• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phaquanngaymenh

Hội viên
 • Số nội dung

  65
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About phaquanngaymenh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday Tháng 4 17

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  sg city
 1. bổ sung thêm:năm nay bạn có vấn đề phải nhức đầu,lo nghĩ,chắc bác haithienha kg muốn nói phải kg?em xin lỗi.
 2. lâu quá mới ghé d/đ.cũng định ngó chút thôi.nhưng thấy cũng hay nên tào lao chút.quả thật bác haithienha xem hay thật.theo cách cũ thì mã-khốc -khách-gặp trường sình quả cũng có cái đẹp.nhưng phá hãm gặp hao thì kg tốt chút nào<em đây phá miếu gặp hao>còn chết dở.nếu đúng thì nghiệm cô này gọi là có tiền từ năm 23t<tạm gọi là phát>,còn giàu thì kg phải.các cụ nói 30 chưa phải là tết,cứ phải chò xem,10N/thg đã ăn thua gì.số này cứ đại tiểu hạn gặp hao là có tiền.<giữ được hay kg chưa biết>.những năm Dần ngọ tuất tý thuận lợi về tiền bạc.xét tổng thể thì số kg tốt.cứ chiêm nghiệm đã.nói bậy vậy thôi. ;)
 3. cho bạn vài suy nghĩ của tui:.thân cư thê thì 1 là sọ vợ 2 là nhờ vợ.cái chính là do mình .thêm cả khoản vợ con,người nói em một vợ,người nói em sẽ 2 vợ và cuối đời không được ở với ai:theo tôi thì cũng kg chắc đâu nhưng có lẽ vợ bạn sẽ lấn át bạn,dù không kiếp kỵ chiếu nhưng tử phủ vượng lại có tuần thì sau này vợ chồng có xung khắc xích mích tới đâu thì bỏ nhau cũng khó.vì cũng có nhiều vướng mắc.vậy nên bạn yên tâm đi.khó có 2 vợ.sang năm 2010 có nhiều v/đ,chiêm nghiệm rồi hỏi tiếp. thân mến
 4. xem qua xin có nhận xét sau: 1.Bạn vào đây nên theo bác Thiên sú 2.Dịch lý chưa có giới hạn chuẩn.<vì chưa xác định được xuất phát từ việt cổ hay trung hoa>xem lại những bài của bác thiên sứ. Vậy nếu bạn có chiêm nghiệm gì đúng xin đưa lên cho mọi người cùng suy nghĩ. Đôi ba lời nói xàm,mong kg ai chê trách những ngày đầu năm
 5. chào mọi người.chúc vạn sự tốt lành.Quả thật tử vi còn nhiều v/đ để suy nghĩ.bác hà uyên thân mến,quả từng trải suy nghĩ cũng có khác.cháu thấy bác nhận xét cũng có khách quan.thật ra môn tử vi này đa số là chiêm nghiệm,có khi cũng tổ hợp sao này ,hành cung âm dương,nam đẩu hay bắc đẩu tinh nhưng ứng với cá nhân này thì đúng nhưng với cá nhân kia thì lại có khác biệt.nếu xét tất cả mọi v/đ liên quan thì tính phổ quát rộng quá.cháu n/c sâu tới mức đó.sơ luận thì tử vi xem từ phúc đức xem đi<từ quá khứ tới hiện tại>nếu khác 1 thông số thì thì sự biến là bao nhiêu<nếu xét về Dịch thì biến 1 làm biến hết rồi>cháu cũng chưa xem xét trường hợp bác LNĐ mới đưa ra,nhưng nếu anh bạn của LNĐ tính như vậy phải có cái lý nhất định.vì những người đi xem dạo thì họ xem rất nhiều,chắc cũng có trải nghiệm nhất định.rất mong được mọi người với bác hà uyên chỉ bảo thêm.
 6. XIN cảm ơn rất nhiều.em cũng ít xem tới tháng nay xin theo cách tính của mọi người.sau này kiểm chứng được xin thông báo cùng ae.
 7. dạ.em hiểu cách tính của anh rồi.đúng là em tính nguyệt hạn khác thật,còn phần cuối tháng em hiểu rồi<nam đẩu với bắc đẩu>.cảm ơn anh. nếu theo cách tính thứ 2<như em tính>và cách tính của anh thì thiên đồng <thg 9al> với <lưu thiên mã> quả là có trùng nhau.nhưng kg hiểu bác hà uyên tính kiểu gì?em cứ thắc mắc mãi.tháng 11 theo cách tính của anh<cung hợi> với cách của em <cung sửu> quả là cũng có điểm tương đồng.vì anh có quá trính trải nghiệm xin anh cho góp ý,cách nào đúng hơn.em xin cảm ơn nhiều.cho em gửi lời hỏi thăm tới mọi người trong gia đình.cảm ơn anh.nếu có dịp xin cùng tái ngộ.
 8. cảm ơn bác.nếu được,bác nói cho em hiểu chút,vì sao lại là cuối tháng?em cũng muốn hỏi bác, nhưng sợ bác kg vui.em xin lỗi trước.thân mến em đối chiếu theo cụ thiên lương,quả thật đến hạn phá quân<cung tý> quả là có có lộc nhưng gặp hao nên đến cũng như đi.cũng có nhiều v/đ muốn hỏi bác.nhưng sợ bác kg vui,em xin lỗi nhé.nếu bác kg suy nghĩ thì ok cho em 1 cái.thank very much
 9. em chiêm nghiệm thời gian qua có vài sự việc xin hỏi:các bác với a.e trong diễn đàn xem hộ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 1.bác haithienha xem tháng 9 al có việc làm.quả là cuối tháng 9 có việc mới.em xem thấy có lưu thiên mã,khả năng này là đúng. 2.bác hà uyên xem tháng 10al có rắc rối về điền trạch.quả nhiên tháng 10 có rắc rối thật,giờ chưa nghiêm trọng nhưng sau rất rắc rối.chưa giải quyết tới đâu cả. không biết cách tính tháng của bác hà uyên với bác haithien ha có giống nhau kg?phần tháng 10 em chưa hiểu ? Rất mong mọi người cho vài lời.xin lỗi các bác trước,mong các bác khỏe mạnh.em hỏi v/đ này vì cách tính nguyệt hạn có nhiều cách.mọi người từng trải xin cho biết cách tính nào chính xác.
 10. nói đại mấy câu nhé.sau này kg trúng đừng chửi đấy:vợ nóng tính,quyết đoán nhưng nói nhiều.hay ghen.khi nào lấy vợ kiểm tra xem có đúng kg?báo lai nhé tui còn rút kinh nghiệm.hehe <_<
 11. quả là lâu qua rồi không ăn bánh cuốn.văn hóa bánh cuốn đầy đủ dinh dưỡng đã giết mất bánh cuốn kg nhân rồi ư. <_<
 12. Vào thế kỷ .. khoảng 5000<năm hay giờ> gì đó.có 1 hội tên :ở bẩn.thành viên có rất nhiều đặc quyền đặc lợi.xin gia nhập rất khó.vậy nên có anh xin tham gia với đơn gia nhập như sau:kính gửi ban chấp hành hội.sau khi nghiên cứu kỹ về điều lệ và đối chiếu với bản thân.Tôi là uyliam Tèo xin gia nhập hội,rất mong được thành viên chấp nhận và ok<viết tắt>.xin sơ bộ thành tích :tôi ở cực bẩn,kg bao giờ đánh răng,rửa mặt và tắm rửa,cách xa 10m có thể ngửi thấy mùi đặc trưng.ngay cả tờ giấy viết đơn xin gia nhập hội cũng là giấy chùi đít.<dùng lại nhiều lần>.kính thư:xin các hội viên cùng ban chấp hành xem xét cho tôi tham gia cùng sinh hoạt.xin cảm ơn.Và sau đó là thư trả lời của Hội người ở bẩn:nội dung như sau: Kính gửi anh Sau khi hoịp bàn và xem xét trên mọi phương diện.cùng với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo trong Hội và toàn thể Hội Viên.Ban chấp hành Hội quyết định: xét trên tổng thể thì anh cũng tạm gọi là Ở Bẩn,nhưng xét lại thì toàn thể hội viên và Ban Chấp Hành quyết định như sau:anh không đạt chỉ tiêu sinh hoạt tại Hội.Vì 1 lý do duy nhất: Toàn thể Hội viên trong Hội từ trước đến nay,khi đi vệ sinh thì đều không ai dùng giấy.Mà tất cả đều chỉ có 1 phương pháp duy nhất là : Để khô rồi bóc.Rất tiếc phải thông báo với quí anh như vậy.Hẹn gặp vào dịp sau.Mong anh có thể tự sửa mình thêm hoàn chỉnh.Kính thư.Ban Chấp Hành <_<
 13. thấy bà con ồn ào quá,ghé thăm cho vui.bác Nờ Lờ Đờ quả là có cá tính riêng.mong cứ vậy mà phát huy.còn câu:tôi thuận theo ý Trời là ko phải làm việc mà cũng có ăn (số ko bao giờ đói).phải chăng là Thái âm cư mão.số bác sướng rồi.nói nhỏ:đất quanh hồ tây,em nghe giờ có giá lắm.chắc bác nhiều xiền lắm,nhưng vợ giữ phải kg?