• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thích Đủ Thứ

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  370
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thích Đủ Thứ

 1. Có tin này làm giới tài chính bấn loạn từ hôm qua đến nay. Chú Thiên Sứ lên giúp 1 quẻ xem ông này tới đây có khiến chúng ta đẩy xe cút kít đi ăn sáng, lái xe tải nhỏ đi ăn trưa và tối đánh công-ten-nơ đi tiếp khách buổi tối không ạ! Nguồn: http://vnexpress.net...-sang-viet-nam/ Tỷ phú George Soros sang Việt Nam Tỷ phú giàu thứ 22 thế giới George Soros cùng gia đình có mặt tại Hà Nội nhân kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Tỷ phú George Soros tái hôn ở tuổi 82 Kẻ khuynh đảo thị trường tài chính thế giới Xuất hiện tại một nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội vào tối 26/12, tỷ phú huyền thoại ăn vận giản dị trong bộ vest tối màu cùng sơ mi trắng. Nhiều người nhận ra George Soros, nhân vật từng khuynh đảo thị trường tài chính nước Anh vào năm 1992 và được mệnh danh là một trong những nhà đầu tư thông thái nhất, nên đã không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh. Doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình (thứ 2 từ trái sang) và ông Lê Quốc Vinh (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng tỷ phú Soros.Là một trong những người chụp ảnh chung với vị tỷ phú 82 tuổi trong buổi tối hôm đó, Tổng giám đốc Alpha Books Nguyễn Cảnh Bình chia sẻ khoảnh khắc khó quên này trên trang Facebook cá nhân. "Tối nay tình cờ và may mắn được ngồi nói chuyện suốt 2 tiếng với bác George Soros", ông Nguyễn Cảnh Bình viết. Trong bữa ăn, người giàu thứ 12 nước Mỹ đã kể nhiều câu chuyện về các nhân vật nổi tiếng ở Mỹ như Tổng thống Obama, tỷ phú Warren Buffett. Doanh nhân Phan Tất Thứ, sáng lập viên công ty KNV cũng chia sẻ lên Facebook một bức ảnh khác chụp bữa bối cùng tỷ phú Mỹ. Lý do George Soros tới Việt Nam thời điểm này chưa được công bố. Chủ tịch Le Media Lê Quốc Minh, cũng có mặt trong buổi gặp tối 26/12, cho VnExpress tỷ phú cùng gia đình tới thăm Hà Nội nhân dịp Giáng sinh. "Trò chuyện với ông ấy thật thú vị", ông Vinh kể lại. George Soros ăn tối cùng các doanh nhân Việt.Sinh ngày 12/8/1930, George Soros là tỷ phú Mỹ gốc Do Thái và là chủ của quỹ đầu tư mang tên chính mình (Soros Fund Management). Được mệnh danh là một trong những tỷ phú thông thái nhất nước Mỹ, "phi vụ" nổi tiếng nhất của ông là kiếm được 1 tỷ USD từ cuộc khủng hoảng tài chính nước Anh năm 1992. Hiện nay, ông xếp hạng 22 trên bảng theo dõi người giàu thế giới của tạp chí Forbes, với tổng tài sản 19 tỷ USD tính đến tháng 9 vừa rồi. Quỹ đầu tư Soros đã vào Việt Nam từ đầu 2010 để tìm hiểu cơ hội. Nhưng từ đó đến nay, chưa có thông tin nào công bố về việc Soros đã giải ngân vốn hoặc hợp tác với đơn vị nào trong nước. Thanh Bình
 2. Ông Nguyễn Trần Bạt này ngày xưa là 1 thành viên rất nổi ở trang chungta.com, hiện trang này đã bị đóng. Cháu có đọc khá nhiều bài của ông Bạt và rất ấn tượng với khái niệm "sự tha hóa" của ông ta.
 3. Ở HN hay SG chú ơi? Nếu ở HN cháu xin góp 1 chân! Cháu ko Tây, ko Tàu, chỉ có thứ quốc hồn quốc túy là ... cuốc lủi thôi ạ :D :D :D
 4. Thực ra bạn đang nghĩ theo lối diễn dịch, từ gốc lên ngọn, từ Âm Dương, Ngũ Hành ra vạn vật. Nếu dùng lối quy nạp sẽ thấy vạn vật lại về Âm Dương, Ngũ Hành. Mức độ diễn dịch thế nào thì phải căn cứ vào thực trạng phát triển của xã hội để quyết định. Với cách hiểu như thế thì mọi việc cũng sẽ không quá phức tạp.
 5. Cảm ơn CCB nhé! Mình đang đi tìm cuốn này!
 6. Cây này nhà cháu cũng mới gây 1 bụi được 3 tháng nên chưa tốt lắm! Cây này cháu được 1 người anh họ cho, nói là cây Bạch Xà, nói có tác dụng giảm cholesterol trong máu nên cháu trồng để bố cháu dùng. Anh ấy còn nói tìm cây Mãng xà nữa để trị các khối u nhưng cháu chưa tìm thấy mà chỉ nghe nói đến trong truyện chưởng thôi ạ. Công dụng và liều dùng trị các loại bênh, ngày xưa cháu có đọc 1 lần trong cuốn "Cây thuốc Việt Nam" của dược sỹ Đỗ Tất Lợi nhưng nhà cháu đã thất lạc mất cuốn này, tìm trên mạng ko thấy, ra Nguyễn Xí tìm cũng không thấy!
 7. Câu trả lời Hungnguyen đưa ra từ trước rồi nè Longphi:
 8. Rất ý nghĩa! Khoái nhất là hình voi chiến, con nào con đấy có cặp ngà thật oai phong! Những bức ảnh xưa nhất về Việt Nam, có thể tham khảo thêm ở 2 trang sau: http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/show/with/4514239546 http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm Đây chỉ nhằm cung cấp thông tin thêm cho mọi người chứ và nhằm quảng bá thêm nguồn tư liệu quý về văn hóa Việt Nam thời cận đại. Nếu vi phạm nội quy, xin Mod sửa giùm link thành text địa chỉ. Trân trọng!
 9. Trong nghi thức ngoại giao cho những sự kiện kiểu này, vị trí đứng chụp ảnh do nước chủ nhà bố trí và được đồng thuận từ trước! Trên bục, tại mỗi vị trí đứng có 1 biển nhỏ, trên đó có quốc kỳ của mỗi nước và tên VIP. Muốn đổi chỗ ở gần người đẹp hả? Thỏa thuận đã nhen!
 10. Chú ơi! Nếu người ta kỳ vọng nó được giải cứu thì phải khuyên người ta găm hàng, chờ nó lên thì bung ra, gọi là đánh lên chứ ạ? :D :D :D Đợt lên này sẽ là cú hồi dương cuối cùng trước khi băng hà thôi! Ai tỉnh táo hoặc ăn non thì còn cơ hội cuối để cắt lỗ và rút ra. Nếu không chắc phải chờ tầm 5 năm nữa mới lại có tín hiệu trở lại. Cháu định đánh xuống, nhưng ở mình ko cho bán khống nên cháu ko biết làm thế nào cả :D :D :D
 11. Từ ngày 08/10, cháu đã treo trạng thái chat là; Hòa - Mạt. Đây là hậu quả đầu tiên của việc "họa hổ bất thành"! Thương cho bác Khanh, thương không trót, lo cho dân mà ko đủ dũng khí từ chối chức vụ Trưởng ban GPMB và tố giác tội phạm! Thành thực cầu chúc bác sớm vượt qua cơn sóng gió này!
 12. Học sinh lớp 10 mà viết chắc tay quá! Không hiểu có bao nhiêu trong hàng triệu học sinh lớp 10 nước ta có thể có suy nghĩ nhân văn, cách giải quyết vấn đề nhẹ nhàng như thế nhỉ!
 13. Đây là bài điển hình của con bò học làm phép cộng! Chiến thắng trong chiến tranh không được tính bằng phép cộng sức mạnh các loại vũ khí giống như các game online đâu nhé! Nếu xét theo phép cộng đó thì VN đã thua từ lâu trước Pháp, Mỹ và TQ chứ đâu phải như gần 1 thế kỷ qua! Nhật Bản, đừng nhìn gần 70 năm nay họ chỉ có lực lượng gọi là "Phòng vệ Nhật Bản" và số lượng ít ỏi các phương tiện của họ mà nhầm! Nên nhớ, chẳng có điều thần kỳ nào của Nhật Bản sau chiến tranh cả! Có chăng "điều thần kỳ" ở đây là sự sáng suốt của Minh Trị đã thực hiện cải cách sâu rộng, tự nguyện chia sẻ quyền lực để nước Nhật có những thành tựu quan trọng, vươn lên hàng cường quốc vào giữa thế kỷ 20. "Điều thần kỳ" nữa là dù phải chịu thua, nhưng họ vẫn bảo tồn được ý chí dân tộc, tinh thần kỷ luật mà thảm họa kép năm ngoái là một ví dụ! Và nếu nhìn ra điều này, việc họ phục hồi kinh tế sau chiến tranh không còn là "điều thần kỳ" nữa! Một dân tộc như vậy thật đáng để học hỏi!
 14. Định thêm vào đoạn xanh xanh nhưng máy ko cho phép do hết thời gian chỉnh sửa :D :D :D Đành làm thế này vậy :P :P :P
 15. Câu phát biểu này, nếu không phải là xuất phát từ bộ não phẳng cực kỳ ấu trĩ của trẻ lên 3 thì phải xuất phát từ 1 âm mưu cực kỳ thâm hiểm, phá hoại văn hóa Việt từ gốc! Độ tuổi vàng để tiếp thu, cũng là độ tuổi vàng để hình thành cái gốc văn hóa, ngôn ngữ, tính cách... Ở độ tuổi này, trẻ đang học ăn, học nói, học gói, học mở nên càng cần phải giữ cho trẻ sống trong môi trường văn hóa truyền thống để trẻ tiếp thu. Trẻ học tiếng mẹ đẻ chưa xong, bày đặt học tiếng Anh làm gì? Chẳng khác nào đem sơn phết lên 1 súc gỗ mục! Khi trẻ lớn lên, học chữ, đọc viết thành thạo có thể mở rộng ra các ngôn ngữ khác, tiếp xúc nhiều với nền văn hóa khác thì muộn hay sao? Người da đỏ nước Mỹ, lớn lên nói tiếng Anh và các giá trị văn hóa truyền thống của người da đỏ đã và đang mai một dù quá trình này mới được vài trăm năm. Một mối nguy hiểm nữa mà các gia đình trẻ hiện nay thường mắc phải, đó là giao trẻ cho người giúp việc, nhà trường, máy tính, ti vi ... Tại sao lại nguy hiểm? - Đương nhiên cuộc sống bận rộn, cần có người giúp việc để có thời gian làm việc khác là nhu cầu tất yếu, tuy nhiên nó có những nguy cơ tiềm ẩn về văn hóa. Người giúp việc thường có học vấn thấp hơn và do đó có khác biệt về văn hóa. Điều đó có thể dẫn đến 1 trong 2 tình trạng: con cái được chăm sóc thiếu khoa học hoặc tiêm nhiễm những thói quen xấu. Cá biệt phản ứng ngược có thể trở nên miệt thị người giúp việc, phân biệt giai cấp ...; - Nhà trường chỉ dạy kiến thức và 1 chút về văn hóa, trách nhiệm chính về giáo dục văn hóa, pháp luật vẫn là gia đình. Ví dụ những trường hợp học sinh phổ thông phóng xe máy kẹp 3, kẹp 4, không đội mũ (1 hình ảnh thường thấy), trách nhiệm từ đâu? Xin thưa, chủ yếu từ gia đình vì nếu ko đưa xe máy cho con thì chúng lấy đâu xe mà kẹp này kẹp nọ? Cái đó thể hiện không chỉ đơn thuần là bố mẹ dễ dãi mà là gia đình nghèo văn hóa, thiếu tính chính danh, thói quen không tôn trọng quy ước chung đã ăn sâu ...; - Cho con xem TV, chơi game trên máy tính để bố mẹ rảnh tay, điều này giúp con sớm phát triển tư duy, khả năng ngôn ngữ, tiếp cận văn hóa ... nhưng cũng có nhiều rủi ro. Truyền thông hiện nay dù nếu không phải là lề phải, lề trái thì là lá cải, toàn tung tin giật gân thất thiệt thu hút người xem, dễ dẫn trẻ tới chỗ vô cảm. Nguy hiểm hơn, nếu tiếp xúc sớm, thay vì mơ mộng với những câu ca dao, câu chuyện cổ tích, trẻ lại bị hoang tưởng với các siêu nhân, sức mạnh vô song, các cuộc mua bán vũ khí, tìm kiếm sức mạnh, các âm mưu liên kết, lọc lừa ... rồi dẫn đến những hệ lụy ngày càng nhức nhối của xã hội hiện nay. Thôi, lại nói dài rồi! Âu cũng là tại ...
 16. Nếu theo lý thuyết về sự hình thành trái đất, trái đất tách ra từ 1 khối vật chất nóng đỏ của mặt trời! Lúc đó, hẳn không có sinh vật, cũng không có ma quỷ hay thiên thần nào trên trái đất đúng không? Theo thời gian, khi sự sống hình thành do các yếu tố tương tác giữa không khí, nước, lửa, tia lửa điện (sét) ... và không loại trừ các yếu tố đến từ ngoài trái đất (các thiên thạch), sự sống dần được hình thành. Vậy trạng thái từ không đến có đó, linh hồn, thiên thần, hay ma quỷ ở đâu ra? Tôi nghĩ mọi yếu tố từ tâm mà ra cả! Tâm chưa sáng thì ma quỷ có chỗ trú ngụ! Tâm đã sáng rồi thì chẳng ma quỷ nào có thể tác động được! Trân trọng!
 17. Cái này giống với công trình gì đó đặc trưng của Cu-ba chú ạ! Cháu chưa nhớ được nó là cái gì, ngày xưa VTV khi phát tin về Cu-ba vẫn có hình ảnh công trình biểu tượng này ở phía sau PTV!
 18. Bác Võ Nguyên Giáp có tự tay viết 1 theo lối phóng khoáng (tôi không gọi là thư pháp) bài thơ này, không biết của bác sáng tác hay không: CÓ KHI NHẪN ĐỂ YÊU THƯƠNG CÓ KHI NHẪN ĐỂ TÌM ĐƯỜNG LO TOAN CÓ KHI NHẪN ĐỂ VẸN TOÀN CÓ KHI NHẪN ĐỂ TRÁNH TÀN SÁT NHAU Bài thơ này áp dụng vào hoàn cảnh hiện nay thật xác đáng! Kính chúc bác an lạc!
 19. Cái này cháu nghĩ đáp án Singapore là khiên cưỡng! Thời điểm cụ Trạng Trình đưa ra dự đoán này chưa có nước Singapore để nhận biệt danh sư tử! Thời kỳ đó chỉ có nước Anh gắn liền với biệt hiệu sư tử mà thôi! Ngoài ra, còn 1 thứ nữa gắn với sư tử là ... Hà Đông! Lẽ nào khi phụ nữ nắm quyền thì thiên hạ mới thái bình :P :P :P Câu của bà Vanga "khi dân tộc Axiri bị tiêu diệt", cháu cũng thấy cũng chưa chắc đã phải là đất nước Iran, nơi có phần lớn lãnh thổ thuộc vùng đất của người Axiri (theo truyền thuyết) trước đây. Phải so sánh vị trí của người Axiri trong lịch sử với các quốc gia dân tộc hiện đại thì mới có thể giải mã được đó là dân tộc nào! Trân trọng!
 20. Hôm nay vào lại Diễn đàn, thấy chú Thiên Sứ quyết định đóng cửa Trung tâm và Diễn đàn, nghe thật buồn! Cháu đến với Diễn đàn qua một người bạn. Sau 1 thời gian tham gia, có duyên được gặp chú Thiên Sứ nên cháu cũng đã đề đạt với chú sau này sẽ xin tham gia khóa Phong thủy cơ bản. Tuy nhiên, chỉ vì sinh kế mà chưa thể tham gia được! Nay thì Diễn đàn và Trung tâm đóng cửa, thôi mượn câu VẠN SỰ TÙY DUYÊN tự an ủi vậy! Cháu có may mắn đi cùng chú trong buổi tổng kết các dự báo năm 2011 và công bố các dự báo cho năm 2012 và cháu ngộ ra được nhiều điều từ đó! Tuy chưa may mắn được trở thành môn đồ của chú nhưng cháu cũng đã tự xác định sẽ luôn đồng hành cùng Trung tâm, cống hiến phần sức lực nhỏ bé của mình vào quá trình phục hồi những giá trị văn hiến Việt và phục hưng lại ánh hào quang của nền văn minh huyền vĩ đó! Vậy mà hôm nay nghe thông tin này, cháu cảm thấy thất vọng thực sự, bởi cháu là người thứ 30 nhấn vào nút cảm ơn bài viết số 39 trong topic đó! Cá nhân cháu, bằng thông tin mình có được và cảm nhận cá nhân thì mọi thứ đang tiến gần đến điểm tới hạn, trùng khớp với các dự đoán ngắn, trung và dài hạn của chú! Nếu đây là bước lùi tạm thời để lấy đà bước tiếp nhiều bước thì cháu nhiệt liệt ủng hộ nhưng nếu không thì thật không phải và không đáng! Từ cuộc họp Trung tâm ở miền Bắc và miền Nam đến nay, cháu chưa tính lại xem đã 100 ngày hay chưa, nhưng rõ ràng tâm huyết của các thành viên Trung tâm như Thế Trung, Hatgaolang ... cũng như những người tâm huyết với Việt sử như Phoenix, một số thành viên khác cháu ko nhớ tên, đang viết cũng ko tiện tra cứu và bao nhiêu người khác vẫn qua lại Diễn đàn. Những tâm huyết ấy không đáng để cố gắng hay sao? Đây đâu phải là lần đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng chú gặp trở ngại trên con đường nghiên cứu của mình! Quân tử tùy thời biến dich, cháu không nắm được thông tin, cũng chưa hình dung ra những khó khăn chú gặp phải nhưng cháu tin là mọi câu đố đều có lời giải! Cháu tin là chân lý có cách riêng để chọn người phù hợp tìm ra mình! Chúc chú khỏe mạnh và an lạc!
 21. Ông này là Trầm B chứ ko phải là Trần Bê, Vi Tiểu Bảo nhé!
 22. Đó là thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đó chú! Có bức ảnh này mọi người xem thử, bị trí khuyết cắt đi cho đỡ phạm húy :D
 23. Không biết đây có phải là "canh bạc cuối cùng" ở mình ko nhỉ!
 24. Cơn bão này có vào VN như cơn bão vừa rồi không hả chú? Nhìn thống kê mấy chục người chết mà buồn, trong khi các nước khác có liên quan thì chẳng thấy thống kêthiệt hại gì cả!
 25. Không được đâu bạn ơi! Bạn chú ý đến niêm luật của Đường thi thất ngôn bát cú nhé!