• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

HoangQuanNHQ

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About HoangQuanNHQ

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Một trong những câu hỏi phổ biến khi bé bắt đầu cai sữa là nên cho bé ăn dặm vào giờ nào trong ngày? Sau đây là hướng dẫn giúp mẹ lên lịch trình thời gian cho bé ăn dặm tốt nhất. Bắt đầu từ 6 tháng tuổi bé sẽ bắt đầu ăn dặm. Mẹ có thể giới thiệu cho bé nhiều loại đồ ăn mới khác nhau. Tuy nhiên, rất nhiều mẹ thắc mắc không biết nên cho bé ăn dặm vào giờ nào trong ngày thì tốt nhất? Sau đây là hướng dẫn thời gian, lịch trình giúp mẹ cho bé ăn dặm khoa học và đúng cách. Nên cho bé ăn dặm vào giờ nào trong ngày? Bé sẽ không có tâm trạng ăn uống khi đang buồn ngủ. Vì vậy mẹ nên chọn một khoảng thời gian nhất định ngày khi mà bé tỉnh táo và thoải mái. Hãy đảm bảo mẹ có nhiều thời gian để cho con ăn vì ăn dặm có thể sẽ mất khá nhiều thời gian. Giờ ăn dặm lý tưởng nhất cho bé là giữa buổi sáng và giờ ăn trưa. Tốt nhất trước đó 1-2 giờ, mẹ nên cho bé uống sữa trước để bé không bị quá đói. Nếu đang đói bé sẽ không quan tâm đến việc thử bất cứ loại đồ ăn nào. Một khi bé đã bú sữa mẹ vừa đủ, bé sẽ sẵn sàng cho bữa ăn dặm. Với bé trước 1 tuổi, mẹ có thể cho bé ăn dặm 2-3 bữa/ ngày, các bữa ăn cách xa nhau và cho ăn trước 19 giờ tối. Khi bé 1 tuổi, mẹ có thể tăng số bữa ăn lên 3-4 bữa/ ngày, các bữa thưa nhau và không cho bé ăn sau 19 giờ tối. Thực phẩm ăn dặm tốt cho bé Khi bắt đầu cho bé ăn dặm mẹ có thể băn khoăn không biết loại thực phẩm nào phù hợp và tốt nhất cho con. Sau đây là những lựa chọn hàng đầu cho thực đơn ăn dặm của bé mà mẹ nên biết: – Trái cây Trái cây có rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng giúp bé phát triển khỏe mạnh và thông minh. Ngoài ra chúng còn có hương vị thơm ngon tự nhiên mà bé rất thích. Vì vậy đây là loại thức ăn dặm tuyệt vời để giới thiệu cho bé. Mẹ có thể cho bé ăn táo, lê, xoài, bơ và các loại trái cây khác bằng cách nghiền nát hoặc cắt nhỏ. – Nước hoa quả Nước hoa quả là một lựa chọn hoàn hảo cho thực đơn ăn dặm. Tuy nhiên, mẹ nên tránh sử dụng nước hoa quả đóng hộp vì chúng có hương liệu và các chất phụ gia hóa học không tốt co bé. Hãy cho bé uống nước hoa quả tươi với hàm lượng vừa phải. – Rau củ Từ khoai tây nghiền đế cà rốt luộc, tất cả đều là những thực phẩm cần thiết giúp bé phát triển khỏe mạnh. Mẹ nên chọn các loại rau hữu cơ và rửa thật kĩ trước khi nấu cho bé ăn. – Nước Khi bé bắt đầu ăn dặm mẹ nên cho bé uống thêm nước vì chúng có khả năng giải độc và giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. – Các loại rau màu xanh lá cây Các loại rau này chứa rất nhiều chất sắt và muối khoáng mà cơ thể bé cần để hoạt động tốt nhất. Mẹ có thể dùng các loại rau xanh đậm như rau bina, các loại đậu để nấu bột cho bé ăn. – Thịt gà Thịt gà là nguồn thực phẩm lành mạnh cho bé. Thịt gà giàu chất đạm mà lại ít chất béo sẽ là nguồn cung cấp chất đạm lí tưởng cho bé. Mẹ nên bỏ da gà khi nấu cho bé ăn vì da gà không tốt cho sức khỏe của bé. Ăn dặm sẽ là khoảng thời gian mới lạ và thử thách với mẹ và bé. Tuy nhiên chỉ cần mẹ cho bé ăn dặm đúng cách thì mọi thứ sẽ vô cùng đơn giản và vui vẻ. Nguồn: Diendansuckhoe24h
 2. Say xe là kẻ thù của nhiều người với các triệu chứng điển hình như đau đầu, chóng mặt, đổ mồ hôi, đặc biệt là buồn nôn và nôn. Dưới đây là vài mẹo nhỏ cho bạn khi đi tàu xe: Chọn chỗ ngồi Thông thường, khi lên ôtô, người dễ say xe nên ngồi ở ghế trước bởi nếu ngồi ở ghế sau, khi vào cua đuôi xe sẽ văng nhiều hơn, càng dễ say. Tuy nhiên, không nên ngồi ở ghế trên đầu cùng với lái xe bởi vị trí này sẽ khiến dễ say xe hơn. Nếu bạn không có sự lựa chọn mà bắt buộc phải ngồi ghế sau, hãy thử trò chuyện với mọi người xung quanh và đặc biệt, không dùng điện thoại và đọc sách trên xe. Nhìn ra xa Khi ngồi trên xe, không quan sát xuống mặt đường hay những khoảng không gian ngay trước mắt vì như vậy bạn sẽ cảm thấy mọi vật chuyển động rất nhanh, đây là nguyên nhân gây say xe. Vì vậy, hãy cố gắng nhìn ra xa hoặc về phía chân trời, đảo mắt nhiều chứ không tập trung một điểm. Ăn uống vừa đủ Nên cân nhắc ăn lượng vừa phải thức ăn, đồ uống, đặc biệt là đồ uống có cồn vào cơ thể trước và trong khi di chuyển đường dài. Nếu ăn hoặc uống đồ nào đó mà cơ thể cảm thấy khác lạ thì nên dừng. Thực phẩm giàu chất béo, cay có thể làm tình trạng say xe thêm tồi tệ. Đặc biệt, không để đồ ăn nặng mùi trên xe bởi chúng dễ kích ứng khiến nhiều người khó chịu khi ngồi trong ôtô đóng kín. Ổn định vị trí Nhiều người có thói quen ngồi ở ghế trước nhưng quay mặt ra sau nói chuyện, thói quen này có thể khiến tình trạng say xe thêm nặng. Đặc biệt, bạn không nên quan sát, tiếp xúc với những người đang bị say xe hoặc nghe người khác nói về chứng say xe, bởi sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Nếu có thể, hay cố gắng ngủ một giấc trên xe. Ngậm gừng Trước khi khởi hành khoảng 30 phút, bạn nên dùng một miếng gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái, gọt bỏ vỏ, rửa sạch, giã nát hoặc nhai nát rồi uống với một cốc nước ấm. Trong suốt hành trình, thỉnh thoảng bạn nên ngậm trong miệng một lát. Ngoài gừng, nhiều người còn sử dụng vỏ quýt, bánh mì để ngửi chống say xe. Thuốc chống say xe Đây là cách cuối cùng với người bị say xe nặng. Tuy nhiên loại thuốc này không phải lúc nào cũng hiệu quả, ngược lại dùng nhiều có hại cho cơ thể. Vì vậy, nên uống thuốc theo đơn của bác sĩ, tập những thói quen như ở phía trên để chiến thắng cơn say xe mà không phải dùng thuốc.
 3. Cải bó xôi là loại rau quen thuộc, được chế biến thành nhiều món ăn phù hợp với mọi lứa tuổi. Cải bó xôi rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là các khoáng chất: natri, kali, canxi, photpho, magnesi, mangan, kẽm, sắt, đồng… Nó cũng là nguồn vitamin phong phú: vitamin B, C, tiền vitamin A (caroten), B9 (axit folic), B12 và các dưỡng chất: protid, gluxit, lipid, arginin,… Theo Đông y cải bó xôi vị ngọt, mát. Tác dụng bổ ngũ tạng, thanh nhiệt trường vị, giải độc rượu, làm mắt sáng, chữa quáng gà, tăng cường chức năng sinh dục, phòng chống các chứng lở loét lưỡi, miệng. Ngoài ra còn tác dụng chống viêm bao tinh hoàn, trĩ, lở loét ở bệnh nhân đái tháo đường… Chữa thiếu máu, khí huyết hư, suy nhược: rau cải bó xôi lượng tùy ý, rửa sạch, luộc hoặc nhúng nước sôi rồi nấu canh với thịt lợn nạc, hoặc gan lợn, hoặc trứng gà. Chữa thiếu máu, mất máu, trĩ táo bón, ngứa: tiết lợn 250g luộc chín kỹ, thái lát rồi cho vào nồi luộc cùng cải bó xôi lượng vừa đủ (khoảng 500g), nấu canh ăn. Cải bó xôi – loại rau giàu dinh dưỡng và phòng bệnh, tốt cho mọi lứa tuổi. Chữa thiếu máu, rối loạn tiêu hóa, bệnh đường hô hấp: cải bó xôi 100g rửa sạch, cho vào bát, đổ 200ml nước đun cách thủy 10 phút, uống vào buổi sáng, trưa. Bổ âm nhuận phế, dưỡng huyết, chỉ huyết, chữa tăng huyết áp: cải bó xôi 300g rửa sạch, gừng tươi 15g, hành 10g, tỏi 5g, xì dầu 10g, dầu vừng 10g, chút muối. Tỏi gừng giã nhuyễn vắt lấy nước, hành tỉa hoa, cải bó xôi nhúng nước sôi vắt ráo nước. Cho tất cả vào trộn đều. Ngày ăn 2 lần với cơm. Chữa tăng huyết áp gây đỏ mặt, nhức đầu: cải bó xôi lượng tùy ý rửa sạch, cho vào nước sôi 2 -3 phút thì vớt ra. Sứa biển lượng vừa đủ rửa sạch thái nhỏ, nhúng qua nước sôi. Cho hai thứ vào bát to, cho dầu vừng, ít muối, gia vị trộn để ăn. Hoặc: cải bó xôi 250g, rau cần 250g. Cả hai loại rau rửa sạch, bỏ rễ, thái khúc ngâm nước sôi 2 – 3 phút vớt ra cho vào bát to, nêm dầu vừng, gia vị trộn đều, ăn với cơm hoặc để nấu cháo. Bổ âm dưỡng huyết, chữa tăng huyết áp: cải bó xôi 300g rửa sạch, mực tươi 300g làm sạch, tỏi 20g, xì dầu 10g, dầu 50g, hành 10g, chút muối. Cải bó xôi cắt đoạn 5cm, mực tươi cắt đoạn 4cm. Cho chảo lên bếp, đổ dầu, phi thơm hành tỏi cho mực vào trước xào sơ, cho rau và các thứ gia vị vào xào chín. Ngày 1 lần ăn với cơm. Bổ âm trị ho, chữa tăng huyết áp: cải bó xôi 200g rửa sạch, ngân nhĩ 20,g, tỏi 10g hành 10g, dầu ăn 30g, gừng 5g, chút muối. Cải bó xôi cắt đoạn 5cm, luộc chín để ráo nước. Ngân nhĩ bổ cuống, rang sơ, xé nhỏ. Tất cả xào chung, nêm gia vị. Ngày ăn 2 lần với cơm. Tư âm dưỡng tâm, thanh nhiệt, tiêu độc: cải bó xôi 300g rửa sạch, trứng muối 2 quả, gia vừa đủ. Đun nước sôi, cho trứng muối bóc vỏ thái lát vào rồi cho cải bó xôi cắt đoạn vào tiếp cùng gia vị. Nấu canh ăn với cơm. Còn dùng cho các trường hợp gan nhiễm mỡ. Rau cải bó xôi xào mực bổ âm dưỡng huyết, rất tốt cho người tăng huyết áp. Chữa vị âm bất túc, đau nóng rát thượng vị, miệng khô không muốn ăn, thích uống nước, táo bón: cải bó xôi 200g rửa sạch thái sẵn. Đậu phụ 200g giã nhuyễn, trộn với 50g thịt heo xay, thêm ít nước, tinh bột, muối, trộn với 1 quả trứng gà, vắt thành viên, thả vào nước sôi nấu chín, rồi cho cải bó xôi vào. Chữa suy nhược thần kinh và thể lực, chống lão hóa: cải bó xôi giã lấy nước uống hoặc nấu chín, hoặc lấy dịch ép pha rượu uống. Có thể phối hợp với cải xoong. Kiện tỳ, tiêu thũng trị suy nhược cơ thể: cải bó xôi 200g, nhân sâm (hoặc đảng sâm) 40g, thịt lợn 100g, bột mì hoặc bột gạo, gừng, thành hồ tiêu, dầu, tương, dầu thơm, muối. Làm như trên. Chữa khát nước táo bón ở người bị đái tháo đường: cải bó xôi 100g, mộc nhĩ trắng 10g, nấu nước uống. Bổ thận, tráng dương: cải bó xôi 200g, sò khô 50g, câu kỷ 10g, táo đỏ 10 quả. Hành 10g, dầu 30g, muối 5g, sò khô rửa sạch cắt miếng, táo đỏ bỏ hột, câu kỷ bỏ tạp chất. Đổ dầu nóng phi thơm hành cho 1.000ml nước sôi, bỏ sò, cải bó xôi, câu kỷ vào nấu 5 – 10 phút. Ngày ăn 1 lần trong bữa cơm. Lưu ý: cải bó xôi giàu canxi nên người mắc bệnh sỏi thận, sỏi mật, hay đi ngoài lỏng không nên ăn. Nên phối hợp cải bó xôi với một vài thực phẩm khác, không dùng đơn độc. Không nên ăn, uống nước rau cải bó xôi trong thời gian dài.
 4. Các nghiên cứu mới đây công bố và đã chỉ ra 5 thói quen lành mạnh nếu như con người duy trì hàng ngày có thể giúp họ tăng tuổi thọ lên đến 10 năm. Theo những công bố đó được thực hiện từ các nhà nghiên cứu thuộc nghiên cứu sức khỏe của Y tá Hoa Kỳ. Theo đó, những người đáp ứng được các yếu tố sẽ giảm được khoảng 74% nguy cơ tử vong nói chung so với những người không hoàn toàn tuân thủ bất cứ một yếu tố nào. Cụ thể như sau: Chế độ ăn uống lành mạnh Mục lục 1. Chế độ ăn uống lành mạnh 2. Không hút thuốc 3. Luyện tập thể dục thường xuyên 4. Tiêu thụ thức uống chứa cồn ở mức vừa phải 5. Duy trì cân nặng lành mạnh 1. Chế độ ăn uống lành mạnh Áp dụng chế độ ăn uống với nhiều trái cây và rau quả bạn sẽ hạn chế được các thực phẩm chế sẵn. Đồng nghĩa với việc bản thân bản đã góp phần tăng tuổi thọ. Ăn các thực phẩm chế biến mang ít giá trị dinh dưỡng sẽ dẫn đến chứng sưng viêm và đây chính là nguồn gốc gây ra hầu hết các loại bệnh tất. Nếu như bạn không cung cấp đầy đủ vitamin và các khoáng chất cần thiết thì cơ thể sẽ bị thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng. Đây là một trong những nguyên nhân tăng nguy cơ béo phì và các loại bệnh. Bạn chỉ cần nhớ bổ sung đầy đủ trái cây tươi và rau quả. Các loại đạm lành mạnh như thịt bò và thịt gà … Đồng thời các sản phẩm sữa chất lượng cao như: sữa chua, chất béo lành mạnh có trong quả bơ, dầu dừa … 2. Không hút thuốc Việc hút thuốc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đây chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều loại bệnh và thương vong trên toàn thế giới. Hút thuốc lá sẽ làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, phổi, ung thư … Để có thể tăng thêm tuổi thọ đồng thời sống khỏe mạnh thì việc hút thuốc là một điều cực kỳ quan trọng. Nếu bạn không hút thuốc thì đó chính là một điều đáng mừng bởi chắc chắn rằng bạn sẽ có tuổi thọ dài hơn người đang hút thuốc. 3. Luyện tập thể dục thường xuyên Hàng ngày bạn chỉ cần tập thể dục 30 phút mỗi ngày sẽ đủ giúp cơ thể khỏe mạnh. Không nhất thiết phải đến phòng tập đều đặn bạn chỉ cần áp dụng bài tập đi bộ nhanh mỗi ngày. Hành động này sẽ duy trì cân nặng phù hợp đồng thời mang lại cảm giác tích cực, những nghiên cứu đã chứng minh rằng việc tập luyện làm giảm nguy cơ của 13 loại ung thư khác nhau và các bệnh kinh niên … Bạn chỉ cần điều chỉnh phù hợp thì hầu như ai cũng có thể tập luyện thể dục tại bất kỳ nơi đâu. Luyện tập thể dục thường xuyên 4. Tiêu thụ thức uống chứa cồn ở mức vừa phải Không cần hoàn toàn từ bỏ như thuốc lá nhưng việc tiêu thụ một thức uống chứa cồn vừa phải cũng nằm trong 5 yếu tố giúp con người tăng tuổi thọ. Trong các hợp chất có trong rượu đỏ giúp bảo vệ tim và có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Ví dụ như bạn thích uống các thức uống pha chế nên chọn những loại có lượng đường thấp như nước: Soda hoặc các loại nước ép, sinh tố trái cây … 5. Duy trì cân nặng lành mạnh Khi nhìn vào chỉ số cơ thể BMI chúng ta sẽ biết được cân nặng của mình có cân đối với cơ thể hay không. Bởi những ai có chỉ số BMI dao động từ 18,5 đến 24,9 sẽ được xem là nằm trong mức an toàn đồng thời có nguy cơ bệnh tật thấp hơn những người có chỉ số cao hơn. Thế nhưng, chúng ta cũng không thể hoàn toàn dựa vào lượng chỉ số BMI mà có thể đảm bảo được cơ thể mình đang an toàn. Bởi chỉ số này không đo khối lượng cơ trên cơ thể hoặc lượng mỡ tại các vùng cụ thể như: mỡ bụng … có thể nguy hại hơn những vùng khác. Ngoài chỉ số BMI thì bạn nên quan tâm tới mỡ nội tạng tại vùng ổ bụng đồng thời theo dõi các bệnh có liên quan đến chuyển hóa như cao huyết áp, từ đó nên giảm thiểu chế độ ăn có quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Khi duy trì cân nặng để phù hợp với cơ thể sẽ là một trong những cách để gia tăng tuổi thọ một cách khoa học nhất. Nếu như bạn bị thừa cân hoặc béo phì sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Đặc biệt là cách bệnh về ung thư. Nguồn: iCare Pharma