• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thích Đủ Thứ

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  370
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Thích Đủ Thứ

 1. Bí mật của người bất tài Những người có tài năng thấp thường không đủ trình độ để nhận ra năng lực khiêm tốn của họ, các nhà tâm lý Mỹ tuyên bố. Livescience cho biết, David Dunning, một nhà tâm lý của Đại học Cornell tại Mỹ, đã nghiên cứu hành vi và suy nghĩ của người lao động trong hơn một thập kỷ. Ông cùng các đồng nghiệp thực hiện hàng loạt thử nghiệm để kiểm tra nhiều khả năng - như tư duy logic, trí tuệ cảm xúc, ngữ pháp, khiếu hài hước và thậm chí cả khả năng chơi cờ. Sau khi đối tượng nghiên cứu hoàn thành các bài kiểm tra, Dunning yêu cầu họ tự đoán số điểm mà họ có thể đạt. Nhóm nhà nghiên cứu nhận thấy những người đạt điểm cao tỏ ra tự tin khi đoán số điểm. Đây là kết quả mà các chuyên gia đã tiên liệu. Nhưng họ cảm thấy sửng sốt khi phát hiện ngay cả những người làm bài kiểm tra rất tệ cũng đoán họ sẽ được điểm cao. “Phần lớn người chỉ làm đúng 10 đến 15% số câu hỏi trong bài kiểm tra nghĩ họ làm được từ 55 tới 60%, nghĩa là cao hơn mức điểm trung bình. Hóa ra những người có năng lực thấp nhất vẫn nghĩ họ thực hiện bài thi tốt hơn những người khác”, Dunning nói. Ảnh minh họa: zimbio.com. Dunning khẳng định hiện tượng người có năng lực thấp đánh giá quá cao năng lực của bản thân không phải là biểu hiện của tinh thần lạc quan. Theo ông, năng lực tư duy kém khiến những người bất tài không thể đánh giá khả năng thực sự của họ. “Ngay cả khi chúng tôi hứa với các đối tượng nghiên cứu kém tài rằng họ sẽ được thưởng 100 USD nếu đánh giá đúng số điểm thì họ vẫn không thể đoán chính xác”, Dunning kể. Việc những người bất tài không thể nhận ra năng lực tệ hại của họ là nguyên nhân gây nên vô số vấn đề tiêu cực của xã hội, Dunning nhận xét. Chẳng hạn, quan chức bất tài sẽ kéo tụt sự phát triển của đất nước, còn quan tòa bất tài sẽ khiến nhiều người vô tội lĩnh án oan. Nghiên cứu còn phát hiện ra rằng, nếu một người không có khả năng trong một lĩnh vực nào đó, họ cũng sẽ không thể nhận ra tài năng hay ý tưởng hay của người khác trong lĩnh vực ấy. Xu hướng này đúng với mọi đối tượng trong xã hội – từ công nhân cho tới chính trị gia. “Hiện tượng đó có thể phá hủy xã hội dân chủ, bởi nền dân chủ chỉ thực sự phát triển nếu mọi công dân có khả năng nhận ra những ứng cử viên tài năng nhất hoặc ủng hộ những chính sách đúng đắn nhất”, Dunning bình luận. Minh Long Link: http://vnexpress.net...-nguoi-bat-tai/
 2. Lòng tự hào dân tộc là cái khiến cho VN có câu: giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh! Nó còn là thứ thôi thúc người Việt ở năm châu vẫn đau đáu hướng về cố hương, Hoa Kiều vẫn liên kết để phát triển và tri ân cố quốc. Nó khác hoàn toàn với sự thôi thúc đến và xây dựng giấc mơ Mỹ về vật chất chứ không phải là nơi người ta gửi gắm tâm hồn. Nước Mỹ có thể là nơi người ta có thể lánh nạn nhưng không phải là nơi người ta sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để quay về gửi nắm xương tàn. Đó chính là sự khác nhau giữa bè và bạn vậy :P :P :P
 3. 19h15 tối qua, vợ mình sinh mổ bé gái 3,5kg do ngôi ngược. Vậy là theo giờ mà Engineer post bài thì đúng 100%! Chúc mừng Engineer có công lực thâm hậu!
 4. Sáng post bài vào nhưng có việc phải đi nên chưa nói được ý của mình. Sức mạnh của nước Mỹ ở 2 điểm: dân chủ và không chiếm cứ lãnh thổ. Tuy nhiên, bài viết này không chỉ ra được điểm yếu của nước Mỹ: đó là sức mạnh, chiều sâu văn hóa, lòng tự hào dân tộc. Người Mỹ chỉ đem lại cho người ta cái gọi là bè chứ chưa phải là bạn, nghĩa là khi nào có lợi thì cùng làm, nhưng dám hy sinh, chịu thiệt thòi vì nhau thì chưa có. Đó cũng chính là lý do mà nước Mỹ đã, đang và sẽ tiếp tục thất bại trong trung, dài hạn ở những nơi có chiều sâu văn hóa. Điển hình: - Thất bại ở VN, dân tộc có truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc bậc nhất trên thế giới; - Thất bại trong việc gây ảnh hưởng với Ấn Độ và Pakistan; - Thất bại trong việc kiểm soát Áp-ga-nix-tan; - Thất bại trong việc áp đặt cho I-rắc; - Đang lúng túng trong việc kiềm tỏa Trung Quốc ... Tới đây, với các tay chơi hiện tại, nếu nước Mỹ vẫn là ông Obama hoặc 1 trong những ứng viên tổng thống hiện nay cầm quyền và TQ là ứng viên Tập Cận Bình, tôi tin nước Mỹ sẽ thất bại trong ván cờ kiềm tỏa Trung Quốc, một quốc gia được thừa hưởng khá nhiều từ nền văn minh phương Đông lỗi lạc! Dài hạn hơn thì phải chờ vào việc xuất hiện các nhân tố mới!
 5. Bàn về dại khôn, có 2 nhân vật nổi tiếng để lại thơ bàn lẽ đời khôn dại: DẠI KHÔN Làm người có dại mới nên khôn Chớ dại ngây si, chớ quá khôn Khôn được ích mình, đừng rẽ dại Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn Khôn mà hiểm độc là khôn dại Dại vốn hiền lành ấy dại khôn Chớ cậy rằng khôn, khinh kẻ dại Gặp thời, dại cũng hóa nên khôn NGUYỄN BỈNH KHIÊM DẠI KHÔN Thế sự đua nhau nói dại khôn Biết ai là dại, biết ai khôn? Khôn nghề cờ bạc là khôn dại Dại chốn văn chương ấy dại khôn Này kẻ nên khôn đều có dại Làm người có dại mới nên khôn Cái khôn ai cũng khôn là thế Mới biết trần gian kẻ dại khôn TRẦN TẾ XƯƠNG Trở lại lẽ khôn dại của "thằng Bờm", xin phép gọi theo bài thơ vì nếu Bờm còn sống chắc cũng cỡ tuổi ông, bà, cụ gì đó của tôi! Cái quạt mo ở đây đại diện cho cái gì? Nét minh triết văn hóa ẩn sâu sau cái vỏ dân dã đó phải được đổi bằng những thứ tương xứng! Câu chuyện trầu cau hay phản ứng hóa học đầu tiên trên thế giới đó đâu có thể đánh đổi bằng những thứ vật chất phù hoa tầm thường: trâu bò gà lợn... Sự tinh tế, minh triết đó tối thiểu phải được đổi bằng xôi, cũng là một sự kết hợp mang tính minh triết, mang tính tôn thờ dẫu nó chỉ được nắm lại thành nắm chim chim dỗ trẻ sau khi thờ cúng! Và ẩn sâu trong đó là phong tục thờ cúng tổ tiên: nhà ai thắp hương mà trên bàn thờ không có trầu, cau, đĩa xôi, hoa quả (có thể không có thịt)! Ẩn trong sự trào lộng đó còn là sự thèm muốn của phú ông trước sự thảnh thơi của Bờm. Có 1 câu truyện cũng mang cái tâm thức đó được lưu truyền trên Internet gần đây: Tỷ phú và người đánh cá Một tỷ phú Mỹ đi du lịch Hawaii bằng du thuyền riêng, thấy 1 thanh niên địa phương kéo thuyền lên bãi cát nơi ông đỗ du thuyền rồi nằm lim dim dưới bóng dừa liền hỏi: Tại sao anh không ra khơi đánh cá? Người thanh niên nói: “Hôm nay tôi đã đánh bắt đủ rồi!” - Tại sao anh không đánh bắt nhiều hơn nữa? - Để làm gì? - Anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn và mua một chiếc tàu tốt hơn, để anh có thể làm nhiều tiền hơn. Chẳng mấy chốc anh sẽ có một đoàn tàu và trở nên giàu có như tôi! - Rồi tôi sẽ làm gì? - Anh sẽ nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống! - Vậy ông thấy tôi đang làm gì đây?
 6. Sự Đáng Sợ Của Nước Mỹ ? (Đây là phần lược dịch bài nói của ông Lưu Á Châu, hiện đang là Chủ nhiệm chính trị bộ đội Không quân của Quân khu Bắc Kinh.) Trong quá khứ, vì để giúp Trung Quốc thoát khỏi ách thống trị thực dân mà Mỹ đánh bại Nhật, họ có cống hiến lớn đối với tiến bộ văn minh của xã hội Trung Quốc. Hai nước Trung Quốc- Mỹ không có xung đột lợi ích căn bản. Ngày nay, do lợi ích của Mỹ rải khắp toàn cầu nên 2 nước có xung đột. Nhưng chúng ta vẫn phải dùng tấm lòng đạo đức để bình xét sự vật chứ không thể kích động. Tôi từng nói rằng đối với Nhật, một nước từng tàn sát mấy chục triệu đồng bào ta, mà chúng ta thường xuyên nói 2 nước "phải đời đời kiếp kiếp hữu hảo với nhau". Thế thì chúng ta có lý do nào để căm ghét nhân dân Mỹ từng giúp ta đánh bại Nhật? Đâu là chỗ thực sự đáng sợ của nước Mỹ? Tuy rằng Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới, khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới, nhưng tôi cho rằng những cái đó không đáng sợ. Nghe nói máy bay tàng hình của Mỹ thường xuyên ra vào bầu trời Trung Quốc rất thoải mái, nhưng điều ấy chẳng có gì đáng sợ cả. Cái đáng sợ của họ không phải là những thứ ấy. Năm 1972, tôi học ở Đại học Vũ Hán, lên lớp giờ chính trị. Một thầy giáo khoa chính trị nói: "Nước Mỹ là đại diện của các nước tư bản mục nát, suy tàn, đã sắp xuống mồ, hết hơi rồi." Tôi, một sinh viên công nông binh mặc bộ quân phục, đứng ngay lên phản bác: "Thưa thày, em cảm thấy thầy nói không đúng ạ. Tuy rằng nước Mỹ không giống Trung Quốc là mặt trời nhô lên lúc 8- 9 giờ sáng, nhưng Mỹ cũng chẳng phải là mặt trời đang lặn gì gì đó, mà là mặt trời lúc giữa trưa ạ." Thầy giáo bực mình, tái mét mặt ấp úng nói: "Cái cậu học sinh này, sao dám nói thế hả!" Ông ấy không hỏi tôi tại sao lại nói thế, mà dùng một chữ "dám". Lúc đó tôi thấy hết tâm trạng của ông. Chính là cái nước tư bản mục ruỗng suy tàn ấy vào thập niên 90 thế kỷ trước đã lãnh đạo cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới nhất trên thế giới. Tôi tốt nghiệp đại học đúng vào lúc bắt đầu cải cách mở cửa. Tôi lại có một quan điểm: Nước Mỹ là quốc gia do hàng chục triệu con người không yêu tổ quốc mình hợp thành, nhưng họ đều rất yêu nước Mỹ. Hồi ấy rất nhiều người lãnh đạo vừa chửi Mỹ vừa gửi con cái mình sang Mỹ. Một sự tương phản lớn! Vậy thì cái đáng sợ của Mỹ là ở đâu? Tôi cảm thấy có ba điểm. Điểm thứ nhất, không thể coi thường cơ chế tinh anh của Mỹ. Chế độ cán bộ, chế độ tranh cử của Mỹ có thể bảo đảm những người quyết sách đều là tinh anh. Bi kịch của Trung Quốc chúng ta, lớn đến nhà nước, nhỏ tới từng đơn vị, phần lớn tình hình là người có tư tưởng thì không quyết sách, người quyết sách thì không có tư tưởng. Có đầu óc thì không có chức vụ, có chức vụ thì không có đầu óc. Nước Mỹ ngược hẳn lại, cơ chế hình tháp của họ đưa được những người tinh anh lên. Nhờ thế, 1 là họ không mắc sai lầm; 2 là họ ít mắc sai lầm; 3 là mắc sai lầm thì có thể nhanh chóng sửa sai. Chúng ta thì mắc sai lầm, thường xuyên mắc sai lầm, mắc sai lầm rồi thì rất khó sửa sai. Mỹ dùng một hòn đảo Đài Loan nhỏ xíu để kiềm chế Trung Quốc chẵn nửa thế kỷ. Nước cờ này họ đi thật linh hoạt, thật thần kỳ. Một Đài Loan làm thay đổi hẳn sinh thái chính trị quốc tế. Điều tôi lo ngại nhất là bộ khung chiến lược phát triển Trung Quốc trong thế kỷ mới sẽ vì vấn đề Đài Loan mà biến dạng. Ngày nay, đối với các dân tộc có thế mạnh thì tính quan trọng của lãnh thổ đã giảm nhiều, đã chuyển từ tìm kiếm lãnh thổ sang tìm kiếm thế mạnh của quốc gia. Người Mỹ không có yêu cầu lãnh thổ đối với bất cứ quốc gia nào. Nước Mỹ không quan tâm lãnh thổ, toàn bộ những gì họ làm trong thế kỷ XX đều là để tạo thế. Tạo thế là gì? Ngoài sự lớn mạnh về kinh tế thì là lòng dân chứ còn gì nữa! Có lòng dân thì quốc gia có lực ngưng tụ, lãnh thổ mất rồi sẽ có thể lấy lại. Không có lòng dân thì khẳng định đất đai sở hữu sẽ bị mất. Có nhà lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn một bước. Nước Mỹ hành sự thường nhìn 10 bước. Vì thế cho nên mỗi sự kiện lớn toàn cầu xảy ra sau ngày Thế chiến II chấm dứt đều góp phần làm tăng cường địa vị nước Mỹ. Nếu chúng ta bị họ dắt mũi thì có thể sẽ mất hết mọi con bài chiến lược. Tôi nhiều lần nói là trung tâm chiến lược của Mỹ sẽ không chuyển sang châu Á đâu, song điều đó không có nghĩa là Mỹ không bao vây Trung Quốc. Rất nhiều bạn chỉ thấy Mỹ bao vây Trung Quốc về quân sự, cũng như rất nhiều người chỉ thấy khoảng cách chênh lệch về KHKT và trang bị vũ khí giữa 2 nước mà chưa nhìn thấy sự mất cân đối nghiêm trọng hơn sự lạc hậu về trang bị trên mặt chiến lược lớn, nhất là trên tầng nấc ngoại giao. Sau vụ 11/9, Mỹ nhanh chóng chiếm Afghanistan trong vòng 2 tháng, từ phía Tây bao vây Trung Quốc. Sức ép quân sự của Nhật, Đài Loan, Ấn Độ cũng chẳng bớt đi. Xem ra chúng ta giành được từ vụ 11/9 một số lợi ích trước mắt, song các lợi ích đó không quá 1- 2 năm có thể biến mất. Tôi cho rằng bao vây chiến lược đối với Trung Quốc là một kiểu khác, không phải là quân sự mà là siêu việt quân sự. Bạn xem đấy, mấy năm gần đây các nước xung quanh Trung Quốc tới tấp thay đổi chế độ xã hội, biến thành cái gọi là quốc gia "dân chủ". Nga, Mông Cổ thay đổi rồi, Kazakhstan thay đổi rồi. Cộng thêm các nước trước đây như Hàn Quốc, Phillippines, Indonesia, lại cộng thêm vùng Đài Loan. Đối với Trung Quốc, sự đe doạ này còn ghê gớm hơn đe doạ quân sự. Đe doạ quân sự có thể là hiệu ứng ngắn hạn, còn việc bị cái gọi là các quốc gia “dân chủ” bao vây là hiệu ứng dài hạn. Điểm thứ hai, sự độ lượng và khoan dung của nước Mỹ. Bạn nên sang châu Âu, sau đó sang Mỹ, bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn: Sáng sớm, các đường phố lớn ở châu Âu chẳng có người nào cả, còn tại Mỹ sáng sớm các phố lớn ngõ nhỏ đều có rất nhiều người tập thể dục, thậm chí cả ngày như thế. Tôi có một câu nói: Tập thể dục là một phẩm chất, tập thể dục đại diện cho một kiểu văn hoá khí thế hừng hực đi lên.Một quốc gia có sức sống hay không, chỉ cần xem có bao nhiêu người tập thể dục là biết. Người Mỹ có thể lấy quốc kỳ làm quần lót để mặc. Hồi ở Mỹ tôi có mua một chiếc quần cộc cờ sao vạch. Tôi thường xuyên mặc chiếc quần ấy. Tôi mặc nó là để khinh miệt nó, là để trút giận, là một dạng trút sự bực bội và thoả mãn về tâm lý. Người Mỹ mặc nó là sự trêu chọc bỡn cợt, bản chất khác. Người Mỹ có thể đốt quốc kỳ nước mình ngoài phố. Đới Húc [7] nói: Nếu một quốc gia có thể đốt cả quốc kỳ của mình thì anh còn có lý do nào đi đốt quốc gia ấy nữa? Điểm thứ ba, sức mạnh vĩ đại về tinh thần và đạo đức. Đây là điều đáng sợ nhất. Vụ 11/9 là một tai nạn. Khi tai hoạ ập đến, thể xác ngã xuống trước tiên, nhưng linh hồn vẫn đứng. Có dân tộc khi gặp tai nạn thể xác chưa ngã mà linh hồn đã đầu hàng. Trong vụ 11/9 có xảy ra 3 sự việc đều có thể để chúng ta qua đó nhìn thấy sức mạnh của người Mỹ. Việc thứ nhất, sau khi phần trên toà nhà Thương mại thế giới bị máy bay đâm vào, lửa cháy đùng đùng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Khi mọi người ở tầng trên qua cửa thoát hiểm chạy xuống phía dưới, tình hình không rối loạn lắm. Người ta đi xuống, lính cứu hoả xông lên trên. Họ nhường lối đi cho nhau mà không đâm vào nhau. Khi thấy có đàn bà, trẻ con hoặc người mù tới, mọi người tự động nhường lối đi để họ đi trước. Thậm chí còn nhường đường cho cả một chú chó cảnh. Một dân tộc tinh thần không cứng cáp tới mức nhất định thì dứt khoát không thể có hành vi như vậy. Đứng trước cái chết vẫn bình tĩnh như không, e rằng không phải là thánh nhân thì cũng gần với thánh nhân. Việc thứ hai, hôm sau ngày 11/9, cả thế giới biết vụ này do bọn khủng bố người A Rập gây ra. Rất nhiều cửa hàng, tiệm ăn của người A Rập bị những người Mỹ tức giận đập phá. Một số thương nhân người A Rập cũng bị tấn công. Vào lúc đó có khá nhiều người Mỹ tự phát tổ chức đến đứng gác trước các cửa hiệu, tiệm ăn của người A Rập hoặc đến các khu người A Rập ở để tuần tra nhằm ngăn chặn xảy ra bi kịch tiếp theo. Đó là một tinh thần thế nào nhỉ. Chúng ta thì từ xưa đã có truyền thống trả thù. Thành Đô nơi tôi ở, ngày xưa Đặng Ngải [8] sau khi chiếm được Thành Đô, con trai của Bàng Đức [9] giết sạch giá trẻ gái trai gia đình Quan Vũ. Trả thù đẫm máu, lịch sử loang lổ vết máu không bao giờ hết. Việc thứ ba, chiếc máy bay Boeing 767 bị rơi ở Pennsylvania vốn dĩ bị không tặc dùng để đâm vào Nhà Trắng. Sau đấy hành khách trên máy bay vật lộn với bọn khủng bố nên mới làm máy bay rơi. Vì lúc ấy họ đã biết tin toà nhà Thương mại thế giới và Lầu Năm Góc bị máy bay đâm vào nên họ quyết định không thể không hành động, phải đấu tranh sống chết với bọn khủng bố. Cho dù trong tình hình ấy họ còn làm một chuyện thế này: Quyết định biểu quyết thông qua có nên chiến đấu với bọn khủng bố hay không. Trong giờ phút quan hệ tới sự sống chết ấy, họ cũng không cưỡng chế ý chí của mình lên người khác. Sau khi toàn thể mọi người đồng ý, họ mới đánh bọn không tặc. Dân chủ là gì; đây tức là dân chủ. Ý tưởng dân chủ đã thấm vào sinh mạng của họ, vào trong máu, trong xương cốt. Một dân tộc như thế mà không hưng thịnh thì ai hưng thịnh. Một dân tộc như thế không thống trị thế giới thì ai có thể thống trị thế giới. Link: http://batkhuat.net/tl-sudangso-cuanuocmy.htm
 7. Suy luận kiểu người này thì phương Tây cũng khởi đầu từ loạn luân. Vì Adam và Eva là khởi nguồn, có đẻ bao nhiêu người đi chăng nữa thì đến thế hệ tiếp theo cũng loạn luân. Đó là chưa kể, trong thần thoại Hy-Lạp thì cũng đầy rẫy sự loạn luân của các vị thần đó sao???!!!
 8. Bạch hoa xà hay Bạch hoa xà thiệt thảo hả chú? Cháu thấy thông tin về 2 loài này khác nhau, hình ảnh cũng rất khác nhau ạ!
 9. Cảm ơn bác Hatrang và bác Phamhung đã có ý kiến. Đến giờ này vợ mình vẫn chưa sinh. Mình đợi kiểm nghiệm nốt 2 câu hỏi sau :P :P :P
 10. Ngày hôm nay có người bói bài tây nói vợ mình sẽ sinh mổ, chậm nhất là trong ngày mai. Mọi người thử kiểm nghiệm các thông tin sau xem nhé! Mình sẽ cập nhật chính xác để xác minh: 1. Vợ mình có sinh trong ngày mai hay không? 2. BS dự kiến sẽ sinh trong khoảng 06/3-09/03, liệu có sinh theo dự kiến của bác sỹ không? 3. Hiện tại ngôi thai vẫn ngược, liệu khi sinh, ngôi thai có thuận không?
 11. Trông người lại nghĩ đến ta Nghĩ đi nghĩ lại, hóa ra ... mệt người! Bao giờ cho đến tháng mười Để ta thức tỉnh, để người ... học ta! =============================== Các tập đoàn nhà nước Trung Quốc: cải tổ hay... khủng hoảng 24/02/2012 07:10 TT - Báo cáo đặc biệt của Ngân hàng Thế giới (WB) và Trung tâm nghiên cứu phát triển (DRC) thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đưa ra một "tối hậu thư" cho Chính phủ Trung Quốc: hãy ngừng nuông chiều các tập đoàn nhà nước, nếu không sẽ phải đối mặt với khủng hoảng. Nghe trực tuyến Biếm họa nói về việc các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc được miễn thuế trong khi gánh nặng thuế đè lên các doanh nghiệp tư nhân - Ảnh: tax.rednet.cn Theo báo Wall Street Journal (WSJ), WB và DRC sẽ công bố báo cáo mang tên "Trung Quốc 2030" vào ngày 28-2. Trong báo cáo này, các chuyên gia kinh tế của WB và DRC đưa ra cảnh báo: trong những năm tới, GDP của Trung Quốc sẽ suy giảm mạnh, nền kinh tế rơi vào "bẫy thu nhập trung bình" và khối ngân hàng - tài chính sẽ bị chôn vùi trong khủng hoảng. Giải pháp duy nhất để tránh khỏi viễn cảnh u ám này là cải tổ sâu rộng hệ thống kinh tế.Theo báo cáo, biện pháp cải tổ quan trọng nhất là ngừng nuông chiều quá mức các tập đoàn nhà nước, buộc các tập đoàn nhà nước phải hoạt động giống như những doanh nghiệp thương mại thực thụ. "Khu vực nhà nước Trung Quốc đang đứng trước ngã ba đường - báo cáo dẫn lời doanh nhân Fred Hu, giám đốc Công ty đầu tư Primavera Capital ở Bắc Kinh - Chính phủ cần xác định muốn một chủ nghĩa tư bản nhà nước do các tập đoàn nhà nước khổng lồ thao túng, hay một nền kinh tế thị trường thực chất".WSJ cho biết các chuyên gia kinh tế Mỹ dự báo sau một thời kỳ dài tăng trưởng nóng, GDP của Trung Quốc sẽ chỉ tăng 8% trong năm 2012 và chậm dần xuống còn 6,6% từ năm 2013-2016. Nhóm chuyên gia của Đại học California (Mỹ), Ngân hàng Phát triển châu Á, Đại học Hàn Quốc... báo động từ năm 2015, tăng trưởng của Trung Quốc sẽ liên tục giảm và sẽ là một thảm họa đối với nền kinh tế thế giới. Lý do: với châu Âu và Nhật suy thoái, Mỹ tăng trưởng yếu, các nhà sản xuất hàng hóa từ Mỹ Latin, châu Á, Bắc Mỹ cho đến Trung Đông đều đang dựa vào Trung Quốc để tăng trưởng. Càng ưu đãi càng yếu kém Theo thống kê của Tổng liên đoàn Lao động Trung Quốc, 85% trong số 500 doanh nghiệp nhà nước lớn nhất Trung Quốc là các tập đoàn (SOE) lớn. Các SOE hiện kiểm soát toàn bộ khu vực trọng yếu của nền kinh tế Trung Quốc, từ năng lượng, khoáng sản, viễn thông đến các ngành công nghiệp hạ tầng. Mặt khác, các SOE luôn được các ngân hàng nhà nước Trung Quốc cho vay vốn dễ dàng với lãi suất ưu đãi. Ngược lại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư nhân có rất ít cơ hội tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng, mà nếu có phải chịu mức lãi suất rất cao.Báo Chứng Khoán Trung Quốc dẫn nguồn Ủy ban Giám sát ngân hàng Trung Quốc tiết lộ các SOE thường được vay với mức lãi suất hằng năm chỉ 7,2%. Thông qua bên thứ ba là các công ty tài chính, các SOE lấy một phần nguồn vốn vay này cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư nhân vay lại với mức lãi suất "cắt cổ" 36-60%.Rất nhiều SOE lớn có công ty con hoạt động trong lĩnh vực địa ốc. Chính tình trạng này đã đẩy giá nhà đất tại Trung Quốc lên cao ngất ngưởng, tạo ra một bong bóng nguy hiểm mà chính quyền Bắc Kinh đang cố làm xẹp xuống. Các quan chức phương Tây cáo buộc sự ưu đãi mà Bắc Kinh dành cho các SOE đã làm méo mó sự cạnh tranh quốc tế. Giới chuyên gia Trung Quốc thậm chí còn chỉ trích các SOE đã triệt tiêu cạnh tranh, lợi dụng thế độc quyền để tăng giá hàng hóa và dịch vụ vô tội vạ, đầu tư bừa bãi ngoài ngành, trong khi đóng góp chẳng được là bao cho ngân sách nhà nước!Được ưu đãi cực lớn, nhưng các SOE hoạt động kém hiệu quả. Tân Hoa xã dẫn báo cáo của Viện Kinh tế học Unirule tại Bắc Kinh cho biết lợi nhuận trung bình tính trên giá trị vốn sở hữu của các SOE chỉ khoảng 8,2%, thấp hơn mức 12,9% của khối doanh nghiệp tư nhân. Giới chuyên gia kinh tế khẳng định nếu tính tới các yếu tố thuận lợi như chi phí tín dụng thấp, dễ tiếp cận nguồn đất đai với giá thấp hơn thị trường, lợi nhuận trung bình của các SOE chỉ nhỉnh hơn 6%.Những năm gần đây, các SOE lớn liên tục đầu tư ra nước ngoài và thua lỗ nặng. Theo tạp chí Tài Kinh, ba SOE dầu khí lớn của Trung Quốc là CNPC, Sinopec và CNOOC đã đầu tư khoảng 70 tỉ USD vào 144 dự án dầu khí ở nước ngoài tính đến cuối năm 2010. Khoảng 2/3 các dự án này đã bị thua lỗ. Chẳng hạn, trong một dự án khai thác dầu ở Iraq, CNPC thu về 2 USD/thùng nhưng đã chi tới 4-5 USD/thùng cho lương, thiết bị cùng các chi phí khác.Năm 2010, Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc (CRCC) lỗ tới 641 triệu USD trong dự án xây dựng một tuyến đường sắt 1,8 tỉ USD ở Saudi Arabia. Chính phủ Trung Quốc phải sử dụng tiền thuế của dân để bù lỗ cho CRCC, gây bức xúc lớn trong dư luận. Riêng năm 2008, do khủng hoảng kinh tế, khoảng 68 SOE lớn đã thiệt hại tổng cộng 11,4 tỉ USD vì các dự án đầu tư nước ngoài thua lỗ. Phải phá bỏ độc quyền Không chỉ làm ăn yếu kém, các SOE còn liên tục để xảy ra xìcăngđan tham nhũng, biển thủ công quỹ, trốn thuế, tiêu xài vô tội vạ. Theo Tân Hoa xã, Văn phòng Kiểm toán quốc gia năm 2011 đã phát hiện lãnh đạo 17 SOE trốn thuế, sử dụng sai mục đích công quỹ.Tập đoàn Sinopec bị phát hiện chi hàng chục triệu USD cho các khoản ăn chơi, mua rượu xịn và chi thưởng bất hợp pháp cho lãnh đạo. Năm 2009, chủ tịch Sinopec Trần Đồng Hải bị xử tử hình do tham nhũng 28,6 triệu USD để chi tiêu riêng và nuôi bồ nhí. Chi nhánh tỉnh An Huy của Tập đoàn Lưới điện quốc gia bị phát hiện mua xe hơi xịn cho 300 quan chức cấp cao của công ty.Tạp chí Tài Kinh cho biết năm 2011, phó chủ tịch Tập đoàn Viễn thông quốc gia Trung Quốc Trương Xuân Giang bị sa thải vì tội làm giả giấy tờ tài chính để che giấu lỗ. Trước khi tập đoàn này sáp nhập với Hãng China Unicom, Trương và các quan chức đã giấu mức lỗ khổng lồ 2,9 tỉ USD.Hàng chục lãnh đạo các SOE từ viễn thông, năng lượng hạt nhân, dầu khí... cũng đang bị điều tra. Trung Quốc Nhật Báo dẫn lời nhà kinh tế Lâm Nguyệt Tần thuộc Đại học Khoa học xã hội Trung Quốc nhận định các lãnh đạo tha hóa trong các tập đoàn nhà nước "đang bán rẻ đất nước mình", bởi họ dễ dàng lạm dụng chức quyền mà không bị kiểm soát.Theo WB và DRC, Ủy ban Giám sát tài sản quốc gia (SASAC), cơ quan quản lý các tập đoàn nhà nước phải chịu trách nhiệm về hiện trạng này. SASAC đang nắm cổ phần chi phối ở 120 SOE lớn nhất Trung Quốc, quản lý 3.700 tỉ USD tài sản, nhưng dường như bất lực trong việc giám sát hoạt động của các SOE này. Báo cáo của WB và DRC cho biết SASAC thậm chí còn tiếp tay cho sự yếu kém khi luôn chuyển lãi từ các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả sang bù lỗ cho những doanh nghiệp thua lỗ. SƠN HÀ - MỸ LOAN
 12. Link đây chú ơi: http://vtc.vn/395-322850/phong-su-kham-pha/phong-su/nhung-cao-thu-khoet-nui-vo-bam-cac-kho-bau.htm
 13. Hôm vừa rồi về nhà chụp được mấy cái ảnh về hoa mai trắng (Nhất chi mai), đưa lên chia sẻ với mọi người. Ảnh chụp bằng điện thoại cùi bắp, 3.0 nên không được ngon lắm :P :P :P
 14. ... Tiền lưng đã có, việc gì chẳng xong ...
 15. Phần gạch đỏ của bạn khiến mình thấy rất tâm đắc bài ca dao "Thằng Bờm": Thằng Bờm có cái quạt mo Phú ông xin đổi ba bò chín trâu ... Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười! Tôi tự coi mình ngu hơn Bờm! Vậy tôi có quyền đòi hỏi các giáo lý muốn tôi theo đem lại cho tôi cái gì thiết thực như nắm xôi đối với Bờm hơn là 1 vầng sáng lung linh huyền ảo đầy mê hoặc không? Nếu một ai đó, một chân lý nào đó đem lại sự giải thoát cho tôi cũng như hơn 80 triệu con cháu Lạc Hồng thì tôi tin là 7 tỷ người còn lại trên thế gian này sẽ kính cẩn ngả mũ, nhất loạt dập đầu xin theo.
 16. Có khi nào do lỗi của thợ xây và người chỉ huy công trường không nhỉ? Nếu đặt quay xuống thì nó lại quay xuống được ngay thôi mà!
 17. Khi bạn bè hỏi tôi, kể cả những người du học và ở lại nước Mỹ, tại sao nước Mỹ duy trì sự phồn vinh như vậy, tôi trả lời là vì họ xuất khẩu giấc mơ! Họ xuất khẩu niềm tin tuyệt đối vào giấc mơ Mỹ (American dream) rằng trên nước Mỹ, mọi ước mơ đều có cơ hội trở thành hiện thực. Và vì tin vào đó, những bạn bè tôi, những con người ưu tú của mỗi thế hệ, từ mọi quốc gia đều có một khát khao cháy bỏng là được đặt chân đến Mỹ và họ bắt đầu lao vào học như điên, thậm chí sử dụng mọi cơ hội, mọi mánh khóe để đạt được giấc mơ đó. Mọi tổng thống của đất nước Hoa Kỳ, cho dù cương lĩnh tranh cử có là gì thì khi ngồi vào vị trí đó, đều phải đối mặt với các áp lực giống nhau và tùy vào năng lực, thiên hướng của mỗi người cũng như điều kiện chính trị trong và ngoài nước mà được nhìn nhận là thành công hay thất bại, cứng rắn hay ôn hòa. Ông Obama được kỳ vọng rất nhiều khi thắng cử với khẩu hiệu: The change we need nhưng thực sự những gì ông đạt được không nhiều. Cá nhân tôi cũng tin rằng tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo của Mỹ, cho dù là ông Obama hay là ai cũng vẫn phải tiếp tục đối mặt với những thách thức cực kỳ khốc liệt. Tôi từng kỳ vọng vào ông Obama khi nghe các bài diễn văn tranh cử của ông nhưng sau 1 năm thì tôi không nghe thông điệp liên bang nữa! Tôi đã nhìn thấy sự bất lực của ông khi giải quyết mối quan hệ Dân Chủ - Cộng Hòa để chung tay xây dựng giấc mơ mới cho nước Mỹ. Và hình ảnh hiện tại của nước Mỹ và Nato vẫn là 2 anh sen-đầm Min-đơ, Min-toa mặc quần soóc, vung vẩy dùi cui đi gìn giữ hệ thống giá trị đã trả lương cho họ. Cơ hội cho nước Mỹ thay đổi hiện nay nằm trong tay tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Nếu thực sự muốn thay đổi, nước Mỹ cần thay đổi hệ thống giá trị nợ (dept based money) như hiện tại bằng hệ thống khác cân bằng hơn. Bài học nhập môn ngân hàng có câu: "Nếu bạn vay 1000USD, bạn là con tin của Ngân hàng nhưng nếu bạn vay 1000 tỷ USD, ngân hàng trở thành con tin của bạn". Với sự hung hăng của anh thảo khấu Khựa, nước Mỹ có thể dễ dàng chuyển vai cho diễn viên mới này, chấp nhận mất đi chút sỹ diện nhưng có thể chải chuốt vào ngồi salon, bắt đầu một cuộc đời mới như Xuân Tóc Đỏ. 10 điều nên biết về ngân hàng trung ương Mỹ-Cục Dự trữ Liên bang (FED): http://etfdailynews.com/2012/02/09/f...jpm-gs-ms-wfc/ 1/ FED là tổ chức thuộc sở hữu tư nhân: Cục dự trữ liên bang không phải là một cơ quan của chính phủ Mỹ. FED công khai tuyên bố điều này. Nắm sở hữu của FED là các ngân hàng tư nhân, trong đó có cả sở hữu của nước ngoài. 2/ FED là một cơ cấu tạo ra nợ vĩnh viễn: Chừng nào FED còn tồn tại, nợ chính phủ MỸ sẽ tiếp tục tăng và ngày một tăng cao. Cơ cấu này làm cho mỗi khi tiền được tạo ra thì đồng thời cũng tạo ra nợ. Mỗi khi chính phủ Mỹ cần chi tiêu một khoản tiền lớn hơn số thu được từ thuế (điều thường xuyên xảy ra), chính phủ sẽ tới FED hỏi vay, chính phủ trao cho FED các trái phiếu của chính phủ (U.S. Treasury bonds) để xác nhận khoản vay, đổi lại, FED trao cho chính phủ các Federal Reserve Notes (tờ dollar). Dollar này FED lấy ở đâu? Trả lời: FED chỉ cần tạo ra từ hư không. Như vậy, thay vì chính phủ Mỹ trực tiếp in tiền đô-la, chính phủ lại đi vay tiền từ FED, và FED-một tổ chức tư nhân mới là cơ quan phát hành ra tiền cho nước Mỹ. Mỗi khi chính phủ vay một khoản tiền từ FED thì nó cũng tạo ra thêm một khoản tiền lãi phải trả trên nợ vay gốc. Và như thế, chính phủ Mỹ sẽ phải cần thêm tiền và lại sẽ phải quay lại vay thêm từ FED. Chính phủ bị rơi vào cái bẫy nợ. Cơ cấu tạo ra nợ này cứ thế tiếp tục ngày càng tăng. Lượng đôla tạo ra ngày càng nhiều và lạm phát trở nên thường xuyên. Mỗi đồng tiền được tạo ra lại phải gắn với một khoản nợ mà chủ nợ là FED. FED làm gì với đống trái phiếu chính phủ Mỹ? Trả lời: bán cho người khác, những người mua trái phiếu sẽ được hưởng lãi suất từ chi trả của chính phủ Mỹ. Riêng năm qua, chính phủ Mỹ đã phải trả 454 tỷ $ chỉ riêng tiền lãi vay cho các chủ nợ tư nhân và nước ngoài, và để có tiền trả thì chính phủ lại vay thêm. Thực tế là hệ thống tiền tệ của Mỹ gắn với nợ (debt based money), được tạo ra bởi các ngân hàng tư nhân và nước ngoài, sử dụng Cục dự trữ liên bang FED như một công cụ tạo ra tiền từ hư không và cho chính phủ Mỹ vay lấy lãi. Hầu hết dân Mỹ hiện nay không biết gì về bản chất của hệ thống này, nhưng trong quá khứ, đã từng một số người Mỹ hiểu rõ cơ cấu này, Thomas Edison, Henry Ford từng phát biểu chống lại cơ cấu tiền tệ này. Từ khi FED được thành lập năm 1913 đến nay, nợ quốc gia của Mỹ tăng 5000 lần. Cơ cấu tiền gắn với nợ đã hoạt động như thế và hầu hết người Mỹ không biết về bản chất cơ cấu đó. 3/Từ khi FED được thành lập đến nay, sức mua của đồng đôla giảm 98% và sự mất giá đó còn tiếp tục. Lạm phát là một thứ thuế vô hình, tước đoạt tài sản của người dân. FED luôn nói "kiểm soát lạm phát" nhưng thực tế không phải vậy. 4/ FED có thể bơm tiền cứu trợ cho bất cứ ai mà không bị kiểm soát. Dân Mỹ nổi giận với các khoản cứu trợ mà chính phủ cứu các tổ chức ngân hàng và sản xuất ô tô nhưng thực tế các khoản bơm tiền cứu trợ lớn nhất đến từ FED. FED đã bí mật bơm hàng ngàn tỷ $ cho các ngân hàng phố Wall và hàng trăm tỷ $ cho các ngân hàng nước ngoài. Từ tháng 12/2007 đến 7/2010, FED đã bí mật bơm 16.1 ngàn tỷ $ cho các bank khác nhau trong và ngoài nước Mỹ. 5/ FED trả tiền để các ngân hàng không cho vay. Đạo luật bình ổn kinh tế khẩn cấp 2008 cho phép FED trả lãi cho các khoản "dự trữ dư thừa" mà các bank gửi tại FED. Như thế các bank không cần phải cho khách hàng vay, chỉ cần gửi tới FED và nhận lãi suất mà không mạo hiểm, vì vậy các bank không muốn cho vay ra ngoài. Từ 2008, các khoản "dự trữ dư thừa" của các bank gửi tại FED tăng từ số 0 lên 1.5 ngàn tỷ. Một cơ cấu đen tối nữa: FED cho các bank lớn vay với lãi suất gần bằng 0, rồi các bank lớn dùng tiền đó mua trái phiếu chính phủ Mỹ (cho chính phủ vay lại) với lãi suất cao hơn ăn chênh lệch lãi trên nợ của chính phủ một cách dễ dàng. 6/ FED tạo ra các bong bóng kinh tế. Cho phép một tổ chức như FED độc quyền ấn định lãi suất, điều đó tạo ra các bong bóng trong nền kinh tế. Vì lãi suất được giữ thấp một cách giả tạo, hết bong bóng này đến bong bóng khác được tạo ra trong nền kinh tế. Lãi suất thấp giả tạo gây ra các đầu tư sai lầm gây hiệu quả nghiêm trọng. 7/ Các ngân hàng lớn phố Wall chi phối FED. FED New York là thành viên duy nhất thường xuyên của Hội đồng thị trường mở (Federal Open Market Committee) của FED trong khi các vùng khác luân phiên 2-3 năm/lần, Tim Geithner-nguyên lãnh đạo FED New York-nay là bộ trưởng tài chính Mỹ, sự thực là FED New York luôn có ảnh hưởng chi phối FED và FED New York lại do các ngân hàng lớn phố Wall chi phối. 8/Không phải ngẫu nhiên mà luật thuế thu nhập cá nhân tại Mỹ được ban hành cùng năm 1913 với sự thành lập FED. Khi chính phủ Mỹ từ bỏ việc in tiền và tự nguyện vay tiền từ FED, nó cần hệ thống đánh thuế như vậy để có tiền trả nợ cho FED. Các công dân Mỹ bị biến thành con nợ cho FED thông qua chính phủ. Hệ thống Tiền-Nợ và hệ thống thuế cùng nhau phục vụ cho FED. 9/ Về chủ tịch FED hiện nay-Ben Bernanke 2005, B.Bernanke phát biểu: "sẽ không có việc bđs hạ giá trên quy mô quốc gia". Cũng 2005 : "các chứng khoán phái sinh là tuyệt đối an toàn cho hệ thống tài chính" 2006: "giá nhà sẽ tiếp tục tăng" 2007: "không có rủi ro trong các khoản cho vay thế chấp dưới chuẩn" 2008: "sẽ không có suy thoái kinh tế" và Fannie Mae and Freddie là an toàn (vài tháng sau thì sụp) 10/ FED đã trở nên quá quyền lực. FED là một tổ chức phản dân chủ nhất của nước Mỹ. FED chi phối cả nền kinh tế Mỹ nhưng không cần báo cáo với dân Mỹ. Một vài nghĩ sĩ Mỹ cảnh báo "FED đã có quyền lực lớn hơn quốc hội Mỹ". Khi đó, các tổ chức truyền thông đã nhảy vào bênh vực FED, mô tả như là "không có FED thì không ổn" và sự tồn tại của FED là tất yếu. Sự thực là những người sáng lập nước Mỹ không có ý định cho phép ngân hàng tư nhân phát hành tiền và ấn định lãi suất, ví dụ: Thomas Jefferson, cựu TT và là 1 trong những người sáng lập nước Mỹ đã muốn điều chỉnh hiến pháp để "lấy đi khỏi chính phủ liên bang quyền đi vay nợ"
 18. Cháu đọc giúp chú nhé: Tiểu sử tóm tắt Hùng Vương (2879-258TCN) Hùng Vương hay vua Hùng là tên hiệu các vị vua nhà nước Văn Lang của người Lạc Việt, trải qua 18 đời vua, trị vì 2621 năm, kinh đô đặt tại Phong Châu (nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Theo truyền thuyết "Bọc trăm trứng, nở trăm con", vua Hùng là con trưởng trong 50 người con theo mẹ là Âu Cơ lên Phong Châu, còn 50 người con theo cha là Lạc Long Quân xuống biển (gọi là nhóm Bách Việt). Đứng đầu nhà nước Văn Lang là Hùng Vương. Ngôi Hùng Vương được cha truyền con nối. Con trai vua là Quan lang, con gái là Mỵ Nương. Tướng giúp việc bên văn là Lạc Hầu, bên võ là Lạc tướng. Giúp việc cho Lạc tướng và đứng đầu các làng bản gọi là Bố chính. Thời đại Hùng Vương là thời đại mở đầu dựng nước, xây dựng nền móng của đất nước Việt Nam ngày nay. Đọc xong tự thấy mình ngu quá! Không hiểu ngày xưa thời Hùng Vương là thời thái bình thịnh trị mà đứng đầu các làng bản lại là người bên võ là thế nào nhỉ? Như vậy thì ai xây dựng được nền văn minh rực rỡ đến như vậy với những nét văn hóa đặc sắc, tư tưởng bất diệt như vậy? Theo ngu ý, rõ ràng nếu Bố chính đứng đầu các địa phương thì mô hình nhà nước thời Hùng Vương cũng như ngày nay, Lạc hầu, Lạc tướng là chính phủ còn Bố chính là người đứng đầu các địa phương, chịu sự quản lý của cả bên văn lẫn bên võ đúng theo mô hình thái cực - lưỡng nghi. Thêm 1 ý nữa là Bố chính có thể là người đứng đầu 1 Bộ (trong 15 bộ) chứ làng bản thì vai trò của già làng, trưởng bản ở đâu? Có chặt chẽ, hợp lý như vậy mới xây dựng được nhà nước ổn định qua hàng vài ngàn năm.
 19. Bác có giữ lời không? Ở Thái Nguyên cách đây 10 năm là 10tr/bữa (lúc đó ở Tokyo là 700.000 Yên). HN em nghe nói có cách đây 5 năm, 20tr/bữa. Giờ nếu còn chắc khoảng 50tr/bữa. Nếu bác vưỡn đồng ý, em sẽ hỏi cho :P :P :P
 20. Có câu chuyện "Trời sinh ra thế", có lẽ cũng nên suy ngẫm thêm trong trường hợp này: Ất và Giáp là hai anh em cột chèo. Ất là rể cả vốn nông dân, còn Giáp là rể hai tiếng rằng hay chữ. Một ngày đẹp trời ông già rủ hai chàng rể ra ngoài cốt để rể Ất học được thêm điều mới lạ. Thoạt đầu thấy con ngỗng kêu, nhạc phụ hỏi hai rể: Vì sao con ngỗng kêu to thế? Giáp đáp liền: Tràng cảnh tắc đại thanh – nghĩa là cổ dài thì tiếng kêu to. Ất trả lời: Trời sinh ra thế. Ông già khen rể hai, chê rể cả... Đi một đoạn nữa thấy một con vịt, nhạc phụ hỏi: Sao con vịt lại nổi trên nước được nhỉ? Đa mao thiểu nhục tắc phù – nghĩa là ít thịt nhiều lông thì nổi – Rể hai đáp liền. Rể cả thủng thỉnh đáp: Trời sinh ra thế. Ông già lại khen rể hai giỏi, chê rể cả dốt. Họ tiếp tục đi, đến khi thấy một tảng đá lớn bị vỡ, ông già lại hỏi: Tại sao tảng đá nứt làm đôi vậy? Giáp lại nhanh nhảu cướp lời: Phi nhân đả, tắc thiên đả, có nghĩa là không người đánh vỡ thì trời đánh. Ất vẫn đáp: Trời sinh ra thế. Ông già không chịu nổi, chê Ất dốt đặc cán mai. Về đến nhà đến lúc ăn cơm ông còn mang rể cả ra chê nữa, khen rể hai hết lời. Bấy giờ Ất mới hỏi: Con ngỗng chú Giáp bảo nó cổ dài kêu to, vậy tôi hỏi con ễnh ương cổ nó có dài đâu mà tiếng kêu vẫn to. Giáp chẳng nói được gì. Còn con vịt nổi được lại bảo rằng nhiều lông ít thịt thì nổi, vậy con thuyền có lông có thịt đâu mà vẫn nổi. Giáp vẫn tắc tị đỏ mặt không nói được gì. Còn tảng đá vỡ chú lại bảo “phi nhân đả tắc nhân đả”. Thế tôi hỏi hai người nói hộ tôi cái “khe sanh” của các bà có nhân nào đả, thiên nào đả mà vẫn toác hoác làm đôi. Tất cả chỉ là trời sinh ra thế! Tôi thì chỉ tin vào một sự đánh giá, phân tích khoa học, hợp lý và vạch ra một lộ trình phù hợp thì có thể giải quyết được vấn đề, không cần đao to búa lớn như hiện nay. Tôi phản đối việc đem cuộc sống của hàng triệu người ra để thử nghiệm hết giải pháp này đến quy định nọ. Con người chứ không phải chuột bạch, chuột lang mà đem ra làm thí nghiệm. Nói như mấy nhà báo đã đề cập: thu phí, phân làn, đổi giờ làm mà không hết tắc thì có bồi hoàn cho dân không? Người đưa ra các giải pháp này phải có trách nhiệm gì với cuộc sống của hàng triệu con người? Một sự thật rõ ràng là quá nhiều bất hợp lý trong bố trí giao thông tại HN hiện nay. Tôi đơn cử 1 địa điểm: đoạn đường Hàng Bài, đoạn giao với Lý Thường Kiệt, trước cửa trường Trưng Vương lại được bố trí dải phân cách cứng để phân làn, bên làn xe máy cắm thêm 1 điểm đỗ xe bus. Không nói cũng biết, giờ học là phụ huynh đưa đón tràn xuống lòng lề đường bên làn ôtô, còn cứ mỗi 5 phút 1 chuyến xe bus vào bến là làn xe máy lại tắc. Cứ kiểu bố trí như vậy thì thần đèn có sang VN cũng phải quay về!
 21. Mình hiểu như thế này, mong Rubi cứ thẳng thắn trao đổi: Trí thức và tri thức, về bản chất khác nhau giữa chữ Trí và chữ Tri. Tri là những kiến thức mà con người có thể nhận biết và hiểu được nó còn Trí là những kiến thức được nhận diện, hiểu và đem ra áp dụng, nói cho người khác hiểu được. Nói cách khác, nó khác nhau giống như sự khác biệt giữa những cuốn kinh Phật và Thiền sư, giữa học vị và văn hóa hay giữa học và hành vậy!
 22. Thế trí tuệ và Hiểu biết giống và khác nhau như thế nào?
 23. Rubi có thể phân tích sự khác nhau giữa trí thức và tri thức được không? Mình mông muội, thấy cấn cá mà chưa nói ra được!
 24. Hội “Lấy Đỏ” hiếm gặp ở Hà Nội Thực chất đây là buổi lễ “giã hội”, tức là kết thúc toàn bộ các lễ hội của làng trong dịp đầu năm mới. Theo sử sách ghi lại, các lễ hội của làng An Định (Hà Đông, Hà Nội) bắt đầu từ ngày mùng 7 Tết, chính hội từ ngày mùng 8 Tết. Sau khi tất cả các lễ hội diễn ra, vào ngày 11 Tết, chức sắc trong làng sẽ tổ chức “giã hội”. Tất cả người dân trong làng sẽ tập trung tại đình làng để chia lộc làng, “lấy đỏ”. Theo đó, toàn bộ vàng mã, hương, hoa quả... được phúng lên đình trong dịp Tết sẽ được đem đốt và phân phát cho người dân. Chỉ đợi các nghi thức lễ kết thúc, người lớn, trẻ con, thanh niên, người già lao vào đống lửa. Ai cũng muốn lấy được nhiều nhất sự may mắn về cho gia đình bằng cách châm lửa lộc của đình làng. Chùm ảnh về hội “lấy đỏ” độc đáo diễn ra đêm 11 tháng Giêng do PV ghi nhận. Ngay từ đầu giờ tối, tại sân đình làng An Định, Hà Đông, hàng trăm người đã tụ tập chờ các cụ tế lễ và sẵn sàng "lấy đỏ". Bất kể lớn bé, khỏe yếu, tất cả đều sẵn sàng. Thường thì nhiều người sẽ mang hương từ nhà để đến xin lộc Thành Hoàng làng. Bên trong đình làng, các bô lão đã bày biện toàn bộ vàng mã trước ban thờ Thành Hoàng làng và làm lễ trước khi hóa vàng toàn bộ số lễ này. Tiếp đó, toàn bộ vàng mã mà người dân trong làng phúng đình từ đầu năm tới nay sẽ được mang ra để hóa vàng. Ngay cả khi các cụ bô lão chưa hóa vàng, tất cả đã vây xung quanh với hi vọng sớm có được lộc làng. Và khi đã có lửa thì ai cũng muốn mình là người được hưởng lộc đầu tiên. Tuy nhiên, khi lửa bốc lớn, nhiệt độ tăng cao, mọi người bắt đầu tản ra. Lúc này nhiệt độ là rất lớn, nhiều người không chịu nổi nên cứ châm lúc được lúc không. Những cụ già có kinh nghiệm thì thường chỉ châm lửa ven vòng ngoài. Đôi khi họ châm xong lại đem chia sẻ với mọi người. Khi nhiệt độ đã quá lớn thì số lượng người xung quanh cũng vãn hẳn. Tất cả mọi người dân làng An Định cũng như quanh đó ai cũng cố xin 1 chút đỏ để về cắm lên bàn thờ với hi vọng cả năm có nhiều đỏ. Theo Thể thao & Văn hóa
 25. Em mới đang tập tọe vào Diễn đàn, trước đây quan tâm chủ yếu đến mảng cổ văn hóa sử. Hiện nay, em đang lọ mọ dòm sang các phần khác nhưng chưa hiểu được mấy. Nhân có 3 việc khó nghĩ, muốn nhờ các bác tư vấn giúp. Đây là lá số của em và vợ con em: Của chồng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ch%E1%BB%93ng&date=1977,10,23,16,30&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 Của vợ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=V%E1%BB%A3&date=1983,9,18,6,30&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Con trai: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Con+trai&date=2007,4,1,17,10&year=2011&gender=m&view=screen&size=2 Vợ chồng em lấy nhau năm 2006, sinh cháu năm 2007, cuộc sống 2 vợ chồng cũng có lúc này lúc khác nhưng nói chung khá hạnh phúc. Tuy nhiên, mặt tài lộc, công danh lại hơi kém, giờ vẫn phó thường dân và phải đi ở nhà thuê, lại luôn có tiểu nhân gièm pha, hãm hại, giờ em còn đang thất nghiệp. Nhờ các bác xem giúp xem vợ chồng, con cái em có phạm vào điều gì không mà vất vả vậy? Vợ chồng em có kế hoạch sang năm (2012) sinh thêm 1 cháu nữa liệu có xung khắc gì không? Hiện tại, chúng em đang ở nhà hướng Đông Bắc, ban thờ cũng hướng Đông Bắc, giường ngủ quay đầu về phía Tây Bắc, chân về hướng Đông Nam. Từ hồi chuyển về đây, vợ con em thường ngủ không yên giấc, hay mơ linh tinh (em thì hầu như ko có gì thay đổi cả). Do ở nhà thuê nên chắc làm gì đó can thiệp về phong thủy cũng khó, chắc chỉ mua cái gì đó về chấn trạch hoặc xoay hướng giường ngủ thôi. Các bác tư vấn giúp em xem xoay giường ngủ hướng nào và có nên mua các pháp khí gì về để chấn trạch cho gia đạo yên ấm được không ạ? Em ở HN, nếu bác nào có điều kiện để em đến hỏi thêm trực tiếp hoặc đến nhà xem giúp em thì tốt quá! Em xin trân trọng cám ơn!