• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

dtbngoc97

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  30
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About dtbngoc97

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. quà tết tặng khách hàng 2021 là rất cần thiết Mỗi dịp tết đến để giúp tri ân với khách hàng. Nhưng không cần phải Vì thế nên mà doanh nghiệp tự chọn đại 1 món mua quà tết tặng khách hàng nào ấy. Cần chú ý tới Một số chú ý bạn cần nên biết sau lúc quà tết tặng khách hàng. Cần biết các nhóm đối tượng khách hàng khi tậu quà tết biếu khách hàng Lưu ý trước nhất đấy chính là đối tượng khách hàng, không phải người mua nào cũng giống nhau mà hầu như ai cũng đều có nhu cầu và địa vị khác nhau. các tổ chức ko nên tặng quà tết chung chung cho với để phù hợp có ngân sách doanh nghiệp. Mà phải cần Tìm hiểu được thị hiếu của người dùng để sở hữu thể tặng gợi ý quà tết cho khách hàng phù hợp nhất. Người nhận được món quà sẽ cảm thấy rất hài lòng và sở hữu thể sẽ gắn kết, trung thành trong khoảng thời gian dài mang công ty của bạn. phê chuẩn món quà tết tặng khách hàng sở hữu thể truyền tải thông điệp 1 món quà thường nhật ko mang gì hết sẽ làm quý khách chỉ dùng món quà một cách thường nhật, ko để ý kỹ. Vậy một món tặng quà tết cho khách hàng mang sẵn thông điệp mà doanh nghiệp muốn truyền tải sẽ làm cho người dùng để tâm và gây ấn tượng. từ đấy sẽ mang thể giúp truyền tải thông điệp mà tổ chức bạn muốn mang lại cho người nhận duyệt món quà tết khách hàng. Hình thức bên ngoài của quà tết tặng khách hàng cái nhìn trước nhất thường sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ cho quý khách. Vì thế nên việc chú ý đến hình thức, bao so bì bên ngoài của món quà tết ý nghĩa cho khách hàng là vô cùng cần thiết. Đặc thù ví như món quà với giá trị mà bên ngoài luộm thuộm, xấu sẽ khiến người mua không sở hữu cái nhìn cảm tình. ví như như bạn tặng cho người mua một chai rượu đắt tiền, nhưng hộp bên ngoài rách, luộm thuộm, mang vài chỗ bị rách, quý khách sẽ không muốn nhận dù rằng ấy là một món quà sở hữu trị giá. Hình thức quà tết cho khách hàng xấu sẽ làm cho họ cảm nhận ko được coi trọng. thời gian chuẩn bị mua quà tết tặng khách hàng nên sớm có số lượng quà tặng ít thì bạn mang thể đặt trước khoảng 1 tháng. Những với những công ty đặt quà tết khách hàng mang số lượng quà tặng rộng rãi thì lời khuyên mà Công ty quà tặng Đông Bắc đưa ra cho mọi người đó chính là nên đặt trước 2 – 3 tháng. trong khoảng thời kì ấy, vừa với thể tiết kiệm được nhiều ngân sách vì thường đặt đồ xa thời kì tết sẽ tốt hơn so sở hữu đặt gần sát tết. Bên cạnh đó, nếu có trường hợp xảy ra mang thể khắc phục kịp thời được. quà tết cho khách hàng nên tế nhị và đúng lúc Việc tặng quà tết ý nghĩa cho khách hàng ko đúng lúc hoặc trước mặt rộng rãi người có thể khiến cho người nhận món quà trở nên ngại không muốn nhận. Bên cạnh đó, các người xung quanh với thể nghĩ rằng bạn đang khoe và phổ biến người ko thích bạn. Lời khuyên mà Công ty quà tặng Đông Bắc gửi đến bạn ấy chính là nên tuyển lựa đúng chỗ, đúng thời điểm để tặng quà để giúp cho cả hai bên sở hữu thể thoải mái. Trên đây là bài viết của Công ty quà tặng Đông Bắc về những lưu ý khi tặng quà tặng khách hàng dịp tết mà bạn cần phải chú ý. Cảm ơn đã đọc bài viết.
 2. Tết âm lịch là dịp tết lớn nhất hàng năm nên Mỗi dịp tết đến xuân về, các doanh nghiệp sẽ trao các món quà tết cho khách hàng nhằm thay lời tri ân vì đã đồng hành cộng doanh nghiệp suốt thời gian cách đây không lâu. Các món mua quà tết tặng khách hàng dưới đây là các món đem đến ý nghĩa và hết sức độc đáo. Hãy xem ngay bài viết dưới đây nhé. Ly uống bia, uống nước – món quà tết ý nghĩa cho khách hàng ý nghĩa Ly uống bia sẽ cùng là một món quà mà cánh mày râu sẽ rất thích. Vì bia và rượu là thức uống mà hầu như nhà người nào cũng sẽ có vào dịp tết để đón tiếp khách tới chơi nhà. Ly uống nước sẽ được các chị em phụ nữ yêu thích bởi sở hữu thể uống nước ép, sinh tố, nước lọc… 2 loại ly này là món gợi ý quà tết cho khách hàng thiết thực và độc đáo năm 2021. Bạn có thể cho in logo nhãn hàng của tổ chức để giúp tiếp thị nhãn hiệu tới phổ quát các bạn hơn. Lịch tết của đơn vị Lịch tết mang tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại cùng là một món mua quà tết tặng khách hàng không còn xa lạ gì. Không chỉ mang ý nghĩa là tri ân với khách hàng. Mà còn mang ý nghĩa là giúp với thêm và đạt được đa dạng chỉ tiêu mới trong năm mời. Bộ ấm trà sứ - món quà tết cho khách hàng thiết thực 1 bộ ấm trà được đặt trong phòng khách của người mua với in logo thương hiệu đơn vị thì còn gì hoàn hảo hơn. Đây là một món quà tết ý nghĩa cho khách hàng hết sức thiết thực và ý nghĩa đối sở hữu quý khách. Bút bi – món quà tết biếu khách hàng cực ý nghĩa Bút bi cũng là một trong đồ vật không còn xa lạ gì đối mang mỗi người. Đây là vật được chúng ta tiêu dùng hằng ngày. Nhờ thế nên, việc tặng bút bi có in logo đơn vị cũng cũng là một trong bí quyết vừa đem đến tính thiết thực, vừa mang thể marketing được thương hiệu. Bên cạnh đó, tầm giá để tìm bút cũng tốt hơn so mang những món quà khác. Bộ chén bát Bộ chén bát địa cũng là một trong món quà tết ý nghĩa cho khách hàng cực kỳ dễ dàng cho gia đình của Anh chị mà https://quatangdongbac.com/ muốn giời thiệu. Có món quà này, những thành viên trong gia đình sẽ thường xuyên tiêu dùng chén bát sở hữu in hình logo của công ty. Khách đến chơi nhà cũng với thể ăn bằng những trang bị này. Cũng cùng là một bí quyết để quảng bá cho thương hiệu đơn vị. Trên đây là 5 món quà tết tặng khách hàng 2021 mà Quatangdongbac đã đưa đến cho người đọc. Bạn sở hữu thể chọn bất kỳ món quà nào cũng được tùy theo nhu cầu và thị hiếu của khác hàng. Xin chân thành cảm ơn vì đã đọc bài viết.
 3. Thiết kế nội thất văn phòng theo phong cách tối giản hiện nay đang rất được ưa chuộng. Với phong cách này, văn phòng bạn sẽ tạo được rất nhiều ấn tượng khác biết so với những thiết kế khác. Văn phòng với phong cách đơn giản sẽ giúp tinh thần bạn trở nên thoải mái khi làm việc. Hãy cùng www.gemdecor.vn tìm hiểu rõ hơn phong cách này nhé. Vật dụng nội thất Điều đầu tiên Gemdecor muốn giới thiệu cho bạn đó chính là vật dụng nội thất. Một văn phòng theo phong cách tối giản thường sẽ bố trí nội thất thông minh. Các vật dụng luôn được lựa chọn một cách tinh tế và kĩ lưỡng để tạo được sự kết hợp hài hòa. Vật dụng nội thất văn phòng với phong cách tối giản thường có kiểu dáng không quá cách điệu và biến tấu. Màu sắc của những đồ dùng này luôn được tính toán từ trước để phù hợp với màu sắc của cả văn phòng. Không gian nội thất văn phòng Điều thứ 2 mà Gemdecor muốn giới thiệu cho bạn là không gian nội thất. Phong cách tối giản sẽ có không gian thoải mái, thoáng đãng. Phải làm sao cho không gian không bị rườm rà. Ở phong cách này chất liệu và không gian nguyên bản mới chính là yếu tố quyết định đến vẻ đẹp của văn phòng giúp cho thiết kế nội thất văn phòng https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-van-phong/ của bạn trở nên sang trọng và hiện đại hơn. Màu sắc nội thất Những mảng tường màu ghi, trắng hoặc xám sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất trong việc tạo nên một không gian tĩnh lặng. Ngoài ra còn làm nổi bật những chi tiết chủ thể. Vì thế sẽ giúp cho nhân viên của bạn có tinh thần làm việc thoải mái hơn. Ánh sáng nội thất Yếu tố cuối cùng mà Gemdecor muốn giới thiệu chính là ánh sáng. Đây là yếu tốt giúp văn phòng của bạn có sức hút vô cùng mạnh mẽ. Những nguồn sáng nên được lựa chọn như ánh sáng tự nhiên, đèn dây tóc,... Trong đó ánh sáng tự nhiên là một ưu tiên hàng đầu nhằm mang đến một hiệu ứng tốt nhất cho thị giác. Sẽ làm cho không gian làm viêc trở nên thoáng mát hơn. Trên đây là 4 yếu tố trong phong cách thiết kế nội thất văn phòng tối giản. Gemdecor hi vọng sẽ đem lại kiến thức bổ ích cho bạn.
 4. Bạn và gia đình đang có nhu cầu cần tư vấn thiết kế nội thất căn hộ chung cư với mong muốn sở hữu một căn nhà sang trọng, tinh tế và đảm bảo công năng, tiện nghi? Hãy đến với Gemdecor để được các KTS hàng đầu tư vấn thiết kế nội thất chung cư hiện đại, cao cấp, mang tới không gian sống lý tưởng nhất cho gia đình bạn. Lập ngân sách dự toán chi phí đầu tư Để sở hữu một căn hộ đẹp thì cần phải đầu tư tâm huyết, công sức và tiền bạc. Vì vậy trước khi thực hiện công việc thiết kế nội thất căn hộ chung cư, Gemdecor khuyên các bạn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo về việc đầu tư chi phí nội thất cho căn hộ của mình. Dựa vào hiện trạng căn hộ, phong cách thiết kế và vật liệu thi công chúng ta có thể dự đoán được trước chi phí thi công nội thất là bao nhiêu, để từ đó quyết định phương án thiết kế nội thất sao cho hợp lý về thẩm mỹ cũng như giá thành sản phẩm. Ở điều này thì bạn nên tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn, họ sẽ tư vấn cho chúng ta có được những sản phẩm ưng ý nhất từ thiết kế cho đến thi công với chi phí hợp lý. Tìm đơn vị tư vấn thiết kế phù hợp Không phải ai cũng có thể tự mình tính toán, thiết kế và thi công nội thất vì công việc này đòi hỏi kỹ năng và kiến thức chuyên môn cao. Vì thế việc tìm đến một công ty thiết kế nội thất chuyên nghiệp và uy tín là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, nhiều người lại băn khoăn không biết nên lựa chọn đơn vị nào là đáng tin cậy để hợp tác và giao phó toàn bộ ý tưởng của mình. Gemdecor tự hào là công ty đi đầu về mảng thiết kế nội thất chung cư https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-chung-cu , nhà ở, nhà phố... Đến với chúng tôi bạn sẽ hoàn toàn yên tâm. Tham khảo ý kiến các thành viên trong gia đình Bản thiết kế sẽ trở nên hoàn hảo hơn nữa khi có sự góp ý của tất cả các thành viên trong gia đình. Điều này sẽ giúp tổng hợp các nhu cầu và dung hòa các sở thích của mọi người, tạo ra không gian phù hợp nhất cho cả gia đình, để tránh việc không thống nhất ý tưởng trong quá trình thực thi công trình. Tuy nhiên, bạn không nên quá tham lam khi muốn gom tất cả những cái đẹp ở các ngôi nhà khác vào ngôi nhà của bạn, bởi có thể nó sẽ làm cho ngôi nhà bạn trở nên vụn vặt và rối mắt. Hãy trao đổi ý tưởng của mình với nhà thiết kế nội thất, họ sẽ cho bạn những gợi ý, lời tư vấn thiết kế nội thất chung cư tuyệt vời nhất và bạn có thể cần đến chúng để hoàn thiện ý tưởng về căn hộ của mình. Trên đây là 3 điều cần làm khi tư vấn thiết kế nội thất chung cư. Gemdecor chuyên thiết kế nội thất chung cư hi vọng sẽ đem đến thông tin hữu ích cho bạn.
 5. Bạn đang sở hữu một căn hộ chung cư nhỏ nhưng không biết cách để thiết kế nội thất chung cư biến chúng trở nên đẹp hơn. Đừng lo, hãy cùng Gemdecor xem qua 3 phong cách thiết kế nội thất chung cư dưới này nhé, sẽ biến thiết kế nội thất chung cư có diện tích nhỏ trở nên lộng lẫy hơn. Thiết kế nội thất chung cư nhỏ theo phong cách hiện đại: Phong cách đầu tiên Gemdecor muốn giới thiệu cho bạn là phong cách hiện đại. Đây là phong cách khá phổ biến với ưu điểm giúp không gian mở rộng hơn thực tế, sẽ rất hợp lý khi thiết kế nội thất chung cư nhỏ với phong cách này. Đồ nội thất cho phong cách này cũng có thiết kế rất gọn gàng với các đường nét được tinh giảm, tập trung vào thể hiện công năng là chủ yếu. Một ưu điểm nữa của phong cách hiện đại là nó dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác để đem lại cho bạn một thiết kế nội thất chung cư đẹp nhất. Thiết kế nội thất chung cư nhỏ theo phong cách Bắc Âu: Phong cách thứ 2 https://gemdecor.vn muốn giới thiệu cho bạn là phong cách Bắc Âu. Tương tự như phong cách hiện đại, phong cách Bắc Âu là một lựa chọn lý tưởng cho các thiết kế nội thất chung cư nhỏ. Tông màu trắng chủ đạo từ màu nền đến các sản phẩm nội thất sẽ giúp không gian căn hộ bạn sáng hơn, tránh cảm giác ngột ngạt, tối tăm vốn là nhược điểm cố hữu của các căn hộ nhỏ. Đồng thời gam màu trắng còn giúp xóa nhòa giao tuyến giữa các khu vực khiến không gian mở rộng ra ở nhiều phía. Một nhược điểm của phong cách này khi thiết kế nội thất chung cư nhỏ đó là sử dụng gam màu trắng quá nhiều với diện tích hẹp sẽ đem lại cảm giác lạnh lẽo không cần thiết. Có thể khắc phục dễ dàng bằng cách sử dụng nội thất gỗ, hoặc sàn gỗ mang tông màu ấm nguyên thủy. Một tấm thảm da hoặc lông có màu sáng nhẹ cũng là lựa chọn không tồi để đi kèm với phong cách thiết kế này. Thiết kế nội thất chung cư nhỏ theo phong cách tối giản: Phong cách thứ 3 Gemdecor muốn giới thiệu cho bạn là phong cách tối giản. Nhắc đến tối giản là bạn sẽ biết đây là phong cách sinh ra dành cho các căn hộ diện tích nhỏ. Với ưu điểm tận dụng tối đa diện tích không gian sống thông qua việc giảm thiểu những vật dụng nội thất không cần thiết, ưu tiên sử dụng đồ nội thất với thiết kế đơn giản. Nội thất theo phong cách tối giản tập trung chủ yếu vào phát huy tối đa công năng của sản phẩm, ngoài ra kết hợp với các món nội thất thông minh sẽ đảm bảo cho bạn cuộc sống tiện nghi, thoải mái nhất. Trên đây là 3 phong cách phổ biến nhất khi thiết kế nội chung cư https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-chung-cu có diện tích nhỏ. Gemdecor hi vọng sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn
 6. Hiện nay, thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ đang rất được ưa chuộng. Bởi tính tiện nghi của nó. Thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được ưa chuộng nhất chính là phải đơn giản trong thiết kế nhưng đường nét phải tinh tế, nội thất tiện nghi đáp ứng được nhu cầu đa dạng và hưởng thụ cuộc sống cũng như sử dụng gam màu nhẹ nhàng, sáng sủa giúp thư giãn. Cùng Gemdecor đế với cách thiết kế phòng ngủ, phòng thờ và tắm nhé nhé. Thiết kế nội thất đặc sắc cho phòng ngủ trong thiết kế nội thất chung cư Mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu và thư giãn, các vật dụng nội thất làm từ gỗ luôn được ưu tiên lựa chọn sử dụng trong phòng ngủ. Đối với không gian chung cư 3 phòng ngủ, bạn có thể đưa chất liệu gỗ đậm màu đi xuyên suốt trong thiết kế cả 3 phòng, mỗi phòng sẽ thể hiện trong từng món nội thất khác nhau. Đối với phòng ngủ master, bạn có thể dùng kệ tivi làm từ gỗ, sàn gỗ và hệ tủ quần áo lớn với đường chỉ trắng cùng màu sơn tường nổi bật. Nếu bạn e ngại thiết kế phòng ngủ này gây cảm giác sến thì có thể kết hợp với các chi tiết trang trí khác để tiết chế lại. Giường ngủ sang trọng với sự kết hợp gam màu trắng và đen, một bức tranh phong cảnh treo tường đầu giường để tăng thêm phần nghệ thuật. Nếu gia chủ là người yêu thích sự nhẹ nhàng thì một chiếc thảm lót sàn hoa văn lớn nhấn nét cổ điển sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho căn phòng. Trong thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ, phòng ngủ thứ hai có diện tích không lớn lắm thường sẽ được dành cho khách. Vẫn trung thành với chất liệu gỗ tự nhiên trong nội thất, nhưng bạn nên chọn ga giường đơn giản và màu nhẹ nhàng hơn để tạo sự hài hòa vừa phải về màu sắc trong căn phòng. Đối với phòng ngủ dành cho thành viên nhỏ tuổi, bạn nên trang trí tranh ảnh nhiều hơn để tiết chế vẻ to lớn của gỗ và mang lại vẻ trẻ trung hơn cho chủ nhân nhỏ tuổi. Thông thường ga giường sẽ dùng họa tiết theo ý thích của các bé, có thể là thổ cẩm đẹp mắt. Bạn nên đặt giường ngủ cạnh cửa sổ để đem ánh sáng tự nhiên tràn ngập toàn bộ căn phòng. Phòng thờ Thông thường, phòng thờ sẽ được thiết kế ở vị trí cao nhất trong căn nhà. Tuy nhiên đối với các căn hộ chung cư thì rất khó để bố trí được 1 vị trí như thế để làm phòng thờ. Phương án mà các gia chủ chung cư hay lựa chọn là sử dụng 1 phần không gian phòng khách để làm nơi thờ tự với bàn thờ treo tường từ dòng gỗ cao cấp và hiện đại. Phòng tắm Chung cư 3 phòng ngủ thường được thiết kế 1 phòng tắm trong phòng ngủ lớn và 1- 2 phòng tắm nhỏ khác ở các vị trí thuận tiện. Không cầu kỳ trong việc sắp đặt các kệ tủ và gạch lát sàn, vách tắm kính cửa quay cùng với decan kính mờ giúp không gian tiện dụng và không kém phần hiện đại. Trên đây Gemdecor đã giới thiệu cho bạn mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ mang phong cách hiện đại được ưa chuộng hiện nay. Hi vọng bài viết này hữu ích cho bạn trong quá trình hoàn thiện ngôi nhà của riêng mình.
 7. Hiện nay, vật liệu thiết kế nội thất chung cư khá đa dạng với nhiều chất liệu khác nhau. Ở bài viết này, https://gemdecor.vn xin giới thiệu chất liệu gỗ công nghiệp An Cường. Hãy tham khảo bài viết dưới đây, bạn sẽ hiểu vì sao đây lại là chất liệu được chúng tôi lựa chọn để lựa chọn thi công nội thất chung cư. Gỗ An Cường là gì? An Cường là một ông lớn trong ngành cung cấp gỗ công nghiệp nhập khẩu ở Việt Nam. Các sản phẩm gỗ của An Cường đã được viện gỗ Malaysia cấp chứng nhận chuẩn chất lượng quốc tế. Ngoài ra, An Cường còn là công ty duy nhất ở Việt Nam được Green Label (Singapore) cấp chứng nhận. Đây là giấy chứng nhận danh giá nhất khu vực về sản phẩm xanh – sạch – thân thiện với môi trường. Thời gian chính là minh chứng tốt nhất cho những điều đó. Khách hàng từng sử dụng nội thất làm từ gỗ An Cường đều đánh giá rất cao về mẫu mã, độ bền. Gỗ công nghiệp An Cường có chỉ số an toàn cho người sử dụng (chỉ số E1-chuẩn quốc tế). Do đó khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Về lâu dài thì nội thất từ gỗ công nghiệp chất lượng tốt và giúp bạn tiết kiệm chi phí. Vì thời gian sử dụng của nó rất dài và đặc biệt an toàn cho người sử dụng. Gỗ An Cường có tốt không? Gỗ An Cường có nhiều khả năng vượt trội so với các chất liệu gỗ thường. Đây chính là những ưu điểm mà đã giúp An Cường gây dựng được thế lực của mình trên thị trường. Khả năng chống nước – Gỗ An Cường có nhiều loại: loại bình thường, loại chống ẩm và cả loại chống nước. Nếu sử dụng gỗ đúng cách sẽ giúp độ bền của sản phẩm được lâu dài. Ví dụ: Đồ nội thất: được đặt ở nơi khô ráo thì chỉ cần sử dụng loại thông thường. Nhưng với tủ bếp thì bạn nên sử dụng loại gỗ an cường có khả năng chống ẩm. Như vậy thì sản phẩm sẽ rất bền và không bị mối mọt. – Khả năng chịu nước của gỗ An Cường là chỉ phần code gỗ bên trong (tức phần ruột). Chúng chỉ chịu được nước trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu tiếp xúc với nước trong thời gian dài thì dù là gỗ tự nhiên cũng bung các liên kết. Vì thế, để đảm bảo độ bền cho sản phẩm cần phải dán các mép cạnh. Các mép cạnh được dán bằng loại vật liệu có khả năng chịu nước cực tốt. Tránh để code gỗ bên trong tiếp xúc quá nhiều với nước. Khả năng chống mối mọt – Đã là gỗ thì dù gỗ tự nhiên hay công nghiệp đều không thể tránh được mối mọt tấn công. Tuy nhiên, gỗ tự nhiên do được sử dụng hóa chất, keo dán cao cấp để sản xuất nên mối mọt sẽ kén và quá trình ăn sẽ chậm hơn là dòng gỗ tự nhiên. Nhưng với những gia đình ở nhà chung cư có ít hoặc không có mối mọt thì chắc chắn sản phẩm nội thất gỗ An Cường sẽ có độ bền cực cao. Ngoài ra, An Cường là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sở hữu máy móc thiết bị và công nghệ dán mặt cánh không đường line. Những miếng dán acrylic và laminate An Cường không bị bay màu theo thời gian. Khả năng chống trày xướt tốt và gỗ có thể sử dụng lên đến 20 năm. Trên đây là một số thông tin về gỗ An Cường thiết kế nội thất chung cư https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-chung-cu , Gemdecor hi vọng sẽ mang đến thông tin cho bạn.
 8. Căn hộ chung cư đang ngày càng được nhiều người lựa chọn, vì những sự tiện nghi của nó. Nó ít tốn thời gian và chi phí hơn... bạn chỉ việc dọn vào ở. Tuy nhiên, khi mua chung cư, gia chủ sẽ không được chủ động trong việc chọn hướng nhà. Do vậy bố trí căn hộ chung cư đúng theo phong thủy vô cùng quan trọng. Cùng Gemdecor đến với những cách bố trí căn hộ chung cư sau đây. Cửa chính đối diện với nhau Thường các căn hộ chung cư được thiết kế theo dãy, các cửa chính ra vào của các căn hộ đối diện nhau, hay một số căn hộ còn ở vị trí bất an như hẻm hàng lang hay chân cầu thang, dó đó khí vận chuyển sẽ không được lưu thông tốt. Để khắc phục tình trạng này cần treo chuông gió bằng đồng trước cửa để khí trong căn hộ được lưu thông tốt hơn. Căn hộ hướng Tây Do chấp nhận sống ở chung cư, nên hướng nhà gia chủ sẽ không được chủ động, thường các căn hộ chung cư hay quay về hướng Tây, nắng chiếu thẳng vào nhà, vào mùa hè khá nóng, nắng. Nên khi chọn màu sơn, ta nên chú ý chọn những màu sáng, hay màu lạnh ở phòng khách, giải pháp nữa là ta có thể đạt những hòn non bộ, cây cảnh nhỏ trong phòng khách, một thác nước nhỏ cũng là một giải pháp hạn chế nắng nóng. Cửa ra vào quan sát thẳng vào phòng bếp và phòng khách Ngoài ra, những căn hộ chung cư thường thiết kế theo lối khi đứng ngoài cửa ra vào chính có thể quan sát thẳng vào phòng khách và nhà bếp. Điều này sẽ không tốt theo quy luật phong thủy, khả năng mà bạn di chuyển vị trí của nhà bếp là khó có thể do còn phụ thuộc vào hệ thống nước của cả nhà chung cư. Do vậy để khắc phục, nên đặt các vách ngăn nhỏ tách riêng bếp và phòng khách, hoặc chắn ngang giữa cửa ra vào và nhà bếp để tránh bếp và cửa chính có thể nhìn thông nhau, hơn nữa còn có tác dụng trang trí và để vật dụng trong nhà. Trên đây là 3 yếu tố phong thủy thiết kế nội thất chung cư giúp mang lại may mắn. Gemdecor hi vọng sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
 9. Hiện nay, thiết kế nội thất chung cư đang dần trở nên phổ biến bởi sự tiện nghi nơi đây. Vậy làm thế nào để có được một căn hộ đẹp như ý muốn. https://gemdecor.vn xin giới thiệu bạn 2 phong cách thiết kế nội thất chung cư thịnh hành nhất dưới đây. Phong cách hiện đại Ắt hẳn bạn sẽ không còn xa lạ gì đối với mẫu thiết kế này. Tuy đã xuất hiện từ rất lâu nhưng phong cách thiết kế này vẫn rất được ưa chuộng và là lựa chọn hàng đầu của những người trẻ, năng động, ưa thích sự thoải mái. Thiết kế nội thất chung cư https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-chung-cu theo phong cách này có ưu điểm là sẽ giúp mở rộng không gian hơn so với thực tế. Đây là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo cho những gia đình có căn hộ có diện tích hạn hẹp. Hoặc nếu muốn có thêm không gian sống, sẽ không có phong cách nào có thể phù hợp hơn. Với tông màu trung tính chủ đạo, phong cách này có thể dễ dàng mix với nhiều phong cách khác để tạo ra một thiết kế căn hộ chung cư đẹp nhất. Một phong cách thiết kế căn hộ chung cư đẹp không chỉ nằm ở màu sắc mà còn ở cách những món đồ nội thất được sử dụng. Với phong cách hiện đại, Gemdecor đã làm cho đồ nội thất đã được tinh giảm đi các đường nét rườm rà, chỉ giữ lại các đường nét đơn giản dạng hình khối và chú trọng vào yếu tố công năng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các món đồ nội thất và không gian cũng là yếu tố tạo nên một thiết kế căn hộ chung cư đẹp theo phong cách này. Phong cách Scandinavian Đây cũng là một phong cách cực kì phổ biến trong thiết kế chung cư hiện nay. Không giống như phong cách hiện đại, Scandinavian trước đây không được nhiều người biết đến. Nhưng hiện giờ, nó lại là một trong những phong cách được lựa chọn hàng đầu trong các căn hộ. Nhắc tới Bắc Âu là nhắc tới xứ sở của tuyết, gỗ và những gì hoang dã tự nhiên. Thiết kế căn hộ chung cư đẹp theo phong cách này cũng vậy, với tông màu trắng như tuyết chủ đạo xuyên suốt thiết kế quả thật là cứu tinh của các căn hộ diện tích nhỏ, đồng thời gam màu này còn giúp xóa nhòa giao tuyến giữa các khu vực khiến không gian trở nên chặt chẽ hơn. Gỗ là vật liệu được ưu tiên hơn cả để sử dụng trong thiết kế. Thường màu sắc của vật liệu gỗ sẽ được giữ nguyên tông màu nâu ấm nguyên thủy của nó để cân bằng với gam màu trắng băng giá. Trên đây là 2 phong cách thiết kế nội thất chung cư đang thịnh hành hiện nay. Gemdecor hy vọng sẽ đem lại thông tin bổ ích cho bạn
 10. Căn hộ chung cư đang dần trở nên phổ biến hơn ngày nay. Bạn đang muốn xây dựng cho gia đình một căn hộ chung cư nhưng không biết nên lựa chọn như thế nào. Đừng lo, Gemdecor sẽ giới thiệu đến bạn 2 kiểu thiết kế nội thất chung cư mới nhất Thiết kế căn hộ Duplex sáng tạo cho gia đình nhiều thế hệ Thiết kế căn hộ Duplex là kiểu kiến trúc căn hộ thông tầng với 2 tầng trở lên. Về diện tích: Diện tích của căn hộ thông tầng thường rộng. Về vị trí: Duplex thường nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. Về kiến trúc: Căn hộ được thiết kế thông tầng với 02 tầng trở lên, không có không gian riêng bên ngoài, cầu thang được thiết kế ngay bên trong căn hộ, thiết kế độc đáo với chất liệu kính ở mặt ngoài để mở tối đa góc nhìn Về nội thất: Chất liệu nội thất của căn hộ Duplex đều được lựa chọn từ thương hiệu cao cấp và hiện đại nhất. Giá cả: So với những căn hộ thông thường thì Duplex có giá cao hơn nhiều. Đặc điểm của phong cách này: Duplex được xem là một sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật trang trí với các loại vật liệu cao cấp và hiện đại nhất. Duplex thỏa mãn nhu cầu của khách hàng về một cuộc sống đẳng cấp, hiện đại và tiện nghi. Điểm nhấn của thiết kế Căn hộ Duplex chính là ánh sáng và màu sắc. Với không gian được chiếu sáng tự nhiên thoáng, rộng, thiết kế khoa học mang đến cho gia chủ một không gian sinh hoạt đầy sức sống và thuận tiện. Thiết kế căn hộ Penthouse cao cấp Căn hộ Penthouse là căn hộ nằm ở trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, một tòa nhà hay người ta vẫn hay gọi là căn hộ thông tầng. Cấu tạo và đặc trưng của kiểu thiết kế căn hộ này luôn là một điều ấn tượng, khiến nhiều kiến trúc sư tìm tòi và khám phá. Diện tích: căn hộ rộng nhất nằm ở tầng trên cùng của tòa chung cư Vị trí: căn hộ nằm ở tầng cao nhất, áp mái của chung cư hay tòa nhà. Về kiến trúc: Có ít nhất hai tầng trở lên và có thang di chuyển giữa các tầng nằm bên trong căn hộ. Trần nhà cao thoáng và thiết kế cửa sổ kính để mở rộng không gian và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Có mái hiên, ban công bao quanh căn hộ đồng thời còn có không gian thư giãn ngoài trời dưới mái hiên. Về nội thất: Chất liệu nội thất của căn hộ Penthouse đều được lựa chọn từ thương hiệu cao cấp và hiện đại nhất. Giá cả: Đây là căn hộ có vị trí khá là độc đắc và diện tích cũng rộng vì thế giá thành sẽ cao hơn so với các căn hộ cùng tòa. Với thiết kế đặc biệt chú trọng đến nhà bếp, căn hộ Penthouse sẽ là một trong những nơi thường là niềm tự hào của chủ đầu tư các căn Penthouse này, với các thiết bị sang trọng bằng thép không gỉ, mặt đá granite, đảo bếp, quầy bar và nhiều thứ khác nữa. Trên đây là 2 kiểu thiết kế nội thất chung cư mới nhất dành cho mọi gia đình. Gemdecor hi vọng sẽ đem đến thông tin bổ ích cho bạn. Bạn có thể xem bảng giá thiết kế nội thất chung cư để tham khảo thêm những mẫu chung cư mới nhất 2020 và báo giá nhé.
 11. Hiện nay, thay vì xây nhà tầng, nhiều gia đình lựa chọn sở hữu căn hộ chung cư, vừa phù hợp với kinh tế nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi và đáp ứng nhu cầu sử dụng. Khi ấy, việc thiết kế nội thất cho chung cư trở thành yếu tố khá quan trọng cho dù diện tích rộng hay hẹp, có ở lâu dài hay không, gia đình đông hay ít người,... Bài viết này https://gemdecor.vn sẽ gợi ý cho bạn ý tưởng thiết kế nội thất chung cư cơ bản nhất để bạn tham khảo. Ý tưởng thiết kế nội thất chung cư Dù căn hộ chung cư mà bạn lựa chọn có diện tích lớn hay nhỏ thì khi thiết kế nội thất cũng cần đảm bảo được những ý tưởng và tiêu chí cơ bản dưới đây. - Lựa chọn kích thước nội thất phù hợp với diện tích nhà: Một căn chung cư nhỏ không thể cố gắng “nhồi nhét” những món đồ nội thất cồng kềnh, cầu kỳ, cũng như một căn nhà rộng nếu chỉ đặt vài vật dụng nhỏ và đơn giản thì sẽ để lại rất nhiều “không gian chết”. Vì vậy, tùy vào diện tích chung cư mà bạn nên lựa chọn kích cỡ và loại nội thất phù hợp. Những góc chết của ngôi nhà, những điểm kín, góc khuất và nơi thiếu ánh sáng hoàn toàn có thể tận dụng để kê nội thất, lại tạo được sự rộng rãi. - Kết hợp màu sắc và ánh sáng: Một thiết kế nội thất cho nhà chung cư phù hợp là khi bạn lựa chọn được những món đồ có màu sắc tương xứng với phong cách và không thể thiếu ánh sáng làm điểm nhấn. Tùy vào sở thích cá nhân, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được màu sắc để làm tôn lên vẻ đẹp của căn hộ. Ngoài nguồn ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ, cửa chính, hãy đem lại sự ấm áp, tươi mới cho căn hộ bằng hệ thống đèn điện chiếu sáng hợp lý. - Mang sắc xanh thiên nhiên vào căn hộ: Ý tưởng thiết kế nội thất với một chút sắc xanh sẽ đem lại trạng thái cân bằng cho căn hộ của bạn. Một vài chậu cây xanh, cây hoa lọc khí đặt ở cửa sổ hay góc nhà vừa tạo điểm nhấn cho căn nhà lại khiến cho không khí lúc nào cũng trong lành, dễ chịu. Tạo điểm nhấn: Sẽ thật nhàm chán nếu như căn phòng khách của bạn chỉ mang một gam màu kem dịu mắt, vậy thì tại sao không thử “phá cách” bằng cách tạo điểm nhấn cho nội thất trong nhà nhỉ? Thảm trải sàn họa tiết độc đáo, kết hợp đèn thả trần mới lạ, sử dụng nội thất thông minh hay sự phản chiếu ánh sáng từ gương, kính sẽ đem lại điểm nhấn và sự rộng mở trong không gian sống của bạn. - An toàn và hợp phong thủy: Hãy luôn đảm bảo rằng tất cả những thiết kế nội thất trong căn hộ của bạn an toàn cho người sử dụng, đặc biệt với những gia đình có người già và trẻ nhỏ. Hãy chú ý đến những vật sắc nhọn, những món đồ chạm khắc cầu kỳ, dây điện,…Và hơn hết, vị trí đặt để nội thất không được phạm phải những tối kỵ trong phong thủy nhà ở. Trên đây là những ý tưởng khi thiết kế nội thất chung cư, bạn có thể tham khảo ngay tại https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-chung-cu/ để được xem những mẫu chung cư đẹp nhé.
 12. Thiết kế nội thất chung cư đang là xu hướng thiết kế trong những năm gần đây bởi phong cách thiết kế đơn giản, mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế. Đặc biệt hơn là sự gọn gàng, thoáng đãng cùng với việc mang thiên nhiên vào trong không gian sống đã trở thành tiêu chí lựa chọn hàng đầu cho các gia đình trẻ trong việc thiết kế căn hộ chung cư của mình. Cùng Gemdecorvn đến ngay nội thất chung cư kiểu nhật sẽ như thế nào nhé. Nội thất của thiết kế kiểu Nhật Thiết kế nội thất chung cư theo phong cách nhật bản đề cao sự tối giản nên các vật dụng nội thất thường mộc mạc, kiểu dáng đơn giản, gọn gàng và được bài trí một cách thông minh, tiện dụng. Hầu như không có một món đồ nội thất nào trong nhà là thừa thãi và đều có mục đích sử dụng riêng. Trong các phòng thường đặt rất ít đồ đạc để tiết kiệm không gian. Bên cạnh đó, người Nhật thường sử dụng gỗ tự nhiên trong mọi thiết kế nội thất. Gỗ được coi là vật liệu "bất diệt" trước thời gian. Tường và trần trong các ngôi nhà truyền thống Nhật Bản được làm từ các loại gỗ nhẹ, màu sắc tự nhiên. Một số chất liệu thường xuất hiện trong những đồ nội thất nhật bản là gỗ tuyết tùng, giấy, gỗ thích, tre, đá và những vật dụng đan lát. Đồng thời, mang thiên nhiên vào không gian sống là mong muốn hàng đầu trong cách trang trí nội thất của người Nhật. Người Nhật thường trồng các loại cây bonsai hoặc cây tre trong nhà và thường thiết kế những khung cửa sổ to, rộng hướng ra ngoài cùng thiết kế giếng trời để đón ánh sáng tự nhiên tạo sự thông thoáng. Người Nhật ít khi sử dụng rèm dày vì nó sẽ cản ánh sáng tự nhiên. Cửa ra vào Bên cạnh đó, hệ thống cửa trượt là điểm đặc biệt bên trong ngôi nhà Nhật Bản. Người Nhật rất ít khi dùng cửa mở. Lối cửa ra vào Nhật Bản đơn giản trong cách thiết kế với các yếu tố chất liệu gỗ và nhiều ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, luôn có một khu vực lưu trữ giày ngay tại lối vào nhà ở Nhật. Hầu hết đồ gỗ nội thất Nhật Bản đều thiết kế để đặt thấp xuống mặt đất như giường ngủ, bàn ăn... bởi văn hóa ngồi bệt của người Nhật qua hàng nhiều năm. Để phù hợp với vẻ đẹp tự nhiên, màu sắc chủ yếu trong ngôi nhà Nhật là nâu của gỗ, xanh của cây cỏ. Sàn hoặc là gỗ hoặc lát đá màu xám hoặc rải thảm. Trên đây là một vài điểm lưu ý về thiết kế nhà kiểu Nhật. Có thể thấy rằng thiết kế nội thất phong cách Nhật Bản hiện đang rất được ưa chuộng bởi kiểu dáng đẹp, sang trọng và tinh tế. Mang vẻ đẹp hiện đại lại gần gũi với thiên nhiên, phong cách thiết kế này quả là một thiết kế ưu việt dành cho những căn hộ chung cư vừa và nhỏ. Nếu bạn mong muốn được sở hữu những bản vẽ thiết kế mang phong cách này để làm đẹp cho căn hộ chung cư nhà bạn, hãy xem ngay tại đây nhé.
 13. Như chúng ta đã biết, phần lớn, nhà phố thường được xây dựng theo hình ống. Cho nên, khi nhìn vào, nó luôn tạo cho chúng ta cảm giác chật hẹp, bí bách. Đó là lý do mọi người luôn tìm cách thiết kế nội thất bên trong nhà thật hợp lý. Vì việc bố trí nội thất đúng cách sẽ đem lại không gian thoáng mát, tránh sự eo hẹp. Vậy theo bạn, nên thiết kế nội thất nhà phố như thế nào để không gian rộng rãi hơn? Hãy cùng Công ty thiết kế Gemdecor đến với bài viết sau nhé! Cách thiết kế nội thất nhà phố gây ấn tượng nhất hiện nay Nếu bạn đang muốn lựa chọn, sắp xếp nội thất cho ngôi nhà phố thân yêu của mình, hãy theo dõi bài viết này. Bạn sẽ biết những điều cần chú ý khi thiết kế nội thất. Đặc biệt là nắm được cách bố trí phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn,... Vì vậy, hãy dành chút thời gian và cùng chúng tôi đi tìm hiểu nhé! Những điều cần biết trước khi thiết kế nội thất nhà phố Như chúng ta đã biết, nhà phố là những ngôi nhà nằm ở nơi đô thị phát triển, tấp nập, đông đúc. Và để mua được nhà hay đất ở phố, chúng ta cần phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Đặc biệt là đối với nhà ngoài mặt đường thì càng đắt đỏ hơn. Đó cũng chính là lý do mà người ta thường xây dựng nhà phố theo dạng hình ống. Vì nhà ống sẽ tốn ít diện tích mặt đường hơn. Do nhà hình ống nên hầu hết, nhà phố thường khá eo hẹp về chiều rộng, tạo nên cảm giác bí bách. Thế nhưng, việc thiết kế nội thất nhà phố tại tphcm sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, khi bố trí nội thất, chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau: Lựa chọn nội thất đơn giản, tránh các chi tiết rườm rà Chất liệu nội thất thân thiện với môi trường. Chẳng hạn tủ, kệ, giường, cửa, bàn, ghế,... làm bằng gỗ. Hơn nữa, gỗ cũng làm cho ngôi nhà cảm giác đang trọng, quý phái. Dàn nội thất nên có sự tương phản để tạo nên điểm nhấn cho ngôi nhà. Sự tương phản trong nội thất nhà phố Kết hợp với những chất liệu, vật liệu mới để tôn lên sự phong phú, sang trọng. Lựa chọn màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã nhưng lại luôn thu hút được ánh nhìn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn.
 14. Hiện nay, trong thiết kế nội thất nhà ở, trần thạch cao đang trở nên phổ biến và trở thành một xu hướng. Bởi những công năng như cách nhiệt, cách âm, trang trí nhà cửa, chống ẩm… Đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình bạn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về trần thạch cao nhé để biết lý do tại sao chúng lại được ưa chuộng như vậy. Đặc điểm nổi bật và công dụng của trần thạch cao Đặc điểm nổi bật Có trọng lượng cực nhẹ: trần thạch cao có trọng lượng nhẹ gấp 7 - 10 lần so với những vật liệu xây dựng khác giúp giảm tải trọng công trình. Tính linh hoạt: dễ tháo rời, thuận tiện cho việc di chuyển. Thi công dễ dàng: sau khi đã có hệ thống khung xương hoàn chỉnh, chỉ cần tiến hành lắp các tấm thạch cao và khung xương là có ngay trần thạch cao. Chất liệu thân thiện với môi trường. Diện tích lớn giúp thi công nhanh chóng: mỗi tấm có kích thước trung bình 1220 x 2440mm, nên thời gian hoàn thành một tấm trần thạch cao tiết kiệm nhiều so với những loại trần khác. Đa dạng về mẫu mã, hoa văn. Có thể trang trí phòng khách, trang trí phòng ngủ đẹp, phòng bếp… Có độ bền và tuổi thọ cực cao. Công dụng Cách âm: Yếu tố cách âm hiện nay đang được rất chú trọng ở mọi ngôi nhà như nhà mái thái, căn hộ chung cư hay nhà phố. Trần thạch cao có thể đạt hiệu quả cách âm lên đến 58dB, tốt hơn gấp 2-3 lần so với gạch truyền thống. Chống nóng, giảm nhiệt: Với lớp bông thủy tinh có giấy bạc có thể giảm đến 8 độ C, làm giảm nhiệt năng hao phí của các thiết bị làm mát, giúp tiết kiệm chi phí điện cho gia đình. Chống ẩm: bạn sẽ không phải lo mỗi khi trời mưa hay ẩm ướt, bên trong nhà bạn sợ bị ẩm mốc bởi tính năng chống ẩm cực cao của trần thạch cao. Trang trí: Bởi màu sắc, kiểu dáng và hoa văn đa dạng nên trần thạch cao có tính nghệ thuật vô cùng cao. Với đặc tính dễ cắt xén, uốn cong và tạo khối nên dễ dàng tạo ra những kiểu dáng đa dạng phù hợp với gu thẩm mỹ của mỗi người. Trên đây là một số thông tin về trần thạch cao mà bạn chưa biết. Hy vọng sẽ giúp bạn có một ngôi nhà thật đẹp với trần thạch cao nhé.
 15. Hiện nay, nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi là nhu cầu thiết yếu của mọi người. ⅓ thời gian họ sẽ dành thời gian và nghỉ ngơi trên những chiếc giường êm ái của mình. Thiết kế phòng ngủ master là một phương án đang trở nên phổ biến. Vậy phòng ngủ master là gì? Hãy cùng đọc ngay bài viết sau đây. Khái niệm Phòng ngủ master là phòng ngủ chính của ngôi nhà và có diện tích rộng nhất so với những phòng ngủ còn lại. Được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi cho thành viên trong gia đình. Vì thế nên rất được chú trọng trong khâu thiết kế nội thất thông minh và được ưu tiên có view đẹp nhất trong cả ngôi nhà. Thông thường một phòng ngủ master được xem là lý tưởng nhất sẽ bao gồm những không gian như góc thư giãn, góc xem ti vi, giường ngủ, tủ đồ, phòng thay đồ… Tùy vào sở thích và nhu cầu sử dụng mà đồ nội thất sẽ được trang trí sao cho phù hợp nhất. Ngoài ra, chất liệu, ánh sáng và vật dụng trang trí phòng ngủ vô cùng quan trọng. Phòng ngủ master có thể xuất hiện ở hầu hết mọi ngôi nhà có diện tích tương đối rộng như căn hộ chung cư, nhà mái thái cấp 4 dạng biệt thự… Những quy chuẩn thiết kế phòng ngủ master Phòng ngủ master không giống như những phòng ngủ khác nên không cần phải theo một quy chuẩn thiết kế nào cả. Hơn 90% phòng ngủ master hiện nay đều được thiết kế theo diện tích của căn phòng và sở thích của gia chủ. Đặc biệt, mặc dù phòng ngủ master không theo quy chuẩn nào nhưng bắt buộc phải có 2 vật dụng thiết yếu là giường ngủ và tủ quần áo. Trên đây là khái niệm và quy chuẩn của phòng ngủ master. Hy vọng sẽ đem đến những thông tin bổ ích cho bạn.