• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tintucthethao

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tintucthethao

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Những người choi Baccarat online chuyên nghiệp đều biết rằng, dù có áp dụng cách chơi nào, thì cũng không thể toàn thua hoặc toàn thắng được, chỉ có thể là khi thắng, khi thua, và xét trong mối tương quan thì thua nhiều, thắng ít. Baccarat là loại hình choi game casino có tỷ lệ lợi nhuận âm nghiêng về phía người chơi và người chơi không thể tìm ra cách tất thắng. Từ trước đến giờ, ngay cả những người chơi Blackjack chuyên nghiệp cũng cho rằng không có cách nào nắm được ưu thế khi tham gia vào trò chơi Baccarat online. Chơi baccarat online có bí quyết nào tất thắng không? Nếu người chơi Baccarat online đơn thuần đem những nét tâm lý “nguyên thủy” của mình ra đọ với sòng bài online, game đánh bài ăn tiền thì người chơi sẽ nắm chắc phần thua. Nguyên nhân là bởi, tính cách, tâm lý con người luôn tồn tại những nhược điểm, đặc biệt là việc “không chịu thua”, một khi bị thua, người chơi Baccarat sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình. Bởi vì, những lúc như vậy, tâm lý “không phục” trong tiềm thức trỗi dậy và lấn át ý thức của người chơi, trong khi nghe nói tiềm thức của con người có sức mạnh gấp hàng triệu lần ý thức, do đó con người khó đưa ra được những quyết định lý trí và sáng suốt. Ví dụ như việc quy hoạch thời gian chơi, với nhiều người đây là khái niệm rất mơ hồ, có người một khi bước chân vào sòng bài online thì đắm chìm trong đó đến quên ngày tháng. Việc chơi sa đà này không chỉ bất lợi cho việc tìm kiếm lợi nhuận của bản thân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân. Người chơi hãy thử nghĩ mà xem, những người phát bài của sòng bạc đều làm việc theo ca, thường xuyên được đổi, nên những người này luôn có được trạng thái sức khỏe và tâm lý tốt. Vậy nếu muốn “đấu” lại được, thì người chơi Baccarat online cũng cần giữ cho mình một trạng thái tâm lý tốt. Nói về chiến thuật choi Baccarat online, người chơi cần chuyển đổi hành vi chủ quan của mình thành hành động khách quan, và không được để những nhược điểm tâm lý lấn át lý trí, chỉ như vậy mới có hi vọng chiến thắng song bai online. Để làm được điều vừa nói, người chơi Baccarat trước hết phải xác lập kế hoạch một cách rõ ràng, tốt nhất là biến nó thành “giấy trắng mực đen”, đồng thời, sau khi những kế hoạch đã được xác lập, thì phải kiên định đi thực hiện nó. Trên một số diễn đàn trước kia, kèo bóng đá châu âu có một số người chơi vì không tìm được cách chơi tất thắng đã nghĩ ra cách độc đáo hơn, đó là kiếm tìm cách “tất thua”, bởi chỉ cần tìm ra cách “tất thua”, và làm ngược lại, thì sẽ có được kết quả “tất thắng”. Tuy nhiên, trên thực tế, Blackjack có cách “tất thua” (tức lấy bài liên tục), nhưng choi Baccarat online thì không, thắng thua luôn như quả cầu dao động, và chiều thắng luôn nghiêng về phía sòng bài online.
 2. Nói đến những việc mà chơi bài online trực tuyến tại trong chính nước Việt Nam như hiện nay thì chính hãng cá cược Vegas Casino họ cũng đang nổi lên như là trong nhữngnhà cái có uy tín và có một độ an toàn nhất. Cá độ bóng đá trực tuyến Với một tiềm lực về mặt tài chính khá là khổng lồ, thì nhà cái chúng tôi luôn luôn tiếp đón được hết tất cả những người chơi khi mà đến từ trong khắp nơi ở trên toàn thế giới tại cách vào Vegas casino khi bị chặn và cũng sẽ luôn cố gắng có thể nâng cao được về mặt chất lượng làm cho hài lòng những quý khách hàng. Sòng bài online trực tuyến nhà cái Vegas Casio và chính sự ra đời có thể nhằm phục vụ cho tất cả những ai mà họ không có một thời gian để có thể đi đến được tận nơi và chỉ có những nhu cầu để giải trí tại trong nhà. Nhà cái Vegas casino chính là một trong những hệ thống mà đã có tổ chức được hết những qui mô của các cấp ,tạo ra để có thể nhằm mục đích cho tất cả những người chơi họ có thể giải trí thông qua chính những hình thức về đánh bạc có hợp pháp tại cách vào Vegas casino khi bị chặn , Vegas casino có được 2 bộ phận chính đó chính 1 là nhà cái 2 là những người chơi. Hiểu được những ý nghĩa đó thì casino online cũng đã được tạo ra để có thể nhằm giúp cho tất cả các bạn có thể tham gia được bất tiện về chính những mặt địa lý hoặc là có thể muốn thách thức đến với tất cả các bạn bè 4 phương. Hướng dẫn cách vào trong website chính thức nhà cái Vegas casino Hiện nay thì cũng đã có rất là nhiều những người chơi họ cũng đang phàn nàn rằng là những khi mà truy cập vào trong link và nhà cái Vegas casino thì nó luôn toàn bị lỗi, nếu như mà có vào được thì về mặt chất lượng để có thể truyền tải thì nó cũng sẽ không tốt lắm, gặp được quá nhiều những bất lợi trong chính quá trình chơi online cá cược trong bóng đá tại cách vào Vegas casino khi bị chặn . Vậy vì mà những lý do ở tại đâu và có thể làm sao để mà khắc phục được hết những điều này thì tất cả chúng ta cùng sẽ bàn bạc ở tại ngay bên phía dưới nhé! Link vào trong nhà cái cá cược bóng đá Vegas casino: Cách vào trong link nhà cái Vegas casino khi mà các bạn bị chặn Một trong những phương pháp mà luôn luôn cực kì rất là dễ dàng đó chính là truy cập trong link vào nhà cái Vegas casino để có thể chơi cá cược trong bóng đá hoặc là trong Casino khi bị block (chặn) là có thể sử dụng được hầu hết các khả năng của chính google theo cách vào Vegas casino khi bị chặn . Bước 1: Truy cập vào trong chính trang web của trang google.com Bước 2: Nhấp chuột vào trong ô English nhằm để mục đích google hiển thị bằng chữ tiếng anh. Bước 3: Bấm vào trong ô language tool. Bước 4: Ngay tại trong chính ô translate a webpage thì các bạn hãy điền ngay link URL (địa chỉ website) của chính những trang web mà các bạn cần vào. Vậy là tất cả các bạn cũng đã thực hiện được những cách vào trong nhà cái Vegas casino khi bị chặn theo cách vào Vegas casino khi bị chặn được thành công rồi! Giới thiệu về nhà cái Vegas casino Là một trong những nhà cái mà họ vừa mới hoạt động từ trong những năm 2012, ảnh nóng gái xinh tuy nhiên thì chính nhà cái VBET79 họ cũng đã tạo được một sự uy tín một cách nhất định tại trong chínhthị trường của nước Trung Quốc và trong chính khu vực Châu Á và tại Thái Bình Dương. Nhà cái VBET79 thì họ cũng đã cung cấp được hết các hình thức về mặt giải trí như là trong Thể thao, Sòng bài , hay là Trò chơi Game theo cách vào Vegas casino khi bị chặn .
 3. Thời gian gần đây admin có dạo vòng quanh các diễn đàn lớn về đánh bài online thấy rằng chủ đề về điểm yếu trong sòng bài đang rất nóng. Nguyên nhân xoay quanh nó là vấn đề kết cấu của tỷ lệ thắng cược và tỷ lệ trả thưởng. Như trò Bài cào Baccarat có tỷ lệ thắng thua 50-50, như vậy tỷ lệ trả thưởng chỉ có 1 đền 1, nhưng nhà cái có lợi thế hơn chút là kiếm được thêm 0.5% tiền hoa hồng nên có một số người chơi đặt cược thường đặt nhà cái thắng vì họ cho rằng nhà cái sẽ thắng lâu dài. Sơ hở trong tỷ lệ trả thưởng là gì? Nếu bạn đăng ký tài khoản cá độ bóng đá nắm bắt được kết quả điểm số của bất kỳ 1 ván bài cào Baccarat nào, rồi dùng máy tính tính ra tỷ lệ thắng thì sẽ thấy tỷ lệ thắng là cực cao, còn tỷ lệ trả thưởng lại không thay đổi gì. Xét về lâu dài thì cơ hội đặt cược trúng là cực kỳ cao, với lá bài thượng đế này nếu không phải do sòng bài để lộ ra sơ hở thì sẽ không bao giờ xuất hiện như ý muốn, mà nếu có cũng không bao giờ lâu dài. Tỷ lệ trả thưởng và tỷ lệ thắng đều không có sai lệch bởi trong những trò chơi cá cược, tỷ lệ trả thưởng được các nhà toán học tính toán tỉ mỉ. Ví dụ như xạ tam hùng trong Fantan, với 4 ván thì người chơi đã cược 3 ván cho cửa đó, tỷ lệ thắng của nó đạt được 75%, tỷ lệ trả thưởng có 33% tương đương mỗi 1 ván cược 300.000 đồng khi thắng được 100.000 đồng, hoa hồng cho nhà cái là 5000 đồng. Có thể hiểu đơn giản ở ví dụ về số fan trong trò mạt chược. Số fan càng cao thì tỷ lệ thưởng càng cao, xuông có tỷ lệ trả thưởng thấp nhất, bình ù là 1 fan và tự mo thêm 1 fan, 4 fan là cao nhất, như vậy khi không ăn được lớn thì chỉ có thể ăn ít xem như 3 fan, nếu kê ù thì được tính là 2 fan. Đây không phải là sơ hở của sòng bài mà đó là sơ hở của game mạt chược. Bạn có dễ kiếm tiền từ sơ hở tỷ lệ trả thưởng của nhà cái? Từ những điều tôi nói trên bạn sẽ nhận ra một điều những trò chơi có tỷ lệ thắng trên 75% thì dù sòng bài có 25% cơ hội thắng cũng không bao giờ lỗ vốn, cái mà người chơi có chỉ là ưu thế bề ngoài. Vì tỷ lệ trả thưởng đã cân bằng xác suất hết rồi, dưới phương pháp đại số thì cơ hội của 2 bên là như nhau, sòng bài ngư ông đắc lợi không ngừng thu tiền hoa hồng, người thiệt chỉ có khách chơi lâu ắt thua. Trong trò chơi Baccarat tỷ lệ trả thường do sòng bài quy định, người chơi cảm thấy hợp lí mới tham gia chơi, happyluke casino ban đầu tỷ lệ trả thưởng khi người chơi đặt cửa Hòa là 1:9 nhưng được điều chỉnh thành 1: 8. Nếu tính toán ra thì tỷ lệ thắng phải là 1 đền 11, từ đây có thể thấy được sòng bài bòn rút rất nhiều. Đặt cược vào cửa này chỉ có người siêu thông minh mới biết khi nào thì đặt cược thôi. Như vậy qua bài viết này cho thấy, người chơi nào nắm bắt được khe hở trong tỷ lệ trả thường thì sẽ tiết kiệm được công sức, tiền bạc, cược 1 nửa thắng được gấp đôi. Anh em hãy luôn tỉnh táo và chọn được thời cơ đặt cược tốt nhất nhé.
 4. Ông thầy người Hàn Quốc triệu tập đến bảy tiền đạo nhưng để tìm ra một chân sút biết đá trung phong không dễ dàng. HLV Park Hang-seo tiết lộ ông cho gọi Mạc Hồng Quân lên tuyển không phải đá tiền vệ tấn công như trong màu áo Than Quảng Ninh mà chơi tiền đạo cắm. Đơn giản ông nghe các cộng sự tham vấn Quân từng đá trung phong và với hình thể to cao có vẻ phù hợp với vị trí này. Hồi đá trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2022 hòa không bàn thắng trên đất Thái Lan, link vào w88 mới nhất ông Park từng cho Tiến Linh đá chính, sau đó thay bằng Công Phượng. Có thể đây chỉ là giải pháp tình thế của thầy Hàn do không có nhiều thời gian thử nghiệm, như việc gạch tên tân binh Hà Minh Tuấn vào giờ chót, mà lẽ ra suất chơi trung phong thuộc về Anh Đức. Tuy nhiên, lão tướng Anh Đức còn bị ảnh hưởng bởi chấn thương đã không thể ra sân buộc ông Park phải chọn các phương án khác, dù ông rất muốn có một tiền đạo cắm điển hình trong đội hình xuất phát. Cho nên dễ hiểu lần này với quỹ thời gian 18 ngày trước khi tiếp Malaysia, thầy Park đã gọi đến bảy tiền đạo và mong mỏi tìm ra một trung phong đủ sức dự phòng hoặc thay thế Anh Đức. Ông Park phân loại ra hai kiểu tiền đạo hoặc là chỉ cần biết chọn điểm nóng nhận bóng để kiến tạo hoặc ghi bàn, hoặc là phải di chuyển khắp chiều ngang mặt sân “như kiểu Rooney” của đội tuyển Anh. Thực tế “kiểu Rooney” ông Park có nhiều và không quá lo lắng, thậm chí các tiền vệ cánh vẫn có thể chơi theo yêu cầu. Cái khó là ông cần tìm mẫu cầu thủ không cần di chuyển nhiều, chơi ở cao nhất hàng tiền đạo, nhạy bén và tinh tế theo kiểu của Anh Đức. Tiếc là chân sút của B. Bình Dương 34 tuổi gần đây phong độ không cao do chấn thương và nặng nề hơn so với khi anh ghi bàn duy nhất ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 vào lưới Malaysia giúp tuyển Việt Nam đăng quang. Anh Đức cũng chính là tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan ở sân chơi King’s Cup vào phút cuối nhờ vào cảm giác chọn vị trí dứt điểm tốt. Và trong ba trận gần nhất của tuyển Việt Nam, bắn cá đổi thưởng online các chân sút chỉ ghi có hai bàn thắng, trong khi hàng phòng ngự rất cứng cáp chỉ để thủng lưới một bàn. Điều này cho thấy sự mất cân đối giữa tuyến phòng thủ của đội tuyển quốc gia với hàng tấn công, đặc biệt ở sự nhạy cảm từ trung phong. Anh Đức phập phồng về khả năng ra sân đã làm thầy Park bối rối vì chưa tìm ra người thay thế xứng đáng. Ông Park rất hy vọng trong số bảy tiền đạo thử sức ở đợt tập trung này, ông có thể chọn ra một trung phong ưng ý cho chiến dịch đường dài World Cup.
 5. Lá thăm đã đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng D – Vòng chung kết U23 châu Á 2020 gặp các đội Triều Tiên, Jordan và UAE. Đây là bảng đấu mà theo HLV Park Hang-seo là không hề dễ dàng hơn các bảng đấu còn lại. U23 Việt Nam đánh bài ăn tiền thật trên mạng đã tạo ra cú sốc cho châu Á với ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018. Đó là cú hích đã đưa bóng đá Việt Nam lên một vị thế mới tầm châu lục. Điều đó đã giúp chúng ta có được những thành công lớn ở các giải đấu lớn sau đó như ASIAD 18, AFF Cup 2018 và ASIAN Cup 2019. Để có được những thành công đó không thể không nhắc đến vai trò của HLV Park Hang-seo. Chúng ta sẽ bước vào VCK U23 châu Á 2020 với vị thế là đương kim Á quân. Tại vòng loại, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành vé đi tiếp với 3 chiến thắng tuyệt đối. Chúng ta đã đánh bại các đối thủ U23 Brunie, U23 Indonesia và đặc biệt là chiến thắng ấn tượng 4-0 trước U23 Thái Lan. U23 Việt Nam vượt qua vòng loại với đội hình được chính HLV Park Hang-seo đánh giá là vẫn còn khoảng cách giữa các nhóm cầu thủ là tuyển thủ quốc gia và U23 mới được tuyển chọn. Sắp tới sẽ là thử thách mới ở VCK U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan. Bóng đá Việt Nam đang đặt nhiều mục tiêu và tham vọng ở giải đấu này khi vòng chung kết U23 châu Á cũng đồng thời là vòng loại Olymopic Tokyo 2020. U23 Việt Nam rơi vào bảng D gặp các đội Triều Tiên, Jordan và UAE được xem là dễ thở nhất so với phần còn lại. Thế nhưng, HLV Park Hang-seo lại có những nhận định khá thận trọng. Ông nói: “Chúng ta đã lọt vào bảng D gặp Triều Tiên, UAE và Jordan. Dù chúng ta đang là Á quân của giải đấu nhưng không nói lên điều gì. Trong số 16 đội tham dự giải, ngoại trừ chủ nhà Thái Lan được đặc cách, các đội còn lại đều đã vượt qua vòng loại một cách xuất sắc, họ đều là đội mạnh. Thế nên, xét về tương quan lực lượng là như nhau. Vậy nên, chúng ta nằm ở bảng đấu nào thì cũng có những khó khăn khác nhau”. Một trong những vấn đề ông Park phải giải quyết trong khâu chuẩn bị lực lượng của U23 Việt Nam là chúng ta không còn nhiều cầu thủ chất lượng như: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Duy Mạnh... Đây là lực lượng tinh nhuệ từng tạo nên cơn địa chấn trên đất Thường Châu. Việc một loạt các cầu thủ đã quá tuổi tham dự khi thế hệ kế cận chưa thực sự nổi trội hơn cả cũng là điều đáng lo. Tuy nhiên, một số cái tên đáng chú ý từng toả sáng ở giải đấu cách đây 2 năm vẫn đủ điều kiện về tuổi tham dự là: Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, thủ môn Bùi Tiến Dũng... Đây cũng là lực lượng nòng cốt của U22 Việt Nam dự SEA Games 2019.HLV Park Hang-seo đang trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu này, nhưng ông cũng sẽ phải sớm tính toán cho VCK U23 châu Á 2020 ngay từ lúc này. U23 Việt Nam từng tạo ra nguồn cảm hứng lớn cho bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thời gian qua. Chúng ta đã vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 một cách xuất sắc. Lực lượng của chúng ta bao gồm nhiều cầu thủ trưởng thành từ VCK U20 World Cup 2017, giải U23 châu Á 2018. Đặc biệt, casino online nhiều cầu thủ đã khoác áo ĐTQG giành chức vô địch AFF Cup 2018. Với tất cả những điều đó, chúng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ phát huy tinh thần ở Thường Châu cách đây hai năm. Đây cũng là giải đấu bản lề, giúp các cầu thủ trưởng thành hơn trong tương lai và đóng góp cho đội tuyển quốc gia thời gian tới”. Mong rằng, U23 Việt Nam sẽ phát huy tinh thần Thường Châu để có đạt được mục tiêu thiết thực nhất là tấm vé dự Olympic Tokyo 2020.
 6. Không Paul Pogba, không Anthony Martial, MU đã phải nhận một thất bại nữa ở Premier League. Lần này là trước West Ham và rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đã có thời MU để thua ở những nơi như West Ham và đó được xem là một cú sốc. Giờ thì không còn nữa. Những con số thất vọng Mùa giải trước, game bài xì dách họ thua tại London Stadium và cộng thêm kết quả 0-2 vào Chủ nhật vừa qua, nhiều khả năng họ sẽ thua ở đây một lần nữa trước khi tìm lại hình ảnh của một ứng cử viên cho danh hiệu Premier League. Thực tế thì đã 6 năm trôi qua kể từ khi Alex Ferguson rút lui như một nhà vô địch, và con đường trở lại đỉnh cao có vẻ như sẽ không sớm kết thúc cho Red Devils. Trong khi cả 2 trận đấu đó đều kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0, lần này là hai cầu thủ của West Ham - Andriy Yarmolenko và Aaron Cresswell - đã tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng. MU đã bị đánh bại thay vì có được chiến thắng sít sao. Solskjaer thừa hiểu rõ khả năng của họ và ông chắc chắn biết rằng, sẽ có nhiều ngày như thế xảy ra trước khi MU gặp ngã rẽ nào đó. Thậm chí, thất bại mới nhất ở London Stadium đã cân bằng kỷ lục 7 trận liên tiếp không thắng trên sân khách tại Premier League, cũng như họ chỉ ghi được nhiều hơn một bàn thắng ở 1 trong 11 trận gần đây của họ. Trả giá vì mùa hè Thay vì mổ xẻ thất bại của MU trước West Ham, dễ thấy rằng, thị trường chuyển nhượng trong hè đã nói lên thách thức rất lớn mà Solskjaer phải đối mặt. Mùa giải tệ nhất về phòng ngự trong nhiều năm nhanh chóng được giải quyết bằng 130 triệu bảng đầu tư vào Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka. Có điều, lấp được chỗ này thì MU lại thủng chỗ khác. Theo đó, Solskjaer không tìm người thay thế tiền đạo xuất sắc nhất của mình và họ đang phải trả giá. Họ cũng trả giá vì không thay thế 2 trong số những tiền vệ trung tâm đáng tin cậy. Như đã biết, Ander Herrera đã chuyển sang PSG và vì không có sự thay thế nào, hàng tiền vệ của MU trở nên suy yếu. Trên hàng công, Romelu Lukaku và Alexis Sanchez theo chân nhau tới Inter, trong lúc thay thế cho họ là bản hợp đồng 15 triệu bảng Daniel James. Cũng vì thế mà từ thời điểm Rashford rời sân, đội duy nhất có khả năng ghi bàn là West Ham. Và, ở phút 84, Cresswell đã thực hiện cú đá phạt tuyệt vời từ cự ly 25m, nâng tỉ số lên 2-0 và chấm dứt những nỗ lực tuyệt vọng của đội khách. Solskjaer cho rằng, nhà cái uy tín nhất việt nam hiện nay đây chỉ là bước đầu tiên của quá trình xây dựng lại MU và rất nhiều lần ông cũng khẳng định không thể biến Red Devils trở lại một ứng cử viên chỉ sau một đêm. Ông đúng, Jose Mourinho trước đây cũng đúng. Và mùa hè năm sau, ông rồi sẽ đưa về một tiền vệ mới và một tiền đạo khác, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu ông sẽ có thời gian để thực hiện giai đoạn thứ hai trong kế hoạch của mình. Và sẽ không quá lời nếu nói rằng, đứng thứ 4 và trở lại Champions League sẽ là thành công của MU trong cuộc cạnh tranh với Liverpool, Man City, Tottenham, Chelsea và Arsenal. Vì thế, nếu cựu tiền vệ Roy Keane cho rằng điều đó sẽ không bao giờ được chấp nhận trong phòng thay đồ của MU trước đây, đó là thời của 20 năm trước. Còn MU hiện tại, rất bình thường, tầm thường.