• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thích Đủ Thứ

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  370
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by Thích Đủ Thứ


 1. Dự án bôxit: TKV đã “sập bẫy giá rẻ”?

  29/03/2015 09:32 GMT+7
   

  TT - Ngày 28-3, tại buổi tọa đàm về dự án bôxit, nhiều chuyên gia đã khẳng định Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) đã “sập bẫy” giá rẻ, nhưng càng làm càng thua lỗ nặng.

   

  ...

   
  C.V.KÌNH
   

  ===========================

  Lỡ bước xa chân: một đời ân hận.

  Quay đầu nghĩ lại: chín suối ngậm ngùi.

  Đây được coi là lời bình luận duy nhất của lão Gàn trong topic này. Cũng ko cụ thể vào bất cứ đối tượng nào. Phong long vậy thôi.

  Lão không dây dưa vào chính trị và nhóm lợi ích. Còn vài ngày nữa, lão cũng ráng gõ vài lời.

   

  Cụ Nguyễn Trãi từng viết:

  Càn khôn bĩ rồi lại thái

  Nhật nguyệt hối rồi lại minh

  Giờ đã sắp đến cực điểm chưa chú?


 2. Hay quá! Chân lý cuối cùng cũng sáng tỏ thôi.

  Bà xã tôi mới sang Hoa Kỳ ngày hôm qua, có đem theo 5 cuốn "Minh triết Việt trong văn minh Đông phương", tôi hân hạnh được tặng anh - nếu anh ở Hoa Kỳ - anh có thể liên hệ với haithienha - thành viên của diễn đàn và cho xin địa chỉ. Tôi sẽ xin gửi sách đến tận nơi.

  Về phần tôi, tôi xin là người đầu tiên đăng ký mua sách của anh, như là một người mở hàng may mắn chúc lành theo quan niệm truyền thống của nền văn hiến Việt trên diễn đàn.

  Chúc anh thành công trong việc chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến.

  Nền văn hiến Việt còn một sức mạnh trí tuệ rất mãnh liệt nữa là: Thuyết Âm Dương Ngũ hành thuộc về Việt tộc, chính là lý thuyết thống nhất mà nhân loại đang mơ ước. Cho dù điều đó được công nhận hay không thì đó vẫn là một thực tại khách quan đang chi phối toàn bộ lịch sử của cả một nền văn minh.

  Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, cội nguồn đích thực của những giá trị huyền vĩ của nền văn minh Đông phương và thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là lý thuyết thống nhất là một chân lý không thể phủ nhận.

  Một lần nữa chúc anh thành công và tiếp tục thành công trên con đường minh chứng Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến.

  Chú ơi, anh Minh Xuân ở HN mà! :D Hôm nào chú ra HN chú cho phép cháu mời chú cafe nhé! :D


 3. Thời tôi còn là học sinh Trung học:

  1/ Có 45/45 em đi học bằng xe đạp. Trong đó: Có 3 em phân biệt được líp và đĩa, có 10 em phân biệt được săm và lốp. Và không có em nào biết sửa xe.

  Thời tôi hầu hết đều đi bộ đến trường. Xe đạp là thứ phương tiện xa xỉ.

  2. Có 41/45 em, thường đi qua sông suối. Trong đó, chỉ có 4 em biết bơi, kiểu bơi "chó ngoi nác lụt" (Chó ngoi nước lụt - PV). Số còn lại, chỉ biết lặn, kiểu lặn "xuống nước, ba ngày sau mới nổi".

  Lớp tôi cũng rất ít người biêt bơi, trừ ở gần sông hồ.

   

  3. Có 45/45 em thường xuyên ăn cơm. Trong đó chỉ có 15 em biết nấu cơm, nhưng trong 15 em biết nấu thì chỉ có 5 em thường xuyên nấu cơm cho gia đình. Có 17/45 em thỉnh thoảng có rửa bát.

  Thời tôi hầu hết biết nấu cơm và rửa bát. Có thằng nấu rất ngon.

   

  4. Có 45/45 em nhớ sinh nhật của 3 người bạn thân trở lên. Trong đó, chỉ có 4 em là nhớ ngày sinh của bố mẹ mình.

  Tôi chẳng nhớ ngày sinh nhật của đứa nào bạn tôi cả. Trừ những thằng chơi lâu năm. Không nhớ ngày sinh của bố mẹ luôn.

   

  5. Có 45/45 em đọc sách, (nhưng là đọc các sách giáo khoa). Trong đó có 5 em có đọc sách truyện, nhưng lại bị bố mẹ cấm đoán, phải đọc lén. Có 2 em đã đăng kí mượn sách thường xuyên tại tủ sách miễn phí của thầy Trợ, nhưng sau khi bị bố mẹ phát hiện, lại xin thôi.

  Đây là điểm khác biệt của thế hệ chúng tôi, là: chúng tôi đọc sách...như điên. Có thể giải thích rằng, ngày ấy ít trò chơi như bây giờ.

   

  6. Có 45/45 em thường xuyên đi học thêm. Có 45/45 em có khả năng vào ĐH và 45/45 em mong muốn trở thành cán bộ nhà nước.

  Ngày ấy đi học thêm thày cô chúng tôi gọi là "phụ đạo". Hoàn toàn miễn phí và  những thằng dốt mới phải đi học phụ đạo. Đứa nào bị thày lên danh sách đi học phụ đạo rất bị bạn bè coi thường.

  Chỉ có hai điểm khác biệt - theo tôi - ngoài ra cũng rứa cả.

   

  Bọn cháu ở quê thì toàn diện hơn. Lớp 12 thì toàn bộ đi xe đạp, con trai hầu hết biết sửa xe đơn giản như vá săm, thay má, rút phanh. Cơm nước bơi lội thì là chuyện đương nhiên với con trai nhưng hầu hết con gái ko biết bơi :P Sinh nhật sinh nhẽo, thời gian đọc sách là xa xỉ vì sáng đi học chiều ra đồng, tối về học quáng quàng 2~3h là buồn ngủ díp mắt. Học phụ đạo ko có mà là học thêm, học nghề chỉ để cộng điểm thi tốt nghiệp.


 4. Một cuộc điều tra bất ngờ về học sinh THPT: Kết quả trớ trêu

   

  Có 45/45 em đi học bằng xe đạp. Trong đó: Có 3 em phân biệt được líp và đĩa, có 10 em phân biệt được săm và lốp. Và không có em nào biết sửa xe.

  infonet_Tran_Dinh_Tro.jpg

  Thầy giáo Trần Đình Trợ

   

  Đó là thực tế đáng buồn mà thầy Trần Đình Trợ, giáo viên dạy Toán trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã chia sẻ với PV Infonet liên quan đến một khảo sát về kỹ năng sống mà thầy vừa tiến hành. 

   Báo điện tử Infonet xin được dẫn lại nội dung cuộc điều tra của thầy:    

   “Mình thử làm một điều tra "xã hội học" nhỏ về học sinh một lớp chọn 12 của trường mình:

  1. Có 45/45 em đi học bằng xe đạp. Trong đó: Có 3 em phân biệt được líp và đĩa, có 10 em phân biệt được săm và lốp. Và không có em nào biết sửa xe.

  2. Có 41/45 em, thường đi qua sông suối. Trong đó, chỉ có 4 em biết bơi, kiểu bơi "chó ngoi nác lụt" (Chó ngoi nước lụt - PV). Số còn lại, chỉ biết lặn, kiểu lặn "xuống nước, ba ngày sau mới nổi".

  3. Có 45/45 em thường xuyên ăn cơm. Trong đó chỉ có 15 em biết nấu cơm, nhưng trong 15 em biết nấu thì chỉ có 5 em thường xuyên nấu cơm cho gia đình. Có 17/45 em thỉnh thoảng có rửa bát.

  4. Có 45/45 em nhớ sinh nhật của 3 người bạn thân trở lên. Trong đó, chỉ có 4 em là nhớ ngày sinh của bố mẹ mình.

  5. Có 45/45 em đọc sách, (nhưng là đọc các sách giáo khoa). Trong đó có 5 em có đọc sách truyện, nhưng lại bị bố mẹ cấm đoán, phải đọc lén. Có 2 em đã đăng kí mượn sách thường xuyên tại tủ sách miễn phí của thầy Trợ, nhưng sau khi bị bố mẹ phát hiện, lại xin thôi.

  6. Có 45/45 em thường xuyên đi học thêm. Có 45/45 em có khả năng vào ĐH và 45/45 em mong muốn trở thành cán bộ nhà nước.

  Chắc các em sẽ toại nguyện.”

  Sau khi nội dung của khảo sát thú vị này được đăng tải trên trang cá nhân Facebook của thầy Trợ, thì chỉ sau vài giờ đồng hồ đã có rất nhiều người ủng hộ và chia sẻ về những con số đáng buồn đó.  

  Trao đổi với PV Infonet, thầy Trợ cho biết, điều tra trên cho một kết quả không bất ngờ với bản thân thầy nhưng lại rất trớ trêu. “Quả thật là trớ trêu khi sau khi học xong phổ thông và ĐH, các em sẽ phải lăn lộn kiếm sống bằng chính những kỹ năng mà mình đã khinh thường và bỏ qua khi đang ngồi trên ghế nhà trường”, thầy Trợ chia sẻ.

  Bàn về câu chuyện kĩ năng sống, thầy Trợ cho biết, học sinh thời trước, thường xuyên tham gia lao động kiếm sống với gia đình. Học sinh ít phải học thêm, cùng đó các trò chơi điện tử, vô tuyến,  internet chưa có, nên ngoài lao động giúp bố mẹ thì các em còn thời gian cho các trò chơi bổ ích, lành mạnh khác. 

  Nhưng ngày nay, điều kiện kinh tế tốt hơn, phụ huynh có một ước mơ là các con học để thoát li lao động sản xuất. Vì vậy, gần như họ không cho con mình động tay động chân tới bất cứ việc gì.

  Và khi mà các địa điểm như sân bóng, ao hồ, bãi cỏ để các em vui chơi dần bị thu hẹp, thì các nhà hàng, quán nét, hay thậm chí là nhà nghỉ lại trở thành nơi lui tới của nhiều học sinh.

  infonet_tran_dinh_tro2.jpg

  Trong khi đó, các thầy cô và nhà trường chạy theo bệnh thành tích và vì vụ lợi muốn có tiền dạy thêm nên tìm mọi cách nhồi kiến thức cho học sinh. Điều này đã “cướp” mất gần như toàn bộ thời gian vui chơi, thời gian sống với xã hội, sống với gia đình của các em.

  Nền giáo dục lại chạy theo nhu cầu giả tạo của dân (học để thoát li lao động) bằng cách mở thêm các trường CĐ và ĐH đào tạo nhiều cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ,… mà không có công việc cho họ sau khi ra trường, sẽ dẫn đến cảnh thất nghiệp tràn lan.

  Theo thầy Trợ, chính nạn thất nghiệp này đã làm lộ rõ một điểm yếu căn bản của học sinh: “Đó là kĩ năng sống quá kém. Trước đây, tốt nghiệp ĐH xong là có việc làm, thì sự yếu kém về kĩ năng sống còn ít bộc lộ. Ngày nay, tốt nghiệp ĐH xong, khi bị ném vào cuộc sống mới thấy sự "lơ ngơ như bò đội nón” của rất nhiều các cậu ấm cô chiêu”.

  Thầy Trợ chia sẻ: “Tôi muốn nhắn gửi tới học sinh, phụ huynh (cấm con đọc sách truyện, cấm làm việc tay chân… để học) nhưng đặc biệt là gửi đến các nhà hoạch định chính sách giáo dục một thông điệp: Nền giáo dục của ta đang lạc lối rất xa rồi”.

  Thanh Hùng

   

  http://infonet.vn/mot-cuoc-dieu-tra-bat-ngo-ve-hoc-sinh-thpt-ket-qua-tro-treu-post149079.info


 5. Lạ nhỉ? Sao một trang web mạo danh cấp độ quốc gia, mà các cơ quan công quyền không lên tiếng chính thức và thống báo rộng rãi? Thích Đủ Thứ có thông tin chính thức nào về vấn đề này không. Lý học luôn tôn trọng tính chính danh.

  Còn về chuyên môn phong thủy, chú thấy rằng: Phong thủy đúng thì mọi chuyện bình thường, ăn thua vận. Nhưng phong thủy sai thì chết liền. Như uống thuốc bổ thì bình thường, uống thuốc độc thì chết ngay vậy.

  Cháu ko tìm thấy tuyên bố của VP CP hay VP CTN về vấn đề này nhưng có bài báo này cháu nghĩ là có thể lấy tạm làm căn cứ ạ:

  http://nhipsongso.tuoitre.vn/tin/20110911/tran-lan-web-mao-danh-lanh-dao/455316.html


 6. Phamhung lưu ý:

  Nhưng tin tức như thế này, nó chỉ tác dụng kiểm chứng thêm chứng lý phoengshui Việt, một cách hạn chế. Nhưng thực sự không liên quan.

  Phamhung để ý mà xem, sp không bao giờ đăng các dự án và khen hay dở, không phê phán tiêu cực xã hội, tham ô, tham nhũng...với sư phụ là chuyện ..."ngoài hành tinh".

  Không phải sư phụ vô cảm. Nếu vô cảm đã không bỏ hết tâm huyết và trí tuệ để chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, sẵn sàng phản biện lại cả "hầu hết" và "cộng đồng khoa học thế giới". Cũng không phải sư phụ không đủ hiểu biết để phân tích các mối liên hệ "Chính trị kinh tế học". Tất cả những tri thức của nền văn minh hiện đại - chưa nói đến những thứ vớ vẩn khác - đều không vượt khỏi nội dung của thuyết ADNh.

  Nhưng, sư phụ đã nói nhắc nhiều lần : "Quân tử vấn dịch để biết lẽ tiến thoái, không thay đổi ý chỉ của mình". Mình lo chuyên môn nghiên cứu Lý học nhân danh nền văn hiến Việt. Vậy cũng quá đủ mệt mỏi rồi.

  Những người nghiên cứu Lý học sâu sắc, tự cổ chí kim ít dây dưa đến các vấn đề chính trị xã hội. Bởi vì họ biết rất rõ cái gì sẽ xảy ra thì dây dưa làm gì.

  Cứ đi xem bói và mần phoengshui kiếm chiền thôi. Ngoại trừ những người nghèo, hoặc khó khăn cần giúp đỡ, còn lại cứ "tiền nào, của đấy". Sư phụ sẽ truyền đạt thêm kiến thức Phoengshui cho Phamhung. Phamhung cần trau dồi thêm về mảng lý thuyết.

  Nếu Việt sử 5000 năm văn hiến được tôn vinh, mọi chuyện tự nó sẽ tốt đẹp.

  ================

  PS: Từ đầu mùa mưa bão đến giờ, chưa có cơn bão nào vào biển Đông nhỉ?!

   

  Cháu xin lưu ý chú Thiên Sứ và anh Phamhung là trang web nói trên là 1 trang web mạo danh nhé!

  Về chuyện của anh Thắm, cháu có vinh hạnh biết anh ấy từ thời anh ấy về mua Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Hưng. Nhìn từ góc độ chuyên môn, những người hiểu chuyện sẽ không bất ngờ về tính chất của sự việc, có chăng chỉ là thời điểm diễn ra sự việc. Ngoài anh Thắm thì còn nhiều người nữa liên đới cũng như nhiều người khác ở vị thế tương tự đang lo sốt vó vì không biết bao giờ sẽ đến lượt mình. Chuyện trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết là chuyện thường tình, xưa nay đâu hiếm. Vấn đề là con trâu nào trụ lại cuối cùng thôi.

  Ngoài chuyên môn, cháu có cảm giác khuôn mặt của anh ấy có những nét không cân phân, đặc biệt là khu vực trung đình: mắt, ấn đường, lông mày, cánh mũi... Thứ nữa da thô, tóc rễ tre xoăn, dày nhưng khá trắng so với người thuộc cách này liệu có phải nét bất cập về hình tướng không ạ? Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy... trong trước hợp này cháu nghĩ hội hợp cả 3 mới dẫn đến kết cục bất ngờ như vậy!

  Trân trọng!


 7. "Hậu thiên Văn Vương phối Lạc thư" theo sách cổ Tàu ứng dụng trong phong thủy, khác hẳn "Hà đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt" chính ở phần phía Nam. Cho nên các phong shui gia Tàu thất bại trong những cuộc trấn yểm phương Nam là vậy. Nhưng nó đúng hoàn toàn ở phương từ Tây Bắc đến Đông và Trung cung.

   

  Phải chăng chính là do đổi chỗ Tốn Khôn hả chú?


 8. Quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc đến Việt Nam

  Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm nay đến Việt Nam và dự kiến trao đổi về tình hình căng thẳng trên Biển Đông với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh.

  Posted Image

  Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm nay tới Việt Nam trong cuộc gặp giữa hai chủ tịch Ủy ban hợp tác song phương Việt - Trung. Ông Dương từng làm bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc và nay là quan chức cấp cao phụ trách lĩnh vực này. Ảnh: Reuters.

  Posted Image

  Ông Dương có mặt tại Nhà khách Chính phủ vào sáng nay, trong chuyến đi công tác của ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương. Đây là ủy ban cấp chính phủ, nhằm thúc đẩy và giải quyết các vấn đề giữa hai nước. Ảnh: AP.

  Posted Image

  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (phải) hội đàm với ông Dương Khiết Trì. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình, các cuộc gặp dự kiến đề cập đến vấn đề Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên thềm lục địa Việt Nam. Ảnh: Reuters.

  Posted Image

  Chuyến đi của ông Dương diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa chính phủ hai nước, kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Ảnh: Reuters.

  Posted Image

  Ông Dương Khiết Trì trong cuộc hội đàm sáng nay tại Hà Nội. Trước đó, SCMP dẫn lời Tiến sĩ Trần Trường Thủy, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Biển Đông, Học viện Ngoại giao Việt Nam, cho biết đây là một phiên họp thường kỳ để trao đổi về vấn đề hợp tác, tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì chủ đề chính sẽ tập trung vào tình hình ở Biển Đông. Ảnh: Reuters.

  Posted Image

  Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại buổi hội đàm với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

  Posted Image

  Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hôm 6/5 từng điện đàm với ông Dương, phản đối việc giàn khoan Hải Dương 981 và nhiều tàu Trung Quốc hoạt động tại khu vực thuộc thềm lục địa Việt Nam. Trong ảnh là quang cảnh buổi hội đàm giữa hai chủ tịch Ủy ban hợp tác song phương Việt - Trung hôm nay. Ảnh: Reuters.

  Như Tâm


 9. Hà Tĩnh: Bắt được cá "lạ" vẩy rắn, đầu cá sấu trong lúc đi câu

  Chủ Nhật, 20/04/2014 - 16:56

  (Dân trí) - Trong lúc đi câu cá, một người dân tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) đã câu được một con cá có hình thú kỳ lạ. Hiện, nhiều thương lái đã ngã giá tiền triệu nhưng chủ nhân vẫn chưa đồng ý bán.

  Vào khoảng 4h chiều ngày 19/4, trong lúc đang câu cá tại sông Ba Nái (xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc), anh Bùi Văn Phù (trú tại khối phố 5, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) đã câu được một con cá có hình thù kỳ lạ. Theo quan sát, con cá nặng khoảng 2,5kg; dài khoảng 70 cm. Toàn thân cá có vẩy như rắn, đầu giống cá sấu, thân như cá lóc.

  Posted Image

  Con cá "lạ" do anh Phù bắt được Hiện tại không biết chính xác tên con cá này là gì.

  Anh cũng cho biết thường xuyên đi câu nhưng chưa bao giờ thấy hình thù kỳ lạ như vậy. Nghe tin anh Phù câu được “cá lạ”, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến nhà anh để xem “cá lạ”. Đã có vài thương lái hỏi mua và trả giá 2 triệu đồng nhưng anh Phù chưa đồng ý bán.

  Posted Image

  Hiện, con cá "lạ" này đang được thả nuôi trong bể nước gia đình

  Con này gọi là cá sấu mõm dài, cá hỏa tiễn... có nguồn gốc từ châu Mỹ mà! Trong loạt chương trình River Monster, chuyên gia Jeremy Wade gọi nó là Aligator Gar :D


 10. Đừng để VN mang tiếng "quốc gia nhiều tiến sĩ"

  27/03/2014 02:00 GMT+7

  Posted ImageĐừng để Việt Nam “mang tiếng” dài lâu là một quốc gia nhiều giáo sư, tiến sĩ nhưng lại quá hiếm những công trình, sáng kiến tầm cỡ, chỉ giỏi “kiếm quyền, kiếm tiền”.

  Thực tế, số giáo sư, tiến sĩ chúng ta nhiều nhất Đông Nam Á nhưng không có trường đại học Việt Nam nào được đứng trong bản xếp hạng 500 trường đại học hàng đầu thế giới đã được PGS-TS Phạm Bích San, Phó Tổng thư ký Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thừa nhận.

  Những rào cản không đáng có

  Số 24.300 tiến sỹ mà báo chí vừa nêu có thể làm quan, làm chủ doanh nghiệp hoặc đang giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học nhưng hình như, công việc nghiên cứu khoa học đối với họ vẫn bị “xem nhẹ”, không phải là mục tiêu đáng được quan tâm, đáng được ưu tiên nhất. Vì thế, các công trình khoa học, các bằng sáng chế tầm cỡ khu vực và thế giới thật khan hiếm, hầu như không có.

  Posted Image

  Ảnh minh họa

  Nói đến nguyên nhân vì sao như vậy thì rất nhiều, chủ quan có, khách quan có. Nhưng cái nguyên nhân chủ yếu vẫn chính là cái cơ chế “sính” học vị, “nặng” bằng cấp khiến cho cả guồng máy xã hội, nhà nhà, người người mệt mỏi điên cuồng chạy theo cái “danh ảo”… bằng mọi giá, bằng mọi cách có thể. Để rồi từ đó, lại tiếp tục lao vào công cuộc “kiếm quyền, kiếm tiền” mà bỏ quên mất điều cốt lõi cần có của khoa học là niềm đam mê được duy trì liên tục trong công việc tìm tòi nghiên cứu chuyên môn.

  Và những học vị “vinh quang” kia cùng thói quen “kiếm tiền, kiếm quyền” lâu ngày thành quán tính, từ đó mà đánh mất đi sự nhạy cảm vốn có của mình đối với các “hiện tượng” khoa học, con người khoa học cụ thể. Người làm khoa học, làm quản lý khoa học, song song với trách nhiệm chuyên môn cần phải có thái độ quan tâm, phát hiện, hướng dẫn, tạo điều kiện cho những “mầm đam mê” sáng chế, khoa học phát triển, ra hoa kết quả.

  Hoặc vì những lý do nào đấy không thể giúp ích, tạo điều kiện cho “người ta” thì cũng không nên ngăn cấm, cản trở “người ta” làm khoa học với niềm đam mê nhiệt huyết thật sự của mình. Cho dù “người ta” chỉ là thợ cơ khí, thợ thủ công, hay là những nông dân chân lấm tay bùn…

  Đất nước ta không thiếu những “hiện tượng” khoa học, không thiếu những con người đam mê sáng chế, đam mê khoa học thật thụ. Báo chí hàng ngày vẫn cần mẫn phát hiện ra những “hạt nhân” đầy khát khao ấy, nào là người sáng chế ra máy tuốt lúa, máy gặt, máy xay xát, sáng chế ra tàu ngầm, ra máy bay, ô tô, mô tô… Họ âm thầm hăng say làm điều mình yêu thích, vui buồn cùng với những lần thất bại hay thành công của chính bản thân mình.

  Nhưng, sự lao động trong sáng đầy ý nghĩa ấy lại gặp những “rào cản” không đáng có từ những người, đáng lẽ ra chỉ phải khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những nhà sáng chế ấy. Mới đây, câu chuyện anh thợ máy Nguyễn Văn Thắng, người đang tự nghiên cứu chế tạo máy bay trực thăng, đã có một cuộc làm việc với… công an.

  Kết quả là anh Thắng phải ký vào một biên bản buộc anh phải dừng toàn bộ việc nghiên cứu, chế tạo máy bay trực thăng. Những cán bộ này còn yêu cầu anh Thắng dỡ bỏ động cơ khỏi máy bay, như vậy, ước mong sản xuất ra trực thăng “made in Việt Nam” của anh Thắng có thể đã tan tành mây khói?!

  Ở Việt Nam không thể có thiên tài?

  Cũng câu chuyện mới đây tương tự như vậy, tại nước Anh xa xôi, họ “ứng xử” hoàn toàn khác. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, cậu bé Jamie Edwards luôn thử làm những bài tập về nhà của anh trai mình. Một ngày, khi đang tìm kiếm trên internet về bức xạ và năng lượng hạt nhân, cậu bé đã nhìn thấy lò phản ứng hạt nhân của nhà khoa học Taylor Wilson tạo ra khi mới 14 tuổi, và từ đó cậu bé nuôi mơ ước chế tạo một sản phẩm tương tự.

  Báo chí kể lại rằng, ban đầu, Jamie tìm đến sự giúp đỡ từ nhiều phòng thí nghiệm hạt nhân và các khoa ở trường đại học nhưng thấy họ không nhiệt tình lắm, Jamie quyết định thuyết phục Hiệu trưởng Jim Hourigan của Học viện Penwortham. Và trường đã đồng ý cấp cho Jamie ngân sách 3.350 USD để cậu bé thực hiện dự án.

  Từ tháng 10/2013, cậu bé Jamie đã bắt tay xây dựng các lò phản ứng hạt nhân trong một môi trường đã kiểm soát, và đến ngày 5/3/2014, em đã thành công khi khiến 02 nguyên tử hidro kết hợp với nhau để tạo thành Helium. Jamie Edwards trở thành người trẻ nhất trên thế giới chế tạo thành công lò phản ứng hạt nhận khi mới 13 tuổi. Nhà khoa học nhí cho biết: “Đây thực sự là một kỳ tích. Chính em cũng không thể tin được, thậm chí bạn bè nghĩ rằng em bị điên”.

  Từ hai sự kiện trên, các nhà quản lý nước ta nói chung và những nhà quản lý khoa học nói riêng cũng cần phản xem xét thật nghiêm túc thái độ của mình trước những “hạt mầm” đam mê khoa học cụ thể và có những phương pháp ứng xử thích hợp tiến bộ hơn, thuận cả tình lẫn lý. Đừng để Việt Nam “mang tiếng” dài lâu là một quốc gia nhiều giáo sư, tiến sĩ nhưng lại quá hiếm những công trình, sáng kiến tầm cỡ, chỉ giỏi “kiếm quyền, kiếm tiền”.

  Có ai đó từng nhận định “ở Việt Nam không thể có thiên tài”, hơi cực đoan nhưng không hẳn là không có lý. Hàng năm, sinh viên học sinh Việt Nam mang về không biết bao nhiêu là các loại huy chương quốc tế. Thế nhưng càng lớn thì những “ngôi sao sáng”đó càng “tối” hoặc “tắt hẳn” hoặc “rơi rụng” ở chân trời xa xôi nào đó.

  Lịch sử khoa học cho thấy rằng các vĩ nhân, các nhà sáng chế thiên tài chưa hẳn đã là phải là giáo sư, tiến sĩ, nhưng 100% những người xuất chúng ấy đều có một niềm đam mê thật thụ và liên tục với lĩnh vực mà họ quan tâm.

  Hãy khoan nói đến những điều to tát, điều cần làm ngay bây giờ đối với những nhà quản lý khoa học nước nhà là biết quan tâm đúng mực và có trách nhiệm đối với những “hiện tượng” cụ thể, những đối tượng đam mê sáng tạo cụ thể ở trong nước. Thậm chí, cần thiết cũng phải tạo điều kiện, lên tiếng bênh vực bảo vệ những suy tư trong sáng và đáng quý của những người được “đám đông” cho là “điên rồ” đó.

  Nhà nước ta coi việc phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, khoa học và công nghệ đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN. Nhưng, nếu như những nhà quản lý không thay đổi nhận thức, vẫn cái kiểu “cấm cản” quen thuộc thường thấy và tư duy “mộc mạc, đơn sơ” về quan niệm bằng cấp thì rồi cái mục tiêu vĩ đại ấy cũng sẽ tiếp tục trở thành những “lời nói suông” không hơn không kém.

  Phước Minh

  ====================

  Tại vì nó chưa có "cơ sở khoa học" và "chưa được khoa học công nhận".

  Không có lửa làm sao có khói!

  Sự thật vẫn là sự thật! Muốn không mang tiếng hãy thay đổi đi!


 11. ==================

  Do sai lầm nên người Trung Quốc đã tự đẩy mình vào thế bí. Lập hay không lập vùng nhận dạng phòng không ở các nơi khác, chỉ là vấn đề định hướng "canh bạc cuối cùng" sẽ kết thúc thế nào.

  Nhưng kiểu gì - tức ngay cả khi không lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông - thì "canh bạc cuối cùng" vẫn cứ xảy ra và phải kết thúc. Có điều rằng nó có thể không kết thúc bằng chiến tranh.

  Đọc những dòng này của chú, không hiểu sao cháu cứ nghĩ đến tích cổ "Hàn Tín luồn trôn" :D Nếu Hàn Tín ko luồn trôn anh hàng thịt thì chưa chắc đã gây được sự nghiệp lẫy lừng. Và dù đã có sự nghiệp lẫy lừng không nhớ đến bài học luồn trôn là bước ngoặt nên mới phải thảm tử!

  Thế Chiến Quốc, Thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!


 12. Có lẽ cần phải nói rõ thêm thế này:

  Phải có ngoại cảm thật đã, mới có ngoại cảm rởm xuất hiện. Cũng như nghề ăn mày, cũng phải có ăn mày thật đã ,mới xuất hiện ăn mày rởm giống như thật. Không có thật lấy đâu ra dởm. Đó là tính hợp lý của vấn đề và sự kiện.

  Nhưng cứ như một số bài báo thì ngay cả ngoại cảm cũng không thật. Trong khi nếu không có ngoại cảm thật đã tìm được - thôi thì khiêm tốn như cô Phan thị Bích Hằng đã tìm 10.000 ngôi mộ, - trong đó đúng hoàn toàn thí dụ dù là chỉ 1000 , còn lại là sai. Tưc là tỷ lệ chỉ có 10% thì với khả năng này cũng đủ là đề tài nghiên cứu bởi phương pháp đã thể hiện đúng 10%. Với một cái nhìn nghiêm túc thì rõ ràng phương pháp này có khiếm khuyết , nên chỉ đúng 10%, cần nghiên cứu bổ sung, chứ không thể phủ nhận rằng: Phương pháp này sai.

  Đấy chỉ là thí dụ, nhưng tôi tin rằng cô Hằng tìm ra mộ với tỷ lệ lớn hơn nhiều.

  Cháu ko dám đánh giá là thật hay giả, nếu thật thì tỷ lệ cao hay thấp nhưng cháu chỉ thấy thế này: Nếu đã xác định tỷ lệ chính xác <100% thì tại sao ko dùng các công cụ hỗ trợ như xét nghiệm ADN của pháp y quân đội để nâng cao tỷ lệ chính xác lên? Việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là việc làm thiêng liêng, thử hỏi với tỷ lệ đúng trên dưới 50% thì với 10.000 ngôi mộ, 5.000 trường hợp các ban ngành, gia đình đã đem thứ gì về thờ cúng?

  Vấn đề VTV đặt ra là đúng, là trúng nhưng cách đặt vấn đề thay vì xoáy vào trường hợp "có mùi" là "cậu Thủy" và NH CSXH thì lại khiến mọi người chú ý vào chị Phan Thị Bích Hằng (có lẽ 1 phần tại chị ấy nổi tiếng quá :D). Vấn đề được khơi ra rồi, ko biết có được giải quyết rốt ráo hay lại để lâu thành bùn đây :D Mong là ko phải vì sức ép lấy lại hình ảnh sau lễ tang cụ Giáp mà VTV phải hái cả quả non mời khán giả :D


 13. ....

  "Tiết hạnh khả phong" chứ?! Sao lại "tiết liệu"? Nhà báo có nhầm không vậy? Lói ngong theo dân Hà Lội bi wờ thành "tiết niệu"? Hì!

  Liệu có phải là "tiết liệt khả phong" ko nhỉ? :D


 14. Hôm nay nhận được link xem bài này, không biết nói sao nữa:

  http://tv.vtc.vn/594...i-bich-hang.htm

  Video VTV 'vạch mặt' nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

  24/10/2013 11:00

  (VTC News) - Trong chương trình Trở về từ ký ức số mới nhất, VTV đã vạch mặt khả năng thực sự của các nhà ngoại cảm. Trong số đó có cả nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng.

  Theo chương trình, rất nhiều thân nhân, gia đình của các liệt sĩ đã nhận nhầm xương động vật thành xương của người đã khuất. Theo cục Người có công (Viện pháp y quân đội) thì trong một vụ giả mạo xương các liệt sĩ thì gần như 100% các mẫu xương tìm theo lời của nhà ngoại cảm mang đến giám định đều cho kết quả sai. Và 2-5% số xương mang đến không phải xương người. Với các trường hợp do thân nhân tự mang đến xét nghiệm cũng cho các kết quả sai khá cao.

  Xem Video:

  P.V


 15. Dịch giả Nguyễn Hiến Lê cho rằng cả 300 thiên trong Kinh Thi chỉ có một câu bao trùm Tư vô Tà, nghĩa là không nghĩ bậy

  Trong lịch sử Việt Nam, ứng phó ngoại giao với Trung Quốc đã thành tự điển, từ tốt tới xấu, từ thâm hiểm tới bạn bè....Huống chi một công văn chưa rõ đúng sai, một hành động ngoại giao theo thông lệ quốc tế thì ứng xử thế nào cho phải phép...?

  QUốc tang thì xong từ 12 h trưa, đó là bê ngoài, cái quan trọng là lòng người còn tang, cháu nghĩ bác hoangnt là người thận trọng, những bài viết mang nặng cảm tính thế này thực sự không cần đưa lên, cháu mong đọc suy nghĩ của bác

  Bạn phải nhớ câu nói quen thuộc của người Việt: nhập gia tùy tục. Mặc dù chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc được lên lịch từ trước, nhưng khi có quốc tang thì hoàn toàn có thể thay đổi cơ mà! Người Trung Quốc vẫn tự nhận là tác giả của nền văn minh Hoa Hạ, với Thi, Thư, Lễ, Dịch thì phải hiểu Lễ chứ? Nếu tôi là người có thẩm quyền, tôi sẽ cho anh bạn lớn làm toán trắc nghiệm chọn 1 trong 4 đề:

  1. Sang sớm 1 ngày, tôi sẽ đón tiếp hạn chế, bố trí cho anh vào viếng ngày hôm sau và khi hết quốc tang, tôi sẽ đón tiếp trọng thị;

  2. Sang đúng ngày theo kế hoạch, tôi đón tiếp hạn chế nhưng các chương trình tiếp theo vẫn như kế hoạch;

  3. Sang muộn 1 ngày, tôi đón tiếp theo chương trình đã lên;

  4. Dời chuyến thăm lại, thời gian cụ thể sẽ thu xếp qua đường ngoại giao.


 16. Mỹ cảnh báo “thảm họa” nếu không trả nợ đúng hạn

  Thứ Sáu, 04/10/2013 - 07:23

  (Dân trí) – Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày đóng cửa thứ ba với những đe dọa khủng hoảng chính trị - xã hội trong nước, lẫn nguy cơ lơ lửng đối với toàn thế giới nếu bị vỡ nợ.

  Posted Image

  Mối đe dọa về việc Mỹ không trả được nợ sẽ có “ảnh hưởng rất lớn trên khắp thế giới”.

  Bộ Tài chính Hoa Kỳ cảnh báo rằng có thể sẽ có ảnh hưởng “hết sức tai hại” tới nền kinh tế toàn cầu nếu Hạ viện không gia tăng mức trần vay nợ của chính phủ liên bang trong những ngày sắp tới để nước tránh được cảnh vỡ nợ.

  Theo tính toán trước đó của cơ quan trên, Mỹ sẽ chạm trần nợ công 16.700 tỷ USD vào ngày 17/10 tới. Hiện nay, số nợ thực tế đã tiến rất sát mốc này trong bối cảnh các nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn bất đồng sâu sắc về ngân sách chi tiêu chính phủ và trần nợ công mới.

  Vì vậy, hôm qua Bộ Tài chính đã đưa ra phúc trình phác họa các “thảm họa” có thể xảy ra nếu nước này hết tiền trả các khoản nợ, cả trong nước và quốc tế, kể cả tiền lãi mà nước này phải trả cho các khoản vay nước ngoài.

  “Không trả nợ đúng hạn là điều trước nay xưa từng xảy ra và nó sẽ gây ra những tai họa: Các thị trường chứng khoán có thể bị đóng băng, trị giá USD có thể sụt giảm, lãi suất của Mỹ có thể gia tăng đột ngột, tình trạng tiêu cực tràn lan tác động đến khắp nơi trên thế giới và có thể xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính hay suy thoái kinh tế như năm 2008 hoặc tệ hơn”, phúc trình của Bộ Tài chính nêu rõ.

  Cảnh báo được đưa ra khi chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ ba của tình trạng đóng cửa một phần hoạt động do bế tắc về dự luật ngân sách giữa Nhà Trắng và Quốc hội, chủ yếu là Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

  Trước đó, Tổng thống Barack Obama - một thành viên đảng Dân chủ - cũng đã cảnh báo Hạ viện cần hành động mau chóng để tránh một cuộc khủng hoảng mới liên quan tới mức trần vay nợ mà Mỹ có thể gặp phải vào ngày 17/10 tới.

  “Hạ viện cần gia tăng giới hạn vay nợ mà không thương thảo về các chính sách liên quan tới ngân sách quốc gia và thuế khóa”, ông Obama nói.

  Mức trần vay nợ của Mỹ đã gia tăng hơn 100 lần trong thế kỷ trước và nay vẫn tiếp tục phình to. Điều này đã buộc Giám đốc điều hành các ngân hàng lớn đã phải đến tòa Bạch Ốc để gặp Tổng thống Obama bàn cách gỡ rối, trong đó có Giám đốc điều hành Ngân hàng đầu tư khổng lồ Goldman Sachs, ông Lloyd Blankfein.

  Tại cuộc gặp, ông Blankfein nói rằng điều bắt buộc là không được để Mỹ rơi vào tình trạng không làm tròn nghĩa vụ tài chính.

  Giáo sư chuyên ngành kinh doanh tại trường Đại học Michigan, ông Gordon cũng cảnh báo về những hậu quả khôn lường nếu nước Mỹ vỡ nợ.

  “Những mối đe dọa về việc Mỹ không trả được nợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của các nhà đầu tư vào chứng khoán của chính phủ”, Giáo sư Gordon nói.

  Mỹ và Đan Mạch là hai nước dân chủ duy nhất trên thế giới áp đặt mức trần vay nợ, nhưng Washington không mấy khi thành công trong việc tiết chế chi tiêu của mình. Trong lịch sử, nước Mỹ đã có không ít lần rơi vào tình cảnh phải ngừng hoạt động một phần do thiếu tiền mà lần gần đây nhất xảy ra vào cuối năm 1995, đầu năm 1996. Khi đó, chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa 21 ngày.

  Theo quy định của Bộ Tài chính Mỹ, giới hạn trần nợ vay của nước này được quy định như sau:

  - Là tổng số tiền mà chính phủ Mỹ có thể vay mượn để làm tròn các nghĩa vụ pháp lý hiện thời.

  - Những nghĩa vụ này gồm An sinh xã hội, chương trình bảo hiểm xã hội Medicare, tiền lương quân đội, lãi suất nợ quốc gia, tiền thuế hoàn lại.

  - Nâng giới hạn trần nợ không cho phép những khoản cam kết chi tiêu mới.

  - Không nâng giới hạn trần nợ sẽ khiến chính phủ mất khả năng thực hiện nghĩa vụ pháp lý

  Theo các quy định trên, từ năm 1960 đến nay, Quốc hội Mỹ đã phải nâng giới hạn trần nợ 78 lần.

  Vũ Anh

  Tổng hợp

  ====================

  Đương nhiên là tệ hơn 2008 rồi!

  Chú ơi, chú thử làm 1 quẻ xem liệu mấy ông diều hâu cộng hòa ở hạ viện có nhượng bộ mấy ông dân chủ ngủ gật ở thượng viện không ạ? Mẽo mà vỡ nợ thì nhiều người ra đứng đường, trong đó nặng nề nhất là các quỹ an sinh xã hội của Mẽo với lại 2 nền kinh tế Trung Quốc, Nhật Bản :D

  1 person likes this

 17. Lại xẻ vườn quốc gia làm thủy điện

  Thứ Ba, 20/08/2013 22:54

  Đã có 1 thủy điện xây dựng hoàn thành và 2 thủy điện khác đang được chủ đầu tư và cơ quan chức năng khảo sát để xây dựng trong Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, nơi được mệnh danh là “báu vật” của Tây Nguyên

  ...

  Bài và ảnh: CAO NGUYÊN

  [/left]

  ================

  Không biết trên thế giới này, những nước xây thủy điện nhiều nhất là những nước nào nhỉ? Tôi không có thông tin. Nhưng tôi tin rằng đầu tiên là Trung Quốc.

  Nếu như điện hạt nhân bị tai nạn thì hệ quả ai cũng nhìn thấy. Nhưng xây thùy điện thì hậu quả xấu đầu tiên mà người có thể thấy là hủy hoại môi trường trước mắt. Nhưng về góc độ Lý học thì nó giống như bạn đang điểm huyệt, bế khí trên chính một cơ thể sống. Đó là nguyên nhân gây ra biến chết Aral.

  Nhưng ngay cả biến chết Aral, người ta cũng chỉ biết là hệ quả của thủy điện và không thể hiểu được vì sao nó lại làm biển Aral chết - mặc dù về lý thuyết, lượng nước chảy vào hồ Aral là không thay đổi?!

  Sự tác động nguy hiểm của thủy điện lên môi trường sống của con người và cả xã hội, còn tiềm ẩn những nguy hiểm mà con người - với nền tảng tri thức hiện đại - là "không nhìn thấy trực quan".

  Rất tiếc! Tôi không thể mô tả những cái mà "chưa được khoa học công nhận". Nhưng tôi luôn nhất quán với sự hiểu biết của mình: Không nên xây thủy điện.

  Cháu nghĩ đơn giản thế này ạ: Sông suối núi rừng hình thành từ hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu năm nay. Con người khai thác theo phương thức truyền thống các sản vật của tự nhiên thì nằm trong giới hạn của tự nhiên tự điều chỉnh được. Tuy nhiên, những gì con người định làm như thủy điện sẽ vượt quá khả năng tự điều chỉnh của tự nhiên, phá hỏng sự cân bằng đã tồn tại hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu năm qua thì xung đột xảy ra và thiệt hại là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra thì vài trăm năm nữa, những công trình của sự ảo tưởng "chinh phục tự nhiên" đó sẽ chẳng còn lại gì. Và sau vài ngàn, vài vạn năm nữa, dòng sông sẽ lại hiền hòa chảy, các đập bê tông sẽ chỉ tạo thêm vài ghềnh thác cho con sông thôi. Điều đáng tiếc nhất là đất đai được cải tạo trong hàng ngàn năm nhờ công sức của bao thế hệ bị lãng phí và lại phải mất rất nhiều thời gian, công sức mới có thể quay trở về tình trạng gần như trước kia được!


 18. Giả thiết rằng: Đây chính là chữ Việt cổ - thì điều đó không có nghĩa là nó thuộc những người "Ở trần đóng khố" và "bộ tộc người" sống ở nới đây.

  Bởi vì: Một nền văn minh có chữ viết, phải là một nền văn minh có nhu cầu rất lớn và phát triển trong các quan hệ xã hội, môi trường..vv...mới có thể hình thành được một hệ thống chữ viết. Chữ viết là sản phẩm tất yếu của một nền văn minh, chứ không phải là nhu cầu của một bộ lạc.

  Một nền văn minh thì phải có chữ viết. Nhưng điều đó không có nghĩa là: Không thấy chữ viết thì nền văn minh đó không tồn tại.

  Tự nhiên cháu có liên tưởng thôi, vì cháu nhớ đến bãi đá cổ Sapa cũng có những hình chấm - gạch như vậy. Sapa là nơi mà trong cuộc thiên di của mình, người Việt chắc chắn sẽ đi qua. Nghệ An lại là nơi theo truyền thuyết được ghi nhận hiện nay, là nơi An Dương Vương sau khi thua trận đã chở Mỵ Châu chạy trốn vào đến đó thì chém con và đi xuống biển.


 19. Không biết đây có phải chữ Việt cổ không nhỉ?!!!

  Phát hiện phiến đá cổ có nhiều ký tự lạ

  Posted Image- Quá trình khảo sát tại núi lèn Bò, bản Yên Hòa (xóm 12, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), đoàn cán bộ đã phát hiện ra 3 hang động phía trong có nhiều hiện vật liên quan đến người Việt cổ như: công cụ ghè đẽo, đồ gốm, vỏ ốc, tro, xương, thổ hoàng... đặc biệt là phiến đá cổ có khắc hình người kèm theo nhiều ký tự lạ.

  Chật vật hút khách thật, bảo tàng dùng 3D để hút khách ảoChuẩn bị khai quật khảo cổ tại khu vực Đàn Xã Tắc

  Posted Image

  Đoàn khảo sát đang tiến hành đo vẽ hiện trạng phiến đá bia ở Hang Bò.

  Ngày 17/8, Phòng Văn hóa huyện Anh Sơn và các nhà khoa học thuộc BQL Di tích và danh thắng Nghệ An đã tiến hành khảo sát các di tích trên địa bàn xã Hoa Sơn.

  Di chỉ hang lèn Bò được xác định bao gồm 3 hang đá có diện tích tương đối rộng nằm trong hệ thống núi Lèn Bò. Hang lớn nhất có kích thước cao 34m, rộng 46m, sâu 18m đến 20m,. Hang nhỏ nhất có chiều cao 5m, rộng 10m, sâu 15m, trần hang cao 5m, phía trong có nhiều ngách hang nhỏ và nhiều lối ra.

  Các hang đều hướng ra thung lũng, phía trước có dòng suối tự nhiên chảy qua. Trong các hang có nhiều vỏ ốc, xương động vật, đồ gốm, công cụ ghè đẽo như rìu đá, cuội, thổ hoàng, đặc biệt là phiến đá khắc hình người và các ký tự cổ.

  Posted Image

  Dấu tích được cho là giường ngủ của người Việt cổ ở Hang Bò.

  Phiến đá lạ này nằm ở phía cửa hang phía Nam của lèn Bò, đây là một phiến đá lớn, bằng phẳng, có chiều cao 2,8m, đỉnh rộng 0,9m, đáy rộng 2,8m. Dấu hiệu ban đầu cho thấy, đây là một tấm đá tự nhiên, bị nứt ra từ một khối đá lớn do sự biến động về mặt địa chất.

  Trên mặt phiến đá khắc 4 hình người, phân bố từ đỉnh phiến đá tới đáy. Mỗi hình người có một biểu hiện khác nhau như: ở đỉnh phiến đá là hình người có đầy đủ bộ phận sinh dục, đang dang tay, ở giữa là hình người đang trong tư thế nhảy qua khe suối, 2 tay giơ lên, chân bước sải.

  Phía dưới cùng là hình người được khắc với hình tượng nữ với cặp vú tròn trịa, xen kẽ các hình người là các lỗ tròn khắc sâu vào phiến đá, chạy theo đường dích dắc theo một quy luật được chạm khá công phu.

  Posted Image

  Rất nhiều vỏ sò kèm theo tro bếp ở cửa hang

  Theo đánh giá ban đầu của PGS.TS Nguyễn Quang Hồng, Khoa Lịch sử Đại Học Vinh thì đây là địa bàn cư trú lâu đời của người Việt cổ. Qua một số hiện vật còn sót lại trong hang, đặc biệt là phiến đá khắc hình người và nhiều ký tự lạ cho thấy đây là di khảo cổ học hang động khá độc đáo và quý hiếm hiện nay ở Việt Nam.

  “Cần phải có phương án bảo vệ khẩn cấp và cuộc khai quật quy mô để nghiên cứu và giải mã những bí ẩn tại di chỉ này, đặc biệt là phiến đá cổ có nhiều ký tự lạ”, ông Hồng nói.

  Một số hình ảnh Di chỉ khảo cổ học Hang Bò do VietNamNet ghi lại

  Posted Image

  Bên cạnh vỏ sò, rìu đá, xương động vật còn có cả đồ gốm.

  Posted Image

  Rìu đá, thổ hoàng, xương thú được phát hiện tại di tích.

  Posted Image

  Phiến đá có khắc hình người và nhiều ký tự là cần được giải mã.

  Posted Image

  Hình người trong tư thế đứng được khắc sâu trong phiến đá.

  Posted Image

  Hình tượng người đàn ông có đầy đủ bộ phận sinh dục khắc ở phía trên phiến đá.

  Posted Image

  Posted Image

  Bề mặt của phiến đá có nhiều hình tròn lõm được khắc theo một trật tự nhất định.

  Posted Image

  Hình tượng người phụ nữ được người xưa khắc rất sinh động.

  Mạnh Hà – Duy Tuấn


 20. Cô gái Nhật Bổn bắt đầu khoe phỉnh! Các nhà chớ vội tố!

  Trực thăng mẫu hạm lớn nhất Nhật Bản

  Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hôm qua khai trương tàu chiến có bãi đáp sân bay lớn nhất nước này kể từ sau Thế chiến II, trong bối cảnh xuất hiện những cạnh tranh gay gắt trong vùng biển khu vực.

  Nhật Bản khoe chiến hạm lớn nhất kể từ Thế chiến II

  Posted Image

  Lễ khai trương tàu khu trục có bãi đáp trực thăng DDH183 Izumo của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản diễn ra hôm qua tại tại thành phố Yokohama, phía nam Tokyo.

  Posted Image

  Đây là chiến hạm lớn nhất của Nhật kể từ sau Thế chiến II, có giá trị lên đến 1,2 tỷ USD.

  Posted Image

  Con tàu dài 248 m, nặng 19.500 tấn, do Nhật Bản phát triển, có thể chở được 9 trực thăng, và dự kiến đóng vai trò quan trọng trong công tác cứu hộ thiên tai, cũng như bảo vệ các tuyến đường biển và chủ quyền lãnh thổ.

  Posted Image

  Tàu Izumo có thể chứa 7 máy bay trực thăng chiến đấu và 2 máy bay trực thăng cứu hộ/vận chuyển.

  Posted Image

  Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso, tới tham dự lễ khai trương con tàu.

  Posted Image

  Tàu Izumo được khai trương trong bối cảnh Nhật Bản muốn củng cố chủ quyền lãnh thổ sau những cuộc đối đầu với Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp trong thời gian qua.

  Posted Image

  Binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nhìn theo tàu chiến lớn nhất.

  Posted Image

  Cờ Nhật và cờ của Hải quân Nhật trên nóc tàu Izumo.

  Posted Image

  Nhật Bản đã lên kế hoạch sử dụng tàu sân bay trực thăng này và dự kiến đưa tàu đi vào hoạt động trong năm 2015.

  Vũ Hà (Ảnh: Reuters)


 21. Không có chuyện gì lớn ... Cứ cho cái máy in tiền chạy là xong hết

  Thì đó, đẩy xe cút kít tiền đi ăn sáng, đánh xe tải tiền đi ăn trưa, đánh container tiền đi ăn tối cực quá thì lận túi ít vàng, bạc vụn như trong truyện kiếm hiệp ba xu là xong mà :P :P :P


 22. Đây là dấu hiệu cực tốt đánh dấu BĐS bắt đầu hồi phục và tăng giá mạnh từ đây: Chủ đầu tư vào tù thì rũ được hết nợ nần, khách hàng và NĐT cũng không dám đòi nữa và chịu mất luôn. Vậy là đã giải quyết được nợ xấu rồi còn gì ... vậy là tín dụng lại tăng trưởng, NH lại có điều kiện bơm tiền ra cho vay, giá nhà đất lại hồi phục và tiếp tục tăng chứ còn gì nữa ...

  Dà, bác Bốc Phét đang nói thật hay đang bốc phét đấy :P :P :P

  Độ dăm ông thế này thì 1 vài bank ra đi! Dăm bank ra đi thì ta trở về thời kỳ đồ đá, dùng phương thức hàng đổi hàng hoặc quay lại dùng vàng làm trung gian trao đổi :P :P :P Chưa kể cả xã hội sẽ loạn cào cáo, vợ chửi chồng, con trách cha vì mất tiền ...

  À mà theo nghĩa "xóa đi đánh ván mới" thì có thể bắt đầu tiến trình xí xóa rồi sang ván mới sẽ khá hơn :P :P :P