• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

benhvienthaiha

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  2
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About benhvienthaiha

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://onhealth.vn/
 1. Bác sĩ phụ khoa phụ khoa tư vấn thai lưu là trường hợp trứng đã được có thai cùng làm tổ dưới tử cung tuy nhiên tại vì 1 căn nguyên đặc thù nào ấy không thể trở thành bào thai trưởng thành, bào thai bị chết và lưu lại trong tử cung. Các bác sĩ phụ khoa làm vấn đề nhiệt tình và thân thiện, giải đáp và san sẻ thắc mắc tỉ mỉ, cặn kẽ. Thủ tục đi tới khám cẩn thận bịnh được xử trí ngay tức khắc nên rất là bài tiết kiệm thời kỳ. Cần phải sinh nên sau khi mắc thai lưu Khi nhận thấy mắc thai lưu chị em phụ nữ phải khẩn cấp thu xếp thời gian cho thai chảy ngoài tại khoảng 48 giờ để đề phòng virus, hoại tử tử cung. Hoàn tất một số thủ tục đưa thai lưu chảy ngoài, người phụ nữ cần tuân thủ một số chỉ dẫn của bác sĩ phụ khoa nhằm chăm nom bản thân: uống thuốc theo đơn, uống thuốc đúng giờ và giám sát sát sao nhằm kịp thời nhận thấy các dấu hiệu lạ. ngăn chặn tình huống cố tình sắm thuốc về uống cùng với nên hứng chịu vài công dụng phụ. Cần có khẩu phần ăn uống, ngủ nghỉ thích hợp nhằm ổn định thể trạng nhanh nhất. Nếu thai phụ còn băn khoăn nào về băn khoăn hỗ trợ thể trạng sau lúc bị mắc thai lưu hay quyết định ô tư vấn bên cần nhằm phòng khám phá thai an toàn hỗ trợ không tính phí. Sau lúc mắc thai lưu cần ăn gì? Chế dộ ăn uống đóng vai trò không nhỏ ở thực hiện ổn định sức khỏe sau lúc bị mắc thai lưu. dưới đây là vài thực phẩm được khuyến khích áp dụng sau lúc bị thai lưu: Một vài thức ăn giàu sắt: Thai chết lưu làm cho cơ thể chị em phiền toái, lưu thông máu bị bức rào cản bởi mất đi máu. Chính bởi vì thế những thực phẩm chứa vô số sắt thí dụ thịt đỏ (thịt bò, thịt cừu), nho, chuối, một vài dạng ngũ cốc… cho thúc đẩy cách thức làm mới hồng cầu, đẩy nhanh lưu thông máu. Một vài thực phẩm giàu magie: như hạt lúa mì, bí đao, bí ngô cho giúp trạng thái cảm xúc thường tỉnh táo, phòng ngừa rơi qua trường hợp trầm cảm tại mất đi một phần máu mủ ruột thịt của chính mình. Thức ăn giàu Acid Folic: để thể chất bình phục nhanh chóng, chuẩn mắc trạng thái tâm lý sẵn sàng cho những lần có bầu tiếp theo. Thức ăn giàu Folate: vài chuyên gia chuyên khoa phòng khám Thái Hà cho biết thiếu Folate cũng là nguyên do hiệu quả nhất khiến thai chết lưu, bởi vậy thai phụ cần tích cực ăn nhóm thức ăn giàu hoạt chất này ví dụ cà rốt, măng tây, rau bina… Thai lưu bao lâu thì hoạt động lại được? Sau mỗi lần thai lưu thì ao ước có con trở lại làm cho một vài cặp đôi sốt sắng hơn bao giờ hết. Thai lưu bao lâu thì sinh hoạt được là vướng mắc không của riêng ai. Thai chết lưu khiến sức đề kháng của cơ thể hạn chế sút, một vài mầm bệnh dễ dàng xâm nhập qua cơ thể vì vậy bạn không phải kiêng sinh hoạt tình dục dưới một vòng thời điểm nhất định nhằm đề phòng khuẩn. Tùy thuộc đi tới sức khỏe cùng nguy cơ bình phục thể trạng của mỗi người mà tầm thời kỳ này có khả năng kéo dài không bình thường nhau. bị thai lưu, bạn có khả năng trở xuống quan hệ tình dục bình luôn sau lúc đưa thai lưu chảy triệt để cơ thể khoảng 1 quay lại 2 tháng bởi đây là khoảng thời điểm vừa đủ. các người bởi vì cơ địa khác thường biệt phải thời điểm hồi phục chậm hơn, thời điểm sẽ hoạt động trở lại có khả năng là 4 tháng. Thai chết lưu sau đây bao lâu thì sẽ thai lại Sau lúc trừ diệt thai chết lưu xuất triệt để cơ thể người mẹ cần có một từ giai đoạn nhất định nhằm bình phục cả thể chất lẫn trạng thái tâm sinh lý. Bạn có khả năng quan hệ tình dục sau một quay trở lại hai tháng tuy nhiên nên dùng một số nguyên lý tránh thai ít nhất tầm 3 tháng trở ra tại vì tử cung đã mắc vết thương nặng nề cùng nên nhiều thời kỳ nhằm hồi phục lớp niêm mạc, buồng trứng mới quan hệ bình đều trở lại. Nhằm phòng tránh thai bạn có khả năng sử dụng bao cao su hoặc xuất tinh ngoài để đề phòng sự cố. Mắc thai lưu cần kiêng gì? Kiêng sữa đậu nành: bởi sữa đậu nành gây cho bức rào cản nguy cơ hấp thụ chất sắt – hợp chất cần thiết giúp quy trình tái tạo huyết. Rượu bia, cà phê: vài chất độc có tại vài căn đồ uống này không phải thấp cho thể trạng đặc trưng là thể tạng yếu ớt sau khi bị thai lưu. vì thế sau lúc mắc thai lưu bạn cần ngăn ngừa xa một vài thức uống không tốt này. Thức ăn lạnh: bị thai lưu cơ thể cần phải được giữ ấm để đẩy lùi sự xâm nhập của vài virus chính qua đó cần phải phòng tránh xa thức ăn lạnh có tính hàn. Đồ ăn nhanh và thực phẩm đóng hộp: gồm có rất nhiều chất bảo quản cùng mỡ động vật làm cho cơ thể bị suy nhược nặng hơn. Bị thai lưu cần phải kiêng sinh hoạt tình dục quay lại khui cơ thể khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh ban đầu. Mắc thai lưu cần phải đi lại nhanh chóng, di chuyển uyển chuyển và không dẫn tới việc nặng làm cơ thể biến mất sức, đau đớn. Tham khảo: Phòng khám đa khoa tại Hà Nội
 2. Bệnh giang mai bẩm sinh gây ra những tình trạng đau xót nhất, các đứa trẻ chưa biết gì đã phải chịu biến chứng nguy hiểm do bệnh giang mai dẫn đến. Hơn 90% vài tình huống bị mắc bệnh giang mai là lây qua đường tình dục, điều đó không có nghĩa là chúng ta tiêu diệt tình huống bệnh lan truyền từ mẹ sang con (bệnh giang mai bẩm sinh). Bệnh giang mai bẩm sinh có diễn biến phức tạp, tác động xấu trở lại thể chất cùng với tương lai của các đứa trẻ vô tội. do thế Chị em cần phải sớm điều trị bệnh ngay khi có hiện tượng bệnh nhằm đề phòng lan xoắn khuẩn giang mai sang thai nhi. Bệnh giang mai bẩm sinh truyền như thế nào Bệnh giang mai bẩm sinh hình thành bởi vì sự xâm nhập của xoắn vi rút treponema pallidum. Bệnh giang mai bẩm sinh phát hiện khi người mẹ mang thai bị bệnh giang mai nhưng không nhận thấy kịp thời điểm để chữa trị hoặc không điều trị gây những xoắn vi rút giang mai lan truyền sang cho thai nhi. Việc nhiễm xoắn vi rút giang mai khoảng mẹ sang con tạo nên bệnh giang mai bẩm sinh có nguy cơ diễn ra tại bất kì thời gian nào song thời gian đầu nguy cơ nhiễm bệnh thường xuyên tại mức cao nhất. Vậy nên khám phụ khoa ở đâu hà nội để đảm bảo an toàn. Hướng bệnh giang mai bẩm sinh lan nhiễm Lan truyền qua đường máu: bệnh giang mai bẩm sinh không bị nhiễm tại 3 tháng đầu của thai kì mà chỉ bắt đầu trên tháng thứ 4 trở đi tại vì lúc đó cách thức giao tiếp máu của cơ thể mẹ có sự liên kết chặt chẽ với máu của thai nhi. về sau các xoắn viêm nhiễm giang mai sẽ theo những mạch máu hoắc rốn truyền sang thai nhi. Qua sinh thường: chị em có thai bị giang mai nếu sinh thường thì những xoắn vi khuẩn giang mai trú ngụ tại âm đạo có thể tấn công tới cơ thể trẻ và sinh nên bệnh giang mai bẩm sinh. Như vậy có nguy cơ khẳng định, bệnh giang mai bẩm sinh bắt nguồn chính vòng người mẹ. Trẻ em bị mắc bệnh giang mai bẩm sinh thì chắc chắn rằng cơ thể người mẹ có sự tồn tại vì của xoắn viêm nhiễm giang mai. Hãy đến phòng khám đa khoa hà nội để kiểm tra cụ thể. Dấu hiệu của bệnh giang mai bẩm sinh Chị em mắc bệnh giang mai nặng sẽ làm sảy thai, thai chết lưu. Trên những tình trạng bệnh giang mai nhẹ hơn, trẻ làm bị bệnh giang mai bẩm sinh cơ thể suy dinh dưỡng, còi cọc, cân nặng nhỏ hơn 2,5kg. Tại bề mặt da trên tay, chân của trẻ xuất hiện đa phần bọng nước lớn, tại những bọng nước có xoắn vi khuẩn. Bề mặt da toàn thân phát ban, sần sùi. Một vài bọc sụn ở mũi mắc lở loét làm ra chảy máu hoặc mủ làm nên trẻ thường xuyên bị sổ mũi. Thính giác của trẻ bị mắc suy kiềm chế. Tại thời điểm muộn của bệnh giang mai bẩm sinh, những xoắn viêm nhiễm treponema pallidum có khả năng tấn công đi đến vài cơ quan nội tạng của trẻ làm ra phồng động mạch, viêm não, viêm màng não, viêm dây thần kinh thị giác, hở hàm ếch, khuôn mặt của trẻ bị biến dạng. Để biết giang mai bẩm sinh có lan không? khám cẩn thận cùng xét nghiệm giang mai bẩm sinh như thế nào? Bạn hãy chọn lựa ô trả lời phía trong nhằm được tư vấn bệnh xã hội ngay lập tức nhất cùng với miễn phí.