• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

myngocnguyen1990

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  54
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About myngocnguyen1990

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://dongyconghoa.vn/
 1. Suy thận là căn bệnh phổ biến nhưng lại rất khó điều trị, bệnh thường gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm. Do vậy người bệnh nên chú ý đến sức khỏe và lựa chọn điều trị bệnh suy thận bằng đông y, bởi phương pháp này dùng các loại thảo dược từ thiện nhiên và có khả năng điều trị bệnh hiệu quả. Bệnh suy thận dưới góc nhìn của đông y Theo Đông y, thận có chức năng tàng tinh, nạp khí, chủ cốt tủy để làm chủ sự sinh trưởng phát dục, sinh sản và lão hóa của con người. Tuy nhiên khi thận bị suy yếu thì các chức năng này sẽ bị ảnh hưởng. Nguyên nhân gây bệnh suy thận chủ yếu là do tạng tỳ mất kiện vận, thận hư tổn. Ngoài ra, ngoại tà và sự lao động quá độ cũng là nguyên nhân gây bệnh. Phương pháp Đông y điều trị bệnh suy thận như thế nào? Đông y là một trong những phương pháp điều trị suy thận an toàn, mang lại những kết quả tích cực và được rất nhiều người tin tưởng lựa chọn. Đông y điều trị suy thận bằng thuốc uống Đối với bệnh suy thận, phương pháp Đông y sẽ thăm khám và sử dụng các bài thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên để tác động trực tiếp vào cơ thể và đẩy lùi bệnh từ tận căn nguyên. - Bài thuốc số 1: Nguyên liệu có phụ tử, bạch thược, sơn thù, bạch truật, tiên mao, ba kích, phục linh, sơn dược, hoàng kỳ, đẳng sâm, quế chu,… - Bài thuốc số 2: Nguyên liệu có hoàng kỳ, thái tử sâm, thục địa hoàng, mạch môn, sơn dược, phục linh, sơn thù du, ngũ vị tử, đan bì, hoàng tinh, kỷ tử. - Tác dụng của các bài thuốc uống Đẩy lùi nhanh chóng các triệu chứng bệnh suy thận như: Đau lưng, tiểu buốt, sưng phù tay chân,…. Giúp tăng cường chức năng và giảm áp lực lọc máu cho thận. Tăng cường lưu thông huyết mạch, phục hồi thận khí, thận tinh khỏe mạnh cho bệnh nhân. Cung cấp đầy đủ dưỡng chất, phục hồi thận bị tổn thương và tăng khả năng đào thải của thận. Giúp cân bằng âm dương, giảm mệt mỏi, hỗ trợ người bệnh ăn ngon và ngủ ngon hơn, tránh tình trạng tiểu đêm. Lưu ý: Những bài thuốc trên chỉ mang tính chất tham khảo, để có thể sử dụng những bài thuốc phù hợp với cơ địa và tình trạng bệnh của bản thân thì người bệnh hãy sớm tìm đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám. Những lý do nên điều trị bệnh suy thận bằng đông y + Đông y là phương pháp được đông đảo bệnh nhân ưu tiên sử ụng khi bị suy thận, bởi chúng sử dụng các vị thuốc từ thiên nhiên nên rất an toàn và lành tính đối với cơ thể. + Thuốc được bào chế theo công thức riêng, không chất bảo quản và được kiểm tra kỹ lưỡng, có khả năng điều trị bệnh từ tận gốc và hạn chế nguy cơ tái bệnh hiệu quả. + Có thể uống thuốc mà không lo các tác dụng phụ hay ảnh hưởng đến dạ dày, đại tràng, gan và thận. + Không chỉ đẩy lùi các triệu chứng bệnh mà thuốc đông y còn có khả năng bồi bổ cơ thể, giúp bệnh nhân hồi phục từ tận bên trong và khỏe mạnh lâu dài. Bài viết trên đây là những thông tin cần thiết nhất về phương pháp điều trị bệnh suy thận bằng đông y, mong rằng bạn đọc có cái nhìn chính xác hơn. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa Phòng khám Y học cổ truyền Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 2. Thiếu máu khiến chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người bệnh bị giảm sút nghiêm trọng, vậy nên việc tìm hiểu những nguyên nhân của bệnh thiếu máu giúp người bệnh có thể phòng tránh và điều trị bệnh kịp thời? Bạn đọc hãy cùng chúng tôi khám phá ngay những thông tin hữu ích dưới đây nhé! Những nguyên nhân của bệnh thiếu máu Thiếu máu là căn bệnh rất phổ biến trên thế giới, bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi và ở cả nam lẫn nữ, tuy nhiên số lượng phụ nữ và trẻ em mắc bệnh lại chiếm tỷ lệ cao hơn. Có thể hiểu thiếu máu là tình trạng lượng huyết sắc tố và số lượng hồng cầu có trong máu ngoại vi bị giảm đi, kết quả là máu không thể đưa oxy đến các cơ quan và mô của cơ thể. Theo một số nghiên cứu cho thấy, bệnh thiếu máu xuất hiện do nhiều nguyên nhân gây ra, điển hình như: + Thiếu máu do mất máu: Người bệnh có thể bị thiếu máu do cơ thể bị chảy máu (xuất huyết) tại một vị trí nào đó như: Chấn thương, trĩ, chảy máu dạ dày,… + Thiếu máu do thiếu sắt: Chế độ ăn uống thiếu chất sắt hoặc cơ thể bị rối loạn hấp thu chất trong một khoảng thời gian dài có thể gây nên bệnh thiếu máu ở nhiều người. Tình trạng này thường xuất hiện ở những người kén ăn, ăn kiêng, trẻ em trong giai đoạn dậy thì hoặc phụ nữ mang thai,… + Do thiếu vitamin: Vitamin C và B1 có nhiệm vụ quan trọng trong việc tăng cường hấp thụ chất sắt. Ngoài ra, chúng còn hỗ trợ rất tốt trong việc tái tạo tế bào hồng cầu trong cơ thể, vì vậy nếu cơ thể không được cung cấp đầy đủ 2 loại Vitamin này thì tình trạng thiếu máu chắc chắn sẽ xuất hiện. + Do kinh nguyệt và sinh nở: Thiếu máu có thể xảy ra nếu nữ giới bị rong kinh, kinh nguyệt kéo dài và ra nhiều. Hoặc thai kì và sinh nở cũng có thể gây thiếu máu, lúc này thai nhi có thể làm giảm lượng sắt dự trữ của người mẹ hay chảy máu quá nhiều trong khi sinh nở cũng có thể tác động xấu đến lượng hồng cầu và gây thiếu máu. + Ngoài ra: Di truyền, bị suy tủy sống, bị bệnh thận mạn tính, lạm dụng thuốc, có thói quen xấu, thường xuyên hiến máu,… cũng là một trong những nguyên nhân của bệnh thiếu máu mà chúng ta không nên bỏ qua. Trên đây là một số các nguyên nhân của bệnh thiếu máu mà mọi người nên biết, chúng giúp bạn điều chỉnh lại thói quen cũng như chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất, từ đó phòng tránh được bệnh thiếu máu cho cả bản thân và gia đình. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa Phòng khám Y học cổ truyền Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 3. Sau khi sinh con được 1,5 tháng thì chị Phan Thị Mỹ Hạnh (29 tuổi, tại Bình Định) được chuẩn đoán bị mề đay, vì lo uống thuốc tây quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến con nên chị đành phải cắn răng chịu đựng suốt một thời gian; may mắn chị đã chữa khỏi bệnh bằng việc áp dụng phương pháp này. Chị Hạnh chia sẻ: “Uống thuốc tây y nhiều sợ ảnh hưởng đến con mà không uống thì những cơn ngứa lại làm tôi khó chịu, bứt dứt không yên. Chính vì vậy mà thời gian đó hầu như đêm nào tôi cũng không được ngủ ngon giấc. Thật may cho tôi sau 3 tháng áp dụng phương pháp này tôi đã thoát khỏi căn bệnh mề đay” Cách đây gần 2 năm, sau khi sinh đứa con trai đầu lòng được 1,5 tháng, trên cơ thể tôi xuất hiện những nốt mẩn đỏ, nhất là vùng bụng, rất ngứa, càng gãi càng ngứa và nổi cục lên rất nhiều. Tôi đi khám thì được bác sĩ chuẩn đoán là bị mề đay do nội tiết tố bị thay đổi sau sinh. Sau đó bác sĩ có kê thuốc cho tôi về uống. Uống thuốc theo đơn của bác sĩ cơn ngứa của tôi dần biến mất nhưng cách 2, 3 hôm không uống lại thấy ngứa lại. Vì tôi đang cho con bú nên mẹ chồng và mọi người ai cũng khuyên không nên uống thuốc tây quá nhiều vì sợ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của con. Vì vậy mà tôi ngừng uống thuốc tây và cố gắng chịu đựng, nhiều khi tôi than ngứa quá thì mẹ chồng lại đun nước lá khế cho tôi tắm, khi đó các cơn ngứa có phần dịu đi nhưng cũng chỉ đỡ được một thời gian rồi lại đâu vào đó, cứ mọc lên rồi lại lặn nên tôi thấy ám ảnh vô cùng. Những cơn ngứa ngáy khiến tôi vô cùng khó chịu. Ban ngày các cơn ngứa chỉ râm ran nhưng càng về đêm thì càng ngứa nhiều, con lại quấy khóc nên tôi hay mất ngủ, sáng ra mệt mỏi vô cùng, cũng vì vậy mà da dẻ tôi lúc nào cũng nhợt nhạt thiếu sức sống. Tôi bị mề đay cũng được gần nửa năm, thì may mắn người bạn của mẹ chồng tôi đến chơi và mách cho cách chữa bệnh bằng đông y. Vì phương pháp này không gây tác dụng phụ và nhưng vẫn sợ ảnh hưởng đến con nên sau khi ngừng cho bé bú tôi mới bắt đầu điều trị. Tôi có đến phòng khám Đông Y Cộng Hòa để thăm khám. Tại đây tôi được bác sĩ bắt mạch, hỏi thăm rất kỹ về các triệu chứng và tình trạng sức khỏe của tôi, sau đó bác sĩ kê thuốc và dặn dò tôi nên ăn uống kết hợp nghỉ ngơi điều độ. Về nhà tôi uống thuốc và làm đúng theo chỉ định của bác sĩ, ở những ngày đầu tiên tôi vẫn chưa thấy bệnh có chuyển biến gì nhiều. Nhưng vì đã được bác sĩ nói trước về việc thuốc đông y có tác dụng chậm phải kiên trì sử dụng, nên tôi vẫn cố gắng dùng thuốc tiếp. Uống thuốc được khoảng 10 ngày thì tôi thấy bệnh có nhiều chuyển biến tích cực, các nốt mề đay không còn gây ngứa nhiều như trước nữa, và đêm cũng không bị mất ngủ vì ngứa nữa. Chính vì vậy mà tôi càng có đông lực để dùng thuốc cho đến hết liệu trình, thì dường như những dấu hiệu của bệnh không còn nữa, các nốt mề đay cũng không thấy mọc lại gì hết, ngứa ngáy khó chịu không còn nhưng da dẻ tôi thì hơi thâm xíu vì trước đây tôi gãi quá nhiều. Vì tôi ăn ngủ tốt nên người cũng hồng hào có sức sống hơn. Không bị cơn ngứa làm phiền lại thấy con lớn lên khỏe mạnh nên tinh thần của tôi cũng thoải mái, vui vẻ hơn trước. Tính từ ngày ngừng uống thuốc đến nay là 4 tháng, nhưng bệnh không có dấu hiệu tái phát, thấy vậy cả nhà tôi ai cũng mừng vì tôi đã được chữa khỏi bệnh. Mề đay là một trong những bệnh ngoài da phổ biến và ngày càng có xu hướng tăng. Thật may mắn cho chị Hạnh đã nhanh chóng thoát khỏi bệnh mề đay, đối với những ai không may bị mắc bệnh mề đay. Hi vọng cũng sẽ may mắn tìm được phương pháp và địa chỉ để chữa khỏi bệnh nhanh chóng qua câu chuyện chia sẻ của chị Hạnh. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa da liễu phòng khám y học cổ truyền Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 4. Bệnh vảy nến trong đông y hay còn gọi là chứng tùng bì tiễn, tùng hoa tiễn, ngân tiêu bệnh,....Nguyên nhân do huyết nhiệt, phong hàn, huyết táo không đảm bảo được dinh dưỡng đến da mà hình thành vảy nến. Do đó, để điều trị bệnh vảy nến hiệu quả, các bài thuốc Đông y chú trọng vào điều trị tận gốc căn nguyên gây bệnh giúp cho bệnh được điều trị triệt để và hạn chế tái phát. Ưu điểm của việc điều trị bệnh vảy nến bằng bài thuốc đông y Đông y điều trị bệnh vảy nến bắt nguồn từ nguyên nhân gây bệnh, giúp bệnh điều trị tận gốc và hạn chế việc tái phát bệnh trở lại. Ngoài thuốc uống để điều trị bên trong, đông y còn kết hợp cùng các bài thuốc ngâm rửa và thuốc bôi bên ngoài,…để nâng cao hiệu quả của việc điều trị bệnh. Tất cả nguyên liệu thuốc đều có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, không có chất bảo quản nên rất an toàn, phù hợp với mọi đối tượng và không hề gây tác dụng phụ. Bên cạnh việc loại bỏ các triệu chứng do bệnh vảy nến gây ra, các vị thuốc còn có tác dụng bồi bổ và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bài thuốc đông y điều trị bệnh vảy nến Đông y chia vảy nến thành nhiều thể bệnh, theo đó tương ứng với các triệu chứng cụ thể mà áp dụng phương pháp và bài thuốc đông y trị bệnh vảy nến phù hợp để tác động đến nguyên nhân cụ thể và cải thiện các triệu chứng do bệnh gây ra. Thể phong nhiệt Triệu chứng: Xuất hiện nhiều nốt chấm ở tay, chân hoặc đầu... Những nốt chấm này càng ngày sẽ càng to dần và hình thành vẩy có màu trắng bạc gây ngứa ngáy. Sau đó gây hoại tử da kèm theo xuất huyết, sốt, khô họng, đau, rêu lưỡi hơi vàng,… Nguyên liệu: Hòe hoa, thăng ma, địa phu tử, ké đầu ngựa, tử thảo, sinh địa, thổ phục linh,.. Thể thấp nhiệt Triệu chứng: Xuất hiện những vết chấm như hình nước, màu da có màu hồng xám, thường mọc lại thành những mảng lớn, vùng tổn thương chảy nước màu trắng đục, hơi ngứa, cơ thể cảm thấy nóng, miệng khô, mệt mỏi, rêu lưỡi vàng,…Chúng thường xuất hiện ở khủy tay, hố mắt, vùng sinh dục, dưới bầu vú,… Nguyên liệu: Xương truật, long đởm thảo, thảo hà xa, trạch tả, hoàng cầm, đan bì, bắc đẩu căn, phục linh, khổ sâm, thổ phục linh, tỳ giải… Thể huyết hư Triệu chứng: Xuất hiện ở những người cơ thể vốn suy yếu khiến bệnh kéo dài lâu ngày. Da xuất hiện những vết ban màu hồng nhạt hoặc nhạt tối, mọc thành từng mảng hoặc lan ra toàn thân. Khi bị bong da, các vết ban mới xuất hiện khiến người bệnh ngứa ngáy kèm theo các triệu chứng chóng mặt, ăn uống kém, ngủ ít, lưới hồng nhạt,.. Nguyên liệu: Hoàng kỳ, đẳng sâm, ma nhân, huyền sâm, bạch thược, thục địa, kê huyết đằng, mạch môn, bạch chỉ, bạch tiến bì, tật lê… Khi lựa chọn đông y là phương pháp điều trị bệnh vảy nến, người bệnh nên kiên trì sử dụng thuốc để thuốc có thể phát huy tối đa tác dụng. Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần xây dựng chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, chăm sóc da phù hợp để hỗ trợ bệnh nhanh khỏi. Những bài thuốc trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, các vị thuốc và liều lượng sẽ được thay đổi theo thể trạng và tình trạng bệnh của mỗi người. Vì vậy, người bệnh nên đến các phòng khám chuyên khoa thăm khám và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng bài thuốc. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa da liễu phòng khám y học cổ truyền Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 5. Từ xưa, ông cha ta đã sử dụng rất nhiều bài thuốc dân gian có tác dụng hiệu quả, an toàn để chữa bệnh bạch biến. Cùng tìm hiểu mẹo chữa bệnh bạch biến qua các bài thuốc dân gian khá đơn giản và ít tốn kém dưới đây. Chữa bệnh bạch biến bằng lá húng quế và nước cốt chanh Lá húng quế là một loại rau thơm được sử dụng phổ biến có thuộc tính kháng khuẩn, diệt khuẩn, chống virus và chống lão hóa quan trọng, có lợi cho da. Lá húng quế kết hợp với nước cốt chanh cũng được biết đến như một cách hữu hiệu để thúc đẩy sản xuất melanin cải thiện làn da, ức chế sự phát triển của vi khuẩn nấm mốc và khắc phục bệnh bạch biến hiệu quả. Cách làm: Lá húng quế rửa sạch, giá nhỏ, chắt lấy nước và trộn với nước cốt chanh, thoa lên vùng da bị bạch biến 3 lần một ngày. Chữa bệnh bạch biến bằng đất sét đỏ Một trong nhưng mẹo dân gian chữa bệnh bạch biến đó là sử dụng đất sét đỏ. Đất sét đỏ được biết đến là một giải pháp làm sạch da, trị mụn, cân bằng nước, loại bỏ các tế bào chết giúp da tươi sáng, khỏe mạnh hơn. Không chỉ vậy, đất sét còn rất giàu hàm lượng đồng có tác dụng tái tạo, làm mịn da mà lại không gây kích ứng. Cách làm: Lấy gừng tươi giã nát, chắt lấy nước cốt rồi đem trộn chung với đất sét đỏ và bôi trực tiếp lên vùng da có đốm trắng, bôi một lần một ngày. Chữa bệnh bạch biến bằng nghệ Từ lâu nghệ đã được biết đến với công dụng làm đẹp, làm sạch và hỗ trợ sự phục hồi của làn da. Bên cạnh đó, nghệ còn chứa các thành phần rất tốt có thể điều trị bệnh bạch biến mà không phải ai cũng biết. Cách làm: Lấy 100g bột nghệ ngâm cùng với 1,5 lít nước vào buổi tối. Sáng hôm sau, đun sôi hỗn hợp này cho đến khi còn lại khoảng nửa bát con nước; sau đó tiếp tục đem trộn với 100g dầu mù tạt và đun nóng đến khi chỉ còn lại dầu. Bôi phần thuốc này lên những vùng da bị bạch biến 2 lần/ ngày, vào mỗi buổi sáng và tối. Chữa bạch biến bằng hạt củ cải Sử dụng hạt củ cải cũng là phương pháp chữa bạch biến được nhiều người áp dụng. Theo nghiên cứu, hạt củ cải có chứa các chất như: Oleic acid, linoleic acid, erucic acid, raphanin, linolenic acid, glycerol sinapate, … có khả năng diệt khuẩn, kháng khuẩn, thanh nhiệt, giải độc nên rất tốt cho việc chữa bệnh bạch biến. Cách làm: Đem hạt củ cải đi nghiền nhỏ, ngâm trong bát nước giấm và để qua đêm. Hôm sau dùng hỗn hợp này đắp lên vùng da bị bạch biến trong 2 giờ. Khi hỗn hợp đã đóng vảy bạn bóc ra và rửa lại bằng nước sạch. Lưu ý: Để phòng ngừa dị ứng, người bệnh nên bôi một lượng nhỏ lên da trước khi sử dụng, thấy da không có phản ứng thì mới tiếp tục dùng thuốc. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ hiệu quả hơn với những trường hợp bệnh nhẹ và mới bị, đối với những trường hợp đã bị bạch biến nặng nên đến các phòng khám chuyên khóa để thăm khám và điều trị chứ không nên quá lạm dụng những bài thuốc trên. Trên đây là các cách để điều trị bệnh bạch biến tại nhà bằng bài thuốc dân gian, các bạn có thể áp dụng cho mình và người thân không may mắc phải căn bệnh này. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa Da liễu phòng khám phòng khám y học cổ truyền Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 6. Bệnh suy giãn tĩnh mạch chân gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến khả năng vận động cũng như sức khỏe của người bệnh, vậy làm sao để nhận biết được các triệu chứng của bệnh suy giãn tĩnh mạch chân và giúp người bệnh thăm khám kịp thời nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé! Những triệu chứng của bệnh suy giãn tĩnh mạch chân cần biết Suy giãn tĩnh mạch chân hình thành do hệ thống tĩnh mạch chân bị suy yếu, khả năng lưu thông máu kém, gây ứ đọng máu ở chân và khiến tĩnh mạch phồng to tạo thành các đường ngoằn ngoèo dưới da. Căn bệnh này có tiến triển từ từ, người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng điển hình như: + Đau và nhức mỏi chân: Người bệnh thường có cảm giác đau nhức chân, khó cử động, nặng chân, nhói và tê mỏi chân, triệu chứng xuất hiện rõ hơn khi bệnh nhân đứng/ngồi quá lâu hoặc chuyển từ tư thế nằm sang tư thế đi lại + Xuất hiện tĩnh mạch dưới da (nổi gân): Ở các khu vực như đùi, bắp chân, khuỷu chân, cạnh bàn chân,… xuất hiện những đường ngoằn ngoèo như hình mạng nhện hoặc búi giun dưới da, có màu tím xanh, đỏ hoặc đỏ bầm. Nếu bị suy giãn các tĩnh mạch lớn, người bệnh sẽ thấy tĩnh mạch ở chân nổi lên nhiều như rễ cây. + Chân bị phù nề: Người bệnh bị sưng phù chân, đi không vừa giày dép. Ấn vào chỗ phù thì thấy da lõm xuống (phù mềm) hoặc thấy cứng (phù cứng). Phù nề thường xuất hiện ở vùng cổ chân, xung quanh mắt cá và mu bàn chân, phù tăng dần từ sáng đến tối và nặng hơn khi bệnh nhân đi nhiều. + Da chân bị đổi màu: Khi bị suy giãn tĩnh mạch chân, da chân thường có màu tím xanh, đỏ thẫm hay thậm chí là xạm đen do thiếu chất dinh dưỡng nuôi cơ bắp và bị xuất huyết ngoài da gay mất thẩm mỹ. + Loét chân: Đối với những trường hợp bệnh nặng, do thiếu dinh dưỡng lâu ngày khiến các tế bào bị hoại tử, sau đó hình thành nên những vết loét và chảy dịch. Những vết loét lớn, nhỏ này thường lâu lành, khó điều trị và dễ tái lại nhiều lần khiến người bệnh đau đớn vô cùng. + Một số triệu chứng khác: Tê bì chân, hay bị chuột rút, xuất huyết mạch máu dưới da, đau từ cột sống thắt lưng lan tỏa xuống chân, cứng cột sống, khớp đốt sống phát ra âm thanh khi di chuyển,… cũng đều là những triệu chứng điển hình của bệnh suy giãn tĩnh mạch chân mà mọi người nên chú ý. Bệnh suy giãn tĩnh mạch chân có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người bệnh. Vì vậy, nếu cơ thể xuất hiện một trong những triệu chứng nêu trên thì bệnh nhân không nên chủ quan mà hãy tìm đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và điều trị càng sớm càng tốt. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa phòng khám y học cổ truyền Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 7. Bệnh đau dạ dày là bệnh khá phổ biến ở nước ta mà ai cũng có thể mắc phải, ẩn chữa nhiều biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, việc nắm bắt được nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày là rất quan trọng, điều này sẽ giúp bác sĩ tìm được cách điều trị bệnh phù hợp và rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh. Nguyên nhân dẫn đến bệnh đau dạ dày Theo các bác sĩ chuyên khoa, bệnh đau dạ dày gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể kể đến một số nguyên nhân chính sau: Do vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) Theo tìm hiểm, có tới 70% số người mắc bệnh đau dạ dày là do vi khuẩn Hp gây nên. Vi khuẩn Hp xâm nhập vào cơ thể người bệnh thông qua đường ăn uống rồi chui xuống và bám vào thành dạ dày. Qua thời gian chúng sẽ tiết ra các độc tố gây viêm nhiễm và làm teo niêm mạc dạ dày. Lạm dụng thuốc Như loại thuốc giảm đau có thể giúp bệnh nhân cắt cơn đau một cách nhanh chóng, nhưng nó sẽ gây nên những tác động xấu cho dạ dày. Các loại thuốc kháng sinh như thuốc giảm đau, hạ sốt,… nếu bị lạm dụng quá mức hoặc sử dụng trong một thời gian dài sẽ bào mòn niêm mạc dạ dày và khiến cho chúng mất đi chức năng tự bảo vệ khiến dạ dày dễ bị viêm loét. Chế độ ăn uống, sinh hoạt Chế độ ăn uống thất thường, bỏ ăn, ăn không đúng bữa, đúng giờ, ăn quá nhanh, ăn trước khi đi ngủ, ăn nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ, khó tiêu,… khiến dạ dày gặp nhiều áp lực, phải co bóp và hoạt động nhiều hơn. Đây chính là những thói quen xấu và là nguyên nhân khiến cho bệnh dạ dày được hình thành. Uống nhiều rượu bia, thuốc lá Với bệnh đau dạ dày, rượu bia và thuốc lá được xem như một chất xúc tác khiến bệnh nguy cấp hơn. Chất cồn và nicotin sẽ làm cho lớp nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày bị phá hủy, gây nên các tình trạng viêm loét dạ dày, chảy máu dạ dày, thậm chí là thủng dạ dày nếu không được diều trị kịp thời. Tâm lý Việc căng thẳng kèm theo áp lực kéo dài sẽ kích thích hệ thần kinh tác động đến dạ dày, khiến cho dạ dày tiết ra nhiều dịch vị hơn, gây ra tình trạng co thắt dạ dày, kích thích nhu động ruột làm bệnh đau dạ dày tiến triển nặng hơn. Bệnh đau dạ dày nếu không được chữa trị kịp thời sẽ gây ra những biến chứng nguy hại. Việc trang bị cho mình những kiến thức về nguyên nhân gây nên bệnh đau dạ dày sẽ giúp cho mọi người có thể phòng tránh bệnh một cách tốt hơn. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa phòng khám y học cổ truyền Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 8. Theo đông y, bệnh viêm đại tràng thuộc phạm trù "phúc thống" (đau bụng) hoặc "đại tràng ung" (viêm đại tràng), là bệnh ở tỳ vị do nhiều nguyên nhân xảy ra. Đông y chữa bệnh viêm đại tràng sẽ căn cứ trên những triệu chứng lâm sàng của bệnh sẽ có những bài thuốc bổ tỳ, ích khí, bình can, hoạt huyết để chữa khỏi bệnh dứt điểm. Lợi ích của đông y trong việc điều trị bệnh viêm đại tràng - Việc sử dụng thuốc Tây y có thể tiêu diệt các vi khuẩn, ký sinh trùng nhưng đồng thời cũng tiêu diệt đi những lợi khuẩn trong ruột. Trong khi đó, Đông y vừa giúp loại bỏ các triệu chứng của bệnh viêm đại tràng lại vừa tái tạo, phục hồi niêm mạc đại tràng đã bị tổn thương và cân bằng hệ vi sinh lợi khuẩn. - Các loại thuốc Đông y với nguyên liệu là các thảo dược thiên nhiên rất lành tính có thể điều trị lâu dài mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. - Cách điều trị của đông y thường hướng tới loại bỏ căn nguyên gây bệnh, kích thích và điều hòa chức năng của đại tràng, đồng thời điều hòa nhu động ruột nên dù đã ngừng thuốc nhưng bệnh vẫn không hề tái phát. - Thuốc đông y dễ sử dụng, phù hợp cho mọi đối tượng và tiết kiệm. Các bài thuốc đông y chữa viêm đại tràng Theo Đông y, bệnh viêm đại tràng thường thể hiện ở 2 thể: Tỳ hư khí trệ và táo kết co thắt. Dưới đây là 2 bài thuốc chữa bệnh viêm đại tràng dựa vào hai thể tỳ hư khí trệ và táo kết co thắt mọi người có thể tham khảo. Thể tỳ hư khí trệ Triệu chứng: Đầy bụng, nóng ruột, sôi bụng (âm hư sinh nội nhiệt), khí thượng nghịch, đi ngoài nhiều lần, đau về đêm và gần sáng. Tinh thần lo lắng, đau vùng hạ vị từng cơn, có lúc trung tiện được cảm giác dễ chịu, bụng sôi, óc ách, rêu lưỡi trắng dày, mạch tế sác. Bài thuốc: Đẳng sâm, đại táo, hoàng kỳ, bạch truật, phục thần, táo nhân, quế tiêm, mộc hương, trích thảo, đương quy, viễn chí, gừng nướng. Cách làm: Đem tất cả các vị thuốc đi sắc uống ngày một thang. Thể táo kết co thắt Triệu chứng: Thể táo kết co thắt thường do suy nghĩ, đau buồn (thất tình), ngồi nhiều, ít hoạt động, suy dinh dưỡng... Triệu chứng thường thấy đầy hơi, ăn không tiêu, người mệt mỏi, ăn ngủ kém, lo lắng, đau từng cơn vùng hạ vị tùy theo khung đại tràng co thắt, đi ngoài táo kết hoặc phân đầu táo (khô), đuôi nhão, có lúc nhầy mũi. Bài thuốc: Đẳng sâm, chỉ xác, sinh địa, rau má, lá mơ lông, hoàng kỳ, đại hoàng, trần bì, ngải tượng, toan táo nhân, viễn chí, táo. Cách làm: Đem tất cả các vị thuốc đi sắc uống ngày một thang. Để quá trình điều trị đạt hiệu quả nhất, ngoài việc uống thuốc các bác sĩ cũng khuyên bạn nên giữ cho tinh thần luôn được vui vẻ, thoải mái và thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt theo hướng tích cực, cũng như thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Bệnh viêm đại tràng là bệnh lý rất khó chữa và dễ tái phát. Do đó, khi bị viêm đại tràng bạn nên khiên trì điều trị. Các bài thuốc đông y chữa viêm đại tràng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, nếu muốn sử dụng bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tham khảo ý kiến. Vì thành phần và liều lượng các vị thuốc sẽ được gia giảm theo cơ địa và tình trạng bệnh của từng bệnh nhân. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa phòng khám y học cổ truyền Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 9. Xã hội ngày càng phát triển kèm theo là sự xuất hiện các bệnh về tâm lý ngày càng nhiều, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cuộc sống của người bệnh và bệnh rối loạn lo âu là một trong số đó. Có rất nhiều trường hợp khi phát hiện bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng gây tốn kém, khó khăn cho điều trị. Vì vậy, nhận biết sớm những triệu chứng của bệnh rối loạn lo âu là rất quan trọng. Những triệu chứng của bệnh rối loạn lo âu Có rất nhiều người thắc mắc rằng không biết rằng mình có bị mắc chứng rối loạn lo âu hay không. Dưới đây là những biều hiện và triệu chứng của chứng rối loạn lo âu thường thấy nhất bạn có thể tham khảo. Lo lắng quá mức Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất ở người bị rối loạn lo âu. Người bệnh luôn cảm thấy lo lắng quá mức trong tất cả các tình huống, ngay cả khi đối mặt với những chuyện thường ngày cũng khiến họ lo lắng tột độ và khó có thể tập trung. Mệt mỏi kiệt sức Người bệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi nhưng dù đã nghỉ ngơi, bồi bổ vẫn không hết, thậm trí càng ngủ càng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đuối sức. Một số người có tình trạng mệt mỏi kéo dài có kèm cảm giác sợ hãi, lo lắng, bực bội khó chịu không yên, tim hồi hộp đập nhanh, tức ngực thở gấp, chán ăn,…khiến người bệnh dễ nhầm lẫn mình bị một số bệnh khác. Mất tập chung Rối loạn lo âu làm người bệnh luôn trong tình trạng lo lắng điều này khiến cho bộ nhớ của người bệnh thường bị gián đoạn bố nhớ ngắn hạn. Hậu quả làm cho người bệnh mất tập trung, học trước quên sau dẫn đến giảm hiệu quả trong học tập và làm việc. Mất bình tĩnh Những người bị rối loạn lo âu sẽ trở nên khó ở, mất bình tĩnh, hay cáu gắt do liên tục phải trải qua tình trạng bồn chồn, lo lắng. Đặc biệt, khi cơn lo lắng của họ trở nên tồi tệ nhất, lúc này họ càng dễ mất bình tĩnh. Luôn cảm thấy hồi hộp Khi chúng ta hồi hộp, một bộ phận thần kinh giao cảm trở nên quá tải, lúc này chúng ta sẽ có những biểu hiện như tim đập nhanh, miệng khô, chân tay đổ mồ hôi, tim đập dồn dập,..Khiến cho bộ não hiểu rằng chúng ta đang gặp nguy hiểm và chuẩn bị cho cơ thể đối phó với mỗi đe dọa. Nhưng đối với những người bị rối loạn lo âu thì tình trạng này xảy ra thường xuyên và kéo dài làm cho họ vô cùng khó chịu. Rối loạn giấc ngủ Rối loạn lo âu làm cho người bệnh luôn cảm thấy lo lắng, trằn trọc và suy nghĩ nhiều dẫn tới khó ngủ, mất ngủ hay thức giấc vào ban đêm,…làm cho người bệnh càng mệt mỏi và lo lắng và bệnh càng trầm trọng hơn. Khi phát hiện thấy mình hoặc người thân có các dấu hiệu nêu trên, người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín và chất lượng để thăm khám. Tránh những biến chứng không mong muốn của bệnh gay ra khi không được điều trị. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa thần kinh phòng khám y học cổ truyền Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 10. Khi bị bệnh rối loạn lo âu, nếu không được điều trị về lâu dài sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh và gây ra những ảnh hưởng đến các cơ quan khác của cơ thể như tim, hệ tiêu hóa, thần kinh,..Hãy cùng tìm hiểm rõ hơn về những biến chứng của bệnh rối loạn lo âu thông qua bài viết dưới đây, để có góc nhìn đúng đắn nhất về sự nguy hiểm của căn bệnh này. Những biến chứng nguy hiểm của bệnh rối loạn lo âu Rối loạn lo âu nếu kéo dài và không được điều trị sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm sau đây: Gây ra các tệ nạn xã hội : Rối loạn lo âu làm cho người bệnh bị mất cân bằng về tâm lý dẫn đến lạm dung các chất kích kích, rượu, bia,… để quên đi những vấn đề lo lắng của bản thân. Thời gian dài dẫn đến nghiện ngập, có thể gây ra những tệ nạn nặng nề cho gia đình và xã hội. Rối loạn tiêu hóa : Rối loạn lo âu kéo dài, quá mức chịu đựng của cơ thể sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Bởi khi căng thẳng, lo âu, vùng dưới đồi sẽ kích thích tuyến vỏ thượng thận tiết ra hormon cortisol, Khi hormon này tăng cao sẽ kích hoạt sự co thắt của dạ dày, làm tăng tiết dịch vị và tiêu hóa kém từ đó dẫn đến đau dạ dày, táo bón, đầy hơi, ăn không ngon, dễ mắc các bệnh viêm ruột kích thích,.. Rối loạn hệ thần kinh thực vật : Các cơn lo âu kéo dài khiến cho não bộ phải thường xuyên giải phóng các hormone căng thẳng làm cho người bệnh thường xuyên cảm thấy đâu đầu, chóng mặt, hồi hộp, tim đập nhanh,…điều này làm cho hệ thần kinh thực vật bị rối loạn gây ra những biểu hiện như: giảm trí nhớ, mệt mỏi, run tay chân, vã mồ hôi, lo lắng,… Ảnh hưởng tới tim mạch : Những lo lắng, áp lực, căng thẳng quá nhiều sẽ kích thích cơ thể sản sinh ra các hormone gây stress, chúng tác động lên hệ tim mạch, thời gian dài làm cho cơ thể bị suy nhược gây cản trở hoạt động bình thường của tim. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến đột quỵ, tức ngực, đau tim rất nguy hiểm. Tăng mức độ nguy hiểm của các bệnh mạn tính : Nếu người bệnh bị mắc chứng rối loạn lo âu khi đang mang trong mình những căn bệnh như: tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường,..sẽ rất nguy hiểm. Người bệnh thường xuyên suy nghĩ cùng với căng thẳng sẽ khiến bệnh trở nên nặng hơn và diễn biến khó lường làm ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình điều trị bệnh. Bệnh rối loạn lo âu nếu không được điều trị sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Bởi vậy, để ngăn chặn những biến chứng nguy hiển mà bệnh rối loạn lo âu gây ra, ngoài việc chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh từ sớm, khi nhận thấy bản thân có các dấu hiệu của bệnh rối loạn lo âu, bạn cần tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị bệnh. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa thần kinh phòng khám đông y Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 11. Rối loạn lo âu kéo dài có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm cho sức khỏe và tâm lý của người bệnh, do đó, việc tìm kiếm phương pháp và bài thuốc để chữa bệnh là rất cần thiết. Chữa rối loạn lo âu bằng bài thuốc đông y đang ngày càng được nhiều người hướng đến sử dụng, vì không chỉ giúp cải thiện các triệu chứng do rối loạn lo âu gây ra mà còn an toàn, ít tác dụng phụ. Lợi ích của đông y trong việc điều trị bệnh rối loạn lo âu - Chữa bệnh rối loạn lo âu bằng đông y có tính an toàn cao, vì nguyên liệu của thuốc là hoàn toàn từ các loại thảo mộc tự nhiên. - Có thể sử dụng thuốc đông y lâu dài để chữa bệnh mà không sợ gây tổn hại đến gan, dạ dày và thận như thuốc tân dược. - Đông y chữa bệnh rối loạn lo âu từ gốc nên không phải lo tái phát bệnh. - Chữa bệnh rối loạn lo âu bằng đông y phù hợp với mọi lứa tuổi, ít tốn kém. - Các bài thuốc đông y được kết hợp từ nhiều vị thuốc và gia giảm tùy vào từng bệnh nhân nên rất tốt cho việc điều trị bệnh. Bên cạnh đó còn giúp bồi bổ, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Đông y và những bài thuốc chữa rối loạn lo âu Dưới đây là ba bài thuốc đông y chữa rối loạn lo âu hiệu quả bạn có thể tham khảo: Bài thuốc 1: Chữa bệnh rối loạn lo âu với các triệu chứng lo lắng, mất ngủ, loạn nhịp,... Thành phần: Táo nhân, sinh long mẫu, nguyên nhục, thái tử sâm, thạch xương bồ, bách hợp, liên tử tâm, trần bì, phục linh, phù tiểu mạch, thần sa, cam thảo. Cách dùng: Lấy tất cả các vị thuốc đem đi sắc với nước và uống mỗi ngày 3 lần. Bài thuốc 2: Chữa bệnh rối loạn lo âu với các triệu chứng như kích động, cáu gắt, lo lắng sợ hãi,... Thành phần: Bạc hà, sài hồ, phục thần, bạch truột, sinh địa, gừng nướng, cam thảo, táo, trần bì, mạch môn, hàng cầm, bán hạ. Cách dùng: Đem tất cả các vị thuốc trên sắc với nước và uống mỗi ngày 3 lần. Bài thuốc 3: Chữa bệnh rối loạn lo âu với các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, chập chờn thức giấc giữa đêm và không vào giấc lại được,... Thành phần: Thục địa, táo nhân, phục thần, hoàng kì, đẳng sâm, đương quy, mạch môn, bạch truột, hạt sen, quế nhục, cam thảo, mộc hương. Cách dùng: Đem tất cả các vị thuốc trên đi sắc lấy nước và uống mỗi ngày 3 lần. - Để hỗ trợ và nâng cao tác dụng của các bài thuốc uống, đông y còn áp dụng thêm các phương pháp vật lý trị liệu như: Xoa bóp, châm cứu và bấm huyệt giúp lưu thông khí huyết và tạo sự thoải mái cho người bệnh. Mỗi cơ địa của từng bệnh nhân sẽ phù hợp với một số vị thuốc và liều lượng nhất định. Do đó, để hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, người bệnh không nên tự sắc thuốc uống tại nhà mà nên đến các địa chỉ điều trị bệnh rối loạn lo âu bằng đông y có uy tín và chất lượng để thăm khám. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa thần kinh phòng khám Đông y Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 12. Rối loạn lo âu là tình trạng khiến người bệnh lo lắng quá mức làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Chữa bệnh rối loạn lo âu bằng các bài thuốc nam trong dân gian là phương pháp an toàn, dễ thực hiện và hiệu quả cao mà người bệnh có thể áp dụng tại nhà. Mọi người có thể tham khảo 4 bài thuốc dân gian chữa rối loạn lo âu hiệu quả dưới dây. Chữa rối lọan lo âu bằng lá bạc hà Bạc hà thường được mọi người biết đến nhiều như một loại rau thơm trong các bữa ăn hằng ngày, nhưng ít ai biết rằng bạc hà còn có thể dùng để điều trị chứng rối loạn lo âu rất hiệu quả. Bạc hà với tính cay nồng, tạo kích thích tốt cho sức khỏe, giúp hệ thần kinh hoạt động tốt hơn khiến bạn cảm thấy dễ trịu và thư giãn. Cách làm: Bạn có thể ăn sống lá bạc hà trong bữa ăn như một loại rau thơm hoặc đem giã nát rồi chắc lấy nước, cho them chút nước hòa cùng và uống. Chữa rối loạn lo âu bằng cây bồ công anh Cây bồ công anh từ lâu đã được dùng để điều trị rất nhiều bệnh, đặc biệt là các chứng tâm bệnh của cơ thể rất hiệu quả. Bồ công anh giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và là liều thuốc hữu ích giúp bạn ngăn chặn các triệu chứng rối loạn lo âu gây ra. Cách làm: Bạn đem bồ công anh đi giã nát rồi chắc lấy nước uống. Chữa bệnh rối loạn lo âu bằng hoa lạc tiên Hoa lạc tiên là một loại cây thuốc quen thuộc trong dân gian dùng để trị chứng rối loạn lo âu vì giúp làm tăng GABA- chất dẫn truyền thần kinh, giảm căng thẳng, lo lắng khiến cho bạn cảm thấy thư giãn hơn. Bên cạnh đó, hoa lạc tiên còn bổ sung vitamin B2 giúp tăng năng lượng, duy trì sức khỏe và giảm stress rất tốt. Cách làm: Bạn đem lạc tiên di phơi hoặc sao cho vàng, sau đó đem đi nấu cùng rau bắp, rau má và 500 ml nước cùng một chút muối. Sắc đến khi lượng nước vơi đi còn 200ml thì đổ ra chén và uống. Ngày uống hai lần. Chữa bệnh rối loạn lo âu bằng nụ hoa tam thất Hoa tam thất là phần hoa của cây tam thất bắc, là một cây thuốc quý thuộc họ nhân sâm. Hoa có vị ngọt, tính mát, giúp an thần, ổn định nhịp tim, giảm lo lắng và căng thẳng, rất tốt cho hệ thần kinh. Cách làm: Hoa tam thất đem rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào ấm, đổ thêm 100ml nước sôi vào, lắc nhẹ và đổ bỏ nước đầu tiên đi. Tiếp tục cho 200ml nước sôi vào ấm và để khoảng 10 phút là có thể uống được, người bệnh nên uống trước khi đi ngủ 1 tiếng. Khi điều trị rối loạn lo âu bằng những bài thuốc dân gian người bệnh cần kiên trì sử dụng, cùng với đó là kết hợp chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý để mau chóng khỏi bệnh. Bên cạnh đó cũng nên thăm khám bác sĩ định kỳ để theo dõi tình trạng bệnh và có thể đổi phương pháp điều trị khi cần thiết. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa thần kinh phòng khám y học cổ truyền Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 13. Thoát khỏi chuỗi ngày mệt mỏi vì mất ăn, mất ngủ và thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ do bệnh suy nhược thần kinh gây ra, Anh Đỗ Ngọc Hiếu (38 tuổi), Tại Quận 12, TP.HCM không khỏi vui mừng khôn xiết. “Thời gian đó tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, hay cáu gắt, mất ngủ thường xuyên, tôi bị cũng được gần hai năm thì may mắn được thằng bạn mách cho phương pháp chữa trị, nhờ vậy mà giờ tôi mới vui vẻ trở lại, ăn được và ngủ được” Tôi bị mắc bệnh suy nhược thần kinh từ năm 2016 và cũng chỉ mới chữa khỏi bệnh cách đây nửa năm. Thời gian đó do gia đình gặp nhiều chuyện buồn, cộng thêm công việc lúc đó của tôi cũng không mấy suôn sẻ, hay gặp nhiều áp lực khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Cũng vì vậy mà sức khỏe của tôi ngày càng sa sút. Tôi bắt đầu có các biểu hiện lạ như: Hay mệt mỏi, đau đầu rồi mất ăn, mất ngủ, bỗng dưng trở nên khó tính hơn, nhiều người ở cơ quan bảo dạo này sao tôi khó gần vậy, không vui vẻ như trước. Về nhà thì hay to tiếng, quát nạt vợ con. Thời gian đó tôi cũng chủ quan không có đi khám. Mãi hơn 3 tháng sau, khi những cơn đau đầu liên tục hành hạ, khiến tôi không thể chịu nổi, tôi quyết định đi khám. Tại đây, Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị suy nhược thần kinh. Sau khi nằm viện hai tuần, tôi trở về nhà và tiếp tục uống thuốc theo đơn trong vòng 15 ngày thì thấy có tiến triển. Nhưng điều trị dùng thuốc tây gần 6 tháng, tôi bắt đầu thấy bản thân tôi càng ngày càng phụ thuộc vào thuốc. Có thuốc thì ngủ được nhưng cơ thể tôi lại vô cùng mệt mỏi. Nên tôi không giám uống thuốc tây nữa. Cứ như vậy, căn bệnh luôn thường trực khiến lúc nào tôi cũng trong trạng thái lo âu, hồi hộp, căng thẳng và sợ hãi làm cho sức khỏe, công việc và cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tình trạng này được cải thiện vào một lần tình cờ đi đường tôi gặp lại thằng bạn học cùng đại học. Tâm sự về bệnh tình, tôi được nó mách cho cách chữa trị bệnh suy nhược thần kinh bằng đông y; nó nói có nhiều người bị bệnh giống y tôi chữa bằng phương pháp này và đều đã khỏi bệnh rồi. Nghe vậy tôi cũng có chút hi vọng. Cuối tuần, vợ tôi đưa tôi đến phòng khám đông y Cộng Hòa nơi mà người bạn đó giới thiệu để khám. Khi tới đây, tôi được bác sĩ bắt mạch, hỏi thăm rất kỹ về các triệu chứng và tình trạng sức khỏe, sau đó bác sĩ kê thuốc có kèm theo lịch đến châm cứu cho tôi. Thật không ngờ, tôi uống thuốc mới được khoảng 10 ngày là các triệu chứng bức bối, khó chịu, rối loạn giấc ngủ đã bắt đầu giảm dần. Kiên trì sử dụng sau hơn 1 tháng tôi đã ngủ lại được, ăn uống ngon miệng hơn, tinh thần thoải mái hẳn, vui vẻ và không còn cáu gắt như trước. Đặc biệt hơn, khi đã ngừng uống thuốc được nửa năm rồi mà tôi vẫn không thấy có dấu hiệu nào là tái phát bệnh trở lại. Hi vọng rằng với câu chuyện của anh Hiếu ở trên đây sẽ giúp ích được cho những ai đang có người thân bị bệnh suy nhược thần kinh, có thể tìm được địa chỉ và phương pháp chữa bệnh suy nhược thần kinh tốt nhất cho mình. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa thần kinh phòng khám y học cổ truyền Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 14. Hiện nay, chữa suy nhược thần kinh bằng thuốc đông y đang được rất nhiều người tin tưởng và áp dụng. Bên cạnh công dụng chữa bệnh, các bài thuốc đông y còn giúp cải thiện tình trạng sức khỏe, tăng cường lưu thông máu. Phương pháp Đông y chữa bệnh suy nhược thần kinh Theo đông y, bệnh suy nhược thần kinh được gọi là tâm căn suy nhược, do rối loạn ở 3 thể trạng: Tâm, Can và Thận gây ra, các triệu chứng điển hình là nhức đầu, mất ngủ, mệt mỏi, căng thẳng, khó tập trung,... Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ hai bài thuốc Đông Y trị bệnh suy nhược thần kinh để mọi người cùng tham khảo: Bài thuốc 1: Chữa suy nhược thần kinh với các triệu chứng suy nghĩ, lao tâm quá độ làm tổn thương tâm tỳ dẫn đến kén ăn, khó ngủ, mộng mị, hay quên, thân thể nặng nề, mỏi mệt, chân tay đau nhức. Nguyên liệu: Nhân sâm, hoàng kỳ, đương quy, bạch truật, long nhãn, táo nhân, phục thần, viễn chí, mộc hương, cam thảo. Cách làm: Đổ 3 chén nước, sắc còn một chén và uống khi còn nóng. Bài thuốc 2: Chữa suy nhược thần kinh kèm theo những biểu hiện như: Uất ức, hay phiền muộn, dễ cáu gắt, tức hai bên hông sườn,... Nguyên liệu: Sài hồ, đương quy, bạch truật, bạch thược, bạch phục linh, cam thảo, bạc hà, sinh khương. Cách làm: Tất cả các vị thuốc(trừ bạc hà) cùng với 3 chén nước, sắc còn 1 chén xong cho bạc hà vào trộn. Uống lúc còn nóng Bên cạnh những bài thuốc uống, đông y còn áp dụng thêm các phương pháp vật lý trị liệu như: Châm cứu, bấm huyệt và xoa bóp,.. tác động trực tiếp vào cơ thể giúp lưu thông khí huyết, đẩy nhanh quá trình điều trị giúp bệnh nhân mau chóng hồi phục sức khỏe. Ngoài ra, người bệnh cũng cần giữ cho tinh thần thoải mãi, tránh căng thẳng, áp lực, nên tập thể dục thường xuyên, không uống rượu, bia Những bài thuốc trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, mặc dù chúng rất tốt cho việc điều trị bệnh suy nhược thần kinh, nhưng tùy vào cơ địa của từng bệnh nhân sẽ phù hợp với một số vị thuốc và liều lượng nhất định. Lợi ích của đông y trong việc điều trị bệnh suy nhược thần kinh - Nguyên liệu của các loại thuốc Đông y có nguồn gốc 100% từ thảo dược thiên nhiên nên rất an toàn, không gây tác dụng phụ. - Các công thức của bài thuốc được ghi chép lại rất rõ ràng và cụ thể nên có độ an toàn và hiệu quả cao trong điều trị suy nhược thần kinh. - Đông y kết hợp nhiều vị thuốc với nhau nên ngoài tác dụng để chữa bệnh thì còn giúp bồi bổ cơ thể, nâng cao sức để kháng và hạn chế tái phát bệnh. - Thuốc đông y dễ sử dụng, chi phí thấp và phù hợp với nhiều đối tượng. - Các bài thuốc đông y cần thời gian để phát huy hoàn toàn tác dụng, do đó bạn cần kiên trì sử dụng để đạt hiểu quả cao. Để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt nhất, người bệnh nên đến các địa chỉ điều trị bệnh suy nhược thần kinh bằng đông y có uy tín và chất lượng, để được bác sĩ tư vấn cụ thể và theo dõi quá trình tiến triển của bệnh, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra khi tự ý điều trị tại nhà. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa thần kinh phòng khám đông y Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.
 15. Từ lâu, những bài thuốc dân gian với nguyên liệu là cây cỏ có sẵn trong vườn, xung quanh nhà luôn là những phương thuốc quý, rẻ và hiệu quả được nhiều người lựa chọn để chữa bệnh suy nhược thần kinh. Một số bài thuốc dân gian có hiệu quả cao giúp chữa suy nhược thần kinh Dưới đây là một số bài thuốc dân gian chữa bệnh suy nhược thần kinh hiệu quả người bệnh có thể tham khảo. Chữa suy nhược thần kinh bằng cây lục lạc ba lá Cây lục lạc ba lá còn được biết đến với những cái tên là cây sục sạc, rủng rảng, muồng phân… Với vị ngọt, hơi chát, tính mát, giúp bổ can thận, sáng mắt nên lục lạc ba lá thường được dùng phổ biến trong dân gian để chữa suy nhược thần kinh rất tốt. Cách làm: Cây lục lạc ba lá lấy phần thân, rễ cùng với lá vông nem và tâm sen đem sắc uống ngày 1 thang, chia làm 2-3 lần uống. Chữa suy nhược thần kinh bằng mật ong và dâu tây Ai cũng biết mật ong là một sản phẩm từ thiên nhiên đã được sử dụng từ rất lâu với nhiều công dụng đặc biệt. Trong đó có thể kể đến là giúp tăng cường năng lượng, điều trị mất ngủ, ngăn chặn mệt mỏi, đặc biệt khi kết hợp với dâu tây thì đây có thể xem là bài thuốc chữa suy nhược thần kinh hoàn hảo bất ngờ. Cách làm: Đem dâu tây đi giã rồi lọc lấy nước và đem nấu đến khi được một dung dịch đặc sệt thì cho mật ong vào khuấy đều cho thành cao. Đợi hỗn hợp nguội thì cho vào lọ thủy tinh cất để dùng dần. Nên sử dụng vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Chữa suy nhược thần kinh bằng cây hợp hoan bì Từ lâu, hợp hoan bì đã được dân gian sử dụng chuyên để trị suy nhược thần kinh với các triệu chứng như: lo âu, đau nhức mình, mất ngủ, trầm cảm,…với chức năng chính là an thần, giảm trầm uất và tăng cường lưu thông máu. Cách làm: Để chữa hiệu quả chứng bất an, mất ngủ, do suy nhược thần kinh, bạn lấy hợp hoan bì sắc uống cùng bá tử nhân và táo nhân ngày uống 2 lần sáng và tối. Chữa suy nhược thần kinh bằng cây trinh nữ Cây trinh nữ hay còn gọi là cây xấu hổ có vị ngọt, chát, tính mát có tác dụng trấn tĩnh, an thần, hóa đàm chỉ khái, làm dịu thần kinh, đặc biệt dùng để chữa bệnh suy nhược thần kinh rất hiệu quả. Cách dùng: Mỗi lần bạn lấy khoảng 20 lá cây trinh nữ khô hoặc tươi, cho vào 100ml nước sắc lên tầm 5-10 phút, uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Những bài thuốc dân gian trên đây rất tốt cho việc điều trị bệnh suy nhược thần kinh, nhưng chỉ mang tính chất tham khảo vì liều lượng sử dụng của từng loại thuốc còn tùy thuộc vào cơ địa và bệnh tình của mỗi người. Do vậy, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng, nhằm hạn chế tối đa các tình huống xấu có thể xảy ra khi bệnh nhân tự ý điều trị bệnh tại nhà. Nếu cần giải đáp bất cứ điều gì về căn bệnh này bạn có thể liên hệ bác sĩ chuyên khoa thần kinh phòng khám y học cổ truyền Cộng Hòa qua số hotline (028) 38 495 888 các bác sĩ sẽ luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc của bạn.