• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quangnguyenn

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About quangnguyenn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Thẩm mỹ viện LAMIA đang là hệ thống làm đẹp uy tín và địa chỉ đáng tin cậy cho phái đẹp. Hiện nay các cơ sở của LAMIA phân bố chủ yếu TP. Hà Nội và TP. HCM.Trong suốt quá trình hình thành và phát triển LAMIA đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường cùng với hệ thống cơ sở, thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn cao 1. Đem đến cho khách hàng nhiều dịch vụ làm đẹp tiên tiến Lamia nhận chuyển giao công nghệ độc quyền tại CHLB Đức Hệ thống thẩm mỹ viện LAMIA cung cấp đầy đủ các dịch vụ làm đẹp từ nâng cơ trẻ hóa, giảm béo toàn thân hay triệt lông vĩnh viễn, chăm sóc da, tắm trắng, phun xăm đều được cung ứng đầy đủ và phục vụ tận tình chu đáo. Chính vì vậy LAMIA đã trả lại thanh xuân, đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của gần một triệu khách hàng thân thiết. 2. Hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị máy móc đạt chuẩn Quốc tế. Thiết bị máy móc, công nghệ khi được LAMIA đưa vào sử dụng đều được kiểm tra, đánh giá rõ ràng cụ thể về chất lượng và độ an toàn. Bất cứ công nghệ nào đều được trải qua một kỳ sát hạch vô cùng gắt gao, trải nghiệm thử rồi mới có thể hợp tác đưa vào sử dụng. Vì vậy hầu hết các thiết bị máy móc đều được nhập trực tiếp từ các nước Châu Âu có nguồn gốc rõ ràng. Chuyên gia giới thiệu về công nghệ Lipo Sonix chuyển giao từ Đức. 3. Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao với nhiều năm kinh nghiệm. Sở hữu đội ngũ chuyên gia, bác sĩ tâm huyết với tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm là một điều khiến LAMIA rất đáng tự hào. Các bác sĩ luôn được nghiên cứu, đào tạo bài bản, hướng dẫn và liên tục được cập nhật các phương pháp mới phù hợp với xu thế. Cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, chu đáo và tạo niềm tin trọn vẹn cho khách hàng. Giảm béo Lipo Sonix cùng Trương Quỳnh Anh BS. Hoàng Quyên thực hiện Nâng Cơ trẻ hóa cho khách với liệu trình Ultherapy Tìm hiểu thêm video đang được nhiều người quan tâm nhất hiện nay: https://bit.ly/2yQmXB7 4. Không gian hiện đại, tạo cảm giác dễ chịu thoải mái. Với những thiết kế tinh tế, sáng tạo, từ sảnh lễ tân đến các phòng trị liệu cao cấp đều tạo cho khách hàng sự trang trọng, thoải mái. Thái độ chuyên nghiệp từ bác sĩ đến chuyên viên luôn là điểm cộng để khách hàng cảm nhận được sự tận tình chu đáo từ LAMIA. Không gian tại sảnh chính TMV QT Lamia Tại Hà Nội 5. Mang lại giá trị thật sự cho khách hàng. Khách hàng sử dụng liệu trình giảm béo tại Lamia ( Lưu ý kết quả phụ thuộc vào từng cơ địa của khách hàng) Khách hàng sử dụng liệu trình triệt lông tại Lamia ( Lưu ý kết quả phụ thuộc vào từng cơ địa của khách hàng) Khách hàng sử dụng liệu trình Nâng cơ, trẻ hóa tại Lamia ( Lưu ý kết quả phụ thuộc vào từng cơ địa khách hàng) Chất lượng dịch vụ và lợi ích của khách hàng luôn được LAMIA đặt lên hàng đầu, các chương trình ưu đãi tri ân khách hàng luôn được diễn ra với các combo quà tặng hấp dẫn. Hồ sơ cam kết bảo hành kết quả sử dụng dịch vụ của khách hàng luôn được chú trọng đó là điều mà LAMIA thể hiện được sự chuyên nghiệp trong từng quá trình của mình. Là một trong những địa chỉ đáng tin cậy LAMIA luôn nỗ lực mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng với chất lượng dịch vụ tối ưu mà mức chi phí phù hợp.
 2. Hiện nay công nghệ nâng cơ trẻ hóa da Ultherapy đang được rất nhiều người tin dùng vì độ hiệu quả và an toàn của nó rất cao. Nhưng bên cạnh đó có rất nhiều người thắc mắc nên nâng cơ mặt Ultherapy ở đâu tốt? Các tiêu chí đánh giá. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công nghệ này. I. 3 tiêu chí nhận diện địa chỉ nâng cơ Ultherapy chất lượng Ngày càng nhiều các cơ sở thẩm mỹ được mở ra khiến các chị em bối rối khi phải lựa chọn. Đâu là địa chỉ nâng cơ mặt Ultherapy làm đẹp đáng tin cậy để các chị em yên tâm “chọn mặt gửi vàng”? Cùng điểm qua 3 tiêu chí giúp nhận diện một thẩm mỹ viện chất lượng cao: 1. Đội ngũ y bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm Đây chính là yếu tố quan trọng hàng đầu bạn cần phải nắm rõ. Đặc biệt là khi bạn đang phân vân nên chăm sóc sắc đẹp tại thẩm mỹ viện này hay thẩm mỹ viện khác. Đội ngũ y bác sĩ và các chuyên gia da liễu giàu kinh nghiệm có nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng. Nhờ vậy mà các bác sĩ dễ dàng chuẩn đoán đúng tình trạng da của bạn. Thẩm mỹ viện quốc tế quy tụ đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm với kiến thức chuyên môn sâu rộng Trong lĩnh vực thẩm mỹ hay bất kỳ chuyên ngành y khoa nào, việc chuẩn đoán ban đầu dựa vào các dấu hiệu bệnh nhân cung cấp là vô cùng quan trọng. Đó chính là cơ sở để các bác sĩ lên phác đồ điều trị phù hợp. Nếu chuẩn đoán sai sẽ dẫn tới những hệ luỵ vô cùng nguy hiểm. Chính vì thế, các thẩm mỹ viện uy tín đều quy tụ đội ngũ y bác sĩ và chuyên gia cố vấn cao cấp giỏi. 2. Hệ thống máy móc chính hãng đạt chuẩn Với những thẩm mỹ viện uy tín, yếu tố trang thiết bị chính hãng và hiện đại cũng được đặt lên hàng đầu. Những loại máy móc tân tiến sử dụng công nghệ mới nhất thường có giá thành khá đắt. Vì thế, không phải thẩm mỹ viện nào cũng sẵn sàng bỏ ra một khoản phí khổng lồ để đầu tư. Có những nơi còn nhập các dòng máy đời cũ nên hiệu quả điều trị không cao. Thẩm mỹ viện quốc tế 5 sao sử dụng hệ thống máy móc tiên tiến và hiện đại Một thẫm mỹ viện 5 sao sẽ chú trọng đầu tư vào hệ thống trang thiết bị hiện đại. Bởi đây mới là bước tiến khôn ngoan và lâu dài trong ngành thẩm mỹ. Các dòng máy công nghệ hiện đại sẽ giải quyết được nhược điểm của dòng máy cũ. Chỉ khi khách hàng của bạn cảm nhận được hiệu quả rõ rệt, họ mới sẵn sàng quay trở lại và giới thiệu cho những người khác. 3. Nhiều người nổi tiếng tin tưởng và lựa chọn Với những ngôi sao, người nổi tiếng, họ rất chú trọng về vẻ bề ngoài. Họ luôn mong muốn hình ảnh của mình trong mắt công chúng phải là đẹp nhất. Bởi vậy, bất kỳ một khuyết điểm nào trên gương mặt cũng cần được che giấu. Các ngôi sao không ngần ngại chi một số tiền lớn vào việc chăm sóc sắc đẹp. Vì thế, nếu một thẩm mỹ viện được nhiều ngôi sao lựa chọn thì đây chắc chắn là một địa chỉ uy tín. II. Những lưu ý cần nhớ trước khi nâng cơ mặt Ultherapy Trước khi quyết định nên nâng cơ mặt Ultherapy ở đâu, bạn cần phải nắm rõ những thông tin sau: 1. Tìm hiểu về công nghệ nâng cơ Công nghệ nâng cơ Ultherapy là hình thức làm đẹp không xâm lấn. Vì thế, phương pháp này rất an toàn, không gây tác dụng phụ. Ultherapy sử dụng công nghệ sóng siêu âm hội tụ tại một điểm. Đồng thời tận dụng cơ chế sinh nhiệt để kích thích sự tăng sinh collagen dưới da. Nhờ vậy mà các nếp nhăn được xoá mờ rõ rệt, da săn chắc và đầy đặn hơn. Công nghệ Ultherapy sử dụng sóng siêu âm hội tụ để kích thích collagen sản sinh tự nhiên 2. Tìm hiểu về hiệu quả nâng cơ Hiệu quả nâng cơ bằng công nghệ Ultherapy thường kéo dài khá lâu. Với những làn da ở độ tuổi 30-35, mức độ lão hoá còn chưa nghiệm trọng. Vì thế, hiệu quả nâng cơ sẽ kéo dài từ 10-15 năm. Đối với làn da ở độ tuổi 40-55, hiệu quả chỉ kéo dài khoảng 8-10 năm. Còn với tình trạng da lão hoá nặng nề, hiệu quả chỉ còn 2-5 năm. 3. Tìm hiểu về chi phí nâng cơ Chi phí nâng cơ Ultherapy không hề rẻ. Trung bình, chi phí nâng cơ cho vùng da mặt sẽ dao động từ 500 – 2500 USD. Tuỳ vào vị trí vùng da cần nâng cơ cũng như tình trạng lão hoá mà giá tiền sẽ khác nhau. Để tiết kiệm chi phí, bạn hãy nhanh chóng thực hiện các biện pháp nâng cơ từ sớm. III. Nên nâng cơ mặt Ultherapy ở đâu? Lamia là địa chỉ thẩm mỹ viện quốc tế uy tín được rất nhiều chị em mách cho nhau. Đây cũng là địa chỉ chăm sóc sắc đẹp của nhiều ngôi sao nổi tiếng trong giới Vbiz. Thẩm mỹ viện Lamia quy tụ đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia da liễu giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, các chuyên gia đều được mời trực tiếp từ Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức, Bỉ – những nơi có ngành công nghiệp thẩm mỹ cực kỳ phát triển trên thế giới. Tại đây, khách hàng sẽ được trực tiếp các bác sĩ thăm khám và tư vấn, điều trị. Thẩm mỹ viện quốc tế Lamia là địa chỉ nâng cơ Ultherapy uy tín và chất lượng Lamia chú trọng đầu tư hệ thống máy móc Ultherapy tiên tiến và hiện đại nhất. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi thực hiện nâng cơ trẻ hoá da tại đây. Sau khi nâng cơ, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của làn da. Với phương pháp nâng cơ Ultherapy, bạn không cần tốn thời gian nghỉ dưỡng. Ultherapy hoàn toàn không để lại bất kỳ tác dụng gì đối với sức khoẻ của bạn. IV. Tổng kết Trên đây là những thông tin giúp bạn biết được nên nâng cơ mặt ở đâu. Để đảm bảo an toàn khi nâng cơ, bạn hãy lựa chọn địa chỉ thẩm mỹ uy tín và chất lượng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại thông tin tại đây. Các chuyên gia sẽ nhanh chóng liên hệ và giải đáp giúp bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm nâng cơ mặt Ultherapy có tốt không?
 3. Hiện nay trị rạn da Fusion đang được rất nhiều người lựa chọn để khắc phục các vết rạn da trên cơ thể. Công nghệ này không phẫu thuật, không xâm lấn nên khá an toàn đối với người sử dụng. Bài viết dưới đây sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về công nghệ. I. Công nghệ điều trị rạn da Fusion Plus Trước khi giải thích cho bạn về quy trình trị rạn da tại Lamia, tôi xin chia sẻ về công nghệ Fusion Plus. Đây là công nghệ trị rạn da mới nhất mà Lamia đang áp dụng. Fusion Plus là công nghệ phi kim tần số vô tuyến. Cơ chế hoạt động của Fusion Plus dựa vào những đầu kim tác động vào da. Độ sâu tác động của những đầu kim này tùy thuộc vào tình trạng rạn da của mỗi người. Phương pháp điều trị rạn da bằng Fusion Plus Khi các đầu kim tiếp xúc với vùng da cần điều trị sẽ phá vỡ sự liên kết của các vết rạn. Chúng có tác dụng đào thải và loại bỏ tế bào da bị hư hại, tế bào da chết. Cũng trong lúc này, những đầu kim sẽ tạo ra nguồn năng lượng tần số vô tuyến, kích thích sự sản sinh của collagen và elastin. Sự hình thành của những chuỗi collagen và elastin mới sẽ giúp phát triển tế bào da mới, tái tạo bề mặt da. Từ đó giúp phục hồi làn da khỏe mạnh và càng ngày càng giúp da đàn hồi, mịn màng hơn. Fusion Plus giúp xóa nếp nhăn, xóa vết rạn da, tái tạo và trẻ hóa da. Công nghệ này không xâm lấn, không phẫu thuật, an toàn với người điều trị. Fusion Plus không để lại sẹo, không gây biến chứng. Hiệu quả điều trị bằng Fusion Plus rất nhanh và có thể quan sát sự thay đổi rõ rệt. II. Quy trình điều trị rạn da Fusion Plus Tại Lamia, quy trình điều trị rạn da bằng công nghệ Fusion Plus được thực hiện theo các bước như sau: QUY TRÌNH Bước 1: Khách hàng được thăm khám , tư vấn, kiểm tra tình trạng rạn da, nhập hồ sơ theo dõi, ký cam kết . Bước 2: Khách được đưa vào phòng trị liệu , bắt đầu liệu trình. Bước 3: Vệ sinh vùng da cần điều trị. Thoa thuốc tê trên vùng da bị rạn. Bước 4: Lau sạch thuốc tê và sát trùng vùng da cần điều trị. Bước 5: Bác sĩ điều chỉnh cấp độ, vùng tác động cho các đầu kim. Bước 6: Chạy máy tác động đầu kim lên vùng da cần điều trị. Bước 7: Sau đó, các bác sĩ sẽ đưa huyết thanh giàu tiểu cầu lên bề mặt da. Huyết thanh có tác dụng kích thích sự sản sinh của những tế bào mới. Bước 8: Hoàn tất trị liệu và lắng nghe những lời chỉ dẫn của bác sĩ để chăm sóc da, đảm bảo hiệu quả sau khi điều trị. III. Các lưu ý khi trị rạn da công nghệ Fusion Plus Tùy theo tình trạng da mà bạn sẽ tham gia điều trị trong vòng 1 – 2 buổi trị liệu. Nếu như tình trạng rạn da của bạn ở mức độ nhẹ, bạn chỉ cần 1 buổi trị liệu duy nhất. Bạn nên chú ý chăm sóc da sau khi điều trị Các tế bào da non sẽ được sinh ra và phát triển trong khoảng 3 ngày đầu tiên. Và sau 7 – 10 ngày, làn da của bạn sẽ phục hồi ổn định lại. Trong 48 giờ đầu tiên sau khi trị liệu, bạn phải tránh vùng da được điều trị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Da trong thời gian này sẽ hơi rát và đỏ. Nguyên nhân là vì các tế bào chết đã bị loại bỏ, dành chỗ cho những tế bào da non được sản sinh ra. IV. Tổng kết Trên đây là quy trình trị rạn da bằng công nghệ Fusion Plus tại Lamia. Xin mời bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về quy trình làm việc, nhằm đảm bảo sự yên tâm khi tham gia trị liệu nhé. Chúc bạn sớm sở hữu làn da mịn màng, đàn hồi như mong muốn nhờ trị rạn da bằng Fusion Plus. Bạn có thể sử dụng thêm kem trị rạn da để tăng độ hiệu quả hơn.
 4. Hiện nay mỡ thừa tích tụ sau sinh mổ đang khá phổ biến, đặc biệt là các chị em sau sinh mổ. Bài viết dưới đây sẽ nói về 4 phương pháp giảm béo an toàn và hiệu quả nhất hiện nay. I. Các bài tập giảm béo bắp tay với tạ Nếu có sự giúp ích của quả tạ chuyên dụng để tập tay, hiệu quả của bạn sẽ đạt được nhanh hơn. Không những giảm được béo bắp tay, bạn còn giúp được bắp tay của mình trở nên săn chắc và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý tập luyện vừa phải, khoa học. Bởi các bài tập bắp tay với tạ sẽ khiến cơ bắp tay to ra. Dưới đây là một số bài tập giảm béo bắp tay mà bạn có thể tham khảo. 1. Tập tay sau với tạ đơn Bài tập giảm béo tay sau với tạ Trước hết bạn cần phải chuẩn bị một quả tạ đơn. Chúng có trọng lượng phù hợp và trong tầm kiểm soát cơ thể của bạn. Bắt đầu tiến hành chúng bằng cách đan tay vào nhau và giữ chắc thân quả tạ. Dơ thẳng tạ lên đỉnh đầu, sau đó gập lại sao cho quả tạ vuông góc với đầu. Như vậy bạn sẽ được tính là một nhịp. Một lần tập luyện, bạn nên tập 3 hiệp và mỗi hiệp bao gồm 10 – 12 nhịp. 2. Đẩy tạ lên trên Bài tập giảm béo bắp tay đẩy tạ lên trên Khi đẩy tạ lên trên, bạn không những tác động được vào những những cơ bắp tay, mà còn tác động rất mạnh vào cơ cầu vai. Chúng có tác dụng giảm béo bắp tay vô cùng hiệu quả, trong một thời gian ngắn. Các động tác thực hiện cũng cực kỳ đơn giản. Người đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai. Mỗi bên tay cầm một quả tạ đơn. Mỗi nhịp sẽ được tính bằng cách đưa tay lên đỉnh đầu như động tác vươn vai sau đó từ từ hạ xuống. Giữ 2 quả tạ ở phía bên dưới thêm một vài giây để hiệu quả cao hơn. Mỗi lần bạn nên thực hiện khoảng 10 lần. giảm béo bắp tay mà vẫn đạt được hiệu quả cao. Để tạo thêm hứng thú và động lực luyện tập, bạn hãy kết hợp với những bài nhạc. Các động tác ở bài tập này nên được đẩy mạnh và thực hiện với nhịp độ nhanh hơn. Các động tác bạn có thể thực hiện như sau: Hơi hạ thấp người xuống nhưng lưng vẫn cần phải thẳng. Hai chân chụm lại, khoảng cách của chúng khoảng 5cm. Mỗi tay cầm chắc một quả tạ đơn và đưa lại trước ngực. Tiếp theo bạn dùng sức đẩy ngang sang hai bên. Sau đó, đưa lại vị trí ban đầu. Mỗi lần thực hiện khoảng 10 – 15 nhịp như vậy. Bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả trong một thời gian ngắn. Bài tập giảm mỡ bắp tay đẩy tạ sang ngang 4. Push up với tạ Bài tập giảm béo bắp tay này khá khó với dân nghiệp dư hay những ai mới bắt đầu tập bắp tay. Tư thế của bài tập này khá giống với việc hít đất. Tuy nhiên, bạn thực hiện việc tập với tạ. Một tay bạn chống với tạ, tay còn lại co lên. Hai tay dang rộng bằng vai. Chân dùng để giữ trụ nên bạn cần phải giữ vững. Sau đó, tay còn lại từ từ đặt xuống và tay còn lại nâng lên. Bài tập Push up với tạ II. Bài tập giảm bắp bắp tay: Plank tay Các bài tập Plank được giới thiệu rất nhiều trong các bài tập giúp thon gọn bụng Tuy nhiên, các bài tập này cũng có tác dụng giảm béo bắp tay cực hiệu quả. Cơ tay bị siết một lực khá lớn. Vì thế, bài tập này không chỉ giúp bạn có vòng eo con kiến mà bắp tay cũng trở nên thon gọn, săn chắc. Hai khuỷu tay và hai đầu bàn chân chống xuống sàn. Chúng cũng là điểm tựa để giữ thăng bằng cho cả cơ thể. Bạn cố gắng sao cho từ phần đầu đến phần mông tạo được thành một đường thẳng. Giữ nguyên tư thế trong vòng từ 10 – 20s. Nghỉ 1 chút khoảng 10s và tiếp tục lượt tập tiếp theo. Bài tập giảm bắp bắp tay: Plank tay III. Động tác hít đất Hít đất là một bài tập quá quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Hít đất không quá khó đối với đấng mày râu nhưng chúng cũng khá vất vả và mất nhiều sức lực đối với phái đẹp. Để được sở hữu bắp tay thon gọn, “tạm biệt” ngấn mỡ bắp tay, bạn nên kiên trì và chăm chỉ tập luyện với bài tập giảm béo bắp tay hít đất này. Các động tác của chúng không có gì khó khăn cả. Trước tiên, bạn cần lựa chọn một mặt phẳng phù hợp. Toàn bộ chiều dài cơ thể cần phải song song với mặt đất. Hai chân đứng rộng bằng vai, phía đầu mũi chân chống xuống đất. Úp hai bàn tay xuống đất, dùng lực từ đôi tay nâng và hạ trọng lượng cơ thể. Động tác hít đất Việc nâng, hạ cơ thể cần kết hợp với việc hít thở đều. Thở ra khi nâng cơ thể lên và hít vào khi hạ cơ thể xuống. Cứ thực hiện như vậy, bạn sẽ thấy được hiệu quả một cách rõ rệt. Thời gian đầu, bạn có thể thực hiện được ít lượt. Sau dần, sức chịu đựng của bạn sẽ lớn hơn. IV. Bài tập xoay tay Có thể nói đây là bài tập dễ dàng nhất trong tất cả các bài tập giảm béo bắp tay. Bạn có thể thực hiện chúng ở mọi lúc, mọi nơi, tập tại nhà một cách đơn giản mà không cần phải đến phòng tập Gym. Đây cũng được coi là những bài tập khởi động cho những bài tập nặng và mất nhiều sức hơn. Bài tập xoay tay nhẹ nhàng, đơn giản Bạn đứng ở tư thế thẳng, hai cánh tay dơ ra ngang vai. Hai cánh tay và vai phải hợp với nhau thành một đường thẳng. Sau đó, xoay chúng theo chiều kim đồng hồ. Tiếp đến, bạn giữ cho bắp tay đứng yên ở vị trí ngang vai. Xoay ngược lại và thực hiện liên tiếp khoảng 20 – 40 lần. Lưu ý rằng chỉ nên vận động từ khuỷu tay trở xuống. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên thực hiện chúng một cách thường xuyên và liên tục. V. Tổng kết Trên đây là những các bài tập giảm béo bắp tay đơn giản mà đạt hiệu quả cao mà bạn có thể áp dụng và thực hiện. Ngoài ra vẫn còn rất nhiều các bài tập khác mà bạn có thể áp dụng để được sở hữu bắp tay thon gọn, săn chắc. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn các công nghệ giảm béo hiện đại để giảm béo bắp tay một cách hiệu quả. Bạn có thế tìm hiểu thêm các thực phẩm giảm béo bắp tay để hiểu quả hơn
 5. Hiện nay mỡ thừa đang là vấn đề nhức nhối của rất nhiều người. Vì thế công nghệ ra đời đời thay thế cho các phương pháp truyền thống vì độ hiệu quả và an toàn đem lại rất cao. Nhưng bên cạnh đó bạn có biết giảm béo bằng tay ở đâu uy tín và hiệu quả. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn một địa chỉ hiện nay đang được rất nhiều người tin tưởng. I. Làm sao để đánh giá được địa chỉ giảm béo bắp tay ở đâu uy tín? Để đánh giá được uy tín và chất lượng của một cơ sở làm đẹp, giảm béo uy tín, hiệu quả, bạn cần phải có những yếu tố đánh giá nhất định. Bạn có thể tham khảo những tiêu chí đánh giá sau đây để có thể lựa chọn được một địa chỉ giảm mỡ bắp tay uy tín. 1. Cơ sở vật chất Đây chính là yếu tố đầu tiên mà bạn có thể đánh giá được một cơ sở làm đẹp. Bạn sẽ cảm nhận được ngay điều này với lần đầu tiếp xúc. Những địa chỉ làm đẹp có cơ sở vật chất sang trọng, hiện đại, rộng rãi và kiên cố sẽ gây được ấn tượng ngay với khách hàng. Bởi bạn sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác an toàn khi vào một nơi tồi tàn, chật chội! Giảm béo bắp tay ở đâu? 2. Trang thiết bị máy móc Thực chất, trang thiết bị cũng một phần nằm trong những cơ sở vật chất. Tuy nhiên, chúng ta nên tách chúng ra để có cái nhìn chi tiết và đầy đủ nhất. Thiết bị máy móc là những thứ vô cùng quan trọng đối với việc làm đẹp. Bởi chúng sẽ trực tiếp tác động vào cơ thể của bạn. Trang thiết bị máy móc tác động trực tiếp vào cơ thể bạn Hãy hỏi nhân viên tư vấn về nguồn gốc xuất xứ của các thiết bị máy móc sử dụng! Tốt nhất, bạn hãy xem xét kỹ lưỡng chúng trước khi thực hiện. 3. Công nghệ sử dụng Có rất nhiều công nghệ giảm béo bắp tay! Mỗi cơ sở sẽ có những công nghệ riêng, không giống với bất cứ một cơ sở làm đẹp nào khác. Quy trình công nghệ có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của thực hiện việc giảm béo của bạn. Một địa chỉ uy tín sẽ sử dụng các công nghệ có đầy đủ các chứng nhận an toàn, đánh giá của Bộ Y tế Quốc gia hay Quốc tế. Hãy tin tưởng vào công nghệ đạt chuẩn quốc tế Các công nghệ cao, an toàn và hiệu quả là các công nghệ được đánh giá và cấp giấy chứng nhận của FDA – Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ. Bạn hãy tin tưởng và ưu tiên các địa chỉ giảm béo bắp tay sử dụng công nghệ chuẩn quốc tế. Hiệu quả và mục đích của bạn chắc chắn sẽ đạt được. Hơn thế, chúng an toàn và không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. 4. Đội ngũ chuyên gia, chuyên viên, kỹ thuật viên Các chuyên gia và kỹ thuật viên cần có bằng cấp được cấp bởi Bộ Y tế. Các loại bằng cấp của Quốc tế nên được ưu tiên và đánh giá cao hơn. Có rất nhiều cơ sở thẩm mỹ hiện nay có mời cả sự hỗ trợ của các chuyên gia từ nước ngoài. Điều này tạo được sự tin tưởng của các khách hàng và độ đáng tin cậy của cơ sở. Đội ngũ chuyên gia, chuyên viên, kỹ thuật viên rất quan trọng Tuy nhiên, việc làm giả bằng cấp hiện nay không có gì khó khăn cả. Bởi vậy, bạn có thể đánh giá chuyên gia, chuyên viên, các kỹ thuật viên, qua các họ giao tiếp, ứng sử, thực hiện liệu trình và khách hàng. Điều này sẽ giúp bạn tìm được địa chỉ giảm béo bắp tay ở đâu tốt. 5. Cam kết kết quả Hãy tin vào sự cam kết hiệu quả của liệu trình bằng văn bản! Tuyệt đối đừng tin vào sự cam kết suông bằng miệng, nếu bạn phải đối diện với những cuộc “hẹn” dài nếu không đạt được hiệu quả như mong muốn của mình. Điều này không chỉ đánh giá được địa điểm giảm béo tốt, mà còn chứng minh được sự sáng suốt và tinh nhạy của chính khách hàng. Cam kết kết quả bằng văn bản mới đáng tin cậy Chỉ có những địa chỉ uy tín, chất lượng mới dám cam kết hiệu quả với khách hàng bằng văn bản. Bởi họ chắc chắn hiệu quả mình mang đến cho khách hàng. Uy tín và độ tin cậy của cơ sở cũng nhờ đó mà được khẳng định. 6. Phản hồi của khách hàng Đây là yếu tố giúp bạn đánh giá một cách khách quan nhất địa chỉ giảm béo bắp tay ở đâu tốt. Bởi vì không một ai đánh giá những gì tốt đẹp cho một địa chỉ kém chất lượng và hiệu quả không cao cả. Phản hồi của khách hàng luôn là những đánh giá khách quan Không gian thoải mái, rộng rãi tại LAMIA 2. Trang thiết bị hiện đại, có nguồn gốc rõ ràng Tất cả các trang thiết bị máy móc đều vô cùng hiện đại, được nhập khẩu hoàn toàn từ Châu Âu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chúng đều được kiểm tra, đánh giá một cách kỹ lưỡng, vượt qua những sát hạch gắt gao trước khi đưa vào sử dụng. Điều đặc biệt là các chuyên gia, kỹ thuật viên tại LAMIA được hướng dẫn sử dụng máy trực tiếp bởi các chuyên gia đầu ngành. Trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu tại Châu Âu 3. Công nghệ tiên tiến, đạt hiệu quả cao Giảm béo bắp tay ở đâu tốt, chất lượng, không thể không kể đến Thẩm mỹ viện Quốc tế LAMIA. Công nghệ giảm béo LAMIA sử dụng là công nghệ LIPO SONIX. Đây là công nghệ không phẫu thuật, không xâm lấn, sử dụng dòng điện cao tần kết hợp với dòng điện xoay chiều phá hủy trực tiếp mô mỡ thừa. Hiệu quả làm việc được đánh giá rất cao. Bạn có thể giảm được ngay 2.5 cm cơ thể chỉ sau 1 giờ điều trị. Kết thúc lộ trình điều trị, bạn có thể giảm ngay 15 – 25cm cơ thể và 3 – 5kg trọng lượng. Đây là những con số tuyệt vời mà không phải công nghệ nào cũng có thể làm được. Công nghệ tiên tiến, đạt hiệu quả cao 4. Đội ngũ chuyên gia, chuyên viên, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, tay nghề cao Một trong những điều đáng tự hào nhất của LAMIA chính là sở hữu đội ngũ chuyên gia nhiệt huyết, tay nghề cao và có nhiều năm kinh nghiệm. Họ đều được đào tạo một cách bài bản, tại những nơi uy tín, chất lượng. Hơn thế, họ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra những giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Đội ngũ chuyên gia, chuyên viên, kỹ thuật viên của LAMIA 5. Mang đến những giá trị thực cho khách hàng Các văn bản cam kết và bảo hành kết quả luôn được LAMIA chú trọng. Hầu hết mọi khách hàng đến với LAMIA để ra về với diện mạo khác hoàn toàn, mang đến nhiều điều ngạc nhiên của tất cả mọi người. Sự chuyên nghiệp của LAMIA còn thể hiện ở những phản hồi, đánh giá của những khách hàng đã thực hiện trước đó. Mang đến những giá trị thực cho khách hàng III. Hình ảnh khách hàng Đã có rất nhiều khách hàng được đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn khi thực hiện việc giảm béo bắp tay tại Thẩm mỹ viện Quốc tế LAMIA. Nếu bạn không biết giảm béo bắp tay ở đâu, hãy nhìn những hình ảnh tại LAMIA dưới đây để có động lực và đưa ra quyết định đúng đắn. Ngân Hồ đánh bay 21kg mỡ thừa với LIPO SONIX tại LAMIA Bích Thủy giảm 14kg – 20cm sau khi kết thúc liệu trình Lấy lại bắp tay thon gọn sau khi sử dụng LIPO SONIX Ngọc Anh đánh bay 12kg mỡ thừa Lấy lại tuổi xuân sau khi sinh nhờ LAMIA Thanh Huyền nói lời tạm biệt vòng eo bánh mì Giảm béo bắp tay ở đâu – đến ngay LAMIA Trang Moon diện áo dài thướt tha với mắt tay thon gọn IV. Tổng kết Hy vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có được câu trả lời cho câu hỏi giảm béo bắp tay ở đâu tốt, uy tín và hiệu quả nhất. Đến với Thẩm mỹ viện LAMIA, bạn sẽ “say goodbye” những ngấn mỡ thừa khiến bắp tay bạn trở nên xồ xề.
 6. Hiện nay mỡ thừa tích tụ sau sinh mổ đang khá phổ biến, đặc biệt là các chị em sau sinh mổ. Công nghệ giảm béo sau khi sinh mổ đang được rất nhiều người quan tâm vì độ hiệu quả và an toàn của nó nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều người thắc có nên giảm béo sau khi mổ không? I. Có nên giảm béo sau sinh mổ không? Theo các chuyên gia đầu ngành chia sẻ: đôi với các chị em khó sinh thì sinh mổ được xem như một giải pháp hoàn hảo nhất để giải quyết bài toán này. Với các công nghệ hiện đại sau sinh mổ 2 – 3 tháng bạn hoàn toàn có thể hoạt động bình thường và có thể tiến hành giảm mỡ bằng công nghệ không xâm lấn. Có nên giảm béo sau sinh mổ không? Các chuyên gia cũng khuyên rằng bạn nên giảm béo sau sinh mổ ngay khi có thể để tránh một số bệnh mà béo có thể gây ra và có được cho mình một vóc dáng quyến rũ. Ngoài ra loại bỏ mỡ sau sinh sẽ giúp bạn: – Cải thiện mối quan hệ và tình cảm vợ chồng. Tôi cam đoan rằng không một người đàn ông nào không xao xuyến trước một cô gái có một thân hình nóng bỏng, kể cả anh ta đã có vợ rồi. Bởi vậy, người phụ nữ càng phải đẹp, đẹp để được chồng mãi yêu thương, đẹp để giữ lửa gia đình. Những suy nghĩ rằng có chồng rồi sinh con thì sồ sề cũng là điều dễ hiểu và cam chịu điều này là suy nghĩ vô cùng sai lầm. Giảm béo sau sinh mổ giúp cải thiện cuộc sống giá đình – Giúp người phụ nữ tự tin hơn. Họ có thể thoải mái diện những bộ đồ mình thích và tự tin thể hiện mình trước đám đông. – Thân hình nặng nhọc sẽ khiến bạn khó khăn trong mọi việc, trong đó có cả việc chăm sóc con cái và làm việc nhà. – Đừng nghĩ cứ béo, bạn sẽ có nhiều sữa cho cho con phát triển. Chỉ với bất nhiêu lý do thôi cũng đã có thể thuyết phục bất cứ ai giảm béo ngay lập tức. Đối với các bà mẹ sau khi sinh mổ cũng không phải trường hợp ngoại lệ. II. Các lưu ý khi giảm béo bụng sau sinh mổ là gì? Để có kết quả giảm béo sau sinh mổ tốt nhất và không làm ảnh hưởng tới sức khỏe bạn cần phải lưu ý các vấn đề sau: – Bạn chỉ được thực hiện việc giảm béo sau sinh mổ sau 6 – 8 tuần. Thời gian đó là thời gian cần thiết để cơ thể có thể hồi phục sau những tổn thương do sinh mổ để lại. Bạn nên giảm béo sau sinh mổ sau 6 – 8 tuần – Nên nhớ “dục tốc bất thành”! Hãy kiên trì và bền bỉ trong việc giảm cân. Đừng có sốt ruột và nóng vội. Bạn sẽ nhận phải cái kết “đắng”. Không những không giảm được cân mà còn tăng hơn so với ban đầu và cần thời gian để cơ thể bình phục do bạn làm ảnh hưởng đến vết mổ. – Thực hiện các bài tập nhẹ nhàng, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và vết mổ. Hãy dừng lại ngay các bài tập khi cảm thấy đau hay khó chịu ở vùng bụng dưới vết mổ. – Cho dù giảm cân bằng phương pháp nào đi chăng nữa, bạn vẫn cần phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể để có đủ sữa cho em bé. III. Nên giảm béo sau sinh mổ bằng công nghệ nào? Bạn có thể thực hiện nhiều phương pháp giảm cân khác nhau. Đối với mẹ sau sinh, việc giảm béo rất khó khăn. Trên con đường chinh phục vẻ đẹp của họ có rất nhiều rào cản. Một phương pháp an toàn và hiệu quả nhanh chóng chính là điều mà họ cần ngay lúc này. Với tôi, không một phương pháp giảm cân sau sinh nào phù hợp hơn công nghệ LIPO SONIX. Đây là công nghệ tiên tiến, hiện đại của Đức. Chúng sử dụng sóng cao tần kết hợp với dòng điện xoay chiều sử dụng trong y tế tác động trực tiếp và các mô mỡ. Mô mỡ thừa bị phá hủy và hóa lỏng. Sau đó, chúng được đào thải ra ngoài qua đường bài tiết tự nhiên của cơ thể. Công nghệ giảm béo sau sinh mổ Lipo Sonix Các mẹ sau sinh không cần phải tập luyện vất vả, khổ cực, không cần phải kiêng khen, mà hiệu quả mang đến thật đáng kinh ngạc. Bạn sẽ giảm được 1 size quần tương ứng với khoảng 2.5cm vòng eo sau khi thực hiện 1 giờ đồng hồ của liệu trình. Khi trải nghiệm hết liệu trình, bạn sẽ giảm được từ 15 – 25cm vòng eo cùng với 5 – 7kg trọng lượng cơ thể. Đặc biệt hơn nữa là chúng không bị tăng cân trở lại. Không điều gì có thể tuyệt vời hơn điều này! Công nghệ LIPO SONIX là công nghệ được chuyển giao động quyền tại LAMIA. Tại Việt Nam hiện nay chưa có bất cứ một cơ sở nào sử dụng công nghệ này. Bởi vậy, để được trải nghiệm công nghệ này một cách tuyệt vời nhất, hãy đến Thẩm mỹ viện Quốc tế LAMIA. IV. Tổng kết PV: Với những chia sẻ vô cùng hữu ích trên của chuyên gia, chắc chắn bạn đã biết được lời giải cho bài toán có nên giảm béo sau sinh mổ không? Cảm ơn Bác sĩ đã dành thời gian quý báu của mình để chia sẻ với độc giả của Thammyvienlamia.com. Chúc bác sĩ sức khỏe và thành công!
 7. Hiện nay rạn da đang là vấn đề được quan tâm nhất hiện nay và mọi người tìm đến các công nghệ. Nhưng mọi người luôn thắc mắc điều trị rạn da có đau không? Nên lựa chọn phương pháp nào? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn một công nghệ đang được nhiều người tin dùng nhất hiện nay. Xem Thêm >> Cách Trị Rạn Da Tại Nhà I. Nguyên nhân gây rạn da 1. Tăng cân quá nhanh Khi cân nặng của bạn đột ngột tăng nhanh thì bạn có thể bị rạn da. Bạn tăng cân càng nhiều thì càng nhanh bị rạn da. Và nếu khối lượng các cơ tăng nhanh cũng có thể gây ra rạn da. Tăng cân nhanh không kiểm soát 2. Do mang thai Người phụ nữ mang thai thường dễ bị rạn da ở bụng, đùi. Hiện tượng này thường sẽ xuất hiện trong hoặc sau tháng thứ 6 khi mang thai. Mang thai cũng là nguyên nhân gây rạn da Đây là do bụng của bạn phải to nhanh ra để thai nhi phát triển. Nhưng thay đổi hormone trong thời kỳ mang thai cũng là nguyên nhân gây rạn da cho chị em. Xem Thêm >> Dấu Hiệu Của Rạn Da 3. Do dùng thuốc Có một số loại thuốc khi dùng sẽ gây ra các tác dụng phụ. Thường là về gây tăng cân, phù nề hoặc khiến bị đầy hơi, cũng như có thể thay đổi thể chất của bạn. Đó là những thuốc như tránh thai, giảm viêm hoặc Corticoid. Sử dụng các kem chứa corticoid cũng có thể gây nên hiện tượng rạn da. 4. Do bị bệnh Một số căn bệnh, thường là gây tăng cân đột ngột hoặc các bệnh về da, thay đổi thể chất có thể khiến bạn gặp vết rạn da. Trong đó, việc tăng trưởng hàm lượng corticoid do rối loạn tuyến thượng thận sẽ khiến bạn bị rạn da dễ hơn. II. Điều trị rạn da có đau không? Có rất nhiều phương pháp điều trị rạn da chính vì vậy mà điều trị rạn da có đau không sẽ do công nghệ bạn lựa chọn. 1. Những phương pháp điều trị rạn da không gây đau đớn Bạn có thể sử dụng những biện pháp tự nhiên để điều trị rạn da, ví dụ như dùng gel nha đam, lòng trắng trứng, chanh tươi, đường trắng, khoai tây, … Hoặc bạn cũng có thể dùng kem bôi đặc trị, những sản phẩm thảo dược được điều chế, … Bôi kem là phương pháp trị rạn da không đau Nhìn chung đây là những phương pháp điều trị rạn da an toàn, không gây đau đớn cho người trị liệu. Tuy nhiên, những phương pháp này thường sẽ hiệu quả đối với những người vừa bị rạn da. Các vết rạn da còn rất nhạt hoặc có màu hồng nhạt. Phạm vi bị rạn da không lớn và mật độ phân bố không dày. Còn đối với những người bị rạn da lâu năm, người rạn da sau sinh mà không chăm sóc, các vết rạn da có màu đỏ thẫm, tím, nâu đậm, … thì rất khó đạt được hiệu quả cao. 2. Những phương pháp điều trị rạn da có thể gây đau Nếu như những phương pháp điều trị rạn da được nhắc đến ở trên không giúp bạn được hiệu quả như mong muốn, hoặc quá chậm, bạn có thể sử dụng các công nghệ thẩm mỹ hiện đại. Ví dụ như lăn kim, phẫu thuật hoặc dùng tia laser. Ưu điểm của những biện pháp này là nhanh, đạt hiệu quả cao và lâu dài. Tuy nhiên, nhược điểm của những biện pháp này là khả năng gây đau khá lớn. Sử dụng một số biện pháp công nghệ thẩm mỹ có thể gây đau Đặc biệt với biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ điều trị vết rạn da, những bạn sợ đau sẽ không thích hợp. Phương pháp này cũng đòi hỏi bạn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Đối với biện pháp lăn kim hay dùng tia laser, da bạn có thể sẽ bị sưng tấy hoặc phù nề nhẹ. Quá trình điều trị này có thể khiến bạn khó chịu và có cảm giác hơi đau. III. Nên điều trị rạn da phương pháp nào để không gây đau hớn? Hiện nay phương pháp điều trị rạn da không gây đau đớn, được nhiều chuyên gia công nhận là sử dụng các phi kim tần số vô tuyến để tác động lên vùng da bị tổn thương. Và Lamia hiện đang áp dụng phương pháp này. Đó chính là công nghệ trị rạn da Fusion Plus. Fusion Plus là biện pháp trị rạn da không gây đau Fusion Plus không cần phẫu thuật, không xâm lấn da, vì thế không gây đau đớn cho người điều trị. Phạm vi tác động của các phi kim là do sự điều chỉnh và kiểm soát của các chuyên viên điều trị. Fusion Plus không gây tổn thương da, không để lại sẹo. Fusion Plus kích thích sự sản sinh của collagen và elastin, thay mới tế bào da, phục hồi sự đàn hồi của làn da. Công nghệ phi kim Fusion Plus tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho người điều trị trong suốt quá trình thực hiện. Sau khi điều trị, da không xuất hiện các hiện tượng sưng tấy, phù nề. Người điều trị bằng Fusion Plus không cần nghỉ ngơi lâu dài, không bị gián đoạn sinh hoạt. IV. Review của khách hàng trải nghiệm Fusion Plus tại Lamia Nguyễn Ngọc Hoa chia sẻ: “Bạn đầu thì mình sợ đau lắm, nhưng các bạn nhân viên của Lamia đã trò chuyện làm mình cũng yên tâm hơn. Tuyệt hơn là trong suốt buổi điều trị mình chả thấy đau tẹo nào, thoải mái và dễ chịu lắm.” Tuyển Min chia sẻ: “Mình vốn sở đau nhất. Nhưng mà mấy vết rạn da làm mình quyết tâm phải trị liệu. Có điều mình lo thừa rồi, vì liệu trình trị rạn da của Lamia không đau đớn tí nào. Mình cảm thấy rất hài lòng.” Nhật Mai Trịnh chia sẻ: “Vừa thích làm đẹp nhưng lại sợ đau lắm. Cũng may đi trị rạn da ở Lamia thì không phải sợ đau, làm có tạo mà lại chẳng thấy khó chịu. Da cũng không thấy bị sưng tấy như hồi lăn kim tại nhà.” V. Tổng kết Công nghệ Fusion Plus là phương pháp trị rạn da an toàn, tạo sự thoải mái cho các bạn trị liệu. Đã có nhiều bạn hài lòng trong suốt quá trình trị liệu bằng Fusion Plus. Hơn nữa, Fusion Plus cũng có hiệu quả nhanh chóng, được nhiều người đánh giá cao. Vì thế, để sớm chấm dứt sự tồn tại của những vết rạn xấu xí, các bạn hãy liên hệ ngay cùng Lamia để được tư vấn và đăng ký sử dụng công nghệ trị rạn da Fusion Plus nhé. Chúc bạn sớm sở hữu làn da mịn màng, căng bóng như mong muốn .
 8. Hiện nay công nghệ nâng cơ trẻ hóa da Ampouli đang được mọi người rất tin dùng vig độ hiệu quả nó rất tốt và an toàn . Nhưng rất nhiều người đặt ra câu hỏi sau khi điều tri bằng công nghệ nâng cơ trẻ hóa da Ampouli hiệu quả không? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về công nghệ này. I. Nâng cơ trẻ hóa da Ampouli có hiệu quả không? Công nghệ nâng cơ trẻ hóa Ampouli sử dụng sóng năng lượng cao tầng, tác động trực tiếp lên vùng da cần trị liệu. Trong đó, các sóng RF kết hợp với sóng siêu âm phát ra xóa đi những nếp nhăn trên da mặt. Cùng lúc đó, sản sinh ra nhiệt năng và can thiệp vào các mô da, đốt cháy tế bào mỡ thừa tích tụ dưới da. Nên có tác dụng tạo sự săn chắc cho làn da, sự thon gọn cho gương mặt. Nâng cơ trẻ hoá da mặt Ampouli có hiệu quả không? Không dừng lại ở đó, quá trình sinh nhiệt này làm cho vùng da được điều trị phải co bóp liên tục. Chúng có tác dụng tổ chức lại những chuỗi collagen đã bị đứt gãy. Sau đó sắp xếp lại và kích thích sự sản sinh, hoạt động mạnh mẽ hơn. Nhờ có collagen mà da của bạn sẽ được tái tạo lại, trở nên căng bóng, mịn màng và trắng sáng. Tất cả quá trình này sẽ đạt hiệu quả cao như mong muốn nếu sự kích thích liên tục từ nguồn năng lượng được tạo ra bởi công nghệ Ampouli dưới tần số thích hợp. Chính vì thế, toàn bộ liệu trình của TMV Quốc tế Lamia sẽ được đảm nhận bởi những chuyên viên kỹ năng xuất sắc, kinh nghiệm dày dặn. Từ đó có thể đảm bảo được hiệu quả của liệu trình nâng cơ trẻ hoá da mặt Ampouli. II. Nâng cơ trẻ hóa da Ampouli thực hiện trong bao lâu? Một liệu trình nâng cơ trẻ hóa da Ampouli thường sẽ thực hiện trong 30 – 45 phút. Ngoài ra, còn phụ thuộc khá nhiều vào tình trạng da của bạn. QUY TRÌNH Bước 1: Khách hàng được thăm khám , tư vấn, kiểm tra, nhập hồ sơ theo dõi, ký cam kết. Bước 2: Rửa mặt và tẩy trang để làm sạch, loại bỏ bụi bẩn và lớp trang điểm trên da khách hàng để khi đi máy mang lại hiệu quả tối ưu hơn. Bước 3: Bôi gel giúp đường đi của đầu máy trên da trở nên nhẹ nhàng và mượt hơn và nâng cao hiệu quả trẻ hóa. Bước 4: Chuyên gia sẽ sử dụng đầu máy Ampouli tác động trực tiếp lên vùng da lão hóa. Bước 5: Làm sạch da và thư giãn vai cổ. Bước 6: Thoa kem dưỡng, kem chống nắng và kết thúc quy trình. III. Câu chuyện khách hàng Chị Lina, 33 tuổi, nhận xét: “Lúc đầu mình đến với Lamia là do một người bạn từng trị liệu ở đây giới thiệu. Tuy nhiên, hiệu quả đã làm mình rất bất ngờ. Da mình trở nên mịn màng và đàn hồi hơn hẳn. Giờ thì mình chẳng còn lo lắng mà tự tin hơn bao giờ hết. Mình sẽ còn quay lại Lamia. Xin cảm ơn.” Bạn vietmy334, 45 tuổi: “Ban đầu tôi đến với Lamia là để giảm béo. Sau đó nhờ các nhân viên tư vấn tôi đã thực hiện thêm liệu trình nâng cơ, trẻ hóa da mặt vì nó rất hợp lý với tình trạng hiện giờ của tôi. Sau khi trải qua trị liệu, tôi thấy khuôn mặt mình thon gọn hơn hẳn. Tôi rất hài lòng với kết quả hiện giờ.” Trần Công, 48 tuổi chia sẻ: “Tôi vốn là người sợ đau. Nhưng da mặt chảy xệ khiến tôi phải tìm đến những liệu pháp điều trị và chăm sóc da. Sau đó, nhờ Lamia tư vấn, tôi đã hiểu rằng có thể trị liệu không đau đớn nhờ công nghệ Ampouli. Kết quả là tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi nhận thấy hiệu quả tuyệt vời chỉ sau 2 tháng thực hiện liệu pháp của Lamia. Giờ thì tôi rất hài lòng và vui vì sự lựa chọn của mình.” III. Tổng kết Hy vọng với các thông trên bạn đã có được cho mình câu trả lời cho câu hỏi nâng cơ trẻ hoá da Ampouli có hiệu quả không? Nếu bạn còn thắc mắc nào về công nghệ hãy gửi ngay câu hỏi cho chúng tôi để nhận được tư vấn của các chuyên gia hàng đầu ngành nâng cơ.
 9. Hiện nay công nghệ nâng cơ trẻ hóa da Ampouli được rất nhiều người tin dùng để nâng cơ trẻ hóa da vì độ hiệu quả cao. Nhưng hiện nay nhiều người vẫn chưa biết nên nâng cơ trẻ hóa da Ampouli ở đâu an toàn - hiệu quả. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ mách cho bạn một địa chỉ nâng cơ trẻ hóa da đang được rất nhiều người tới. I. Tại sao bạn nên nâng cơ bằng Ampouli? Khi tuổi càng lúc càng lớn, phụ nữ thường gặp phải tình trạng da xuống cấp. Trên da xuất hiện các nếp nhăn, bị chùng nhão, cơ mặt chảy xệ, kém săn chắc và trở nên già nua, xấu xí. Vì thế mà khiến cho các chị em rất tự ti và chán nản. Để khắc phục tình trạng này, nhiều chị em thường lựa chọn đi chăm sóc, trị liệu da. Có nhiều cách chăm sóc, trị liệu cho da trở nên tươi trẻ, mịn màng. Và hiện nay, một trong những biện pháp được đánh giá cao chính là nâng cơ trẻ hóa da Ampouli. Tại sao bạn nên nâng cơ bằng Ampouli Công nghệ Ampouli có tác dụng kích thích sự co bóp liên hồi của vùng da bị tác động. Sau đó giúp tổ chức và sắp xếp lại các chuỗi collagen đã bị đứt gãy. Chuỗi Collagen hoạt động trở lại giúp nuôi dưỡng các tế bào da, tái tạo lại sự trắng mịn, căng bóng cho làn da. Đây là công nghệ nâng cơ trẻ hóa da mặt không cần phẫu thuật, không xâm lấn da. Điều này tạo cảm giác an toàn cho người tham gia trị liệu. Hơn nữa, trong quá trình trị liệu có sự tác động của gel dưỡng ẩm, giúp làn da luôn dễ chịu và thoải mái. Một liệu trình nâng cơ, chăm sóc da mặt bằng Ampouli chỉ kéo dài trong khoảng 3 buổi, mỗi buổi chỉ từ 30 – 45 phút. Đây là một thời gian rất ngắn, vì thế tiện lợi cho mỗi người trong quá trình nghỉ ngơi hay làm việc. Hiệu quả nâng cơ, tái tạo, làm trẻ da mặt bằng Ampouli có thể kéo dài đến 10 năm. II. Tại sao nên nâng cơ trẻ hóa da Ampouli tại Lamia? Để đạt được hiệu quả nâng cơ, trẻ hóa da mặt tốt nhất và đảm bảo sự an toàn trong quá trình thực hiện, các bạn nên lựa chọn những cơ sở uy tín. Hiện nay ở Hà Nội, Lamia là một trong những địa chỉ nâng cơ trẻ hóa da mặt Ampouli uy tín dành cho các bạn khi: 1. Cơ sở đầu tiên tại Việt nam áp dụng công nghệ Ampouli Lamia là cơ sở đầu tiên tại Việt nam chuyển giao công nghệ nâng cơ, trẻ hóa da mặt Ampouli từ nước ngoài. Đây là công nghệ nâng cơ mặt và tái tạo làn da mới nhất hiện nay. Công nghệ hiện đại, hiệu quả nhanh Để thực hiện công nghệ này đòi hỏi máy móc hiện đại cũng như có bác sĩ trị liệu xuất sắc. Họ sẽ là người hiểu rõ nhất tình hình khách hàng cũng như biết cách điều chỉnh, thiết lập chỉ số cho máy, giúp việc trị liệu đạt hiệu quả cao. 2. Đội ngũ bác sĩ Đội ngũ bác sĩ chăm sóc da của Lamia là những người được đào tạo bài bản. Họ có kiến thức vững chắc và kỹ năng xuất sắc. Họ cũng đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực làm đẹp. Thế nên các bác sĩ của Lamia có thể mang đến hiệu quả nâng cơ, tái tạo da nhờ công nghệ Ampouli tốt bậc nhất hiện nay. 3. Cơ sở vật chất cơ sở vật chất hiện đại Lamia xây dựng cơ sở vật chất hiện đại cùng những trang thiết bị tối tân nhất. Nhờ vậy giúp cho đảm bảo chất lượng dịch vụ, cũng như hiệu quả trị liệu. Từ đó mang đến sự hài lòng nhất cho mỗi khách hàng. 4. Chính sách sau thẩm mỹ Sau khi tiến hành nâng cơ mặt, tái tạo làn da bằng công nghệ Ampouli, Lamia còn chia sẻ những bí quyết chăm sóc da hiệu quả. Hơn nữa, khi có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ ngay với Lamia để nhận được giải đáp. 5. Chi phí nâng cơ trẻ hóa Ampouli ? Tình trạng cơ mặt chảy xệ, da chùng nhão ở mỗi người là không giống nhau. Vì thế cho nên có thể ảnh hưởng đến thời gian trị liệu của mỗi người, cũng như độ phức tạp của quá trình nâng cơ, tái tạo da tươi trẻ. Điều này đã tác động đến mức chi phí của toàn bộ liệu trình III. Hình ảnh khách hàng
 10. Giảm béo bụng có tốt không? Có nên loại bỏ mỡ thừa?. Đây là của tất cả mọi người đang muốn giảm béo hiện nay vì còn lo sợ hoặc băn khoăn. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn và chia sẻ cách giảm béo hiệu quả nhất. I. Giảm béo bụng có tốt không? Chuyên gia tư vấn 1. Béo bụng nguy hiểm như thế nào? Béo bụng chính là do sự tích tụ lâu ngày của lượng mỡ thừa. Sở hữu vòng 2 quá khổ, khiến bạn mất tự tin, ngại giao tiếp. Ngoài ra, béo bụng còn là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh nguy hiểm cho cơ thể. Vòng bụng càng to, chứng tỏ lượng mỡ thừa tích tụ càng nhiều chúng sẽ gây ra những tình trạng sức khỏe khác nhau với những mức độ ảnh hưởng khác nhau. “Vòng bụng to ra, vòng đời ngắn lại” cũng vì lẽ đó. Béo bụng nguy hiểm như thế nào? Béo bụng hay béo phì có thể khiến bạn mắc phải các căn bệnh như về tim mạch, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, tiểu đường, mất ngủ, mất trí nhớ, đột quỵ và thậm chí là ung thư. 2. Giảm béo bụng có ảnh hưởng gì không? Theo các chuyên gia sức khỏe việc loại bỏ mỡ thừa vùng bụng là rất cần thiết. Giảm béo bụng sẽ giúp bạn loại bỏ hoàn toàn lượng mỡ thừa tích tụ trong cơ thể. Chúng bao gồm lượng mỡ dưới da hoặc lượng mỡ tích tụ trong các cơ quan nội tạng. Loại bỏ lượng mỡ thừa đó, bạn sẽ giảm các nguy cơ dẫn đến các bệnh nguy hiểm. Tình trạng sức khỏe của cơ thể sẽ được những nâng cao và cải thiện hơn nhiều. Không chỉ cải thiện sức khỏe, giảm béo bụng còn làm tăng tính thẩm mỹ và giúp bạn tự tin hơn. Sở hữu vòng eo “con kiến”, thon gọn và săn chắc, bạn có thể thoải mái diện những bộ đồ tôn lên vóc dáng của mình. Bạn cũng không khó trong việc lựa chọn trang phục hay kiểu tóc mà mình thích. Giảm béo bụng có tốt không? Nếu bạn đang gặp vấn đề về béo bụng, bạn nên nhanh chóng khắc phục tình trạng này sớm nhất có thể. Bởi, chỉ cần nố lực giảm béo, cơ thể sẽ tốt hơn. II. Giảm béo bụng có tác dụng gì ? Giảm béo bụng đã được chứng minh là rất tốt. Chính vì thế, bạn nên giảm béo bụng, hơn thế, chúng còn cực kỳ quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, bạn cần phải giảm béo bụng đúng cách và đảm bảo được an toàn. Điều này có nghĩa là bạn không nên giảm béo bụng bằng cách bất chấp và miễn cưỡng. Có vô vàn cách giảm béo khác nhau! Chúng được quảng cáo và thổi phồng với những hiệu quả đến bất ngờ. Tuy nhiên, không phải phương pháp nào cũng đạt được như những lời quảng cáo “ngọt ngào” đó. Đặc biệt là các phương pháp sử dụng thuốc giảm cân và phẫu thuật, xâm lấn vào cơ thể. Có nên giảm béo bụng không? Bạn có thể lựa chọn các phương pháp giảm béo bụng tự nhiên bằng chế độ ăn uống khoa học và tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra việc đến các spa, thẩm mỹ viện, sử dụng các công nghệ hiện đại cũng là phương pháp được nhiều chị em lựa chọn. Với phương pháp này, nhất định bạn phải lựa chọn được cơ sở uy tín và tin cậy nhất. III. Phương pháp giảm béo bụng tốt và an toàn nhất 2019 Công nghệ giảm béo LIPO SONIX là một trong những công nghệ giảm béo tốt được khách hàng đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn nhiều nhất. LIPO SONIX là công nghệ được chuyển giao từ Đức. Chính vì thế, hiệu quả của công nghệ đem lại luôn khiến khách hàng trầm trồ. Cơ chế hoạt động của LIPO SONIX khá đơn giản! Chúng sử dụng sóng cao tần kết hợp với dòng điện xoay được sử dụng trong y tế. Dòng điện này có tính hội tụ cao, tác động trực tiếp vào các mô mỡ với độ sâu là 12cm. Chúng phá hủy hoàn toàn và hóa lỏng tất cả các lượng mỡ thừa trong cơ thể, đặc biệt là vùng bụng. Lượng mỡ hóa lỏng sẽ được đào thải một cách tự nhiên ra bên ngoài qua đường bài tiết. Phương pháp giảm béo bụng tốt và an toàn nhất 2019 LIPO SONIX là một trong những công nghệ được đánh giá cao nhất về hiệu quả. Bạn sẽ giảm được ngay 1 size quần tương đương với 2.5cm vòng eo chỉ sau 1 giờ thực hiện liệu trình. Kết thúc liệu trình 10 buổi, bạn có thể giảm được 15 – 25cm vòng eo cùng với 5 – 7kg trọng lượng cơ thể. Đạt hiệu quả cao, không xâm lấn, không phẫu thuật là những điều tuyệt vời mà LIPO SONIX mang đến cho khách hàng. Đây cũng chính là ý do vì sao công nghệ giảm béo LIPO SONIX được lựa chọn và tin tưởng đến vậy. Thẩm mỹ viện Quốc tế LAMIA là đơn vị được chuyển giao độc quyền công nghệ LIPO SONIX từ Cộng hòa Liên bang Đức. Chính vì thế, nếu bạn muốn trải nghiệm công nghệ tuyệt vời này, điểm đến duy nhất của bạn chính là LAMIA. IV. Tổng kết Giảm béo bụng có tốt không? Câu trả lời chính là có. Giảm béo bụng giúp bạn loại bỏ nhiều bệnh nguy hiểm, giúp bạn lấy lại sự tự tin với một vóc dáng thon gọn. Từ đó, bạn có thể thoải mái khoe cá tính cũng như phong cách của mình. Công nghệ giảm béo bụng tốt và đạt hiệu quả cao nhất chính là công nghệ LIPO SONIX. Hãy đến LAMIA để được trải nghiệm một cách trọn vẹn!
 11. Giảm béo toàn thân ở đâu Uy Tín – Hiệu Quả – An Toàn? đang là câu hỏi hầu hết của mọi người hiện nay. Do đó, giảm mỡ luôn là vấn đề lặng hiện nay bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp thắc mắc giúp mọi người một cách hợp lý nhất. I. Nên giảm béo toàn thân ở đâu? Các tiêu chí lựa chọn 1. Cơ sở vật chất đảm bảo Các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ cần phải đảm bảo, chú trọng vào đầu tư cơ sở vật chất. Không gian cần rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Điều này tạo nên cái nhìn ấn tượng đầu tiên của khách hàng đối với các đại chỉ giảm béo, làm đẹp. Điều này cực kỳ quan trọng. Cơ sở vật chất cần phải cần phải được đảm bảo Ngoài ra, cơ sở vật chất còn bao gồm các thiết bị, máy móc hiện đại được trang bị. Hơn thế, chúng còn cần phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được nhập khẩu chính hãng. Hiệu quả của quá trình giảm mỡ, một phần cũng được quyết định bởi máy móc, thiết bị có được đảm bảo không. 2. Sử dụng các công nghệ hiện đại Nếu chỉ giảm béo thông thường, kết quả không thể đạt được ở mức như bạn mong muốn. Đa số các cơ sở giảm béo toàn thân hiện nay đều áp dụng các công nghệ hiện đại, kết hợp với những máy móc tiên tiến mang đến hiệu bất ngờ cho khách hàng. Công nghệ giảm béo tiên tiến, hiện đại Công nghệ giảm béo toàn thân hiện đại có nghĩa là không cần phải xâm lấn, không phẫu thuật nhưng lượng mỡ thừa vẫn được loại bỏ một cách hoàn toàn. Địa chỉ giảm béo toàn thân uy tín là nơi khiến bạn thật sự hài lòng hiệu quả. Chưa hết, những công nghệ hiện đại, tiên tiến không hề ảnh hưởng và gây bất cứ một loại biến chứng nào khi áp dụng công nghệ. 3. Được đánh giá và phản hồi tốt từ khách hàng Bạn không biết giảm béo toàn thân ở đâu tốt, hay nghe và tham khảo những đánh giá các khách hàng trước đó. Họ sẽ cho bạn đánh giá khách quan và chính xác nhất về địa chỉ giảm béo đó. Bởi họ đều là những người đã từng tham gia trải nghiệm. Nếu là cơ sở uy tín, chắc chắn họ sẽ nhận được những lời đánh giá và phản hồi tốt và review tích cực và ngược lại. Giảm béo bụng ở đâu tốt nhất qua đánh giá của khách hàng II. Địa chỉ giảm béo toàn thân Lamia - uy tín. Với nhu cầu làm đẹp, đặc biệt là giảm béo ngày càng tăng, các trung tâm thẩm mỹ, spa làm đẹp xuất hiện cực kỳ nhiều và phổ biến. Nếu bạn muốn chọn một cơ sở chỉ để phó thác mình vào đó thì thật sự rất dễ dàng. Còn nếu bạn muốn tìm một cơ sở thật tốt, đáp ứng được tốt nhu cầu và mục đích của mình lại là một vấn đề không hề dễ. Trong muôn vàn các cơ sở thẩm mỹ hiện nay, thẩm mỹ viện quốc tế LAMIA là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Đây cũng là nơi được khách hàng đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn. LAMIA có đầy đủ các yếu tố của một thẩm mỹ viện uy tín, chất lượng. Nếu chưa biết giảm béo toàn thân ở đâu tốt nhất thì LAMIA chính là một gợi ý tuyệt vời cho bạn. Công nghệ giảm béo mà LAMIA sử dụng là công nghệ LIPO SONIX đến từ Đức. Thẩm mỹ viện LAMIA cũng là đơn vị được chuyển giao công nghệ này. Ngoài ra, tại Việt Nam chưa có một cơ sở nào sử dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại này. Thẩm mỹ viện LAMIA là địa chỉ giảm béo toàn thân uy tín LIPO SONIX là công nghệ giảm béo bằng sóng cao tần kết hợp với dòng điện xoay chiều được sử dụng trong y tế. Chúng tác động được sâu vào trong da lên đến 12cm, phá hủy và hóa lỏng các mô mỡ. Các mô mỡ sau khi được hóa lỏng sẽ được đào thải một cách tự nhiên qua đường bài tiết của cơ thể. Hiệu quả mà công nghệ giảm béo LIPO SONIX mang đến không khiến bạn phải thất vọng. Bạn giảm ngay được 1 size quần tương đương với 2.5cm cơ thể ngay sau 1 giờ đồng hồ thực hiện liệu trình. KẾt thúc liệu trình 10 buổi, bạn có thể giảm được 15 – 25cm cơ thể và 5 – 7kg tùy thuộc vào lượng mỡ. Điều đặc biệt là bạn không bị tái béo khi được trải nghiệm công nghệ này. III. Tổng kết Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn sẽ tìm được cho mình đáp án của vấn đề giảm béo toàn thân ở đâu tốt nhất? Và Thẩm mỹ viện Quốc tế LAMIA là đích đến của bạn. Bạn sẽ loại bỏ “thùng phi” phiền toái đó một cách sớm nhất để được sở hữu thân hình to thả, săn chắc. Từ đó, bạn thoải mái diện những bộ cánh sexy, tự tin khoe được cá tính và phong cách của mình.
 12. Công nghệ Lipo Sonix đang được rất nhiều người sự dụng và tin dùng. Bên cạnh đó có một số người đặt ra câu hỏi “Giảm béo Lipo Sonix có an toàn không? Có tốt gì không?” Chính câu hỏi này bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp tất cả mọi người hiệu được về công nghệ này. I. Giảm béo Lipo Sonix an toàn không? Chuyên gia tư vấn Lipo Sonix sử dụng những sóng điện cao tần kết hợp với những dòng điện xoay chiều tác động trực tiếp lên các mô mỡ. Sức nóng của sóng tần giúp hóa lỏng lượng mỡ dư thừa trong cơ thể. Chúng là một trong những công nghệ giảm mỡ hiếm hoi không không xâm lấn, không cần phẫu thuật. Chính vì thế, công nghệ giảm béo bằng Lipo Sonix an toàn hơn rất nhiều so với các phương pháp khác. Chúng ta đã từng nghe rất nhiều đến các biến chứng hay những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của các phương pháp giảm béo bằng việc bóc tách, hút mỡ. Tuy nhiên, giảm béo bằng Lipo Sonix của Đức thì hoàn toàn không. Chúng an toàn một cách tuyệt đối, không có bất cứ biến chứng hay nguy hiểm nào. II. Giảm béo bằng công nghệ Lipo Sonix có ảnh hưởng tới sức khỏe không? Công nghệ Lipo Sonix là công nghệ giảm béo tiên tiến, hiện đại hàng đầu đến từ Đức. Chúng đã được cấp các loại giấy chứng nhận an toàn của quốc tế. Chính vì thế khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm rằng chúng không có bất cứ một ảnh hưởng nào ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Trên thực tế, hầu hết tất cả khách hàng trải nghiệm công nghệ Lipo Sonix đều có phản hồi và đánh giá tích cực. Chúng hầu như không có bất cứ một ác dụng phụ nào. Nếu có, chỉ là trường hợp rất nhẹ, như sưng đỏ, tìm. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do khách hàng mặc trang phục không thoải mái, bó sát ngay sau khi sử dụng công nghệ. Đặc biệt, trên thực tế, chưa có bất cứ một trường hợp biến chứng do giảm béo bằng công nghệ Lipo Sonix. III. Nên giảm béo bằng Lipo Sonix ở đâu? Hiện nay, tại Việt Nam, Thẩm mỹ viện Quốc tế LAMIA là đơn vị đầu tiên và duy nhất được chuyển giao công nghệ giảm béo Lipo Sonix của Đức. Ngoài ra, chưa có bất cứ một thẩm mỹ viện nào áp dụng công nghệ giảm béo này. Chính vì thế, để được trải nghiệm công nghệ tuyệt vời, không đau đớn, an toàn và vô cùng hiệu quả này, bạn nên đến Thẩm mỹ viện Quốc tế LAMIA. Để với LAMIA, đây là địa chỉ giảm béo uy tín hiện nay. VIDEO KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ GIẢM BÉO LIPO SONIX – Tiến hành giảm béo bằng công nghệ hiện đại, tiên tiến hàng đầu của Đức, không xâm lấn, phẫu thuật mang đến hiệu quả cao và đặc biệt an toàn. – Được thăm khám và chăm sóc bởi những chuyên viên bác sĩ có tay nghề cao, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ. – Không chỉ là đi giảm béo, mà còn là đi thư giãn, tận hưởng cuộc sống sau một ngày dài làm việc căng thẳng, mệt mỏi. – Cam kết là công nghệ được chuyển giao độc quyền của Đức. Hệ thống của LAMIA có nhiều cơ sở, phân bố trên khắp cả nước. Bạn có thể đến cơ sở nào gần và tiện lợi nhất đối với mình. Như vậy, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất công nghệ giảm béo chính hãng, chất lượng cao nhất. HỆ THỐNG CHI NHÁNH THẨM MỸ VIỆN LAMIA – TP. HÀ NỘI Số 59 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội Số 74 Phố Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội – TP. HỒ CHÍ MINH Số 62 – 64 Đường 3 tháng 2, Phường 12 Quận 10, TP HCM Số 254D Lý Chính Thắng, Phường 9 Quận 3, Tp HCM
 13. Công nghệ giảm béo Lapo Sonix ở thẩm mỹ viện quốc tế Lamia đang được mọi người quan tâm đến. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người quan tâm đến giảm béo Lipo Sonix giá bao nhiêu tiền để cân nhắc lựa chọn? giá giảm béo sẽ được phụ thuộc vào lượng mỡ của khách hàng. I. Giảm béo Lipo Sonix giá bao nhiêu tiền? Công nghệ Lipo Sonix là công nghệ giảm béo hiện đại đến từ Đức. Chúng có thể áp dụng được trên mọi vùng trên cơ thể của bạn. Từ bắp tay, bắp chân đến bụng hay eo… Hiệu quả mà chúng mang đến chưa khiến bất cứ một khách hàng nào thất vọng. Đối với từng nhu cầu vào vùng giảm mỡ mà bạn sẽ phải chi trả các mức chi phí khác nhau cho một liệu trình. Giá công nghệ giảm béo Lipo Sonix tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Lamia dao động trong khoảng từ 5 triệu đến 120 triệu đồng. Khi đến với LAMIA, bạn sẽ được tư vấn liệu trình và mức giá phù hợp với nhu cầu của bạn. Cam kết rằng bạn sẽ được hưởng một mức giá ưu đãi, cạnh tranh và phù hợp nhất. II. Các yếu ảnh hưởng tới giá giảm béo Lipo Sonix Có rất nhiều yếu tố quyết định mức chi phí cho công nghệ giảm béo Lipo Sonix. Bạn cần phải nắm rõ các yếu tố này để hình dung được mức giá phù hợp với mục đích của mình. Các yếu tố sau đây đóng vai trò rất quan trọng mà bạn không thể bỏ qua: 1. Vùng cần giảm mỡ Trên thực tế là không phải ai cũng có nhu cầu giảm mỡ, giảm béo ở các vùng giống nhau. Mỗi khách hàng sẽ có những nhu cầu khác nhau tùy vào tình trạng của cơ thể chính vì vậy mà giá giảm mỡ giữa các vùng đùi, bắp chân hay bắp tay cũng khác nhau. Điều này sẽ quyết định rất lớn đến việc giảm béo Lipo Sonix giá bao nhiêu. Mức giá ấy sẽ được định đoạt sao cho phù hợp nhất với mục đích của bạn. 2. Lựa chọn chuyên viên chăm sóc Đội ngũ chuyên viên tại Thẩm mỹ viện LAMIA đông đảo gồm nhiều chuyên gia với trình độ chuyên môn cao. Khi đến đây bạn sẽ được lựa chọn cho mình những chuyên gia tư vấn, chăm sóc mà mình tin tưởng nhất. Việc bạn lựa chọn ai cũng quyết định không nhỏ đến chi phí giảm béo Lipo Sonix. Các chuyên gia có tay nghề cao, dày dặn kinh nghiệm, chắc chắn mức chi trả sẽ cao hơn đối với những ý bác sĩ tay nghề còn non. Tuy nhiên, khi đến với LAMIA, bạn luôn được lựa chọn những người có trình độ cao nhất, ứng dụng một cách có hiệu quả công nghệ được chuyển giao từ Đức Lipo Sonix. Bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng tuyệt đối. III. Làm sao giảm chi phí giảm mỡ Lipo Sonix? Thẩm mỹ viện Quốc tế LAMIA có rất nhiều chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng. Bạn có thể tận dụng những cơ hội đó để được hưởng mức giá ưu đãi nhất. Khi tham gia trải nghiệm giảm mỡ công nghệ Đức Lipo Sonix tại LAMIA, bạn không chỉ được giảm chi phí, mà còn nhận được nhiều phần quà lớn, vô cùng hấp dẫn. IV. Giảm béo công nghệ Lipo Sonix duy trì trong bao lâu? Giảm béo bằng công nghệ Lipo Sonix có được hiệu quả ngay sau một giờ đầu tiên sử dụng liệu trình. Bạn sẽ giảm ngay một size quần, tương đương với 2.5cm. Sau khi kết thúc liệu trình, bạn có thể giảm được 15 – 20 cm và 5 – 7kg. Kết quả này sẽ được thể hiện rõ nhất sau 8 – 12 tuần sử dụng công nghệ. Kết quả này sẽ được duy trì vĩnh viễn. Bạn sẽ không bị tăng cân trở lại nếu bạn có chế độ ăn uống hợp lý, điều độ, chế độ luyện tập khoa học. Đây là một trong những điểm tuyệt vời và vượt trội hơn hẳn của công nghệ Lipo Sonix với các phương pháp giảm cân thông thường khác như ăn kiêng giảm cân, hay ép cơ thể vào các bài tập khổ cực, vất vả. Đây cũng chính là lý do vì sao giảm béo bằng công nghệ Lipo Sonix ngày càng được lựa chọn nhiều bởi khách hàng. V.Giảm béo Lapo Sonix ở đâu hiệu quả ? LAMIA là đơn vị đầu tiên của Việt Nam được nhận chuyển giao công nghệ giảm béo Lipo Sonix của Đức. Các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của Đức trực tiếp sang Việt Nam tiến hành chuyển giao với các bác sĩ đầu ngành tại LAMIA. Ngoài LAMIA, chưa có một cơ sở nào sử dụng công nghệ giảm béo hiện đại này. Bởi vậy, câu trả lời cho câu hỏi “Giảm béo Lapo Sonix ở đâu uy tín?” không gì khác chính là Thẩm mỹ viện Quốc tế LAMIA. VI. Tổng kết Chi phí giảm béo Lipo Sonix hoàn toàn phù hợp và tương xứng với hiệu quả mà chúng mang đến cho khách hàng. mức chi phí này còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố mà bạn cần phải nắm được để có thể đưa ra mức giá hợp lý nhất. Để được hưởng mức giá ưu đãi, cạnh tranh nhất, bạn hãy đến với Thẩm mỹ viện Quốc tế LAMIA tại các cơ sở.
 14. Béo phì có thể khiến bạn tự ti về bản thân trong cuộc sống hằng ngày, béo phì còn gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Nhưng bạn vẫn không biết nguyên nhân béo phì. Chế độ ăn uống đóng vai trò lớn nhất trong việc béo phì. Dưới đây là phát hiện 9 nguyên nhân gây béo phì, từng tác hại và cách khắc phục hiệu quả nhất cho bạn tham khảo. I. Bạn ăn quá nhiều thực phẩm chế biến Nhiều loại thực phẩm lành mạnh, như yến mạch, trái cây đông lạnh và sữa chua, được chế biến tối thiểu. Tuy nhiên, thực phẩm chế biến cao, bao gồm ngũ cốc có đường, thức ăn nhanh và bữa tối bằng lò vi sóng, đóng gói một loạt các thành phần có hại, cũng như thêm đường, chất bảo quản và chất béo không lành mạnh. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu liên kết thực phẩm chế biến cao với tăng cân, bên cạnh tỷ lệ béo phì đang gia tăng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2019 ở 19.363 người Canada trưởng thành cho thấy những người ăn nhiều thực phẩm chế biến nhiều nhất có khả năng béo phì cao hơn 32% so với những người ăn ít nhất. Thực phẩm chế biến cao thường được đóng gói với lượng calo nhưng không có các chất dinh dưỡng thiết yếu, chẳng hạn như protein và chất xơ, giúp bạn cảm thấy no. Trên thực tế, trong một nghiên cứu kéo dài 2 tuần ở 20 người, những người tham gia đã ăn thêm khoảng 500 calo mỗi ngày với chế độ ăn kiêng siêu chế biến so với chế độ ăn kiêng chưa qua chế biến. Vì vậy, bạn nên xem xét cắt bỏ các bữa ăn và đồ ăn nhẹ chế biến, thay vào đó tập trung vào thực phẩm toàn phần. II. Bạn ăn quá nhiều đường Thường xuyên giảm thực phẩm và đồ uống có đường, như kẹo, bánh, soda, đồ uống thể thao, kem, trà đá và đồ uống cà phê ngọt, có thể dễ dàng mở rộng vòng eo của bạn. Nhiều nghiên cứu liên kết lượng đường không chỉ tăng cân mà còn tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm tiểu đường tuýp 2 và bệnh tim. Đặc biệt, đồ uống có đường là nguồn bổ sung đường lớn nhất ở Hoa Kỳ và liên quan mạnh mẽ đến việc tăng cân. Ví dụ, đánh giá 30 nghiên cứu ở 242.352 trẻ em và người lớn gắn chặt đồ uống có đường để tăng cân và béo phì. Một nghiên cứu ở 11.218 phụ nữ tiết lộ rằng uống 1 ly soda có đường mỗi ngày dẫn đến tăng cân 2,2 pound (1 kg) trong 2 năm – có nghĩa là cắt bỏ đồ ngọt có thể có tác dụng ngược lại. Bạn có thể thử giảm dần lượng đường để giảm bớt quá trình. III. Bạn có một lối sống ít vận động Không hoạt động là một đóng góp phổ biến cho tăng cân và các bệnh mãn tính. Làm việc văn phòng, xem TV, lái xe và sử dụng máy tính hoặc điện thoại đều là những hoạt động ít vận động. Một nghiên cứu ở 464 người bị béo phì và thừa cân cho thấy thời gian ngồi trung bình hàng ngày của họ là 6,2 giờ vào ngày làm việc và 6 giờ vào những ngày không làm việc. Các nhiệm vụ liên quan đến công việc là đóng góp lớn nhất, tiếp theo là xem TV. Thực hiện một vài thay đổi lối sống đơn giản, chẳng hạn như tập thể dục và ngồi ít hơn, có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Ví dụ, một nghiên cứu kéo dài 3 tháng ở 317 công nhân cho thấy thay thế chỉ 1 giờ ngồi bằng 1 giờ đứng trong ngày làm việc đã giảm tổng khối lượng mỡ và chu vi vòng eo trong khi tăng khối lượng cơ nạc. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tham gia quá nhiều thời gian trên màn hình góp phần đáng kể vào việc tăng cân không chủ ý. Ngay cả những điều chỉnh nhỏ, chẳng hạn như đi dạo sau bữa tối thay vì xem TV, làm việc hoặc đi bộ trong giờ nghỉ trưa, đầu tư vào bàn đứng hoặc máy chạy bộ , hoặc đạp xe đạp đi làm, có thể chống lại việc tăng cân. IV. Bạn tham gia vào chế độ ăn kiêng yo-yo Ăn kiêng Yo-yo đề cập đến chu kỳ giảm cân có chủ ý sau đó là lấy lại cân nặng không chủ ý. Đáng chú ý, mô hình này có liên quan đến tăng nguy cơ tăng cân theo thời gian. Trong một nghiên cứu ở 2.785 người, những người đã ăn kiêng trong năm trước có trọng lượng cơ thể và vòng eo lớn hơn so với những người không ăn kiêng. Các nghiên cứu khác tiết lộ rằng ăn uống hạn chế và ăn kiêng có thể dẫn đến tăng cân trong tương lai do phản ứng sinh lý của cơ thể bạn đối với các hành vi đó, chẳng hạn như thay đổi hormone đói và đầy đủ. Thêm vào đó, hầu hết những người giảm cân thông qua chế độ ăn kiêng hạn chế sẽ lấy lại hầu hết hoặc tất cả trong số đó trong vòng 5 năm. Để giảm béo an toàn, bạn nên tập trung vào thay đổi lối sống bền vững . Chúng bao gồm tập thể dục, cắt bỏ thực phẩm chế biến và đường, và ăn đậm đặc chất dinh dưỡng, toàn thực phẩm giàu chất xơ và protein. V. Bạn mắc một số vấn đề về sức khỏe Mặc dù nhiều yếu tố lối sống góp phần tăng cân không chủ ý, một số điều kiện y tế cũng có thể đóng một vai trò. Bao gồm các: – Suy giáp : Tình trạng này ảnh hưởng đến tuyến giáp của bạn và có thể gây tăng cân hoặc khó giảm cân. – Phiền muộn : Tình trạng tâm thần phổ biến này có liên quan đến tăng cân và béo phì. – Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) : PCOS được đánh dấu bằng sự mất cân bằng nội tiết tố ảnh hưởng đến phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nó có thể gây tăng cân và khó giảm cân. – Rối loạn ăn uống (BED) : BED được phân loại theo các đợt tái phát do ăn quá nhiều không kiểm soát được và có thể dẫn đến nhiều biến chứng về sức khỏe, bao gồm tăng cân. – Các điều bệnh khác: chẳng hạn như bệnh tiểu đường và hội chứng Cushing, cũng liên quan đến tăng cân, vì vậy điều quan trọng là phải có chẩn đoán đúng từ bác sĩ y khoa của bạn. Hơn nữa, một số loại thuốc, bao gồm thuốc chống trầm cảm và thuốc chống loạn thần, có thể dẫn đến tăng cân. Nói chuyện với một chuyên gia y tế nếu bạn tin rằng bạn tăng cân do thuốc của bạn. VI. Bạn không ngủ đủ giấc Giấc ngủ rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể và tinh thần. Ngủ không đủ giấc có thể kích hoạt tăng cân, trong số các tác động tiêu cực khác. Một nghiên cứu ở 92 phụ nữ đã chứng minh rằng những người ngủ ít hơn 6 giờ mỗi ngày có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao nhất và mức độ cao nhất của visfatin (một loại protein được tiết ra bởi các tế bào mỡ), so với những phụ nữ ngủ 6 tiếng trở lên mỗi ngày. Trong một nghiên cứu kéo dài 2 tuần ở 10 người trưởng thành có cân nặng vượt mức sau chế độ ăn ít calo, những người ngủ 5,5 giờ mỗi đêm sẽ giảm 55% lượng mỡ trong cơ thể và khối lượng cơ bắp nhiều hơn 60% so với những người ngủ 8,5 giờ mỗi đêm. Như vậy, tăng thời gian ngủ của bạn có thể giúp giảm cân. Một số bằng chứng liên quan đến giấc ngủ 7 giờ trở lên mỗi đêm với khả năng giảm cân cao hơn 33%, so với việc ngủ ít hơn 7 giờ. Nếu bạn có chất lượng giấc ngủ kém , bạn có thể thử giới hạn thời gian sàng lọc trước khi đi ngủ, giảm lượng caffeine và đi ngủ vào một thời điểm nhất quán. VII. Bạn không ăn đủ thực phẩm Nếu bạn thường xuyên ăn thực phẩm chế biến, chuyển sang chế độ ăn kiêng cao hơn trong toàn bộ thực phẩm là một cách dễ dàng và hiệu quả để thúc đẩy giảm cân và cải thiện nhiều khía cạnh khác của sức khỏe. Trên thực tế, yếu tố quan trọng nhất trong việc giảm cân là lựa chọn thực phẩm nguyên chất, chế biến tối thiểu. Một nghiên cứu đã chia 609 người trưởng thành có cân nặng vượt mức thành các nhóm tuân theo chế độ ăn ít chất béo hoặc ít carb trong 12 tháng. Cả hai nhóm đều được hướng dẫn để tối đa hóa lượng rau, hạn chế ăn thêm đường , chất béo chuyển hóa và carbohydrate tinh chế, ăn chủ yếu toàn bộ, chế biến tối thiểu, thực phẩm đậm đặc chất dinh dưỡng và chuẩn bị hầu hết các bữa ăn tại nhà. Nghiên cứu cho thấy những người thuộc cả hai nhóm ăn kiêng đều giảm cân tương tự – 12 pounds (5,4 kg) đối với nhóm ít béo và 13 pounds (5,9 kg) đối với nhóm low-carb. Điều này chứng tỏ rằng chất lượng chế độ ăn uống, không phải là chất dinh dưỡng đa lượng, là yếu tố quan trọng nhất trong việc giảm cân của họ. Kết hợp toàn bộ thực phẩm vào chế độ ăn uống của bạn không phải là khó khăn. Bắt đầu bằng cách từ từ thêm nhiều thực phẩm nguyên chất đậm đặc dinh dưỡng, chẳng hạn như rau, trái cây, đậu, trứng, các loại hạt và hạt, vào bữa ăn và đồ ăn nhẹ của bạn. VIII. Bạn đang căng thẳng Căng thẳng mãn tính là một vấn đề phổ biến có thể ảnh hưởng đến cân nặng của bạn. Nồng độ hoóc môn căng thẳng cao cortisol đã được chứng minh là làm tăng cảm giác đói và mong muốn của bạn đối với các loại thực phẩm giàu calo, có thể ăn được, có thể gây tăng cân. Hơn nữa, các nghiên cứu chỉ ra rằng những người mắc bệnh béo phì có mức cortisol cao hơn những người không mắc bệnh này (34) Nguồn đáng tin cậy. Thật thú vị, quản lý căng thẳng có thể thúc đẩy giảm cân. Trong một nghiên cứu kéo dài 8 tuần ở 45 người trưởng thành bị béo phì, những người tham gia các kỹ thuật thư giãn như thở sâu đã giảm cân nhiều hơn đáng kể so với những người chỉ nhận được lời khuyên về chế độ ăn uống tiêu chuẩn. Để giảm căng thẳng , hãy thử kết hợp các thực hành thư giãn dựa trên bằng chứng vào thói quen của bạn. Chúng bao gồm yoga, dành thời gian trong tự nhiên và thiền định. IX. Bạn ăn quá nhiều calo Ăn quá nhiều vẫn là một nguyên nhân nổi bật của tăng cân. Nếu bạn nạp nhiều calo hơn mức đốt cháy mỗi ngày, bạn có thể sẽ tăng cân. Ăn uống không suy nghĩ, ăn vặt thường xuyên và thực hiện các lựa chọn chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng, giàu calo đều thúc đẩy lượng calo quá mức. Có thể khó tự mình xác định nhu cầu calo của bạn, vì vậy hãy tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng nếu bạn phải vật lộn với việc ăn quá nhiều. Một số cách đơn giản để tránh ăn quá nhiều bao gồm chú ý đến cảm giác đói và no bằng cách ăn uống chánh niệm , tuân theo chế độ ăn giàu chất xơ, giàu protein trong thực phẩm thực vật, uống nước thay vì đồ uống giàu calo và tăng mức độ hoạt động của bạn. X.Giảm béo bằng acid alpha lipoic và ăn kiêng giảm béo của Nhật Alpha Lipoic acid là một chất chống õi hóa tiềm năng đã được sử dụng rộng rãi trong sơ chế các loại thực phẩm và đồ uống. ALA là một chất oxy hóa có thể hòa tan được trong nước lẫn chất béo giúp nó hoạt động trong mọi tế bào và trong mô cơ thể. Trong khi đó hầu hết chất oxy hóa chỉ tan trong nước và chất béo. Chế độ ăn kiêng giảm béo của nhật bản là chế độ ăn thực phẩm hải sản và thực phẩm có nguồn gốc thực vật với lượng protein động vật tối thiểu, đường bổ sung và chất béo .kiểu ăn uống này rất giàu dinh dưỡng và có thể mang lại giảm béo cao, kéo dài tuổi thọ và sức khỏe tổng thể. XI. Tổng kết Nhiều yếu tố có thể góp phần tăng cân không chủ ý . Ngủ kém, hoạt động ít vận động và ăn quá nhiều thực phẩm chế biến hoặc có đường chỉ là một số thói quen có thể làm tăng nguy cơ tăng cân. Tuy nhiên, một vài bước đơn giản – như ăn uống chánh niệm, tập thể dục và tập trung vào toàn bộ thực phẩm – có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân và cải thiện sức khỏe tổng thể.
 15. Khoai tây là thực phẩm ngon bổ rẻ. Nhưng bạn có biết khoai tây có tác dụng giảm béo không? Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn ngay chế độ ăn kiêng giảm béo bụng bằng khoai tây hiệu quả, an toàn toàn giảm béo không phẫu thuật I. Chế độ ăn kiêng, cách giảm béo bụng bằng khoai tây có thực sự có hiệu quả? Chế độ ăn giảm béo với khoai tây là một kế hoạch ăn ngắn hạn (3-5 ngày) được thiết kế để giúp cải thiện việc giảm cân, tiêu hóa và sức khỏe. Về cơ bản, người ta không ăn gì ngoài khoai tây trong khi ăn kiêng, những người đàn ông béo hứa hẹn sẽ trở nên ‘thon thả như họ mong muốn’. Được biết, kế hoạch ăn kiêng, xuất hiện trong một tạp chí y khoa, ban đầu được một bác sĩ phát triển vào năm 1849 cho những người trở nên béo và ‘khó tiêu’ – gặp vấn đề với việc tiêu hóa thức ăn – từ việc sống quá. Tim Steele, người đã khám phá lại ý tưởng về chế độ ăn khoai tây để giúp mọi người giải quyết vấn đề cân nặng với cuốn sách “The Potato Hack: Giảm cân đơn giản”, nói rằng khoai tây là loại thuốc giảm cân tốt nhất từng được phát minh. Potato Hack là một đánh giá toàn diện về tinh bột kháng, sức khỏe đường ruột, lịch sử khoai tây và hướng dẫn phát triển cho những người muốn tự trồng. Người ta nói rằng khoai tây có chứa Khoai tây chứa các hợp chất ảnh hưởng đến viêm, đói, insulin và giấc ngủ, giúp giảm cân bắt đầu và cách ăn uống lành mạnh hơn. Một nghiên cứu năm 2014, so sánh việc giảm béo nhanh tại nhà đối với một nhóm người theo chế độ ăn kiêng giảm calo có hoặc không có khoai tây, đã phát hiện ra rằng việc bổ sung khoai tây vào chế độ ăn kiêng không gây tăng cân. II. Chế độ ăn kiêng giảm béo bụng bằng khoai tây tại nhà Để có được kết quả tốt nhất trong việc giảm cân, bạn có thể sử dụng các mẹo sau: Những người ăn kiêng nên ăn khoai tây cho đến khi no hoặc khoảng 2-5 pound mỗi ngày trong 3-5 ngày. Không có thực phẩm khác được cho phép trong chế độ ăn khoai tây. Bạn có thể thêm một lượng rất nhỏ muối biển hoặc muối hồng Himalaya nếu muốn, nhưng nó không được khuyến khích. Bạn có thể uống trà đen, trà thảo dược, cà phê đen (không thêm sữa hoặc đường) và nước. Tránh tập thể dục nặng trong khi bạn đang ăn kiêng khoai tây, thay vào đó, lựa chọn các bài tập nhẹ, chẳng hạn như đi bộ. Bạn cũng có thể dùng thuốc – nếu có – nhưng không nên bổ sung chế độ ăn uống. Khoai tây là một loại thực phẩm đa năng có thể được thưởng thức một cách ngon miệng dưới nhiều hình thức khác nhau hơn là chỉ ăn chúng đơn giản. Chẳng hạn, những người ăn kiêng có thể luộc khoai tây và để nguội trong 24 giờ trong tủ lạnh. Vì khoai tây luộc có thể làm cạn kiệt nhiều chất dinh dưỡng, chúng cũng có thể tiết kiệm nước, làm lạnh và tiêu thụ. Một cách khác là nướng hoặc hấp khoai tây, tương tự, làm lạnh chúng trong 24 giờ trong tủ lạnh trước khi có chúng. Ngay cả khi bạn không muốn chọn chế độ ăn kiêng khoai tây để giảm cân, thêm khoai tây vào chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn có thể giúp ích. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng nó một cách thông minh, hãy nhớ rằng, chuẩn bị bữa ăn có thể là thủ phạm. III. Tổng kết Các thực phẩm giảm béo bụng bạn nên tham khảo tư vấn của chuyên gia về một chế độ sử dụng hợp lý. Đây không phải là một phương pháp thay thế giảm béo bằng công nghệ mà bộ y tế khuyên dùng. Luôn luôn tham khảo ý kiến một chuyên gia hoặc bác sĩ của riêng bạn để biết thêm thông tin.