• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tuanhyyhh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tuanhyyhh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Các Bác ơi! có thể giúp cháu tìm năm sinh cho đứa con Út được không ạ. Con của em Sinh năm 2002 mệnh gì vậy ạ. Cám ơn bác đã chia sẻ thông tin phong thủy tử vi lí số
 2. VẬY THÌ NẾU CÓ DUYÊN ÂM THẬT THÌ NÊN CẮT DUYÊN ÂM Ở ĐÂU HAY CẮT VONG Ở ĐÂU Ạ
 3. BỘT PHONG THỦY MANJA- ẤN ĐỘ 1. Bột Phong Thủy Manja - Ấn Độ là gì? - MANJA theo quan điểm của người Ấn đó là sự kết hợp tinh hoa từ Mandala là những đạo tràng tập trung thần lực của vũ trụ, tinh hoa từ Thượng Đế kết nối giá trị minh triết cổ xưa đến với con người. Và Jambhala là vị thần biểu tượng của sự giàu có, quyền uy và danh tiếng. - Tương truyền rằng MANJA xuất phất từ nhà quý tộc người Ba Tư Abdul Hasan Asaf Khan từng là thống sứ của xứ Lahore khi xưa nghèo khó và không có con cái. Hàng ngày, ông đã cùng vợ đến đền thờ Jambhala là vị thần của sự giàu có, quyền uy và danh tiếng để cầu xin một người con. Vào một buổi tối sau khi trở về từ đền thờ, hai vợ chồng ông chiêm bao thấy thần về báo mộng lấy những vị thuốc quý trong vùng như: Laurus nobilis, Matcha, Gleditsia và một số thảo dược quí khác trộn với nhau theo lời Thần mách bảo dùng tắm gội, xông nhà thường xuyên thì mọi sự mong đợi, may mắn sẽ đến. Tỉnh dậy 2 vợ chồng đi tìm thảo dược và làm theo lời Thần chỉ bảo. Sau đó một năm hai ông bà vui mừng đón chào cô con gái đầu lòng Mumtaz xinh xắn. Và cứ thế theo thời gian Mumtaz lớn lên ngày càng xinh đẹp và tài giỏi, sắc đẹp của nàng đã đến tai Shah Jahan, vị hoàng đế quyền uy của đế quốc Mogul. Nhà vua nghe danh tiếng về sắc đẹp tài năng của Muntaz nên đã cầu hôn nàng làm vợ. Muntaz sau khi nhập cung đã chia sẻ bí quyết về MANJA cho tất cả hoàng cung và thần dân của vương quốc Mogul cùng dùng trong những lễ hội thu hoạch, lễ mừng năm mới, các dịp lễ quan trọng trong năm. Từ đó vương quốc Mogul ngày càng giàu có và thịnh vượng. 2. Thành phần : - Gồm có các vị thảo mộc quý được bào chế theo công thức bí truyền của Ấn Độ: Hương Nhu, Trầm Hương, Trà xanh, Quế, Sâm tuyết,….. 3. Công dụng; - BỘT PHONG THỦY MANJA- ẤN ĐỘ giúp mang lại năng lượng dương mạnh gấp 100 lần sau khi tắm để , tác động mạnh mẽ tới cảm xúc và thể chất, để giảm đau, thư giãn hay kích thích và chữa trị stress , xua tan vận đen, mang lại tài lộc may mắn cho người sủ sụng…Bởi vì trong bột có bí mật của phong thủy cổ xưa cân bằng , âm dương ngũ hành kết hợp các loại thảo dược quý giá có tác dụng trị bệnh. - BỘT PHONG THỦY MANJA- ẤN ĐỘ: Giúp cho người sử dụng thanh tẩy cơ thể, do cơ thể ăn mặn, sát sanh, làm việc ở những nơi có khí xấu như: Lò mổ , nhà xác , nghĩa trang , bệnh viện ….Nên khi vào đền chùa miếu mạo, nhà thờ. Thờ cúng tổ tiên cần thanh tẩy cơ thể. Giúp thanh tấy khí xấu, mang đến nhiều may mắn, tinh thần sảng khoái. Quế, trà xanh, Hương Nhu……Với phương thức bí truyền tạo nên mùi thơm đặc trưng và đều là những vị thuốc tốt quyện nhau, ngào ngạt, đặc trưng. Vua chúa, quan, thương gia Ấn Độ dùng nước thơm đó tắm và xông hơi nhà cửa để tẩy trừ các mệt nhọc bận rộn của những ngày thường, tẩy trục khí đen đủi để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng, đi chùa cúng tế… - BỘT PHONG THỦY MANJA- ẤN ĐỘ: Dao kéo, vật nhọn nhà bếp sát sinh dính máu tanh, tạo ra tử khí, sát khi, tà khí, oán Khí. Khi thăm bệnh nhân, người chết, đám ma nghĩa địa sẽ bị nhiễm âm khí, tà khí để lâu ngày gây bệnh tật, xui rủi…Nên cần thường xuyên Thanh Tẩy Tà khí. Giúp thanh tẩy các uế khi khi phải đến những nơi như bệnh viện, nghĩa địa, đám tang,… Với dược liệu quý : Quế, trà xanh……Với phương thức bí truyền của Ấn Độ. 4. Hướng dẫn sử dụng để đạt hiệu quả nhất: Chuyên gia nghiên cứu Phong Thủy Lê Võ Đăng Khoa kinh nghiệm hơn 15 năm khuyên dùng để TẮM để đạt tối ưu nhất: - Cách sử dụng: dùng 1 gói bột . Đậy vung đun sôi 5 phút để ra hết dược chất. Đun khoảng 1-2 lít nước rồi pha đủ ấm trước khi tắm. Sau khi tắm xong bằng bột có thể tráng qua bằng nước sạch - Một hộp mình dùng trong vòng 10 ngày chị nha. - Lưu ý: chúng ta tắm kì sạch sẽ rồi cuối cùng mới tắm với bột tắm này. Hoặc có thể: - Ngâm vật dụng sát khí ( Dao, kéo,….. ) tẩy sát khí. Dùng BỘT PHONG THỦY MANJA- ẤN ĐỘ để rắc khu đất tà khí, tẩy uế nhà vệ sinh. - Dùng để lau khu nhà bếp, ngâm dao kéo đã tiếp xúc với máu động vật,… - Dùng để rắc xung quanh bất động sản: Đất, nhà xưởng, văn phòng… - Dùng nước đó để giặt quần áo giải trừ khí xấu bám quần áo - Dùng xông khi cảm lạnh hoặc cảm cúm.. 5. Giá niêm yết - Bột May Mắn Phong Thủy Manja được đưa ra với mức giá trị thực là 300k/hộp - Tất cả khách hàng có thể mua qua: + website Công Ty Đông Ấn JSC: https://manjadongan.com/ + Địa chỉ: Số 48 đường số 5 KDC City Land, P.7, Q.Gò Vấp + Số Hotline: 0845.10.5555
 4. Gương là một loại nhu yếu phẩm hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Nó có thể giữ cho chúng ta được chăm sóc chu đáo và thể hiện hình ảnh tốt hơn của chúng ta. Là một vật dụng gia đình thông thường, nếu đặt sai vị trí, nó cũng có thể mang lại sự sống Sự bất tiện, hoặc thực hiện một số điều cấm kỵ, chúng ta hãy xem những điều cấm kị trong gương. 1. Gương không thể đối diện với cửa Gương có hiệu ứng phản chiếu, đối diện với cửa, sẽ ảnh hưởng đến vận may tài chính. Người kinh doanh cần đặc biệt chú ý đến nó, nó sẽ gây ra những khúc ngoặt sự nghiệp, hoặc gây ra những tranh chấp không cần thiết. 2. Gương đang đối diện với thần Thần được thờ trong nhà. Nếu gương được đặt đối diện trực tiếp với thần, đó là sự thiếu tôn trọng với thần. Nó sẽ không chỉ phục vụ mục đích ban phước lành, mà còn có tác dụng ngược lại, vì vậy hãy nhớ rằng gương không được đối diện với thần. 3. Gương hướng ra cửa phòng ngủ chính Cửa phòng ngủ chính cũng quan trọng như cửa chính của ngôi nhà. Nó đóng một vai trò rất quan trọng. Phòng ngủ chính là nơi chủ nhân thư giãn và dành phần lớn thời gian trong phòng ngủ. Do đó, gương không được đối diện với cửa phòng ngủ chính. Để tránh xui xẻo. 4. Gương đang đối diện với bàn học. Đối với một số sinh viên, việc đặt một chiếc gương trực tiếp trên bàn học sẽ khiến họ mất tập trung vào việc học và bị thu hút bởi hình ảnh của chính họ trong gương. Thời gian bị lãng phí và hiệu quả học tập bị ảnh hưởng. 5. Gương hướng về phía giường. Chiếc gương đối diện với chiếc giường. Ông chủ tỉnh dậy sau giấc ngủ vào giữa đêm và ý thức của anh ta ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh ta dễ dàng sợ hãi bởi bóng của chính mình trong gương. Sẽ phản ánh xa chủ sở hữu, mang lại những rắc rối và khó khăn vô tận. Chồng và vợ dễ xảy ra cãi vã liên tục, làm tăng khả năng nửa kia bị trật bánh. Bạn cũng có thể thêm một số bìa vào bóng tối như một bộ đệm, nhưng vẫn cố gắng tránh gương đối diện với giường. 6. Gương được đặt trên trần nhà Chiếc gương được dát trên trần nhà, úp xuống, khiến mọi người cảm thấy chán nản và không khỏe, điều này sẽ tiêu tốn của cải và sức khỏe của chủ sở hữu. Thật dễ dàng để làm mọi thứ một cách dễ dàng, và rất dễ gặp những kẻ hung ác, làm tăng nhiều khúc ngoặt. Chiếc gương sẽ úp xuống trong một thời gian dài, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của gia đình. 8. Gương trong bếp Nhà bếp là nơi mà lửa lửa thịnh vượng. Nếu gương được đặt trong bếp, bên ngoài gương có lửa, dễ bị cháy. Mặt khác, phụ nữ trong nhà cũng dễ bị bệnh và dao động cảm xúc. 9 , gương không được quá Quá nhiều gương có thể có một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo. Nhà ở lâu không tốt cho sức khỏe của bạn, không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn và không tốt cho sự đoàn kết gia đình. Họ dễ bị tranh chấp về những vấn đề tầm thường. Không có chuyên ngành và trẻ vị thành niên giữa các tấm gương, và không có xương sống chính trong các vấn đề gia đình, dễ dàng đưa ra những đánh giá sai và lãng phí tiền bạc. 10 , điều cấm kỵ gương đối diện với cửa nhà vệ sinh Nhà vệ sinh là một nơi rất riêng tư, gương hướng ra cửa nhà vệ sinh. Dễ dàng nhận thấy hành động của người trong nhà vệ sinh. Phơi bày sự riêng tư cá nhân, phụ nữ dễ mắc các bệnh phụ khoa. Qua gương, chúng ta có thể nhìn thấy chính mình. Gương rất dễ vỡ. Chúng ta cũng cần bảo vệ nó cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng nó. Đồng thời, chúng ta phải giữ những điều cấm kỵ để duy trì sự nghiệp suôn sẻ và sự giàu có lành mạnh. Nguồn chia sẻ: https://gocphongthuy.net/
 5. Học viện Phong thủy Phương Đông không phải là mê tín, gian lận, giả khoa học hay văn hóa, như một số người đã nói. Trong phân tích cuối cùng, nó là một khoa học thực tế, một khoa học thực nghiệm và thực tiễn của nó là duy nhất. Một số tác dụng là không thể thay thế và không thể vượt qua bằng các phương pháp khác. Dù bạn có tin hay không, thừa nhận hay không, dù bạn có sử dụng bất kỳ biện pháp nào để kiềm chế, chiến đấu hay thậm chí muốn phá hủy nó, thì đó là vô ích, bởi vì Phong thủy Phương Đông là sự kết tinh trí tuệ của tổ tiên Phương Đông cổ đại, một trong những tinh hoa của văn hóa truyền thống Phương Đông và là di sản văn hóa chung của nhân loại. . Các nghiên cứu phong thủy của Phương Đông sẽ tồn tại trên thế giới mãi mãi và mang lại lợi ích cho nhân loại, và sẽ ngày càng được khẳng định và sử dụng bởi nhiều người hơn. Nó sẽ bổ sung cho nhau, tiến lên theo thời đại và tiếp tục phát huy tác dụng tốt nhất của nó! Phong Thủy là một học thuật rất thực tế. Nếu bạn dành nhiều năng lượng để học tập và nghiên cứu, bạn không thể phá vỡ nó trên núi. Vì vậy, ứng dụng thực tế không có tác dụng chính xác. Thật là một hào quang rực rỡ, đó cũng là choáng váng. Do đó, chìa khóa cho sự thành công và thất bại của Phong Thủy là phản ánh tài năng thực sự của một bậc thầy Phong thủy. https://thegioidaphongthuy.vn/ có được tổ tiên của Phong thủy trong nhiều thế hệ và trải qua gần 40 năm nghiên cứu. Chỉ có thể nói rằng Phong thủy vi phạm luật pháp và chỉ vào phòng. Vì vậy, tôi than thở về sự sâu sắc của khoa học Phong thủy. Bí ẩn quá. Tôi hy vọng rằng những người quan tâm đến công việc này cùng nhau để tiếp tục tinh hoa Phương Đông, với mục đích mang lại lợi ích cho nhân loại thậm chí còn tốt hơn! Dưới đây, Thế Giới Đá Phong Thủy tóm tắt mười lời khuyên hàng đầu của ông về siêu hình học, được tóm tắt như sau, để mang lại một số lợi ích cho những người học từ Phong Thủy.
 6. Trong phong thủy, điều tích cực được gọi là cát, và điều tiêu cực được gọi là nước. Mọi thứ có ít năng lượng hoặc không có năng lượng đều có thể bị bỏ qua, bất kể cát và nước. Những ngôi nhà giống nhau, mặt đất bằng phẳng ở cả hai phía của nguồn gốc, và những thứ giống nhau, bất kể cát và nước, được coi là không nhìn thấy trong thuật phong thủy cùng Cửa hàng phong Thủy Góc Phong Thủy Gemstones tìm hiểu vể cát và thủy trong cát tường phong thủy nhé.  1.Nhà Vệ Sinh  Nói chung, nhà vệ sinh dựa trên nước. Nhà vệ sinh trong nhà ở đô thị và nhà vệ sinh trong các tòa nhà văn phòng đều là nước. Nhà vệ sinh ở khu vực nông thôn thường không liên quan đến cát và nước. Tuy nhiên, có những nhà vệ sinh công cộng xung quanh nhà, đó là những tòa nhà riêng biệt. Nhà vệ sinh được mô tả bằng cát.  Cây xanh  Cây ngoài trời đều dựa trên cát, đặc biệt là cây lớn có vương miện đầy đủ và thân cao, thuộc về cát mạnh, hoa, cây bụi nhỏ, thảm cỏ, cây nhỏ, vv bất kể cát và nước. Cây xanh lá lớn trong nhà, có chiều cao từ 1,5 trở lên, thuộc về cát, như cây xanh, cây cao su, cây tiền, cây hòa bình, nhung brie, cây hạnh phúc và các loại cây lớn khác. Cây nhỏ màu xanh lá cây như xương rồng, clivia, thì là nhỏ màu xanh lá cây, bất kể cát và nước.  3. Tòa nhà  Núi cao, tòa nhà, đỉnh núi, tháp sắt, phòng nồi hơi lớn, trạm nhiệt điện, tháp nước, tháp gạch, tháp gỗ, ống khói lớn, megalith, đền, nhà thấp, nhà hàng xóm, vv thuộc về cát.  Cát là tốt và xấu, núi đẹp, nhà gọn gàng, đá cao, v.v ... thuộc về Xiusha, nhà chưa hoàn thiện, nhà bị sập, nhà máy điện, đền bị vỡ, máy biến áp, cột điện bị hư hỏng, cây chết cao, nhà máy bỏ hoang, hư hỏng Đồi, nhà máy ô nhiễm, v.v ... đều là cát dữ dội.  4. Kênh, hồ bơi  Hồ, sông, sông, biển, hồ chứa, tính năng nước nhân tạo, bể bơi, lạch, ao, ao cá, ao sen, vũng nước, giếng, vườn không có cây lớn, thảm cỏ, không gian xanh, vùng trũng thấp, hồ chứa ngầm , Bể tự hoại, kênh dẫn dòng, kênh mở, kênh tưới, nước giếng, cống rãnh, mương nước ngầm, bể khí sinh học, hầm chứa, vv đều là nước. Trong số các vùng nước bị ô nhiễm, Phong thủy không tốt bằng các vùng nước sạch.  5. Thiết bị nội thất  Đồ gia dụng, đồ nội thất cao, như tivi, máy tính, bếp, đồ cao, đồ cổ, đồ thủ công cao, điêu khắc, chùa phật, đền thờ Phật, thần tượng, tủ lớn, lò vi sóng, bếp cảm ứng, bếp gas hóa lỏng, bếp gas, v.v. Bếp lò, lò sưởi điện, tủ khử trùng, lò nướng điện, đá, v.v ... đều là cát.  6, cửa thoát nước  Những nơi có cửa thoát nước trong phòng, như nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, bồn rửa, bồn tắm, vòi hoa sen, vòi, bể cá, bình nước, máy tạo độ ẩm, cây thủy canh, và các tính năng nước đều là nước.  7. Giao thông vận tải Đường bộ, đường cao tốc, đường sắt và cầu cạn cao hơn nhà riêng của họ dựa trên cát, và đường bộ, đường cao tốc, đường sắt và cầu cạn thấp hơn nhà của họ dựa trên nước.  8 / Cửa ra vào, cửa sổ và không gian mở  Cửa ra vào và cửa sổ đã được mở trong một thời gian dài dựa trên nước, và cửa ra vào và cửa sổ không được mở trong một thời gian dài không phân biệt cát và nước. Tại ngã tư của quảng trường, thành phố và khu vực nông thôn, cổng hoặc không gian mở bên ngoài trường học, bệnh viện, nhà hát và nước.  9, thư pháp và hội họa , tranh phong thủy  Năng lượng là nhỏ. Những bức tranh của núi thuộc về cát, và bức tranh cho thấy nước của biển và sông. Hình ảnh của các cung hoàng đạo không nên xung đột với các thành viên trong gia đình khi đặt trong nhà, tốt nhất là hài hòa.  10. Thủ công  Nói chung là trên cát, nhưng năng lượng nhỏ, trừ khi âm lượng đặc biệt lớn, bản thân chiều cao trên 1 mét hoặc chiều cao hiển thị là trên 1,5 mét.  11. Tường của ngôi nhà  Các bức tường được cân bằng xung quanh và không có sự khác biệt về năng lượng, bất kể cát hay nước. Những ngôi nhà có cùng chiều cao từ trước ra sau, không phân biệt cát và nước, nhưng cát và nước ở xa.  12, cánh đồng lúa  Cánh đồng lúa và cánh đồng lúa cũng chủ yếu được nhìn từ địa hình. Nếu chúng được tuôn ra với mặt đất của chúng, chúng sẽ dựa vào nước. Nếu chúng thấp hơn mặt đất của chúng, chúng sẽ dựa vào nước. Bài viết từ https://gocphongthuy.net/ chia sẻ !