• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenhienduc

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenhienduc

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 29/06/1995

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Biên Hoà - Đồng Nai
 • Sở thích
  Nghe nhạc, đọc sách
 1. Tình trạng viêm xương khớp sẽ tiến triển dần theo thời gian, đặc trưng của bệnh là: - Đau khớp: Cơn đau có thể xuất hiện trong hoặc sau khi vận động. - Cứng khớp: Hiện tượng này bạn có thể dễ dàng nhận thấy vào buổi sáng khi thức dậy hay khi ngồi lâu trong một khoảng thời gian dài không hoạt động. - Sưng tấy: Tại vị trí xung quanh khớp bị viêm và sưng tấy. - Mất linh hoạt, giảm phạm vi hoạt động: các cử động khi thực hiện sẽ khó khăn hơn và kém linh hoạt. - Đỏ da xung quanh khớp viêm, đau khi hoạt động khớp. Viêm xương khớp có thể gây ảnh hưởng đến cấu trúc khớp vĩnh viễn và có nguy cơ ảnh hưởng đến tim, mắt, thận, phổi và da. Nguyên nhân vị viêm xương khớp Nguyên nhân chủ yếu do bên trong cơ thể các sụn khớp bị sần sùi và mòn đi. Sụn là mô liên kết khá vững chắc và giúp tạo độ linh hoạt ở trong các khớp. Nó có đặc điểm là bao lấy đầu xương và giúp ngăn ngừa khả năng các xương tiếp xúc với nhau. Từ đấy bảo vệ các khớp xương bằng cách hấp thụ các áp lực để khớp được hoạt động trơn tru và dễ dàng nhất có thể. Cho nên, khi các mô sụn mắc bị hao mòn theo thời gian thì rất có thể gây nên viêm xương khớp. Nguyên nhân khác gây viêm xương khớp - Tuổi tác cao: người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh viêm xương khớp. - Giới tính: Theo thống kê gần đây nhất, phụ nữ có thể bị viêm khớp cao hơn so với đấng mày râu. - Thừa cân béo phì: trọng lượng cơ thể lớn làm tăng áp lực lên các khớp hông, đầu gối. Ngoài ra những mô mỡ tạo ra protein dẫn tới viêm và tác động nặng thêm tại các khớp. - Nhiễm trùng, chấn thương khớp: hiện tượng này làm phá vỡ tự nhiên những mô sụn. Một số chấn thương xảy ra khi chơi thể thao, tai nạn hay chấn thương xảy ra từ khá nhiều năm trước cũng có thể làm tăng nguy cơ viêm khớp. - Đặc thù nghề nghiệp: Công việc nếu như bị áp lực lên một khớp lâu ngày, tác động lặp đi lặp lại trong thời gian dài thì khớp đó có khả năng bị viêm khá cao. - Di truyền: Tiền sử gia đình có người bị mắc bệnh thì nguy cơ bạn bị căn bệnh cũng sẽ cao hơn so với người bình thường khoảng 5 lần. - Bị tật bẩm sinh: khi mới sinh ra mà những khớp bị dị dạng, sụn bị lỗi. - Rối loạn tự miễn dịch: hiện tượng này xảy ra lúc hệ thống miễn dịch xâm nhập những mô. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới synovium, mô mềm trong khớp tạo ra chất lỏng nuôi dưỡng sụn, bôi trơn các khớp. Từ đó nguy cơ có thể phá hủy cả xương, sụn bên trong khớp. Chuyển hóa bất thường dẫn tới bệnh gút. tổng đài tư vấn tình dục online | phá thai ở hải phòng | địa chỉ phá thai an toàn ở hải phòng
 2. * Tác dụng phụ bình thường: - Ra máu âm đạo: Thai phụ sau khi uống thuốc phá thai sẽ bị ra máu âm đạo trong khoảng từ 7 – 15 ngày sau khi thực hiện phá thai bằng thuốc, số lượng máu ra nhiều ở những ngày đầu và giảm dần rồi biến mất hẳn, có thể kèm theo máu vón cục. Thời gian này nên chú ý tới số lượng máu chảy ra bởi nếu như ra máu quá nhiều sẽ gây mất máu cho cơ thể, đe dọa đến tính mạng. - Tình trạng sốt: Sau khi phá thai bằng thuốc thai phụ có thể sẽ bị sốt cao, lúc này bạn cần phải gặp bác sĩ để được chỉ dẫn sử dụng thuốc hạ sốt. - Tiêu chảy: Là tác dụng phụ phổ biến của thuốc phá thai, không cần quá lo lắng về tình trạng này, tuy nhiên cần phải tham vấn ý kiến của bác sĩ nếu như trường hợp này kéo dài. - Chóng mặt và đau đầu: Trường hợp mất máu quá nhiều sẽ gây đau đầu chóng mặt cho chị em, đây cũng là một tác dụng phụ phổ biến của thuốc phá thai. - Đau bụng: Một số cơn đau bụng do dùng thuốc phá thai cũng hao hao như đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt, do tử cung lúc này bắt đầu co bóp mạnh để đẩy bào thai ra ngoài hoặc do những thành phần của thuốc dẫn đến trường hợp bị đau bụng. * Tác dụng phụ nguy hiểm: - Nhiễm trùng: Cũng có thể khi phá thai bằng thuốc sẽ có thể dẫn đến nhiễm trùng như nhiễm trùng nội mạc tử cung, nhiễm trùng tử cung,…rất nguy hiểm đối với sức khỏe của chị em phụ nữ. - Thai chết lưu: Phá thai bằng thuốc có thể khiến cho thai chết lưu do thuốc phá thai chỉ có tác dụng làm thai chết chứ không đẩy được toàn bộ nhau thai ra khỏi tử cung, và một phần phôi thai vẫn còn sót lại trong tử cung. - Dị tật thai nhi: Phá thai bằng thuốc không hiệu quả sẽ không gây sảy thai nhưng khi thai nhi sinh ra sẽ bị dị tật bẩm sinh. - Sót thai, sót nhau: Là tác hại lớn khi tuổi thai đã quá cỡ và trường hợp này sẽ gây nhiễm trùng, chảy máu cũng như thủng tử cung. Khuyến cáo: Chị em phụ nữ không nên tự ý phá thai bằng thuốc tại nhà mà hãy tìm ngay cho mình một nơi phá thai bằng thuốc ở biên hòa uy tín và an toàn nhất. Nhằm giúp bảo vệ sức khỏe sinh sản cũng như bảo vệ tính mạng của bản thân. Đừng vì tâm lý e sợ người khác biết được để rồi khiến cho bản thân hối hận muộn màng nhé! Thông tin mà bạn nên quan tâm thêm: Địa chỉ hút thai an toàn ở đồng nai nằm đâu tốt nhất?
 3. Theo một số chuyên gia phòng khám đa khoa Thái Dương Biên Hòa cho hay, căn bệnh viêm tinh hoàn nếu như không phát hiện cũng như chữa trị nhanh chóng thì có thể dẫn đến một số ảnh hưởng nguy hiểm như vô sinh, teo tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn... 1. Những biểu hiện và dấu hiệu của viêm tinh hoàn là gì? Các biểu hiện bình thường của viêm tinh hoàn bao gồm: - Đau kèm theo sưng ở bìu dái, biểu hiện sưng nguyên nhân sẽ kéo dài thêm vài tuần sau khi khỏi căn bệnh - Buồn nôn - Sốt - Đau khi đi tiểu - Cảm giác nặng và căng tức ở bìu tinh hoàn - Có lẫn máu trong tinh dịch - Bìu dái đau khi chạm vào cũng như đau khi giao hợp. 2. Một số ai thường mắc nên viêm tinh hoàn? Viêm tinh hoàn được chẩn đoán ở mọi độ tuổi, tuy nhiên chiếm số đông là cánh mày râu trên 45 tuổi và đặc biệt là người bệnh đang bị quai bị. Những yếu tố làm tăng nguy cơ bị viêm tinh hoàn bao gồm: - Không tiêm chủng ngừa bệnh quai bị - Nhiễm trùng đường tiết niệu - Có thực hiện phẫu thuật liên quan tới dương vật hay đường tiết niệu - Có các bẩm sinh thất thường trong đường tiết niệu - Quan hệ tình dục bừa bãi. 3. Căn bệnh viêm tinh hoàn nguy hiểm? Nếu như không chữa nhanh chóng, bệnh viêm tinh hoàn có thể tạo nên các hậu quả khôn lường. Cụ thể: - Vô sinh: Vô sinh là ảnh hưởng nguy hiểm nhất của căn bệnh viêm tinh hoàn ở cánh mày râu. Bởi nếu không tìm ra sớm sẽ làm tinh hoàn teo nhỏ, những tế bào sinh tinh vướng phải những tổn thương dẫn đến mất hoàn toàn khả năng. - Teo tinh hoàn Teo tinh hoàn được hiểu là hiện tượng một hay hai bên tinh hoàn của cánh mày râu có thể bị suy giảm kích thước so với lúc ban đầu. Từ đấy, dẫn tới suy giảm chức năng và hoạt động của tinh hoàn, khiến cho quá trình sản xuất nội tiết tố gặp khá nhiều khó khăn và chất lượng tinh trùng suy giảm. - Áp xe bìu Tình trạng viêm nhiễm ở tinh hoàn mức độ nặng có thể khiến cho xuất hiện những ổ mủ dẫn đến áp xe tinh hoàn, một lúc ổ áp xe quá to sẽ gây ra tình trạng chèn ép một số bộ phận lân cận thậm chí gây hoại tử và vỡ tinh hoàn, đe dọa đến tính mạng của bạn nam. - Viêm mào tinh hoàn Mào tinh hoàn là một cấu trúc hình ống dài cuộn nằm bên cạnh mỗi tinh hoàn. Khi vướng phải bệnh viêm mào tinh hoàn nguyên nhân dẫn đến đau tinh hoàn và sốt. Nhiễm trùng là có thể xảy ra nhất và một số ký sinh trùng thường đi từ niệu đạo hoặc bàng quang lây nhiễm ngược vào trong. Do đó, đừng chủ quan với bệnh mà hãy tìm ngay địa chỉ chữa trị bệnh viêm tinh hoàn ở biên hòa để điều trị sớm ngay từ giai đoạn bệnh mới khởi phát. Còn vấn đề cần giải đáp, gọi ngay đến 0866 699 432 để các chuyên gia giúp đỡ >>> Thông tin liên quan: Đâu là địa chỉ chữa trị bệnh đau tinh hoàn ở biên hòa uy tín mà chuyên gia đánh giá cao?
 4. Yến mạch em thấy giảm cân cũng tốt đấy, nhưng mà em ăn lâu lâu thì được chứ bụng yếu, ăn nhiều quá thì nó lại thành khó tiêu hoá...^_^