• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

huuthuan679

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  10
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About huuthuan679

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Việc sử dụng các miếng Kim_loại đã được mở rộng một cách ấn tượng trong một thời gian trước đó. Các mảnh kim loại đang được sử dụng trong các khoản tiền lớn tương phản với các kim loại trong các lĩnh vực phát triển và cơ khí khác nhau để xem xét các chi phí quan trọng hơn của kim loại. Trong quá trình những năm gần đây, không có thay đổi đáng kể nào về chi phí kim loại ngoài việc nó đã được phát triển liên tục. Ngày nay có nhiều doanh nghiệp lan man khác nhau liên quan đến vấn đề kim loại và bit. Nó được xem là một trong những doanh nghiệp năng suất cao nhất ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Có rất nhiều nhà cung cấp và nhà cung cấp trực tuyến được ghi nhận trong các lối vào kinh doanh trực tuyến cung cấp các mảnh kim loại cho các mảnh khác nhau trên thế giới. Tại sao giá kim loại phế liệu tăng? Có rất nhiều mục đích đằng sau sự phát triển trong vấn đề kim loại và theo cách này chi phí của nó. Bảng giá phế liệu kim loại phế liệu phải chịu nhiều thành phần. Vì có một số lượng lớn các doanh nghiệp, ví dụ, các doanh nghiệp xe hơi, các tổ chức phát triển, vv, sử dụng các mảnh kim loại, mối quan tâm của nó đã liên tục được mở rộng. Ngoài ra, tương phản với các vật cản kim loại đầu tiên, tỷ lệ cược và kết thúc kim loại có thể được mua ở mức giá trị thấp hơn. Đây là một trong những mục đích chính đằng sau sự quan tâm phát triển của nó để phát triển giàn giáo, đường bộ, đường phố, khoang tàu và máy bay. Ngày nay, các bộ phận lớn hơn của các doanh nghiệp phương tiện cũng sử dụng tỷ lệ cược kim loại và kết thúc để tạo ra các phân khúc ô tô khác nhau. Với việc sử dụng rộng rãi các kim loại, ví dụ như nhôm, thép và sắt, chi phí kim loại mảnh của các kim loại này đã tăng cao kể từ trước đó khá lâu. Chi phí của sắt vụn liên tục tăng lên vì sắt được sử dụng cho mục đích phát triển rộng rãi mua bán phế liệu tphcm. Chi phí kim loại phế liệu bị ảnh hưởng bổ sung bởi sự quan tâm đối với kim loại và mảnh vụn. Chẳng có gì khó khăn để theo dõi các mảnh kim loại thải trong bãi rác, ví dụ, phụ tùng xe hơi, dây điện, lọ, hộp thiếc, v.v ... Việc sử dụng tỷ lệ cược kim loại và kết thúc ngày càng phải chăng vì nó ít được đánh giá tương phản với kim loại đầu tiên chi phí. Chi phí kim loại phế liệu cũng phụ thuộc vào các thành phần, ví dụ như khả năng tiếp cận của kim loại, chi phí công việc, v.v ... Sự cạn kiệt của các loại kim loại cụ thể đã thúc đẩy việc sử dụng các mảnh và bit kim loại thải. Mặc dù thận trọng, việc sử dụng các mảnh kim loại đã thúc đẩy lợi thế sinh thái. Nó làm giảm các biện pháp tổng hợp rác điện tử trong một số lượng lớn các bãi đã thể hiện mối nguy hiểm thực sự đối với trái đất. http://www.mauriziocampisi.com/2020/a-brief-glimpse-of-do-wasted-materials-business.htm
 2. Phế liệu kim loại bao gồm nhiều loại vật liệu có thể tái chế. Mặc dù rất nhiều đại đa số có thể liên quan đến "kim loại phế liệu" là những mảnh kim loại vô nghĩa hoặc bị mòn không có giá trị cụ thể, việc kinh doanh mảnh rất nhẹ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Kim loại là vật liệu lý tưởng để tái sử dụng và cung cấp một phạm vi rộng các sở thích và lợi thế. Ưu điểm của việc tái sử dụng các loại kim loại khác nhau kết hợp nhu cầu khai thác thấp hơn nhiều, giảm chi phí tạo ra cho các nhà sản xuất kim loại và hơn nữa còn hỗ trợ cung cấp những thứ kim loại hàng đầu trên thế giới. Khác biệt với một phần của các vật liệu có thể tái chế nổi tiếng khác, ví dụ, nhựa và giấy, kim loại là một nguồn nguyên liệu sẽ không bị hỏng đáng kể sau khi trải qua quy trình tái sử dụng một vài lần. Một mảnh sân chung có thể có thể háo hức thừa nhận tất cả các loại kim loại sau đó được tiếp tục và đưa ra để tạo ra một phạm vi khác của vật liệu và vật phẩm. Một số sân kim loại có thể thừa nhận một loại kim loại cụ thể, trong khi các sân khác nhau có thể sẵn sàng hơn để lấy cả các loại kim loại màu và kim loại màu. Các vật liệu có thể tái chế có tính chất này thường được chia thành hai loại, cụ thể là kim loại màu và kim loại màu - Không chứa sắt - kim loại mảnh được làm nổi bật trong kim loại màu dành cho hầu hết các kim loại khác ngoài sắt và thép. Ghi nhớ cho phân loại này là chì, kẽm, kim loại, crôm, niken, đồng, titan, lọ đếm nhôm và giấy bạc, và đồng. Một lượng lớn các mảnh kim loại màu được thu hồi hàng năm và được các nhà chế biến tái sử dụng, sau đó được trao cho các nhà chế tạo, lò luyện kim, xưởng đúc, Các kim loại sắt - sắt và sắt được sắp xếp như các kim loại màu, và có thể kết hợp các mảnh từ tàu, máy đơn vị gia đình, đường ray, thanh thép, bó nuôi dưỡng, và các chủ sở hữu so sánh khác nhau mua phế liệu tphcm. Trong số hai loại kim loại, mảnh kim loại màu thường được quan sát là đáng khen ngợi hơn. Kim loại mảnh kim loại thường được thẩm định bằng đô la mỗi pound, mặc dù thép và sắt mảnh thường được quan sát là đô la mỗi tấn. Trong trường hợp bạn có kim loại để loại bỏ hoạt động tốt nhất là liên hệ với một bãi phế liệu của khu phố, bằng điện thoại hoặc tìm kiếm trên trang web của một tổ chức, và khám phá những loại vật liệu nào được thừa nhận, rõ ràng có thể tránh xa một chuyến du ngoạn bị lãng phí. Điều đặc biệt bắt buộc phải gọi trước trong trường hợp bạn có một đống kim loại khổng lồ mà bạn muốn loại bỏ. http://paprikaproject.com/general/kinds-of-scrap-metals-on-wasted-materials-business.html
 3. Có nhiều tiêu điểm khác nhau để tái sử dụng kim loại phế liệu. Trả lại tiền, tái sử dụng hàng hóa cũ và đảm bảo trái đất là những ví dụ về cách tái sử dụng kim loại và các vật liệu khác nhau có thể là lợi thế. Có nhiều loại kết hợp khác nhau có thể được xử lý lại, vì vậy việc khám phá một số kết hợp có thể đơn giản. Dành một số nỗ lực để tìm hiểu về các kim loại này trong trường hợp bạn dự định sẽ sớm sử dụng lại một số. Kim loại nào có thể được tái chế? Như đã đề cập trước đây, có rất nhiều loại kim loại có thể được tái sử dụng và tái sử dụng. Chúng được sắp xếp thành hai loại khác nhau, không màu và kim loại màu. Kim loại màu không chứa bất kỳ sắt; Mặc dù, kim loại màu làm. Điều bắt buộc là phải điều tra các văn phòng mua các mảnh kim loại sắt trong vùng lân cận chung của bạn và loại mà họ thừa nhận để lấy tiền. Nếu bạn đang hy vọng đưa ra một trọng tâm tái sử dụng, hãy tìm một liên kết thừa nhận các loại kim loại mà bạn thấy hấp dẫn. Một vài văn phòng không cung cấp chính quyền xử lý hỗn hợp sắt. Mọi thứ đều dựa vào tổ chức và kế hoạch hành động của họ. Vật liệu tổng hợp không chứa sắt được biết đến nhiều nhất để tái sử dụng với lý do chúng là bất cứ thứ gì nhưng khó kéo vào, và đơn giản để tổ chức sử dụng lại. Một vài trường hợp kim loại như vậy kết hợp nhôm, đồng, chì thiếc, kẽm, niken và titan. Thật vậy, thậm chí một số kết hợp, ví dụ, kim loại, được sắp xếp dưới dạng Gợi ý hỗ trợmàu. Một vài vật phẩm được tạo thành từ các khoáng chất này bao gồm pin, bình nước ngọt, hệ thống ống xả, máy thổi và bánh xe. Kim loại màu tái sử dụng được biết đến nhiều nhất là thép, là một hợp chất sắt có chứa carbon. Nếu bạn cần thực hiện phần của mình và bắt đầu sử dụng lại bên trong địa điểm của bạn, vị trí tốt nhất để bắt đầu là thoải mái. Hãy nhớ những thứ bạn thường xuyên sử dụng trong nhà của bạn bây giờ được làm bằng kim loại có thể được tái sử dụng thu mua phe lieu tphcm . Ví dụ, những thứ như bình đựng nước ngọt, máy móc, thiết bị, giấy thiếc, đá quý và pin là những sản phẩm kim loại thông thường mà mỗi cá nhân sử dụng mỗi ngày. Lần tới khi bạn đang dọn dẹp mùa xuân, hãy xem xét các loại vật liệu bạn thường xuyên nghĩ về rác và tái sử dụng chúng. Trong trường hợp bạn có những cỗ máy khổng lồ, bạn cần vứt bỏ hoặc dọn rác, ví dụ, máy giặt và máy sấy hoặc tông đơ cắt cỏ, hãy gọi một khu dân cư tái sử dụng tập trung và kiểm tra xem chúng có cung cấp chính quyền hay không. Dọc theo những dòng này, bạn vẫn đang làm phần của mình cho trái đất, dễ dàng Trong trường hợp bạn muốn sử dụng lại kim loại đen, ví dụ như thép, hãy đảm bảo bạn gọi điện trước để hỏi xem họ có tái sử dụng các loại vật liệu này không. Một số tổ chức cứu hộ kim loại sẽ thừa nhận thép sẵn sàng và trang bị xấu; trong khi những người khác không có thị trường để thừa nhận vật liệu tổng hợp thép và sắt. http://simplych.com/general/reusing-scrap-metal-can-be-easy-on-wasted-materials-business.html
 4. Hiệu suất của đồng có thể được mở rộng để phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và các sản phẩm công nghệ cao. Điều này đạt được bằng quá trình hợp kim hóa: để tạo ra một vật liệu rắn từ hai hoặc nhiều kim loại khác nhau. Bằng cách kết hợp đồng với các kim loại khác, một loạt các hợp kim đồng có thể được chế tạo để phù hợp với hầu hết mọi ứng dụng. xem thêm: https://thumuaphelieugiacao.com.vn/hop-kim-phe-lieu Cây hợp kim đồng Có hơn 400 hợp kim đồng, mỗi hợp kim có một tính chất kết hợp độc đáo, để phù hợp với nhiều ứng dụng, yêu cầu chất lượng cao, quy trình sản xuất và môi trường. Đồng nguyên chất có độ dẫn điện và nhiệt tốt nhất so với bất kỳ kim loại thương mại nào. Các dạng đồng hợp kim tự do hơn hầu hết các kim loại và với một loạt các nguyên tố hợp kim để tạo ra các hợp kim sau. Nhấp vào các hộp bên dưới để đọc thêm. xem thêm: https://thumuaphelieugiacao.com.vn/mua-phe-lieu-dong
 5. Thiết kế web là quá trình tạo trang web . Nó bao gồm một số khía cạnh khác nhau, bao gồm bố cục trang web , sản xuất nội dung và thiết kế đồ họa. Trong khi các thuật ngữ thiết kế web và phát triển web thường được sử dụng thay thế cho nhau, thiết kế web về mặt kỹ thuật là một tập hợp con của danh mục phát triển web rộng hơn. Trang web được tạo bằng ngôn ngữ đánh dấu được gọi là HTML . Các nhà thiết kế web xây dựng các trang web bằng cách sử dụng các thẻ HTML xác định nội dung và siêu dữ liệu của từng trang. Bố cục và diện mạo của các thành phần trong trang web thường được xác định bằng CSS hoặc xếp tầng theo kiểu. Do đó, hầu hết các trang web bao gồm sự kết hợp giữa HTML và CSS xác định cách mỗi trang sẽ xuất hiện trong trình duyệt . xem thêm; https://phelieuvietduc.com/phe-lieu-chi-niken-hop-kim/ Một số nhà thiết kế web thích sử dụng các trang mã (gõ HTML và CSS từ đầu), trong khi những người khác sử dụng trình chỉnh sửa " WYSIWYG " như Adobe Dreamweaver. Loại trình chỉnh sửa này cung cấp giao diện trực quan để thiết kế bố cục trang web và phần mềm sẽ tự động tạo mã HTML và CSS tương ứng. Một cách phổ biến khác để thiết kế trang web là với một hệ thống quản lý nội dung như WordPress hoặc Joomla. Các dịch vụ này cung cấp các mẫu trang web khác nhau có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu cho một trang web mới. Quản trị web sau đó có thể thêm nội dung và tùy chỉnh bố cục bằng giao diện dựa trên web. Mặc dù HTML và CSS được sử dụng để thiết kế giao diện của trang web, hình ảnh phải được tạo riêng. Do đó, thiết kế đồ họa có thể trùng lặp với thiết kế web, vì các nhà thiết kế đồ họa thường tạo hình ảnh để sử dụng trên Web. Một số chương trình đồ họa như Adobe Photoshop thậm chí còn bao gồm tùy chọn " Lưu cho Web trực tuyến " cung cấp một cách dễ dàng để xuất hình ảnh theo định dạng được tối ưu hóa cho xuất bản web Hiện nay các công ty mua phế liệu, công ty môi trường cũng đua nhau tìm đến các công ty thiết kế web phế liệu để buôn bán kinh doanh thu mua phế liệu tại TPHCM và cả nước xem thêm: công ty mua phế liệu uy tín được thiết kế web giao diện đẹp
 6. Thép không gỉ lớp 316 thường được sử dụng trong các thiết bị chuẩn bị thực phẩm, phụ kiện thuyền, lưới lọc nước và lò xo. Để có được Giá phế liệu thép không gỉ tốt nhất, hãy sử dụng Ứng dụng iScrap để tìm bãi kim loại phế liệu gần bạn. Biết những gì giá cả mong đợi cho thép không gỉ 316 của bạn là rất quan trọng khi loại bỏ. Để chắc chắn rằng bạn có thép không gỉ và không chỉ thép thông thường, hãy sử dụng nam châm. Nếu nam châm không dính vào kim loại của bạn, rất có thể bạn có thép không gỉ. Kim loại nào bên trong của thép không gỉ? Dưới đây là danh sách các kim loại tạo nên thép không gỉ 316, các kim loại này có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi sản xuất thép không gỉ 316. xem thêm: https://phelieuvietduc.com/bang-gia-thu-mua-phe-lieu/ Niken 10-14% (Ni) 16-18% Crom (Cr) 2-3% molypden (Mo) 0-1% trong số này: Carbon (C), Mangan (Mn), Photpho (P), Lưu huỳnh (S), Silicon (Si) Số dư của% sẽ là Sắt (Fe) Nhầm lẫn trên thép không gỉ? Thép không gỉ thường bị nhầm lẫn với nhôm khi được xác định, vì vậy hãy kiểm tra kim loại xem có dấu phân loại hoặc nhãn nào không. Nếu không có, bạn có thể nhìn vào màu của kim loại. Alumiunm sẽ có màu bạc xỉn so với thép không gỉ sẽ có thêm một chút tỏa sáng. Thép không gỉ lớp 316 cũng thường được sử dụng trong vật liệu hàn vì hàm lượng carbon của nó. Ripout công nghiệp lớn 316? Gọi một sân để đón Tải trọng lớn của các công việc xây dựng bằng thép không gỉ 316 hoặc xé ra có thể được chọn bởi sân kim loại phế liệu địa phương của bạn. Bạn có thể yêu cầu lấy hàng dễ dàng bằng cách sử dụng mẫu yêu cầu bộ chứa trên ứng dụng. các loại inox không gỉ này sau khi không còn giá trị sử dụng nữa được bán cho các công ty thu mua phế liệu giá cao tận nơi. xem thêm: thu mua phế liệu inox giá cao
 7. Đồng thau là một hợp kim được làm chủ yếu từ đồng và kẽm . Tỷ lệ của đồng và kẽm rất đa dạng để tạo ra nhiều loại đồng thau khác nhau. Đồng thau cơ bản hiện đại là 67% đồng và 33% kẽm. Tuy nhiên, lượng đồng có thể dao động từ 55% đến 95% trọng lượng, với lượng kẽm thay đổi từ 5% đến 40%. thu mua đồng phế giá cao liệu hiện nay Chì thường được thêm vào đồng thau với nồng độ khoảng 2%. Việc bổ sung chì cải thiện khả năng gia công của đồng thau. Tuy nhiên, việc lọc chì đáng kể thường xảy ra, ngay cả trong đồng thau có chứa nồng độ chì tương đối thấp. Công dụng của đồng thau bao gồm nhạc cụ, vỏ đạn súng, bộ tản nhiệt, trang trí kiến trúc, ống và ống, ốc vít, và các vật dụng trang trí. Thuộc tính đồng thau Đồng thau thường có vẻ ngoài vàng sáng, tuy nhiên, nó cũng có thể có màu vàng đỏ hoặc trắng bạc. Tỷ lệ đồng cao hơn mang lại tông màu hồng, trong khi nhiều kẽm làm cho hợp kim xuất hiện màu bạc. Đồng thau có độ dẻo cao hơn đồng hoặc kẽm. Đồng thau có tính chất âm học mong muốn thích hợp để sử dụng trong các nhạc cụ. Các kim loại thể hiện ma sát thấp. Đồng thau là một kim loại mềm có thể được sử dụng trong các trường hợp khi cơ hội phát sáng thấp là cần thiết. Hợp kim có điểm nóng chảy tương đối thấp. Đó là một chất dẫn nhiệt tốt. Đồng thau chống ăn mòn , bao gồm ăn mòn điện từ nước mặn. Đồng thau dễ đúc. Đồng thau không sắt từ . Trong số những thứ khác, điều này làm cho việc tách khỏi các kim loại khác để tái chế dễ dàng hơn. Đồng thau so với đồng Đồng thau và đồng có thể xuất hiện tương tự nhau, nhưng chúng là hai hợp kim riêng biệt. Đây là một so sánh giữa chúng: xem thêm: https://phelieuvietduc.com/thu-mua-phe-lieu-dong/ Thau Đồng Thành phần Hợp kim đồng và kẽm. Thường chứa chì. Có thể bao gồm sắt, mangan, nhôm, silicon hoặc các yếu tố khác. Thu mua phế liệu giá cao, thu mua Hợp kim của đồng, thường bằng thiếc, nhưng đôi khi các nguyên tố khác, bao gồm mangan, phốt pho, silicon và nhôm. Màu sắc Vàng vàng, vàng đỏ, hoặc bạc. Thường có màu nâu đỏ và không sáng như đồng thau. Tính chất Dễ uốn hơn đồng hoặc kẽm. Không cứng như thép. Chống ăn mòn. Tiếp xúc với amoniac có thể tạo ra nứt vỡ căng thẳng. Điểm nóng chảy thấp. Chất dẫn nhiệt và điện tốt hơn nhiều loại thép. Chống ăn mòn. Giòn, cứng, chống mệt mỏi. Thông thường một điểm nóng chảy cao hơn một chút so với đồng thau. Công dụng Nhạc cụ, hệ thống ống nước, trang trí, các ứng dụng ma sát thấp (ví dụ: van, khóa), dụng cụ và phụ kiện được sử dụng xung quanh chất nổ. Điêu khắc bằng đồng, chuông và chũm chọe, gương và gương phản xạ, phụ kiện tàu, bộ phận chìm, lò xo, kết nối điện. Lịch sử Đồng thau có niên đại khoảng 500 BCE Đồng là một hợp kim cũ hơn, có niên đại khoảng 3500 BCE Xác định thành phần đồng thau theo tên nguồn: https://thumuaphelieugiacao.com.vn/ Tên phổ biến cho hợp kim đồng thau có thể gây hiểu nhầm, vì vậy Hệ thống đánh số thống nhất cho kim loại và hợp kim là cách tốt nhất để biết thành phần của kim loại và dự đoán các ứng dụng của nó. Chữ C chỉ đồng thau là hợp kim đồng. Bức thư được theo sau bởi năm chữ số. Đồng thau rèn - phù hợp cho tạo hình cơ học - bắt đầu từ 1 đến 7. Đồng thau đúc, có thể được hình thành từ kim loại nóng chảy đúc, được chỉ định bằng cách sử dụng 8 hoặc 9.
 8. Hai công ty này hoạt động ở Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, TP HCM, Vũng Tàu, Bình Dương, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hà Tĩnh Hay Hà Nội... và 31 tỉnh thành khác. Đại diện 2 doanh nghiệp cho biết, để mở rộng khu vực thu mua rộng lớn, đơn vị có giấy phép kinh doanh, đăng ký sản xuất kinh doanh bên mảng thu mua phế liệu, thu mua vải, máy móc…. Có cơ sở chi nhánh với hệ thông nhân lực phủ rộng và chịu trách nhiệm ở mỗi tỉnh. Có khả năng kinh tế vững, đủ điều kiện thu mua các ngồn hàng lớn. Đầu ra ổn định nên giá cả cao hơn thị trường. Có chính sách hỗ trợ giá với khách hàng và các đại lý con. Thu mua trên cả nước, trong đó có TP HCM và Hà Nội một cách nhanh chóng. nguồn: doisongphapluat Công ty TNHH Phế liệu Việt Đức Thành lập vào năm 2009, đến nay, Công ty Việt Đức có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thu mua phế liệu, chuyên mua tất cả phế liệu như Thu mua vải, đồng, inox, sắt thép, thu mua phế liệu nhôm, chì, niken, hợp kim, thiếc, bạc, vải, máy móc, nhà xưởng… Công ty có chính sách thu mua hàng phế liệu với tiêu chí "Báo giá 5 giây - mua hàng trong ngày - thanh toán liền tay - dọn dẹp miễn phí". "Việt Đức nhận nhiều hợp đồng thu mua phế liệu lớn trên cả nước bởi giá cả và cung cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình", đại diện doanh nghiệp cho biết. Việt Đức mua các ngồn hàng lớn, đảm bảo đầu ra ổn định. Việt Đức còn thu mua nhỏ lẻ cho khách hàng cũng như đại lý và có chính sách chi hoa hồng mạnh tay cho cá nhân giới thiệu. Công ty đang áp dụng chương trình "bán hàng tặng 10 triệu đồng" dành cho khách hàng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập. Việt Đức chuyên mua phế liệu như nhôm, đồng, inox, sắt thép, chì, niken, hợp kim... Công ty thu mua phế liệu Bảo Minh Công ty Bảo Minh với 3 đời làm nghề thu mua ve chai phế liệu. "Không chỉ hiểu từng mặt hàng, công ty còn thấu hiểu những mong muốn của khách hàng để đáp ứng đúng nhu cầu, ngoài thu mua phế liệu giá cao chúng tôi còn chi hoa hồng mạnh tay nữa", đại diện doanh nghiệp chia sẻ. Bảo Minh hiểu rõ từng mặt hàng và khách hàng để đáp ứng tốt nhu cầu thu mua. Bảo Minh sẽ hỗ trợ khách hàng về xe, nhân viên đến thu mua tận nơi trong 4 giờ tại nội thành Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và trong ngày tại các tỉnh trên cả nước. Công ty chuyên thu mua phế liệu giá cao như Thu mua phế liệu đồng Thu mua phế liệu nhôm Thu mua phế liệu inox Thu mua phế liệu sắt thép Thu mua phế liệu hợp kim Thu mua phế liệu vải Thu mua phế liệu chì Thu mua phế liệu niken Thu mua phế liệu thiếc Thu mua phế liệu bo mạch điện tử tất cả mặt hàng phế liệu. Công ty Bảo Minh luôn công khai Bảng giá thu mua phế liệu trên website của công ty . Khách hàng sẽ hưởng chính sách giá cao từ công ty vì mua bán trực tiếp không qua trung gian. Bảo Minh thu mua tất cả mặt hàng phế liệu trên cả nước. Thu mua phế liệu Trà Vinh Thu mua phế liệu Tiền Giang Thu mua phế liệu Vĩnh Long Thu mua phế liệu Đồng Nai Thu mua phế liệu Bình Phước Thu mua phế liệu Bến Tre Thu mua phế liệu Bình Dương Thu mua phế liệu Huế Thu mua phế liệu Long An Thu mua phế liệu Tây Ninh Thu mua phế liệu Đà Nẵng Thu mua phế liệu Vũng Tàu Thu mua phế liệu An Giang Thu mua phế liệu Sóc Trăng Thu mua phế liệu Cần Thơ Thu mua phế liệu TPHCM Thu mua phế liệu Hậu Giang Thu mua phế liệu Nghệ An Thu mua phế liệu Bình Thuận Thu mua phế liệu Kiên Giang Thu mua phế liệu Nam Định Thu mua phế liệu Phú Yên Thu mua phế liệu Quảng Nam Thu mua phế liệu Thanh Hóa Thu mua phế liệu Cà Mau Thu mua phế liệu Nha Trang Thu mua phế liệu Hà Tĩnh Thu mua phế liệu Quãng Ngãi Thu mua phế liệu Phan Thiết Thu mua phế liệu Bình Định Thu mua phế liệu Hà Nội Liên hệ hai công ty: - Công ty thu mua phế liệu Việt Đức. Trụ sở chính: 105/1 Đường M1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM. Hotline: 097.15.19.789 (Mr. Phong) - 0933.641.019 (Mr. Nghĩa). Email: phelieuvietduc@gmail.com. Website: phelieuvietduc.com. - Công ty thu mua phế liệu Bảo Minh. Trụ sở chính TPHCM: 589 đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM và Trụ sở chính Hà Nội: số 10, đường Bùi Huy Bích, quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Nội Hotline: 0979.637.678 (Mr. Dương) -0949.193.567 (Mr. Minh) Email: phelieubaominh@gmail.com. Website: Thumuaphelieugiacao.com.vn
 9. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét sáu câu hỏi mẫu từ IELTS Nói Phần 3. Các câu hỏi bao gồm ba chủ đề được giới thiệu trong phần Thực hành Phần 2 của chúng tôi và bao gồm nhiều loại câu hỏi khác nhau: Chỉ ra một sở thích; Có không; Đồng ý không đồng ý; Kết thúc mở. Trước tiên hãy thử tự trả lời những câu hỏi này và sau đó so sánh các câu trả lời mẫu bên dưới với câu hỏi của bạn. Nói IELTS Phần 3: Câu hỏi thực hành Là tốt hơn để tự mình đưa ra quyết định cuộc sống quan trọng hay tốt hơn là tham khảo ý kiến người khác? Bạn có nghĩ rằng việc ra quyết định tốt có thể được dạy? Là xem TV là một cách tốt để quên đi công việc hoặc học tập? Đồng nghiệp có nên dành thời gian giải trí cùng nhau? Bạn có đồng ý rằng tiếng Anh nên là ngôn ngữ chính của trao đổi quốc tế? Những khó khăn trong việc tạo ra một ngôn ngữ phổ quát là gì? Nói IELTS Phần 3: Trả lời và phân tích mẫu 1. Tự mình quyết định cuộc sống quan trọng hơn hay tốt hơn là hỏi ý kiến người khác? 2. Bạn có nghĩ rằng việc ra quyết định tốt có thể được dạy không? Thí sinh IELTS này đạt điểm cao bởi: Đưa ra câu trả lời cân bằng cho cả hai câu hỏi Sử dụng chiến lược mua thời gian trước khi trả lời Câu hỏi 2: Chà, nếu bạn đến một hiệu sách thì Sử dụng nó phụ thuộc và câu điều kiện để khám phá các khả năng khác nhau Sử dụng các động từ suy đoán như giả sử Sử dụng bạn theo nghĩa chung để có nghĩa là 'bất kỳ người nào' Quay trở lại câu hỏi ban đầu ở cuối mỗi câu trả lời 3. Xem TV có phải là một cách hay để quên đi công việc hay học tập không? 4. Đồng nghiệp có nên dành thời gian giải trí cùng nhau? Thí sinh IELTS này đạt điểm cao bởi: Sử dụng các biểu thức mạnh mẽ của thỏa thuận (dis): Hoàn toàn, có; Tôi hoàn toàn chống lại điều này Sử dụng dấu chấm lửng hoặc thay thế để tránh 'liệt kê' câu hỏi: Hoàn toàn có, có; Tôi hoàn toàn chống lại điều này Ủng hộ ý kiến với nhiều hơn một lý do Sử dụng bạn , chúng tôi và họ để quan sát chung về mọi người Diễn giải các yếu tố chính của câu hỏi: giải trí; đồng nghiệp; giao tiếp xã hội Tóm tắt lập luận chính khi một câu trả lời trở nên khá dài: Vì vậy, trong ngắn gọn 5. Bạn có đồng ý rằng tiếng Anh nên là ngôn ngữ chính của trao đổi quốc tế? 6. Những khó khăn trong việc tạo ra một ngôn ngữ phổ quát là gì? Thí sinh IELTS này đạt điểm cao bởi: Sử dụng biểu thức phụ để mua thời gian: Đó là một câu hỏi rất thú vị; Chà, ý tôi là, er Suy nghĩ nhiều hơn là im lặng (cả hai câu hỏi) Đặt câu hỏi kiểm tra thay vì chỉ đơn giản là yêu cầu trợ giúp: Ý bạn là gì? Sử dụng một biểu thức trôi chảy để diễn đạt lại một ý tưởng: Điều tôi đang cố nói là Lọ Chỉ ra một ý kiến ở cuối mỗi câu trả lời, ngay cả khi không chắc chắn ở đầu.
 10. Để có thu nhập 5-9 triệu đồng mỗi tháng, những "người nhện" lau kính suốt ngày phải lơ lửng trên không trung, đối mặt với nguy hiểm. Vào dịp cuối năm, nhiều tòa nhà cao tầng ở TP HCM phải được lau chùi lớp kính để giữ được vẻ sạch sẽ bóng bẩy. Đây cũng là dịp để những người thợ lau kính "vào mùa" kiếm tiền. Các công nhân đu mình trên các cửa sổ được gọi vui là "người nhện". Đu mình ở độ cao cả trăm mét, họ làm việc hết sức vất vả, nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu công việc thường xuyên cũng giúp họ có thu nhập từ 300.000-500.000 đồng mỗi ngày. Anh Tô Văn Huynh (27 tuổi, quê Đăk Nông) có kinh nghiệm 8 năm "lơ lửng trên không". Chừng ấy thời gian, anh Huynh không chỉ làm nghề mà còn đi kiếm "thầu" cho anh em. "Công việc này không cần bằng cấp nhưng người thợ phải có chuyên môn, không sợ độ cao, tập trung và thần kinh vững chắc", anh Huynh chia sẻ. https://top10tphcm.com/top-cong-ty-chuyen-thi-cong-son-epoxy-uy-tin-nhat-tai-tphcm Bộ dụng cụ nghề này khá đơn giản, bao gồm dây, ghé đu, đồ hít kính, khóa an toàn, đai bảo vệ toàn thân và dụng cụ lau rửa. Để bắt đầu công việc này, từ trên những nóc nhà cao tầng, công nhân sẽ đi hệ thống dây tuột và dây an toàn. Họ phải chọn điểm cố định dây vững chắc chịu được sức tải lớn để đảm bảo an toàn. "Thoạt nhìn dây có vẻ không vững chắc, tuy nhiên sức tải của dây lên đến 1,7 tấn. Chỉ cần làm đúng thao tác chuyên môn là rất an toàn", anh Huynh cho biết. Điều quan trọng với công nhân lau kính ngoài rành về chuyên môn còn phải học với cách thích nghi độ cao. "Lính mới vào nghề được cho đi làm những tòa nhà thấp, chỉ 3-4 tầng rồi từ từ nâng dần độ cao lên. Sau hơn một năm làm việc này, tôi mới có thể lau ở tòa nhà cao hơn 10 tầng thôi. Dù vậy, từ trên cao nhìn xuống, lúc đầu tôi rất hay bị choáng", anh Trương văn Thành (25 tuổi, quê Đăk Nông) cho biết. Lơ lửng ở độ cao cả trăm mét nhưng có nhiều nhóm lau kính được công ty trang bị dụng cụ bảo hộ khá sơ sài, chỉ có đai an toàn, thiếu mũ bảo hiểm, giày… Và để có điểm tựa ở trên không trung, "người nhện" cần xài đến dụng cụ hít kính, tựa chân vào đó cho dễ lau chùi. Thời tiết lý tưởng cho công việc này phải là những hôm trời râm mát, lặng gió nhưng số lượng ngày làm việc lý tưởng ấy rất hiếm hoi. "Gặp hôm nắng gắt thì làm một xíu là mỏi vì say nắng. Có lần, tôi lau ở tòa nhà 40 tầng mà không có chỗ bám, gió quá mạnh nên bị thổi bạt ngang gần chục mét. Nắng gió là những sự cố hay gặp nhất của nghề này", anh Huynh cho biết. Mỗi ngày công nhân lau kính cũng làm việc 8 tiếng như những công việc khác nhưng mệt mỏi hơn rất nhiều. "Chỉ cần tưởng tượng ngồi im trên ghế đu cả mấy tiếng liền giữa cái nắng gió là thấy mệt rồi. Hơn nữa nếu giữa chừng khát nước hay muốn đi vệ sinh, chúng tôi cũng ráng nhịn", anh Phan Văn Út (24 tuổi, quê Đồng Nai) chia sẻ. Anh Út cho biết, với những công trình được ốp hoàn toàn bằng kính thì việc lau chùi khá đơn giản. Độ nhanh chậm tùy thuộc vào tay nghề mỗi công nhân. Những tòa nhà xây có gờ thì lau dọn khó khăn hơn. Những công nhân lau kính chia sẻ, họ chỉ thực sự cảm thấy an toàn khi chân chạm mặt đất. "Chúng tôi đánh cược cả mạng sống nên rất kỵ những từ như tai nạn, sự cố…", anh Huynh nói. Giờ nghỉ trưa, ai cũng nhanh chóng uống nước, ăn cơm để ngả lưng sớm trước khi bắt đầu lại công việc. Vào dịp cuối năm, công việc của họ đều đặn hơn. Thợ có tay nghề có thể kiếm trung bình 400.000 đồng một ngày. "Thời gian còn lại trong năm, thu nhập của chúng tôi chỉ dao động từ 5-9 triệu đồng một tháng tùy theo tay nghề", anh Tô Văn Đức (30 tuổi) cho biết. xem thêm: https://top10tphcm.com/top-dich-vu-giat-nem-ve-sinh-nem-uy-tin-nhat-tai-tphcm