• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

NGUYENHUONG

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  17
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About NGUYENHUONG

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

444 lượt xem hồ sơ
 1. Chào anh Như Thông ! Nguyen Huong có biết ông thầy chữa bệnh này bằng thuốc gia truyền và đã chữa khỏi cho nhiều ng . Anh Như Thông liên hệ thử xem sao nha . ĐC: 39/2 Tôn Đản , phường 14 , quận 4 , tp.HCM ĐT : 0903317039 ( Ô Sang ) Chúc anh mau khỏi bệnh
 2. Chú Thiên Sứ cho NH tham gia 1t , xin cho cháu số tài khoản để chuyển tiền ạh , số DT: 0902889309. Cháu cám ơn chú
 3. Cháu chào Chú Thiên Sứ ! NguyenHuong rất cám ơn chú đã hồi âm , NH hiện nay chắc là ko thể tính tới chuyện có con chú ạ ! Nhưng NH đang vướng vào chuyện rắc rối nợ nần với người chị họ . NH cho người này vay một khoản tiền lớn để làm ăn nhưng hiện nay ko muốn trả . NH xin chú Thiên Sứ đoán giúp NH là giấc mơ có liên quan đến chuyện này ko nhé . Cháu cám ơn chú NguyenHuong kính chúc Chú và gia đình luôn An Lạc.
 4. NGUYENHUONG xin kính chào chú Thiên Sứ và mọi người ! Mấy ngày trước NH có 1 giấc mơ kính mong mọi người giải giúp NH . NH mơ thấy mình đi vào một tàng kinh các nơi để kinh sách của chùa mật tông , trong tâm NH lúc đó là đang muốn đi tìm bộ Tứ Diệu Đế . Trong lúc đang leo trèo lên những rất cao thì NH thấy mình bị sảy tay , té ngã ngửa và rơi tự do xuống . Lúc đó NH biết là mình chết chắc nên mới nghĩ là mình phải niệm Phật , sau đó NH niệm Phật chừng mấy câu thì thấy người như ko có trọng lượng và rơi xuống trong tư thế ngồi chắp tay niệm Phật và trước mặt NH là một vị Hòa Thượng mặc áo vàng và y màu đỏ . Trên tay vị Hòa Thượng này có cầm 1 cây phất trần trắng và ngài chỉ dùng phất trần phất về phía sau lưng , lúc đó Nh còn nghĩ là vị này đã cứu mình thoát chết và đã lạy vị Hòa Thượng 3 lạy , vì Hòa Thượng ngồi quay lưng lại nên NH ko thể thấy được khuôn mặt , sau đó NH vẫn tiếp tục đi lạc trong tàng kinh các đó để tìm bộ Tứ Diệu Đế . Vì giấc mơ kỳ lạ nên NH rất băn khoăn , mong các Chú và các bạn giải đoán giúp NH nhé ! Rất cám ơn mọi người ,kính chúc mọi người luôn an lạc
 5. Rất cám ơn Quản Trị đã có hồi âmcho NH , vậy NH sẽ liên hệ theo địa chỉ mail như trên để được hướng dẫn . Chân thành cám ơn QTV
 6. Xin chào Quản Trị Viên NguyenHuong có người quen hiện đang có nhu cầu xin được tư vấn trực tiếp , đã đến địa chỉ của Trung tâm và gọi điện thoại theo đúng thông tin trên diễn đàn nhưng không thể liên hệ được . Rất mong Quản trị viên có thể cho thêm thông tin hướng dẫn , về địa chỉ và số đt của Trung Tâm nếu có thay đổi Xin chân thành cám ơn .
 7. NguyenHuong xin chào anh Thiên Đồng ! Nguyên Hương đang có chuyện hàm oan rắc rối rất khó giải thích với mọi người . NH có xem quẻ thì được biết là chuyện này do phạm lỗi về âm phần , nhưng không biết phải tạ lỗi như thế nào . NH rất mong anh Thiên Đồng có thể gieo quẻ xem giúp NH vấn đề này . Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh ,chân thành cám ơn anh Nguyên Hương hỏi lúc 22 giờ 00 ngày 9/ 8 / tân mão ( ÂL) . NH tuổi Mậu thân , chuyện rắc rối liên quan đến người nam tuổi Quý Sửu . rất cám ơn anh .
 8. NH chân thành cám ơn Chú Thiên Sứ đã giải giúp quẻ cho NH nha . Chú nói vậy là NH yên tâm rồi Xin kính chúc Chú và mọi nhiều sức khỏe và luôn luôn an lạc trong cuộc sống ! Kính chào Chú !
 9. NGUYENHUONG xin kính chào Chú Thiên Sứ và các Anh , Chị trên diễn đàn ! gần đây NH có gặp chuyện hiểu lầm và rất khó xử với người bạn tuổi Quý sửu 1973 , chuyện này ngày càng rối và liên quan đến nhiều người . NH kính nhờ mọi người xem giúp cho NH là chuyện rắc rối về này còn kéo dài trong bao lâu nữa ah ! Không biết là NH còn có duyên làm bạn bè với người nam tuổi Quý sửu này nữa ko ah ! NH rất mong mọi người giúp đỡ NH nhé ! Nh xin chân thành cám ơn Chú Thiên Sứ và các Anh , các Chị . NH hỏi lúc 12g 53 phút ngày 20/4 ( AL ) năm Tân Mão . Thân chào !
 10. NguyenHuong xin chào các bạn ! NH xin được giới thiệu với các bạn một địa chỉ chữa bệnh ung thư bằng thuốc nam rất hiệu quả để các bạn tham khảo . Thời gian vừa qua , NH có quen với một người bị ung thư phổi đã 02 năm , khi phát hiện bệnh đã trong thời kỳ di căn lên các bộ phận khác của cơ thể . Do hoàn cảnh khó khăn nên chị chỉ uống duy nhất một loại thuốc nam của một người thầy thuốc địa phương . Hiện nay tình trạng bệnh rất khả quan , các khối u đã teo nhỏ lại và sức khỏe bình phục được khoảng 80 % , hiện nay chị vẫn đi làm điều dưỡng tại một bệnh viện tại Tp.HCM . Địa chỉ : Thầy Ba Tuy Phong - Bình Thuận ( đi từ Tp.HCM đi ra khoảng 7 tiếng , qua khỏi nước suối Vĩnh Hảo khoảng 8 Km , phía bên tay trái gặp cây xăng Đăng Nam , đi khỏi cây xăng Đăng Nam 300m hỏi nhà Thầy Ba ). Thuốc nam rất dễ uống , giá khoảng 30.000 đ/thang . Thầy bắt mạch lấy thuốc rất đông khách từ Tp.HCM ra chữa bệnh , nếu bạn nào đi thì nên xuất phát từ 22 giờ , đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau đến nơi , bắt mạch lấy thuốc và trở về tp.HCM khoảng 15 giờ chiều hôm sau . Vài dòng chia sẻ cùng các bạn .
 11. Nguyen Huong ko thể upload file lên được , mong được mọi người chỉ dẫn ! Rất cám ơn
 12. Nguyên Hương xin kính chào Chú Thiên Sứ , Cô Hồng Nga , Cô Wilđlavener , các Anh trong đoàn Phong Thủy Lạc Việt ! Hôm nay Nguyên Hương đã chuẩn bị xong bản vẽ sơ đồ hiện trạng chùa Phước Sơn nên NH sẽ post lên để mọi người cùng xem và xin ý kiến tư vấn của Chú Thiên Sứ và mọi người về vấn đề phong thủy cho chùa Phước Sơn . Hôm trước sau khi đoàn đi khảo sát , Nguyên Hương đã thưa lại với thầy Trụ trì mọi vấn đề về phong thủy của chùa , thầy mừng lắm và đã cho dừng thi công sửa chữa chùa để chờ được sự tư vấn của chú Thiên Sứ và mọi người . Thầy rất cám ơn tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người dành cho chùa . Nguyên Hương xin được kính chúc sức khỏe chú Thiên Sứ và gia đình cùng toàn thể mọi người . Thân chào !
 13. NguyenHuong xin được trân trọng chuyển lời cảm niệm công đức của thầy Trụ trì đến chú Thiên Sứ và các Bác , các Chú cùng các bạn trên diễn đàn đã tận tình giúp đỡ cho chùa . Để tiện cho việc đi lại cũng như thời gian của mọi người , NguyenHuong xin mọi người cho NH một cái hẹn ngày giờ và địa điểm cụ thể , NguyenHuong có thể lo chuyện xe cộ đi lại để đón mọi người cùng đi . Địa chỉ : Chùa PHƯỚC SƠN Ấp Châu Thới - Xã Bình An - Huyện Dĩ An - Tỉnh Bình Dương Chùa nằm ngay dưới chân núi Châu Thới , cách ngã ba đường lên chùa Châu Thới khoảng chừng 50 m , đi vào một hẻm nhỏ phía trước hẻm có một bảng nhỏ ghi tên chùa NguyenHuong xin được chân thành cám ơn sự giúp đỡ của chú Thiên Sứ và các Bác , các Chú cùng các bạn trên diễn đàn . Kính chúc các Bác, các Chú luôn an lạc . Thân chào
 14. NguyenHuong xin kính chào chú Thiên Sứ , các Bác , Chú và các Bạn trên diễn đàn ! NguyenHuong xin được các Bác , các chú tư vấn giúp NH một vấn đề về phong thủy của chùa. NguyenHuong có quen với một thầy trụ trì của một ngôi chùa nhỏ tại Bình Dương , Thầy mới được bổ nhiệm về chùa này cách đây 2 tháng . Ngôi chùa hiện nay rất phức tạp , trước đây ngôi chùa này do hai Ông Bà già trông nom nhưng hiện nay chùa do giáo hội quản lý và bổ nhiện trụ trì mới . Hai người này hiện nay vẫn sống tại chùa , Ông cụ và Bà cụ sống chung như vợ chồng ở trong chùa mấy chục năm rồi và họ ăn mặn . Toàn bộ Phật tử của chùa hầu như không có vì ông cụ này thờ thần tà và thờ ông Hổ ( cúng thịt sống và trứng ) chung với chính điện thờ Tam Bảo .Các phòng Tăng ở trong chùa thì bị biến thành phòng trọ cho thuê , còn một phần đất của chùa thì bị chiếm và bán cho người con trai riêng của Bà cụ . Không biết có phải do phong thủy trong chùa lộn xộn , nhiều tà khí hay không mà khi thầy Trụ Trì mới về thì cũng có mấy thầy nữa xin được về chùa để tu học nhưng chỉ ở được thời gian ngắn là sinh tật trăng hoa và bỏ đi nơi khác , nói chung là Thầy Trụ trì hiện nay không thể nuôi được thêm đệ tử nào ở trong chùa để tu học . Hiện nay ngôi chùa trong tình trạng bị hư hỏng nặng , nên thầy Trụ Trì đã kêu gọi Phật tử đóng góp và tiến hành sửa chữa nhỏ và gia cố lại những phần đã mục nát , thỉnh toàn bộ Phật mới và sửa chữa lại toàn bộ chính điện nhưng về phần phong thủy trong chùa thì thầy không biết nên nhờ NH hỏi giúp các Bác , các Chú trên diễn đàn tư vấn giúp cho Thầy xem có cách nào để cho ngôi chùa này được yên ổn hơn không vậy . NH thay mặt thầy cám ơn sự giúp đỡ của mọi người và rất mong nhận được sự chỉ giáo của các Bác , các Chú và các Bạn . Xin chúc mọi người luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống . Thân chào .
 15. NguyenHuong xin cám ơn chú Thiên Sứ nhiều lắm lắm !! NH sẽ thực hiện theo những điều chú hướng dẫn . Kính chúc chú luôn vui vẻ :D .