• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tintucthethao

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  17
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tintucthethao

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. U22 Việt Nam ngạo nghễ đứng đầu bảng B "tử thần" với 3 chiến thắng liên tiếp. Chỉ một kết quả tốt nữa trước U22 Singapore ở lượt đấu tiếp theo là xem như các học trò của HLV Park Hang Seo đặt một chân vào bán kết. Hành trình vòng bảng của môn bóng đá nam SEA Games 30, đến thời điểm này vẫn đang đi theo đúng hướng với U23 Việt Nam. 3 chiến thắng liên tiếp giúp binh đoàn áo đỏ của HLV Park Hang Seo đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng B. 3 chiến thắng tuyệt đối giúp cho U22 Việt Nam có sự tự tin cao độ trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với U22 Singapore. Hàng công U22 Việt Nam có thể nói là những cái tên sáng giá nhất của giải đấu, với 14 bàn sau 3 trận. Tuy nhiên, có một điều ngạc nhiên là ở SEA Games 30 lần này, hàng thủ của U22 Việt Nam lại không mang lại sự chắc chắn cần thiết. 3 trận đã qua, U22 Việt Nam lọt lưới 2 lần. Và điều đáng nói, đó đều là những sai sót cá nhân. link w88 Trước U22 Lào, Bùi Tiến Dụng mắc lỗi trong khâu theo người. Còn với U22 Indonesia, người anh Bùi Tiến Dũng mắc một sai lầm vô cùng đáng trách, khiến U22 Việt Nam phải rất vất vả mới có thể ngược dòng. Dù là sai sót cá nhân, tuy nhiên nó lại là sự gợi mở của vấn đề. Bởi lẽ, U22 Việt Nam ở giải đấu lần này không được đánh giá cao về khả năng phòng ngự bằng một số giải đấu lớn mà thầy trò HLV Park Hang Seo từng tham dự. AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam kết thúc hành trình vòng bảng với thành tích giữ sạch lưới, dù đá tới 4 trận, dù phải đối đầu với những đội bóng không hề dễ chịu là ĐT Malaysia và ĐT Myanmar, bên cạnh đó là tuyển Lào và Campuchia. Ở giải đấu này, bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải - Trần Đình Trọng - Đỗ Duy Mạnh đã chơi tốt, bên cạnh một Bùi Tiến Dũng luôn sẵn sàng tỏa sáng trong vai trò của một cascadeur. Trong khung gỗ, Đặng Văn Lâm luôn cho thấy sự ổn định, chắc tay đến kinh ngạc. Hay ở những giải đấu lớn trước đó như U23 châu Á hay ASIAD 2018, đội bóng của HLV Park Hang Seo luôn lấy phòng ngự làm nền tảng thành công. Những cầu thủ như Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh đều cho thấy sự chắc chắn, và là điểm tựa cho những chiến công phi thường. Ở các giải đấu ấy, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng chơi chắc chắn hơn so với thời điểm hiện tại. Tất nhiên, một phần lý do khiến U22 Việt Nam ở giải đấu lần này không cho thấy sự chắc chắn như kỳ vọng, là bởi các cầu thủ trẻ chưa được tôi rèn ở những giải đấu lớn. Sự vắng mặt của Đình Trọng vì chấn thương cũng là một phần nguyên nhân, trong khi thủ môn Bùi Tiến Dũng sau khoảng thời gian ngồi dự bị ở Hà Nội FC, có thể bị mất cảm giác bóng tốt nhất. chơi game kiếm tiền thật Những vấn đề kể trên rất cần đến "chiếc đũa thần" của HLV Park Hang Seo giải quyết, trong tham vọng giành chiếc huy chương vàng SEA Games đầu tiên. Sắp tới sẽ là những trận đấu mang tính quyết định: Sau U22 Singapore là U22 Thái Lan, rồi có thể là bán kết và chung kết của giải đấu. Không những thế, vào đầu năm sau, lứa cầu thủ này sẽ tham dự giải U23 châu Á. Muốn tái hiện kỳ tích Thường Châu, các cầu thủ của hàng phòng ngự Việt Nam sẽ phải trưởng thành một cách nhanh chóng, ngay từ SEA Games 2019 này.
 2. Arsenal đang khủng hoảng cực độ cả về phong độ trên sân lẫn rối ren nơi hậu trường liên quan đến tương lai HLV Unai Emery. Thậm chí sau trận thua ngược 1-2 ngay trên sân nhà trước Eintracht Frankfurt, “Pháo thủ” còn đứng trước nguy cơ bị loại sớm ở Europa League. Arsenal đang rơi vào bi kịch chưa có lối thoát dưới thời HLV Unai Emery. Rạng sáng 29/11 (giờ Việt Nam), dù được chơi trên sân nhà Emirates và có bàn dẫn trước của Pierre-Emerick Aubameyang nhưng “Pháo thủ thành London” đã thua ngược 1-2 khi đón tiếp Eintracht Frankfurt ở lượt trận áp chót bảng F Europa League. happyluke casino Cú đúp của Daichi Kamada - tuyển thủ Nhật Bản chỉ giá chuyển nhượng 2,5 triệu euro đã giúp đội bóng nước Đức hạ gục đối thủ trên cơ để thắp sáng cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, kết quả tồi tệ thua ngược Frankfurt khiến Arsenal nối dài con số không thắng của mình trên mọi mặt trận lên tới 7 trận liên tiếp. “The Gunners” chưa từng trải qua chuỗi trận tệ hại đến vậy trong suốt 1235 trận khi còn được dẫn dắt bởi Arsene Wenger – HLV vĩ đại tiền nhiệm của Unai Emery. Nếu hòa hoặc thua trên sân Carrow Road của Norwich City lúc 21h00 tối Chủ nhật (1/12) tới đây, Arsenal thậm chí sẽ san bằng kỷ lục buồn sau 27 năm như thời cựu “thuyền trưởng” George Graham (8 trận liền không thắng trên mọi mặt trận). Thua đau Eintracht Frankfurt vừa qua, đội bóng Bắc London cũng đã tự tay cắt đứt chuỗi 46 trận bất bại sau hơn 2 năm trên mọi đấu trường khi dẫn trước các đối thủ của mình khi hiệp 1 khép lại kể từ khi thất thủ 1-2 trong chuyến làm khách của Watford tháng 10 năm 2017. Với kết quả Arsenal bất ngờ thua 1-2 trước Frankfurt, còn Standard Liege hòa 1-1 khi đến Bồ Đào Nha làm khách của Vitoria Guimaraes, cục diện ở bảng H đua tranh 2 vé vào vòng 1/16 Europa League mùa này đang rất căng thẳng trước lượt đấu cuối. Arsenal vẫn dẫn đầu bảng với 10 điểm nhưng chỉ còn hơn hai đội xếp nhì bảng và thứ ba là Eintracht Frankfurt và Standard Liege lần lượt 1 và 3 điểm. Ở lượt đấu cuối cùng diễn ra lúc 0h55 rạng sáng 13/12 (giờ Việt Nam), Arsenal sẽ phải làm khách của Standard Liege tại Bỉ, còn Frankfurt được trở về Đức đón tiếp đội bét bảng và chắc suất bị loại Guimaraes. Xem thêm: https://kingbetvn.com/ Dù Arsenal đang hơn Standard Liege 3 điểm và hiệu số bàn thắng – thua (+7 so với -2) nên khả năng cao “Pháo thủ” vẫn sẽ đi tiếp. Thầy trò Unai Emery sẽ chỉ bị loại khi thua đội chủ sân Stade Maurice Dufrasne từ 5 bàn trở lên. Vì khi đó, Arsenal sẽ bị Standard Liege bắt kịp điểm số (cùng 10 điểm) nhưng hiệu số của “Pháo thủ” sẽ bị giảm xuống còn +2, còn hiệu số của đội bóng nước Bỉ tăng lên thành +3. Khả năng đó là rất thấp nhưng với phong độ đang khủng hoảng toàn diện như hiện tại, lại phải làm khách, Arsenal vẫn phải hết sức cảnh giác để tránh sớm thành cựu á quân Europa League.
 3. Gần 1 năm sau khi bị MU sa thải, Mourinho sẽ trở lại sân Old Trafford với tư cách đối thủ và quyết tâm gieo sầu cho đội bóng cũ. Jose Mourinho trở thành HLV trưởng Tottenham là đề tài "nóng" nhất làng bóng đá Anh thời điểm hiện tại. Bên cạnh danh tiếng cùng những thành công rực rỡ ở "xứ sở sương mù" trong quá khứ, quyết định dẫn dắt Tottenham giúp chiến lược gia người Bồ có cơ hội tái ngộ nhiều đội bóng cũ, bao gồm MU. cách chơi baccarat dễ thắng Thú vị hơn vào ngày 5/12, Mourinho sẽ dẫn Tottenham hành quân tới sân Old Trafford ở vòng 15 Premier League. Còn nhớ cũng vào tháng 12 cách đây 1 năm, BLĐ MU đã quyết định sa thải Mourinho vì chuỗi thành tích bết bát, đồng thời bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer thay thế. Phần tiếp theo của câu chuyện ai cũng biết: MU dưới thời Solskjaer thăng hoa vài tháng đầu rồi trượt dài tới tận bây giờ, thậm chí còn tệ hơn cả thời Mourinho. Trước thềm trận đại chiến, Mourinho đương nhiên ở thế bất lợi với chỉ vỏn vẹn 2 tuần làm việc cùng đội bóng mới. Nếu tính từ cột mốc tháng 12/2016 - thời điểm ông lần đầu dẫn dắt MU chạm trán Tottenhham, "Gà trống" cũng lép vế đôi chút về thành tích đối đầu (3 thắng, 4 bại). Vấn đề ở chỗ Mourinho quá hiểu MU sau hơn 2 năm cùng "Quỷ đỏ" nếm trải đủ thăng trầm. Ở vòng 13, chiến lược gia người Bồ đã có màn ra mắt mỹ mãn trên cương vị "thuyền trưởng" Tottenham khi giúp CLB thành London đánh bại West Ham 3-2. Trong khi đó, MU tiếp tục thể hiện phong độ trồi sụt và để tân binh Sheffield United cầm chân với tỷ số 3-3. Thành tích đối đầu giữa Mourinho khi chạm trán MU hoàn toàn vượt trội. Trong 20 trận dẫn dắt Porto, Chelsea và Real Madrid đấu đội chủ sân Old Trafford, "Người đặc biệt" thắng 9, hòa 8, chỉ thua 3 trận. hướng dẫn tạo tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Cho đến cuộc tái ngộ Mourinho, MU còn chạm trán Astana (Europa League) và Aston Villa. 2 đội bóng này không phải chướng ngại quá khó khăn nhưng người hâm mộ quá quen với những cú sảy chân vô duyên của MU trong mùa giải này. Tình cảnh của Solskjaer chẳng khá hơn Pochettino trước khi bị Tottenham sa thải là mấy. 1 cú sảy chân nữa, cộng với kết quả không tốt trước Tottenham, giới lãnh đạo CLB MU khó có thể kiên nhẫn với Solskjaer. Vì vậy không quá lời nếu nói Mourinho có tác động rất lớn tới tương lai của người kế nhiệm mình ở sân Old Trafford. Chelsea hay Real đã là quá khứ rất xa, nhưng MU thì chưa. 1 năm không đủ để người MU hay bản thân Mourinho quên đi những ký ức về nhau và mọi ân oán sẽ được giải quyết trong trận đại chiến vào ngày 5/12.
 4. Bị đem cho mượn tại AS Roma để nhường chỗ cho tân binh đắt giá Harry Maguire, trung vệ Chris Smalling đang khiến cho Man United hết sức đau đầu khi từng ngày tỏa sáng tại đội bóng thủ đô nước Ý. Ngậm ngùi khăn gói sang Ý tìm lối thoát cho sự nghiệp khi kiên quyết không chấp nhận cảnh phải mài mòn đũng quần trên băng ghế dự bị ở Man United sau khi "bản hợp đồng bom tấn" Harry Maguire cập bến sân Old Trafford, trung vệ Chris Smalling có lẽ không nghĩ anh đã có một quyết định cực kỳ đúng đắn. AS Roma như mảnh đất lành, chắp cánh cho cựu tuyển thủ xứ sương mù 30 tuổi này thăng hoa ở thời điểm chẳng ai ngờ tới. cách tạo tài khoản cá độ bóng đá Ở cuộc chạm trán giữa AS Roma và Brescia ở vòng 13 Serie A cuối tuần qua, đội chủ sân Olimpico thi đấu nhạt nhòa suốt cả hiệp 1 cho đến khi Chris Smalling giải tỏa thế bế tắc bằng pha đánh đầu bật người hậu vệ đối phương đi thẳng vào khung thành Brescia phút 49. Đó là tình huống AS Roma được hưởng quả đá phạt góc và Smalling với phong thái mạnh mẽ thường có đã bật cao hơn mọi cầu thủ hàng phòng ngự Brescia để thực hiện pha tấn công ghi bàn mở tỉ số. Không dừng ở đó, chỉ 8 phút sau, cầu thủ người Anh có pha đánh đầu chuyền bóng để đồng đội Gianluca Mancini dứt điểm nhân đôi cách biệt. Điều thú vị là Mancini cũng chơi ở vị trí trung vệ, đá cặp với chính Smalling ở trung tâm hàng thủ của "Bầy sói". Kể từ đầu mùa, Smalling đã có 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo tại Serie A. Thống kê nhanh của Daily Mail cho thấy, gần như mọi chỉ số trong một trận đấu của Smalling đều "ăn đứt" Harry Maguire, người được coi là chiếm chỗ của anh tại Man United. Thậm chí, Smalling còn trở thành cầu thủ người Anh thứ nhì sau David Beckham ghi được 2 bàn trong một mùa giải Serie A (Beckham thi đấu cho Milan theo dạng cho mượn từ LA Galaxy mùa 2008-2009). Trong ngày Smalling lập đại công trong chiến thắng của AS Roma, đội bóng cũ Man United bị Sheffield cầm chân 3-3 trên sân khách với những sai lầm khó chấp nhận của các trung vệ Phil Jones và Victor Lindelof mà Maguire dù đã rất cố gắng cũng không thể khỏa lấp mọi khoảng trống. Man United dù đã công khai ý định bán đứt Smalling vào cuối mùa nếu được giá nhưng có lẽ sẽ phải băn khoăn ít nhiều về điều này. casino trực tuyến Smalling hồi sinh ở Ý, hậu vệ Kieran Trippier của Tottenham cũng đang tỏa sáng ở Tây Ban Nha sau khi gia nhập Atletico Madrid và trở thành quân bài chủ chốt trong đội hình của HLV Diego Simeone. Tuy nhiên, trong khi Trippier vẫn còn được trọng dụng ở tuyển Anh thì cánh cửa "Tam sư" gần như đã đóng lại với Smalling khi lần sau cùng anh được triệu tập cũng đã cách đây hơn 2 năm, từ đợt trận vòng loại World Cup gặp tuyển Lithuania và Slovenia vào tháng 10-2017! Tuy vậy, ở độ tuổi chưa phải quá già, dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh chinh chiến là lợi thế, Chris Smalling hoàn toàn có thể thi đấu tốt ở bất kỳ đội bóng lớn nào trong ít nhất 2-3 mùa nữa. Man United ngoảnh mặt với "cố nhân" thì đã có ngay AS Roma, kể cả Inter Milan cũng như Juventus, đều đã có những động thái mời chào quyết liệt.
 5. (Nhận định bóng đá, Leganes - Barcelona, 19h00, 23/11, vòng 14 La Liga) Barcelona chịu không ít sức ép khi đã để Real Madrid bắt kịp điểm số, và nếu không giành chiến thắng khi làm khách của đối thủ đã bị dồn vào thế chân tường, Messi và các đồng đội có thể mất ngôi đầu bảng. cách tạo tài khoản cá độ bóng đá Barca - Real và áp lực ngàn cân đua ngôi đầu bảng khó lường La Liga 2019/20 mới đi qua hơn 1/3 chặng đường nhưng đã chứng kiến những bất ngờ thú vị và không kém phần kỳ lạ. ĐKVĐ Barcelona đã thua đến 3 trận nhưng vẫn đang dẫn đầu bảng. "Gã khổng lồ xứ Catalunya" hiện ngang bằng Real Madrid về điểm số (cùng 25 điểm) và họ chỉ hơn kém nhau về hiệu số bàn thắng - thua (+18 so với +16). Barca vừa có đại thắng 4-1 trên sân của đối thủ nhỏ bé Cartagena trong trận đấu giao hữu gây quỹ từ thiện hôm 14/11. Trước đó, đội bóng của HLV Ernesto Valverde cũng đã vùi dập Celta Vigo 4-1 ở vòng 13 La Liga để xua tan nỗi buồn 2 trận liên tiếp chỉ thua và hòa trước Levante (1-3 ở vòng 12 La Liga) và Slavia Prague (0-0 tại vòng bảng Champions League). Trong tình thế đã bị đội nhì bảng Real Madrid bắt kịp điểm số, Atletico Madrid, Sevilla và Real Sociedad "phả hơi nóng sau gáy" với việc chỉ hơn 3 đối thủ này khoảng cách 1-2 điểm, Barca dù được đá sớm trên sân của Leganes tại vòng 14 vẫn không tránh khỏi những áp lực cực lớn. Chỉ một cú sảy chân ở Estadio Municipal de Butarque trước chủ nhà Leganes đang lâm nguy, Messi và các đồng đội sẽ có thể phải trả giá rất đắt. Barca thậm chí có thể từ ngôi đầu bảng tụt xuống tận vị trí thứ 5 thế chân Sociedad khi vòng này khép lại. Cảnh giác "kẻ cùng đường" Hè này, Barca đã phải chi ra đến 120 triệu euro để mua Antoine Griezmann về để gia cố sức mạnh hàng công vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn của CLB này kể từ khi Neymar ra đi năm 2017. Dẫu vậy, tiền đạo "bom tấn" người Pháp vẫn chưa thể đạt được phong độ ấn tượng như kỳ vọng của ông thầy mới Valverde và các cule, dù cho anh đã ghi được 4 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo sau 10 trận tại La Liga trong màu áo CLB mới mùa này. Barca mùa này dù vẫn dẫn đầu bảng nhưng không ít lần thể hiện bộ mặt đáng thất vọng. 3 thất bại trước Athletic Bilbao, Granada và Levante cùng 1 trận hòa trước Osasuna là dấu hiệu rõ rệt cho sự sa sút của đội chủ sân Nou Camp trong hành trình hướng đến chức vô địch La Liga mùa thứ 3 liên tiếp. Leganes hiện đang đứng cuối bảng với vỏn vẹn 6 điểm sau 13 vòng đấu. Dẫu vậy, đội bóng này có biệt tài thoát hiểm thần kỳ khi đã trụ hạng thành công 3 mùa liên tiếp kể từ khi lên hạng mùa 2015/16. Dẫn dắt Leganes hiện tại là Javier Aguire. Chiến lược gia 60 tuổi người Mexico từng dẫn dắt Osasuna, Atletico Madrid, Real Zaragoza và cả Espanyol ở Tây Ban Nha nên ông chẳng lạ gì Barca. Trong thế chân tường, Aguire và Leganes có thể sẽ gây ít nhiều khó khăn cho đội khách ở Municipal de Burtaque. Tuy nhiên, với việc Messi và các trụ cột khác đã trở lại với tinh thần và thể lực tốt sau loạt trận giao hữu và vòng loại Euro 2020 vừa qua, một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm trước "Los Pepineros" là điều họ thừa sức làm được. giải thích tỷ lệ cá cược bóng đá Kết quả đó sẽ gây áp lực cực lớn lên Real Madrid trước khi đội nhì bảng đón tiếp Real Sociedad ở Santiago Bernabeu lúc 3h00 rạng sáng 24/11 (giờ Việt Nam). Barca cũng đang cần một điểm tựa tinh thần quan trọng trong bối cảnh họ sẽ quyết chiến Borussia Dortmund ở lượt trận áp chót bảng F Champions League (cúp C1) ngày 28/11 sắp tới. Kết quả trận đấu với đối thủ nước Đức và sau đó là chuyến làm khách ở Ý đấu Inter Milan sẽ quyết định lớn đến việc "Blaugrana" có giành vé vào vòng 1/8 Champions League hay không và tương lai HLV Valverde sẽ ra sao. Nhưng trước mắt, Barca phải thắng Leganes để giữ ngôi đầu bảng La Liga đã!
 6. ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị hoàn hảo cho trận quyết chiến với Thái Lan. Đây là thời điểm mà HLV Park Hang Seo có nhiều lựa chọn đáng tin cậy khi đấu "Voi chiến". Trước UAE, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh lập một siêu phẩm ở cự li chừng 25m. Bàn thắng quan trọng này cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước ông lớn Tây Á. Và nó cũng giúp cho "Những ngôi sao vàng" của HLV Park Hang Seo tiến gần hơn đến cánh cửa lọt vào vòng đấu tiếp theo. Vào ngày 19/11, ĐT Việt Nam cá cược thể thao kèo châu á sẽ chơi trận đấu có thể coi là "chung kết" với ĐT Thái Lan. Nếu giành chiến thắng, cơ hội để binh đoàn áo đỏ đi tiếp sẽ là vô cùng rộng mở. Dưới thời HLV Park Hang Seo, hàng phòng ngự luôn là điểm mạnh của ĐT Việt Nam. Và để khen ngợi hàng thủ thì quá dễ dàng. Ví dụ, Việt Nam sở hữu hàng thủ lọt vào top 5 đội bóng có hàng thủ tốt nhất vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sau lượt đi. Sau 4 trận, "Những ngôi sao vàng" chỉ lọt lưới đúng 1 bàn, ngang bằng với Qatar, Australia và chỉ kém Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên, cũng không thể không dành những lời tán dương cho hàng công của ĐT Việt Nam. Lối chơi mà HLV Park Hang Seo áp dụng xuất phát từ nền tảng là hàng thủ, lấy phòng ngự làm tiêu chí hàng đầu. Vì thế, hàng công sẽ thực sự phải có khả năng chớp thời cơ tốt, tận dụng từng tình huống dù là nhỏ nhất. Có thể thấy rằng trong các trận đấu đã qua, ngoại trừ trận hòa 0-0 trước Thái Lan thì 3 trận sau đó, hàng công ĐT Việt Nam đều đã tận dụng tốt những cơ hội mình có. Trước Malaysia, Quang Hải là người ghi bàn duy nhất. Thắng UAE 1-0, người lập công là Tiến Linh. Chỉ có một đối thủ dưới cơ mọi mặt là Indonesia thì "Những ngôi sao vàng" mới ghi vào lưới đối thủ được 3 bàn. Trong thành công ấy, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang nổi lên với vai trò chủ công của ĐT Việt Nam. Anh đá chính 3 trong 4 trận đã qua của "Những ngôi sao vàng" ở hành trình vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Và rõ ràng là Tiến Linh đang chơi tốt, trở thành chân sút tốt nhất của ĐT Việt Nam ở hành trình vòng loại với 2 bàn thắng. Một câu hỏi là liệu HLV Park Hang Seo có tiếp tục trao cơ hội đá chính cho Tiến Linh ở cuộc tiếp đón Thái Lan ngày 19/11 tới đây hay không? Nhà cái uy tín nhất việt nam hiện nay Trong bối cảnh hiện tại thì câu trả lời nhiều khả năng sẽ là có. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng thầy Park tạo ra bất ngờ phút cuối. Bởi lẽ, bên cạnh Tiến Linh thì ĐT Việt Nam vẫn còn 2 cầu thủ đá cắm khác là Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Anh Đức. Công Phượng và Anh Đức đều có những cái duyên nhất định với bóng đá Thái Lan. Còn nhớ ở King's Cup 2019 vừa qua, Anh Đức ghi bàn thắng ở phút cuối, giúp ĐT Việt Nam nghẹt thở đánh bại đối thủ. Và đây hoàn toàn có thể là những phương án bất ngờ của nhà cầm quân người Hàn Quốc, trong bối cảnh HLV Akira Nishino đã cử trợ lý đến Mỹ Đình "xem giò" Tiến Linh ở trận đấu với UAE vừa qua.
 7. HLV Pep Guardiola đang cho thấy, ông đã chán ngán với cuộc sống ở nước Anh. Và ngay lập tức hai gã khổng lồ Barcelona và Bayern Munich nhập cuộc. HLV Pep Guardiola cho rằng, đội bóng của ông đang là nạn nhân của thứ công bằng giả tạo mang tên VAR. Có những dấu hiệu cho thấy Liverpool thì được hưởng lợi, còn Man City thì bị xử ép. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không hề phục, dù mới đây thua đau 1-3 tại Anfield. Một trận thua chắc chắn không thể trở thành động lực để Pep Guardiola muốn rời Man City. Tờ Daily Mail khẳng định, việc cựu thuyền trưởng Barcelona và Bayern Munich này muốn ra đi thực tế đã có kế hoạch từ trước. Và không phải đến bây giờ, những thông tin về việc Pep rời nước Anh mới dấy lên, mà nó đã có từ trước đó. game bắn cá đổi thưởng online Từ đầu mùa, Man City đã gặp những khó khăn lớn. Đó là khi đội bóng áo xanh thành Manchester bị UEFA "soi" vì những vi phạm của đạo luật Công bằng tài chính. Hiện tại nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19 vẫn có nguy cơ bị cấm chuyển nhượng, đồng thời cấm luôn dự Champions League các mùa kế tiếp, trong trường hợp bị UEFA kết tội. Tất cả đều bắt nguồn từ sự vi phạm của đội bóng này liên quan đến đạo luật Công bằng tài chính. Và hơn hết, HLV Pep Guardiola nhận định rằng Man City chưa thể trở thành thế lực thống trị ở châu Âu, và khó lòng chinh phục Champions League ở những kế hoạch dài hơi hơn. Trong khi đó, ai cũng biết rằng HLV Pep Guardiola đang khao khát danh hiệu Champions League biết nhường nào. Sau 3 năm không thể chinh phục giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB với Bayern Munich, nhà cầm quân 48 tuổi mới đồng ý đến Man City. Và 3 năm qua, Man xanh cũng chưa một lần làm cho Pep hài lòng. Thậm chí thành tích của Pep Guardiola với Man City còn tệ hơn cả với Bayern Munich, khi 2 lần đến tứ kết và 1 lần dừng chân ở ngay vòng 1/8. Vì thế, chuyên gia của Daily Mail dự đoán rằng Pep Guardiola hoàn toàn có thể rời "con tàu đắm" Man City, một khi đội bóng này bị cấm dự Champions League. Nó cũng phù hợp với cái gọi là "kế hoạch 4 năm" của Pep. Trong trường hợp Pep Guardiola rời Man City, có lẽ đội bóng cũ Barcelona là bến đỗ thích hợp nhất. Cứ nhìn cái cách BLĐ Barca cải tổ rầm rộ sau 2 năm liên tiếp thất bại với Ernesto Valverde là đủ hiểu, họ đang khao khát Champions League biết nhường nào. Và đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để HLV Guardiola tái hợp đội bóng cũ. Nên nhớ 2 lần vô địch Champions League của Pep Guardiola đều là với Barcelona, và lần cuối cùng cũng đã cách đây 8 năm! Xem thêm: https://kingbetvn.com/ Nhưng trong diễn biến mới nhất, HLV Pep Guardiola hoàn toàn có thể trở lại Bayern Munich. Tờ Daily Mail khẳng định, nhà vô địch nước Đức đang muốn đưa Pep quay về. Sau ngày nhà cầm quân này chia tay đội chủ sân Allianz Arena, "Hùm xám" như rắn mất đầu. Ngay cả những HLV tài danh như Carlo Ancelotti hay mới nhất là Niko Kovac cũng phải ra đi trong tủi hổ. Vì thế, Bayern Munich đang liên hệ để đưa Pep Guaridola trở lại, thậm chí ngay vào lúc này. Còn trong trường hợp Pep muốn duy trì sự hiện diện của mình ở Etihad đến cuối mùa rồi mới đưa ra quyết định, phía đội bóng nước Đức cũng sẵn sàng đáp ứng. Và trong trường hợp đó, Bayern có thể bổ nhiệm Arsene Wenger vào ghế nóng như một giải pháp tạm thời. Ngoài ra, người Bavaria cũng có thể tin tưởng vào trợ lý Hans-Dieter Flick đến hết mùa.
 8. Một quyết định mới đây của LĐBĐ Đức đã khiến dư luận Đức xôn xao rằng ĐTQG của họ sẽ tẩy chay World Cup 2022 ở Qatar. Một thông tin gây chú ý mới đây tại Đức đã khiến nhiều người xôn xao. LĐBĐ Đức (DFB) đã công bố sự nhất trí tuyệt đối từ các thành viên bỏ phiếu với dự thảo yêu cầu các đội tuyển bóng đá của Đức, ở mọi lứa tuổi và giới tính, không thi đấu tại các quốc gia có sự ngược đãi nhân quyền với phụ nữ. Chủ tịch của DFB, ông Fritz Keller tải app w88 cho android, đã công bố thông tin này sau cuộc họp biểu quyết. Ông cho hay: “Với quyết định này, các đội tuyển bóng đá quốc gia Đức sẽ không thi đấu tại quốc gia nào mà phụ nữ không có quyền bình đẳng, trong đó bao gồm quyền được vào sân vận động hay các công trình thể thao khác”. Theo đa số nguồn tin, dự thảo này đã được khuyến khích bởi chính LĐBĐ châu Âu UEFA hồi tháng 9 năm nay để phản ứng trước việc một số quốc gia như Iran và Saudi Arabia, hai quốc gia lớn ở vùng Vịnh, cấm phụ nữ vào xem bóng đá. Vụ tự thiêu của nữ CĐV Sahar Khodayari khiến dư luận quốc tế chỉ trích Iran mạnh mẽ và khiến Saudi Arabia cũng bị chú ý tới. Sự đe dọa từ phía các quốc gia châu Âu và các châu lục khác đã khiến Iran và Saudi Arabia phải xuống nước cho phụ nữ vào xem bóng đá hồi tháng 10. Nhưng thông tin mới đây đã khiến dư luận Đức lẫn các fan của ĐT Đức xôn xao rằng liệu điều này có ảnh hưởng tới việc dự World Cup 2022 của ĐT Đức, khi giải được tổ chức ở một quốc gia vùng Vịnh khác là Qatar? Đúng là Qatar có sự giới hạn quyền của phụ nữ do luật bảo hộ nam giới lẫn ảnh hưởng từ chủ nghĩa Wahhabi trong đạo Hồi, nhưng phụ nữ Qatar được quyền bầu cử & ứng cử, được đi xem bóng đá và lực lượng lao động nữ giới ở Qatar là cao nhất trong thế giới Arab. Do đó việc tham dự World Cup 2022 của ĐT Đức cá độ bóng đá hợp pháp tại việt nam hiện vẫn không ảnh hưởng gì, quyết định mới đây của DFB sẽ chỉ liên quan tới Saudi Arabia và Iran, mà ĐT Đức chưa từng thi đấu ở Saudi Arabia và lần cuối họ đá ở Iran đã từ 15 năm trước. Tuy nhiên đây mới chỉ là về vấn đề quyền phụ nữ. World Cup 2022 dự kiến sẽ đá trong tháng 11 & 12 và điều này sẽ khiến lịch thi đấu các giải VĐQG châu Âu lẫn một số nước châu Á và Nam Mỹ bị ảnh hưởng lớn. Đây là một vấn đề còn nghiêm trọng hơn và thậm chí Premier League đã từng dọa sẽ kiện FIFA.
 9. Romelu Lukaku đang trong những tháng ngày tươi đẹp nhất cùng với Inter Milan, sau nhiều mùa giải khốn cùng ở MU. "Voi rừng đệ nhị" thậm chí đạt những thành tích sánh ngang với các huyền thoại tại giải Serie A. Lukaku tỏa sáng ở Serie A Romelu Lukaku vừa lập cú đúp vào lưới Bologna, giúp Inter Milan giành chiến thắng 2-1. Nhờ vậy, vào fun88 Inter có được 28 điểm sau 11 vòng đấu, xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A sau nhà đương kim vô địch Juventus (29 điểm). Về phần Lukaku, đây đã là bàn thắng thứ 6 trong 4 trận đấu gần nhất tại Serie A của tuyển thủ người Bỉ. Trước đó, anh lập cú đúp vào lưới Sassuolo và liên tiếp "nổ súng" khi đối đầu Parma và Brescia. Với cú đúp vào lưới Bologna, Romelu Lukaku đã có 9 bàn thắng tại giải Serie A mùa này. "Voi rừng đệ nhị" hiện đang xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới Serie A, chỉ sau Ciro Immobile - người đang có 12 bàn thắng tại Serie A cho Lazio. Nhờ cú đúp này, Lukaku trở thành cầu thủ thứ hai của Inter Milan ghi được 9 bàn trở lên trong 11 vòng đầu tiên tại Serie A, sau Ronaldo Nazario hay còn gọi là Ro "béo" ở mùa giải 1997/98. Mùa giải ấy, huyền thoại người Brazil có 25 bàn thắng tại Serie A và 34 bàn tính trên mọi đấu trường. Romelu Lukaku hiện đang chơi nổi bật hơn Cristiano Ronaldo rất nhiều. Trong khi Lukaku chân ướt chân ráo đến Serie A nhưng đang đua Chiếc giày vàng, thì Ronaldo mới có 5 bàn thắng, dù đây đã là mùa giải thứ hai của CR7 trên đất Italia. Mùa trước, Ronaldo dù nỗ lực nhưng cũng chỉ dừng lại ở con số 21 bàn tại Serie A, và thất bại trong cuộc đua Vua phá lưới. Nếu cứ duy trì phong độ như hiện tại, chủ nhân của 5 Quả bóng vàng có lẽ còn thua kém cả Lukaku. MU có tiếc? Nhưng không chỉ một mình Ronaldo phiền lòng với phong độ chói sáng của Lukaku, mà có lẽ đội bóng cũ MU mới phải tiếc nuối hơn cả. Trong ngày Lukaku lập cú đúp, thì MU thua bạc nhược 0-1 trên sân của Bournemouth. Cả Rashford, Martial lẫn Greenwood - những niềm hy vọng của HLV Solskjaer đều gây thất vọng đến cùng cực. Thực tế, 2 mùa giải cùng MU, Lukaku thực sự bế tắc ở Old Trafford. Anh chưa bao giờ tìm lại được niềm cảm hứng chơi bóng như đã từng với Everton. Đừng nói thành tích suy giảm, những danh hiệu lớn lẩn khuất, mà tình cảm của các manucian dành cho tiền đạo có 4 bàn ở World Cup 2018 cũng hạn hẹp. Chỉ một pha đỡ bước một lỗi, đám đông sẵn sàng ném về Lukaku những tiếng la ó. Ở MU, "Voi rừng đệ nhị" luôn luôn phải chung sống trong áp lực. Với Inter Milan, trang cá độ bóng đá uy tín nhất việt nam Lukaku phù hợp một cách hoàn hảo với phong cách xây dựng đội bóng và hệ thống chiến thuật của HLV Conte. Theo đó, Lukaku trở thành trọng tâm trong kế hoạch xây dựng Inter, đặc biệt là một đội bóng giàu tính chiến đấu, mạnh về cơ bắp phục vụ cho hệ thống phòng ngự phản công. Điểm mạnh của Lukaku là khả năng tì đè tuyệt vời, xuất phát từ thể hình "khổng lồ" của tiền đạo người Bỉ. Và đây chính là điều MU hiện tại đáng rất thiếu. Trước Bournemouth, thủ thành De Gea phát bóng bổng rất nhiều, nhưng cả Rashford, Martial lẫn Greenwood đều quá mỏng cơm và không thể làm tường. Nhìn Lukaku đang thăng hoa cùng Inter Milan, liệu rằng HLV Solskjaer và các manucian có tiếc hay không?
 10. Nội bộ Arsenal đang cực kỳ căng thẳng sau trận hòa Crystal Palace 2-2 và sự cố Granit Xhaka chửi lại các CĐV Arsenal la ó mình. Arsenal bị Crystal Palace cầm hòa 2-2 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh vừa qua dù đã dẫn trước 2-0. Không những vậy, một hình ảnh xấu xí đã xảy ra ở cuối trận khi đội trưởng Granit Xhaka bị thay ra: Anh bị các fan Arsenal la ó và đã cụp tai cũng như chửi lại họ trước khi đi vào đường hầm. Xhaka đang nhận sự chỉ trích dữ dội từ các fan Arsenal do không những bị đánh giá có phong độ kém mà còn bị cho là không có tư cách xứng tầm thủ quân. Phản ứng của Xhaka còn bị HLV Unai Emery chê trách, gái xinh khỏa thân ông nói “Chúng ta ở đây vì chúng ta có cổ động viên để phục vụ. Trong bóng đá chúng ta là những công nhân trên sân và chúng ta làm việc cho họ. Chúng ta phải tôn trọng họ khi họ cổ vũ hoặc chỉ trích”. Tuy nhiên với các cầu thủ Arsenal, họ đang có sự ủng hộ lớn cho cá nhân Xhaka không chỉ do mối quan hệ tốt. Nhiều cầu thủ của “The Gunners” cảm thấy bị sốc trước ứng xử của các fan Arsenal, rằng Xhaka không tự chọn mình làm đội trưởng và anh luôn thi đấu hết mình dù phong độ không cao. Không những thế thời gian gần đây Xhaka đã bị dọa giết, vợ anh mới đẻ (giai đoạn trầm cảm) bị quấy rầy trên mạng xã hội và thậm chí một số kẻ còn viết những điều kinh tởm về cô con gái mới sinh của anh. Theo tờ The Athletic, ít nhất 3 cầu thủ Arsenal (trong đó có 2 người được xác định là Lucas Torreira và Hector Bellerin) đã cùng họp nhau đến thăm và động viên Xhaka sau trận đấu vừa qua, Torreira thậm chí ra về với gương mặt ngấn nước mắt. Không những vậy, họ bắt đầu “chĩa mũi dùi” về phía Emery sau khi HLV người xứ Basque này chỉ trích đội trưởng của họ (do chính ông tự chọn). Alexandre Lacazette thậm chí còn “thích” một câu bình luận đòi sa thải Emery trên Instagram. Theo nhà báo David Ornstein chuyên tin về Arsenal, casino trực tuyến giám đốc điều hành Josh Kroenke đã gặp Emery sau trận hòa Palace và tạm thời bảo đảm rằng CLB sẽ không ra những quyết định đường đột liên quan tới chiếc ghế HLV trưởng của ông. Tuy nhiên Emery cũng sẽ phải giải trình đầy đủ vấn đề của đội bóng trong những ngày tới và đề ra giải pháp để cải thiện phong độ của Arsenal. Ornstein cũng bồi thêm một thông tin rằng trước khi chọn Emery, ban lãnh đạo Arsenal đã có một danh sách ứng cử viên bao gồm Massimiliano Allegri, Mikel Arteta, Thierry Henry, Julen Lopetegui, Ralf Rangnick, Jorge Sampaoli và Patrick Vieira. Trong số này thì hiện có 2 người có thể nhảy vào thay Emery ngay lập tức: Allegri & Rangnick, hai nhà cầm quân đều có tiếng tăm tại châu Âu.
 11. Tìm hiểu về Backjack Blackjack ý muốn đề cập đến một bộ bài bao gồm 2 lá bài ách và một trong những lá 10, J , Q, K không phân biệt về chất. Hiện nay thì Blackjack được phổ biến khá nhiều tại các nước Đông Nam Á bởi sự khác lạ và thú vị của nó. Blackjack xuất xứ từ Pháp với tên gọi là Vingt-et-un, gái xinh khỏa thân là một trong những trò chơi poker online được yêu thích tại các casino online trên toàn thế giới. – Những điều cơ bản trong backjack: + Rút bài: Khi số điểm của bạn chưa đảm bảo để thắng được nhà cái, bạn có thể “rút thêm” lá bài từ phần bài ở giữa. Quy tắc rút bài: Khi nhà cái đạt tổng số điểm là 17 thì không có quyền không rút. Khi người chơi đến lượt mà để hết thời gian “Rút bài” thì lượt chơi sẽ chuyển đến người chơi kế tiếp. + Không rút: khi tổng điểm >=12 và có thể thắng nhà cái, bạn có quyền “Không rút” bài + Tách bài: Khi 2 lá bài đầu tiên của bạn trùng nhau (tức là 1 đôi: 2-2, 3-3…) bạn có quyền tách hai lá bài đó ra thành hai tụ và mỗi tụ sẽ bắt đầu bằng lá bài đó. Tiếp tục ván đấu như bình thường. + Bảo Hiểm: Khi lá bài đầu tiên của nha cai bong da uy tin nhat là con A (ách) trên màn hình sẽ xuất hiện nút “Bảo hiểm” bạn nhấn “bảo hiểm” thì khi “nhà cái” ra blakjack bạn chỉ thua nửa số tiền cược mà thôi. + Nhân đôi: Nếu tổng điểm bài của bạn < 12 điểm và muốn cược số Gold lớn hơn bạn có thể bấm “Nhân đôi” tức là nhân đôi số Gold đã đặt cược. Nếu thắng thì thắng gấp đôi, thua thì thua gấp đôi số tiền cược. Cách chơi: – Đặt cược: Cược Max của ván chơi = tiền cược x 10 Điều kiện làm nha cai tot nhat Viet nam: Gold > (Max cược user x số user x 10) .Nếu người chơi không đủ Gold để làm chủ bàn thì có thể chuyển chủ bàn cho người chơi khác đủ điều kiện mới bắt đầu được ván chơi Người Đặt: Cược Min = tiền cược , Cược Max = tiền cược x 10 – Sau khi người chơi chia 2 lá bài đầu tiên, tùy vào số điểm mà người chơi sẽ có một trong các lựa chọn sau đây: – Rút bài: Khi số điểm của bạn chưa đảm bảo để thắng được nhà cái, bạn có quyền lấy thêm bài bằng cách bấm vào nút “Rút bài” trên màn hình. Trường hợp bạn lấy thêm bài mà số điểm lớn hơn 18 thì sẽ không được rút bài nữa. – Không rút: Khi số điểm bài của bạn hơn 12 và bài của bạn có thể thắng được nhà cái, bạn có quyền không rút bài bằng cách bấm vào nút “Không rút” trên màn hình để giữ nguyên tổng số điểm các lá bài bạn đang có. Một người chơi khi chọn nút “Không rút” hoặc đến lượt mà để hết thời gian “Rút bài” thì lượt chơi sẽ chuyển đến người chơi kế tiếp. – “Tách bài”: Nếu người chơi có 2 lá bài giống nhau (2 -2; 3-3; 4-4) thì sẽ hiển thị thêm nút “Tách bài” (riêng nhà cái thì không được tách bài) Sau khi chọn “tách bài”, cách tạo tài khoản cá độ bóng đá thì bài của người chơi sẽ được tách làm 2 tụ và người chơi sẽ phải bỏ ra thêm số gold bằng số gold cược ban đầu (tương ứng với việc thêm 1 tụ bài) . Hệ thống sẽ tiếp tục phát lá bài thứ hai cho 2 tụ. Và tương tự như ván đấu bình thường người chơi có thể “rút bài” hay “không rút” cho từng tụ. Khi người chơi có “tách bài” thì có thể “nhân đôi” cược. – Nhân Đôi: Trường hợp nếu bạn có tổng điểm 2 lá bài <= 12 điểm và muốn cược thêm số gold lớn hơn thì bạn có thể nhấn “Nhân đôi” tức là nhân đôi số Gold đã đặt cược, khi đó hệ thống sẽ tự rút cho bạn duy nhất 1 lá bài. Nếu thắng nhà cái, bạn sẽ được gấp đôi số Gold đặt cược ban đầu, còn nếu thua thì bạn sẽ thua gấp đôi. – Bảo Hiểm: Khi lá bài đầu tiên của nhà cái là con A (ách) trên màn hình sẽ xuất hiện nút “Bảo hiểm”, nếu bạn chọn “Bảo hiểm” thì bạn chỉ mất nửa số Gold cược ban đầu còn nhà cái không có Blackjack bạn thua ngay ½ số Gold bảo hiểm này.Sau đó nhà cái vẫn rút và so sánh kết quả bình thường.
 12. Những người choi Baccarat online chuyên nghiệp đều biết rằng, dù có áp dụng cách chơi nào, thì cũng không thể toàn thua hoặc toàn thắng được, chỉ có thể là khi thắng, khi thua, và xét trong mối tương quan thì thua nhiều, thắng ít. Baccarat là loại hình choi game casino có tỷ lệ lợi nhuận âm nghiêng về phía người chơi và người chơi không thể tìm ra cách tất thắng. Từ trước đến giờ, ngay cả những người chơi Blackjack chuyên nghiệp cũng cho rằng không có cách nào nắm được ưu thế khi tham gia vào trò chơi Baccarat online. Chơi baccarat online có bí quyết nào tất thắng không? Nếu người chơi Baccarat online đơn thuần đem những nét tâm lý “nguyên thủy” của mình ra đọ với sòng bài online, game đánh bài ăn tiền thì người chơi sẽ nắm chắc phần thua. Nguyên nhân là bởi, tính cách, tâm lý con người luôn tồn tại những nhược điểm, đặc biệt là việc “không chịu thua”, một khi bị thua, người chơi Baccarat sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình. Bởi vì, những lúc như vậy, tâm lý “không phục” trong tiềm thức trỗi dậy và lấn át ý thức của người chơi, trong khi nghe nói tiềm thức của con người có sức mạnh gấp hàng triệu lần ý thức, do đó con người khó đưa ra được những quyết định lý trí và sáng suốt. Ví dụ như việc quy hoạch thời gian chơi, với nhiều người đây là khái niệm rất mơ hồ, có người một khi bước chân vào sòng bài online thì đắm chìm trong đó đến quên ngày tháng. Việc chơi sa đà này không chỉ bất lợi cho việc tìm kiếm lợi nhuận của bản thân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân. Người chơi hãy thử nghĩ mà xem, những người phát bài của sòng bạc đều làm việc theo ca, thường xuyên được đổi, nên những người này luôn có được trạng thái sức khỏe và tâm lý tốt. Vậy nếu muốn “đấu” lại được, thì người chơi Baccarat online cũng cần giữ cho mình một trạng thái tâm lý tốt. Nói về chiến thuật choi Baccarat online, người chơi cần chuyển đổi hành vi chủ quan của mình thành hành động khách quan, và không được để những nhược điểm tâm lý lấn át lý trí, chỉ như vậy mới có hi vọng chiến thắng song bai online. Để làm được điều vừa nói, người chơi Baccarat trước hết phải xác lập kế hoạch một cách rõ ràng, tốt nhất là biến nó thành “giấy trắng mực đen”, đồng thời, sau khi những kế hoạch đã được xác lập, thì phải kiên định đi thực hiện nó. Trên một số diễn đàn trước kia, kèo bóng đá châu âu có một số người chơi vì không tìm được cách chơi tất thắng đã nghĩ ra cách độc đáo hơn, đó là kiếm tìm cách “tất thua”, bởi chỉ cần tìm ra cách “tất thua”, và làm ngược lại, thì sẽ có được kết quả “tất thắng”. Tuy nhiên, trên thực tế, Blackjack có cách “tất thua” (tức lấy bài liên tục), nhưng choi Baccarat online thì không, thắng thua luôn như quả cầu dao động, và chiều thắng luôn nghiêng về phía sòng bài online.
 13. Nói đến những việc mà chơi bài online trực tuyến tại trong chính nước Việt Nam như hiện nay thì chính hãng cá cược Vegas Casino họ cũng đang nổi lên như là trong nhữngnhà cái có uy tín và có một độ an toàn nhất. Cá độ bóng đá trực tuyến Với một tiềm lực về mặt tài chính khá là khổng lồ, thì nhà cái chúng tôi luôn luôn tiếp đón được hết tất cả những người chơi khi mà đến từ trong khắp nơi ở trên toàn thế giới tại cách vào Vegas casino khi bị chặn và cũng sẽ luôn cố gắng có thể nâng cao được về mặt chất lượng làm cho hài lòng những quý khách hàng. Sòng bài online trực tuyến nhà cái Vegas Casio và chính sự ra đời có thể nhằm phục vụ cho tất cả những ai mà họ không có một thời gian để có thể đi đến được tận nơi và chỉ có những nhu cầu để giải trí tại trong nhà. Nhà cái Vegas casino chính là một trong những hệ thống mà đã có tổ chức được hết những qui mô của các cấp ,tạo ra để có thể nhằm mục đích cho tất cả những người chơi họ có thể giải trí thông qua chính những hình thức về đánh bạc có hợp pháp tại cách vào Vegas casino khi bị chặn , Vegas casino có được 2 bộ phận chính đó chính 1 là nhà cái 2 là những người chơi. Hiểu được những ý nghĩa đó thì casino online cũng đã được tạo ra để có thể nhằm giúp cho tất cả các bạn có thể tham gia được bất tiện về chính những mặt địa lý hoặc là có thể muốn thách thức đến với tất cả các bạn bè 4 phương. Hướng dẫn cách vào trong website chính thức nhà cái Vegas casino Hiện nay thì cũng đã có rất là nhiều những người chơi họ cũng đang phàn nàn rằng là những khi mà truy cập vào trong link và nhà cái Vegas casino thì nó luôn toàn bị lỗi, nếu như mà có vào được thì về mặt chất lượng để có thể truyền tải thì nó cũng sẽ không tốt lắm, gặp được quá nhiều những bất lợi trong chính quá trình chơi online cá cược trong bóng đá tại cách vào Vegas casino khi bị chặn . Vậy vì mà những lý do ở tại đâu và có thể làm sao để mà khắc phục được hết những điều này thì tất cả chúng ta cùng sẽ bàn bạc ở tại ngay bên phía dưới nhé! Link vào trong nhà cái cá cược bóng đá Vegas casino: Cách vào trong link nhà cái Vegas casino khi mà các bạn bị chặn Một trong những phương pháp mà luôn luôn cực kì rất là dễ dàng đó chính là truy cập trong link vào nhà cái Vegas casino để có thể chơi cá cược trong bóng đá hoặc là trong Casino khi bị block (chặn) là có thể sử dụng được hầu hết các khả năng của chính google theo cách vào Vegas casino khi bị chặn . Bước 1: Truy cập vào trong chính trang web của trang google.com Bước 2: Nhấp chuột vào trong ô English nhằm để mục đích google hiển thị bằng chữ tiếng anh. Bước 3: Bấm vào trong ô language tool. Bước 4: Ngay tại trong chính ô translate a webpage thì các bạn hãy điền ngay link URL (địa chỉ website) của chính những trang web mà các bạn cần vào. Vậy là tất cả các bạn cũng đã thực hiện được những cách vào trong nhà cái Vegas casino khi bị chặn theo cách vào Vegas casino khi bị chặn được thành công rồi! Giới thiệu về nhà cái Vegas casino Là một trong những nhà cái mà họ vừa mới hoạt động từ trong những năm 2012, ảnh nóng gái xinh tuy nhiên thì chính nhà cái VBET79 họ cũng đã tạo được một sự uy tín một cách nhất định tại trong chínhthị trường của nước Trung Quốc và trong chính khu vực Châu Á và tại Thái Bình Dương. Nhà cái VBET79 thì họ cũng đã cung cấp được hết các hình thức về mặt giải trí như là trong Thể thao, Sòng bài , hay là Trò chơi Game theo cách vào Vegas casino khi bị chặn .
 14. Thời gian gần đây admin có dạo vòng quanh các diễn đàn lớn về đánh bài online thấy rằng chủ đề về điểm yếu trong sòng bài đang rất nóng. Nguyên nhân xoay quanh nó là vấn đề kết cấu của tỷ lệ thắng cược và tỷ lệ trả thưởng. Như trò Bài cào Baccarat có tỷ lệ thắng thua 50-50, như vậy tỷ lệ trả thưởng chỉ có 1 đền 1, nhưng nhà cái có lợi thế hơn chút là kiếm được thêm 0.5% tiền hoa hồng nên có một số người chơi đặt cược thường đặt nhà cái thắng vì họ cho rằng nhà cái sẽ thắng lâu dài. Sơ hở trong tỷ lệ trả thưởng là gì? Nếu bạn đăng ký tài khoản cá độ bóng đá nắm bắt được kết quả điểm số của bất kỳ 1 ván bài cào Baccarat nào, rồi dùng máy tính tính ra tỷ lệ thắng thì sẽ thấy tỷ lệ thắng là cực cao, còn tỷ lệ trả thưởng lại không thay đổi gì. Xét về lâu dài thì cơ hội đặt cược trúng là cực kỳ cao, với lá bài thượng đế này nếu không phải do sòng bài để lộ ra sơ hở thì sẽ không bao giờ xuất hiện như ý muốn, mà nếu có cũng không bao giờ lâu dài. Tỷ lệ trả thưởng và tỷ lệ thắng đều không có sai lệch bởi trong những trò chơi cá cược, tỷ lệ trả thưởng được các nhà toán học tính toán tỉ mỉ. Ví dụ như xạ tam hùng trong Fantan, với 4 ván thì người chơi đã cược 3 ván cho cửa đó, tỷ lệ thắng của nó đạt được 75%, tỷ lệ trả thưởng có 33% tương đương mỗi 1 ván cược 300.000 đồng khi thắng được 100.000 đồng, hoa hồng cho nhà cái là 5000 đồng. Có thể hiểu đơn giản ở ví dụ về số fan trong trò mạt chược. Số fan càng cao thì tỷ lệ thưởng càng cao, xuông có tỷ lệ trả thưởng thấp nhất, bình ù là 1 fan và tự mo thêm 1 fan, 4 fan là cao nhất, như vậy khi không ăn được lớn thì chỉ có thể ăn ít xem như 3 fan, nếu kê ù thì được tính là 2 fan. Đây không phải là sơ hở của sòng bài mà đó là sơ hở của game mạt chược. Bạn có dễ kiếm tiền từ sơ hở tỷ lệ trả thưởng của nhà cái? Từ những điều tôi nói trên bạn sẽ nhận ra một điều những trò chơi có tỷ lệ thắng trên 75% thì dù sòng bài có 25% cơ hội thắng cũng không bao giờ lỗ vốn, cái mà người chơi có chỉ là ưu thế bề ngoài. Vì tỷ lệ trả thưởng đã cân bằng xác suất hết rồi, dưới phương pháp đại số thì cơ hội của 2 bên là như nhau, sòng bài ngư ông đắc lợi không ngừng thu tiền hoa hồng, người thiệt chỉ có khách chơi lâu ắt thua. Trong trò chơi Baccarat tỷ lệ trả thường do sòng bài quy định, người chơi cảm thấy hợp lí mới tham gia chơi, happyluke casino ban đầu tỷ lệ trả thưởng khi người chơi đặt cửa Hòa là 1:9 nhưng được điều chỉnh thành 1: 8. Nếu tính toán ra thì tỷ lệ thắng phải là 1 đền 11, từ đây có thể thấy được sòng bài bòn rút rất nhiều. Đặt cược vào cửa này chỉ có người siêu thông minh mới biết khi nào thì đặt cược thôi. Như vậy qua bài viết này cho thấy, người chơi nào nắm bắt được khe hở trong tỷ lệ trả thường thì sẽ tiết kiệm được công sức, tiền bạc, cược 1 nửa thắng được gấp đôi. Anh em hãy luôn tỉnh táo và chọn được thời cơ đặt cược tốt nhất nhé.
 15. Ông thầy người Hàn Quốc triệu tập đến bảy tiền đạo nhưng để tìm ra một chân sút biết đá trung phong không dễ dàng. HLV Park Hang-seo tiết lộ ông cho gọi Mạc Hồng Quân lên tuyển không phải đá tiền vệ tấn công như trong màu áo Than Quảng Ninh mà chơi tiền đạo cắm. Đơn giản ông nghe các cộng sự tham vấn Quân từng đá trung phong và với hình thể to cao có vẻ phù hợp với vị trí này. Hồi đá trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2022 hòa không bàn thắng trên đất Thái Lan, link vào w88 mới nhất ông Park từng cho Tiến Linh đá chính, sau đó thay bằng Công Phượng. Có thể đây chỉ là giải pháp tình thế của thầy Hàn do không có nhiều thời gian thử nghiệm, như việc gạch tên tân binh Hà Minh Tuấn vào giờ chót, mà lẽ ra suất chơi trung phong thuộc về Anh Đức. Tuy nhiên, lão tướng Anh Đức còn bị ảnh hưởng bởi chấn thương đã không thể ra sân buộc ông Park phải chọn các phương án khác, dù ông rất muốn có một tiền đạo cắm điển hình trong đội hình xuất phát. Cho nên dễ hiểu lần này với quỹ thời gian 18 ngày trước khi tiếp Malaysia, thầy Park đã gọi đến bảy tiền đạo và mong mỏi tìm ra một trung phong đủ sức dự phòng hoặc thay thế Anh Đức. Ông Park phân loại ra hai kiểu tiền đạo hoặc là chỉ cần biết chọn điểm nóng nhận bóng để kiến tạo hoặc ghi bàn, hoặc là phải di chuyển khắp chiều ngang mặt sân “như kiểu Rooney” của đội tuyển Anh. Thực tế “kiểu Rooney” ông Park có nhiều và không quá lo lắng, thậm chí các tiền vệ cánh vẫn có thể chơi theo yêu cầu. Cái khó là ông cần tìm mẫu cầu thủ không cần di chuyển nhiều, chơi ở cao nhất hàng tiền đạo, nhạy bén và tinh tế theo kiểu của Anh Đức. Tiếc là chân sút của B. Bình Dương 34 tuổi gần đây phong độ không cao do chấn thương và nặng nề hơn so với khi anh ghi bàn duy nhất ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 vào lưới Malaysia giúp tuyển Việt Nam đăng quang. Anh Đức cũng chính là tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan ở sân chơi King’s Cup vào phút cuối nhờ vào cảm giác chọn vị trí dứt điểm tốt. Và trong ba trận gần nhất của tuyển Việt Nam, bắn cá đổi thưởng online các chân sút chỉ ghi có hai bàn thắng, trong khi hàng phòng ngự rất cứng cáp chỉ để thủng lưới một bàn. Điều này cho thấy sự mất cân đối giữa tuyến phòng thủ của đội tuyển quốc gia với hàng tấn công, đặc biệt ở sự nhạy cảm từ trung phong. Anh Đức phập phồng về khả năng ra sân đã làm thầy Park bối rối vì chưa tìm ra người thay thế xứng đáng. Ông Park rất hy vọng trong số bảy tiền đạo thử sức ở đợt tập trung này, ông có thể chọn ra một trung phong ưng ý cho chiến dịch đường dài World Cup.