là để bắt đền ai đó vậy?
 3. TQ: Đối đầu ở Biển Đông dẫn đến diệt vong Các quốc gia tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên thứ ba sẽ là “vô ích”, con đường đối đầu sẽ là “diệt vong” - Ngoại trưởng Trung Quốc lớn tiếng. Ông Vương không đề cập tới cái tên cụ thể của bên thứ ba. Nhưng giới quan sát cho rằng, Mỹ là đồng minh thân cận của Philippines, đồng thời có mối quan hệ ngày một tốt hơn hay bền chặt hơn với những nước khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. "Nếu thực sự những nước tuyên bố chủ quyền chọn cách đối đầu, con đường ấy sẽ diệt vong”, vị ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra lời cảnh báo sau bài phát biểu tại Diễn đàn hoà bình thế giới Thanh Hoa hàng năm. Ông này nói thêm rằng: "Nếu các nước ấy cố gắng củng cố các căn cứ chủ quyền yếu ớt của họ thông qua sự giúp đỡ của các lực lượng bên ngoài, thì sẽ là vô ích và cuối cùng chỉ chứng minh một tính toán chiến lược sai lầm không đáng”. Ngoại trưởng TQ Vương Nghị. Ảnh: channelnewsasia Lời bình luận của ông Vương đưa ra 2 ngày trước khi các ngoại trưởng ASEAN có cuộc họp ở Brunei. ASEAN hy vọng sẽ đạt được một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc để quản lý các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông. Trong khi đó, ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, con đường đi tới bộ quy tắc sẽ được tiến hành chậm rãi và thận trọng. "Cách đúng đắn là thực thi đầy đủ Tuyên bố quy tắc ứng xử, từ từ tiến tới Bộ quy tắc ứng xử”, ông Vương nói. Bất chấp sự chồng lấn chủ quyền ở Biển Đông, Trung Quốc vẫn ngang nhiên đưa ra yêu sách chủ quyền bao trùm hầu hết vùng biển kể cả các ranh giới lượn sát bờ biển nước khác. Thượng viện Mỹ ra nghị quyết Trước đó, ngày 25/6, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết gửi tín hiệu cảnh báo đến Trung Quốc trước những hành động khiêu khích của nước này tại Biển Đông và Hoa Đông. Trang tin tức Nhật Bản cho biết, Uỷ ban này đã nhất trí thông qua nghị quyết nhằm “tái xác nhận sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ về các giải pháp hòa bình cho các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền và quyền tài phán ở vùng biển châu Á-Thái Bình Dương". Nghị quyết sau đó đã được chuyển lên phiên họp toàn thể của Thượng viện Mỹ và dự kiến sẽ được thông qua tại đây. Nghi quyết đã dẫn ra nhiều vụ việc nguy hiểm xuất phát từ các hành động của Trung Quốc ở biển Đông và biển Hoa Đông như: tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò địa chấn của tàu Bình Minh 02; Trung Quốc phong tỏa bãi cạn Scarborough vào tháng 4/2012; Trung Quốc phát hành bản đồ đường lưỡi bò phi lý; tàu hải quân Trung Quốc khoá rađa tàu Nhật Bản… Nhật giúp Philippines bảo vệ đảo Theo Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin ngày 27/6, chính phủ nước ông đã soạn thảo kế hoạch để cho phép các lực lượng Mỹ dành nhiều thời gian hơn tại các căn cứ của Philippines, và sau đó cũng có thể làm điều tương tự với Nhật. Ông Gazmin đưa ra thông tin này trong cuộc họp báo chung tại Manila sau cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera. "Chúng tôi sẽ hoan nghênh cả nước khác, đặc biệt là Nhật kể từ khi Nhật là một đối tác chiến lược”. Về phần mình, ông Itsunori Onodera khẳng định, Nhật cam kết sẽ giúp Philippines bảo vệ “các đảo xa xôi” khi cả hai nước cùng bày tỏ quan ngại về yêu sách trên biển của Trung Quốc. Thái An (tổng hợp) Link: http://vietnamnet.vn...-diet-vong.html
 4. Dà, bác Bốc Phét ra đề khó quá, em ko có chuyên môn lý học hay Fx nên cứ diễn Nôm ý hiểu của em ạ :D Vàng được xem là phương tiện cất trữ quan trọng của cá nhân và quốc gia. Các tổ chức đầu cơ thường dựa vào đặc điểm này để tung ra các thông tin làm ảnh hưởng đến giá vàng. Thời gian mấy năm qua, liên tục chiến tranh ở các nơi nên giá vàng tăng cao. Tuy nhiên, trong 2 năm trở lại đây kinh tế khó khăn, các quốc gia bắt đầu phải cân nhắc lại chiến lược dự trữ của mình nên cầu về vàng có những thay đổi đáng kể. Tác động mạnh nhất đến giá vàng chính là tình hình tại Iran và Đông Bắc Á. Dù đang xảy ra chiến tranh nhưng Syria chỉ là 1 cuộc nội chiến ở 1 quốc gia nhỏ, ko thể tác động đến giá vàng thế giới được. Iran căng thẳng trong nhiều năm qua nhưng gần đây có vẻ đã ngã ngũ, đặc biệt là việc 1 giáo sỹ theo trường phái ôn hòa mới đắc cử tổng thống đã làm hạ nhiệt từ quốc gia này. Trước đó thì thùng thuốc súng Đông Bắc Á cũng đã được tạm tháo ngòi với việc Triều Tiên bắt đầu đồng ý đàm phán. Trong ngắn hạn, tình hình kinh tế thế giới ảm đạm (chứ ko phải tín hiệu phục hồi kinh tế Mỹ) sẽ khiến cho các cá nhân và quốc gia phải bán vàng dự trữ nhưng người mua thì không có nên giá có thể sẽ tiếp tục xuống trong thời gian từ giờ đến cuối năm. Tuy nhiên, xu hướng này có thể bị chặn lại bất cứ lúc nào khi những con cá mập đã gom xong vàng vật chất bắt đầu quay sang lobby cho 1 chính sách hung hăng, hiếu chiến để châm ngòi cho tình hình căng thẳng tại các khu vực trên thế giới, không loại trừ biển Đông. Cháu đồng quan điểm với chú Thiên Sứ, trong tương lai, biển Đông có thể là ngòi nổ, nhưng vụ nổ lại xảy ra ở cách đó 4.000-5.000km, tận biển Hoa Đông lận :D
 5. Bạo loạn ở Trung Quốc, 27 người chết Hàng chục người thiệt mạng khi các cuộc bạo loạn nổ ra ở khu tự tri Tân Cương, Trung Quốc sáng nay. Cảnh sát bán quân sự Trung Quốc tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương. Ảnh: AFP BBC đưa tin vụ việc xảy ra ở thị trấn Lukqun, huyện Turban, cách thủ phủ Urumqi của khu tự trị Tân Cương khoảng 200 km về phía đông nam. Tân Hoa Xã dẫn lời giới chức cho hay, một đám người đã cầm dao xông vào tấn công các sở cảnh sát và một tòa nhà của chính quyền địa phương, buộc lực lượng an ninh phải nã súng. Những kẻ quá khích đã dùng dao đâm nhiều người và còn đốt cả xe của cảnh sát. 17 người, trong đó có 9 nhân viên an ninh và 8 dân thường, đã thiệt mạng, trước khi cảnh sát bắn chết 10 người trong số những kẻ gây rối. Ít nhất 3 người khác bị thương và đang được chữa trị tại bệnh viện. Hãng thông tấn Trung Quốc không cung cấp thêm thông tin gì về sắc tộc của những kẻ liên quan đến vụ việc hay nguyên nhân làm bùng phát bạo loạn. Tân Cương là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ vì mâu thuẫn căng thẳng giữa hai tộc người Duy Ngô Nhĩ và người Hán. Năm 2009, gần 200 người, đã thiệt mạng sau một cuộc bạo loạn đẫm máu ở Urumqi. Hồi tháng 4, một vụ việc tương tự xảy ra tại thành phố Kashgar làm 21 người chết. Link: http://vnexpress.net...et-2838620.html Anh Ngọc
 6. Thực ra đọc rất nhiều ý kiến về quà tặng này của TT Mỹ Obama cho CT TQ Tập Cận Bình nhưng tôi xin phép không có ý kiến thêm mà chỉ có ý kiên đơn giản về mặt dịch thuật: Lều báo với hầu hết mọi người tham gia còm mén đều dịch là ghế bằng "gỗ đỏ" nhưng nguyên văn, từ "redwood" là loài cây lá kim cao nhất thế giới đặc trưng của xứ Cali, có tên khác là Seqoia. Chỉ đơn giản 1 điều là tên loại gỗ làm ghế còn dịch sai thì những đoán định khác tôi nghĩ ko cần xem xét! Trân trọng!
 7. Chắc Lanha92 còn trẻ, đang học đại học? Thời mình đi học, khắp nơi bán sách về "điều thần kỳ Nhật Bản", "con rồng châu Á Hàn Quốc", Đài Loan, Singapore ... Nhỏ như lớp thì thảo luận, oách như trường thì hội thảo, hội nghị ... tất cả sôi sục lên khi cho rằng Việt Nam đầy đủ điều kiện để đi theo con đường của các nước này và cứ như chúng ta hóa rồng đến nơi rồi! Vậy mà 20 năm sau, giờ chúng ta ở đâu trên bản đồ khu vực và thế giới? Xét đơn giản theo tiêu chí Tam Dân của Tôn Trung Sơn chẳng hạn, chúng ta đang ở đâu? Thời đó tôi ít tham gia thảo luận mà chủ yếu tìm đọc và ngồi nghe. Tôi có nói đùa trong 1 buổi thảo luận ở lớp rằng: thấy người ta ăn khoai thì vác mai đi đào, nước khác không sao, nước mình qua nửa thế kỷ chiến tranh, ko cẩn thận đào phải bom mìn nổ banh xác ấy chứ :P :P :P Đó là tôi nói vui vậy thôi, nhưng có 1 thực tế là để đạt được bất kỳ thành tựu nào của các quốc gia tôi dẫn ở trên cũng đòi hỏi tối thiểu 3 yếu tố theo lý học là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong chữ "nhân hòa" không đơn giản chỉ là lòng người hòa hợp mà còn phải nhận thức được quy luật và hành động đúng. Tôi lấy ví dụ, yếu lĩnh bắn súng đơn giản là: "1 kề vai, 2 áp má, 3 nheo mắt, đầu ruồi dính đít điểm đen, chia đôi luồng ánh sáng, 4 nín thở, 5 bóp cò" rất dễ nghe và thực hiện nhưng đâu phải ai hay lần bắn nào cũng được 10 cả đâu! Ko cẩn thận, phụ nữ (Lanha92 có lẽ là nữ :P) khi bắn súng ko tì mạnh báng súng vào vai có thể bị giật sái vai ấy chứ! Một điều cần nhớ nữa là đối với con người, ko được nghiên cứu, thực nghiệm, thử nghiệm gì hết! Con người là thiêng liêng và thời gian là vô giá! Chúng ta loay hoay với bao nhiêu thử nghiệm, thí điểm, thực nghiệm ... nhưng đã cái nào ra hồn? Với những con người ấy, cung cách ấy thì liệu có chút hy vọng nào không? Hay nói như hài Táo quân năm vừa rồi "cải cách quá đến cô còn không biết" :P Nói lan man như vậy, chung quy cũng chỉ có 1 ý là: dù bức bối nhưng ta phải luôn bình tĩnh, tìm hiểu quy luật để vận dụng. Hoàn cảnh của người Nhật khác hoàn cảnh của ta, cũng sẽ chẳng có đất nước, dân tộc nào giống ta. Vậy nên ta phải tự cứu mình theo cách của riêng mình trước khi chờ trời hoặc ai đó cứu. Trân trọng!
 8. Không, không và không! Ta là ta, vĩnh viễn không thể là họ! Hãy nhìn đất nước Philippines, cách đây gần 200 năm họ cũng bị phương Tây tấn công và trở thành thuộc địa. Họ đã học theo "mẫu quốc" đủ thứ, từ cải đạo theo Thiên Chúa đến thay tên đổi họ theo "mẫu quốc". Kết quả là 200 năm sau họ theo "mẫu quốc" được đến đâu? So với các nước trong khu vực họ có hơn gì ko? Sự học không phải là bắt chước, mà cốt lõi nằm ở nhìn vào sự vật, hiện tượng để rút ra quy luật để hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng đó, từ đó áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể. Nói như lý học thì 1 cái vỗ cánh của con bướm ở Amazone cũng gây ra cơn bão ở Thái Bình Dương nhưng khi và chỉ khi cái vỗ cánh đó đúng thời điểm, vị trí. Dễ hiểu hơn, giọt nước làm tràn ly khi và chỉ khi nó là giọt cuối cùng, nhưng không có công của hàng trăm, hàng ngàn giọt trước đó chỉ có sứ mệnh là làm hòa mình vào làm nên cốc nước đầy thì liệu giọt cuối cùng có làm tràn được hay không? Vậy giọt nước nào quan trọng hơn?
 9. Cháu rất quan tâm tới chủ đề này, ngày nào cũng vào để đọc và hóng phần tiếp theo như ngày xưa nghe đọc tiểu thuyết chương hồi của đài Tàu vậy :D Chú cho cháu hỏi phần đo đỏ vì cháu ko hiểu lắm, nhưng có 1 số nguyên tắc của làm non bộ, cháu nghe mà ko hiểu: 1. Non bộ ko được đặt tiếp đất (tiếp âm) mà phải có bể hoặc chậu rồi đặt non bộ lên trên; 2. Hạn chế dùng non bộ nguyên khối mà nên ghép; 3. Không sử dụng non bộ thay bình phong hay hậu chẩm. Điều này cháu nghe rất nhiều người chơi hòn non (bộ) hay người thi công hòn non nói nhưng hỏi vì sao thì người ta không nói hoặc nói lòng vòng mà cháu ko hiểu gì cả. Cháu có xem thi công vườn thiền của Nhật thì họ có đặt đá trong vườn xuống đất, sau đó mới làm bên trên là ao nước nuôi cá Koi hoặc nền đất trải sỏi/đá. Cháu muốn hỏi chú những điều này liệu có cơ sở gì từ phong thủy không ạ? Liệu có phải đó cũng là sự khác biệt giữa Phong thủy Lạc Việt và phong thủy theo cổ thư chữ Hán ko ạ? Hôm trước cháu về lễ hội đền Hai Bà Trưng ở Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên, có nói chuyện với 1 bác về các huyền tích về Hai Bà. Cháu có hỏi về xuất xứ của chữ Hùng của vua Hùng thì bác ấy bảo đó là xuất xứ từ chữ Hùng nghĩa là con gấu của chòm Đại Hùng tinh, 7 ngôi sao hiện diện trong nền văn hóa Việt xưa từ cuộc sống hàng ngày đến khi chết đi người giàu được ướp xác thì có tấm ván thất tinh đỡ lưng, ai cũng có 7 ngọn nến cắm trên nóc quan tài theo hình thất tinh để dẫn đường về với tổ tiên. Cháu nghe thấy cũng có lý, hỏi căn cứ thì chú ấy bảo nghe các cụ truyền lại chứ ko có sách sử nào cả.
 10. Cháu chào chú Túy Lão! Lâu lắm cháu mới đăng nhập được vào do lỗi máy tính, toàn đọc ở chế độ khách thôi. Hôm nay cháu vừa nhậu cùng với 1 anh bạn là du học sinh ở Bắc Kinh vừa về chơi, lại đọc bài của chú nên cháu cũng xin có mấy ý ạ! 1. Về tuyến vận tải: Nhìn sơ bộ, biển Đông là con đường huyết mạch, vận chuyển 70% nguyên liệu, nhiên liệu và hàng hóa xuất khẩu của 3 nền kinh tế lớn: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Do đó, có thể dễ dàng thấy mức độ quan trọng của tuyến đường này. Cách đây khoảng 35-40 năm, người TQ đã tìm các con đường ra biển khác để đỡ phải đi qua khu vực Đông Nam Á nhộn nhạo. Họ đã vạch ra 3 con đường khả thi: 1 là qua Pakistan; 2 là qua Bangladesh; 3 là qua Myanmar. Trong 3 con đường thì qua Myanmar là khả thi nhất, Pakistan thì rủi ro hơn vì phải qua vùng tranh chấp Jammu & Kashmir và qua Tây Tạng thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở. Qua Bangladesh thì ngoài lý do như Pakistan còn phụ thuộc vào Ấn Độ. Đó là lý do họ đổ khá nhiều tiền của vào Myanmar mấy chục năm qua. Việc thất bại tại Myanmar thực sự là mất mát quá lớn đối với họ. Với tuyến đường truyền thống qua biển Đông, họ tìm cách không phải đi qua eo biển Malacca, nơi mà thậm chí đứng 2 bên bờ ném gạch cũng chìm tàu :P Họ đã tính toán phương án xây dựng 1 kênh đào qua phần eo hẹp nhất của Thái Lan. Tuy nhiên, phương án này bị các nước Malaysia, Indonesia và đặc biệt là Singapore phản đối kịch liệt vì nếu thành công, 3 quốc gia này sẽ thành nhà cuối hẻm, nơi tận cùng của thế giới không ai qua lại. Phương án này bị sụp đổ cùng với chính quyền của ông Thakshin và nay họ đang muốn nối lại với sự trở lại của em gái ông. Cùng với phương án này, họ muốn sử dụng vịnh Vân Phong và cảng Cam Ranh như địa điểm thay thế cho Singapore. Phương án này càng bị 3 nước Mã, Ỉn và Sỉn ngấm ngầm phá hoại. Về tuyến vận tải lên Viễn Đông của Nga và Alaska của Hoa Kỳ, hiện nay vẫn có những tàu đi theo hải trình này nhưng chủ yếu là các tàu quân sự và đánh cá, hầu như không có tàu vận tải dân sự và thương mại. Ngoài lý do khu vực này ít dân cư thì lý do cơ bản là vì vùng biển phía Bắc Nhật Bản trở lên thời tiết rất khắc nghiệt, bão tố thường xuyên, lại có cả dòng biển nóng và lạnh thường xuyên thay đổi nên dù rất giàu tài nguyên nhưng khai thác ở vùng này được coi là những cuộc mạo hiểm thực sự. Kênh Discovery của Hoa Kỳ có 2 loạt chương trình khá nổi về vùng này là "Bering Sea Gold" và "Deadliest catch" và theo những hình ảnh trong đó thì đó quả thực là những mạo hiểm sống còn. 2. Về "Hợp tung, liên hoành" và "Viễn giao cận công" Về "hợp tung, liên hoành", nếu cháu nhớ không nhầm thì trong Sử ký viết là Tô Tần dùng thuyết "hợp tung" liên kết 6 nước chống Tần và được cả 6 nước phong làm Tể tướng, còn Trương Nghi dùng thuyết "liên hoành" để giúp Tần thu phục 6 nước. Sau này có 1 số tài liệu bàn thêm nhưng chưa thấy ai bác bỏ phần này trong Sử ký. Về "viễn giao cận công" thì người đầu tiên dùng kế này là Thương Ưởng hay Vệ Ưởng, Thương Công thuyết bá đạo cho Tần Hiếu Công và được Tần Hiếu Công trọng dụng, từ đó mới ban hành và áp dụng biến pháp trong cả nước. 3. Về quan điểm Trung Quốc với Việt Nam. Theo bạn cháu vừa từ Bắc Kinh về kể, bên đó họ tuyên truyền kỳ thị người Nhật, Việt Nam và Philippin rất ghê. Gần như lúc nào trên TV cũng có vài tướng tá về hưu lên hô hoán lên gân lên cốt, đòi đánh các nước. Thậm chí không khí có lúc còn căng thẳng như "hồng vệ binh" thời cách mạng văn hóa, nhìn thấy người Nhật là tấn công. Riêng người Việt Nam chưa ghi nhận vụ tấn công nào nhưng có thái độ rõ rệt. Người Trung Quốc tính toán rất ghê. Những chi tiết đơn giản như các điện thoại Trung Quốc, Hồng Kông, phần đặt múi giờ GMT+7 thường không có Hà Nội mà chỉ có Bangkok, Jakarta... cũng cho thấy âm mưu của họ. Ngay việc tuyên truyền đánh nhau, họ cũng chỉ coi trọng việc tuyên truyền đánh nhau với Nhật, Philipin chứ Việt Nam họ cọi như đương nhiên rồi. Thôi, cháu tạm thế đã, có gì cháu hầu chuyện chú sau ạ!
 11. Cứu hay không, theo cháu đương nhiên là nên cứu rồi: - Một lượng lớn của cải xã hội, bao giồm đất đai, vật tư, nhân công, tiền bạc, thời gian ... đã đổ vào đấy, ko cứu thì là 1 sự lãng phí rất lớn trong điều kiện nước ta còn nghèo; - Cứu thị trường BĐS sẽ giúp tạo ra 1 lượng đáng kể công ăn việc làm, giải phóng hàng tồn kho, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển; - Cứu thị trường BĐS sẽ giúp cho những người tham gia: chủ đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp, người mua, ngân hàng ... có thể giải phóng 1 lượng tài sản đáng kể để tái đầu tư hoặc chuyển hướng đầu tư, phát triển kinh tế xã hội; - Cứu thị trường BĐS sẽ giúp cho 1 lượng rất lớn những người có nhu cầu thực sự về nhà ở có thể mua nhà, tạo hiệu ứng tâm lý tích cực "an cư lạc nghiệp". Vấn đề là cứu như thế nào? Theo cháu, chín quềnh chỉ cần làm 1 việc duy nhất: công khai, minh bạch thanh tra, kiểm tra các dự án BĐS và xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật hiện hành: - Các doanh nghiệp thua lỗ nặng nề, mất khả năng thanh toán cho phá sản ngay và luôn; - Các dự án/doanh nghiệp vi phạm pháp luật sẽ bị đưa ra xử lý ngay lập tức để làm gương; - Các dự án bị thu hồi sẽ cho đấu giá công khai để thu hồi vốn, trả nợ cho các bên liên quan; - Thành lập đơn vị chuyên trách mua lại các dự án/khoản nợ theo giá hợp lý rồi cho hoàn thiện để bán lại theo giá thị trường. Đảm bảo chỉ cần duyệt và công khai phương án này, thị trường sẽ sôi sùng sục, các chủ đầu tư sẽ hạ giá khẩn trương để thoát hàng, các bên kiện tụng sẽ thu xếp ngồi lại với nhau hoặc đưa nhau ra tòa ngay tắp lự. Trong vòng 3 năm không thoát hết số hàng hiện nay mới lạ :P :P :P
 12. Lại thêm 1 sự kiện nữa: http://vietnamnet.vn...-cuu-e-bds.html Những thằng ngu dốt, làm ăn chụp giật láo lếu thì được cứu, trong khi những người dũng cảm, nhanh nhạy thì lại không có cơ hội tham gia thị trường! Cấm cửa dự án mới để cứu ế BĐS Hà Nội sẽ tạm dừng không xem xét các đề xuất đầu tư xây dựng kinh doanh phát triển nhà ở thương mại từ nay đến 31/12/2014 trên địa bàn. CÁC TIN LIÊN QUAN Khôi phục BĐS mất 6 năm, giảm 60% giá trị BĐS: Rút lui không được, phá sản không xong Tham như đại gia BĐS Xem bài khác trên Vef.vn Theo đó, thành phố sẽ tạm dừng không xem xét các đề xuất đầu tư xây dựng kinh doanh phát triển nhà ở thương mại từ nay đến 31/12/2014 trên địa bàn. Rà soát quy hoạch, cho phép chuyển một số nhà ở sang nhà ở xã hội và nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Thành phố sẽ xử lý 5.788 căn hộ tồn đọng trên địa bàn hiện có, tiếp nhận xem xét đề nghị của chủ đầu tư chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ. Đến nay, Hà Nội đã chấp thuận chủ trương cho phép chuyển đổi 3 dự án được sang xây dựng nhà ở xã hội và hiện có 6 nhà đầu tư đăng ký đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại 7 địa điểm trên địa bàn. Thành phố cũng tiếp tục xem xét các dự án có nhu cầu chuyển sang nhà ở xã hội và thu nhập thấp phù hợp với quy hoạch. Một nội dung quan trọng khác là thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch, quy mô các dự án bất động sản, điều chỉnh tiêu chuẩn định mức các căn hộ có diện tích lớn sang căn hộ có diện tích nhỏ, tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm… Ông Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc sàn Info - Ocean Group cho biết, theo thống kê của riêng sàn Info, thực tế thị trường BĐS HN đang tồn kho một lượng hàng hóa lên đến hàng chục ngàn căn hộ. Đây là một sự lãng phí lớn về tiền của xã hội nếu xét trên bối cảnh đất nước ta còn nghèo và còn rất nhiều người dân đang mơ ước có một căn nhà. Người mua vẫn còn trông chờ vào việc giảm giá (Ảnh: D.A) Hướng giải quyết của TP Hà Nội về việc tạm dừng các dự án nhà ở thương mại đến hết năm 2014 có thể coi là cách làm cắt cung để giảm lượng căn hộ thương mại mới cung cấp ra thị trường để giải quyết hết lượng hàng tồn. Với tốc độ bán hàng hiện tại, phải mất từ 3 đến 5 năm nữa thì thị trường mới có khả năng hấp thu được hết lượng căn hộ đang tồn kho. Vậy nên nếu vẫn cứ đều đặn cho ra thị trường các dự án mới thì không thể dự báo được đến bao giờ mới hết tồn kho căn hộ. Tuy nhiên, ông Nam cho rằng, nếu dừng hẳn phát triển nhà ở thương mại và chỉ chú trọng vào nhà ở thu nhập thấp và nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư thì cũng rất dễ dẫn tới tình trạng phá hỏng kiến trúc đô thị. Hiện nay, thị trường đã có nhiều dự án nhà tái định cư, nhà thu nhập thấp bị xuống cấp nhanh chóng do chất lượng thi công, vận hành, quản lý và bảo dưỡng cẩu thả và nếu như Thành phố không xiết chặt quản lý thì nguy cơ Hà Nội có hàng loạt các “khu ổ chuột trên cao” là rất dễ xảy ra. Đồng quan điểm, ông Sam Cucurullo, chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng, có lẽ trước mắt Việt Nam nên dừng xây dựng các dự án để thị trường có thể hấp thụ hết nguồn cung hiện tại. Theo ông Sam, có nhiều lý do dẫn đến tình trạng bất động sản gặp phải nhiều vấn đề khó khăn như hiện nay. Trong đó một trong những nguyên nhân chính là nguồn cung quá lớn, vượt sức hấp thụ của thị trường. “Tôi ngạc nhiên khi thấy có công trình tới 1.500 căn mà người đến ở rất ít. Theo tôi, người ta nên xây từng giai đoạn, có thể gối đầu hoặc dần dần. Đây cũng là giải thích vì sao thị trường Việt Nam lại như thế, nguồn cung lớn, chủ đầu tư xây rất ồ ạt trong khi mức thu nhập của người dân rất thấp” ông Sam nói. Theo số liệu thống kê của CBRE, Hà Nội hiện còn tồn 20.500 căn chung cư, là những căn do các chủ đầu tư chào bán nhưng không tìm được người mua. Do vậy, sẽ mất từ 1,5 năm đến 4 năm để tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho này, tùy thuộc vào khả năng phục hồi của thị trường. Các chủ đầu tư sẽ tiếp tục giảm giá chào do áp lực cạnh tranh, nhưng mức giảm phải lên tới 30%-50% mức giá chào ban đầu. Do vậy, 2013 dự kiến sẽ còn là một năm đầy thách thức với các chủ đầu tư. Đại diện CBRE cho biết: “Nếu như đầu năm 2012, các cá nhân cắt lỗ lớn trên thị trường thứ cấp với mức giảm có thể lên tới 30% mức giá mua vào, thì đến cuối năm 2012, các chủ đầu tư quyết liệt giảm giá chào bán sơ cấp, có trường hợp lên tới 40% mức giá chào ban đầu.Các chủ đầu tư sẽ tiếp tục giảm giá chào do áp lực cạnh tranh, nhưng mức giảm phải lên tới 30%-50% mức giá chào ban đầu mới hi vọng phát huy tác dụng”. Nhận định về thị trường căn hộ năm 2013, ông Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc sàn Info - Ocean Group cho biết, thị trường căn hộ trong năm 2013 sẽ còn rất khó khăn với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, với những người có nhu cầu mua nhà để ở thì đây chính là thời điểm rất thích hợp do có nhiều sự lựa chọn, giá bán căn hộ đã xuống đến vùng đáy và các ngân hàng hiện đang có xu hướng hỗ trợ rất tốt trong việc xây dựng các sản phẩm cho vay hỗ trợ mua nhà với mức lãi xuất hấp dẫn và ân hạn nợ gốc lên đến 8 năm. Duy Anh
 13. Chú Thiên Sứ thử làm 1 quẻ xem có ai nhấn Enter ko ạ? Tình hình căng quá: http://vnexpress.net...tang-hoat-dong/ Bãi phóng tên lửa Triều Tiên gia tăng hoạt động Thứ sáu, 29/3/2013, 21:26 GMT+7 Nhiều phương tiện được nhìn thấy đang di chuyển đến bãi phóng tên lửa Tongchang-ri ở bờ biển phía tây Triều Tiên, rất giống như đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa. Triều Tiên ra lệnh sẵn sàng tấn công Mỹ bằng tên lửa Bãi phóng tên lửa ở Tongchang-ri, tây bắc Triều Tiên. Ảnh: Yonhap" Các phương tiện và lực lượng tại bãi phóng tên lửa tầm trung và tầm xa của Triều tiên gần đây gia tăng hoạt động", một quan chức quân sự ở Seoul cho biết trênYonhap hôm nay. "Chúng tôi đang theo dõi sát sao khả năng phóng tên lửa của nước này". Một nguồn tin khác tiết lộ thêm rằng nhiều phương tiện được nhìn thấy đang di chuyển đến bãi phóng tên lửa Tongchang-ri ở bờ biển phía tây, rất giống như đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa. Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên đặt các đơn vị tên lửa chiến lược trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất vào hôm 26/3, đe dọa tấn công vào các mục tiêu ở Hàn Quốc cũng như các căn cứ Mỹ ở Hawaii và Guam. Sau khi Mỹ triển khai các máy bay ném bom tàng hình có khả năng mang bom hạt nhân B-2 tham gia tập trận chung với Hàn Quốc, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay lại tiếp tục ra lệnh các lực lượng tên lửa chiến lược duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đe dọa tấn công các căn cứ Mỹ bằng tên lửa tầm xa. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xem động thái mới nhất trên của Triều Tiên là một biện pháp tiếp theo sau tuyên bố trên chứ không cho rằng một "kế hoạch chuẩn bị phóng tên lửa" đã được thông qua ở Triều Tiên. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên trong hơn một tháng gần đây, sau vụ thử hạt nhân hôm 12/2 của Bình Nhưỡng, ngày càng xấu đi. Triều Tiên liên tục đe dọa tấn công phủ đầu Mỹ và Hàn Quốc, và mới đây đã chính thức cắt đứt đường dây nóng quân sự với nước láng giềng. Trong khi Seoul và Washington cân nhắc nghiêm túc những lời đe dọa của Bình Nhưỡng thời gian qua, các nhà quan sát bên ngoài vẫn xem những phát ngôn này chỉ nhằm mục đích củng cố kiểm soát nội bộ, xây dựng quân sự và làm tăng nghi ngờ về khả năng tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể đánh đến Mỹ của Triều Tiên. Trong một diễn biến khác, sáng nay, một chiến đấu cơ Mig-21 của Triều Tiên đã bay gần vào không phận tiền tiêu của Hàn Quốc, được gọi là Đường Hành động Chiến thuật (TAL). Chiến đấu cơ siêu thanh này có tốc độ tối đa là khoảng 2.000 km/h. Dù chiếc Mig-21 trên đã trở lại căn cứ sau đó, chuyến bay được cho là khiêu khích này vẫn khiến không quân Hàn Quốc phải triển khai một chiến đấu cơ KF-16. Chi tiết vụ việc không được hé lộ. Anh Ngọc http://vnexpress.net...h-voi-han-quoc/ Triều Tiên tuyên bố chiến tranh với Hàn Quốc Thứ bảy, 30/3/2013, 08:54 GMT+7 Triều Tiên hôm nay tuyên bố chính thức bước vào "tình trạng chiến tranh" với Hàn Quốc, và cảnh báo bất kỳ hành động khiêu khích nào sẽ làm leo thang căng thẳng và dẫn đến cuộc xung đột bằng hạt nhân. Triều Tiên 'lộ' kế hoạch đánh Mỹ Nga lo Triều Tiên 'vượt tầm kiểm soát' Truyền thông nhà nước Triều Tiên gần đây công bố nhiều bức ảnh trong các cuộc tập trận, thể hiện tinh thần chiến đấu của các binh sĩ. Ảnh: KCNA" Hiện tại, quan hệ liên Triều bước vào giai đoạn chiến tranh và tất cả các vấn đề giữa hai miền Triều Tiên sẽ được được giải quyết theo quy tắc của thời chiến", Triều Tiên ra thông báo gửi tới tất cả các cơ quan và tổ chức chính phủ. "Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lâu nay không phải là hòa bình cũng không phải là chiến tranh, tình hình đó đến nay đã chấm dứt", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn thông báo trên cho hay. Tuyên bố cũng cảnh báo bất cứ hành động quân sự khiêu khích nào gần biên giới trên bộ hoặc trên biển của hai miền Triều Tiên đều có thể dẫn đến "một cuộc xung đột toàn diện và một cuộc chiến tranh hạt nhân". Đây là đe dọa mới nhất từ Bình Nhưỡng nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ trong những ngày qua, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại rằng tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn ở trong trạng thái chiến tranh vì Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 chỉ kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp định hòa bình. Video: Các bên ký thỏa thuận đình chiến năm 1953Hồi đầu tháng, Triều Tiên tuyên bố vô hiệu hóa hiệp định đình chiến 60 tuổi để phản đối cuộc tập trận chung của Mỹ-Hàn mà Triều Tiên cho là xâm lược và khiêu khích. "Đây không phải là một lời đe dọa mới, mà chỉ là một phần của một loạt các mối đe dọa khiêu khích", AFP dẫn thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc viết. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết thêm rằng không có hoạt động nào của các binh sĩ Triều Tiên được phát hiện tại khu vực biên giới. Việc rút khỏi thỏa thuận định chiến về lý thuyết là nối lại tình trạng thù địch, mặc dù các nhà quan sát cho rằng vẫn còn xa mới đến lúc Triều Tiên thực sự chấm dứt đình chiến. Hiệp ước đình chiến đã được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua và cả Liên Hợp Quốc và Hàn Quốc đã bác bỏ việc Triều Tiên đơn phương rút lui. Trước những tuyên bố đe dọa trong thời gian qua của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhấn mạnh rằng Washington sẽ không e sợ trước những lời lẽ hiếu chiến của Triều Tiên và sẵn sàng đối phó với "bất kỳ tình huống nào". Các nước như Nga và Trung Quốc đều lên tiếng kêu gọi tất cả các bên hợp tác để không làm tình hình xấu đi. Các nhà phân tích lo ngại rằng những lời đe dọa lẫn nhau sẽ trở thành cái cớ để cho phía bên kia ra tay hành động trước. Hôm qua, hàng chục nghìn binh sĩ, công nhân nông dân Triều Tiên tham gia một cuộc mit tinh rầm rộ tại quảng trường Kim Nhật Thành, bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng như khả năng tiến hành chiến tranh chống Mỹ và Hàn Quốc. Cùng ngày, các tên lửa chiến lược của Triều Tiên được lệnh sẵn sàng khai hỏa để tấn công lục địa và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Thái bình dương. Video: Người Triều Tiên diễu hành ủng hộ đánh MỹVũ Hà
 14. 30.000.000.000.000 đồng là 1 con số rất lớn với rất nhiều số 0 mà nếu ko cẩn thận có thể gõ nhầm! Nhưng con số này là gì so với con số: 2.800.000.000.000.000 đồng dư nợ của hệ thống ngân hàng mà trên 50% được đảm bảo bằng BĐS. Điều đó có nghĩa giá trị sổ sách của các BĐS đó phải gấp rưỡi con số này, khoảng trên dưới 200.000.000.000.000.000 đồng. Rõ ràng 1 điều, thị trường BĐS hiện nay chết ko phải vì ko có vốn để làm tiếp, mà là cung và cầu không gặp nhau. Muốn để cung cầu gặp nhau, phải điều tiết thông qua các quy luật thị trường, nghĩa là để cho 1 số chết bớt để giảm nguồn cung, đồng thời tăng mức sống của dân, thông qua đó tăng cầu BĐS. Vậy mà con số 30.000.000.000.000 đồng kia không nhằm hỗ trợ người mua mà lại cố giữ cho 1 số thằng cung sắp chết sống thêm được 1 lúc. Đời sống nhân dân thì ngày càng khó khăn, giá xăng dầu thế giới giảm thì trong nước lại tăng lên mức kỷ lục. Bán vàng bình ổn giá mà lại cao hơn giá thị trường, dẫn tới không bán được. Nông dân mất đất, ngư dân đi đánh cá bị bắn cháy thuyền ... Không hiểu cứ đà này thì sẽ đi đến đâu!
 15. Nếu tin này là thật thì đây là quân cờ domino đầu tiên, trước cả quốc đảo Síp: http://thethao.tuoit...bat-tai-My.html Tỉ phú Roman Abramovich bị FBI bắt tại Mỹ? TTO - Một tờ báo Nga tung tin tài phiệt Roman Abramovich bị cảnh sát liên bang Mỹ tống giam tại New York. Tỉ phú man Abramovich đang ở Mỹ - Ảnh: AFP Tuy nhiên ngày 25-3, John Mann - một người phát ngôn của Roman Abramovich tại Matxcơva - khẳng định chuyện ông chủ CLB Chelsea bị bắt chỉ là tin đồn. Dù vậy John Mann thừa nhận thân chủ Abramovich đang ở Mỹ. Trước đó, tin Abramovich (46 tuổi) bị FBI bắt giam ở New York được đăng trên trang tin điện tử của tờ nhật báo tài chính Nga RBK và được lan truyền với tốc độ tên lửa trên Twitter. CLB Chelsea cũng lên tiếng bác bỏ việc ông chủ của CLB bị bắt trong khi FBI từ chối bình luận về tin đồn. Abramovich là cổ đông lớn của Công ty thép Evraz ở London. Tin cho hay cổ phiếu của Evraz bị giảm hơn 6% do tin đồn nhưng đã hồi phục 3,3%. TR.N.
 16. Để làm được như vậy, người nghệ sỹ phải trả 1 cái giá rất đắt! Ngoài sự đau đớn suốt thời gian mới tập, đau mỏi sau khi đã thành thục thì sự biến dạng của ngón chân và bàn chân cũng ảnh hưởng đến rất nhiều thứ nữa! Nhiều người yêu vẻ đẹp của nghệ sỹ ballet trên sân khấu nhưng khi nhìn bàn chân của họ đã ko tránh khỏi shock và có những phản ứng rất tiêu cực.
 17. Cháu nói thế vì có cái này chú ạ: http://www.bbc.co.uk...e_package.shtml 1,4 tỉ đôla để 'cứu bất động sản' VN? Cập nhật: 14:51 GMT - thứ năm, 14 tháng 3, 2013 Đề xuất đánh thuế vào tiền gửi tiết kiệm trên 500 triệu VNĐ đã gặp nhiều ý kiến phản đối trong nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị bơm 30 nghìn tỷ đồng (1,4 tỷ đôla) vào hệ thống ngân hàng để cứu khu vực bất động sản và giải quyết khối nợ xấu, theo dự thảo "Thông tư về quy định cho vay hỗ trợ mua nhà" được cơ quan này công bố ngày 14/3. Kế hoạch sẽ được đưa vào áp dụng từ ngày 15 tháng Tư. Số vốn này sẽ được giải ngân trong 3 năm, từ 15/4/2013 đến 15/4/2016. Theo dự thảo, khoản hỗ trợ nhằm mục đích giúp các ngân hàng cho người thu nhập thấp, công nhân viên chức và người trong quân ngũ vay vốn ưu đãi ở lãi suất 6% một năm trong vòng 10 năm để thuê, mua nhà ở xã hội và để mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Mức lãi suất ưu đãi này cũng được áp dụng cho nhà đầu tư nhà ở giá rẻ trong 5 năm. Chương trình vay vốn này sẽ có sự tham gia các 5 ngân hàng bao gồm: Ngân hàng nông nghiệp, BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. Thị trường đóng băng Khu vực bất động sản của Việt Nam rơi vào tình trạng đóng băng trong hai năm trở lại đây sau một thời gian dài tăng trưởng mạnh nhờ vốn vay ngân hàng. Khu vực bất động sản trong nước nằm trong tình trạng đóng băng từ hai năm trở lại đây, gây thêm quan ngại về khối nợ xấu không ngừng tăng Tuy nhiên, nhu cầu ảo được tạo ra bởi các nhóm đầu cơ đã đẩy các nhà đầu tư đổ tiền vào những dự án cao cấp, tạo nên một cơ cấu bất hợp lý trong thị trường bất động sản, không phản ánh đúng nhu cầu thực của đa số người dân trong nước. Trong lúc đó, khủng hoảng kinh tế và mức lạm phát cao nhất khu vực trong năm 2011 đã khiến nhiều dự án không tìm được đầu ra và các ngân hàng bị chìm trong nợ xấu. Bất chấp lãi suất được cắt nhiều lần trong năm 2012, nhiều doanh nghiệp bất động sản lẫn người mua nhà trong nước vẫn không thể tiếp cận vốn vay mới trong bối cảnh các ngân hàng tăng cường dự trữ tiền thay vì cho vay. Lãi suất cho vay hiện tại ở khoảng 9% tới 16%, theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp trong nước nói với hãng thông tấn Reuters của Anh họ phải trả tới 18%. Tính đến tháng Tám năm ngoái, khối nợ liên quan đến khu vực bất động sản là khoảng 1 triệu tỷ đồng (47,8 tỷ đôla), theo số liệu từ Bộ Xây Dựng. Đánh thuế tiền tiết kiệm? Hồi đầu tháng Ba, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh gửi kiến nghị lên Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xin đánh thuế vào các tài khoản tiết kiệm trên 500 triệu VNĐ để lấy tiền hỗ trợ các doanh nghiệp khác. Báo trong nước lúc đó dẫn lời chủ tịch hiệp hội này, ông Lê Hoàng Châu diễn giải 5 năm trở lại đây tổng số dư tiền gửi tiết kiệm rất lớn, ước tính mỗi năm trung bình 2,5 triệu tỷ đồng gửi tiết kiệm. "Nếu tính trung bình với lãi suất hiện nay 10% một năm thì tiền lãi thu được ước khoảng 250.000 tỷ đồng," ông Châu nói. "Nếu trước đây lãi tiền gửi ở mức 19-20% một năm thì con số này tăng gấp đôi. Vì vậy không đánh thuế tiền gửi tiết kiệm là "vô lý". Tuy nhiên ý kiến này cũng đã chịu nhiều phản đối từ cư dân mạng trong nước. Trong một bài viết đăng trên trang web cá nhân ngày 8/3, tiến sỹ Alan Phan cho rằng "Đây là một chiêu thức cố hữu của các nhóm lợi ích, luôn muốn kéo dòng tiền lưu thông trên thị trường về cho phe nhóm mình."
 18. Anh Bốc Phét cùng nhóm lợi ích hay sao mà hoan hô to thế? :P :P :P NH lẽ ra phải đi sau! Cái đầu tiên cần phá bỏ là bong bóng BĐS. Nếu chỉ cho phá sản NH thì chỉ là bắt lươn giữa khúc! Điều này chỉ có lợi cho lũ kền kền với linh cẩu đi ăn xác chết thôi!
 19. Mai trong văn thơ cổ là mai trắng miền Bắc như trên avatar của cháu, là 1 cây cùng họ với mơ, mận, đào chú ạ! Mai trắng miền Nam này nếu mang ra thời tiết miền Bắc thì sẽ ko nở được hoa hoặc nở rất muộn, khoảng tháng 3, 4 ÂL. Mai trắng miền Bắc trong bộ tứ quý Tùng - Cúc - Trúc - Mai hay trong những câu thơ cổ: Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận Đình tiền tạc dạ nhất chi mai (Mãn Giác thiền sư) Thanh thử điện tiền thiên thụ quế Quảng Hàn cung lý Nhất chi mai (Hồ Quý Ly) Thập tải luân giao cầu cổ kiếm Nhất sinh đê thủ bái mai hoa (Cao Bá Quát) Có thể dễ dàng nhận thấy, từ thời Mãn Giác thiền sư, biên giới phía nam của nước ta chưa vào đến khu vực có hoa mai. Trong tự nhiên ở miền bắc cũng có mai vàng nhưng người miền Bắc không có thói quen chơi giống hoa này.
 20. Đây là đề nghị vô liêm sỷ, chỉ nhằm trục lợi cho nhóm lợi ích! Tiền gửi ngân hàng đâu có liên quan đến lĩnh vực của ông mà ông kiến nghị! Giả sử Hiệp hội ngân hàng họp nhau kiến nghị đánh thuế sở hữu BĐS thì ông nói sao? Tiền gửi ngân hàng là khoản đầu tư gián tiếp cho sản xuất kinh doanh thông qua hoạt động cho vay của ngân hàng. Nếu thực sự vì sản xuất kinh doanh, nên đề nghị đánh thuế đối với những gia đình sở hữu hơn 1 ngôi nhà. Lúc đó thì đồng vốn mới chuyển từ bất động sang hoạt động được!
 21. Hôm nay là bắt đầu lễ giỗ Thủy tổ Kinh Dương Vương. Lòng thành kính mong thủy tổ phù hộ cho con cháu người không làm hổ dòng dõi của mình!
 22. Trong cấu chính trị của Hoa Kỳ, lá phiếu của ngoại trưởng trong chính sách ngoại giao còn thấp hơn rất nhiều so với lá phiếu của Tổng thống, và lại càng ko là gì so với lá phiếu của các thế lực chính trị đứng đằng sau! Đành phải chờ vậy!
 23. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về các hành động đơn phương của TQ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam theo công ước Luật biển quốc tế năm 1982. Chúng tôi cực lực phản đối các hành động đơn phương, vi phạm Công ước về luật biển năm 1982 cũng như Tuyên bố chung về quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Chúng tôi tha thiết đề nghị Trung Quốc cũng như các nước có liên quan khác ngồi vào bàn đàm phán để tiến tới ký Hiệp ước về quy tắc ứng xử trên Biển Đông ... http://vietnamnet.vn...-bien-dong.html TQ ngang nhiên ra bản đồ từng đảo ở Biển Đông Trong lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông, Trung Quốc lại công bố bản đồ 130 đảo ở vùng biển này và cả các đảo tranh chấp với Nhật ở Hoa Đông. Nhật, Mỹ bàn cách ‘đối phó’ với TQ Philippines, Nhật ‘bắt tay’ trước TQ gây hấn TQ chi tỉ đô củng cố các đảo ở Biển Đông Bản đồ 9 đoạn mà Trung Quốc đưa ra gây bất bình với các nước trong khu vực.Ảnh:wordpress Cơ quan Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa chất quốc gia Trung Quốc (NASMG) hôm qua thông báo, lần đầu tiên nước này đã đánh dấu thể hiện rõ các đảo ở Biển Đông trên các bản đồ chính thức. Bản đồ mới với định dạng theo chiều dọc, do nhà xuất bản Sinomaps ấn hành. Trong đó, phần lớn các đảo và quần đảo chưa từng được Trung Quốc mô tả trong các tấm bản đồ được định dạng theo chiều ngang trước đây. Theo NASMG, bản đồ mới sẽ được đưa ra công chúng vào cuối tháng 1. Phụ trách Sinomaps Tô Cân Tài nói rằng, bản đồ mới có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về chủ quyền quốc gia, bảo vệ quyền hàng hải và các lợi ích cũng như thể hiện lập trường ngoại giao chính trị Trung Quốc. Tô còn cho hay, bản đồ mới mô tả rõ ràng các đảo lớn ở Biển Đông, thể hiện mối quan hệ địa lý của các đảo này với các đảo, quần đảo phụ cận và những quốc gia xung quanh. Ở hai góc dưới cùng bên trái và phải của bản đồ lần lượt cho in hình các quần đảo tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông. Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei đã phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Bất chấp chồng lấn chủ quyền, Bắc Kinh vẫn ngang nhiên tuyên bố có chủ quyền với hầu hết vùng biển giàu tài nguyên này. Trước đó, việc Trung Quốc in bản đồ đường 9 đoạn trong hộ chiếu điện tử đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Việt Nam và Philippines. Tấm hộ chiếu mới còn in hình bản đồ kèm những khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Ở một tin tức liên quan, cũng trong hôm qua, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ tăng cường tuần tra hàng hải và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên để đảm bảo chủ quyền của họ ở Hoa Đông và Biển Đông. Tờ Nhật báo Trung Quốc dẫn lời giám đốc Tổng cục Hàng hải Trung Quốc Lưu Tứ Qúy rằng, các tranh chấp lãnh thổ leo thang trong năm 2012 đã khiến họ phải tăng cường bảo vệ chủ quyền hàng hải của Bắc Kinh trong khu vực. “Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện tuần tra thường xuyên ở quần đảo Điếu Ngư (cách Trung Quốc gọi quần đảo Senkaku tranh chấp với Nhật ở Hoa Đông) và Biển Đông", Lưu nói. Trong khi đó, Trung tâm nghiên cứu Địa lý và Biên giới Lịch sử Trung Quốc thuộc Viện Khoa học Xã hội nước này thừa nhận rằng, Trung Quốc còn tụt hậu so với nhiều nước khác trong khu vực về cơ sở hạ tầng hàng hải, khả năng thực thi luật pháp, cơ sở và nhân viên tuần tra biển. “Một ngân sách lớn và các hỗ trợ khác sẽ được dành riêng cho cơ quan ngư nghiệp, giám sát hàng hải và lực lượng phòng vệ bờ biển để thúc đẩy các nỗ lực của Trung Quốc trong mục tiêu trở thành cường quốc hàng hải", Lưu nhấn mạnh. Thái An (theo Zeenews)
 24. http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/104739/thu-tuong-nhat-chon-tham-viet-nam-truoc-my.html Vỗ tay thì 2 tay mới kêu! Kìm phải đủ 2 gọng mới siết được!
 25. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ! Do "hành trạng" của ổng nên khi ổng đến đâu, chính phủ, giới đầu tư tài chính, ngân hàng... nước đó giật mình thon thót như đang bệnh nghe cú rúc! Thực ra hoàn cảnh của VN mình cũng khác các nước đang lên hồi 1997. Hy vọng là ổng đem những điều tốt đẹp đến VN giống như đã làm với 1 số nước như Nam Phi, Nga ...