• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hungngac

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  2
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hungngac

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 09/06/1981

Contact Methods

 • Website URL
  https://traicayvuongtron.vn/suc-khoe/huong-dan-chi-tiet-to-chuc-tiec-giang-sinh-noel-tai-cong-ty-dac-sac-nhat-p1482.html
 1. Có thể thấy, tiệc tất niên từ xưa đến nay luôn mang một ý nghĩa tích cực và quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Chính vì vậy, xu hướng doanh nghiệp tổ chức tiệc cuối năm đã dần trở nên phổ biến. Mục đích của sự kiện này chủ yếu là để tạo phúc lợi cho nhân viên công ty. Đồng thời giúp cho doanh nghiệp có dịp ngồi lại tổng kết những hoạt động của mình trong năm vừa qua. Từ đó đề ra mục tiêu cho những năm tiếp theo. Và để tìm hiểu đầy đủ ý nghĩa của một buổi tiệc tất niên cuối năm của công ty, hãy cùng Shining Media đi vào nội dung cụ thể trong bài viết sau đây để có thêm hiểu biết về ý nghĩa cũng như lên ý tưởng tổ chức tiệc cuối năm. Xem thêm: Đặt tiệc tất niên giá rẻ 4 ý nghĩa quan trọng của tiệc tất niên cuối năm 1. Nhìn lại một năm hoạt động Trong văn hóa doanh nghiệp nói chung, thời điểm cuối năm sẽ là khoảng thời gian mà ban giám đốc và nhân viên sẽ cùng nhau tổng kết lại chặng đường trong một năm vừa qua. Những mục tiêu nào đã đạt được. Có những điểm mạnh hay những hạn chế gì trong quá trình thực hiện mục tiêu đó còn tồn tại. Vì vậy các buổi tiệc cuối năm được diễn ra vui vẻ và náo nhiệt để ăn mừng công việc, những dự án thành công, sự phát triển, tăng trưởng của công ty trong năm vừa qua. Và cũng là để chuẩn bị chào đón một năm làm việc mới đang đến gần. 2. Tiệc cuối năm như lời cảm ơn đến các thành viên Có thể thấy thời điểm kết thúc một năm hoạt động luôn là khoảnh khắc cực kỳ quan trọng. Khi mà mọi người nhìn nhận những nỗ lực của toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty. Nhất là sau đợt chạy doanh thu gấp rút những tháng cuối năm cho kịp tiến độ. Theo đó, tổ chức tiệc cuối năm cho công ty có thể là cơ hội tốt để tuyên dương và trao thưởng động viên tinh thần cho những cá nhân xuất sắc. Qua đó giúp họ có thêm động lực cố gắng hơn nữa trong công việc. Để góp phần mang về những dự án thành công cho doanh nghiệp. 3. Tạo cơ hội giao lưu, tăng cường mối quan hệ Dịp tiệc cuối năm có ý nghĩa rất lớn trong việc gắn kết thành viên trong công ty. Thông qua các trò chơi team building, tổ chức hội diễn, hội thao, ca múa, âm nhạc, hội họa và bữa tiệc ăn uống, buffet ngoài trời,… Tạo cơ hội cho các cá nhân tìm hiểu, gặp gỡ, giao lưu với các đồng nghiệp. Nhất là những đồng nghiệp ở các phòng ban khác nhau rất ít khi gặp mặt. Đôi khi một buổi ăn uống thân mật cũng có thể tạo nên sự tiếp xúc gần gũi hơn giữa cấp trên và cấp dưới, giữa ban giám đốc và tập thể nhân viên. Tạo tình thần khuyến khích, khích lệ cho nhân viên trong công ty. 4. Tạo động lực cho một năm mới Cuối cùng, cũng chính buổi tổng kết cuối năm sẽ là thời điểm giúp cho mọi người cũng như toàn bộ doanh nghiệp vạch ra những kế hoạch của năm mới với niềm tin và các tham vọng mạnh mẽ hơn. Và khi cả tập thể đều có mục tiêu. Thì chắc chắn cả tập thể sẽ thực hiện mục tiêu chung nhanh chóng và hiệu quả hơn. Xem thêm: Dịch vụ tiệc tất niên Ý tưởng tổ chức tiệc cuối năm 1. Bữa tiệc với thiên nhiên Sau một thời gian dài làm việc căng thẳng. Đặc biệt là sức ép công việc lớn vào dịp cuối năm khiến cho tinh thần của con người trở nên uể oải. Việc tham gia một bữa tiệc cuối năm với không gian xanh của thiên nhiên và thân thiện với môi trường là ý tưởng tuyệt vời. Để các thành viên có thể xả stress, hít thở không khí trong lành và hòa mình vào bữa tiệc một cách hào hứng tràn đầy sức sống nhất. Có thể lựa chọn địa điểm tổ chức tiệc cuối năm tại các nhà hàng ngoài trời. Theo hướng thảo cầm viên, hoặc tổ chức các chuyến picnic, về quê hay đi du lịch cuối năm để có thể kết hợp tổ chức tiệc tất niên. Ý tưởng này giúp mọi người cảm thấy thoải mái, và chắc chắn sẽ thu hút được sự ủng hộ của các thành viên. 2. Tổ chức Teambuilding Với các bữa tiệc tại doanh nghiệp hoặc cơ quan đoàn thể, bữa tiệc cuối năm không chỉ đơn thuần là tổng kết thành tích một năm và là nghi thức chào đón năm mới khép lại năm cũ mà nó còn là cơ hội để nâng cao tính gắn kết tập thể giữa các thành viên. Chính vì vậy, ý tưởng tổ chức tiệc cuối năm bằng các hoạt động teambuilding trong bữa tiệc cuối năm cũng sẽ giúp tạo được sự hào hứng, đoàn kết tham gia các hoạt động, từ đó góp phần gắn kết các thành viên. Đây cũng là một cách thức hữu hiệu để mọi người có thể giải tỏa áp lực, giải phóng đầu óc để thỏa sức tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí. 3. Tiệc cuối năm trở thành một buổi liveshow Lồng ghép những tiết mục văn nghệ là một kế hoạch tổ chức tiệc cuối năm phổ biến. Đối với những buổi tiệc như này yếu tố âm thanh ánh sáng là quan trọng nhất. Do đó cần đầu tư hoặc nhờ một đơn vị thứ 3 chuyên nghiệp để chuẩn bị phần này. Nhưng nếu chương trình liveshow này không có các ca sĩ nghệ sĩ biểu diễn thì cũng không ảnh hưởng đến tính chất của đêm liveshow. Vì công ty có thể tổ chức một cuộc thi văn nghệ cho các thành viên, khuyến khích họ bộc lộ tài lẻ mà trước giờ không có cơ hội thể hiện. Đó có thể là các tiểu phẩm hài kịch, múa hát, nhảy hiện đại, đơn ca, song ca… Và có các phần thưởng giá trị cho các tiết mục hay nhất và ấn tượng nhất. Tham khảo: Bài phát biểu tiệc tất niên công ty Đêm tiệc liveshow cuối năm tốt nhất nên được tổ chức ngoài trời. Địa điểm tổ chức cũng là một yếu tố cần được khảo sát trước khi lên kế hoạch. Với những địa điểm ngoài trời quý khách cần phải tính toán đến các yếu tố thời tiết. Còn đối với những địa điểm trong nhà thì yếu tố không gian sẽ ảnh hưởng rất nhiều chương trình. 4. Tiệc cuối năm thành một buổi dạ tiệc lung linh sắc màu Buổi dạ tiệc cũng giống như các buổi Prom Night, nơi đây quy định về hình thức và màu sắc trang phục để tôn lên vẻ trang trọng cho buổi lễ. Có thể ý tưởng này sẽ khá mới mẻ với nhiều công ty vì đa phần hình thức tổ chức tiệc cuối năm này sẽ khá phức tạp cả về phía người tổ chức và người tham dự. Điều này có thể khiến cho mọi người chỉ quan tâm đến vẻ bên ngoài mà quên đi giá trị mục đích của buổi tiệc. Các công ty có thể biến tấu buổi dạ tiệc theo cách riêng của mình với các ý tưởng chủ đề khác nhau. Ý tưởng cho buổi dạ tiệc có thể dựa trên phong cách và hình thức của công ty hoặc từ chính tính cách của tập thể mọi người. Các chủ đề độc lạ, chất lừ như “Retro Office” – tạo ra một không gian hoài niệm, đầy vấn vương và nhớ nhung, cùng nhau diện trang phục 7x, 8x. Hoặc là chủ đề “Tuổi thanh xuân” – giúp cho các thành viên có thể “hồi teen” diện các trang phục trẻ trung và tha hồ quậy phá… Quy trình tổ chức buổi tiệc cuối năm công ty ấn tượng 1. Đối tượng khách mời Đối với buổi tiệc cuối năm, khách mời chắc chắn phải có các ban lãnh đạo và các thành viên trong công ty. Ngoài ra doanh nghiệp còn có thể mời các đối tác kinh doanh để tri ân và củng cố mối quan hệ hợp tác bền vững. Hãy xem xét và định đúng số lượng khách mời để hoạch định đúng quy mô của buổi lễ. 2. Thông điệp mà doanh nghiệp cần truyền tải Tiệc cuối năm đương nhiên là buổi lễ tổng kết cuối năm, nhìn nhận và đánh giá những gì công ty đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó cần có câu khẩu hiệu “slogan” để công ty cùng hướng đến và phấn đấu vì mục đích chung. Ví dụ như “Together we can”, “There is no “I” in Team”… 3. Thời gian tổ chức Buổi tiệc cuối năm nên thường được tổ chức vào thời điểm cuối năm. Đây là khoảng thời gian mọi người đang tất bật với những việc còn dang dở trong năm cũ và cũng rất háo hức đón chào một năm mới. Thế nên có một buổi lễ tất niên sẽ khiến cho không khí những ngày cuối năm thêm đầm ấm và sum vầy. 4. Địa điểm tổ chức Về địa điểm tổ chức tiệc cuối năm, bao gồm địa điểm trong nhà kín hoặc ngoài trời. Địa điểm trong nhà có thể là nhà hàng, trung tâm hội nghị… Địa điểm ngoài trời gồm có các resort, khu du lịch, bãi biển… Dựa trên các ý tưởng đã chọn, các công ty sẽ dễ dàng hơn cho việc lựa chọn địa điểm tổ chức buổi lễ. 5. Các hoạt động trong buổi lễ Mục đích chính của buổi lễ chính là báo cáo và đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm vừa rồi. Và cũng là dịp để các thành viên vui chơi ăn uống, tận hưởng những thành quả đạt được trong suốt thời gian qua. Chính vì thế ngoài những lời báo cáo và tri ân ra, tiệc cuối năm còn có các tiết mục văn nghệ giải trí, và cũng không thể không nhắc đến những món ăn thức uống. Đó có thể là bữa tiệc trên bàn hoặc tiệc buffet. 6. Buổi lễ sẽ được tổ chức như thế nào Làm cách nào để có được buổi tiệc cuối năm hoàn hảo nhất? Ngoài lên ý tưởng và kế hoạch hoàn chỉnh, cách thức thực thiện cũng là vấn đề khó khăn cho doanh nghiệp. Quý khách có thể tự tổ chức hoặc thuê các công ty tổ chức sự kiện để đảm bảo hơn sự chỉnh chu cho chương trình. Với kinh nghiệm tổ chức sự kiện cho nhiều doanh nghiệp, Trái Cây Vuông Tròn tự tin sẽ mang đến cho quý khách dịch vụ tốt nhất với chi phí tiết kiệm nhất. Tất cả các chương trình đều được Shining Media lên kế hoạch tổ chức rõ ràng chi tiết. Được giám sát chặt chẽ ở từng công đoạn để đạt mức độ hoàn thiện cao nhất. Sự hài lòng của quý khách chính là phần thưởng quý giá nhất đối với Trái Cây Vuông Tròn.
 2. Giáng sinh đang đến gần, bạn đã có dự định gì cho dịp Giáng sinh năm nay của Doanh nghiệp bạn chưa? Thay vì để nó trôi qua nhàm chán, sao không thử đổi gió cho lễ Giáng sinh năm nay bằng những hoạt động thú vị nhỉ. Tất cả các sự kiện đều hướng đến cảm nhận của các vị khách, tiệc Giáng sinh sang chảnh cũng vậy. Chương trình được coi là thành công khi các vị khách của bạn có được khoảng thời gian vui vẻ và những trải nghiệm tuyệt vời tại sự kiện. Để có được điều đó, thử tham khảo một vài ý tưởng tổ chức tiệc Giáng sinh từ Chơi 1 Biết 2 nhé. Văn phòng mới - Đón Giáng sinh về Trang trí lại văn phòng là cách nhanh nhất mang lại không khí Giáng sinh. Nếu diện tích văn phòng cho phép, bạn hoàn toàn có thể sắm sửa một cây thông cỡ lớn và kêu gọi mọi người cùng trang trí. Nếu diện tích văn phòng không đủ, bạn cũng có thể mua những cây thông mini để đặt trên bàn, kết hợp với những món quà Giáng sinh nhỏ đầy màu hoặc những tấm thiệp, các dải ruy băng sặc sỡ, nhiều họa tiết. Xem thêm: Trang trí tiệc Giáng sinh cho công ty, doanh nghiệp Giáng sinh vòng quanh thế giới Nghe có vẻ như nội dung này phức tạp nhưng thực ra lại rất đơn giản. Hãy đưa mọi người vòng quanh thế giới bằng các món ăn. Bạn có thể phân chia từng “đất nước” cho mỗi thành viên trong công ty bằng cách bốc thăm. Mỗi thành viên viên sẽ phải chuẩn bị một món ăn Giáng sinh từ một đất nước để đóng góp vào bàn tiệc lớn. Bên cạnh những món đặc trưng tiêu biểu của lễ Giáng sinh như gà tây, bánh quy, kẹo,... hãy thêm vào menu những món ăn đặc trưng của các nước trên thế giới, nhất là ẩm thực Ý, Mexico, Pháp, Thụy Sỹ, Phần Lan.... Không chỉ là dịp thử thách tài nấu nướng, đây còn là khoảng thời gian mỗi người được “chu du” qua một đất nước mới. Khoảng thời gian nấu nướng và tìm hiểu về đất nước khác rồi chia sẻ lại với đồng nghiệp chắc chắn sẽ trở thành một trải nghiệm thú vị. Làm từ thiện Mùa giáng sinh sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu bạn kết hợp tiệc giáng sinh với công việc từ thiện. Ví dụ như nếu công ty bạn là nhà bảo trợ cho nhóm trẻ em chẳng hạn, hãy đưa các em đến cùng đón Giáng Sinh cùng bạn. Một ý tưởng khác như việc tài trợ cho một số hộ gia đình khó khăn hoặc trẻ em ở các làng trẻ, hãy để mọi người cùng chung tay giúp đỡ bằng cách mua một món quà nhỏ trong danh sách những vật dụng mà họ đang mong muốn. Cảm giác cho đi sẽ giúp bạn nhận lại nhiều hơn bạn nghĩ. Nhưng tất nhiên là hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và tư nguyện nhất nhé. Cosplay theo chủ đề Nếu trang phục công sở cả năm diện rồi, thì sao không nhân dịp Giáng sinh này, cả văn phòng cùng hóa trang (cosplay) theo những chủ đề mới mang đậm văn hóa doanh nghiệp như một sản phẩm của công ty, một nhóm khách hàng của công ty, hoặc hóa trang theo đặc trưng dịch vụ công ty cung cấp. Ngoài ra, hóa trang thành bà già Noel, Công chúa Tuyết, Tuần lộc hoặc một đêm tiệc Ả Rập với quần áo nhiều màu sắc cũng là những ý tưởng không tồi. Hãy sáng tạo để tạo nên một bữa tiệc mang đậm cá tính của mọi người. Hóa trang theo chủ đề anh hùng nhà Marvel cũng là một gợi ý thú vị Để tiệc hóa trang đặc biệt hơn, bạn nên thuê một không gian được trang trí phù hợp với chủ đề giáng sinh của bạn và mọi người sẽ có một buổi tiệc giáng sinh đáng nhớ. Những món quà tinh nghịch Chương trình sẽ bất ngờ thú vị hơn nếu xuất hiện những món quà mang lại niềm vui, may mắn hơn là giá trị vậy chất. Bạn có thể quy định giá trị chung của các món quà, yêu cầu mỗi người chuẩn bị, đính kèm một tấm thiệp có lời chúc Giáng sinh rồi tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên. Hãy khiến chúng được gói lại cẩn thận, đẹp mắt nhất có thể, tăng sự tò mò cho mọi người. Trên đây là một số gợi ý nho nhỏ của Chơi 1 Biết 2 cho Giáng sinh này. Bạn thấy đó, một bữa tiệc giáng sinh ý nghĩa không đồng nghĩa với một ngân sách lớn, thay vào đó chỉ cần có ý tưởng tốt. Còn nếu Giáng sinh này, Doanh nghiệp bạn dự định tổ chức noel tại công ty chuyên nghiệp, với các hoạt động teambuilding ấn tượng hoặc một đêm gala xuyên suốt, hãy thử liên hệ với Chơi 1 Biết 2 nhé ! Cuối cùng, dù là bữa tiệc nào thì nếu bạn luôn sáng tạo và biết cách khuyến khích mọi người tham gia, bạn sẽ phải ngạc nhiên với độ nhắng của đồng nghiệp đấy.