• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hue.huphaco@gmail.com

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  7
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hue.huphaco@gmail.com

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Công tắc áp suất, Relay áp suất Công tắc áp suất, Relay áp suất. Công tắc áp suất hay còn gọi là relay áp suất, rơ le áp lực. Ứng dụng của công tắc áp suất là dùng để ngắt động cơ khi áp suất quá áp. Công tắc áp suất, Relay áp suất được sử dụng rất nhiều trong các hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy ở các doanh nghiệp. Do trên 1 đường ống thường có ít nhất hai bơm hoạt động. Nếu ta dùng công tắc áp suất sẽ cài đặt được giá trị áp lực cần mở hai bơm hoặc một bơm chạy. Hình công tắc áp suất, relay áp suất Georgin – Pháp Nguyên lý hoạt động của công tắc áp suất, relay áp suất Công tắc áp suất, relay áp suất được chia thành 2 loại : Công tắc áp suất đơn và Công tắc áp suất đôi Ở phạm vi bài viết này tôi xin giới thiệu công tắc áp suất đơn cao áp. Do được phổ biến cũng như khá đơn giản trong việc sử dụng. Nguyên lý hoạt động của công tắc áp suất đơn loại cao áp. Là chuyển đổi giá trị áp suất vượt mức qui định thành tín hiệu ON-OFF của mạch điện. Nói đơn giản hơn là khi áp suất vượt mức mà ta cài đặt. Thì công tắc áp suất sẽ ngắt mạch điều khiển tắt động cơ. Hình cấu tạo công tắc áp suất, relay áp suất đơn cao áp Ứng dụng của công tắc áp suất, relay áp suất : Công tắc áp suất đơn loại cao áp được thiết kế với 2 ngõ ra tiếp điểm thường đóng (NC), tiếp điểm thường mở (NO). Thông thường việc theo dõi áp suất sẽ thông qua cảm biến áp suất đưa tín hiệu Analog về PLC để điều khiển động cơ. Nhưng một số trường hợp chỉ cần đóng ngắt động cơ khi quá áp. Và khi áp suất dưới mức cài đặt thì động cơ sẽ hoạt động trở lại. Cám ơn quý vị đã ghé website của chúng tôi. Khi có nhu cầu mua công tắc áp suất hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Mọi chi tiết xin liên hệ : Nhân viên kỹ thuật & SEO Nguyễn Long Hội Email : hoi.nguyen@huphaco.vn Mobi : 0939.266.845 Web : cambiendoapsuat.vn
 2. Cảm biến đo áp suất khí nén | Hãng Georgin – Pháp| Cảm biến đo áp suất khí nén – cam bien do ap suat khi nen – cảm biến đo áp suất khí nén 0-6 bar – cảm biến đo áp suất khí nén 0-10 bar – cam bien do ap suat khi nen – đo áp suất khí nén – cảm biến đo khí nén – đo áp suất máy nén khí . Máy nén khí – khí nén Trong bất cứ nhà máy nào cũng dùng rất nhiều khí nén để phục vụ sản xuất vì thế sẽ luôn luôn có các máy nén khí với công suất lớn để cung cấp khí nén cho toàn bộ nhà máy . Cho dù là máy nén khí nào của hãng nào đi nữa thì sau khi tạo ra áp suất khí nén cũng phải có thiết bị đo áp suất khí nén để đảm bảo an toàn . Chính vì thế trên bất kỳ máy nén khí nào cũng sẽ có ít nhất 2 con cảm biến đo áp suất khí nén , công tắc áp suất khí nén và cả đồng hồ đo áp suất khí nén . Cảm biến đo áp suất khí nén Georgin – Pháp Cảm biến đo áp suất khí nén Georgin giúp đo áp suất để đưa về bộ điều khiển giúp cho máy nén khí hoạt động chính xác , không quá áp cũng như thiếu áp suất đầu ra của máy nén khí . Các thông số kỹ thuật của cảm biến đo áp suất khí nén – máy nén khí Dãy đo áp suất thông dụng : 0-1 bar , 0-2.5 bar , 0-4 bar , 0-6 bar , 0-10 bar , 0-15 bar , 0-25 bar Tín hiệu ngõ ra : 4-20mA hoặc 0-10V Nguồn cấp : 8 … 30Vdc Vỏ cảm biến làm bằng vật liệu 316L Kết nối dạng 1/4″ BSPM làm bằng Inox 316L Nhiệt độ làm việc : -25 … 85oC Báo Alarm tại 3.7 mA và 25mA Chịu rung động tốt tại 20g 10 … 2000Hz Chịu Shock tại 40g/60ms – 100 shock trực tiếp Vị trí lắp đặt cảm biến đo áp suất khí nén Cảm biến đo áp suất khí nén được lắp đặt tại các bình chứa khí nén hay còn gọi là bình tích áp . Tại đây cảm biến áp suất khí nén sẽ đo áp suất trước khi khí nén ra đến nơi tiêu thụ để đảm bảo áp suất khí nén luôn đạt một giá trị như mong muốn . Việc lắp đặt tại bình tích áp cũng giúp đo được áp suất thực tế của máy nén tạo ra giúp tăng hoặc giảm công suất của máy nén khí . Điều này làm tăng khả năng an toàn của máy nén khí cũng như giúp máy nén khi luôn hoạt động để đạt được áp suất đầu ra như yêu cầu . Mua cảm biến đo áp suất khí nén ở đâu ? Chúng tôi cung cấp các loại cảm biến đo áp suất trong đó có cảm biến đo áp suất khí nén . Hàng luôn có sẵn với các dãy đo thông dụng từ 0-4 bar , 0-6 bar , 0-10 bar , 0-16 bar . Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và chọn loại cam bien do ap suat khi nen phù hợp . Chúng tôi bảo hành cảm biến áp suất khí nén 1 năm kể từ ngày sản xuất với chính sách 1 đổi 1 khi bị lỗi của nhà sản xuất . Nguyễn Long Hội Mobi : 0939.266.845 Mail : hoi.nguyen@huphaco.vn www.cambiendoapsuat.vn
 3. Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Pt100 | Hàng có sẵn| Giá rẻ Cảm biến đo nhiệt độ Pt100 là một trong cảm biến đo nhiệt độ được dùng phổ biến nhất trong đo nhiệt độ. Ngoài ra còn nhiều loại cảm biến đo nhiệt độ khác như : Type K , Type J , Type R, Type S, Ni100, Pt1000 … Tuỳ theo môi trường sử dụng , nhiệt độ cần đo mà chúng ta chọn các loại cảm biến đo nhiệt độ cho phù hợp . Hình 1 : Cảm biến đo nhiệt độ Pt100 – Head Mounting TÓM TẮT NỘI DUNG [hide] Các loại cảm biến đo nhiệt độ PT100 thường dùng Chọn cảm biến đo nhiệt độ PT100 cần thông số gì ? Cách kết nối cảm biến nhiệt độ PT100 với PLC Các thương hiệu cảm biến nhiệt độ PT100 trên thị trường hiện nay : Các loại cảm biến đo nhiệt độ PT100 thường dùng Cảm biến đo nhiệt độ Pt100 thường có 02 loại : Head Mounting hay còn gọi là Pt100 dạng củ hành & loại Pt100 cable hay còn gọi là Pt100 dạng dây . Đối với môi trường đo nhiệt độ cao thì thường dùng loại củ hành , còn nhiệt độ thấp thì dùng loại dây . Hình 2 : Cảm biến đo nhiệt độ Pt100 – Cable Cảm biến đo nhiệt độ Pt100 có điện trở là 100 ohm tương ứng với chữ Pt100 tại 0 độ C. Phần lớn cam bien do nhiet do Pt100 đều có 03 dây tuy nhiên có một cảm biến đo nhiệt độ chỉ có 02 dây. Nếu trong lần đầu tiên gặp trường hợp này thì ta sẽ bối rối khi lắp đặt vì các bộ nhận tín hiệu từ Pt100 đều nhận ba dây hoặc bốn dây. Khi gặp trường hợp này hãy đấu dây như sơ đồ dưới dây : Cách lắp đặt Pt100 2 dây – 3 dây – 4 dây Theo sơ đồ trên ta thấy cảm biến đo nhiệt độ Pt100 gần như là một biến trở. Thực tế chính xác là như vậy nhiệt độ khi đo làm thay đổi giá trị điện trở bên trong. Các bộ đọc tín hiệu Pt100 hoăc chuyển đổi tín hiệu Pt100 đều hoạt động trên nguyên tắc thay đổi điện trở. Temperature in oC Pt100 in ohm −50 80.31 -45 82.29 -40 84.27 -35 86.25 -30 88.22 -25 90.19 -20 92.16 -15 94.12 -10 96.09 -5 98.04 0 100.00 5 101.95 10 103.90 15 105.85 20 107.79 25 109.73 30 111.67 35 113.61 40 115.54 45 117.47 50 119.40 …… …. 100 138.50 105 140.39 110 142.29 150 157.31 200 175.84 Chọn cảm biến đo nhiệt độ PT100 cần thông số gì ? Để chọn mua cảm biến đo nhiệt độ Pt100 cần những thông số sau : Loại cảm biến đo nhiệt độ : Head Mounting (củ hành) hay Cable (loại dây) Dãy đo nhiệt độ cần đo là bao nhiêu độ C ? Dãy đo nhiệt độ thực tế đang dùng các bạn nhé. Chiều dài que đo là bao nhiêu mm ? Đường kính que đo là bao nhiêu mm ? Thông thường đường kính que đo có các tiêu chuẩn sau : phi 4mm, 6mm, 8mm, 10mm Kết nối kiểu nào ? Kết nối có ren hệ inch, hệ mét. Và không ren đối với loại PT100 dây Cách kết nối cảm biến nhiệt độ PT100 với PLC Để kết nối cảm biến nhiệt độ với PLC; thì phải sử dụng bộ chuyển đổi tín hiệu hoặc mua thêm Modun cảm biến nhiệt độ cho PLC. Do chi phí mua thêm Modun cho PLC khá đắt đỏ và phải mở rộng không gian PLC. Nên phương pháp dùng bộ chuyển đổi tín hiệu thường được dùng nhất. Cách chọn bộ chuyển đổi tín hiệu phải dựa vào cấu tạo của cảm biến nhiệt độ là loại củ hành hay loại dây. Và điều quan trọng nữa là PLC của bạn nhận được tín hiệu nào ? 4-20mA, hay 0-10v, 0-5v ? Hình 3 : Bộ chuyển đổi tín hiệu T120 Đối với cảm biến nhiệt độ PT100 loại củ hành thì thường dùng bộ chuyển đổi tín hiệu dạng tròn gắn trực tiếp trên đầu củ hành, truyền tín hiệu về PLC hoặc bộ hiển thị. Hình 2 : Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ K109PT Đối với các loại cảm biến nhiệt độ PT100 loại dây. Hoặc tín hiệu nhận của PLC là các tín hiệu : 0-10v, 0-5v,…Thì bắt buộc phải dùng bộ chuyển đổi tín hiệu loại gắn tủ điện. Các thương hiệu cảm biến nhiệt độ PT100 trên thị trường hiện nay : Đa số các loại cảm biến đo nhiệt độ loại PT100; được dùng trong các nhà máy hiện này có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan,…Do giá thành rất rẻ từ vài chục ngàn đến vài trăm nghìn cho 1 cảm biến mà thôi. Hầu hết các loại cảm biến trên được nhập. Và phân phối gắn nhãn hiệu riêng cho thị trường Việt Nam; không có tên trong danh mục thương hiệu có thể tra mã CODE trên google. Một số nhà máy lớn có thương hiệu như : Vinamilk, Tôn Hoa Sen, và các nhà máy Xi măng, nhiệt điện,…Thì các nhà máy này họ chuyên dùng cảm biến nhiệt độ PT100;của các hãng sản đến từ châu Âu như : ABB, Siemens , Termotech – Italy, Georgin – Pháp,…Đối với các dòng cảm biến nhiệt độ hàng châu Âu các bạn có thể tra mã CODE của sản phẩm trên Google để biết xuất xứ và thông số kỹ thuật của sản phẩm. Hy vọng với bài chia sẻ về cảm biến đo nhiệt độ PT100 mong rằng sẽ giúp ích cho mọi người trong công việc cũng như trong nghiên cứu tìm hiểu . Nếu như bài viết của mình có sai sót xin mọi người comment bên dưới để chia sẻ kiến thức . Nguyễn Long Hội Mobi : 0939.266.845 Mail : hoi.nguyen@huphaco.vn Web : www.cambiendoapsuat.vn
 4. Cảm Biến Áp Suất Giá Rẻ yeezy boost 350adidas yeezy boost 350 2015adidas yeezy boost 350 release dateyeezy boost 350buy yeezysaddidas yeezy boonsadst 350 womeidas yeezy boost 350 kanye westadidas yeezy boost 350yeost 350adidas yeezy boost 350 whiteadidas yeezy boost 350adidas yeezy boost 350 black whiteadidas yeezy boost 3ezy bo50 oidas yezy boost 350 for saleadidas yeezy boost 350 womensadidas yeezy boost 350adidas yeezy boost 350 priceaxford tanadidas yeezy boost 750 for saleadidas yeezy boost 750 for sale Cách nay 10 năm trước để tìm một nhà cung cấp cảm biến áp suất thì đó là điều khá khó khăn tại thời điểm đó vì rất ít nhà cung cấp cảm biến áp suất . Ngày nay thì hầu hết các hãng cảm biến áp suất nổi tiếng trên thế giới đều có mặt tại Việt Nam . Chính vì điều này mà người mua cần tìm cảm biến áp suất giá rẻ nhưng có xuất xứ Châu Âu hoặc G7 . Cảm biến áp suất giá rẻ BD Sensors của Đức Chúng tôi may mắn là đại diện của hãng BD Sensors của Đức tại Việt Nam với hơn 100 sản phẩm khác nhau. Trong đó có cảm biến áp suất giá rẻ Model 30.600G dùng trong mọi môi trường như : nước, không khí, thuỷ lực, khí nén… Thông số kỹ thuật của cảm biến áp suất giá rẻ 30.600G – Thân cảm biến làm bằng vật liệu Inox 316L – Màng cảm biến làm bằng Ceramics AL2O3 96% – Tín hiệu ngõ ra : 4-20mA , 0-10V , 0.5 -4.5V – Kết nối tiêu chuẩn : G1/4 hoặc NPT 1/4″ – Nhiệt độ làm việc -25 … 125 ºC – Sai số 1% trên dãy đo – Thời gian đáp ứng <10ms Hiện tại chúng tôi đang có sẵn các dãy đo áp suất : 0-1.6 bar, 0-2.5 bar, 0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar ,0-25 bar, 0-40 bar, 0-60 bar, 0-100 bar, 0-160 bar, 0-250 bar . Với xuất xứ từ Đức nổi tiếng trên thế giới giá cực tốt so với hàng Huba control , Keller , Tecsis , Sensys … Hy vọng mọi người có thêm một sự lựa chọn về cam bien ap suat gia re nhưng có chất lượng từ Đức . Nguyễn Long Hội Mobi : 0939.266.845 Mail : hoi.nguyen@huphaco.vn Web : www.cambiendoapsuat.vn https://cambiendoapsuat.vn/cam-bien-ap-suat-nuoc/
 5. CT dòng analog 4-20mA | T201- Seneca| Có sẵn | CT dòng analog 4-20mA. Biến dòng analog 4-20mA. Thông thường ở các nhà máy, xí nghiệp muốn đưa tín hiệu dòng 5…40A sang thì phải qua bộ chuyển đổi từ CT dòng ra 4-20mA đưa về PLC. Hãng Seneca – Italy luôn cải tiến các thiết bị trong nghành công nghiệp, với tiêu chí thuận tiện và đa chức năng. Ở bài viết này tôi xin giới thiệu CT dòng 5…40A ra 4-20mA vừa là CT dòng vừa là bộ chuyển đổi từ 5…40A sang 4-20mA. Áp dụng cho điện áp AC và DC Hình CT dòng Analog 4-20mA T201 (AC) Thông số kỹ thuật CT dòng Analog 4-20mA T201 Seneca Nguồn cấp : 5…28Vdc Cách ly chống nhiễu tại 3kVdc Chịu được dây trần 300V CAT III – 600V CAT III Cấp bảo vệ IP20 Thời gian đáp ứng 100 ms không có lọc tín hiệu và 2.5 s khi có lọc tín hiệu Sai số : 0.2% Độ trôi tại < 150ppm/K Cài đặt bằng DIP Switch Nhiệt độ làm việc tốt nhất từ -20 … 65 ºC Nhiệt độ lưu trữ -40 … 85 ºC Độ ẩm 10 … 90% Kích thướt dây dẫn qua biến dòng analog 4-20mA lớn nhất 12.5 mm Kích thướt : 54 x 41 x 30 mm Lắp đặt trên DIN rail Trọng lượng 50g Dãy đo cài đặt : 5A , 10A , 15A , 20A , 25A , 30A , 35A , 40A Dòng chịu định mức tối đa : 800A Tần số quét : 20 … 1000 Hz Ngõ ra : 4-20mA ( 2 wire ) hoặc 0-10v Max load < 5000 ohm @ 100Vdc Hình bảng Calip bằng Dip – Swiches của CT dòng analog 4-20mA T201 Seneca Ứng dụng của CT dòng Analog 4-20mA được để theo dõi công suất của thiết bị thông qua PLC. Ngoài ra còn còn một số ứng dụng khác như theo dõi công suất của các tấm pin năng lượng mặt trời. Hình ứng dụng CT dòng Analog 4-20mA T201DC – Seneca Biến dòng 0-100A, 0-150A, 0-300A ngõ ra 4-20mA hoặc 0-10v Đối với các trường hợp dùng động cơ điện công suất lớn. Dòng từ động cơ từ 50A, 100A, 150A, 300A trở xuống thì chúng ta dùng biến dòng trực tiếp được các bạn nhé. Ứng dụng biến dòng 300A ra 4-20mA, 0-10v Đối với các dòng lớn hơn 300A thì phải dùng biến dòng sơ cấp chuyển đổi về dạng dòng 0-5A hoặc 0-10A. Sau đó dùng bộ chuyển đổi 0-5A (0-10A) sang 4-20mA, 0-10V truyền về PLC điều khiển động cơ. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi. Khi có nhu cầu mua thiết bị kỹ thuật : bộ chuyển đổi tín hiệu, cảm biến áp suất, nhiệt độ,…Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn. Mọi chi tiết xin liên hệ: Nhân viên kỹ thật & SEO Nguyễn Long Hội Mobi: 0939.266.845 Email: hoi.nguyen@huphaco.vn Web: cambiendoapsuat.vn
 6. Đầu dò nhiệt độ PT100 3 dây Đầu dò nhiệt độ PT100 3 dây. Cảm biến đo nhiệt độ PT100 loại 2 dây, 3 dây, 4 dây. Đầu dò nhiệt độ loại PT100 2 dây, 3 dây, 4 dây. Cảm biến đo nhiệt độ PT100 được dùng để đo nhiệt độ ở một số khu vực nhiệt độ từ : -80 đến +600 độ C. Ở khu vực nhiệt độ từ +550 độ C đến +1100 độ C thì nên dùng Can nhiệt K. Hình đầu dò nhiệt độ PT100 3 dây (loại củ hành) một hãng đến từ Ý Thông số kỹ thuật cơ bản của đầu dò nhiệt độ PT100 3 dây Cảm biến loại nào? PT100 đơn hay PT100 đôi Dãy đo nhiệt độ là bao nhiêu? Cảm biến PT100 mấy dây : 2 dây, 3 dây, 4 dây Đường kính que đo : phi 6, phi 8, phi 10, phi 12 Độ dài que đo : 50mm ; 100mm ; 200mm ; hoặc đặt hàng theo yêu cầu Kết nối Ren loại nào? G1/2 ; G1/4 ; G3/4 ; G3/8 Vỏ cảm biến : AISI 304 hoặc AISI 316L Ứng dụng của đầu dò nhiệt độ PT100 : với cấu tạo vỏ cảm biến được làm từ Inox AISI304 hoặc AISI 316L ko gỉ thì cảm biến đo được trong môi trường hóa chất, axít,…đủ tiêu chuẩn trong thực phẩm, dược phẩm, nhà máy bia,… Hình đầu dò nhiệt độ PT100 3 dây (loại dây) Đầu dò nhiệt độ P100 3 dây (loại dây) thường được sử dụng ở những khu vực mà tiết diện cần đo tương đối ngắn như đo nhiệt độ nước làm mát trên đường ống, đo nhiệt độ đầu khuôn, cảo… Để chuyển đổi tín hiệu từ đầu dò nhiệt độ PT100 về PLC xử lý tín hiệu thì cần dùng đến bộ chuyển đổi T120 gắn trên đầu của củ hành hoặc bộ chuyển đổi K120RTD (ko cách ly, chống nhiễu) hoặc dùng bộ chuyển đổi K121 có cách ly tín hiệu. Với một vài chia sẻ thông tin về đầu dò đo nhiệt độ. Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua mà commen bên dưới giúp tôi nhé. Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Long Hội Mobi: 0939.266.845 Email: hoi.nguyen@huphaco.vn Web: cambiendoapsuat.vn,thietbikythuat.com.vn
 7. Chuyển đổi tín hiệu từ PT100 sang 0-10v Bộ chuyển đổi tín hiệu từ PT100 sang 0-10v. Chuyển đổi tín hiệu từ cảm biến PT100 thành tín hiệu 0-10v. Chuyen doi tin hieu tu cam bien PT100 thanh tin hieu 0-10v. Hiện nay, việc sử dụng cảm biến đo nhiệt độ PT100. Trong các nhà máy xí nghiệp rất phổ biến. Nhưng thường thì tín hiệu ra từ bộ chuyển đổi tín hiệu gắn trên đầu cảm biến hay gắn trong tủ điện cách ly vẫn cho ra tín hiệu 4-20mA về PLC. Một số yêu cầu tín hiệu ra 0-10v thì bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PT100 không đáp ứng được. Vì thế hôm nay tôi xin giới thiệu bộ chuyển đổi tín hiệu gắn trong tủ điện tín hiệu ra 0-10v hoặc 4-20mA từ cảm biến PT100. TÓM TẮT NỘI DUNG [hide] Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi tín hiệu từ PT100 sang 0-10v như sau: Mỗi bộ chuyển đổi tín hiệu từ PT100 sang 0-10v chỉ dùng cho một cảm biến nhiệt độ Mua bộ chuyển đổi tín hiệu từ PT100 sang 0-10v ở đâu? Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi tín hiệu từ PT100 sang 0-10v như sau: Nguồn cấp cho bộ chuyển đổi Z109reg2-1 : 19-40Vdc ; 19-28Vac Tín hiệu ngõ vào từ cảm biến đo nhiệt độ PT100 hoặc cảm biến nhiệt khác như can K,… Tín hiệu ngõ ra : 1 Replay SPDT, tín hiệu Analog 4-20mA hoặc 0-10v Calip bằng phần mềm ngõ ra dễ dàng tùy vào yêu cầu sử dụng. Mỗi bộ chuyển đổi tín hiệu từ PT100 sang 0-10v chỉ dùng cho một cảm biến nhiệt độ Các bộ chuyển đổi tín hiệu của SENECA thì kết nối dễ dàng với máy tính và smartphone Android. Mua bộ chuyển đổi tín hiệu từ PT100 sang 0-10v ở đâu? Cty TNHH Tự Động Hưng Phát làm đại diện của hãng SENECA-Italy chuyên phân phối các bộ chuyển đổi tín hiệu với giá cạnh tranh trên thị trường, hàng hóa theo tiêu chuẩn Châu Âu các bạn yên tâm nhé. Cám ơn các bạn đã xem bài viết này. Cty TNHH Tự Động Hưng Phát cung cấp thiết bị kỹ thuật với giá cạnh tranh trên thị trường, nhân viên cty có thể trực tiếp xuống nhà máy khảo sát hoặc lắp đặt thiết bị. Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Long Hội Mobi: 0939.266.845 Email: hoi.nguyen@huphaco.vn Web: cambiendoapsuat.vn