• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sieutocviet4

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  7
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by sieutocviet4

 1. Hiện nay, đa phần những phòng Karaoke sử dụng sofa để làm cho khách ngồi. Chính vì độ thân thiện và sự thoải mái của nó mang đến cho người khách dùng. So với chiếc sofa ở tại nhà, các chiếc sofa ở các phòng Karaoke lại có tuổi thọ sử dụng thấp hơn rất là nhiều. Đã tạo ra một “bài toàn chi tiêu” nhứt não cho chủ dịch vụ. Chính vì điều đó mà dịch vụ bọc ghế sofa phòng Karaoke đã được sinh ra đời và được rất nhiều chủ Karaoke ựa chuộng. Vì nó giải quyết được 2 vấn đề của chủ đầu tư – phục hồi cơ sở vật chất mà lại tiết kiệm chi phí với giá rẻ uy tính. Hôm nay, Ghế Nệm Sài Gòn sẽ gợi ý giới thiệu cũng như tư vấn thêm một số chất liệu thường dùng để bọc ghế karaoke. Cùng với các ưu điểm và nhược điểm cơ bản để giúp các bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Bọc ghế karaoke nên chọn chất liệu nào ? • Da thật Việc bọc ghế Karaoke bằng những chất liệu với da thật về mặt cảm tính, sẽ tạo cảm giác quý phái, chất liệu này rất phù hợp với các phòng Karaoke cao cấp. Về lí tính, với chất liệu da thật đem đến cho người sử dụng một cách thoáng mát, độ bền lại cao, càng bóng đẹp khi sử dụng lâu bền. Giá thành đi chung với sự sang trọng đấy, tương đối cao hơn so với những chất liệu khác, và rất dễ bị ẩm mốc nếu chủ đầu tư không biết cách vệ sinh hợp lí. Nếu bạn quyết định lựa chọn chất liệu da này, Ghế Nệm Sài Gòn sẽ cung cấp cho bạn tài liệu hướng dẫn bảo quản và vệ sinh đúng cách để da ghế luôn bóng đẹp và có độ bền cao. • Giả da Simili Với giả da Simili là chất liệu được chủ đầu tư ưa chuộng nhất để bọc ghế Karaoke giá rẻ. Bởi mức giá thành của Simili rẻ hơn nhiều so với da thật nhưng vẫn có được một số tính năng vượt trội. Như độ bền khá cao, thoáng mát, vẫn mang đến sự sang trọng nhất định cho phòng Karaoke của chính bạn. Nếu phòng Karaoke của bạn là bộ sofa loại liền nhau, không thể tháo ra để giặt. Hãy bọc ghế Karaoke giá rẻ bằng chất liệu này do rất dễ lau chùi, vệ sinh dễ dàng. Tuy nhiên, nên lưu ý tránh mực bút bi dính vào bề mặt da vì rất khó để tẩy rửa. • Chất liệu vải Ưu điểm đầu tiên của loại chất liệu vải này chính là sự đa dạng phong phú. Bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau: vải bố, vải nhung, vải nỉ, vải hoa văn,… Để bọc ghế Karaoke giá rẻ tùy theo phong cách mà bạn mong muốn. Bên cạnh đó, chất liệu vải thoáng mát, mềm mại, rất thân thiện cho khách hàng của bạn khi sử dụng. Nhược điểm là khó vệ sinh, dễ bị thấm nước và gây ẩm móc vì chất liệu vải. Hãy sử dụng chất liệu vải khi bộ sofa của bạn là loại có vỏ bọc bên ngoài để dễ dàng vệ sinh khi cần thiết. Bọc ghế sofa phòng Karaoke ở đâu uy tín, giá rẻ? Nếu bạn đang đi tìm một địa chỉ có giá bọc ghế karaoke uy tín, giá cả hợp lí. Ghế Nệm Sài Gòn sẽ chính là nơi mà bạn đang tìm kiếm. Với kinh nghiệm lâu năm cùng với sự tiếng tăm của mình, chúng tôi mang đến giải pháp cho tất cả các vấn đề của chiếc ghế sofa. Từ bong tróc, hư hại do ngoại lực tác động vào, đến việc thay đổi phong cách mới, thay đổi phong thủy. Ghế Nệm Sài Gòn cung cấp những chất liệu bọc ghế karaoke giá rẻ đa dạng như: da thật, da giả simili, vải bố, vải nhung, hoa văn,… Cho khách hàng dễ dàng lựa chọn. Bên cạnh đó, chúng tôi thi công được trên mọi kiểu dáng ghế từ đơn giản đến phức tạp nhất như kiểu ghế chữ L, kiểu ghế chữ U, ghế sub, ghế đôn theo bộ,… với mức giá hợp lí, đảm bảo chất lượng và nhanh chóng. Bên cạnh bọc ghế sofa phòng Karaoke. Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ bọc ghế massage, bọc nệm ghế da ô tô,…. Nhanh chóng, tiện dụng với giá cả hợp lí nhất cho gia đình bạn. Tại sao nên chọn bọc ghế karaoke giá rẻ tại Ghế Nệm Sài Gòn ? Ghế Nệm Sài Gòn là một trong các công ty đi đầu trong thị trường ghế sofa và bọc lại ghế sofa với bề dày kinh nghiệm lâu năm, có thể mang đến cho bạn những sản phẩm và dịch vụ sofa chất lượng nhất, giá cả phải chăng, khiến bạn sẽ cảm thấy hài lòng nhất. Với mô hình phục vụ chuyên nghiệp cùng kỹ năng tư vấn và các dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, sản phẩm bọc ghế sofa Karaoke là một trong những sản phẩm tốt mà chúng tôi đang cung cấp nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía chủ đầu từ tại các phòng Karaoke đều sử dụng. Nếu còn đang phân vân chưa biết chọn mua sản phẩm bọc ghế karaoke ở đâu, hãy đến với Ghế Nệm Sài Gòn để có thể trải nghiệm những sản phẩm cũng như dịch vụ tốt nhất nhé. Công ty TNHH Ghế Nệm Sài Gòn 290C/43/23 Dương Bá Trạc, Phường 1 ,Quận 8,Tp HCM (ngay cầu Kênh Xáng) Điện thoại : 0838.822.278 – 0906.180.730 -Mr.Kiệt (Viber, Zalo…)-24/7 Email: ghenemsaigon@gmail.com Web: ghenemsaigon.com
 2. Trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta, không thể thiếu các vật dụng, các đồ vật có trong nhà như tủ, giường, bếp… nhằm phục vụ cho mọi nhu cầu của cuộc sống, qua đó để mỗi người chúng ta tận hưởng cuộc sống êm ả và ấm cúng hơn. Trong những giây phút thoải mãi, học tập, làm việc,… để có những giây phút tuyệt vời, một cảm giác êm ái đòi hỏi chúng ta phải có một tư thế vững, do đó việc lựa chọn một ghế ngồi giúp cho tư thế ngồi được êm ả, không gây cảm giác mỏi mệt là một điều rất quan trọng. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại ghế nhiều mẫu mã đẹp cho khách hàng có thể lựa chọn. Để tạo nên sự đẳng cấp cũng như nét đẹp trong nhà, trong công ty thì không thể thiếu những chiếc ghế sofa đặt đúng vị trí, hợp với phong thủy cũng như tạo ấn tượng cho khách mời. Tuy nhiên, với vật giá leo thang hiện nay, một bộ ghế sofa mới để trang trí cho phòng khách cũng bị leo giá theo đòi hỏi việc lựa mua các bộ bàn ghế sofa mới là điều khá đắt đỏ, hoặc vì một lý do kỉ niệm nào đó mà chúng ta không thể thay thế bộ bàn ghế sofa cũ đó được mặc dù bọc ghế sofa đã quá cũ hoặc rách, xước… hiểu được nhu cầu của khách hàng nhằm có được ghế sofa mới trên khung của bộ ghế sofa cũ mà vẫn tiết kiệm một khoản chi lớn vậy nên nên dịch vụ bọc ghế sofa tphcm ra đời Bọc ghế sofa tại nhà Chính vì điều đó, công ty Ghế Nệm Sài Gòn sẽ mang lại cho bạn một bộ ghế nệm hoàn toàn mới, chất liệu chắc chắn chất lượng lâu dài mà vẫn tiết kiệm được chi phí cho gia đình. Phương án tốt nhất hiện nay chính là bọc ghế sofa thay vì phải mua mới lại toàn bộ, với các dịch vụ như bọc ghế sofa cao cấp, bọc ghế sofa da sẽ làm thay đổi diện mạo của bộ bàn ghế sofa cũ kĩ nhờ tác dụng của bọc ghế sofa tại nhà tphcm sẽ làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng Bọc ghế da tại nhà Với những chất liệu ghế được làm từ da, việc bọc ghế da tương tự như bộc ghế sofa, việc những tấm da bị hư, rách hoặc cũ kĩ là điều khó tránh khỏi trong quá trình sử dụng, nhưng đối với bộ bàn ghế chất liệu da thì khó tránh khỏi, do đó dịch vụ bọc ghế da giá rẻ sẽ làm giảm bớt khoản phí lớn, ngoài ra bọc ghế da ô tô, bọc ghế da văn phòng cũng được nhiều khách hàng tin tưởng Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành bọc ghế nệm, công ty chúng tôi luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng, có phong phú để khách hàng có thể yên tâm lựa chọn, chúng tôi chuyên mua da, bán da, bán vải bọc ghế sofa. Khách hàng có thể yên tâm về chất lượng cũng như giá thành bọc ghế với trang thiết bị và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, làm hết trách nhiệm của Công ty Ghế Nệm Sài Gòn. Chất liệu bọc ghế thường là vải nỉ, da, vải, nhung, voan,… để quý khách thoải mái chọn lựa cho mình một mẫu bọc ghế sofa mà quý khách hàng thỏa mãn. Bên cạnh đó, công ty chúng tôiluôn cung ứng các dịch vụ bọc ghế sofa tại nhà, bọc ghế sofa giá rẻ, bọc ghế sofa da, bọc da ghế sofa cao cấp giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại. Chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi, chúng tôi sẽ cho nhân viên xuống từng nhà để kiểm tra cũng như bọc ghế sofa da tại nhà cho quý khách. Những công đoạn bọc da ghế sofa Trước khi chúng tôi bọc ghế sofa cho bạn, việc đầu tiên đó là kiểm tra khung ghế,nếu ghế đã xuống cấp chúng tôi sẽ gia cố lại cho khung ghế bền vững hơn.Bạn có thể yên tâm vì ở công đoạn này, chúng tôi hoàn toàn không tính bất kì một phí nào cả. Tiếp theo đó mới bắt đầu vào công việc gia công ghế và bọc ghế, đối với những khách hàng hạn chế về phí nội thất, bạn có thể sử dụng các dịch vụ bọc ghế,bọc sofa, bọc ghế sofa giá rẻ, bọc ghế sofa tại nhà Trên thị trường có rất nhiều nơi cung cấp dịch vụ bọc ghế da khách hàng muốn bọc ghế da gò vấp, thủ đức, hoặc bọc ghế da ở đâu, hoặc bọc lại ghế sofa tại nhà thì hãy đến với chúng tôi. Phương châm của chúng tôi là đặt khách hàng lên hàng đầu, làm tận tâm, phục vụ tận nhà, bọc ghế sofa lại hoàn toàn mới, chất lượng, bền lâu và theo ý của khách hàng. Công ty TNHH Ghế Nệm Sài Gòn 290C/43/23 Dương Bá Trạc, Phường 1 ,Quận 8,Tp HCM (ngay cầu Kênh Xáng) Điện thoại : 0838.822.278 – 0906.180.730 -Mr.Kiệt (Viber, Zalo...)-24/7 Email: ghenemsaigon@gmail.com Web: ghenemsaigon.com
 3. - Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin CNTT ngay tại thời điểm lúc này, việc trang bị những máy chủ (server) hiện đại hơn. Ít nhiều người đã và từng nghe đến server nhưng chỉ biết qua loa server là một cái máy chủ, còn định nghĩa máy chủ là gì thì không biết cặn kẽ hết được. - Nói sơ sơ qua nó như một mô hình công ty vậy, có máy chủ (tương đương với công ty mẹ) và các máy tính cá nhân liên kết đến máy chủ (tương đương với công ty con). Để chi tiết hơn thì bạn hãy theo dõi phần bài viết dưới đây của Chính Nhân nha!!! MÁY CHỦ LÀ CÁI GÌ, CÔNG DỤNG LÀ GÌ? - Máy chủ (Server) là hệ thống gồm những chương trình máy tính (phần mềm) hay một thiết bị có trách nhiệm cung ứng những tài nguyên, chức năng và dịch vụ cần thiết cho máy tính cá nhân khác có kết nối đến với máy chủ. Cấu trúc như vậy gọi là cấu trúc server-client, những cilent chúng liên kết với nhau trong cùng một mạng máy tính. - Các Server chạy trên một hay nhiều máy tính chuyên dụng phụ thuộc vào hoạt động của tốt chức có nhiều hay ít thông tin, cần sử dụng dữ liệu. Về cơ bản máy chủ như một máy tính, nhưng thiết kế với nhiều tính năng vượt trội hơn như lưu trữ lớn, tốc độ dữ liệu xử lý nhanh hơn những máy tính thông thường khác. MÁY CHỦ GIÁ RẺ THÌ BAO NHIÊU TIỀN ? - Những nhà sản xuất bảo đảm máy chủ giá rẻ không phải là máy chủ chất lượng thấp. Thậm chí hơn thế nữa, máy chủ rẻ lại có độ ổn định cao, hoạt động tốt, đáp ứng tối đa nhất những tác vụ chạy 24/24. Giá bán máy chủ rẻ là vì thiết kế của chúng đáp ứng vừa đủ những nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ. Những đơn vị còn hạn chế tài chính, cũng như nguồn lực vận hành. Thực tế thì việc sử dụng máy chủ giá rẻ lại là lựa chọn tốt nhất cho những công ty, doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ hiện tại. - Hơn thế nữa, những máy chủ server giá rẻ được thiết kế đặc biệt nhất hỗ trợ bạn dễ dàng vận hành và điều khiển với điều kiện hạn chế về nguồn nhân lực chuyên trách CNTT . những ứng dụng chia sẻ qua mạng với máy chủ giá rẻ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thường là bán hàng, Quản lý kho bãi, kế toán, máy in, chia sẻ file, mạng LAN, Database, Web Hosting, Internet. - Theo nhà sản xuất, thì thị trường máy chủ giá rẻ hiện nay đang là thị trường mở với nhiều tiềm năng để phát triển. “Set up” hệ thống thông tin nội bộ với máy chủ được xem là việc đầu tiên giúp doanh nghiệp làm quen công nghệ tiên tiến, giúp bạn thuận lợi trong việc nâng cấp hệ quy mô lớn hơn khi doanh nghiệp tăng trưởng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong tương lai. Doanh nghiệp sẽ không cần tốn nhiều thời gian và kinh phí từ lập kế hoạch đến triển khai và vận hành với máy chủ Server với giá rẻ. MÁY CHỦ SERVER DELL GIÁ RẺ ***** DELL POWEREDGE T30 (E3-1225v5, RAM 8GB) ***** Đặc điểm - Tính năng Máy chủ lý tưởng phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ Server Dell T30 – Máy chủ lưu trữ và chia sẽ thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp của bạn cải thiện quyền truy cập thông tin, đơn giản hóa các quy trình và hoàn thiện hơn trong thời gian ngắn: • Loại bỏ dữu liệu, video và hình ảnh bị mất do chia sẻ hay bị thất lạt. Loại bỏ việc phiên bản được phân tán giữa những người sài và nhiều bản sao. • Hợp nhất hình ảnh, dữ liệu và video trên nhiều phương tiện ở nhiều vị trí. Nâng cao nâng suất Dell T30 tích hợp dung lượng lưu trữ nội bộ lớn với hiệu năng cao, hình dáng mini mang đến sự tiện lợi. Với Dell T30, dữ liệu từ nhiều máy tính bàn, máy trạm và thiêt bị di động sẽ được hợp nhất trên một máy chủ giúp hợp tác và tăng năng xuất tăng cường. • Sao chép tập tin giữa những vị trí hoặc tiết kiệm thời gian khi di chuyển • Cung ứng dữ liệu nhanh hơn so với lưu trữ ngoài, lưu trữ đám mây hay email • Thời gian giao dịch kinh doanh tốt hơn. Kiểm soát doang nghiệp của bạn được thuận lợi hơn Dell Poweredge T30 có thể giúp cho bạn khi muốn phát tiển hay mở rộng tích hợp để phát triển: • Giúp dung lượng bộ nhớ lớn với tối đa 4 DIMM DDR4 để trải nghiệm thời gian phản hồi ứng dụng được nâng cao và hiệu suất. • Dễ dàng gắn các thiết bị bổ sung với tối đa 10 cổng USB ngoài (6x USB 3.0) • Mở rộng linh hoạt với bốn khe cắm PCI/PCIe cho phép bạn phát triển theo tốc độ của riêng bạn • Hợp nhất những tệp dữ liệu và phương tiện với sáu khoang ổ cứng bên trong giúp dung lượng lưu trữ lớn • Điều khiển những ứng dụng và phương tiện rất nhanh với sự lựa chọn của bạn về bộ xử lý đa lõi Intel mạnh mẽ ***** DELL POWEREDGE T430 ***** Dell PowerEdge T430 sẽ giúp tăng tốc các ứng dụng của bạn với dòng vi xử lý mới nhất Intel® Xeon® processor E5-2600 v3 và tăng cường bộ nhớ và hiệu suất I/O với: • 12 khe DIMM cho phép bạn mở rộng dung lượng bộ nhớ khi cần thiết. • RAM DDR4 cung ứng băng thông bộ nhớ lớn hơn 15% thế hệ RAM DDR3 trước đó. • 6 khe cắm PCIe 3.0 cung ứng gấp hai lần thông lượng dữ liệu so với thế hệ PCIe 2.0. Dell T430 với linh hoạt và tăng khả năng Thích hợp. T430 thiết kế rất linh hoạt hỗ trợ bạn triển khai máy chủ thích hợp với những nhu cầu thay đổi và hiệu năng lúc cần thiết: • Cài đặt máy chủ Dell T430 trong nhiều môi trường khác nhau, độ sâu chỉ 22-inch và hoạt động yên tĩnh, nhờ vào thiết kế tower có khả năng chuyển sang dạng rack. Mở rộng lưu trữ với lựa chọn form factor và dung lượng của ổ cứng gắn trong khi dữ liệu của bạn vẫn được bảo vệ với các tùy chọn RAID. • Thích ứng với yêu cầu phát triển công việc với khả năng mở rộng, nền tảng ảo hóa sẵn sàng. Tối đa hóa hiệu quả hoạt động với Dell T430 Tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ các lỗi với phần quản trị hệ thống đơn giản, trực quan và giúp giảm chi phí với những tính năng tiết kiệm năng lượng. • Quản lý và cập nhật với integrated Dell Remote Access controller 8, đơn giản hóa việc kiểm soát bằng các tự động triển khai. • Quản lý tính sẵn sàng của máy hiệu quả bằng giám sát và tính sẵn sàng của Dell T430 bất kỳ lúc nào, bất cứ ở đâu thông qua |OpenManage Mobile và một thiết bị cầm tay. • Cấu hình Fresh Air 2.0 cho phép bạn hoạt động nhiệt độ mở rộng mà không cần đến làm lạnh không khí, khai thác ngân sách với bộ vi xử lý, bộ nguồn tiết tiệm năng lượng. ***** LENOVO X3500 M5 5464C2A ***** Nét nổi bật • Cung ứng các tính năng khả năng linh hoạt mở rộng được thiết kế để phát triển với yêu cầu kinh doanh của bạn • Cung ứng khả năng lưu trữ dồi dào để giúp dữ liệu an toàn Cho phép dễ dàng cài đặt, sử dụng và kiểm soát qua một khoảng cách dài Tăng gấp ba lần dung lượng lưu trữ X3500 M5 giúp những vi kiến trúc mới nhất của Intel, cung ứng hiệu suất cải tiến thông minh, thích hợp với môi trường công việc của bạn. Một thiết bị linh hoạt và hợp nhất máy hỗ trợ ưu hóa khối lưọng công việc chuyên sâu và sử dụng lớn hơn, X3500 M4 là một sự lựa chọn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ rất tiện lời trên cả tuyệt vời. Tính năng sản phẩm • Giúp cho SAS hoặc SATA ổ cứng hoặc ổ đĩa trạng thái rắn • Cung ứng sự linh hoạt để sử dụng PCI-X adapter trong khi thực hiện việc chuyển đổi sang tiêu chuẩn PCIe • Hiệu suất xử lý thông minh giúp bạn có được khả năng tính toán hơn khi bạn cần nó; lên đến tới 24 lõi • Dung lượng lưu trữ và lưu trữ các sự lựa chọn xuất sắc linh hoạt • Toàn diện hệ thống công cụ quản lý giúp tăng thời gian hoạt động, giảm chi phí và nâng cao năng suất với khả năng kiểm soát máy chủ tiên tiến Tóm tắt phần cứng • Tháp 5U với khả năng rack-mount tùy chọn • Lên tới hai bộ xử lý Intel Xeon E5-2600 gia đình sản phẩm v2 • Tính đến năm 1866 tốc độ bộ nhớ MHz • Lên đến tới 51,2 TB ổ đĩa hot-swap 2,5-inch (HDD tùy chọn phát tiển theo yêu cầu) hoặc 48 TB 3,5-inch hot-swap hoặc đơn giản-swap SAS / SATA ổ cứng • Tích hợp 6 Gbps hoặc mới phần cứng tùy chọn 12 Gbps RAID-0, -1, -10 với những tùy chọn RAID -5, -50, -6, -60 phát tiển Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong máy chủ Server là gì, mong rằng bài viết hữu ít này sẽ giúp cho bạn hiểu và gỡ bỏ thắc mắc. Nếu bạn đang tìm sản phẩm máy chủ server, thì hãy vào trang web Chinhnhan.vn của chúng tôi để tìm và tham khảo với hàng trăm sản phẩm hiện có của chúng tôi nhé. Công ty Công Nghệ Chính Nhân 115-115B Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Tp. HCM Email: cskh@chinhnhan.vn Web: chinhnhan.vn Hotline: 19006739
 4. - Cấu hình máy tính làm việc cho công việc văn phòng - Để có được cấu hình máy để bàn mạnh thì thiết bị máy tính cũng phải nhân phẩm. Hôm nay ta hãy cùng khám phá ra những trang thiết bị đấy: • Chip máy tính: nó là tập hợp của các ổ điện chưa những linh kiện bán dẫn, một bộ phận sử dụng như trung tâm hệ sinh thái và điều hành lưu lượng của bo mạch chủ, xác định những thành phần tương đồng với bo mạch chủ bao gồm CPU, RAM, ổ cứng và card đồ họa. • Bộ nhớ máy tính (RAM): là bộ nhớ lưu trữ tạm thời của thiết bị Random Access Memory người ta gọi tên ba chữ cái đầu tiên RAM. Khi bạn muốn máy lưu được càng nhiều dữ liệu thì bạn sẽ cần có một bộ nhớ to hơn. Và dung lượng bộ nhớ RAM dùng để nhận xét khả năng của thiết bị • Bộ nguồn: Nguồn máy tính là một bộ phận rất quan trọng đối với hệ thống của máy tính, rõ rệt kha khá người xài ít biết đến. Sự Cố định của một máy tính ngoài những thiết bị chính như (ổ cứng, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, bộ thẩm phán, bo mạch chủ...) còn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn máy tính vì nó đáp ứng năng lượng đến nhữngthiết bị để Hoạt động. • Ổ cứng: ổ cứng là một thành phần không thể hiếu trong máy tính, nó giúp lưu trữ những dữ liệu của khách hàng. Ổ cứng thường liên quan gặp những mối quan tâm trong khi sử dụng máy như: tốc độ chép xuất dữ liệu của máy, tiến hành khởi động máy, độ chắc chắn của dữ liệu cá nhân để trên máy. Chính cũng vậy khi khách hàng mua máy thì các thông số kỹ thuật của ổ cứng cũng phải để bạn quan tâm đến. • Vỏ máy tính: là thiêt bị dùng để gắn kết với thiết bị phần cứng bên trong máy. Và có Hoạt động rất lớn trong việc tản nhiệt cho máy tính ra khí quyển ngoài. Vỏ máy tính rất đầy đủ, những thiết kế khác biệt của vỏ máy tính sẽ tạo ra sự khác biệt của các hãng máy tính khác nhau và các model khác nhau trong cùng một hãng. • Ổ đĩa quang: Ổ đĩa quang là công cụ dùng để đọc đĩa quang, nó sử dụng một loại thiết bị phát ra một tia lazer chiếu vào bề mặt đĩa quang, phản xạ lại trên đầu thu đồng thời ra dịch thành tín hiệu để đọc hoặc ghi dữ liệu trên đĩa CD, DVD. • Main máy tính: có Hoạt động là nơi truyền thông giao tiếp giữa các thiết bị máy tính với nhau, còn được xem là mạch điện chính của thiệt bị điện tử hoặc hệ thống máy tính. Vì vậy tiềm năng của nó chính là tiềm năng của máy tính. ==> Nên chọn máy tính văn phòng giành cho công ty như thế nào là thích hợp - Người xử dụng có thể xem cấu hình máy tính theo sự hướng dẫn sau: • Chip máy tính văn phòng: chọn Core i3 3210 hay các loại song song khác trở lên. • Bộ nhớ (RAM): Hãy chọn RAM từ 4GB trở lên, loại 2GB thường thẩm phán cộng việc chậm, vì vậy chúng tôi ngay thật chặt chẽ cho người mua về cam Kết này. • Bộ nguồn: Cần loại tù 500W công suất thực trở lên là vững Chắc. • Ổ cứng: thích hợp nhất đó là 1,5TB, đặt niềm tin vào công việc của người mua có thể mua loại ổ cứng khác. Nếu chịu đầu tư cho nhân viên thì công ty có thể sử dụng ổ cứng SSD, đây được xem là ổ cứng mạnh, hơn thẳng với những ổ cứng bình thường khác. • Vỏ máy (Case): tin tưởng vào các công ty, phần vỏ của máy tính có thể mua nhiều hãng khác nhau. • Ổ đĩa quang: Thiết bị này không quan trọng, rõ rệt ổ này kha khá rẻ vì vậy máy tính cũng nên có để vào Các Thời điểm xài đến hoặc cài lại hệ sai khiến cũng thoải mái. • Main: Phần này tùy thuộc vào những loại chip và RAM của người mua đã chọn lựa để mua main phù hợp hơn. • Hãy đầu tư một cấu hình máy tính tốt để thúc đẩy cho các công việc văn phòng là sự đầu tư chính chủ yếu. Máy tính có cấu hình yếu, bạn phải sẽ mất đến 5 phút để bật máy, hoặc xảy ra mất trật tự liên hệ máy tính, thẩm phán chậm, ghi nhớ dữ liệu kém,... thì năng suất trong công việc không được cao. • Hiển nhiên có được những chiếc máy tính hiệp hội sử dụng trị giá thì cần tham khảo từ bạn bè, quan tâm từ trên mạng để khách hàng chọn được sự ân ý. Ngoài ra khách hàng có lẻ chọn công ty tầm quan trọng của chúng tôi để mua máy tính tổ chức tốt làm việc cho dẻo dai trong công việc, có khác biệt cao, được sự phụ thuộc nhiều người, người dùng tuyệt đối yên tâm khi đặt mua sản phẩm của chúng tôi. Công ty Công Nghệ Chính Nhân 115-115B Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Tp. HCM Email: cskh@chinhnhan.vn Web: chinhnhan.vn Hotline: 19006739
 5. Mua laptop/PC giá rẻ để chơi Game khủng như Pubg, Gta 5, Razer, DOTA2... - Có phải mơ ước của tất cả Game thủ chúng ta là có được cho mình một dàn PC Gaming hoặc Laptop với cấu hình siêu mạnh, có thể tàn phá mọi dòng game có đồ họa khủng mà chưa bao giờ phải lo về lag hoặc treo đơ máy vì không xử lý được hình ảnh. Vì thế để có được bộ Pc Gaming đó thì không biết phải bỏ biết bao nhiêu tiền vô mới đủ, phải chăng ước mơ chỉ là mơ ước thôi. - Nhưng hôm nay bạn hãy đến với máy tính chơi game của chúng tôi, tôi sẽ biến mơ ước đó của bạn thành sự thật khi mà chúng tôi luôn am hiểu nỗi buồn của chính bạn và cũng như muốn giới thiệu đến với tất cả mọi người. Những Laptop/PC gaming giá rẻ chưa từng có, chỉ giờ mới có tại Chinhnhan.vn. Đa dạng về cấu hình từ thấp đến cao, với vô số dàn máy mặc sức cho bạn chọn lựa phù hợp với nhu cầu của chính bạn. Mua Laptop tốt để chơi Game Pubg • Game được chia ra nhiều thể loại Game lắm các bạn, có nhiều thể loại Game nhẹ và cũng có thể nói là Game văn phòng. Nó không yêu cầu cấu hình cao, ngoài ra các máy tính văn phòng còn có thể đáp ứng rất xuất sắc. • Laptop chơi Game chắc chắn giá cả sẽ cao hơn rất là nhiều so với laptop thông dụng rồi. Để được chơi Game khủng thì bạn cần phải có cấu hình khủng, phải có CPU, GPU rời lẫn RAM và ổ cứng lớn. Với số tiền thì sẽ tỉ lệ thuận với cấu hình máy mạnh đáp ứng được nhu cầu của bạn. • Màn hình Laptop chơi Game nên mua kích thướt lớn như 14, 15, 17 hoặc 18 inch. Cấu hình máy tính nên lựa chọn CPU 4 nhân, GPU rời của nVIDIA hoặc AMD. Bộ nhớ RAM 8GB trở lên và ổ cứng 500GB trở lên, có thể kèm theo ổ SSD để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu. ==> Nếu mà bạn có ý định chơi Game trên Laptop thì bạn hãy đầu tư vào những dòng laptop có Card đồ họa rời như của ASUS ROG hoặc MSI. Nhưng nếu bạn không quá cần thiết vào đồ họa mà chỉ cần chơi các game “bình dân” như DOTA2, WOW, LOL... hoặc các tựa game cũ kĩ như Skyrim thì bạn vẫn có thể yên tâm vào đồ họa Iris trên chip Intel Core. Hãy tìm những mẫu chip có GPU Iris 550, 580 hay 540. Với đồ họa Intel HD Graphics 520 và 530 cũng đủ sức mạnh để mà chơi video 4K nhưng vẫn kém Iris khá nhiếu. Nên lưu ý xung nhân không quan trọng bằng số lượng đơn vị xử lý. Mà tùy thuộc vào các dòng Game, 48 EU trên Iris 540 có thể mang đến hiệu năng đồ họa cao hơn 35% với 24 EU trên HD 520. Mua PC GAMING - chọn lựa như thế nào là hợp lý để chơi Game khủng??? 1. Giá cả Giá thành là điều đầu tiên mà bạn suy nghĩ đến cho việc mua bất cứ thứ gì, bạn phải xem ngân lượng của bạn có bao nhiêu để cân nhắc việc mua của mình sao cho hợp lý nhất. 2. CPU Bạn hãy chú đến 3 tham số (Core, Xung nhịp và Cache). Hệ số nhân càng cao thì máy sẽ làm việc nhanh hơn nhiều, tuy nhiên hãy so sánh hệ số nhân khi cùng dòng. Cache bạn hãy chọn lựa từ 3M đến 6M là đủ xài. 3. Mainboard Còn được gọi là bo mạch chủ cũng như là nền móng nhà, bạn hãy chọn lựa chipset trước khi mà chọn mainboard để dễ chọn lựa cổng cắm cho chipset và tiện cho việc nâng cấp sau này. Hiện nay chipset phổ biến nhất là Intel và AMD. 4. Bộ Nguồn (PSU) Được gọi là “trái tim” của PC, một trong những bộ phận rất cần thiết trên máy. Công suất phải đáp ứng đủ hiệu suất các linh kiện. Một máy chơi Game tầm trung nên chọn 500W trở lên và bạn nên lựa chọn sản phẩm có thương hiệu sử dụng được lâu bền và ổn định. 5. RAM Hiện nay RAM DDR4 là phổ biến và mới nhất, bạn nên xem DDR của RAM và Mainboard có tương thích với nhau không, RAM cho các máy chơi Game tầm trung Hiện nay là một cây 8GB là đủ để chiến mọi loại Game. 6. VGA Một hệ thống chơi Game tốt, việc chọn Card đồ họa là cực kỳ quan trọng. Nếu bạn muốn sở hữu tốc độ khung hình/giây khoảng 60 trở lên và màn hình Full HD (1920x1080), hình ảnh chất lượng, việc lựa chọn GeForce GTX 960 sẽ là tốt nhất Ngày nay. Hiện tại NDIVIA hay AMD là 2 hãng lớn sản xuất về Card đồ họa, hãng NDIVIA có hiệu suất ổn định, tiết kiệm điện hơn AMD nhiều. CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP KHÔNG LÃI SUẤT CỦA ChinhNhan Bạn muốn mua một sản phẩm chính hãng đáp ứng cho nhu cầu công việc, giải tỏa nhưng với kinh phí hạn hẹp hoặc cân đối tài chính cho những nhu cầu khác ? *** Nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng là trên hết về việc mua tài chính ,dịch vụ hậu mãi, mong muốn chăm sóc khách hàng được tốt nhất với tiêu chí xuyên suốt “MUA SẮM TIÊT KIỆM” tới người tiêu dùng lại một lần nữa được khẳng định. Chinhnhan.vn chính thức bán các sản phẩm chính hãng dưới hình thức trả góp không lãi suất, thủ tục nhanh chóng tiện lợi. A- HƯỚNG DẪN MUA TRẢ GÓP TẠI TRUNG Chinhnhan.vn BƯỚC 1: Cung cấp thông tin BƯỚC 2: Duyệt hồ sơ qua điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm chinhnhan.vn Nhân viên đơn vị tài chính gọi điện thẩm định để duyệt hồ sơ của khách BƯỚC 3: Thẩm định giấy tờ và ký hợp đồng tại trung tâm chinhnhan.vn. Khách hàng mang giấy tờ (bản gốc) theo yêu cầu đến cửa hàng để làm thủ tục ký hợp đồng. BƯỚC 4: Nhận sản phẩm Ký hợp đồng tín dụng và nhận sản phẩm tại cửa hàng. B- ĐIỀU KIÊN GIẤY TỜ KHI LÀM THỦ TỤC TRẢ GÓP • Độ tuổi: Khách hàng từ 20 tuổi trở lên Với sinh viên: yêu cầu 18 tuổi. • Giấy tờ yêu cầu cung cấp : Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng (15 năm tính từ ngày cấp). • Hộ khẩu (người mua hàng phải có tên trong hộ khẩu). • Nếu khoản vay dưới 8 triệu có thể dùng GPLX thay thế Hộ khẩu. Nếu bạn là SINH VIÊN thì phải : - Có CMND. - Thẻ sinh viên và biên lai đóng học phí học kỳ gần nhất. - Hộ khẩu có tên bạn. Bản sao Chứng minh nhân dân của Bố hoặc Mẹ có công chứng trong vòng 6 tháng. Lưu ý: Đơn vị trả góp sẽ yêu cầu mang giấy tờ bản gốc để đối chiếu khi ký hợp đồng *** Kết Luận *** • Trên đây là những kinh nghiệm mua máy tính chơi game Laptop\PC mà bạn cần nắm được trước khi quyết định mua một chiếc máy tính để chơi Game • Đồ điện tử mà, cũng hên xui nhiều lắm nhiều khi bạn test ở đó rất ngon nhưng về đến nhà lại gặp những trục trặc nhỏ nên tốt nhất là nếu mua máy tính cũ thì nên mua tận nhà, tận cửa hàng chứ đừng mua qua mạng để rồi mất tiền oan nhé. Công ty Công Nghệ Chính Nhân 115-115B Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Tp. HCM Email: cskh@chinhnhan.vn Web: chinhnhan.vn Hotline: 19006739
 6. - Bạn là sinh viên mới vừa lên phố thị để đi học, là nhân viên văn phòng rất muốn tìm một laptop để giúp cho công việc văn phòng, hoặc bạn là Game thủ tìm kiếm cho mình một laptop cấu hình siêu mạnh giá rẻ. Sau đây CHINHNHAN.COM sẽ đem đến những chiếc laptop giá rẻ chính hãng siêu bền dành cho dân văn phòng, sinh viên và mọi Game thủ. ***** LAPTOP Giá Rẻ Giành Cho Sinh Viên Và Dân Văn Phòng ***** LAPTOP ASUS VIVOBOOK S14 S430UA - EB010T Viền màn hình mỏng • Laptop ASUS Vivobook S14 S430UA - EB010T được sở hữu màn hình tràn viền với NanoEdge ấn tượng xâu sắc. Giúp giảm tối đa kích thước máy trong khi vẫn còn duy trì với màn hình 14 inch. Tấm nền IPS cho sống động, màu sắc tươi sáng. Gõ phím rất nhẹ nhàng • Bản lề với thiết kế ErgoLift cho bản lề laptop mở với góc rộng hơn nhiều, mang đến dễ dàng việc nhìn với mọi góc độ. Bàn phím cũng được nâng nhẹ góc 3,5° cho việc gõ nhanh phím và tiện lợi nhất. Phù hợp với dân văn phòng hoặc sinh viên mới ra trường . Mở khóa nhanh chóng • Chức năng bảo mật vân tay được tích hợp làm cho việc mở hóa an toàn hơn. Thông tin của bạn được truy cập thật cực kì nhanh chóng chỉ với một lần chạm nhẹ. Kết nối cực kì tiện lợi • Máy tích hợp hầu hết các cổng kết nối cần thiết làm việc hay giải trí như USB, HDMI, Jack 3.5... Và điều đặc biệt USB Type-C chuẩn 3.1 cho việc tốc độ truyền tải cực kì nhanh mau lẹ. Vỏ nhôm cứng cáp • Với vỏ bằng chất liệu nhôm, cung cấp vỏ laptop tăng vẻ trang nhã cho sản phẩm, vừa giúp cho laptop bền đẹp hơn theo thời gian sử dụng của bạn. Dell Vostro 3568 VTI321072 Thiết kế tinh tế • Laptop Dell được thiết kế tạo sự liền mạch, kiểu dáng thanh thoát nhưng không thiếu phần lịch lãm và mạnh mẽ, tôn lên vẻ đẹp ấn tượng với sinh viên cũng như nhân viên văn phòng. Màn hình HD • Công nghệ màn hình LED-Backlit đã cung cấp những hình ảnh chất lượng, chi tiết rõ nét nét. Việc sở hữu màn hình 15.6” giúp hiển thị hình ảnh đẹp mắt hơn. Bộ vi xử lý Intel Core i3 • Máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i3-7020U, xử lí đảm bảo các tác vụ đa nhiệm ổn định và thật mượt, mang đến các bạn sinh viên hoặc dân văn phòng có những giây phút lướt web nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Waves Maxx Audio 3 • Dell Inspiron áp dụng Waves MaxxAudio 3 tự động điều khiển âm thanh của bạn với độ cao cực kì siêu nét hơn, giúp cho ấm thanh chuyên nghiệp nhất. ***** LAPTOP Dành Cho Game Thủ Có Cấu Hình Khủng Chơi Pubg, Do2, Lmht, Fifa 4,.... ***** HP Pavilion Gaming 15-cx0182TX 5EF46PA Thiết Kế Mạnh Mẽ • HP Pavilion Gaming 15-cx0182TX 5EF46PA thiết kế mới với các đồ họa Đặc trưng của phân khúc chơi Game, hoàn toàn khác so với người tiền nhiệm của nó. • Với sự hấp dẫn nhất trong Pavilion Gaming là loại bỏ các khung Bezels dày xung quanh màn hình và thay thế nó bằng thiết kế mỏng hơn, nhẹ hơn giống như Lenovo Legion Y350 và ASUS ROG GL504. Đây sẽ là một xu hướng tuyệt vời có trong thời điểm hiện nay. Bàn Phím Lớn Và dễ chịu • HP Pavilion Gaming 15-cx0182TX 5EF46PA thiết kế với các phím lớn và dễ chịu - nhược điểm của bàn phím là về các mũi tên và chính xác hơn các phím Lên và Xuống nằm ngay cạnh nhau, trong khi tổng diện tích của chúng bằng với tiêu chuẩn cho các nút khác. Có một NumPad giúp thoải mái để sử dụng. Ngoài ra, trackpad là khá rộng (11,5 cm), làm cho nó rất tiện lợi để xử lý và sử dụng cử chỉ. Đa dạng phong phú Cổng Kết Nối • HP Pavilion Gaming 15-cx0182TX 5EF46PA bên trái máy được trang bị 2 cổng USB 3.1, khe khóa Kensington NanoSaver và đầu đọc thẻ nhớ • Ở bên phải cùng với giắc cắm mic / tai nghe, Ethernet LAN, HDMI 1.4, USB 3.1 Loại A (Sleep & Charge) và USB 3.1 Type-C với DisplayPort 1.2 và hỗ trợ Sleep & Charge Màn Hình FHD ISP Hiển Thị xuất sắc • HP Pavilion Gaming 15-cx0182TX 5EF46PA có bảng điều khiển Full HD với mẫu số AUO B156HAN08.2 (AUO82ED). Đường chéo của nó là 15,6-inch (39,62 cm) và độ phân giải - 1920 х 1080 p. Ngoài ra, tỷ lệ màn hình là 16: 9, mật độ điểm ảnh của nó là 142 ppi và độ cao của pixel là 0,18 х 0,18 mm. Màn hình biến thành Retina khi được xem ở khoảng cách bằng hay lớn hơn 24 “. Góc nhìn thoải mái. Laptop mang lại hình ảnh ở 45 ° để đánh giá chất lượng hình ảnh. Tản Nhiệt Lớn • HP Pavilion Gaming 15-cx0182TX 5EF46PA thiết lập một sự cân bằng xuất sắc giữa tần số tương đối cao và nhiệt độ an toàn Kết • HP Pavilion Gaming 15-cx0182TX 5EF46PA trở thành một ứng cử viên siêu khủngứng cử viên siêu mạnh hơn trong cuộc chiến giữa các các chiếc laptop xách tay tầm trung xuất sắc nhất cùng với ASUS ROG GL504 và Lenovo Legion Y530.Về mặt thiết kế, Pavilion Gaming 15 2018 thể hiện uy quyền tối đa trên hầu hết các máy tính xách tay chơi Game chủ yếu là do bezels siêu mỏng nhẹ của nó . Laptop giá rẻ chơi game cấu hình mạnh HP Probook 4740s HP Probook 4740s được ví như là cỗ máy hủy diệt, laptop chơi game cấu hình cao siêu khủng dưới 10 triệu đồng với màn hình siêu to 17,3 inch mang lại hình ảnh cực sắc nét, sống động như bạn đang xem tivi nhưng nó lại không nặng và công kềnh như tivi. Series Probook của máy HP từ phía người sử dụng nhận định, đánh giá cao. Thiết kế của máy tính dù mang tính đơn giản nhưng lại sang trọng với những chi tiết vuông vức khỏe khoắn vừa đảm bảo tính bền bỉ, có lẽ và mạnh mẽ. Ưu điểm nổi bật của máy tính HP chắc chắn là nằm ở phần thiết kế. Nhà sản xuất đã trang bị cho máy tính bộ vi xử lý intel core i7, thế hệ 3 với những chip set thế hệ 3 đỉnh cấp công nghệ. các góc cạnh của máy tính HP Probook 4740s được bo tròn, cung cấp cảm giác thanh thoát nhất khi chơi những dòng Game có cấu hình khủng như Pubg, Fifa4 mà không bị giật máy hoặc lack. Trên đây là các chiếc Laptop giá rẻ chính hãng dành cho sinh viên, nhân viên văn phòng và Game thủ. Nếu bạn vẫn chưa tìm được sản phẩm phù hợp, thì hãy vào trang web Chinhnhan.vn của chúng tôi để tìm và tham khảo với hàng trăm sản phẩm hiện có của chúng tôi nhé. Công ty Công Nghệ Chính Nhân 115-115B Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Tp. HCM Email: cskh@chinhnhan.vn Web: chinhnhan.vn Hotline: 19006739
 7. Hosting Giá Rẻ - SIEUTOCVIET.COM mang lại những dịch vụ hosting chất lượng cao tốt nhất, băng thông unlimited giá rẻ duy nhất chỉ có tại Viêt Nam chỉ 14.000 đồng. SIEUTOCVIET.COM bán và cung cấp hosting chất lượng gồm: reseller windows xuất sắc nhất. SIEUTOCVIET.COM cho thuê hosting, tên miền domain giá rẻ chỉ có tại Việt Nam cho cá nhân sinh viên học sinh(hssv) cho tới tổ chức hay doanh nghiệp vừa và lớn. Với lợi thế giá thành siêu rẻ nhưng dung lượng cao, khách hàng có thể vận dụng nhiều website với hosting gía rẻ. Host được đặt tại những Datacenter tốt và uy tín nhất Việt Nam với chất lượng cao, Hosting sử dụng LiteSpeed, SSD, NIGNX giúp tăng tốc độ truy cập website siêu nhanh hơn gấp 6 lần so với Apache Webserver thông thường giá rẻ, vận dụng hạt nhân CloudLinux nhằm tăng cường sự ổn định cho hệ thống shared hosting và hạn chế tối đa khả năng Local Attack, hỗ trợ phần mềm quản lý thông dụng cPanel. Hosting giá rẻ miễn phí ssl hỗ trợ tối ưu nhất với tất cả mã nguồn: WordPress, Joomla, Drupal hỗ trợ tất cả framework: Zend , Yii , Codeengine, Laravel ... TẶNG THÊM BÙ THỜI GIAN HỢP ĐỒNG SIEUTOCVIET được tặng thêm thời gian sử dụng ứng với thời gian quý bạn đang còn ở nhà cung ứng khác. Chỉ với giá cần quý khách hàng chụp hợp đồng/ hóa đơn/ xác nhận thanh toán của nhà cung ứng cũ. Chúng tôi hỗ trợ miễn phí chuyển dữ liệu về SIEUTOCVIET.COM trước khi quý bạn thanh toán. Năng lực cung cấp SIEUTOCVIET là đơn vị cung cấp hàng đầu dịch vụ hosting chất lượng trong suốt gần 10 năm, dịch vụ hỗ trợ khách hàng thường xuyên 24/7 nhanh và tối ưu khi có yêu cầu. Miễn phí chuyển đổi dịch vụ từ nhà cung cấp khác ở Việt Nam hoặc us về Tôi cực kì nhanh từ bất kỳ nhà cung cấp nào Việt Nam hay us với đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm. bạn không cần hiểu biết và cần kiến thức về vận hành máy chủ SIEUTOCVIET mang đến vào các công cụ có sẵn để bạn tiện sử dụng, lắp đặt, vận hành một cách nhanh chóng và bảo mật. Dịch vụ hosting của SIEUTOCVIET giúp đỡ hầu như tất cả mọi mã nguồn PHP hiện hay cho tất cả domain. Hosting giá rẻ và Linux hosting đều vận dụng hệ điều hành Linux và chạy được tất cả các mã nguồn hiện nay khi mua hosting dịch vụ. Một đặc điểm khác duy nhất là hosting giá rẻ khách hàng sẽ có lượng tài nguyên giảm hơn một chút so với hosting linux còn lại không hạn chế gì về tốc độ và lượng truy cập. Toàn thể SIEUTOCVIET sẽ luôn nâng cấp và cập nhật không ngừng để mang đến dịch vụ hosting chất lượng cao xuất sắc nhất với giá thành rẻ nhất cho khách hàng. Chúng tôi luôn luôn cập nhật những phần cứng và phần mềm mới nhất tốt nhất để đem lại tối ưu kinh doanh cho website của khách hàng. Đặc tính nổi bật dịch vụ hosting Hosting với giá thành rẻ được trang bị với hệ thống phần cứng chất lượng nhất như CPU E5-26xx khi cho thuê, phần cứng SSD, phần mềm . Hosting được tối ưu hóa tổng thể tất cả dịch vụ webserver với các phiên bản mới nhất được SIEUTOCVIET chọn lựa ưu tiên nhưng dịch vụ tối ưu như nginx, mariadb, php-fpm. Hệ thống phòng chống local attack hạn chế DDOS tối ưu hóa nhất. Bảng giá chưa gồm thuế VAT 10%. • Hosting tại SIEUTOCVIET đảm bảo sự ổn định cao đối với các website lượng truy cập cao bất kỳ ở đâu. • Hosting SIEUTOCVIET hỗ trợ được hầu hết tất cả mã nguồn, với nhiều PHP version, và nhiều thư viện. • bạn được giúp đỡ đầy đủ tất cả giống như một gói hosting doanh nghiệp. Có thể tùy chọn không giới hạn băng thông trong quá trình đăng ký. Tính Năng Hosting • Đảm bảo Dung Lượng và Băng Thông. • Linh hoạt, dễ quản lý Control. • Unlimited Sub Domains, FTP Accounts, and Email Accounts. • 99.9% Đảm bảo thời gian hoạt động. • Không trả lại tiền sau 45 ngày. • 10 Weebly SiteBuilder and Website Building Tools. • 100 Website Templates. • 1000 Website Transfer including Domain, Script and Database. • 10000 scripts can be instantly installed on your account with a few clicks. • hỗ trợ Seo Google. DirectAdmin hoặc cPanel Control Panel • Latest cPanel Control Panel. • AWStats, Webalizer, Raw Log Manager, Referrer and Error Logs. • Instant Shopping Carts, Blogs, Portals, Forums, Counters, and Formmail. • Password Protected Directories and Custom Error Pages. • Web Based File Manager, Hotlink Protection, IP Deny Manager, Redirect URL. Lập trình & Cơ sở dữ liệu • Unlimited MySQL Databases with phpMyAdmin Access. • CGI, Fast CGI, PHP 5, Ruby on Rails, Perl, Python, SSL. • Curl, CPAN, GD Library, ImageMagick. • SSH Access and Cron Job Scheduling. • FrontPage Extension. Tính năng Email • Tài khoản Email POP3 không giới hạn với SMTP. • WebMail Access: email Horde, SquirrelMail, RoundCube. • Nhận email của bạn qua điện thoại qua hỗ trợ IMAP. • Ngăn chặn spam với SpamAssassin. • Không giới hạn Autoresponders, Mail Forwards, Email Aliases, Mailing Lists reseller. Hệ Thống hỗ trợ Chuẩn Quốc Tế • 24/7/365 Hệ thống giúp đỡ qua Phone, Live Chat, và Ticket System (Email). • Tự động sao lưu hàng tuần. • 24/7/365 máy chủ theo dõi. • Hệ thống tài liệu giúp đỡ 500+ Video và hàng ngàn+ bài hướng dẫn. • Cộng đồng diễn đàn kết nối hỏi đáp. Lưu trữ ứng dụng • Phù hợp cài đặt trên 100 open-source scripts. • WP Hosting - Lưu trữ blog WP CMS của chính bạn. • Joomla Hosting & Drupal Hosting - Giải pháp CMS Chuyên nghiệp. • Magento Hosting - Miễn phí nền tảng thương mại điện tử cho cửa hàng của chính bạn. SIEUTOCVIET luôn nổ lực không ngừng để trở thành đối tác tên miền hosting tin cậy của quý khách hàng xứng đáng là nhà cung ứng hosting vps Việt Nam xuất sắc nhất. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SIÊU TỐC VIỆT Mã số thuế: 0310350004 79/34A29 Tân Hòa Đông, F14, Q6, TP.HCM Điện thoại: 028.66808417 - Hotline: 0968.592.399 info@sieutocviet.com - website: sieutocviet.com