• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ketsattoancau

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ketsattoancau

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. thông số kỹ thuật kĩ thuật: Mã Sản Phẩm: TO-1C kích cỡ ngoài: 1030 x 580 x 500 mm size ngăn tại ( C * R * S ): 240 x 470 x 320 (mm) size ngăn bên dưới ( C * R * S ): 485 x 470 x 320 (mm) Lớp thép thân dày: 1mm Lớp thép cánh dày: 1mm Trọng lượng: 260 kg liên quan dịch vụ công ty TNHH KÉT SẮT Toàn Cầu xin gởi tin tức trọng điểm mang lại các người mua đang được có nhu cầu tìm tòi và dùng két sắt: tại Việt Nam không có két sắt nhập khẩu từ quốc tế kể từ thời điểm năm 2006 cho tại và ngày nay cũng không tồn tại liên kết kinh doanh nào cùng với nước ngoài. gồm các két sắt trên thị trường nước ta ngày nay đều được sản xuất trên Việt Nam. Chỉ mất nhiều loại khoá, ổ khoá được nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan Trung Quốc và Hàn Quốc. tất cả các ổ khoá không ghi rõ xuất sứ đều khi là khoá China. Còn Khoá Hàn Quốc thì tại ổ khoá có ghi rõ xuất sứ: Made in Korea một số trong những đơn vị kinh doanh két sắt thường tư vấn cùng với nhà đầu tư là Két Nhập Khẩu từ Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Hà Lan,… nhưng thật sự đều tha hồ chế tạo trên nước ta, thậm chí chỉ tha hồ chế tạo trên những cơ sở thủ công bằng tay cũng như dán nhãn mác quốc tế. những doanh nghiệp lớn sản xuất két sắt thường dán thông tin về xuất sứ dịch vụ, thông số kỹ thuật kĩ thuật tại thân két sắt. Những sản phẩm không dán thông tin đều khi là hàng những hạ tầng bằng tay thủ công sản xuất. người mua chú ý khi chọn két sắt tiện nghi cần lưu ý đến độ dày của lớp thép, ổ khoá nhập khẩu từ đâu khi là được. Hạn chế tiền mất tật có lúc chọn nhiều căn hộ két sắt kém tiện nghi, quảng cáo sai sự thật! >>> xem thêm : những sản phẩm két sắt khác tại https://ketsattoancau.com/
 2. ụ thể dòng sản phẩmđiểm mạnh vượt trội:Khoá thượng hạng được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Là loại khoá được sử dụng phổ cập và an toàn và tin cậy nhất trên quốc tế. Đổi mã được tối đa 15 số, chống dò mã bằng cách bấm sai 5 lần tự động ngắt mạchLớp thép thân và cánh dày 0.8mm, chống rỉ, lớp sơn được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện bảo đảm chống trầy sướtnăng lực chuyên môn chống cháy tiêu biểusản phẩm được bảo hành hai năm kể từ ngày mua hàng theo điều khoản của nhà sản xuất (Đảm bảo tính công khai minh bạch trong các việc BH, không sở hữu và nhận BH 5-7 năm như các đơn vị trên Thị Phần nhưng không đảm bảo được xem chân thật trong time BH). Sản phẩm sẽ tiến hành bảo hành không lấy phí trong tình huống hư hỏng liên quan đến cấu tạo, cơ khí do chất lượng sản phẩm hay tay nghề sản xuất. Dòng sản phẩm sẽ tiến hành sữa chữa hoặc là sửa chữa thay thế bất kì bộ phận nào của dòng sản phẩm do phát hiện bị lỗi trong thời gian bảo hành. Bảo hành sẽ bao gồm việc được thay thế dòng sản phẩm khác hoặc sửa chữa thay thế những bộ phận của dòng sản phẩm hay là sẽ tiến hành sản xuất lại. Nếu dòng sản phẩm không hề trong kho, khách hàng sẽ được thay thế sửa chữa một loại sản phẩm gần giống có cùng giá trị hoặc là giá trị cao hơn.doanh nghiệp TNHH KÉT SẮT thế giới xin gởi tin tức quan trọng tới những khách hàng đang có nhu cầu việc tìm và dùng két sắt:Tại VN không tồn tại két sắt nhập khẩu từ nước ngoài kể từ năm 2006 tới nay và hiện giờ cũng không tồn tại liên kết kinh doanh nào với nước ngoài.tất-tần-tật những két sắt trên thị trường việt nam lúc này đều được sản xuất tại VN. Chỉ có các loại khoá, ổ khoá được nhập khẩu trực tiếp từ China và Hàn Quốc.tất cả những ổ khoá không ghi rõ xuất sứ đều là khoá Trung Quốc. Còn Khoá Hàn Quốc thì trên ổ khoá có ghi rõ xuất sứ: Made in Koreamột số trong những đơn vị chức năng kinh doanh két sắt thường tư vấn với khách hàng là Két Nhập Khẩu từ Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Hà Lan,… nhưng thật sự đều được sản xuất tại việt nam, thậm chí chỉ được sản xuất tại các cơ sở bằng tay thủ công và dán nhãn mác quốc tế.các công ty sản xuất két sắt thường dán thông tin về xuất sứ sản phẩm, thông số kỹ thuật kĩ thuật trên thân két sắt. Các dòng sản phẩm không dán tin tức đều là hàng những cơ sở thủ công sản xuất.Khách hàng lời khuyên khi lựa chọn két sắt chất lượng cần quan tâm đến độ dày của lớp thép, ổ khoá nhập khẩu từ đâu là được. Tránh tiền mất tật mang khi lựa chọn các dòng sản phẩm két sắt kém chất lượng, quảng cáo sai sự thật!xem thêm : https://ketsattoancau.com/?fbclid=Iw...D1VEDgwzALPL18
 3. Quý khách đang được phân vân, câu hỏi phía đặt két sắt tuổi Ất Sửu 1985? thời điểm hôm nay, cổng thông tin của Két Sắt Toàn Cầu xin gợi ý cho bạn biện pháp định vị hướng đặt két sắt tuổi Ất Sửu. Cùng đi theo dõi bài viết dưới đây nhé! Chăm sóc phía đặt két sắt tuổi Ất Sửu Phía dặt két sắt dành cho tuổi Ất Sử chính là nhiều hướng xuất sắc đi theo cung mệnh của gia chủ tuổi này. Những hướng két sắt hãy lựa chọn cho tất cả những người tuổi Ất Sửu: Hướng Tây (Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài ) Phía Đông Bắc (Cải thiện sức khỏe, trường thọ) Phía Tây Nam ( củng cố nhiều sự quan tâm vào gia đình, tình yêu) Hướng Tây Bắc( củng cố sức khỏe tinh thần, mang đến văn minh cho mình, lộc may trong thi cử) Tùy trong mục đích của gia đình hướng tới để hoàn toàn có thể chọn cho chính bản thân mình phía đặt két phù hợp nhất. Các hướng két sắt xấu, nên tránh khái niệm người tuổi Ất Sửu Hướng Đông Nam ( không may mắn, thị phi, thất bại) Hướng Đông ( Mất nguồn mức thu nhập, mất việc làm, cãi lộn) Hướng Bắc ( Xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn) Hướng Nam( Phá sản, bệnh tật chết người) Chính là nhiều phía két mà người tuổi Sửu nên tránh còn nếu không phát tài sẽ tiêu tan và nguy hiểm đến sức khỏe của gia chủ. Két Sắt Toàn Cầu là bộ phận độ tin cậy hàng đầu tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và nước ta vào nghành nghề dịch vụ sản xuất, hoạt động các căn hộ két sắt. cùng với hệ thống shop rộng lớn khắp đất nước cũng như nhất là rộng 20 shop tại TP. HCM, Shop chúng tôi cam đoan đem lại người tiêu dùng nhiều sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất tại môi trường về két sắt chống cháy, két sắt chống đập, chống phá, két sắt xuất đi, an toàn và tiện ích nhằm bảo đảm tài sản của gia đình. Lưu ý khi định vị hướng đặt két sắt tuổi Ất Sửu Còn nếu như không lựa chọn được hướng giỏi thì nên đặt két sắt quay ra cửa ngõ phòng, các đừng nên nắm trên cùng một con đường thẳng trực diện với cửa phòng Bên trước của két sắt không được xuất hiện đồ vật hoặc nội thất ở trong phòng che khuất tâm nhìn. Vô cùng chưa đặt két sắt theo các phía Tuyệt Mệnh, Ngũ Quỷ, Lục gần kề. Phía nhiệt độ đến gia chủ tuổi Ất Sửu Nơi đây nhân tố cần phải lưu ý, khi lựa chọn phía thế nào cho đủ thoáng mát, hạn chế ẩm thấp để có thể tăng lên tuổi tác mang lại két. đồng thời nhằm đến gia đình gia tăng được phát lộc. gia chủ tuổi Ất Sửu nên chọn đặt két sắt hướng về phía Nam. đây là phía gió đón các lợi ích mang đến sức khỏe cũng như việc khiến ăn. Phương vị của tuổi Ất Sửu Xét đi theo Bát Quái mệnh cung phù hợp với đồ hình Hậu Thiên Bát Quái, gia chủ tuổi Sửu trực thuộc Đông Tứ. Mệnh này nên đặt két sắt sống phương Tây Bắc, Tây, Đông Bắc cũng như Tây Nam. gia đình tuổi Ất Sửu chớ nên đặt két trên các phương Nam, Bắc, Đông và Đông Nam sẽ gặp mặt trở ngại trong những việc và y tế. Đây là một số thông tin từ Két Sắt toàn cầu về phong thái định vị phía đặt két sắt tuổi Ất Sửu. kỳ vọng các lưu ý trên tiếp tục phần nào mang lại lợi ích được cho bản thân mình. >>> Xem ngay: https://ketsattoancau.com/