• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thanhhuongng

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by thanhhuongng

 1. Kinh doanh spa là mảng cực kỳ cạnh tranh do lợi nhuận nó mang lại. Để tồn tại và cạnh tranh tại thị tường này là rất khó. Cùng điểm qua những dịch vụ spa dự báo sẽ là xu hướng hot năm 2019 nhé. Dịch vụ chăm sóc da Các nhóm dịch vụ chăm sóc da được dự đoán sẽ nhận được sự quan tâm đông đảo của chị em phái đẹp. Bởi sự thay đổi của môi trường, khí hậu và những tác nhân ảnh hưởng khác tác động đến làn da khiến da không còn khỏe mạnh như trước, các dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện. Chính vì vậy, ngày càng nhiều chị em quan tâm đến dịch vụ này hơn. Dịch vụ massage chân Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi với đôi giày cao gót, đôi bàn chân cũng cần được chăm sóc để có được trạng thái thoải mái nhất cho ngày làm việc tiếp theo. Hiểu được nhu cầu đó, các Spa đang hướng sự chú ý tới các vấn đề đối với các dây thần kinh ở đôi chân. Các phương pháp điều trị đặc biệt và các lớp học để chăm sóc, cải thiện cơ bắp chân, khắc phục tình trạng đau chân do tác động của việc đi giày cao gót là dịch vụ mà các Spa nên quan tâm đến. Dịch vụ trị liệu sử dụng máy móc công nghệ cao Các nhóm dịch vụ trị liệu cần được nhắc đến đó là trẻ hóa cấp tốc, điều trị da với Laser Q-swich, Matrix Peeling Skin - Thay da vi tảo…. Các dịch vụ này đòi hỏi Spa phải sử dụng thiết bị công nghệ, thiết bị hiện đại với mức đầu tư lớn cũng như đội ngũ nhân sự có tay nghề cao, vì vậy, cần phải xem xét một cách chi tiết để có một định hướng phát triển spa hiệu quả, phù hợp, tạo được sự cạnh tranh với các đối thủ. Xông hơi chăm sóc sức khỏe Để cung cấp nhóm dịch vụ này một cách hoàn hảo nhất, các chủ Spa nên thiết kế không gian thư giãn thoải mái. Xông hơi là biện pháp truyền thống được nhiều người biết đến mang nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Để đa dạng dịch vụ của mình, các chủ SPA có thể xem xét để lựa chọn 2 loại hình xông hơi đó là xông hơi ướt và xông hơi khô. Đối với dịch vụ này, các chủ kinh doanh nên xem xét để bán gói dịch vụ riêng hoặc bán theo package kết hợp để khách hàng có thể lựa chọn. Việc nắm bắt kịp thời xu hướng kinh doanh sẽ giúp các chủ Spa định hướng chiến lược phát triển và tăng lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trong ngành. Nhận biết được các dịch vụ “hot” thì chưa đủ, sử dụng phần mềm quản lý spa online chính là việc cần phải làm tiếp theo để quản lý chuyên nghiệp các dịch vụ mà cơ sở cung cấp cũng như quản lý hiệu quả nhân viên.
 2. Chiến lược marketing hiệu quả quyết định 50% kết quả kinh doanh với nhà hàng. Sau đây là chia sẻ về chiến lược marketing cho nhà hàng, chắc chắn rằng nhà hàng của bạn sẽ thu hút và được khách hàng biết đến nhiều hơn nữa. 1. Bắt kịp xu hướng marketing online Trước khi mua sắm, ăn uống người dùng thường có xu hướng tra cứu trên Google, Facebook về tên, địa điểm quán ăn ngon hay đọc các review, nhận xét về chất lượng của nhà hàng qua chia sẻ trên mạng xã hội. Do đó, bạn đừng quên bắt kịp xu hướng và áp dụng trên 2 kênh này nhé. Đưa nhà hàng lên Google Maps Theo nghiên cứu, với các từ khóa “shop giày”, “quán cafe”, “nhà hàng”... khi tìm kiếm trên Google người dùng thường sẽ ưu tiên truy cập vào Google Maps hơn so với các link website. Bởi cơ chế tìm kiếm của Google đó là hướng tới thỏa mãn đúng thông tin cho người dùng, khi có hành vi tìm kiếm địa điểm sẽ ưu tiên hiển thị địa điểm. Người dùng thường có xu hướng truy cập vào địa điểm hiển thị lên đầu tiên trong top tìm kiếm, do đó, bạn cần phải SEO địa điểm của mình lên bản đồ hoặc có thể chạy quảng cáo địa điểm. Xây dựng website chất lượng Việc có 1 website bắt mắt sẽ làm tăng điểm cộng đối với khách hàng khi tìm kiếm, tìm hiểu về nhà hàng của bạn. Hãy đầu tư thất bài bản cho trang web của bạn nhé. Quảng bá nhà hàng trên mạng xã hội Facebook Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 2 tỷ người sử dụng, trong đó Việt Nam đã có hơn 40 triệu người sử dụng Facebook. Đây là lý do để bạn không nên bỏ qua kênh quảng cáo “màu mỡ” này để tiếp cận được tập khách hàng lớn hơn. Công việc mà bạn cần làm để quảng bá hình ảnh nhà hàng trên facebook: tạo trang fanpage -> xây dựng nội dung -> Viết bài quảng cáo -> Chạy quảng cáo để có lượt tiếp cận lớn. Xây dựng nội dung trên trang fanpage để thu hút khách qua một số gợi ý sau: - Cập nhật các chương trình khuyến mãi, giảm giá… khi nhà hàng triển khai. - Khuyến khích khách hàng check in tại nhà hàng rồi gửi feedback để được giảm 15% tổng hóa đơn thanh toán. - Tổ chức các cuộc thi Give away (tặng quà miễn phí) nhằm tăng tương tác cho Fanpage và tăng phạm vi tiếp cận khách hàng. Tăng lượng tiếp cận khách hàng qua Facebook 2. Phát huy kênh quảng cáo offline Bạn đừng mải chạy theo các kênh marketing hiện đại mà quên đi hình thức marketing truyền thống qua công cụ offline bao gồm tờ rơi để phát cho người tiêu dùng khu vực gần đó, banner giới thiệu ở những nơi thu hút hay banner giới thiệu chương trình khuyến mãi đặt tại nhà hàng là hình thức quảng cáo mà bạn không nên bỏ qua. Bạn có thể nghĩ đến việc hợp tác với các bên giao hàng hoặc khách sạn để có thể giới thiệu thông tin về nhà hàng và các chương trình khuyến mãi, giảm giá liên quan. Chẳng hạn như thỏa thuận với bên giao hàng nhanh, GoViet… khi giao hàng tới khách sẽ gửi tờ rơi với thông điệp giảm giá mạnh, ưu đãi khủng khi đi theo nhóm tới nhà hàng thưởng thức. Hoặc bạn có thể thỏa thuận với khách sạn kế hoạch nếu khách đặt phòng tại khách sạn sẽ được nhận voucher khuyến mãi 10% khi đến ăn tại nhà hàng của bạn. Đây vừa là cách để khách biết đến thương hiệu vừa để khách biết nhà hàng bạn thường xuyên có ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách nhiều hơn. Trên đây là những chia sẻ về chiến lược marketing cho nhà hàng. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn. >> Nguồn: https://open24vn.wordpress.com/2019/09/24/chia-se-chien-luoc-marketing-cho-nha-hang/
 3. Kinh doanh mỹ phẩm khá là tiềm năng, có thể đem lại nguồn thu nhập lớn do nhu cầu mỹ phẩm gần như đã trở thành thiết yếu. Thị trường tiềm năng nên cạnh tranh cũng rất lớn, tỉ lể thất bại cũng nhiều. Bài viết này sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm, và điều nên biết trước khi muốn kinh doanh mỹ phẩm online. Cũng theo dõi nhé! 1. Xác định thị trường mục tiêu Ở bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào cũng vậy, không chỉ kinh doanh mỹ phẩm online, việc phục vụ được mọi đối tượng người dùng là rất khó. Do đó, cần dựa vào các yếu tố như: nơi sinh sống, tuổi, giới tính, công việc, sở thích để bạn xác định đối tượng mà mình hướng đến. Từ đó, giúp bạn có chiến lược nhập hàng, chiến lược tư vấn và marketing đến khách hàng phù hợp. Chẳng hạn, nếu đối tượng bạn nhắm đến là sinh viên thì sản phẩm sẽ ở mức giá vừa phải. Nếu phân khúc đối tượng là dân công sở hay người có thu nhập cao hơn thì nội dung cho các chiến lược quảng cáo bán hàng không chỉ nhằm vào giá cả mà phải đánh mạnh vào điểm khác biệt của chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng. Phục vụ tốt tập khách hàng mục tiêu 2. Dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp Mua sắm online là xu hướng trong thời đại ngày nay, mọi quy trình cần phải nhanh chóng, chuyên nghiệp. Dù chỉ một sự chậm trễ nhỏ trong khâu giao hàng cũng có thể khiến bạn mất khách, cho nên, giao hàng là một trong những khâu cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng với chất lượng phục vụ kinh doanh mỹ phẩm online. Do vậy, giải pháp đó là nên cân nhắc để thuê chuyên một nhân viên giao hàng riêng hoặc làm việc với một công ty chuyên giao nhận, tránh tình trạng đến lúc có khách mới tìm người giao hàng. 3. Đưa ra chiến lược marketing hút khách Hút khách với chiến lược marketing online 3.1 Quảng cáo trên các trang mạng xã hội Kinh doanh online không chỉ tập trung bán hàng trên website mà với sự phổ biến của mạng xã hội ngày nay thì các phương thức truyền thông trên mạng xã hội tỏ ra hiệu quả hơn cả. Bạn có thể đăng bài quảng cáo về cửa hàng của mình trên trang cá nhân, trang fanpage hay các group để tăng độ tương tác, nhận diện về thương hiệu đến với khách hàng. 3.2 Áp dụng chương trình khuyến mãi linh hoạt Sử dụng chương trình khuyến mãi thường xuyên vào các dịp đặc biệt trong năm như lễ tình nhân, ngày Quốc tế phụ nữ, lễ, tết… để thu hút được lượng khách hàng quan tâm tới cửa hàng nhiều hơn. Khuyến mãi vừa giúp bạn bán được hàng vừa tăng được số lượng khách hàng quan tâm tới cửa hàng hơn thông qua sự chia sẻ của nhiều người. Đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi mà không quản lý được gây ra tình trạng chồng chéo, thậm chí còn ảnh hưởng đến doanh thu. Để các chương trình khuyến mãi được áp dụng hiệu quả thì phần mềm kinh doanh Open24 chính là giải pháp dành cho chủ kinh doanh. Hy vọng với 3 tuyệt chiêu trên của Open24 sẽ giúp chủ kinh doanh mỹ phẩm online luôn luôn vững bước trên con đường làm giàu của mình. >> Nguồn: Kinh nghiệm mở cửa hàng bán mỹ phẩm
 4. Quản lý kho hàng được coi là khâu đặc biệt quan trọng tại các siêu thị mini, kho hàng là sự sống còn quyết định sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh hay sự thành bại khi kinh doanh. Vậy làm sao để quản lý kho hàng hiệu quả, tiết kiệm thời gian và công sức thì bạn đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé. Sắp xếp kho hàng khoa học Nhiều chủng loại sản phẩm với nhiều thông tin về nhà cung cấp, màu sắc, ngày nhập... là đặc điểm của kho hàng siêu thị mini. Đây cũng chính là vấn đề đặt ra khi quản lý sản phẩm trong kho hàng, nhiều mã sản phẩm nếu không được sắp xếp khoa học khiến việc tìm kiếm, kiểm kho mất thời gian mà không mang lại hiệu quả. Vì vậy, khi hàng đã được nhập kho, chủ kinh doanh cần có một sơ đồ bố trí, sắp xếp từng chủng loại sản phẩm một cách khoa học để dễ kiểm soát khi cần luân chuyển hay kiểm kho. Chẳng hạn như, đánh số thứ tự ở các kệ rồi dán giấy nhớ lên đầu kệ. Trên các giấy nhớ ghi rõ ràng tên sản phẩm, mẫu mã, màu sắc, ngày nhập và hạn sử dụng để dễ dàng tìm kiếm. >> Có thể bạn quan tâm: Các sắp xếp hàng hóa trong kho Tiến hành kiểm kho thường xuyên Việc kiểm kho thường xuyên giúp chủ kinh doanh nắm được sản phẩm nào còn nhiều hay mã sản phẩm nào cận date để có kế hoạch nhập hàng phù hợp hay chương trình bán, xả hàng kịp thời. Kiểm kho là công việc các chủ siêu thị mini cần thực hiện mỗi ngày để kiểm tra xem số lượng tồn kho thực tế của hàng hóa là bao nhiêu, có khớp với số liệu ghi chép hay không. Nếu có sự chênh lệch cần đi tìm nguyên nhân do nhầm lẫn số liệu hay do thất thoát từ việc gian lận để có biện pháp giải quyết. Kiểm kho đơn giản và nhanh chóng hơn khi sử dụng phần mềm Nhân viên làm việc đúng quy trình Yếu tố con người luôn là nhân tố quan trọng quyết định đến thành công của mọi quy trình làm việc. Chủ kinh doanh siêu thị mini cần hướng dẫn và đảm bảo nhân viên thực hiện quản lý kho hàng theo đúng quy trình từ lập hồ sơ kho, thủ tục xuất - nhập hàng hóa, kiểm kê hàng hóa và sắp xếp hàng hóa trong kho. Khi thực hiện đúng quy trình, việc kiểm soát xem có sự nhầm lẫn, chênh lệch hay gian lận của nhân viên ở bất cứ khâu nào cũng đơn giản hơn. Sử dụng phần mềm quản lý Trong thời đại công nghệ 4.0, quản lý bằng sổ sách, Excel đã không còn là phương pháp hiệu quả nữa mà phần mềm quản lý bán hàng với tính năng quản lý kho là giải pháp tối ưu giúp các siêu thị mini kiểm soát kho hàng. Siêu thị của bạn thường xuyên gặp tình trạng sản phẩm còn nhiều thì liên tục nhập, sản phẩm bán chạy thì không có để bán, nguyên nhân đó chính là bạn không kiểm soát được số lượng tồn kho. Tồn kho bằng nhập kho trừ xuất kho, để nắm được số lượng hàng tồn kho một cách chính xác đòi hỏi chủ siêu thị mini cần kiểm soát được quá trình nhập hàng và xuất hàng. Với phần mềm quản lý bán hàng bạn không cần tính toán bằng tay mà việc sẽ được tự động cập nhật. Bởi các giao dịch nhập hàng được lưu lại trên phần mềm, khi bán hàng thì số lượng tồn sẽ được trừ tự động, đảm bảo chính xác theo thời điểm phát sinh giao dịch. Ngoài ra, phần mềm quản lý bán hàng còn giúp cảnh báo hàng tồn thấp hơn định mức tối thiểu hay cao hơn định mức tồn tối đa cho từng loại hàng hóa để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục. >> Nguồn: https://open24.vn
 5. Trong kinh doanh, bán hàng nếu sử dụng những phương pháp thủ công như sổ sách, exel truyền thống thì gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng công việc quá tải. Chính vì thế, 5 lý do dưới đây sẽ giúp bạn quản lý bán hàng một cách chính xác và tiết kiệm được tối đa chi phí. 1. Quản lý hàng hóa, kho hàng một cách chính xác. Với số lượng hàng hóa ít thì việc quản lý còn dễ dàng không gặp khó khăn gì, nhưng khi số lượng hàng hóa lên tới hàng trăm hàng nghìn sản phẩm thì việc nhầm lẫn mã hàng, tên hàng, đơn giá,…hay không biết sản phẩm nào tồn kho, lượng hàng tồn bao nhiêu là điều không thể tránh khỏi. Phần mềm quản lý bán hàng sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý được hàng hóa và lượng tồn một cách chính xác. Quản lý kho hàng >> Có thể bạn quan tâm: Cách sắp xếp hàng hóa trong kho 2. Quản lý đơn đặt hàng và bán hàng thuận tiện. Với cách xử lý thủ công, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc khách hàng đặt hàng, các đơn hàng chồng chéo nhau không kiểm soát chính xác được các đơn hàng, mặt hàng bán ra. Việc bán hàng in hóa đơn cho khách mất nhiều thời gian. Phần mềm quản lý nói không với chậm , đặt hàng chính xác, kiểm soát được các đơn hàng đổi trả dễ dàng. Quản lý đặt hàng 3. Quản lý chi tiết được thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng. Với lượng khách hàng nhiều, bạn muốn chăm sóc để mang lại hiểu quả cao hơn và tạo ấn tượng với khách hàng nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Phần mềm quản lý bán hàng sẽ giúp bạn điều đó, quản lý được thông tin của khách hàng , quản lý nhắc nhở sinh nhật của khách hàng để đưa ra chương trình khuyến mãi đặc biệt giữ chân khách hàng,… Quản lý khách hàng 4. Quản lý được hiểu quả làm việc của nhân viên. Bạn muốn biết nhân viên của mình làm việc đạt hiệu quả như thế nào, so sánh hiệu quả của tất cả nhân viên để biết được nhân viên nào tốt nhất khi bạn không có mặt hay quản lý trực tiếp tại cửa hàng. Bạn đau đầu khi tính lương và hoa hồng cho từng nhân viên,… Phần mềm quản lý sẽ giúp bạn làm điều đó chính xác và hợp lý. Quản lý nhân viên 5. Quản lý, kiểm soát tốt về quỹ, công nợ. Bạn sợ mỗi kỳ cuối tháng đến, số lượng tính toán không khớp nhau, không biết được thu chi những khoản gì hay công nợ còn bao nhiêu. Phần mềm quản lý kinh doanh giúp bạn quản lý nhật ký thu tiền, chi tiền, tự động tổng hợp sổ quỹ. Quản lý công nợ 6. Báo cáo kinh doanh giúp bạn biết được tình trạng hoạt động của cửa hàng. Bạn muốn biết được hiện tại tình trạng kinh doanh như thế nào thì phải tổng hợp sổ sách, đối soát những con số rất khó khăn mà vẫn không khớp. Phần mềm quản lý sẽ tự động tổng hợp báo cáo bất cứ khi nào bạn cần. Phần mềm quản lý kinh doanh Open24 sẽ mang lại cho bạn cách quản lý toàn diện toàn bộ quy trình bán hàng hiệu quả, chính xác mà bất kỳ cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, salon, spa,…nào đang gặp khó khăn trong việc quản lý.
 6. Ngày nay chỉ cần ngồi một chỗ là có thể làm được mọi thứ từ làm việc đến mua sắm, giải trí... Công nghệ đã giúp con người giải quyết tốt các vấn đề xung quanh việc vận hành quản lý kinh doanh. Các cửa hàng bán lẻ cũng vậy, việc áp dụng phần mềm quản lý đã tiết kiệm rất lớn thời gian và công sức, đem lại hiệu quả cực cao cho các cửa hàng. Cùng điểm qua một số ích lợi khi sử dụng phần mềm cho quản lý cửa hàng bán lẻ nhé. 1. Lợi ích trong vận hành cửa hàng + Tư vấn dịch vụ nhanh Lựa chọn đúng Phần mềm bán hàng, cho phép nhân viên thực hiện các giao dịch bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng nhanh chóng, dễ dàng. + Tra cứu số lượng hàng Nhập-Tồn dễ dàng Hỗ trợ bán chéo, bán gia tăng sản phẩm giúp tăng doanh số thông qua việc giới thiệu các sản phẩm liên quan và áp dụng các chương trình ưu đãi cho các khách hàng thân thiết. + Tránh tối đa sai sót, thất thoát hàng hóa Chuẩn hóa quy trình hoạt động, sử dụng mã vạch trong quản lý loại bỏ những sai sót trong cách vận hành truyền thống, bằng cách kiểm soát mọi hoạt động: từ nhập hàng, bán hàng, chuyển kho. Phần mềm quản lý bán hàng “giải mã” mã vạch rất nhanh, cung cấp chính xác thông tin hàng hóa như: tên gọi, giá cả, số lượng tồn kho. + Tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả Việc vận hành cửa hàng sẽ đơn giản hơn với Phần mềm quản lý bán hàng nên giúp cửa hàng có thể tiết kiệm chi phí thuê nhân công mà vẫn đảm bảo vận hành trơn tru. Lựa chọn đúng Phần mềm bán hàng cũng giúp nhân viên mới nhanh chóng làm quen với công việc, giảm thời gian và chi phí đào tạo. 2. Lợi ích trong quản lý cửa hàng + Chủ động về số liệu kinh doanh Phần mềm quản lý bán hàng cung cấp số liệu chính xác và kịp thời, hỗ người chủ hay quản lý đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý mà không cần phải đợi nhân viên hay kế toán tổng hợp. + Quản lý hàng tồn kho Triển khai Phần mềm bán hàng sẽ giúp quy trình quản lý kho và bán hàng hiệu quả, chuyên nghiệp. Qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kế hoạch bán hàng. Phần mềm quản lý bán hàng với chức năng quản lý kho hàng sẽ giúp cho các doanh nghiệp có hệ thống quản lý kho chặt chẽ, hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực từ con người, chống thất thoát về nguồn lực và tài sản. >> Có thể bạn quan tâm: Quy trình quản lý hàng tồn kho + Quản lý cửa hàng từ xa Khi công việc kinh doanh phát triển, thì từ một cơ sở ban đầu sẽ lớn lên và phát triển thành chuỗi. Bạn muốn đi nghỉ dưỡng vài ngày thì việc xem báo cáo quản lý từ xa giúp bạn vẫn quản lý doanh thu, lợi nhuận và các hoạt động buôn bán mà không cần phải có mặt thường xuyên tại cơ sở. 3. Xây dựng thương hiệu và dịch vụ chăm sóc khách hàng + Hình ảnh chuyên nghiệp Muốn khách hàng nhìn nhận cửa hàng của bạn chuyên nghiệp thì trước hết bạn cần phải chuyên nghiệp. Sản phẩm trưng bày bài bản, giá dịch vụ niêm yết rõ ràng, và in bill khi tính tiền là những thứ bắt buộc khi muốn xây dựng hình ảnh bán hàng chuyên nghiệp. + Dịch vụ khách hàng & chăm sóc khách hàng Phần mềm quản lý bán hàng có thể lưu nhanh thông tin khách hàng lúc tính tiền, do đó bạn biết được khách nào là khách thường xuyên thân thiết, để thiết lập các chương trình ưu đãi dành riêng cho họ. Đồng thời bạn cũng có thể tìm ra được nguyên nhân vì sao các khách hàng khác không quay lại mua hàng để có đối sách phù hợp, biến khách vãng lai thành khách hàng thân thiết. Phần mềm quản lý bán hàng sẽ sớm trở thành một phần tất yếu của các cửa hàng bán lẻ hiện nay. Đây là xu hướng không thể cưỡng lại. Hãy lựa chọn Phần mềm quản lý phù hợp với mình nhất để tận hưởng các lợi ích nó mang lại và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho cửa hàng của bạn.
 7. Ngày nay chỉ cần ngồi một chỗ là có thể làm được mọi thứ từ làm việc đến mua sắm, giải trí... Công nghệ đã giúp con người giải quyết tốt các vấn đề xung quanh việc vận hành quản lý kinh doanh. Các cửa hàng bán lẻ cũng vậy, việc áp dụng phần mềm quản lý đã tiết kiệm rất lớn thời gian và công sức, đem lại hiệu quả cực cao cho các cửa hàng. Cùng điểm qua một số ích lợi khi sử dụng phần mềm cho quản lý cửa hàng bán lẻ nhé. 1. Lợi ích trong vận hành cửa hàng + Tư vấn dịch vụ nhanh Lựa chọn đúng Phần mềm bán hàng, cho phép nhân viên thực hiện các giao dịch bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng nhanh chóng, dễ dàng. + Tra cứu số lượng hàng Nhập-Tồn dễ dàng Hỗ trợ bán chéo, bán gia tăng sản phẩm giúp tăng doanh số thông qua việc giới thiệu các sản phẩm liên quan và áp dụng các chương trình ưu đãi cho các khách hàng thân thiết. + Tránh tối đa sai sót, thất thoát hàng hóa Chuẩn hóa quy trình hoạt động, sử dụng mã vạch trong quản lý loại bỏ những sai sót trong cách vận hành truyền thống, bằng cách kiểm soát mọi hoạt động: từ nhập hàng, bán hàng, chuyển kho. Phần mềm quản lý bán hàng “giải mã” mã vạch rất nhanh, cung cấp chính xác thông tin hàng hóa như: tên gọi, giá cả, số lượng tồn kho. + Tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả Việc vận hành cửa hàng sẽ đơn giản hơn với Phần mềm quản lý bán hàng nên giúp cửa hàng có thể tiết kiệm chi phí thuê nhân công mà vẫn đảm bảo vận hành trơn tru. Lựa chọn đúng Phần mềm bán hàng cũng giúp nhân viên mới nhanh chóng làm quen với công việc, giảm thời gian và chi phí đào tạo. 2. Lợi ích trong quản lý cửa hàng + Chủ động về số liệu kinh doanh Phần mềm quản lý bán hàng cung cấp số liệu chính xác và kịp thời, hỗ người chủ hay quản lý đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý mà không cần phải đợi nhân viên hay kế toán tổng hợp. + Quản lý hàng tồn kho Triển khai Phần mềm bán hàng sẽ giúp quy trình quản lý kho và bán hàng hiệu quả, chuyên nghiệp. Qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kế hoạch bán hàng. Phần mềm quản lý bán hàng với chức năng quản lý kho hàng sẽ giúp cho các doanh nghiệp có hệ thống quản lý kho chặt chẽ, hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực từ con người, chống thất thoát về nguồn lực và tài sản. >> Có thể bạn quan tâm: Quy trình quản lý hàng tồn kho + Quản lý cửa hàng từ xa Khi công việc kinh doanh phát triển, thì từ một cơ sở ban đầu sẽ lớn lên và phát triển thành chuỗi. Bạn muốn đi nghỉ dưỡng vài ngày thì việc xem báo cáo quản lý từ xa giúp bạn vẫn quản lý doanh thu, lợi nhuận và các hoạt động buôn bán mà không cần phải có mặt thường xuyên tại cơ sở. 3. Xây dựng thương hiệu và dịch vụ chăm sóc khách hàng + Hình ảnh chuyên nghiệp Muốn khách hàng nhìn nhận cửa hàng của bạn chuyên nghiệp thì trước hết bạn cần phải chuyên nghiệp. Sản phẩm trưng bày bài bản, giá dịch vụ niêm yết rõ ràng, và in bill khi tính tiền là những thứ bắt buộc khi muốn xây dựng hình ảnh bán hàng chuyên nghiệp. + Dịch vụ khách hàng & chăm sóc khách hàng Phần mềm quản lý bán hàng có thể lưu nhanh thông tin khách hàng lúc tính tiền, do đó bạn biết được khách nào là khách thường xuyên thân thiết, để thiết lập các chương trình ưu đãi dành riêng cho họ. Đồng thời bạn cũng có thể tìm ra được nguyên nhân vì sao các khách hàng khác không quay lại mua hàng để có đối sách phù hợp, biến khách vãng lai thành khách hàng thân thiết. Phần mềm quản lý bán hàng sẽ sớm trở thành một phần tất yếu của các cửa hàng bán lẻ hiện nay. Đây là xu hướng không thể cưỡng lại. Hãy lựa chọn Phần mềm quản lý phù hợp với mình nhất để tận hưởng các lợi ích nó mang lại và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho cửa hàng của bạn.
 8. Trong kinh doanh spa, thẩm mỹ viện thì việc tổ chức các chương trình khuyến mãi, ngày vàng, giờ vàng khuyến mãi là hết sức phổ biến. Có thể nói đây là hình thức thu hút khách hàng hiệu quả nhất mà spa nào cũng phải áp dụng. Bài viết này sẽ chỉ ra 5 sai lầm các spa hay mắc phải khi triển khai khuyến mãi. 1. Triển khai khuyến mại không có mục tiêu cụ thể Thấy spa bên cạnh triển khai chương trình khuyến mãi thu hút được nhiều khách hàng ghé thăm nên spa của bạn cũng “bắt chước” mà chẳng có mục tiêu cụ thể nào được đề ra. Cách làm này vừa thiếu sáng tạo vừa khiến mình bị động khi xử lý và đối thủ biết được sẽ cạnh tranh ngược lại. Nhiều chủ spa vẫn còn tư duy khuyến mại bán được nhiều mỹ phẩm trong kho, thu hút được nhiều khách hàng thì càng tốt, không bán được thì cũng không sao. Mục đích chạy khuyến mại chỉ để tăng doanh thu bất kể có lãi hay không chính là nguyên nhân tiếp theo khiến việc có triển khai nhưng không hề có tác dụng thúc đẩy doanh số, ra tăng lợi nhuận cho spa của mình. 2. Thời điểm triển khai khuyến mại không phù hợp Thay vì chạy khuyến mại ở những thời điểm vàng trong năm như dịp nghỉ lễ, Tết, thời điểm bắt đầu mùa vụ mới: đầu hè, đầu thu, đầu tháng… spa của bạn chọn áp dụng vào các thời điểm sau các kỳ nghỉ, sau các dịp đặc biệt. Chắc chắn rằng, với việc chọn thời điểm như vậy, chương trình khuyến mại mà spa bạn đang áp dụng sẽ không thu hút được nhiều khách hàng. Kinh nghiệm triển khai khuyến mại tại nhiều spa cho thấy, khoảng 2 tuần đầu tiên số lượng khách hàng đến sử dụng dịch vụ, mua mỹ phẩm là rất lớn nhưng các tuần tiếp theo thì lượng khách đến giảm đáng kể. Thời gian áp dụng khuyến mại kéo dài cũng không phải là giải pháp tốt bởi mỗi chương trình cần giới hạn về mặt thời gian đủ để tạo cảm giác hấp dẫn cho khách hàng. Chính sự hạn chế về thời gian mới thúc đẩy người dùng chi tiêu nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn trong thời điểm khuyến mại. Spa không đưa ra mục tiêu khuyến mại cụ thể 3. Hình thức khuyến mại không hấp dẫn Giảm giá quá sâu mỗi dịch vụ cho mỗi đợt khuyến mại, giảm tới 80% nhưng không đưa ra được lý do phù hợp, con số này tạo ấn tượng nhưng ấn tượng ngược, khách nhìn qua và lập tức nghĩ rằng: “chỉ có hàng rẻ tiền mới thế, không quan tâm!". Thay vì chiết khấu, giảm giá khi thực hiện dịch vụ, bạn có thể chọn hình thức tặng thêm sản phẩm và dịch vụ mà spa đang cung cấp. Cách này vừa giúp gia tăng số lượng đa dạng sản phẩm khách dùng tại spa vừa đạt được mục tiêu giới thiệu được nhiều dịch vụ, mỹ phẩm mà spa hiện có. 4. Áp dụng khuyễn mãi không đúng đối tượng khách hàng Phần lớn các spa đều chọn cách áp dụng khuyến mại tới tất cả đối tượng khách hàng, liệu có mang lại hiệu quả? Nếu khuyến mại đúng vào sản phẩm mà khách thích thì họ sẽ mua, còn nếu khuyến mại dù sâu tới đâu về sản phẩm mà khách không có nhu cầu thì họ cũng sẽ không quan tâm. Với những spa chuyên nghiệp, họ thường áp dụng nhiều hình thức khuyến mại đối với một số đối tượng khách hàng cụ thể, chẳng hạn với khách hàng thân thiết họ còn gửi tin nhắn thông báo từ đó giữ chân được tập khách hàng trung thành. Nhưng không phải spa nào cũng có thể làm được điều này, bởi phải có hệ thống quản lý thông tin khách hàng và phân loại được cấp độ khách hàng thì bạn mới có thể kiểm soát và triển khai được hiệu quả. Chọn sai đối tượng khách hàng 5. Quản lý không hiệu quả chương trình khuyến mại Áp dụng cùng một lúc nhiều hình thức khuyến mại chẳng hạn cho chuỗi spa như: chiết khấu, giảm giá hóa đơn sử dụng dịch vụ, sử dụng dịch vụ massage thư giãn tặng kèm theo dịch vụ xông hơi hay tặng kèm theo sản phẩm chăm sóc da mặt… khiến việc kiểm soát khó khăn và đôi khi còn nhầm lẫn, sai sót như: - Chiết khấu sai mức giá cho khách giữa các cơ sở. - Nhân viên gian lận áp dụng mức chiết khấu thấp hơn số phần trăm chiết khấu mà khách được hưởng hay thậm chí là không tặng sản phẩm trong chương trình ưu đãi cho khách. - Cả chuỗi spa áp dụng chương trình khuyến mại nhưng không hệ thống được doanh thu, sự chênh lệch giữa tổng lợi nhuận đạt được giữa khi không áp dụng khuyến mại với khi áp dụng khuyến mại để có sự so sánh. Tưởng chừng cứ chạy chương trình khuyến mại giúp thu hút được nhiều khách hàng từ đó gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Nhưng nếu triển khai mà không có chiến lược cụ thể cùng cách quản lý phù hợp thì lợi nhuận chẳng thấy đâu mà còn thất thoát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh. Nếu bạn còn đang băn khoăn không biết sử dụng công cụ nào để giải quyết các lỗi thường mắc phải thì phần mềm quản lý spa online chính là lựa chọn bạn đang tìm kiếm. Một phần mềm bạn nên tham khảo đó là Open24. Chi tiết các bạn xem tại: https://open24.vn
 9. Kinh doanh thuốc là một ngành nghề khá với tiềm năng là cực lớn. Bài viết sẽ chia sẻ với bạn một số vấn đề bạn chưa biết về kinh doanh nhà thuốc. Cùng theo dõi nhé! 1. Cứ có bằng cấp dược sĩ là được? Bằng cấp thôi chưa đủ, bạn phải có chứng chỉ hành nghề 5 năm mới được mở nhà thuốc. Còn nếu bạn không phải là dược sĩ mà muốn kinh doanh nhà thuốc? Đơn giản thôi, lựa chọn dược sĩ có kinh nghiệm hành nghề Dược 5 năm để thuê bằng! Chi phí thuê bằng 1 tháng dao động từ 3-5 triệu. 2. Địa điểm như thế nào là thuận lợi? Lựa chọn địa điểm là một chiến lược quan trọng quyết định phần lớn đến thành công hay thất bại của nhà thuốc. Bạn nên ưu tiên những nơi đông dân cư, tập trung vào thị trường người tiêu dùng như các chung cư, các tòa nhà,… Mặt bằng rộng rãi, sạch sẽ tối thiểu là 10m2 Trang thiết bị nhà thuốc cần phải trang bị đầy đủ đúng theo quy định nhà thuốc GPP. Tủ kính để thuốc thông thường, tử để thuốc đặc biệt, tủ bảo quản lạnh riêng… 3. Nhập nguồn hàng ở đâu? Dù nguồn vốn ít hay nhiều bạn luôn luôn phải tuân thủ nguyên tắc: Không nhập sử dụng các loại thuốc giả, thuốc kém chất lượng, không có nhãn mác hoặc thuốc cấm. Vốn ít bạn hãy ưu tiên lựa chọn các loại thuốc thiết yếu và thông dụng, khi việc kinh doanh ổn định hơn, bạn có thể chọn các loại thuốc cao cấp hơn. Bạn có thể qua chợ thuốc nhập hoặc thông qua Trình dược viên các công ty để lấy hàng và lấy giá chiết khấu. Khi lấy hàng tại chợ thuốc cũng cần tìm hiểu để xem nhà thuốc nào chiết khấu cao hơn, loại thuốc nào lấy ở chợ rẻ hơn lấy ở hàng. Bạn có thể đến các chợ thuốc lớn để nhập hàng như: – Chợ thuốc Hapulico miền bắc, chợ thuốc Quận 10 TP.HCM… – Chợ thuốc 168 Ngọc Khánh. – Siêu Thị Thuốc Việt: 31A Láng Hạ – C9 Chợ Thuốc Quận 10, TP. HCM – Cửa hàng phân phối thuốc tây của các Công ty dược trên đường Tô Hiến Thành ( TP HCM) 4. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý nhà thuốc Có thể nhiều bạn còn chưa biết và nghĩ rằng kinh doanh nhà thuốc lại cần thiết áp dụng công nghệ. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, không chỉ các ngành kinh doanh bán lẻ khác mà kinh doanh nhà thuốc hiện nay cũng sử dụng Phần mềm quản lý bán hàng. Phần mềm quản lý giúp nhà thuốc quản lý dễ dàng hàng ngàn danh mục thuốc, bạn có thể nắm rõ được trong kho còn tồn bao nhiêu loại thuốc, hạn sử dụng đến bao giờ, thuộc những lô hàng nào… để có cách sắp xếp vị trí thuận tiện và quy trình bảo quản phù hợp. >> Để tìm hiểu thêm về phần mềm các bạn có thể tham khảo: Phần mềm quản lý hiệu thuốc >> Nguồn: https://open24.vn/tin-tuc/he-lo-dieu-it-ai-biet-ve-kinh-doanh-nha-thuoc-243.html
 10. Mở quán bia hơi vào thời tiết nắng nóng hiện nay là 1 ý tưởng rất khả thi. Tuy nhiên để duy trì và kinh doanh thành công thì các bạn cần chú ý 7 điểm sau đây: 1. Để kinh doanh quán bia cần số tiền vốn tối thiểu 100 triệu đồng Để khởi nghiệp kinh doanh quán bia hơi vừa và nhỏ, bạn cũng cần ít nhất số vốn đầu tư tối thiểu là 100 triệu đồng. Với số tiền này, bạn nên tận dụng mặt bằng có sẵn của gia đình là tốt nhất. 2. Mặt bằng kinh doanh quán bia Nếu không có sẵn mặt bằng, bạn cần phải thuê địa điểm để kinh doanh. Bạn phải ký được hợp đồng dài hạn để đảm bảo được sự ổn định. Địa điểm cửa hàng nên là nơi thoáng mát, nhưng ít bụi bặm để khách hàng có thể ngồi lâu, đủ chỗ đỗ xe. Tốt nhất bạn nên mở quán bia hơi ở những khu vực đông công nhân, nhiều KCN đang hoạt động hoặc gần các trường đại học, công sở, tránh xa những địa điểm có các “đối thủ nặng ký”, đã có đông lượng khách hàng thân thiết và ổn định. 3. Chất lượng nguồn hàng bia - Chọn loại bia phù hợp Về mặt hàng, bạn cần cân nhắc lựa chọn, tùy từng vùng mà bán các loại bia khác nhau. Có một đặc điểm chủ cửa hàng cần quan tâm là người địa phương nào thường uống bia vùng ấy, trừ một số thương hiệu lớn được bán rộng rãi khắp cả nước. Bạn nên lựa chọn những loại bia ngon, chất lượng và nguồn cung cấp hàng ổn định. 4. Chú trọng phương thức bảo quản Khi kinh doanh quán bia hơi, để khách uống ngon nhất, chủ quán nên chú ý về mặt kỹ thuật làm sao đảm bảo yếu tố bảo quản lạnh của bia. Dù bia tốt đến đâu mà không được giữ lạnh tốt thì chủ cửa hàng cũng dễ thất bại.Ngoài ra, các thiết bị bán bia đi kèm như bình CO2, van vòi chiết rót cũng cần được trang bị đầy đủ... Lưu ý khi kinh doanh quán bia 5. Món nhậu ngon, rẻ và phục vụ nhanh Dù là các quán bia lớn hay quy mô nhỏ đi chăng nữa thì vấn đề mồi nhậu đi kèm cũng rất quan trọng. Có thể nói các món nhậu sẽ là yếu tố lớn quyết định khách hàng có quay lại quán bia của bạn hay không? Mồi nhậu ở các quán bia không cần quá nhiều đồ nhưng nó đòi hỏi phải làm ngon, phục vụ nhanh, thái độ nhẹ nhàng, giá hợp lý để thu hút và giữ chân khách hàng. Một số đồ nhậu bạn có thể chuẩn bị kinh doanh quán bia hơi là: lạc, mực, nem chua, nem nắm, trứng chim cút, cá chỉ vàng... Ngoài ra bạn nên có một số món ăn chín, để tạo thành đặc sản của quán, tạo sự khác biệt giữa các quán bia.6. Tìm hiểu và lường trước những rắc rối có thể xảy ra khi kinh doanh quán bia Thực tế, việc kinh doanh bia rượu khá phức tạp. Bởi khách hàng sẽ thường xuyên say xỉn quậy phá. Mặt khác, đối thủ cạnh tranh cũng có thể tìm cớ gây sự nếu bạn làm ăn tốt. Do đó, khi có những việc xảy ra tại quán, bạn sẽ phải giải quyết khá phức tạp và đau đầu. Cần đăng kí đầy đủ giấy tờ kinh doanh và xin phép chính quyền địa phương nếu không quán sẽ rất khó hoạt động và tồn tại. 7. Giải pháp quản lí kinh doanh quán bia Khi cửa hàng mới đi vào hoạt động bạn cũng nên chú ý đến các chương trình khuyến mại để kéo khách đến một, hai lần đầu. Nếu bạn là người trực tiếp quản lý, đặc biệt là những cửa hàng quy mô nhỏ thì chú ý khâu giao lưu, ghi nhận những ý kiến của khách. Phải luôn đảm bảo rằng bạn quản lý tốt nhân viên và lượng tiền ra vào ở cửa hàng nếu không sẽ rất rủi ro, dễ bị thất thu. Với các cửa hàng, quán bia lớn, hãy đầu tư một khoản tiền nhỏ cho phần mềm quản lí cửa hàng, giúp tiết kiệm hơn về thời gian, đồng thời giúp chủ cửa hàng quản lí chặt chẽ và bao quát hơn mọi hoạt động kinh doanh và doanh thu của cửa hàng ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm.>> Nguồn: https://open24.vn/tin-tuc/7-luu-y-khi-kinh-doanh-quan-bia-130317.html