• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hatmaccauc123

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hatmaccauc123

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Từ sau vụ bê bối về túi hạt macca của cô con gái cả của chủ tịch hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc Korean Air năm 2015, danh tiếng của hạt dinh dưỡng này đã vang dội khắp mọi nơi, trong đó có cả Việt Nam. Vậy bên trong hạt mắc ca này có gì khiến cho nó được xem là hạt đắt giá hơn cả cá hồi? Nội Dung Tóm Gọn Hạt macca (mắc ca) là gì? Xuất sứ của hạt macca (mắc ca). Giá trị dinh dưỡng của hạt macca (mắc ca). Tác dụng của hạt macca (mắc ca) đối với sức khoẻ. Bảo vệ sức khoẻ cho trái tim của bạn. Cải thiện đáng kể lượng đường trong máu. Hỗ trợ đắc lực cho việc giảm cân. Hỗ trợ ngừa loãng xương. Hỗ trợ tiêu hoá Giảm Viêm. Tăng cường chất béo cho cơ thể. Cải thiện sức khoẻ não bộ. Hỗ trợ vấn đề thiếu máu. Duy trì năng lượng khoẻ mạnh cho bạn mỗi ngày. Tăng cường trao đổi chất. Giảm Stress. Cải thiện làn da của bạn. Giúp tóc chắc khoẻ. Những đối tượng cần bổ sung dinh dưỡng từ hạt macca. Cách chọn và bảo quản hạt macca (mắc ca). Cách chọn hạt macca. Cách bảo quản hạt macca. Cách chế biến hạt macca thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Bánh macca – Bánh quy socola trắng và hạt macca Mặt trái của hạt macca (mắc ca). Giá bán hạt macca trên thị trường hiện nay. Cách phân biệt hạt macca Úc và hạt macca Trung Quốc. Hạt macca Úc. Hạt macca Trung Quốc. Mua hạt macca uy tín ở đâu? Hạt macca (mắc ca) là gì? Hạt macca hay còn gọi là mắc ca, tên khoa học là Macadamia. Đây là 1 loại chi cây thân gỗ có xuất sứ từ Châu Đại Dương, thuộc họ Proteaceae. Hạt macca nhập khẩu Úc hình tròn, màu crème, rất thơm, nhân mềm như bơ và tan mịn trên đầu lưỡi khi cho vào miệng. Trên thế giới có tới 7 loại hạt macca nhưng chỉ có 2 loại ăn được đó là hạt macca vỏ mịn (Macadamia integrifolia) và hạt macca vỏ thô (Macadamia tetraphylla). Xuất sứ của hạt macca (mắc ca). Hạt macca lần đầu tiên được tìm thấy vào thập niên năm 1850 và được đặt tên bởi nhà khoa học người Đức gốc Úc, tên Macadamia là để vinh danh John Maccadam, 1 nhà một nhà hóa học, chính trị gia, và giáo viên y khoa người Scotland gốc Úc. >> Bạn phân vân vì giá cả của một số loại hạt dinh dưỡng. Hãy yên tâm vì đã có hạt hạnh nhân giá rẻ. Vào cuối những năm 1800, cây giống macadamia đã được giới thiệu đến Hawaii và mãi đến những năm 1970, ngành công nghiệp hạt macadamia ở Úc mới bắt đầu phát triển. Hiện nay, nó được trồng nhiều được trồng nhiều ở vùng khí hậu nhiệt đới Australia, Brazil, Indonesia, Kenya, New Zealand và Nam Phi. Mặc dù Australia là nơi sản xuất hạt macca lớn nhất thế giới, nhưng hạt ở Hawaii mới được xem là nổi tiếng nhất, thơm ngon và có lợi cho sức khỏe nhất. Ở Việt Nam cũng đã có thể trồng và sản xuất hạt macca, tuy nhiên chất lượng hạt vẫn chưa thể ngon bằng hạt macca Úc. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của mình nhé. Đừng quên để lại cảm nhận của bạn bên dưới để chúng ta cùng thảo luận.
 2. Bóc vỏ hạt hạnh nhân nhanh chóng và đơn giản Vỏ hạt hạnh nhân khá cứng, tuy nhiên nếu biết cách, bạn sẽ dễ dàng loại bỏ vỏ hạt. Cùng xem qua các bước tách vỏ hạt hạnh nhân nhanh chóng, tiết kiệm thời gian nhé. Bước 1: Lấy hạt hạnh nhân muốn bóc vỏ chần qua nước sôi trong thời gian 45 giây đến 1 phút, Bước 2: Tiến hành rửa hạt hạnh nhân sau khi chần xong, vớt hạt ra và để ráo nước. Bước 3: Lúc này, hạt hạnh nhân đã teo lại và lớp vỏ đang bị tách ra khỏi lớp da của nó. Bạn chỉ cần dùng ngón tay cái và ngón trỏ bóp nhẹ để lấy vỏ ra khỏi hạt một cách dễ dàng. >> Bạn có quan tâm: Thành phần dinh dưỡng của óc chó mỹ Ngâm hạt hạnh nhân trong nước một thời gian cũng là một cách khác để bạn có thể dễ dàng bóc vỏ hạt. Mời bạn cùng tìm hiểu cách ngâm hạt sao cho đúng cách để phát huy tác dụng tối đa của hạnh nhân. Tại sao nên ngâm hạt hạnh nhân trước khi ăn Bước 1: Với 100 gram hạnh nhân, bạn nên chuẩn bị khoảng 300 ml nước. Hòa tan một muỗng cà phê muối vào trong nước và ngâm hạnh nhân trong thời gian tối thiểu là 8 tiếng (có thể ngâm qua đêm), để nơi khô ráo, thoáng mát và không cần đậy nắp. Bước 2: Sau khi ngâm xong, hạnh nhân sẽ trở nên mềm hơn rất nhiều, lúc này, bạn có thể dễ dàng bóc vỏ hạt bỏ đi và bảo quản hạt trong tủ lạnh để giữ được độ tươi mát của hạt khi sử dụng về sau. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu, hạt hạnh nhân nảy mầm sẽ mang hàm lượng chất dinh dưỡng gấp 2 lần so với hạt bình thường. Vì vậy, để hạt hạnh nhân có thể phát huy hết tác dụng, bạn nên ngâm hạt thêm 12 tiếng nữa, sau đó để hạt ráo nước, rồi cho vào lọ thủy tinh và bỏ vào tủ lạnh. Khoảng 3 – 4 ngày sau, lúc này hạt hạnh nhân sẽ nảy mầm và mang nhiều dinh dưỡng hơn. Nếu bạn đang phân vân nên mua hạt hạnh nhân ở đâu thì bạn có thể tìm mua các loại hạt dinh dưỡng khác ở cửa hàng Nutgarden nhé. Bạn có thấy phương pháp này hiệu quả không hãy bình luận phía dưới chia sẽ cho mình nha
 3. Macadamia Nut Mini Loaves Macadamia Nut Mini Loaves – nghe tên gọi là thấy đầy bí ẩn và hấp dẫn rồi đúng không ạ? Để biết cách chế biến hạt macca Mỹ một cách tinh tế với công thức chế biến Macadamia Nut Mini Loaves, mời các chị em cùng theo dõi những chia sẻ dưới đây. Nguyên liệu: 1 hũ hạt macadamia (khoảng 300g) 1/3 chén dừa nạo ngọt Nửa chén đường 3/4 chén bơ, làm mềm sẵn 2 quả trứng gà 3 chén bột mì đa dụng 1 muỗng cà phê bột nở Nửa cốc sữa 2% 3 muỗng canh nước cốt chanh 2 muỗng cà phê vỏ chanh 1/2 muỗng cà phê chiết xuất vanila Cách làm: Cắt nhỏ hạt macca sao cho đủ 1/3 cốc. Tiếp đó thái thô các loại hạt còn lại, ướp với dừa và 1 muỗng đường sau đó để qua 1 bên. Lấy một một tô lớn để đánh lượng bơ kem và đường còn lại cho đến khi hỗn hợp trở nên mịn. Tiếp theo đánh trứng, kết hợp bột và bột nở; thêm dần vào hỗn hợp kem xen kẽ với sữa, đánh đều sau mỗi lần thêm. Khuấy tất cả với nước chanh, vỏ chanh, vanila và các loại hạt thái nhỏ khác nếu có. Nướng hỗn hợp ở nhiệt độ 325 độ C, trong 40 – 45 phút. Để nguội trong 10 phút trước khi bắc ra đĩa và để nguội hoàn toàn. Giá trị dinh dưỡng: 162 calo, 8 gram chất béo (4 gram chất béo bão hòa), 27 mg cholesterol, 78mg natri, 21 gram carbohydrate (11 g đường, 1 g chất xơ), 2 g protein. Công thức chế biến hạt mắc ca này đảm bảo sẽ khiến người thưởng thức có một trải nghiệm khó quên! Chocolate Macadamia Meltaways Có thể bạn chưa biết: dùng hạt mắc ca để chế biến socola sẽ tạo nên một vị socola ngon tuyệt đỉnh! Đó chính là “thiên thần ngọt ngào” mang tên: Chocolate Macadamia Meltaways. Sau đây, Mình sẽ hướng dẫn bạn cách chế biến hạt mắc ca loại socola này Nguyên liệu gồm có: 1/2 chén bơ, làm mềm sẵn 1/4 chén đường chuyên dùng để làm bánh kẹo 1/2 muỗng cà phê chiết xuất vani 1 chén bột mì đa dụng 1 hũ hạt macadamia (khoảng 200g) 1/2 chén hạt macadamia xắt nhỏ sẵn 1 thanh socola Cách chế biến: Đánh kem bơ và đường cho đến khi mịn. Sau 5 phút đổ thêm một chút vanila. Dần dần thêm bột và trộn đều (bột sẽ cứng lại); sau đó để qua một bên. Tiếp đó bạn hãy làm tan chảy socola chip, khuấy cho đến khi mịn. Thả nửa muỗng coffee vào một tờ giấy lót sáp; đậy nắp và làm lạnh trong 30 phút. Đổ muỗng cà phê bột xung quanh mỗi miếng hỗn hợp socola hạt để nó được bao phủ hoàn toàn và đặt trên các tấm nướng không dầu mỡ. Nướng với nhiệt độ 375 độ C cho đến khi vỏ bánh chuyển màu nâu nhẹ, trong thời gian 12 đến 14 phút. Cuối cùng hãy lăn nhẹ bánh trên đường chuyên dụng, chờ nguội và thưởng thức. Kết Luận Qua 2 công thức trên bạn thích nhất là công thức làm bánh nào? Hãy bình luận cho mình biết nhé! Ngoài hạt mắc ca này, mình còn biết một vài công thức làm bánh với hạt hạnh nhân Mỹ bạn có tò mò muốn biết không? Hãy theo dõi diễn đàn của mình để có thể sưu tầm thêm những công thức nấu ăn thú vị nhé!