• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

dtbngoc97

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  18
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About dtbngoc97

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Như chúng ta đã biết, phần lớn, nhà phố thường được xây dựng theo hình ống. Cho nên, khi nhìn vào, nó luôn tạo cho chúng ta cảm giác chật hẹp, bí bách. Đó là lý do mọi người luôn tìm cách thiết kế nội thất bên trong nhà thật hợp lý. Vì việc bố trí nội thất đúng cách sẽ đem lại không gian thoáng mát, tránh sự eo hẹp. Vậy theo bạn, nên thiết kế nội thất nhà phố như thế nào để không gian rộng rãi hơn? Hãy cùng Công ty thiết kế Gemdecor đến với bài viết sau nhé! Cách thiết kế nội thất nhà phố gây ấn tượng nhất hiện nay Nếu bạn đang muốn lựa chọn, sắp xếp nội thất cho ngôi nhà phố thân yêu của mình, hãy theo dõi bài viết này. Bạn sẽ biết những điều cần chú ý khi thiết kế nội thất. Đặc biệt là nắm được cách bố trí phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn,... Vì vậy, hãy dành chút thời gian và cùng chúng tôi đi tìm hiểu nhé! Những điều cần biết trước khi thiết kế nội thất nhà phố Như chúng ta đã biết, nhà phố là những ngôi nhà nằm ở nơi đô thị phát triển, tấp nập, đông đúc. Và để mua được nhà hay đất ở phố, chúng ta cần phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Đặc biệt là đối với nhà ngoài mặt đường thì càng đắt đỏ hơn. Đó cũng chính là lý do mà người ta thường xây dựng nhà phố theo dạng hình ống. Vì nhà ống sẽ tốn ít diện tích mặt đường hơn. Do nhà hình ống nên hầu hết, nhà phố thường khá eo hẹp về chiều rộng, tạo nên cảm giác bí bách. Thế nhưng, việc thiết kế nội thất nhà phố tại tphcm sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, khi bố trí nội thất, chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau: Lựa chọn nội thất đơn giản, tránh các chi tiết rườm rà Chất liệu nội thất thân thiện với môi trường. Chẳng hạn tủ, kệ, giường, cửa, bàn, ghế,... làm bằng gỗ. Hơn nữa, gỗ cũng làm cho ngôi nhà cảm giác đang trọng, quý phái. Dàn nội thất nên có sự tương phản để tạo nên điểm nhấn cho ngôi nhà. Sự tương phản trong nội thất nhà phố Kết hợp với những chất liệu, vật liệu mới để tôn lên sự phong phú, sang trọng. Lựa chọn màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã nhưng lại luôn thu hút được ánh nhìn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn.
 2. Hiện nay, trong thiết kế nội thất nhà ở, trần thạch cao đang trở nên phổ biến và trở thành một xu hướng. Bởi những công năng như cách nhiệt, cách âm, trang trí nhà cửa, chống ẩm… Đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình bạn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về trần thạch cao nhé để biết lý do tại sao chúng lại được ưa chuộng như vậy. Đặc điểm nổi bật và công dụng của trần thạch cao Đặc điểm nổi bật Có trọng lượng cực nhẹ: trần thạch cao có trọng lượng nhẹ gấp 7 - 10 lần so với những vật liệu xây dựng khác giúp giảm tải trọng công trình. Tính linh hoạt: dễ tháo rời, thuận tiện cho việc di chuyển. Thi công dễ dàng: sau khi đã có hệ thống khung xương hoàn chỉnh, chỉ cần tiến hành lắp các tấm thạch cao và khung xương là có ngay trần thạch cao. Chất liệu thân thiện với môi trường. Diện tích lớn giúp thi công nhanh chóng: mỗi tấm có kích thước trung bình 1220 x 2440mm, nên thời gian hoàn thành một tấm trần thạch cao tiết kiệm nhiều so với những loại trần khác. Đa dạng về mẫu mã, hoa văn. Có thể trang trí phòng khách, trang trí phòng ngủ đẹp, phòng bếp… Có độ bền và tuổi thọ cực cao. Công dụng Cách âm: Yếu tố cách âm hiện nay đang được rất chú trọng ở mọi ngôi nhà như nhà mái thái, căn hộ chung cư hay nhà phố. Trần thạch cao có thể đạt hiệu quả cách âm lên đến 58dB, tốt hơn gấp 2-3 lần so với gạch truyền thống. Chống nóng, giảm nhiệt: Với lớp bông thủy tinh có giấy bạc có thể giảm đến 8 độ C, làm giảm nhiệt năng hao phí của các thiết bị làm mát, giúp tiết kiệm chi phí điện cho gia đình. Chống ẩm: bạn sẽ không phải lo mỗi khi trời mưa hay ẩm ướt, bên trong nhà bạn sợ bị ẩm mốc bởi tính năng chống ẩm cực cao của trần thạch cao. Trang trí: Bởi màu sắc, kiểu dáng và hoa văn đa dạng nên trần thạch cao có tính nghệ thuật vô cùng cao. Với đặc tính dễ cắt xén, uốn cong và tạo khối nên dễ dàng tạo ra những kiểu dáng đa dạng phù hợp với gu thẩm mỹ của mỗi người. Trên đây là một số thông tin về trần thạch cao mà bạn chưa biết. Hy vọng sẽ giúp bạn có một ngôi nhà thật đẹp với trần thạch cao nhé.
 3. Hiện nay, nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi là nhu cầu thiết yếu của mọi người. ⅓ thời gian họ sẽ dành thời gian và nghỉ ngơi trên những chiếc giường êm ái của mình. Thiết kế phòng ngủ master là một phương án đang trở nên phổ biến. Vậy phòng ngủ master là gì? Hãy cùng đọc ngay bài viết sau đây. Khái niệm Phòng ngủ master là phòng ngủ chính của ngôi nhà và có diện tích rộng nhất so với những phòng ngủ còn lại. Được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi cho thành viên trong gia đình. Vì thế nên rất được chú trọng trong khâu thiết kế nội thất thông minh và được ưu tiên có view đẹp nhất trong cả ngôi nhà. Thông thường một phòng ngủ master được xem là lý tưởng nhất sẽ bao gồm những không gian như góc thư giãn, góc xem ti vi, giường ngủ, tủ đồ, phòng thay đồ… Tùy vào sở thích và nhu cầu sử dụng mà đồ nội thất sẽ được trang trí sao cho phù hợp nhất. Ngoài ra, chất liệu, ánh sáng và vật dụng trang trí phòng ngủ vô cùng quan trọng. Phòng ngủ master có thể xuất hiện ở hầu hết mọi ngôi nhà có diện tích tương đối rộng như căn hộ chung cư, nhà mái thái cấp 4 dạng biệt thự… Những quy chuẩn thiết kế phòng ngủ master Phòng ngủ master không giống như những phòng ngủ khác nên không cần phải theo một quy chuẩn thiết kế nào cả. Hơn 90% phòng ngủ master hiện nay đều được thiết kế theo diện tích của căn phòng và sở thích của gia chủ. Đặc biệt, mặc dù phòng ngủ master không theo quy chuẩn nào nhưng bắt buộc phải có 2 vật dụng thiết yếu là giường ngủ và tủ quần áo. Trên đây là khái niệm và quy chuẩn của phòng ngủ master. Hy vọng sẽ đem đến những thông tin bổ ích cho bạn.
 4. Hiện nay, trong thiết kế nội thất nhà phố, nhà mái thái đang được xây dựng phổ biến bởi giá thành xây dựng và chức năng, tiện nghi của nó. Vậy nhà mái thái có những ưu điểm gì mà lại được mọi người ưa chuộng như vậy. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Công năng Những mẫu nhà mái thái luôn có tính năng tản nhiệt chống nóng cực tốt. Bởi thiết kế có độ dốc mái vừa phải, khi mưa nước sẽ nhanh rơi xuống hơn và không bị xảy ra tình trạng ứ đọng nước trên mái nhà. Điều này sẽ giúp bảo vệ mái thái không bị ngấm nước. Đa dạng về mẫu mã thiết kế Nhà mái thái có 3 loại đặc trưng và được dùng phổ biến: mẫu nhà cấp 4 mái thái, nhà mái thái 2, 3, 4 tầng và nhà mái thái biệt thự cao cấp. Đặc điểm chung của những mẫu nhà này đều có nhiều kiểu dáng khác nhau và đều có thể đáp ứng được với các công trình kiến trúc khác nhau với những chất liệu khác nhau. Đặc biệt, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng. Bởi tính đa dạng mẫu mã nên bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn để xây dựng mẫu nhà đẹp cho gia đình của mình. Có tính thẩm mỹ cao Mẫu nhà mái thái có tính thẩm mỹ cực cao và có kiểu thiết kế đẹp mắt nên được nhiều người lựa chọn và yêu thích. Những kiến trúc nhà mái thái nhà giúp tôn lên được vẻ đẹp thanh thoát và cao ráo, giúp cho các chủ nhà dễ thu hút ánh nhìn của khách đến chơi. Trên đây là một số ưu điểm của nhà mái thái. Hy vọng bạn sẽ có thể có quyết định và có một ngôi nhà đẹp cho gia đình của bạn.
 5. Một căn phòng toàn màu hồng trong một căn nhà mái thái cấp 4 sẽ đem đến sự nhẹ nhàng và đơn giản. Nếu bạn không muốn sự đơn giản, bạn có thể kết hợp màu hồng vói những màu sắc khác để giúp tô điểm thêm cho sắc màu của căn phòng. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn những màu sắc kết hợp với màu hồng nhé. Màu hồng - màu xanh nước biển Hai tone màu có đặc điểm chung đó chính là sự nhẹ nhàng. Nhưng hai màu sắc này là sự đối nghịch với nhau. Nhưng không vì thế mà sự kết hợp của hai màu này trở nên tệ mà hoàn toàn ngược lại. 2 màu sắc này kết hợp với nhau đem đến sự hài hòa và cực kì tinh tế. Nếu biết kết hợp với tỷ lệ chuẩn thì phòng bé sẽ trở nên cực kì tuyệt vời. Màu hồng - màu xanh lá cây Sẽ thật tuyệt nếu bạn biết cách kết hợp giữa màu hồng và màu xanh lá cây. Những họa tiết hoa văn màu xanh lá cây nổi bật trong căn phòng màu hồng của bé sẽ giống như mang lại một bức tranh trong căn phòng ngủ của bé. Màu hồng - màu trắng Đây là hai tone màu được sử dụng phổ biến khi trang trí phòng ngủ cho bé. Sự kết hợp này sẽ được trường tồn mãi mãi và không bị lỗi thời. Một màu là thể hiện cho sự nữ tính và một màu thể hiện cho sự dịu dàng, nhẹ nhàng. Sự kết hợp của hai màu này sẽ giúp căn phòng trở nên ngọt ngào và dễ thương hơn. Một căn phòng màu hồng kết hợp với trần nhà màu trắng sẽ đem lại sự thích thú cho bé hơn. Trên đây là 3 cách kết hợp màu sắc cho phòng ngủ màu hồng cho bé, hy vọng bạn sẽ có cách kết hợp thật phù hợp và đẹp cho con của bạn.
 6. Đối với những ngôi nhà hay phòng bếp có diện tích nhỏ, việc trang trí và bố trí nội thất là một điều khá khó khăn. Vì vừa phải có đủ nhu cầu sử dụng và vừa phải tiết kiệm diện tích. Bàn ăn thông minh là một sự lựa chọn hoàn hảo. Trước khi sử dụng chọn mua bàn ăn thông minh bạn cần biết ưu nhược điểm của chúng sau đây. Nếu bạn muốn biết thêm về nhà cấp 4 hãy xem qua https://nhacuatrangtri.wordpress.com/2019/09/09/hop-dong-thi-cong-xay-dung-nha-cap-4/ để biết về hợp đồng xây dựng nhà cấp 4 Ưu điểm Tiết kiệm chi phí rất nhiều trong việc sắm sửa các đồ nội thất khác. Bàn ăn thông minh với thiết kế nhỏ gọn, với nhiều công dụng và tính năng như làm bàn ăn, tủ đựng đồ hoặc kệ trang trí. Khi sử dụng xong, bạn có thể xếp và đặt bàn ăn thông minh vào một góc. Việc này sẽ giúp tiết kiệm tối đa không gian cho ngôi nhà của bạn. Bàn ăn thông minh có mẫu mã và kiểu dáng rất đa dạng, màu sắc phù hơp cho mọi không gian và phong cách thiết kế của ngôi nhà. Chất liệu của mẫu bàn ăn cũng khá đa dạng, từ gỗ tự nhiên đến gỗ công nghiệp Tùy vào kinh phí mà bạn có thể lựa chọn chất liệu phù hơp. Nhược điểm Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, bàn ăn thông minh cũng bao gồm một số nhược điểm sau: Vì có nhiều công dụng và tính năng được tích hợp trong một nên sẽ làm mất đi vẻ tự nhiên vốn có của bàn ăn thông minh. Do có kết cấu cơ học để dễ dàng biến đổi linh hoạt nhiều chức năng nên khả năng chịu lực của loại bàn này sẽ không cao so với bàn ăn bình thường. Việc thay đổi kiểu dáng bàn ăn để phù hợp với chức năng sẽ làm mất khá nhiều thời gian. Bạn có thể áp dụng những mẫu trên vào nhà cấp 4 mái thái của bạn Trên đây là một số ưu nhược điểm của bàn ăn thông minh. Chúc bạn sẽ đưa ra quyết định của mình.
 7. Màu sắc là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc giúp giải tỏa căng thẳng, tâm trạng. Bạn có biết vì sao mà các nhà hàng, cửa hàng thường sử dụng những màu sắc tươi sáng. Hay các thương hiệu thời trang nữ thường sử dụng tone màu hồng. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu cho bạn một số màu nội thất giúp cải thiện tâm trạng cho bạn nhanh nhất. Tím truyền thống Đây là màu sắc nội thất giúp gợi lên sự sáng tạo, truyền thống. Nếu bạn muốn đem đến sự mộng mơ, thơ mộng, bạn có thể chọn màu tím có tone màu sáng. Nếu muốn căn phòng mình trở nên sang trọng, bạn có thể chọn tone màu cà tím. Xanh lá cây Đây là màu của thiên nhiên, sẽ giúp bạn được thư giãn sau mỗi ngày làm việc vất vả, căng thẳng. Trong nhiều nền văn hóa, màu xanh lá cây cũng gắn liền với sự giàu có, tăng trưởng và khiến nhiều người liên tưởng đến một triển vọng tích cực. Màu cam tươi tắn Đây là màu sắc mang lại cảm giác hứng khởi và vui tươi. Mặc dù màu này cho cảm giác tích cực và thân thiện, nhưng không nên sử dụng quá nhiều, có thể lấn át các màu sắc khác trong phòng. Vì thế chỉ nên sử dụng cho những món đồ nội thất như bàn ghế uống trà, vách ngăn phòng… Màu vàng rạng rỡ Đây là màu sắc tươi sáng, thể hiện hạnh phúc và tràn đầy sức sống. Tượng trưng cho mặt trời, đem đến cảm giác ấm áp và tích cực. Với màu vàng, bạn có thể làm không gian căn phòng trở nên vui vẻ và tràn đầy tinh thần lạc quan. Màu xanh da trời Đây là màu sắc thể hiện sự yên bình, yên tĩnh và tin cậy. Đây là tone màu được dùng rất phổ biến ở hầu hết các văn phòng công ty, spa, thẩm mỹ viện. Màu sắc này tạo ra một tâm trạng thoải mái và yên bình đến lạ. >> Xem thêm: https://nhacuatrangtri.wordpress.com/2019/09/16/3-sai-lam-khi-thiet-ke-noi-that-nha-bep-ai-cung-can-tranh/ https://gemdecor.vn/mau-tran-thach-cao-dep/ Trên đây là 5 màu nội thất sẽ giúp giảm căng thẳng và cải thiện được tâm trạng cho bạn.
 8. Trong thiết kế nội thất nhà ở, trang trí nhà ở phòng khách là trung tâm của ngôi nhà. Vì thế, việc trang trí phòng khách là một việc cực kì quan trọng giúp thể hiện mặt trong của ngôi nhà. Đèn trang trí là phụ kiện không thể thiếu trong việc trang trí phòng khách. Dưới đây https://nhacua.weebly.com/ xin giới thiệu một số kiểu đèn trang trí bạn cần biết. Đèn led dây trang trí hắt trần Nếu bạn muốn tạo điểm nhấn cho trần nhà bạn, bạn có thể sử dụng đèn led dây trang trí hắt trần. Đây là mẫu đèn trang trí hot nhất 2019 vì sự đẹp mắt và tiện lợi của nó. Đèn led âm trần Bên cạnh đèn led hắt trần, bạn có thể sử dụng thêm đèn led âm trần. Khi lắp đặt loại đèn này cho phòng khách, chúng sẽ nhô lên từ trần nhà theo một hình khối được sắp đặt. Đây là một giải pháp thông minh trong thiết kế trang trí phòng khách bởi sự độc đáo và tiết kiệm diện tích. Đèn bàn phòng khách Trang trí phòng khách với đèn bàn là một sự lựa chọn không tối. Bởi sự nhỏ gọn, dễ sắp xếp nên bạn có thể trang trí chúng theo cách bạn muốn. Ngoài ra đèn bàn còn đa dạng về mẫu mã hơn những loại đèn khác. Đèn treo tường Đây là loại đèn hữu dụng cho việc làm nổi bật, chiếu sáng một khoảng không gian nhất định. Ngoài ra chúng còn có tác dụng hỗ trợ chiếu sáng cho đèn trần, đèn chùm.. Đèn chùm Đây là loại đèn không thể bỏ qua trong danh sách những kiểu đèn đẹp nhất năm 2019. Loại đèn này có lịch sử lâu đời, được các nhà sản xuất liên tục phát triển mẫu mã, kiểu dáng cho phù hợp với xu hướng hiện nay. Xem thêm: https://nhacuatrangtri.blogspot.com/2019/08/trang-tri-nha-bep-moi-nhat-2019.html Trên đây là một số mẫu đèn trang trí cho phòng khách thông dụng nhất 2019. Hy vọng bạn sẽ lựa chọn được những mẫu đèn ngủ phù hợp nhất.
 9. Vách ngăn phòng ngủ hiện tương đối phổ biến ở mọi ngôi nhà hiện nay. Bên cạnh tác dụng giúp trang trí phòng ngủ của bạn trở nên đẹp và sang trọng hơn. Vách ngăn còn giúp cho bạn có một không gian riêng tư. Vì thế, bạn đang kiếm một vách ngăn cho phòng ngủ của bạn nhưng không biết nên chọn loại chất liệu nào. https://nhacua.weebly.com/ xin giới thiệu cho bạn những chất liệu làm vách ngăn phòng ngủ. Vách ngăn phòng ngủ làm bằng thạch cao Chúng tôi khuyên bạn nên chọn loại chất liệu này để làm vách ngăn cho phòng ngủ của mình. Thạch cao thường được sử dụng để làm mẫu trần thạch cao, ốp tường, làm vách ngăn… Bởi những ưu điểm của chúng như bền bỉ, giúp căn phòng trở nên đầy màu sắc và sang trọng. Đây là loại chất liệu được nhiều chuyên gia đánh giá rất cao. Nếu được sản xuất và được sử dụng thi công đúng cách, lớp phủ thạch cao sẽ tạo ra một cấu trúc tường vô cùng mạnh mẽ và bền bỉ theo thời gian. Đặc biệt, vách ngăn bằng thạch cao còn có khả năng chống va đập cực mạnh trong hầu hết trường hợp. Vách ngăn làm bằng nhựa Vách ngăn nhựa không bền bỉ như những loại vách ngăn khác. Nhưng chúng có một ưu điểm là rất nhẹ, thuận tiện trong việc di chuyển, thi công và giá thành cực rẻ. Ngoài ra chúng có rất nhiều mẫu mã, đa dạng về màu sắc. Bạn có thể thay mới vách ngăn làm bằng nhựa thường xuyên để giúp trang điểm cho căn phòng thêm xinh. Vách ngăn làm bằng kính Đây cũng là một trong những chất liệu vách ngăn rất phổ biến để trang trí phòng ngủ. Nó hiện đang vô cùng được ưa chuộng và năm trong top đầu chất liệu thịnh hành nhất năm 2019. Trên đây là một số chất liệu làm vách ngăn đẹp, hy vọng bạn có được một căn phòng ngủ như ý.
 10. Cầu thang là nơi lưu chuyển dòng năng lượng của cả ngôi nhà. Ngoài ra, cầu thang còn được coi như khúc ruột vì nó liên kết các tầng lại với nhau. Vì thế, khi thiết kế nhà ở, hầu hết mọi người đều quan tâm đến yếu tố phong thủy. Hãy cùng Gemdecor đến với Cách tính bậc cầu thang theo “sinh - lão - bệnh - tử” Tổng quan Cách tính bậc cầu thang theo “sinh - lão - bệnh - tử” hiện đang là vấn đề được khá nhiều người quan tâm. Thiết kế cầu thang ở vị trí phong thủy tố, có số bậc thang phù hợp là những yếu tố cực kỳ quan trọng trong thiết kế ngoại thất và nội thất nhà ở. Có một cầu thang tốt, hợp phong thủy sẽ làm cho dòng năng lượng trong nhà được lưu thông mạnh mẽ từ tầng này qua tầng khác. Đặc biệt là mang lại sự may mắn cho ngôi nhà. Cách tính bậc cầu thang theo “sinh - lão - bệnh - tử” là một trong 2 cách đếm số lượng bậc cầu thang trong phong thủy cổ điển. Cách tính bậc cầu thang theo quy luật “sinh - lão - bệnh - tử” Theo quan niệm của người xưa, cuộc đời con người xoay quanh bốn chữ “sinh - lão - bệnh - tử”. Đây là một vòng tròn khép kín, là vòng tuần hoàn của một số phận con người. Giải mã khái niệm: Từ “sinh” là sự khởi nguồn, sự sinh sôi, nảy nở, sự ra đời. Từ “lão” nói về tuổi già, sức yếu, thoái hóa, suy giảm sức khỏe, kiệt kệ. Từ “bệnh” nói về vấn đề sức khỏe không tốt, mắc nhiều bệnh tật, ốm đau. Từ “tử” nói về sự u ám, chết chóc, kết thúc một đời người. Cách tính bậc cầu thang để tránh “lão, bệnh, tử” Số chu kì: 1 - Số bậc vào cung sinh: 5 Số chu kì: 2 - Số bậc vào cung sinh: 9 Số chu kì: 3 - Số bậc vào cung sinh: 13 Số chu kì: 4 - Số bậc vào cung sinh: 17 Số chu kì: 5 - Số bậc vào cung sinh: 21 Tổng: Số chu kì: N - Số bậc vào cung sinh = 4*N+1 Khi xây dựng nhà ở, người ta luôn thiết kế cho tổng số bậc cầu thang của mỗi tầng là mội của 4 + 1 (tức 4n + 1), để chắc chắn rằng bậc cầu thang luôn rơi vào cung “sinh”. Tổng số bậc được tính từ bậc thứ nhất của tâng đến mặt sàn tiếp theo. Xem thêm: 5 ý tưởng trang trí phòng ngủ Trên đây là cách tính bậc cầu thang theo “sinh - lão - bênh - tử” mà chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn. Hy vọng sẽ đem đến may mắn cho bạn.
 11. Nội thất thông minh đang dần được phổ biến trong gia đinh Việt. Nó góp phần làm cho ngôi nhà của bạn tiết kiệm được diện tích, vừa làm cho ngôi nà trở nên trang trọng và hiện đại. Hãy cùng theo Gemdecor để biết thêm về những đồ nội thất thông minh nhé. Gắn gương ở xung quanh bức tường Với khung gương lớn phủ kín cả bức tường, phòng khách có cảm giác rộng gấp đôi. Phần tường còn lại treo một bức tranh phong cảnh lớn khiến không gian sâu hơn. Tới bữa ăn, chiếc bàn trà được sử dụng làm bàn ăn kết hợp với những chiếc ghế có thể xếp lại gọn gàng. Tối, bạn có thể tháo phần giường xếp xuống, dựa vào ghế sofa và bàn trà. Không gian 3 trong 1 nằm ngay bên cạnh cửa sổ ngập tràn nắng.Phần bếp ăn nằm ở phía đối diện với khu tiếp khách, bàn bếp được xếp đặt gọn gàng. Bạn cũng có thể tận dụng bếp để làm việc, bởi vậy cần phải giữ gìn vệ sinh cho khu nấu nướng. Nhà hẹp nhưng ban công rộng, cửa kính lớn giúp nhà luôn thoáng. Một số kiểu kết hợp Giường tầng kết hợp bàn học. Bàn dài kết hợp bàn đánh bida. Bàn ăn thông minh tích hợp bến từ tiện lợi. Cầu thang tích hợp kệ sách và tủ để tivi. Bàn ăn tích hợp ghế sofa. Dụng cụ nhà bếp (bồn rửa chén, bếp, máy rửa rau, tủ đựng chép đũa, …) xếp gọn trong một chiếc bàn nhỏ với nhiều ngăn kéo. Ghế ngồi biến thành trang treo tường hoàn hảo. Bạn có thể tham khảo https://www.webtretho.com/forum/f112/mot-so-mau-thiet-ke-san-vuon-theo-phong-thuy-dep-nhat-2019-a-2845651/#post37071924 để tham khảo một số mẫu thiết kế sân vườn theo phong thủy đẹp nhát 2019. Còn rất nhiều món đồ nội thất đa năng thông minh khác và bạn cũng có thể tự sáng tạo một món đồ nội thất cho mình hay góp ý cho chúng tôi để đồ nội thất thông minh trở nên hoàn hảo nhất.
 12. Bàn làm việc tại văn phòng chính là nơi chúng ta dành rất nhiều thời gian ở đây, khoảng 8 tiếng mỗi ngày, vì thế nên không gian này cần được chủ nhân quan tâm thiết kế và trang trí thoải mái nhất có thể. Gemdecor xin giới thiệu cho bạn một số cách trang trí bàn làm việc đẹp. Sắp xếp bàn làm việc một cách gọn gàng Vượt trên bất cứ không gian nào, bàn làm việc chính là không gian cần nhất đến sự gọn gàng và ngăn nắp. Việc này sẽ giúp bạn tập trung làm việc, hoàn thành công việc nhanh chóng, tốt hơn. Chắc hẳn sẽ chẳng ai có thể làm việc tốt được nếu xung quanh là một mớ hỗn độn, bừa bộn ngổn ngang các loại giấy bút, tài liệu,… Cách trang trí bàn làm việc văn phòng này cũng rất có ích mỗi khi bạn muốn nhờ bạn đồng nghiệp lấy hộ mình một file tài liệu hay văn bản, giấy tờ. Chính vì lý do đó, dù chiếc bàn làm việc của bạn có lớn hay là nhỏ thì hay luôn cố gắng giữ cho mọi thứ trong tầm mắt của mình. Phân chia rõ ràng các khu chức năng trên bàn Như đã trình bày ở trên, bàn làm việc nếu luôn được giữ trong trạng thái gọn gàng, ngăn nắp, mọi đồ dùng, vật dụng được đặt đúng vị trí, đúng chỗ của nó sẽ giúp chủ nhân không mất nhiều thời gian khi mỗi lần sử dụng lại phải tìm kiếm hay sắp xếp, và cũng không bị lãng phí công sức khi bạn đi tìm bất cứ vật dụng nào khi cần. Tạo một phong cách riêng bằng các vật dụng trang trí bắt mắt Bạn nên biết cách tạo ra những dấu ấn riêng, thể hiện cá tính của mình cho góc làm việc tại văn phòng, công sở bằng những ý tưởng mà bạn thích. Để mỗi khi ngồi vào bàn làm việc, bạn cảm thấy như được sống với sở thích của mình. Bạn có thể tham khảo https://vnraovat.net/rao-vat/5-phong-cach-xu-huong-thiet-ke-phong-khach-cho-nha-cap-4.203629/ để biết thêm về những xu hướng thiết kế phòng khách nhà cấp 4
 13. Bàn làm việc tại văn phòng chính là nơi chúng ta dành rất nhiều thời gian ở đây, khoảng 8 tiếng mỗi ngày, vì thế nên không gian này cần được chủ nhân quan tâm thiết kế và trang trí thoải mái nhất có thể. Gemdecor xin giới thiệu cho bạn một số cách trang trí bàn làm việc đẹp. Sắp xếp bàn làm việc một cách gọn gàng Vượt trên bất cứ không gian nào, bàn làm việc chính là không gian cần nhất đến sự gọn gàng và ngăn nắp. Việc này sẽ giúp bạn tập trung làm việc, hoàn thành công việc nhanh chóng, tốt hơn. Chắc hẳn sẽ chẳng ai có thể làm việc tốt được nếu xung quanh là một mớ hỗn độn, bừa bộn ngổn ngang các loại giấy bút, tài liệu,… Cách trang trí bàn làm việc văn phòng này cũng rất có ích mỗi khi bạn muốn nhờ bạn đồng nghiệp lấy hộ mình một file tài liệu hay văn bản, giấy tờ. Chính vì lý do đó, dù chiếc bàn làm việc của bạn có lớn hay là nhỏ thì hay luôn cố gắng giữ cho mọi thứ trong tầm mắt của mình. Phân chia rõ ràng các khu chức năng trên bàn Như đã trình bày ở trên, bàn làm việc nếu luôn được giữ trong trạng thái gọn gàng, ngăn nắp, mọi đồ dùng, vật dụng được đặt đúng vị trí, đúng chỗ của nó sẽ giúp chủ nhân không mất nhiều thời gian khi mỗi lần sử dụng lại phải tìm kiếm hay sắp xếp, và cũng không bị lãng phí công sức khi bạn đi tìm bất cứ vật dụng nào khi cần. Tạo một phong cách riêng bằng các vật dụng trang trí bắt mắt Bạn nên biết cách tạo ra những dấu ấn riêng, thể hiện cá tính của mình cho góc làm việc tại văn phòng, công sở bằng những ý tưởng mà bạn thích. Để mỗi khi ngồi vào bàn làm việc, bạn cảm thấy như được sống với sở thích của mình. Bạn có thể tham khảo https://vnraovat.net/rao-vat/5-phong-cach-xu-huong-thiet-ke-phong-khach-cho-nha-cap-4.203629/ để biết thêm về những xu hướng thiết kế phòng khách nhà cấp 4
 14. Trong thời đại nền kinh tế phát triển hiện nay kèm theo sự mở cửa giao lưu của nhiều nước trên thế giới con người ngày càng được nâng cao, đặc biệt là người dân Việt Nam. Nhiều lĩnh vực phát triển một cách nhanh chóng phục vụ nhu cầu sống của con người, trong đó việc chú trọng vào nội thất cho nhà ở hay nơi làm việc đang được quan tâm, vì thế mà ngành thiết kế nội thất ngày càng có giá trị. Cùng nghe Gemdecor nói về khái niệm về nội thất bạn thường nhầm lẫn nhé. Chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm NỘI THẤT LÀ GÌ? Có rất nhiều câu trả lời cho khái niệm này, xem câu trả lời nào dưới đây giống câu trả lời của bạn nào. Theo thống kế thì có đến 50% người khi nghe câu hỏi đó trả lời rằng, nội thất là cách bày trí, sắp xếp đồ đạt như bàn ghế, tủ giường,…. Trong các công trình như nhà ở, nhà hàng, văn phòng làm việc. Nói chung nội thất là những đồ đạc được sắp xếp theo cách hợp lý và đẹp mắt bên trong nhà hay nơi làm việc. Có 30% người lại trả lời theo cách dịch thuật từ “ nội thất” theo từ gốc hán với ý nghĩa, “nội” có nghĩa là bên trong, “ thất “ có nghĩa là vật. Vì thế “nội thất” chính là vật bên trong. Nói chung thì nội thất chính là những vật như bàn, ghế, tủ, giường,…. bên trong nhà ở. Một số ít lại trả lời, nội thất chính là những gì có bên trong công trình không chỉ những vật dụng cần thiết để sử dụng như bàn ghế, giường tủ,… mà còn có các vật trang trí như bất tranh, lọ hoa. Bạn có thể tham khảo https://raovat.nhadat.vn/mot-so-cach-trang-tri-phong-280977.html#post280870 để tham khảo một số cách trang trí phòng khách có diện tích nhỏ Tất cả những câu trả lời đó hoàn toàn không chính xác, khái niệm nội thất được định nghĩa như sau: Nội thất là từ chỉ chung về cách bố trí không gian vật dụng bên trong công trình ( bản thân nội thất bao gồm luôn cả không gian). Đơn giản nhưng ai cũng nhầm lẫn đúng không nào?
 15. Xu hướng trang trí ngoại thất phổ biến trong những năm gần đây là chú trọng thiết kế sân vườn. Không chỉ mang đến cho gia chủ không gian sống tuyệt vời mà còn giúp đường tài lộc tốt và phát triển hơn. Gemdecor xin giới thiệu qua cho bạn biết về nguyên tắc thiết kế tiểu cảnh sân vườn. Chọn loại tiểu cảnh Hiện nay có rất nhiều cách thiết kế tiểu cảnh sân vườn. Tùy vào sở thích và nhu cầu thẩm mỹ của mỗi người mà bạn có thể thiết kế sân vườn bạn trở nên đẹp hơn. Bạn có thể lựa chọn tiểu cảnh khô (trên cạn) và tiểu cảnh nước phù hợp với không gian sân vườn đẹp. Trong đó, tiểu cảnh khô thường bao gồm cây, cỏ, hoa, lá,... Tiểu cảnh nước bao gồm dạng động và tĩnh, có chưa yếu tố nước. Tiểu cảnh nước dạng tĩnh ví dụ như hô có mặt nước bình lặng (có thể nuôi cá, thủy sinh). Còn tiểu cảnh nước dạng động, chúng là các vòi nước, thác nước luôn chảy. Tiểu cảnh nước đòi hỏi bỏ nhiều công sức và tiền bạc hơn. Bạn có thể ghé thăm https://rongbay.com/TP-HCM/Nguyen-tac-thiet-ke-cau-thang-hop-phong-thuy-c291-raovat-29144598.html để tham khảo nguyên tắc thiết kế cầu thang. Vị trí tiểu cảnh sân vườn Vị trí đặt tiểu cảnh sân vườn vô cùng quan trọng. Bởi không phải đặt tiểu cảnh ở đâu cũng tốt, vì thế nên cân nhắc đặt cho phù hợp với phong thủy. Vị trí tiểu cảnh có thể đặt ở phía sau hoặc trước ngôi nhà, hoặc hai bên của ngôi nhà, miễn sao có tính thẩm mỹ, thuận tiện nhất cho không gian ngoại thất. Bố cục cân bằng Bạn có thể đặt tiểu cảnh theo bố cục cân hoặc bất cân. Nhưng nên ưu tiên về mặt cân bằng và đối xứng vì sẽ đem lại sự thẩm mỹ, hài hòa cho người xem. Hiện nay, với sự phát triển và biến động của ngành kiến trúc, bố cục bất đối xứng cũng đang dần phát triển mang đến sự phá cách và ấn tượng với mọi người.