• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

huuthuan679

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  21
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About huuthuan679

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Niken kim loại phế liệu Niken là một trong những kim loại phổ biến nhất hiện có, có khả năng chỉ xếp sau thép và có thể là nhôm. Mặc dù nó được chính thức phát hiện vào thế kỷ 18, niken đã được sử dụng trong các ứng dụng có niên đại hàng nghìn năm. Mặc dù đôi khi nó bị nhầm với bạc, do màu sắc và độ cứng của nó, nó bền hơn và hữu ích hơn nhiều trong các ứng dụng nặng. Chính độ bền này đã giúp nó nổi bật, đặc biệt là khi nó được sử dụng trong hợp kim. Trên thực tế, niken được kết hợp vào một số siêu hợp kim, bao gồm cả Inconel. Thuộc tính của niken Các tính chất vật lý của niken là điều khiến nó trở thành một lựa chọn mạnh mẽ trong các hợp kim và trong các ứng dụng mạ. Khi giảm xuống dạng bột, nó khá dễ phản ứng, do diện tích bề mặt cao. Tuy nhiên, khi ở dạng khối truyền thống, niken rất trơ. Lý do cho sự khác biệt này là khả năng của kim loại tạo thành một lớp oxit khi tiếp xúc với oxy ở nhiệt độ phòng. Lớp oxit đóng vai trò như một lớp niêm phong giữa kim loại và môi trường, mặc dù nó không nhìn thấy được. Lớp oxit này ngăn cản sự ăn mòn thêm, đó là lý do tại sao niken được coi là kim loại chống ăn mòn trong hầu hết các ứng dụng. Niken cũng có tính dẻo và bền, vì vậy nó có thể dễ dàng được tạo thành nhiều hình dạng khác nhau mà vẫn giữ được khả năng chống va đập và lực mài mòn. Độ dẻo của niken là một đặc tính lý tưởng để có trong bất kỳ ứng dụng nào yêu cầu tạo hình tùy chỉnh, chẳng hạn như ứng dụng mạ, trong đó lớp mạ phải được định hình để hình thành xung quanh dụng cụ hoặc vật thể. Tìm Nickel ở đâu Niken từ lâu đã được kết hợp với sắt. Trên thực tế, các nguồn niken đầu tiên được lấy từ các thiên thạch sắt cũng chứa một lượng kim loại tốt. Mặc dù hiện nay niken được khai thác khắp nơi trên thế giới, nhưng nó không phải là đặc biệt phổ biến, vì nó chỉ hình thành tự nhiên trong một số ít quặng. Vì lý do này, điều quan trọng là kim loại được tái chế bất cứ khi nào có thể. Nhưng một chuyên gia về kim loại phế liệu có thể tìm niken ở đâu? Các ứng dụng mạ điện - Khoảng 15% niken được sử dụng trong các ứng dụng mạ, và cụ thể là các ứng dụng mạ điện. Mạ điện là một hình thức lắng đọng tốt, phủ một lớp mỏng kim loại lên bề mặt khác. Trong nhiều trường hợp, niken được lắng đọng trên các dụng cụ và bề mặt kim loại cần thêm khả năng chống ăn mòn. Một ứng dụng mạ niken phổ biến liên quan đến việc mạ các đường ống dẫn nước và đồ đạc. Ống nước mạ niken có thể chịu được thời gian dài tiếp xúc với nước và môi trường giàu độ ẩm. Nó cũng duy trì độ sáng bóng, ngay cả sau khi xử lý thường xuyên, điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho các đồ đạc trong phòng tắm và nhà bếp. Thép không gỉ - Một trong những ứng dụng hợp kim niken rộng rãi nhất là với thép không gỉ. Thép không gỉ thường chứa khoảng 10% niken, mang lại cho kim loại phổ biến khả năng chống ăn mòn, cùng với độ bền cao hơn một chút. Thép không gỉ được sử dụng ở khắp mọi nơi, bao gồm hệ thống xả xe, dụng cụ phẫu thuật và nha khoa, bàn mổ, đường ống, van, bể chứa, giàn khoan dầu, dụng cụ nấu ăn, dao kéo, thiết bị nhà bếp, mặt bàn và thậm chí trong máy làm kem. Pin - Niken được kết hợp vào pin niken-kim loại hyđrua, được gọi là pin NiMH. Pin NiMH đáng chú ý là có khả năng sạc lại. Điều này đã làm cho chúng trở thành một lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng trong nhiều loại thiết bị và dụng cụ nhỏ, đặc biệt là ở dạng pin AA và AAA. Pin NiMH cũng đã được mở rộng để sử dụng cho nhiều loại xe điện tử, bao gồm Toyota RAV4 EV, Ford Ranger EV, Toyota Prius, Honda Civic và Ford Escape. Chất kết dính cacbua - Cacbua vonfram là một trong những vật liệu bền nhất và mạnh nhất mà con người biết đến, nhưng rất khó gia công và đắt tiền nên chỉ có thể được sử dụng với số lượng khiêm tốn. Các công cụ cacbua vonfram thường được sử dụng trong các ứng dụng khai thác và gia công kim loại, nơi khả năng chịu lực mài mòn đáng kinh ngạc của chúng làm cho chúng trở nên lý tưởng để cắt hoặc các ứng dụng khác. Việc kết dính các răng cacbua vonfram với nhau thường được thực hiện bằng một kim loại ít tốn kém hơn, nhưng chống ăn mòn và bền. Niken là lựa chọn hàng đầu trong môi trường này và có thể hoạt động như một chất xi măng cho cacbua vonfram. Hợp kim hóa- Xa và xa, ứng dụng chính của niken là tạo hợp kim với các kim loại khác. Thép không gỉ, một lần nữa, là một ứng dụng hợp kim niken hàng đầu, nhưng nó không phải là ứng dụng duy nhất. Niken cũng được sử dụng trong các hợp kim có chứa đồng, nhôm, chì, bạc, vàng, coban và crom. Có hơn 3.000 hợp kim niken được sử dụng trong các sản phẩm thương mại và công nghiệp, vì khả năng chống ăn mòn và độ bền của nó làm cho nó trở thành một chất bổ sung linh hoạt cho hầu hết các kim loại khác. Các ví dụ ấn tượng nhất về hợp kim niken là các siêu hợp kim như Inconel. Niken đại diện cho ít nhất 50 phần trăm thành phần Inconel, với một số loại chứa tới 70 phần trăm kim loại trở lên. Inconel cực kỳ bền với nhiệt độ, áp suất, ăn mòn và các lực khác nhau, một phần lớn là do sự hiện diện của niken. Inconel, do đó Niken là một thành phần thiết yếu của cuộc sống hàng ngày và hầu hết mọi người ở Hoa Kỳ sử dụng nó trong ít nhất một ứng dụng mỗi ngày. Do đó, điều quan trọng là đảm bảo kim loại được tái chế khi có thể. Để xử lý lượng niken ấn tượng mà các cơ sở và bãi thải tạo ra, cần một chuyên gia về kim loại phế liệu có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng công nghiệp. Họ có khả năng xử lý hàng tấn kim loại cùng một lúc, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải nhai nhiều vật liệu khác nhau để có được niken. Tái chế niken đảm bảo kim loại này có thể được sử dụng trong các ứng dụng quan trọng trong tương lai và giữ cho nó không bị hao mòn trong các bãi chôn lấp. Và vì các chuyên gia phục hồi kim loại thường cung cấp dịch vụ của họ với chi phí thấp, nên đối với bất kỳ cơ sở nào có lượng kim loại dư thừa nên gọi một nhà tái chế công nghiệp.
 2. Thu mua phế liệu Bảo Phong Công Ty Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Bảo Phong chuyên thu mua các loại phế liệu tận nơi tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và các tỉnh lân cận cũng như cả nước. Thu mua phế liệu đồng, nhôm, chì, kẽm, tôn cũ, thiếc, gang, mũi khoan, thép gió, hợp kim, bạc phế liệu, phế liệu sắt, inox, thiết bị điện tử, vải … Công Ty Thu Mua Phế Liệu Giá Cao Bảo Phong chuyên thu mua các loại phế liệu tận nơi tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và các tỉnh lân cận cũng như cả nước. Thu mua phế liệu đồng, nhôm, chì, kẽm, tôn cũ, thiếc, gang, mũi khoan, thép gió, hợp kim, bạc phế liệu, phế liệu sắt, inox, thiết bị điện tử, vải … Website : http://phelieugiacaonhat.vn/ Chuyên thu mua phế liệu cả nước Bảng giá thu mua phế liệu hôm nay: Giá sắt vụn phế liệu, giá nhôm phế liệu, nhựa phế liệu, giá chì phế liệu, giá sắt thép công trình, giá đồng phế liệu, giá hợp kim, mũi khoan, niken, thiếc, chì, giá inox phế liệu mới nhất 2020 http://phelieugiacaonhat.vn/gia-phe-lieu/
 3. Nhiều năm hoạt động mua phế liệu, không như những công ty phế liệu khác, công ty phế liệu Bảo Phong mua phế liệu số lượng rất nhỏ Lạ thay, chỉ cần vài kg họ cũng tới mua không biết là lời lãi chỉ vài ngàn đồng. Hãy liên lạc để bán các mặt hàng sau Bán phế liệu đồng, nhôm, chì, gang, kẽm, tôn cũ, thiếc, mũi khoan, bạc phế liệu, thép gió, bán phế liệu hợp kim, phế liệu niken, phế liệu sắt, inox, thiết bị điện tử, vải … CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU BẢO PHONG Hotline:- 0933.641.019 (Mr. Phong)-0988.186.878 (Mr. Bảo) Email: phelieubaophong@gmail.com Địa chỉ Hà Nội: Số 20, Đường Bùi Huy Bích, Quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Nội Địa chỉ HCM: 100 Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp. HCM HỒ SƠ MẠNG XÃ HỘI CỦA HỌ https://issuu.com/phelieubaophong https://phelieubaophong.hatenablog.com/ https://www.facebook.com/Thu-mua-phế-liệu-Hà-Nội-Bảo-Phong-108672024043172 https://www.linkedin.com/in/phe-lieu-phong-bao/ https://phelieubaophong.hatenablog.com/ https://twitter.com/phelieubaophong https://medium.com/@phelieubaophong https://phelieubaophong.edublogs.org https://about.me/phelieubaophong
 4. Từ xa xưa, con người đã biết vận dụng theo thuật phong thủy với mong muốn đem lại nhiều điềm may cho cuộc sống gia đình và sự nghiệp. Ngày nay, không chỉ ở phương Đông mà cả ở phương Tây, ngày càng nhiều người nghiên cứu về khoa học phong thủy và vận dụng phong thủy vào nhiều mặt của đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Cách Áp Dụng Thuật Phong Thuỷ Trong Kinh Doanh Hiệu Quả Sự sắp đặt này được dựa theo cấu trúc âm và dương. Về nghĩa, "phong" và "thủy" là "gió" và "nước", nhờ đó mà các dòng năng lượng chảy qua tự nhiên và vạn vật. Dòng chảy năng lượng này không nên gặp trở ngại và cần có sự cân bằng để loại bỏ mọi sự bất thường. Sau đây Way.com.vn xin giới thiệu một vài bí quyết trong kinh doanh theo thuật phong thủy giúp bạn gặp nhiều thuận lợi và thành công trong kinh doanh. THUẬT PHONG THUỶ LÀ GÌ? Phong thuỷ là nghệ thuật sắp đặt vật thể của người Trung Hoa cổ nhằm đem lại những ảnh hưởng có lợi hay bất lợi. Sự sắp đặt này được dựa trên dòng chảy năng lượng “chi” theo cấu trúc âm và dương. Về ngữ nghĩa, theo tiếng Trung Quốc, “phong” và “thuỷ” là “gió” và “nước”. Nhờ “gió” và “nước” mà các dòng năng lượng chảy qua tự nhiên và vạn vật. Dòng chảy năng lượng này không nên gặp trở ngại và cần có sự cân bằng để loại bỏ mọi sự bất thường, có hại. Âm và Dương là biểu tượng và niềm tin vào tự nhiên, vào sự hiện hữu của một thế giới vạn vật hài hoà. Không có gì hoàn toàn là dương hay âm; trong một vật thể luôn có ít nhất một phần nào đó của âm hay dương. Âm là mặt đen, biểu lộ sự yếu đuối, bị động, đen tối, lạnh lẽo, mùa đông và phụ nữ. Còn dương là mặt sáng, biểu lộ sự mạnh mẽ, chủ động, sáng sủa, ấm áp, mùa hè và nam giới. Thuật phong thuỷ được dựa trên học thuyết âm dương này. Bát quái Đây là một trong những công cụ hiệu quả nhất trong thuật phong thuỷ để tạo ra những thay đổi tích cực. Bát quái là một biểu đồ tám cạnh thể hiện 8 điểm của la bàn. Mỗi hướng của la bàn tập trung vào một khía cạnh khác biệt của cuộc sống, chẳng hạn hướng Đông Nam ảnh hưởng tới sức khoẻ và giàu có. Sử dụng kiến thức này có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu trong tất cả các khía cạnh cuộc sống. TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHONG THỦY TRONG KINH DOANH Trong kinh doanh có nhiều yếu tố tạo nên sự thành công, từ trình độ, tri thức của con người cho đến phương thức tổ chức quản lý, điều hành sản xuất, chất lượng và mẫu mã sản phẩm… Đó là những yếu tố thuộc về Dương. Tuy nhiên, còn có các yếu tố thuộc về Âm không kém phần quan trọng là phong thủy. Theo chuyên gia phong thủy Hoàng Trà, Phó Viện trưởng Viện Lý học phương Đông thì yếu con người cần phải xem xét trước hết. Nếu người đó không có lộc về kinh doanh, thì dù bằng cấp hay chức vụ hoặc mối quan hệ tầm nào đi chăng nữa thì làm cũng khó phát được. Từ bản mệnh phong thủy theo “năm tháng ngày giờ sinh” có thể luận biết được một người có lộc về buôn bán thương mại hay không. Nếu có, thì người ta mới có thể làm về kinh doanh được, hơn nữa là có duyên kinh doanh lĩnh vực nào và đứng ở vị trí nào. Người có lộc kinh doanh nhỏ sẽ phù hợp mở các cửa hàng doanh nghiệp nhỏ, người có lộc ở tầm khá thì mở công ty quy mô vừa hay chuỗi cửa hàng tầm tầm, người có lộc kinh doanh lớn thì có thể làm ở doanh nghiệp lớn, các tập đoàn, chuỗi siêu thị,…Nói cách khác, lộc đến đâu làm ở tầm đó. Nhiều người không biết về tầm bản mệnh của bản thân, khi làm thành công ở một mức độ nào đấy, rồi mở rộng quy mô kinh doanh vượt quá lộc bản mệnh dẫn đến không điều tiết được và thất bại là vì thế. Ngoài ra, bản thân mỗi người còn chịu chi phối bởi phần phúc đức của bản thân và gia tộc. Có nghĩa còn liên quan đến tâm linh và phần âm, cũng quyết định đến lộc của mỗi con người. Nhiều người lộc chỉ ở mức độ nhất định, nhưng được hưởng phần phúc mà có nhiều lộc, thì phải biết mà gánh vác việc của dòng họ, nhiều người không làm cho nên bị thu lộc thành ra bại sản. Trường hợp khác, nhiều người tài giỏi, có học hàm, học vị cao về lĩnh vực kinh doanh và có thể giảng dạy hoặc thuyết trình rất giỏi về lĩnh vự kinh doanh, nhưng họ không thể nào làm kinh doanh mà giàu được. Theo kiến trúc sư phong thủy Hoàng Trà, lý giải về điều này, là bởi bản mệnh những người đó có Thiên chức về giảng dạy nhưng bản thân họ không có lộc kinh doanh trực tiếp. Hoặc có những người chức vụ cao nhưng không đứng kinh doanh trực tiếp, vì họ có chức phận về quản lý. Cho nên, gọi là bản mệnh mỗi người có lộc nào, thì làm về lĩnh vực đó. Thực tế, có những người về học vị của họ không cao và chức không có, nhưng lại rất có duyên trong việc kinh doanh, khi làm kinh doanh thì có nhiều lộc. Như vậy, điều kiện cần ở đây là về bản mệnh phải có lộc trong kinh doanh. Ngoài ra, mỗi người phải biết bản mệnh của mình theo phong thủy hợp với ngành nào. Có người chỉ hợp với buôn bán chứ không hợp việc đi vào sản xuất, xây dựng. Điều này lý giải tại sao có người khi làm thương mại rất thành công nhưng khi làm thêm sản xuất lại thất bại, mất cả lộc về phần kinh doanh. Chẳng hạn, có nhiều người có duyên làm thương mại khi buôn bán, phân phối về nhà đất, nhưng khi chuyển sang làm chủ đầu tư, mua đất xây để bán lại không có khách mua. Xét theo phong thủy thì kinh doanh thương mại thuần túy thuộc hành thủy, còn khi mua đất xây dựng là thuộc hành thổ, người bản mệnh bị thổ khắc mà mua đất xây nhà hãm rồi. Vấn đề thứ hai rất quan trọng trong kinh doanh liên quan đến con người là cổ đông, người góp vốn, người triển khai công việc, đồng hành cùng. Có những người làm một mình thì công việc tốt nhưng khi mở rộng quy mô mời những người khác góp vốn vào làm cùng thì công việc làm ăn lại xui xẻo. Bởi vì bản mệnh không hợp dẫn đến phá nhau, hoặc bản thân người đó chỉ có thể đứng một mình và tự làm chứ không thể kết hợp cùng người khác được. Phong thủy văn phòng, trụ sở, nhà xưởng ảnh hưởng tới kinh doanh Trên đây, chúng ta phân tích yếu tố Nhân, và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu yếu tố Địa ảnh hưởng đến phong thủy trong kinh doanh, là phong thủy nơi đặt trụ sở văn phòng, nhà xưởng… Có những người sau một thời gian làm ăn có lộc và công ty phát triển, có nhiều mối quan hệ bền chặt nhưng khi chuyển sang trụ sở mới thì việc làm ăn đi xuống, mọi việc xui xẻo từ đâu đến, khách hàng thưa dần, nhân sự suy thoái. Đó là do phong thủy tại trụ sở văn phòng mới không tốt. Theo chuyên gia phong thủy, kiến trúc sư Hoàng Trà, phong thủy nhà ở được ví như cái giỏ để chứa lộc và là nơi con người ta nghỉ ngơi để nạp năng lượng tốt cho thân tâm. Còn trụ sở văn phòng, cửa hàng, giống như cái lưới để đánh bắt cá. Phong thủy trụ sở văn phong xấu giống như lưới chất lượng kém lại bị rách thì bắt được cá được bao nhiêu cá đâu! Trường hợp tiếp theo, có những người có trụ sở văn phòng làm việc tốt và thịnh về phong thủy rồi, nhưng những nơi đặt nhà máy, nhà xưởng lại bị phạm về phong thủy. Mặc dù có nhiều đơn hàng, nhiều mối quan hệ nhưng hoạt động sản xuất luôn gặp vấn đề và sự cố, làm mất dần thương hiệu và uy tín, từ đó, công việc kinh doanh đi xuống. Cho nên, những tập đoàn, công ty có nhiều địa điểm kinh doanh, sản xuất khác nhau thì phải xem phong thủy cho tất cả các địa điểm để không bị ảnh hưởng tới nguồn tạo lộc. Nhiều trường hợp trong thực tế, cửa hàng, siêu thị có vị trí đắc địa, nhưng chỉ nhiều khách tham quan chứ ít khách mua hàng. Trong khi có cửa hàng trong ngõ nhưng khách mua hàng lại nhiều. Điều đó chứng tỏ, nhiều khi thương hiệu và địa điểm trung tâm cũng chỉ thu hút người ta đến tham quan, chứ để người ta mua hàng hay không là việc khác. Thậm chí, có những cửa hàng phải sang nhượng, đổi chủ nhiều lần mà vẫn lụi bại. Với những trường hợp như trên, đôi khi rất khó lý giải bằng các kiến thức trong kinh doanh. Và ở góc nhìn phong thủy thì lại trìu tượng hơn, do cả Thiên thời mở cửa hàng, do địa linh của đất đó, do nhân mệnh không đủ tầm lộc, cổ đông cổ phần không hợp theo phong thủy dẫn đến nhân sự rối ren. Trụ sở, văn phòng phải vượng khí thì cả công ty mới tốt Nếu là một công ty lớn có trụ sở riêng thì trụ sở đó phải hợp Thiên thời được địa lợi. Khi có một trụ sở tốt về phong thủy thì phòng chủ tịch hội đồng quản trị – phòng tổng giám đốc – phòng tài chính – phòng kinh doanh phải nằm ở phương vị vượng khí trong tòa nhà đó. Dù một tòa nhà có tốt thế nào thì trong tòa nhà đó cũng có phương vị xấu. Nếu phòng chủ tịch hội đồng quản trị – tổng giám đốc lại ở phương vị xấu thì công ty đó cũng bị ảnh hưởng theo. Ví như thuyền trưởng chỉ huy cả con tàu mà lại cho ngồi vào kho thì chỉ huy làm sao, hay ngồi ở chỗ không quan sát được thì tàu đi đúng đường hướng sao được. Nhiều công ty làm ra sản phẩm tốt, bán được hàng nhưng bán vào những nơi họ không chịu trả, hoặc họ bị mất tiền do việc khác mà không có tiền thanh toán, đó là những nguyên nhân ngoài dự kiến. Một phần do phong thủy toàn bộ trụ sở văn phòng, còn do phòng kinh doanh không ở phương vị vượng khí, do phòng tài chính kế toán – két sắt đặt vào chỗ suy kiệt thì tiền không về được. Nếu là một công ty vừa và nhỏ có diện tích sử dụng không nhiều, đương nhiên là thuê văn phòng chứ không xây trụ sở và thuê một phần diện tích trong một tòa nhà lớn. Cách thức lựa chọn đơn giản hơn, đỡ phức tạp hơn, linh hoạt hơn, nhưng không chủ động được. Đầu tiên là phải tìm một tòa nhà vượng khí, nếu không được tòa này thì sang tòa khác, linh hoạt hơn là công ty lớn có một mảnh đất lớn và xây ở đó chỉ có một hai thế theo phong thủy. Thứ hai là sau khi chọn được tòa nhà vượng khí thì tìm góc vượng để thuê, đương nhiên phòng giám đốc – tài chính kế toán – kinh doanh đều ở góc vượng khí. Thứ ba là chọn được phong thủy theo đại cục tốt rồi thì bố trí phong thủy tiểu cục riêng cho văn phòng đó nữa là xong. Nhược điểm là công ty nhỏ không chủ động được là vì tòa nhà thịnh thì nhiều công ty làm ăn được nên khó thuê, góc tốt thì có người thuê hết rồi, nhà đó không phải của mình nên dễ bị chuyển đi, nhiều người thuê nhà – sửa nhà rồi làm ăn được và hết hạn hợp đồng chủ không cho thuê nữa – họ còn lấy lại rồi làm kinh doanh luôn lĩnh vực công ty đó làm, thế là mất cả tiền sửa văn phòng – mất cả khách quen. ÁP DỤNG THUẬT PHONG THUỶ TRONG KINH DOANH Thuật phong thủy đã và đang được áp dụng rộng rãi hơn trong thế giới kinh doanh. Các công ty cũng đang ngày một quan tâm nhiều hơn tới thuật phong thuỷ và những ứng dụng của nó trong kinh doanh. Dưới đây là một vài hướng dẫn: Bố Trí, Sắp Đặt Lại Bàn Làm Việc Và Không Gian Làm Việc Theo thuật phong thuỷ, hiệu quả công việc và sự giàu có trong kinh doanh có thể được nâng cao bằng việc sắp xếp lại và thiết lập trật tự trên bàn làm việc của bạn. Những dòng năng lượng mạnh mẽ không thể tuôn chảy đều nếu có sự bừa bộn trên bàn làm việc cản trở hướng đi và làm tắc nghẽn chúng. Hãy loại bỏ mọi thứ khỏi bàn làm việc của bạn và dọn sạch mọi sự bừa bộn xung quanh đó. Bạn chỉ để lại những vật dụng nào được sử dụng hàng ngày và giấy tờ trên bàn làm việc phải gọn gàng và được giới hạn trong những công việc cần thiết. Những vật dụng và giấy tờ khác nên được đặt ở đâu đó, trong ngăn bàn, ngăn kéo tủ, giá tài liệu,…. Sau đó, hãy đặt lên bàn thêm vật gì đó đáng yêu, tích cực và giúp thăng tiến sự nghiệp. Bạn nên sử dụng bát quái để hướng dẫn cách bày trí, chẳng hạn để gia tăng sự giàu có cho kinh doanh, hãy đặt tượng giả cổ màu đỏ hay màu tía vào góc đông nam của bàn. Phía tây của bàn tượng trưng cho sức khoẻ, sự phát triển cá nhân và gia đình. Tại đó nên được đặt đồ gỗ có màu xanh lá cây. Một chiếc cây nhỏ cũng khá thích hợp cho khu vực này hay một bức hình gia đình trong khung bằng gỗ. Định Vị Bàn Làm Việc Của Bạn Trong Phòng Hoặc Văn Phòng Trong thuật phong thuỷ, ví trí bàn làm việc có ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc, thành công và sự thịnh vượng của bạn trong cuộc sống kinh doanh. Vị trí tốt nhất của bàn làm việc nên ở nơi có thể nhìn ra toàn bộ gian phòng và sau lưng là tường. Bạn cũng nên có tầm nhìn ra cả cửa số và cửa ra vào, nhưng đừng bao giờ hướng thẳng tới cửa ra vào. Đường ra vào cửa hay cửa sổ không nên hướng trực tiếp tới lưng bạn bởi nếu thế sẽ đem lại nhiều điều xấu. Ngày trước, các cụ tổ nghề phế liệu thường cho mình cái suy nghĩ cần theo đạo lý tin tưởng bề trên, sống có trước có sau sẽ được lộc trời. Vậy nên, có 1 số cá nhận kinh doanh phế liệu như Bảo Minh trong quá trình buôn bán, có thể nhờ may mắn, có thể nhờ đầu óc kinh doanh tốt, họ đã thanh công trong khởi nghiệp phế liệu và trở thành đại lý phế liệu lớn nhất đất nước Hoa Và Cây Cảnh Hoa và cây cảnh sẽ mang lại nhiều nhân tố tích cực cho môi trường làm việc. Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, nó còn cải thiện chất lượng không khí, hoà đồng chúng ta với thế giới tự nhiên bên ngoài và màu sắc xanh tươi sẽ khích lệ những phát triển kinh doanh và cá nhân. Song bạn cần tránh cây xương rồng hay các loài cây có lá sắc cạnh bởi điều đó có thể dẫn tới các điều xấu. Để đem lại những điều tốt đẹp, hoa và cây cảnh cần tươi và sum suê. Nếu cây cảnh chết, hãy bỏ nó ngay và thay thế bằng một cây khác. Cũng rất tốt nếu dùng cây cảnh bằng nhựa hay bằng lụa nhưng bạn cần giữ chúng không bị bám bụi. Nước Nước là biểu tượng mạnh mẽ nhất trong thuật phong thuỷ. Dòng chảy năng lượng của nó rất có lợi cho sức khoẻ và sự thịnh vượng của bạn nhưng cần quan tâm kỹ lưỡng để giữ cho nước luôn mới và sạch. Các đài phun nước hay tháp nước là rất tuyệt vời nhưng cần chắc chắn rằng dòng chảy của nước không bị cản trở, tù đọng hay bẩn quá nhanh. Những tháp nước nhỏ được thiết kế đặt trên bàn cũng là một lựa chọn tốt nếu không gian bị giới hạn. Một lựa chọn khác đó là bể cá cảnh hay bể thuỷ sinh. Bạn nên nuôi cá vàng bởi vì nó là biểu tượng của tiền bạc và có tác dụng thu hút tiền bạc. Một cách tuyệt vời nữa để đưa nước vào kinh doanh đó là sử dụng bất cứ vật dụng nào minh hoạ cho nước. Văn Phòng Tại Nhà Thuật phong thuỷ cũng coi trọng sự thiết yếu phải giữ cho cuộc sống cá nhân và công việc tách biệt nhau khi bạn có văn phòng làm việc tại nhà. Một lối vào riêng biệt từ bên ngoài cho văn phòng tại nhà của bạn là một lựa chọn. Nếu không thể, bạn nên bố trí căn phòng ở gần cửa trước hay cửa sau của căn nhà. Khi phòng làm việc tại nhà là một phần của căn phòng lớn hơn, hãy chắc chắn bạn ngăn tách nó bằng một vách ngăn hay những cây cảnh lớn. Một khu vực được trải thảm cũng thích hợp để làm nột bật nơi làm việc. Trần nhà trong nơi làm việc của bạn phẳng sẽ đảm bảo các dòng chảy năng lượng tốt nhất; còn bằng không bạn nên treo chiếc chuông gió để loại bỏ những điều xấu.
 5. Thu mua Phế liệu đồng giá cao tận nơi là dịch vụ tận nơi mà công ty thu mua phế liệu đồng Bảo Minh luôn ưu tiên thu mua tận nơi cả nước trong ngày, với chính sách ưu đãi hoa hồng cao nhất. Bởi kim loại đồng phế liệu là loại chất thải của 1 kim loại được sử dụng rất nhiều để làm chất dẫn điện, dẫn nhiệt trong ngành vật liệu xây dựng, và là thành phần của nhiều hợp kim của các kim loại khác nhau. Phế liệu Đồng cũng có thể ở nhiều dạng khác nhau như là: đồng thiếc, đồng đỏ, đồng vàng, đồng trục, đồng hạt, đồng thanh, đồng dây điện, đồng dây điện thoại, đồng dây cáp 1 pha, 2 pha, 3 pha, đồng dây cáp mạng, đồng vụn, bột đồng, ba zớ đồng.. Tất cả chúng đều là kim loại dẻo và chúng được ứng dụng rất nhiều trong ngành xây dựng, ngành công nghiệp, nhiệt luyện, thủy điện và đời sống hiện nay. Những loại Đồng nguyên chất thường rất mềm và khá dễ uốn; bên ngoài bề mặt đồng có màu đỏ cam và rất dễ tái chế. Việc bán đồng phế liệu cho các đơn vị thu mua phế liệu đồng không chỉ nhận được mức giá cao tương xứng mà bạn còn góp phần bảo vệ môi trường, giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên cho quốc gia. Việc thải đồng đi khi còn có rất nhiều giá trị kinh tế sẽ gây lãng phí, nhất là khi bạn bán phế liệu đồng hiện nay được các vựa phế liệu đồng đến tận nơi để thu mua giá khá cao. Vậy nên trước khi nghĩ tới việc thải loại chúng ra bên ngoài môi trường hãy chọn 1 đơn vị mua đồng uy tín để hợp tác mua bán lâu dài. bạn hãy nghĩ tới đơn vị thu mua phế liệu đồng giá cao Bảo Minh hôm nay. Để được tư vấn báo giá đồng phế liệu hôm nay mới nhất 2020 xin vui lòng liên hệ: 0979.637.678 – 0949.193.567 Anh Dương (phụ trách miền Nam) 0988.18.68.78 – 0948.796.111 Anh Hiếu (phụ trách miền Bắc) https://thumuaphelieugiacao.com.vn/mua-phe-lieu-dong
 6. Thu mua nhôm phế liệu giá cao tận nơi cả nước Bảo Minh Tại công ty mua phế liệu Bảo Minh, chúng tôi công khai trên website cho khách hàng biết 1m2 nhôm bằng bao nhiêu kg? để khách hàng tự tính toán và có thể kiểm tra hàng hóa của mình. Bất kể là số lượng lớn hay nhỏ, công ty chúng tôi có đủ năng lực về tài chính, nhân công và phương tiện để tới tận nơi thu mua nhanh chóng trên cả nước. Với mức chi hoa hồng cao là điều nhiều khách hàng vui mừng khi hợp tác với công ty thu mua phế liệu nhôm Bảo Minh. Cung cấp giá nhôm phế liệu 2020 mới nhất. Đứng trước tình hình khó khăn của dịch bệnh, công ty chúng tôi vẫn chung tay cùng với khách hàng cả nước đảm bảo nguồn thu mua nhanh chóng để vượt qua khó khăn. Cam kết thu mua tận nơi cả nước, không ngại xa trên địa bàn cả nước từ thu mua phế liệu nhôm từ Hà Nội đến Thu mua phế liệu tphcm Ở đâu khách hàng cần, Bảo Minh cũng có mặt trong ngày để phục vụ. MỌI CHI TIẾT BÁN HÀNG XIN LIÊN HỆ: 0979.637.678 – 0949.193.567 Anh Dương (phụ trách miền Nam) 0988.18.68.78 – 0948.796.111 Anh Hiếu (phụ trách miền Bắc) https://thumuaphelieugiacao.com.vn/nhom-phe-lieu
 7. tử giá cao, số lượng lớn. Thu mua linh kiện điện tử, bản mạch mới cũ, bo mạch điện tử lỗi gãy bể, chip, ic, ram, cpu, thu mua bo mạch, lacke xi mạ vàng, xi mạ kẽm, xi mạ bạc, palladi platin vàng bạc thấp tuổi .. là mảng khó làm trong ngành phế liệu, đòi hỏi kinh nghiệm nhiều năm như Việt Đức. Thu mua linh kiện điện tử được các công ty, xí nghiệp về sản xuất máy móc thiết bị điện tử thải ra hàng nghìn tấn 1 năm. Đây là con số đáng quan tâm và được các cơ sở thu mua về bán cho các tập đoàn điện tử lớn như LG, SamSung,… Tại Công ty phế liệu Điện tử Việt Đức, hàng năm các mặt hàng như linh kiện điện tử, thu mua phế liệu linh kiện điện tử, bản mạch điện tử, chip cũ các loại được chúng tôi thu gom số lượng lớn. Việc mở rộng mua linh kiện điện tử tận nơi là để phục vụ nhu cầu cấp bách của các cá nhân, đơn vị, khu công nghiệp muốn bán linh kiện điện tử hiện nay. Là đơn vị thu mua linh kiện điện tử giá tốt nhất cả nước. Chúng tôi tự hào có khả năng làm đối tác mua bán linh kiện điện tử với tất cả các tập đoàn điện tử lớn nhỏ trên địa bàn cả nước. Nhận mua bán bo mạch, vi mạch, chip, IC, mạch in, linh kiện, đồ điện tử cũ mới giá cao tận nơi. Cam kết mức chi hoa hồng cao cho đại lý và người giới thiệu sẽ làm các đối tác hài lòng khi hợp tác với chúng tôi. Bạn có thể gọi vào số 0971519789 hoặc 0944566123 để thỏa thuận giá cả và hình thức mua bán, chúng ta cùng tìm hiểu chút về mặt hàng phế liệu này nhé. https://phelieuvietduc.com/thu-mua-linh-kien-dien-tu/
 8. Kẽm cũng lâu đời như lớp vỏ trái đất và được sử dụng như một thành phần của đồng thau từ thời cổ đại. Lịch sử của kẽm được kể từ năm 1374 trở đi và vẫn còn có tầm quan trọng lớn cho đến ngày nay. Các công ty liên quan bühler.jpg logo-b.png Spotlight_logo.jpg Lịch sử của kẽm trở lại nhiều năm trước người La Mã. Lịch sử của kẽm trở lại nhiều năm trước người La Mã. (Nguồn: Sáng kiến Zink) Tầm quan trọng của kẽm trong lịch sử Người La Mã dưới sự cai trị của Hoàng đế Augustus (20 trước Công nguyên đến 14 sau Công nguyên) có lẽ là người đầu tiên nấu chảy nguyên liệu thô cho đồng xu bằng cách sử dụng hỗn hợp quặng đồng và kẽm mà không nhận thức được. Mãi đến năm 1374, người Ấn Độ mới nhận ra rằng kẽm là kim loại "mới". Trong các tác phẩm Ấn Độ giáo cổ đại từ thời gian này, những mô tả đầu tiên về quy trình sản xuất kim loại kẽm từ quặng có thể được tìm thấy. Vào cuối 13 thứ thế kỷ, Marco Polo mô tả việc sản xuất oxit kẽm ở Ba Tư. Có oxit được sử dụng để điều trị nhiễm trùng mắt. Vào lúc bắt đầu của 17 thứ thế kỷ, các nhà khoa học châu Âu như Albertus Magnus, Georgius Agricola, và Paracelsus cũng phát hiện ra giá trị của kim loại mới. Ngay trong năm 1720, kẽm đã được khai thác trên quy mô lớn ở Swansea, Anh. Năm 1743, William Champion đã chế tạo nhà máy luyện kẽm đầu tiên ở Bristol với công suất hàng năm khoảng 200 tấn. Các lò luyện kim khác được xây dựng ở Thượng Silesia và vùng Aachen-Lüttich. Sau khi phát hiện ra khả năng cuộn của nó, nhà máy cán kẽm đầu tiên được xây dựng ở Bỉ vào năm 1805. Quặng kẽm khai thác ở đó đã được luyện và lăn tại chỗ. Các tấm được sản xuất bởi quá trình cán gói chủ yếu được sử dụng trong ngành xây dựng và hoạt động tốt cho lợp, thoát nước mái, các thành phần xây dựng, và đồ sắt trang trí. Khi các đặc tính vật liệu không còn đáp ứng các yêu cầu chất lượng của Tây Âu, gói cán đã được thiết lập tốt cho đến khi đó được thay thế ở Đức vào đầu những năm 1980 bởi các quy trình công nghệ cao mới. Thị trường phụ tùng xe hơi làm bằng kẽm đúc rất quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô. Tầm quan trọng của nó sẽ tăng hơn nữa với xây dựng nhẹ. Kẽm Đúc kẽm trong xe hơi - Một phao cứu sinh hiện đại với diện mạo công nghệ cao Mặc dù có truyền thống lâu đời, kim loại tương đối trẻ hiện đang được phát hiện cho các lĩnh vực ứng dụng mới . Nó có thể được tìm thấy trong các sản phẩm công nghệ cao cũng như trong viễn thông và hàng không vũ trụ. Vì quặng kẽm rất phong phú cả về địa chất và địa lý, kẽm được coi là "nguyên liệu thô có tương lai", mang lại tính bền vững và khả năng tái chế. Hàm lượng kẽm tự nhiên trong đất - Quặng kẽm Kẽm có trong lớp vỏ trái đất với hàm lượng trung bình 70 mg / kg, tương ứng với tỷ lệ 0,007% trong lớp vỏ trái đất. Phong hóa và xói mòn đá, đất và trầm tích do gió và nước tự nhiên giải phóng một lượng nhỏ kẽm. Kẽm được hấp thụ, sử dụng và bài tiết bởi các sinh vật và thực vật sống. Trong nước, không khí và đất, nồng độ kẽm tự nhiên xảy ra theo cách này, có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào vị trí và điều kiện. Hỗn hợp kẽm (ZnS) là khoáng chất kẽm cần thiết cho sản xuất kẽm. Hỗn hợp kẽm (ZnS) là khoáng chất kẽm cần thiết cho sản xuất kẽm. (Nguồn: Sáng kiến Zink) Thông thường, hàm lượng kẽm trong đất thay đổi từ 10 đến 300 mg / kg. Ở một số khu vực trên trái đất của chúng ta, kẽm được cô đặc tự nhiên lên tới 5 đến 15% (50.000 đến 150.000 mg / kg) thông qua các quá trình địa chất và địa hóa tự nhiên. Đá có hàm lượng kẽm cao này được gọi là quặng . Quặng chứa kẽm chủ yếu ở dạng sphalerite, nghĩa là, được gọi là kẽm hỗn hợp (ZnS) , và cùng với phế liệu kẽm, là nguyên liệu quan trọng nhất để sản xuất kẽm. Quặng kẽm thường được khai thác trong các hố mở. Quặng kẽm thường được khai thác trong các hố mở. (Nguồn: Sáng kiến Zink) Làm thế nào quặng trở thành nguyên liệu thô cho sản xuất kẽm? Quặng kẽm có thể được tìm thấy ở nhiều khu vực trên trái đất của chúng ta. Nó được khai thác, ví dụ ở Canada, Nam Phi, Thái Lan, Brazil, Úc và Trung Quốc. Ngoài ra còn có các mỏ quặng kẽm ở Đức, ví dụ, gần Stolberg ở Rhineland là hoặc tại Rammelsberg trên dãy núi Harz. Trên mặt đất, thực vật quý hiếm có thể được tìm thấy ở những khu vực phát triển đặc biệt tốt trên đất có chứa kẽm - chẳng hạn như màu tím calamine màu vàng, được đặt theo tên cũ của quặng kẽm "calamine". Trong trường hợp các thiết bị quang học được sử dụng trong vùng lân cận ngay lập tức của mắt người, trọng lượng, cân bằng và độ trễ là đặc biệt quan trọng. Kẽm Đúc kẽm trong công nghệ y tế và bệnh viện Quặng kẽm không còn được khai thác ở Đức ngày nay và nồng độ kẽm trong tiền gửi quá thấp để khai thác kẽm hiệu quả. Do đó, nguyên liệu thô để khai thác kẽm đã đi một chặng đường dài, ví dụ, từ Úc - chủ yếu bằng tàu - trước khi nó được chế biến thành phế liệu kẽm. Giao thông vận tải là tốn kém và đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Vì vậy, không cần phải nói rằng mục đích là để vận chuyển càng ít vật liệu càng tốt. Gần các mỏ khai thác quặng kẽm trong các hoạt động khai thác dưới lòng đất hoặc lộ thiên, một số nhà máy làm giàu hàm lượng kẽm của quặng (5 đến 15%) lên khoảng 55% trong cái gọi là tinh quặng. Các đá tách với hàm lượng kẽm thấp vẫn còn tại chỗ. Theo cách này, ít vật liệu phải được vận chuyển, điều đó có nghĩa là ít năng lượng được sử dụng để vận chuyển và khai thác kẽm thân thiện với môi trường hơn. Dự trữ kẽm sẽ kéo dài bao lâu? Quặng kẽm được khai thác ở nhiều nước trên thế giới và được giao dịch trên toàn cầu. Quặng tập trung, kẽm tốt, kẽm thương mại và hợp kim kẽm đến Đức từ các khu vực khác nhau trên thế giới. Bìa trắng: Vogel Business Media GmbH & Co.KG Đánh giá thị trường Thị trường Mexico bùng nổ Cái gọi là "phạm vi" dự trữ kẽm là một đại lượng động. Nó phụ thuộc trên tất cả vào nhu cầu đối với quặng kẽm. Nếu nhu cầu và do đó cũng làm tăng giá, các công ty khai thác tăng hoạt động thăm dò của họ, nghĩa là khai thác các mỏ kẽm thích hợp để khai thác. Thân quặng được phân loại là "có thể khai thác" nếu chúng có thể được khai thác kinh tế với công nghệ tiên tiến. Bất cứ khi nào các thân quặng được tìm thấy dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 20 năm, hoạt động thăm dò được kiềm chế cho đến khi nhu cầu và giá tăng trở lại. Do đó, trữ lượng kẽm đã được chứng minh đã được báo cáo liên tục tồn tại trong khoảng 20 năm kể từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Tiền gửi kẽm (tài nguyên) được biết đến ngày nay có thể khai thác được sẽ đảm bảo thời gian cung cấp kẽm an toàn lâu hơn nhiều. Một kết thúc để khai thác quặng kẽm là không thể thấy trước. Khai thác đô thị Ngoài tiền gửi kẽm tự nhiên, cái gọi là mỏ đô thị ngày càng trở nên quan trọng. Thuật ngữ này đề cập đến kẽm, ngày nay được sử dụng làm vật liệu lợp, tấm mặt tiền hoặc lớp mạ kẽm trên thép và có sẵn để tái chế sau nhiều thập kỷ. Việc tái chế kẽm là sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và do đó là một bổ sung quan trọng để khai thác kẽm từ quặng. Hơn bốn triệu tấn kẽm được khai thác từ những nguyên liệu thô thứ cấp được gọi là hàng năm. xem tại: https://phelieuvietduc.com/thu-mua-phe-lieu-dong/ Ai sẽ làm cho nó đến vị trí số 1? Khả năng với kẽm Giải thưởng đúc kẽm năm 2020 Khai thác kẽm từ quặng Khoáng chất quan trọng nhất để sản xuất kẽm là cái gọi là hỗn hợp kẽm (ZnS). Điều này có nghĩa là ngoài kẽm, chất cô đặc chứa khoảng 20% lưu huỳnh. Ngoài ra, tinh quặng kẽm luôn chứa sắt, chì và bạc với tỷ lệ khác nhau, vì các nguyên tố này thường xuất hiện cùng nhau trong quặng. Thách thức không thực sự là chiết xuất kẽm mà là tách các nguyên tố đi kèm theo cách mà chúng có thể được sử dụng làm sản phẩm phụ. Trước hết, chất cô đặc được làm nóng đến hơn 900 ° C để ZnS phản ứng tạo thành ZnO - chuyên gia gọi điều này là rang . Đồng thời, lưu huỳnh kết hợp với oxy tạo thành sulfur dioxide dạng khí (SO2). Axit sulfuric được chiết xuất từ sulfur dioxide trong các nhà máy đặc biệt - một sản phẩm phụ quan trọng của chiết xuất kẽm. Axit sunfuric là cần thiết, ví dụ, để sản xuất phân bón. Kẽm có điểm nóng chảy thấp (419,53 ° C). Kẽm có điểm nóng chảy thấp (419,53 ° C). (Nguồn: Sáng kiến Zink) Phục hồi kẽm thủy luyện Ở Đức, kẽm được chiết xuất trong quá trình gọi là quá trình thủy luyện . Điều này liên quan đến việc hòa tan hàm lượng kẽm của chất cô đặc rang trong axit sulfuric. Sắt, chì và bạc vẫn còn. Những thành phần chưa được hòa tan này có thể được bán cho các công ty khác, nơi thu hồi chì và bạc. Một sản phẩm phụ khác của quá trình chiết xuất kẽm có thể là indi, ví dụ, cũng xảy ra như một nguyên tố phụ trong quặng kẽm. Kẽm hòa tan trong axit được vận chuyển qua đường ống đến điện phân, trong đó kẽm kim loại được lắng đọng trên kim loại tấm có độ tinh khiết cao do tính chất điện của nó. Hiện nay, hơn 90% kẽm được sản xuất trên toàn thế giới thu được bằng các phương pháp thủy luyện. VỀ SÁNG KIẾN ZINK (Nguồn: Sáng kiến Zink) Bài viết này bắt nguồn từ Sáng kiến Zink. Ziti Initiative có trụ sở tại Đức là liên hệ cho các cơ quan chức năng, người dùng, báo chí và cá nhân trong tất cả các câu hỏi liên quan đến kẽm. Nó hợp nhất các nhà sản xuất kẽm, hợp kim kẽm và bán thành phẩm dựa trên kẽm, nhà sản xuất và chế biến các hợp chất kẽm và tái chế kẽm, thuộc mạng lưới của Hiệp hội chung của ngành công nghiệp kim loại không chứa sắt (WVMetalle / GDB e. V. ) và làm việc chặt chẽ với các hiệp hội và tổ chức trong nước và quốc tế cùng nhau. https://phelieuvietduc.com/mua-phe-lieu-khanh-hoa/
 9. Việc sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng của phế liệu trong các xưởng đúc là một chủ đề quan trọng trong xây dựng nhà máy luyện kim. Các xu hướng mới nhất sẽ được trình bày tại METEC và GIFA ở Düsseldorf, Đức. Các công ty liên quan Messe Düsseldorf GmbH bühler.jpg fondarex_logo.jpg logo-b.png Chuỗi giá trị của ngành tái chế bao gồm các hệ thống thu gom, các công ty tháo dỡ, đại lý kim loại và nhà chế biến phế liệu. Chuỗi giá trị của ngành tái chế bao gồm các hệ thống thu gom, các công ty tháo dỡ, đại lý kim loại và nhà chế biến phế liệu. (Nguồn: GIFA) Hàng tiêu dùng kim loại là những người giữ kỷ lục thế giới của nền kinh tế tái chế. Refounding biến thép và nhôm phế liệu thành nguyên liệu thứ cấp chất lượng cao. Tái chế có tác động tích cực đến môi trường và bảo tồn tài nguyên nguyên liệu tự nhiên. Việc sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng của phế liệu trong các xưởng đúc và nhà máy thép là một chủ đề quan trọng trong kỹ thuật nhà máy luyện kim. Các nhà triển lãm sẽ trình bày các xu hướng và sự phát triển tại METEC và GIFA cũng như NEWCAST và THERMPROCESS tại trung tâm triển lãm ở Düsseldorf từ ngày 25 đến 29 tháng 6 năm 2019. Phượng hoàng từ tan chảy Nhiều sản phẩm - từ máy giặt đến ô tô đến lon nước giải khát - được tái sinh sau lò nung chảy. Sự tái sinh này bằng lửa được thực hiện với sự phân tách thép và nhôm theo loại. Tan chảy trong các công ty tái chế kim loại, nhà máy thép và nhôm và xưởng đúc biến phế liệu thành nguyên liệu thứ cấp chất lượng cao. BỘ SƯU TẬP Chuỗi giá trị của ngành tái chế bao gồm các hệ thống thu gom, các công ty tháo dỡ, đại lý kim loại và nhà chế biến phế liệu. Nhôm tái chế được sản xuất dưới dạng đúc và hợp kim rèn. Về chất lượng, hầu như không có sự khác biệt nào giữa các hợp kim làm từ kim loại chính và các hợp kim làm từ nhôm tái chế. Nhôm thực tế cũng có thể được tái chế vô tận. Tỷ lệ tái chế của nhôm mà không giảm chất lượng trong các lĩnh vực sử dụng quan trọng nhất nằm trong khoảng từ 95 đến 100%. Phân loại phế liệu nhôm. Kim loại, chủ yếu là thép và nhôm là những yếu tố hỗ trợ số một trong nền kinh tế tái chế sinh thái nhờ vào đặc tính đa tái chế của chúng. Khoảng thời gian sau đó các sản phẩm thép và nhôm không sử dụng trở lại chu trình vật liệu rất khác nhau. Một loại đồ uống chỉ có thể được lưu hành trong một vài tuần, một chiếc xe đôi khi kéo dài hai mươi năm và hơn thế nữa. Trong khi một cây cầu thép vẫn có thể hoàn thành chức năng của nó sau một trăm năm, ngày càng nhiều cây cầu bê tông cốt thép được dự kiến sẽ phá hủy chỉ sau 35 năm. Trong khi đó, thép gia cường thu được từ việc phá hủy có thể được tái chế hoàn toàn. Đáp ứng cung cấp phế liệu Chuỗi giá trị của ngành tái chế bao gồm các hệ thống thu gom, các công ty tháo dỡ, đại lý kim loại và nhà chế biến phế liệu. Tiến sĩ Heinz-Jürgen Büchner, Giám đốc điều hành Công nghiệp & Ô tô tại IKB Deutsche Industriebank AG cho biết. Hiện tại, tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ sẽ không làm thay đổi thực tế này. Ngay cả trước khi thuế quan trừng phạt đối với thép và nhôm có hiệu lực, mức giá nội địa trên thị trường thép ở Mỹ vẫn thấp hơn đáng kể so với thị trường thế giới cũng như của EU, chuyên gia IKB về nguyên liệu thô. Do đó, chúng ta có thể hy vọng nhập khẩu sẽ tiếp tục có lãi mặc dù phụ phí thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm. Ngoài ra, các nhà chế biến thép và nhôm của Mỹ đã thông qua việc tăng giá cho khách hàng cuối cùng, theo ông Büchner. Bìa trắng: Tập đoàn truyền thông Vogel Anodizing Nhôm Anodization - Yêu cầu hiện tại và tương lai Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ - một trong những người mua phế liệu thép quan trọng nhất của Mỹ - đã đặt hàng ít hơn ở Mỹ và nhiều hơn ở châu Âu. Büchner cho biết, Trung Quốc cũng đã trêu chọc và để lại phế liệu nhập khẩu tại các cảng nhập cảnh của Trung Quốc trong một thời gian rất dài cũng như cố tình xử lý từ từ, Büchner nói. Trên thị trường Đức về thép và sắt vụn (phế liệu), chuyên gia Büchner của IKB dự kiến sẽ có một lượng phế liệu cũ và phá hủy thông thường cho thời điểm này trong năm. Gần đây, lượng phế liệu mới ít hơn một chút do sự gián đoạn trong sản xuất tại một số nhà sản xuất ô tô cũng như nhà cung cấp của họ, gây ra bởi sự chuyển đổi sang chu kỳ thử nghiệm mới. Tuy nhiên, việc cung cấp cho các nhà sản xuất và đúc thép châu Âu vẫn an toàn, chuyên gia về nguyên liệu thô của IKB cho biết. Phế liệu nhôm: Tái chế với năng lượng đầu vào thấp nhất Nhôm thực tế cũng có thể được tái chế vô tận. Tỷ lệ tái chế của nhôm mà không giảm chất lượng trong các lĩnh vực sử dụng quan trọng nhất nằm trong khoảng từ 95 đến 100% . Một trình điều khiển cho nhôm là xây dựng nhẹ, đặc biệt là cho các bộ phận đúc trong ngành công nghiệp ô tô . Trong khi sản xuất vật liệu gang trên toàn thế giới đã tăng chỉ 50% kể từ năm 1999, sản lượng đúc nhôm đã tăng lên gấp đôi so với hai, một nhà phân tích của IKB, Büchner giải thích. Đầu năm 2016, sản xuất nhôm đúc toàn cầu đã đạt được kỷ lục sản xuất mới chỉ dưới 18 triệu tấn, xu hướng tăng lên. Theo Büchner, ngành gang sẽ được hưởng lợi từ một phần tăng trưởng dự kiến gây ra bởi sự gia tăng sử dụng nhôm trong sản xuất ô tô. Tác động môi trường của việc sản xuất nhôm sơ cấp đã giảm đáng kể trong khi hiệu suất môi trường của nhôm chính được tiêu thụ ở châu Âu vẫn ổn định. Nhôm Làm thế nào thân thiện với môi trường là ngành công nghiệp nhôm châu Âu? Về lâu dài, nhu cầu về nhôm sẽ tăng lên. Hiện tại, sự gia tăng công suất mới cho nhôm sơ cấp là khá nhỏ. Đây là lý do tại sao chuyên gia Büchner giả định rằng sẽ chỉ có một sự mở rộng nhẹ về cơ hội sản xuất trong năm năm tới. Tuy nhiên, tăng trưởng bổ sung là cần thiết trong tái chế sản xuất nhôm. Điều này cho thấy nhu cầu cao hơn đối với phế liệu nhôm, theo ông Büchner. Theo ước tính của Viện nhôm quốc tế (IAI), năm 2016, khoảng 17 triệu tấn nhôm phế liệu cũ đã được tích lũy trên toàn thế giới. Con số này sẽ tăng lên khoảng 21 triệu tấn vào năm 2020, theo IAI. Điều này tương ứng với một phần ba sản lượng nhôm sơ cấp toàn cầu ngày nay. Ngày nay, khoảng 20% nhu cầu nhôm của chúng tôi trên toàn thế giới được bao phủ bởi phế liệu cũ . Bên cạnh phế liệu cũ, phế liệu mới cũng được tạo ra. Một số ví dụ là cắt phế liệu trong sản xuất hàng bán thành phẩm, xuất phát từ đúc đúc và chip từ chế biến cơ khí của bán thành phẩm và sản phẩm. Các động lực chính cho sản xuất nhôm không ngừng phát triển là ngành công nghiệp ô tô, hàng không vũ trụ, cơ khí và công nghiệp đóng gói. Nhôm về khóa học tăng trưởng Tương lai của xưởng đúc là nhôm Nhôm tái chế được sản xuất dưới dạng đúc và hợp kim rèn. Về chất lượng, hầu như không có sự khác biệt nào giữa các hợp kim làm từ kim loại chính và các hợp kim làm từ nhôm tái chế. Đối với chu trình nhôm của vật liệu tái sử dụng, cung cấp phế liệu là nút cổ chai. sản phẩm nhôm có thể tồn tại trong một thời gian rất dài. cửa sổ nhôm, ví dụ, có thể đạt đến tuổi thọ đôi khi hơn 50 năm. Khoảng 75% tất cả nhôm đã được sản xuất vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Một phần của điều này đã được thực hiện thông qua một số quy trình tái chế, theo nhà sản xuất nhôm Hydro. xem tại https://phelieuvietduc.com/bang-gia-thu-mua-phe-lieu/ Với sản lượng khoảng 700.000 tấn, ngành tái chế nhôm của Đức là một trong những công ty hàng đầu ở châu Âu . Ở Đức, việc sản xuất nhôm làm từ các sản phẩm đã qua sử dụng từ lâu đã vượt xa sản xuất sử dụng nhôm chính. Tỷ lệ tái chế đã đạt khoảng 95% cả trong lĩnh vực ô tô và lĩnh vực xây dựng và hơn 80% trong bao bì. Khắp châu Âu, gần 95% phế liệu nhôm cũng được tái chế từ các phương tiện. Do đó, ngành công nghiệp tái chế đóng một vai trò quan trọng trong vòng đời của nhôm. Lượng kim loại tái chế đang gia tăng và các nhà máy làm lại có các quy trình mới và được cải tiến để giảm lượng khí thải do nấu chảy nhôm phế liệu. các công ty phế liệu tiếp tục đầu tư vào việc mở rộng năng lực tái chế. Để làm điều này, họ cài đặt công nghệ nhà máy hiện đại. Lưu lại ngày: Đại hội tái chế nhôm quốc tế 2019 tại Colmar. Spotlightmetal đáp ứng nhôm châu Âu Lưu lại ngày: Đại hội tái chế nhôm quốc tế 2019 Liên quan đến năng lượng, sản xuất nhôm sử dụng nhôm thứ cấp rất khó đánh bại: Chỉ cần 5% lượng năng lượng ban đầu được sử dụng để sản xuất nhôm từ vật liệu tái chế. Ngược lại, sản xuất nhôm sơ cấp sử dụng quặng bauxite / nhôm cực kỳ tốn năng lượng. Ở Đức, việc sản xuất một tấn nhôm sơ cấp cần ít hơn 15 MWh điện. Ở các nước khác, mức tiêu thụ năng lượng cần thiết có thể cao hơn đáng kể. Phần lớn hơn của nhôm được sản xuất tại Đức được làm bằng nhôm thứ cấp.
 10. Giấy là một trong những vật liệu có thể tái chế nhất ngoài kia, nhưng nó cũng là một trong những vật liệu có thể tái sử dụng nhiều nhất. Dưới đây là một số gợi ý để tái sử dụng các loại giấy tờ văn phòng và gia dụng phổ biến. Giấy văn phòng In trên cả hai mặt của tờ giấy . Điều này tiết kiệm tiền và có nghĩa là mỗi mảnh giấy được sử dụng hai lần. Hãy chắc chắn rằng bạn không sử dụng lại các tài liệu bí mật và lưu ý rằng cách này hoạt động tốt hơn với máy in laser (mặc dù ngay cả người dùng máy in mực cũng có thể lưu những mẩu giấy hầu như không sử dụng này để tái sử dụng). Khi sử dụng lại, có thể hữu ích khi vẽ một X X X thông qua văn bản đã được in để người khác biết họ nên nhìn vào phía nào. Biến nó thành notepads . Mỗi khi chúng ta kết thúc với một loạt các tờ quảng cáo còn sót lại. Tôi cắt giấy thành các phần tư và sử dụng các ô vuông nhỏ cho notepad. Tất cả những gì bạn cần là một clip chất kết dính ở trên cùng để giữ các trang lại với nhau. Làm một tạp chí . Kiểm tra tạp chí tự chế tuyệt vời này từ phế liệu Việt Đức , nơi sử dụng giấy văn phòng tái chế cho các trang nội thất. Đó là một dự án thực sự dễ dàng; hầu như tất cả mọi thứ bạn cần có lẽ đã có sẵn trong nhà của bạn. Tạp chí thời sự Gấp chúng vào phong bì . Hầu hết các cửa hàng thủ công đều có các mẫu có thể giúp bạn chuyển đổi các trang tạp chí thành phong bì. Bạn cũng sẽ cần nhãn dính (hoặc một số giấy và băng tái chế) để tạo khối địa chỉ. Hãy suy nghĩ về việc bà của bạn sẽ thích nhận được một lá thư trong một phong bì tùy chỉnh đầy màu sắc. Sử dụng chúng cho chia ngăn máy tính xách tay . Điều này hoạt động tốt nhất với các tạp chí quá khổ có các trang lớn hơn mảnh giấy sổ tay thông thường của bạn. Chọn một người có nhiếp ảnh tốt, chẳng hạn như Martha Stewart Living . Tạo ảnh ghép . Đây là một hoạt động tuyệt vời cho trẻ em, nhưng ngay cả người lớn cũng có thể vui chơi với nó. Nhiệm vụ đầu tiên: Tạo một ảnh ghép tuyệt vời để đi lên phía trước của tạp chí tái chế mới của bạn! Tặng chúng . Nhà dưỡng lão, nhà tạm trú, trường học và nhiều nơi khác trong cộng đồng của bạn có thể yêu thích các tạp chí cũ. Đưa cho họ một chiếc nhẫn và tìm hiểu. thiệp Giáng sinh http://phelieuvietduc.angelfire.com/. Thiệp Giáng sinh của tác giả Thiệp chúc mừng Tái sử dụng chúng . Người bạn thân nhất của tôi cắt trang đầu (phần có tác phẩm nghệ thuật) và sử dụng lại thẻ. Đặt nó trong một phong bì tái chế được làm từ một trang tạp chí và ghi điểm thưởng. Làm cho chúng thành thẻ mới . Mỗi năm, tôi đi qua những tấm thiệp Giáng sinh cũ và tìm kiếm những tấm thiệp có thể được cắt ra và biến thành những tấm thiệp mới. Chúng là miễn phí, và kết quả có thể trông khá đẹp. Cung cấp cho họ cho trẻ em cần . Các tổ chức từ thiện có cùng ý tưởng và thường biến việc biến những tấm thiệp cũ thành một hoạt động cho trẻ em. Cân nhắc việc tặng thẻ còn lại của bạn cho một tổ chức như St. Jude Ranch for Children . Lưu ý: một số tổ chức đặt ra các hạn chế đối với các loại thẻ họ sẽ lấy hoặc khi nào họ sẽ chấp nhận chúng, vì vậy hãy chắc chắn và nghiên cứu cẩn thận. Báo chí Đặt nó vào thùng ủ . Điều này đặc biệt tiện dụng vào mùa hè, khi các vật liệu của Green green như phế liệu thực phẩm và các mảnh cỏ vượt xa các vật liệu của Brown nâu như lá cây. Chỉ có giấy in báo nên đi trong thùng. Quảng cáo và bất cứ điều gì khác được in trên giấy sáng bóng đều có hại cho nhà sản xuất. Sử dụng nó để gói giấy . Bố tôi luôn dùng những trang hài hước để gói quà. Trong những năm gần đây, ông đã bắt đầu thêm các bong bóng lời nói của riêng mình hoặc các bình luận khác vào các mẩu truyện tranh để cá nhân hóa chúng. Vui nhộn, và màu xanh lá cây! Một vài gợi ý linh tinh Lập danh sách tạp hóa trên phong bì . Phần thưởng: Nếu bạn có bất kỳ phiếu giảm giá nào, bạn có thể nhét chúng vào bên trong để bạn không quên chúng. Sử dụng thẻ đăng ký tạp chí cho dấu trang . Tôi luôn có các tạp chí ngồi xung quanh, và thật dễ dàng để lấy một trong những thẻ đó bất cứ khi nào tôi cần một dấu trang. Bạn có ý tưởng gì cho việc tái sử dụng giấy? Tôi rất thích nghe đề xuất của bạn. Nhiều ý tưởng hơn bao gồm tái sử dụng túi giấy và tái sử dụng giấy lụa . >>> bảng giá phế liệu : https://thumuaphelieugiacao.com.vn/bang-gia-thu-mua-phe-lieu-moi-nhat-nam-2018
 11. Bạn có cảm thấy tội lỗi khi ném đống giấy tờ, giấy vụn và thư rác vào thùng tái chế không? Tất cả những giấy hoàn toàn tốt, thậm chí không được sử dụng. Thật là lãng phí! Tái chế là tốt, nhưng nó vẫn tốn năng lượng và tạo ra chất thải và khí thải. Điều tốt là, có rất nhiều điều bạn có thể làm để tái sử dụng giấy trước khi tái chế nó. Mời bạn cùng công ty phế liệu Bảo Minh xem chi tiết 1. In ấn Vâng, điều đó là hiển nhiên, nhưng điều đó làm tôi ngạc nhiên khi có nhiều người không bận tâm đến việc in trên mặt sau của giấy máy tính. Sử dụng giấy vụn để in phiếu giảm giá, chỉ đường, biên bản cuộc họp, danh sách mua sắm và các nhu yếu phẩm khác. Để dễ dàng hơn, hãy giữ một khay giấy vụn bên cạnh máy in để dễ dàng truy cập. 2. Chăn nuôi thú cưng Báo và thư rác là hoàn hảo để lót một lồng chim hoặc xé nhỏ cho giường hamster. Chỉ cần chắc chắn rằng giấy bạn sử dụng được in bằng mực không độc hại (túi giấy màu nâu và giấy trắng đen thường ổn). 3. Giỏ dệt Thiết kế * Sponge gần đây đã giới thiệu một hướng dẫn dễ dàng để tái sử dụng giấy gói màu nâu của bạn (ví dụ như trong các lô hàng của Amazon) để dệt giỏ giấy tái chế tuyệt đẹp này . Sử dụng giỏ giấy để ăn mòn thư rác của bạn hoặc giữ giấy vụn để tái sử dụng! 4. Doodle Doodle Xé giấy máy tính đã sử dụng (in một mặt) thành các phần tư và xếp chúng (hoặc kẹp chúng) gọn gàng bằng điện thoại để vẽ nguệch ngoạc trong khi bạn đang chờ hoặc để ghi lại tin nhắn. 5. Origami Có thể sử dụng giấy gói, thiệp chúc mừng, phần truyện tranh của tờ báo và thậm chí cả thư rác đầy màu sắc để gấp tất cả các loại origami dễ thương, từ hộp trang sức đến hạc giấy đến dấu trang mèo origami đáng yêu . Máy tính bảng thanh sô cô la từng được bọc trong giấy vàng hoặc bạc hoàn hảo cho origami, nhưng tôi nhận thấy rằng điều này không còn phổ biến nữa. 6. Hạt trang sức Tạp chí cũ và giấy gói có thể được cuộn thành những hạt giấy xinh xắn để làm đồ trang sức độc đáo. Có một hướng dẫn dễ dàng bằng hạt giấy tại HowStuffWorks. Đây sẽ là một dự án thú vị cho trẻ em là tốt. 7. Thắp lửa Chúng tôi thường tiết kiệm túi giấy màu nâu, giấy gói và giấy báo cho lò sưởi, nhưng một lần nữa, hãy chắc chắn rằng giấy được in bằng mực không độc hại. 8. Nghệ thuật treo tường Khung giấy gói hoa văn đẹp (hoặc thiệp chúc mừng, hoặc hình nền) trong các khung đơn giản để tăng màu sắc trong nhà của bạn. Ngoài ra, sử dụng giấy gói làm thảm cho ảnh, tạo vòng hoa hoặc bunting để treo trên tường hoặc đóng khung bìa tạp chí thú vị. 9. Giấy-Mache Piñata Một trong những truyền thống của gia đình tôi là tạo ra một piñata bằng giấy cho các bữa tiệc sinh nhật. Chúng ta thường là những quả bóng bằng giấy đơn giản chứa đầy kẹo, nhưng bạn có thể ưa thích chúng và biến chúng thành những hình dạng tuyệt vời (một năm, tôi đã tạo ra một con lợn roly-poly bằng cách sử dụng một quả bóng và cuộn giấy vệ sinh làm khung). Trẻ em thích đập phá piñata với một con dơi và thu thập các món quà trong các bữa tiệc. Kiểm tra video hướng dẫn dễ dàng này để làm một piñata . >>> https://brivium.com/members/baominh.42539/ 10. Gói quà Tái sử dụng truyện tranh, nhạc, hoặc thậm chí giấy gói màu nâu để gói quà. Bạn có thể làm đẹp chúng bằng thẻ quà tặng được làm từ giấy vụn và ruy băng còn sót lại. Đối với những món quà nhỏ, một ý tưởng thú vị là sử dụng các phong bì kinh doanh được quay từ trong ra ngoài để bọc một món quà, hiển thị mô hình bảo mật màu xanh hoặc xám khá đẹp bên trong. 11. Vệ sinh cửa sổ Không có gì vượt qua được tờ báo và giấm tốt cho các cửa sổ lấp lánh, không có vệt. 12. Vườn hoa Giấy in báo không độc hại có thể là một lớp phủ tuyệt vời cho cây trồng trong vườn của bạn. Xé tờ báo thành dải và đặt một lớp xung quanh cây của bạn để giữ cho đất ẩm và ngăn chặn cỏ dại. Tờ báo cuối cùng sẽ phá vỡ và làm giàu đất. Nếu bạn nghĩ rằng điều này có vẻ khó coi, chỉ sử dụng nó trong vườn rau ở sân sau hoặc thêm một lớp vỏ cây vụn lên trên để làm cho nó trông đẹp hơn. 13. Phân hữu cơ Báo có thể là một phần không thể thiếu của một đống phân ủ cân bằng tốt và được tính là một thành phần giàu cacbon (hoặc nâu nâu). Xé tờ báo thành dải hoặc miếng nhỏ để giúp nó nhanh hỏng hơn. Một lần nữa, chỉ sử dụng giấy báo hoặc giấy với mực không độc hại (không có tạp chí bóng). 14. Thả vải Lưu báo và thư rác để sử dụng làm vải thả cho các dự án vẽ và chế tác của bạn. 15. Búp bê giấy Giấy bìa cứng (như mặt sau của thiệp chúc mừng) có thể được cắt thành búp bê giấy đơn giản, và sau đó giấy gói đầy màu sắc hoặc giấy máy tính còn sót lại có thể được đưa vào toàn bộ tủ quần áo. Tự vẽ những con búp bê hoặc tìm một mẫu dễ dàng trên mạng. 16. Vòng hoa giấy Martha Stewart có ý tưởng này cho việc sử dụng các trang của một cuốn sách cũ để tạo ra những chiếc lá cho vòng hoa giấy tuyệt đẹp này , hoàn hảo cho việc tô điểm trước cửa nhà bạn. 17. Đổ đầy giỏ quà Cắt giấy gói và khăn giấy nhiều màu sắc và sử dụng nó như chất độn trong giỏ quà DIY hoặc giỏ Phục sinh mà bạn làm với trẻ em. 18. Chậu cây giống Sử dụng hộp giấy trứng còn sót lại hoặc cuộn giấy vệ sinh đã được gấp ở phía dưới để bắt đầu hạt giống của bạn cho khu vườn. Chúng hoàn hảo vì chúng cung cấp thoát nước tốt và sục khí. Vì các chậu cây giống giống cây cảnh có thể phân hủy sinh học, bạn có thể phá vỡ chúng và chôn chúng khi bạn trồng cây con trong vườn của bạn. 19. Ban tổ chức cáp và rác Nhà vệ sinh và cuộn khăn giấy là hoàn hảo để tổ chức dây cáp máy tính và sắp xếp các công cụ ngẫu nhiên khác. Cắt một khe ở một bên của cuộn, sau đó luồn cáp cuộn vào ống lót giấy vệ sinh. Bạn cũng có thể sử dụng điều này để sắp xếp các nguồn cung cấp thủ công như ruy băng và chuỗi, và giữ cho cuộn giấy gói của bạn không bị mất kiểm soát. Cuộn phẳng có thể được sử dụng để lưu trữ dao. 20. Quả chín Đặt trái cây chưa chín trong túi giấy hoặc bọc trong giấy báo để giúp nó chín nhanh hơn. 21. Thẻ tự làm Một cách ngọt ngào để sử dụng lại thiệp chúc mừng là cắt những bức tranh (những bông hoa xinh đẹp, những chú chim và những hình ảnh khác) và sử dụng chúng để tạo ra một tấm thiệp mới. Bạn có thể sử dụng lại thiệp Giáng sinh năm ngoái từ bà của bạn để làm một tấm thiệp mới để gửi cô ấy trong năm nay chẳng hạn. 22. Vật liệu đóng gói Nếu bạn không thể tìm thấy cách sử dụng sáng tạo khác cho thư rác của mình, chỉ cần lấy nó ra và sử dụng nó để đóng gói một hộp. Một số cửa hàng tiết kiệm cũng có thể chấp nhận quyên góp giấy để bọc các vật dễ vỡ khi chúng được bán. Đừng quên giảm số lượng giấy đi qua hộ gia đình của bạn bằng cách từ chối nhận thư rác và không cần giấy tờ nếu hóa đơn khu vực của bạn cung cấp. Nếu bạn đăng ký tạp chí , hãy tặng chúng cho một người bạn có thể quan tâm đến việc đọc chúng trước khi bạn ném chúng vào thùng tái chế. Quyên góp hoặc bán sách đã qua sử dụng. Xin vui lòng, không bao giờ ném giấy hoàn toàn tốt vào thùng rác. Chúng tôi có đủ giấy đã được lót tại các bãi rác của chúng tôi và chúng tôi đã chặt đủ cây để tạo ra các sản phẩm giấy trinh nữ. xem thêm thông tin tái chế phế liệu https://thumuaphelieugiacao.com.vn/quy-trinh-tai-che-giay
 12. Việc sử dụng các miếng Kim_loại đã được mở rộng một cách ấn tượng trong một thời gian trước đó. Các mảnh kim loại đang được sử dụng trong các khoản tiền lớn tương phản với các kim loại trong các lĩnh vực phát triển và cơ khí khác nhau để xem xét các chi phí quan trọng hơn của kim loại. Trong quá trình những năm gần đây, không có thay đổi đáng kể nào về chi phí kim loại ngoài việc nó đã được phát triển liên tục. Ngày nay có nhiều doanh nghiệp lan man khác nhau liên quan đến vấn đề kim loại và bit. Nó được xem là một trong những doanh nghiệp năng suất cao nhất ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Có rất nhiều nhà cung cấp và nhà cung cấp trực tuyến được ghi nhận trong các lối vào kinh doanh trực tuyến cung cấp các mảnh kim loại cho các mảnh khác nhau trên thế giới. Tại sao giá kim loại phế liệu tăng? Có rất nhiều mục đích đằng sau sự phát triển trong vấn đề kim loại và theo cách này chi phí của nó. Bảng giá phế liệu kim loại phế liệu phải chịu nhiều thành phần. Vì có một số lượng lớn các doanh nghiệp, ví dụ, các doanh nghiệp xe hơi, các tổ chức phát triển, vv, sử dụng các mảnh kim loại, mối quan tâm của nó đã liên tục được mở rộng. Ngoài ra, tương phản với các vật cản kim loại đầu tiên, tỷ lệ cược và kết thúc kim loại có thể được mua ở mức giá trị thấp hơn. Đây là một trong những mục đích chính đằng sau sự quan tâm phát triển của nó để phát triển giàn giáo, đường bộ, đường phố, khoang tàu và máy bay. Ngày nay, các bộ phận lớn hơn của các doanh nghiệp phương tiện cũng sử dụng tỷ lệ cược kim loại và kết thúc để tạo ra các phân khúc ô tô khác nhau. Với việc sử dụng rộng rãi các kim loại, ví dụ như nhôm, thép và sắt, chi phí kim loại mảnh của các kim loại này đã tăng cao kể từ trước đó khá lâu. Chi phí của sắt vụn liên tục tăng lên vì sắt được sử dụng cho mục đích phát triển rộng rãi mua bán phế liệu tphcm. Chi phí kim loại phế liệu bị ảnh hưởng bổ sung bởi sự quan tâm đối với kim loại và mảnh vụn. Chẳng có gì khó khăn để theo dõi các mảnh kim loại thải trong bãi rác, ví dụ, phụ tùng xe hơi, dây điện, lọ, hộp thiếc, v.v ... Việc sử dụng tỷ lệ cược kim loại và kết thúc ngày càng phải chăng vì nó ít được đánh giá tương phản với kim loại đầu tiên chi phí. Chi phí kim loại phế liệu cũng phụ thuộc vào các thành phần, ví dụ như khả năng tiếp cận của kim loại, chi phí công việc, v.v ... Sự cạn kiệt của các loại kim loại cụ thể đã thúc đẩy việc sử dụng các mảnh và bit kim loại thải. Mặc dù thận trọng, việc sử dụng các mảnh kim loại đã thúc đẩy lợi thế sinh thái. Nó làm giảm các biện pháp tổng hợp rác điện tử trong một số lượng lớn các bãi đã thể hiện mối nguy hiểm thực sự đối với trái đất. http://www.mauriziocampisi.com/2020/a-brief-glimpse-of-do-wasted-materials-business.htm
 13. Phế liệu kim loại bao gồm nhiều loại vật liệu có thể tái chế. Mặc dù rất nhiều đại đa số có thể liên quan đến "kim loại phế liệu" là những mảnh kim loại vô nghĩa hoặc bị mòn không có giá trị cụ thể, việc kinh doanh mảnh rất nhẹ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Kim loại là vật liệu lý tưởng để tái sử dụng và cung cấp một phạm vi rộng các sở thích và lợi thế. Ưu điểm của việc tái sử dụng các loại kim loại khác nhau kết hợp nhu cầu khai thác thấp hơn nhiều, giảm chi phí tạo ra cho các nhà sản xuất kim loại và hơn nữa còn hỗ trợ cung cấp những thứ kim loại hàng đầu trên thế giới. Khác biệt với một phần của các vật liệu có thể tái chế nổi tiếng khác, ví dụ, nhựa và giấy, kim loại là một nguồn nguyên liệu sẽ không bị hỏng đáng kể sau khi trải qua quy trình tái sử dụng một vài lần. Một mảnh sân chung có thể có thể háo hức thừa nhận tất cả các loại kim loại sau đó được tiếp tục và đưa ra để tạo ra một phạm vi khác của vật liệu và vật phẩm. Một số sân kim loại có thể thừa nhận một loại kim loại cụ thể, trong khi các sân khác nhau có thể sẵn sàng hơn để lấy cả các loại kim loại màu và kim loại màu. Các vật liệu có thể tái chế có tính chất này thường được chia thành hai loại, cụ thể là kim loại màu và kim loại màu - Không chứa sắt - kim loại mảnh được làm nổi bật trong kim loại màu dành cho hầu hết các kim loại khác ngoài sắt và thép. Ghi nhớ cho phân loại này là chì, kẽm, kim loại, crôm, niken, đồng, titan, lọ đếm nhôm và giấy bạc, và đồng. Một lượng lớn các mảnh kim loại màu được thu hồi hàng năm và được các nhà chế biến tái sử dụng, sau đó được trao cho các nhà chế tạo, lò luyện kim, xưởng đúc, Các kim loại sắt - sắt và sắt được sắp xếp như các kim loại màu, và có thể kết hợp các mảnh từ tàu, máy đơn vị gia đình, đường ray, thanh thép, bó nuôi dưỡng, và các chủ sở hữu so sánh khác nhau mua phế liệu tphcm. Trong số hai loại kim loại, mảnh kim loại màu thường được quan sát là đáng khen ngợi hơn. Kim loại mảnh kim loại thường được thẩm định bằng đô la mỗi pound, mặc dù thép và sắt mảnh thường được quan sát là đô la mỗi tấn. Trong trường hợp bạn có kim loại để loại bỏ hoạt động tốt nhất là liên hệ với một bãi phế liệu của khu phố, bằng điện thoại hoặc tìm kiếm trên trang web của một tổ chức, và khám phá những loại vật liệu nào được thừa nhận, rõ ràng có thể tránh xa một chuyến du ngoạn bị lãng phí. Điều đặc biệt bắt buộc phải gọi trước trong trường hợp bạn có một đống kim loại khổng lồ mà bạn muốn loại bỏ. http://paprikaproject.com/general/kinds-of-scrap-metals-on-wasted-materials-business.html
 14. Có nhiều tiêu điểm khác nhau để tái sử dụng kim loại phế liệu. Trả lại tiền, tái sử dụng hàng hóa cũ và đảm bảo trái đất là những ví dụ về cách tái sử dụng kim loại và các vật liệu khác nhau có thể là lợi thế. Có nhiều loại kết hợp khác nhau có thể được xử lý lại, vì vậy việc khám phá một số kết hợp có thể đơn giản. Dành một số nỗ lực để tìm hiểu về các kim loại này trong trường hợp bạn dự định sẽ sớm sử dụng lại một số. Kim loại nào có thể được tái chế? Như đã đề cập trước đây, có rất nhiều loại kim loại có thể được tái sử dụng và tái sử dụng. Chúng được sắp xếp thành hai loại khác nhau, không màu và kim loại màu. Kim loại màu không chứa bất kỳ sắt; Mặc dù, kim loại màu làm. Điều bắt buộc là phải điều tra các văn phòng mua các mảnh kim loại sắt trong vùng lân cận chung của bạn và loại mà họ thừa nhận để lấy tiền. Nếu bạn đang hy vọng đưa ra một trọng tâm tái sử dụng, hãy tìm một liên kết thừa nhận các loại kim loại mà bạn thấy hấp dẫn. Một vài văn phòng không cung cấp chính quyền xử lý hỗn hợp sắt. Mọi thứ đều dựa vào tổ chức và kế hoạch hành động của họ. Vật liệu tổng hợp không chứa sắt được biết đến nhiều nhất để tái sử dụng với lý do chúng là bất cứ thứ gì nhưng khó kéo vào, và đơn giản để tổ chức sử dụng lại. Một vài trường hợp kim loại như vậy kết hợp nhôm, đồng, chì thiếc, kẽm, niken và titan. Thật vậy, thậm chí một số kết hợp, ví dụ, kim loại, được sắp xếp dưới dạng Gợi ý hỗ trợmàu. Một vài vật phẩm được tạo thành từ các khoáng chất này bao gồm pin, bình nước ngọt, hệ thống ống xả, máy thổi và bánh xe. Kim loại màu tái sử dụng được biết đến nhiều nhất là thép, là một hợp chất sắt có chứa carbon. Nếu bạn cần thực hiện phần của mình và bắt đầu sử dụng lại bên trong địa điểm của bạn, vị trí tốt nhất để bắt đầu là thoải mái. Hãy nhớ những thứ bạn thường xuyên sử dụng trong nhà của bạn bây giờ được làm bằng kim loại có thể được tái sử dụng thu mua phe lieu tphcm . Ví dụ, những thứ như bình đựng nước ngọt, máy móc, thiết bị, giấy thiếc, đá quý và pin là những sản phẩm kim loại thông thường mà mỗi cá nhân sử dụng mỗi ngày. Lần tới khi bạn đang dọn dẹp mùa xuân, hãy xem xét các loại vật liệu bạn thường xuyên nghĩ về rác và tái sử dụng chúng. Trong trường hợp bạn có những cỗ máy khổng lồ, bạn cần vứt bỏ hoặc dọn rác, ví dụ, máy giặt và máy sấy hoặc tông đơ cắt cỏ, hãy gọi một khu dân cư tái sử dụng tập trung và kiểm tra xem chúng có cung cấp chính quyền hay không. Dọc theo những dòng này, bạn vẫn đang làm phần của mình cho trái đất, dễ dàng Trong trường hợp bạn muốn sử dụng lại kim loại đen, ví dụ như thép, hãy đảm bảo bạn gọi điện trước để hỏi xem họ có tái sử dụng các loại vật liệu này không. Một số tổ chức cứu hộ kim loại sẽ thừa nhận thép sẵn sàng và trang bị xấu; trong khi những người khác không có thị trường để thừa nhận vật liệu tổng hợp thép và sắt. http://simplych.com/general/reusing-scrap-metal-can-be-easy-on-wasted-materials-business.html
 15. Hiệu suất của đồng có thể được mở rộng để phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp và các sản phẩm công nghệ cao. Điều này đạt được bằng quá trình hợp kim hóa: để tạo ra một vật liệu rắn từ hai hoặc nhiều kim loại khác nhau. Bằng cách kết hợp đồng với các kim loại khác, một loạt các hợp kim đồng có thể được chế tạo để phù hợp với hầu hết mọi ứng dụng. xem thêm: https://thumuaphelieugiacao.com.vn/hop-kim-phe-lieu Cây hợp kim đồng Có hơn 400 hợp kim đồng, mỗi hợp kim có một tính chất kết hợp độc đáo, để phù hợp với nhiều ứng dụng, yêu cầu chất lượng cao, quy trình sản xuất và môi trường. Đồng nguyên chất có độ dẫn điện và nhiệt tốt nhất so với bất kỳ kim loại thương mại nào. Các dạng đồng hợp kim tự do hơn hầu hết các kim loại và với một loạt các nguyên tố hợp kim để tạo ra các hợp kim sau. Nhấp vào các hộp bên dưới để đọc thêm. xem thêm: https://thumuaphelieugiacao.com.vn/mua-phe-lieu-dong