• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

havynguyen

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About havynguyen

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tỉ lệ mập, thừa cân ở nam giới ngày càng có xu hướng gia tăng bởi vậy đã đến lúc các chàng phải biết quan tâm đến cơ thể của mình bằng lộ trình thực đơn giảm cân bụng cho nam giới công hiệu ngay sau đây. Ba nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xuất hiện mỡ bụng ở nam giới đó chính là do tình trạng thiếu cân bằng calo, cơ thể lão hóa theo thời gian và thứ 3 là do ảnh hưởng của yếu tố di truyền. Nhưng trước hết và quan trọng nhất xuất phát từ việc bạn nạp vào cơ thể lượng calo lớn điều này đồng nghĩa với việc sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Hiện nay do áp suất của công việc căng thẳng nên đa phần bạn nam phải thức khuya quá đa số và không cân bằng được giấc ngủ của mình. Hệ quả của việc này sẽ gây cho bạn cảm giác thèm ăn mà tiếp thêm đồ ăn ăn đêm cho mình, đồng thời việc ngồi làm việc quá lâu sẽ làm tăng tích lũy mỡ thừa cho cơ thể, gồm cả mỡ bụng. Một nghiên cứu tại Nhật Bản đã cho thấy những nam giới mà có giấc ngủ đêm không nhiều hơn 5 giờ sẽ làm tăng cảm giác thèm ăn, cụ thể theo báo cáo nghiên cứu của trường Đại học Nihon: “Thiếu ngủ làm tăng cảm giác đói, cũng như thèm những thực phẩm đa phần calo thường là đồ ngọt và đồ béo”. Việc lên thực đơn ăn uống không khoa học làm cho đa số nam giới phải ngao ngán và tự ti với các bụn bành trướng của mình. Chính vì vậy, bên cạnh viêc luyện tập chúng ta nên có sự kết hợp với thực đơn giảm béo hiệu quả và lành mạnh. Thực đơn giảm mỡ bụng cho nam giới Thay vì việc sử dụng đồ ăn nhanh có bao gồm đa số dầu mỡ và chất đạm thì bạn hãy bắt tay vào việc lên thực đơn giảm béo cho mình với hầu hết rau xanh, hoa quả tươi hay những loại món ăn đa số rau xanh. giảm béo bụng cho nam giới bằng cà chua Một phương pháp giảm mỡ dành cho nam giới bằng cách dùng 1 trái cà chua chín trước mỗi bữa ăn. Bới trong thành phần trái cà chua có bao gồm rất hầu hết vitamin C và các khoáng chất, bên cạnh đó thục phẩm này còn giúp ngăn chặn lão hóa và giảm lượng cholesterol có trong máu đặc biệt là lớp mỡ thừa được tích lũy. Để dùng loại quả này trong hành trình giảm mỡ, có 2 cách. Cách thứ nhất là bạn ăn sống, nên ăn 2-3 trái cà chua mỗi ngày và có thể dùng trong mỗi bữa ăn, lưu ý nên lựa những trái cà chua chín mọng vì trong đó sẽ gồm lượng lycopene nhiều gấp 3 lần so với những quả còn xanh. Đặc biệt nên ăn cà chua bi vì nó gồm đa số dinh dưỡng hơn, với loại đồ ăn này thì bạn nên ăn 17-20 quả/ngày. phương pháp thức hai là bạn có thể làm sinh tố cà chua để có thể dùng trong bữa ăn. Bằng phương pháp lấy 2 quả cà chua lớn hoặc 12 trái cà chua bị đem rửa sạch, loại bỏ phần hạt sau đó cho vào máy xay sinh tố, đổ thêm 1 chút nước lọc rồi xay nhuyễn. Lượng đường và lượng nước có trong cà chua sẽ giúp cho bạn hạn chế đươc cảm giác thèm ăn. Duy trì thói quen này trong vòng 1 tuần sẽ giúp bạn bớt lượng mỡ thừa một phương pháp đáng kể. giảm cân bụng cho nam giới bằng bí đao Bí đao cũng là một loai thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Thành phần chủ yếu củ nó là nước, chất xơ và không chứa chất béo, điều này sẽ giúp cho cơ thể tiêu hao được lượng mỡ thừa tích lũy trong cơ thể. Có rất đa phần món từ bí đao mà bạn có thể đưa vào thực đơn giảm mỡ an toàn của mình. Với buổi sáng: Buổi sáng là thời điểm thích nghi để bạn ăn các thực phẩm có chwua tinh bột. Các bạn có thể ăn sáng thoải mái cùng bánh mì, phở, bún… kết hợp cùng một cốc sinh tố bí đao. Với bữa trưa: Ẳn không ít bí đao kèm với một số loại thịt trắng như thịt gà, cá, cua… Bởi lẽ trong thịt trắng gồm ít năng lượng, dễ tiêu hóa và là loại đồ ăn có lợi cho việc giảm mỡ. Với thực đơn giảm béo bữa trưa cho người mới bắt đầu, nên dùng nửa bát đên 1 bát cơm ăn với canh bí hay bí luộc, bởi lẽ trong bí chứa nhiều nước và chất xơ nên khiến cho bạn có cảm giác mau no. bữa tối: Vào bữa tối tuyệt đối chúng ta không nên tiếp thêm tinh bột. Bạn có thể sử dụng bí đao và thịt trắng hấp hoặc luộc, nên tránh những món ăn bao gồm đa số dầu mỡ nhé! Không nên ăn quá hầu hết bởi như vậy sẽ khiến bạn khó ngủ vào ban đêm. Tuy nhiên, ngoài bí đao bạn nên kết hợp với các loai rau củ quả khác để đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe. Đồng thời, nên sử dụng bí đao khoảng 3-5 bữa/tuần còn lại bạn có thể dùng đa phần loại rau xanh khác như: súp lơ xanh, cải bó xôi, cải bắp… giảm béo bụng cho nam giới bằng chanh Với đặc tính axit cao cùng lượng vitamin C dồi dào thì chanh được cho là loại đồ ăn thúc đẩy nhanh quy trình trao đổi chất và góp phần làm giảm hành trình hấp thụ chất tăng cân. Với chanh, chúng ta có thể hình thành đa phần loại thức uống khác nhau chẳng hạn như: nước chanh pha mật ong, nước chanh pha loãng với nước lọc, nước chanh muối… Với nước chanh muối đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa,đào thải lượng mỡ thừa của cơ thể giúp cho nam giới giảm béo bụng một phương pháp nhanh chóng. Kết hợp rèn luyện Song song với việc duy trì thực đơn ăn uống lành mạnh thì bạn nên kết hợp với các bài tập luyện tập như đi bộ giảm cận đều đặn 30 phút/ngày thay vì dành thời gian nhậu nhẹt… Ngoài ra, cũng có thể thay thế đi bộ bằng một số bài tập khác như: bơi lội, chạy bộ, tập gym… Trong trường hợp chị em đã áp dụng phương pháp này hay nhiều phương pháp giảm cân khác nhưng không nhận được kết quả như mong đợi thì có thể tham khảo công nghệ giảm béo Max Burn Lipo của Hoa Kỳ. Max Burn Lipo không can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ chỉ tác động sóng RF vào vùng mỡ thừa nhằm hóa lỏng mỡ thừa thành nguồn năng lượng đi nuôi cơ thể hoặc đào thải ra ngoài theo cơ chế bài tiết tự thân. Hiệu quả giảm béo lên tới 12 – 25 cm vòng bụng bị loại bỏ và giảm 7 – 10kg cân nặng chỉ sau 10 ngày là cách giảm mỡ bụng hiệu quả nhất sử dụng công nghệ tiên tiến được chị em ưa chuộng phổ biến hiện nay. Chúc bạn thành công! Nguồn: THỰC ĐƠN GIẢM CÂN CHO NAM ĐƠN GIẢN | ĐÀN ÔNG CŨNG CẦN GIẢM CÂN DÁNG KHỎE
 2. Yến mạch được biết đến là một loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng, không chỉ vận dụng trong làm đẹp mà nó còn là một trong các nguyên vật liệu của thực đơn giảm béo siêu tác dụng tốt cho phụ nữ. dưới đây là bí quyết để có một thực đơn giảm béo nhanh với yến mạch An toàn – lợi ích tốt mà phụ nữ nào bỏ qua hẳn sẽ phải hối hận đấy. 1/ Thực đơn giảm mỡ siêu tốc với yến mạch Giảm ngay 5kg và 6cm mỡ bụng chỉ trong vòng 1 tuần. ứng dụng thực đơn giảm mỡ nhanh trong vòng 1 tuần này nghiêm chỉnh, đầy đủ bạn sẽ có được số cân nặng như ý. ## Nguyên liệu… Yến mạch Trứng luộc Rau xanh luộc theo mùa Hoa quả theo mùa (táo, bưởi, dưa chuột, cà chua, bí đao,…) Nước lọc ## Thực hiện… -Mỗi ngày bạn thích 2 nắm đầy cháo yến mạch (khoảng 130g – 170g) theo những người -400ml nước đun sôi -Không cho dầu mỡ, các loại bơ và tránh gia vị. Có thể ăn nhạt được là đặc biệt nhất Cho yến mạch vào nước đun sôi từ 5-7 phút cho yến mạch nở ra và ngấm đủ nước. Thực hiện chia số cháo này thành 3 bát để ăn cả ngày (3 bữa) Bảo quản trong hộp thực phẩm có nắp đậy kín và giữ trong ngăn mát tủ lạnh. Ngoài yến mạch, bạn có thể dùng mật ong với cách giảm mỡ bụng với mật ong có thể tự làm tại nhà đơn giản để phổ biến thực đơn của mình nha # Cách Ẳn –Bữa Sáng: 1 bát cháo yến mạch + 1 quả trứng luộc Bữa phụ nên ăn lúc 10 h là 1 quả táo or ½ quả bưởi -Bữa trưa: 1 bát cháo yến mạch + 2 quả trứng luộc (bạn có thể ăn 1 hoặc 2 quả trứng tùy vào lượng tiêu thụ của cơ thể để thích nghi dần) Bữa phụ có thể ăn cà chua hoặc dưa chuột (khoảng 16h chiều) -Bữa Tối: ăn 1 bát cháo yến mạch và nên uống nước sau 30-60 phút. Nên ăn trước 19h30 tối và sa đó không ăn gì nữa. Với thực đơn giảm cân trong 1 tuần này 1-2 ngày đầu bạn sẽ mong muốn để thích nghi nhưng sau đó sẽ quen ngay. Nhu cầu thiết yếu bạn cần cai các loại gia vị, và không ăn vặt để chế độ ăn giảm cân phát huy hữu hiệu. một số câu hỏi thường bắt gặp khi sử dụng chế độ ăn tan mỡ a/ Tại sao nước lọc là cấp thiết khi tiến hành chế độ tan mỡ Nước lọc là loại nước tốt nhất cho cơ thể chúng ta, đặc thù khi bạn tiến hành chế độ tan mỡ an toàn với yên mạch mà không cần thay thế vì bất kỳ loại nước nào khác. Nước lọc còn có tác dụng: Giảm cholesterol Giúp gan và thận được vận hành chất lượng hơn hỗ trợ tốt cho tiến trình tiêu hóa và hệ tiêu hóa Tối thiểu nên uống 2 lít nước lọc/ ngày b/ những sai lầm nên tránh khi làm giảm cân? -Ẳn rất ít hay ít khi ăn: Nên ăn đều – dung – đủ theo chế độ để có bảng kết quả và trợ giúp đủ năng lượng cho cơ thể -Loại bỏ hoàn toàn trái cây: Không nên thế nhưng nên tìm loại trái cây tốt để tư vấn chất xơ và dinh dưỡng tự nhiên -Loại bỏ chất béo hoàn toàn ra khỏi khẩu phần ăn -Bỏ hoàn toàn các thức ăn vặt: Không hẳn ăn vặt gây ra tăng cân nhưng cần thiết sắm đúng. Nên thay thế các loại thực phẩm ăn vặt công nghiệp bằng sữa chua, đậu, phô mai, kẹo cao su không đường,… c/ Tại sao trứng luộc luôn có mặt trong thực đơn tan mỡ Trứng cung cấp không còn xa lạ dưỡng chất và năng lượng cấp thiết cho cơ thể cùng lúc giúp cơ thể trẻ nên săn chắc. hơn thế nữa, ăn trứng luộc giúp bạn không bị kiệt sức, hạn chế mệt mỏi khi thực hiện chế độ ăn giảm cân với yến mạch. cuối cùng, Yến mạch khi ăn nhạt sẽ tương đối khó ăn và rất khó ăn vấn đề bạn không quen thế nhưng ĐỪNG BAO h TỪ BỎ Tình trạng bạn cần có một cơ thể và vóc dáng thon thả. Nguồn: giảm béo VỚI YẾN MẠCH VÀ SỮA THỰC ĐƠN tan mỡ VÔ CÙNG THƠM NGON lôi cuốn
 3. Cách giảm cân đối rượu gừng nghệ an toàn cho các bà mẹ sau sinh....Mang thai và cho con bú là thời kỳ dễ tăng cân nhất ở con gái. Đây là thời kỳ mà người con gái cần phải giúp đỡ đầy đủ chất dinh dưỡng để cam kết sức khỏe cho bản thân và thai nhi trong bụng. Ẳn uống quá không còn xa lạ và ít vận động khiến họ càng ngày càng phình ra, gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế giảm mỡ sau sinh là điều thiết yếu để đảm bảo sức khỏe, hơn nữa là lấy lại được vóc dáng cân bằng để tự tin hơn khi trở lại với công việc. Cách giảm cân đối rượu gừng nghệ an toàn cho mẹ sau sinh tan mỡ sau sinh là cấp thiết, tuy nhiên, các bà người mẹ cũng nên cẩn trọng bởi vì đang trong thời kỳ nuôi con. Khi sử dụng bất kì công nghệ tan mỡ nào cũng nên Khám phá ý kiến của những chuyên viên hoặc người thân. Tốt nhất là nên sử dụng sau giai đoạn cho con bú. Vận dụng những bài thuốc giảm béo trong dân gian cũng là phươn gphaps giảm mỡ an toàn cho những bà mom trong giai đoạn này. Hiện tượng bạn đang muốn giảm cân sau đó sinh, hãy Bật mí cách giảm cân bằng rượu gừng nghệ dưới đây. Đây là kỹ thuật đã được hầu hết thế hệ con gái ứng dụng và đều nhận thấy bằng lòng với các gì rượu gừng nghệ đem lại. Giảm cân đối rượu gừng nghệ sau sinh có chất lượng không? những mẹ thường dùng rượu gừng tan mỡ sau sinh để thu gọn vòng bụng sồ sề của mình. Độ lành tính của rượu gừng nghệ giảm béo sau sinh thì không cần cần thiết bàn cãi nữa. Công nghệ giảm béo bụng bằng rượu gừng nghệ này tác động ngoài da, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như chất lượng sữa cho con bú. Cách giảm cân đối rượu và gừng không chỉ người mẹ sau sinh mà những mom đã sinh lâu rồi, bụng vẫn còn to dùng cũng rất tốt. Dù vậy giảm béo với rượu gừng sau sinh có công hiệu nhất là dùng khi vừa mới sinh xong. Lúc này mỡ bụng còn mềm nên dễ giảm bằng rượu gừng hơn. Dùng rượu gừng nghệ tan mỡ sau sinh có tốt không? Rượu gừng giảm béo sau sinh có thể xát trực tiếp đến lên bề mặt da vùng bụng hoặc quấn đai nóng đều được. Những mẹ không nên nghĩ rằng uống gừng trực tiếp đến sẽ chất lượng hơn chườm gừng muối để giảm mỡ bụng. Tất nhiên cả hai công nghệ uống và chườm giảm mỡ với rượu gừng sau sinh đều đem lại hiệu quả rồi. Mặt dù vậy uống rượu gừng thì không nên dùng với mẹ còn cho con bú, bởi rượu có thể tác động đến sữa. Cách giảm cân đối rượu gừng với mom sau sinh tốt nhất vẫn là chườm muối gừng, rượu gừng. Cách làm rượu gừng tan mỡ sau sinh lại dễ, không tốn rộng rãi tgian nên hầu hết mẹ lựa chọn khoa học này. Chỉ mong muốn chuẩn bị nguyên liệu là rượu trắng sạch cùng gừng nghiền nhỏ, thế là mom đã có thể làm cách giảm cân từ rượu gừng rồi. Rượu gừng nghệ giúp giảm béo như thế nào? Trong gừng có chứa hàm lượng cao gingerol có tác dụng thực hiện tăng độ PH của dạ dày giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Gừng có tính nóng nên khi được tạo hợp với rượu sẽ tạo ra nhiệt lượng khi tiếp xúc với da làm tăng tiến trình phân giải mỡ và đào thải chúng khỏi cơ thể. Cách giảm cân đối rượu và gừng tiến hành nóng cơ thể và đốt cháy mỡ thừa Curcumin có không còn xa lạ trong nghệ là chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp làm đẹp da, điều hòa huyết áp, thực hiện tăng sức đề kháng, miễn dịch, chống nhiễm trùng. Nghệ còn giúp giảm lượng cholesterol trong máu, tiến hành giảm béo bụng... Cách giảm cân đối rượu gừng nghệ là sự kết hợp tuyệt vời để giúp các bà mẹ sau sinh giảm mỡ an toàn và hiệu quả. Hơn nữa, nó còn giúp làm đẹp da, chống nhăn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Vì vậy, nếu bạn đang cần giảm cân sau sinh đừng nên bỏ qua bài giảm mỡ với rượu gừng sau sinh hiệu nghiệm này. Cách giảm cân đối rượu gừng nghệ tác dụng tốt Bạn dùng tay xoa trực tiếp hỗn hợp rượu gừng nghệ đã thực hiện vào các số đông mỡ như bụng, hông đùi, cánh tay tạo hợp với matxa nhẹ khoảng 15 phút. Sức nóng của hỗn hợp này sẽ giúp tác động nhanh chóng đến những vùng mỡ thừa và phân giải chúng. Đặc biệt, tinh chất nghệ có trong hỗn hợp này sẽ giúp bạn có nàn da sáng mịn tự nhiên Cách áp dụng rượu gừng nghệ để giảm béo rất dễ dàng sau khi dùng bạn thích rửa tay và những vùng tiếp xúc bằng nước sạch để khử mùi và không còn bị bỏng rát. Xem thêm: NHỮNG BÀI TẬP YOGA GIẢM MỠ BỤNG SIÊU NHANH TẠI NHÀ HIỆU QUẢ NHẤT Chia sẻ kinh nghiệm giảm béo với rượu gừng sau sinh webtretho Cách giảm béo từ rượu gừng trên webtretho được những người mẹ Chia sẻ đông đảo, cốt yếu là từ những kinh nghiệm tan mỡ với rượu gừng sau sinh. Vòng bụng sồ sề, chảy xệ khiến không chỉ nữ giới mà những ông chồng cũng mất hứng thú với vợ. những mom quan tâm là cách giảm cân đối rượu gừng không chỉ sử dụng với mỗi người sau sinh, mà người béo bụng vận dụng cũng rất tốt. Mẹ nào mà không cần mùi rượu hay là không uống được rượu gừng thì có thể chuyển qua dùng gừng ngâm mật ong giảm mỡ hoặc gừng rang muối. Gừng có tác dụng giảm béo và thu gọn vòng eo hiệu quả Thành viên thuhoanggiang (webtretho) Bật mí cách giảm cân bằng gừng tươi: dưới đây là những gì bạn mong muốn chuẩn bị: - 1 miếng gừng nhỏ thái lát mỏng - 3 lát chanh thái mỏng - 1 muỗng mật ong Thực hiện: Bạn chỉ mong muốn đun gừng với 400ml nước trong vòng 10 phút. Sau đấy, tắt bếp và chắt lọc lấy phần nước ra cốc. Khi hỗn hợp nguội dần, cho chanh và mật ong vào khuấy đều là được. Hãy uống hỗn hợp này vào sáng sớm, khi bụng đói hoàn toàn. Trong quy trình giảm cân, bạn nên tránh đồ ngọt và tinh bột. Mặt dù vậy, hãy duy trì bữa ăn với phổ biến rau xanh và không nên bỏ bữa gây tác động đến sức khỏe. các chị ơi, bây giờ em đã giảm được 10kg chỉ sau 10 ngày uống và em đang ngừng lại, một tuần sau em sẽ uống tiếp liệu trình 10 ngày để tan mỡ. Phàm cái gì cũng vậy, không nên uống không ngừng, uống 1 liều trình rồi dừng lại, sau đấy uống tiếp tục để cam kết sức khỏe cho cả gia đình ạ. Ngoài giảm cân bằng rượu gừng nghệ sau sinh có thể dùng muối gừng Nguồn: REVIEW giảm cân BỤNG BẰNG RƯỢU GỪNG CÓ hiệu quả KHÔNG?
 4. Động tác lắc vòng tác động trực tiếp đến vào vùng tích tụ mỡ thừa, tiêu hao calo giúp bạn sở hữu một vòng eo thon gọn. Đa phần người đã ứng dụng thành công chỉ với động tác lắc vòng này. Nhưng, sai sót của các bài tập thể dục là bạn phải kiên trì tiến hành liên tục thì mới đem lại phiếu kết quả đặc biệt nhất. Vậy lắc vòng trong trong bao lâu thì có lợi ích tốt tan mỡ bụng? Hãy cùng Bật mí Bài viết sau đây. 1. Lắc vòng có mang lại hiệu quả tan mỡ bụng không? - Bạn sở hữu một vòng 2 ngấn mỡ do ngồi thực hiện việc trong văn phòng thường xuyên, tình trạng tăng cân sau sinh, ăn uống không điều độ,.... Bạn muốn tìm một bài tập đơn giản mà có thể làm ngay tại nhà? Câu phúc đáp đó chính bài tập lắc vòng giảm mỡ bụng. - nhưng, do bài tập này rất quen thuộc nên đa dạng người thường nghi ngờ lắc vòng trong bao lâu thì công hiệu, và không biết thật sự có tan mỡ bụng được không? Lắc vòng có tan mỡ bụng tác dụng tốt không - thực tại, lắc vòng là một trong những bài tập được phần lớn người vận dụng để giảm mỡ vòng 2. Bởi vì động tác này tác động trực tiếp mạnh mẽ đến vùng bụng. - ngoài ra khi lắc vòng, cả cơ thể chuyển động nên những vùng da tay, hông, mông và cả chân cũng được tác động để săn chắc và thon gọn hơn. - Thế nên, đây cũng chính là khoa học tan mỡ cực công hiệu để phụ nữ có thể sở hữu thân hình gợi cảm, 3 vòng đạt chuẩn. - Lắc vòng giảm cân bụng là bài tập đơn giản, nhẹ nhàng, thích hợp với những bạn gái. Hiện tượng bạn không có điều kiện đến phòng gym hay yoga, có thể chọn lựa động tác này để sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc. - Dù vậy lắc vòng giảm mỡ bụng yêu cầu sự kiên trì của các eva thì mới đạt được tờ kết quả vượt trội. 2. Lắc vòng bao lâu thì giảm béo bụng? - Việc lắc vòng bao lâu thì giảm được mỡ bụng, eo nhỏ phụ thuộc vào đa phần yếu tố như: chế độ luyện tập bao gồm số lần lắc trong một phút, lắc vòng bao nhiêu phút một ngày, động tác kết hợp khi lắc vòng và cấp thiết là sự kiên trì của bạn. 2.1 Chế độ luyện tập lắc vòng giảm mỡ bụng Lắc vòng bao lâu thì giảm cân bụng - Cũng giống như những bài tập khác, để lấy lại vòng eo con kiến bạn nên biết chế độ hợp lý lắc vòng trong bao nhiêu phút mỗi ngày và duy trì thường xuyên. - thông thường, để các động tác có thể khiến tác động vào vùng bụng, khiến cơ thể nóng lên, đốt cháy lượng mỡ thừa thì bạn phải tập trong một giai đoạn vừa đủ. Vấn đề ngắn quá thì không đem đến tác dụng, hiện tượng dài quá thì sẽ khiến cơ thể chịu đựng quá sức, dễ tác động đến các bộ phận khác. - Vì vậy, để vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn, bạn cần thiết lắc vòng trong vòng 30 phút một lần. Mỗi ngày tập 2 lần sáng và tối. Có thể chia 20 - 30 phút này thành những đợt lắc vòng nhỏ theo những theo sức của mình. - giai đoạn đầu, bạn có thể tập từ từ vừa sức với mình rồi sau đó để nhanh những động tác để mang lại lợi ích tốt chất lượng hơn. 2.2 Động tác lắc vòng giảm mỡ bụng tác dụng tốt Cách tập lắc vòng tan mỡ bụng lợi ích tốt tại nhà - hiện tượng bạn chưa bao h lắc vòng giảm mỡ, hãy áp dụng bài tập dành cho người mới dưới đây: + Bước 1: cbị vòng tập, thực hiện các bước duỗi cơ, khởi động. + Bước 2: Đưa 2 chân rộng bằng vai. Chân đứng dang rộng bằng vai tiến hành trụ vững, + Bước 3: Giữ lưng cần thiết thẳng, thả lỏng người, tay tiếng ngang 2 bên hoặc để lên đầu. + Bước 4: bắt đầu lắc vòng theo chiều kim đồng hồ, chỉ dùng lực phần hông và eo để đẩy vòng. Các bộ phận khác trên cơ thể giữ nguyên. - ngoài ra, bạn có thể kết hợp thêm một vài động tác khác Trong lúc lắc vòng để giảm béo bụng nhanh chóng nhận được tờ kết quả hơn như: vừa lắc vòng vừa bước đi, đứng tấn lên xuống, bước chân, xoay vòng… 2.3 những cẩn trọng cần phải có khi lắc vòng giảm cân bụng - một vài để mắt tới dưới đây cũng cần thiết quyết định việc lắc vòng bao lâu thì giảm eo. Do Tình trạng bạn không tiến hành đúng cách có thể khiến tờ kết quả tan mỡ bụng có thể “tan thành mây khói”. những lưu ý khi tập lắc vòng giảm béo bụng ● lựa chọn vòng tập thích hợp - Một chiếc vòng tập phù hợp với chiều cao cũng như sức lực của người tập rất quan trọng. Tình trạng bạn lựa chọn vòng sai kích thước có thể gây ra tổn thương đến những cơ quan như: ảnh hưởng đến vòng eo, nội tạng, cột sống. ● Không gian tập rộng rãi - Bạn có thể lắc vòng tại nhà nhưng nên chọn không gian rộng rãi để trong quá trình luyện tập không bị cản trở, vướng víu giúp bảng kết quả giảm cân bụng tốt nhất. ● lựa chọn thời gian tập khoa học - Không phải lúc nào bạn cũng có thể tập thể dục mà những bài tập chỉ phát huy công dụng công hiệu đặc biệt nhất trong 1 số khung giờ cố định. Bạn nên tập sau đó thức dậy vào buổi sáng, và tập nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. - Đối với riêng lắc vòng giảm béo bụng, đừng tập ngay sau đó ăn, cũng không nên để bụng đói. Hãy lắc vòng 2 h sau khi ăn là thời gian hợp lý nhất. Bạn cũng không nên tập khi đang ở trong chu kỳ kinh nguyệt. ● Trang phục khi tập - Khi lắc vòng tan mỡ bụng, bạn nên chọn trang phục đơn giản, thấm mồ hôi và co giãn chất lượng. - Trên đây là các quan tâm lắc vòng trong bao lâu và như thế nào thì có hữu hiệu giảm mỡ an toàn. Bạn hãy Tham khảo để sở hữu một vòng eo thon gọn đơn giản và nhanh chóng. Xem thêm: GIẢM BÉO MAX BURN LIPO: CÓ NGAY EO THON 56 KHÔNG CẦN PHẪU THUẬT