• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

dinhvisaovietgps

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About dinhvisaovietgps

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Quận 12 TPHCM là một trong những quận có sự chuyển mình cả về cơ sở vật chất, phương tiện đi lại lẫn kinh tế. Đời sống nhân dân cao hơn. Nhiều người đã có thể sở hữu 1 chiếc xe cho riêng mình. Do đó việc trang bị cho mình một thiết bị định vị ô tô tại Quận 12 TPHCM là điều hết sức quan trọng Lợi ích của việc gắn định vị ô tô tại Quận 12 ở TPHCM: – Quản lý được tốc độ, vị trí, trạng thái của xe ở bất kỳ đâu miễn sao có kết nối Internet. – Xem lại lộ trình hoạt động của xe trong quá khứ ( 90 ngày ). – Xem lại thời gian lái xe trong ngày – Có thể kiểm soát 1 số lượng xe lớn mà chỉ cần duy nhất 1 người – Chống trộm cắp tài sản, trộm cắp xe khi kinh doanh với những doanh nghiệp lớn. – Cảnh báo nguy hiểm có thể xảy ra như: đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ, đoạn đường ngược chiều… – Cho phép tự thay đổi mật khẩu truy cập – Báo cáo tốc độ đi của xe, thời gian dừng/ đỗ – Báo cáo năng lượng tiêu thụ của xe... Mua định vị Quận 12 tại sao nên chọn Sao Việt: ☑️ Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình và chuyên nghiệp, phục vụ ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ. ☑️ Sản phẩm đã được BGTVT và Bộ TT&TT kiểm chứng chất lượng và cấp giấy chứng nhận hợp quy. 1 vài sản phẩm là thiết bị hợp chuẩn hỗ trợ đăng ký đăng kiểm xin cấp phù hiệu. ☑️ Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hoàn toàn là hàng chính hãng. ☑️ Thời gian bảo hành dài hạn từ 12 tháng lên đến 60 tháng với tất cả các khách hàng trên toàn quốc. ☑️ Sản phẩm giá rẻ, cạnh tranh nhất trên thị trường. Đem lại nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng của mình. Gắn thiết bị định vị GPS tại quận 12 TPHCM của Sao Việt cung cấp hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Bên cạnh đó bạn không còn sợ bị mua đắt, hoặc mua phải hàng giả hàng nhái. Ngoài ra còn 1 số ưu đãi vô cùng hấp dẫn kèm theo: ✔️ 1 năm sử dụng phần mềm GPS miễn phí. ✔️ 1 Sim 4G + data 12 tháng. ✔️ Bảo hành 12 - 60 tháng tùy từng sản phẩm. ✔️ Hỗ trợ lắp đặt nội thành TPHCM. ✔️ Tư vấn khách hàng 24/24. Nệ chọn thiết bị định vị xe hơi nào tại quận 12 ✅ Định vị ô tô có dây: Vì có thể cung cấp nguồn điện. Vì vậy tính năng lớn nhất của GPS có dây là định vị thời gian thực 24h, tín hiệu chuẩn, độ chính xác định vị tương đối tốt. Có thể xem thông tin của xe trong vòng 90 ngày. Nhược điểm: Thiết bị định vị ô tô có dây phải được kết nối với dây nguồn của xe, vị trí lắp đặt không được linh hoạt ✅ Định vị ô tô không dây: So với thiết bị định vị ô tô có dây. Thì thiết bị định vị ô tô không dây tương đối đơn giản. Đặt được ở nhiều vị trí khác nhau trên xe. Không cần lắp đặt, chỉ cần bật nguồn lên và để lên đối tượng cần giám sát là có thể sử dụng được ngay Nhược điểm: trong khoảng thời gian nhất định (tùy theo dung lượng pin của mỗi loại khác nhau) sẽ phải sạc pin cho thiết bị dẫn đến việc giám sát bị gián đoạn ✅ Hộp đen ô tô hợp chuẩn BGTVT Đối với các dòng xe kinh doanh vận tải, hành khách, xe chạy hợp đồng, grap, taxi....Bắt buộc phải gắn thiết bị hộp đen ô tô (hay còn gọi là thiết bị giám sát hành trình) theo quy định của BGTVT Nếu bạn đang có nhu cầu chạy grap, taxi hãy tham khảo thiết bị hộp đen ô tô Top 1 mới nhất 2019 Liên hệ ngay 0936 162 269 để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất ĐC: 26 Đàm Thận Huy, Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
 2. Sao Việt JSC là tổng kho phân phối và lắp đặt thiết bị định vị ô tô xe máy tại TPHCM. Dù bạn ở các quận nội thành như Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp. Tới các quận, huyện ngoại thành như Quận 9, Quận 12, Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi. Chỉ cần bạn có nhu cầu gắn định vị ô tô, định vị xe máy là Sao Việt sẽ có mặt tận nơi phục vụ. Tổng kho định vị ô tô xe máy tại TPHCM Tổng Kho thiết bị định vị ô tô xe máy giá gốc tại TPHCM Sao Việt JSC là một trong những thương hiệu, nhà cung cấp các dịch vụ về thiết bị định vị ô tô xe máy tại Sài Gòn TPHCM lớn nhất hiện nay. Với phương châm: “Nhập hàng chính hãng, Bán hàng giá gốc” phục vụ khách hàng bằng cái tâm của người làm nghề, Sao việt chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Chúng tôi: Nhập hàng trực tiếp từ các nhà sản xuất GPS lớn trên thế giới không qua khâu trung gian. Cam kết nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Luôn kiểm định chặt chẽ trước khi tới tay người tiêu dùng sao cho 100% sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất Hệ thống đại lý, cộng tác viên trải khắp Bắc – Trung – Nam sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn mọi lúc mọi nơi Làm việc cả ngày lễ và chủ nhật, bạn cần là chúng tôi có mặt Bán hàng giá gốc, mua càng nhiều giá càng rẻ. Đội ngũ chuyên gia tư vấn, kỹ thuật viên trẻ nhiệt huyết Liên hệ 0936 162 269 ngay hôm nay để có giá tốt nhất Những loại định vị ô tô xe máy tốt nhất hiện nay tại Sao Việt JSC Thiết bị định vị có dây Các dòng sản phẩm định vị tô xe hơi, định vị xe gắn máy có dây được thiết kế nhỏ gọn, Chip GPS siêu nhạy, khả năng cập nhật vị trí nhanh và chính xác. Lắp đặt đơn giản, dễ dàng giấu kín và phù hợp với mọi loại xe tại Việt Nam THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VT02S 1.190.000 XEM CHI TIẾT THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VT08S 1.390.000 XEM CHI TIẾT THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ S09A. 1.690.000 XEM CHI TIẾT Thiết bị định vị không dây Các dòng sản phẩm định vị không dây tiện ích, không cần lắp đặt. Chỉ cần gắn sim, bật nguồn và để lên đối tượng cần giám sát là có thể sử dụng được ngay. Ngoài sử dụng cho ô tô xe máy, các dòng sản phẩm không dây còn được dùng để giám sát trẻ em, người già, thú cưng hay thậm chí là các đồ vật có giá trị. ĐỊNH VỊ KHÔNG DÂY T1X 1.990.000 XEM CHI TIẾT ĐỊNH VỊ KHÔNG DÂY A9+ 2.190.000 XEM CHI TIẾT ĐỊNH VỊ KHÔNG DÂY AT6 2.490.000 XEM CHI TIẾT Ngoài ra còn rất nhiều các dòng sản phẩm định vị ô tô, định vị xe máy tại TPHCM mà bạn sẽ rất quan tâm. X em thêm tại: https://saovietjsc.vn/danh-muc/thiet-bi-dinh-vi-xe-may/ Chi tiết vui lòng liên hệ Sao Việt theo thông tin sau: CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ SAO VIỆT Miền Nam: 26 Đàm Thận Huy, Tân Quý, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh Hotline: 0936 162 269 – 0778 771 880 Miền Bắc: 67 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – TP Hà Nội Hotline: 0965. 825. 925 Hà Nội: 1/30 Ngõ 344 Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội Hotline: 0981 142 178
 3. Bắc Ninh là một trong những tỉnh phát triển nhất về kinh tế trong khu vực miền bắc. Chính vì vậy nhu cầu lắp đặt camera hành trình giá rẻ cho ô tô tại tỉnh này đang tăng cao. Vậy lắp đăt camera hành trình ô tô tại Từ Sơn – Bắc Ninh tại địa chỉ nào? Có đơn vị nào lắp đặt tại nhà không? Sao Việt JSC là câu trả lời duy nhất cho nhưng ai đang quan tâm về vấn đề này. Lắp camera hành trình ô tô tại Sao Việt ở Từ Sơn bạn được gì? Đội ngũ làm việc chuyên nghiệp tay nghề cao: Khi đến với Sao Việt bạn sẽ được tư vấn nhiệt tình chi tiết để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất, và nhận được những ưu đãi nhất. Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp sẵn sàng có mặt tại nhà lắp đặt thiết bị cho khách hàng miễn phí!!! Chất lượng đảm bảo giá thành cực rẻ: Tất cả các mặt hàng tại Sao Việt JSC 100% chính hãng, phân phối từ các thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Do chúng tôi nhập các thiết bị tại nhà máy nên giá thành lúc nào cũng rẻ nhất. Các chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn: Mức giá tốt nhất thị trường. Tặng thẻ nhớ class10 16GB. Sản phẩm chính 100% bảo hành 1 năm. Hỗ trợ lắp đặt tận nơi khu vực Hà Đông và nhiều nơi trên toàn quốc. Miễn phí vận chuyển toàn quốc. Lắp camera hành trình ô tô giúp lái xe những gì? Giám sát vị trí xe tức thời. Với các tính năng thông minh từ Camera hành trình hiện nay. Chủ xe có thể giám sát hành trình của xe ở xa một cách dễ dàng. Giúp bạn yên tâm hơn khi cho mượn xe. Và yên tâm khi không ở gần xe của mình. Cảnh báo thông minh. Tính năng cảnh báo nguy cơ va chạm sớm dựa vào khoảng cách giữa xe phía trước hay cảnh báo khi xe chạy quá tốc độ, lấn làn. Thông báo tình hình từng cung đường sắp đi qua là những tính năng được đánh giá có vai trò vô cùng lớn trong việc hỗ trợ tài xế lái xe đảm bảo an toàn. Dẫn đường chính xác. Không chỉ ghi lại hành trình khi đi qua. Camera hành trình còn là thiết bị dẫn đường chính xác. Thông báo khoảng cách điểm xuất phát và đích đến giúp tài xế luôn chủ động trong hành trình của mình. Tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người! Bảo vệ tài xế. Khi có Camera hành trình ô tô mọi hình ảnh trong lộ trình đều sẽ được ghi lại. Khi tham gia giao thông không thể nào tránh được các va chạm không mong muốn, nếu mình đúng đã có những bằng chứng trong chiếc camera hành trình. Ngoài ra còn là bằng chứng chi tiết nhất để tránh bị “phạt nhầm”. camera hành trình thiết bị không thể thiếu Liên hệ ngay 0981.142.178 để được tư vấn giải đáp thắc mắc ngay bây giờ !!! CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ SAO VIỆT Trụ sở chính tại Hà Nội: Số 67 Phố Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội Cs2: Ngõ 344 Ngọc Thụy – Long Biên – Hà NộiHotline: 0981 142 178Chi nhánh TPHCM: 26 Đàm Thận Huy, Tân Quý, Tân Phú, TP HCM Hotline: 0936 162 269 – 0778 771 880 Email: info@saovietjsc.vn Xem thêm tại: https://saovietjsc.vn
 4. Bạn đang muốn gắn định vị ô tô, định vị xe máy. Bạn muốn giám sát xe và bảo vệ xe trực tuyến 24/24. Bạn chưa tìm được địa chỉ uy tín để mua. Bạn còn băn khoăn chưa biết chọn sản phẩm nào. Hãy đến với Sao Việt, tại đây bạn sẽ được tư vấn và thỏa sức lựa chọn những sản phẩm định vị tốt nhất dành cho mình. Bạn chắc chắn sẽ tìm ra được sự lựa cho mình. Tại sao bạn nên gắn định vị ô tô, xe máy Để phục vụ vấn đề bảo vệ cũng như quản lý xe 1 cách dễ dàng thiết bị định vị ô tô với nhiều tính năng thông minh chính là giải pháp hoàn hảo nhất hiện nay. ☑ Giám sát theo dõi toàn bộ hành trình diễn ra trong ngày của xe ☑ Đảm bảo tài sản, hàng hóa không bị mất cắp, thất thoát. ☑ Truy cập, Giám Sát Theo Dõi từ xa qua internet bằng máy tính hoặc điện thoại di động. ☑ Lưu lại hành trình xe đã di chuyển trong 90 ngày ☑ Thông báo các trạng thái di chuyển, dừng đỗ của xe 1 cách chính xác nhất. Biết về vận tốc, quãng đường di chuyển tới từng số nhà, ngõ hẻm…Dừng đỗ ở đâu và dừng trong bao lâu. ☑ Chống trộm hiệu quả hơn cả các thiết bị chống trộm khác ☑ Nhỏ gọn và nhẹ, Hoạt động 24/24 quan sát Giám Sát Theo Dõi ngày và ban đêm. Mua định vị ô tô xe máy tại Sao Việt bạn được gì? Khi mua tại Sao Việt bạn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm. Bởi chúng tôi là nhà phân phối hàng đầu các sản phẩm chính hãng. Đặc biệt chế độ khuyến mãi vô cùng tốt: ➡ Miễn Phí sử dụng phần mềm GPS 1 năm. ➡ Tặng Sim 4G (có data sử dụng 1 năm) ➡ Bảo hành 1 đổi 1 trong 60 tháng ➡ Miễn phí giao hàng và lắp đặt tận nơi Miễn phí giao hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ SAO VIỆT Hà Nội: Số 67 Phố Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội – Hotline: 0982 866 939 Hà Nội: Số 1/30 Ngõ 344 Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội- Hotline: 0936 162 269 Email: info@saovietjsc.vn Miền Nam: 26 Đàm Thận Huy, Tân Quý, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh Hotline: 0934.882.979 Tài khoản ngân hàng: 1507205810002 Agribank chi nhánh Cầu Giấy – TP Hà Nội Mọi chi tiết tại: https://saovietjsc.vn/san-pham/hop-den-oto-hop-chuan-top1/
 5. Đặc điểm nổi bật của thiết bị định vị ô tô xe hơi Sao Việt 1. GPS cập nhật vị trí nhanh: Các dòng sản phẩm định vị xe ô tô chính hãng được Sao Việt JSC phân phối chính hãng. Được ứng dụng các công nghệ 4.0 mới nhất giúp thiết bị hoạt động ổn định, cho vị trí chính xác với độ sai số thấp nhất 2. Chống trộm xe hiệu quả: Ngày nay 1 chiếc xe hơi bị mất trộm, bẻ khóa, đập kính lấy cắp tài sản không còn là vấn đề xa lạ. Việc lắp định vị ô tô sẽ giúp bạn bảo vệ xe tốt hơn với các tính năng cảnh báo rung động, cảnh báo di chuyển trái phép hay tắt máy từ xa. 3. Lắp đặt đơn giản, giấu kín bí mật: Với thiết kế nhỏ gọn, nên thao tác lắp đặt cũng như giấu kín thiết bị định vị gps cho xe ô tô trở nên rất đơn giản. 4. Theo dõi giám sát xe bí mật 24/7: Chỉ với vài thao tác cơ bản là bạn đã có thể biết được mọi hoạt động của xe như đi đâu. Dừng đỗ thế nào, lộ trình di chuyển ra sao, số km đã đi. Thậm chí bạn có thể tính được cả thời gian bật tắt máy hay nhiên liệu tiêu hao mà tài xế không thể biết. 5. App tiếng việt: giao diện thân thiện. Cài đặt đơn giản, dễ dàng định vị ô tô bằng điện thoại hoặc bằng máy tính. Đảm bảo 100% khách hàng (kể cả chị em phụ nữ hay người cao tuổi) đều có thể dùng được. Xem chi tiết tại: https://saovietjsc.vn/
 6. mua định vị ô tô, xe máy giá rẻ liên hệ: 0982866939
 7. mua định vị ô tô, xe máy giá rẻ liên hệ: 0982866939
 8. Gia hạn phí duy trì hộp đen xe ô tô đổi cũ lấy mới liên hệ 0982866939
 9. Gia hạn phí duy trì hộp đen xe ô tô đổi cũ lấy mới liên hệ 0982866939 Gia hạn phí duy trì hộp đen xe ô tô đổi cũ lấy mới liên hệ 0982866939
 10. Gia hạn phí duy trì hộp đen xe ô tô đổi cũ lấy mới liên hệ 0982866939 Gia hạn phí duy trì hộp đen xe ô tô đổi cũ lấy mới liên hệ 0982866939
 11. Gia hạn phí duy trì hộp đen xe ô tô đổi cũ lấy mới liên hệ 0982866939 Gia hạn phí duy trì hộp đen xe ô tô đổi cũ lấy mới liên hệ 0982866939 Gia hạn phí duy trì hộp đen xe ô tô đổi cũ lấy mới liên hệ 0982866939 Gia hạn phí duy trì hộp đen xe ô tô đổi cũ lấy mới liên hệ 0982866939 Gia hạn phí duy trì hộp đen xe ô tô đổi cũ lấy mới liên hệ 0982866939 Gia hạn phí duy trì hộp đen xe ô tô đổi cũ lấy mới liên hệ 0982866939
 12. các bác có biết chỗ nào, hoặc ai xem bói được số điện thoại chuẩn ko ạ các bác hộ em nhanh với nhé
 13. Thiết bị định vị xe máy của Sao Việt được tích hợp nhiều chức năng như: theo dõi vị trí, lộ trình, giám sát âm thanh, cảnh báo SOS. Báo động, giám sát quãng đường, tốc độ di chuyển của xe máy, xe ô tô,… Ứng dụng của định vị xe máy Sao Việt JSC 1.Định vị giúp xác định vị trí báo cáo chính xác: Thiết bị định vị xe máy được phân phối bởi công ty định vị SaoVietJSC với phần mềm định vị bằng tiếng việt. Giúp cho việc xem lại lịch sử hành trình của xe dễ dàng: điểm đến, dừng, đi những đâu,đi được bao nhiêu km,.. 2.Lắp định vị chống trộm xe: Việc một chiếc xe máy bị mất trộm sẽ dễ dàng hơn ô tô. Những tên trộm rất là ma ranh sẽ bẻ khóa xe của bạn bất kể lúc nào. Với tính năng cảnh báo SOS và báo động sẽ giúp bạn điều khiển từ xóa bằng cách khóa máy xe lại 3.Theo dõi giám sát bí mật–thám tử tư cho mọi nhà: Với thiết kế nhỏ gọn giúp theo dõi bí mật giám sát vợ chồng ngoại tình cặp bồ..Theo dõi người già. Thiết bị định vị còn có tính năng nghe lén khoanh vùng dữ liệu.
 14. các bác tư vấn cho em kĩ càng tý nhé
 15. có thờ có thiêng mọi người nhỉ