• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sieutocviet4

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  25
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About sieutocviet4

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cùng với ghế sofa, ghế bàn ăn cũng có mặt hầu hết trong mọi gia đình. Ghế ăn giúp cho tư thế ngồi ăn thoải mái hơn, bữa cơm được ngon miệng và lịch sự hơn khi có khách đến dùng cơm cùng gia đình. Nhiều gia đình Việt trước kia vẫn thích ngồi ăn cơm dưới nền nhà nhưng nay cũng đã bắt đầu tìm mua cho gia đình một bộ ghế bàn ăn vì nhận ra những tính năng mà ghế bàn ăn mang lại. Để có những chiếc bàn ăn bắt mắt, giúp việc ăn uống ngon miệng hơn thì để đáp ứng được những nhu cầu ấy đã cho ra đời dịch vụ bọc ghế bàn ăn. 1/Bọc ghế bàn ăn là như thế nào? 1.1/ Khái niệm của việc bọc lại ghế bàn ăn Bọc lại ghế ăn bàn ăn là thay mới} lớp vỏ bọc cũ của chiếc ghế ăn bàn ăn vì đây là nới thường xuyên tiếp xúc với đồ ăn nên nhanh bị bẩn và gây ra vết ố màu do thức ăn gây ra - Khi ghế bàn ăn nhà quý khách đã sử dụng lâu và nệm lót ghế bắt đầu xuống cấp. - Vải đã sờn và có nhiều vết bẩn, nệm mút xẹp, không cho cảm giác êm ái khi ngồi lâu. - Lớp da bọc bên ngoài cũng đã xước và rách nhiều chỗ hay thậm chí tự hủy, rơi mạc xuống nền nhà, gây mất thẩm mỹ và cũng không an toàn cho sức khỏe khi sử dụng. Vì vậy chúng tôi mở ra dịch vụ bọc lại ghế ăn của Ghế Nệm Sài Gòn nhằm phục vụ nhu cầu người dùng, mang lại lợi ích như giảm thiểu chi phí khi mua ghế mới mà còn có thể làm chiếc ghế của bạn trông đẹp hơn phù hợp với không gian nhà hàng nhà bếp. Bọc lại nệm ghế ăn 1.2/Tầm quang trọng của những bộ bàn ghế ăn Bàn ghế phòng ăn đã dần chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong không gian hiện đại ngày nay. Không ngẫu nhiên mà nó lại được quan tâm đến thế, tất cả đều nhờ ý nghĩa tồn tại đặc biệt của nó mà đứng đầu là việc đong đầy tình cảm gia đình Giúp mọi thành viên trong ngôi nhà có cảm giác ấm cúng, luôn muốn nhanh về cho đúng bữa cơm để quay quần với người thân của mình. Chỉ nói riêng đến gian bếp, đây khu vực mà mỗi gia đình đều tề tụ về bên mâm cơm nên chúng ta cũng hiểu rõ tầm quan trọng của nơi này. Ngày nay mọi người đều rất quan tâm đến nội thất phòng ăn, nhất là việc chú trọng khá nhiều đến bộ bàn ghế ăn tại khu vực này. 2/Vậy liên hệ bọc ghê cho bàn ăn ỏ đâu? 2.1/Dịch vụ bọc ghế bàn ăn giá rẻ lại chất lượng Nhu cầu trang trí và tân trang lại không gian sống của khách hàng hiện nay đang được tăng lên khá nhiều. Nhờ đó mà nhiều công ty cũng phát triển theo những mong muốn đó của khách hàng. Nhưng hiện nay nhu cầu của khách hàng hiện nay khá là khắc khe, Vừa muốn một sản phẩm dịch vụ giá rẻ nhưng vẫn đãm bảo chất lượng. Công ty Ghế Nệm Sài Gòn của chúng tôi, với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường bọc ghế sofa tại nhà, bọc ghế ô tô. Chúng tôi cam kết luôn mang đến khách hàng những sản phẩm sofa chất lượng tốt nhất và giá rẻ nhất hiện nay. Bên cạnh đó chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ khác như bọc ghế sofa văn phòng, bọc ghế sofa cafe, bar, karaoke, nhà hàng, khách sạn, may áo ghế sofa,..v..v. 2.2/Liên hệ Ghế Nệm Sài Gòn để hỗ trợ bọc ghế bàn ăn tốt nhất Bạn đang có nhu cầu bọc ghế bàn ăn cho gia đình mình, Bạn đang muốn thiết kế lại và mua mới lại bộ ghế bàn ăn nhưng vẫn chưa biết được nơi cung cấp dịch vụ này. Bạn không cần lo lắng về những bận tâm đó, hãy để bọc ghế Ghế Nệm Sài Gòn thay bạn thực hiện những mong muốn của bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bọc ghế sofa tại nhà, chúng tôi luôn mon muốn mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Công Ty TNHH SX-TM-DV Ghế Nệm Sài Gòn 02838.822.278 – 0906.180.730 Thứ 2 - Chủ Nhật Mở cửa 8h00 - 21h00 * Địa chỉ: 290C/43/23 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8,TPHCM (Ngay cầu Kênh Xáng) * Xưởng: C13/C51 Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh (ngã tư Phạm Hùng-Nguyễn Văn Linh)
 2. Chuyên sửa bọc ghế ô tô, ghế bàn ăn, ghế ngồi nệm văn phòng xoay giá rẻ tại công ty, tại nhà tphcm với vải bọc chất lượng cao, thay da ghế sofa, ghế xoay văn phòng tại nơi làm việc. Ghế sofa văn phòng, trong ô tô,... không chỉ là đồ dùng nội thất dùng để ngồi, trang trí mà còn thể hiện ấn tượng của người sở hữu. Chính vì vậy, hầu hết những khách hàng đều trang bị cho văn phòng của mình cũng như trong xe ô tô, nhà riêng những bộ ghế theo phong cách khác biệt. Hiển nhiên theo thời gian, da của các chiếc ghế bị cũ kỹ đi, đồng thời rách đi lớp vải bọc bên ngoài cần phải được bọc lại. Vậy chúng nên bọc da ghế giá rẻ ở đâu tại Tp Hồ Chí Minh đây? 1/Các sản phẩm ghế bọc da phổ biến 1.1/Bọc da ghế ô tô ở Tphcm uy tín ngày nay, có rất nhiều người sử dụng xe ô tô, với thời gian dài sử dụng chắc chắn bộ ghế ngồi bên trong xe sẽ không còn được nguyên vẹn, chi phí thay một bộ ghế da thì khá đắt đỏ Do đó bọc ghế da cho ô tô rất cần thiết, như bọc ghế da xe vios, bọc da ghế i10, bọc ghế da i20 active, bọc ghế da cho civic, cho honda city, bọc ghế da cho ford ranger, bọc ghế da xe camry, bọc ghế da cho elantra, bọc ghế da cho mazda 3, bọc ghế da cho fortuner, bọc ghế da ô tô cao cấp, bọc ghế da cho xe hơi … mang lại hiệu quả cao mà tiết kiệm chi phí cho khách hàng. 1.2/Dịch vụ bọc da ghế sofa tận nhà Tư vấn bọc lại sofa tư vấn khách hàng những chất liệu da thích hợp cho từng loại ghế tại nhà. Báo giá toàn bộ chi phí thay thế sửa chữa. Gia công thay lớp da cũ bằng lớp da mới trong thời gian nhanh chóng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. 1.3/Bọc da ghế văn phong theo yêu cầu của khách hàng Khi bọc ghế sofa, bạn có thể thay đổi chất liệu theo ý muốn. Ngày nay việc thiết kế những chiếc ghế văn phòng theo phong thủy, hợp thời trang không còn xa lạ. Việc thay thế màu sắc nội thất theo nhu cầu cực kỳ đơn giản khi bạn tìm đến dịch vụ bọc ghế văn phòng. 2/ Bọc da ghế uy tín chất lượng tại Ghế Nệm Sài Gòn ĐỪNG NGẦN NGẠI KHI DA GHẾ CỦA BẠN BỊ HƯ HẠI. HÃY LIÊN HỆ CHO DỊCH VỤ GHẾ NỆM SÀI GÒN CHÚNG TÔI, BẠN SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ CŨNG NHƯ GIỚI THIẾU CHUYÊN SÂU HƠN, PHỤC VỤ TẬN TÌNH – TẬN NƠI Khi bạn có nhu cầu bọc da ghế, bọc lại ghế cho văn phòng, bọc ghế da ô tô, bọc da ghế bàn ăn hay bọc ghế massage xin quý khách vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Ghế Nệm Sài Gòn 290C/43/23 Dương Bá Trạc, Phường 1 ,Quận 8,Tp HCM (ngay cầu Kênh Xáng) Điện thoại : 0838.822.278 – 0906.180.730 -Mr.Kiệt (Viber, Zalo…)-24/7 Email: ghenemsaigon@gmail.com Web: ghenemsaigon.com
 3. Áo mưa vải dù đã và đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho bất cứ ai trong việc đi mưa. Loại áo mưa này có nhiều ưu điểm, không chỉ bền mà còn có mẫu mã đẹp, an toàn với sức khỏe người dùng. 1/Cách nhận dạng áo mưa chất liệu vải dù 1.1/Đặc điểm của áo mưa vải dù Áo mưa vải dù được làm từ chất liệu vải dù cao cấp. Chất liệu này được tạo thành từ các thành phần: cotton, polyester, nylon, hoặc tơ nhân tạo. Vải dù được ứng dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày: may quần áo, vải bạt, ô,... Vải dù dùng để làm áo mưa là dòng chất liệu có chất lượng tốt, độ bền cao, dẻo dai, khó rách. Đặc biệt là khả năng chống thấm nước toàn diện. Nhờ nhà sản xuất khi áp dụng vải dù làm áo mưa đã tráng thêm một lớp Polyurethane (PU) ở mặt trên của vải giúp chất liệu này tăng khả năng kháng mài mòn, độ bền cao hơn rất nhiều so với nhiều loại cao su khác. 1.2/Các loại vải dù làm áo mưa Hiện nay có 3 loại vải dù chống thấm với mang tính đặc trưng: vải dù 250T dùng để che mưa trên diện tích dưới 25m2; vải dù 420 tráng PU dùng để che mưa với diện tích khoảng 30m2; vải dù 650T tráng uli được sử dụng phổ biến tại các sự kiện ở khách sạn, resort, doanh nghiệp, cơ quan, với tác dụng chắn nắng, mưa. Vải dù dùng làm áo mưa thường có độ dày hơn từ 0.11dzem với áo mưa thì từ 0.17 – 0.20dzem. Với cấu tạo chủ yếu gồm 2 lớp: lớp thứ nhất là lớp vải thông thường và lớp thứ 2 là lớp tráng nhựa chống thấm nước. Nếu để ý kỹ bạn sẽ nhận ra thường có 2 loại áo mưa vải dù phổ biến là loại thường và vải dù áo mưa siêu nhẹ. Chúng đều có độ bền cao và là sản phẩm được thị trường đón nhận một cách nồng nhiệt nhất. 2/Những lý do khiến áo mưa vải dù luôn là sự lựa chọn số 1 của người dùng 2.1/Độ bền vượt trội Nếu để chọn một loại chất liệu áo mưa có độ bền tốt nhất thì vải dù có lẽ là đứng đầu danh sách. Cấu tạo nhiều lớp với những chất liệu cao cấp, không chỉ có thành phần polime mà còn có cả tơ nhân tạo nên loại vải này có độ dai chắc không kém so với vải thường nhờ được tráng thêm PU bên ngoài cùng nên có khả năng chống thấm nước. Với những người từng sử dụng áo mưa vải dù và áo mưa vải nhựa thông thường sẽ cảm nhận rõ được sự khác biệt giữa các chất liệu này. Áo có độ bền, khi khoác vào người giống như mặc một chiếc áo vải thông thường vậy. Vải dù có độ bền cao nên dù có hoạt động mạnh, co dãn nhiều cũng khó làm rách. Bên cạnh đó, đây là sản phẩm cao cấp nên được sản xuất theo quy trình chuyên nghiệp, tỉ mỉ từng đường may, mối nối. Một chiếc áo mưa vải dù bạn có thể sử dụng trong vài năm trời mà vẫn giữ được màu sắc và chất lượng như ban đầu nếu biết bảo quản đúng cách trong khi áo mưa bằng nilon hay nhựa bạn chỉ có thể dùng vài lần là bỏ đi. 2.2/Chống thấm cực tốt Công Ty Bình Tiến sản xuất áo mưa theo thiết kế của khách hàng Tác dụng chính mà người dùng muốn có khi sử dụng áo mưa chính là giúp chống mưa, chống thấm nước vào quần áo, cơ thể. Áo mưa vải dù là sản phẩm mang đủ các yếu tố đấy. Áo mưa vải dù có cấu tạo chắc chắn, các đường may tinh tế, không có kẽ hở nên càng tăng khả năng chống thấm nước của sản phẩm. 2.3/Tính thẩm mỹ cao Áo mưa vải dù có màu sắc hài hòa, chủ yếu là những màu dễ nhìn như: màu rêu, xanh, vàng rơm,… Bề mặt mịn, có độ ma sát tốt, không bị nhàu khi gập lại. Nước mưa không đọng lại trên áo nên chỉ cần giũ mạnh là sạch nước, chống nấm mốc tốt, giữ cho sản phẩm luôn có tính thẩm mỹ cao. 3/Nơi cung cấp áo mưa vải dù giá sỉ cạnh tranh tại Tphcm Để chọn mua áo mưa vải dù chất lượng tốt, mẫu đẹp và giá cả phải chăng, mách bạn đặt hàng tại áo mưa Bình Tiến. Chúng tôi còn cung cấp thêm dịch vụ in áo mưa quảng cáo công ty để làm quà tặng cho khách hàng vào các dịp khuyến mãi hay ra mắt sản phẩm mới. Bạn chưa tìm được địa chỉ in áo mưa phù hợp vì giá thành còn quá cao hay không đủ uy tín để bạn tin tưởng. Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn nào khi tìm kiếm nhà cung cấp áo mưa xin hãy liên hệ Áo Mưa Bình Tiến để được hỗ trợ tốt nhất. CÔNG TY TNHH SX – TM – DV BÌNH TIẾN Trụ sở chính: 67/450B Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM Xưởng Sản Xuất: 169/70 Nguyễn Tư Giản, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM Tell: (028) 39.871.519 – Hotline: 0913.765.403 – 0931.846.469
 4. Sài Gòn trời mưa to gió lớn, các bạn gái nên sắm cho bản thân 1 chiếc áo mưa vừa có thể che chắn vừa tôn lên được bộ quần áo xinh đẹp mình đang mặc, còn gì tuyệt vời hơn thế chứ! Hay nếu đang đi đường lỡ có việc sử dụng đến điện thoại hay phải đưa tay nhìn đồng hồ,việc đó sẽ trở nên vô cùng dễ dàng qua một chiếc áo mưa trong suốt. Với những ai vừa đi siêu thị về, trên xe treo móc nhiều túi đồ vừa mua, qua một chiếc áo mưa trong suốt bạn cũng có thể dễ dàng kiếm soát hơn đến những túi đồ của mình, rất tiện so với những chiếc áo mưa thường, ta không thể nhìn được gì khác ngoài tầm nhìn phía trước. 1/Lý do bạn nên mua áo mưa trong suốt cho mình 1.1/ Áo mưa trong suốt – kiểu áo mưa tiện dụng, mặc cũng như không Cảm giác khi phải phủ bên ngoài bộ áo mưa bít kín mít, nặng nề trong những ngày mưa gió bão bùng khiến bất cứ ai cũng cảm thấy ngột ngạt. Chưa kể với áo mưa thông thường, bạn sẽ bị cản trở tầm nhìn đằng sau và hai bên. Bạn cũng không quan sát được xuống phía dưới nên rất khó chịu nếu như phải di chuyển bằng xe máy và mặc áo mưa đi trên đoạn đường xa. Với những người phải chở thêm con nhỏ thì điều này lại càng bất tiện hơn. Bé nhà bạn chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên bên trong lớp áo mưa trùm kín mít mất tầm nhìn như vậy. Trong khi đó, với áo mưa trong suốt thì mọi thứ hoàn toàn có thể, cảm giác mặc áo như không có vậy. Bạn vẫn có thể quan sát mọi thứ xung quanh và đem lại sự thích thú khi nhìn thấy những giọt mưa rơi vào người mình mà không bị ướt. Tầm nhìn trước sau không hề bị hạn chế. Đây là thiết kế áo mưa giúp đảm bảo an toàn cho người lái xe khi tham gia giao thông trong những ngày mưa gió. Nếu nhà bạn có con nhỏ thì không thể thiếu một chiếc áo mưa trong suốt cho mình. Những ngày mưa khi đưa con đi học bằng xe máy sẽ không còn là chán chường bởi tiếng gào thét, thái độ bất hợp tác của con khi phải trùm áo mưa. Với áo mưa trong suốt, bé nhà bạn sẽ thích thú khi được cùng người lớn di chuyển trong mưa, tận mắt chứng kiến những hạt mưa rơi ngay trên đầu và trước mặt mình, tất cả mọi thứ xung quanh khác lạ trong những ngày mưa trong suốt đoạn đường tới lớp. Chắc chắn điều này sẽ khiến các bé thích thú. Bạn và bé sẽ có một trải nghiệm vui vẻ tuyệt vời trong những ngày mưa gió vốn ảm đạm. 1.2/ Áo mưa trong suốt – kiểu áo mưa thời trang được yêu thích Với các bạn nữ thì áo mưa kín mít loại thường luôn là kẻ thù khó chịu. Phải nấp mình trong tấm áo choàng tối tăm là điều chẳng có gì dễ chịu. Còn với áo mưa trong suốt, bạn gái vẫn ung dung khi ra đường vào những ngày mưa gió. Bạn có thể thoải mái diện đồ đẹp, đồ thời trang đi ra đường ngày mưa mà vẫn giữ được vẻ đẹp khi sử dụng áo mưa. Hay đi trên đường phố, giữa đoàn người trùm áo mưa kín mít thì chiếc áo mưa trong suốt sẽ là kiểu thời trang mới trong ngày mưa. 1.3/ Áo mưa trong suốt – kiểu áo mưa thông minh nhất Điều gì dễ gặp phải nhất khi đi vào những ngày mưa? Đó là bạn có thể làm rơi đồ treo xe mà bạn không hề biết bởi những chiếc áo mưa bít bùng sẽ che mất tầm nhìn của bạn. Bạn cũng không thể nhìn giờ khi muốn biết thời gian chính xác lúc đang trên xe để có thể sắp xếp kế hoạch trên đường đi của mình. Áo mưa trong suốt sẽ giúp bạn giải quyết hết những vấn đề đặc biệt đó bởi đây là kiểu áo mưa thông minh, 1 sản phẩm trí tuệ trong thời kỳ hiện đại. 2/Áo mưa thiết kế tinh tế trong suốt 2.1/ Những ưu điểm nổi bật của áo mưa trong suốt – Áo mưa thiết kế không màu trong suốt, có tay cánh dơi rộng rãi giúp che mưa hiệu quả mà không vướng víu khi chạy xe. – Là chiếc áo mưa siêu nhẹ, được làm bằng chất liệu nhựa có độ dẻo dai, mềm mại, không độc hại và thân thiện với môi trường. – Thiết kế thông minh với công nghệ may áo mưa siêu nhẹ tiên tiến sẽ giúp bạn khắc phục những nhược điểm của áo mưa thông thường. – Đường may cứng cáp, các đường may đã được dán chống thấm bằng băng dán chuyên dụng cao cấp vì vậy áo rất khó rách. – Kiểu dáng thời trang giúp bạn sử dụng khi trời mưa và vẫn khoe được những trang phục bên trong. – Chiếc áo mưa trong suốt này sẽ giúp bạn nhìn được mọi thứ xung quanh và còn thích thú khi nhìn thấy những giọt mưa rơi trên đầu mình mà không bị ướt. – Giúp các bé không cảm thấy bị khó chịu và ngột ngạt khi chùm áo mưa, các bé có thể quan sát được cảnh vật bên ngoài một cách dễ dàng. 2.2/ Chất lượng từ sản phẩm áo mưa trong suốt mà Bình Tiến đem đến cho người dùng. Bạn đang tốn nhiều thời gian cho việc lựa chọn một chiếc áo mưa cao cấp vừa đảm bảo được sức khỏe mà vẫn tự tin với những bộ quần áo đẹp khi đi ngoài mưa. Hãy sử dụng sản phẩm áo mưa trong suốt giá rẻ của Bình Tiến, các bạn sẽ luôn hài lòng khi trải nghiệm các sản phẩm của công ty chúng tôi. – Một sẩn phẩm có thể bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất, tránh những khó khăn tiêu cực mà cơn mưa mang lại. – Một sản phẩm với giá thành phải chăng phù hợp với túi tiền mà vẫn đảm bảo chất lượng khi sử dụng. – Sản phẩm với độ bền cao, bảo quản được trong thời gian dài, giảm hao tốn chi phí cho người tiêu dùng. – Có thể áp dụng làm áo mưa in logo cho thương hiệu của công ty mà vẫn đảm bảo giá thành rẻ và thu lại hiệu quả cao. – Luôn thể hiện được đẳng cấp khi sử dụng những chiếc áo mưa siêu nhẹ này ra ngoài, vẫn không bị mất đi vẻ đẹp thẩm mỹ bên trong. Để mua áo mưa trong suốt được làm từ chất nhựa vi sinh bền, dẻo, trong suốt và an toàn với sức khỏe, mách bạn tới địa chỉ website của Bình Tiến bán hàng chính thức của thương hiệu áo mưa uy tín, một thương hiệu áo mưa Việt lâu năm rất được ưa chuộng và uy tín trên thị trường hiện nay. CÔNG TY TNHH SX - TM - DV BÌNH TIẾN ▶ Trụ sở chính: 67/450B Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM ▶ Xưởng Sản Xuất: 169/70 Nguyễn Tư Giản, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM ▶ Tell: (028) 39.871.519 - Hotline: 0913.765.403 - 0931.846.469 ▶ Email: aomuabinhtien@gmail.com -Web: www.aomuabinhtien.com
 5. Chuyên bọc ghế da ô tô, xe giá rẻ cao cấp ở Hồ Chí Minh với các dòng innova, honda, huynhdai, những dòng 7 chỗ, 45 chỗ,…, tư vấn về bọc da ghế ô tô xe hơi với giá tốt khi đến tại Ghế Nệm Sài Gòn. Sẽ có rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà nhiều chủ xe ô tô muốn bọc ghế da thật ô tô cho chiếc xe hơi của mình. Hiển nhiên, mục tiêu thiết yếu của người dùng hầu hết là muốn cải thiện lại nội thất của xe và chi phí hợp lý. Nhưng đối với người chưa có hiểu biết bọc ghế da ô tô thì tâm lý hoang mang không biết nên chọn nơi nào để thực hiện bọc ghế ô tô giá rẻ của mình thì đây là một bài viết dành cho bạn đó. Hãy để Ghế Nệm Sài Gòn tư vấn giới thiệu bọc ghế da ô tô giúp bạn nhé. 1/Bọc ghế ô tô cao cấp giá tốt tại Tphcm Chất liệu da nói chung thì có thể nói là rất nhiều nhưng để chọn da để bọc nệm ghế ô tô thì chỉ có một vài loại. Loại da cao cấp và chất liệu giả da simili. Nhiều khách hàng thường đến với Ghế Nệm Sài Gòn để bọc da ghế bằng chất liệu: 1.1/ Bọc ghế ô tô da thật: Qua quy trình thuộc da chuyên nghiệp, da dùng để bọc ghế ôtô có độ bền cao, mềm mại, bề mặt nhẵn, thoát hơi tốt, có độ đàn hồi cao, đặc biệt rất an toàn cho người sử dụng .Tuy nhiên giá thành cao sẽ đi kèm sản phẩm tốt, đáng đồng tiền. 1.2/ Bọc ghế ô tô da công nghiệp: Được làm từ vụn da và hỗn hợp Polyester, có chất lượng tương đương với da thật, được sản xuất với nhiều màu sắc và vân rất bát đẹp, hợp với thời trang hiện đại, lại có giá thành rẻ hơn nhiều so với loại da thật, nên được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. 1.3/ Bọc ghế ô tô Simily: Được sản xuất hoàn toàn bằng công nghiệp nên kiểu dáng rất phong phú màu sắc rất đa dạng, giá thành rẻ với công nghệ sản xuất ngày càng hiện đại. Simily đã trở thành vật liệu không thể thiếu trong ngành may mặc thuộc da cũng như ngành bọc ghế sofa, giường bọc nệm, nệm da ô tô, may nệm ghế gỗ. Với ưu thế về màu sắc đa dạng và giá thành hợp túi tiền. Chất liệu này được xem là phù hợp với những dòng xe chạy dịch vụ cần đầu tư vừa đủ, nhanh thu hồi vốn như mục đích thương mại, xe taxi, chạy grab, uber. Tuy nhiên, nó cũng có một điểm cần lưu ý là khá dễ bắt lửa. Với xe sử dụng cá nhân và gia đình, bạn nên lắp cho mình bộ ghế da tự nhiên vừa mang lại sự quý phái, thoải mái vừa góp phần bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân. 2/Địa chỉ bọc ghế da ô tô giá rẻ tại TP.HCM 2.1/ bọc ghế da ô tô? Việc bọc lại ghế da ôtô là một việc làm hoàn toàn cần thiết. Vì nước ta có điều kiện khí hậu khá gay gắt không phù hợp nếu sử dụng ghế nỉ. Hơn nữa, tính đến thời điểm hiện tại chất liệu da để bọc ghế xe hơi đã được nâng cấp một cách phù hợp nhất, cho độ bền chắc. Ngoài ra đối với những người có niềm tin vào phong thủy hay những người thích màu sắc độc lạ cá tính cho khoang nội thất ô tô của mình thì nên thực hiện bọc ghế da ô tô. 2.2/ Bọc ghế da ô tô ở đâu? Hiện nay có rất nhiều cơ sở bọc ghế da ô tô chào giá cho quý khách với rất nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, quý khách nên lưu ý rằng tiền nào thì của nấy thôi ạ. Vì vậy khi liên hệ hỏi giá, quý khách nên lưu ý hỏi chi tiết về chất liệu bọc ghế da ô tô, xuất xứ, cách may, các điều kiện bảo hành…vv Đến với địa chỉ bọc Ghê Nệm Sài Gòn để bọc ghế ô tô giá rẻ bạn không cần phải lo lắng làm thế nào để có một bộ ghế bọc da ô tô tuyệt đẹp, phù hợp với cá tính, phong cách của chủ xe cũng như túi tiền của bạn. Với dịch vụ bọc ghế ô tô uy tín nhất của chúng tôi, Ghế Nệm Sài Gòn luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những sự trải nghiệm tốt nhất bởi một dịch vụ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên lành nghề luôn được đào tạo không ngừng để nâng cao kiến thức. Ghế Nệm Sài Gòn luôn tự hào là một trong những đơn vị chuyên cấp dịch vụ bọc ghế da ô tô uy tín nhất tại Việt Nam Thật hấp dẫn đúng không nào, vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ và đến với chúng tôi để trải nghiệm ngay và được tư vấn nhanh chóng nhé. Bọc ghế da ô tô – xe Ghế nệm Sài Gòn ▃ ▅ ▆ Để được tư vấn Hãy Gọi Ngay ▆ ▅ ▃ 0838.822.278 – 0906.180.730 -Mr.Kiệt (Viber, Zalo…)-24/7 Tuy nhiên, trước khi lựa chọn cửa hàng cung cấp, Quý Khách phải xác định một số thông tin sau: ► Chắc chắn rằng đây là đơn vị trực tiếp thi công và lắp đặt, không phải đi mua lại của đơn vị khác. ► Nhìn thực tế vào các sản phẩm đã hoàn thiện của cửa hàng này. ► Nhìn vào độ chuyên nghiệp của đội ngũ thợ may và thợ lắp. Điều này cực kì quan trọng; để tránh việc gây hư hỏng khi lắp đặt nệm ghế cho chính chiếc xe của bạn ► Có những bước đối chiếu giữa chất liệu da chào bán và chất liệu da thực tế lắp trên xe của bạn. Công ty TNHH Ghế Nệm Sài Gòn 290C/43/23 Dương Bá Trạc, Phường 1 ,Quận 8,Tp HCM (ngay cầu Kênh Xáng) Điện thoại : 0838.822.278 – 0906.180.730 -Mr.Kiệt (Viber, Zalo…)-24/7 Email: ghenemsaigon@gmail.com Web: ghenemsaigon.com
 6. 1/Sửa máy tính tận nơi - sửa máy tính ở đâu, 24h. giá sinh viên TPHCM Sửa máy tính tận nơi tphcm, sửa máy tính uy tín, sửa máy tính lấy ngay, sửa chữa máy tính, sửa chữa máy tính 24h, sửa chữa máy tính uy tín, sửa máy tính tại nhà, sửa máy tính giá rẻ. Dịch vụ sửa máy tính tận nơi quận Tân Bình là dịch vụ đóng chức năng vô cùng quan trọng trong đời sống của người dân tại quận Tân Bình nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh - Trong quá trình vận hành máy tính, chắc chắn chúng ta ai cũng từng phải đối mặt với tình trạng máy tính hư hỏng, trục trặc, không thể hoạt động được. - Trong lúc đó, không phải ai cũng có đủ kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân và xử lý, khắc phục các sự cố xảy ra đối với chiếc máy tính 1 cách tốt nhất. - Đây là lý do tại sao mà những địa chỉ sửa máy tính uy tính tận nơi quận Tân Bình đã ra đời, nhằm hỗ trợ những khách hàng trong việc khắc phục, xử lý các sự cố của máy tính một cách hiệu quả, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức đáng kể hơn so với trước đây. 2/Sự ra đời của dịch vụ sửa máy tính tận nơi 2.1/Tại sao lại có dịch vụ sửa máy tính tận nơi - Hoàn cảnh máy tính bị hư hỏng, trục trặc, không thể hoạt động được là vấn đề mà không ít những người xài máy tính gặp phải. Hầu hết mọi người vận hành máy tính đều rất băn khoăn, lo lắng không biết làm thế nào để có thể tìm hiểu nguyên nhân, khắc phục sự cố một cách nhanh chóng. - Đặc biệt, không phải người sử dụng máy tính nào cũng có đầy đủ thời gian, kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm trong việc xem xét, tìm hiểu về các lỗi hư hỏng, trục trặc của máy và sửa chữa máy tính đúng cách. 2.2/Sửa máy tính tận nơi TPHCM - Hiểu và nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu đó của khách hàng, rất nhiều những cơ sở chuyên mang đến dịch vụ sửa máy tính tận nơi đã ra đời. Không chỉ tại quận Tân Bình, mà ngay cả các quận khác của thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng cũng có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn được địa chỉ chuyên đem lại dịch vụ sửa máy tính tận nơi tphcm giá rẻ, uy tính, tận nhà và máy tính với mức độ chuyên nghiệp, uy tín cao. 3/Ưu điểm của dịch vụ sửa máy tính tận nơi 3.1/Sửa máy tính tận nơi đem lại lợi ích như thế nào - Nếu như trước đây, khách hàng phải tốn thời gian mang máy tính đến trực tiếp các cửa hàng để được hỗ trợ sửa chữa máy tính, thì hiện nay, khách hàng có thể tiết kiệm thời gian, công sức đáng kể hơn bằng cách liên hệ trực tiếp với địa chỉ sửa chữa máy tính và yêu cầu sửa chữa tận nhà. - Có rất nhiều các cơ sở chuyên sửa chữa máy tính theo hình thức này, giúp khách hàng không cần phải di chuyển, đi lại tốn thời gian, mà vẫn có thể sửa chữa được máy tính một cách tốt nhất, nhanh chóng, triệt để. Trong khi đó, giá thành của dịch vụ này lại không quá cao so với mặt bằng chung của thị trường, phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng, cho nên được đông đảo khách hàng tin tưởng và chọn lựa. 3.1/Sửa máy tính tận nơi vừa rẻ lại chất lượng - Khi mà xu hướng vận hành máy tính đang ngày càng phát triển và người vận hành máy tính không ít khi phải đối mặt với những trục trặc, sự cố liên quan đến máy tính của mình, thì sự ra đời của dịch vụ chuyên sửa máy tính trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh nói chung và sửa máy tính tận nơi quận Tân Bình nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn cả. Với sự ra đời của dịch vụ này, các đối tượng khách hàng sở hữu máy tính không cần phải quá băn khoăn trong trường hợp gặp phải trục trặc, sự cố đối với chiếc máy tính của mình. Nếu như bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin và vận hành dịch vụ sửa máy tính chuyên nghiệp, vui lòng truy cập website để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất nhé. SỬA MÁY NHANH TẬN NƠI 204/1 Nơ Trang Long, F12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM T: 09.45.858.071 | | M: 09.45.858.071 Email: suamaynhanhcom@gmail .com | Web: suamaynhanh .com
 7. Cơ sở chuyên sản xuất, phân phối áo mưa bộ cao cấp người lớn, trẻ em tại Hồ Chí Minh giá rẻ uy tín, mua áo mưa với giá sỉ, nhận sản xuất với số lượng lớn giá rẻ nhất trên thị trường. Ông bà xưa có câu “ sức khỏe là vàng” vì thế, việc bảo vệ sức khỏe là vô cùng quan trọng cần thiết. Khi hè đã đến và giờ đang là thời điểm bước sang thu, những cơn mưa không ngờ tới ngày càng xuất hiện nhiều và liên tục hơn. Do đó bạn cần phải chú ý luôn luôn để một chiếc áo mưa trong cốp xe trước khi ra ngoài để tránh bị cảm lạnh do ướt mưa nhé. Nếu bạn đang kiếm một cơ sở chuyên sản xuất, thiết kế theo ý muốn cho một chiếc áo, hoặc số lượng lớn với chất lượng cao uy tín thì sản phẩm áo mưa bộ cao cấp tại Cty Bình Tiến sẽ là một gợi ý hay nhất dành cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu xem sản phẩm này có gì hay nhé! 1/Nhận biết áo mưa bộ chất lượng ra sao? Bạn nghĩ rằng mua áo mưa bộ giá thành cao thì chắc chắn chất lượng sẽ tốt? Đó là một trong những cái nhìn hoàn toàn sai lầm. Tất nhiên nếu chất lượng cao thì giá thành áo mưa bộ không thể rẻ, nhưng cứ áo mưa nào giá đắt là chất lượng thì đó là sai lầm vì chất lượng nằm ở phần vật liệu, tính năng của loại áo mưa bộ ấy chứ không hoàn toàn dựa vào giá thành. Khi chọn mua áo mưa bộ, bạn nên xem qua một số cách kiểm tra áo mưa chất lượng sau: Mua áo mưa bộ siêu nhẹ, chất liệu càng nhẹ thường là loại tốt. Kiểm tra chất liệu, nên chọn mua áo mưa bộ làm từ Polyester/PVC. Kiểm tra độ chống thấm, chống nhăn, độ mát của chất liệu. Kiểm tra đường may, keo ép, dán theo đường may. 2/Áo mưa bộ cao cấp giá sỉ các loại tại TP.HCM Áo mưa bộ cao cấp sản phẩm được làm từ vải tráng nhựa PVC siêu nhẹ giúp cho áo mưa có độ mềm mại, nhẹ và thanh thoát như vải quần áo thông thường. – Áo mưa bộ cao cấp siêu nhẹ, thiết kế kiểu dáng áo thanh lịch, gọn nhẹ, dễ sử dụng. – Sản phẩm áo mưa bộ cao cấp được làm từ vải chống thấm cao cấp và đường may chắc chắn nên rất bền bỉ, bạn có thể ung dung đi trong mưa bão cũng không lo lắng về độ lâu dài của sản phẩm. – Áo mưa bộ cao cấp rất tiện lợi sau khi đi mưa, đến nơi bạn chỉ cần giũ là trôi sạch nước nên áo mưa không bị bốc mùi hay dễ dàng ẩm mốc như các loại áo mưa bình dân. Các đường may 100% được dán nhựa chống thấm nên nước mưa sẽ không thẩm thấu vào bên trong áo được. – Sau khi sử dụng áo mưa bộ cao cấp, bạn hãy giũ mạnh sản phẩm để nước trôi hết hoặc phơi lên cho sản phẩm khô ráo, bất kì một loại áo mưa nào khi đi mưa về nếu không mang phơi thì áo sẽ có mùi hôi. Chính vì vậy sau khi đi mưa về bạn tránh xếp lại ngay sẽ gây mùi khó chịu cho lần mặc sau. Bạn có biết không? Áo mưa cao cấp tại Công Ty Bình Tiến được thiết kế hoàn hảo, khắc phục lỗi nước ngấm qua kẽ áo. Đây là nhược điểm đáng lưu ý, khó giải quyết nhất trên các sản phẩm áo mưa có khóa kéo, cúc bấm. Áo có nẹp kiểu máng nước giúp nước ở áo mưa chảy ngược ra ngoài, không thấm được vào người qua đường hở. Bạn hoàn toàn ung dung đi dưới trời mưa to gió lớn mà không lo bị mưa vào người như những loại áo kém chất lượng. ==> Những ưu điểm trên đã cho ra đời sản phẩm áo mưa bộ cao cấp phục vụ cho khách hàng sự tiện lợi thoải mái, kiểu dáng sang trọng, hợp thời trang, màu sắc tao nhã, dễ sử dụng, phù hợp cho mọi vóc dáng. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm áo mưa bộ cao cấp các bạn hãy liên hệ với chúng tôi– áo mưa Công Ty Bình Tiến để được tư vấn chi tiết nhất nhé. CÔNG TY TNHH SX – TM – DV BÌNH TIẾN Trụ sở chính: 67/450B Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM Xưởng Sản Xuất: 169/70 Nguyễn Tư Giản, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM Tell: (028) 39.871.519 – Hotline: 0913.765.403 – 0931.846.469
 8. Trước đây, các khách hàng thường gặp phải rất nhiều bất cập khi máy tính của mình bị trục trặc. Khách hàng không chỉ mất thời gian trong việc tìm kiếm, lựa chọn những công ty chuyên sửa máy tính uy tín, mà còn phải mang máy trực tiếp đến các địa chỉ này để được sửa chữa. Tuy nhiên, với sự ra đời của dịch vụ sửa máy tính tận nơi quận Tân Bình, những vấn đề bất cập này đã trở nên dễ dàng. Khách hàng không cần phải tốn thời gian công sức mang máy đến các địa chỉ sửa máy tính mà chỉ cần ở nhà, gọi qua số hotline để được hỗ trợ sửa máy tận nhà. Trong khi đó, giá thành dịch vụ lại không quá đắt đỏ và có phần chênh lệch so với hình thức cũ. 1/Sửa máy tính tận nhà,khách hàng không cần đi xa 1.1/Sự quan trọng của dịch vụ sửa máy tính tận nhà quận Tân Bình Có thể nói, dịch vụ sửa máy tính tại nhà tại quận Tân Bình đóng vai trò vô cùng quan trọng và mang tính ứng dụng cao trong đời sống của người dân địa phương. Với sự đóng góp của dịch vụ này, khách hàng có thể tiết kiệm khối thời gian và công sức đáng kể. Thay vì phải tự mình mang máy đến trung tâm, chúng ta chỉ cần liên hệ với dịch vụ chuyên sửa chữa máy tính để được giải đáp và hỗ trợ tốt nhất. 1.2/Dịch vụ sửa máy tính mang nhiều ưu điểm vượt trội Bên cạnh tiết kiệm được thời gian và công sức đáng kể, khách hàng khi sử dụng dịch vụ này còn nhận được sự quan tâm chu đáo, tận tình từ cơ sở cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tính. Đây là một trong những ưu điểm nổi bật của hình thức sửa máy tính tận nhà so với các loại hình dịch vụ sữa chữa máy tính trước đây. Cũng chính là lý do tại sao mà dịch vụ này đang ngày càng trở nên cần thiết và quan trọng trong công việc của người dân tại Quận Tân Bình nói riêng và tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung. 2/Kinh nghiệm lựa chọn dịch vụ sửa máy tính tận nơi quận Tân Bình Khi lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tính tại nhà quý khách nên lưu ý một số vấn đề sau: 2.1/Đội ngũ nhân viên dịch vụ sửa máy tính chât lượng. Điều quan trọng có thể giải quyết được vấn đề đó là: đội ngũ nhân viên kỹ thuật cần có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao có thể sẵn sàng giải quyết cả những vấn đề phức tạp. Ngoài ra sự tận tình, chu đáo trong cách phục vụ cho khách hàng cũng là vấn đề quan trọng thể hiện sự chuyên nghiệp của đơn vị cung cấp dịch vụ. Đây cũng thể hiện chất lượng phục cụ của đơn vị sửa chữa máy tính uy tín trên thị trường. 2.2/Cung cấp đầy đủ các gói dịch vụ với chất lượng tốt Để có thể có chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng thì trung tâm sửa chữa máy tính cũng cần đầy đủ các gói dịch vụ đa dạng khác. Bởi không những giải quyết vấn đề cho khách hàng mà trung tâm sửa chữa còn có những điều khoản bảo trì tốt để khách hàng có thể sử dụng máy tính được hiệu quả. 3/Chọn dịch vụ sửa máy tính tận nhà Tân Bình Đáp ứng thời gian nhanh chóng chính là vấn đề then chốt của dịch vụ sửa chữa máy tính tại nhà Tân Bình. Điều này giúp cho khách hàng có thể giảm được thời gian và khắc phục sớm được vấn đề sớm quay về công việc. Chế độ bảo hành lâu dài cũng sẽ tạo uy tín và sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng. 3.1/Giá cả dịch vụ sửa máy tính tận nơi quận Tân Bình Giá cả là vấn đề rất nhiều khách hàng quan tâm khi sử dụng dịch vụ sửa máy tính tại nhà Tân Bình. Để đảm bảo quyền lợi trước bạn nên yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ gửi báo giá để cân nhắc việc sửa chữa máy tính. 3.2/Địa chỉ sửa chữa máy tính tận nơi quận Tân Bình Sửa máy nhanh hiện là dịch vụ hàng đầu chuyên sửa chữa máy tính tận nơi quận Tân Bình. Sử dụng dịch vụ bạn sẽ được trải nghiệm phong cách làm việc chuyên nghiệp của chúng tôi từ bước tư vấn cho đến quá trình chăm sóc khách hàng sau khi hoàn thành công việc theo ý muốn. Để được tư vấn và nhận báo giá vui lòng truy cập website: https://suamaynhanh.com/
 9. Bởi vì trong nhiều tình huống, việc ghi âm nội dung cuộc thoại là chứng cứ hết sức quan trọng và có sức thuyết phục đối với một cuộc điều tra. Hiện nay trên thị trường có nhiều thiết bị ghi âm, camera ngụy trang để bạn lựa chọn. Bạn có thể tham khảo thêm về các dòng sản phẩm tại Nhật Nam Digital. USB ghi âm, camera ngụy trang siêu nhỏ Đây là máy ghi âm ngụy trang loại thiết bị tiện lợi nhất được thiết kế nhỏ gọn dễ dàng đem theo bên mình hoặc bỏ túi tiện dụng để đáp ứng cho các nhu cầu đa dạng của công việc. Thiết bị này là một sản phẩm thông minh với chức năng ghi âm đơn giản thông qua 1 thao tác bật – tắt, không cần chỉnh phần mềm. Đặc biệt dung lượng lưu trữ lên đến 8Gb, có thể ghi âm 15 giờ liên tục. amera ngụy trang củ sạc điện thoại Nói là camera ngụy trang cục sạc nhưng nó lại làm rất tốt nhiệm vụ sạc pin điện thoại của mình. Tuy nhiên nó cũng không quên nhiệm vụ chính đó là ghi hình và quay video một cách chân thật, sắc nét nhất cho chủ nhân của mình. Nhờ hình dáng nhỏ gọn bên ngoài mà nó không gây sự chú ý với nhiều người. Chính vì thế mà người dùng có thể thỏa thích lưu trữ lại những gì ý nghĩa nhất mà không lo bị phát hiện. Camera quay lén hình củ sạc vừa có thể sạc pin điện thoại vừa có thể ghi hình Camera quay lén hình củ sạc vừa có thể sạc pin điện thoại vừa có thể ghi hình Khi sử dụng camera theo dõi bí mật không dây bạn cần chú ý không sử dụng vào mục đích xấu. Đặc biệt là không xâm phạm vào đời tư, đời sống của bất kỳ ai nhé. Bạn chỉ nên dùng, sử dụng camera trong những mục đích và công việc, việc làm chính đáng, lưu giữ khoảnh khắc đẹp và không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai mà thôi. Bút ghi âm, nghe lén, quay lén Bút ghi âm có thể ghi âm liên tục trong 6 giờ, có khả năng lưu trữ cao với bộ nhớ từ 4GB đến 8GB rất thuận lợi để bạn mang theo bên mình. Bút còn dùng để viết như các loại viết thông thường. Camera ngụy trang hình mắt kính. Camera mắt kính ngụy trang thiết kế giống như một chiếc kính râm thông thường với camera tinh vi,tinh xảo rất khó,rất nhỏ để phát hiện. Chỉ cần đeo là bạn có thể bí mật theo dõi đối phương mà không hề hay biết. Ngoài việc theo dõi camera mắt kính còn được sử dụng như món đồ thời trang bảo vệ mắt mỗi khi ra ngoài. Ngoài ra chiếc mắt kính camera ghi hình bí mật này có thể thay thể lăng thấu kính dễ dàng phù hợp nhiều mắt có tật khúc xạ như cận thị hoặc viễn thị. Điểm nối bật của kính mắt camera Chức năng ghi hình, quay video, chụp hình Hỗ trợ thẻ nhớ 16GB. Quay liên tục 90 phút. Camera quan sát mắt kính độ phân giải 1280 x 960HD, tốc độ ghi hình 30 khung/giây Sử dụng trong công việc đặc biệt như nhà báo, công an… và nhiều trường hợp cần bí mật khác. Bật lửa camera ngụy trang máy ghi âm Thiết bị này có thể ghi âm định vị mini lên đến 32 giờ, ghi âm liên tục từ 20 đến 24 giờ có thể phát lại và kết nối với máy tính. Được thiết kế nhỏ nhắn rất tiện để hỗ trợ công việc. camera quan sát ngụy trang thường dùng trên thị trường. – Camera giấu kín ngụy trang là là biện pháp thường dùng hơn. vì giải pháp, biện pháp này dùng trong những sảnh lớn như nhà hàng khách sạn, nhà nghĩ và văn phòng. vì camera ngụy trang sẽ khó phát hiện hơn là dùng camera giấu kín. vì camera ngụy trang chủ yếu dùng thủ thuật đánh lừa là chủ yếu. nên với những trường hợp chuyên biệt thì chắc chắn không biết được khu vực có lắp camera. – Camera bí mật ngụy trang báo khói. sản phẩm có công nghê analog và công nghê ahd. phải đi dây và dùng đầu ghi hình. camera quan sat nguy trang báo khói – Hình ảnh chất lượng HD kiểu camera giống đầu dò khói do đó camera được để bên trong không phát hiện được mắt camera trong cự ly 2m. do đó sử dụng để lắp đặt ngụy trang thành đầu dò khói là giải pháp tốt nhất. dĩ nhiên loại camera này không dùng tốt trong phòng gia đình, thường sản phẩm dùng để up trên trần. – Sản phẩm camera quan sát ngụy trang đầu dò hồng ngoại, đầu dò chuyển động sử dụng trong hệ thống báo động. sản phẩm thường được lắp đặt có chiều cao 1,6-2m là phù hợp với góc nhìn của camera. camera quan sát ngụy trang đầu dò hồng ngoại Hình ảnh của camera mera ngụy trang đầu dò hồng ngoại rất chuyên ngiệp khi lắp đặt sẽ không biết trong phòng có gắn camera mà chỉ nghĩ là đầu dò hồng ngại chuyển động. do vậy phù hợp lắp đặt trong văn phòng. Chú ý khi lắp đặt camera bí mật giấu kín – Đối với lắp đặt trong gia đình không muốn cho mọi người biết lắp camera quan sát với số lượng 1 hoặc 2 cái nên sử dụng camera quan sát ip mini giấu kín, lưu trữ trên thẻ nhớ xem trên điện thoại và máy tính là giải pháp tốt nhất. trường hợp nếu gia đình có sử dụng camera rồi muốn lắp camera bí mật thì sử dụng camera giấu kín chiết đũa. vì camera nhỏ dễ dấu trong tủ trần nhà, bố trí camera quan sát bí mật thì phải chọn những vị trí được bỏ nhiều đồ không dùng tới thì sẽ khó phát hiện hơn. – Muốn lắp camera bí mật theo dõi xung quanh nhà thì nên chọn camera bí mật ECO-510 vì camera này có thể chiu được mưa ít khi lắp dưới mái hiên hoặc những vị trí có nhiều đồ thì sẽ khó phát hiện hơn. – Khi nào thì lắp ráp camera ngụy trang. bản chất camera ngụy trang sẽ khó phát hiện là camera hơn là sử dụng camera giấu kín. vì dù sao thiết bị giấu kín thì cũng chỉ 1 thời gian nào đó người ta sẽ phát hiện ra nó là gì. còn camera ngụy trang thì người ta nhìn vao sẽ nghĩ đó là thiêt bị báo khói hoặc dò hồng ngoài chứ không phải camera. chính vì thế để đảm bao lâu dài hơn thì nên lắp camera ngụy trang nếu được. – Từng trường hợp cụ thể sẽ có những thiết kế và lựa chọn những sản phẩm khác nhau do đó, vui lòng liên hệ công ty an thành phát để có những tư vấn phù hợp cho hệ thống. *** Hiện nay nhà phân phối Nhật Nam chuyên phân phối sỉ lẻ các thiết bị camera ngụy trang siêu nhỏ giá rẻ, máy nghe lén, bút ghi âm, thiết bị định vị…với giá ưu đãi. Hãy nhanh tay liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ chọn sản phẩm cho phù hợp với mục đích sử dụng. Mọi chi tiết xin liên hệ: Nhật Nam Digital – Chuyên cung cấp camera ngụy trang ▶ HCM: 44A/22 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, Q9, TP.HCM ▶ HN: 37 Ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội ▶ Tell: 0933.788.344 – 0908.914.535
 10. Nếu bạn đang muốn giám sát người thân của mình mọi lúc, mọi nơi để có thể biết họ làm gì, ở đâu, đi đâu có chắc chắn an toàn không mà bản thân họ và người xung quanh không hề hay biết thì Camera bị định vị mini siêu nhỏ sẽ là trợ thủ đắc lực. Trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về bộ sản phẩm ưu việt này để mọi người hiểu hơn về Camera bị này. Các loại Camera bị theo dõi từ xa siêu nhỏ Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều các loại thiết bị theo dõi, chúng tôi xin liệt kê ra dưới đây để khách hàng có thể tham khảo và chọn lựa: – Camera Bị Định Vị Theo Dõi GPS Tracker T8 – Camera bị định vị theo dõi không dây A6 – Máy dịnh vị theo dõi từ xa N24 – Máy định vị N16s – Định vị mini T1 – Sim định vị nghe lén Camera bị thám tử, định vị giám sát chồng, con cái Những công dụng của các Camera bị định vị theo dõi người khác Chức năng định vị Tính năng tối ưu phải kể đến của Camera bị định vị theo dõi đó chính là tính năng định vị. Để sử dụng được tính năng này bạn tải ứng dụng của Camera bị định vị siêu nhỏ về (thường khi mua thì những người bán sẽ hướng dẫn bạn tải ứng dụng thích hợp cho từng Camera bị), sau khi tải xong bạn nhập mật khẩu và mã ID của Camera bị về là có thể xem sản phẩm. Tính năng này không những có thể theo dõi và giám sát xe theo thời điểm thực tế mà còn có thể xem thêm được các thông tin như vị trí, hướng di chuyển, vận tốc, tình hình tắt máy mở máy xe. Cho phép tắt máy xe từ xa, cảnh báo lái xe vượt quá tốc độ, SOS khi gặp sự cố…. Có thể giám sát nhiều xe trên từng màn hình riêng,… Tính năng nghe lén Tính năng ghi âm – Định vị theo dõi người già: Đối với người già mắc bệnh hay quên thì lắp Camera bị theo dõi này cũng là điều nên làm, giúp đề phòng trường hợp họ đi lạc không biết phương hướng. Công dụng Camera bị theo dõi – Định vị theo dõi con cái: con cái của bạn còn nhỏ, việc lắp Camera bị định vị theo này sẽ hỗ trợ bạn giám sát con mọi lúc, mọi nơi đề phòng trường hợp con bị bắt cóc hay đi lạc khi mà đi chơi ở nơi công cộng hoặc ở trường. Nếu chẳng may bé bị bắt cóc thì phụ huynh có thể phát hiện ra kịp thời, định vị được con mình đang ở đâu để đưa về. – Định vị theo dõi tài sản: Không chỉ theo dõi người mà Camera bị này cũng giúp bạn theo dõi xe máy, xe ô tô, thùng hàng hay vật dụng có giá trị của mình để giữ tài sản khỏi tên trộm cướp ngày càng xảo quyệt và táo tợn. – Định vị theo dõi vợ chồng ngoại tình: Trong trường hợp bạn muốn biết vợ, chồng mình có ngoại tình hay không thì có thể gắn Camera bị máy nghe lén ngụy trang có định vị này là một cách khéo léo và bí mật vào vật dụng họ thường mang theo để theo dõi, giám sát họ được mọi lúc, mọi nơi mà không sợ bị phát hiện ra. Lưu ý hướng dẫn cài định vị theo dõi từ xa Đối với Camera bị không dây (chỉ có tính năng định vị, mỏng manh và dễ bị lộ hơn) Bạn muốn biết thêm thông tin sản phẩm, công ty uy tín để có thể chọn mua và lắp đặt Camera bị định vị theo dõi siêu nhỏ thì có thể liên hệ: Nhật Nam Digital – Chuyên sản phẩm camera giấu kín ngụy trang để được tư vấn kĩ càng, chi tiết. Mong rằng những chia sẻ trên của chúng tôi sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn về Camera bị theo dõi từ xa siêu nhỏ và sử dụng nó phù hợp trong những tình huống cần Camera để bảo vệ người thân, hay những món đồ giá trị của mình. ▶ HCM: 44A/22 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, Q9, TP.HCM ▶ HN: 37 Ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội ▶ Tell: 0933.788.344 – 0908.914.535
 11. Trong thời hiện đại, nhu cầu của con người ngày càng được nâng cao vì trong tất cả lĩnh vực luôn cần các yếu tố như nhanh chóng, chất lượng, giá rẻ. Với dịch vụ sửa chữa máy in cũng vậy, nhiều người dùng máy in đã tiết kiệm nhiều thời gian bởi sự phát triển của dịch vụ sửa máy in giá rẻ tại tphcm. Nhưng mỗi loại máy in đều có cấu trúc, cách vận hàng, thiết bị khác nhau. Để nắm vững được quy trình hoạt động các loại máy in này thì không dễ dàng gì. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sửa máy in giá rẻ tại nhà; chúng tôi luôn theo sát kiến thức mới, bồi dưỡng chuyên môn để phục vụ tốt dịch vụ sửa máy in cho khách hàng khó tính nhất. 1/Các tình trạng cần sửa máy in 1.1/Cần sửa máy in giá rẻ khi thiết bị của bạn bị trục trặc Bảng in bị lan mực, bị mất chữ, bị mờ, bị vệt mực đen ngang, xám nền, không ra chữ, bị sọc Bản in in ra bị rời, sứt chữ Bản in in ra lem vào tay Máy in sai màu, thiếu màu, bản in loan màu Máy in kẹt giấy hoặc đang cuốn thì dừng lại Máy in cuốn một lúc nhiều giấy Máy in bị kêu rít rít khi in Giấy in báo kẹt giấy Máy in ra chữ sai văn bản Máy in không lên nguồn Máy in bị chập cháy, nghe mùi khét...... 1.2/Quy trình sửa máy in giá rẻ Khi gặp sự cố máy in bạn vui lòng gọi vào số 0985411144 để được kỹ thuật viên hỗ trợ. Với những sự cố đơn giản, bạn có thể tự sửa qua điện thoại của kỹ thuật viên để tiết kiệm thời gian và chi phí. Trường hợp phức tạp, nhân viên kỹ thuật sẽ đến tận nơi sửa chữa để kiểm tra và báo tình trạng kèm chi phí sửa chữa. 2/Ưu đãi khi khách hàng sửa máy in Nếu sau khi sửa máy in vẫn bị lỗi cũ, chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa máy in hoàn toàn miễn phí cho khách hàng. Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi thường xuyên, sẽ được hỗ trợ giá hợp lý. Khách hàng còn được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 hoàn toàn miễn phí. Có mặt ngay trong vòng 20 phút khu vực nội thành Báo giá trước với khách hàng Bảo hành dịch vụ sau khi sửa máy in Đảm bảo uy tín chất lượng khi sửa máy in 2.1/Sửa máy in giá rẻ vừa tiện vừa chất lượng Với dịch vụ sửa máy in tại nhà quận Tân Phú, bạn sẽ không tốn chi phí cho việc vận chuyển máy in. Bên cạnh đó, chi phí cho việc gọi trung tâm sửa máy in tại nhà cũng không hề cao như nhiều người nghĩ. Các trung tâm hiện nay luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu, vì vậy mà luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về mặt giá cả. Điều này vừa giúp trung tâm sửa chữa máy in giữ được sự uy tín lại vừa thu hút được nhiều khách hàng thân thiết. 2.2/Nên liên hệ sửa máy in giá rẻ ở đâu Không chỉ có ưu điểm về chi phí rẻ, thời gian sửa nhanh chóng mà dịch vụ sửa máy in còn giúp bạn khắc phục lỗi máy in chất lượng nhất. Có rất nhiều trường hợp máy in khó phát hiện lỗi hoặc lỗi phứt tạp cần có thợ tay nghề cao. Vì vậy, sửa máy in giá rẻ tại nhà quận Tân Phú tại Sửa Máy Nhanh là lựa chọn mà bạn không thể bỏ qua. Với chất lượng phục vụ tận tình, nhân viên sửa chữa được đào tạo và giá cả phù hợp, bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề mà máy in của mình gặp phải. SỬA MÁY NHANH 204/1 Nơ Trang Long, F12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM T: 0985411144 | | M: 0985411144 E: suamaynhanhcom@gmail.com | W: www.suamaynhanh.com
 12. Lắp đặt camera giấu kín quan sát ngụy trang hay còn được gọi camera ẩn siêu nhỏ để khách hàng hay đối tượng cần quan sát không nhận ra có camera là điều rất khó khăn. Camera siêu nhỏ giấu kín thường dùng trong những trường hợp đặt biệt do đó cần có những camera quan sát chuyên nghiệp và thi công cẩn thận khéo léo để qua mắt người nhìn. Sau đây là bài viết nói về những camera siêu nhỏ hot nhất trên thị trường hiện nay. Tại sao cần lắp đặt camera siêu nhỏ ngụy trang giấu kín. – Thiết kế camera siêu nhỏ ngụy trang trong phòng karaoke và nhà nghĩ: theo quy định mới thì việc kinh doanh phòng trọ, nhà nghĩ karaoke phải có camera theo dõi để đề phòng tội phạm bất hợp pháp. Đương nhiên việc lắp đặt camera ở những điểm này rất nhạy cảm với khách hàng khi khách hàng biết thì sẽ giảm lượng khách đáng kể, lắp đặt camera giấu kín hoặc camera siêu nhỏ mini quan sát ngụy trang là một trong những biện pháp hay nhất trong tình huống này. – Thiết kế camera giấu kín trong phòng để giám sát con học, kiểm soát gia sư và những đối tượng khác dùng cho gia đình đa hệ, phức tạp hay phòng trọ chung cư, có những điều trong cuộc sống khó nói, trong trường hợp này việc phải lắp đặt camera giấu kín là một giải pháp hay nhất và hợp lý. – Thiết kết lắp đặt camera mini quay lén giấu kín để giám sát người giúp việc, việc thuê người làm là một trong những cần thiết của cuộc sống hiện đại tại Việt Nam ngày nay. Việc camera quan sát ẩn để giám sát người làm cũng là việc cần thiết để tránh khỏi những phiền toái cũng như giám sát được những hoặt động của người làm, đặt biệt hơn với giá thành camera giấu kín không cao nhưng sẽ bảo vệ được những tài sản của bạn. – Lắp đặt camera siêu nhỏ trong những chi tiết máy để giám sát hoạt động của máy hoặc sản phẩm trong công nghiệp mà những thiết bị camera khác không hỗ trợ được. ==> Bạn hãy tham khảo một số mẫu camera mini giá rẻ tại đây Một số camera siêu nhỏ quan sát mini giấu kín trên thị trường giá rẻ. Trên thị trường hiện tại, có rất nhiều cửa hàng bán camera mini giấu kín tuy nhiên tùy theo nhu cầu sử dụng của cá nhân, khách hàng cần nói rõ để kỹ thuật sử dụng, tư vấn cách thức lắp camera giấu kín ngụy trang cho khách hàng phù hợp. Rất nhiều những khách hàng đọc sơ thông tin trên những trang bán hàng như lazada, sendo mua về không đúng mục dích sử dụng và mang đến không hiệu quả, dẫn đến những biến cố không lường về sau. Sau đây công ty Nhật Nam Digital giới thiệu những sản phẩm camera ngụy trang siêu nhỏ hữu ích với mục tiêu sử dụng. – Camera bí mật giấu kín siêu nhỏ công nghệ HD. Độ phân giải chất lượng Full HD ưu điểm của camera là kích thước nhỏ gọn có thể giấu kín dưới bóng đèn, máy vi tính, hoặc những thiết bị khác trong phòng. Camera chiếc đũa – Hình dạng camera khi lắp đặt xong chỉ lòi ra ngoài khoản 5 cm nhỏ hơn ngón út tay, do đó bạn sẽ dễ dàng giấu kín trong những thiết bị kèm theo trong phòng làm việc hoặc trong phòng riêng để giám sát từ xa. – Sản phẩm này phải sử dụng đầu ghi hình không dây, nên dùng trong trường hợp dùng kèm với camera quan sát thông thường, hoặc sử dụng trong phòng karaoke, khách sạn, nhà nghĩ, sử dụng trong trường hợp lắp đặt số lượng nhiều camera.- – Camera quan sát giấu kín có pin sạc dự phòng hoặc cắm điện trực tiếp, đây là sản phẩm hữu dụng cao khi lắp trong phòng dùng 1 hoặc 2 cái. Camera quan sát ngụy trang tinh tế khó phát hiện nhất. – camera siêu nhỏ là giải pháp thông dụng hơn, vì giải pháp này dùng trong những sảnh lớn như nhà hàng khách sạn, nhà nghĩ và văn phòng. Vì camera ngụy trang sẽ khó phát hiện hơn là dùng camera giấu kín. Vì camera ngụy trang chủ yếu dùng thủ thuật đánh lừa là chủ yếu, nên với các trường hợp chuyên biệt thì chắc chắn sẽ không biết được vị trí có lắp camera. Camera quan sát ngụy trang báo khói, sản phẩm có công nghệ analog và công nghệ ahd, phải đi dây và dùng đầu ghi hình. – Với kiểu camera giống đầu dò khói do đó camera được để bên trong không phát hiện được mắt camera trong cự ly 2m. Do đó sử dụng để lắp đặt ngụy trang thành đầu dò khói là giải pháp ưu tiên. Dĩ nhiên loại camera này không dùng tốt trong phòng gia đình, thường sản phẩm dùng để up trên trần. – Sản phẩm camera quan sát ngụy trang đầu dò hồng ngoại, đầu dò chuyển động sử dụng trong hệ thống báo động, sản phẩm thường được lắp đặt có chiều cao 1,6-2m là phù hợp với tầm quan sát của camera. Camera ngụy trang đầu dò hồng ngoại Hình ảnh của camera ngụy trang đầu dò hồng ngoại rất chuyên nghiệp khi lắp đặt sẽ không biết trong phòng có gắn camera mà chỉ nghĩ là đầu dò hồng ngại chuyển động, do đó thích hợp lắp đặt trong văn phòng. Những lưu ý khi lắp đặt camera siêu nhỏ quan sát giấu kín và camera siêu nhỏ quan sát ngụy trang. – Đối với lắp đặt trong gia đình không muốn cho ai biết việc lắp camera quan sát với số lượng 1 hoặc 2 cái thì nên sử dụng camera quan sát mini giấu kín, lưu trữ trên thẻ nhớ xem trên điện thoại và máy tính là giải pháp tốt nhất. Trường hợp nếu gia đình có sử dụng camera rồi muốn lắp camera bí mật thì sử dụng camera giấu kín chiết đũa, vì camera nhỏ dễ lắp kín trong tủ trần nhà, bố trí camera quan sát bí mật thì phải chọn những vị trí được bỏ nhiều đồ không dùng tới thì sẽ khó phát hiện hơn. – Bản chất camera ngụy trang sẽ khó bị tìm thấy hơn là sử dụng camera giấu kín, vì dù sao thiết bị giấu kín thì cũng chỉ 1 thời gian nào đó người ta sẽ phát hiện ra nó là gì. Còn camera ngụy trang thì người ta nhìn vào sẽ nghĩ đó là thiêt bị báo khói hoặc dò hồng ngoài chứ không phải camera, chính vì vậy việc để đảm bảo lâu dài hơn thì nên lắp camera ngụy trang. – Từng trường hợp cụ thể sẽ có những thiết kế và chọn lựa những sản phẩm khác nhau .Vì vậy, vui lòng liên hệ công ty Nhật Nam Digital để có những tư vấn phù hợp cho hệ thống cũng như giải quyết mối khúc mắc hiện tại của ban. Nhật Nam Digital – Chuyên cung cấp camera ngụy trang ▶ HCM: 44A/22 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, Q9, TP.HCM ▶ HN: 37 Ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội ▶ Tell: 0933.788.344 – 0908.914.535
 13. Bạn đang cần tìm một chiếc CAMERA không dây mini siêu nhỏ kết nối wifi quay lén chất lượng để bí mật theo dõi người thân cận. Bạn hãy đến với Nhật Nam Digital chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chiếc CAMERA quay lén cực tốt đó nha. Camera không dây ngụy trang hay còn được gọi là camera theo dõi bí mật là loại thiết bị công nghệ tiên tiến của thời kỳ mới hiện nay. Nhờ có những loại thiết bị này mà công việc cũng như cuộc sống của chúng ta trở nên thuận lợi, chuyên nghiệp và đảm bảo an toàn. Những loại camera theo dõi bí mật không dây hiện nay có vẻ ngoài như thế nào? Mời bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Nhật Nam Digital để tìm hiểu thêm nhé. Các loại camera theo dõi bí mật đa phần là đã được cài đặt đầy đủ những tính năng hiện địa như: chụp ảnh, nghe lén, quay video…Vì là camera theo dõi bí mật nên thông thường nó sẽ được sản xuất với dáng vẻ siêu nhỏ hoặc được ngụy trang bởi hình dáng của món đồ dùng thông thường trong nhà, công ty văn phòng. Nhờ những ưu việt này mà tránh được sự để ý cũng như sự nghi ngại từ phía đối tượng theo dõi. Camera không dây quay lén hình cây bút Bút ngụy trang camera có thiết kế kiểu dáng hiện đại, tinh tế nên không gây sự chú ý khi sử dụng. Đồng thời giá thành của bút cũng khá rẻ nên người dùng có thể dễ dàng mua nó. Thiết bị cho phép người dùng sử dụng những công dụng như: Quay phim, chụp hình, ghi âm với độ chân thực và sắc nét tương đối ổn định. Camera cây bút rõ nét Bút camera ngụy trang được thiết kế vô cùng đơn giản và giả cả phải chăng là bạn đã sở hữu được chiếc bút camera quay lén mà không lo sợ bị phát hiện. Kiểu dáng giống như một chiếc bút bi thông thường, nhưng được thiết kế bên trong là cả một lập trình camera kĩ thuật hiện đại, cho phép người dùng có thể quay video, chụp ảnh, ghi âm lén một cách rõ nét nhất. Thế mạnh của dòng bút camera là ghi lén hình ảnh tốc độ trong khoảng khắc mà người khác không biết. Camera không dây ngụy trang dưới mắt kính Với thiết kế bên ngoài không khác gì một chiếc mắt kính thông thường. Nhưng ít ai biết rằng bên trong nó là một hệ thống thiết kế tinh vi với nhiều tính năng vượt trội. Bạn có thể sử dụng nó như một món đồ bảo vệ mắt thông thường. Đặc biệt là bạn có thể sử dụng nó để lưu trữ lại những khoảnh khắc, hình ảnh mà mình muốn một cách dễ dàng. Camera ngụy trang mắt kính thiết kế giống như một chiếc kính dâm thông thường với camera tinh vi rất khó để phát hiện. Chỉ cần đeo là bạn có thể bí mật theo dõi đối phương mà không hề bị phát hiện. Ngoài việc theo dõi camera mắt kính còn được sử dụng như món đồ phụ kiện bảo vệ mắt mỗi khi ra đường. Ngoài ra chiếc mắt kính camera ghi hình bí mật này có thể thay thể lăng thấu kính dễ dàng phù hợp nhiều mắt có tật khúc xạ như cận thị hoặc viễn thị. Camera không dây mắt kính Mắt kính camera, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả Để cho thiết bị bắt đầu làm việc, bạn hãy nhấn lệnh khởi động bên trong gọng kính, sau đó thấy đèn nhỏ nháy báo tức là bạn đã thành công. Bây giờ bạn chỉ cần đẹo kính vào, và di chuyển mắt nhìn theo. Kinh camera ngụy trang sẽ theo hướng nhìn của bạn mà di chuyển ghi hình theo. Phối hợp với ghi hình, thu âm thanh cũng hoạt động luôn, tạo thành một video có âm có hình ảnh rõ nét chất lượng cao. Tuy nhiên khi sử dụng sản phẩm thiết bị theo dõi này có điều khiển từ xa bạn cần tránh làm rơi, vỡ thiết bị sẽ hỏng làm ảnh hưởng tới tiến trình làm việc. Mắt kính camera V13 Full HD rất thích hợp trong cuộc sống của con người, đặc biệt là trong những ngành nghề đòi hỏi cần nhiều thiết bị tương tác, hỗ trợ thực thi nhiệm vụ… Thông số kỹ thuật mắt kính camera ngụy trang camera V13 : Định dạng video: AVI Bộ mã hóa video: M-JPEG Video độ phân giải: 1920 * 1080 1280 * 720 VGA Tốc độ khung hình: 30fps Phần mềm phát lại: hệ thống Operationg từ hoặc phát lại âm thanh và video phổ biến Hình ảnh: 5M pix Tỷ lệ hình ảnh: 16:9 hệ thống hỗ trợ: Windows XP me/2000 2003/Vista: M Dung lượng pin: 300mAh Phí điện áp: DC-5V Giao diện: USB MINI 8pin Hỗ trợ lưu trữ: thẻ micro SD Loại pin: lithium polymer dung lượng cao điện Danh sách gói: 1 x Kính Camera 1 x cáp USB 1 x tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng 1 x Túi đựng 1x Khăn lau 1x Thẻ Bảo Hành Nhật Nam Digital – Chuyên cung cấp camera ngụy trang ▶ HCM: 44A/22 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, Q9, TP.HCM ▶ HN: 37 Ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội ▶ Tell: 0933.788.344 – 0908.914.535
 14. In áo mưa quảng cáo là các sản phẩm áo mưa thường nhật nhưng được thiết kế để In thêm logo của công ty bằng nhiều phương pháp In ấn khác nhau với mục đích nhằm quảng cáo thương hiệu cho chính công ty đó. Việc In logo công ty lên áo mưa là một hình thức áo mưa quảng cáo rất đặc trưng ở Việt Nam. Với dân số gần 1 tỷ người, số lượng người đi xe gắn máy chiếm tới 90% dân số cùng mùa mưa kéo dài hơn 6 tháng thì áo mưa quảng cáo có In logo thực sự đã trở thành một sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu khi các doanh nghiệp lựa chọn vật phẩm làm quà tặng khách hàng. Hầu như tất cả các loại áo mưa đều có thể sử dụng để In logo nhưng thông thường người chỉ sử dụng áo mưa cánh dơi để In logo là chủ yếu. Lý do chính là bởi áo mưa cánh dơi là loại áo mưa được sử dụng rộng rãi nhất, chiếm tới 95% các loại áo mưa được người đi xe gắn máy sử dụng. Các loại áo trẻ em, áo mưa bộ, áo mưa tổ ong, áo mưa cánh bướm cũng là các loại áo mưa thường được In logo nhưng với số lượng rất khiêm tốn khi so với áo mưa cánh dơi. Việc in áo mưa giá rẻ sẽ giúp tiết kiệm cho công ty một khoản chi phí khá lớn trong việc truyền thông và quảng bá thương hiệu. In áo mưa quà tặng sẽ giúp cho người nhận sẽ mang theo hình ảnh của doanh nghiệp đi đến khắp mọi nơi trong một thời gian dài từ 1 đến 2 năm đối với những loại áo mưa có chất lượng bình thường, còn đối với những loại áo mưa chất lượng khá ổn thì có thời gian sử dụng từ 3 đến 5 năm. Tùy vào chất liệu làm áo mưa, thông thường chỉ các loại áo mưa được sản xuất bằng vải nhựa đục PVC hay vải dù thì mới thích hợp khi In logo. Các loại áo mưa sản xuất bằng các loại vải nhựa trong rất hiếm khi được In logo vì hiệu quả quảng cáo không cao và rất khó để kết hợp màu sắc. Khó lòng có thể tìm kiếm được một phương thức quảng cáo bằng quà tặng nào tại Việt Nam lại hiệu quả như áo mưa. Điều này là hoàn toàn hợp lý nếu xét trên các phương diện về quy mô dân số, điều kiện kinh tế, giao thông và yếu tố khí hậu. Một chiếc áo mưa In logo được tổng hợp bằng các loại vải chất lượng có thể sử dụng được một thời gian khá dài, trung bình là 2 năm cho các loại vải nhựa hay 3-5 năm cho các loại áo mưa vải dù. Với các logo có quá nhiều màu sẽ khiến hình ảnh bị lòe loẹt, khi đó không thể làm nổi bật lên được hình ảnh thương hiệu của công ty. Bên cạnh đó, việc hòa hợp màu sắc giữa áo mưa và hình In logo cũng rất quan trọng để giúp chiếc áo mưa quảng cáo có thể gây được sự chú ý và ấn tượng. Thông thường các màu sắc được phối hợp nhiều nhất là đỏ phối trắng, xanh dương phối trắng, xanh lá phối trắng, vàng phối trắng, đen phối trắng, đỏ phối vàng, xanh dương phối vàng. Thông tin công ty thường nhất là được In màu trắng hoặc vàng hoặc phối hợp hai màu trắng và vàng. Trên thị trường có rất nhiều công ty chuyên cung cấp áo mưa cho bạn lựa chọn. Nhưng để được đảm bảo uy tín và chất lượng hãy gọi 0913.765.403 – 0931.846.469 hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi: bạn sẽ có ngay được công ty sản xuất áo mưa mà mình cần tìm. Chúng tôi là nhà cung cấp áo mưa uy tín với nhiều kinh nghiệm được nhiều khách hàng tin cậy. Bạn có thể đặt mua áo mưa dơi trong suốt, áo mưa quảng cáo, áo mưa bít, áo mưa dơi vải dù, áo mưa tổ ong… và nhiều loại áo mưa trẻ em khác. Là một cơ sở sản xuất áo mưa cánh dơi uy tín chắc chắn bạn sẽ hài lòng. Chúng tôi còn cung cấp áo mưa quy mô lớn và nếu bạn có nhu cầu muốn In logo chúng tôi sẽ giúp bạn. Qua thời gian các hình thức như quảng cáo, marketing ngày càng được để ý, sự kết hợp đột phá giữa sự quan tâm, chăm sóc sức khoẻ cho khách hàng, nhân viên và áo mưa quảng cáo thương hiệu, slogan, phương châm tất yếu của công ty được khám phá cho ra đời những chiếc áo mưa quảng cáo được đón nhận nồng nhiệt. Áo mưa quảng cáo giá rẻ là hình thức marketing hiệu quả, có giá trị thiết thực, ít tốn kém về chi phí, phủ sóng trên phạm vi rộng, có thể quảng cáo trên mọi địa hình, mọi ngóc ngách, mọi tuyến đường trải dài dọc theo đất nước. Chiến lược quảng cáo bằng cách khuyến mãi chiếc áo mưa còn nâng cao phát triển doanh số, khách hàng cố gắng mua đủ chỉ tiêu đề ra để nhận về món quà đẹp, tiện dụng. Việc đặt In áo mưa giá rẻ sẽ giúp tiết kiệm cho doanh nghiệp một khoản chi phí đáng kể trong việc truyền thông và quảng bá thương hiệu. Việc In áo mưa quà tặng sẽ giúp cho người nhận sẽ mang theo hình ảnh của doanh nghiệp đi đến khắp mọi nơi trong một thời gian dài từ 1 đến 2 năm đối với những loại áo mưa có chất lượng bình thường còn đối với những loại áo mưa chất lượng tầm trung thì có thời gian sử dụng từ 3 đến 5 năm. >>>>> ĐỊA CHỈ CUNG CẤP ÁO MƯA CAO CẤP TPHCM <<<<< Áo mưa cao cấp TPHCM của Bình Tiến không những đảm bảo chất lượng mà kiểu dáng áo và màu sắc cũng vô cùng bắt mắt, phong phú về mẫu mã thiết kế. Quý khách có thể thoải mái lựa chọn những mẫu thiết kế thích hợp với yêu cầu của tổ chức mình. Hơn nữa mức giá mà chúng tôi áp dụng đảm bảo vô cùng hợp lý với sản phẩm cao cấp ưu việt như vậy. Chúng tôi còn cung cấp thêm dịch vụ In áo mưa quảng cáo công ty để làm quà tặng cho khách hàng vào những dịp khuyến mãi hay ra mắt sản phẩm mới. Bạn chưa tìm được địa chỉ In áo mưa thích hợp vì giá thành còn quá cao hay không đủ uy tín để bạn tin tưởng. Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn nào khi tìm kiếm nhà cung cấp áo mưa xin hãy liên hệ Áo Mưa Bình Tiến để được hỗ trợ tốt nhất. Áo mưa Bình Tiến là nơi hội tụ của những loại áo mưa cao cấp TPHCM. Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất nhé! CÔNG TY TNHH SX – TM – DV BÌNH TIẾN Trụ sở chính: 67/450B Phan Huy Ích, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM Xưởng Sản Xuất: 169/70 Nguyễn Tư Giản, P.12, Q. Gò Vấp, TP. HCM Tell: (028) 39.871.519 – Hotline: 0913.765.403 – 0931.846.469
 15. hiết bị Máy nghe lén hay thiết bị Máy nghe trộm siêu nhỏ hay thiet bi may nghe trom nghe len siêu nhỏ thông qua công nghệ MTK chip IC technology. Đây là công nghệ cao và mới nhất dùng trong các lĩnh vực sản phẩm bảo mật, thông qua MTK chip IC technology. Với thiết bị Máy nghe lén từ xa này bạn có thể sử dụng nó để bảo vệ và theo dõi gia đình và những người thân yêu hoặc giám sát các đối tác khác trong các mối quan hệ của bạn. 1/ Nghe lén là gì 1.1/ Thiết bị Máy nghe lén bằng sim siêu nhỏ Chỉ cần đưa một sim điện thoại vào thiết bị nghe lén từ xa và gọi vào số liên hệ này thì bạn có thể nghe thấy giọng nói xung quanh thiết bị Máy nghe lén.Chúng tôi xin giới thiệu qua về Máy nghe lén điện thoại bằng Sim điện thoại 1.2/ Thiết bị Máy nghe lén siêu nhỏ Kích thước cực kỳ nhỏ, chỉ bằng 2/3 bao diêm,nghe lén/ nghe trộm từ xa giúp người sử dụng dễ dàng giấu vào bất cứ mọi nơi, hay gắn vào xe. Yêu cầu duy nhất để sử dụng Máy nghe lén từ xa: đó là ngẫu nhiên 1 chiếc Sim của BẤT KỲ 1 NHÀ MẠNG NÀO . Chỉ với 1 chiếc Sim nhỏ bé như vậy bạn đã có thể biết được những thứ mình muốn tìm hiểu, thiết bị Máy nghe/sim nghe lén quá hữu ích phải không nào. 2/ Nghe lén hoạt động thế nào 2.1/ Phương thức hoạt động thiết bị Máy nghe lén Cách sử dụng của Máy nghe lén : hoàn toàn bí mật, không thể tìm ra thiết bị Máy nghe trộm bởi vì khi hoạt động thiết bị Máy nghe lén hoàn toàn im lặng, không hề phát ra 1 âm thanh hay ánh sáng nào. 2.2/ Chế độ công cụ Máy nghe lén Chế độ đặc biệt: TỰ ĐỘNG GỌI LẠI CHO NGƯỜI DÙNG khi có tiếng động xung quanh nó. Bạn hoàn toàn có thể hủy hay kích hoạt chế độ này từ xa chỉ với 1 tin nhắn điện thoại bình thường._ Thu âm: với 2 Mic, thiết bị Máy nghe lén qua sim điện thoại với phậm vi bán kính thu âm cực rộng trong khoảng 15-20m của Máy nghe lén. 3/ Cách sử dụng nghe lén 3.1/ Thao tác sử dụng thiết bị nghe lén Người sử dụng có thể lưu lại những thông tin cần thiết của mình chỉ với 1 thao tác duy nhất: bật chế độ ghi âm cuộc gọi của chiếc điện thoại bạn đang sử dụng.* Kích thước: 2,8 * 1,4 * 0,8cm* Trọng lượng: nhỏ hơn 50g* Rất linh hoạt*nghe lén giá rẻ này thông qua công nghệ vi mạch chip MTK, hoạt động ổn định, hội nhập cao, kích thước rất nhỏ và gọn nhẹ.* 3.2/ Tác dụng thiết bị Máy nghe lén Chăm sóc trẻ nhỏ, người lớn tuổi và bệnh nhân tại bất kỳ thời điểm ở nhà* Hỗ trợ GSM 850/900/1800MHZ thông qua thiết bị nghe lén. Hướng dẫn sử dụng:* Bỏ 1 chiếc sim điện thoại ( của bất kỳ nhà mạng nào cũng được) vào trong thiết bị Máy nghe lén một cách chính xác/chuẩn xác. Đợi từ 3-5 giây để thiết bị Máy nghe lén khởi động và nhận Sim, gọi vào số điện thoại đó sau khi đèn tắt.* Nếu các cuộc gọi đầu tiên không thực hiện được là do mạng chưa được cài đặt, bạn có thể gọi lại vào sim đặt trong nghe lén một vài phút sau đó. 4/ Dùng Máy thế nào 4.1/ Thiết bị Máy nghe lén dùng ở đâu Dùng băng dính 2 mặt dán nghe lén này vào trong ô tô, gầm bàn, giường hay nhét vào trong bất cứ chỗ nào có thể dấu kín thiết bị Máy, hướng đầu Mic quay ra ngoài.+ Gọi vào số đặt trong công cụ Máy nghe lén để nghe, sau đó tắt đi. Từ giờ, thiết bị Máy nghe lén từ xa sẽ thiết lập gọi vào điện thoại của bạn mỗi khi có tiếng động xung quanh nó < đối với loại có chức năng tự động gọi lại>+ Nhắn tin để hủy ( hoặc kích hoạt từ xa) chế độ tự động gọi lại này khi không cần thiết. ĐẶC BIỆT :Thiết bị Máy nghe lén sẽ tự động gọi tới số của bạn khi nó thu được tín hiệu âm thanh gần nó ( khi nó nhận được tín hiệu âm thanh >45 dB trong tầm 4m ) Bạn có thể nhận được thông tin của người thân, thành viên trong gia đình như: Bố mẹ có thể tìm kiếm, quản lý vị trí của con cái hoặc của các thành viên khác…khi sử dụng thiết bị Máy độc đáo này Cài đặt :Dùng điện thoại của bạn gọi vào số SIM trong nghe lén, sau khi nghe chuổng đổ 3 lần thì tắt Máy, lập tức nghe lén sẽ mặc định số điện thoại của bạn để gọi ngược lại khi nó nhận dc tín hiệu âm thanh. 4.1/ Sử dụng sim nghe lén Để sử dụng chức năng này phải tiến hành cài đặt sau : gởi tin nhắn "1111" vô SIM trong thiết bị Máy nghe lén, và nếu không muốn tiếp tục chức năng này gởi tin nhắn "0000" vô công cụ Máy nghe lén.Giá sản phẩm:- Loại Kích thước 4*2,8 * 1,4cm giá: 500.000 < xuất xứ Trung Quốc. 5/ Có những loại nghe lén nào 5.1/ Xuất xứ thiết bị Máy nghe lén Loại kích thước 2,8 * 1,6 * 0.8cm giá: 700.000 < sản xuất Đài Loan>Có giá tốt cho đại lý.Cần hợp tác với đại lý phân phối hàng trên khắp đất nước.Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: 0933788344 và tham khảo tại Website: nhatnamdigital.com 5.2/ Mua thiết bị Máy nghe lén đơn giản Có giao hàng tận nơi thiết bị Máy nghe lén trong khu vực TPHCM với phí là 20.000 Khách hàng ở tỉnh thì thanh toán qua thẻ tín dụng và chúng tôi sẽ chuyển hàng qua đường bưu điện hoặc qua gửi Fax nhanh... Thông tin Tài Khoản:Ngân Hàng Ngoại Thương (Vietcombank) Chi Nhánh LINH TRUNG - THỦ ĐỨC Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Tập Số Tài Khoản: 018 100 170 761 1