• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

amisvn

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About amisvn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://www.mshopkeeper.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Ha Noi
 • Sở thích
  Phần mềm erp quản trị doanh nghiệp
 1. Sử dụng ứng dụng quán lý bán hàng đa kênh MshopKeeper giúp các thương hiệu tăng tiềm năng bán hàng trong kho của họ, dễ dàng thử nghiệm các ngành nghề kinh doanh mới và tránh những cạm bẫy trong việc quản lý bán hàng trên nhiều nền tảng và địa điểm. Bán nhiều hơn, nhanh hơn Di chuyển hàng tồn kho nhanh hơn và tránh đặt cược phân bổ không cần thiết; bán mạnh mẽ mà không đặt rủi ro hàng tồn kho. Tăng cơ hội Di chuyển hàng tồn kho nhanh hơn và tránh đặt cược phân bổ không cần thiết; bán mạnh mẽ mà không đặt rủi ro hàng tồn kho. Kiểm soát từng kênh Bán cùng một hàng tồn kho trên nhiều kênh; Khi các mặt hàng được bán, MshopKeeper cập nhật từng kênh để chứng khoán chính xác. Biết những gì trên đường Chọn nhóm hàng tồn kho đẩy lên đến từng kênh. Dễ dàng đặt cổ phiếu sang một bên khi cần thiết. Kết nối kênh Kết nối xe đẩy tùy chỉnh và thị trường không được hỗ trợ thông qua dịch vụ SFTP đơn giản. Cập nhật đơn hàng Tự động cập nhật các kênh bán hàng tích hợp ngay khi đơn hàng được giao. Báo cáo bán hàng qua kênh So sánh hiệu suất kênh (doanh thu, đơn hàng và đơn vị được bán) theo kênh, theo thời gian. Tự động đồng bộ kho Khi doanh số ảnh hưởng đến hàng tồn kho được chia sẻ, MshopKeeper sẽ tự động cập nhật hàng tồn kho trên các kênh khác. Giảm nguy cơ bán quá mức. Đi trước hàng tồn kho Sử dụng cảnh báo cổ phiếu thấp để chủ động theo dõi mức cổ phiếu và cung cấp lại vị trí trước khi chúng hết. Bán trên khắp các địa điểm Khi các mặt hàng hết hàng tại một địa điểm, dễ dàng kiểm tra tính sẵn có tại những nơi khác để hỗ trợ khách hàng của bạn và thực hiện việc bán hàng.
 2. Mặc dù không có nhiều đảm bảo cho sự thành công trong bán lẻ, nhưng nếu có, quản lý cửa hàng phù hợp có thể giúp bạn tiến gần hơn. Đó là vì kết quả bạn có thể tận hưởng bằng cách kiểm soát chặt chẽ. Và hiệu quả tích cực của nó đối với doanh nghiệp của bạn. Phần mềm quản lý bán hàng Mshopkeeper là gì [và tất cả những gì liên quan đến nó]? Hiểu quản lý cửa hàng là gì, là dễ dàng. Đó là thực hành quản lý và kiểm soát mọi thứ xung quanh và trong cửa hàng của bạn - không hơn, không kém. Điều đó nói rằng, đào sâu hơn một chút và bạn sẽ sớm nhận ra rằng, trong khi thật dễ hiểu, việc kiểm soát có thẩm quyền đối với tất cả các bộ phận chuyển động tạo nên cửa hàng của bạn là một nhiệm vụ phức tạp. Bạn chỉ cần xem xét vô số vai trò và trách nhiệm của người quản lý cửa hàng trung bình của bạn để thấy điều đó. Họ bao gồm chăm sóc sức khỏe của nhân viên của bạn và thúc đẩy họ đạt được mục tiêu bán hàng của họ; giám sát việc đặt hàng và nhận hàng nếu mua không tập trung và xử lý bất kỳ thay đổi giá cần thiết nào. Họ cũng cần hiểu dịch vụ khách hàng và cách xử lý các truy vấn và trả lại của khách hàng. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Chỉ cần một lưu ý về đối số mua tập trung so với phi tập trung trước khi chúng tôi tiếp tục. Mua tập trung là hiệu quả hơn nhiều so với mua phi tập trung. Đó là bởi vì bằng cách tập trung mua hàng của bạn - có một điểm kiểm soát trung tâm cho tất cả các quyết định mua thay vì cho phép các cửa hàng riêng lẻ tự quyết định - bạn có thể bảo vệ chống lại sự phình to. Quan trọng hơn, bạn sẽ bảo vệ chống lại chi phí hàng tồn kho tăng . Quản lý cửa hàng cũng có mục tiêu bán hàng họ phải đạt được để đảm bảo cửa hàng của bạn có lợi nhuận. Họ cần xem xét cách trình bày quảng cáo tại cửa hàng và cách thực hiện các chiến lược khác nhau cho từng danh mục họ dự trữ . Họ phải có khả năng đọc một biểu đồ . Hơn thế nữa, họ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của khách hàng và nhân viên khi ở trong khuôn viên cửa hàng. Tất nhiên, tất cả những điều trên nói lên trách nhiệm của họ. Cũng đáng để khám phá những gì sẽ xảy ra nếu người quản lý cửa hàng không có quyền kiểm soát thích hợp. Đối với một người, không có sự kiểm soát thích hợp có nghĩa là cửa hàng của bạn có thể ngồi với hàng tồn kho đã hết hạn hoặc đã chết mà bạn không thể thay đổi, và vì vậy nó trở thành gánh nặng . Bạn cũng sẽ bị ra khỏi cổ phiếu . Ngoài ra còn có nguy cơ co rút hàng tồn kho, thông qua trộm cắp của khách hàng hoặc nhân viên, mất hàng do hư hỏng tại điểm nhận hoặc thiệt hại trong quá trình vận chuyển. Giải nén và đáp ứng các mục tiêu của quản lý cửa hàng Trong bài viết của chúng tôi về quản lý nhà cung cấp bán lẻ, chúng tôi đã đi sâu vào bốn bước bạn có thể thực hiện để xây dựng một quy trình quản lý nhà cung cấp hiệu quả và hiệu quả. Bạn có thể đọc đoạn đó ở đây . Bạn cũng có thể dễ dàng áp dụng một phương pháp tương tự để duy trì kiểm soát thích hợp mọi thứ xung quanh cửa hàng của mình. Điều đó nói rằng, trong khi quá trình là rất quan trọng, trước tiên, đáng để xem xét các mục tiêu của quản lý cửa hàng và sau đó tìm cách đáp ứng chúng. Đó là những gì bạn sẽ tìm thấy dưới đây. Một lưu ý phụ, các mục tiêu sắp tới không phải là toàn diện mà là một mặt cắt ngang của những mục tiêu chính cần xem xét. Nguồn: Phần mềm quản lý bán hàng Mshopkeeper
 3. Mshopkeeper là một nền tảng phần mềm quản lý cửa hàng và triển vọng giúp bạn điều hành một doanh nghiệp suôn sẻ hơn trên nhiều mặt trận. Nó giúp bạn tổ chức sử dụng lịch của nó với tính năng lập lịch, nó giúp bạn triển vọng trong các khu phố bạn phục vụ bằng cách sử dụng dịch vụ lập bản đồ và vị trí, nó giúp bạn tạo và quản lý các đề xuất - cho đến khi nó cho phép bạn thu thập chữ ký điện tử cho đề xuất được tạo của bạn trên thiết bị di động của bạn. Tự động hóa Mshopkeeper tự động hóa triển vọng bán hàng. Bạn có thể theo dõi khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng của mình và trong quá trình chuyển đổi nhiều tài khoản và doanh số hơn. Mshopkeeper có thể được sử dụng trên thiết bị di động, vì vậy bạn có thể hoàn thành đề xuất, quản lý khách hàng tiềm năng và khách hàng tiềm năng của mình - trong khi ở ngoài thực địa! Bạn có thể dễ dàng quản lý cuộc gọi lại, lượt truy cập của khách hàng và lịch sử. Triển vọng bán hàng Chương trình bán hàng mùa hè Phần mềm Mshopkeeper được xây dựng trên danh tiếng về sự liêm chính, dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Mỗi ngày, chúng tôi tiếp tục mở rộng, cải thiện và sửa đổi hệ thống của mình để đáp ứng các yêu cầu của ngành dịch vụ và nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ cho khách hàng - đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích thêm 8 giờ đào tạo cho bạn và nhân viên của bạn ngay từ đầu khi triển khai phần mềm của bạn (và hỗ trợ không giới hạn sau)! Mục tiêu của công ty phần mềm kinh doanh của chúng tôi là cung cấp một sản phẩm đặc biệt đáp ứng nhu cầu trong ngành, giúp khối lượng công việc của bạn dễ quản lý hơn và giúp doanh nghiệp của bạn tăng năng suất và lợi nhuận. Cho dù vấn đề của bạn nằm ở việc lên lịch cho nhân viên dễ dàng hơn hay chăm sóc cỏ di động, kiểm soát dịch hại hay phần mềm chăm sóc arbor, Chúng tôi là một công ty phần mềm kinh doanh hàng đầu cung cấp phần mềm và dịch vụ chất lượng cao cho các ngành dịch vụ hiện trường cho phép tự động hóa, mở rộng và phát triển kinh doanh của khách hàng. Nhiệm vụ của chúng tôi là trao quyền cho khách hàng của chúng tôi cơ hội tập trung vào phát triển và phát triển kinh doanh bằng cách cung cấp các giải pháp phần mềm kinh doanh sáng tạo và liền mạch với các dịch vụ hỗ trợ và phát triển vô song. Tải ngay phần mềm quản lý bán hàng đa kênh để được trải nghiệm: https://www.mshopkeeper.vn/tin-tuc/ban-hang-da-kenh/3926/tai-phan-mem-quan-ly-ban-hang-da-kenh-mien-phi/
 4. Quy trình hợp lý Khi các nhà sản xuất phát triển, hoạt động của họ ngày càng phức tạp hơn, điều không may làm tăng cơ hội cho những sai lầm tốn kém được thực hiện. Phần mềm sản xuất tự động hóa các hoạt động kinh doanh giữa các bộ phận, cung cấp thông tin chính xác, thời gian thực cho mọi người sử dụng giải pháp, đồng thời loại bỏ nhiệm vụ thủ công, thường có khả năng dẫn đến lỗi. phần mềm ERP tăng hiệu quả và năng suất bằng cách giúp người dùng điều hướng các quy trình phức tạp, ngăn chặn nhập lại dữ liệu và cải thiện các chức năng như sản xuất, hoàn thành đơn hàng và giao hàng. Sắp xếp hợp lý, hiệu quả trong suốt quá trình. Vận động Một lợi thế của phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp là khả năng khiến người dùng trở thành trung tâm của sự chú ý, cung cấp các kiểu triển khai sẽ mang lại cơ hội bán hàng trên cơ hội giống như người dùng tại văn phòng sử dụng ERP bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ cần. Với phần mềm ERP, người dùng có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu tập trung từ bất cứ nơi nào bạn làm việc và từ các thiết bị khác nhau bao gồm cả máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động của bạn. Khả năng thích ứng của một phần mềm ERP là rất quan trọng, vì nó làm tăng năng suất và làm cho thông tin có thể truy cập được cho dù bạn ở đâu. Bạn có thường có những dự án nhạy cảm với thời gian có thời hạn khó khăn không? Sử dụng ERP tại nhà, trong văn phòng, bất cứ nơi đâu, thông qua giải pháp và ứng dụng thân thiện với thiết bị di động của chúng tôi. Báo cáo tùy chỉnh Phần mềm ERP giúp báo cáo dễ dàng hơn và tùy biến hơn, phù hợp để đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn. Với khả năng báo cáo được cải thiện, công ty của bạn có thể đáp ứng các yêu cầu dữ liệu phức tạp dễ dàng hơn. <img src=""/> Điều này giúp cải thiện năng suất, hoàn thành quá trình nhanh hơn và giúp đóng các dự án mà không có thời gian chờ lớn ở giữa. Người dùng cũng có thể chạy các báo cáo của riêng họ mà không cần nhờ đến sự trợ giúp từ CNTT, tiết kiệm thời gian của người dùng để sử dụng cho các dự án khác. Tăng năng suất Tiết kiệm thời gian và tăng mức năng suất. Nghe quá tốt để thành sự thật? Đó không phải là khả năng tự động hóa và hợp lý hóa của phần mềm ERP. Thông thường, khi các công việc tẻ nhạt chiếm nhiều thời gian kinh doanh cần thiết, có thể có sự chậm trễ trong sản xuất, điều này có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn và thậm chí cả trải nghiệm dịch vụ khách hàng. Bằng cách có các quy trình dự phòng tự động, người dùng có nhiều thời gian hơn để làm việc với các dự án và nhiệm vụ nhạy cảm về thời gian khác, có thể thực sự đòi hỏi nhiều sự chú ý và thời gian của bạn. Người dùng cũng sẽ có thể làm việc dễ dàng hơn vì giải pháp được thiết kế để dễ sử dụng. ERP được thiết kế dễ sử dụng, cũng như giúp doanh nghiệp thoát khỏi những nhiệm vụ dài hơi, cho phép bạn chuyển sự tập trung của mình sang các vấn đề khác. Tuân thủ quy định Một lợi ích của phần mềm ERP, thường không được chú ý, là cách nó liên kết tốt với việc tuân thủ quy định trong ngành sản xuất. Các giải pháp ERP mạnh mẽ được thiết kế để theo dõi các quy định trong ngành và theo dõi các thay đổi về tuân thủ. Điều này cho phép người dùng và doanh nghiệp nói chung tuân thủ luật pháp, quy định, hướng dẫn và thông số kỹ thuật vì nó liên quan đến quy trình kinh doanh. Hệ thống linh hoạt Các hệ thống phần mềm ERP hiện đại rất mạnh mẽ, linh hoạt và có thể cấu hình. Chúng không phải là một đề xuất một kích cỡ phù hợp với tất cả nhưng có thể được điều chỉnh theo nhu cầu riêng biệt của một doanh nghiệp. Hệ thống ERP cũng có thể thích ứng với nhu cầu luôn thay đổi của một doanh nghiệp đang phát triển, đảm bảo bạn sẽ không phải mua giải pháp mới một khi nhu cầu của bạn thay đổi hoặc doanh nghiệp của bạn phát triển. Khi triển khai phần mềm ERP bạn chọn, điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn có thể tùy chỉnh các ứng dụng và bộ quần áo, để hệ thống của bạn có mọi chức năng cần thiết để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Đảm bảo rằng hệ thống ERP của bạn có thể phát triển khi doanh nghiệp của bạn phát triển, cho phép bạn thêm người dùng mới khi và nếu cần. Tính linh hoạt của ERP cũng đi vào cách thức triển khai, có thể được thực hiện trong sự lựa chọn của bạn về đám mây hoặc tại cơ sở. Dịch vụ khách hàng Việc cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng cao bằng giải pháp doanh nghiệp dễ dàng hơn, đặc biệt là khi bạn đang sử dụng một dịch vụ được trang bị tốt như WorkWise ERP. Nhân viên bán hàng và dịch vụ khách hàng có thể tương tác với khách hàng tốt hơn và cải thiện mối quan hệ với họ thông qua việc truy cập nhanh hơn, chính xác hơn vào thông tin và lịch sử của khách hàng., đảm bảo khách hàng của bạn đang được tương tác một cách nhất quán. Các tính năng bổ sung bao gồm tính năng dẫn điểm, giúp tìm kiếm khách hàng tiềm năng để chuyển qua kênh bán hàng, giám sát phương tiện truyền thông xã hội và chiến dịch email, cho phép người dùng theo dõi trạng thái chiến dịch của họ. ERP cũng tích hợp với CRM, được thiết kế để tăng cường mối quan hệ giữa một doanh nghiệp và khách hàng của mình. Độ tin cậy của dữ liệu ERP cung cấp dữ liệu đáng tin cậy có thể được truy cập từ các vị trí khác nhau (nếu được triển khai trên đám mây) và thông qua nhiều thiết bị bao gồm cả máy tính bảng và điện thoại thông minh. Với khả năng cập nhật theo thời gian thực, ERP cải thiện tính chính xác và nhất quán của dữ liệu. Với điều này, người dùng có thể đảm bảo rằng tất cả dữ liệu và phân tích đều an toàn để sử dụng mà không gặp rủi ro sai sót. Dữ liệu người dùng ERP cũng có thể có bảo mật bổ sung thông qua tường lửa và tài nguyên bảo vệ tích hợp. Cải thiện an ninh loại bỏ nguy cơ thông tin kinh doanh quan trọng rơi vào tay kẻ xấu. Cả độ chính xác và an toàn là chìa khóa với phần mềm ERP. Sẵn sàng để tìm hiểu thêm? Các chuyên gia giải pháp ERP của chúng tôi sẵn sàng và sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn và giúp bạn bắt đầu chọn giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của mình.