• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenvanhung

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenvanhung

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kinh nghiệm mua yến sào chất lượng đầu tiên chính là tham khảo cách phân biệt tổ yến thật giả, tổ yến kém chất lượng. Về màu sắc, bạch yến thật thường có màu trắng ngà; bạch yến giả sẽ có màu trắng sáng trông thiếu tự nhiên. Bạn cần tham khảo thêm nhiều bài viết có kèm hình ảnh, video clip phân biệt tổ yến giả để có thể nhận biết dễ dàng bằng mắt thường. Tổ yến sào chất lượng, giá tốt được bán ở đâu tại Bến Tre Trong tình hình đó, tìm mua và sử dụng loại thực phẩm quý giá như yến sào là giải pháp được nhiều người đưa ra cũng như ưa thích lựa chọn sử dụng bởi sự đơn giản và tính hiệu quả mà nó mang lại cho người dùng. Xuất phát từ thực tế đó, cửa hàng Khánh Đan triển khai bán yến sào ở Bến Tre và tại khu vực các tỉnh thành lân cận. Bán yến sào nguyên chất tại Bến Tre Với nền kinh tế phát triển ổn định như hiện nay, người dân cả nước nói chung và tại tỉnh Bến Tre nói riêng đang dần dần hướng tới nhu cầu cải thiện sức khỏe cho bản thân cũng như cả gia đình. Và để làm được điều đó, giải pháp tìm mua cũng như sử dụng yến sào đã được đưa ra. Tuy nhiên vốn ít phổ biến và dễ bị làm giả, nhiều người khi có ý định tìm mau tổ yến vẫn thường chần chờ, e ngại trước tình trạng thực phẩm nhái, kém chất lượng đang được bày bán tràn lan trên thị trường như hiện nay. Hiểu được tâm lý đó, cửa hàng yến sào Khánh Hòa chuyên cung cấp các loại tổ yến thô đến tinh chế, chuyển hàng toàn quốc với mục tiêu mang đến món quà sức khỏe cho mọi nhà. Bao nhiêu tiền 1 lạng yến tại Bến Tre Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp tổ yến, cửa hàng chúng tôi thấu hiểu được phần nào nhu cầu của các khách hàng là mong muốn được cung cấp các loại sản phẩm có chất lượng tốt, hương vị tuyệt vời với giá thành rẻ. Vì vậy, chúng tôi đã triển khai cung cấp sản phẩm tổ yến chưng sữa tươi Khánh Hòa tại Bến Tre và ở các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Vốn đã nổi tiếng từ lâu là một trong khu vực cung cấp yến sào lớn nhất cả nước, ngày nay thương hiệu yến sào có nguồn gốc từ Khánh Hòa tiếp tục là cái tên đại diện cho những dòng sản phẩm đảm bảo chất lượng cao, hương vị độc đáo với giá thành hợp lý. Vì vậy, việc khai thác tổ yến hiện nay đã không còn khó khăn, phức tạp và nguy hiểm như xưa. Điều này đồng thời cũng khiến cho giá thành tổ yến giảm xuống khá thấp, chỉ dao động trong khoảng từ 3.800.00 – 4.400.000 VNĐ/100 gram. Bên cạnh đó, do yến là loài động vật quen sống đời sống hoang dã, chúng chỉ có thể săn bắt mồi khi đang bay và do đó không thể nuôi hay cho ăn như các loài gia súc, gia cầm thông thường. Vì vậy các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng, hương vị sản phẩm khi chọn mua yến sào giá rẻ ở cửa hàng chúng tôi.
 2. Các nhà khoa học đã nhiên cứu và chỉ ra tổ yến chưng sữa tươi hấp dẫn có 31 nguyên tố đa vi lượng. Phương pháp huỳnh quang tia X, rất giàu Ca, Fe. Các nguyên tố có ích cho ổn định thần kinh, trí nhớ như Mn, Br, Cu, Zn có hàm lượng cao… Gía yến sào tại Tp.HCM bao nhiêu ? Hiện nay trên thị trường, có khá nhiều loại tổ yến với nguồn gốc, xuất xứ, hình thức, chủng loại,… khác nhau đang được bày bán. Vì vậy giá thành của chúng cũng sẽ có sự chênh lệch nhất định. Trong đó, chúng ta có thể tạm xếp tổ yến vào hai nhóm lớn, cụ thể như sau: Tổ yến sào thô nguyên chất: Là loại sản phẩm thu hoạch từ chim yến hoang dã ngoài thiên nhiên. Bởi chim yến thường làm tổ ở trên những địa hình hiểm trở, cheo leo như vách đá, trần hang động,… Do đó việc khai thác tổ yến thường rất khó khăn, phức tạp và cực kỳ nguy hiểm. Điều này dẫn đến việc giá loại tổ yến này được đẩy lên rất cao, thường dao động trong khoảng từ 7 – 10 triệu VNĐ/100 gram. Tổ yến sào nuôi: Là loại sản phẩm thu hoạch từ các nhà nuôi yến. Nhà nuôi yến là một công trình nhân tạo do con người xây dựng với hoàn cảnh gần giống như môi trường sống của chim rồi dụ chúng vào ở. Với điều kiện đã chuẩn bị sẵn từ trước, việc khai thác tổ yến sẽ dễ dàng, đơn giản và an toàn hơn rất nhiều. Do đó giá yến sào TPHCM thu hoạch từ các nhà nuôi thường chỉ dao động trong khoảng từ 3 – 5 triệu VNĐ/100 gram, tức là bằng khoảng một nửa so với giá yến hoang trên thị trường. Bên cạnh đó, chim yến là loài động vật quen sống hoang dã. Chúng chỉ săn bắt mồi khi đang bay và do đó con người không thể nuôi hay cho yến ăn như các loài gà, vịt thông thường. Vì thế mà chất lượng và hương vị của sản phẩm yến sào nhà nuôi sẽ hoàn toàn tương tự như của sản phẩm yến sào đảo. Chia sẻ bảng giá tổ yến sào Khánh Hòa tại Tp.HCM Là một trong những đơn vị chuyên khai thác, chế biến và phân phối tổ yến, cửa hàng Khánh Hòa luôn mong muốn đem đến những sản phẩm chất lượng tốt, giá thành hợp lý và có thể đáp ứng được mọi nhu cầu mà người tiêu dùng đặt ra. Vì thế, chúng tôi đã triển khai bán yến sào cao cấp tại TPHCM và ở các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Tất cả những sản phẩm cửa hàng cung cấp đều có nguồn gốc từ các nhà nuôi yến tại Khánh Hòa đồng thời chỉ do chính nhân viên của cửa hàng khai thác, chế biến. Vì vậy các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn mua và sử dụng sản phẩm yến sào cửa hàng yến sào Khánh Hòa. Tổ yến sào Khánh Hòa có giá: Tổ yến sào thô có giá dao động từ: 3.200.000 – 3.800.000 VNĐ Tổ yến nuôi tinh chế có giá: 4.200.000 – 4.800.000 VNĐ Tổ yến rút lông có giá từ: 5.800.000 – 6.800.000 VNĐ Tổ yến hồng có giá: 6.800.000 – 16.000.000 VNĐ Tổ yến huyết có giá: 21.000.000 – 24.000.000 VNĐ Tìm hiểu về tổ yến thô còn lông là gì ? Tổ yến thô còn lông là dòng sản phẩm đảm bảo nguyên chất nhất. Tổ yến sau khi thu hoạch, phân loại sẽ được đóng hộp và bày bán ngay lập tức, không hề trải qua bất kỳ một quá trình sơ chế, chế biến nào khác. Do đó các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ nguyên chất và đảm bảo của loại sản phẩm này. Tổ yến thô rút lông là gì ? Yến sào rút lông nguyên tổ là dòng sản phẩm tương đối cao cấp. Tổ yến sau khi thu hoạch, phân loại sẽ trải qua quá trình sơ chế một cách kỹ lưỡng, đảm bảo làm sạch tới 95% tạp chất mà vẫn giữ được gần như nguyên vẹn độ nguyên chất và hình dáng của tổ yến. Tổ yến rút lông khô là sản phẩm cao cấp nhất do cửa hàng Khánh Hòa cung cấp. Yến sào sau khi thu hoạch sẽ trải qua quá trình sơ chế “khô”, hạn chế tiếp xúc tối đa với nước. Do đó sản phẩm này được làm sạch tới 90% tạp chất mà vẫn đảm bảo gần như nguyên vẹn độ nguyên chất cũng như hình dáng của tổ. Tổ yến tinh chế sạch lông ép thành khuôn Tổ yến làm sạch ép khuôn là dòng sản phẩm đảm bảo sạch nhất. Tổ yến sau khi thu hoạch và phân loại sẽ trải qua quá trình sơ chế cực kỳ kỹ lưỡng, đảm bảo làm sạch tới 98% các loại tạp chất. Sau đó sản phẩm được ép lại thành khuôn với hình thức sạch sẽ, đẹp mắt, rất thích hợp để làm quà biếu tặng, trưng bày,…. Tổ yến chưng sẵn Tổ yến chế biến sẵn là dòng sản phẩm đã được nấu với một số loại nguyên liệu để tạo thành món ăn. Dòng sản phẩm này có 4 loại hương vị chính bao gồm: tổ yến chưng sữa tươi, tổ yến chưng hạt chia, tổ yến chưng hạt sen, tổ yến chưng táo đỏ. Các sản phẩm đều đã trải qua quy trình chế biến khép kín, đúng tiêu chuẩn và do đó rất sạch sẽ, không có chất độn, phụ gia hay bất kỳ một loại chất độc hại nào khác.
 3. Tổ yến sào từ xa xưa là một loại thực phẩm bổ dưỡng, với thành phần dinh dưỡng gồm các vitamin và khoáng chất quý hiếm có lợi cho sức khỏe. Ngày nay, với mong muốn mang đến sự tiện lợi và giá thành rẻ. Nên các sản phẩm từ nước yến sào được biết đến. Tuy nhiên, do chứa hàm lượng yến sào trong nước yến khá thấp nên nhiều người thắc mắc liệu nước yến có phù hợp để sử dụng cho trẻ nhỏ hay không và cho trẻ uống nước thường xuyên có tốt không ? Bài viết dưới đây hi vọng sẽ giúp các Mẹ giải đáp được thắc mắc này. Trẻ em có nên uống nước yến sào không ? Yến sào rất tốt cho trẻ bị suy dinh dưỡng, chán ăn, ho, viêm phổi hay viêm phế quản. Cho trẻ uống nước yến giúp bổ sung protein, tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch. Yến sào cũng giúp hỗ trợ sự phát triển của trẻ thông qua kích thích các tế bào sinh trưởng. Ngoài ra, sử dụng yến sào còn giúp trẻ ngủ ngon hơn, giảm thiểu các bệnh về hô hấp. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh được lợi ích của yến sào đối với trẻ em. Yến sào giúp bổ sung thêm dinh dưỡng cho cơ thể trẻ. Trong yến sào còn rất giàu Protein, Acid amin, khoáng chất cần thiết với hơn 30 nguyên tố vi lượng có tác dụng kích thích và tăng cường chức năng hệ tiêu hóa. Nước yến sào có mùi thơm, vị ngọt thanh đặc trưng rất hợp với khẩu vị của trẻ. Trong nước yến sào còn chứa rất nhiều khoáng chất và nguyên tố vi lượng rất tốt cho sức khỏe. Điển hình như đồng, kẽm, brôm, mangan,… Những chất này giúp tăng cường trí não, ổn định thần kinh ở trẻ. Do đó, trẻ có khả năng nhận thức và học tập tốt hơn. Sự căng thẳng tâm lý mùa thi cử của trẻ cũng không còn là nỗi lo nữa. Với những lợi ích trên, cho trẻ nhỏ uống nước yến hoàn toàn là rất điều tốt. Nên cho trẻ em uống nước yến sào với liều lượng như thế nào ? Tùy vào từng độ tuổi mà cho trẻ dùng yến sào với liều lượng như sau: Trẻ sơ sinh từ 0 đến 1 tuổi: Trẻ sơ sinh chưa nên sử dụng Yến sào. Ở giai đoạn này hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện và chưa hấp thụ được thành phần dinh dưỡng từ tổ yến. Đối với bé từ 1 đến 3 tuổi: Ở giai đoạn này trẻ em đã tập ăn dặm vì vậy bé từ 1 đến 3 tuổi có thể dùng yến sào nhưng nên cho bé thử từ từ. Xay nhuyễn tổ yến pha chung với sữa và cho bé uống. Việc bé dùng yến đều đặn, giúp tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng, cải thiện chức năng phổi, tạo giấc ngủ ngon… – Tháng thứ 1: Mỗi ngày khoảng 2 gram yến, uống mỗi ngày. – Tháng kế tiếp: Mỗi ngày 2 gram yến, uống đều 2 ngày một lần. Đối với bé từ 3 đến 10 tuổi: Ở độ tuổi này trẻ trở nên năng động vì vậy cơ thể cần nạp thêm năng lượng, tổ yến tăng hệ miễn dịch, điều này rất cần thiết với trẻ em. Tổ yến giúp trẻ ngăn ngừa được bệnh, làm giảm đi sự mệt mỏi, giúp trẻ em có được nhiều năng lượng để vượt qua các cuộc thi. Nếu sử dụng tổ yến trong thời gian dài thì trẻ em sẻ phát triển một cách nhanh chóng và khỏe mạnh. – Tháng đầu tiên: Mỗi ngày 4 – 5 gram, ăn đều mỗi ngày. – Tháng thứ 2: Mỗi ngày 4 – 5 gram, ăn đều 2 ngày một lần. – Tháng thứ 3 trở đi: Mỗi ngày 4 – 5 gram, ăn đều 3 ngày lần. Những điều cần lưu ý khi dùng nước yến sào cho trẻ em Khi cho trẻ dùng nước yến, bạn nên chú ý đến liều lượng, chính vì vậy mà cách sử dụng yến sào cho trẻ em không giống như của người lới, đối với trẻ từ 1 – 3 tuổi, bạn có thể cho trẻ dùng nước yến nhưng với liều lượng vừa phải. Nên bắt đầu với một lượng nhỏ làm quen trước, sau dần dần tăng lên. Trẻ từ 3 – 10 tuổi, bạn cho trẻ sử dụng nước yến sẽ giúp nâng cao thể chất và trí tuệ. Đặc biệt, bạn cần lưu ý không cho trẻ sơ sinh dùng nước yến hay tổ yến. Thức ăn bổ dưỡng nhất cho trẻ giai đoạn này là sữa mẹ. Trẻ sơ sinh còn quá nhỏ, hệ tiêu hóa của bé còn non nớt chưa thể hấp thụ hết các dinh dưỡng từ nước yến. Bạn cũng không nên quá lạm dụng nước yến cho trẻ. Dùng quá liều có thể khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Nguyên do là trong yến sào rất giàu protein, hệ tiêu hóa của trẻ khó hấp thu tốt như ở người lớn. Quá dư thừa lượng đạm trong cơ thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ. Không nên cho trẻ uống nước yến trước bữa ăn chính bởi trẻ có thể bị đầy bụng và không muốn ăn cơm. Tổ yến hay nước yến sào nên dùng thường xuyên thì mới phát huy được hết công dụng, nên dùng mỗi ngày hoặc cách đều 2 ngày 1 lần với liều lượng vừa đủ thay vì lâu lâu sử dụng một lượng lớn. Qua những giải đáp trên, bạn đã thấy trẻ nhỏ uống nước yến thường xuyên hoàn toàn không có vấn đề gì, bạn chỉ cần lưu ý chọn mua những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và thương hiệu uy tín. Bên cạnh đó, bạn có thể lựa chọn sản phẩm nước yến được chế biến sẵn như Sanest Kids Khánh Hòa, dành riêng cho trẻ em với hàm lượng dinh dưỡng từ chuyên gia dinh dưỡng, vừa giúp ngon miệng lại còn mang lại nhiều dưỡng chất cho bé.
 4. Theo các tài liệu cổ thì hạt sen (liên nhục) vị ngọt, sáp (làm cho chặt lại, kín lại), tính bình (không nóng, không lạnh), có tác dụng chữa di tinh, mộng tinh, tiêu chảy, mất ngủ, chậm tiêu, đầy bụng, ăn kém, chữa khát do sốt cao, mất nước. Kết hợp hạt sen với tổ yến sẽ mang đến cho các bạn một món ăn thơm ngon, giúp bạn an thần, ngon giấc. Mời bạn tham khaỏ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé! 1. Yến sào có thành phần nào ? Theo nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ Sinh học Đại học Thủy Sản và Viện Công nghệ Sinh học, trong thành phần của yến sào chứa 18 loại acid amin trong đó có một số loại có hàm lượng cao như Aspartic acid, Serine, Tyrosine, Valine, Leucine,… Trong yến sào còn chứa một khối lượng dồi dào các nguyên tố đa vi lượng như Ca, Fe, Mn, Br, Cu, Zn, Cr, Se,… đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể như : Giảm căng thẳng mệt mỏi;Tăng cường độ ẩm;Giảm nếp nhăn;Chống lão hóa;Giúp da mịn màng, săn chắc;Hỗ trợ việc cải thiện hệ hô hấp;Giảm huyết áp;Cải thiện chức năng tim;Điều hòa lưu thông máu trong cơ thể;Tăng tuổi thọ con người. Hàm lượng acid Syalic chiếm 8,6% và Tyrosine có tác dụng làm phục hồi các tổn thương khi bị nhiễm độc, kích thích phát triển hồng cầu. Nhiều kết quả gần đây cho thấy, việc sử dụng tổ yến với cơ thể nhiễm độc còn làm hạn chế mức độ sút cân, ổn định các chỉ tiêu về huyết học và giúp cơ thể phục hồi một cách nhanh chóng. Tác dụng của yến sào với hệ thần kinh: Các vi chất dinh dưỡng như Mn, Cu, Zn, Br trong yến sào có tác dụng ổn định thần kinh và tăng cường trí nhớ. Do đó, sử dụng tổ yến đúng cách sẽ giúp bồi bổ trí não, ổn định tinh thần; giúp ngủ ngon hơn, ghi nhớ tốt hơn. Đặc biệt kết hợp yến sào cùng hạt sen sẽ càng đem lại hiệu quả tuyệt vời. 2. Hàm lượng dưỡng chất có trong hạt sen Thông thường sen phát triển đủ tuổi cao tới 1,5 m và có thể phát triển các thân rễ bò theo chiều ngang tới 3m. Lá to với đường kính tới 60 cm, hoa có đường kính tới 20 cm. Theo số liệu công bố trên tạp chí Dinh dưỡng của Mỹ thì hạt sen rất giàu hàm lượng protein, ma-nhê, kali và phốt pho, trong khi đó hàm lượng mỡ bão hòa, natri và cholesterol lại rất thấp. Cụ thể, 100g hạt sen có chứa 350 calo, 63-68 gam carbohydrate, 17-18gam protein, nhưng chỉ có 1,9-2,5 gam mỡ, còn lại là các thành phần khác như: nước (13%), khoáng chất (chủ yếu là natri, kali, canxi, phốt pho). Trung bình, cứ một ao-xơ hạt sen khô (28 gam) cung cấp khoảng 5 gam protein chất lượng cao, ngoài ra còn giàu chất xơ lại không chứa đường, hương vị thơm ngon hợp với sở thích của nhiều người. Trung bình, cứ một ao-xơ hạt sen khô (28 gam) cung cấp khoảng 5 gam protein chất lượng cao. 3. Tác dụng chữa bệnh của hạt sen Hạt sen và củ hạt sen có chứa một loại enzyme đặc biệt có tác dụng “hàn gắn, phục hồi” protein trong cơ thể con người bị tổn thương và cuối cùng làm cho làn da luôn trẻ trung. Chính vì lợi thế này các hãng bào chế dược phẩm, mỹ phẩm hiện nay đang tìm kiếm, chiết xuất enzyme để đưa vào các sản phẩm chống lão hóa của họ. Bên cạnh đó, hạt sen còn giàu hàm lượng kaempferol, một chất flavonoid tự nhiên rất hữu ích, có tác dụng ngăn ngừa viêm nhiễm, đặc biệt là tác dụng chống viêm các mô lợi, nhất là ở nhóm người cao niên. Trong dân gian người ta đã chế biến hạt sen thành nhiều món ăn có giá trị bổ dưỡng cao như chè sen, mứt sen, chè hạt sen long nhãn,… Tăng cường cơ chế bài tiết melamin: Theo nghiên cứu công bố đầu tháng 6 vừa qua trên tạp chí Y học thử nghiệm phân tử của Mỹ thì tinh dầu chiết từ cánh, nhị và ngó sen có tác dụng tốt trong việc bài tiết melamin, đặc biệt là hợp chất có tên plamitic acid methyl ester, thông qua cơ chế có tên là melanogenesis, đây chính là hợp chất giúp cho tóc của con người không bị bạc, gẫy hoặc bị lão hóa sớm do thiếu melamin. Các bài thuốc chữa bệnh từ hạt sen: Chữa mất ngủ: Hằng ngày nấu chè hạt sen ăn vào buổi chiều hoặc tối, có hạt sen tươi càng tốt. Trẻ em tiêu chảy kéo dài, gầy yếu kém ăn: Hạt sen sấy khô, gạo tẻ rang vàng, hai thứ liều lượng bằng nhau (khoảng 150-200g) tán bột, mỗi ngày cho ăn 6-8g vào lúc đói. Phụ nữ hay bị sẩy thai: Hạt sen 1kg bỏ vỏ ngoài và tim, củ mài (tươi thì 5kg, khô thì 2kg) hai thứ cùng sao vàng, tán mịn, viên với hồ nếp bằng hạt nhãn, mỗi ngày ăn hai lần, mỗi lần 10 viên vào lúc đói. Trẻ con nóng khát: Hạt sen 20g, bèo cái 2 cây, gừng tươi 2 lát, đổ một tô nước đun kỹ, cho uống thay nước chè. Chữa di tinh, đái đục: Hạt sen 100g (bỏ vỏ, bỏ tim) sao vàng, bạch linh 20g (mua ở hiệu thuốc đông y) hai thứ cùng tán bột, uống với nước lọc vào lúc gần đi ngủ, mỗi lần 1 thìa cà-phê. Chữa thiếu máu, ít ngủ, kém ăn: Hạt sen hầm với thịt ba chỉ, ăn hằng tuần liền. Bồi dưỡng cho phụ nữ mới sinh hoặc mới điều hòa kinh nguyệt: Chọn gà nhỏ, cỡ 400-500g/con, mổ bỏ ruột, cho hạt sen và ý dĩ (bo bo), gạo nếp, mỗi thứ một nhúm (vo sạch) vào bụng gà, khâu lại, nấu thật nhừ cho ăn. Cứ 2-3 ngày lại ăn một bữa như thế. Dùng làm các món ăn thông dụng: Với lợi thế về mùi vị, màu sắc và dưỡng chất nên hạt sen được con người sử dụng khá phổ biến để làm thực phẩm và thuốc chữa bệnh. Hạt sen có tác dụng bổ dưỡng an thần, đặc biệt là dùng để chữa tiêu chảy kéo dài và bệnh suy dinh dưỡng, chữa chứng mất ngủ, giảm khát mùa hè, chữa thiếu máu, kém ăn bồi dưỡng cho phụ nữ sau khi sinh… Từ lâu trong dân gian người ta đã chế biến hạt sen thành nhiều món ăn có giá trị bổ dưỡng cao như chè sen, mứt sen, chè hạt sen long nhãn, chè hạt sen đậu xanh, thịt gà hầm hạt sen, móng giò hầm hạt sen… vừa ngon miệng, hấp dẫn lại có giá trị dinh dưỡng cao mà không gây hại cho cơ thể. 4. Cách nấu chè tổ yến với hạt sen và táo tàu giúp ngon giấc Nguyên liệu cần chuẩn bị: – Tổ yến tinh chế: 5g (liều lượng chuẩn cho 1 người dùng trong 1 lần ăn) – Hạt sen: 100g – Táo đỏ khô: 50g – Hạt kỷ tử: 10g – Đường phèn hoặc đường cát trắng. Tiến hành cách chưng yến sào với hạt sen Bước 1: Đầu tiên các bạn lấy 5g yến sào tinh chế (là loại yến đã được nhặt lông và làm sạch tạp chất) ngâm trong nước ấm khoảng 30 phút để yến nở đều và mềm ra. Sau khoảng 30 phút và các bạn vớt yến ra cho vào rây và để ráo nước. Hạt sen các bạn có thể sử dụng hạt sen tươi hay khô đều được. Tuy nhiêu khi chế biến sẽ khác nhau một chút: Với hạt sen tươi thì các bạn phải tách bỏ vỏ xanh bên ngoài và dùng tăm để bỏ tâm của sen; còn sen khô thì các bạn phải rửa sạch và ngâm nước khoảng 1 tiếng để hạt sen nở ra. Sau đó đun hạt sen với một ít nước để hạt sen mềm đi. Bước 2: Hạt sen đun mềm thì các bạn cho táo tàu đỏ khô vào đun tiếp trong khoảng 10 phút để táo nở ra. Bước 3: Sau đó, các bạn tiếp tục cho hạt kỷ tử vào và cho thêm nước đun trên lửa liu riu cùng hỗn hợp hạt sen, táo đỏ đã đun trước đó. Bước 4: Yến đã làm sạch và để ráo nước, các bạn cho vào chén chưng nhỏ có nắp đậy và chưng cách thủy trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Chưng cách thủy là cách chế biến yến tốt nhất giúp yến vẫn như nguyên được các vi chất dinh dưỡng bên trong nó. Cách chưng tổ yến tốt nhất chính là sau khi chưng cách thủy được 1 tiếng thì các bạn cho thêm đường phèn vào sau đó chưng thêm 10 phút nữa rồi tắt bếp. Bước 5: Yến chín mềm thì các bạn cho vào cùng hỗn hợp hạt sen, kỷ tử, táo tàu và ăn ngay khi còn nóng nhé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé !
 5. Tổ yến sào chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của mọi người. Ngoài ra, yến sào có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn bằng những cách khác nhau. Trong đó, Chưng cách thủy được xem là một trong những cách chế biến dễ thực hiện. Nên được các chị em nội trợ lựa chọn nhiều nhất. Đây là một phương pháp lý tưởng để sợi yến được nở đều, mềm, giữ hương vị tự nhiên mà vẫn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất. Tuy nhiên, làm thế nào để yến chưng cách thủy được thơm ngon, cùng khám phá ngay bài viết dưới đây nhé ! 1. Nguồn gốc của tên gọi Yến Sào Yến Sào theo nghĩa Hán Việt là cái tổ của chim yến. (“Yến”: con chim yến; “Sào”: cái tổ). Tổ Yến Sào được làm từ nước bọt của chim yến trống và chim yến mái từ những tuyến dưới lưỡi. Điều kì diệu là nước bọt của nó bị đông cứng lại sau khi tiếp xúc với không khí. Tạo thành một hợp chất hữu cơ thiên nhiên và hầu như là một dạng tươi tự nhiên và dễ hấp thụ. Các nhà khoa học đã nhiên cứu và đưa ra kết quả Yến Sào có 31 nguyên tố đa vi lượng. Phương pháp huỳnh quang tia X, rất giàu Ca, Fe. Các nguyên tố có ích cho ổn định thần kinh, trí nhớ như Mn, Br, Cu, Zn có hàm lượng cao… Trong thành phần Yến Sào còn có 18 Acid amin, một số có hàm lượng rất cao như aspartic Acid, Serine, Tyrosine, Leucine… là những chất có tác dụng phục hồi nhanh chóng các tổn thương khi bị nhiễm xạ hoặc chất độc hại. Với những thành phần dinh dưỡng quý giá như trên, yến sào được xem như thần dược diệu kì cung cấp thêm cho người dùng năng lượng, tăng cường trao đổi chất, cải thiện sự tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng, có tác dụng dưỡng da, đẹp da, cải thiện tình trạng của tóc. Ngoài ra, tổ yến còn có tác dụng nâng cao hoạt động tình dục, có tác dụng bổ phổi, làm sạch đường hô hấp giúp cải thiện tình trạng hen xuyễn, lên đờm quá mức trong phổi và cổ họng, chống ho, ho ra máu và chiều hướng bị lao phổi, cũng tốt cho tim và sự tuần hoàn máu. 2. Vì sao phải chưng yến cách thủy ? Tổ yến sào được xếp vào hàng “bát trân” của Việt Nam tức là một trong tám món ăn quý hiếm và được chế biến rất cầu kì. Tổ yến sào là một loại thực phẩm quý hiếm, bởi trong tổ yến sào có chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe con người mà không phải loại thực phẩm nào cũng có được. Chưng là cách chế biến tổ yến sào duy nhất để giữ lại được nhiều dinh dưỡng nhất trong những chiếc tổ yến nhỏ bé quý hiếm và đây cũng là cách làm đã được truyền lại từ xưa đến nay. Và những món ăn từ tổ yến sào chưng luôn là những món ăn vô cùng thơm ngon và tinh khiết, rất tốt cho sức khỏe con người. Hơn nữa, các loại thành phần dinh dưỡng có trong tổ yến sào sẽ rất nhanh bị hao hụt trong quá trình chế biến, nhiệt độ cao. Vì vậy, bạn không thể xào hay nấu tổ yến như những loại thực phẩm bình thường khác mà bạn phải chế biến theo cách cầu kỳ hơn đó là hấp cách thủy hay còn gọi là chưng tổ yến sào. 3. Chưng cách thủy tổ yến như thế nào cho đúng? Từ thời xa xưa, chỉ có giới thượng lưu, quý tộc, hoàng gia mới có thể được thưởng thức những món ăn thơm ngon từ tổ yến sào. “Chưng yến” tức là hấp cách thủy. Bạn có thể cho tổ yến sào vào một chiếc bát sạch và hấp cách thủy trong nồi nước, để tiết kiệm thời gian hơn bạn có thể cho tổ yến vào bát và hấp trong nồi cơm. Tuy nhiên, để giữ lại được nhiều chất dinh dưỡng nhất từ tổ yến sào bạn nên sử dụng những loại nồi chưng yến chuyên dụng. Với tổ yến sào bạn có thể chế biến ra rất nhiều món ăn khác nhau như: tổ yến chưng đường phèn, tổ yến chưng mật ong, tổ yến chưng trứng sữa, tổ yến sào chưng nước cốt dừa… Khi nói đến chưng tổ yến chắc chắn nhiều chị em nội trợ sẽ nghĩ đến món yến chưng đường phèn. Đây là món ăn được đánh giá cao về việc giúp cho yến sào giữ lại được nhiều dương chất nhất vì thời gian chế biến không quá lâu. Hơn nữa, với món yến sào chưng đường phèn thì cách làm lại khá đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Món yến chưng cách thủy với đường phèn thơm ngon Nguyên liệu gồm: Tổ yến, đường phèn Thực hiện: Tổ yến bạn ngâm nước, làm sạch lông và tạp chất. Cho tổ yến đã làm sạch và đường phèn vào một chén ăn cơm (hay thố nhỏ có nắp đậy) cùng một lúc. Đổ nước vừa ngập với phần tổ yến. Đặt chén vào nồi đã chuẩn bị, đổ nước vào nồi cho vừa ngập 1/4 thân của chén. Đậy nắp nồi, cho lửa lớn vừa đủ đến khi nước sôi rồi vặn nhỏ lửa. Tùy từng loại yến sào là yến đảo hay yến nhà mà thời gian lâu hay mau. Thông thường chỉ nên chưng trong khoảng 20 phút là vừa đủ. Không nên chưng tổ yến quá lâu vì sẽ làm tổ yến bị nhão, không còn độ dai ngon tự nhiên của yến, ngoài ra chưng yến lâu còn làm mất chất dinh dưỡng và mùi đặc trưng của tổ yến. Sau khi thấy tổ yến đã đạt được độ mềm mà bé thường ăn, tắt lửa dùng yến nóng hay để lạnh đều được . Cách chưng yến cách thủy với hạt sen, bạch quả,.. Chè tổ yến chưng đúng cách, cho bé ăn đều đặn giúp tăng cường sức đề kháng. Nguyên liệu: 1 tai yến lớn, 10 hạt sen, 3 hạt bạch quả, 10 trái táo đỏ, 20g đường phèn. Thực hiện: Bước 1: Ngâm yến vào nước khoảng 30 – 40 phút rồi đổ bỏ nước đã ngâm, vớt ra để ráo. Luộc riêng hạt sen bỏ nước, táo tàu, nhãn nhục rửa sạch, để ráo Bước 2: Cho tổ yến đã ngâm nở mềm, hạt sen, táo tàu vào một chén (hay thố nhỏ) cùng một lúc. Đổ nước đầy chén. Chú ý không cho đường phèn, nhãn nhục vào chưng chung. Bước 3: Đặt chén (thố) vào nồi đã chuẩn bị, đổ nước vào nồi cho vừa ngập ¼ thân của chén. Bước 4: Đậy nắp nồi, cho lửa lớn vừa đủ đến khi nước sôi rồi vặn nhỏ lửa, thời gian chưng thông thường là 20 – 30 phút. Bước 5: Sau khi thấy yến sào và hạt sen đã đạt độ mềm cần thiết (tùy theo sở thích), cho đường phèn vào chưng thêm 5 – 10 phút đến khi đường phèn tan ra. Trước khi dọn ra bàn mới cho nhãn nhục vào. Dùng yến nóng hay lạnh đều được, có thể cho thêm 2 lát gừng để khử mùi tanh và thêm phần thơm ngon cho chén yến. 4. Những sai lầm khi chưng cách thủy tổ yến sào với đường phèn Là món ăn quen thuộc, đơn giản, dễ làm, đảm bảo hàm lượng dưỡng chất tuy nhiên chế biến như thế nào để phát huy được hết công dụng của món ăn và cách chưng yến sào đúng cách để yến sào được ngon hơn thì dưới đây là một số lỗi mà người dùng thường gặp như: Nước chưng quá ít, không ngập hết phần yến Nhiều người tiêu dùng có thói quen cho ít nước khi chưng yến sào để món ăn được đậm đặc. Tuy nhiên nước đun nóng chính là môi trường giúp yến chưng được nở to, đảm bảo được độ mềm, nếu thiếu nước khi chưng yến sẽ không nở được nhiều và không đảm bảo được lượng dưỡng chất. Vì thế, tùy theo khẩu vị của mỗi người mà bạn có thể thêm bớt nước cho phù hợp tuy nhiên theo nguyên tắc cần tuân thủ đó là nước trong thố phải ngập hết lượng yến cần chưng. Chưng cách thủy yến trong nhiệt độ quá cao Một trong số những sai lầm khi chưng tổ yến là sử dụng lửa to, nhiệt độ lớn. Nhiều người tiêu dùng muốn tiết kiệm thời gian thường dùng nhiệt độ cao nhưng không biết rằng ở nhiệt độ > 80 độ C, tổ yến sẽ kích thích phân bào, protein bị phân hủy. Vì thế người tiêu dùng nên sử dụng lửa nhỏ để chưng sẽ đảm bảo được hàm lượng dinh dưỡng và hương vị của món ăn. Cho đường phèn chưng cùng ngay từ đầu Việc cho đường phèn vào chưng cùng yến sào ngay từ đầu rất sai lầm, chúng ta không nên cho đường phèn vào quá sớm nếu muốn giữ hương vị đặc trưng của yến. Tốt hơn hết, nên cho đường phèn vào giai đoạn cuối cùng hoặc sau khi đã tắt bếp. Như vậy yến mới có thể nở to hơn. 5. Thời gian chưng cách thủy tổ yến sào đúng chuẩn nhất Tổ yến sào có nhiều loại khác nhau được phân loại như sau: Theo đặc điểm địa lý có: Tổ yến huyết, tổ yến hồng, tổ yến đảo hay tổ yến nuôi. Theo màu sắc có: Tổ yến đỏ, tổ yến cam, tổ yến trắng tinh chế. Mỗi loại tổ yến lại có giá trị dinh dưỡng, kết cấu tổ khác nhau. Vì vậy, chưng cách thủy tổ yến sào cũng khác nhau đối với những loại tổ yến khác nhau. Đặc biệt, bạn cần chú ý về thời gian chưng từng loại tổ yến khác nhau để giữ được dinh dưỡng. Đối với tổ yến Nuôi (Yến Thô): Tổ yến chưa làm sạch, bạn chỉ cần ngâm tổ yến trong khoảng 1 đến 2 tiếng, làm sạch lông và cho vào nồi chưng khoảng 20 phút. Đối với tổ yến Đảo Thô: Sau khi nhặt sạch lông, bạn ngâm tổ yến đảo với nước lạnh khoảng 2 đến 3 tiếng, sau đó chỉ cần chưng trong khoảng 30 phút. Đối với tổ yến Nuôi đã qua tinh chế: Bạn chỉ cần ngâm với nước lạnh khoảng 20 phút là tổ yến đã mềm và nở đều ra, sau đó bạn cho vào nồi, chưng cách thủy khoảng 15 phút là được. Đối với tổ yến Đảo đã làm sạch: Bạn cũng chỉ cần ngâm nước lạnh khoảng 30 phút và chưng cách thủy khoảng 20 phút là được. 6. Những lưu ý khi chưng tổ yến sào Bạn cần có thời gian ngâm tổ yến trước khi chưng cách thủy để tổ yến mềm và loại bỏ bớt mùi tanh tự nhiên của yến, giúp cho món ăn từ tổ yến thơm ngon hơn. Khi chưng yến cách thủy bạn nên dùng chén sứ để chưng, tránh dùng đồ nhôm sẽ làm biến đổi đi thành phần dinh dưỡng trong yến sào. Mỗi loại tổ yến có thời gian ngâm và thời gian chưng khác nhau. Bạn nên nhớ kỹ, bởi không phải tất cả các loại tổ yến đều có thành phần dinh dưỡng hoàn toàn giống nhau. Trên đây là những bí quyết chưng yến cách thủy đúng nhất và những lưu ý khi chưng yến. Chúc bạn thực hiện được những món ăn thơm ngon cho gia đình bằng phương pháp “Chưng cách thủy” nhé !
 6. TRẺ EM HỆ TIÊU HÓA KÉM CÓ NÊN ĂN TỔ YẾN ? Yến sào có một số nguyên tố hiếm có tác dụng kích thích tăng tiêu hóa hấp thu qua màng ruột như: crôm, axit amin, các nguyên tố vi lượng. Yến sào còn có tác dụng giúp tăng cường các kích thích sinh trưởng của tế bào, vì thế nếu bé tiêu hóa kém thì có thể dùng Yến sào để giúp kích thích quá trình tiêu hóa tốt hơn. Nguyên nhân gây ra tình trạng hấp thu chất dinh dưỡng kém Chế độ ăn uống chưa hợp lý, không đầu đủ dinh dưỡng. Cho con ăn dặm vào một khoảng thời gian không phù hợp (quá sớm hoặc quá muộn). Trẻ bị mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Hệ tiêu hóa của trẻ yếu, không có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng có thành phần hữu cơ phức tạp, thiếu Enzym tiêu hóa thức ăn. Những nhóm trẻ không nên sử dụng tổ yến Để tránh rước họa vào thân thì bạn nên lưu ý cho 3 đối tượng dưới đây không nên dùng tổ yến như sau: Bà mẹ mới sinh và đang trong thời gian ở cữ hoặc bà bầu mang thai dưới 3 tháng: Theo nhiều chuyên gia y tế, tổ yến tốt cho bà bầu. Tuy nhiên, không phải giai đoạn mang thai nào bà bầu cũng có thể dùng được. Nguyên nhân là vì tổ yến có tính hàn, trong khi đó, giai đoạn đầu của thai kỳ và sau sinh phụ nữ được khuyến khích ăn những thực phẩm có tính nhiệt. Người bị viêm nhiễm cấp tính, sốt, thực nhiệt: Như đã nói ở trên, do tổ yến có tính hàn, vị ngọt nên những người có nhu cầu điều trị các bệnh trên cũng nên tránh xa loại thực phẩm này. Trẻ dưới 7 tháng tuổi: Đây là nhóm đối tượng tuyệt đối không nên dùng tổ yến. Thành phần của tổ yến chứa quá nhiều dưỡng chất nên hệ tiêu hóa của trẻ dưới 7 tháng tuổi sẽ khó hấp thu. Nếu cho trẻ ăn yến vào giai đoạn này có thể khiến hệ tiêu hóa của trẻ bị rối loạn và dẫn đến các bệnh đường ruột về sau. Khi trẻ được 7 tháng tuổi, có thể bổ sung dinh dưỡng cho trẻ bằng cách cho ăn khoảng 70ml tổ yến xay nhuyễn/ngày. Chế biến món ăn giúp trẻ tiêu hóa tốt Cách chưng yến vừa ngon vừa bổ lại rất đơn giản, các mẹ có thể dễ dàng thực hiện. Yến đã ngâm nước, làm sạch sẽ tiến hành tách yến. Cho yến sào và đường phèn vào bát, cho một chút nước sau đó đem chưng cách thủy. Bạn có thể thêm vào một vài lát gừng sẽ giúp món ăn thơm ngon hơn. Thời gian chưng nên lâu một chút để yến tan ra, bé sẽ dễ tiêu hóa hơn. Cháo là món ăn phổ biến sử dụng nhất cho các bé dưới 1 tuổi. Thay vì nấu cháo bằng các nguyên liệu như rau củ, thịt xay, xương hầm;… các mẹ hoàn toàn có thể thay thế bằng yến sào. Món cháo nấu với yến sào sẽ là thực phẩm rất ngon và bổ dưỡng cho bé. Trước tiên, đối với yến sào, bạn cần chưng cách thủy cho chín. Nên nấu kĩ để bé dễ ăn. Cháo nấu riêng cho nhừ, có thể thêm những một số rau củ khác như bí đỏ, cà rốt,… vào nấu chung. Cuối cùng cho yến sào đã chưng vào và tắt bếp. Các mẹ lưu ý là tắt bếp liền, không để lâu bởi sẽ làm mất đi hương vị và dinh dưỡng trong yến sào.